Ipsos opinionsmonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ipsos opinionsmonitor"

Transkript

1 Ipsos Ipsos opinionsmonitor februari 2014 David Ahlin, chef Ipsos Public Affairs, Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker 2014 Ipsos. All rights reserved

2 Innehållsförteckning Opinionsläget februari 3 Analys: Regeringsfrågan 4 Analys: Allians i obalans 6 Analys: Partiledarförtroende 8 Hur ser väljaropinionen ut? 10 Partiernas potential 13 Utvecklingen i Sverige 19 Hur blåser valvinden? 22 Betyget på regering och opposition 26 Regeringsfrågan 33 Statsministermatchen 36 Väljarnas viktigaste frågor 44 Vilka partier har sakfrågeägarskap? 47 Partiernas sakfrågeprofiler 55 Metodbilaga 64 David Ahlin Chef Ipsos Public Affairs Johanna Laurin Gulled Opinionsanalytiker Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

3 Opinionsläget februari 2014 Oppositionen har ett tydligt övertag i opinionen och försprånget har ökat under vintern. Blockskillnaden ligger i början av året omkring procentenheter. Vänsterpartiet har haft en långsamt uppåtgående trend under 2013 och jämfört med för ett år sedan har partiets stöd ökat med ungefär tre procentenheter. Stefan Löfven har fortsatt valvinden i ryggen. Sju av tio väljare tror att Socialdemokraterna leder regeringen efter valet Pessimismen bland borgerliga väljare ökar; hälften av alliansväljarna tror att nästa regering kommer att ledas av Socialdemokraterna. Andelen väljare som tycker att regeringen gör ett bra jobb är ungefär densamma som i höstas, 43 procent. Förtroendebalansen är fortsatt positiv (29 procent anser att regeringen gör ett dåligt jobb). Fyra av tio (42 procent) väljare tror att en S-ledd regering skulle göra ett bättre jobb. Även oppositionen har en positiv balans (24 procent tror att de skulle göra ett sämre jobb än regeringen). Skolan, jobben och sjukvården är fortfarande väljarnas viktigaste frågor. I kölvattnet av Pisarapporten ser vi en kraftig ökning av andelen väljare som anser att skolan är viktigast. När vi jämför Moderaternas och Socialdemokraternas sakfrågeprofiler blir det tydligt att Moderaternas hemmaplan är Sveriges ekonomi, medan Socialdemokraternas starka frågor är sjukvården, äldreomsorgen och skolan. I jobb- och sysselsättningsfrågan är partierna fortfarande jämnstarka. Ipsos statsministermatch visar att Stefan Löfven stärker sin ställning som statsministerkandidat och ökar signifikant mot föregående mätning inom samtliga undersökta områden. Samtidigt sjunker förtroendet för Fredrik Reinfeldt signifikant inom två områden; att skapa en majoritet för sin politik i riksdagen och att ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

4 Regeringsfrågan värderas i nivå med partiledaren Regeringsfrågan, det vill säga att partierna ger besked om vilka partier man tänkt sig att regera tillsammans med om man vinner valet, lyfts ofta till diskussion av olika partiföreträdare. Från allianshåll riktas frågan ofta till socialdemokraterna och från oppositionspartierna undras det vad Fredrik Reinfeldt ska göra om ett eller flera allianspartier trillar ur riksdagen. För att belysa hur väljarna ser på regeringsfrågan har vi frågat väljarkåren vilken betydelse fyra olika faktorer har när man ska ta ställning inför riksdagsvalet. Frågan vi ställde lyder Vilken betydelse har följande för dig när du ska ta ställning till vilket parti du kommer att rösta på i höstens riksdagsval? a) Att partiet ger besked innan valet om vilka partier man vill bilda regering tillsammans med, b) Vilken politik partiet går till val på, c) Partiledaren, d) Att hjälpa ett parti att klara 4- procentsspärren. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik De intervjuade har fått ange sina svar på en 11-gradig skala mellan 0 och 10 där 0 står för saknar helt betydelse och 10 för helt avgörande. För väljarkåren som helhet så har regeringsfrågan (medelvärde: 6,7) ungefär samma vikt som partiledaren (medelvärde: 6,6) när man ska ta ställning till vilket parti man kommer att rösta på. Men såväl regeringsfrågan som partiledaren står sig ganska slät i betydelse jämfört med den politik partierna går till val på. Denna faktor har ett medelvärde på 7,9, vilket är signifikant högre än de andra tre faktorerna vi undersökt. Den fjärde faktorn, taktikröstande, dvs. att man röstar för att hjälpa ett parti med svagt stöd att komma över 4-procentspärren spelar, som förväntat, en betydligt mindre roll än de övriga faktorerna. Medelvärdet hamnar på 3,4 vilket är signifikant lägre än medelvärdena för partiledaren och regeringsfrågan. Vilken politik partierna går till val på värderas som lika viktig för partivalet bland allianspartiernas väljare (medelvärde 8,1) som bland väljare som röstar på S, V eller Mp (medelvärde 8,1). De osäkra väljarna värderar denna faktor högre än de andra tre faktorerna vi undersökt men den har lägre betydelse för denna väljargrupp (medelvärde 7,1) än vad den har bland väljare som uppger ett parti man skulle rösta på om det vore val idag. Regeringsfrågan spelar större roll för allianspartiernas väljare (medelvärde 7,4) än för väljare som idag skulle rösta på S, V eller Mp (medelvärde 6,3). De osäkra väljarna värderar regeringsfrågan (medelvärde 6,4) i nivå med de rödgröna väljarna. Partiledaren tillmäts större betydelse för partivalet bland allianspartiernas väljare (medelvärde 7,3) än bland rödgröna väljare (medelvärde 6,4) och osäkra väljare (medelvärde 6,3).

5 Som opinionen står sig just nu så är möjligheterna begränsade att få moderata och folkpartistiska väljare att stödrösta på alliansens småsyskon. Taktikröstandet spelar större roll bland allianspartiernas väljare (medelvärde 4,1) än bland de rödgröna partiernas väljare (medelvärde 3,0) och de osäkra väljarna (3,1). Föga förvånande är det två partiers väljare som avviker rejält när det gäller hur viktig man anser att denna faktor är. Bland väljare som idag uppger att man skulle rösta på Centerpartiet får denna faktor medelvärdet 6,2 och bland kristdemokratiska väljare medelvärdet 6,5. Som opinionen står sig just nu så är möjligheterna begränsade att få moderata och folkpartistiska väljare att stödrösta på alliansens småsyskon. Bland moderaternas väljare får taktikröstandet ett medelvärde på 3,6 och bland folkpartiets väljare medelvärdet 3,4. Ser man till procenttalen så svarar 6 procent av moderaternas väljare och 7 procent av folkpartiets väljare en 9:a eller en 10:a på svarsskalan när man ska bedöma hur viktigt det är att hjälpa ett parti över 4-procentspärren. Ingen kan idag veta hur det kommer att gå i valet och om tidigare mönster återupprepas där små partier ökar opinionsmässigt när vi närmar oss valdagen. Om detta räcker för att säkra fortsatt plats i riksdagen för Centerpartiet och Kristdemokraterna får framtiden visa. Och oavsett om man står till höger eller vänster i politiken kan avståndet mellan realistiska förväntningar och rent önsketänkande vara försvinnande litet. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

6 Allians i obalans och regeringsovana partier på frammarsch När media rapporterar om nya väljarundersökningar brukar intresset oftast riktas mot förändringar jämfört med senaste månadens mätning. Även skillnaden i stöd mellan de traditionella blocken följs noga. Mer sällan uppmärksammas de långsamma och långsiktiga trenderna. Ipsos har vid några tillfällen under hösten lyft fram att det samlade stödet ökat för de riksdagspartier som aldrig suttit i en regering. I riksdagsvalet 2010 stöddes Vänsterpartiet av 5,6 procent, Miljöpartiet av 7,3 procent och Sverigedemokraterna av 5,7 procent av väljarna. Tillsammans samlade de tre partierna 18,6 procent. Sedan valet har dessa tre partier gått framåt i opinionen. I Ipsos senaste väljarbarometer har partierna tillsammans stöd av 26,4 procent, en ökning med nästan 6 procentenheter sedan valet. Ett starkt stöd för Miljöpartiet och Vänsterpartiet i valet kan påverka en eventuell fördelning av ministerposter, och kan ha betydelse för med vilket självförtroende partierna går in i en möjlig regeringsförhandling. Att Sverigedemokraternas frammarsch försvårar för Alliansen eller de rödgröna att bilda en majoritetsregering efter valet har många konstaterat. Men det är också värt att notera att Miljöpartiets och Vänsterpartiets ökade stöd förändrar styrkeförhållandena på oppositionssidan. Ett starkt stöd för Miljöpartiet och Vänsterpartiet i valet kan påverka en eventuell fördelning av ministerposter, och kan ha betydelse för med vilket självförtroende partierna går in i en möjlig regeringsförhandling. Även inom Alliansen har styrkeförhållandena förändrats markant över tid. När alliansregeringen kom till makten hösten 2006 samlade Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans 22 procent av väljarstödet och Moderaterna stöddes av 26,2 procent av väljarna. Det rådde ett slags balans mellan Moderaterna och de tre mindre partierna. I valet 2010 rubbades den balansen. Moderaterna gick fram till rekordstarka 30,1 procent medan Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna samtliga backade i valet. Alliansen som helhet ökade sitt stöd men de tre mindre allianspartierna backade till 19,3 procent. Och trenden fortsätter. I Ipsos senaste väljarbarometer samlar Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans 12,9 procent. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

7 Tillbakagången jämfört med förra valet är 6,4 procentenheter och sedan valet 2006 har de tre partierna tappat 9,1 procentenheter. Från ett läge 2006 när FP, C och KD tillsammans var nära nog jämnstarka med Moderaterna har partierna nu fallit tillbaka och utgör en dryg tredjedel av moderaternas väljarstöd. Moderaternas dominans inom Alliansen fortsätter alltså att öka och de mindre allianspartierna tappar stöd. Centerpartiet och Kristdemokraterna hamnar ofta under 4-procentsspärren i opinionsinstitutens mätningar. Bilden av politisk bredd och balans och präglade Alliansen i segervalet 2006 har förändrats. Styrkeförhållandena mellan partierna inom de politiska blocken påverkar väljarnas uppfattning om regeringsalternativens attraktivitet och förtjänar att uppmärksammas under valåret. Styrkeförhållandena mellan partierna inom de politiska blocken påverkar väljarnas uppfattning om regeringsalternativens attraktivitet och förtjänar att uppmärksammas under valåret. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

8 Som 2006 fast omvänt Trots att regeringen och Moderaterna fått svaga opinionssiffor under stora delar av mandatperioden har Fredrik Reinfeldt haft ett högt förtroende bland väljarna. I modern tid har bara Fredrik Reinfeldt och Göran Persson nått förtroendenivåer där sex av tio väljare har förtroende för dem. Nu ligger förtroendesiffrorna för Fredrik Reinfeldt lägre. I Ipsos senaste mätning (oktober 2013) uppgav 48 procent av väljarna att de har förtroende för statsministern, en signifikant minskning jämfört med juni (52 procent), men fortfarande högre än främste konkurrenten om statsministerposten, Stefan Löfven (42 procent). Hur stor betydelse har då partiledarförtroende för hur väljarna röstar? Dagens medielogik innebär ett ökat fokus på partiledare, men valforskningen visar att sakfrågorna väger tyngre för partivalet. Valundersökningar från Göteborgs universitet visar dock på en viss tendens till ökat omnämnande av partiledarna som anledning till att man bytt parti, även om partiet och sakpolitiken fortfarande är viktigare för partival. Dagens medielogik innebär ett ökat fokus på partiledare, men valforskningen visar att sakfrågorna väger tyngre för partivalet. Även i Ipsos egen undersökning bland partibytare ser vi att sakfrågor i högre grad än partiledare nämns som orsak till att man byter parti och i Ipsos senaste undersökning i regeringsfrågan är partiernas politik den klart tyngst vägande faktorn för partivalet. Men det är inte orimligt att anta att förtroendet för partiledarna, och särskilt för huvudkonkurrenterna om statsministerposten, kan ha stor betydelse i ett osäkert parlamentariskt läge som det vi har inför valet i september med Sverigedemokraterna som möjliga vågmästare, med Kristdemokraterna och Centerpartiet som riskerar att åka ur riksdagen och en opposition som sannolikt inte kommer att presentera ett färdigt regeringsalternativ före valet. En relevant fråga för väljarna blir då: Vem av statsministerkandidaterna har störst förmåga att skapa en majoritet för sin politik i riksdagen? Just denna fråga mäts i Ipsos statsministermatch, en undersökning som mäter förtroendet för statsministerkandidaterna när det gäller fem uppgifter som en statsminister har att utföra. I den senaste mätningen i januari 2014 ökade förtroendet för Stefan Löfvens förmåga att skapa majoritet för sin politik i riksdagen med 11 procentenheter jämfört med föregående mätning i april Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

9 Därmed leder nu Stefan Löfven en gren som Fredrik Reinfeldt haft ledningen i sedan september Stefan Löfven har även stärkt sin ställning signifikant på de andra undersökta områdena; att företräda Sverige utomlands, att leda Sverige i händelse av en allvarlig kris, att leda regeringens arbete och en nyckelfråga i ett val att ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige. Fredrik Reinfeldt leder fortfarande på de tre första områdena men förtroendegapet mellan statsministerkandidaterna har krympt. Inför valet 2010 ledde Reinfeldt på samtliga områden. Det var förstås ett mer gynnsamt utgångsläge än idag. Stefan Löfven är en betydligt svårare konkurrent än företrädaren Mona Sahlin. Men kanske än mer intressant är att jämföra läget inför valet Då hade Göran Persson, liksom Fredrik Reinfeldt nu, varit statsminister under två mandatperioder och regeringen anklagades för idétorka och trötthet. Trots Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror, långa regeringsinnehav och en samlad opposition i Alliansen, ledde Göran Persson tre av de fyra grenar som då undersöktes. Fredrik Reinfeldt hade ledningen när det gällde att ingjuta hopp om en bättre framtid. Nu är läget detsamma fast omvänt. Inför valet 2010 ledde Reinfeldt på samtliga områden. Det var förstås ett mer gynnsamt utgångsläge än idag. Stefan Löfven är en betydligt svårare konkurrent än företrädaren Mona Sahlin. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

10 Hur ser väljaropinionen ut? Ipsos

11 Valet 2010 Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Ökande rödgrönt övertag i opinionen Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? Håkan Juholt Gustav Fridolin Åsa Romson Annie Lööf Jonas Sjöstedt Stefan Löfven Alliansen S+V+Mp S+Mp 53,1 49,3 43,6 43,9 38,0 37,9 Källa: DN/Ipsos väljarbarometer oktober 2010 januari 2014 Bas: angivit parti (ca 2000/månad)

12 Valet 2010 Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December Januari Moderaterna har minskat sedan i våras Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på? Håkan Juholt Annie Lööf Gustav Fridolin Åsa Romson Jonas Sjöstedt Stefan Löfven Moderaterna Folkpartiet Centern Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Sverigedemokraterna 30,7 30,1 34,0 25,0 7,3 9,9 7,1 9,1 6,6 7,3 5,7 6,4 5,6 3,4 5,6 3,1 Källa: DN/Ipsos väljarbarometer oktober 2010 januari 2014 Bas: angivit parti (ca 2000/månad)

13 Partiernas potential Ipsos

14 Mp och S vanligast som näst bästa parti Finns det något eller några andra partier som du skulle kunna tänka dig att rösta på? 40 % Samtliga väljare Nej, inget annat parti Mp S M Fp V C Kd Sd Annat parti Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=964

15 Få rödgröna väljare kan tänka sig att rösta borgerligt Finns det något eller några andra partier som du skulle kunna tänka dig att rösta på? 45 % Nej, inget annat parti Röstar S, V, Mp idag Mp S V Annat parti Fp C Sd Kd 1 Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: n=518

16 Fler alliansväljare kan tänka sig byta block Finns det något eller några andra partier som du skulle kunna tänka dig att rösta på? 35 % Röstar M, Fp, C, Kd idag Nej, inget annat parti Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: n= Fp C S Kd Mp Sd V Annat parti

17 Hälften av S-väljarna kan inte tänka sig ett annat parti Finns det något eller några andra partier som du skulle kunna tänka dig att rösta på? 50 % Nej, inget annat parti Röstar S idag Mp V Sd M Fp C Annat parti Kd Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: n=338

18 För M-väljare är S ett vanligare alternativ än Kd Finns det något eller några andra partier som du skulle kunna tänka dig att rösta på? 35 % Nej, inget annat parti Röstar M idag Fp C S Kd Mp Sd V Annat parti Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: n=237

19 Utvecklingen i Sverige Ipsos

20 Fler tycker att utvecklingen i Sverige går åt fel håll Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll? 50 % Juni Dec Juni Dec Juni Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 6-17 december 2013 Bas: samtliga n=1069 / n=1162 Rätt håll Varken rätt eller fel håll Fel håll Juni Dec

21 Rödgröna väljare mest negativa Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt eller fel håll? % JuniM DecemberM JuniS DecS 10 0 Juni Dec Juni Dec Juni Dec Juni Dec Juni Dec Juni Dec Rätt håll Varken rätt eller fel håll Fel håll Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 6-17 december 2013 Bas: M+FP+C+KD, n=343 / n=367 Bas: S+V+MP, n= 442 / n=471

22 Hur blåser valvinden? Ipsos

23 7 av 10 tror på S-ledd regering efter valet 2014 Tror du att nästa regering, efter riksdagsvalet 2014, kommer att ledas av Socialdemokraterna, Moderaterna eller annat parti? Samtliga väljare Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Jan Socialdemokraterna Moderaterna Annat parti 5 3 Sept 4 Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / januari 2014 Bas: samtliga n=1012 /1196 / 1153

24 Tillförsikten bland allianssympatisörerna minskar Tror du att nästa regering, efter riksdagsvalet 2014, kommer att ledas av Socialdemokraterna, Moderaterna eller annat parti? Röstar M, Fp, C, Kd idag Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Socialdemokraterna Moderaterna Annat parti Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 /17-28 januari 2014 Bas: : M-, Fp-, C- Kd-sympatisörer n=344 / n=442 / n=374

25 Optimismen stor bland de rödgröna väljarna Tror du att nästa regering, efter riksdagsvalet 2014, kommer att ledas av Socialdemokraterna, Moderaterna eller annat parti? Röstar S, V, Mp idag Jan Jan Juni Sept Jan Juni Sept Juni Sept Socialdemokraterna Moderaterna Annat parti Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / januari 2014 Bas: S-, V-, Mp-sympatisörer n=389 / n=559 / n=513

26 Betyget på regeringen och oppositionen Ipsos

27 Fortsatt positiv balans för regeringen På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Juni Sep Jan Juni Sep Jan Juni Sep Jan Bra jobb Varken eller Dåligt jobb Juni Sept Jan Vet ej/ ej svar Källa: DN/Ipsos 10-17/17-24 juni 2013 / 5-24 september 2013 / januari 2014 Bas: samtliga n= 1012/n=1196 / n=1153

28 De egna sympatisörerna ger regeringen gott betyg På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Röstar M, Fp, C, Kd idag Juni Sep Jan Juni Sep 15 Bra jobb Varken eller Dåligt jobb Jan 5 Juni 2 Sep 6 Jan Juni Sept Jan Vet ej/ ej svar Källa: DN/Ipsos 10-17/17-24 juni 2013 / 5-24 september 2013 / januari 2014 Bas: juni n=344 / september n=408 / januari n=374

29 Hälften av rödgröna väljare underkänner regeringen På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Röstar S, V, Mp idag Juni Sep Jan Juni Sep Jan Juni Sep Jan Bra jobb Varken eller Dåligt jobb Juni Sept Jan Vet ej/ ej svar Källa: DN/Ipsos 10-17/17-24 juni 2013 / 5-24 september 2013 / januari 2014 Bas: juni n=398 / september n=568 / januari n=513

30 4 av 10 tror S-ledd regering skulle göra bättre jobb Tror du att en regering ledd av Socialdemokraterna skulle göra ett bättre eller sämre jobb? Bättre jobb Varken eller Sämre jobb Jan Vet ej/ ej svar 5 Källa: DN/Ipsos januari 2014 Bas: samtliga n= 1153

31 Nära 4 av 10 alliansväljare tvekar Tror du att en regering ledd av Socialdemokraterna skulle göra ett bättre eller sämre jobb? Alliansen S+V+MP Bättre jobb Varken eller Sämre jobb Alliansen S+V+MP Vet ej/ ej svar 3 4 Källa: DN/Ipsos januari 2014 Bas: M+FP+C+KD n=374 / S+V+MP n=513

32 Oppositionens förtroendebalans något bättre På det hela taget, tycker du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb? Tror du att en regering ledd av Socialdemokraterna skulle göra ett bättre eller sämre jobb? Oppositionen Regeringen Bättre/bra Varken eller Sämre/dåligt Balans oppositionen: +18 procentenheter Balans regeringen: +14 procentenheter Källa: DN/Ipsos januari 2014 Bas: samtliga n=1153

33 Regeringsfrågan Ipsos

34 Partiets politik viktigast för partival Vilken betydelse har följande för dig när du ska ta ställning till vilket parti du kommer att rösta på i höstens riksdagsval? Svarsalternativet var på en skala 0-10 där 0 är saknar helt betydelse till 10 helt avgörande. I grafen redovisas medelvärdena för samtliga respondenter Vilken politik partiet går till val på 7,9 Att partiet ger besked innan valet om vilka partier man vill bilda regering tillsammans med 6,7 Total Partiledaren 6,6 Att hjälpa ett parti att klara 4- procentsspärren 3,4 Källa: DN/Ipsos januari 2014 Bas: samtliga n=1153

35 Regeringsfrågan viktigare för alliansväljare Vilken betydelse har följande för dig när du ska ta ställning till vilket parti du kommer att rösta på i höstens riksdagsval? Svarsalternativet var på en skala 0-10 där 0 är saknar helt betydelse till 10 helt avgörande. I grafen redovisas medelvärdena för samtliga respondenter Vilken politik partiet går till val på 8,1 8,1 Att partiet ger besked innan valet om vilka partier man vill bilda regering tillsammans med 6,3 7,4 M+FP+C+KD S+V+MP Partiledaren 6,4 7,3 Att hjälpa ett parti att klara 4- procentsspärren 3,0 4,1 Källa: DN/Ipsos januari 2014 Bas: M+FP+V+ KD, n= 374 / S +V+MP, n=513

36 Statsministermatchen Ipsos

37 Partiledarförtroende Nästa fråga handlar om vilket förtroende du har för partiledarna, språkrören, och vissa partiföreträdare. Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för...? Fredrik Reinfeldt / Stefan Löfven 48 % 42 % Bilden redovisar andelen med mycket stort eller stort förtroende Källa: DN/Ipsos oktober 2013 Bas: samtliga n=2254

38 Gapet mellan statsministerkandidaterna har minskat Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för: Fredrik Reinfeldt / Stefan Löfven? Fredrik Reinfeldt Håkan Juholt Stefan Löfven Mona Sahlin/ Håkan Juholt/ Stefan Löfven mars 2011 mars 2011 oktober 2012 oktober 2013 februari 2013 juni 2013 oktober Källa: DN/Ipsos september oktober 2013 Bas: samtliga ca 2000 per mättillfälle

39 2000 april 2000 september 2001 mars 2001 september 2002 mars 2002 augusti 2003 mars 2003 september 2004 april 2004 augusti 2005 februari 2005 september 2005 december 2006 mars 2006 augusti 2007 mars 2007 september 2008 mars 2009 mars 2009 november 2010 mars 2011 mars 2011 oktober 2012 oktober 2013 februari 2013 juni 2013 oktober Partiledarförtroende år Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för: Fredrik Reinfeldt / Stefan Löfven? Bo Lundgren/ Fredrik Reinfeldt Göran Persson/ Mona Sahlin/ Håkan Juholt/ Stefan Löfven 61 Fredrik Reinfeldt Mona Sahlin Håkan Juholt Stefan Löfven Källa: DN/Ipsos partiledarförtroende och väljarberometer april oktober 2013 Bas: samtliga ca 2000 per mättillfälle

40 2000 april 2000 september 2001 mars 2001 september 2002 mars 2002 augusti 2003 mars 2003 september 2004 april 2004 augusti 2005 februari 2005 september 2005 december 2006 mars 2006 augusti 2007 mars 2007 september 2008 mars 2009 mars 2009 november 2010 mars 2011 mars 2011 oktober 2012 oktober 2013 februari 2013 juni 2013 oktober Partiledarförtroende och partiernas opinionssiffror Har du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för: Fredrik Reinfeldt / Stefan Löfven? 61 Fredrik Reinfeldt Mona Sahlin Stefan Löfven Håkan Juholt Bo Lundgren / Fredrik Reinfeldt M Göran Persson/ Mona Sahlin/ Håkan Juholt/ Stefan Löfven S Källa: DN/Ipsos partiledarförtroende och väljarberometer april oktober 2013 Bas: samtliga ca 2000 per mättillfälle

41 Reinfeldt leder tre av fem grenar Jag kommer nu att läsa upp ett antal saker som en statsminister har att utföra och jag vill att du talar om vem av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven du tror är bäst på följande: Ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor i Sverige 60% 48 Fredrik Reinfeldt jan 2014 Stefan Löfven jan 2014 Företräda Sverige utomlands Skapa en majoritet för sin politik i riksdagen Leda Sverige i händelse av en allvarlig kris Leda regeringens arbete Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga januari n=1130

42 Förtroendet för Löfven ökar på samtliga områden Jag kommer nu att läsa upp ett antal saker som en statsminister har att utföra och jag vill att du talar om vem av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven du tror är bäst på följande: Fredrik Reinfeldt % Stefan Löfven Företräda Sverige utomlands 2014 januari 2013 april Leda Sverige i händelse av en allvarlig kris 2014 januari 2013 april Leda regeringens arbete 2014 januari 2013 april Skapa en majoritet för sin politik i riksdagen 2014 januari 2013 april Ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor här i Sverige 2014 januari 2013 april Källa: DN/Ipsos 4-23 april 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga april 2013 n=1699 / januari 2014 n=1130

43 Läget detsamma som 2006 fast tvärt om Jag kommer nu att läsa upp ett antal saker som en statsminister har att utföra och jag vill att du talar om vem av Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven du tror är bäst på följande: Företräda Sverige utomlands 2014 jan 2010 sep 2006 sep % Leda Sverige i händelse av en allvarlig kris 2014 jan 2010 sep Fredrik Reinfeldt Leda regeringens arbete Skapa en majoritet för sin politik i riksdagen 2014 jan 2010 sep 2006 sep 2014 jan 2010 sep 2006 sep Göran Persson/ Mona Sahlin/ Stefan Löfven Ingjuta hopp om en bättre framtid för oss som bor här i Sverige 2014 jan 2010 sep 2006 sep Källa: DN/Ipsos september 2006/ 9-14 september 2010/ 9-20 januari 2014 Bas: samtliga september 2006 n= ca1030 /september 2010 n=1007 / januari 2014 n=1130

44 Väljarnas viktigaste frågor Ipsos

45 Skola, jobb, sjukvård väljarnas viktigaste frågor Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig idag? Skola och utbildning Jobb och sysselsättning Sjukvården Förändring sedan sep Rankning 1 1 Äldreomsorgen Miljö/klimatfrågor/hållbar utveckling Invandring- och flyktingfrågor Villkoren för äldre/pensionärer 7 +2 Välfärden 5 0 Sveriges ekonomi 5 +1 Skatter 4 0 Barnomsorg Villkoren för barn och unga Klasskillnader/klyftor i samhället Annan fråga Källa: DN/Ipsos 5-24 september 2013 /9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1196 / n=

46 Mäns och kvinnors viktigaste frågor Vilken samhällsfråga eller politisk fråga är viktigast för dig idag? Skola och utbildning Jobb och sysselsättning Sjukvården Äldreomsorgen Miljö/klimatfrågor/hållbar utveckling Invandring- och flyktingfrågor Villkoren för äldre/pensionärer Välfärden Sveriges ekonomi Skatter Barnomsorg Villkoren för barn och unga Klasskillnader/klyftor i samhället Annan fråga Förändring sedan sept Män Kvinnor Förändring sedan sept Källa: DN/Ipsos 5-24 september 2013 /9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1196 / n=1130

47 Vilka partier har sakfrågeägarskap? Ipsos

48 Liksom i höstas äger Socialdemokraterna skolfrågan Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? SKOLA OCH UTBILDNING Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

49 Dött lopp mellan S och M i jobbfrågan Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? JOBB OCH SYSSELSÄTTNING Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

50 Socialdemokraterna anses ha bäst sjukvårdspolitik Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? SJUKVÅRDEN Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

51 Fortsatt starkt betyg för S i äldreomsorgsfrågan Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? ÄLDREOMSORG Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

52 Miljöpartiet ohotad ägare av klimatfrågan Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? MILJÖ OCH KLIMAT Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

53 Sverigedemokraterna äger inte sin fråga Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? FLYKTING- OCH INVANDRARFRÅGOR Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

54 Fortsatt högst förtroende för M gällande ekonomin Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? SVERIGES EKONOMI Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Juni Sept Jan Källa: DN/Ipsos juni 2013 / 5-24 september 2013 / 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1012 / n= 1196 / n=1130

55 Partiernas sakfrågeprofiler Ipsos

56 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? MODERATERNA Sveriges ekonomi Jobb och Sysselsättning Flykting- och invandrarfrågor Skola och utbildning Sjukvården Äldreomsorg Miljö- och klimat Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

57 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? SOCIALDEMOKRATERNA Sjukvården Äldreomsorg Jobb och Sysselsättning Skola och utbildning Sveriges ekonomi Flykting- och Miljö- och klimat invandrarfrågor Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

58 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? FOLKPARTIET Skola och utbildning Flykting- och invandrarfrågor Sjukvården Äldreomsorg Jobb och Sysselsättning Sveriges ekonomi Miljö- och klimat Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

59 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? CENTERPARTIET Miljö- och klimat Jobb och Sysselsättning Äldreomsorg Sjukvården Flykting- och invandrarfrågor Skola och utbildning Sveriges ekonomi Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

60 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? KRISTDEMOKRATERNA Äldreomsorg Sjukvården Flykting- och invandrarfrågor Skola och utbildning Miljö- och klimat Jobb och Sysselsättning Sveriges ekonomi Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

61 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? VÄNSTERPARTIET Sjukvården Äldreomsorg Flykting- och invandrarfrågor Skola och utbildning Jobb och Sysselsättning Sveriges ekonomi Miljö- och klimat Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

62 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? MILJÖPARTIET Miljö- och klimat Flykting- och invandrarfrågor Skola och utbildning Jobb och Sysselsättning Sjukvården Sveriges ekonomi Äldreomsorg Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

63 Sakfrågeprofil Vilket parti har bäst politik i viktiga frågor? SVERIGEDEMOKRATERNA Flykting- och invandrarfrågor Äldreomsorg Jobb och Sysselsättning Skola och utbildning Sjukvården Sveriges ekonomi Miljö- och klimat Källa: DN/Ipsos 9-20 januari 2014 Bas: samtliga n=1130

64 Metodbilaga Ipsos

65 Metod Samtliga undersökningar som ingår i Ipsos opinionsmonitor genomförs per telefon. Principerna för urval, målgrupp och vägningar är desamma som för Ipsos väljarbarometer. För Ipsos opinionsmonitor februari 2014 genomfördes totalt 2259 telefonintervjuer under tiden 9 28 januari 2014 med ett riksrepresentativt urval svenska medborgare 18 år och äldre. Mätperioden är uppdelad i två mätomgångar: 9-20 januari och januari. Några av undersökningarna som redovisas i Ipsos opinionsmonitor har genomförts i den första omgången, medan andra gjorts under den andra. Ipsos väljarbarometer visar fördelningen av partisympatierna i väljarkåren om det vore riksdagsval idag. Frågan som ställs är: Om det var val till riksdagen idag, vilket parti skulle du då rösta på?. Om respondenten inte uppger ett parti får de följdfrågan: Men vilket parti lutar det mest mot för dig?. I redovisningen slås dessa två frågor samman. Av de 2259 respondenterna angav 1920 respondenter partisympati. Övriga respondenter uppgav att de inte skulle rösta om det vore val idag, skulle rösta blankt, är osäkra eller inte vill svara. Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik

66 Ipsos Ipsos. All rights reserved

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos opinionsmonitor Almedalen, 5 juli 20 Ipsos: David Ahlin, Johanna Laurin Gulled, Nicklas Källebring, Henrik Karlsson 20 Ipsos. All rights reserved Innehållsförteckning Opinionsläget juni 20 3 Valvinden

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 24 oktober 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Feministiskt initiativ tappar stöd DN/Ipsos väljarbarometer för oktober

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 22/8 1/9 Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -09-02 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Väljaropinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2015 Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 29 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer april: Socialdemokraterna tappar i

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer maj 2015 Stockholm, 26 maj 2015 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer maj: S och M jämnstora i opinionen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 7 18 augusti Dagens Nyheter Ipsos: David Ahlin Datum: -08-19 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2014 DN/Ipsos väljarbarometer 15 25 augusti Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: -08-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/

DN/Ipsos väljarbarometer december 2014 Stockholm, 16/ DN/Ipsos väljarbarometer december Stockholm, 16/12 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Val idag skulle ge ungefär samma riksdag DN/Ipsos väljarbarometer

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor

Ipsos opinionsmonitor Ipsos Ipsos opinionsmonitor september 2013 David Ahlin, opinionschef Johanna Laurin Gulled, opinionsanalytiker 2013 Ipsos. All rights reserved Opinionsläget september 2013 Den rödgröna oppositionen har

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 19

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015 DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 2015 Ipsos. All rights reserved Betyget på regeringen kvar på låg nivå endast

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken Augusti 04 Ipsos: Johanna Laurin Gulled, Henrik Karlsson 04 Ipsos. All rights reserved Syfte och metod Undersökningens syfte: Att undersöka vilket parti väljarna tycker

Läs mer

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december

DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den 22 december DN/Ipsos: Allmänheten om Nato och Sveriges försvar Stockholm den december Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 4 Ipsos. All rights reserved Ökat stöd för svenskt Nato-medlemskap Stödet för att Sverige bör gå med

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna

DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna DN/Ipsos: Förtroendet för partiledarna Juni 217 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 217 Ipsos. All rights reserved Partiledarförtroende juni 217 Annie Lööf, Centerpartiet 41 procent har förtroende för Annie

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014

DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 2014 DN/Ipsos extramätning Vilket regeringsalternativ är bäst för Sverige? Stockholm den 4 december 14 Ipsos: david.ahlin@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Väljarna efterfrågar ett blocköverskridande

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro September 2011 Ekonomi viktigast Den ekonomiska situationen i världen har gjort att folket rankar ekonomi som den viktigaste politiska frågan just nu. Tidigare har arbetslöshet

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

November DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER 20 November 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI 2017 DECEMBER POLITISK BAROMETER 20 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 Jämnt mellan blocken, fler tror på M-ledd regering Partisympatier DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE

DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE JANUARI 17 DECEMBER Oktober 17 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 DN/IPSOS PARTILEDARFÖRTROENDE OKTOBER 17 Partiledar oktober 17 DN/Ipsos första mätning av t för

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken

DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken DN/Ipsos Sakfrågeägarskap i politiken uari Ipsos: David Ahlin, Gustav Gidenstam Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. Moderaterna har förlorat sakfrågeägarskapet i försvarsfrågan DN/Ipsos återkommande

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017 1 Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 17 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 70 60 53,8 50 40 30 36,2 41,1 37,0 41,7 45,9 46,7 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen

DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen DN/Ipsos: Valvinden samt väljarnas betyg på regeringen och alliansen 3 april 20 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 20 Ipsos Färre tror att Moderaterna kommer att leda nästa regering Tror du att

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017 1 Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 217 2 Tidigare val Valresultat genom historien 3 Valresultat sedan 1964 7 6 5 4 3 2 11,7 9,1 7,1 1 6,6 1,8 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,9 4,1 5,6 4,6 1964 1968 197

Läs mer

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder -----

Partiledare,Expr Internetundersökning med allmänheten 9-12 aug 2012 Copyright (c) 2012 Demoskop AB ----Kön Ålder ----- Partiledare,Expr0104 1 ----Kön---- ----- Ålder ----- -------Utbildning-------- Alla 18-40- Folk/ Gymn Högsk/ % Man Kvinna 39år 64år 65-år Grund Univ/Forsk Antal intervjuer (1316) (751) (559) (206) (672)

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen

VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen 2014-09-10 VÄLJARBAROMETER FRÅN UNITED MINDS: Väljarna om Sverige och regeringsalternativen I United Minds och Cints väljarbarometer, publicerad i samarbete med Aftonbladet, presenteras rapporten Väljarna

Läs mer

Politiskt ledarskap i Sverige

Politiskt ledarskap i Sverige Novus Opinion Politiskt ledarskap i Mars 2009 Arne Modig 2009-04-02 Politiskt ledarskap i Novus Opinion genomför undersökningen som ett led i arbetet med att utveckla och fördjupa företagets analys av

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010

Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Vad avgjorde valet och vad händer nu? 27 september 2010 Ulrica Schenström Arne Modig Sven-Eric Söder Riksdagsval 2010 Sida 2 60% 3,9% -0,4% -1,3% -1,0% -4,3% -0,2% 2,1% 2,8% 1,0% -2,4% 50% 49,4% 43,6%

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015

DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 2015 DN/Ipsos specialmätning om Decemberöverenskommelsen 27 maj 15 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 15 Ipsos. All rights reserved Väljarna om Decemberöverenskommelsen Endast hälften av väljarna känner till vad

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 18 november kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 18 ember - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Minskat missnöje men fortsatt lågt betyg för regeringen - Lägsta förtroendebalansen sedan maj 2005-44 procent anser att regeringen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer augusti Stockholm, 25 augusti Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer augusti: SDs starka trend

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

20 October https://worldstatisticsday.org/index.html

20 October https://worldstatisticsday.org/index.html 20 October 2015 Official statistics help decision makers develop informed policies that impact millions of people. Improved data sources, sound statistical methods, new technologies and strengthened statistical

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen

Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Sammanfattning: före och efter uppbrottet decemberöverenskommelsen Novus har för den här mätningen intervjuat 4003 personer per telefon under tiden 28 september 25 oktober 2015. Andelen osäkra väljare

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro usti Stiltje hos Socialdemokraterna DetärlitedrygtettårkvartillvaletochSocialdemokraternaliggernästanprecispå förravalresultatet vilketvarpartietssämstanågonsin.denrödgrönaoppositionenhar

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer januari: Rödgröna övertaget ökar DN/Ipsos

Läs mer

Novus Rapport: Förtroende för regeringen

Novus Rapport: Förtroende för regeringen Novus Rapport: Förtroende för regeringen Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes i Novus Sverigepanel med 1014 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Nytt politiskt landskap för partier och väljare?

Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Nytt politiskt landskap för partier och väljare? Väljarnas bild av Alliansen och de Rödgröna 25 maj 2010 Arne Modig David Ahlin Två regeringsalternativ i valet 2010 Sida 2 Stora olikheter mellan befolkningsgrupper

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2016 STOCKHOLM, 21 MARS Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2016 STOCKHOLM, 21 MARS Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2016 STOCKHOLM, 21 MARS 2016 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Ökat stöd för Socialdemokraterna

Läs mer

Rapport från SKOP 11 januari 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra

Rapport från SKOP 11 januari 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra Rapport från SKOP uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Stefan Löfven har tappat ledningen i SKOP:s skicklighetsliga - Efter ett år som partiledare har Anna Kinberg Batra tagit över ledningen

Läs mer

Det politiska läget inför valet 2014

Det politiska läget inför valet 2014 Det politiska läget inför valet 14 Markus Uvell 28 november Väljarnas agenda: skola och invandring Vad pratade du om när du pratade med någon om samhällsfrågor eller politik senast? Källa: Demoskop Jobben

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017

Opinionsundersökning Järva. Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 Opinionsundersökning Järva Kontakt ABF Stockholm: Katarina Gold Kontakt Novus: Mats Elzén, Liza Pettersson Datum: 9 juni 2017 1 Resultat 2 ABF Stockholm Sammanfattning av resultaten BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015

DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 DN/Ipsos Stockholmsmätning Inställning till tiggeri September 2015 Ipsos: David Ahlin 2015 Ipsos. All rights reserved Var tredje stockholmare ger pengar till tiggare men betydligt färre tycker att det

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015

DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen 5 november 2015 DN/Ipsos: Flyktingopinionen och regeringens hantering av flyktingsituationen november 01 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 01 Ipsos. All rights reserved 01 Ipsos. Ska Sverige

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Rapport från SKOP 8 april 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra

Rapport från SKOP 8 april 2016 Jämförelse mellan Löfven och Kinberg Batra Rapport från SKOP - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - En växande majoritet anser att Anna Kinberg Batra (M) är skickligast att leda en regering - Moderatledaren i uppåtriktad trend i SKOP:s skicklighetsliga

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 2014

DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 2014 DN/Ipsos Betyget på regeringen och oppositionen 27 oktober 14 Kontakt: David.Ahlin@ipsos.com, Henrik.Karlsson@ipsos.com 14 Ipsos. All rights reserved Regeringen Löfven tillträder med negativ förtroendebalans

Läs mer

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem.

Sverigedemokraterna var stora hos unga i valet, men sedan dess finns det tydliga tendenser om att unga blir allt mer negativa till dem. Pressmeddelande 11-7-4 Sverigedemokraternas balansgång - höger eller vänster? 61 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer uppfattar partiet i slutet av juni som klart borgerligt. Enligt SKOPS eftervalsundersökning

Läs mer

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer?

Novus Opinion. Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? Novus Opinion Vilka är Sverigedemokraternas sympatisörer? 1 Undersökningen Målgrupp Väljare, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre Metod Telefonintervjuer inom ramen för Novus telefonomnibus 4.000 intervjuer

Läs mer