ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N"

Transkript

1 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Måndagen den 10 oktober 2011 kl Sammanträdesplats Ecke rö skola F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kfn 28 Kallelse och beslutsförhet 2. Kfn 29 Val av protokolljusterare 3. Kfn 30 Godkännande av kallelseförfarande och komplettering av föredragningslistan 4. Kfn 31 Anhållan om vägnamn, Storby, Eckerö Kommun 5. Kfn 32 Budgetuppföljning Kfn 33 Erbjudande av Anders Grönroos 7. Kfn 34 Anhållan om verksamhetsbidrag 4H 8. Kfn 35 Budget Kfn 36 Tavelköp 10. Kfn 37 EIK budget Kfn 38 Information från fritidsledaren 12. Kfn 28 Överförande av mobilabonnemang Ecke rö den 17 september 2011 Emma Falander Enligt uppdrag 1

2 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDE N Plats och tid Eckerö skola onsdagen den 10 oktober 2011 kl Beslutande Närvarande Häggblom Monica, ordf. Nordlund Mikael Kortman Linda Mattsson Tage Gullbrandsson Kurt 35 kl Frånvarande Fagerström Janne, viceordf. Sundholm- Mattsson Maria Sirén Johnny Föredragande Fritidsledare Öv riga närvarande Monica Häggblom Emma Falander Paragrafer Underskrifter Kfn Kultur- och fritidsnämndens ordförande Sekretera re Protokolljustering Ort och tid Monica Häggblom Emma Falander onsdagen den kl i Eckerö Skola. Plats och tid Linda Kortman Mikael Nordlund Kommunkansliet i Överby, måndag den kl Intygar Utdra gets riktighet bestyrks Ort och tid Underskrift

3 2 KULTUR- O CH FRITIDSNÄMNDE N KALLELSE OCH FÖRHET Kfn 28 Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Kfn 29 Kultur och fritidsnämnden beslutade att utse Mikael Nordlund och Linda Kortman till protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum onsdagen den kl i Ec kerö Skola. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Kfn 30 Komplettering av föredragningslistan 36 Tavelköp 37 EIK budget Fritids ledaren informerar 39 Överförande av mobilabonnemang

4 3 KOMMUNSTY RELSEN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDE N ANHÅLLAN OM VÄGNAMN, STORBY, ECKERÖ KOMMUN Kst 197 Eija Oxenwaldt, Västra Rödklobb, Västerön, anhåller om att erhålla fast adress med vägnamn Olgas väg. KOMMUNDIREKTÖRE NS FÖRSLAG Kommunstyrelsen remitterar förslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslaget till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Kommunkansli kompletterar handlingarna med en karta över området. Kfn 31 Eija Oxenwaldt har anhållit om vägnamn på Västra Röd klobb för att erhålla fast adre ss till sin fastighet. Se bifogat material. FRITIDSLEDARENS FÖRSLAG Kultur- och fritidsnämnden prövar förslaget på vägnamnet. Kultur- och fritidsnämnden bordlägger ärendet för klarläggning av närliggande vägar.

5 4 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BUDGETUPPFÖLJNING 2011 Kfn 32 Kultur- och fritidsnämnden kommer att göra en uppföljning av årets budget. Uppdaterade resultatrapporter utdelas på mötet. FRITIDSLEDARENS FÖRSLAG Nämnden går igenom resultatrapporterna och noterar eventuella över- eller underskridningar i budgeten. Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att nämnden verkar hålla sig inom de budgeterade ramarna.

6 5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ERBJUDANDE AV ANDERS GRÖNROOS Kfn 33 Ett erbjudande från Anders Grönroo s och hans turnerande evenemang har inkommit till kommunkansliet. Erbjudandet gäller pjäsen Alfons och Mållgan föreställningen Apan Anders samt en julkonsert. Pri serna för evenemangen kostar mellan 480 och 859. Mer information om föreställningen i bifogad bilaga. FRITIDSLEDARENS FÖRSLAG Kultur- och fritidsnämnden ser över Anders Grönroo s erbjudande och nämndens medel för uppsättningar under Kultur- och fritidsnämnden skickar en förfrågan till skolan och dagis om det finns några tänkbara kulturevenemang som de är intresserade av att få se. Om så är fallet är kultur- och fritidsnämnden villiga att delta i finansieringen. Nämnden ser gärna att det är lokala arrangörer.

7 6 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ANHÅLLAN OM V ERKSAM HETSBIDRAG ÅLANDS 4H DISTRIKT R.F Kfn 34 En skriftlig anhållan om verksamhetsbidrag för år 2012 från Ålands 4H distrikt r.f. har inkommit. Även verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 har mottagits. För att Ålands 4H skall kunna fortsätta erbjuda Eckerö kommun sin verksamhet nästa år anhåller de om ett verksamhetsbidrag på euro. FRITIDSLEDARENS FÖRSLAG Kultur- och fritidsnämnden ser över anhållan från 4H om verksamhetsbidrag samt nämndens budget för bidrag. Kultur- och fritidsnämnden godkänner 4H:s ansökan om 2500 i verksamhetsbidrag för år 2012.

8 7 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BUDGET 2012 Kfn 35 Kultur- och fritidsnämnden uppgör budgetförslag för Se bifogat material. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar sitt budgetförslag för 2012 till kommunstyrelsen.

9 8 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TAVELKÖP Kfn 36 Kultur- och fritidsnämnden har fått ett erbjudande av Erkki Hjelt om att köpa en Erik Juselius målning från Eckerö. Målningen är signerad till år 1941 och tavlans motiv utspelar sig i Kärringsund. Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett bud på 500 för målningen av Erik Ju sselius.

10 9 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN EIK BUDGET 2012 Kfn 37 Kultur- och fritidsnämnden har anhållit EIK:s ansö kan om ett verksamhetsbidrag på 5500 för Linda Kortman anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna EIK:s ansö kan om verksamhetsbidrag på för år Paragrafen justerades omedelbart.

11 10 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN INFORMATION FRÅN FRITIDSLEDAREN Kfn 38 Fritidsledaren i kommunen informerar under mötet om verksamheten och om övrig planerad verksamhet under hösten. Höstens a ktiviteter är i fullgång med både pyssel och idrottskola samt simningen som drar igång efter höstlovet. En nyhet för i år är olika månadsaktiviteter för åk 1-3 och 4-6 i samarbete med fritidsledaren i Hammarland. Månadsaktiviteterna är olika engångstillfällen till självko stnadspris som erbjuder barnen möjligheten att pröva på olika idrotter och övriga hobbys. De planerade aktiviteter under hösten är minigolf och viltsafari, gokart, golf, gymnastik och testa på hoppgropen i Bollhalla samt bowling. Hittills har det varit bra med anmälning och god respons från både barnen och föräldrarna. Aktiviteter som fritidsledarna på Åland kommer att tillsammans att ha i höst är discosimning i Ålandsidrottscenter i november. Tapani Sivén kommer i oktober att dra igång friidrottsträningar i Ecke rö hallen. Tapani Sivén sprang tidigare i år in pengar i ärevarvet vilket han skänker till hallhyra i Eckerö Hallen för friidrottsverksamhet för barn. Ett möte kommer att hållas med Hammarland för att bolla idéer och se över möjligheten i ett samarbete med friidrotten. Kultur- och fritidsnämnden antecknar ärendet till kännedom.

12 11 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN ÖV ERFÖRANDE AV MOBILABONNEMANG Kfn 39 Fritidsledaren har skaffat en ny privat telefon där det även följde med ett nytt telefonnummer. Fritidsledaren har använt sitt gamla privata nummer i arbetssyfte och det nya till privat bruk men betalat själv för bägge. Allt fler anmälningar till olika aktiviteter görs via telefon så fritidsledaren önskar att dens gamla nummer tas över av kommunen och används som arbetsnummer för fritidsledaren. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att överföra fritidsledarens privata abonnemang till Eckerö kommun, för att fritidsledaren skall kunna använda det som arbetsnummer. Eckerö kommun kommer där med att stå för telefonräkningen.

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisdagen den 18 oktober 2011 kl 18.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 74 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 75 Faställande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Onsdagen den 27 april 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Komm ungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Nn 44 Kallelse och beslutförhet 2 Nn 45 Fastställande av

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 14.8.2012 kl 19.00 21.15 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 1 Kallelse och beslutförhet TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 01.03.2010 2/10 Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 20.30. Sammanträdesplats Beslutande OBS! Godby nya daghem x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström.

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 KOMMUNSTYRELSEN. Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00. Kommungården i Finström. FINSTRÖMS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16.9.2015 Nr 11 Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 Plats Närvarande Kommungården i Finström Ledamöter: Höglund Roger, ordf. Lindblom Regina,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

40/13. Mötets öppnande Mötesordförande B.Kalm öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. PROTOKOLL Nr. 6/13 Ålands Idrotts styrelsemöte Datum: Tisdag 03.09.2013 Tid: kl.18:30 21:45 Plats: Idrottens Hus Närvarande: Björn Kalm (BK) ordförande John Holmberg (JH) Jan Tuominen (JT) Johan Småroos

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 15.03.2011 6 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 72 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 13 juli 2015 kl. 19:00-21:45 Kommunkansliet, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 11/2011 Förbundsstyrelsen 28.11.2011 Sammanträdestid Måndagen den 28.11.2011 kl. 15.15 17.30 Sammanträdesplats Hildas Hus Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE X Alén, Sune ordf. Häggblom, Lars vice.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer