Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00"

Transkript

1 Spanska Sammanfattning Grund + Forts version :00 1

2 Regelbundna verb abandonar abrazar abreviar acompañar actuar acusar adaptar adelantar admirar adivinar adorar afectar afirmar ahorrar alabar alquilar amar ampliar andar anotar apoyar apreciar aprovechar apuntar arrancar arreglar asesinar asociar aumentar avisar ayudar bailar bajar basar borrar buscar calcular cambiar caminar cantar caracterizar cargar celebrar överge krama förkorta följa med handla, agera anklaga anpassa köra om beundra gissa avguda påverka påstå spara berömma hyra älska vidga gå anteckna stödja uppskatta utnyttja anteckna starta fixa mörda associera öka varsko hjälpa dansa gå av, gå ned basera, grunda sudda ut söka beräkna förändra gå (till fots) sjunga utmärka ladda fira cenar äta middag chocar krocka clasificar gruppera cobrar driva in cocinar laga mat colocar placera comentar kommentera comparar jämföra completar göra färdigt comprar köpa comunicar meddela conservar bevara considerar betänka consultar rådfråga contaminar förorena contestar svara continuar fortsätta copiar kopiera cortar skära crear skapa cuidar sköta om curar bota dañar skada debutar debutera decretar bestämma dejar lämna desarrollar utveckla desayunar äta frukost descansar vila descargar ladda ur desconectar bryta strömmen desear önska desinfectar desinficera disculpar ursäkta disfrutar avnjuta disparar skjuta (med vapen) dominar behärska dudar betvivla 2

3 echar eliminar emigrar encantar enganchar engañar enojar enseñar entrar entrenar enviar escapar escuchar esperar esquiar estudiar evitar exagerar examinar explicar expresar extrañar fallar faltar felicitar festejar frenar formar fumar funcionar fundar ganar gastar gritar guiar guardar gustar hablar identificar importar impregnar impresionar inaugurar ingresar instalar intentar blåsa ut eliminera emigrera tycka om fånga lura förarga lära, lära ut komma in träna skicka fly ifrån, undkomma lyssna vänta på, hoppas åka skidor studera undvika överdriva undersöka förklara uttrycka sakna strejka fattas gratulera festa bromsa bilda, utgöra röka fungera grunda vinna göra av med skrika vägleda spara, förvara tycka om prata identifiera vara viktigt gnugga in göra intryck på inviga komma in upprätta försöka interpretar inventar investigar juntar lamentar lavar levantar limitar limpiar llamar llegar llevar llorar lograr luchar mandar maltratar manejar marcar matar mejorar mencionar merendar mimar mirar molestar multar nadar navegar necesitar notar obligar observar odiar olvidar ordenar organizar operar opinar tolka hitta på utreda föra ihop beklaga tvätta lyfta, räcka upp begränsa göra ren ringa komma bära, ha på sig gråta lyckas kämpa bestämma misshandla sköta, köra, klara av markera döda förbättra nämna fika skämma bort titta besvära bötfälla bada segla, surfa behöva lägga märke till förpliktar, tvinga observera hata glömma ordna ordna, organisera operera anse 3

4 pagar parar participar pasar pasear pelar perdonar perfeccionar pesar picar pintar planchar planear practicar preguntar preparar presentar preservar prestar procesar procurar prolongar pronunciar provocar publicar quedar quemar quitar reaccionar realizar rechazar reciclar reflejar regalar relacionar rellenar representar reservar respetar restaurar retratar revisar robar rodear sacar sacrificar betala stanna deltaga tillbringa passera skala förlåta vidareutveckla väga äta tapas, hacka måla stryka planera öva fråga förbereda, tillaga presentera bevara låna åtgärda vinnlägga sig om förlänga uttala förorsaka publicera komma överens bränna upp ta bort reagera utföra, göra avböja återvinna spegla skänka para ihop fylla föreställa boka respektera renovera avbilda justera stjäla omge ta ut offra saludar salvar sensibilizar separar significar sobrepasar solicitar solucionar soportar talar tapar terminar tocar tomar torear trabajar tranquilizar transformar tratar triunfar usar utilizar variar viajar visitar vomitar hälsa på rädda medvetandegöra separera, sortera betyda överträffar ansöka om lösa stå ut med fälla (träd) täcka avsluta spela ta, dricka tjurfäkta arbeta lugna göra om, förvandla handla om segra använda använda variera resa besöka kräkas 4

5 aprender lära sig barrer sopa beber dricka caber rymmas ceder lämna, ge med sig coger ta comer äta middag cometer ge i uppdrag comprender förstå conceder bevilja correr springa corresponder motsvara coser sy creer tro deber vara tvungen, böra depender bero på escoger välja ut esconder gömma leer läsa mantener upprätthålla meter lägga, sätta nacer födas ofender såra prometer lova proponer föreslå proteger skydda recoger samla in recorrer resa längs resolver lösa responder svara romper förstöra sorprender överraska suceder hända, ske suspender avbryta temer frukta vender sälja abrir admitir añadir conincidir compartir confundir construir consumir cubrir cumplir decidir definir describir descubrir destruir difundir discutir disminuir distribuir escribir excluir exigir existir fundir huir incluir insistir mentir ocurrir percibir permitir prohibir recibir reconstruir reescribrir repartir resumir reunir subir sufrir sustiuir transmitir unir vivir öppna tillåta lägga till sammanfalla dela förvirra bygga äta täcka, duka, betala fylla (år) besluta definiera beskriva upptäcka förstöra sprida diskutera minska sprida skriva ersätta kräva, fordra existera gjuta fly inkludera insistera ljuga hända, ske lyfta tillåta förbjuda få återuppbygga skriva om dela ut sammanfatta samla ihop gå upp, stiga stå ut med ersätta överföra förena bo, leva 5

6 Diftongerade verb e->ie u->ue advertir arrepentirse atender atravesar cerrar comenzar confesar convertir convertirse defender despertarse divertirse empezar encender entender entenderse hervir negar negarse nevar pensar perder perderse preferir querer recomendar referirse regar sentar sentarse sentir sentirse verter varna ångra sig passa upp gå över stänga börja bekänna förvandla bli försvara vakna roa sig börja tända förstå göra sig förstådd koka förneka vägra snöa tänka förlora åka vilse föredra vilja, älska rekommendera syfta på vattna sitta sätta sig känna, beklaga känna sig hälla acodarse acordarse acostarse almorzar aprobar colgar comprobar contar costar doler demostrar devolver dormir encontrar encontrarse llover morder morir mostrar moverse poder probar recordar rogar soler sonar soñar torcer volar volver stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig äta frukost bli godkänd i hänga, hänga upp kontrollera berätta kosta ha ont visa, demonstrera återlämna sova finna, träffa finnas regna bita, bitas dö visa röra sig kunna pröva minnas, komma ihåg be bruka spela, klinga, låta drömma ta av, svänga av flyga återvända i->ie u->ue adquirir förvärva jugar spela, leka 6

7 Verb med vokalskifte Böjningar: diftonger/vokalskifte e->i conseguir corregir despedirse elegir freír impedir pedir reír/se/ repetir seguir servir vestirse uppnå, lyckas rätta ta farväl välja steka hindra be om, beställa skratta repetera följa servera klä på sig e->ie pensar pienso piensas piensa pensamos pensaís piensan u->ue jugar juego juegas juega jugamos jugaís juegan o->ue volver vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven i->ie adquirir adquiero adquieres adquiere adquirimos adquirís adquieren e->i pedir pido pides pide pedimos pedís piden 7

8 Presens av regelbundna verb De regelbundna verben delas in i tre konjugationer, vilken konjugation ett verb tillhör ser man på infinitivändelserna -ar, -er och -ir. I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomo bebo vivo 2 tú tomas bebes vives 3 usted, él, ella toma bebe vive plural 1 nosotr/os-as tomamos bebemos vivimos 2 vosotr/os-as tomáis bebéis vivís 3 ustedes, ellos, ellas toman beben viven Verb som slutar på -ecer, -ocer och -ucir är bara oregelbundna i 1:a person singular. 1:a person singular agradecer tacka agradezco aparecer dyka upp, visa sig aperezco crecer växa crezco desaparecer försvinna desaparezco ofrecer erbjuda ofrezco parecer verka, tyckas parezco pertenecer tillhöra pertenezco conocer känna till conozco reconocer känna igen reconozco conducir köra conduzco deducir komma fram til deduzco producir producera produzco reducir begränsa reduzco traducir översätta traduzco 8

9 Oregelbundna verb decir säga digo dices dice decimos decís dicen estar vara estoy estás está estamos estáis están dar ge doy das da damos dais dan haber ha he has ha hemos habéis han hacer göra hago haces hace hacemos hacéis hacen ir gå, resa voy vas va vamos vais van oír lyssna oigo oyes oye oímos oís oyen poner saber ställa, sätta, lägga veta, kunna pongo pones pone ponemos ponéis ponen sé sabes sabe sabemos sabéis saben salir gå ut salgo sales sale salimos salís salen ser vara soy eres es somos sois son tener ha tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen traer ha, bära med sig traigo traes trae traemos traéis traen venir komma vengo vienes viene venimos venís vienen ver se veo ves ve vemos veis ven 9

10 Reflexiva verb acabarse ta slut levantarse stiga upp acercarse närma sig llamarse heta acodarse stödja sig, luta sig llevarse flytta, skjutsa acordarse komma ihåg mejorarse bättra sig acostarse lägga sig mencionarse nämnas acostumbrarse vänja sig meterse sätta sig, placera sig afeitarse raka sig molestarse göra sig besvär alegrarse glädja sig moverse röra sig alojarse stanna, bo mudarse flytta aprovecharse utnyttja pasarse åka förbi arrepentirse ångra sig peinarse kamma sig basarse bygga på, grunda på perderse åka vilse caerse falla, ramla omkull ponerse sätta på sig, bli casarse gifta sig preocuparse bekymra sig citarse stämma träff producirse inträffa comerse äta upp prohibirse förbjudas componerse bestå (av) quedarse stanna kvar conocerse känna varandra quejarse klaga convertirse bli quitarse ta av sig crearse skapas relajarse vila, koppla av dedicarse ägna sig åt reunirse träffas despedirse ta farväl romperse brytas av despertarse vakna sentarse sätta sig dirigirse vända sig till sentirse känna sig divertirse roa sig suicidarse begå självmord dividirse dela sig tratarse handla om divorciarse skilja sig unirse förena sig ducharse duscha usarse användas enamorarse förälska sig venderse säljas encargarse ta hand om vestirse klä på sig encontrarse mötas, träffas, finnas enfadarse bli arg entenderse göra sig förstådd figurarse föreställa sig fijarse föreställa sig imaginarse föreställa sig instalarse inrättas interesarse intressera sig irse ge sig iväg lavarse tvätta sig Det reflexiva pronomet placeras alltid direkt framför hjälpverbet. Mis padres se han divorsiado = Mina föräldrar har skiljt sig 10

11 Perfekt Perfekt består av presens av hjälpverbet haber samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna Perfekt particip av regelbundna verb bildas av verbets stam och -ado (-ar verb) och -ido (-er och -ir verb). Oregelbundna abrir abierto cubrir cubierto escribir escrito decir dicho descubrir descubierto fréir frito hacer hecho ir ido leer léido morir muerto poner puesto querer querido resolver resuelto romper roto ser sido ver visto volver vuelto Olika sätt att uttrycka perfekt acabar de + infinitiv = har /just/ gjort, hade /just/ gjort Paco acaba de llegar = Paco har just kommit llevar, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Ana lleva estudiando diez años = Ana har studerat tio år (och studerar fortfarande) desde, desde hace, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Desde enero trabajo de recepcionista = Sedan januari har jag arbetat som receptionist volver a + infinitiv anger att handlingen upprepas Carlos ha vuelto a ver a película = Carlos har sett om filmen dejar de, uttrycker att något har avslutats Carlos ha dejado de jugar al tenis = Carlos har slutat spela tennis 11

12 Gerundium Qué están haciendo? = Vad håller de på med? En pågående handling uttrycks med en form av estar + gerundium. Gerundium bildas på verbets stam med tillägg av ändelserna -ando (-ar verb) och -iendo (-er och -ir verb). Undantag decir leer ver diciendo leyendo viendo Spanskan använder för det mesta gerundium efter verben continuar, estar, llevar och seguir Llevamos una hora esperándole = Vi har väntat på honom i en timma (och väntar fortfarande) Seguimos estudiando = Vi fortsätter att studera Gerundium kan användas efter andra verb, då som samtidig händelse Marcela sube la escalera cantando = Marcela går uppför trappan medan hon sjunger Ibland översätts gerundium med genom att eller en bisats Sabiendo que no te gusta escribir cartas = Eftersom jag vet att du inte tycker om att skriva brev Pronomenet står antingen direkt framför verbet eller är ihopskrivet med gerundiumformen Pedro se está lavando, Pedro está lavandose = Pedro tvättar sig 12

13 Preteritum Regelbundna I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomé bebí viví 2 tú tomaste bebiste viviste 3 usted, él, ella tomó bebió vivió plural 1 nosotr/os-as tomamos bebimos vivimos 2 vosotr/os-as tomasteis bebisteis vivisteis 3 ustedes, ellos, ellas tomaron bebieron vivieron Stavningsförändring 1: Verb som i infinitiv slutar på -car, -zar, -gar Ändringen är endast i 1:a person singular buscar, sacar, tocar -> busqué, saqué, toqué almorzar, empezar -> almorcé, empecé llegar, pagar -> llegué, pagué Stavningsförändring 2: Mellan vokaler förändras i till y Ändringen är i 3:e person singular och 3:e person plural creer, huir, leer, oir -> creyó - creyeron, huyó - huyeron, leyó - leyeron, oyó - oyeron Även t.ex. construir, distribuir, incluir Oregelbundna Stamändring ir, ser dar singular 1 estuve fui di 2 estuviste fuiste diste 3 estuvo fue dio plural 1 estuvimos fuimos dimos 2 estuvisteis fuisteis disteis 3 estuvieron fueron dieron Stamändringar estar estuv- decir dij- (dijeron i 3:e pers. pl.) tener tuv- venir vinhacer hic- (hizo i 3:e pers. sing.) querer quispoder pud- traer traj- (trajeron i 3:e pers. pl.) saber sup- poner pusandar anduv- conducir conduj- (condujeron i 3:e pl.) Preteritum av hay = hubo. 13

14 Vokalskiftande verb i preteritum e ->i o -> u e -> i pedir dormir preferir pedí dormí preferí pediste dormiste preferiste pidió durmió prefirió pedimos dormimos preferimos pedisteis dormisteis preferisteis pidieron durmieron prefirieron Även reír/se/ morir sentir/se/ repetir arrepentirse servir convertirse vestirse divertirse Imperfekt Regelbundna tomar beber vivir singular 1 tomaba bebía vivía 2 tomabas bebías vivías 3 tomaba bebía vivía plural 1 tomábamos bebíamos vivíamos 2 tomabais bebíais vivíais 3 tomaban bebían vivían Oregelbundna ser ver ir singular 1 era veía iba 2 eras veías ibas 3 era veía iba plural 1 éramos veíamos íbamos 2 erais veíais ibais 3 eran veían iban 14

15 När preteritum och imperfekt används Preteritum uttrycker avslutade skeenden i förfluten tid och svarar på frågorna: Vad händer? Hur gick det? Hur lång tid varade det? Preteritum används 1 för att återge ett händelseförlopp Se oyó un trueno. Entonces empezó a llover = En åsknall hördes. Då började det regna 2 för att återge något som skedde och fullbordades, ofta betonas resultatet El alemán perdió el primer set = Tysken förlorade första set 3 för att återge en handling, ett skeende eller tillstånd som är tidsbegränsat Paco estuvo tres años en Italia = Paco var tre år i Italien 4 för att uttrycka en handling som upprepades flera gånger (inte en vana) La llamé cuatro veces = Jag ringde henne fyra gånger 5 vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna La película fue divertidísima = Filmen var jätterolig 6 vid uttryck som un día, ayer, de repente, en seguida, entonces, luego, después de, inmediatamente Ayer volvía casa muy tarde = I går kom jag hem mycket sent Imperfekt uttrycker ett oavslutet skeende eller tillstånd i förfluten tid och svarar på frågorna: Hur var läget då? Hur såg någon/något ut? Vad höll på att ske? Vad hände samtidigt? Imperfekt används 1 vid beskrivningar Era un día hermoso = Det var en vacker dag 2 för att återge en vana, ofta tillsammans med adverb av typen a veces, a menudo A veces nos reuníamos en aquel café = Ibland samlades vi på det där kaféet 3 om något som pågick vid en viss tidpunkt eller när något annat inträffade, bl.a. vid gerundium Hacía frío cuando salimos = Det var kallt när vi gick ut 4 i satser som uttrycker att något hade pågått en viss tid och ännu pågick (satser med hacía + tidsord + que och desde hacía + tidsord) Hace tres diás que no venía a clase = Han hade inte kommit till lektionerna på tre dagar 5 för att uttrycka en artig förfrågan Quería preguntarle algo = Jag ville fråga Er om något 6 för att uttrycka en orsak Ayer no fui al cine porque me dolía la cabeza = Igår gick jag inte på bio för att jag hade ont i huvudet 7 vid uttryck som todos los días, mientras, siempre Yo iba por el bosque como siempre y pensaba en mi abuela = Jag gick i skogen som alltid och tänkte på min mormor 15

16 Futurum Spanskan kan uttrycka framtid på två sätt ir + a + infinitiv llamar singular 1 voy a llamar 2 vas a llamar 3 va a llamar plural 1 vamos a llamar 2 vais a llamar 3 van a llamar ändelser lagda till infinitiven llamar singular 1 llamaré 2 llamarás 3 llamará plural 1 llamaremos 2 llamaréis 3 llamarán Oregelbundna Oregelbundna verb bildar futurum med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- ir + a + infinitiv används mycket i talspråk och oftast om något som styrs av den egna viljan Qué vas a hacer? = Vad tänker du göra? Voy a salir = Jag ska gå ut Futurum med ändelser används ofta om något på förhand bestämt, ett löfte eller någon annans vilja El concierto tendrá lugar el viernes = Konserten äger rum på fredag Mañana hará buen tiempo = I morgon blir det fint väder Futurum med ändelser kan också uttrycka förmodan Qué habrá pasado? = Vad kan ha hänt? Futurum kan uttryckas med presens El viernes, estudio con Paco = På fredag studerar jag med Paco Funderingar kan uttryckas med pensar + infinitiv Pienso llamarlo hoy = Jag funderar på att ringa honom idag 16

17 Pluskvamperfekt Pluskvamperfekt bildas med hjälp av imperfekt av haber + perfekt participformen av huvudverbet t.ex. había trabajado (hade arbetat). singular 1 había 2 habías } 3 había tomado hade tagit comido hade ätit plural 1 habíamos vivido hade bott 2 habíais 3 habían 17

18 Konditionalis Spanskan kan uttrycka skulle på två sätt iba + a + infinitiv llegar singular 1 iba a llegar 2 ibas a llegar 3 iba a llegar plural 1 íbamos a llegar 2 ibais a llegar 3 iban a llegar ändelser lagda till infinitiven llegar singular 1 llegaría 2 llegarías 3 llegaría plural 1 llegaríamos 2 llegaríais 3 llegarían Oregelbundna Oregelbundna verb bildar konditionalis med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- iba + a + infinitiv uttrycker avsikt (skulle, tänkte); nära förestående händelser eller någons avsikt är betonade Qué ibas a hacer? = Vad skulle/tänkte du göra? Konditionalis med ändelser används ibland för att hövligt be om något Podrías abrir la ventana? = Skulle du kunna öppna fönstret? Konditionalis används för att uttrycka skulle Dónde te gustaría vivir? = Var skulle du vilja bo? Konditionala satsfogningar är satser som innehåller om (imperfekt preteritum i si-satsen + konditionalis i huvudsatsen) Si todos ahorraran agua, no faltaría agua para beber = Om alla sparade vatten, skulle det inte finnas vatten att dricka 18

19 Konjunktiv I spanskan används konjunktiv om man vill förmedla en känsla, t.ex. en önskan. Konjunktiv används i que-satser efter uttryck för vilja, önskan, ovisshet och också efter nekade uttryck för tycka, tänka, tro. Presens konjunktiv av regelbundna verb - tvärtomregeln tomar beber vivir singular 1 tome beba viva 2 tomes bebas vivas 3 tome beba viva plural 1 tomemos bebamos vivamos 2 toméis bebáis viváis 3 tomen beban vivan Presens konjunktiv av några oregelbundna verb Man tillämpar tvärtomregeln på stammen i 1:a person singular presens decir tener venir singular 1 diga tenga venga 2 digas tengas vengas 3 diga tenga venga plural 1 digamos tengamos vengamos 2 digaís tengáis vengáis 3 digan tengan vengan Undantag dar estar ser saber haber ir dé esté sea sepa haya vaya des estés seas sepas hayas vayas dé esté sea sepa haya vaya demos estemos seamos sepamos hayamos vayamos deis estéis seáis sepáis hayáis vayáis den estén sean sepan hayan vayan 19

20 Presens konjunktiv av verb med diftongering och vokalskifte Diftongering förekommer i samma former som i presens indikativ Vokalskifte förekommer i samtliga personformer volver pedir preferir singular 1 vuelva pida prefiera 2 vuelvas pidas prefieras 3 vuelva pida prefiera plural 1 volvamos pidamos prefiramos 2 volváis pidáis prefiráis 3 vuelvan pidan prefieran Konjunktiv i imperfekt av regelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum tomar beber vivir singular 1 tomara bebiera viviera 2 tomaras bebieras vivieras 3 tomara bebiera viviera plural 1 tomáramos bebiéramos viviéramos 2 tomarais bebierais vivierais 3 tomaran bebieran vivieran Konjunktiv i imperfekt av oregelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum ir, ser tener singular 1 fuera tuviera 2 fueras tuvieras 3 fuera tuviera plural 1 fuéramos tuviéramos 2 fuerais tuvierais 3 fueran tuvieran Presens + presens konjunktiv --> Pret/imp + imperfekt konjunktiv Quiero que vengas --> Quería que vinieras Es importante que estudies --> Era importante que estudiaran Es necesario que lo compremos --> Era necesario que lo compráramos Me alegra que aprendas mucho --> Me alegró que aprendieras mucho 20

21 Konjunktiv i perfekt Perfekt i konjunktiv bildas med presens konjunktiv av haber + perfekt particip av huvudverbet, t.ex. haya pasado (har hänt). singular 1 haya 2 hayas } 3 haya tomado har tagit comido har ätit plural 1 hayamos vivido har bott 2 hayáis 3 hayan 21

22 När konjunktiv används Konjunktiv används 1 efter uttryck för vilja Quiero que me llames mañana = Jag vill att du ringer mig i morgon El me pido que yo vaya con él a Galicia = Han ber mig att jag ska åka med honom till Galicien Även efter prefiero que, propongo que, deseo que 2 efter uttryck för nödvändighet Es importante que la visita sea atractiva = Det är viktigt att besöket blir trevligt Es necesario que estemos en el aeropuerto a las seis = Det är nödvändigt att vara på flygplatsen klocken sex Även efter hace falta que 3 efter uttryck för ovisshet, osäkerhet Es posible que vengan hoy = Det är möjligt att de kommer idag Es probable que lo haya olvidado = Jag har antagligen glömt den Även efter raro que, extraño que 4 efter uttryck för känsla och värderande omdöme, åsikt, förbud No me gusta que trabajes = Jag tycker inte om att du jobbar Espero que te mejores = Jag hoppas att du blir bättre Även efter importa que, temo que, bueno que, normal que, una lástima que, inútil que, alegro que, prohíbo que, mejor que 5 efter uttryck för tvivel, bland annat nekande uttryck för tycka, tänka, tro (indikativ efter jakande) No parece que Carmen venga = Det ser inte ut att Carmen kommer No creo que vengan hoy = Jag tror inte att de kommer idag Även efter raro que, no pienso que, dudo que 6 efter cuando, mientras, hasta que Vamos a la playa cuando vengan mis primos = Vi går till stranden när mina kusiner kommer 7 efter para que, antes que, sin que, a condición de que, en caso de que, con que, a no ser que, como si Vete antes que vuelva mi padre = Gå härifrån innan min pappa kommer tillbaka Sal de aquí para que te vea = Gå ut härifrån för att han inte ska se dig 8 i relativa satser vars innehåll framställs som ovisst Busco un guía que hable inglés = Jag söker en guide som kan tala engelska 9 i vissa huvudsatser (Deseo que) Viva la revolución! = Länge leve revolutionen! 10 vid imperativ (förutom jakad uppmaning till tú och vosotros) No hable = Prata inte 22

23 Imperativ Vid jakad uppmaning till tú och vosotros används imperativformerna. Toma un poco más de pan = Ta lite mer bröd En del verb har en kortform vid tú: decir hacer ir oír poner salir tener venir di haz ve oye pon sal ten ven Vid nekad uppmaning till tú och vosotros används presens konjunktiv. No fumes tanto! = Rök inte så mycket! Vid uppmaning till usted, ustedes och nosotros används presens konjunktiv. Pase usted! = Stig in! Minnesregler jakad uppmaning till jakad uppmaning till nekad uppmaning tú, vosotros usted, -es, nosotros imperativformerna presens konjunktiv presens konjunktiv tú toma no tomes usted tome no tome nosotros tomemos no tomemos vosotros tomad no toméis ustedes tomen no tomen tú corre no corras usted corra no corra nosotros corramos no corramos vosotros corred no corráis ustedes corran no corran tú abre no abras usted abra no abra nosotros abramos no abramos vosotros abrid no abráis ustedes abran no abran Ibland används infinitiv som uppmaning No entrar = Tillträde förbjudet 23

24 Viktiga uttryck Måste Hay que + infinitiv = man måste, det är nödvändigt Hay que tomar el tren = Man måste ta tåget Tener que + infinitiv = en bestämd person måste Tienes que tomar el tren = Du måste ta tåget Åka Voy a España / a la playa / al museo = Jag åker till Spanien / stranden / museet Voy en tren / en coche / en avión = Jag åker tåg / bil / flyg Voy a pie = Jag går till fots Vara Hay = det finns + obestämd form av substantivet Hay un coche en la calle = Det finns en bil på gatan Estar = befintlighet, må, känslor (övergående); vid adjektiv som betecknar något tillfälligt, vid perfekt particip som betecknar resultatet av en handling eller ett skeende Estoy en Madrid = Jag är i Madrid Jorge está nervioso = Jorge är nervös (just nu) Ser = övriga fall: nationalitet, yrke, härkomst, klockslag, identitet; då substantiv, räkneord eller pronomen följer Soy sueco = Jag är svensk Jorge es nervioso = Jorge är nervös (till sin läggning) Las ventanas están abiertas = Fönstren är öppna Påkalla uppmärksamhet Oiga, dónde está? = Ursäkta, var ligger Por favor, hay? = Ursäkta, finns det Perdone, dónde está? = Ursäkta, var ligger Sabe usted si hay? = Vet ni om det finns något 24

25 Handla Quiero = Jag skulle vilja ha Deme = Ge mig Me pone? = Kan jag få Cuánto es? = Vad blir det? Cuánto cuesta/vale...? = Vad kostar...? Vädret Hace buen tiempo Hace mal tiempo Hace sol Hace calor Hace frío Hace viento Hace quince grados Llueve Nieva Está nublado Det är vackert väder Det är dåligt väder Solen skiner Det är varmt Det är kallt Det blåser Det är 15 grader Det regnar Det snöar Det är molnigt / mulet Klockan Qué hora es? = Vad är klockan? Es la una = Klockan är ett Son las dos (en punto) = Klockan är prick två Son las dos y cuarto = Klockan är kvart över två Son las dos y media = Klockan är halv tre Son las tres menos cuarto = Klockan är kvart i tre A qué hora es? = När? A qué hora quedamos? = När ska vi träffas? A la una = Klockan ett A las dos = Klockan två Adjektivens förstärkning Ett adjektiv kan förstärkas med ändelsen ísimo/a. Es una pélicula malísima = Det är en urdålig film 25

26 Mått och vikt un litro 1 liter medio litro ½ liter un litro y medio 1 ½ liter un kilo 1 kilo un cuarto de kilo ett kvarts kilo cien gramos ett hekto Obs: Ingen obestämd artikel framför medio. Månaderna enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Veckodagarna lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ordningstal primero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) secundo tercero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) cuarto quinto första andra tredje fjärde femte 26

27 Ringa Diga?, Dígame? = Hallå! De parte de quién? = Vem kan jag hälsa ifrån? Se pone al aparato = Här kommer han/hon Tidsuttryck hoy esta semana este mes esta mañana / tarde / noche ante-ayer ayer anoche la semana pasada el mes / año pasado mañana pasado mañana la semana que viene el próximo mes el año que viene / el próximo año cada año / mes / día idag denna vecka denna månad i morse / eftermiddag / kväll förrgår igår igår kväll förra veckan förra månaden / året i morgon övermorgon nästa vecka nästa månad nästa år varje år / månad / dag Frågeord De dónde? Varifrån? Cómo? Hur? Cuándo? När? Cuánto,-a,-os,-as? Hur mycket? Dónde? Var? Por qué? Varför? Qué? Vad? Quién? Vem? Cuál? Vilken? Man Se habla español = Man talar spanska En España se hablan cuatro lenguas = I Spanien talar man fyra språk 27

28 Sedan Estudio español desde 1998 = Jag studerar spanska sedan 1998 Estudio español desce hace dos años = Jag studerar spanska sedan två år tillbaka Ha lätt för se me da bien = Jag har lätt för se le da bien = Han/hon/Ni har lätt för På restaurang La carta, por favor = Menyn, tack Yo quiero = Jag skulle vilja ha Para mí... = För mig Qúe quieres...? = Vad vill du ha? Qué tal está? = Hur smakar Me trae = Kan jag få La cuenta, por favor = Notan, tack Me trae un poco más de pan, por favor = Kan jag få lite mer bröd, tack Otra botella de vino, por favor = En flaska vin till, tack Bueno eller bien Adjektiven bueno och malo förlorar sitt -o framför ett maskulint substantiv. Adjektiv -> bueno (buen framför maskulint substantiv) Es un buen cocinero = Det är en bra kock Adverb -> bien Cocina bien = Han lagar bra mat Förfrågningar och svar Me dejas? = Ger du mig? Puedes pasarme? = Kan du räcka mig? Podrías? = Skulle du kunna? Le importaría? = Skulle Ni ha något emot att? Me pasas? = Skickar du mig? Me das? = Ger du mig? Me haces un favor? = Gör du mig en tjänst? Sería tan amable de pasarme...? = Skulle Ni vara så vänlig att ge mig? 28

29 Sí, claro = Javisst Lo siento = Tyvärr Por supuesto, ahora mismo = Naturligtvis, genast No faltaba más = Fattas bara annars Con mucho gusto = Mycket gärna Cómo no = Naturligtvis Mycket Mycket heter muy framför adjektiv och adverb. Mi abuelo es muy rico = Min farfar är mycket rik Mycket heter mucho vid verb. Alberto trabaja mucho = Alberto arbetar mycket Mycket heter mucho eller mucha framför substantiv. No tengo mucha dinero = Jag har inte mycket pengar Många heter muchos eller muchas. Tengo muchos amigos = Jag har många vänner Färger el violeta el azul el gris el naranja el rojo el blanco el marrón el rosa el verde el negro el amarillo violett blå grå orange röd vit brun rosa grön svart gul I klädesaffären Qué desea? = Vad önskar ni? Quería = Jag skulle vilja ha Qúe talla? = Vilken storlek? Qué le parece esta? = Vad tycker ni om den här? Me queda = Den passar mig Me la llevo = Jag tar den 29

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

#15 16. hösten 2011 30kr ISSN 1654-6067. 6European Network Academy succé och över 1000 deltagare 9 14 augusti 2011, Freiburg, Tyskland

#15 16. hösten 2011 30kr ISSN 1654-6067. 6European Network Academy succé och över 1000 deltagare 9 14 augusti 2011, Freiburg, Tyskland alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #15 16 hösten 2011 30kr ISSN 1654-6067 6European Network Academy succé och över 1000 deltagare 9 14 augusti 2011, Freiburg, Tyskland

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER

STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER STOCKHOLMS UNIVERSITET SPRÅKVETENSKAPLIGA ELEMENTA FÖR ORIENTALISTER GRAMMATIK Institutionen för lingvistik 2010 Kompendiet är ursprungligen skrivet av Malin Ericson (1999) och har sin grund i material

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Dagen då Du försvann Gun Kihl

Dagen då Du försvann Gun Kihl 1 Dagen då Du försvann Gun Kihl Sara suckar trött, det har varit rätt så snärjigt på frisörsalongen hela veckan. Det har ringt ett i ett, alla vill ha tid för klippning eller permanent nu när det börjar

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis Vem är jag? Många barn, personer har en dålig självbild. Genom kunskap om det fysiska-jaget, tanke-jaget, känslo-jaget och det sociala-jaget ges hjälp att reflektera över sig själv, bemötandet av andra

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6

Det stora Örnäventyret. --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 Det stora Örnäventyret --Ett skogigt uppdrag om allemansrätten för årskurs 1-6 1 Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2013 Författare: Lisa Adelsköld, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL?

ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? ÄR GUD EN OSYNLIG KROKODIL? EN FILOSOFISK DISKUSSION OM ABBORRAR, SJÄLEN, GUD OCH VETENSKAPEN av HANS ROSING Lektor i vetenskapsfilosofi vid Åbo Akademi (DENNA TEXT ÄR I HUVUDSAK SKRIVEN SOMMAREN 1994).

Läs mer