Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013"

Transkript

1 Utvärdering: Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök 9-10 sep 2013 Motivera gärna ditt svar: Bra föreläsare, upplägg. Med tanke på att de visste hur många som skulle äta på kvällen så var det en liten miss att maten inte räckte. För mig var det mest bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt. Inget nytt. Två givande dagar med bra föreläsningar. Bra att allt var på samma ställe! Underbar miljö både inne och ute De flesta föreläsarna var bra, dock var det en del gammal skåpmat Olika infallsvinklar. Bra lokaler och mycket praktiskt att ha konferensen på hotellet där man bor. En del mycket intressanta föredrag. Mycket bra föreläsare och bra upplägg Bra blandning av föreläsare trevlig miljö, men lite för kort skulle vart 2 heldagar. Bra planerat. Inga dötider. Bra föreäsare, forum. Trevlig plats. God mat. Gav mig en tydligare bild och fick mig att se saker från flera håll. Välplanerat från allra första kontakten - vi fick tidigt aktuella datum för egen planering i almanackan. Jag tycker att det är fel benämning på arrangemanget. Det kunde rikta sig till många olika verksamheter som jobbar förebyggande. Det är egentligen inget nätverkande alls, mer än på fritiden. Många har samma frågeställningar och säkert kunde man få en del svar eller intressanta diskussioner om man fick sitta ner med varandra med de gemensamma frågeställningarna i mindre grupper etc. Så som nätverksträff tycker jag inte alls att det motsvarade mina förväntningar men så har det varit de senaste åren. Men en hel del bra föreläsningar som inspirerade i det fortsatta arbetet ändå. Fin hotell med bra, stora lokaler. Det är alltid bra att få se hur andra regioner/kommuner arbetar med förebyggande hembesök och få lite tips, det som var mindre bra var att det var lite repriser på tidigare presentationer. Bra upplägg och föreläsare Innehållsmässigt ok, bra träffa andra och få lite lägesrapport även om mer av den varan skulle uppskattas. Utgångspunkten är nationellt nätverk för förebyggande hembesök, att ändra på konceptet och göra en konferans för förebyggande arbete käns inte rätt. Då ska man kalla det för sitt rätta namn och inte en nätverksträff. givande att träffa kollegor, ubyta erfarenheter, få tips och råd, även upptäcka att den egna kommunen kommit långt i detta uppdrag; fin organisation, bra boende, god mat mycket bra föreläsare. Förutom det skulle jag uppskattat grupparbete med muntliga sammanfattningar av gruppernas åsikter inför de som var närvarande. ett kunskapsbyte helt enkelt mellan oss// Bra föreläsningar, trevligt anordnat( jag gillade skådespelerskan som band samman).

2 Överlag intressanta föreläsare! Bra föreläsare och övrigt ett bra upplägg på dagarna samt ett enormt fint ställe. Bra föreläsare, trevlig miljö. Inte så mkt möjlighet till att nätverka. Långa föreläsningspass. Egentligen är det läget och hotellet som göra att det blev BRA. Vi hade trevligt men nätverket gav inget nytt. Kallar inte det nätverk... Intressanta och bra föreläsare. Mycket bra med att visa på forskningsresultat och att ha med lokal politiker som talare. Jättetrevligt med Bodil Jönsson och fotoguidningen. Mycket god mat och, vacker miljö både ute och inne. Först och främst var det ett viktigt ämne att lyfta. Upplägget med bra föreläsare samt mycket god lunch var ett vinnande koncept. belyste uppsökande verksamhet från lite olika synvinklar Varierat program med såväl, socialstyrelsen som aktuell forskning och hur ni lyckats med en gemensam modell för samverkan mellan Region och kommuner. Allt var inte lika intressant att lyssna på. Intressanta föreläsningar. Trevligt hotell. Bra, brett program med närvaro från bla socialstyrelse och goda exempel Bodil Jönsson mycket bra perspektiv Bra uppläggoch intressanta föreläsningar Bra upplägg saknade själva nätverkande med andra kommuner. Föreläsningar, Sonja Lund mat och miljö allt var bra. intressanta förläsningar. God mat, spännande att träffa andra som gör samma arbete. En blandning av dagligt arbete till politikens visioner och inte minst tankar från en ganska nybliven pensionär Bra upplägg. Bra föreläsare. Men kanske lite mer tid för samvaro och diskussioner med andra aktörter/kommuner. Respondenter: 40

3

4 Kommentarer om föreläsare och innehåll i konferensen: Bodil,bra men tog tid för efterkommande föreläsare. Bra att det påvisades både positiva och negativa aspekter med förebyggande hembesök, tankeställare. - Engagerade föreläsare som fångade åhörarna. Alla föreläsare var bra och säkert kunniga inom sitt, sedan kanske jag inte tycker om den modellen de har arbetat med t.ex. förbyggande besök hos 60-åringar. Jag arbetar inom äldreomsorg och i arbetet råkar vi inte på 60-åringar så ofta. Är mera intresserad av att få information, input, idéer etc om hur vi ska kunna ha äldre (85+)människor som kan bo kvar hemma med insatser som verkligen gör nytta. Allt om förebyggande hembesök är väldigt medicinskt inriktat men jag väntar på någon mer social approach. Politikern talade om lite i determer som intresserar mig mest och fick idéer som jag kan göra på hemmaplan. En riktig aha-upplevelse fick jag från någon som sa att det 50-åringar som planerar verksamheter för 80-åringar, mycket mer brukarverkan behövs. första dagen hade 2 föreläsare nästan samma innehåll synd på så kort konferens tid Välplanerade och intressanta Imponerande med en så kunnig och insatt politiker. Det är något jag kommer att minnas... Proffsiga/kompetenta föreläsare - kändes helt adekvata inslag för denna konferens, inte massa utfyllnads föreläsare. Niklas tog sig på slutet, men det var inte så mycket nytt. Hembesök hos Anna och Lars förlorade på att alla satt på scenen jag satt ungefär i mitten och jag såg inte den som pratade bara håret så presentationen var inte bra, innehållet var bra! Filmen var bra. Bodil Jönsson är inspirerande! Jag saknade tid för gruppsamtal/erfarenhetsutbyte med kolleger. Bra genomföring Susanne från Göteborgs universitet hade för mycket akademikerspråk. Motiverande samtal...blev trött på hennes stil, hörreni, vänner... osv. för käckt. Köper inte det. Jag vill ha mer lägesrapport/statistik från riket. Hur många kommuner jobbar med hembesök. Metod. Osv. Även om man är i ett län behöver kanske inte fokus nödvändigtvis ligga där, de har kanske inte det mest intressanta som är på gång alltid. även om detta var helt ok. Gör innehållet nationellt till varje tillfälle. Inget nytt kom fram, samma som redan tidigare tagits upp på andra träffar. Ett plus till nämndens ordförande som gav en positiv bild på ett konstruktivt sätt

5 jag tycker att Niklas Bjurström var en dålig talare, han framförde inte sitt material på ett intressant sätt, tyvärr Bra föreläsare. Bra med olika synvinkel på ämnet från de olika föreläsarna. Uppfriskande med en så engagerad politiker. Motiverande samtal hade jag gärna hört mer om MVG+ till allt Bra innehåll i föreläsningarna som gav nya ideer för fortsatt utveckling av mitt arbete. Lite ojämn kvalité på föreläsarna. Några i topp dock, som Bodil Jönsson och politikern. Inramningen f ö av konferensen var bra. Hallands presentation som ett föredrag på högstadiet... Alldeles för långa pass, ingen tid för nätverkande. Arrangörerna dåliga på värdskap, ingen som sa välkommen eller visste något om man frågade. Vissa föreläsare hade mycket god vana av att föredrag, socialstyrelsen var dålig för att ha den funktionen, Anna och Lars hälsa har man mer överseende med i och med att detta inte verkade vara deras huvudsakliga uppgift. Sista dagen var det för få kafferaster för att kunna ta till sig all viktig information. Mikael kahlin var pricken över i:et då han lyckades, på ett kort och konsist sätt förmedla det viktigtaste under den korta tid han hade till förfogande. Jag saknade dock något slags diskutionsforum med resterande deltagare på konferensen, det hade gett mer om man kunde diskutera hur det ser ut i landet med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Ta del av varandras erfarenheter och inspirera varandra. Kändes som alla hade mycket att ge i ämnet och bra blandning av föreläsare och vinklingar av ämnet Väl genomförda föreläsningar, mycket intressant. Vissa är mer lättlyssnade och intressanta än andra. Bodil Jönsson ger alltid bra föreläsningar på ett inspirerade sätt. Politikern Mikael K visade upp en bra bild av en påläst,modern politiker 2013 och gav ett ambitiöst intryck,många bra tankar. Bra då det riktas mer mot det social innehållet, det meningsfulla och livskvalitet. Bra föreläsare och innehåll, kändes bra mot det vi arbetar med. Bra underhållning. God mat och härlig boende. Kanske lite mer tid församvaro och diskussioner med andra på konferensen. Konferensen var helt enkelt mycket bra. Fint bemötande och massor av inspiration. TACK!!! Respondenter: 29 Hur ser du på innehållet i kommande nätverksträffar? Ska de även fortsättningsvis ha fokus på hembesök eller ska de breddas till att handla om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre mer generellt? Hälsofrämjande och förebyggande, senaste rönen om hur äldre vill ha det, för att få ett aktuellt innehåll i hembesöken. Med tanke på att deltagarantalet sjunker för varje år (Säkert r/t att verksamheter lagts ned när det ekonomiska stödet dragits in) är det väl klokt att bredda perspektivet lite grann. Det finns ju många aktörer som arbetar preventivt mer än oss på Förebyggande Hembesök.

6 Hälsofrämjande Jag tycker att fokus bör ligga på hembesök. Samt att man kan ha någon form av workshop så man kan nätverka. Kan det kanske handla lite mer om de äldre-äldre, inte bara 60-åringar som, anser jag, får själva ta större ansvar för sin häls? och sina liv. Bra om vi ökar kunskapsfokuset ska breddas tycker att hembesök och förebyggande hör ihop på ett naturligt sätt För min del får det gärna komma in mer förebyggande då det är det jag blandar in i min egen tjänst och allt går i varandra. Ser gärna en vidareutveckling åt det hälsofrämjande hållet. Enligt min mening har de de senaste gångerna handlat mer generellt om hälsofrämjande och förebyggande arbete. Jag för min del skulle önska att det blev mer nätverkande. Jag stöttar mig i mitt uppdrag mot sol 5 kap, 6, Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta område. Därför önskar jag att i första hand fokus läggs på uppsökande. Aktuella regeringsuppdrag, forskning och arbetsmetoder. Kanske kan det breddas något - dock inte komma bort för mycket från Uppsökande. Jag lyssnade igår på prof Marie Åsberg och prof Åke Nygren ang HÄLP projektet - hälsa och livskvalitet hos äldre. Dessa personer skulle vara utmärkta att ha med på nästa konferens! Jag informerade dem om de årliga Uppsök konf dom visade stort intresse av att deltaga. Kan ni förmedla detta till den kommun som tar stafettpinnen för 2014? Jag tycker att det ska innehålla preventivt arbete men också utvidgas till det mer generella Gärna breddas som det föreslås Fokus på hembesök, men något inslag av hälsofrämjande och förebyggande arbete Fokus bör vara hembesöken men att man även har med hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Fokus HEMBESÖK--FÖREBYGGANDE hembesök Breddas till hälsofrämjande och förebyggande insatser Tycker att de ska breddas. Många kommuner har inte möjlighet att jobba med hembesök. Men hälsofrämjande och förebyggande - då kan det bli riktigt bra. Först handlar det om att fundera över om det är en nätverksträff eller inte! Västerås var ett föredöme och gav utrymme till nätverkande. Att anordna konferanser om hälsofrämjande och förebyggande arbete är ok, men kalla det då en konferans De kangärna breddas tycker jag gärna en mix; det kan ge idéer för utveckling av frågeunderlag mm både och är nog bra Breddas Jag tycker att det är bra med all kunskap om äldre som jag kan ha nytta av vid hembesöken. Också bra att få ex på andra arbetssätt. Gärna en blandning av både och Fokus på hembesök/informationsträffar och hur man kan utveckla dessa. Jag tycker att det kan vara en blandning av båda, bra med att hålla koll på vad som utvecklas inom hembesöken men också följa med i utvecklingen vad gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vårt arbete idag kommer inte att se likadant ut om några år så det är viktigt med att koppla ihop båda delarna.

7 Jag ser positivt på en breddning till ett mer generellt innehåll om hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre Denna konferens tangerade att bredda lite. Jag tyckte det var bra, då förebyggande hembesök är en del av flera i hälsofrämjande och förebyggande arbete. Båda kan vara intressant men det måste vara tydligt VAD det är. Och är det nätverk ska det inte bara vara gammalt. Typ som Västerås hade för två år sedan, det var förstklassigt arrangerat genomtänkt i minsta detalj. Det är extremt viktigt att de fortsätter och att någon åtar sig att hålla i detta och att det breddas. Även mycket viktigt med regelbunda mindre nätverksträffar mellan hälsokonsulenterna i Hallandslän t ex en gång per termin för att hålla lars och Annas hälsa levande och utvecklande. Först och främst så är det viktigt att sudda ut begreppet äldre. Människor vill inte tillhöra någon äldrekategori. Vi behöver ha en konferens där vi lyfter hur vi ska vända oss till individer från är. Det krävs ett brett utbud gällande hälsofrämjande och förebyggande insatser till dessa individer. Om det är någon grupp i samhället där det är störst skillnad på levnadsvanor så är det just inom kategorin som alla kallar äldre. Vi måste tänka utanför ramarna. Just därför är dessa nätverkskonferenser av oerhörd stor vikt! tror nog att någon mer träff kan handla om hembesöken då inte alla har så mycket erfarenhet ännu Kanske både och, men viktigt att värna om att hembesöken finns med. Vi når ut till fler, genom att erbjuda strukturerade förebyggande hembesök. Viktigt att detta värdesätts, så att inte de faller offer för sparbeting. Svårt ex. vid fallförebyggande arbete att kunna motivera till förändring om inte ett hembesök görs. Viktigt att det finns tid att konferera med andra deltagare/andra kommuner. Både och. Breddas Viktigt att tänka hälsofrämjande mer generellt. Vilket som kan vara lämpligt, tror dock att det är bra om programmet inte spretar för mycket. Fokus på förebyggande hembesök Mer om hälsofrämjande De kan breddas men det kan alltid vara en del av dagarna där deltagarna får ha grupp/ erfarenhetsutbyte och att man uppmanar deltagarna att ta med material/inforamtion som finns i kommunen om det hälsofrämjande arbete och delge övriga vid grupparbetet. nätverket om Kombination är bra. Jag tycker det är intressant med fokus på samtalet. Hälsofrämjande och förebyggande i olika former som stödjer valmöjligheter och möjligheterna till bra liv. Kan breddas till hälsofrämjande, förebyggande, forskning i ämnen som nyttjan, fallförebyggande. Fördjupningar i kost, läkemedel och sociala aktiviteter. Respondenter: 47 Övriga kommentarer om arrangemanget, lokaler och mat med mera: Som sagt matkommentar se tidigare. Övrigt var mat och loka bra, bra konfrancier, synd bara att hon blev störd av utdukningen på kvällen. Mycket trevligt, fräscht hotell. Fina konferenslokaler. God mat och en förtjusande konferencier och underhållare. Tack! Jätte bra val av lokaler, boende & jätte god mat. En mycket positiv upplevelse. Tack!! Mycket bra! Bra lokaler och bra mat. Konferencieren var dåligt förberedd. Genomgång av tavlorna på Tylösand var

8 mycket intressant, damen i fråga tinade upp allt mer allteftersom (det kanske är hennes favoritämne att tala om) och var riktigt bra och underhållande med små anekdoter. Bra lokaler och upplägg. Jättego mat!! Dock lite snålt med tid att kunna hinna med att njuta av egen tid i ex spa och omgivningen Bra, men Halmstad ligger lite långt ner borde vara lite mer centralt i landet. Mycket nöjd. Bra att det inte var heldag. Er presentatör var oerhört oförberedd kändes det som både under föreläsningarna och på kvällen. Det är en fantastisk miljö och inramning på arrangemanget och det kan inte annat än att bli toppbetyg för det. Lyxigt att kunna gå på strandpromenaden, spa och äta fint, tack för det! Trevligt, men kostsamt! Kommunernas tighta budgetläge kan hindra deltagande. Något enklare inkvartering hade fungerat lika bra! Mycket bra och trevligt arrangerat Proffsigt, det kändes hela vägen att någon/några personer verkligen tänkt på alla detaljer - tex så uppskattade jag inslaget av konst curatorn - passade med lite blandat innehåll så där i slutet av dagen. God mat. På vägen hem kände jag att jag var helt tom i huvudet eller full i huvudet, beror på hur man ser det.. Tack! Trevligt och bra arrangemang och fantastiska lokaler och mat!! Bra arrangemang. Kändes inte stressigt. Uppskattade att få komma till Tylösand och att få tal del av alla konstverk på hotellet! Fantastiskt god mat! Mycket bra och trevligt att vara på Tylösand, men det blev inte så sammanhållande för konferensdeltagarna som t.ex på Statsmissiones hus i Stockholm. Lite?för lite tid för reflektioner. Annars väldigt god mat och härligt Spa God mat,lokalmässigt något för stort suveränt med att kunna nyttja bassängerna. Saknade de spontana samtalen mellan kommunerna. Underhållning var bra men middagsmaten något sämre än övriga måltider. bra att allt var under samma tak, bra lokaler, maten sisådär. allt var bra mycket bra Lyxigt boende och middag. proffsigt arrangemang. Sonja Lund är trevlig, men man överskattar ofta en mentors roll. Ni hade klarat den rollen bra själva. Hennes underhållning på kvällen hade heller inte rätt publik. Lokalen var väldigt bra likaså platsen och maten. värdskapet rätt obefintligt, att hälsa välkomna vid ex middagen osv är viktigt. Underhållningen blev tyvär fars artat, att sjunga på bebis språk under en sådan kväll känndes helt fel. Moderatorn var inte påläst. mycet bra boende, fantastiskt god mat, trevlig personal, mycket bra bemötande lysande. härligt med möjligheten att koppla av på anläggningen. God mat, trevlig miljö! Bra arrangemang, fungerande lokaler och god mat. Extra plus för skådespelerskan som pratade mellan föreläsningarna och sjöng på kvällen. Överlag bra ordnat. Suveränt kändes väldigt lyxigt Bra arrangemang Fin kons- och fotoutställning som blev mer påtaglig efter proffsig konstinformation. Frukosten var jättegod och utsikten fantastisk. Vädret var inte det bästa, hade planerat in en morgonpromenad på stranden som fick ställas in :(

9 Minus, för bemötande och arragemang av personal Halland. Ingen information över huvudtaget. Plus, för mat och miljö. Inramningen var bra. Fin anläggning att vara på. God mat, bra rum. Kanon, läget extremt trevligt. Maten dålig på kvällen. Underhållaren och konfracieren Sonja hemsk. Super! Tusen tack för allt jobb ni lagt ner! Fantastisk god mat. Mycket trevligt med konstföreläsningen. Trevlig plats för konferens. Jag tycker att med tanke på att man kunde välja lilla eller stora paketet med övernattning osv så var det många som missade den viktiga diskussionen med de deltagare som bodde över. Ett genomtänkt arrangemang och trevliga lokaler och god mat. Skön avslappnande miljö. Bra Bra lokaler och jättegod mat. Bra mat. Härligt spa. Trevligt, god mat, positivt med kulturella inslag (konst, musik) Bra mat, bra lokaler. Fantastiskt hotel och spa avdelning, god mat och härlig omgivgning.bra lokal. Saknade bara utbytet med andra kommuner. Toppen dag!! Fin miljö. god mat. Trevligt upplägg med kulturen involverad. God mat. Bra lokaler. Gott och mycket mat. Bra boende och miljö. Bra service. trevlig underhållning. Jag är nöjd. Fint på Tyllesand bra mat mm Fantastiskt. Jag skulle ha bokat in mig privat en dag före om jag insett vilken fin miljö!!! Respondenter: 48

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011 () Antal svarande = 69 Svarsfrekvens i procent = 54.8 Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser av svar Median Frågetext Vänstra värdet 25%

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer Utvärdering Learning is the shit kommentarer Helhetsintryck Oerhört inspirerande. Tacksam över att ha fått delta! Fantastiskt forum! Inspirerande till tusen. Tack för tre helt otroligt fantastiska, inspirerande

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås?

En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? En utvärdering - vad säger elever och personal vid skolorna i Västerås? Det handlar om Kärlek i Västerås under perioden mars 2011 till juni 2012. Sammanställd av Maria Thisell, projektledare. Förord Det

Läs mer

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM Started: 152 Completed: 123 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor 64

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad)

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Här nedan kan du se en sammanställning hur svaren har fördelat sig på de olika frågorna och svarsalternativen. Om det finns

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan

SÄRTRYCK. folkbildning.net. en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet. tredje reviderade upplagan folkbildning.net en antologi om folkbildningen och det flexibla lärandet tredje reviderade upplagan SÄRTRYCK Folkbildningsrådet (fbr) Nationellt centrum för flexibelt lärande (cfl) November 2006 Samtalet

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Siv och barnen. En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning

Siv och barnen. En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning Siv och barnen En skrift om en eldsjäls hängivna arbete för att ge barnen plats. Utgiven av S2020 Göteborgs Stad Social resursförvaltning 2 3 Förord Många talar om barnperspektivet. Om hur viktigt det

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 2014

Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 2014 Sammanställning av deltagarenkät Klimatkonferens 214 Cirka 6 deltagare på konferensen 21 svar på webbenkäten Hur väl har konferensen motsvarat dina förväntningar? 12 8 6 4 2 89 16 1 13 Hur väl har konferensen

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer