Spanska. Sammanfattning Grund. version :30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spanska. Sammanfattning Grund. version 2009-01-22 19:30"

Transkript

1 Spanska Sammanfattning Grund version :30 1

2 Regelbundna verb adorar amar anotar aprovechar asesinar ayudar bailar bajar buscar cambiar cantar caracterizar cenar cocinar colocar comparar completar comprar comunicar conservar consultar contestar cortar debutar dejar desarrollar desayunar descansar desear dominar encantar enseñar entrar escapar escuchar esperar esquiar estudiar explicar faltar formar fumar fundar avguda älska anteckna utnyttja mörda hjälpa dansa gå av, gå ned söka ändras sjunga utmärka äta middag laga mat placera jämföra göra färdigt köpa meddela bevara rådfråga svara skära debutera lämna utveckla äta frukost vila önska behärska tycka om lära, lära ut komma in fly ifrån, undkomma lyssna vänta på, hoppas åka skidor studera förklara fattas bilda, utgöra röka grunda ganar gritar gustar hablar identificar impresionar interpretar inventar lavar limitar limpiar llamar llegar llevar luchar mandar marcar merendar mirar nadar necesitar notar observar odiar ordenar organizar pagar pasar pasear perdonar perfeccionar picar pintar planchar preguntar preparar quedar reaccionar realizar reflejar regalar rellenar reservar vinna skrika tycka om prata identifiera göra intryck på tolka hitta på tvätta begränsa göra ren ringa komma bära, ha på sig kämpa bestämma markera fika titta bada behöva lägga märke till observera hata ordna ordna, organisera betala tillbringa passera förlåta vidareutveckla äta tapas måla stryka fråga förbereda, tillaga komma överens reagera utföra, göra spegla skänka fylla boka 2

3 retratar sacar sacrificar terminar tocar tomar trabajar utilizar variar viajar visitar avbilda ta ut offra avsluta spela ta, dricka arbeta använda variera resa besöka aprender barrer beber ceder coger comer cometer comprender conceder correr coser creer deber depender esconder leer nacer ofender recorrer resolver responder romper sorprender suspender temer lära sig sopa dricka lämna, ge med sig ta äta middag ge i uppdrag förstå bevilja springa sy tro vara tvungen, böra bero på gömma läsa födas såra resa längs lösa svara förstöra överraska avbryta frukta abrir admitir añadir cubrir cumplir decidir definir describir descubrir difundir discutir escribir existir fréir insistir pedir percibir permitir recibir seguir servir subir sustiuir vivir öppna tillåta lägga till täcka, duka, betala fylla (år) besluta definiera beskriva upptäcka sprida diskutera skriva existera steka insistera beställa lyfta tillåta få följa tjäna, duga gå upp, stiga ersätta bo, leva 3

4 Diftongerna formeras i 1, 2, 3 sing. plus 3 pl. e -> ie cerrar stänga convertirse bli despertarse vakna divertirse roa sig empezar börja entender förstå nevar snöa pensar tänka perder förlora preferir föredra recomendar rekommendera referirse syfta på sentar sitta sentir känna, beklaga, mena querer vilja, älska o -> ue acodarse acordarse acostarse almorzar contar costar doler dormir encontrar llover morir mostar poder probar recordar soler sonar torcer volver i -> ie adquirir u -> ue jugar stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig äta frukost berätta kosta ha ont sova finna, träffa regna dö visa kunna pröva minnas bruka spela, klinga, låta ta av, svänga av återvända förvärva spela, leka 4

5 Presens av regelbundna verb De regelbundna verben delas in i tre konjugationer, vilken konjugation ett verb tillhör ser man på infinitivändelserna -ar, -er och -ir. I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomo bebo vivo 2 tú tomas bebes vives 3 usted, él, ella toma bebe vive plural 1 nosotr/os-as tomamos bebemos vivimos 2 vosotr/os-as tomáis bebéis vivís 3 ustedes, ellos, ellas toman beben viven 5

6 Oregelbundna verb decir säga digo dices dice decimos decís dicen estar vara estoy estás está estamos estáis están dar ge doy das da damos dais dan haber ha he has ha hemos habéis han hacer göra hago haces hace hacemos hacéis hacen ir gå, resa voy vas va vamos vais van oír lyssna oigo oyes oye oímos oís oyen poner saber ställa, sätta, lägga veta, kunna pongo pones pone ponemos ponéis ponen sé sabes sabe sabemos sabéis saben salir gå ut salgo sales sale salimos salís salen ser vara soy eres es somos sois son tener ha tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen traer ha, bära med sig traigo traes trae traemos traéis traen venir komma vengo vienes viene venimos venís vienen ver se veo ves ve vemos veis ven parecer (verka, tyckas), conocer (känna, lära känna), traducir (översätta) är oregelbundna i 1:a person singular (parezco, conozco, traduzco). 6

7 Reflexiva verb acodarse acordarse acostarse afeitarse casarse convertirse despertarse dirigirse divertirse divorciarse ducharse enamorarse encontrarse interesarse irse lavarse levantarse llamarse mencionarse peinarse preocuparse quedarse relajarse stödja sig, luta sig komma ihåg lägga sig raka sig gifta sig bli vakna vända sig till roa sig skilja sig duscha förälska sig mötas, träffas intressera sig ge sig iväg tvätta sig stiga upp heta nämnas kamma sig bekymra sig stanna kvar vila, koppla av Det reflexiva pronomet placeras alltid direkt framför hjälpverbet. Mis padres se han divorsiado = Mina föräldrar har skiljt sig 7

8 Perfekt Perfekt består av presens av hjälpverbet haber samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna Perfekt particip av regelbundna verb bildas av verbets stam och -ado (-ar verb) och -ido (-er och -ir verb). Oregelbundna abrir cubrir escribir decir descubrir fréir hacer ir leer morir poner querer resolver romper ser ver volver abierto cubierto escrito dicho descubierto frito hecho ido léido muerto puesto querido resuelto roto sido visto vuelto Gerundium Qué están haciendo? = Vad håller de på med? En pågående handling uttrycks med en form av estar + gerundium. Gerundium bildas på verbets stam med tillägg av ändelserna -ando (-ar verb) och -iendo (-er och -ir verb). Undantag: leer ver decir leyendo viendo diciendo Pronomenet står antingen direkt framför verbet eller är ihopskrivet med gerundiumformen. Pedro se está lavando, Pedro está lavandose = Pedro tvättar sig 8

9 Preteritum Regelbundna I II III tomar beber vivir singular 1 yo tomé bebí viví 2 tú tomaste bebiste viviste 3 usted, él, ella tomó bebió vivió plural 1 nosotr/os-as tomamos bebimos vivimos 2 vosotr/os-as tomasteis bebisteis vivisteis 3 ustedes, ellos, ellas tomaron bebieron vivieron Förändringar i stavningen Streck indikerar att böjningen följer tabellen ovan. buscar empezar llegar leer singular 1 busqué empecé llegué leíste leyó plural leímos leísteis leyeron Oregelbundna Stamändring ir, ser singular 1 -e fui 2 -iste fuiste 3 -o fue plural 1 -imos fuimos 2 -isteis fuisteis 3 -ieron fueron Stamändringar estar estuv- decir dij- (dijeron i 3:e pers. pl.) tener tuv- venir vinhacer hic- (hizo i 3:e pers. sing.) querer quispoder pud- traer traj- (trajeron i 3:e pers. pl.) saber sup- poner pus- 9

10 Preteritum uttrycker avslutade skeenden i förfluten tid och svarar på frågorna: Vad händer? Hur gick det? Hur lång tid varade det? Preteritum används 1 för att återge ett händelseförlopp Se oyó un trueno. Entonces empezó a llover = En åsknall hördes. Då började det regna 2 för att återge något som skedde och fullbordades, ofta betonas resultatet El alemán perdió el primer set = Tysken förlorade första set 3 för att återge en handling, ett skeende eller tillstånd som är tidsbegränsat Paco estuvo tres años en Italia = Paco var tre år i Italien 4 för att uttrycka en handling som upprepades flera gånger (inte en vana) La llamé cuatro veces = Jag ringde henne fyra gånger 5 vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna La película fue divertidísima = Filmen var jätterolig Futurum ir + a + infinitiv = vad man ska / tänker göra Qué vas a hacer? = Vad tänker du göra? Voy a hacer = Jag ska 10

11 Viktiga uttryck Måste Hay que + infinitiv = man måste, det är nödvändigt Hay que tomar el tren = Man måste ta tåget Tener que + infinitiv = en bestämd person måste Tienes que tomar el tren = Du måste ta tåget Åka Voy a España / a la playa / al museo = Jag åker till Spanien / stranden / museet Voy en tren / en coche / en avión = Jag åker tåg / bil / flyg Voy a pie = Jag går till fots Är Hay = det finns + obestämd form av substantivet Hay un coche en la calle = Det finns en bil på gatan Estar = befintlighet, må, känslor (övergående) Estoy en Madrid = Jag är i Madrid Ser = övriga fall: nationalitet, yrke, härkomst, klockslag, identitet Soy sueco = Jag är svensk Påkalla uppmärksamhet Oiga, dónde está? = Ursäkta, var ligger Por favor, hay? = Ursäkta, finns det Perdone, dónde está? = Ursäkta, var ligger Sabe usted si hay? = Vet ni om det finns något Handla Quiero... = Jag skulle vilja ha... Deme... = Ge mig... Me pone...? = Kan jag få... Cuánto es? = Vad blir det? Cuánto cuesta/vale...? = Vad kostar...? 11

12 Vädret Hace buen tiempo Hace mal tiempo Hace sol Hace calor Hace frío Hace viento Hace quince grados Llueve Nieva Está nublado Det är vackert väder Det är dåligt väder Solen skiner Det är varmt Det är kallt Det blåser Det är 15 grader Det regnar Det snöar Det är molnigt / mulet Klockan Qué hora es? = Vad är klockan? Es la una = Klockan är ett Son las dos (en punto) = Klockan är prick två Son las dos y cuarto = Klockan är kvart över två Son las dos y media = Klockan är halv tre Son las tres menos cuarto = Klockan är kvart i tre A qué hora es? = När? A qué hora quedamos? = När ska vi träffas? A la una = Klockan ett A las dos = Klockan två Ringa Diga?, Dígame? = Hallå! De parte de quién? = Vem kan jag hälsa ifrån? Se pone al aparato = Här kommer han/hon Mått och vikt un litro 1 liter medio litro ½ liter un litro y medio 1 ½ liter un kilo 1 kilo un cuarto de kilo ett kvarts kilo cien gramos ett hekto Obs: Ingen obestämd artikel framför medio. 12

13 Månaderna enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Veckodagarna lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag Ordningstal primero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) secundo tercero (utan-o framför maskulina substantiv, med -a i femininum) cuarto quinto första andra tredje fjärde femte Adjektivens förstärkning Ett adjektiv kan förstärkas med ändelsen -ísimo/a. Es una pélicula malísima = Det är en urdålig film 13

14 Tidsuttryck hoy esta semana este mes esta mañana / tarde / noche ante-ayer ayer anoche la semana pasada el mes / año pasado mañana pasado mañana la semana que viene el próximo mes el año que viene / el próximo año cada año / mes / día a veces de a en seguida nunca normalmente pronto, temprano siempre ya tarde todavía durante antes después idag denna vecka denna månad i morse / eftermiddag / kväll förrgår igår igår kväll förra veckan förra månaden / året i morgon övermorgon nästa vecka nästa månad nästa år varje år / månad / dag ibland från... till... genast aldrig i vanliga fall tidigt alltid redan sent fortfarande under innan efter Läge och riktning entre cerca de lejos de detrás de enfrente de al lado de delante de allí desde hasta a la derecha de a la izquierda de todo recto mellan nära långt ifrån bakom mittemot bredvid framför där från till höger om vänster om rakt fram 14

15 Frågeord De dónde? Varifrån? Cómo? Hur? Cuándo? När? Cuánto,-a,-os,-as? Hur mycket? Dónde? Var? Por qué? Varför? Qué? Vad? Quién? Vem? Cuál? Vilken? Man Se habla español = Man talar spanska En España se hablan cuatro lenguas = I Spanien talar man fyra språk På restaurang La carta, por favor = Menyn, tack Yo quiero... = Jag skulle vilja ha... Para mí... = För mig Qúe quieres...? = Vad vill du ha...? Qué tal está? = Hur smakar Me trae = Kan jag få La cuenta, por favor = Notan, tack Me trae un poco más de pan, por favor = Kan jag få lite mer bröd, tack Otra botella de vino, por favor = En flaska vin till, tack Har just gjort acabar de + infinitiv = har just gjort, hade just gjort Acabo de hacer el servicio militar = Jag har just gjort militärtjänsten Något som upprepas volver + a + infinitiv = handlingen upprepas Félix vuelve a sentar = Félix lägger sig igen 15

16 Bueno eller bien Adjektiven bueno och malo förlorar sitt -o framför ett maskulint substantiv. Adjektiv -> bueno Es un buen cocinero = Det är en bra kock Adverb -> bien Cocina bien = Han lagar bra mat Mycket Mycket heter muy framför adjektiv och adverb. Mi abuelo es muy rico = Min farfar är mycket rik Mycket heter mucho vid verb. Alberto trabaja mucho = Alberto arbetar mycket Mycket heter mucho eller mucha framför substantiv. No tengo mucha dinero = Jag har inte mycket pengar Många heter muchos eller muchas. Tengo muchos amigos = Jag har många vänner Färger el violeta el azul el gris el naranja el rojo el blanco el marrón el rosa el verde el negro el amarillo violett blå grå orange röd vit brun rosa grön svart gul I klädesaffären Qué desea? = Vad önskar ni? Quería... = Jag skulle vilja ha Qúe talla? = Vilken storlek? Qué le parece esta? = Vad tycker ni om den här? Me queda... = Den passar mig... Me la llevo = Jag tar den 16

17 Adjektiv Böjning A maskulinum femininum singular un teléfono negro una falda roja plural teléfonos negros faldas rojas Adjektiv som i maskulinum slutar på -o byter i femininum ut -o mot -a. Pluraländelsen är -s. B maskulinum femininum singular un coche verde un vestido azul una blusa verde una camisa azul plural coches verdes vestidos azules blusas verdes camisas azules Adjektiv som slutar på annan vokal än -o eller på konsonant får samma form i femininum. C maskulinum femininum singular un periódico español una industria espãnola plural periódicos españoles industrias espãnolas Nationalitetsadjektiv som slutar på konsonant får tillägget -a i femininum. simpático cansado barato atrevido seco frío interesante oscuro guapo caro moreno bueno complicado pobre divertido aburrido difícil grande joven alegre trevlig trött billig djärv torr kall intressant mörk söt dyr mörk bra komplicerad fattig rolig tråkig svår stor ung glad 17

18 18 abierto öppen ordenado prydlig bonito vacker distinto annorlunda rico rik, läcker (om mat) incómodo obekväm tímido blyg intranquilo ängslig rubio blond desordenado ostädad pequeño liten igual likadan tranquilo lugn viejo gammal cómodo bekväm triste ledsen, sorglig fácil lätt feo ful cerrado stängd bello skön ideal idealisk original originell creativo kreativ estupendo fantastisk imposible omöjligt fuerte stark curado lagrad mixto blandad picante pikant salado salt soso smaklös caliente varm duro hard limpio ren diario daglig frustrado frustrerad jubilado pensionerad loco galen brilliante lysande mismo själv increíble otrolig cándido godtrogen desalmado samvetslös frustrado frustrerad conocido känd verdadero riktig

19 19 deprimido deprimerad alto lång calvo flintskallig gordo tjock, knubbig delgado smal bajo kort solo ensam divorciado frånskild soltero ogift serio allvarlig propio eget lleno full av delicioso läcker dominante härsklysten corto kort detallado detaljerad malo dålig comunicativo pratsam pesimista pessimistisk optimista optimistisk generoso givmild estudioso flitig sincero ärlig informal informell azul marino marinblå clásico klassisk precioso söt, vacker estrecho trång ancho bred cariñoso tillgiven ñoño barnslig complejo invecklad político politisk común gemensam cruel grym sorprendente förvånande pacífico fredlig humano mänsklig europeo europeisk eterno evig último senaste, sista adecuado passande satírico satirisk modesto enkel feliz lycklig solo ensam

20 Konjunktioner y (e när följande ordet börjar på i-ljud) o (u när följande ordet börjar på o-ljud) pero que porque si por eso mientras ni ni no ni como desde hasta och eller men att eftersom, därför att om därför medan vare sig eller varken eller eftersom från till Adverb poco bastante muy todo mejor menos más tanto, tanta, tantos, tantas tan otro, otra, otros, otras entonces ahora, hoy quizás juntos así ya como últimamente tampoco totalmente probablemente incluso intensamente lite ganska mycket helt bättre mindre mer så mycket så ännu en då nu kanske tillsammans på så vis redan, nu liksom på sista tiden inte heller fullständigt troligen även intensivt 20

21 Prepositioner sin con a de en para por contra hacia utan med till, på, i från, av, ur I, på, vid, hos för, med genom, på, i mot mot Pronomen Personliga pronomen Subjektsformer Prepositionsformer Dativobjekt Ackusativ Reflexiva yo jag a mí till mig me mig me mig me mig tú du a ti te dig te dig te dig él han a él le honom lo honom, se sig, Er den, det ella hon a ella henne la henne, den, det usted Ni a usted Er lo/la/le Er nosotros vi a nosotros nos oss nos oss nos oss nosotras a nosotras vosotros ni a vosotros os er os er os er vosotras a vosotras ellos de a ellos les dem los dem se sig, Er ellas a ellas las ustedes Ni a ustedes Er los Er las les Subjektsformer Används ofta inte för verbets böjning visar vilken person som avses, men man sätter ut pronomenet för att undvika missförstånd. Ella es de Dinamarca, pero él es de Suecia = Hon är från Danmark, men han är från Sverige 21

22 Prepositionsformer Används efter prepositioner som a, de, en, con och para. Para mí una cerveza = En öl till mig, tack Mí och tí blir comigo och contigo efter con. Voy contigo = Jag följer med dig Förstärkande omskrivning: A mí me gusta el pescado = Jag tycker om fisk Dativobjekt Le escribes una carta? = Skriver du ett brev till honom/henne Observera användningen av dativ vid verben interesar, gustar, encantar, doler. Me gusta el café = Jag tycker om kaffet. Me gustan las gambas = Jag tycker om räkorna. Le gusta el pescado, señora? = Tycker Ni om fisk? Les gustan las patatas fritas? = Tycker Ni om pommes frites? (till flera) Ackusativobjekt Tú compras el pan, no? = Du köper väl brödet? Sí, lo compro yo = Ja, jag köper det När ackusativobjektet är en eller flera personer föregås det av a. Vid verbet tener används för det mesta inte a. En en cuadro vemos al rey y a la reina = På tavlan ser vi kungen och drottningen Vamos a visitar el Museo del Prado = Vi ska besöka Pradomuséet Reflexiva pronomen Me lavo = Jag tvättar mig A qué hora te acuestas? = Hur dags går du och lägger dig? Dativ- och ackusativobjekt samt reflexiva pronomen placeras: -direkt framför den böjda verbformen Lo hago ahora = Jag gör det nu - framför former av haber Ya lo ha hecho = Jag har redan gjort det -ihopskrivet med infinitiven eller direkt framför det böjda verbet Voy a hacerlo = Jag ska göra det Lo voy a hacer = Jag ska göra det -ihopskrivet med gerundium eller framför det böjda verbet Estoy haciéndolo = Jag håller på att göra det Lo estoy haciendo = Jag håller på att göra det 22

23 Possessiva pronomen mi mió, mía mitt, min mis miós, miás mina tu tuyo, tuya ditt, din tus tuyos, toyas dina su suyo, suya hans, hennes, sus suyos, suyas hans, hennes, sin, sitt, Er, sina, Era Ert nuestro nuestro vår nuestros nuestros våra nuestra nuestra vår nuestras nuestras våra vuestro vuestro er, ert vuestros vuestros era vuestra vuestra vuestras vuestras era su suyo sin, sitt, Er, Ert, deras sus suyos, suyas sina, Era, deras Demonstrativa pronomen mask. sing. fem. sing. mask. pl. fem. pl. neutral här (aquí) este esta estos estas esto där (ahí) ese esa esos esas eso där borta (allí) aquel aquella aquellos aquellas aquello 23

24 Substantiv Regler Substantiv som slutar på -o är i regel maskulina. Substantiv som slutar på -a är i regel feminina. Substantiv som slutar på -e är antingen eller. Några substantiv på -o är feminina (mano, radio, foto, moto). Några substantiv på -a (ofta av grekiskt ursprung) är maskulina (día, clima, problema, mapa). Substantiv på -ión är feminina. Substantiv på -dad är feminina. Substantiv på slutar på -ista (många yrken) kan vara antingen eller. Siffrorna är maskulina. Bokstäverna är feminina. Pluralbildning maskulinum femininum maskulinum femininum singular libro noche hotel ciudad plural libros noches hoteles ciudades Några substantiv finns bara i plural (vacaciones, gafas). Några substantiv finns bara i singularis (gente, dinero, ropa). Ord som slutar på -s i singularis är oförändrade i plural (lunes). Maskulina Feminina mundo värld fiesta fest libro bok tarde eftermiddag músico musiker canción sång jugador spelare cantante sångerska pintor konstnär escritora författarinna ciclista cyklist pintora konstnär (kvinnlig) político politiker gente folk rey kung reina drottning fotógrafo fotograf fotógrafa fotograf (kvinnlig) mecánico mekaniker profesión yrke taxista taxichaufför taxista taxichaufför centro centrum pregunta fråga artículo artikel oficina kontor periódico tidning foto fotografi trabajo arbete arquitecta arkitekt (kvinnlig) encuentro möte reportera reporter (kvinnlig) chico pojke chica flicka señor herr señorita fröken espejo spegel señora fru 24

25 norte norr palabra ord sur söder directora chef (kvinnlig) este öster capital huvudstad oeste väster persona person amigo vän secretaria sekreterare (kvinnlig) colegio skola lengua språk compañero kamrat profesora lärare (kvinnlig) año år novia flickvän cocinero kock hija dotter banco bank respuesta svar jefe chef empresa företag hospital sjukhus calidad kvalitet hijo son marca märke teléfono telefon entrada ingång móvil mobiltelefon ayuda hjälp regalo present plaza torg hermano bror altura höjd cumpleaños födelsedag cultura kultur país land esposa hustru cuadro ruta, tavla industria industri mapa karta fábrica fabrik novio pojkvän universidad universitet mesón värdshus actividad aktivitet letrero skylt avenida aveny reloj klocka habitante invånare metro tunnelbana artista artist habitante invånare costa kust café kaffe casa hus coche bil carretera landsväg escritor författare autopista motorväg premio pris playa strand artista artist tranquilidad lugn tráfico trafik postal vykort cine biograf isla ö teatro teater provincia provins museo museum bandera flagga lugar plats montaña berg estrés stress moneda valuta pueblo by lluvia regn problema problem cara ansikte bar bar mano hand saludo hälsning llave nyckel mar hav nieve snö estrecho sund sombra skugga clima klimat estación station, årstid tiempo väder primavera vår 25

26 cielo himmel calle gata suelo jord cerveza öl viento vind sed törst calor värme mujer hustru mes månad viaje resa verano sommar paseo promenad otoño höst esquina gathörn invierno vinter luz ljus edificio byggnad catedral katedral sitio plats biblioteca bibliotek plano stadskarta gimnasia gymnastik aparcamiento parkering semana vecka tren tåg excurción utflykt semáforo trafikljus fecha datum arma vapen habitación rum monumento monument carta brev parque park libertad frihet ruido buller televisión television santo namnsdag ciudad stad lujo lyx flor blomma burro åsna verdad sanning río flod elección val amor kärlek frontera gräns corazón hjärta especialidad specialitet periodista journalist periodista journalist dentista tandläkare dentista tandläkare día dag facultad fakultet billete biljett fruta frukt sistema system noche natt silencio tystnad corazonada föraning planeta planet vida liv armario skåp cosa sak abecedario alfabet revista tidsskrift carro vagn radio radio monedero portmonnä religión religion sol sol puerta port fútbol fotboll película film infierno helvete educación utbildning hambre hunger colonización kolonisation sabor smak iglesia kyrka programa program posibilidad möjlighet archipiélago skärgård hora timme tema tema llamada telefonsamtal hotel hotell enfermera sjuksköterska restaurante restaurang cajera kassörska padre far tienda affär 26

27 dinero pengar farmacia apotek partido match madre mor examen tentamen exposición utställning arte konst naturaleza natur aspecto aspekt mesa bord árbol träd silla stol pájaro fågel cámara kamera toro tjur langosta hummer malententido missförstånd gamba räka mensaje meddelande ventana fönster baño badrum guitarra gitarr fuego eld moto motorcykel ambiente atmosfär cena middag empleado anställd castaña kastanj menú dagens rätt ingeniería ingenjörsvetenskap camino väg cocina kök rato stund maravilla underverk piso våningsplan pelota boll porter målvakt amiga väninna gol mål vez gång vecino granne mandarina mandarin partido match sardina sardin objecto föremål carne kött pescado fisk (som maträtt) panadería bageri contestador telefonsvarare pescadería fiskhandel automático mercado marknad verdulería grönsaksaffär puesto salustånd carnicería slakteri melón melon frutería fruktaffär calamar bläckfisk charcutería kött- och korvaffär tomate tomat lata burk champiñón champinjon dependienta expedit pollo kyckling botella flaska jamón skinka barra baguette kilo kilo mantequilla smör vendedor försäljare bolsa påse aceite olja caja ask, kassa queso ost galleta kex gramo gram leche mjölk precio pris oferta erbjudande pan bröd lista lista paquete förpackning cebolla lök agua vatten manzana äpple macarrón makaron fresa jordgubbe bombón karamell cantidad mängd producto produkt aspiradora dammsugare 27

28 huevo ägg entrada förrätt limón citron sopa soppa pan sueco knäckebröd ensalada sallad papel higiénico toalettpapper tortilla omelett litro liter merluza kummel título titel paella paella gazpacho gazpacho bebida dryck revuelto röra macedonia de fruta fruktsallad filete filé naranja apelsin ajo vitlök gana aptit postre efterrätt sal salt flan brylépudding carta meny sorbete sorbet cuenta räkning, nota helado glass copa vinglas, drink chocolate choklad cuchara sked gas kolsyra servilleta servett zumo juice mermelada marmelad vino vin tostada rostat bröd plato maträtt, tallrik costumbre vana pepino gurka verdura grönsak pimiento paprika pimienta peppar vinagre vinäger merienda mellanmål, fika cliente kund tapa tilltugg camarero kypare cruz kors vaso dricksglas cama säng tenedor gaffel solución lösning cuchillo kniv ropa kläder mantel bordsduk basura sopor alimento livsmedel memoria minne círculo cirkel, ring discusión diskussion curso kurs fase period, stund croasán croissant resistencia motståndskraft churro flottyrkringla tía faster, moster caña glas öl ira vrede ración portion abuela farmor, mormor abrazo kram hermana syster trozo bit cuñada svägerska desayuno frukost actriz skådespelerska almuerzo lunch relación förhållande té te nieta barnbarn (kvinnlig) maíz majs prima kusin (kvinnlig) frijol böna sobrina brors/systerdotter bocadillo smörgås infanta spansk prinsessa jardín trädgård falta brist dormitorio sovrum parte del ordenador dator mina gruva 28

29 hombre man opinión åsikt marido make reunión möte abuelo farfar, morfar consulta rådfrågning enemigo fiende jubilación pensionering nieto barnbarn (manlig) descripción beskrivning primo kusin (manlig) corbata slips sobrino brorson, systerson gafas (pl) glasögon miembro medlem vacaciones (pl) semester infante spansk prins barba skägg padrino gudförälder antigüedad antikvitet barrio stadsdel viuda änka gemelos (pl) tvillingar menor den yngsta accidente olycka cocinera kokerska tío farbror, morbror llegada mål alida start chaqueta kavaj, jacka rincón hörn falda kjol suegro svärfar camisa skjorta jubilado pensionär blusa blus aeropuerto flygplats bota stövel, känga pelo hår paciencia tålamod vaqueros (pl) jeans atención uppmärksamhet ojo öga prenda klädesplagg bigote mustasch cazadora jacka viudo änkling minifalda minikjol idioma språk media damstrumpa nacimiento födelse lana ylle abrazo kram raya streck, rand sombrero hatt camiseta t-shirt futuro framtid talla storlek calcetín herrstrumpa, socka tarjeta kort vestido klänning línea rad abrigo rock, kappa meta mål traje kostym mochila ryggsäck jersey tröja ciencia vetenskap pantalones (pl) byxor escritura skrift zapato sko guerra krig cuero läder cabeza huvud lunar prick, fläck boca mun cristal glas pierna ben algodón bomull rodilla knä probador provrum oreja öra dulces (pl) godis, sötsaker nariz näsa niño barn huelga strejk disco skiva guardia vakt lápiz blyertspenna noticia nyhet papel papper alegria glädje 29

30 auriculares (pl) hörlurar agencia resebyrå bolígrafo kulspetspenna dirección adress origen ursprung mezquita moské siglo århundrade ruta färdväg conocimiento kunskap vuelta återresa cuerpo kropp creatividad kreativitet cuello hals muerte död codo armbåge tinieblas (pl.) dunkel, mörker estómago mage pasión passion pene penis amistad vänskap pie fot presencia närvaro dedo del pie tå publicidad reklam diente tand estética konstuppfattning brazo arm bailarina dansös dedo finger característica utmärkande drag pasado förflutna copla ballad folleto broschyr pareja par descanso vila, uppehåll regreso återresa guión manusskript cómic serietidning montón hög triunfo framgång éxito succé personaje person, typ sentimiento känsla humor humor tabú tabu diseñador designer ilustrator illustrator soldado soldat torero tjurfäktare 30

Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00

Spanska. Sammanfattning Grund + Forts. version 2009-05-05 15:00 Spanska Sammanfattning Grund + Forts version 2009-05-05 15:00 1 Regelbundna verb abandonar abrazar abreviar acompañar actuar acusar adaptar adelantar admirar adivinar adorar afectar afirmar ahorrar alabar

Läs mer

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11

SPANSKA ÅK 9 VT14 V.10-11 VT14 V.10-11 SPANSKA ÅK 9 1. Att köpa en biljett 1. un billete en biljett 2. por favor om jag får be, snälla 3. para qué día? till vilken dag? 4. para hoy till / för idag 5. para mañana till imorgon 6.

Läs mer

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra)

12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) TAKK-symboler 0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (siffra) 10_2 (siffra) 11_1 (siffra) 11_2 (siffra) 12_1 (siffra) 12_2 (siffra) 13_1 (siffra) 13_2 (siffra) 14_1 (siffra) 14_2 (siffra) 15_1 (siffra) 15_2 (siffra)

Läs mer

RESELEDARSKOLA COSTA BRAVA

RESELEDARSKOLA COSTA BRAVA RESELEDARSKOLA COSTA BRAVA 2 Inledning 3 Din värld som reseledare 3 En resa i Spaniens historia 5 En resa i nutidens Spanien 5 Religion 5 Kultur 7 Städer 7 Klimat och tid 7 Värt att veta om Pineda de Mar

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

RIVSTART A1+ A2. Övningsbok Facit. 2 i. 4 med B 1 I, 2 A, 3 F, 4 E, 5 C, 6 B, 7 H, 8 J, 9 G. Kapitel 2. 4 ni

RIVSTART A1+ A2. Övningsbok Facit. 2 i. 4 med B 1 I, 2 A, 3 F, 4 E, 5 C, 6 B, 7 H, 8 J, 9 G. Kapitel 2. 4 ni RIVSTART A1+ A2 Övningsbok Facit Kapitel 1 1 Dialog 1 Hej! Jag heter Pia. Vad heter du? 2 Juan. Kommer du från Sverige? 3 Ja. Och du då? 4 Jag kommer från Argentina. 5 Jaha. Vad talar du för språk? 6 Spanska,

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

Framstegstest 1 Kapitel 1 3

Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Framstegstest 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Adjektiv och adverb Skriv orden under raden i rätt form. 1 Det var så att träffa alla kusiner igen! rolig 2 Tycker du att broccoli är? god 3 Marias söner är. ovanlig

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. Namn: 1 Arbetar du? a Ja, tack. b Nej, jag studerar. c Svenska och engelska. 2 Har du barn? a Ja, en dotter och en son. b Ja, jag

Läs mer

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语

SVENSKA. Course Content. Stufe 3. Level 3 レベル 3 단계 3. Nivel 3. Livello 3. Niveau 3. Nível 3 スウェーデン語 스웨덴어 瑞典语 SVENSKA Stufe 3 Level 3 スウェーデン語 SCHWEDISCH SWEDISH 단계 3 스웨덴어 Livello 3 Nivel 3 SVEDESE SUECO 3级 Nível 3 Niveau 3 レベル 3 瑞典语 SUECO SUÉDOIS Course Content Contenido del curso Contenu du cours Kursinhalt Contenuto

Läs mer

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år.

FRAMSTEGSTEST 1. Kapitel 1 3. Namn: 1 Vad svarar man? 2 Frågeord. Ringa in rätt alternativ. 6 När är du född? a 1990. b I Malmö. c 25 år. FRAMSTEGSTEST 1 Kapitel 1 3 Namn: 1 Vad svarar man? Ringa in rätt alternativ. 1 Jag söker jobb på restaurang. a Jaha. Lycka till! b Det var så lite. c Tack så mycket. 2 Vad har du för yrke? a På förskola.

Läs mer

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson

På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas By O.M.Jansson Published by O.M.Jansson at Smashwords Copyright 2011 O.M.Jansson På bänken ska vi andas av O.M.Jansson Öppna fönster. Stänga fönster. Går inte att stänga fönster.

Läs mer

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999

Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 1999 Sleutel Zweeds SPREEK VAARDIG! Tine P.G. Jorissen-Wedzinga u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 1999 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Läs mer

Flamenco figurer. amigokäk tapas & plankbiff. språktest mucho gusto på arbis. fotboll. xavier. sidorna 6&7

Flamenco figurer. amigokäk tapas & plankbiff. språktest mucho gusto på arbis. fotboll. xavier. sidorna 6&7 com prende pris 2/5 euro Flamenco figurer sidorna 6&7 amigokäk tapas & plankbiff kärlek & träning fotboll språktest mucho gusto på arbis på spansk mark xavier tidning om det spanska i Helsingfors - klass

Läs mer

1 Åsa och Morgan uttal

1 Åsa och Morgan uttal 1 Åsa och Morgan uttal `Åsa är `trettifyra år och psykolog. Hon bor i ett rött `radhus på `Backenvägen `hundrasextisex i Umeå. `Åsa är gift med Morgan `Isaksson och har `fyra barn, en `pojke och tre `flickor.

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

Mallorca. Maj 2015. Magasinet för skandinaver på Mallorca Vinternummer 2014 GRATIS

Mallorca. Maj 2015. Magasinet för skandinaver på Mallorca Vinternummer 2014 GRATIS Mallorca Magasinet för skandinaver på Mallorca Magasinet för skandinaver på Mallorca Vinternummer 2014 Maj 2015 GRATIS 2 Mallorca Primavera des hivern, Primavera vinterns des vår hivern, vinterns vår Från

Läs mer

Mallorca. Magasinet för skandinaver på Mallorca

Mallorca. Magasinet för skandinaver på Mallorca Mallorca MAJ 2013 Magasinet för skandinaver på Mallorca Intressanta SEVÄRDHETER DE BÄSTA RESTAURANGERNA NÖJEN NATT & DAG De populäraste GOLFBANORNA Veckans MARKNADER VANDRINGSLEDER GRATIS TA MED ETT EX

Läs mer

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson

Svensk Grammatik. Ordklasser. Av Jerry Andersson Svensk Grammatik Ordklasser Av Jerry Andersson Innehållsförteckning Teori Substantiv 1 Adjektiv 3 Räkneord 4 Pronomen 5 Verb 7 Adverb 9 Prepositioner 10 Konjunktioner 11 Integjektioner 12 Övningar Substantiv

Läs mer

ACONCAGUA Av Ronnie Kilman

ACONCAGUA Av Ronnie Kilman ACONCAGUA Av Ronnie Kilman Onsdag 9 december 1998 Tog taxi från Slipgatan på söder klockan halvfem på morgonen, kände mig lite trött i huvudet efter att ha delat en Spansk rödvinsflaska Faustino I, en

Läs mer

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet?

INSATSEN GAR TILL... internationellinsats. varandra. varandradra. varandra? varandra? insatslandet? insatslandet? insatsområdet? insatsområdet? Vad kan man göra närnär man Vad kan man göra man saknar varandra? saknar varandra? FåFå idéer tilltill idéer attatt tävla med tävla med varandra varandra SeSe tilltill attatt skapa skapa ettett gott gäng

Läs mer

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand

thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand thomas tidholm Blandade dikter 1964 2004 Wahlström & Widstrand Så att det går att fortsätta, sen Copyright Thomas Tidholm 2004 Tryckt hos XXX, XXX 2004 isbn 91-46-20468-7 Han kommer ridande genom Hälsinglands

Läs mer

En svensk mammas vardagar i Kappeln

En svensk mammas vardagar i Kappeln En svensk mammas vardagar i Kappeln Christina Engelke Sedan augusti bor jag med min tyske man och våra två barn i Kappeln i norra Tyskland. Flytten hit fick organiseras snabbt, för två veckor innan flyttbilen

Läs mer

Grevinnan på tredje våningen

Grevinnan på tredje våningen Grevinnan på tredje våningen Ingrid Holm Grevinnan på tredje våningen Kortroman av Ingrid Holm 1 När man är 86 år så måste man väl till sist erkänna att man är gammal, tänkte Marta där hon satt i sin gamla

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

Kommer Chou-Chou att dö? Chou-Chou, den nyfödda pandan på zoo är sjuk, troligen döende. Veterinärer kan inte säga vad som är fel med henne.

Kommer Chou-Chou att dö? Chou-Chou, den nyfödda pandan på zoo är sjuk, troligen döende. Veterinärer kan inte säga vad som är fel med henne. 1A Save Chou-Chou Kommer Chou-Chou att dö? Chou-Chou, den nyfödda pandan på zoo är sjuk, troligen döende. Veterinärer kan inte säga vad som är fel med henne. - Det finns en artikel i dagens tidning, säger

Läs mer

På trottoaren, som löper längs Patongs strandpromenad,

På trottoaren, som löper längs Patongs strandpromenad, Allt du vill köpa är till salu På trottoaren, som löper längs Patongs strandpromenad, trängs turisterna. De sicksackar sig med stor möda förbi varandra på väg framåt, försöker ta sig runt dem som har stannat

Läs mer

''Vår slutliga. också

''Vår slutliga. också nted arbetare ' Chile: Hur lever en chilensk arbetare idag, mer än ett och halvt år efter militärkuppen i september 1973? Hur organiseras motståndet, och vilka är de största svårigheterna? Vilka är lärdomarna

Läs mer

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari

Magnus Jansson Magnus Opus. I. Januari Magnus Jansson Magnus Opus I. Januari Autor Eter 2011 1/1 2008, roman: (det tjälar) Kapitel ett Den första färgen är grå. Från grå kan det gå åt vilket håll som helst. Visserligen är det vit, knastrig

Läs mer