Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013"

Transkript

1 Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Motivera gärna ditt svar: Bra föreläsare, upplägg. Med tanke på att de visste hur många som skulle äta på kvällen så var det en liten miss att maten inte räckte. För mig var det mest bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt. Inget nytt. Två givande dagar med bra föreläsningar. Bra att allt var på samma ställe! Underbar miljö både inne och ute De flesta föreläsarna var bra, dock var det en del gammal skåpmat Olika infallsvinklar. Bra lokaler och mycket praktiskt att ha konferensen på hotellet där man bor. En del mycket intressanta föredrag. Mycket bra föreläsare och bra upplägg Bra blandning av föreläsare trevlig miljö, men lite för kort skulle vart 2 heldagar. Bra planerat. Inga dötider. Bra föreäsare, forum. Trevlig plats. God mat. Gav mig en tydligare bild och fick mig att se saker från flera håll. Välplanerat från allra första kontakten - vi fick tidigt aktuella datum för egen planering i almanackan. Jag tycker att det är fel benämning på arrangemanget. Det kunde rikta sig till många olika verksamheter som jobbar förebyggande. Det är egentligen inget nätverkande alls, mer än på fritiden. Många har samma frågeställningar och säkert kunde man få en del svar eller intressanta diskussioner om man fick sitta ner med varandra med de gemensamma frågeställningarna i mindre grupper etc. Så som nätverksträff tycker jag inte alls att det motsvarade mina förväntningar men så har det varit de senaste åren. Men en hel del bra föreläsningar som inspirerade i det fortsatta arbetet ändå. Fin hotell med bra, stora lokaler. Det är alltid bra att få se hur andra regioner/kommuner arbetar med förebyggande hembesök och få lite tips, det som var mindre bra var att det var lite repriser på tidigare presentationer. Bra upplägg och föreläsare Innehållsmässigt ok, bra träffa andra och få lite lägesrapport även om mer av den varan skulle uppskattas. Utgångspunkten är nationellt nätverk för förebyggande hembesök, att ändra på konceptet och göra en konferans för förebyggande arbete käns inte rätt. Då ska man kalla det för sitt rätta namn och inte en nätverksträff. givande att träffa kollegor, ubyta erfarenheter, få tips och råd, även upptäcka att den egna kommunen kommit långt i detta uppdrag; fin organisation, bra boende, god mat mycket bra föreläsare. Förutom det skulle jag uppskattat grupparbete med muntliga sammanfattningar av gruppernas åsikter inför de som var närvarande. ett kunskapsbyte helt enkelt mellan oss// Bra föreläsningar, trevligt anordnat( jag gillade skådespelerskan som band samman).

2 Överlag intressanta föreläsare! Bra föreläsare och övrigt ett bra upplägg på dagarna samt ett enormt fint ställe. Bra föreläsare, trevlig miljö. Inte så mkt möjlighet till att nätverka. Långa föreläsningspass. Egentligen är det läget och hotellet som göra att det blev BRA. Vi hade trevligt men nätverket gav inget nytt. Kallar inte det nätverk... Intressanta och bra föreläsare. Mycket bra med att visa på forskningsresultat och att ha med lokal politiker som talare. Jättetrevligt med Bodil Jönsson och fotoguidningen. Mycket god mat och, vacker miljö både ute och inne. Först och främst var det ett viktigt ämne att lyfta. Upplägget med bra föreläsare samt mycket god lunch var ett vinnande koncept. belyste uppsökande verksamhet från lite olika synvinklar Varierat program med såväl, socialstyrelsen som aktuell forskning och hur ni lyckats med en gemensam modell för samverkan mellan Region och kommuner. Allt var inte lika intressant att lyssna på. Intressanta föreläsningar. Trevligt hotell. Bra, brett program med närvaro från bla socialstyrelse och goda exempel Bodil Jönsson mycket bra perspektiv Bra uppläggoch intressanta föreläsningar Bra upplägg saknade själva nätverkande med andra kommuner. Föreläsningar, Sonja Lund mat och miljö allt var bra. intressanta förläsningar. God mat, spännande att träffa andra som gör samma arbete. En blandning av dagligt arbete till politikens visioner och inte minst tankar från en ganska nybliven pensionär Bra upplägg. Bra föreläsare. Men kanske lite mer tid för samvaro och diskussioner med andra aktörter/kommuner. Respondenter: 40

3

4 Kommentarer om föreläsare och innehåll i konferensen: Bodil,bra men tog tid för efterkommande föreläsare. Bra att det påvisades både positiva och negativa aspekter med förebyggande hembesök, tankeställare. - Engagerade föreläsare som fångade åhörarna. Alla föreläsare var bra och säkert kunniga inom sitt, sedan kanske jag inte tycker om den modellen de har arbetat med t.ex. förbyggande besök hos 60-åringar. Jag arbetar inom äldreomsorg och i arbetet råkar vi inte på 60-åringar så ofta. Är mera intresserad av att få information, input, idéer etc om hur vi ska kunna ha äldre (85+)människor som kan bo kvar hemma med insatser som verkligen gör nytta. Allt om förebyggande hembesök är väldigt medicinskt inriktat men jag väntar på någon mer social approach. Politikern talade om lite i determer som intresserar mig mest och fick idéer som jag kan göra på hemmaplan. En riktig aha-upplevelse fick jag från någon som sa att det 50-åringar som planerar verksamheter för 80-åringar, mycket mer brukarverkan behövs. första dagen hade 2 föreläsare nästan samma innehåll synd på så kort konferens tid Välplanerade och intressanta Imponerande med en så kunnig och insatt politiker. Det är något jag kommer att minnas... Proffsiga/kompetenta föreläsare - kändes helt adekvata inslag för denna konferens, inte massa utfyllnads föreläsare. Niklas tog sig på slutet, men det var inte så mycket nytt. Hembesök hos Anna och Lars förlorade på att alla satt på scenen jag satt ungefär i mitten och jag såg inte den som pratade bara håret så presentationen var inte bra, innehållet var bra! Filmen var bra. Bodil Jönsson är inspirerande! Jag saknade tid för gruppsamtal/erfarenhetsutbyte med kolleger. Bra genomföring Susanne från Göteborgs universitet hade för mycket akademikerspråk. Motiverande samtal...blev trött på hennes stil, hörreni, vänner... osv. för käckt. Köper inte det. Jag vill ha mer lägesrapport/statistik från riket. Hur många kommuner jobbar med hembesök. Metod. Osv. Även om man är i ett län behöver kanske inte fokus nödvändigtvis ligga där, de har kanske inte det mest intressanta som är på gång alltid. även om detta var helt ok. Gör innehållet nationellt till varje tillfälle. Inget nytt kom fram, samma som redan tidigare tagits upp på andra träffar. Ett plus till nämndens ordförande som gav en positiv bild på ett konstruktivt sätt

5 jag tycker att Niklas Bjurström var en dålig talare, han framförde inte sitt material på ett intressant sätt, tyvärr Bra föreläsare. Bra med olika synvinkel på ämnet från de olika föreläsarna. Uppfriskande med en så engagerad politiker. Motiverande samtal hade jag gärna hört mer om MVG+ till allt Bra innehåll i föreläsningarna som gav nya ideer för fortsatt utveckling av mitt arbete. Lite ojämn kvalité på föreläsarna. Några i topp dock, som Bodil Jönsson och politikern. Inramningen f ö av konferensen var bra. Hallands presentation som ett föredrag på högstadiet... Alldeles för långa pass, ingen tid för nätverkande. Arrangörerna dåliga på värdskap, ingen som sa välkommen eller visste något om man frågade. Vissa föreläsare hade mycket god vana av att föredrag, socialstyrelsen var dålig för att ha den funktionen, Anna och Lars hälsa har man mer överseende med i och med att detta inte verkade vara deras huvudsakliga uppgift. Sista dagen var det för få kafferaster för att kunna ta till sig all viktig information. Mikael kahlin var pricken över i:et då han lyckades, på ett kort och konsist sätt förmedla det viktigtaste under den korta tid han hade till förfogande. Jag saknade dock något slags diskutionsforum med resterande deltagare på konferensen, det hade gett mer om man kunde diskutera hur det ser ut i landet med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Ta del av varandras erfarenheter och inspirera varandra. Kändes som alla hade mycket att ge i ämnet och bra blandning av föreläsare och vinklingar av ämnet Väl genomförda föreläsningar, mycket intressant. Vissa är mer lättlyssnade och intressanta än andra. Bodil Jönsson ger alltid bra föreläsningar på ett inspirerade sätt. Politikern Mikael K visade upp en bra bild av en påläst,modern politiker 2013 och gav ett ambitiöst intryck,många bra tankar. Bra då det riktas mer mot det social innehållet, det meningsfulla och livskvalitet. Bra föreläsare och innehåll, kändes bra mot det vi arbetar med. Bra underhållning. God mat och härlig boende. Kanske lite mer tid församvaro och diskussioner med andra på konferensen. Konferensen var helt enkelt mycket bra. Fint bemötande och massor av inspiration. TACK!!! Respondenter: 29 Hur ser du på innehållet i kommande nätverksträffar? Ska de även fortsättningsvis ha fokus på hembesök eller ska de breddas till att handla om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre mer generellt? Hälsofrämjande och förebyggande, senaste rönen om hur äldre vill ha det, för att få ett aktuellt innehåll i hembesöken. Med tanke på att deltagarantalet sjunker för varje år (Säkert r/t att verksamheter lagts ned när det ekonomiska stödet dragits in) är det väl klokt att bredda perspektivet lite grann. Det finns ju många aktörer som arbetar preventivt mer än oss på Förebyggande Hembesök.

6 Hälsofrämjande Jag tycker att fokus bör ligga på hembesök. Samt att man kan ha någon form av workshop så man kan nätverka. Kan det kanske handla lite mer om de äldre-äldre, inte bara 60-åringar som, anser jag, får själva ta större ansvar för sin häls? och sina liv. Bra om vi ökar kunskapsfokuset ska breddas tycker att hembesök och förebyggande hör ihop på ett naturligt sätt För min del får det gärna komma in mer förebyggande då det är det jag blandar in i min egen tjänst och allt går i varandra. Ser gärna en vidareutveckling åt det hälsofrämjande hållet. Enligt min mening har de de senaste gångerna handlat mer generellt om hälsofrämjande och förebyggande arbete. Jag för min del skulle önska att det blev mer nätverkande. Jag stöttar mig i mitt uppdrag mot sol 5 kap, 6, Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Därför önskar jag att i första hand fokus läggs på uppsökande. Aktuella regeringsuppdrag, forskning och arbetsmetoder. Kanske kan det breddas något - dock inte komma bort för mycket från Uppsökande. Jag lyssnade igår på prof Marie Åsberg och prof Åke Nygren ang HÄLP projektet - hälsa och livskvalitet hos äldre. Dessa personer skulle vara utmärkta att ha med på nästa konferens! Jag informerade dem om de årliga Uppsök konf dom visade stort intresse av att deltaga. Kan ni förmedla detta till den kommun som tar stafettpinnen för 2014? Jag tycker att det ska innehålla preventivt arbete men också utvidgas till det mer generella Gärna breddas som det föreslås Fokus på hembesök, men något inslag av hälsofrämjande och förebyggande arbete Fokus bör vara hembesöken men att man även har med hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Fokus HEMBESÖK--FÖREBYGGANDE hembesök Breddas till hälsofrämjande och förebyggande insatser Tycker att de ska breddas. Många kommuner har inte möjlighet att jobba med hembesök. Men hälsofrämjande och förebyggande - då kan det bli riktigt bra. Först handlar det om att fundera över om det är en nätverksträff eller inte! Västerås var ett föredöme och gav utrymme till nätverkande. Att anordna konferanser om hälsofrämjande och förebyggande arbete är ok, men kalla det då en konferans De kangärna breddas tycker jag gärna en mix; det kan ge idéer för utveckling av frågeunderlag mm både och är nog bra Breddas Jag tycker att det är bra med all kunskap om äldre som jag kan ha nytta av vid hembesöken. Också bra att få ex på andra arbetssätt. Gärna en blandning av både och Fokus på hembesök/informationsträffar och hur man kan utveckla dessa. Jag tycker att det kan vara en blandning av båda, bra med att hålla koll på vad som utvecklas inom hembesöken men också följa med i utvecklingen vad gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vårt arbete idag kommer inte att se likadant ut om några år så det är viktigt med att koppla ihop båda delarna.

7 Jag ser positivt på en breddning till ett mer generellt innehåll om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre Denna konferens tangerade att bredda lite. Jag tyckte det var bra, då förebyggande hembesök är en del av flera i hälsofrämjande och förebyggande arbete. Båda kan vara intressant men det måste vara tydligt VAD det är. Och är det nätverk ska det inte bara vara gammalt. Typ som Västerås hade för två år sedan, det var förstklassigt arrangerat genomtänkt i minsta detalj. Det är extremt viktigt att de fortsätter och att någon åtar sig att hålla i detta och att det breddas. Även mycket viktigt med regelbunda mindre nätverksträffar mellan hälsokonsulenterna i Hallandslän t ex en gång per termin för att hålla lars och Annas hälsa levande och utvecklande. Först och främst så är det viktigt att sudda ut begreppet äldre. Människor vill inte tillhöra någon äldrekategori. Vi behöver ha en konferens där vi lyfter hur vi ska vända oss till individer från är. Det krävs ett brett utbud gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser till dessa individer. Om det är någon grupp i samhället där det är störst skillnad på levnadsvanor så är det just inom kategorin som alla kallar äldre. Vi måste tänka utanför ramarna. Just därför är dessa nätverkskonferenser av oerhörd stor vikt! tror nog att någon mer träff kan handla om hembesöken då inte alla har så mycket erfarenhet ännu Kanske både och, men viktigt att värna om att hembesöken finns med. Vi når ut till fler, genom att erbjuda strukturerade förebyggande hembesök. Viktigt att detta värdesätts, så att inte de faller offer för sparbeting. Svårt ex. vid fallförebyggande arbete att kunna motivera till förändring om inte ett hembesök görs. Viktigt att det finns tid att konferera med andra deltagare/andra kommuner. Både och. Breddas Viktigt att tänka hälsofrämjande mer generellt. Vilket som kan vara lämpligt, tror dock att det är bra om programmet inte spretar för mycket. Fokus på förebyggande hembesök Mer om hälsofrämjande De kan breddas men det kan alltid vara en del av dagarna där deltagarna får ha grupp/ erfarenhetsutbyte och att man uppmanar deltagarna att ta med material/inforamtion som finns i kommunen om det hälsofrämjande arbete och delge övriga vid grupparbetet. nätverket om Kombination är bra. Jag tycker det är intressant med fokus på samtalet. Hälsofrämjande och förebyggande i olika former som stödjer valmöjligheter och möjligheterna till bra liv. Kan breddas till hälsofrämjande, förebyggande, forskning i ämnen som nyttjan, fallförebyggande. Fördjupningar i kost, läkemedel och sociala aktiviteter. Respondenter: 47 Övriga kommentarer om arrangemanget, lokaler och mat med mera: Som sagt matkommentar se tidigare. Övrigt var mat och loka bra, bra konfrancier, synd bara att hon blev störd av utdukningen på kvällen. Mycket trevligt, fräscht hotell. Fina konferenslokaler. God mat och en förtjusande konferencier och underhållare. Tack! Jätte bra val av lokaler, boende & jätte god mat. En mycket positiv upplevelse. Tack!! Mycket bra! Bra lokaler och bra mat. Konferencieren var dåligt förberedd. Genomgång av tavlorna på Tylösand var

8 mycket intressant, damen i fråga tinade upp allt mer allteftersom (det kanske är hennes favoritämne att tala om) och var riktigt bra och underhållande med små anekdoter. Bra lokaler och upplägg. Jättego mat!! Dock lite snålt med tid att kunna hinna med att njuta av egen tid i ex spa och omgivningen Bra, men Halmstad ligger lite långt ner borde vara lite mer centralt i landet. Mycket nöjd. Bra att det inte var heldag. Er presentatör var oerhört oförberedd kändes det som både under föreläsningarna och på kvällen. Det är en fantastisk miljö och inramning på arrangemanget och det kan inte annat än att bli toppbetyg för det. Lyxigt att kunna gå på strandpromenaden, spa och äta fint, tack för det! Trevligt, men kostsamt! Kommunernas tighta budgetläge kan hindra deltagande. Något enklare inkvartering hade fungerat lika bra! Mycket bra och trevligt arrangerat Proffsigt, det kändes hela vägen att någon/några personer verkligen tänkt på alla detaljer - tex så uppskattade jag inslaget av konst curatorn - passade med lite blandat innehåll så där i slutet av dagen. God mat. På vägen hem kände jag att jag var helt tom i huvudet eller full i huvudet, beror på hur man ser det.. Tack! Trevligt och bra arrangemang och fantastiska lokaler och mat!! Bra arrangemang. Kändes inte stressigt. Uppskattade att få komma till Tylösand och att få tal del av alla konstverk på hotellet! Fantastiskt god mat! Mycket bra och trevligt att vara på Tylösand, men det blev inte så sammanhållande för konferensdeltagarna som t.ex på Statsmissiones hus i Stockholm. Lite?för lite tid för reflektioner. Annars väldigt god mat och härligt Spa God mat,lokalmässigt något för stort suveränt med att kunna nyttja bassängerna. Saknade de spontana samtalen mellan kommunerna. Underhållning var bra men middagsmaten något sämre än övriga måltider. bra att allt var under samma tak, bra lokaler, maten sisådär. allt var bra mycket bra Lyxigt boende och middag. proffsigt arrangemang. Sonja Lund är trevlig, men man överskattar ofta en mentors roll. Ni hade klarat den rollen bra själva. Hennes underhållning på kvällen hade heller inte rätt publik. Lokalen var väldigt bra likaså platsen och maten. värdskapet rätt obefintligt, att hälsa välkomna vid ex middagen osv är viktigt. Underhållningen blev tyvär fars artat, att sjunga på bebis språk under en sådan kväll känndes helt fel. Moderatorn var inte påläst. mycet bra boende, fantastiskt god mat, trevlig personal, mycket bra bemötande lysande. härligt med möjligheten att koppla av på anläggningen. God mat, trevlig miljö! Bra arrangemang, fungerande lokaler och god mat. Extra plus för skådespelerskan som pratade mellan föreläsningarna och sjöng på kvällen. Överlag bra ordnat. Suveränt kändes väldigt lyxigt Bra arrangemang Fin kons- och fotoutställning som blev mer påtaglig efter proffsig konstinformation. Frukosten var jättegod och utsikten fantastisk. Vädret var inte det bästa, hade planerat in en morgonpromenad på stranden som fick ställas in :(

9 Minus, för bemötande och arragemang av personal Halland. Ingen information över huvudtaget. Plus, för mat och miljö. Inramningen var bra. Fin anläggning att vara på. God mat, bra rum. Kanon, läget extremt trevligt. Maten dålig på kvällen. Underhållaren och konfracieren Sonja hemsk. Super! Tusen tack för allt jobb ni lagt ner! Fantastisk god mat. Mycket trevligt med konstföreläsningen. Trevlig plats för konferens. Jag tycker att med tanke på att man kunde välja lilla eller stora paketet med övernattning osv så var det många som missade den viktiga diskussionen med de deltagare som bodde över. Ett genomtänkt arrangemang och trevliga lokaler och god mat. Skön avslappnande miljö. Bra Bra lokaler och jättegod mat. Bra mat. Härligt spa. Trevligt, god mat, positivt med kulturella inslag (konst, musik) Bra mat, bra lokaler. Fantastiskt hotel och spa avdelning, god mat och härlig omgivgning.bra lokal. Saknade bara utbytet med andra kommuner. Toppen dag!! Fin miljö. god mat. Trevligt upplägg med kulturen involverad. God mat. Bra lokaler. Gott och mycket mat. Bra boende och miljö. Bra service. trevlig underhållning. Jag är nöjd. Fint på Tyllesand bra mat mm Fantastiskt. Jag skulle ha bokat in mig privat en dag före om jag insett vilken fin miljö!!! Respondenter: 48

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer Utvärdering Learning is the shit kommentarer Helhetsintryck Oerhört inspirerande. Tacksam över att ha fått delta! Fantastiskt forum! Inspirerande till tusen. Tack för tre helt otroligt fantastiska, inspirerande

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget

Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget Utvärderingen för de 1:a nationella dagarna i Stockholm Enkäten besvarades av 7 st Fråga 1: Fråga 1. Hur upplever Du arrangemanget 1 1 3 7 9 Bra arrangerat Borde fått bokningsbekräftelse Vara lite tuffare

Läs mer

Utvärdering. SFK:s Årskonferens

Utvärdering. SFK:s Årskonferens Utvärdering SFK:s Årskonferens Bra innehåll 5=Instämmer helt 4 41 43 Medelvärde: 4,2 3 12 2 4 1=Instämmer inte alls 0 0 20 40 60 80 100 Procent Hur väl instämmer du i följande påstående? Innehållet i årets

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014

Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Rapport från Nätverksmöte för Norrlands samordningsförbund Östersund 6-7/11 2014 Nätverket Norrland - 2014 träffades i Östersund. Mycket klokskap vad gäller samordningsförbundsarbete var på plats. Mötet

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot?

Motala Expo 09. 1. Hur fick ni vetskap om Expot? Motala Expo 09 1. Hur fick ni vetskap om Expot? A. Via post 17 16,5 B. Via e-post 32 31,1 C. Via internet 6 5,8 D. Via tips 16 15,5 E. Annat sätt. Vilket? 32 31,1 Total 103 100 100% (103/103) Var med förra

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska).

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska). Namn: Anna Maria Lidström Resa: Alentejo - dressyr Datum: 24/4-3/5-14 Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra Kommentar boende: -Helt OK. Jag sov på en bäddsoffa

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

West Coast Triathlon Camp

West Coast Triathlon Camp West Coast Triathlon Camp Tylösand 29-31 maj 2015 För 6:e året i följd! med Lars Rosencrantz & Carl Brümmer West Coast Triathlon Camp TRIATHLON CAMP Välkommen! Vi är väldigt glada över att kunna presentera

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

kreativa konferenser Inspiration

kreativa konferenser Inspiration kreativa konferenser Inspiration & upplevelser. 2 KREATIVA KONFERANSER 2002 Finns en lämplig möteslokal? Den frågan behöver du inte ställa till oss på Hotel Tylösand. Här finns vad du söker, antingen det

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA

Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation. 4 6 oktober Boston, USA Res med till världens största konferens inom direkt kommunikation 4 6 oktober Boston, USA SWEDMA arrangerar tillsammans med Postnord sedan flera år en resa till USA och den årliga DMA-konferensen. Nu har

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering.

Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. Syftet är att öka kompetensen om likabehandling och motverka diskriminering. En god kommunikatör kan sätta sig in i andra människors världsbild. GILLIS HERLITZ MDSS Mångfaldsforum UMEÅ 7-8 MAJ Under två

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23

Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering Inspirationsdag 2012-02-23 Utvärdering inspirationsdag 2012-02-23 "Jag tycker dagen som helhet har varit" antal svar 70 60 50 40 30 20 10 0 1 mycket dålig 2 3 4 5 mycket bra Utvärdering Inspirationsdag

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56 Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014 Skapad av: Susanna Lantz Publicerad: 2014-11-11 13:42:40 Påbörjade undersökningar: 56 Avslutade: 56 Filtrera följande urval Visa respondenter från

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer