Herrens nåd tar inte slut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Herrens nåd tar inte slut"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 6302, Stockholm tfn nr 1/11 Herrens nåd tar inte slut Kan vi ge varandra en bättre hälsning inför ett nytt år? Mycket annat förändras i våra liv och runt omkring oss under ett år, men Herrens nåd tar inte slut. Den kommer att vara densamma under 2011 som den var Det är det enda vi kan veta med säkerhet! När vi går in i detta nya år gör vi det med en viss förväntan på att vi, om Gud och församlingarna vill, kommer att skriva kyrkohistoria tillsammans med våra vänner i Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Vi möts till kyrkokonferens i Kristi Himmelfärdshelgen och fram till dess pågår ett intensivt förberedelsearbete av många för att vi ska få underlag som hjälper oss att fatta kloka beslut. Samtalen har under senare delen av 2010 intensifierats påtagligt och många ser mer och mer möjligheterna än svårigheterna. Det brukar bli så när man lyssnar till varandra i en längtan att lära känna varandra än mer. Den största utmaningen ligger ändå i att lyssna än mer efter Guds ledning i processen. Vi är många gånger duktiga på att organisera och ställa samman stadgar och ordningar. Men det är Guds Ande som kan fylla alla ord med innehåll och mening. Det är Guds Ande som kan förändra våra liv så vi blir än mer sanna efterföljare i vår tid. Det gäller oss om individer, som församlingar och som samfund och kyrka! Tag gärna tillfället att, i samband med årsskiftet, i församlingen be om Andens ledning och vind över den gemensamma processen. Tacka för nåden och be om vishet att göra de rätta prioriteringarna. Det handlar inte bara om oss själva utan om människor och sammanhang utanför vårt eget som också behöver Guds barmhärtighet. Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny stor är din trofasthet Klagovisorna 3:22,23 Göran Zettergren sid

2 Innehåll Bilaga kommande offerdagar 3 Utan församlingskontakter dör vi! 13 mars Bön- och offerdag för Mission i Sverige 17 april aktuella satsningar 3 Bli en skapelsevänlig församling flygblad Dags att söka till Bibelfjäll Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska Högskolan Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! flygblad ekumenik 5 FRED detta vill kyrkorna i Sverige flygblad Jesusmanifestationen 21 maj Böneveckan för kristen enhet och bibelns dag Ordet för idag kurser och arrangemang 6 Fortbildning för konfirmandledare Svenska Missionskyrkans Sångarförbunds ombudsmöte SMS och SBS Körhelg i Malmö nytt material 7 Kairos Palestina, betyder det något för oss? flygblad ekonomi 7 Pensions- och försäkringsavgifter Ansökningstider för bidrag Ny ränta på Församlingslån: 2,75% brev Statistikuppgifter övrigt 8 Ett andra varv med Frälsarkransen Nya bloggar Joacim Anesund, tilltr. registeransvarig Sofia Camnerin, utvecklingsstrateg Rune W Dahlén, utbildningssekreterare THS Pontus Engström, ekonomichef Ulla Marie Gunner, nationell sekreterare, handläggare kyrka-samhälle Brita Karlson, registeransvarig Tomas Lannfjäll, redaktör Skribenter i Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg Ulrika Morazán, regionsekr. Latinamerika och Mellanöstern Margareta Smedberg Andersson, personalchef P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Gerard Willemsen, sekreterare för Asien och Europa Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare sid 2

3 Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info Kommande offerdagar Utan församlingskontakter dör vi! Söndagen den 3 mars 20 är det fest, för då är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Viktigt att det kommer med i församlingarnas planering. I nästa INFO-utskick kommer bönelistor, affischer och annat material. Vi kommer gärna på besök från pastorsutbildningen på Teologiska högskolan i Stockholm eller diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola. Vi kan nämligen inte leva utan församlingskontakter! De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från THS kontaktar Rune W Dahlén (helst via mail: Skutan eller annars tfn ). Tidigare har en annan lärare varit kontaktperson för bön- och offerdagen, men nu är det Rune på grund av ändrad tjänstefördelning. De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård tfn ). Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även då ska ni ta kontakt bara med den ena av de två kontaktpersonerna. Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er! Vi vill gärna komma ut för att predika/vittna och informera. Se även samt Rune W Dahlén Mission i Sverige Söndagen den 7 april uppmärksammar vi särskilt Mission i Sverige genom en bön- och offerdag. Mer information med tema och material kommer i nästa INFO-sänding. Planera gärna in dagen redan nu. Mission i Sverige handlar om att möta människor med evangelium i våra olika byar och städer, i just de samhällen där församlingen finns. Vi uppmärksammar diakoni, evangelisation, musik, goda möten, församlingsplantering och omstart. Till allt detta gemensamma till församlingars stöd och utmaning och för missionen i vårt eget land behöver vi tillsammans både be och offra. Ulla Marie Gunner Aktuella satsningar Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 20 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Bilaga: flyer sid 3

4 P-O Sveder Renklint Dags att söka till Bibelfjäll I augusti 200 startade bibellinjen Bibelfjäll i Hemavan med 5 elever. Efter den första terminen kan vi nog påstå att vi fyllt två av tre delar med ett gott innehåll. Under delen Bibeln har vi gått igenom nästan hela GT och under Fjället har vi både prövat på grotta och glaciär. Under Mötet, som är den tredje delen, väntar vårvinterns alla möten med de tusentals turister som kommer till Hemavan/Tärnaby. På hemsidan, kan man läsa mer om vad som händer. Nu är det dags att söka till läsåret 20/202. Sista ansökningsdag är 5 april. Ansökningsblankett finns på hemsidan. Mer information och anmälan:e-post: tfn Välkommen med din ansökan! Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska högskolan! Vill du själv gå en utbildning eller ser du någon i din närhet som du kan tipsa om ett spännande bildningsår?! Svenska Missionskyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle genom folkhögskolor i Härnösand, Lidingö, Karlskoga och Jönköping och genom Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm. Folkhögskolorna är en viktig arena för demokrati och en mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor. De erbjuder olika utbildningar och har också en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning och fortbildning. På Lidingö folkhögskola utbildas bland annat diakoner för tjänst inom Missionskyrkan. På Teologiska Högskolan i Stockholm kan du läsa om du vill bli pastor eller läsa teologi av andra skäl. Du kan även läsa MR-programmet om du vill arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati. Läs mer på TänkTanken/Sofia Camnerin och Elisabeth Lindgren Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, SšdertŠlje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behšver fler pastorer och diakoner med utlšndsk bakgrund! VŒrt samhšlle har fšršndrats och det stšller vœr kyrka infšr nya utmaningar och mšjligheter. Idag har var femte svensk utlšndsk bakgrund. Kyrkans uppdrag mœste dšrfšr vara att gestalta en kyrka som ocksœ fšrgas av det mœngkulturella samhšllet med sina internationella relationer. Fšr att kunna vara en relevant kyrka fšr nysvenskar behšver vœr kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utlšndsk bakgrund. DŠrfšr vill vi uppmana er fšrsamlingar och medarbetare att ocksœ gšra ppet Hus och Kallelsedagarna kšnda bland nya svenskar! Vi vill att vœr kyrka ska kšnnetecknas av mœngfald och vara šppen fšr nya kulturer och traditioner. HjŠlp oss att sprida inbjudan om ppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i fšrsamlingen vill sammankalla till en informationskvšll om pastors- och diakonutbildning Šr ni všlkomna att hšra av er! Fšr mer information om ppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 Fšr Arbetsgruppen MŒngfald och religionsmšten, tfn Fšr diakonutbildningen, Fšr pastorsutbildningen, BitrŠdande rektor, Lidingš folkhšgskola Utbildningssekreterare Torbjšrn BŒdagŒrd, tfn Rune W DahlŽn, tfn Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 20 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! Arbetsgruppen för Mångfald och religionsmöten, tfn Pastorsutbildningen Rune W Dahlén, tfn Diakonutbildningen, Torbjörn Bådagård, tfn För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna den mars, se Bilaga: infoblad sid 4

5 Ekumenik FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 0 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Bilaga: flyer Jesusmanifestationen i Stockholm lördagen 21 maj Jesusmanifestationen 20 kommer att ha samma karaktär av nationell manifestation som tidigare år. Programmet kommer att ha samma upplägg som tidigare med förbönsgudstjänst klockan 9.00, torgmöten under förmiddagen med vandring till gudstjänst i Kungsträdgården klockan På vissa platser runt om i landet kommer lokala manifestationer att äga rum men dessa komma att hållas vid andra tillfällen under året. För mer information Välkomna! Böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag Varje år 8-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet. I år är temat Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön och hämtas från Apostlagärningarna 2:42. Materialet i år är skrivet av kristna i Jerusalem. Det har bearbetats av en grupp från Vallentuna Kristna råd tillsammans med Sveriges Kristna råd. Det går också att hitta materialet på Samma vecka firas Bibelns dag, den 23 januari. Ett gott tillfälle att läsa bibeln, aktualisera bibeln, diskutera bibeln. Ordet för idag Apropå Bibelns dag Ett sätt att få stöd i sin bibelläsning är att använda en bibelläsningsplan. Ordet för idag är en sådan, i år med temat Bygga nytt. Skribenter är bl a människor som finns i ekumeniska församlingar men också andra perspektiv på temat finns representerat. Det knyter förstås an till den intensiva process som just nu pågar: att bygga ny kyrka! Kontakta Gummessons bok & musik för beställning, tel , Ulla Marie Gunner sid 5

6 Kurser och arrangemang Fortbildning för konfirmandledare mars 2011 på Utbildningscentrum Lidingö HUR möter vi konfirmanden? VAD vill vi lära? VARFÖR har vi konfirmandarbete? Detta är några av de frågor vi får tillfälle att ta upp på fortbildningen för konfirmandledare 2-23 mars. Mer info på där du också kan anmäla dig direkt på webben. Anmälan senast 25 februari Priserna för deltagande är reducerade tack vare fortbildningsfonderade medel. Detta är en fortbildning använd därför de medel din församling har avsett för fortbildning! Har du frågor, kontakta tfn eller Sofia Camnerin Ombudsmöte Svenska Missionskyrkans Sångarförbund Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) kallar till ombudsmöte. Tid: Lördagen den 19 mars kl Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. I ombudsmötet planeras att ta beslut om samgående med Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS). I ombudsmötet väljs också nya styrelsemedlemmar och vi har möjlighet att fatta beslut om vår framtida verksamhet som körförbund. Varje sångare i Missionskyrkan kan vara med i SMS. Medlemsavgiften (30:- för vuxna, 0:- för barn) betalas av församlingens kassör i oktober/november varje år. Varje kör har rätt att sända ombud enligt följande: Högst 24 medlemmar ombud. Mer än 24 medlemmar 2 ombud. Varje distrikt har rätt att sända 3 ombud. Ombudsmötet hålls i samband med SMS/SBS årliga vårkurs, 9-20 mars i Stadionkyrkan. Se nedan. I samband med ombudsmötet blir det buffé och underhållning. Den som inte deltar i helgens kurs men vill vara med på ombudsmötet och äta av buffén anmäler sig till Lena Wohlfeil senast måndag 7 mars, eller SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Du kan också ringa, tfn Varmt välkomna till vårkurs och ombudsmöte! SMS styrelse genom Lena Wohlfeil SMS och SBS Körhelg i Malmö Den 9-20 mars håller SMS och SBS sin årliga vårkurs, den här gången i Malmö. Vi kommer att få sjunga delar av Tore W Aas nya Mässa Credo tillsammans med Adan Brown, som är församlingsmusiker i Värnamo Missionsförsamling. Vi får också jobba med a cappella sång under ledning av Dan-Olof Stenlund, välkänd kördirigent från Malmö. Mer om körhelgen i Malmö kan man läsa på webbadressen där man också kan anmäla sig. Anmälan kan även göras per post till SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Varmt välkommen! Lena Wohlfeil sid 6

7 Sune Fahlgren, red. Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw Nytt material Kairos Palestina En period då många av oss har varit i Betlehem, åtminstone i tanken och kanske också i bönen, har precis avslutats. På olika sätt har vi läst, hört och sett om Jesu födelse i den lilla staden Betlehem. Betlehem finns fortfarande. Hur var julen 200 för människor som bor i Betlehem? Under 2009 samlades kristna palestinier och samtalade om sin verklighet, kopplade den till vad Bibeln säger och till omvärldens reaktioner. Resultatet blev Kairos Palestina. Kairos Palestina är ett dokument som offentliggjordes i december Det är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. I Kairos Palestina beskriver kristna palestinier sin situation. De sätter in den i ett sammanhang och de uppmanar till handling. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Kan ni hjälpa oss att få tillbaka vår frihet och hjälpa de båda folken (israeler och palestinier) att uppnå rättvisa, säkerhet och kärlek. Kom och se. Kairos Palestina finns översatt till svenska och kan laddas ner från Missionskyrkans hemsida. Kairos Palestina översatt till svenska, med kompletterande texter från bland annat biskop Desmond Tutu och kritiska judar, samt förslag till upplägg för en studiecirkel, finns numera i bokformat och kan köpas från Bilda (www.bilda.nu). Ta er tid i er församling att läs och samtala om Kairos Palestina! Kan vi fortsätta att vara tysta efter att ha studerat Kairos Palestina? Förhoppningsvis inte. Ulrika Morazán Bilaga: flyer med beställningstalong Ekonomi Pensions- och försäkringsavgifter för 2011 För 20 gäller följande procentsatser för de avgifter som faktureras av Svenska Missionskyrkan. Observera att Missionskyrkan enligt beslut i Kyrkokonferensen 2008 fortsätter att ta in solidariska avgifter för alla anställda oavsett om den anställde tillhör SMK Pension eller ska anslutas till Collectum. Vi sänker pensionsavgiften för alla med procentenhet till 7 procent. Övriga avgifter är samma som för 200. Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 % Avtalsförsäkringar, samtliga anställda:,7 % Central fortbildningsavgift, samtliga anställda: 0,5 % * Personalvårdsavgift, pastorer, diakoner, musiker: 0,4 % * - Församlingen ska själv i egen kassa avsätta ytterligare minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål. Vi vill också påminna om att alla församlingar nu måste registrera sig i repet Pension för att lämna rätt underlag för faktureringar. Information har sänts ut till alla kassörer och finns att läsa under Pontus Engström Margareta Smedberg Andersson Ansökningstider för bidrag Missionskyrkan förmedlar dessa bidrag: Församlingsbidrag. Ansökningar för 20 ska vara distriktsföreståndaren tillhanda senast maj. Nybyggnation eller omfattande renovering av kyrka. Församlingen kan få ett Nybyggarupprop eller del av ett sådant upprop. Mindre renovering eller tillbyggnad. För dessa gäller anslag ur Lokalupprustningsfonden. Pionjärsatsning. Också för dessa kan ett Nybyggarupprop göras. Församlingsplantering eller omstart av församling. Bidrag kan fördelas från kyrkoavgiftens 0 % och Nybyggarupprop. Ansökningar för byggnationer och pionjärsatsningar ska sändas till Svenska Missionskyrkan, Bidragsdelegationen, Box 6302, Stockholm senast januari, maj eller september. Mer information och blanketter finns på Missionskyrkans hemsida Observera att ansökningar för handikappanpassning sänds till SST, Sundbyberg senast 3 januari. Ulla Marie Gunner sid 7

8 Ekonomi (forts.) Ny ränta på Församlingslån Den nya räntan på församlingslån är 2,75 %. Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Pontus Engström Bilaga: brev Statistikuppgifter I början av januari kommer det årliga utskicket med statistikblanketter och namnlistor till församlingarnas officiella adresser. Utskicket sänds direkt från Svenska Missionskyrkans kansli men liksom tidigare år ska de ifyllda uppgifterna skickas till din distriktsexpedition. Handlingarna måste vara distrikten tillhanda senast den 31 januari Det är viktigt att uppgifterna kommer in i tid eftersom dessa ska in i årsberättelsen för Svenska Missionskyrkan. Församlingar som är anslutna till Repet 2010 eller tidigare ska inte skicka in pappersblanketten utan fylla i uppgifterna direkt i programmet och därefter skriva ut statistikrapporten, underteckna den och sända in den till distriktsexpeditionen. Närmare information om hur detta går till finns på blankettens förstasida. Brita Karlsson, Joacim Anesund Övrigt Ett andra varv med Frälsarkransen Frälsarkransen är ett stöd för att leva nära Gud! Nu har en ny kurshandledning tagits fram för dig som vill arbeta med konceptet ett andra varv med Frälsarkransen! Helt enkelt en idébank som öppnar för samtal om tro, livsmod och tillit. Nya bloggar Under Missionskyrkans bloggportal har två nya bloggar nyligen startats. I den internationella bloggen kommer alla som arbetar med det internationella arbetet att turas om och skriva om sådant som är aktuellt, viktigt eller intressant. Genom att läsa här regelbundet kan du få en inblick i vårt arbete världen över! Det blir inslag och inlägg från Asien, Afrika, Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Utifrån sju övergripande rubriker kopplas de olika pärlorna till teman som tro som relation, att vara människa, mod att mogna, kärlekens konsekvens, livet som bön, aldrig ensam och till sist att fira livet! Läs mer och beställ boken via studieförbundet Bilda: Elisabeth Lindgren Missionskyrkans internationella arbete är en viktig del av Guds mission som anförtrotts Missionskyrkan och dess församlingar. Den internationella missionen var en av anledningarna till att vår kyrka bildades 1878 och de internationella kontakterna är alltjämt lika viktiga. Missionen är en del av vår identitet som kyrka. Den andra nya bloggen heter Girku Sámis, vilket betyder Kyrka i Sameland. Den bloggen handlar om samiskt kyrkoarbete i vår kyrka men även med utblickar över gränserna. Denna blogg kommer att skrivas på svenska men också på samiska. Gerard Willemsen Fotnot: Ännu en blogg har nu tillkommit: Tidsperspektiv om Missionskyrkans dåtid och nutid. Du hittar alla bloggarna på missionskyrkan.se sid 8

9 Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info

10 Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, Södertälje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behöver fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 För Arbetsgruppen Mångfald och religionsmöten, tfn För diakonutbildningen, För pastorsutbildningen, Biträdande rektor, Lidingö folkhögskola Utbildningssekreterare Torbjörn Bådagård, tfn Rune W Dahlén, tfn

11 FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle

12 Sune Fahlgren, red. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw

13 Pris: 60:-/st + ev porto 10 st eller fler: 50:-/st Skicka ex av Ett sanningens ögonblick till Namn Tel Adress Mailadress Postadress Antal böcker Skicka fakturan till Organisation/församling eller motsv Referensperson Adress Mailadress Postadress Telefon Du skickar din beställning till Studieförbundet Bilda, Redovisning och service, Box 79, Älvsjö Tel: , fax: E-post: böcker uthämtade av (noteras av Bildapersonal)

14 Till Kassören Ny ränta på Församlingslån: 2,75 % Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Som underlag för den nya räntan om 2,75 % för 2011 har vi utgått från Riksbankens referensränta eller reporänta med visst påslag. Sett till räntekurvan kan man troligtvis förvänta sig en ränta över 2 % under 2012 och över 3 % under Riksbankens motiveringar kring en högre ränta är: Inflationstrycket är lågt i svensk ekonomi, men det väntas stiga i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras och lönerna stiger. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och uppnå ett normalt resursutnyttjande behöver reporäntan höjas mot mer normala nivåer. Dessutom har hushållens skulder ökat påtagligt under senare år. Om skulderna under en längre tid fortsätter att öka väsentligt snabbare än inkomsterna finns det risk för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin. Styrkan i återhämtningen i omvärlden är däremot osäker, vilket medför att reporäntan inte behöver höjas lika mycket de kommande åren. Prognosen för reporäntan har justerats ned i förhållande till den penningpolitiska uppföljningen i september. När Svenska Missionskyrkans styrelse satte räntan till 2,75 % för 2011 jämfördes dessutom med en treårig ränta hos någon av de stora bankerna. Om ni har några frågor kring räntan, vänligen kontakta mig. Med vänliga hälsningar, Pontus Engström Ekonomichef Svenska Missionskyrkan Tegnérgatan 8 Box 6302, Stockholm tfn , fax Pontus Engström Ekonomichef

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER? NYHETSBREV mars 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Nytt år med nya möjligheter

Nytt år med nya möjligheter nr 1/5 Obs! Nytt telefonnummer: 8-674 7 Nytt år med nya möjligheter Det finns många bibelord som ger oss nytt mod inför ett nytt år. Jag tänker på Jeremiatexten om krukmakaren som börjar om på nytt, som

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna!

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna! Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 2/08 Trängsel vid knäfallet Vid sommarens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Bibelstudiet: Enhet för världens skull

Bibelstudiet: Enhet för världens skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Enhet för världens skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

Bygg den värld du vill ha

Bygg den värld du vill ha F ördjupning Bygg den värld du vill ha Ickevåldskommuniteten Fikonträdet är en gemenskap öppen för alla som är i behov av den. Genom att ge en fristad till papperslösa och med ickevåldsmetoder kämpa för

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se

En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM. www.ansgarskyrkan.se En riktigt god sommar tillönskas dig. Gud välsigne dig. juni september 2014 PROGRAM www.ansgarskyrkan.se Varmt tack! Vilken fantastisk avslutningsfest jag fick vara med om söndag 15 juni. Först med en

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS

Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Tro, hopp och kärlek INBJUDAN TILL STIFTSFEST FÖR DET GODA LIVET 1 SEPTEMBER I STRÄNGNÄS Välkommen till stiftsfest Vi samlas i Strängnäs till stiftsfest för att inspireras av ledorden tro, hopp och kärlek!

Läs mer

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet

Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Internationell Mission i Svenska Baptistsamfundet Grunden för det arbete som görs inom Svenska Baptistsamfundet är den vision som formulerades och antogs 2001. Det är de olika styrelsernas och utskottens

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen

KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen KYRKOAVGIFTEN Ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl senast 31 oktober Kyrkoavgiften! Equmeniakyrkans vision lyder: "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Statistikuppgifter för året 2008

Statistikuppgifter för året 2008 Statistikuppgifter för året 2008 Från församling Förs.nr. Uppgifterna i både del 1 och del 2 sänds in till distriktet före den 31 januari 2009 (helst tidigare). Om något är oklart beträffande ifyllandet

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! SAMTAL KÄRLEK TRO SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LÄGER HOPP ÄVENTYR VÄNNER MUSIK LEK GEMENSKAP MYSIGT TANKAR I den här broschyren berättar vi om vad konfirmation kan innebära

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro

Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014. Tema: Tro Programblad för Equmeniakyrkan Falköping 6 september 7 december 2014 Tema: Tro VÄLKOMMEN KELLY! DET ÄR KNAPPT man tror det är sant! HAR DU NÅGONSIN gjort en fallövning? VAD BETYDER TRON för dig? Det är

Läs mer

Äntligen offerdag! nr 4/08

Äntligen offerdag! nr 4/08 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 4/08 Äntligen offerdag! Äntligen är

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer