Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15"

Transkript

1 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2014/15 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan

2 rev Kursinnehåll från A-Ö. Affärskommunikation Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100 Kursen passar dig som vill lära dig hur man på bästa sätt kommunicera med andra i olika affärssammanhang. Kursen passar dig som ser dig i en framtida roll i affärsvärlden där du är i behov av kunskaper för att möta kunder eller samarbetspartners på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt. Kursens syfte och innehåll ger dig förståelse för affärsseder och kulturella uttryck i olika länder. Du kommer att lära dig hur man framställer affärsdokument och olika typer av presentationsmaterial. Ej för dig som läser Handelsprogrammet (HA). Animation Animation 1 ANIANI Kursen passar dig som vill kunna planera, göra manus för och utveckla olika former av animering, både klassisk teknik som stop-motion och datorbaserad animering. Kursens syfte och innehåll är att du som elev skall kunna använda filmens berättarmetoder, göra manus och storyboard för animering, undersöka rörelser och fysiska egenskaper samt omsätta detta till rörliga bilder producerade med olika teknik. Arkitektur Arkitektur - rum ARKARI0 100 Man får förståelse för begreppet inredningsarkitektur i historiskt och estetiskt perspektiv. Man använder verktyg för att visualisera och presentera sina idéer (skisser, ritningar, planer och modeller) Man gestaltar olika sorters rum med fokus på form, funktion och ergonomi. Man får förståelse för handlingsprocessen, lagar och bestämmelser som gäller vid planering och genomförande av inredningsprojekt. Man får grundläggande kunskap om olika material, färg, ljud, ljus och olika inredningsenheter (t.ex möbler, belysning och växtlighet) Arkitektur Arkitektur - hus ARKARK0 100 Man får förståelse för begreppet arkitektur i historiskt och estetiskt perspektiv med fokus på omgivande miljö och arkitektur. Arbetar med olika verktyg för att visualisera och presentera sina idéer (skisser, ritningar, planer och modeller). Man gestaltar arkitekturobjekt och får förståelse för samband mellan form, funktion och teknik. Man får grundläggande kunskap om byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar. 2

3 Bild och form Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 Kursen passar dig som vill arbeta praktiskt med olika bildtekniker och utveckla din förmåga att förstå och berätta med bilder. Kursens syfte och innehåll är att genom arbete med kreativa processer utveckla såväl din tekniska förmåga att skapa bilder som din förmåga att använda bilden som ett språk. (Kursen kan byggas på med Bild och form 1a2) Ej för elever som läser SA-samhälle eller Bild och form på Estetiska programmet. Bild och form Bild och form 1a2 BILBIL01a2 50 Kursen passar dig som redan läst Bild och form 1a1(50p) och vill bredda och fördjupa dina kunskaper inom bildområdet både tekniskt och genom diskussion och analys. Kursens syfte och innehåll motsvarar, tillsammans med Bild och form 1a1 (50p) det du får i 100- poängskursen Bild och form 1b. Genom nya tekniker och nya möjligheter till spridning är den globala visuella kulturen under stark utveckling vilket ökar bildämnets och kursens aktualitet. Förkunskapskrav: Bild och form 1a1 Ej för elever som läser Bild och form på Estetiska programmet. Bild och form Bild och form 1b BILBIL01b 100 Kursen passar dig som vill arbeta praktiskt med olika bildtekniker och genom samtal, diskussion och analys utveckla din förmåga att förstå och berätta med bilder. Kursens syfte och innehåll är genom arbete med kreativa processer utveckla såväl din tekniska förmåga att skapa bilder som din förmåga att använda bilden som ett språk. Genom nya tekniker och nya möjligheter till spridning är den globala visuella kulturen under stark utveckling vilket ökar bildämnets och kursens aktualitet. Upplägg och innehåll liknar Bild och form 1a1 (50p) men eftersom denna kurs är dubbelt så lång finns utrymme för både en breddning och fördjupning av tekniker och innehåll. Det tillkommer även ett moment med presentation och /eller utställning av dina bilder. Ej för elever som läser SA-samhälle eller Bild och form på Estetiska programmet. Biologi Biologi 1 BIOBIO Biologi betyder läran om det levande. Biologi 1 handlar om livets fascinerande utveckling på jorden. Alltifrån de första spåren av liv, till människans oerhört spännande historia på denna planet. Du får lära dig mer om arvets betydelse och hur djur och växter samspelar med varandra på vår känsliga planet. Kursen passar dig som intresserar dig för naturens mångfald och skönhet och som vill vara delaktig i omsorg och respekt för allt levande. Kursen bygger vidare på de kunskaper du fått från grundskolan eller motsvarande. 3

4 Ej för dig som går NA-programmet. Biologi Biologi 2 BIOBIO Biologi betyder läran om det levande. Kursen fördjupar dina kunskaper inom människans fysiologi och anatomi. Du lär dig bl.a mer om hur träning påverkar kroppen och hur din livsstil påverkar hälsa och välbefinnande. Du får lära dig mer hur livets minsta enhet cellen, fungerar och hur vårt fascinerande immunsystem aktiveras när kroppen utsätts för sjukdomsframkallande bakterier och virus. Hur våra hormoner påverkar oss och bidrar till humörsvängningar och framkallar känslor som t.ex förälskelse är andra spännande områden som behandlas i kursen. Kursen bygger vidare på de kunskaper du fått från kursen biologi 1. Ej för dig som går NA-programmet. Biologi Bioteknik BIOBIT0 100 Bioteknik är en kurs som handlar om en av de snabbaste växande vetenskapsgrenarna. Det handlar alltså om den moderna genetiken och om hur vi lärt oss använda mikroorganismer för att kunna tillverka nya läkemedel eller hur vi kan använda DNA inom modern kriminalteknik. Kursen har ett stort inslag av praktiska moment där vi t.ex kan odla självlysande bakterier, leka kriminalpoliser eller ta fram DNA ur en växt. Vi tittar också på hur moderna genetiska databaser på nätet fungerar. Kursen bygger vidare på de kunskaper du fått från kursen biologi 1. Biologi Djurens biologi BIGDJE0 100 Om du väljer denna kurs, får du lära dig mer om djurrikets spännande utveckling på jorden. Du lär dig mer om hur djuren fungerar (fysiologi) och hur de beter sig i olika situationer. Beteendeekologi är ett ganska nytt forskningsfält och är du hundägare så kommer du bättre att förstå varför ditt husdjur beter sig som det gör. Under kursen kommer vi att vara utomhus en hel del för att studera djuren i sin naturliga miljö. Då lär du dig mer om djurrikets biologiska mångfald, (artkunskap) och får bättre förståelse för hur djuren har anpassat sig till olika miljöer. Kursen bygger vidare på de kunskaper du fått från kursen biologi 1. CAD CAD1 CADCAD01 50 Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i CAD-teknik och 3D-modellering. CAD används idag inom det mesta som rör någon form av tillverkning, allt från kläddesign och arkitektur till industriell tillverkning. CAD-programmet du kommer att arbeta med är ett så kallat direktmodelleringsprogram, dvs du kan skapa och förändra dina 3D-modeller på ett enkelt och intuitivt sätt. Du kommer också lära dig att skapa måttsatta ritningar i 2D. På slutet gör du ett eget projekt där du skapar en egen valfri modell med egen design. Syftet med kursen är att du ska få en inblick i vad man kan göra med ett modernt CAD-program. 4

5 CAD CAD2 CADCAD02 50 Kursen bygger vidare på CAD 1 och vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper i CADteknik. Du kommer här att bland annat montera ihop flera 3D-detaljer, göra anpassningar och modifieringar av enskilda delar. Dessa sammanställningar kan sedan simuleras och animeras. Du kommer att lära dig hur man enkelt kan genomföra kraftfulla hållfasthetsberäkningar i CADmiljö. Syftet med kursen är att ge insikt i hur man inom konstruktion kan använda ett modernt CAD-program. Dans Dansteknik DATDAS01S 100 Kursen passar dig som gillar att dansa och vill utveckla din dansteknik i framförallt Jazz- och Streetdance. Kursens syfte och innehåll är att utveckla sina fysiska färdigheter. Kursen innefattar även hälsoaspekter med anatomi och träningslära. Kursen passar dig som har intresse för dans, med eller utan förkunskap. Dans Dansgestaltning DANDAN Kursen passar dig vill skapa en dansföreställning från idé till färdig föreställning. Kursens syfte och innehåll är parallellt med föreställningsarbetet kommer du att lära dig olika dansstilar och dess tekniker. Du lär dig grunderna i hur du gör en koreografi samt processen att skapa en dansföreställning med allt runtikring som kostym, scenografi, rekvisita och ljud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av dans, men däremot ett stort intresse. Design Design 1 DESDES Kursen passar dig som vill utveckla din kreativa förmåga att gestalta idéer och arbeta med problemlösning i olika typer av designprojekt. Du kommer att jobba i olika material, tekniker och metoder, resultatet förmedlas genom både text och tal, ritning, skiss, bild och modell. Kursens syfte och innehåll är att ge kunskaper i designprocessens olika delar och metoder för innovativt designarbete. Vi jobbar i huvudsak i projektarbetsform där du utifrån ett uppdrag utvecklar och tar fram produkt, koncept och tjänster med funktionella, enkla, hållbara och estetiska krav. Inga förkunskaper krävs. Digitalt skapande Digitalt skapande 1 DIGDIG Kursen passar dig som vill utveckla din kreativa förmåga med digitala verktyg. Arbeta med fotografier, illustrationer, ljud, musik, 3D och film med avancerade programvaror. Kursens syfte och innehåll är att du kommer att kunna hantera de viktigaste metoderna för att framställa bilder, ljud och film för moderna medier. Inga förkunskaper krävs. 5

6 Engelska Engelska 6 ENGENG Kursen passar dig som vill utveckla ditt språk och omvärldskunskaper om delar av världen där engelska används. Kursens syfte och innehåll är att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga med språklig säkerhet i tal och skrift samt förmåga att uttrycka sig med variation och komplexitet. Denna förmåga innefattar dels reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och inter aktion, som innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Kommentar: För dig som går på yrkesprogram och vill få behörighet till högskolan. OBS! Läs detta om du går ett yrkesprogram. Vill du läsa både Engelska 6 och Svenska 2 har vi gjort ett fingerat ämne som heter ENGSVE och är då 100p. I verkligheten är resp. kurs 100 p. Ej för dig som läser Handelsprogrammet (HA). Engelska Engelska 7 ENGENG Kursen passar dig som är intresserad av att få fördjupande kunskaper inom engelska språket både vad gäller teoretiska kunskaper samt muntlig och skriftlig kommunikation. Kursens syfte och innehåll ger dig bland annat förståelse för och utvecklar din muntliga och skriftliga förmåga i olika situationer och ämnesområden. Du tränar också förståelse av texter av olika slag samt talar språk med dialektal färgning. Förkunskapskrav: Engelska 6 Engelska Engelska 7 med certifikat ENGENG07-C 100 Se engelska 7. Du som läser engelska 7 har också möjlighet att ta Certificate in Advanced English (CAE). Certifikatet visar vilken nivå din engelska har internationellt. CAE kan vara fördelaktigt om du planerar att läsa vidare på universitet utomlands eller jobba utomlands. Entreprenörskap Entreprenörskap ENTENR0 100 Kursen passar dig som vill få veta hur man kan vidareutveckla och skydda en idé som skulle kunna leda till en affärsverksamhet. Kursen lär dig också hur man driver projekt tillsammans med andra. Kursens syfte och innehåll ger dig insyn i hur ett projekt drivs från idé till utvärdering. Kursen ger dig också kunskaper om hur produkter skyddas genom lagar och bestämmelser och hur du planerar ekonomi och marknadsföring. Ej för dig som läser Handelsprogrammet (HA). 6

7 Film o TVproduktion Film och TV-produktion 1 FILFIL Kursen passar dig som vill kunna planera, göra manus för, spela in och redigera film av olika slag såsom dokumentär, musikvideo eller drama, med hjälp av modern teknik. Kursens syfte och innehåll är att du som elev ska kunna utveckla idéer och i arbetsteam genomföra olika slags produktioner som innehåller bild, ljud och grafik. Du ges möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande samt att utveckla ditt bildspråk. Ej för dig som läser SA-media. Filosofi Filosofi 1 FIOFIO01 50 Kursen passar dig som är intresserad av ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet. Tycker du om att diskutera med kamrater om livsfrågor och vill lära dig att se på verkligheten med lite annorlunda ögon? Då är detta kursen för dig! Kursens syfte och innehåll ger dig förståelse att formulera filosofiska frågeställningar och utvecklar din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande. Ej för dig som läser samhällsprogrammet (SA) och Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Formgivning Formgivning 1 Keramik FOMFOR01S 100 Kursen passar dig som gillar att arbeta med lera. Kursens syfte och innehåll är att du får lära dig grundteknikerna i lera och även göra ett eget projekt där du bestämmer själv från idé till färdig produkt. Inga förkunskaper behövs. Fotografisk bild Fotografisk bild 1 FOTFOT Kursen passar dig som gillar att fotografera och vill utveckla dina kunskaper inom fotografi. Kursens syfte och innehåll är att lära dig utnyttja systemkamerans olika funktioner samt använda digital bildbehandling i programmet Photoshop för att ytterligare förbättra dina bilder för både utskrift och webbpublicering. Du får även utveckla ditt bildspråk genom olika fotouppgifter och genom att analysera egna och andras bilder. Ej för elever som läser SA-media eller Bild och form på Estetiska programmet. 7

8 Fysik Fysik 1b1 FYSFYS01b1 100 Kursen passar dig som inte läser på teknikprogrammet eller det naturvetenskapliga programmet men som är intresserad av fysik och tror att du kommer att studera vidare efter gymnasiet. Viktigt att notera är att du INTE blir behörig till ingenjörsutbildningar med den här kursen. Syftet med att läsa kursen är att få djupare kunskaper inom energi och termofysik-området som du kan ha nytta av i andra kurser eller senare i livet. OBS! För behörighet motsvarande Fysik 1 (150p) skall även kursen Fysik 1b2 läsas. Kursens syfte och innehåll är att den ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom till exempel teknik, medicin och hållbar utveckling och därigenom förståelse på energi samt termofysik. Förkunskaper: Inga speciella men du bör inte ha svårt för matematik eftersom en stor del av fysikarbetet innebär beräkningar med hjälp av olika formler etc. Fysik Fysik 2 FYSFYS Kursen passar dig som behöver en fördjupad kunskap inom fysik för att klara kommande studier till ingenjör eller inom fysikområdet. Du får med denna kurs behörighet till t.ex civilingenjörsutbildningen och vidare studier inom fysikområdet. Kursens syfte och innehåll är att du ska i denna kurs vidareutveckla kunskaper om fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du utvecklar också kunskaper om fysikens olika tillämpningar inom t.ex teknik, medicin och hållbar utveckling samt förståelse för fysikens betydelse i samhället. Centralt innehåll i kursen är: Rörelse och krafter i två dimensioner; Vågor, elektromagnetism och signaler; Universums utveckling och struktur. Förkunskaper: Kursen bygger vidare på kunskaper från Fysik 1. Fysik Fysik 3 FYSFYS Kursen passar dig som har ett genuint intresse för fysik och naturvetenskap. Eftersom kursen innehåller bl.a simulering så bör du ha ganska lätt för matematik. Dur får möjlighet att fördjupa dina kunskaper i klassisk fysik och t.ex studera dämpade svängningsrörelser. Kursen ger också en fördjupad förståelse för modernfysiken med nedslag i relativitetsteorin, vågpartikeldualitet etc. 8

9 Företagsekonomi Entreprenörskap och företagande (UF) FÖRENT0 100 Kursen passar dig som vill använda din kreativitet och förmåga att samarbeta, ta ansvar och omsätta idéer i praktisk handling. Kursens syfte och innehåll. Du ska lära dig att starta, driva och utveckla ett företag. Du deltar i Kick-off, mässutbildning, mässor, tävlingar mm utanför skolan. Varje UF-företag har en rådgivare från näringslivet. Ej för dig som går EK-ekonomi eller Handelsprogrammet (HA). Företagsekonomi Företagsekonomi 1 FÖRFÖR Kursen passar dig som lär dig förstå affärsidéns betydelse, hur du bygger upp ett företags verksamhet med avseende på marknadsföring, inköp, kalkyler, lönsamhet, organisationer och ledarskap. Kursens syfte och innehåll är att utveckla förståelsen av företagens roll och villkor i samhället. Undervisningen ger dig möjlighet att utveckla ditt intresse för ekonomiska frågor. Ej för dig som läser Ekonomiprogrammet (EK). Företagsekonomi Företagsekonomi 2 FÖRFÖR Kursen passar dig som vill fördjupa dig i företagens roll och villkor i samhället ur olika perspektiv. Kursens syfte och innehåll är att du får insikt i t.ex affärsidéns betydelse och omvärldsanalys som hjälpmedel för marknadsföring. Kursen behandlar också metoder för budgetering, enklare bokslut och ledarskapsteorier. Ej för dig som läser EK-ekonomi. Försäljning och Personlig försäljning 1 FÖSPER kundservice Kursen passar dig som ser dig själv som en framtida försäljare eller representant för ett företag eller helt enkelt bara vill lära dig mer om hur du möter kunder på ett bra sätt. Kursens syfte och innehåll ger dig förmåga att planera försäljning och produktdemonstrationer inom olika branscher. Du får dessutom veta hur du ska hantera olika kundtyper och hur man kan dela in marknaden i olika segment. Ej för dig som läser Handelsprogrammet (HA). 9

10 Geografi Geografi 1 GEOGEO1 100 Kursen passar dig som är intresserad av jordklotet vi bor på och hur det kommer sig att det ser så olika ut runt om på jorden. Geografi är det självklara valet om du vill lära dig vad det finns för förutsättningar för olika länder att utvecklas och vilka förutsättningar befolkningen har på olika platser. Du som tycker det är kul med hållbar utveckling, konsekvenser av en klimatförändrad värld, tillgång till vatten och brukbar mark samt naturresursanvändning och resurskonflikter ska läsa geografi. Geografi 1 ger dig förståelse för hur jorden är ett komplext, föränderligt sammanflätat system och ett samspel mellan människa, samhälle och natur på lokal, regional och globalnivå. I kursen kommer du att utveckla dina kunskaper om olika natur- och kulturlandskap och hur dessa förändras. Du kommer att utveckla din förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till natur och samhällets behov. Ej för dig som läser SA-samhälle, SA-beteende (åk 1) eller NA-samhälle. Geografi Geografiska informationssystem GEOGEO0 100 Kursen passar dig som tänker dig ett yrke som någon form av ingenjör, planläggare, arkitekt eller som tjänsteman inom kommun eller landsting. Du behöver vara studiemotiverad, analytisk och ha god förmåga att jobba strukturerat. Du behöver även klara av att jobba lösningsfokuserat. Goda kunskaper kring hantering, administrering av mycket information i diverse molntjänster är att föredra. Kursens syfte och innehåll: i krusen ges en introdukton till vad GIS är och hur det används som illustrativt, analytiskt verktyg. Kursen kretsar kring ett av de största programmen som används på universitet, kommuner, länsstyrelser och inom näringslivet. Du kommer att få grundläggande kunskap så du kan arbeta i programmet Arc View Global profil åk 2 Etnicitet och kulturmöten SOIETN0-GL 100 Vi jobbar tematiskt individuellt och i grupp med bl.a - Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle - Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. - Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. - Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. - Kritisk bearbetning i information från olika källor. - Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor. Undervårterminen får du dessutom arbeta tillsammans med elever och lärare från Port Shepstone, Sydafrika och Entebbe, Uganda under det besök vi har under två veckor i mars april. Denna kurs är en förutsättning att läsa under åk 2 om du är intresserad att välja Global profil i åk 3. 10

11 Global profil åk 3 Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S- 100 GL Centralt innehåll: Hållbar utveckling i lokalsamhällen. Material och energiflöden genom samhällen. Lokala, regionala och globala miljöproblem. Hälsofrågor kopplade till lokalsamhällen. Åtgärder mot miljö- och hälsoproblem i lokalsamhällen. Global profil åk 3 Humanistisk samhällsvetenskaplig spec. HUMHUM00S- 100 GL Centralt innehåll: Hållbar utveckling i lokalsamhällen. Samhällsstrukturer i lokalsamhällen. Lokala, regionala och globala samhällsproblem. Hälsovård i lokalsamhällen. Åtgärder mot samhällsproblem i lokalsamhällen. Global profil åk 3 Sociologi SOISOO0-GL 100 Centralt innehåll: Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och socialisation. Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion. Sociala normer och kategoriseringar av människor. Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering. Diskriminering, jämställdhet och likabehandling. Metoder för att kritiskt bearbeta information, t.ex källkritik. Aktuella sociala frågor. Kursen innebär förutom ovanstående att du deltar i ett utbyte under ca två veckor antingen till Port Shepstone, Sydafrika eller Entebbe, Uganda och att du sedan under vårterminen aktivt deltar när lärare och elever från dessa platser är hos oss i Kalmar. Förutsättning för att välja kursen är att du läst och fått minst E i Global Profil Etnicitet och kulturmöten i åk 2. 11

12 Grafisk kommunikation Grafisk illustration GRAGRI0 100 Kursen passar dig som vill fördjupa dig i att skissa, illustrera och digitalt förverkliga olika typer av bilder för att få fram ett budskap. Är du nyfiken på att utveckla både den manuella och digitala tekniken att skapa olika typer av bilder för olika sammanhang, då är detta kursen för dig. Kursens syfte och innehåll är att lära dig tekniken att ta fram olika typer av bilder. Du arbetar från idé till färdiga bilder, från manuella verktyg till digitala. Du arbetar med enkla skisser och illustrationer och lär dig att överföra dessa bilder på olika sätt till digitala filer. Vi jobbar i professionella programvaror som Illustrator och Photoshop, men kompletterar också med t ex kamera och scanner. Förkunskapskrav inga förkunskaper krävs, men ett brinnande intresse för bilder är bra! Historia Historia 1a2 HISHIS1a2 50 Kursen passar dig som vill bygga vidare på kursen Historia 1a1 och utveckla dina historiska kunskaper och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden. Kursens syfte och innehåll bygger vidare på Historia 1a1 och du får studera och analysera ytterligare historiska förändringsprocesser. Du får även lära dig mer om källkritik och att granska historiska källor utifrån källkritiska metoder. Kursen innehåller dessutom en fördjupning om hur historiska har använts av olika grupper i samhället på olika sätt. Förkunskapskrav Historia 1a1 Ej för dig som läser ekonomi (EK) eller samhällsprogrammet (SA). Historia Historia 2a HISHIS02a 100 Kursen passar dig som vill utveckla dina historiska kunskaper och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden. Du får en större förståelse för varför världen ser ut som den gör. Du får även utveckla dina förmågor i att diskutera olika tolkningar och teorier om varför historien ser ut som den gör. Kursens syfte och innehåll. Kursen innehåller fördjupningar inom både lokal och global historia. Du får lära dig olika modeller för att förklara den historiska utvecklingen. Du kommer även att arbeta med historiskt källmaterial samt få lära dig hur historia används inom olika kulturformer. T.ex tittar vi närmare på konspirationsteorier kring vissa historiska skeenden samt värderar och kritiskt granskar de källor som används. Kursen går även djupare in i olika valda historiska skeenden och du får lära dig olika tolkningar och teorier om varför dessa skeenden såg ut som de gjorde. Förkunskapskrav Historia 1b Ej för dig som läser SA-samhälle. 12

13 Historia Historia 3 HISHIS Kursen passar dig som vill fördjupa dig i hur man arbetar vetenskapligt kring historia, hur historia används inom olika sektorer i samhället samt fördjupa dig i någon viktigt historisk process. Kursens syfte och innehåll. Under kursen studeras någon viktig global förändringsprocess under och 1900-talet. Du får också lära dig att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial. Olika sätt att presentera dina resultat ingår också i kursen. Historia 3 tar också upp källkritiska och metodiska problem vid historiskt arbete. Du får även lära dig hur exempelvis bibliotek, arkiv och museer använder sig av historia i olika former. Förkunskapskrav: Historia 2a Ej för dig som läser SA-samhälle. Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering; globalt samarbete, FNkunskap och FN-rollspel HUMHUM00S (HUMHUMS- FN) 100 Kursen passar dig som är intresserad av internationella frågor och möten och vill utveckla dina kunskaper om hur den globala politiken går till och hur man löser världsfrågor i praktiken. I ett FNrollspel antar du som deltagare rollen som delegat för något av FN:s 193 medlemsländer. I förhandlingar och debatter försöker delegaterna hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt får du ett internationellt perspektiv och stor kunskap i många frågor. Kursens syfte och innehåll. Under kursen studerar du det globala samarbetet ur olika perspektiv, vilket ger dig ett unikt tillfälle att lära dig att förstå andra länders politik och utspel, samt ger dig en inblick i internationella förhandlingar. Du får sedan praktiskt omsätta dina kunskaper som delegat i två FN-rollspel, ett nationellt, på svenska, under höstterminen och ett internationellt, på engelska, på våren. I vårens internationella FN-rollspel deltar skolor från andra delar av Sverige och Europa, vilket ger tillfällen till möten som ger kunskaper långt över kursmålen. Förkunskapskrav: Lägst betyget E i följande kurser: Samhällskunskap 1b, Svenska 2, Engelska 6, Naturkunskap 1b eller motsvarande, Historia 1b Ej för dig som läser Handelsprogrammet. Hållbart samhälle Miljö- och energikunskap HÅLMIJ0 100 Kursen passar dig som vill utveckla ditt kunnande kring hållbart samhällsbyggande Kursens syfte och innehåll: Se skolverkets hemsida. Sök på kursnamnet. Kommentar: Kursen ger en mångfacetterad bild av samhällsstrukturen och dess miljökonsekvenser. 13

14 Hälsa Barnhälsovård HÄLBAN0 100 Kursen passar dig som vill lära mer om barn och ungdomars hälsa. Kursens syfte och innehåll: Du får lära dig om vanliga barnsjukdomar och behandlingar. Tandvård och vaccinationer tillhör det förebyggande hälsoarbete som vi har i samhället runt våra barn. Kursen behandlar olika uppväxtvillkor och barn och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling. Lekens betydelse och andra aktiviteter som har betydelse för utveckling studeras. Lagtexter och bestämmelser för barnhälsovården ingår samt hur barnhälsovården är organiserad. Hälsa Friskvård och hälsa HÄLFRI0 100 Kursen passar dig som vill lära dig om människors livsvillkor och hälsa ur olika perspektiv såsom socioekonomiska, psykosociala och kulturella. Kursens syfte och innehåll: Under kursen kommer hälsoprofiler, hälsoupplysning och hälsofrämjande arbete studeras. Genom kunskap om kost, fysisk aktivitet, sömn, stress, missbruk och sexualitet får du en djupare kunskap om människors hälsa och ohälsa. I kursen erbjuds också kunskaper om nationella och internationella överenskommelse och bestämmelser för hälsoarbete. Hälsa Mental träning HÄLMEN0 100 Kursen passar dig som är intresserad av hur huvudet påverkar presentationer. Du som exempelvis vill kunna göra bättre idrottsresultat/presentationer genom tankens kraft. Kursens syfte och innehåll ger dig förståelse för hur du kan förbättra din förmåga via tankens kraft. Ger dig möjlighet att lära dig om målsättning, motivation och stresshantering. Ger dig möjlighet att praktisera olika metoder för exempelvis avslappning. Ger dig möjlighet att utveckla din mentala kapacitet. Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 IDRIDR Kursen passar dig som vill fördjupa dig ytterligare inom idrott och hälsa. Den erbjuder dig som är intresserad att gå längre i analyser och diskussioner kring dagens tränings- och hälsotrender. Det underlättar dessutom om du tycker att det är kul med friluftsliv under alla fyra årstiderna. Kursens syfte och innehåll ger dig möjligheter att utöva och diskutera allt inom träning, hälsa, friluftsliv mm på en högre nivå än Idh 1-kursen. Idrott o hälsa 2 vill inspirera dig till en utvecklad kroppslig förmåga men också ta del av idrottsrörelsens roll i samhället och för miljön. Kommentar: Har du ett brett allmänt intresse kring fysiska aktiviteter så är detta kursen för dig. Du behöver inte vara idrottsligt aktiv själv, bara intresset finns där. 14

15 Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 + 2, specialisering IDRIDO Kursen passar dig som vill kunna träna, utvecklas och fördjupa dig ytterligare inom din egen idrott. Kursen är en fortsättning från åk 1 inom din egen idrott. Kursens syfte och innehåll: Du ska ha en idrott som du tränar/tävlar på åtminstone lokal elitnivå. Du ska ha en förening/förbund som tillsammans med skolan är beredd på att genomföra kursen. Juridik Privatjuridik JURPRI0 100 Kursen passar dig som vill lära dig hur det svenska rättssystemet fungerar. Hur påverkar våra lagar vårt privatliv, yrkesliv samt affärsliv? Kursens syfte och innehåll: Det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. I kursen privatjuridik tränar du dessa förmågor genom att vi läser domar, besöker tingsrätten och fördjupar oss i rättsfall samt löser rättsliga problem. Ej för dig som läser Ekonomiprogrammet (EK). Juridik Rätten och samhället JURRÄT0 100 Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter. Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter. Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier. Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang. Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar. Ej för dig som läser EK-juridik. 15

16 Kemi Kemi 1 KEMKEM Kursen passar dig som är intresserad av naturvetenskap och vill veta mer om hur och varför olika ämnen uppför sig som de gör. Kursens syfte och innehåll är att förklara hur materia är uppbyggt och hur ämnenas egenskaper kan förklaras utifrån bland annat kemisk bindning. Kursen behandlar också olika kemiska processer. En stor del av undervisningen är laborativ då genomförande och tolkning av experiment är en viktig del av undervisningen. Kemi Kemi 2 KEMKEM Kursen passar dig som är intresserad av naturvetenskap och vill veta mer om olika livsprocesser på molekylnivå. Kursens syfte och innehåll är bland annat att ge kunskap om hur vår kropp fungerar kemiskt sett, dvs uppbyggnad och ämnesomsättning. Dessutom läser vi t ex om olika analysmetoder och om det jämviktstillstånd som präglar flertalet kemiska reaktioner. En stor del av undervisningen är laborativ då genomförande och tolkning av experiment är en viktig del av undervisningen. Förkunskapskrav: Kemi 1. Konst och kultur Kultur och idéhistoria KOSKUL0 100 Kursen passar dig som tycker att det är kul med konst och historia. Här tittar du på hur kulturhistoria, samtida idéer och samhällsförändringar samspelar och påverkar varandra. Du lär dig om både nutida och historiska nationella och internationella kulturströmningar med betoning på den västerländska utvecklingen. Kursens syfte och innehåll ger dig förståelse för vad som menas med begreppet kultur. Kursen syftar till att utveckla dina kunskaper i idéhistoria, konstarternas utveckling och dagens kulturyttringar. Konst och kultur Film- och TV-kunskap KOSFIL0 100 Kursen passar dig som är intresserad av film och tv utifrån ett teoretiskt perspektiv. Du kommer i kursen ges möjlighet att tolka, analysera och diskutera film- och tv-mediets roll i samhället. Kursens syfte och innehåll är att ge dig verktyg för att se, tolka och analysera film och tv. Verktygen innehåller filmvetenskapliga begrepp och metoder samt etiska diskussioner inom film och tv utifrån t.ex censur, demokrati och underhållningsindustrin. Du kommer även att få lära dig om film från olika epoker, genrer och kultursfärer. Det innebär bland annat att den rörliga bildens historia och dess utveckling. Från stumfilm till modern dataspelsestetik. Från Charlie Chaplin till Battlefield. Välkommen! 16

17 Latin-språk och kultur Latin- språk och kultur 1 LATLAT Kursen passar dig om du vill skaffa dig kunskaper som är både till glädje och nytta? Då är kursen Latin någonting för dig. Ett mycket stort antal termer är av latinskt ursprung inom naturvetenskap, teknik, humaniora, politik, arkitektur, rättsväsende o s v Med hjälp av latinet får du en snabb och fördjupad förståelse för knepiga termer och begrepp. Kursens syfte och innehåll är genom att studera latinska texter i original kommer du också i närkontakt med människor, som för årtusenden sedan uttryckte sina känslor, tankar och erfarenheter. Du lär dig ett antal romarcitat av typen Sic itur ad astra Så når man stjärnorna eller Si vis amari, ama Om du vill bli älskad, älska själv Massage Massage 1 MAAMAA Kursen passar dig som är intresserad av att lära dig grunderna i massage. Du ska vilja lära dig mer om kroppens rörelseapparat, massagens hälsofrämjande effekter samt tycka om att arbeta praktiskt med olika massagetekniker. Kursen syftar till att eleven utvecklar kunskaper i anatomi och fysiologi med tonvikt på rörelseapparaten. Vidare ska undervisningen leda till att eleven utvecklar färdigheter i olika massagetekniker samt kunskaper om ergonomi, hygien och bemötande kopplat till praktiska arbetet med massage. Dessutom ska eleven utveckla kunskaper om massagens hälsofrämjande effekter och dess möjlighet till skadeförebyggande behandlingsform. Inga förkunskaper krävs, däremot ger kursen goda förkunskaper för eventuella fortsatta studier till massör. Matematik Matematik 2a MATMAT02a 100 Matematik 2a bygger på matematik 1a eller motsvarande. Kursens innehåll: Metoder för beräkningar vid budgetering och strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena. Räta linjens ekvation. Fördjupning av geometriska begrepp utifrån karaktärsämnenas behov. Matematik argumentation med hjälp av grundläggande logik. Egenskaper hos linjära funktioner, 2:a gradsfunktioner och exponentialfuntioner. Strategier för matematisk problemlösning. Ej för dig som läser Samhällsprogrammet eller Ekonomiprogrammet. 17

18 Matematik Matematik 2b MATMAT02b 100 Matematik 2b bygger på kursen matematik 1b. Kursens innehåll: Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. Metoder för beräkningar vid budgetering Räta linjens ekvation Linjära ekvationssystem Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Metoder för beräkningar vid budgetering. Egenskaper hos andragradsfunktioner Konstruktion av grafer till funktioner Statistiska metoder för rapportering av observationer Ej för dig som läser Samhällsprogrammet eller Ekonomiprogrammet. Matematik Matematik 3b MATMAT03b 100 Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning. Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Förkunskapskrav: Matematik 2b eller Matematik 2c. Ej för dig som läser EK-ekonomi. Matematik Matematik 4 MATMAT Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning. Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematik - kunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätt in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Förkunskapskrav: Matematik 3b eller Matematik 3c. 18

19 Matematik Matematik 5 MATMAT Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, diskret matematik och problemlösning. Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Förkunskapskrav: Matematik 4 Matematik Matematik spec.vektorgeometri MATMAT00S 100 Kursen passar dig som vill lära dig mer om linjär algebra på universitetsnivå. Kursen ges i samarbete med Linnéuniversitetet och om du väljer att tentera så får du 7.5 hp förutom ditt gymnasiebetyg. Kursens syfte och innehåll är att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle. Förkunskapskrav: Matematik 3c Moderna språk Franska 1-4 i åk2, 1-5 i åk3 MODFRAxx 100 Franska är ett världsspråk som talas av cirka 300 miljoner människor. Det är officiellt språk i trettiotalet länder, och dessutom officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen. Kort sagt: Med kunskaper i franska öppnar sig världen än mer för dig! I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskap om de fransktalande länderna. Steg 1: Kursen är för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i franska. Steg 2: Du bygger vidare på dina färdigheter från steg 1 och får lära dig att kommunicera i många vardagliga situationer samt att förstå franska i tal och skrift. Steg 3: Kursen är för dig som behärskar grunderna i franska. Du lär dig att förstå enklare franska i intervjuer, nyheter, berättelser och beskrivningar. Du tränar på att berätta och beskriva, både muntligt och skriftligt. Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på franska. 19

20 Moderna språk Italienska 1-4 i åk2, 1-5 i åk3 MODITAxx 100 Italienska är ett romanskt språk som talas av ca 70 miljoner människor i Italien och södra Schweiz. Därutöver har många utvandrade italienska som första eller andra språk. Genom att läsa italienska får du kunskap inte bara om språket utan även om det italienska samhället och kulturen. Italien är fotbollens, matens och operans land. Steg 1: Kursen är för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i italienska. Steg 2: Du bygger vidare på dina färdigheter från steg 1 och lär dig att kommunicera i många vardagliga situationer samt att förstå enkel italienska i tal och skrift. Steg 3: Kursen är för dig som behärskar grunderna i italienska. Du lär dig att förstå enklare italienska t.ex intervjuer, nyheter, berättelser och beskrivningar. Du utvidgar ordförrådet och förbättrar den språkliga säkerheten, så att du kan delta i enklare samtal och diskussioner. Du lär dig att skriva t.ex kortare berättelser, beskrivningar och instruktioner. Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på italienska. Moderna språk Ryska 1-4 i åk 2, 1-5 i åk3 MODRUSxx 100 Ryska är huvudspråket i Ryssland. Över 280 miljoner människor talar ryska. Det talas inom Ryska federationen, det fungerar som lingua franca i hela fd Sovjetunionen och är ett av FN:s fem officiella språk. Ryska bildar tillsammans med ukrainska och vitryska den östslaviska språkgrenen. Till den västslaviska språkgrenen hör språken i det forna Jugoslavien, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Polen. Om du kan ryska förstår du andra slaviska språk också. Ryska skrivs med det kyrilliska alfabetet. Det kyrilliska alfabetet är annorlunda, men det tar inte mer än en vecka att lära sig läsa det. Undervisningen syftar till att ge god färdighet i att läsa, tala och skriva ryska samt ger möjlighet att också få kunskaper om de rysktalande länderna. Med kunskaper i ryska kan du bidra till förståelsen av en geografiskt närbelägen kultur som för närvarande är inne i en dynamisk utvecklingsfas. På några år har Ryssland utvecklats till en ekonomisk stormakt och en utbildning i exempelvis ekonomi, juridik, statsvetenskap eller journalistik blir mer attraktiv för en arbetsgivare om du har ryska som en särskild kompetens. Steg 1: Kursen är för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i ryska. Steg 2: Du bygger vidare på dina färdigheter från steg 1 och lär dig att kommunicera i många vardagliga situationer samt att förstå enkel ryska i tal och skrift. Steg 3: Kursen är för dig som behärskar grunderna i ryska. Du lär dig att förstå enklare ryska i t.ex intervjuer, nyheter, berättelser och beskrivningar. Du utvidgar ordförrådet och förbättrar den språkliga säkerheten, så att du kan delta i enklare samtal och diskussioner. Du lär dig att skriva t.ex kortare berättelser, beskrivningar och instruktioner. Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser bl a en roman på ryska. 20

21 Moderna språk Spanska 1-4 i åk2, 1-5 i åk3 MODSPAxx 100 Spanska är idag världens tredje största språk, efter kinesiska och engelska och nära 400 miljoner människor har spanska som modersmål. Visste du att om du pratar spanska kan du kommunicera med nästan 500 miljoner människor världen över? Tänk vilka arbetsmöjligheter det ger dig! Ta chansen att lära dig ett spännande och snabbt växande språk, spanska. I våra kurser lär du dig inte bara spanska utan får också kunskaper om de länder där språket talas. Steg 1: Kursen är för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i spanska. Steg 2: Du bygger vidare på dina färdigheter från steg 1 och lär dig att kommunicera i många vardagliga situationer samt att förstå enkel spanska i tal och skrift. Steg 3: Kursen är för dig som behärskar grunderna i spanska. Du lär dig att förstå enklare spanska i t.ex intervjuer, nyheter, berättelser och beskrivningar. Du utvidgar ordförrådet och förbättrar den språkliga säkerheten, så att du kan delta i enklare samtal och diskussioner. Du lär dig att skriva t.ex kortare berättelser, beskrivningar och instruktioner. Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. I kursen läser du skönlitteratur på spanska. Moderna språk Tyska 1-4 i åk2, 1-5 i åk3 MODDEUxx 100 Tyska är Europas näst största språk och talas av ungefär 100 miljoner människor. För oss som bor i Sverige är det ett viktigt språk, eftersom Tyskland spelar en stor roll bl, a för vår handel och turism. Många möjligheter öppnar sig på arbetsmarknaden för den som har kunskaper i tyska. Ett stort antal ord i svenska och tyska liknar varandra och det gör det lättare att tillägna sig språket. I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskaper om de tysktalande länderna. Steg 1: Kursen är för dig som är nybörjare och vill lära dig grunderna i tyska. Steg 2: Du bygger vidare på dina färdigheter från steg 1 och lär dig att kommunicera i många vardagliga situationer samt att förstå enkel tyska i tal och skrift. Steg 3: Kursen är för dig som behärskar grunderna i tyska. Du lär dig att förstå enklare tyska i t.ex intervjuer, nyheter, berättelser och beskrivningar. Du utvidgar ordförrådet och förbättrar den språkliga säkerheten, så att du kan delta i enklare samtal och diskussioner. Du lär dig att skriva t.ex kortare berättelser, beskrivningar och instruktioner. Steg 4: Kursen bygger på steg 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på tyska. Musik Instrument eller sång - musikprofilen MUINS01S 100 Kursen passar dig som tidigare läst Ensemble 1 och vill fördjupa dig i tidigare valt instrument. Kursens syfte och innehåll är att ge fördjupning i valt huvudinstrument. 21

22 Musik Musik MUSMUS0 100 Kursen passar dig som vill gå en bred musikkurs. Kursens huvudmoment är grundläggande ensemblespel och inspelningsteknik. Musik Musikproduktion 1 MUSMUS Kursen passar dig som vill lära dig grunderna i inspelning och ljudlära. Kursens syfte och innehåll I kursen Musikproduktion får du lära dig att spela in och redigera musik. Du arbetar praktiskt med analog och digital inspelningsteknik. Du får också lära dig grunderna i ljudlära. Inga förkunskaper. Naturguidning Naturguidning 1 NAGNAT Kursen passar dig som är intresserad av natur- och friluftsaktiviter och vill utveckla din förmåga att sprida kunskap om naturens positiva inverkan på människan. Kursens syfte och innehåll är att du får lära dig att planera, leda och utvärdera aktiviteter i naturoch kulturmiljöer. Du får kunskap om växter och djur, utrustning, hjälpmedel, lagar m.m. Praktiska övningar ingår som t.ex eldning, matlagning ute, kanotning m.m. Ej för BF-elever inriktning Fritid och hälsa (ingår som programfördjupning) Naturkunskap Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2 50 Kursen passar dig som är intresserad av sambandet mellan hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället. Träning, kost, droger är andra moment som behandlas. Kursens syfte och innehåll är att träna upp ett naturvetenskapligt förhållningssätt, t ex hur man ställer frågor som går att undersöka och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning. Kursen tar också upp bl.a cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om t ex genteknik och andra aktuella forskningsområden. Kursen bygger vidare på de kunskaper du fått från kursen Naturkunskap 1a1. Ej för dig som har läst Naturkunskap 1b. 22

23 Naturkunskap Naturkunskap 2 NAKNAK Kursen passar dig som vill utveckla ditt språk och dina kunskaper om naturvetenskapens roll i världen. Kursen svarar på nyfikna frågor om både människan och hennes omgivning. Kursens syfte och innehåll är att på vetenskapligt sätt närma sig universum, jorden och människan. Du kommer att kritiskt granska bl.a evolutionens mekanismer, teorier om universum och människans anatomi. Naturkunskap 2* är en av behörighetskurserna som krävs för t ex arkitekt, lärare i idrott och hälsa, sjukgymnast, sjuksköterska samt en hel del andra sk yrkesexamina inom områdesbehörigheterna A3, A6c, A14 och A15. *Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2. Mer information om områdesbehörigheter finns på studera.nu. Ej för dig som läser SA-beteende eller SA-beteende/idrott. Naturvetenskaplig Naturvetenskaplig specialisering NAVNAT00S 100 specialisering Kursinnehållet bygger på tidigare lästa kurser och anpassas efter gruppen Kan ej läsas av Stagneliusskolans elever. Nätverksteknik Nätverksteknik NÄVADM0 100 Endast för Teknik, inriktning INF. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Referensmodellen open systems interconnection (OSI) och de olika skiktens specifika tjänst som är oberoende av de tekniker som används i lagret ovanför eller nedanför. Nättopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra. Konfigurering av anslutningstjänster till nätverkslagringsplatser. Konfigurering av system och hantering av funktionsfel. Hantering av olika former av nätverksutrustning, till exempel switchar, routrar och gateways. Utrustningens funktion och användningsområde. Hantering av strömbortfall i en servermiljö och konfigurering av larm vid driftavbrott. Implementering av driftsäkerhet på såväl disknivå som elkraftsnivå. Övervakning av nätverkstrafik och klienter samt hantering och övervakning med simple network management protocol (SNMP). Administration av användarrättigheter. Övervakning och styrning av rättigheter vid utdelning av nätverksåtkomst. 23

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2013/14 Reviderad 2013-02-20/Ani Stagneliusskolan Stagneliusskolan Jenny

Läs mer

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16

Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND Jenny Nyströmsskolan Stagneliusskolan Lars Kaggskolan Kurskatalog för individuella val till läsåret 2015/16 Stagneliusskolan Jenny Nyströmsskolan Lars Kaggskolan Rev. 2015-06-18

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) 216 gymnasieskola 2011 (EK) Examensmål för ekonomiprogrammet Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng... 4 Historia 1a2: 50 poäng... 5

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Rymdutmaningen koppling till Lgr11

Rymdutmaningen koppling till Lgr11 en koppling till Lgr11 När man arbetar med LEGO i undervisningen så är det bara lärarens och elevernas fantasi som sätter gränserna för vilka delar av kursplanerna man arbetar med. Vi listar de delar av

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2 100p H Mat. Spec. Linjär algebra

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) 268 gymnasieskola 2011 Teknikprogrammet (TE) Examensmål för teknikprogrammet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03

TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Poängplan TEKNIKPROGRAMMET 2011-2014 2010-12-03 Kärnämnen Kurs Kurskod Åk 1 Åk 2 Åk 3 Svenska 1 100 Svenska 2 100 Svenska 3 100 Engelska 5 100 Engelska 6 100 Matematik 1 100 Matematik 2 100 Matematik 3

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR. KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013

INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR. KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013 Gemensamma kurser för Rudbecksskolan, Tullängsskolan, Virginska skolan, Wadköpings utbildningscenter INDIVIDUELLA

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 2014-12-11 Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 4 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.

Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Kurskod: MATMAT02a Kursen matematik 2a omfattar punkterna 1 7 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Kommentar Begrepp i kursen matematik 2a Metoder för beräkningar vid budgetering. Budgetering

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM MALMÖ TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM HELSINGBORG TEKNIKPROGRAMMET DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET TURISM & RESOR HANDELS-

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Kurskatalog. Individuellt val LÅ 12-13

Kurskatalog. Individuellt val LÅ 12-13 Kurskatalog Individuellt val LÅ 12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som individuellt

Läs mer

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO)

Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) Rektorer: Marianne Fogelberg (TE, IN) och Johan Romberg (NA, VO) VISA RESPEKT FÖR VARANDRA På Östrabo 1 gör vi det genom att ha en positiv attityd till alla, hälsa på varandra och hjälpa varandra när det

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2)

Profilval NA. Lunds kommun Polhemskolan. Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Lunds kommun Polhemskolan Profilval NA Inför år 2 (Väljes under år 1) Inför år 3 (Väljes under år 2) Profil Idrott 300p Hela läsåret Träningslära 1 100p Åk2, Hela läsåret Bioteknik 100p Träningslära 2

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan 1 Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) Barn- och fritidsprogrammet (BF) ska utveckla elevernas kunskaper i pedagogik och deras färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MATEMATIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer