Herrens nåd tar inte slut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Herrens nåd tar inte slut"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 6302, Stockholm tfn nr 1/11 Herrens nåd tar inte slut Kan vi ge varandra en bättre hälsning inför ett nytt år? Mycket annat förändras i våra liv och runt omkring oss under ett år, men Herrens nåd tar inte slut. Den kommer att vara densamma under 2011 som den var Det är det enda vi kan veta med säkerhet! När vi går in i detta nya år gör vi det med en viss förväntan på att vi, om Gud och församlingarna vill, kommer att skriva kyrkohistoria tillsammans med våra vänner i Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Vi möts till kyrkokonferens i Kristi Himmelfärdshelgen och fram till dess pågår ett intensivt förberedelsearbete av många för att vi ska få underlag som hjälper oss att fatta kloka beslut. Samtalen har under senare delen av 2010 intensifierats påtagligt och många ser mer och mer möjligheterna än svårigheterna. Det brukar bli så när man lyssnar till varandra i en längtan att lära känna varandra än mer. Den största utmaningen ligger ändå i att lyssna än mer efter Guds ledning i processen. Vi är många gånger duktiga på att organisera och ställa samman stadgar och ordningar. Men det är Guds Ande som kan fylla alla ord med innehåll och mening. Det är Guds Ande som kan förändra våra liv så vi blir än mer sanna efterföljare i vår tid. Det gäller oss om individer, som församlingar och som samfund och kyrka! Tag gärna tillfället att, i samband med årsskiftet, i församlingen be om Andens ledning och vind över den gemensamma processen. Tacka för nåden och be om vishet att göra de rätta prioriteringarna. Det handlar inte bara om oss själva utan om människor och sammanhang utanför vårt eget som också behöver Guds barmhärtighet. Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny stor är din trofasthet Klagovisorna 3:22,23 Göran Zettergren sid

2 Innehåll Bilaga kommande offerdagar 3 Utan församlingskontakter dör vi! 13 mars Bön- och offerdag för Mission i Sverige 17 april aktuella satsningar 3 Bli en skapelsevänlig församling flygblad Dags att söka till Bibelfjäll Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska Högskolan Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! flygblad ekumenik 5 FRED detta vill kyrkorna i Sverige flygblad Jesusmanifestationen 21 maj Böneveckan för kristen enhet och bibelns dag Ordet för idag kurser och arrangemang 6 Fortbildning för konfirmandledare Svenska Missionskyrkans Sångarförbunds ombudsmöte SMS och SBS Körhelg i Malmö nytt material 7 Kairos Palestina, betyder det något för oss? flygblad ekonomi 7 Pensions- och försäkringsavgifter Ansökningstider för bidrag Ny ränta på Församlingslån: 2,75% brev Statistikuppgifter övrigt 8 Ett andra varv med Frälsarkransen Nya bloggar Joacim Anesund, tilltr. registeransvarig Sofia Camnerin, utvecklingsstrateg Rune W Dahlén, utbildningssekreterare THS Pontus Engström, ekonomichef Ulla Marie Gunner, nationell sekreterare, handläggare kyrka-samhälle Brita Karlson, registeransvarig Tomas Lannfjäll, redaktör Skribenter i Elisabeth Lindgren, utvecklingsstrateg Ulrika Morazán, regionsekr. Latinamerika och Mellanöstern Margareta Smedberg Andersson, personalchef P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Gerard Willemsen, sekreterare för Asien och Europa Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare sid 2

3 Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info Kommande offerdagar Utan församlingskontakter dör vi! Söndagen den 3 mars 20 är det fest, för då är det bön- och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Viktigt att det kommer med i församlingarnas planering. I nästa INFO-utskick kommer bönelistor, affischer och annat material. Vi kommer gärna på besök från pastorsutbildningen på Teologiska högskolan i Stockholm eller diakonutbildningen på Lidingö folkhögskola. Vi kan nämligen inte leva utan församlingskontakter! De församlingar som vill ha besök av en pastorskandidat eller en lärare från THS kontaktar Rune W Dahlén (helst via mail: Skutan eller annars tfn ). Tidigare har en annan lärare varit kontaktperson för bön- och offerdagen, men nu är det Rune på grund av ändrad tjänstefördelning. De församlingar som vill ha besök av en diakonkandidat eller en lärare från Lidingö folkhögskola kontaktar Torbjörn Bådagård tfn ). Är det oväsentligt om det blir en diakon- eller pastorskandidat så meddela det, men även då ska ni ta kontakt bara med den ena av de två kontaktpersonerna. Ju förr ni hör av er desto mer sannolikt att vi kan hjälpa er! Vi vill gärna komma ut för att predika/vittna och informera. Se även samt Rune W Dahlén Mission i Sverige Söndagen den 7 april uppmärksammar vi särskilt Mission i Sverige genom en bön- och offerdag. Mer information med tema och material kommer i nästa INFO-sänding. Planera gärna in dagen redan nu. Mission i Sverige handlar om att möta människor med evangelium i våra olika byar och städer, i just de samhällen där församlingen finns. Vi uppmärksammar diakoni, evangelisation, musik, goda möten, församlingsplantering och omstart. Till allt detta gemensamma till församlingars stöd och utmaning och för missionen i vårt eget land behöver vi tillsammans både be och offra. Ulla Marie Gunner Aktuella satsningar Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 20 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Bilaga: flyer sid 3

4 P-O Sveder Renklint Dags att söka till Bibelfjäll I augusti 200 startade bibellinjen Bibelfjäll i Hemavan med 5 elever. Efter den första terminen kan vi nog påstå att vi fyllt två av tre delar med ett gott innehåll. Under delen Bibeln har vi gått igenom nästan hela GT och under Fjället har vi både prövat på grotta och glaciär. Under Mötet, som är den tredje delen, väntar vårvinterns alla möten med de tusentals turister som kommer till Hemavan/Tärnaby. På hemsidan, kan man läsa mer om vad som händer. Nu är det dags att söka till läsåret 20/202. Sista ansökningsdag är 5 april. Ansökningsblankett finns på hemsidan. Mer information och anmälan:e-post: tfn Välkommen med din ansökan! Dags att söka till folkhögskolorna och Teologiska högskolan! Vill du själv gå en utbildning eller ser du någon i din närhet som du kan tipsa om ett spännande bildningsår?! Svenska Missionskyrkan bedriver ett omfattande bildningsarbete i kyrka och samhälle genom folkhögskolor i Härnösand, Lidingö, Karlskoga och Jönköping och genom Teologiska Högskolan (THS) i Stockholm. Folkhögskolorna är en viktig arena för demokrati och en mötesplats i kultur- och livsåskådningsfrågor. De erbjuder olika utbildningar och har också en omfattande verksamhet riktad mot kyrka och församling i form av lekmannautbildning, yrkesutbildning och fortbildning. På Lidingö folkhögskola utbildas bland annat diakoner för tjänst inom Missionskyrkan. På Teologiska Högskolan i Stockholm kan du läsa om du vill bli pastor eller läsa teologi av andra skäl. Du kan även läsa MR-programmet om du vill arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och demokrati. Läs mer på TänkTanken/Sofia Camnerin och Elisabeth Lindgren Fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, SšdertŠlje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behšver fler pastorer och diakoner med utlšndsk bakgrund! VŒrt samhšlle har fšršndrats och det stšller vœr kyrka infšr nya utmaningar och mšjligheter. Idag har var femte svensk utlšndsk bakgrund. Kyrkans uppdrag mœste dšrfšr vara att gestalta en kyrka som ocksœ fšrgas av det mœngkulturella samhšllet med sina internationella relationer. Fšr att kunna vara en relevant kyrka fšr nysvenskar behšver vœr kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utlšndsk bakgrund. DŠrfšr vill vi uppmana er fšrsamlingar och medarbetare att ocksœ gšra ppet Hus och Kallelsedagarna kšnda bland nya svenskar! Vi vill att vœr kyrka ska kšnnetecknas av mœngfald och vara šppen fšr nya kulturer och traditioner. HjŠlp oss att sprida inbjudan om ppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i fšrsamlingen vill sammankalla till en informationskvšll om pastors- och diakonutbildning Šr ni všlkomna att hšra av er! Fšr mer information om ppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 Fšr Arbetsgruppen MŒngfald och religionsmšten, tfn Fšr diakonutbildningen, Fšr pastorsutbildningen, BitrŠdande rektor, Lidingš folkhšgskola Utbildningssekreterare Torbjšrn BŒdagŒrd, tfn Rune W DahlŽn, tfn Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 20 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! Arbetsgruppen för Mångfald och religionsmöten, tfn Pastorsutbildningen Rune W Dahlén, tfn Diakonutbildningen, Torbjörn Bådagård, tfn För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna den mars, se Bilaga: infoblad sid 4

5 Ekumenik FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 0 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Bilaga: flyer Jesusmanifestationen i Stockholm lördagen 21 maj Jesusmanifestationen 20 kommer att ha samma karaktär av nationell manifestation som tidigare år. Programmet kommer att ha samma upplägg som tidigare med förbönsgudstjänst klockan 9.00, torgmöten under förmiddagen med vandring till gudstjänst i Kungsträdgården klockan På vissa platser runt om i landet kommer lokala manifestationer att äga rum men dessa komma att hållas vid andra tillfällen under året. För mer information Välkomna! Böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag Varje år 8-25 januari infaller Böneveckan för kristen enhet. I år är temat Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön och hämtas från Apostlagärningarna 2:42. Materialet i år är skrivet av kristna i Jerusalem. Det har bearbetats av en grupp från Vallentuna Kristna råd tillsammans med Sveriges Kristna råd. Det går också att hitta materialet på Samma vecka firas Bibelns dag, den 23 januari. Ett gott tillfälle att läsa bibeln, aktualisera bibeln, diskutera bibeln. Ordet för idag Apropå Bibelns dag Ett sätt att få stöd i sin bibelläsning är att använda en bibelläsningsplan. Ordet för idag är en sådan, i år med temat Bygga nytt. Skribenter är bl a människor som finns i ekumeniska församlingar men också andra perspektiv på temat finns representerat. Det knyter förstås an till den intensiva process som just nu pågar: att bygga ny kyrka! Kontakta Gummessons bok & musik för beställning, tel , Ulla Marie Gunner sid 5

6 Kurser och arrangemang Fortbildning för konfirmandledare mars 2011 på Utbildningscentrum Lidingö HUR möter vi konfirmanden? VAD vill vi lära? VARFÖR har vi konfirmandarbete? Detta är några av de frågor vi får tillfälle att ta upp på fortbildningen för konfirmandledare 2-23 mars. Mer info på där du också kan anmäla dig direkt på webben. Anmälan senast 25 februari Priserna för deltagande är reducerade tack vare fortbildningsfonderade medel. Detta är en fortbildning använd därför de medel din församling har avsett för fortbildning! Har du frågor, kontakta tfn eller Sofia Camnerin Ombudsmöte Svenska Missionskyrkans Sångarförbund Svenska Missionskyrkans Sångarförbund (SMS) kallar till ombudsmöte. Tid: Lördagen den 19 mars kl Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. I ombudsmötet planeras att ta beslut om samgående med Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS). I ombudsmötet väljs också nya styrelsemedlemmar och vi har möjlighet att fatta beslut om vår framtida verksamhet som körförbund. Varje sångare i Missionskyrkan kan vara med i SMS. Medlemsavgiften (30:- för vuxna, 0:- för barn) betalas av församlingens kassör i oktober/november varje år. Varje kör har rätt att sända ombud enligt följande: Högst 24 medlemmar ombud. Mer än 24 medlemmar 2 ombud. Varje distrikt har rätt att sända 3 ombud. Ombudsmötet hålls i samband med SMS/SBS årliga vårkurs, 9-20 mars i Stadionkyrkan. Se nedan. I samband med ombudsmötet blir det buffé och underhållning. Den som inte deltar i helgens kurs men vill vara med på ombudsmötet och äta av buffén anmäler sig till Lena Wohlfeil senast måndag 7 mars, eller SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Du kan också ringa, tfn Varmt välkomna till vårkurs och ombudsmöte! SMS styrelse genom Lena Wohlfeil SMS och SBS Körhelg i Malmö Den 9-20 mars håller SMS och SBS sin årliga vårkurs, den här gången i Malmö. Vi kommer att få sjunga delar av Tore W Aas nya Mässa Credo tillsammans med Adan Brown, som är församlingsmusiker i Värnamo Missionsförsamling. Vi får också jobba med a cappella sång under ledning av Dan-Olof Stenlund, välkänd kördirigent från Malmö. Mer om körhelgen i Malmö kan man läsa på webbadressen där man också kan anmäla sig. Anmälan kan även göras per post till SMS, att. Lena Wohlfeil, Box 6302, Stockholm. Varmt välkommen! Lena Wohlfeil sid 6

7 Sune Fahlgren, red. Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw Nytt material Kairos Palestina En period då många av oss har varit i Betlehem, åtminstone i tanken och kanske också i bönen, har precis avslutats. På olika sätt har vi läst, hört och sett om Jesu födelse i den lilla staden Betlehem. Betlehem finns fortfarande. Hur var julen 200 för människor som bor i Betlehem? Under 2009 samlades kristna palestinier och samtalade om sin verklighet, kopplade den till vad Bibeln säger och till omvärldens reaktioner. Resultatet blev Kairos Palestina. Kairos Palestina är ett dokument som offentliggjordes i december Det är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. I Kairos Palestina beskriver kristna palestinier sin situation. De sätter in den i ett sammanhang och de uppmanar till handling. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Kan ni hjälpa oss att få tillbaka vår frihet och hjälpa de båda folken (israeler och palestinier) att uppnå rättvisa, säkerhet och kärlek. Kom och se. Kairos Palestina finns översatt till svenska och kan laddas ner från Missionskyrkans hemsida. Kairos Palestina översatt till svenska, med kompletterande texter från bland annat biskop Desmond Tutu och kritiska judar, samt förslag till upplägg för en studiecirkel, finns numera i bokformat och kan köpas från Bilda (www.bilda.nu). Ta er tid i er församling att läs och samtala om Kairos Palestina! Kan vi fortsätta att vara tysta efter att ha studerat Kairos Palestina? Förhoppningsvis inte. Ulrika Morazán Bilaga: flyer med beställningstalong Ekonomi Pensions- och försäkringsavgifter för 2011 För 20 gäller följande procentsatser för de avgifter som faktureras av Svenska Missionskyrkan. Observera att Missionskyrkan enligt beslut i Kyrkokonferensen 2008 fortsätter att ta in solidariska avgifter för alla anställda oavsett om den anställde tillhör SMK Pension eller ska anslutas till Collectum. Vi sänker pensionsavgiften för alla med procentenhet till 7 procent. Övriga avgifter är samma som för 200. Pensionsavgift, samtliga anställda: 7 % Avtalsförsäkringar, samtliga anställda:,7 % Central fortbildningsavgift, samtliga anställda: 0,5 % * Personalvårdsavgift, pastorer, diakoner, musiker: 0,4 % * - Församlingen ska själv i egen kassa avsätta ytterligare minst 1,35 % i fortbildningsavgift för alla anställda med minst ett års anställning för att användas för fortbildningsändamål. Vi vill också påminna om att alla församlingar nu måste registrera sig i repet Pension för att lämna rätt underlag för faktureringar. Information har sänts ut till alla kassörer och finns att läsa under Pontus Engström Margareta Smedberg Andersson Ansökningstider för bidrag Missionskyrkan förmedlar dessa bidrag: Församlingsbidrag. Ansökningar för 20 ska vara distriktsföreståndaren tillhanda senast maj. Nybyggnation eller omfattande renovering av kyrka. Församlingen kan få ett Nybyggarupprop eller del av ett sådant upprop. Mindre renovering eller tillbyggnad. För dessa gäller anslag ur Lokalupprustningsfonden. Pionjärsatsning. Också för dessa kan ett Nybyggarupprop göras. Församlingsplantering eller omstart av församling. Bidrag kan fördelas från kyrkoavgiftens 0 % och Nybyggarupprop. Ansökningar för byggnationer och pionjärsatsningar ska sändas till Svenska Missionskyrkan, Bidragsdelegationen, Box 6302, Stockholm senast januari, maj eller september. Mer information och blanketter finns på Missionskyrkans hemsida Observera att ansökningar för handikappanpassning sänds till SST, Sundbyberg senast 3 januari. Ulla Marie Gunner sid 7

8 Ekonomi (forts.) Ny ränta på Församlingslån Den nya räntan på församlingslån är 2,75 %. Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Pontus Engström Bilaga: brev Statistikuppgifter I början av januari kommer det årliga utskicket med statistikblanketter och namnlistor till församlingarnas officiella adresser. Utskicket sänds direkt från Svenska Missionskyrkans kansli men liksom tidigare år ska de ifyllda uppgifterna skickas till din distriktsexpedition. Handlingarna måste vara distrikten tillhanda senast den 31 januari Det är viktigt att uppgifterna kommer in i tid eftersom dessa ska in i årsberättelsen för Svenska Missionskyrkan. Församlingar som är anslutna till Repet 2010 eller tidigare ska inte skicka in pappersblanketten utan fylla i uppgifterna direkt i programmet och därefter skriva ut statistikrapporten, underteckna den och sända in den till distriktsexpeditionen. Närmare information om hur detta går till finns på blankettens förstasida. Brita Karlsson, Joacim Anesund Övrigt Ett andra varv med Frälsarkransen Frälsarkransen är ett stöd för att leva nära Gud! Nu har en ny kurshandledning tagits fram för dig som vill arbeta med konceptet ett andra varv med Frälsarkransen! Helt enkelt en idébank som öppnar för samtal om tro, livsmod och tillit. Nya bloggar Under Missionskyrkans bloggportal har två nya bloggar nyligen startats. I den internationella bloggen kommer alla som arbetar med det internationella arbetet att turas om och skriva om sådant som är aktuellt, viktigt eller intressant. Genom att läsa här regelbundet kan du få en inblick i vårt arbete världen över! Det blir inslag och inlägg från Asien, Afrika, Latinamerika, Europa och Mellanöstern. Utifrån sju övergripande rubriker kopplas de olika pärlorna till teman som tro som relation, att vara människa, mod att mogna, kärlekens konsekvens, livet som bön, aldrig ensam och till sist att fira livet! Läs mer och beställ boken via studieförbundet Bilda: Elisabeth Lindgren Missionskyrkans internationella arbete är en viktig del av Guds mission som anförtrotts Missionskyrkan och dess församlingar. Den internationella missionen var en av anledningarna till att vår kyrka bildades 1878 och de internationella kontakterna är alltjämt lika viktiga. Missionen är en del av vår identitet som kyrka. Den andra nya bloggen heter Girku Sámis, vilket betyder Kyrka i Sameland. Den bloggen handlar om samiskt kyrkoarbete i vår kyrka men även med utblickar över gränserna. Denna blogg kommer att skrivas på svenska men också på samiska. Gerard Willemsen Fotnot: Ännu en blogg har nu tillkommit: Tidsperspektiv om Missionskyrkans dåtid och nutid. Du hittar alla bloggarna på missionskyrkan.se sid 8

9 Bli en skapelsevänlig församling! Det råder inget tvivel om att varje församling med dess medlemmar önskar att värna om Guds skapelse. Det finns många sätt olika sätt att ta sig an denna viktiga uppgift. Men hur gör man detta på bästa sätt? Frågorna är många och stora och kan ibland vara frustrerande, både som individ och församling. Genom gemenskap, kunskap, samtal och reflektion kan vi tillsammans lära oss hur vi kan leva och själva formulera tankar och mål som vi skulle vilja genomföra. Flera församlingar har arbetat fram en miljöpolicy och handlingsplan, andra håller just nu på med detta. Vi vill uppmuntra er som ännu inte kommit i gång att under 2011 starta ett hoppfullt miljöarbete. Till er hjälp finns Bildas material En skapelsevänlig församling med fem steg att följa med inriktning att bli en mer Skapelsevänlig församling. Ni som redan tagit fram miljöpolicy och handlingsplan! Skriv till och berätta om ert arbete. Missionskyrkan erbjuder en miljöutmärkelse som bevis på att just er församling är med och tar ansvar om skapelsen. Material och idéer se Klimatarbete ur den kristna trons centrum Inspirations- och samrådsdag om SKR:s handlingsprogram för klimat och hållbar utveckling Fredag 11 mars på Ekumeniska centret, Sundbyberg, Sveriges Kristna Råd antog i juni 2010 ett handlingsprogram för klimat och hålbar utveckling och nu inbjuds till ett seminarium som kommer att handla om kyrkornas engagemang i frågor om klimat och hållbar utveckling. På förmiddagen ges föredrag om ekologi, internationellt ekumeniskt klimatarbete, kyrkorna och klimatforskningen, samt om praktisk omställning på lokal nivå. På eftermiddagen sker ett samråd kring handlingsprogrammet med kommentarer från olika kyrkor och samfund, gruppsamtal, gemensamt samtal och en presentation av ett pågående samtal om vad kyrkorna vill om klimat och utveckling. För mer info

10 Kallelsedagar 2011 Pastor Daniel Ibrahim, Södertälje. Foto: Michael Anderson Missionskyrkan och den nya gemensamma kyrkan behöver fler pastorer och diakoner med utländsk bakgrund! Vårt samhälle har förändrats och det ställer vår kyrka inför nya utmaningar och möjligheter. Idag har var femte svensk utländsk bakgrund. Kyrkans uppdrag måste därför vara att gestalta en kyrka som också färgas av det mångkulturella samhället med sina internationella relationer. För att kunna vara en relevant kyrka för nysvenskar behöver vår kyrka flera medarbetare, diakoner och pastorer med utländsk bakgrund. Därför vill vi uppmana er församlingar och medarbetare att också göra Öppet Hus och Kallelsedagarna kända bland nya svenskar! Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av mångfald och vara öppen för nya kulturer och traditioner. Hjälp oss att sprida inbjudan om Öppet Hus och Kallelsedagarna mars 2011 till nya svenskar! Om ni i församlingen vill sammankalla till en informationskväll om pastors- och diakonutbildning är ni välkomna att höra av er! För mer information om Öppet Hus och Kallelsedagarna, se December 2010 För Arbetsgruppen Mångfald och religionsmöten, tfn För diakonutbildningen, För pastorsutbildningen, Biträdande rektor, Lidingö folkhögskola Utbildningssekreterare Torbjörn Bådagård, tfn Rune W Dahlén, tfn

11 FRED detta vill kyrkorna i Sverige Stå upp för fred och rättvisa! Kyrkorna i Sverige, samlade i Sveriges Kristna Råd, SKR, vill vara en tydlig röst och aktör i arbetet för fred och rättvisa. I höst har ett nytt Fredsdokument lanserats, framtaget på uppdrag av SKR:s styrelse och vill uttrycka vad kyrkorna tillsammans vill stå för och arbeta för, i närsamhället, nationellt och ute i världen. Fred är så mycket mer än frånvaro av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. I detta dokument lyfts flera olika aspekter av fred fram. Fred i vardagen, fred med skapelsen, fred och rättvisa och att bygga fred. Detta dokument är tänkt att kunna läsas och användas av många. Församlingar, föreningar, skolor och alla människor av god vilja uppmanas att ge sitt bidrag till fredsarbetet. Sist i dokumentet finns en enkel studiehandledning som kan användas i samtalsgrupper. Fredsdokumentet finns att beställa på SKR. Pris: 30 kr/st + porto, vid köp av fler än 10 ex 20 kr/st. Till dokumentet finns också en webbsida med tips och fördjupningsmaterial. Handläggare, Kyrka och Samhälle

12 Sune Fahlgren, red. Ett sanningens ögonblick Kairos Palestina Ett sanningens ögonblick Det palestinska kairosdokumentet som presenterades i slutet av förra året har redan väckt uppmärksamhet och reaktioner. Karios Palestina är ett budskap som riktar sig inåt, till de kristna som lever på de av Israel ockuperade palestinska områdena Västbanken och Gaza. Men det riktar sig i lika hög grad till kristna runt om i världen. Kom och se! skriver de. Lyssna på oss! Samtala med oss! Nu finns Kairos Palestina översatt till en lättläst studiebok som också innehåller texter av och med biskop Desmond Tutu och den lutherske prästen Mitri Raheb, men även kritiska judiska kommentarer. beställ boken via talongen på baksidan, eller via pris: 60 kr + porto pris vid beställning av tio ex eller fler: 50 kr redaktör: Sune Fahlgren redaktion: Sune Fahlgren, Daniel Braw, Kjell Jonasson översättning från engelska: Daniel Braw

13 Pris: 60:-/st + ev porto 10 st eller fler: 50:-/st Skicka ex av Ett sanningens ögonblick till Namn Tel Adress Mailadress Postadress Antal böcker Skicka fakturan till Organisation/församling eller motsv Referensperson Adress Mailadress Postadress Telefon Du skickar din beställning till Studieförbundet Bilda, Redovisning och service, Box 79, Älvsjö Tel: , fax: E-post: böcker uthämtade av (noteras av Bildapersonal)

14 Till Kassören Ny ränta på Församlingslån: 2,75 % Det huvudsakliga syftet med församlingslånen är dels att kunna erbjuda Svenska Missionskyrkans församlingar ett tryggt, enkelt, effektivt och säkert placeringsalternativ med god ränta, men också att Missionskyrkan nationellt ska kunna finansiera fastighetsrenoveringar till en gynnsam ränta. Huvudprincipen är att det ska gynna båda parter genom att inte låna pengar till eller från externa källor. Som underlag för den nya räntan om 2,75 % för 2011 har vi utgått från Riksbankens referensränta eller reporänta med visst påslag. Sett till räntekurvan kan man troligtvis förvänta sig en ränta över 2 % under 2012 och över 3 % under Riksbankens motiveringar kring en högre ränta är: Inflationstrycket är lågt i svensk ekonomi, men det väntas stiga i takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras och lönerna stiger. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och uppnå ett normalt resursutnyttjande behöver reporäntan höjas mot mer normala nivåer. Dessutom har hushållens skulder ökat påtagligt under senare år. Om skulderna under en längre tid fortsätter att öka väsentligt snabbare än inkomsterna finns det risk för att obalanser byggs upp i den svenska ekonomin. Styrkan i återhämtningen i omvärlden är däremot osäker, vilket medför att reporäntan inte behöver höjas lika mycket de kommande åren. Prognosen för reporäntan har justerats ned i förhållande till den penningpolitiska uppföljningen i september. När Svenska Missionskyrkans styrelse satte räntan till 2,75 % för 2011 jämfördes dessutom med en treårig ränta hos någon av de stora bankerna. Om ni har några frågor kring räntan, vänligen kontakta mig. Med vänliga hälsningar, Pontus Engström Ekonomichef Svenska Missionskyrkan Tegnérgatan 8 Box 6302, Stockholm tfn , fax Pontus Engström Ekonomichef

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet,

längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, 2014-2015 längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid.. längtan, relationer, bön, Ande, tro, Kyrka, Jesus, hopp, identitet, livsviktigt, Gud, smärta,framtid..

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

körutskick Musiken helar och förnyar! SMS i samarbete med SBS dec 2010 mar 2011 Nummer 4/2010

körutskick Musiken helar och förnyar! SMS i samarbete med SBS dec 2010 mar 2011 Nummer 4/2010 körutskick SMS i samarbete med SBS dec 2010 mar 2011 Nummer 4/2010 Bilden är från en tidigare inspirationshelg för SMS/SBS. I detta nummer av Körutskicket kan du läsa om vårens inspirationshelg. Foto:

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se

Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg. och i nattlivet! www.bussmissionen.se Vi vill finnas med på festivaler, marknader, torg och i nattlivet! www.bussmissionen.se Bakom Cafébussens arbete finns Bussmissionen, som är en kristen ideell förening som startade 2003, med representanter

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK

SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK SOFIA FÖRSAMLINGS TRE FÖRSTA ÅR PÅ FACEBOOK Rapport av David Rutström om Svenska kyrkan Sofia församlings i Stockholm verksamhet på Facebook för perioden 4 februari 2010 till och med 31 januari 2013. Förord

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1

nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1 INFORMATION

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ. Jönköping april

Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna april TAIZÉ.  Jönköping april Pilgrimsfärd för tillit Taizéhelg för unga vuxna 20-22 april www.taize2018.se TAIZÉ Jönköping 20 20-22 april 18 Lämna vardagen ett slag. Gör ett avsteg från krav och stress. Träffa människor med olika

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM

MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM MISSIONSKYRKAN & EQUMENIA HÄSSLEHOLM en del av Programblad 8 mars - 9 juni 2015 NU ÄR DET OFFENSIVEN......som gäller. Det finns inga alternativ. När jag på 70-talet var pastor här i Hässleholm innebar

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

nr 2/07 INFORMATION nr 2/07 sid

nr 2/07 INFORMATION nr 2/07 sid Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 2/07 INFORMATION nr 2/07 sid INFORMATION

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Sprutor är läskigt. men vaccination räddar liv

Sprutor är läskigt. men vaccination räddar liv Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 5/09 Vaccinationskampanj vid Mayanguikliniken

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. Mars Maj 2014. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2014 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor & Församlingsföreståndare

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER? NYHETSBREV mars 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Gilla oss på Facebook

Gilla oss på Facebook & Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Beröringspunkten Beröringspunkten är en mötesplats för alla som vill stanna upp en stund och låta sig bli berörda. En

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016

Studiegrupper. Örgryte församlingshem. Hösten 2016 Studiegrupper Örgryte församlingshem Hösten 2016 Studiegrupper för öppna och tillåtande samtal om tro och liv Örgryte församlingshem Hösten 2016 I studiegrupperna tillåter vi oss själva och varandra att

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

händer i Centrumkyrkan Tumba nr , 10 december 21 februari

händer i Centrumkyrkan Tumba nr , 10 december 21 februari händer i Centrumkyrkan Tumba nr 5 2012, 10 december 21 februari DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj

i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj i Centrumkyrkan Tumba händer nr 1 2014, 23 februari 25 maj DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba, som du hittar i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till de

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl.

OKTOBER 2016 Gudstjänst - Änglar mitt ibland oss Församlingsmöte Öppen kyrka kl Arbete ute Symöte Öppen kyrka kl. Församlingsblad för VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Oktober - November 2016 Guds gästvänlighet Vi är mitt i hösten. En årstid då naturen inbjuder oss att upptäcka en gudagiven färgrikedom. Hösten är också naturens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Barn och familj hösten 2017

Barn och familj hösten 2017 Barn och familj hösten 2017 Välkommen! På bilden ovan syns barnhänder i olika storlekar som klipper, klistrar och skapar kring tema om tro och liv. Det finns också vuxenhänder som hjälper till samtidigt

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap

STUDIEGUIDE. till läse- och samtalscirkel utifrån boken. Liv i gemenskap STUDIEGUIDE till läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Läse- och samtalscirkel utifrån boken Liv i gemenskap Författare: Dietrich Bonhoeffer Förlag: Libris förlag, 2016 Studieguide: Lina

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte. Nattvard, församling, gemenskap Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Nattvard, församling, gemenskap Hjortsberga 24-26 juni 2016 Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte ett läger för alla åldrar Vad är det att leva i kristen gemenskap år 2016?

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 1 Vintern 2017 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-10466 E-mail: info@hastenskyrkan.se Hemsida:

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

För att världen ska tro

För att världen ska tro För att världen ska tro Kyrkodagar om ekumenik Uppsala 24 26 augusti 2007 ARBETSGEMENSKAPEN KYRKLIG FÖRNYELSE Kyrkodagar i Uppsala I KYRKAN I SVERIGE OCH I VÄRLDEN blir det allt tydligare att gränser sakta

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Manus till bildspel för bön- och offerdag för pastorsoch diakonutbildningarna 2009

Manus till bildspel för bön- och offerdag för pastorsoch diakonutbildningarna 2009 Manus till bildspel för bön- och för pastorsoch diakonutbildningarna 2009 Bild 1 Förslag till texter att läsa till bildspelet vid en. Titta gärna igenom bildspelet innan det visas publikt. 1 Bild 2 Utbildning

Läs mer

En gåva till församlingarna!

En gåva till församlingarna! 1% av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer