Spanska. Sammanfattning Grund. version :30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30"

Transkript

1 Spanska Sammanfattning Grund version :30 1

2 Regelbundna verb adorar amar anotar aprovechar asesinar ayudar bailar bajar buscar cambiar cantar caracterizar cenar cocinar colocar comparar completar comprar comunicar conservar consultar contestar cortar debutar dejar desarrollar desayunar descansar desear dominar encantar enseñar entrar escapar escuchar esperar esquiar estudiar explicar faltar formar fumar fundar avguda älska anteckna utnyttja mörda hjälpa dansa gå av, gå ned söka ändras sjunga utmärka äta middag laga mat placera jämföra göra färdigt köpa meddela bevara rådfråga svara skära debutera lämna utveckla äta frukost vila önska behärska tycka om lära, lära ut komma in fly ifrån, undkomma lyssna vänta på, hoppas åka skidor studera förklara fattas bilda, utgöra röka grunda ganar gritar gustar hablar identificar impresionar interpretar inventar lavar limitar limpiar llamar llegar llevar luchar mandar marcar merendar mirar nadar necesitar notar observar odiar ordenar organizar pagar pasar pasear perdonar perfeccionar picar pintar planchar preguntar preparar quedar reaccionar realizar reflejar regalar rellenar reservar vinna skrika tycka om prata identifiera göra intryck på tolka hitta på tvätta begränsa göra ren ringa komma bära, ha på sig kämpa bestämma markera fika titta bada behöva lägga märke till observera hata ordna ordna, organisera betala tillbringa passera förlåta vidareutveckla äta tapas måla stryka fråga förbereda, tillaga komma överens reagera utföra, göra spegla skänka fylla boka 2

3 retratar sacar sacrificar terminar tocar tomar trabajar utilizar variar viajar visitar avbilda ta ut offra avsluta spela ta, dricka arbeta använda variera resa besöka aprender barrer beber ceder coger comer cometer comprender conceder correr coser creer deber depender esconder leer nacer ofender recorrer resolver responder romper sorprender suspender temer lära sig sopa dricka lämna, ge med sig ta äta middag ge i uppdrag förstå bevilja springa sy tro vara tvungen, böra bero på gömma läsa födas såra resa längs lösa svara förstöra överraska avbryta frukta abrir admitir añadir cubrir cumplir decidir definir describir descubrir difundir discutir escribir existir fréir insistir pedir percibir permitir recibir seguir servir subir sustiuir vivir öppna tillåta lägga till täcka, duka, betala fylla (år) besluta definiera beskriva upptäcka sprida diskutera skriva existera steka insistera beställa lyfta tillåta få följa tjäna, duga gå upp, stiga ersätta bo, leva 3

4 Diftongerna formeras i 1, 2, 3 sing. plus 3 pl. e -> ie cerrar stänga convertirse bli despertarse vakna divertirse roa sig empezar börja entender förstå nevar snöa pensar tänka perder förlora preferir föredra recomendar rekommendera referirse syfta på sentar sitta sentir känna, beklaga, mena querer vilja, älska o -> ue acodarse acordarse acostarse almorzar contar costar doler dormir encontrar llover morir mostar poder probar recordar soler sonar torcer volver i -> ie adquirir u -> ue jugar stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig äta frukost berätta kosta ha ont sova finna, träffa regna dö visa kunna pröva minnas bruka spela, klinga, låta ta av, svänga av återvända förvärva spela, leka 4

5 Presens av regelbundna verb De regelbundna verben delas in i tre konjugationer, vilken konjugation ett verb tillhör ser man på infinitivändelserna -ar, -er och -ir. I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomo bebo vivo 2 tú tomas bebes vives 3 usted, él, ella toma bebe vive plural 1 nosotr/os-as tomamos bebemos vivimos 2 vosotr/os-as tomáis bebéis vivís 3 ustedes, ellos, ellas toman beben viven 5

6 Oregelbundna verb decir säga digo dices dice decimos decís dicen estar vara estoy estás está estamos estáis están dar ge doy das da damos dais dan haber ha he has ha hemos habéis han hacer göra hago haces hace hacemos hacéis hacen ir gå, resa voy vas va vamos vais van oír lyssna oigo oyes oye oímos oís oyen poner saber ställa, sätta, lägga veta, kunna pongo pones pone ponemos ponéis ponen sé sabes sabe sabemos sabéis saben salir gå ut salgo sales sale salimos salís salen ser vara soy eres es somos sois son tener ha tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen traer ha, bära med sig traigo traes trae traemos traéis traen venir komma vengo vienes viene venimos venís vienen ver se veo ves ve vemos veis ven parecer (verka, tyckas), conocer (känna, lära känna), traducir (översätta) är oregelbundna i 1:a person singular (parezco, conozco, traduzco). 6

7 Reflexiva verb acodarse acordarse acostarse afeitarse casarse convertirse despertarse dirigirse divertirse divorciarse ducharse enamorarse encontrarse interesarse irse lavarse levantarse llamarse mencionarse peinarse preocuparse quedarse relajarse stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig raka sig gifta sig bli vakna vända sig till roa sig skilja sig duscha förälska sig mötas, träffas intressera sig ge sig iväg tvätta sig stiga upp heta nämnas kamma sig bekymra sig stanna kvar vila, koppla av Det reflexiva pronomet placeras alltid direkt framför hjälpverbet. Mis padres se han divorsiado = Mina föräldrar har skiljt sig 7

8 Perfekt Perfekt består av presens av hjälpverbet haber samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna Perfekt particip av regelbundna verb bildas av verbets stam och -ado (-ar verb) och -ido (-er och -ir verb). Oregelbundna abrir cubrir escribir decir descubrir fréir hacer ir leer morir poner querer resolver romper ser ver volver abierto cubierto escrito dicho descubierto frito hecho ido léido muerto puesto querido resuelto roto sido visto vuelto Gerundium Qué están haciendo? = Vad håller de på med? En pågående handling uttrycks med en form av estar + gerundium. Gerundium bildas på verbets stam med tillägg av ändelserna -ando (-ar verb) och -iendo (-er och -ir verb). Undantag: leer ver decir leyendo viendo diciendo Pronomenet står antingen direkt framför verbet eller är ihopskrivet med gerundiumformen. Pedro se está lavando, Pedro está lavandose = Pedro tvättar sig 8

9 Preteritum Regelbundna I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomé bebí viví 2 tú tomaste bebiste viviste 3 usted, él, ella tomó bebió vivió plural 1 nosotr/os-as tomamos bebimos vivimos 2 vosotr/os-as tomasteis bebisteis vivisteis 3 ustedes, ellos, ellas tomaron bebieron vivieron Förändringar i stavningen Streck indikerar att böjningen följer tabellen ovan. buscar empezar llegar leer singular 1 busqué empecé llegué leíste leyó plural leímos leísteis leyeron Oregelbundna Stamändring ir, ser singular 1 -e fui 2 -iste fuiste 3 -o fue plural 1 -imos fuimos 2 -isteis fuisteis 3 -ieron fueron Stamändringar estar estuv- decir dij- (dijeron i 3:e pers. pl.) tener tuv- venir vinhacer hic- (hizo i 3:e pers. sing.) querer quispoder pud- traer traj- (trajeron i 3:e pers. pl.) saber sup- poner pus- 9

10 Preteritum uttrycker avslutade skeenden i förfluten tid och svarar på frågorna: Vad händer? Hur gick det? Hur lång tid varade det? Preteritum används 1 för att återge ett händelseförlopp Se oyó un trueno. Entonces empezó a llover = En åsknall hördes. Då började det regna 2 för att återge något som skedde och fullbordades, ofta betonas resultatet El alemán perdió el primer set = Tysken förlorade första set 3 för att återge en handling, ett skeende eller tillstånd som är tidsbegränsat Paco estuvo tres años en Italia = Paco var tre år i Italien 4 för att uttrycka en handling som upprepades flera gånger (inte en vana) La llamé cuatro veces = Jag ringde henne fyra gånger 5 vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna La película fue divertidísima = Filmen var jätterolig Futurum ir + a + infinitiv = vad man ska / tänker göra Qué vas a hacer? = Vad tänker du göra? Voy a hacer = Jag ska 10

11 Viktiga uttryck Måste Hay que + infinitiv = man måste, det är nödvändigt Hay que tomar el tren = Man måste ta tåget Tener que + infinitiv = en bestämd person måste Tienes que tomar el tren = Du måste ta tåget Åka Voy a España / a la playa / al museo = Jag åker till Spanien / stranden / museet Voy en tren / en coche / en avión = Jag åker tåg / bil / flyg Voy a pie = Jag går till fots Är Hay = det finns + obestämd form av substantivet Hay un coche en la calle = Det finns en bil på gatan Estar = befintlighet, må, känslor (övergående) Estoy en Madrid = Jag är i Madrid Ser = övriga fall: nationalitet, yrke, härkomst, klockslag, identitet Soy sueco = Jag är svensk Påkalla uppmärksamhet Oiga, dónde está? = Ursäkta, var ligger Por favor, hay? = Ursäkta, finns det Perdone, dónde está? = Ursäkta, var ligger Sabe usted si hay? = Vet ni om det finns något Handla Quiero... = Jag skulle vilja ha... Deme... = Ge mig... Me pone...? = Kan jag få... Cuánto es? = Vad blir det? Cuánto cuesta/vale...? = Vad kostar...? 11

12 Vädret Hace buen tiempo Hace mal tiempo Hace sol Hace calor Hace frío Hace viento Hace quince grados Llueve Nieva Está nublado Det är vackert väder Det är dåligt väder Solen skiner Det är varmt Det är kallt Det blåser Det är 15 grader Det regnar Det snöar Det är molnigt / mulet Klockan Qué hora es? = Vad är klockan? Es la una = Klockan är ett Son las dos (en punto) = Klockan är prick två Son las dos y cuarto = Klockan är kvart över två Son las dos y media = Klockan är halv tre Son las tres menos cuarto = Klockan är kvart i tre A qué hora es? = När? A qué hora quedamos? = När ska vi träffas? A la una = Klockan ett A las dos = Klockan två Ringa Diga?, Dígame? = Hallå! De parte de quién? = Vem kan jag hälsa ifrån? Se pone al aparato = Här kommer han/hon Mått och vikt un litro 1 liter medio litro ½ liter un litro y medio 1 ½ liter un kilo 1 kilo un cuarto de kilo ett kvarts kilo cien gramos ett hekto Obs: Ingen obestämd artikel framför medio. 12

13 Månaderna enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Veckodagarna lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ordningstal primero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) secundo tercero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) cuarto quinto första andra tredje fjärde femte Adjektivens förstärkning Ett adjektiv kan förstärkas med ändelsen -ísimo/a. Es una pélicula malísima = Det är en urdålig film 13

14 Tidsuttryck hoy esta semana este mes esta mañana / tarde / noche ante-ayer ayer anoche la semana pasada el mes / año pasado mañana pasado mañana la semana que viene el próximo mes el año que viene / el próximo año cada año / mes / día a veces de a en seguida nunca normalmente pronto, temprano siempre ya tarde todavía durante antes después idag denna vecka denna månad i morse / eftermiddag / kväll förrgår igår igår kväll förra veckan förra månaden / året i morgon övermorgon nästa vecka nästa månad nästa år varje år / månad / dag ibland från... till... genast aldrig i vanliga fall tidigt alltid redan sent fortfarande under innan efter Läge och riktning entre cerca de lejos de detrás de enfrente de al lado de delante de allí desde hasta a la derecha de a la izquierda de todo recto mellan nära långt ifrån bakom mittemot bredvid framför där från till höger om vänster om rakt fram 14

15 Frågeord De dónde? Varifrån? Cómo? Hur? Cuándo? När? Cuánto,-a,-os,-as? Hur mycket? Dónde? Var? Por qué? Varför? Qué? Vad? Quién? Vem? Cuál? Vilken? Man Se habla español = Man talar spanska En España se hablan cuatro lenguas = I Spanien talar man fyra språk På restaurang La carta, por favor = Menyn, tack Yo quiero... = Jag skulle vilja ha... Para mí... = För mig Qúe quieres...? = Vad vill du ha...? Qué tal está? = Hur smakar Me trae = Kan jag få La cuenta, por favor = Notan, tack Me trae un poco más de pan, por favor = Kan jag få lite mer bröd, tack Otra botella de vino, por favor = En flaska vin till, tack Har just gjort acabar de + infinitiv = har just gjort, hade just gjort Acabo de hacer el servicio militar = Jag har just gjort militärtjänsten Något som upprepas volver + a + infinitiv = handlingen upprepas Félix vuelve a sentar = Félix lägger sig igen 15

16 Bueno eller bien Adjektiven bueno och malo förlorar sitt -o framför ett maskulint substantiv. Adjektiv -> bueno Es un buen cocinero = Det är en bra kock Adverb -> bien Cocina bien = Han lagar bra mat Mycket Mycket heter muy framför adjektiv och adverb. Mi abuelo es muy rico = Min farfar är mycket rik Mycket heter mucho vid verb. Alberto trabaja mucho = Alberto arbetar mycket Mycket heter mucho eller mucha framför substantiv. No tengo mucha dinero = Jag har inte mycket pengar Många heter muchos eller muchas. Tengo muchos amigos = Jag har många vänner Färger el violeta el azul el gris el naranja el rojo el blanco el marrón el rosa el verde el negro el amarillo violett blå grå orange röd vit brun rosa grön svart gul I klädesaffären Qué desea? = Vad önskar ni? Quería... = Jag skulle vilja ha Qúe talla? = Vilken storlek? Qué le parece esta? = Vad tycker ni om den här? Me queda... = Den passar mig... Me la llevo = Jag tar den 16

17 Adjektiv Böjning A maskulinum femininum singular un teléfono negro una falda roja plural teléfonos negros faldas rojas Adjektiv som i maskulinum slutar på -o byter i femininum ut -o mot -a. Pluraländelsen är -s. B maskulinum femininum singular un coche verde un vestido azul una blusa verde una camisa azul plural coches verdes vestidos azules blusas verdes camisas azules Adjektiv som slutar på annan vokal än -o eller på konsonant får samma form i femininum. C maskulinum femininum singular un periódico español una industria espãnola plural periódicos españoles industrias espãnolas Nationalitetsadjektiv som slutar på konsonant får tillägget -a i femininum. simpático cansado barato atrevido seco frío interesante oscuro guapo caro moreno bueno complicado pobre divertido aburrido difícil grande joven alegre trevlig trött billig djärv torr kall intressant mörk söt dyr mörk bra komplicerad fattig rolig tråkig svår stor ung glad 17

18 18 abierto öppen ordenado prydlig bonito vacker distinto annorlunda rico rik, läcker (om mat) incómodo obekväm tímido blyg intranquilo ängslig rubio blond desordenado ostädad pequeño liten igual likadan tranquilo lugn viejo gammal cómodo bekväm triste ledsen, sorglig fácil lätt feo ful cerrado stängd bello skön ideal idealisk original originell creativo kreativ estupendo fantastisk imposible omöjligt fuerte stark curado lagrad mixto blandad picante pikant salado salt soso smaklös caliente varm duro hard limpio ren diario daglig frustrado frustrerad jubilado pensionerad loco galen brilliante lysande mismo själv increíble otrolig cándido godtrogen desalmado samvetslös frustrado frustrerad conocido känd verdadero riktig

19 19 deprimido deprimerad alto lång calvo flintskallig gordo tjock, knubbig delgado smal bajo kort solo ensam divorciado frånskild soltero ogift serio allvarlig propio eget lleno full av delicioso läcker dominante härsklysten corto kort detallado detaljerad malo dålig comunicativo pratsam pesimista pessimistisk optimista optimistisk generoso givmild estudioso flitig sincero ärlig informal informell azul marino marinblå clásico klassisk precioso söt, vacker estrecho trång ancho bred cariñoso tillgiven ñoño barnslig complejo invecklad político politisk común gemensam cruel grym sorprendente förvånande pacífico fredlig humano mänsklig europeo europeisk eterno evig último senaste, sista adecuado passande satírico satirisk modesto enkel feliz lycklig solo ensam

20 Konjunktioner y (e när följande ordet börjar på i-ljud) o (u när följande ordet börjar på o-ljud) pero que porque si por eso mientras ni ni no ni como desde hasta och eller men att eftersom, därför att om därför medan vare sig eller varken eller eftersom från till Adverb poco bastante muy todo mejor menos más tanto, tanta, tantos, tantas tan otro, otra, otros, otras entonces ahora, hoy quizás juntos así ya como últimamente tampoco totalmente probablemente incluso intensamente lite ganska mycket helt bättre mindre mer så mycket så ännu en då nu kanske tillsammans på så vis redan, nu liksom på sista tiden inte heller fullständigt troligen även intensivt 20

21 Prepositioner sin con a de en para por contra hacia utan med till, på, i från, av, ur I, på, vid, hos för, med genom, på, i mot mot Pronomen Personliga pronomen Subjektsformer Prepositionsformer Dativobjekt Ackusativ Reflexiva yo jag a mí till mig me mig me mig me mig tú du a ti te dig te dig te dig él han a él le honom lo honom, se sig, Er den, det ella hon a ella henne la henne, den, det usted Ni a usted Er lo/la/le Er nosotros vi a nosotros nos oss nos oss nos oss nosotras a nosotras vosotros ni a vosotros os er os er os er vosotras a vosotras ellos de a ellos les dem los dem se sig, Er ellas a ellas las ustedes Ni a ustedes Er los Er las les Subjektsformer Används ofta inte för verbets böjning visar vilken person som avses, men man sätter ut pronomenet för att undvika missförstånd. Ella es de Dinamarca, pero él es de Suecia = Hon är från Danmark, men han är från Sverige 21

22 Prepositionsformer Används efter prepositioner som a, de, en, con och para. Para mí una cerveza = En öl till mig, tack Mí och tí blir comigo och contigo efter con. Voy contigo = Jag följer med dig Förstärkande omskrivning: A mí me gusta el pescado = Jag tycker om fisk Dativobjekt Le escribes una carta? = Skriver du ett brev till honom/henne Observera användningen av dativ vid verben interesar, gustar, encantar, doler. Me gusta el café = Jag tycker om kaffet. Me gustan las gambas = Jag tycker om räkorna. Le gusta el pescado, señora? = Tycker Ni om fisk? Les gustan las patatas fritas? = Tycker Ni om pommes frites? (till flera) Ackusativobjekt Tú compras el pan, no? = Du köper väl brödet? Sí, lo compro yo = Ja, jag köper det När ackusativobjektet är en eller flera personer föregås det av a. Vid verbet tener används för det mesta inte a. En en cuadro vemos al rey y a la reina = På tavlan ser vi kungen och drottningen Vamos a visitar el Museo del Prado = Vi ska besöka Pradomuséet Reflexiva pronomen Me lavo = Jag tvättar mig A qué hora te acuestas? = Hur dags går du och lägger dig? Dativ- och ackusativobjekt samt reflexiva pronomen placeras: -direkt framför den böjda verbformen Lo hago ahora = Jag gör det nu - framför former av haber Ya lo ha hecho = Jag har redan gjort det -ihopskrivet med infinitiven eller direkt framför det böjda verbet Voy a hacerlo = Jag ska göra det Lo voy a hacer = Jag ska göra det -ihopskrivet med gerundium eller framför det böjda verbet Estoy haciéndolo = Jag håller på att göra det Lo estoy haciendo = Jag håller på att göra det 22

23 Possessiva pronomen mi mió, mía mitt, min mis miós, miás mina tu tuyo, tuya ditt, din tus tuyos, toyas dina su suyo, suya hans, hennes, sus suyos, suyas hans, hennes, sin, sitt, Er, sina, Era Ert nuestro nuestro vår nuestros nuestros våra nuestra nuestra vår nuestras nuestras våra vuestro vuestro er, ert vuestros vuestros era vuestra vuestra vuestras vuestras era su suyo sin, sitt, Er, Ert, deras sus suyos, suyas sina, Era, deras Demonstrativa pronomen mask. sing. fem. sing. mask. pl. fem. pl. neutral här (aquí) este esta estos estas esto där (ahí) ese esa esos esas eso där borta (allí) aquel aquella aquellos aquellas aquello 23

24 Substantiv Regler Substantiv som slutar på -o är i regel maskulina. Substantiv som slutar på -a är i regel feminina. Substantiv som slutar på -e är antingen eller. Några substantiv på -o är feminina (mano, radio, foto, moto). Några substantiv på -a (ofta av grekiskt ursprung) är maskulina (día, clima, problema, mapa). Substantiv på -ión är feminina. Substantiv på -dad är feminina. Substantiv på slutar på -ista (många yrken) kan vara antingen eller. Siffrorna är maskulina. Bokstäverna är feminina. Pluralbildning maskulinum femininum maskulinum femininum singular libro noche hotel ciudad plural libros noches hoteles ciudades Några substantiv finns bara i plural (vacaciones, gafas). Några substantiv finns bara i singularis (gente, dinero, ropa). Ord som slutar på -s i singularis är oförändrade i plural (lunes). Maskulina Feminina mundo värld fiesta fest libro bok tarde eftermiddag músico musiker canción sång jugador spelare cantante sångerska pintor konstnär escritora författarinna ciclista cyklist pintora konstnär (kvinnlig) político politiker gente folk rey kung reina drottning fotógrafo fotograf fotógrafa fotograf (kvinnlig) mecánico mekaniker profesión yrke taxista taxichaufför taxista taxichaufför centro centrum pregunta fråga artículo artikel oficina kontor periódico tidning foto fotografi trabajo arbete arquitecta arkitekt (kvinnlig) encuentro möte reportera reporter (kvinnlig) chico pojke chica flicka señor herr señorita fröken espejo spegel señora fru 24

25 norte norr palabra ord sur söder directora chef (kvinnlig) este öster capital huvudstad oeste väster persona person amigo vän secretaria sekreterare (kvinnlig) colegio skola lengua språk compañero kamrat profesora lärare (kvinnlig) año år novia flickvän cocinero kock hija dotter banco bank respuesta svar jefe chef empresa företag hospital sjukhus calidad kvalitet hijo son marca märke teléfono telefon entrada ingång móvil mobiltelefon ayuda hjälp regalo present plaza torg hermano bror altura höjd cumpleaños födelsedag cultura kultur país land esposa hustru cuadro ruta, tavla industria industri mapa karta fábrica fabrik novio pojkvän universidad universitet mesón värdshus actividad aktivitet letrero skylt avenida aveny reloj klocka habitante invånare metro tunnelbana artista artist habitante invånare costa kust café kaffe casa hus coche bil carretera landsväg escritor författare autopista motorväg premio pris playa strand artista artist tranquilidad lugn tráfico trafik postal vykort cine biograf isla ö teatro teater provincia provins museo museum bandera flagga lugar plats montaña berg estrés stress moneda valuta pueblo by lluvia regn problema problem cara ansikte bar bar mano hand saludo hälsning llave nyckel mar hav nieve snö estrecho sund sombra skugga clima klimat estación station, årstid tiempo väder primavera vår 25

26 cielo himmel calle gata suelo jord cerveza öl viento vind sed törst calor värme mujer hustru mes månad viaje resa verano sommar paseo promenad otoño höst esquina gathörn invierno vinter luz ljus edificio byggnad catedral katedral sitio plats biblioteca bibliotek plano stadskarta gimnasia gymnastik aparcamiento parkering semana vecka tren tåg excurción utflykt semáforo trafikljus fecha datum arma vapen habitación rum monumento monument carta brev parque park libertad frihet ruido buller televisión television santo namnsdag ciudad stad lujo lyx flor blomma burro åsna verdad sanning río flod elección val amor kärlek frontera gräns corazón hjärta especialidad specialitet periodista journalist periodista journalist dentista tandläkare dentista tandläkare día dag facultad fakultet billete biljett fruta frukt sistema system noche natt silencio tystnad corazonada föraning planeta planet vida liv armario skåp cosa sak abecedario alfabet revista tidsskrift carro vagn radio radio monedero portmonnä religión religion sol sol puerta port fútbol fotboll película film infierno helvete educación utbildning hambre hunger colonización kolonisation sabor smak iglesia kyrka programa program posibilidad möjlighet archipiélago skärgård hora timme tema tema llamada telefonsamtal hotel hotell enfermera sjuksköterska restaurante restaurang cajera kassörska padre far tienda affär 26

27 dinero pengar farmacia apotek partido match madre mor examen tentamen exposición utställning arte konst naturaleza natur aspecto aspekt mesa bord árbol träd silla stol pájaro fågel cámara kamera toro tjur langosta hummer malententido missförstånd gamba räka mensaje meddelande ventana fönster baño badrum guitarra gitarr fuego eld moto motorcykel ambiente atmosfär cena middag empleado anställd castaña kastanj menú dagens rätt ingeniería ingenjörsvetenskap camino väg cocina kök rato stund maravilla underverk piso våningsplan pelota boll porter målvakt amiga väninna gol mål vez gång vecino granne mandarina mandarin partido match sardina sardin objecto föremål carne kött pescado fisk (som maträtt) panadería bageri contestador telefonsvarare pescadería fiskhandel automático mercado marknad verdulería grönsaksaffär puesto salustånd carnicería slakteri melón melon frutería fruktaffär calamar bläckfisk charcutería kött- och korvaffär tomate tomat lata burk champiñón champinjon dependienta expedit pollo kyckling botella flaska jamón skinka barra baguette kilo kilo mantequilla smör vendedor försäljare bolsa påse aceite olja caja ask, kassa queso ost galleta kex gramo gram leche mjölk precio pris oferta erbjudande pan bröd lista lista paquete förpackning cebolla lök agua vatten manzana äpple macarrón makaron fresa jordgubbe bombón karamell cantidad mängd producto produkt aspiradora dammsugare 27

28 huevo ägg entrada förrätt limón citron sopa soppa pan sueco knäckebröd ensalada sallad papel higiénico toalettpapper tortilla omelett litro liter merluza kummel título titel paella paella gazpacho gazpacho bebida dryck revuelto röra macedonia de fruta fruktsallad filete filé naranja apelsin ajo vitlök gana aptit postre efterrätt sal salt flan brylépudding carta meny sorbete sorbet cuenta räkning, nota helado glass copa vinglas, drink chocolate choklad cuchara sked gas kolsyra servilleta servett zumo juice mermelada marmelad vino vin tostada rostat bröd plato maträtt, tallrik costumbre vana pepino gurka verdura grönsak pimiento paprika pimienta peppar vinagre vinäger merienda mellanmål, fika cliente kund tapa tilltugg camarero kypare cruz kors vaso dricksglas cama säng tenedor gaffel solución lösning cuchillo kniv ropa kläder mantel bordsduk basura sopor alimento livsmedel memoria minne círculo cirkel, ring discusión diskussion curso kurs fase period, stund croasán croissant resistencia motståndskraft churro flottyrkringla tía faster, moster caña glas öl ira vrede ración portion abuela farmor, mormor abrazo kram hermana syster trozo bit cuñada svägerska desayuno frukost actriz skådespelerska almuerzo lunch relación förhållande té te nieta barnbarn (kvinnlig) maíz majs prima kusin (kvinnlig) frijol böna sobrina brors/systerdotter bocadillo smörgås infanta spansk prinsessa jardín trädgård falta brist dormitorio sovrum parte del ordenador dator mina gruva 28

29 hombre man opinión åsikt marido make reunión möte abuelo farfar, morfar consulta rådfrågning enemigo fiende jubilación pensionering nieto barnbarn (manlig) descripción beskrivning primo kusin (manlig) corbata slips sobrino brorson, systerson gafas (pl) glasögon miembro medlem vacaciones (pl) semester infante spansk prins barba skägg padrino gudförälder antigüedad antikvitet barrio stadsdel viuda änka gemelos (pl) tvillingar menor den yngsta accidente olycka cocinera kokerska tío farbror, morbror llegada mål alida start chaqueta kavaj, jacka rincón hörn falda kjol suegro svärfar camisa skjorta jubilado pensionär blusa blus aeropuerto flygplats bota stövel, känga pelo hår paciencia tålamod vaqueros (pl) jeans atención uppmärksamhet ojo öga prenda klädesplagg bigote mustasch cazadora jacka viudo änkling minifalda minikjol idioma språk media damstrumpa nacimiento födelse lana ylle abrazo kram raya streck, rand sombrero hatt camiseta t-shirt futuro framtid talla storlek calcetín herrstrumpa, socka tarjeta kort vestido klänning línea rad abrigo rock, kappa meta mål traje kostym mochila ryggsäck jersey tröja ciencia vetenskap pantalones (pl) byxor escritura skrift zapato sko guerra krig cuero läder cabeza huvud lunar prick, fläck boca mun cristal glas pierna ben algodón bomull rodilla knä probador provrum oreja öra dulces (pl) godis, sötsaker nariz näsa niño barn huelga strejk disco skiva guardia vakt lápiz blyertspenna noticia nyhet papel papper alegria glädje 29

30 auriculares (pl) hörlurar agencia resebyrå bolígrafo kulspetspenna dirección adress origen ursprung mezquita moské siglo århundrade ruta färdväg conocimiento kunskap vuelta återresa cuerpo kropp creatividad kreativitet cuello hals muerte död codo armbåge tinieblas (pl.) dunkel, mörker estómago mage pasión passion pene penis amistad vänskap pie fot presencia närvaro dedo del pie tå publicidad reklam diente tand estética konstuppfattning brazo arm bailarina dansös dedo finger característica utmärkande drag pasado förflutna copla ballad folleto broschyr pareja par descanso vila, uppehåll regreso återresa guión manusskript cómic serietidning montón hög triunfo framgång éxito succé personaje person, typ sentimiento känsla humor humor tabú tabu diseñador designer ilustrator illustrator soldado soldat torero tjurfäktare 30

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen

9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen 60. 9 : 1 Konstruktioner med dativobjekt: personliga pronomen A. Bara vissa verb kan ha dativobjekt (eller indirekt objekt). Det är verb som gör något för/åt någon, som comprar (köpa), dar (ge), decir

Läs mer

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser

7 : 1 Oregelbundna verb presens ser 44. 7 : 1 Oregelbundna verb presens ser Spanskan har 2 verb för vara, ser och estar. Ser används bl.a.vid substantiv, räkneord och pronomen och beskriver något karakteristiskt, t.ex. religion, yrke, ursprung,

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1645: Libers Språklåda SPEL OCH LEKAR Madeleine Vaderlind och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09173-7 Madeleine Vaderlind och Liber AB Projektledare och redaktör:

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan

Dra streck mellan det spanska uttrycket och den korrekta översättningen. Två av översättningarna blir över. Fortsätt framåt På andra sidan gatan DEL 1 HITTA HEM Aquí es Dónde está Perdón señor No entiendo/no comprendo A la derecha Todo recto Sigue recto Al final de la calle A la izquierda Esa calle Volver a casa Den där gatan Till vänster Återvända

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1575: Libers Språklåda grammatik Kerstin Robertsson och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-09181-2 Kerstin Robertsson och Liber AB Projektledare och redaktör: Anna Granlund

Läs mer

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11 VT14 V.10-11 SPANSKA ÅK 9 1. Att köpa en biljett 1. un billete en biljett 2. por favor om jag får be, snälla 3. para qué día? till vilken dag? 4. para hoy till / för idag 5. para mañana till imorgon 6.

Läs mer

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1

Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 Nyhet! Utkommer 2009 Prel. pris 1875: Libers Språklåda MUSIK Madeleine Vaderlind M a Jorquera Amador och Liber AB Får kopieras 1 ISBN 978-91-47-90478-5 Madeleine Vaderlind, María Antonia Jorquera Amador

Läs mer

Lektionsplanering V.38 Unidad 2

Lektionsplanering V.38 Unidad 2 Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, HT 2009, Kurskod: 713G04 Sophia Björsner, tel: 013-28 18 62 sophia.erics@liu.se (Med reservation för ändringar)

Läs mer

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León

ANIMALES // Djur. Oveja Oso Cerdo Gallina. Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato. Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León ANIMALES // Djur Oveja Oso Cerdo Gallina Får Bear Gris Hen Conejo Araña Zorro Gato Kanin Spider Fox Katt Cabra Caballo Murciélago León Goat Häst Slagträ Leon Oso Panda Perro Tortuga Loro Panda Hund Turtle

Läs mer

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7

Libro de trabajo. Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L Beeck BONNIERS KAPITEL 5 7 Libro de trabajo Ulla Håkanson Fernando Álvarez Montalbán Hans L eeck ONNIERS KPITEL 5 7 5 Los regalos En el escaparate Tarea Libro de textos: Para ihop... Ejercicio 1 estämd artikel i plural, 1 Plural

Läs mer

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok

Provlektion för åk 8 Me gusta 3 Textbok Me gusta 3 Övningsbok TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ME GUSTA 4 ELEV-CD INTERAKTIV WEBB MED LJUDFILER, FILM OCH EXTRA ÖVNINGAR GLOSMASKIN TEXTBOK OCH ÖVNINGSBOK FACIT LÄRARHANDLEDNING LÄRAR-CD ELEV-CD

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

4 : 1 Adjektiv singular. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón.

4 : 1 Adjektiv singular. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón. 4 : 1 Adjektiv singular 20. Adjektiv beskriver substantiv och kan vara: a) Färger, t.ex. rojo, blanco, negro, amarillo, gris, azul, verde och marrón. b) Egenskaper, som amable, bonito, feo, pequeño, viejo,

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

PROGRAMMANUS SPANSKA

PROGRAMMANUS SPANSKA PROGRAMMANUS SPANSKA PRODUCENT: JANSSON PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 104054RA 1 SÄNDNINGSDATUM: 2014-12-20 En la calle Del 2 Om slang på spanska Välkommen till den andra delen av tre

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv

Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv Nr. September/Oktober, 2013. Eslöv SPELRECENSIONER: GTA 5 Grand Theft Auto 5 är enligt mig ett spel som står ut från mängden av de spel som finns i hela världen. Det som gjort att Grand Theft Auto-serien

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Övningsboken. Läromedel i spanska för skolår 8. Örjan Hanson BONNIERS. VALE! 8 Övningsboken. Örjan Hanson

Övningsboken. Läromedel i spanska för skolår 8. Örjan Hanson BONNIERS. VALE! 8 Övningsboken. Örjan Hanson VALE! 8 Övningsboken Övningsboken 8 Örjan Hanson BONNIERS Örjan Hanson Läromedel i spanska för skolår 8 VALE! består av Textbok med styckeordlista, elev-cd med ljudet till texterna samt lucktextprogram

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Spanska-Svenska Lyckönskningar : Giftermål Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el

Läs mer

Svensk minigrammatik

Svensk minigrammatik Svensk minigrammatik För dig som vill repetera dina kunskaper i svensk grammatik Materialet är producerat av Mats Nyström.Det kan laddas hem på www.rlconsulting.se Materialet får ej saluföras. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay?

Nivå 1 ANKOMST. Har du bagage? Ja, jag har en ryggsäck och en stor väska. Ok, Jag tar väskan och du tar ryggsäcken, okay? Nivå 1 ANKOMST Hej! Är du Sandra? Ja, det är jag. Och du är du Erik? Ja, äntligen. Hur mår du? Bra tack, och du? Bra, tack. Och resan. Gick den bra? Inte illa Jag är ganska trött och jag är törstig Det

Läs mer

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!!

!!! Några verb är oregelbundna vara är var!!! 1 VERB I PRESENS Svenska verb har fem olika böjningsformer: presens, infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum och imperativ. Presens använder man om nutid. Man kan också använda det om framtid om det

Läs mer

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet!

Välkommen till arbetsbladet som hjälper dig att förstå och arbeta med den andra episoden i serien Bankrånet! ARBETSBLAD PRODUCENT: SÄNDNINGSDATUM: 2013-02-27 KONCEPTUTVECKLING AV ARBETSBLAD: JOHAN POPPEN & ANNA NYMAN PEDAGOG: EMMA BJARNEBY BESTÄLLNINGSNUMMER: PROGRAMNR: 103259/TV2 KONTAKT: KUNDTJANST@UR.SE EL

Läs mer

Cuándo nace? När föds (han) Cristóbal Colón Christofer. mueve la cola (han) viftar på. coge el lápiz han tar pennan. Columbus. svansen cuatro fyra

Cuándo nace? När föds (han) Cristóbal Colón Christofer. mueve la cola (han) viftar på. coge el lápiz han tar pennan. Columbus. svansen cuatro fyra Amor 1 Cutiño Capítulo 1: Como un rey Como Som un rey en kung no inte es (han) är blanco vit negro svart Él Han gris grå Tiene Han har una pinta blanca en vit fläck en i la frente pannan tiene forma de

Läs mer

Spanska höstterminen 2014

Spanska höstterminen 2014 LOKAL PEDAGOGISK PLANERING (LPP) Susanna Bertilsson Grindenheten 2014-08-12 Ämne, årskurs och tidsperiod Spanska, åk 6, vecka 35-51. Spanska höstterminen 2014 Arbetsformer VAD? Vi kommer att ha genomgångar,

Läs mer

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE

Ali & Eva KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 8 LÄSFÖRSTÅELSE Rätt eller fel? rätt fel det kan man inte veta 1. har bytt till en annan förskola. 2. Emmas föräldrar tror att har mycket kontakt med Malin. 3. s pappa är ingenjör. 4. trivs bra

Läs mer

Planering för moment2 Spanska

Planering för moment2 Spanska Period: v10-v14 Planering för moment2 Spanska Material: Vale7 Textbok och Övningsbok. Stenciler från Lärarhandledningen Kapitel: 14 Algo de comer s54-55 Vokabulär: Matord, siffrorna, riktningsord, Grammatik:

Läs mer

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik:

Ord och fraser: Familjen. Uttal. Fraser om familjen. Grammatik: Lektion 6 Ord och fraser: Familjen Uttal Fraser om familjen Grammatik: Verb: Hjälpverb + infinitiv Som Satsadverbial Possessiva pronomen Familj och släkt Jag heter Åsa och är gift med min man som heter

Läs mer

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is.

Studiebrev 13. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen. Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is. Háskóli Íslands Svenska lektoratet Höstterminen Grammatik I 05.70.03 (2,5 p) H [ects: 5] Lärare: Maria Riska mar@hi.is Studiebrev 13 Uppgift 1 I det här sista Studiebrevet vill jag att du kommer med lite

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00

Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00 Spanska Sammanfattning Grund + Forts version 2009-05-05 15:00 1 Regelbundna verb abandonar abrazar abreviar acompañar actuar acusar adaptar adelantar admirar adivinar adorar afectar afirmar ahorrar alabar

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9

Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Sveaskolans lokala kursmål och betygskriterier för moderna språk årskurs 6-9 Datum: 2010-08-19 Ämnesansvariga: John Dennis, Maria kehlmeier, Karin Munthe, Elin Fengpíng Mao Undervisning i Moderna språk

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Level 1 swedish Level 1

Level 1 swedish Level 1 Svenska Curriculum Text Level 1 swedish Level 1 Swedish Sueco Suédois Schwedisch Svedese Curriculum Text Texto del curso Texte du cours Kursinhalt Testo del corso RosettaStone.com RosettaStone.co.uk 1261045

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Gulzat Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett litet

Läs mer

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1.

Svenska i fokus 1. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet. Sidorna 94 96 plus facit ur Svenska i fokus 1. Svenska i fokus 1 Svenska i fokus 1 är ett nybörjarläromedel med snabb och tydlig progression. Boken är framtagen för vuxna och tonåringar med studievana. Provlektion: Tidsordet/objektet i fundamentet

Läs mer

SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag

SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag 1 SEXTOS: 2008-2009: OBS, alla ska gör a klart övningsboken tills på onsdag Gustar= Gillar, tycka om Cantar= Sjunga Dormir= Sova Tocar= Spela instrument Te gusta cantar?= Gillar du att sjunga? Me gusta

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Elementary A1 SZ1. 1. Vad har Anna för yrke? 2. Hur många barn har Anna och Peter? 3. Vad gör Linda efter middagen? 4. Arbetar Peter också i helgen?

Elementary A1 SZ1. 1. Vad har Anna för yrke? 2. Hur många barn har Anna och Peter? 3. Vad gör Linda efter middagen? 4. Arbetar Peter också i helgen? WYNIK TESTU REKOMENDACJA Podpis lektora Podpis słuchacza Elementary A1 SZ1 Övning 1: Läs texten och sedan svara på fragorna. Använd hela satser. Anna Svensson är 30 år. Hon arbetar som läkare på ett sjukhus.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari.

Gröna grodan Facit. Min tankekarta Exempel: Stina Lager. Dra streck A Ö bild. Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö. sid 4. den 3:e januari. Gröna grodan Facit sid 4 Min tankekarta Stina Lager den 3:e januari Byskolan att simma sid 5 Dra streck A Ö bild G R Ö N A G R O D A N Gröna grodan sid 6 Alfabetet B D E G I K N P S T Y Å Ö b d f h j l

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma

LÄRARHANDLEDNING. Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma LÄRARHANDLEDNING Art. nr. 7763-074-6 Maxilotto Hemma Maxilotto - Hemma är framtaget för att på ett roligt och stimulerande sätt hjälpa barn och ungdomar utveckla basordförrådet. Det lämpar sig givetvis

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska.

Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kapitel 6 Boende Aktivering 6.1. Frukter och grönsaker. Vi lär oss vad olika frukter och grönsaker heter på svenska. Kursledaren har en bunt med substantivkort som föreställer grönsaker och frukter, så

Läs mer

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ).

enligt egen smak eller enligt instruktioner som kursledaren ger (valfritt alternativ). Kapitel 11 Kläder Aktivering 11.1. Jens ska köpa nya kläder. Vi lär oss vad olika klädesplagg heter på svenska. Gruppen lyssnar till ljudfilen i övning 11/1 och läser texten. Tillsammans märker deltagarna

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0

Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 C Varimages - Hemma hos Art.nr. 7762-958-0 Korten i den här serien ger barnen möjlighet att själva påverka berättelsen. Sekvenserna är enkla och tydliga och de olika valmöjligheterna ger möjlighet till

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-01-15 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Astrid och Carmencita

Astrid och Carmencita SÄNDNINGSDATUM: 2008-06-03 PROJEKTANSVARIG: LAURA ALBANESI Astrid och Carmencita Mulan på den branta stigen är på väg till en by i en utlöpare till Anderna. Den har tung last. Lasten består av böcker.

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Förord KERSTIN BALLARDINI

Förord KERSTIN BALLARDINI Förord Det här häftet är avsett för elever som redan har ett visst ordförråd i svenska, men som behöver få en klar bild av språkets tempussystem, lära sig vilka former de regelbundna och oregelbundna verben

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin.

1. Han heter Tim. 2. Hon heter Lisa. 3. Hon heter Malin. Facit Extra! 1 s. 5 penna 3. papper 4. lexikon 5. dator 6. stol 7. elev 8. suddgummi 9. block 10. klocka 11. bord 1 bok s. 6 en penna 3. ett suddgummi 4. ett papper 5. en dator 6. en stol 7. ett block

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Skriv först in de aktuella verben i alla tempus i det nya schemat som du har fått! Fyll sedan i rätt form (tempus) av verben i övningen!

Skriv först in de aktuella verben i alla tempus i det nya schemat som du har fått! Fyll sedan i rätt form (tempus) av verben i övningen! Verbgrupp 1. form (tempus) av verben i övningen! arbeta Han heltid nu. Förra året.han halvtid. Nästa år ska han heltid igen. Han har snart i 20 år. spela du piano? Nej, men jag kan..fiol. Nästa år ska

Läs mer

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när?

Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010. Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Handlings plan RoM projektet för : Stattutgatan 4, avd 6 Datum: 2010 Förbättringsområde Delmål/Mål Hur gör vi? Klart/när? Resultat Ny arbetsordning Vardagsrehabilitering Gå till maten Förbättra personalens

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11.

Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet; Lgr 11. Lokal studieplan för introduktionsgrupper årskurs 8-9 Centrum för tvåspråkighet Introduktionsgruppernas verksamhet utgår från Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet;

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska.

Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. Kapitel 2 - Yrken Aktivering 2.1. Vilka olika yrken finns det? Vi lär oss vad olika yrken heter på svenska. På väggen: plansch/affisch med olika yrken. Läraren presenterar de olika yrkena på affischen

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Kost och träning Sömn och vila Hälsa

Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Sömn och vila Hälsa Kost och träning Vi är skapta för att röra på oss, annars bryts musklerna ner. Starkt skelett minskar risken för benbrott och stukade leder. Mat är vår bensin för att

Läs mer

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Med livet som insats ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA knastrar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra sprakar (sida 5, rad 2), här: ett ljud som stör och gör det svårt att höra

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer