Er vision & mål?! Säkerhet är en kvalitetsaspekt! Säkerhetsseminarium Svenskt Vatten Februari 2013! Erik Johansson!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Er vision & mål?! Säkerhet är en kvalitetsaspekt! Säkerhetsseminarium Svenskt Vatten Februari 2013! Erik Johansson!"

Transkript

1 Februari 2013 Konsult vid Management Doctors AB, Analys, metodstöd, rådgivning och granskning av informationssäkerhet i företagsövergripande systemarkitekturer åt näringsliv och offentlig verksamhet Genomfört informationssäkerhetsrelaterade projekt åt ett flertal organisationer och myndigheter, t ex MSB (KBM), SLV, SV, KV m fl Senior forskare och lärare vid KTH, Knuten till avd för Industriella informations- och styrsystem Föreläsare, författare och evangelist Vägledning till säkerhet i digitala kontrollsystem i samhällsviktiga verksamheter Medförfattare till Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter Adjungerad i utvecklingsarbetet ISO/IEC TK318 Informationssäkerhet Deltar i internationella nätverk för ökad SCADA-säkerhet Tränat SCADA/IT-säkerhet vid övningar hos INL, USA Er vision & mål? garantera säker inte ska behöva uppleva oplanerade störningar För att en organisation ska vara verkligt effektiv, måste varje del av den arbeta tillsammans mot samma mål, med insikt om att varje person och varje aktivitet påverkar och i sin tur påverkas av varandra... (Fritt översatt från TQM, Oakland, 1989 ) Säkerhet är en kvalitetsaspekt Erik Johansson 1

2 Februari 2013 Säkerhet? Säkerhet = Staket Bom Lås Larm Vaktbolag Kameraövervakning Rutiner för tillträde mm Ett typiskt SCADA-system* ProcessB% gränsni$% KommunikaKonsB% system% MänniskaB% maskinb% gränsni$% Integration Process% Lokala% system% Centrala% system% *SCADA,(Supervisory,Control,And,Data,Aquisi4on), dvs,system,som,samlar,in,och,förmedlar,informa4on,från,fysiska,processer,, Fri$%från%Cegrell,%T.%&%Sandberg,%U.%(1994)%Industriella,styrsystem.%SIFU%förlag,%Borås% Människa% Erik Johansson 2

3 Februari 2013 ldsbevakning Utbildning te behöva uppfinna hjulet på nytt Arbetsgruppen SV-SCADA har en iss omvärldsbevakning där arbetförsöker att kartlägga vad som sker former av utbildningsinsatser för att höja långsiktig ambition att genomföra olika nder inom området. Bland annat medvetandet och förmedla kunskap och a genom direkta kontakter med råd till branschen. Som ett led i detta anisationer till Svenskt Vatten men planerar Svenskt Vatten att hålla ett om aktivt deltagande på internaonferenser. I år har arbetsgrup- våren Tanken är att seminariet seminarium för sina medlemmar under tit kontakter med American Water bland annat ska baseras på resultat från ssociation (AWWA) samt besökt en årets kartläggning. onell konferens kring säkerhet i vatrn (Water Security Congress). Mer information Box Stockholm Tfn: Fax: Grafisk form: Sonja Ländén, Svenskt Vatten Svenskt Vattens medlemmar vill enligt kartläggningen se ett brett stöd kring IT-säkerhet i digitala kontrollsystem. hemsida finns vidare en rad länkar och tips på litteratur för den som söker unskap inom området IT-säkerhet i kontrollsystem. Som medlem i Svenskt är du alltid välkommen att höra av dig med frågor, idéer och synpunkter. _i_it-system Andreas Wiberg, Svenskt Vatten, andreas.wiberg.svensktvatten.se Ökad IT-säkerhet inom dricksvattenområdet Svenskt Vattens satsning för ökad IT-säkerhet inom dricksvattenområdet Datorisering medför ökade möjligheter men innebär också nya risker Datoriseringen av dricksvattenförsörjningen sker i en snabb takt och inom flera områden. Olika ITsystem integreras så att verksamheten kan effektiviseras. Exempelvis kan allt fler pumpar och ventiler idag fjärrstyras och övervakas på distans. Digitaliseringen av informationsunderlag, såsom kartor över ledningsnät, underlättar kommunikation en mellan olika system och användare. Integrationen av styrsystem har pågått under en längre tid Kompletta leverantörslösningar Isolerade Patentskyddade Lång livslängd: år Specialiserade kommunikation Bredband, fiber, mikrovågs, uppringd, seriell, etc. 100-tals olika leverantörsberoende protokoll Långsam kommunikation, t.ex baud Licensierade radiospektrum Teknik baserad på COTS (commercial-off-the-shelf) Processorer från exempelvis Motorola, Intel, Operativsystem som Linux, Windows, inbäddade realtids OS Program - Databaser, webbservrar, webbläsare, osv IT-protokoll - HTTP, SMTP, FTP, DCOM, XML, SNMP, etc. Processnätverk ansluts/utbyter data med kontorsnätverk Ökad synlighet, effektivare affärsprocesser Fjärråtkomst till ledningscentral och fältenheter IP-nätverk Ethernet används alltmer i processnära utrustning äldre protokoll insvepta i TCP/UDP-paket nya industriella enheter har Ethernet-portar nya styrsystemarkitekturer är i princip alltid IP-baserad Erik Johansson 3

4 Februari 2013 Confidentiality Integrity Availability Säkerhet = Safety + Security Source: https://www.nsslabs.com/reports/vulnerability-threat-trends COTS + Ethernet + IP + Integration = säkerhetshål rt/ ms/ics-ce trol_syste n o c / v o rt.g ww.us-ce Erik Johansson Maskar och virus Äldre operativsystem och applikationer DOS och DDOS kan försämra tillgängligheten Oförmåga att begränsa tillgången Obehörig åtkomst Oförmåga att återkalla åtkomst Okänd tillgång Systemloggar granskas inte Opatchade system Oavsiktlig felkonfigurering Liten eller ingen användning av anti-virus Felaktigt säkrade enheter Begränsad användning av brandväggar Felaktigt säkrade trådlösa Felaktig användning av SCADA arbetsstationer Okrypterade länkar till andra sajter Otillåtna program Lösenord skickas i klartext Onödiga program Default lösenord Öppna portar för FTP, Telnet, SNMP, HTTP mfl Problem med hantering av lösenord Känsliga utrustningar Förinstallerad säkerhetskonfiguration i OS IT-personal som skannar nätverk Opatchade routrar och switchar 4

5 Februari 2013 Finns det någon som skulle tänkas vilja angripa och skada er verksamhet? Har det hänt några IT-relaterade incidenter? Project SHINE - SHodan INtelligence Extraction since april 2012 over 450,000 potential control system assets world-wide Source: wikipedia Erik Johansson 5

6 " Februari 2013 Attack på vattenverket i South Houston, Nevada Intruder Knowledge Back Doors Disabling Audits Control Systems: Packet Spoofing War Dialing Sniffers Hijacking Era of Legacy Technology" Sessions Exploiting Known Vulnerabilities Password Cracking ( Security through Obscurity ) Password Guessing Attacking IRC Based Controls Root ( From Kits Top-Floor to Shop-Floor ) Denial of Service BOT nets Zero Day Exploits Automated Probes/Scans Viruses Era of Modern Information Technology" Zombies Transition Phase Worms ( Industrial Controls goes IT ) Based on material from Idaho National Laboratory Total number of Malware > Erik Johansson 6

7 Februari 2013 IntenKonal% N/A% 0%% UnintenKonal% Disgruntled" Employee Software or" Device Flaw Insider% 14%% Outsider% 47%% External " Hacker Erik Johansson Human" Error N/A% 48%% Insider% 53%% Inten:onal) 20%) Outsider% 38%% Uninten:onal) 80%) Malware" Infection Erik)Johansson ) Source: The Security Incidents Organization, The Security Incidents Organization is a non-profit company that operates the Repository of Industrial Security Incidents (RISI)

8 Februari 2013 Duqu Stuxnet FlameGauss Conficker Removable media Business Continuity planning Incident perspective Integration management Employees Education Vendors Culture Security Analyses Secure procurement Contract Specifications Practical tests & exercise Mapping of current status ändringshantering kontinuitetsplanering incidenthantering Organisatoriska aspekter Ledningens fokus och medvetenhet, delegering av ansvar och befogenheter, tilldelning av resurser mm Tekniska aspekter Aktuella nulägesbeskrivningar, sårbarhetsanalyser mm Administrativa aspekter Styrande dokument och rutiner, träning/övning/utbildning, kravställning och uppföljning, incidenthantering mm Erik Johansson utgöra ett första steg i en självutvärderingsprocess ett internt dokument för respektive organisation som kan ge en indikation om var verksamheten kan förbättras. att ge insikt om brister som kan åtgärdas för att uppnå en förbättrad informations- och IT-säkerhet. underlag för att ta fram en passande åtgärdsplan. 8

9 Februari 2013 Övergripande)självutvärdering)för)säkerhetsarbetet) #% med)tyngdpunkt)på)industriella)kontrollsystem)(scada)) JA% Till%viss% del% NEJ% Sammanvägt)index)=)43) % %% 4a% % % % Finns%det%styrande%dokument%vilka%vägleder%arbete%som%direkt%(eller%indirekt)%kan%komma%a$%påverka% informakonssäkerheten%för%verksamheten?% x% % % 4b% B%Inkluderar%dessa%styrande%dokument%även%hanteringen%av%industriella%kontrollsystem?% % x% % 34%% 4c% B%Har%kraven%i%dessa%styrande%dokument%uppdaterats%under%senaste%tre%åren?% % x% % % %% 1% 2% 0% 5% % %% Finns%det%inom%organisaKonen%e$%etablerat%forum%där%representanter%för%verksamheten%och% specialisbunkkoner%samarbetar%kring%aktuella%informakonssäkerhetsfrågor?% % % x% 0% 0% 1% 66%% 6% Har%alla%system,%inklusive%industriella%kontrollsystem,%en%utpekad%systemägare?% % x% % Säkerhetsarbetet%OK% Förbä$ringsmöjligheter% Genomför en självutvärdering mha checklistan Ta fram anpassade åtgärdsplaner Rapportera in ert säkerhetstal till SV Vid frågor kontakta Johanna Lindgren, Anmäl er till kurser som ges av MSB/FOI Läs handböcker och vägledningar Kontakta'mig'gärna'' om'ni'har'frågor' Erik%Johansson%% +46%70% % % Twitter:%%%erijo08% Erik Johansson 9

Har$ni$koll$på$läget? $

Har$ni$koll$på$läget? $ VAMässan 19September2012 Har ni koll på läget? - en introduktion till Svenskt Vattens checklista för självutvärdering av säkerhetsarbetet med fokus på SCADA VAMässan Göteborgden19september2012 DrErikJohansson(MD)

Läs mer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning. Erik Johansson Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning Erik Johansson Förord Dricksvattenförsörjningen är i hög grad beroende av välfungerande industriella informations- och styrsystem. Dessa

Läs mer

Vägledning till ökad säkerhet i digitala kontrollsystem i samhällsviktiga verksamheter

Vägledning till ökad säkerhet i digitala kontrollsystem i samhällsviktiga verksamheter Vägledning till ökad säkerhet i digitala kontrollsystem i samhällsviktiga verksamheter Forum för informationsdelning avseende informationssäkerhet SCADA och processkontrollsystem (FIDI-SC) Vägledning till

Läs mer

NCS3: årsrapport 2012

NCS3: årsrapport 2012 NCS3: årsrapport 2012 Nationellt centrum för säkerhet i styrsystem för samhällsviktig verksamhet JONAS HALLBERG, MIKAEL WEDLIN, DAVID LINDAHL, JONAS ALMROTH, MATS PERSSON, TEODOR SOMMESTAD FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Att införa IPv6 - internetprotokoll version 6

Att införa IPv6 - internetprotokoll version 6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-10-31 Att införa IPv6 - internetprotokoll version 6 En praktisk vägledning En praktisk vägledning Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157 ISSN 1650-9862

Läs mer

Informations- och styrsystem inom hälso- och sjukvård

Informations- och styrsystem inom hälso- och sjukvård Informations- och styrsystem inom hälso- och sjukvård En kartläggning av produkter och incidenter Hannes Holm, Erik Westring FOI MSB FOI-R--4088--SE MSB 2014-1131 ISSN 1650-1942 Maj 2015 Hannes Holm,

Läs mer

Information och nätverkssäkerhet. Miguel Soriano

Information och nätverkssäkerhet. Miguel Soriano Information och nätverkssäkerhet Miguel Soriano Författare: Miguel Soriano Titel: Information och nätverkssäkerhet Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické v Praze Sammanställt

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet Nr 1, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet Nr 1, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Paraplysystemets säkerhet och ändamålsenlighet Nr 1, 2014 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-138/2013 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor FSPOS AG Kritisk Infrastruktur Datum för publicering: 2012-11-29 Rapporten finns att ladda ner på www.fspos.se. 2 SAMMANFATTNING Syftet

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS. The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS The Authentication Service WWW.MIDEYE.COM 2 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Information

Läs mer

ITIL införande på Banverket ICT

ITIL införande på Banverket ICT Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap ITIL införande på Banverket ICT Mohammed Abusagr Anna Bäcklin Juni, 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap Datavetenskap

Läs mer

Säkerhetsimplikationer vid införande av mobila enheter

Säkerhetsimplikationer vid införande av mobila enheter Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2003-06-05 Säkerhetsimplikationer vid införande av mobila enheter Abstrakt Användningen av handdatorer ökar och funktionaliteten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen.

Vi ser ett behov av att det genomförs utbildningsaktiviteter inom kommunen. Kommunrevisionen 2007-10-10 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av IT-säkerheten På uppdrag at Lunds kommuns revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers genomfört en granskning

Läs mer

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHANTERING NY UNDERSÖKNING: E-POSTARKIVERING I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Läs mer

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8

it-investeringar Lönsamma en säker itorganisation nr 01.09 ANALYS SIDAN 14 AKTUELLT SIDAN 6 LÖNSAMHET SIDAN 8 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS en säker itorganisation AKTUELLT SIDAN 6 INVESTERA med it-säkerhet LÖNSAMHET SIDAN 8 KOMMUNAL IT-SÄKERHET ANALYS SIDAN 14 Lönsamma

Läs mer

Informationssäkerhet i produktionen

Informationssäkerhet i produktionen SESAM Sverige seminarium No. 10 23 April Informationssäkerhet i produktionen Datum: 23 April 2015 Plats: MOBILE HEIGHTS CENTER MOBILVÄGEN 10, 223 62 LUND Seminariet arrangeras av SESAM Sverige i samarbete

Läs mer

Informationssäkerhetskonsulternas perspektiv på införande och certifiering av LIS en enkätundersökning

Informationssäkerhetskonsulternas perspektiv på införande och certifiering av LIS en enkätundersökning Informationssäkerhetskonsulternas perspektiv på införande och certifiering av LIS en enkätundersökning Undersökning och rapport av Doktorand Fredrik Björck, bjorck@dsv.su.se Laboratoriet för Säkerhetsinformatik

Läs mer

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker.

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. 2 Hur skapar du det säkra nätverket? IT-säkerhet är en fråga om att bedöma och hantera den risk som företaget utsätts för det som vanligtvis

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering"

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering Analys av hotbilden för ITincidenter BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering" Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Analyserade hot... 3

Läs mer