Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00"

Transkript

1 Spanska Sammanfattning Grund + Forts version :00 1

2 Regelbundna verb abandonar abrazar abreviar acompañar actuar acusar adaptar adelantar admirar adivinar adorar afectar afirmar ahorrar alabar alquilar amar ampliar andar anotar apoyar apreciar aprovechar apuntar arrancar arreglar asesinar asociar aumentar avisar ayudar bailar bajar basar borrar buscar calcular cambiar caminar cantar caracterizar cargar celebrar överge krama förkorta följa med handla, agera anklaga anpassa köra om beundra gissa avguda påverka påstå spara berömma hyra älska vidga gå anteckna stödja uppskatta utnyttja anteckna starta fixa mörda associera öka varsko hjälpa dansa gå av, gå ned basera, grunda sudda ut söka beräkna förändra gå (till fots) sjunga utmärka ladda fira cenar äta middag chocar krocka clasificar gruppera cobrar driva in cocinar laga mat colocar placera comentar kommentera comparar jämföra completar göra färdigt comprar köpa comunicar meddela conservar bevara considerar betänka consultar rådfråga contaminar förorena contestar svara continuar fortsätta copiar kopiera cortar skära crear skapa cuidar sköta om curar bota dañar skada debutar debutera decretar bestämma dejar lämna desarrollar utveckla desayunar äta frukost descansar vila descargar ladda ur desconectar bryta strömmen desear önska desinfectar desinficera disculpar ursäkta disfrutar avnjuta disparar skjuta (med vapen) dominar behärska dudar betvivla 2

3 echar eliminar emigrar encantar enganchar engañar enojar enseñar entrar entrenar enviar escapar escuchar esperar esquiar estudiar evitar exagerar examinar explicar expresar extrañar fallar faltar felicitar festejar frenar formar fumar funcionar fundar ganar gastar gritar guiar guardar gustar hablar identificar importar impregnar impresionar inaugurar ingresar instalar intentar blåsa ut eliminera emigrera tycka om fånga lura förarga lära, lära ut komma in träna skicka fly ifrån, undkomma lyssna vänta på, hoppas åka skidor studera undvika överdriva undersöka förklara uttrycka sakna strejka fattas gratulera festa bromsa bilda, utgöra röka fungera grunda vinna göra av med skrika vägleda spara, förvara tycka om prata identifiera vara viktigt gnugga in göra intryck på inviga komma in upprätta försöka interpretar inventar investigar juntar lamentar lavar levantar limitar limpiar llamar llegar llevar llorar lograr luchar mandar maltratar manejar marcar matar mejorar mencionar merendar mimar mirar molestar multar nadar navegar necesitar notar obligar observar odiar olvidar ordenar organizar operar opinar tolka hitta på utreda föra ihop beklaga tvätta lyfta, räcka upp begränsa göra ren ringa komma bära, ha på sig gråta lyckas kämpa bestämma misshandla sköta, köra, klara av markera döda förbättra nämna fika skämma bort titta besvära bötfälla bada segla, surfa behöva lägga märke till förpliktar, tvinga observera hata glömma ordna ordna, organisera operera anse 3

4 pagar parar participar pasar pasear pelar perdonar perfeccionar pesar picar pintar planchar planear practicar preguntar preparar presentar preservar prestar procesar procurar prolongar pronunciar provocar publicar quedar quemar quitar reaccionar realizar rechazar reciclar reflejar regalar relacionar rellenar representar reservar respetar restaurar retratar revisar robar rodear sacar sacrificar betala stanna deltaga tillbringa passera skala förlåta vidareutveckla väga äta tapas, hacka måla stryka planera öva fråga förbereda, tillaga presentera bevara låna åtgärda vinnlägga sig om förlänga uttala förorsaka publicera komma överens bränna upp ta bort reagera utföra, göra avböja återvinna spegla skänka para ihop fylla föreställa boka respektera renovera avbilda justera stjäla omge ta ut offra saludar salvar sensibilizar separar significar sobrepasar solicitar solucionar soportar talar tapar terminar tocar tomar torear trabajar tranquilizar transformar tratar triunfar usar utilizar variar viajar visitar vomitar hälsa på rädda medvetandegöra separera, sortera betyda överträffar ansöka om lösa stå ut med fälla (träd) täcka avsluta spela ta, dricka tjurfäkta arbeta lugna göra om, förvandla handla om segra använda använda variera resa besöka kräkas 4

5 aprender lära sig barrer sopa beber dricka caber rymmas ceder lämna, ge med sig coger ta comer äta middag cometer ge i uppdrag comprender förstå conceder bevilja correr springa corresponder motsvara coser sy creer tro deber vara tvungen, böra depender bero på escoger välja ut esconder gömma leer läsa mantener upprätthålla meter lägga, sätta nacer födas ofender såra prometer lova proponer föreslå proteger skydda recoger samla in recorrer resa längs resolver lösa responder svara romper förstöra sorprender överraska suceder hända, ske suspender avbryta temer frukta vender sälja abrir admitir añadir conincidir compartir confundir construir consumir cubrir cumplir decidir definir describir descubrir destruir difundir discutir disminuir distribuir escribir excluir exigir existir fundir huir incluir insistir mentir ocurrir percibir permitir prohibir recibir reconstruir reescribrir repartir resumir reunir subir sufrir sustiuir transmitir unir vivir öppna tillåta lägga till sammanfalla dela förvirra bygga äta täcka, duka, betala fylla (år) besluta definiera beskriva upptäcka förstöra sprida diskutera minska sprida skriva ersätta kräva, fordra existera gjuta fly inkludera insistera ljuga hända, ske lyfta tillåta förbjuda få återuppbygga skriva om dela ut sammanfatta samla ihop gå upp, stiga stå ut med ersätta överföra förena bo, leva 5

6 Diftongerade verb e->ie u->ue advertir arrepentirse atender atravesar cerrar comenzar confesar convertir convertirse defender despertarse divertirse empezar encender entender entenderse hervir negar negarse nevar pensar perder perderse preferir querer recomendar referirse regar sentar sentarse sentir sentirse verter varna ångra sig passa upp gå över stänga börja bekänna förvandla bli försvara vakna roa sig börja tända förstå göra sig förstådd koka förneka vägra snöa tänka förlora åka vilse föredra vilja, älska rekommendera syfta på vattna sitta sätta sig känna, beklaga känna sig hälla acodarse acordarse acostarse almorzar aprobar colgar comprobar contar costar doler demostrar devolver dormir encontrar encontrarse llover morder morir mostrar moverse poder probar recordar rogar soler sonar soñar torcer volar volver stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig äta frukost bli godkänd i hänga, hänga upp kontrollera berätta kosta ha ont visa, demonstrera återlämna sova finna, träffa finnas regna bita, bitas dö visa röra sig kunna pröva minnas, komma ihåg be bruka spela, klinga, låta drömma ta av, svänga av flyga återvända i->ie u->ue adquirir förvärva jugar spela, leka 6

7 Verb med vokalskifte Böjningar: diftonger/vokalskifte e->i conseguir corregir despedirse elegir freír impedir pedir reír/se/ repetir seguir servir vestirse uppnå, lyckas rätta ta farväl välja steka hindra be om, beställa skratta repetera följa servera klä på sig e->ie pensar pienso piensas piensa pensamos pensaís piensan u->ue jugar juego juegas juega jugamos jugaís juegan o->ue volver vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven i->ie adquirir adquiero adquieres adquiere adquirimos adquirís adquieren e->i pedir pido pides pide pedimos pedís piden 7

8 Presens av regelbundna verb De regelbundna verben delas in i tre konjugationer, vilken konjugation ett verb tillhör ser man på infinitivändelserna -ar, -er och -ir. I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomo bebo vivo 2 tú tomas bebes vives 3 usted, él, ella toma bebe vive plural 1 nosotr/os-as tomamos bebemos vivimos 2 vosotr/os-as tomáis bebéis vivís 3 ustedes, ellos, ellas toman beben viven Verb som slutar på -ecer, -ocer och -ucir är bara oregelbundna i 1:a person singular. 1:a person singular agradecer tacka agradezco aparecer dyka upp, visa sig aperezco crecer växa crezco desaparecer försvinna desaparezco ofrecer erbjuda ofrezco parecer verka, tyckas parezco pertenecer tillhöra pertenezco conocer känna till conozco reconocer känna igen reconozco conducir köra conduzco deducir komma fram til deduzco producir producera produzco reducir begränsa reduzco traducir översätta traduzco 8

9 Oregelbundna verb decir säga digo dices dice decimos decís dicen estar vara estoy estás está estamos estáis están dar ge doy das da damos dais dan haber ha he has ha hemos habéis han hacer göra hago haces hace hacemos hacéis hacen ir gå, resa voy vas va vamos vais van oír lyssna oigo oyes oye oímos oís oyen poner saber ställa, sätta, lägga veta, kunna pongo pones pone ponemos ponéis ponen sé sabes sabe sabemos sabéis saben salir gå ut salgo sales sale salimos salís salen ser vara soy eres es somos sois son tener ha tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen traer ha, bära med sig traigo traes trae traemos traéis traen venir komma vengo vienes viene venimos venís vienen ver se veo ves ve vemos veis ven 9

10 Reflexiva verb acabarse ta slut levantarse stiga upp acercarse närma sig llamarse heta acodarse stödja sig, luta sig llevarse flytta, skjutsa acordarse komma ihåg mejorarse bättra sig acostarse lägga sig mencionarse nämnas acostumbrarse vänja sig meterse sätta sig, placera sig afeitarse raka sig molestarse göra sig besvär alegrarse glädja sig moverse röra sig alojarse stanna, bo mudarse flytta aprovecharse utnyttja pasarse åka förbi arrepentirse ångra sig peinarse kamma sig basarse bygga på, grunda på perderse åka vilse caerse falla, ramla omkull ponerse sätta på sig, bli casarse gifta sig preocuparse bekymra sig citarse stämma träff producirse inträffa comerse äta upp prohibirse förbjudas componerse bestå (av) quedarse stanna kvar conocerse känna varandra quejarse klaga convertirse bli quitarse ta av sig crearse skapas relajarse vila, koppla av dedicarse ägna sig åt reunirse träffas despedirse ta farväl romperse brytas av despertarse vakna sentarse sätta sig dirigirse vända sig till sentirse känna sig divertirse roa sig suicidarse begå självmord dividirse dela sig tratarse handla om divorciarse skilja sig unirse förena sig ducharse duscha usarse användas enamorarse förälska sig venderse säljas encargarse ta hand om vestirse klä på sig encontrarse mötas, träffas, finnas enfadarse bli arg entenderse göra sig förstådd figurarse föreställa sig fijarse föreställa sig imaginarse föreställa sig instalarse inrättas interesarse intressera sig irse ge sig iväg lavarse tvätta sig Det reflexiva pronomet placeras alltid direkt framför hjälpverbet. Mis padres se han divorsiado = Mina föräldrar har skiljt sig 10

11 Perfekt Perfekt består av presens av hjälpverbet haber samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna Perfekt particip av regelbundna verb bildas av verbets stam och -ado (-ar verb) och -ido (-er och -ir verb). Oregelbundna abrir abierto cubrir cubierto escribir escrito decir dicho descubrir descubierto fréir frito hacer hecho ir ido leer léido morir muerto poner puesto querer querido resolver resuelto romper roto ser sido ver visto volver vuelto Olika sätt att uttrycka perfekt acabar de + infinitiv = har /just/ gjort, hade /just/ gjort Paco acaba de llegar = Paco har just kommit llevar, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Ana lleva estudiando diez años = Ana har studerat tio år (och studerar fortfarande) desde, desde hace, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Desde enero trabajo de recepcionista = Sedan januari har jag arbetat som receptionist volver a + infinitiv anger att handlingen upprepas Carlos ha vuelto a ver a película = Carlos har sett om filmen dejar de, uttrycker att något har avslutats Carlos ha dejado de jugar al tenis = Carlos har slutat spela tennis 11

12 Gerundium Qué están haciendo? = Vad håller de på med? En pågående handling uttrycks med en form av estar + gerundium. Gerundium bildas på verbets stam med tillägg av ändelserna -ando (-ar verb) och -iendo (-er och -ir verb). Undantag decir leer ver diciendo leyendo viendo Spanskan använder för det mesta gerundium efter verben continuar, estar, llevar och seguir Llevamos una hora esperándole = Vi har väntat på honom i en timma (och väntar fortfarande) Seguimos estudiando = Vi fortsätter att studera Gerundium kan användas efter andra verb, då som samtidig händelse Marcela sube la escalera cantando = Marcela går uppför trappan medan hon sjunger Ibland översätts gerundium med genom att eller en bisats Sabiendo que no te gusta escribir cartas = Eftersom jag vet att du inte tycker om att skriva brev Pronomenet står antingen direkt framför verbet eller är ihopskrivet med gerundiumformen Pedro se está lavando, Pedro está lavandose = Pedro tvättar sig 12

13 Preteritum Regelbundna I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomé bebí viví 2 tú tomaste bebiste viviste 3 usted, él, ella tomó bebió vivió plural 1 nosotr/os-as tomamos bebimos vivimos 2 vosotr/os-as tomasteis bebisteis vivisteis 3 ustedes, ellos, ellas tomaron bebieron vivieron Stavningsförändring 1: Verb som i infinitiv slutar på -car, -zar, -gar Ändringen är endast i 1:a person singular buscar, sacar, tocar -> busqué, saqué, toqué almorzar, empezar -> almorcé, empecé llegar, pagar -> llegué, pagué Stavningsförändring 2: Mellan vokaler förändras i till y Ändringen är i 3:e person singular och 3:e person plural creer, huir, leer, oir -> creyó - creyeron, huyó - huyeron, leyó - leyeron, oyó - oyeron Även t.ex. construir, distribuir, incluir Oregelbundna Stamändring ir, ser dar singular 1 estuve fui di 2 estuviste fuiste diste 3 estuvo fue dio plural 1 estuvimos fuimos dimos 2 estuvisteis fuisteis disteis 3 estuvieron fueron dieron Stamändringar estar estuv- decir dij- (dijeron i 3:e pers. pl.) tener tuv- venir vinhacer hic- (hizo i 3:e pers. sing.) querer quispoder pud- traer traj- (trajeron i 3:e pers. pl.) saber sup- poner pusandar anduv- conducir conduj- (condujeron i 3:e pl.) Preteritum av hay = hubo. 13

14 Vokalskiftande verb i preteritum e ->i o -> u e -> i pedir dormir preferir pedí dormí preferí pediste dormiste preferiste pidió durmió prefirió pedimos dormimos preferimos pedisteis dormisteis preferisteis pidieron durmieron prefirieron Även reír/se/ morir sentir/se/ repetir arrepentirse servir convertirse vestirse divertirse Imperfekt Regelbundna tomar beber vivir singular 1 tomaba bebía vivía 2 tomabas bebías vivías 3 tomaba bebía vivía plural 1 tomábamos bebíamos vivíamos 2 tomabais bebíais vivíais 3 tomaban bebían vivían Oregelbundna ser ver ir singular 1 era veía iba 2 eras veías ibas 3 era veía iba plural 1 éramos veíamos íbamos 2 erais veíais ibais 3 eran veían iban 14

15 När preteritum och imperfekt används Preteritum uttrycker avslutade skeenden i förfluten tid och svarar på frågorna: Vad händer? Hur gick det? Hur lång tid varade det? Preteritum används 1 för att återge ett händelseförlopp Se oyó un trueno. Entonces empezó a llover = En åsknall hördes. Då började det regna 2 för att återge något som skedde och fullbordades, ofta betonas resultatet El alemán perdió el primer set = Tysken förlorade första set 3 för att återge en handling, ett skeende eller tillstånd som är tidsbegränsat Paco estuvo tres años en Italia = Paco var tre år i Italien 4 för att uttrycka en handling som upprepades flera gånger (inte en vana) La llamé cuatro veces = Jag ringde henne fyra gånger 5 vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna La película fue divertidísima = Filmen var jätterolig 6 vid uttryck som un día, ayer, de repente, en seguida, entonces, luego, después de, inmediatamente Ayer volvía casa muy tarde = I går kom jag hem mycket sent Imperfekt uttrycker ett oavslutet skeende eller tillstånd i förfluten tid och svarar på frågorna: Hur var läget då? Hur såg någon/något ut? Vad höll på att ske? Vad hände samtidigt? Imperfekt används 1 vid beskrivningar Era un día hermoso = Det var en vacker dag 2 för att återge en vana, ofta tillsammans med adverb av typen a veces, a menudo A veces nos reuníamos en aquel café = Ibland samlades vi på det där kaféet 3 om något som pågick vid en viss tidpunkt eller när något annat inträffade, bl.a. vid gerundium Hacía frío cuando salimos = Det var kallt när vi gick ut 4 i satser som uttrycker att något hade pågått en viss tid och ännu pågick (satser med hacía + tidsord + que och desde hacía + tidsord) Hace tres diás que no venía a clase = Han hade inte kommit till lektionerna på tre dagar 5 för att uttrycka en artig förfrågan Quería preguntarle algo = Jag ville fråga Er om något 6 för att uttrycka en orsak Ayer no fui al cine porque me dolía la cabeza = Igår gick jag inte på bio för att jag hade ont i huvudet 7 vid uttryck som todos los días, mientras, siempre Yo iba por el bosque como siempre y pensaba en mi abuela = Jag gick i skogen som alltid och tänkte på min mormor 15

16 Futurum Spanskan kan uttrycka framtid på två sätt ir + a + infinitiv llamar singular 1 voy a llamar 2 vas a llamar 3 va a llamar plural 1 vamos a llamar 2 vais a llamar 3 van a llamar ändelser lagda till infinitiven llamar singular 1 llamaré 2 llamarás 3 llamará plural 1 llamaremos 2 llamaréis 3 llamarán Oregelbundna Oregelbundna verb bildar futurum med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- ir + a + infinitiv används mycket i talspråk och oftast om något som styrs av den egna viljan Qué vas a hacer? = Vad tänker du göra? Voy a salir = Jag ska gå ut Futurum med ändelser används ofta om något på förhand bestämt, ett löfte eller någon annans vilja El concierto tendrá lugar el viernes = Konserten äger rum på fredag Mañana hará buen tiempo = I morgon blir det fint väder Futurum med ändelser kan också uttrycka förmodan Qué habrá pasado? = Vad kan ha hänt? Futurum kan uttryckas med presens El viernes, estudio con Paco = På fredag studerar jag med Paco Funderingar kan uttryckas med pensar + infinitiv Pienso llamarlo hoy = Jag funderar på att ringa honom idag 16

17 Pluskvamperfekt Pluskvamperfekt bildas med hjälp av imperfekt av haber + perfekt participformen av huvudverbet t.ex. había trabajado (hade arbetat). singular 1 había 2 habías } 3 había tomado hade tagit comido hade ätit plural 1 habíamos vivido hade bott 2 habíais 3 habían 17

18 Konditionalis Spanskan kan uttrycka skulle på två sätt iba + a + infinitiv llegar singular 1 iba a llegar 2 ibas a llegar 3 iba a llegar plural 1 íbamos a llegar 2 ibais a llegar 3 iban a llegar ändelser lagda till infinitiven llegar singular 1 llegaría 2 llegarías 3 llegaría plural 1 llegaríamos 2 llegaríais 3 llegarían Oregelbundna Oregelbundna verb bildar konditionalis med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- iba + a + infinitiv uttrycker avsikt (skulle, tänkte); nära förestående händelser eller någons avsikt är betonade Qué ibas a hacer? = Vad skulle/tänkte du göra? Konditionalis med ändelser används ibland för att hövligt be om något Podrías abrir la ventana? = Skulle du kunna öppna fönstret? Konditionalis används för att uttrycka skulle Dónde te gustaría vivir? = Var skulle du vilja bo? Konditionala satsfogningar är satser som innehåller om (imperfekt preteritum i si-satsen + konditionalis i huvudsatsen) Si todos ahorraran agua, no faltaría agua para beber = Om alla sparade vatten, skulle det inte finnas vatten att dricka 18

19 Konjunktiv I spanskan används konjunktiv om man vill förmedla en känsla, t.ex. en önskan. Konjunktiv används i que-satser efter uttryck för vilja, önskan, ovisshet och också efter nekade uttryck för tycka, tänka, tro. Presens konjunktiv av regelbundna verb - tvärtomregeln tomar beber vivir singular 1 tome beba viva 2 tomes bebas vivas 3 tome beba viva plural 1 tomemos bebamos vivamos 2 toméis bebáis viváis 3 tomen beban vivan Presens konjunktiv av några oregelbundna verb Man tillämpar tvärtomregeln på stammen i 1:a person singular presens decir tener venir singular 1 diga tenga venga 2 digas tengas vengas 3 diga tenga venga plural 1 digamos tengamos vengamos 2 digaís tengáis vengáis 3 digan tengan vengan Undantag dar estar ser saber haber ir dé esté sea sepa haya vaya des estés seas sepas hayas vayas dé esté sea sepa haya vaya demos estemos seamos sepamos hayamos vayamos deis estéis seáis sepáis hayáis vayáis den estén sean sepan hayan vayan 19

20 Presens konjunktiv av verb med diftongering och vokalskifte Diftongering förekommer i samma former som i presens indikativ Vokalskifte förekommer i samtliga personformer volver pedir preferir singular 1 vuelva pida prefiera 2 vuelvas pidas prefieras 3 vuelva pida prefiera plural 1 volvamos pidamos prefiramos 2 volváis pidáis prefiráis 3 vuelvan pidan prefieran Konjunktiv i imperfekt av regelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum tomar beber vivir singular 1 tomara bebiera viviera 2 tomaras bebieras vivieras 3 tomara bebiera viviera plural 1 tomáramos bebiéramos viviéramos 2 tomarais bebierais vivierais 3 tomaran bebieran vivieran Konjunktiv i imperfekt av oregelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum ir, ser tener singular 1 fuera tuviera 2 fueras tuvieras 3 fuera tuviera plural 1 fuéramos tuviéramos 2 fuerais tuvierais 3 fueran tuvieran Presens + presens konjunktiv --> Pret/imp + imperfekt konjunktiv Quiero que vengas --> Quería que vinieras Es importante que estudies --> Era importante que estudiaran Es necesario que lo compremos --> Era necesario que lo compráramos Me alegra que aprendas mucho --> Me alegró que aprendieras mucho 20

21 Konjunktiv i perfekt Perfekt i konjunktiv bildas med presens konjunktiv av haber + perfekt particip av huvudverbet, t.ex. haya pasado (har hänt). singular 1 haya 2 hayas } 3 haya tomado har tagit comido har ätit plural 1 hayamos vivido har bott 2 hayáis 3 hayan 21

22 När konjunktiv används Konjunktiv används 1 efter uttryck för vilja Quiero que me llames mañana = Jag vill att du ringer mig i morgon El me pido que yo vaya con él a Galicia = Han ber mig att jag ska åka med honom till Galicien Även efter prefiero que, propongo que, deseo que 2 efter uttryck för nödvändighet Es importante que la visita sea atractiva = Det är viktigt att besöket blir trevligt Es necesario que estemos en el aeropuerto a las seis = Det är nödvändigt att vara på flygplatsen klocken sex Även efter hace falta que 3 efter uttryck för ovisshet, osäkerhet Es posible que vengan hoy = Det är möjligt att de kommer idag Es probable que lo haya olvidado = Jag har antagligen glömt den Även efter raro que, extraño que 4 efter uttryck för känsla och värderande omdöme, åsikt, förbud No me gusta que trabajes = Jag tycker inte om att du jobbar Espero que te mejores = Jag hoppas att du blir bättre Även efter importa que, temo que, bueno que, normal que, una lástima que, inútil que, alegro que, prohíbo que, mejor que 5 efter uttryck för tvivel, bland annat nekande uttryck för tycka, tänka, tro (indikativ efter jakande) No parece que Carmen venga = Det ser inte ut att Carmen kommer No creo que vengan hoy = Jag tror inte att de kommer idag Även efter raro que, no pienso que, dudo que 6 efter cuando, mientras, hasta que Vamos a la playa cuando vengan mis primos = Vi går till stranden när mina kusiner kommer 7 efter para que, antes que, sin que, a condición de que, en caso de que, con que, a no ser que, como si Vete antes que vuelva mi padre = Gå härifrån innan min pappa kommer tillbaka Sal de aquí para que te vea = Gå ut härifrån för att han inte ska se dig 8 i relativa satser vars innehåll framställs som ovisst Busco un guía que hable inglés = Jag söker en guide som kan tala engelska 9 i vissa huvudsatser (Deseo que) Viva la revolución! = Länge leve revolutionen! 10 vid imperativ (förutom jakad uppmaning till tú och vosotros) No hable = Prata inte 22

23 Imperativ Vid jakad uppmaning till tú och vosotros används imperativformerna. Toma un poco más de pan = Ta lite mer bröd En del verb har en kortform vid tú: decir hacer ir oír poner salir tener venir di haz ve oye pon sal ten ven Vid nekad uppmaning till tú och vosotros används presens konjunktiv. No fumes tanto! = Rök inte så mycket! Vid uppmaning till usted, ustedes och nosotros används presens konjunktiv. Pase usted! = Stig in! Minnesregler jakad uppmaning till jakad uppmaning till nekad uppmaning tú, vosotros usted, -es, nosotros imperativformerna presens konjunktiv presens konjunktiv tú toma no tomes usted tome no tome nosotros tomemos no tomemos vosotros tomad no toméis ustedes tomen no tomen tú corre no corras usted corra no corra nosotros corramos no corramos vosotros corred no corráis ustedes corran no corran tú abre no abras usted abra no abra nosotros abramos no abramos vosotros abrid no abráis ustedes abran no abran Ibland används infinitiv som uppmaning No entrar = Tillträde förbjudet 23

24 Viktiga uttryck Måste Hay que + infinitiv = man måste, det är nödvändigt Hay que tomar el tren = Man måste ta tåget Tener que + infinitiv = en bestämd person måste Tienes que tomar el tren = Du måste ta tåget Åka Voy a España / a la playa / al museo = Jag åker till Spanien / stranden / museet Voy en tren / en coche / en avión = Jag åker tåg / bil / flyg Voy a pie = Jag går till fots Vara Hay = det finns + obestämd form av substantivet Hay un coche en la calle = Det finns en bil på gatan Estar = befintlighet, må, känslor (övergående); vid adjektiv som betecknar något tillfälligt, vid perfekt particip som betecknar resultatet av en handling eller ett skeende Estoy en Madrid = Jag är i Madrid Jorge está nervioso = Jorge är nervös (just nu) Ser = övriga fall: nationalitet, yrke, härkomst, klockslag, identitet; då substantiv, räkneord eller pronomen följer Soy sueco = Jag är svensk Jorge es nervioso = Jorge är nervös (till sin läggning) Las ventanas están abiertas = Fönstren är öppna Påkalla uppmärksamhet Oiga, dónde está? = Ursäkta, var ligger Por favor, hay? = Ursäkta, finns det Perdone, dónde está? = Ursäkta, var ligger Sabe usted si hay? = Vet ni om det finns något 24

25 Handla Quiero = Jag skulle vilja ha Deme = Ge mig Me pone? = Kan jag få Cuánto es? = Vad blir det? Cuánto cuesta/vale...? = Vad kostar...? Vädret Hace buen tiempo Hace mal tiempo Hace sol Hace calor Hace frío Hace viento Hace quince grados Llueve Nieva Está nublado Det är vackert väder Det är dåligt väder Solen skiner Det är varmt Det är kallt Det blåser Det är 15 grader Det regnar Det snöar Det är molnigt / mulet Klockan Qué hora es? = Vad är klockan? Es la una = Klockan är ett Son las dos (en punto) = Klockan är prick två Son las dos y cuarto = Klockan är kvart över två Son las dos y media = Klockan är halv tre Son las tres menos cuarto = Klockan är kvart i tre A qué hora es? = När? A qué hora quedamos? = När ska vi träffas? A la una = Klockan ett A las dos = Klockan två Adjektivens förstärkning Ett adjektiv kan förstärkas med ändelsen ísimo/a. Es una pélicula malísima = Det är en urdålig film 25

26 Mått och vikt un litro 1 liter medio litro ½ liter un litro y medio 1 ½ liter un kilo 1 kilo un cuarto de kilo ett kvarts kilo cien gramos ett hekto Obs: Ingen obestämd artikel framför medio. Månaderna enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Veckodagarna lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ordningstal primero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) secundo tercero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) cuarto quinto första andra tredje fjärde femte 26

27 Ringa Diga?, Dígame? = Hallå! De parte de quién? = Vem kan jag hälsa ifrån? Se pone al aparato = Här kommer han/hon Tidsuttryck hoy esta semana este mes esta mañana / tarde / noche ante-ayer ayer anoche la semana pasada el mes / año pasado mañana pasado mañana la semana que viene el próximo mes el año que viene / el próximo año cada año / mes / día idag denna vecka denna månad i morse / eftermiddag / kväll förrgår igår igår kväll förra veckan förra månaden / året i morgon övermorgon nästa vecka nästa månad nästa år varje år / månad / dag Frågeord De dónde? Varifrån? Cómo? Hur? Cuándo? När? Cuánto,-a,-os,-as? Hur mycket? Dónde? Var? Por qué? Varför? Qué? Vad? Quién? Vem? Cuál? Vilken? Man Se habla español = Man talar spanska En España se hablan cuatro lenguas = I Spanien talar man fyra språk 27

28 Sedan Estudio español desde 1998 = Jag studerar spanska sedan 1998 Estudio español desce hace dos años = Jag studerar spanska sedan två år tillbaka Ha lätt för se me da bien = Jag har lätt för se le da bien = Han/hon/Ni har lätt för På restaurang La carta, por favor = Menyn, tack Yo quiero = Jag skulle vilja ha Para mí... = För mig Qúe quieres...? = Vad vill du ha? Qué tal está? = Hur smakar Me trae = Kan jag få La cuenta, por favor = Notan, tack Me trae un poco más de pan, por favor = Kan jag få lite mer bröd, tack Otra botella de vino, por favor = En flaska vin till, tack Bueno eller bien Adjektiven bueno och malo förlorar sitt -o framför ett maskulint substantiv. Adjektiv -> bueno (buen framför maskulint substantiv) Es un buen cocinero = Det är en bra kock Adverb -> bien Cocina bien = Han lagar bra mat Förfrågningar och svar Me dejas? = Ger du mig? Puedes pasarme? = Kan du räcka mig? Podrías? = Skulle du kunna? Le importaría? = Skulle Ni ha något emot att? Me pasas? = Skickar du mig? Me das? = Ger du mig? Me haces un favor? = Gör du mig en tjänst? Sería tan amable de pasarme...? = Skulle Ni vara så vänlig att ge mig? 28

29 Sí, claro = Javisst Lo siento = Tyvärr Por supuesto, ahora mismo = Naturligtvis, genast No faltaba más = Fattas bara annars Con mucho gusto = Mycket gärna Cómo no = Naturligtvis Mycket Mycket heter muy framför adjektiv och adverb. Mi abuelo es muy rico = Min farfar är mycket rik Mycket heter mucho vid verb. Alberto trabaja mucho = Alberto arbetar mycket Mycket heter mucho eller mucha framför substantiv. No tengo mucha dinero = Jag har inte mycket pengar Många heter muchos eller muchas. Tengo muchos amigos = Jag har många vänner Färger el violeta el azul el gris el naranja el rojo el blanco el marrón el rosa el verde el negro el amarillo violett blå grå orange röd vit brun rosa grön svart gul I klädesaffären Qué desea? = Vad önskar ni? Quería = Jag skulle vilja ha Qúe talla? = Vilken storlek? Qué le parece esta? = Vad tycker ni om den här? Me queda = Den passar mig Me la llevo = Jag tar den 29

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska?

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska? Spanska småord Spanska småord - en övning gjord av linaboman på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 130 27/10/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (5 poäng) a) Cómo te llamas? b) Qué idiomas hablas? c) Qué

Läs mer

SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14

SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14 SP ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.8 fre 21/2 VT 14 1 - förstår och redovisar det mest viktiga från texten. Du uttrycker dig förståeligt med enkla meningar och fraser. Visar något strategi för förståelse. Förutom

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. El corredor (lätt)

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. El corredor (lätt) ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ BESTÄLLNINGSNUMMER: 101545/TV42 KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA El corredor (lätt) Innehåll 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka

Läs mer

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT

PERFEKT = DET MAN HAR GJORT Tema 14 - GRAMÁTICA Kunskapsmål till Tema 14 Att kunna verbet perfekt - det man har gjort: har pratat, har varit, har gjort. Kunna berätta kort vad man har gjort i helgen. Att kunna klockan på spanska.

Läs mer

LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9

LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9 LA CLAVE REPASO CAPÍTULOS 1-3 AÑO 9 REGELN FÖR REGELBUNDNA VERB I PRESENS -AR -ER -IR jag -o -o -o du -as -es -es han/hon/den/det/ni -a -e -e vi -amos -emos -imos ni (du + du) -áis -éis -ís dem/ni -an

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

SPANSKA åk 8. Repetición semanas 35-38

SPANSKA åk 8. Repetición semanas 35-38 Namn: Klass: SPANSKA åk 8 Repetición semanas 35-38 Målet med undervisningen de första veckorna på terminen är att repetera ord och grammatik från sjuan. Vi kommer att använda ett häfte med övningar. Vecka

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA La orquídea (lätt) Innehållsfrågor på filmen 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka är filmens

Läs mer

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm SÄNDNINGSDATUM: 2008-10-14 ARBETSUPPGIFTER: ERIK CARDELÚS PRODUCENT: LAURA ALBANESI Exprésate Vocabulario dar mucha importancia a la forma de vestir bry sig mycket om klädstilen ir vestido/a gå klädd cambiar

Läs mer

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6)

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6) ARBETSBLAD PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER: 68510441502 SÄNDNINGSDATUM: 2015-12-19 Una canción,

Läs mer

15 : 1 Modala hjälpverb ir a, poder och querer

15 : 1 Modala hjälpverb ir a, poder och querer 86. 15 : 1 Modala hjälpverb ir a, poder och querer De modala hjälpverben uttrycker ett förhållningssätt; man kan, vill, ska, måste eller bör göra någonting. Spanskan har följande modala hjälpverb: deber

Läs mer

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete

Prueba de inglés. CAPÍTULO siete CAPÍTULO siete 7 Prueba de inglés Ves la chica del centro? La chica rubia que lleva una camiseta blanca. Se llama Laura. Toda la clase tiene una prueba de inglés. Laura no ha estudiado mucho, por eso está

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés

Viajar General. General - Básicos. General - Conversación. Se usa para pedir ayuda. Para preguntar si una persona habla inglés - Básicos Podría ayudarme? Se usa para pedir ayuda Habla inglés? Para preguntar si una persona habla inglés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Habla_[idioma]_? Para preguntar si una persona

Läs mer

"F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A"

F-E Jag är nöjd med.. E eller... F Jag /vi vill ha A "F-E" "Jag är nöjd med.. "E" eller... "F" Jag /vi vill ha "A" ESPAÑOL ÅK 7 INFÖR PROV 3 VT 14 1. GLOSOR Alla glosor har du haft på Tema 8-11. ALLA glosor är med i texten på provet, som liknar texten Mi

Läs mer

ARBETSBLAD: QUÉ PASA?

ARBETSBLAD: QUÉ PASA? ARBETSBLAD: QUÉ PASA? PRODUCENT: FREDRIK JANSSON ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER:68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Palabras

Läs mer

SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14

SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14 SPANSKA ÅK 8 INFÖR PROV 3 V.7 VT 14 1 - förstår och redovisar det mest viktiga från texten. Du uttrycker dig förståeligt med enkla meningar och fraser. Visar något strategi för förståelse. Förutom ""-kunskapskrav

Läs mer

Lektionsplanering V.41

Lektionsplanering V.41 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, 713G04 Sophia Björsner, tel: 013-28 18 62 sophia.bjorsner@liu.se (Med reservation för ändringar) Lektionsplanering

Läs mer

301 días, España. Familia

301 días, España. Familia 301 días, España Familia Halloj, jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la familia.

Läs mer

Prueba de español. 16/ Capítulo 5-7

Prueba de español. 16/ Capítulo 5-7 Provet behandlar följande: Kap 5 Kap 6 Kap 7 Prueba de español 16/4 2015 Capítulo 5-7 - Futurum (se s. 67 i textboken eller dina anteckningar) - Djur (glosorna står i dokumentet Los animales, som finns

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl.

16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl. 16 : 1 Demonstrativa pronomen esto m.fl. 93. Demonstrativa pronomen är utpekande, som den här, den där, dessa. Esto betyder detta, det här och används för något neutralt t.ex. Detta är vackert Esto es

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Podría ayudarme? Fråga om hjälp Habla inglés? Fråga om en person talar engelska Habla_[idioma]_? Fråga om en person talar ett visst språk No hablo_[idioma]_. Förtydliga att du inte talar

Läs mer

ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu. 4 UPPGIFTER som mäter KUNSKAPSKRAVEN på provet:

ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu. 4 UPPGIFTER som mäter KUNSKAPSKRAVEN på provet: ÅK 8 Inför PROV 4 V.20 to 15/5 Tu V. 18 Kan du börja med Inför Prov 4 och öva till sista provet V.20 V. 18-19 Vi kommer att repetera vi alla studerade moment i klassrummet. PROVET V.20 torsdag 15/5. 4

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du vara snäll och hjälpa mig? Fråga om hjälp Talar du engelska? Fråga om en person talar engelska Talar du _[språk]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jag talar inte _[språk]_.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Podría ayudarme? Fråga om hjälp Habla inglés? Fråga om en person talar engelska Habla_[idioma]_? Fråga om en person talar ett visst språk No hablo_[idioma]_. Förtydliga att du inte talar

Läs mer

Provinstruktion kap 1 2 (ons 4/ )

Provinstruktion kap 1 2 (ons 4/ ) Provinstruktion kap 1 2 (ons 4/11 2015) Till provet behöver du ha koll på det som vi har arbetat med hittills under terminen. Du behöver träna på följande: Lyssna på och läsa texterna i kap 1 och 2. Du

Läs mer

ESPAÑOL ÅK 7 VT14 "INFÖR PROV 4"

ESPAÑOL ÅK 7 VT14 INFÖR PROV 4 ESPAÑOL ÅK 7 VT14 "INFÖR PROV 4" SISTA PROVET INNAN BETYGEN SÄTTS. VILL DU UPPNÅ DE HÖGRE KUNSKAPSKRAVEN,,, JOBBA FLITIGT... FRÅGA NÄR DU INTE FÖRSTÅR... OCH REPETERA GÄRNA MED EN KOMPIS. LYCKA TILL! ATT

Läs mer

Provlektion ur Alegría paso tres

Provlektion ur Alegría paso tres Provlektion ur Alegría paso tres Capítulo 3: Vivir como en un hotel Läs om den ensamstående pappan Miguel Rodriguez och hans två söner, träna perfekt, direkt objekt och repetera släkt- och familjeord.

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Spanska nybörjarkurs 713G04 Tentamen del B 2009-01-17, kl. 14-18

Spanska nybörjarkurs 713G04 Tentamen del B 2009-01-17, kl. 14-18 A. Presens indikativ. Komplettera meningarna med den rätta verbformen. Presente de indicativo. Completar las oraciones siguientes con la forma correcta del verbo. Laura (1. estudiar) en la Escuela de Traductores

Läs mer

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser 44. 7 : 1 Oregelbundna verb presens ser Spanskan har 2 verb för vara, ser och estar. Ser används bl.a.vid substantiv, räkneord och pronomen och beskriver något karakteristiskt, t.ex. religion, yrke, ursprung,

Läs mer

Finslipa detaljerna?

Finslipa detaljerna? Finslipa detaljerna? Namn: Poäng: /100 p Fyll i luckorna med de på svenska angivna orden översatta till spanska: 1. El cortado es más rico que el café solo. mycket 2. Busco calle. en annan 3. Hoy es de

Läs mer

Betygskriterier i Spanska

Betygskriterier i Spanska 2007-09-19 Betygskriterier i Spanska TORSKOLAN SPANSKA ÅK 8 GODKÄNT Du förstår huvuddelen av enklare texter. Du förstår huvuddelen av enkelt och långsamt tal. Du berättar på ett enkelt sätt om dig själv

Läs mer

Prov sp7 fre 4/

Prov sp7 fre 4/ Prov sp7 fre 4/12 2015 Till provet behöver du ha koll på det som vi har arbetat med hittills under terminen. Du behöver träna på/kunna följande: Lyssna på och läs texterna i kap 1, 2, 3, 4 och Repasamos

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

301 días, España. Fiesta

301 días, España. Fiesta 301 días, España Fiesta Halloj! Jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la fiesta.

Läs mer

Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet

Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet Folk universitet, Stockholm, 2017 Kurs i spanska: A1 del 3 Kort presentation av cirkelledaren samt Folk universitetet Mitt namn är Oscar Vega. Jag kommer från El Salvador, detta land ligger i mellan Amerika

Läs mer

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata Ejercicio 1 Lo sabes? 1. La hiena vive en Asia África Australia 2. Las hienas son atractivas son malas tienen mala fama son adorables 3. Uno de estos animales no vive en la sabana. la gacela la hiena el

Läs mer

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen 60. 9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen A. Bara vissa verb kan ha dativobjekt (eller indirekt objekt). Det är verb som gör något för/åt någon, som comprar (köpa), dar (ge), decir

Läs mer

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A 2007-10-20, kl.14-17 Inga hjälpmedel. Obs! studenter med annat modersmål än svenska

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-12-01 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV7 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 7: PIZZA

Läs mer

Lektionsplanering V.38 Unidad 2

Lektionsplanering V.38 Unidad 2 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, HT 2009, Kurskod: 713G04 Sophia Björsner, tel: 013-28 18 62 sophia.erics@liu.se (Med reservation för ändringar)

Läs mer

SPANSKA. Alba y Daniel. A. Unas preguntas

SPANSKA. Alba y Daniel. A. Unas preguntas A. Unas preguntas 1. Daniel habla con Carlos. Qué le cuenta? Por qué es importante hablar con Carlos? 2. Los dos hablan muy bien el español. Por qué? 3. Dónde empieza la relación entre? a) escuela b) cumpleaños

Läs mer

18 : 1 Perfekt regelbundna verb

18 : 1 Perfekt regelbundna verb 18 : 1 Perfekt regelbundna verb 103. Perfekt uttrycker det man har gjort. Ha är ett hjälpverb som i spanskan heter haber. Det är ett oregelbundet verb som böjs: he, has, ha, hemos, habéis, han. Till detta

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

La familia española ayer y hoy

La familia española ayer y hoy Anaconda Sociedad La familia española ayer y hoy Den spanska familjen- nu och då Palabras clave/nyckelord cuidar ta hand om lavar rengöra un lujo en lyx independiente självständig permitir tillåta profesión

Läs mer

Cómo se llaman todas las personas de la familia?

Cómo se llaman todas las personas de la familia? Cómo se llaman todas las personas de la familia? 1. Se till att du förstår alla familjenamn i programmet: la madre el padre los padres la mujer el marido la esposa el esposo la abuela el abuelo la suegra

Läs mer

COLOreS. TEXTBOK Spanska TEXTBOK. SMAKPROV Obs! Detta är inte den slutgiltiga versionen utan endast en förhandstitt

COLOreS. TEXTBOK Spanska TEXTBOK. SMAKPROV Obs! Detta är inte den slutgiltiga versionen utan endast en förhandstitt TEXTBOK Spanska TEXTBOK COLOreS Chris Alfredsson Anneli Chris Alfredsson Lutteman Anneli Lutteman Innehåll HOLA! pág. 6 7 Hälsnings- och avskedsfraser, fråga och DÍGAME? pág. 36 39 VAMOS! pág. 64 67 berätta

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11 VT14 V.10-11 SPANSKA ÅK 9 1. Att köpa en biljett 1. un billete en biljett 2. por favor om jag får be, snälla 3. para qué día? till vilken dag? 4. para hoy till / för idag 5. para mañana till imorgon 6.

Läs mer

1. Elegir el modo correcto, subjuntivo o indicativo? Välj om det ska vara indikativ eller konjunktiv? Skriv svaret på raden nedan.

1. Elegir el modo correcto, subjuntivo o indicativo? Välj om det ska vara indikativ eller konjunktiv? Skriv svaret på raden nedan. 1. Elegir el modo correcto, subjuntivo o indicativo? Välj om det ska vara indikativ eller konjunktiv? Skriv svaret på raden nedan. 1. No podemos hacer nada hasta que tú (vuelves, vuelvas) para ayudarnos.

Läs mer

Vocabulario pasan drogas langar metido en ese lío hamnat i denna röra

Vocabulario pasan drogas langar metido en ese lío hamnat i denna röra SÄNDNINGSDATUM: 2010-10-05 ARBETSUPPGIFTER: FERNANDO ÁLVAREZ PROJEKTANSVARIG: LAURA ALBANESI Till läraren: Det är viktigt att lära sig att diskutera. Det är viktigt att våga ha egna åsikter och det är

Läs mer

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan DEL 1 HITTA HEM Aquí es Dónde está Perdón señor No entiendo/no comprendo A la derecha Todo recto Sigue recto Al final de la calle A la izquierda Esa calle Volver a casa Den där gatan Till vänster Återvända

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-90478-5 Madeleine Vaderlind, María Antonia Jorquera Amador

Läs mer

Viajar SP9 v 48-50, ht 2013

Viajar SP9 v 48-50, ht 2013 Viajar SP9 v 48-50, ht 2013 Syfte med arbetsområdet: * Repetera ord för klädesplagg * Lära sig fraser och ordförråd som har med resor att göra, frågor och svar * Att berätta vad man håller på att göra

Läs mer

Hola, cómo estás? Bien Muy bien Regular Estupendamente Bastante bien Más o menos Y tú?

Hola, cómo estás? Bien Muy bien Regular Estupendamente Bastante bien Más o menos Y tú? ESPAÑOL Información inför provet den 26 november. mer info samt länkar för övning finns på vår spanskagrupps hemsida: www.betterspanish.wikispaces.com 1.Nuestras preguntas Hola, cómo estás? Bien Muy bien

Läs mer

Los tres reyes magos- festejar Navidad en España

Los tres reyes magos- festejar Navidad en España Anaconda Sociedad Los tres reyes magos- festejar Navidad en España De tre vise männen- att fira jul i Spanien Palabras clave/nyckelord calle transitada cabalgata los tres reyes magos árbol de navidad regalo

Läs mer

Facit till FRAMSTEGSTEST 1

Facit till FRAMSTEGSTEST 1 Facit till FRMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 b 5 a 2 Frågeord 1 Vilken 2 Vilket 3 Vad 4 Hur 5 Vilken 6 Varifrån 7 Var 8 Vad 3 Verb 1 kommer/är 2 bor 3 jobbar 4 talar 5 är 6 har 7 är 8 forskar 4 Substantiv:

Läs mer

Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30

Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30 Spanska Sammanfattning Grund version 2009-01-22 19:30 1 Regelbundna verb adorar amar anotar aprovechar asesinar ayudar bailar bajar buscar cambiar cantar caracterizar cenar cocinar colocar comparar completar

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-06 En la calle Del 1 Dialekter Välkommen till den första delen av tre i serien

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Me gustaría reservar una mesa para _[número de personas]_ a las _[hora]_. Göra en reservation Una mesa para _[número de personas]_, por favor. Fråga efter ett bord Aceptan tarjetas de crédito?

Läs mer

En la serie Exprésate presentamos Influencias, una entrevista realizada en Fuengirola, España.

En la serie Exprésate presentamos Influencias, una entrevista realizada en Fuengirola, España. SÄNDNINGSDATUM: 2008-10-14 PRODUCENT: LAURA ALBANESI Exprésate En la serie Exprésate presentamos, una entrevista realizada en Fuengirola, España. Tuff, mjuk, cool, barnslig, sexig, trasig, sportig, retro

Läs mer

Buscándose la vida Producent: Nancy Hakala Sändningsdatum: Programlängd: 15 min.

Buscándose la vida Producent: Nancy Hakala Sändningsdatum: Programlängd: 15 min. Producent: Nancy Hakala Sändningsdatum: 2002-04-09 Programlängd: 15 min. Musik: /El clandestino, Manu Chao/ Aziz och Morad är två tonåringar som lever i Madrid. De föddes utanför Europa, i Afrika, bortom

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Göra en reservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Fråga efter ett bord Accepterar ni kreditkort? Fråga om

Läs mer

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier. PARTE 1 Vais a buscar información sobre diferentes atracciones turísticas: 1) Por qué está famoso/a? 2) Qué podemos ver allí? 3) Buscar 1-2 imágenes GRUPOS La Sagrada Familia: Zoe, Anton Parc Guell: Liv,

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGRAMNUMMER: 68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Hombre:

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den första episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-20 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV1 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 1: EL

Läs mer

Lärare: William, ahora vas a ver los conceptos principales que hemos visto hoy. De los ejercicios que hemos visto allí, has comprendido algo?

Lärare: William, ahora vas a ver los conceptos principales que hemos visto hoy. De los ejercicios que hemos visto allí, has comprendido algo? 301 días, España Escuela Halloj, jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la escuela.

Läs mer

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ME GUSTA 4 ELEV-CD INTERAKTIV WEBB MED LJUDFILER, FILM OCH EXTRA ÖVNINGAR GLOSMASKIN TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ELEV-CD

Läs mer

301 días, España. Comida

301 días, España. Comida 301 días, España Comida Halloj! Jag heter William Bydén, jag är 17 år och jag ska bo i den lilla staden Arcos de la Frontera i Spanien i 301 dagar. Det här är min radiodagbok. Häng med! Hoy, la comida.

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den tredje episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-03 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV3 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 3: LA

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

6 : 1 Regelbundna verb presens grupp I

6 : 1 Regelbundna verb presens grupp I 36. 6 : 1 Regelbundna verb presens grupp I Precis som i svenskan har spanskan 3 grupper (eller konjugationer) av regelbundna verb, t.ex. målar, köper, bor. Den största gruppen av spanska verb är de som

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den fjärde episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-10 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV4 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 4: LA

Läs mer

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

4. Dialogövning Läroplanen säger: Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. ARBETSBLAD SÄNDNINGSDATUM: 2013-11-24 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY PROGRAMNR: 103259/TV6 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL ATRACO AL BANCO EPISODE 6: LA

Läs mer

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack

KAPITEL 6. Verb: preteritum. *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te. Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex: gå-gick, drick-drack KAPITEL 6 Verb: preteritum Imperativ Tala +de Ring +de Läs* +te Må +dde preteritum talade ringde läste mådde *imperativ som slutar på p, k, s, t eller x +te Special (it-verb och oregelbundna verb) T ex:

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-20 En la calle Del 2 Om slang på spanska Välkommen till den andra delen av tre

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

VACACIONES DE NAVIDAD

VACACIONES DE NAVIDAD VACACIONES DE NAVIDAD 1) HABLAR Qué has hecho durante las vacaciones de navidad? Prepara 3-5 frases. Usa el pretérito perfecto (perfekt). PERFEKT - dåtid - har gjort HJÄLPVERB + ÄNDELSE -AR -ER/-IR he

Läs mer

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET

ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET ORDKLASSERNA I SVENSKA SPRÅKET SUBSTANTIV 1 Namn på saker, människor, djur, växter. Du kan sätta en, ett eller flera, den det eller de framför ordet. Konkreta substantiv: stol, bord, gubbe, boll (du kan

Läs mer

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv SPELRECENSIONER: GTA 5 Grand Theft Auto 5 är enligt mig ett spel som står ut från mängden av de spel som finns i hela världen. Det som gjort att Grand Theft Auto-serien

Läs mer

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan

1 en familj 2 passet 3 en lägenhet 4 timmen 5 ett liv 6 sambon 7 en paus 8 pianot 9 ett program 10 gatan FACIT Framstegstest a b c b a c b b 0 a Varifrån Hur Vad Hur Vilken Varför Hur Vad Hur 0 Vilken Vilket När Hur Var Vad kommer bor pluggar vaknar stiger dricker äter tränar tar 0 träffar fikar surfar lyssnar

Läs mer

Göran Sjöberg Pura Vecino-Forssell. Todo incluido. Spanska för steg 3 APPIA. Texter och övningar med interaktiv cd.

Göran Sjöberg Pura Vecino-Forssell. Todo incluido. Spanska för steg 3 APPIA. Texter och övningar med interaktiv cd. Göran Sjöberg Pura Vecino-Forssell Todo incluido Spanska för steg 3 Texter och övningar med interaktiv cd. APPIA Innehåll Sida Kapitel Ämnesområde Grammatik 7 1 Me pillaron Snatteri bland ungdomar. Preteritum

Läs mer

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok

Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Amigos Dos Textbok Amigos Dos Övningsbok Provlektion 1 Provlektion Amigos Dos Mål: Träna på att presentera sig. Träna obestämd artikel. Lära sig namnet på några av Astrid Lindgrens figurer på spanska.

Läs mer

SPANSKA. La ratita. Vocabulario. Se quedó soltero Educado Bajar del tejado Seré el marido mejor

SPANSKA. La ratita. Vocabulario. Se quedó soltero Educado Bajar del tejado Seré el marido mejor Vocabulario Érase una vez Barrer Escalera Piñones crujientes Lacito de seda Cintura Colita (cola) Asomarse a puerta De corazón de lo digo Quieres casarte conmigo Escuchar tu voz Me da miedo Palabras tiernas

Läs mer

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2.

Förord. Elevfacit och Test för kopiering utges till varje del av Grammatikövningar för Sfi, del 1 2. Förord Grammatikövningar för Sfi består av två delar, del 1 2, för kurserna B C resp C D och liknande utbildningar. Det är ett övningsmaterial som tränar svensk basgrammatik. Utgångspunkten för uppläggningen

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Fråga var du kan få ett formulär. Fråga när ett dokument var utfärdat - Allmänt Var kan jag hitta formuläret för? Fråga var du kan få ett formulär När var ditt [dokument] utfärdat? Fråga när ett dokument var utfärdat Vart var ditt [dokument] utfärdat? Fråga var ett dokument

Läs mer

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Var kan jag hitta formuläret för?

Immigration Dokument. Dokument - Allmänt. Dokument - Personlig information. Var kan jag hitta formuläret för? - Allmänt Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Fråga var du kan få ett formulär Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Fråga när ett dokument var utfärdat Cuál es el lugar de expedición

Läs mer

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt - Platser Estoy perdido. Du vet inte var du är Me puede mostrar su ubicación en el mapa? Be om att bli visad en viss plats på en karta En dónde puedo encontrar? Fråga om en viss Jag har gått vilse. Kan

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård - Nödsituation Jag måste fara till sjukhuset. Be om att bli förd till sjukhuset Jag mår illa. Necesito ir al hospital. Me siento mal. Jag måste till en doktor med en gång! Be om omedelbar medicinsk vård

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Nedan följer några korta kommentarer för att sätta in de olika kopieringsunderlagen i sitt sammanhang.

Nedan följer några korta kommentarer för att sätta in de olika kopieringsunderlagen i sitt sammanhang. ågra smakprov från lärarhandledningarna till ale!-böckerna i har satsat mycket tid och kraft på göra lärarhandledningarna till ale! till något utöver det vanliga. är får du möjlighet att titta på en sida

Läs mer