Herrens nåd tar inte slut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Herrens nåd tar inte slut"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 6302, Stockholm tfn nr 1/11 Herrens nåd tar inte slut Kan vi ge varandra en bättre hälsning inför ett nytt år? Mycket annat förändras i våra liv och runt omkring oss under ett år, men Herrens nåd tar inte slut. Den kommer att vara densamma under 2011 som den var Det är det enda vi kan veta med säkerhet! När vi går in i detta nya år gör vi det med en viss förväntan på att vi, om Gud och församlingarna vill, kommer att skriva kyrkohistoria tillsammans med våra vänner i Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Vi möts till kyrkokonferens i Kristi Himmelfärdshelgen och fram till dess pågår ett intensivt förberedelsearbete av många för att vi ska få underlag som hjälper oss att fatta kloka beslut. Samtalen har under senare delen av 2010 intensifierats påtagligt och många ser mer och mer möjligheterna än svårigheterna. Det brukar bli så när man lyssnar till varandra i en längtan att lära känna varandra än mer. Den största utmaningen ligger ändå i att lyssna än mer efter Guds ledning i processen. Vi är många gånger duktiga på att organisera och ställa samman stadgar och ordningar. Men det är Guds Ande som kan fylla alla ord med innehåll och mening. Det är Guds Ande som kan förändra våra liv så vi blir än mer sanna efterföljare i vår tid. Det gäller oss om individer, som församlingar och som samfund och kyrka! Tag gärna tillfället att, i samband med årsskiftet, i församlingen be om Andens ledning och vind över den gemensamma processen. Tacka för nåden och be om vishet att göra de rätta prioriteringarna. Det handlar inte bara om oss själva utan om människor och sammanhang utanför vårt eget som också behöver Guds barmhärtighet. Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny stor är din trofasthet Klagovisorna 3:22,23 Göran Zettergren sid

2 Innehåll Bilaga kommande offerdagar 3 Utan församlingskontakter dör vi! 13 mars Bön- och offerdag för Mission i Sverige 17 april aktuella satsningar 3 Bli en skapelsevänlig församling flygblad Dags att söka till Bibelfjäll Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska Högskolan Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! flygblad ekumenik 5 FRED detta vill kyrkorna i Sverige flygblad Jesusmanifestationen 21 maj Böneveckan för kristen enhet och bibelns dag Ordet för idag kurser och arrangemang 6 Fortbildning för konfirmandledare Svenska Missionskyrkans Sångarförbunds ombudsmöte SMS och SBS Körhelg i Malmö nytt material 7 Kairos Palestina, betyder det något för oss? flygblad ekonomi 7 Pensions- och försäkringsavgifter Ansökningstider för bidrag Ny ränta på Församlingslån: 2,75% brev Statistikuppgifter övrigt 8 Ett andra varv med Frälsarkransen Nya bloggar Joacim Anesund, tilltr. registeransvarig Sofia Camnerin, utvecklingsstrateg Rune W Dahlén, utbildningssekreterare THS Pontus Engström, ekonomichef Ulla Marie Gunner, nationell sekreterare, handläggare kyrka-samhälle Brita Karlson, registeransvarig Tomas Lannfjäll, redaktör Skribenter i Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg Ulrika Morazán, regionsekr. Latinamerika och Mellanöstern Margareta Smedberg Andersson, personalchef P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Gerard Willemsen, sekreterare för Asien och Europa Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare sid 2

3 Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info Kommande offerdagar Utan församlingskontakter dör vi! Söndagen den 3 mars 20 är det fest, för då är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Viktigt att det kommer med i församlingarnas planering. I nästa INFO-utskick kommer bönelistor, affischer och annat material. Vi kommer gärna på besök från pastorsutbildningen på Teologiska högskolan i Stockholm eller diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola. Vi kan nämligen inte leva utan församlingskontakter! De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från THS kontaktar Rune W Dahlén (helst via mail: Skutan eller annars tfn ). Tidigare har en annan lärare varit kontaktperson för bön- och offerdagen, men nu är det Rune på grund av ändrad tjänstefördelning. De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård tfn ). Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även då ska ni ta kontakt bara med den ena av de två kontaktpersonerna. Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er! Vi vill gärna komma ut för att predika/vittna och informera. Se även samt Rune W Dahlén Mission i Sverige Söndagen den 7 april uppmärksammar vi särskilt Mission i Sverige genom en bön- och offerdag. Mer information med tema och material kommer i nästa INFO-sänding. Planera gärna in dagen redan nu. Mission i Sverige handlar om att möta människor med evangelium i våra olika byar och städer, i just de samhällen där församlingen finns. Vi uppmärksammar diakoni, evangelisation, musik, goda möten, församlingsplantering och omstart. Till allt detta gemensamma till församlingars stöd och utmaning och för missionen i vårt eget land behöver vi tillsammans både be och offra. Ulla Marie Gunner Aktuella satsningar Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 20 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Bilaga: flyer sid 3

4 P-O Sveder Renklint Dags att söka till Bibelfjäll I augusti 200 startade bibellinjen Bibelfjäll i Hemavan med 5 elever. Efter den första terminen kan vi nog påstå att vi fyllt två av tre delar med ett gott innehåll. Under delen Bibeln har vi gått igenom nästan hela GT och under Fjället har vi både prövat på grotta och glaciär. Under Mötet, som är den tredje delen, väntar vårvinterns alla möten med de tusentals turister som kommer till Hemavan/Tärnaby. På hemsidan, kan man läsa mer om vad som händer. Nu är det dags att söka till läsåret 20/202. Sista ansökningsdag är 5 april. Ansökningsblankett finns på hemsidan. Mer information och anmälan:e-post: tfn Välkommen med din ansökan! Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska högskolan! Vill du själv gå en utbildning eller ser du någon i din närhet som du kan tipsa om ett spännande bildningsår?! Svenska Missionskyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle genom folkhögskolor i Härnösand, Lidingö, Karlskoga och Jönköping och genom Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm. Folkhögskolorna är en viktig arena för demokrati och en mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor. De erbjuder olika utbildningar och har också en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning och fortbildning. På Lidingö folkhögskola utbildas bland annat diakoner för tjänst inom Missionskyrkan. På Teologiska Högskolan i Stockholm kan du läsa om du vill bli pastor eller läsa teologi av andra skäl. Du kan även läsa MR-programmet om du vill arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati. Läs mer på TänkTanken/Sofia Camnerin och Elisabeth Lindgren Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, SšdertŠlje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behšver fler pastorer och diakoner med utlšndsk bakgrund! VŒrt samhšlle har fšršndrats och det stšller vœr kyrka infšr nya utmaningar och mšjligheter. Idag har var femte svensk utlšndsk bakgrund. Kyrkans uppdrag mœste dšrfšr vara att gestalta en kyrka som ocksœ fšrgas av det mœngkulturella samhšllet med sina internationella relationer. Fšr att kunna vara en relevant kyrka fšr nysvenskar behšver vœr kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utlšndsk bakgrund. DŠrfšr vill vi uppmana er fšrsamlingar och medarbetare att ocksœ gšra ppet Hus och Kallelsedagarna kšnda bland nya svenskar! Vi vill att vœr kyrka ska kšnnetecknas av mœngfald och vara šppen fšr nya kulturer och traditioner. HjŠlp oss att sprida inbjudan om ppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i fšrsamlingen vill sammankalla till en informationskvšll om pastors- och diakonutbildning Šr ni všlkomna att hšra av er! Fšr mer information om ppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 Fšr Arbetsgruppen MŒngfald och religionsmšten, tfn Fšr diakonutbildningen, Fšr pastorsutbildningen, BitrŠdande rektor, Lidingš folkhšgskola Utbildningssekreterare Torbjšrn BŒdagŒrd, tfn Rune W DahlŽn, tfn Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 20 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! Arbetsgruppen för Mångfald och religionsmöten, tfn Pastorsutbildningen Rune W Dahlén, tfn Diakonutbildningen, Torbjörn Bådagård, tfn För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna den mars, se Bilaga: infoblad sid 4

5 Ekumenik FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 0 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Bilaga: flyer Jesusmanifestationen i Stockholm lördagen 21 maj Jesusmanifestationen 20 kommer att ha samma karaktär av nationell manifestation som tidigare år. Programmet kommer att ha samma upplägg som tidigare med förbönsgudstjänst klockan 9.00, torgmöten under förmiddagen med vandring till gudstjänst i Kungsträdgården klockan På vissa platser runt om i landet kommer lokala manifestationer att äga rum men dessa komma att hållas vid andra tillfällen under året. För mer information Välkomna! Böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag Varje år 8-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet. I år är temat Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön och hämtas från Apostlagärningarna 2:42. Materialet i år är skrivet av kristna i Jerusalem. Det har bearbetats av en grupp från Vallentuna Kristna råd tillsammans med Sveriges Kristna råd. Det går också att hitta materialet på Samma vecka firas Bibelns dag, den 23 januari. Ett gott tillfälle att läsa bibeln, aktualisera bibeln, diskutera bibeln. Ordet för idag Apropå Bibelns dag Ett sätt att få stöd i sin bibelläsning är att använda en bibelläsningsplan. Ordet för idag är en sådan, i år med temat Bygga nytt. Skribenter är bl a människor som finns i ekumeniska församlingar men också andra perspektiv på temat finns representerat. Det knyter förstås an till den intensiva process som just nu pågar: att bygga ny kyrka! Kontakta Gummessons bok & musik för beställning, tel , Ulla Marie Gunner sid 5

6 Kurser och arrangemang Fortbildning för konfirmandledare mars 2011 på Utbildningscentrum Lidingö HUR möter vi konfirmanden? VAD vill vi lära? VARFÖR har vi konfirmandarbete? Detta är några av de frågor vi får tillfälle att ta upp på fortbildningen för konfirmandledare 2-23 mars. Mer info på där du också kan anmäla dig direkt på webben. Anmälan senast 25 februari Priserna för deltagande är reducerade tack vare fortbildningsfonderade medel. Detta är en fortbildning använd därför de medel din församling har avsett för fortbildning! Har du frågor, kontakta tfn eller Sofia Camnerin Ombudsmöte Svenska Missionskyrkans Sångarförbund Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) kallar till ombudsmöte. Tid: Lördagen den 19 mars kl Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. I ombudsmötet planeras att ta beslut om samgående med Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS). I ombudsmötet väljs också nya styrelsemedlemmar och vi har möjlighet att fatta beslut om vår framtida verksamhet som körförbund. Varje sångare i Missionskyrkan kan vara med i SMS. Medlemsavgiften (30:- för vuxna, 0:- för barn) betalas av församlingens kassör i oktober/november varje år. Varje kör har rätt att sända ombud enligt följande: Högst 24 medlemmar ombud. Mer än 24 medlemmar 2 ombud. Varje distrikt har rätt att sända 3 ombud. Ombudsmötet hålls i samband med SMS/SBS årliga vårkurs, 9-20 mars i Stadionkyrkan. Se nedan. I samband med ombudsmötet blir det buffé och underhållning. Den som inte deltar i helgens kurs men vill vara med på ombudsmötet och äta av buffén anmäler sig till Lena Wohlfeil senast måndag 7 mars, eller SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Du kan också ringa, tfn Varmt välkomna till vårkurs och ombudsmöte! SMS styrelse genom Lena Wohlfeil SMS och SBS Körhelg i Malmö Den 9-20 mars håller SMS och SBS sin årliga vårkurs, den här gången i Malmö. Vi kommer att få sjunga delar av Tore W Aas nya Mässa Credo tillsammans med Adan Brown, som är församlingsmusiker i Värnamo Missionsförsamling. Vi får också jobba med a cappella sång under ledning av Dan-Olof Stenlund, välkänd kördirigent från Malmö. Mer om körhelgen i Malmö kan man läsa på webbadressen där man också kan anmäla sig. Anmälan kan även göras per post till SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Varmt välkommen! Lena Wohlfeil sid 6

7 Sune Fahlgren, red. Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw Nytt material Kairos Palestina En period då många av oss har varit i Betlehem, åtminstone i tanken och kanske också i bönen, har precis avslutats. På olika sätt har vi läst, hört och sett om Jesu födelse i den lilla staden Betlehem. Betlehem finns fortfarande. Hur var julen 200 för människor som bor i Betlehem? Under 2009 samlades kristna palestinier och samtalade om sin verklighet, kopplade den till vad Bibeln säger och till omvärldens reaktioner. Resultatet blev Kairos Palestina. Kairos Palestina är ett dokument som offentliggjordes i december Det är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. I Kairos Palestina beskriver kristna palestinier sin situation. De sätter in den i ett sammanhang och de uppmanar till handling. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Kan ni hjälpa oss att få tillbaka vår frihet och hjälpa de båda folken (israeler och palestinier) att uppnå rättvisa, säkerhet och kärlek. Kom och se. Kairos Palestina finns översatt till svenska och kan laddas ner från Missionskyrkans hemsida. Kairos Palestina översatt till svenska, med kompletterande texter från bland annat biskop Desmond Tutu och kritiska judar, samt förslag till upplägg för en studiecirkel, finns numera i bokformat och kan köpas från Bilda (www.bilda.nu). Ta er tid i er församling att läs och samtala om Kairos Palestina! Kan vi fortsätta att vara tysta efter att ha studerat Kairos Palestina? Förhoppningsvis inte. Ulrika Morazán Bilaga: flyer med beställningstalong Ekonomi Pensions- och försäkringsavgifter för 2011 För 20 gäller följande procentsatser för de avgifter som faktureras av Svenska Missionskyrkan. Observera att Missionskyrkan enligt beslut i Kyrkokonferensen 2008 fortsätter att ta in solidariska avgifter för alla anställda oavsett om den anställde tillhör SMK Pension eller ska anslutas till Collectum. Vi sänker pensionsavgiften för alla med procentenhet till 7 procent. Övriga avgifter är samma som för 200. Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 % Avtalsförsäkringar, samtliga anställda:,7 % Central fortbildningsavgift, samtliga anställda: 0,5 % * Personalvårdsavgift, pastorer, diakoner, musiker: 0,4 % * - Församlingen ska själv i egen kassa avsätta ytterligare minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål. Vi vill också påminna om att alla församlingar nu måste registrera sig i repet Pension för att lämna rätt underlag för faktureringar. Information har sänts ut till alla kassörer och finns att läsa under Pontus Engström Margareta Smedberg Andersson Ansökningstider för bidrag Missionskyrkan förmedlar dessa bidrag: Församlingsbidrag. Ansökningar för 20 ska vara distriktsföreståndaren tillhanda senast maj. Nybyggnation eller omfattande renovering av kyrka. Församlingen kan få ett Nybyggarupprop eller del av ett sådant upprop. Mindre renovering eller tillbyggnad. För dessa gäller anslag ur Lokalupprustningsfonden. Pionjärsatsning. Också för dessa kan ett Nybyggarupprop göras. Församlingsplantering eller omstart av församling. Bidrag kan fördelas från kyrkoavgiftens 0 % och Nybyggarupprop. Ansökningar för byggnationer och pionjärsatsningar ska sändas till Svenska Missionskyrkan, Bidragsdelegationen, Box 6302, Stockholm senast januari, maj eller september. Mer information och blanketter finns på Missionskyrkans hemsida Observera att ansökningar för handikappanpassning sänds till SST, Sundbyberg senast 3 januari. Ulla Marie Gunner sid 7

8 Ekonomi (forts.) Ny ränta på Församlingslån Den nya räntan på församlingslån är 2,75 %. Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Pontus Engström Bilaga: brev Statistikuppgifter I början av januari kommer det årliga utskicket med statistikblanketter och namnlistor till församlingarnas officiella adresser. Utskicket sänds direkt från Svenska Missionskyrkans kansli men liksom tidigare år ska de ifyllda uppgifterna skickas till din distriktsexpedition. Handlingarna måste vara distrikten tillhanda senast den 31 januari Det är viktigt att uppgifterna kommer in i tid eftersom dessa ska in i årsberättelsen för Svenska Missionskyrkan. Församlingar som är anslutna till Repet 2010 eller tidigare ska inte skicka in pappersblanketten utan fylla i uppgifterna direkt i programmet och därefter skriva ut statistikrapporten, underteckna den och sända in den till distriktsexpeditionen. Närmare information om hur detta går till finns på blankettens förstasida. Brita Karlsson, Joacim Anesund Övrigt Ett andra varv med Frälsarkransen Frälsarkransen är ett stöd för att leva nära Gud! Nu har en ny kurshandledning tagits fram för dig som vill arbeta med konceptet ett andra varv med Frälsarkransen! Helt enkelt en idébank som öppnar för samtal om tro, livsmod och tillit. Nya bloggar Under Missionskyrkans bloggportal har två nya bloggar nyligen startats. I den internationella bloggen kommer alla som arbetar med det internationella arbetet att turas om och skriva om sådant som är aktuellt, viktigt eller intressant. Genom att läsa här regelbundet kan du få en inblick i vårt arbete världen över! Det blir inslag och inlägg från Asien, Afrika, Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Utifrån sju övergripande rubriker kopplas de olika pärlorna till teman som tro som relation, att vara människa, mod att mogna, kärlekens konsekvens, livet som bön, aldrig ensam och till sist att fira livet! Läs mer och beställ boken via studieförbundet Bilda: Elisabeth Lindgren Missionskyrkans internationella arbete är en viktig del av Guds mission som anförtrotts Missionskyrkan och dess församlingar. Den internationella missionen var en av anledningarna till att vår kyrka bildades 1878 och de internationella kontakterna är alltjämt lika viktiga. Missionen är en del av vår identitet som kyrka. Den andra nya bloggen heter Girku Sámis, vilket betyder Kyrka i Sameland. Den bloggen handlar om samiskt kyrkoarbete i vår kyrka men även med utblickar över gränserna. Denna blogg kommer att skrivas på svenska men också på samiska. Gerard Willemsen Fotnot: Ännu en blogg har nu tillkommit: Tidsperspektiv om Missionskyrkans dåtid och nutid. Du hittar alla bloggarna på missionskyrkan.se sid 8

9 Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info

10 Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, Södertälje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behöver fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 För Arbetsgruppen Mångfald och religionsmöten, tfn För diakonutbildningen, För pastorsutbildningen, Biträdande rektor, Lidingö folkhögskola Utbildningssekreterare Torbjörn Bådagård, tfn Rune W Dahlén, tfn

11 FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle

12 Sune Fahlgren, red. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw

13 Pris: 60:-/st + ev porto 10 st eller fler: 50:-/st Skicka ex av Ett sanningens ögonblick till Namn Tel Adress Mailadress Postadress Antal böcker Skicka fakturan till Organisation/församling eller motsv Referensperson Adress Mailadress Postadress Telefon Du skickar din beställning till Studieförbundet Bilda, Redovisning och service, Box 79, Älvsjö Tel: , fax: E-post: böcker uthämtade av (noteras av Bildapersonal)

14 Till Kassören Ny ränta på Församlingslån: 2,75 % Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Som underlag för den nya räntan om 2,75 % för 2011 har vi utgått från Riksbankens referensränta eller reporänta med visst påslag. Sett till räntekurvan kan man troligtvis förvänta sig en ränta över 2 % under 2012 och över 3 % under Riksbankens motiveringar kring en högre ränta är: Inflationstrycket är lågt i svensk ekonomi, men det väntas stiga i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras och lönerna stiger. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och uppnå ett normalt resursutnyttjande behöver reporäntan höjas mot mer normala nivåer. Dessutom har hushållens skulder ökat påtagligt under senare år. Om skulderna under en längre tid fortsätter att öka väsentligt snabbare än inkomsterna finns det risk för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin. Styrkan i återhämtningen i omvärlden är däremot osäker, vilket medför att reporäntan inte behöver höjas lika mycket de kommande åren. Prognosen för reporäntan har justerats ned i förhållande till den penningpolitiska uppföljningen i september. När Svenska Missionskyrkans styrelse satte räntan till 2,75 % för 2011 jämfördes dessutom med en treårig ränta hos någon av de stora bankerna. Om ni har några frågor kring räntan, vänligen kontakta mig. Med vänliga hälsningar, Pontus Engström Ekonomichef Svenska Missionskyrkan Tegnérgatan 8 Box 6302, Stockholm tfn , fax Pontus Engström Ekonomichef

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009.

Muren = stöld av land. Andaktskramp? sid. 10. sid. 6-7. från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009. Muren = stöld av land sid. 6-7 Andaktskramp? sid. 10 från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet Nr 9 April 2009 Tema: Scout Ledaren Varför scout? D et fanns en period i mitt liv när jag

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Kalender. Redaktionellt. Religionspedagogisk tidskrift utges av. Lärande i smågrupp. RPI byter namn. Ny läroplan för religionskunskap på väg

Kalender. Redaktionellt. Religionspedagogisk tidskrift utges av. Lärande i smågrupp. RPI byter namn. Ny läroplan för religionskunskap på väg Lärande i smågrupp I mitten av september inbjöd RPI som numera skall utläsas Religionspedagogiskt idéforum till ett seminarium om olika metoder för lärande i smågrupp. Vi gjorde det av flera skäl. Samtalet

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1

Sveriges Kristna Råd. kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 Sveriges Kristna Råd kyrkorna tillsammans Å R S B O K 2 0 1 1 med Sveriges Kristna Råds och Sveriges Frikyrkosamråds redogörelse för verksamhetsåren 2009 och 2010 Sveriges Kristna Råd Årsbok 2011 med Sveriges

Läs mer

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm

Innehåll. Johannes första brev 1:3. MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 2 06 Det vi har sett

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Detta material har använts under ett seminarium vid regionala bildarmöten inom equmenia

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008

Församlingsblad. Eskilstuna Missionsförsamling och SMU. Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Församlingsblad Nr 2 2008 Årgång 71 feb 2008 - juni 2008 Eskilstuna Missionsförsamling och SMU Årsmöte med både allvar och fest Mässa för småfolk En natt i bön blev en vecka 1 Bara den som ser långt hittar

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX

Typsnitt: Mellanrubrik och faktatext: Sofia. Brödtext: Swift Papper: Papprets namn XXXXXXXXX Tryck: Tryckeriets namn XXXXXXXXX Ledarhandledning För att anordna kursdagar eller inspirationsträffar, alternativt starta en studiecirkel utifrån Action, kontakta Studieförbundet Bilda. Mer information finns på www.bilda.nu Action Copyright

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten

Välkommen till kyrkan! FÖRSAMLINGSDAGEN Välbesökt och trevlig. ÅRSMÖTE 22 mars efter gudstjänsten Kontaktblad för S:t Jakobs kyrka Nr 1, 2015 Årgång 65 mars maj 2015 Pastorn har ordet 2 Vi gratulerar 3 Församlingsstyrelsens ruta 6 Pastorskandidat 7 Församlingsdagen 8 Värna den jord som Gud äskar 12

Läs mer

5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014

5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014 Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. 5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena 4 ÄNNU ETT LIVSKRAFTLÄGER

Läs mer