Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00"

Transkript

1 Spanska Sammanfattning Grund + Forts version :00 1

2 Regelbundna verb abandonar abrazar abreviar acompañar actuar acusar adaptar adelantar admirar adivinar adorar afectar afirmar ahorrar alabar alquilar amar ampliar andar anotar apoyar apreciar aprovechar apuntar arrancar arreglar asesinar asociar aumentar avisar ayudar bailar bajar basar borrar buscar calcular cambiar caminar cantar caracterizar cargar celebrar överge krama förkorta följa med handla, agera anklaga anpassa köra om beundra gissa avguda påverka påstå spara berömma hyra älska vidga gå anteckna stödja uppskatta utnyttja anteckna starta fixa mörda associera öka varsko hjälpa dansa gå av, gå ned basera, grunda sudda ut söka beräkna förändra gå (till fots) sjunga utmärka ladda fira cenar äta middag chocar krocka clasificar gruppera cobrar driva in cocinar laga mat colocar placera comentar kommentera comparar jämföra completar göra färdigt comprar köpa comunicar meddela conservar bevara considerar betänka consultar rådfråga contaminar förorena contestar svara continuar fortsätta copiar kopiera cortar skära crear skapa cuidar sköta om curar bota dañar skada debutar debutera decretar bestämma dejar lämna desarrollar utveckla desayunar äta frukost descansar vila descargar ladda ur desconectar bryta strömmen desear önska desinfectar desinficera disculpar ursäkta disfrutar avnjuta disparar skjuta (med vapen) dominar behärska dudar betvivla 2

3 echar eliminar emigrar encantar enganchar engañar enojar enseñar entrar entrenar enviar escapar escuchar esperar esquiar estudiar evitar exagerar examinar explicar expresar extrañar fallar faltar felicitar festejar frenar formar fumar funcionar fundar ganar gastar gritar guiar guardar gustar hablar identificar importar impregnar impresionar inaugurar ingresar instalar intentar blåsa ut eliminera emigrera tycka om fånga lura förarga lära, lära ut komma in träna skicka fly ifrån, undkomma lyssna vänta på, hoppas åka skidor studera undvika överdriva undersöka förklara uttrycka sakna strejka fattas gratulera festa bromsa bilda, utgöra röka fungera grunda vinna göra av med skrika vägleda spara, förvara tycka om prata identifiera vara viktigt gnugga in göra intryck på inviga komma in upprätta försöka interpretar inventar investigar juntar lamentar lavar levantar limitar limpiar llamar llegar llevar llorar lograr luchar mandar maltratar manejar marcar matar mejorar mencionar merendar mimar mirar molestar multar nadar navegar necesitar notar obligar observar odiar olvidar ordenar organizar operar opinar tolka hitta på utreda föra ihop beklaga tvätta lyfta, räcka upp begränsa göra ren ringa komma bära, ha på sig gråta lyckas kämpa bestämma misshandla sköta, köra, klara av markera döda förbättra nämna fika skämma bort titta besvära bötfälla bada segla, surfa behöva lägga märke till förpliktar, tvinga observera hata glömma ordna ordna, organisera operera anse 3

4 pagar parar participar pasar pasear pelar perdonar perfeccionar pesar picar pintar planchar planear practicar preguntar preparar presentar preservar prestar procesar procurar prolongar pronunciar provocar publicar quedar quemar quitar reaccionar realizar rechazar reciclar reflejar regalar relacionar rellenar representar reservar respetar restaurar retratar revisar robar rodear sacar sacrificar betala stanna deltaga tillbringa passera skala förlåta vidareutveckla väga äta tapas, hacka måla stryka planera öva fråga förbereda, tillaga presentera bevara låna åtgärda vinnlägga sig om förlänga uttala förorsaka publicera komma överens bränna upp ta bort reagera utföra, göra avböja återvinna spegla skänka para ihop fylla föreställa boka respektera renovera avbilda justera stjäla omge ta ut offra saludar salvar sensibilizar separar significar sobrepasar solicitar solucionar soportar talar tapar terminar tocar tomar torear trabajar tranquilizar transformar tratar triunfar usar utilizar variar viajar visitar vomitar hälsa på rädda medvetandegöra separera, sortera betyda överträffar ansöka om lösa stå ut med fälla (träd) täcka avsluta spela ta, dricka tjurfäkta arbeta lugna göra om, förvandla handla om segra använda använda variera resa besöka kräkas 4

5 aprender lära sig barrer sopa beber dricka caber rymmas ceder lämna, ge med sig coger ta comer äta middag cometer ge i uppdrag comprender förstå conceder bevilja correr springa corresponder motsvara coser sy creer tro deber vara tvungen, böra depender bero på escoger välja ut esconder gömma leer läsa mantener upprätthålla meter lägga, sätta nacer födas ofender såra prometer lova proponer föreslå proteger skydda recoger samla in recorrer resa längs resolver lösa responder svara romper förstöra sorprender överraska suceder hända, ske suspender avbryta temer frukta vender sälja abrir admitir añadir conincidir compartir confundir construir consumir cubrir cumplir decidir definir describir descubrir destruir difundir discutir disminuir distribuir escribir excluir exigir existir fundir huir incluir insistir mentir ocurrir percibir permitir prohibir recibir reconstruir reescribrir repartir resumir reunir subir sufrir sustiuir transmitir unir vivir öppna tillåta lägga till sammanfalla dela förvirra bygga äta täcka, duka, betala fylla (år) besluta definiera beskriva upptäcka förstöra sprida diskutera minska sprida skriva ersätta kräva, fordra existera gjuta fly inkludera insistera ljuga hända, ske lyfta tillåta förbjuda få återuppbygga skriva om dela ut sammanfatta samla ihop gå upp, stiga stå ut med ersätta överföra förena bo, leva 5

6 Diftongerade verb e->ie u->ue advertir arrepentirse atender atravesar cerrar comenzar confesar convertir convertirse defender despertarse divertirse empezar encender entender entenderse hervir negar negarse nevar pensar perder perderse preferir querer recomendar referirse regar sentar sentarse sentir sentirse verter varna ångra sig passa upp gå över stänga börja bekänna förvandla bli försvara vakna roa sig börja tända förstå göra sig förstådd koka förneka vägra snöa tänka förlora åka vilse föredra vilja, älska rekommendera syfta på vattna sitta sätta sig känna, beklaga känna sig hälla acodarse acordarse acostarse almorzar aprobar colgar comprobar contar costar doler demostrar devolver dormir encontrar encontrarse llover morder morir mostrar moverse poder probar recordar rogar soler sonar soñar torcer volar volver stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig äta frukost bli godkänd i hänga, hänga upp kontrollera berätta kosta ha ont visa, demonstrera återlämna sova finna, träffa finnas regna bita, bitas dö visa röra sig kunna pröva minnas, komma ihåg be bruka spela, klinga, låta drömma ta av, svänga av flyga återvända i->ie u->ue adquirir förvärva jugar spela, leka 6

7 Verb med vokalskifte Böjningar: diftonger/vokalskifte e->i conseguir corregir despedirse elegir freír impedir pedir reír/se/ repetir seguir servir vestirse uppnå, lyckas rätta ta farväl välja steka hindra be om, beställa skratta repetera följa servera klä på sig e->ie pensar pienso piensas piensa pensamos pensaís piensan u->ue jugar juego juegas juega jugamos jugaís juegan o->ue volver vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven i->ie adquirir adquiero adquieres adquiere adquirimos adquirís adquieren e->i pedir pido pides pide pedimos pedís piden 7

8 Presens av regelbundna verb De regelbundna verben delas in i tre konjugationer, vilken konjugation ett verb tillhör ser man på infinitivändelserna -ar, -er och -ir. I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomo bebo vivo 2 tú tomas bebes vives 3 usted, él, ella toma bebe vive plural 1 nosotr/os-as tomamos bebemos vivimos 2 vosotr/os-as tomáis bebéis vivís 3 ustedes, ellos, ellas toman beben viven Verb som slutar på -ecer, -ocer och -ucir är bara oregelbundna i 1:a person singular. 1:a person singular agradecer tacka agradezco aparecer dyka upp, visa sig aperezco crecer växa crezco desaparecer försvinna desaparezco ofrecer erbjuda ofrezco parecer verka, tyckas parezco pertenecer tillhöra pertenezco conocer känna till conozco reconocer känna igen reconozco conducir köra conduzco deducir komma fram til deduzco producir producera produzco reducir begränsa reduzco traducir översätta traduzco 8

9 Oregelbundna verb decir säga digo dices dice decimos decís dicen estar vara estoy estás está estamos estáis están dar ge doy das da damos dais dan haber ha he has ha hemos habéis han hacer göra hago haces hace hacemos hacéis hacen ir gå, resa voy vas va vamos vais van oír lyssna oigo oyes oye oímos oís oyen poner saber ställa, sätta, lägga veta, kunna pongo pones pone ponemos ponéis ponen sé sabes sabe sabemos sabéis saben salir gå ut salgo sales sale salimos salís salen ser vara soy eres es somos sois son tener ha tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen traer ha, bära med sig traigo traes trae traemos traéis traen venir komma vengo vienes viene venimos venís vienen ver se veo ves ve vemos veis ven 9

10 Reflexiva verb acabarse ta slut levantarse stiga upp acercarse närma sig llamarse heta acodarse stödja sig, luta sig llevarse flytta, skjutsa acordarse komma ihåg mejorarse bättra sig acostarse lägga sig mencionarse nämnas acostumbrarse vänja sig meterse sätta sig, placera sig afeitarse raka sig molestarse göra sig besvär alegrarse glädja sig moverse röra sig alojarse stanna, bo mudarse flytta aprovecharse utnyttja pasarse åka förbi arrepentirse ångra sig peinarse kamma sig basarse bygga på, grunda på perderse åka vilse caerse falla, ramla omkull ponerse sätta på sig, bli casarse gifta sig preocuparse bekymra sig citarse stämma träff producirse inträffa comerse äta upp prohibirse förbjudas componerse bestå (av) quedarse stanna kvar conocerse känna varandra quejarse klaga convertirse bli quitarse ta av sig crearse skapas relajarse vila, koppla av dedicarse ägna sig åt reunirse träffas despedirse ta farväl romperse brytas av despertarse vakna sentarse sätta sig dirigirse vända sig till sentirse känna sig divertirse roa sig suicidarse begå självmord dividirse dela sig tratarse handla om divorciarse skilja sig unirse förena sig ducharse duscha usarse användas enamorarse förälska sig venderse säljas encargarse ta hand om vestirse klä på sig encontrarse mötas, träffas, finnas enfadarse bli arg entenderse göra sig förstådd figurarse föreställa sig fijarse föreställa sig imaginarse föreställa sig instalarse inrättas interesarse intressera sig irse ge sig iväg lavarse tvätta sig Det reflexiva pronomet placeras alltid direkt framför hjälpverbet. Mis padres se han divorsiado = Mina föräldrar har skiljt sig 10

11 Perfekt Perfekt består av presens av hjälpverbet haber samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna Perfekt particip av regelbundna verb bildas av verbets stam och -ado (-ar verb) och -ido (-er och -ir verb). Oregelbundna abrir abierto cubrir cubierto escribir escrito decir dicho descubrir descubierto fréir frito hacer hecho ir ido leer léido morir muerto poner puesto querer querido resolver resuelto romper roto ser sido ver visto volver vuelto Olika sätt att uttrycka perfekt acabar de + infinitiv = har /just/ gjort, hade /just/ gjort Paco acaba de llegar = Paco har just kommit llevar, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Ana lleva estudiando diez años = Ana har studerat tio år (och studerar fortfarande) desde, desde hace, för att uttrycka att något har pågått och fortfarande pågår Desde enero trabajo de recepcionista = Sedan januari har jag arbetat som receptionist volver a + infinitiv anger att handlingen upprepas Carlos ha vuelto a ver a película = Carlos har sett om filmen dejar de, uttrycker att något har avslutats Carlos ha dejado de jugar al tenis = Carlos har slutat spela tennis 11

12 Gerundium Qué están haciendo? = Vad håller de på med? En pågående handling uttrycks med en form av estar + gerundium. Gerundium bildas på verbets stam med tillägg av ändelserna -ando (-ar verb) och -iendo (-er och -ir verb). Undantag decir leer ver diciendo leyendo viendo Spanskan använder för det mesta gerundium efter verben continuar, estar, llevar och seguir Llevamos una hora esperándole = Vi har väntat på honom i en timma (och väntar fortfarande) Seguimos estudiando = Vi fortsätter att studera Gerundium kan användas efter andra verb, då som samtidig händelse Marcela sube la escalera cantando = Marcela går uppför trappan medan hon sjunger Ibland översätts gerundium med genom att eller en bisats Sabiendo que no te gusta escribir cartas = Eftersom jag vet att du inte tycker om att skriva brev Pronomenet står antingen direkt framför verbet eller är ihopskrivet med gerundiumformen Pedro se está lavando, Pedro está lavandose = Pedro tvättar sig 12

13 Preteritum Regelbundna I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomé bebí viví 2 tú tomaste bebiste viviste 3 usted, él, ella tomó bebió vivió plural 1 nosotr/os-as tomamos bebimos vivimos 2 vosotr/os-as tomasteis bebisteis vivisteis 3 ustedes, ellos, ellas tomaron bebieron vivieron Stavningsförändring 1: Verb som i infinitiv slutar på -car, -zar, -gar Ändringen är endast i 1:a person singular buscar, sacar, tocar -> busqué, saqué, toqué almorzar, empezar -> almorcé, empecé llegar, pagar -> llegué, pagué Stavningsförändring 2: Mellan vokaler förändras i till y Ändringen är i 3:e person singular och 3:e person plural creer, huir, leer, oir -> creyó - creyeron, huyó - huyeron, leyó - leyeron, oyó - oyeron Även t.ex. construir, distribuir, incluir Oregelbundna Stamändring ir, ser dar singular 1 estuve fui di 2 estuviste fuiste diste 3 estuvo fue dio plural 1 estuvimos fuimos dimos 2 estuvisteis fuisteis disteis 3 estuvieron fueron dieron Stamändringar estar estuv- decir dij- (dijeron i 3:e pers. pl.) tener tuv- venir vinhacer hic- (hizo i 3:e pers. sing.) querer quispoder pud- traer traj- (trajeron i 3:e pers. pl.) saber sup- poner pusandar anduv- conducir conduj- (condujeron i 3:e pl.) Preteritum av hay = hubo. 13

14 Vokalskiftande verb i preteritum e ->i o -> u e -> i pedir dormir preferir pedí dormí preferí pediste dormiste preferiste pidió durmió prefirió pedimos dormimos preferimos pedisteis dormisteis preferisteis pidieron durmieron prefirieron Även reír/se/ morir sentir/se/ repetir arrepentirse servir convertirse vestirse divertirse Imperfekt Regelbundna tomar beber vivir singular 1 tomaba bebía vivía 2 tomabas bebías vivías 3 tomaba bebía vivía plural 1 tomábamos bebíamos vivíamos 2 tomabais bebíais vivíais 3 tomaban bebían vivían Oregelbundna ser ver ir singular 1 era veía iba 2 eras veías ibas 3 era veía iba plural 1 éramos veíamos íbamos 2 erais veíais ibais 3 eran veían iban 14

15 När preteritum och imperfekt används Preteritum uttrycker avslutade skeenden i förfluten tid och svarar på frågorna: Vad händer? Hur gick det? Hur lång tid varade det? Preteritum används 1 för att återge ett händelseförlopp Se oyó un trueno. Entonces empezó a llover = En åsknall hördes. Då började det regna 2 för att återge något som skedde och fullbordades, ofta betonas resultatet El alemán perdió el primer set = Tysken förlorade första set 3 för att återge en handling, ett skeende eller tillstånd som är tidsbegränsat Paco estuvo tres años en Italia = Paco var tre år i Italien 4 för att uttrycka en handling som upprepades flera gånger (inte en vana) La llamé cuatro veces = Jag ringde henne fyra gånger 5 vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna La película fue divertidísima = Filmen var jätterolig 6 vid uttryck som un día, ayer, de repente, en seguida, entonces, luego, después de, inmediatamente Ayer volvía casa muy tarde = I går kom jag hem mycket sent Imperfekt uttrycker ett oavslutet skeende eller tillstånd i förfluten tid och svarar på frågorna: Hur var läget då? Hur såg någon/något ut? Vad höll på att ske? Vad hände samtidigt? Imperfekt används 1 vid beskrivningar Era un día hermoso = Det var en vacker dag 2 för att återge en vana, ofta tillsammans med adverb av typen a veces, a menudo A veces nos reuníamos en aquel café = Ibland samlades vi på det där kaféet 3 om något som pågick vid en viss tidpunkt eller när något annat inträffade, bl.a. vid gerundium Hacía frío cuando salimos = Det var kallt när vi gick ut 4 i satser som uttrycker att något hade pågått en viss tid och ännu pågick (satser med hacía + tidsord + que och desde hacía + tidsord) Hace tres diás que no venía a clase = Han hade inte kommit till lektionerna på tre dagar 5 för att uttrycka en artig förfrågan Quería preguntarle algo = Jag ville fråga Er om något 6 för att uttrycka en orsak Ayer no fui al cine porque me dolía la cabeza = Igår gick jag inte på bio för att jag hade ont i huvudet 7 vid uttryck som todos los días, mientras, siempre Yo iba por el bosque como siempre y pensaba en mi abuela = Jag gick i skogen som alltid och tänkte på min mormor 15

16 Futurum Spanskan kan uttrycka framtid på två sätt ir + a + infinitiv llamar singular 1 voy a llamar 2 vas a llamar 3 va a llamar plural 1 vamos a llamar 2 vais a llamar 3 van a llamar ändelser lagda till infinitiven llamar singular 1 llamaré 2 llamarás 3 llamará plural 1 llamaremos 2 llamaréis 3 llamarán Oregelbundna Oregelbundna verb bildar futurum med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- ir + a + infinitiv används mycket i talspråk och oftast om något som styrs av den egna viljan Qué vas a hacer? = Vad tänker du göra? Voy a salir = Jag ska gå ut Futurum med ändelser används ofta om något på förhand bestämt, ett löfte eller någon annans vilja El concierto tendrá lugar el viernes = Konserten äger rum på fredag Mañana hará buen tiempo = I morgon blir det fint väder Futurum med ändelser kan också uttrycka förmodan Qué habrá pasado? = Vad kan ha hänt? Futurum kan uttryckas med presens El viernes, estudio con Paco = På fredag studerar jag med Paco Funderingar kan uttryckas med pensar + infinitiv Pienso llamarlo hoy = Jag funderar på att ringa honom idag 16

17 Pluskvamperfekt Pluskvamperfekt bildas med hjälp av imperfekt av haber + perfekt participformen av huvudverbet t.ex. había trabajado (hade arbetat). singular 1 había 2 habías } 3 había tomado hade tagit comido hade ätit plural 1 habíamos vivido hade bott 2 habíais 3 habían 17

18 Konditionalis Spanskan kan uttrycka skulle på två sätt iba + a + infinitiv llegar singular 1 iba a llegar 2 ibas a llegar 3 iba a llegar plural 1 íbamos a llegar 2 ibais a llegar 3 iban a llegar ändelser lagda till infinitiven llegar singular 1 llegaría 2 llegarías 3 llegaría plural 1 llegaríamos 2 llegaríais 3 llegarían Oregelbundna Oregelbundna verb bildar konditionalis med samma ändelser som de regelbundna, men infinitiven förändras något decir haber hacer poder poner querer saber salir tener venir dirhabrharpodrpondrquerrsabrsaldrtendrvendr- iba + a + infinitiv uttrycker avsikt (skulle, tänkte); nära förestående händelser eller någons avsikt är betonade Qué ibas a hacer? = Vad skulle/tänkte du göra? Konditionalis med ändelser används ibland för att hövligt be om något Podrías abrir la ventana? = Skulle du kunna öppna fönstret? Konditionalis används för att uttrycka skulle Dónde te gustaría vivir? = Var skulle du vilja bo? Konditionala satsfogningar är satser som innehåller om (imperfekt preteritum i si-satsen + konditionalis i huvudsatsen) Si todos ahorraran agua, no faltaría agua para beber = Om alla sparade vatten, skulle det inte finnas vatten att dricka 18

19 Konjunktiv I spanskan används konjunktiv om man vill förmedla en känsla, t.ex. en önskan. Konjunktiv används i que-satser efter uttryck för vilja, önskan, ovisshet och också efter nekade uttryck för tycka, tänka, tro. Presens konjunktiv av regelbundna verb - tvärtomregeln tomar beber vivir singular 1 tome beba viva 2 tomes bebas vivas 3 tome beba viva plural 1 tomemos bebamos vivamos 2 toméis bebáis viváis 3 tomen beban vivan Presens konjunktiv av några oregelbundna verb Man tillämpar tvärtomregeln på stammen i 1:a person singular presens decir tener venir singular 1 diga tenga venga 2 digas tengas vengas 3 diga tenga venga plural 1 digamos tengamos vengamos 2 digaís tengáis vengáis 3 digan tengan vengan Undantag dar estar ser saber haber ir dé esté sea sepa haya vaya des estés seas sepas hayas vayas dé esté sea sepa haya vaya demos estemos seamos sepamos hayamos vayamos deis estéis seáis sepáis hayáis vayáis den estén sean sepan hayan vayan 19

20 Presens konjunktiv av verb med diftongering och vokalskifte Diftongering förekommer i samma former som i presens indikativ Vokalskifte förekommer i samtliga personformer volver pedir preferir singular 1 vuelva pida prefiera 2 vuelvas pidas prefieras 3 vuelva pida prefiera plural 1 volvamos pidamos prefiramos 2 volváis pidáis prefiráis 3 vuelvan pidan prefieran Konjunktiv i imperfekt av regelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum tomar beber vivir singular 1 tomara bebiera viviera 2 tomaras bebieras vivieras 3 tomara bebiera viviera plural 1 tomáramos bebiéramos viviéramos 2 tomarais bebierais vivierais 3 tomaran bebieran vivieran Konjunktiv i imperfekt av oregelbunda verb Imperfekt i konjunktiv bildas ur 3:e person plural preteritum ir, ser tener singular 1 fuera tuviera 2 fueras tuvieras 3 fuera tuviera plural 1 fuéramos tuviéramos 2 fuerais tuvierais 3 fueran tuvieran Presens + presens konjunktiv --> Pret/imp + imperfekt konjunktiv Quiero que vengas --> Quería que vinieras Es importante que estudies --> Era importante que estudiaran Es necesario que lo compremos --> Era necesario que lo compráramos Me alegra que aprendas mucho --> Me alegró que aprendieras mucho 20

21 Konjunktiv i perfekt Perfekt i konjunktiv bildas med presens konjunktiv av haber + perfekt particip av huvudverbet, t.ex. haya pasado (har hänt). singular 1 haya 2 hayas } 3 haya tomado har tagit comido har ätit plural 1 hayamos vivido har bott 2 hayáis 3 hayan 21

22 När konjunktiv används Konjunktiv används 1 efter uttryck för vilja Quiero que me llames mañana = Jag vill att du ringer mig i morgon El me pido que yo vaya con él a Galicia = Han ber mig att jag ska åka med honom till Galicien Även efter prefiero que, propongo que, deseo que 2 efter uttryck för nödvändighet Es importante que la visita sea atractiva = Det är viktigt att besöket blir trevligt Es necesario que estemos en el aeropuerto a las seis = Det är nödvändigt att vara på flygplatsen klocken sex Även efter hace falta que 3 efter uttryck för ovisshet, osäkerhet Es posible que vengan hoy = Det är möjligt att de kommer idag Es probable que lo haya olvidado = Jag har antagligen glömt den Även efter raro que, extraño que 4 efter uttryck för känsla och värderande omdöme, åsikt, förbud No me gusta que trabajes = Jag tycker inte om att du jobbar Espero que te mejores = Jag hoppas att du blir bättre Även efter importa que, temo que, bueno que, normal que, una lástima que, inútil que, alegro que, prohíbo que, mejor que 5 efter uttryck för tvivel, bland annat nekande uttryck för tycka, tänka, tro (indikativ efter jakande) No parece que Carmen venga = Det ser inte ut att Carmen kommer No creo que vengan hoy = Jag tror inte att de kommer idag Även efter raro que, no pienso que, dudo que 6 efter cuando, mientras, hasta que Vamos a la playa cuando vengan mis primos = Vi går till stranden när mina kusiner kommer 7 efter para que, antes que, sin que, a condición de que, en caso de que, con que, a no ser que, como si Vete antes que vuelva mi padre = Gå härifrån innan min pappa kommer tillbaka Sal de aquí para que te vea = Gå ut härifrån för att han inte ska se dig 8 i relativa satser vars innehåll framställs som ovisst Busco un guía que hable inglés = Jag söker en guide som kan tala engelska 9 i vissa huvudsatser (Deseo que) Viva la revolución! = Länge leve revolutionen! 10 vid imperativ (förutom jakad uppmaning till tú och vosotros) No hable = Prata inte 22

23 Imperativ Vid jakad uppmaning till tú och vosotros används imperativformerna. Toma un poco más de pan = Ta lite mer bröd En del verb har en kortform vid tú: decir hacer ir oír poner salir tener venir di haz ve oye pon sal ten ven Vid nekad uppmaning till tú och vosotros används presens konjunktiv. No fumes tanto! = Rök inte så mycket! Vid uppmaning till usted, ustedes och nosotros används presens konjunktiv. Pase usted! = Stig in! Minnesregler jakad uppmaning till jakad uppmaning till nekad uppmaning tú, vosotros usted, -es, nosotros imperativformerna presens konjunktiv presens konjunktiv tú toma no tomes usted tome no tome nosotros tomemos no tomemos vosotros tomad no toméis ustedes tomen no tomen tú corre no corras usted corra no corra nosotros corramos no corramos vosotros corred no corráis ustedes corran no corran tú abre no abras usted abra no abra nosotros abramos no abramos vosotros abrid no abráis ustedes abran no abran Ibland används infinitiv som uppmaning No entrar = Tillträde förbjudet 23

24 Viktiga uttryck Måste Hay que + infinitiv = man måste, det är nödvändigt Hay que tomar el tren = Man måste ta tåget Tener que + infinitiv = en bestämd person måste Tienes que tomar el tren = Du måste ta tåget Åka Voy a España / a la playa / al museo = Jag åker till Spanien / stranden / museet Voy en tren / en coche / en avión = Jag åker tåg / bil / flyg Voy a pie = Jag går till fots Vara Hay = det finns + obestämd form av substantivet Hay un coche en la calle = Det finns en bil på gatan Estar = befintlighet, må, känslor (övergående); vid adjektiv som betecknar något tillfälligt, vid perfekt particip som betecknar resultatet av en handling eller ett skeende Estoy en Madrid = Jag är i Madrid Jorge está nervioso = Jorge är nervös (just nu) Ser = övriga fall: nationalitet, yrke, härkomst, klockslag, identitet; då substantiv, räkneord eller pronomen följer Soy sueco = Jag är svensk Jorge es nervioso = Jorge är nervös (till sin läggning) Las ventanas están abiertas = Fönstren är öppna Påkalla uppmärksamhet Oiga, dónde está? = Ursäkta, var ligger Por favor, hay? = Ursäkta, finns det Perdone, dónde está? = Ursäkta, var ligger Sabe usted si hay? = Vet ni om det finns något 24

25 Handla Quiero = Jag skulle vilja ha Deme = Ge mig Me pone? = Kan jag få Cuánto es? = Vad blir det? Cuánto cuesta/vale...? = Vad kostar...? Vädret Hace buen tiempo Hace mal tiempo Hace sol Hace calor Hace frío Hace viento Hace quince grados Llueve Nieva Está nublado Det är vackert väder Det är dåligt väder Solen skiner Det är varmt Det är kallt Det blåser Det är 15 grader Det regnar Det snöar Det är molnigt / mulet Klockan Qué hora es? = Vad är klockan? Es la una = Klockan är ett Son las dos (en punto) = Klockan är prick två Son las dos y cuarto = Klockan är kvart över två Son las dos y media = Klockan är halv tre Son las tres menos cuarto = Klockan är kvart i tre A qué hora es? = När? A qué hora quedamos? = När ska vi träffas? A la una = Klockan ett A las dos = Klockan två Adjektivens förstärkning Ett adjektiv kan förstärkas med ändelsen ísimo/a. Es una pélicula malísima = Det är en urdålig film 25

26 Mått och vikt un litro 1 liter medio litro ½ liter un litro y medio 1 ½ liter un kilo 1 kilo un cuarto de kilo ett kvarts kilo cien gramos ett hekto Obs: Ingen obestämd artikel framför medio. Månaderna enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Veckodagarna lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ordningstal primero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) secundo tercero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) cuarto quinto första andra tredje fjärde femte 26

27 Ringa Diga?, Dígame? = Hallå! De parte de quién? = Vem kan jag hälsa ifrån? Se pone al aparato = Här kommer han/hon Tidsuttryck hoy esta semana este mes esta mañana / tarde / noche ante-ayer ayer anoche la semana pasada el mes / año pasado mañana pasado mañana la semana que viene el próximo mes el año que viene / el próximo año cada año / mes / día idag denna vecka denna månad i morse / eftermiddag / kväll förrgår igår igår kväll förra veckan förra månaden / året i morgon övermorgon nästa vecka nästa månad nästa år varje år / månad / dag Frågeord De dónde? Varifrån? Cómo? Hur? Cuándo? När? Cuánto,-a,-os,-as? Hur mycket? Dónde? Var? Por qué? Varför? Qué? Vad? Quién? Vem? Cuál? Vilken? Man Se habla español = Man talar spanska En España se hablan cuatro lenguas = I Spanien talar man fyra språk 27

28 Sedan Estudio español desde 1998 = Jag studerar spanska sedan 1998 Estudio español desce hace dos años = Jag studerar spanska sedan två år tillbaka Ha lätt för se me da bien = Jag har lätt för se le da bien = Han/hon/Ni har lätt för På restaurang La carta, por favor = Menyn, tack Yo quiero = Jag skulle vilja ha Para mí... = För mig Qúe quieres...? = Vad vill du ha? Qué tal está? = Hur smakar Me trae = Kan jag få La cuenta, por favor = Notan, tack Me trae un poco más de pan, por favor = Kan jag få lite mer bröd, tack Otra botella de vino, por favor = En flaska vin till, tack Bueno eller bien Adjektiven bueno och malo förlorar sitt -o framför ett maskulint substantiv. Adjektiv -> bueno (buen framför maskulint substantiv) Es un buen cocinero = Det är en bra kock Adverb -> bien Cocina bien = Han lagar bra mat Förfrågningar och svar Me dejas? = Ger du mig? Puedes pasarme? = Kan du räcka mig? Podrías? = Skulle du kunna? Le importaría? = Skulle Ni ha något emot att? Me pasas? = Skickar du mig? Me das? = Ger du mig? Me haces un favor? = Gör du mig en tjänst? Sería tan amable de pasarme...? = Skulle Ni vara så vänlig att ge mig? 28

29 Sí, claro = Javisst Lo siento = Tyvärr Por supuesto, ahora mismo = Naturligtvis, genast No faltaba más = Fattas bara annars Con mucho gusto = Mycket gärna Cómo no = Naturligtvis Mycket Mycket heter muy framför adjektiv och adverb. Mi abuelo es muy rico = Min farfar är mycket rik Mycket heter mucho vid verb. Alberto trabaja mucho = Alberto arbetar mycket Mycket heter mucho eller mucha framför substantiv. No tengo mucha dinero = Jag har inte mycket pengar Många heter muchos eller muchas. Tengo muchos amigos = Jag har många vänner Färger el violeta el azul el gris el naranja el rojo el blanco el marrón el rosa el verde el negro el amarillo violett blå grå orange röd vit brun rosa grön svart gul I klädesaffären Qué desea? = Vad önskar ni? Quería = Jag skulle vilja ha Qúe talla? = Vilken storlek? Qué le parece esta? = Vad tycker ni om den här? Me queda = Den passar mig Me la llevo = Jag tar den 29

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser 44. 7 : 1 Oregelbundna verb presens ser Spanskan har 2 verb för vara, ser och estar. Ser används bl.a.vid substantiv, räkneord och pronomen och beskriver något karakteristiskt, t.ex. religion, yrke, ursprung,

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen 60. 9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen A. Bara vissa verb kan ha dativobjekt (eller indirekt objekt). Det är verb som gör något för/åt någon, som comprar (köpa), dar (ge), decir

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

Lektionsplanering V.38 Unidad 2

Lektionsplanering V.38 Unidad 2 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, HT 2009, Kurskod: 713G04 Sophia Björsner, tel: 013-28 18 62 sophia.erics@liu.se (Med reservation för ändringar)

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11 VT14 V.10-11 SPANSKA ÅK 9 1. Att köpa en biljett 1. un billete en biljett 2. por favor om jag får be, snälla 3. para qué día? till vilken dag? 4. para hoy till / för idag 5. para mañana till imorgon 6.

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-90478-5 Madeleine Vaderlind, María Antonia Jorquera Amador

Läs mer

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan DEL 1 HITTA HEM Aquí es Dónde está Perdón señor No entiendo/no comprendo A la derecha Todo recto Sigue recto Al final de la calle A la izquierda Esa calle Volver a casa Den där gatan Till vänster Återvända

Läs mer

Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30

Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30 Spanska Sammanfattning Grund version 2009-01-22 19:30 1 Regelbundna verb adorar amar anotar aprovechar asesinar ayudar bailar bajar buscar cambiar cantar caracterizar cenar cocinar colocar comparar completar

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ME GUSTA 4 ELEV-CD INTERAKTIV WEBB MED LJUDFILER, FILM OCH EXTRA ÖVNINGAR GLOSMASKIN TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ELEV-CD

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-20 En la calle Del 2 Om slang på spanska Välkommen till den andra delen av tre

Läs mer

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv SPELRECENSIONER: GTA 5 Grand Theft Auto 5 är enligt mig ett spel som står ut från mängden av de spel som finns i hela världen. Det som gjort att Grand Theft Auto-serien

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el

Läs mer

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7 Libro de trabajo Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L eeck ONNIERS KPITEL 5 7 5 Los regalos En el escaparate Tarea Libro de textos: Para ihop... Ejercicio 1 estämd artikel i plural, 1 Plural

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Övningsboken. Läromedel i spanska för skolår 8. Örjan Hanson BONNIERS. VALE! 8 Övningsboken. Örjan Hanson

Övningsboken. Läromedel i spanska för skolår 8. Örjan Hanson BONNIERS. VALE! 8 Övningsboken. Örjan Hanson VALE! 8 Övningsboken Övningsboken 8 Örjan Hanson BONNIERS Örjan Hanson Läromedel i spanska för skolår 8 VALE! består av Textbok med styckeordlista, elev-cd med ljudet till texterna samt lucktextprogram

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

4 : 1 Adjektiv singular. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón.

4 : 1 Adjektiv singular. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón. 4 : 1 Adjektiv singular 20. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón. b) Egenskaper, som amable, bonito, feo, pequeño, viejo,

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Cuándo nace? När föds (han) Cristóbal Colón Christofer. mueve la cola (han) viftar på. coge el lápiz han tar pennan. Columbus. svansen cuatro fyra

Cuándo nace? När föds (han) Cristóbal Colón Christofer. mueve la cola (han) viftar på. coge el lápiz han tar pennan. Columbus. svansen cuatro fyra Amor 1 Cutiño Capítulo 1: Como un rey Como Som un rey en kung no inte es (han) är blanco vit negro svart Él Han gris grå Tiene Han har una pinta blanca en vit fläck en i la frente pannan tiene forma de

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-01-15 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu

Svenska språket. Grammatik. www.sofiadistans.nu Svenska språket Grammatik www.sofiadistans.nu 1 Innehåll Grammatik De 9 ordklasserna... 4 Substantiv... 5 Adjektiv... 6 Verb... 7 Pronomen... 8 Personliga pronomen... 8 Possessiva pronomen... 9 Relativa

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika

Om midsommar Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Siv Anika Om midsommar Anika: Snart är det midsommar, hur tänkte du fira midsommar Siv? Siv: Jag åker alltid ut till mitt sommarställe ute i Roslagen. Anika: Mm, det låter trevligt! Och vad gör ni där? Siv: Ja dit

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag

SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag 1 SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag Gustar= Gillar, tycka om Cantar= Sjunga Dormir= Sova Tocar= Spela instrument Te gusta cantar?= Gillar du att sjunga? Me gusta

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Var inte rädd LÄSFÖRSTÅELSE BRITT ENGDAL ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN BRITT ENGDAL LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 sliten (sida 5, rad 10), väl använd, inte ny längre steg hörs (sida 6, rad 5), man hör att någon går växlar en hastig blick (sida 6, rad

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk

LÄRARHANDLEDNING. Användningsområde Förskolan Specialundervisning Lågstadiet Svenska som andraspråk Undervisning i främmande språk LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7762-957-3 Varimages - Reseberättelser Varimages är en variant av sekvensserier som ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. De kommer också att bli stimulerade att

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat

stam - jag har lämnat - ( ) - - Perfekt infinitiv aktivum heter att ha hedrat och att ha lämnat. jag har hedrat 5.7 Perfekt och dess infinitiv och particip i aktivum och medium-passivum Du har nu kommit till slutet av -konjugationen, nämligen till verbets perfektstam. Det är tre saker som du bör ha i minnet när

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer