Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok"

Transkript

1 Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

2 Svenska Handbok 69

3 Innehåll Inledning Säkerhetsföreskrifter / viktig information Kameran & tillhörande delar Monitorn & tillhörande delar Så fungerar farmcam Planera installationen Förbered monitorn Montering av kameran Montering av utomhusantennerna...78 Användning av den extra antennkabeln Visning på monitorn...79 Hur kamerorna visas...79 Ljudinställning Kamerainställningar...80 Para kameror & installera en extra kamera...80 Välj vilken kamera som skall visas...80 Inställningar för ljusstyrka Uppkoppling mot Internet...81 Koppla skärmen till internet...81 Visning på Android-smartphones eller tablets...81 Visning på iphone/ipad...81 Avancerade nätverksinställningar Inspelning...82 Grundläggande inspelning...82 Inställningar för inspelning...82 Rörelsesensor...83 E-post varning...83 Schemalagd inspelning System Setup...84 Strömsparläge...84 Automatiskt skärmlås...84 Tid...84 Formatera lagring...84 Systemuppgradering...84 Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Felsökning Vanliga frågor (FAQ) Tekniska specifikationer Garantivillkor Information om återvinning Kundservice...90

4 1. Inledning Gratulerar till ditt köp av farmcam från LUDA. farmcam-lösningen ger dig allt du behöver för överblick av upp till 4 områden. Det kompletta paketet för enkel övervakning av ladugård och kalvning eller allmän gårdsövervakning. Övervaka mjölkroboten Håll ett öga på ladugården Tryggare kalvningar Generell gårdsövervakning farmcam Effektivisera och säkra driften av din gård! För produktnyheter och tillbehör till din farmcam, besök vår websida: 71

5 2. Säkerhetsföreskrifter / viktig information Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrålning understiger de gränsvärden som anges i R&TTE direktivet (1999/5/EC). Använd inte produkterna på följande platser: Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet. Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land. Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk. Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal! Placera inte adaptrarna så att de riskerar att få in vatten i strömkontakterna. Täck inte över strömadaptrarna och placera dem inte på värmekänsliga material. Lyft inte kameran eller monitorn i antennen. Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar. LUDA Elektronik AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken. 72

6 3. Kameran & tillhörande delar Antennanslutning Mikrofon Skyddskåpa Lins Strömindikator Parindikator Dag / Natt-sensor Strömanslutning (5V) Monteringsfot Parknapp Trådlös videokamera. (Art. no 1027) 5V utomhusströmadapter (Art. no EU 6018, UK 6019) Stor antenn & beslag (Art. no 5016 & 7011) 16m antennkabel (Art. no 5013) Skruvar för montering 73

7 4. Monitorn & tillhörande delar Batteristatus Kameranummer/ signalstyrka LCD- skärm SD-kortstatus Menyflik LCD-skärm med touch-funktion - fram (Art. no 1033) Antennanslutning SD-kortplats Stöd Ström På/Av LCD-skärm med touch-funktion - bak (Art. no 1033) 74

8 Atrömanslutning Ethernet-anslutning Laddningsställ för monitor (Art.no. 7010) 5V strömadapter (Art. no EU 6016, UK 6017) Ethernet-kabel för internetanslutning (Art. no 5011) Mellanstor antenn & beslag (Art. no 5016 & 7011) 9m atennkabel (Art. no 5012) Liten antenn (Art. no 7012) 75

9 5. Så fungerar farmcam m 3 4 Internet 1. Kameran övervakar ladugården, signalen skickas denom kabeln till antennen på utsidan av byggnaden. 2. Signalen skickas till bostaden eller kontoret via utomhusantennerna. 3. Monitorn tar emot signalen från ladugården och bilden visas på skärmen. 4. Om du kopplar monitorn till ditt modem eller router, kan du se gården var du än är, med hjälp av en surfplatta eller smart telefon som är ansluten till internet. 6. Planera installationen Den bästa signalkvaliteten får du om sträckan mellan antennerna är helt fri från hinder. Ha detta i åtanke när du planerar din intallation. Det är viktigt att antennerna placeras på utsidan av byggnaderna för att minimera antalet hinder. 1. Fri sikt: Bestäm var du vill placera utomhusantennerna. Se till att det är så få hinder (träd, buskar, byggnader) som möjligt i siktlinjen mellan dem. 2. Antennkablarnas längd: Tre antennkablar finns med i farmcam-paketet: En 16 m kabel till kameran, en 9 m kabel till monitorn och en extra 9 m kabel. Extrakabeln kan användas till kameran eller skärmen. Om du vill använda förlängningssladden, koppla ihop den med den andra antennkabeln och vattentäta kopplingen med en krympslang om det behövs. Om du använder extrakabeln till monitorn behöver du använda den stora utomhusantennen istället för den mellanstora.(se kapitel 9, Montering av utomhusantennerna.) 3. Kamerans placering: Undvik att placera kameran bakom glas eller fönster eftersom glaset kan orsaka reflektioner av kamerans nattbelysning och ge otydlig bild. Se till att inte vinkla kameran mot flaggor, buskar eller andra objekt som kan röra sig och trigga kameran av misstag du har tänkt att använda rörelsesensor-funktionen. 76

10 Information Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder de måste passera. 7. Förbered monitorn Placera skärmen och dockningsstationen så långt som möjligt från din Internet-router för att undvika interferens. Montorn behövs vid montering av kameran. Förbered följande: 1. Skriva fast den lilla svarta antennen på monitorns baksida. 2. Starta montorn genom att hålla nere av/på-knappen i 3-5 sekunder. Ladda monitorn om det behövs. (Koppla 5V-adaptern till en strömkälla och sedan till strömkontakten på monitorns baksida, eller ställ monitorn i laddningsstället och koppla in ström i stället.) Valfritt Att ställa in språket på monitorn De tillgängliga språken är: Engelska, tyska, spanska, nederländska, kinesiska, japanska, franska, portugisiska och italienska. Följ instruktionerna här nedanför om du vill använda ett annat språk än engelska. 1. Tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup -> Default 2. Välj önskat språk och tryck på OK. 3. Monitorn kommer att stängas av. Tryck ned strömknappen igen i ett par sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera touch-funktionen. 77

11 8. Montering av kameran 1. Fäst kameran på väggen med hjälp av monteringsfoten. Se till att det finns en närliggande en strömkälla och utomhusantennens kabel kan placeras inom räckhåll. 2. Koppla 16 m-antennkabeln till kontakten på kamerans baksida och anslut den stora antennen i kabelns andra ände. Montera inte antennen permanent ännu. 3. Anslut ström till kameran med 5V-adaptern. 4. Starta LCD-montorn. Kamerabilden ska dyka upp på skärmen automatiskt efter ett par sekunder. Justera kamerans vinkel om det behövs. 9. Montering av utomhusantennerna Placera utomhusantennerna på byggnadernas ytterväggar med så få hinder emellan som möjligt. Information Montera antennen som illustrationen ovan visar. Kontrollera att det inte finns föremål som exempelvis stuprör inom en meter ovanför och under antennen, då dessa kan påverka bildkvaliteten. 78

12 1. Skruva av den lilla antennen från monitorn och skruva loss antennkabeln från kameran om det behövs. 2. Dra antennkablarna dit du tänkt att placera utomhusantennerna. Var försiktig så att kabeln inte bryts om du monterar i kallt väder. Använd 9 m-kabeln med 90 -kontakt till monitorn. 3. Montera utomhusantennerna provisoriskt och koppla in kablarna. Koppla de motsatta kabeländarna till kameran och monitorn. 4. Kontrollera signalkvaliteten med hälp av LCD-montorn. 5. Montera antennerna permanent när du är nöjd med signalkvaliteten. Användning av den extra antennkabeln: I paketet finns det en extra 9m -kabel. Du kan använda extrakabeln på kamera eller montorsidan. Om du tänker förlänga kabeln till montorn behöver du använda den stora antennen istället för den mellanstora. Skruva ihop kablerna och gör kopplingen mellan kablarna vattentät med hjälp av medföljande krympslang om det behövs. 10. Visning på monitorn För en grundläggande överblick av skärmens symboler, se kapitel 4, Monitorn och tillhörande delar. Hur kameorna visas: Som standard visas kamerorna i QUAD-läge, där de 4 kamerakanalen visas samtidigt. Tryck på en kamerabild för att se en kamera i fullskärmsläge. Tryck på kamerabilden igen för att gå tillbaka till QUAD-läge. Tryck på zoom-knappen för att zooma in i en kamerabild när bilden visas i fullskärm. Du kommer att se fem olika fält i bilden. Tryck på ett fält för att zooma in i just det området. Ljudinställning: 1. Tryck på följande symboler: Menyflik -> Ljud 2. Använd + och -knapparna för att ställa in ljud och alarmnivåer. 79

13 11. Kamerainställningar För en grundläggande översikt över skärmikonerna, vänligen se kapitel 4, Monitorn & tillhörande delar. Para kameror & installera en extra kamera: 1. Fäst kameran så som beskrivs i kapitel 8, Montering av kameran. 2. Tryck på följande ikoner för att få tilgång till skärmbilden för parning: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Pairing 3. Tryck på ikonen för den kamerakanal du vill använda till din kamera. (Vanligvis 2, 3 eller 4). En 60-sekunders nedräkning kommer att visas. 4. Inom loppet av 60 sekunder, tryck på parningsknappen tills ett lyckats-meddelande visas. Välj vilken kamera som skall visas: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn på skärmen: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Camera On 2. Tryck på kameraikonen för den kamera du önskar visa eller dölja. Ett X betyder att kameran är dold. Inställningar för ljusstyrka: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn för kameraljusstyrka: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Brightness 2. Ljusstyrkan kan ställas in på värden från -2 till 2. Standardinställningen är 0. Tryck på kameran vars ljusstyrka du önskar ställa in, och välj ett värde. 80

14 12. Uppkoppling mot Internet Koppla skärmen till internet 1. Kopla laddningsstället för skärmen till ditt Internet-modem/router via Ethernetkabeln. 2. Placera LCD-skärmen i laddningsstället. 3. Skärmen kommer att fråga om du vill koppla upp mot internet. Tryck på Connect to Internet? -fältet. Information Monitorn kommer att lagra dina inställningar. Nästa gång du placerar den i laddstationen, kommer den automatiskt att koppla upp mot Internet. Du kan maximalt ha två enheter samtidigt kopplade till monitorn via Internet. Visning på Android-smarttelefoner eller tablets: 1. Gå till Google Play/Android Market, sök efter OMGuard-appen och installera den. 2. Öppna appen och skriv in koden som finns på LCD-skärmens baksida i fältet. 1. INTERNET App Store Google Play Visning på iphone/ipad: 1. Gå till AppStore, sök efter OMGuard-appen och installera den. 2. Öppna appen och skriv in koden som finns på LCD-skärmens baksida i fältet. Vänligen notera att det för iphone krävs 3GS eller nyare modeller. 2. USERNAME 3. PASSWORD USERNAME 81

15 Avancerade nätverksinställningar: Vi rekommenderar att du ändrar dessa inställningar endast om du har erfarenhet av nätverkskonfiguration. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till fönstret för närverksinställningar: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Network Setup 13. Inspelning Grundläggande inspelning För att använda inspelningsfunktionen behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. 1. Sätt in SD-kortet i kortplatsen på monitorns sida. 2. För att påbörja videoupptagning med kameran, tryck på Rec-knappen. För att stoppa inspelningen, tryck på Rec-knappen på nytt. 3. För att visa det inspelade klippet, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Anteckningsblock InformaTiON Inspelning som startats manuellt kommer automatiskt stoppas efter två minuter. Max 32 GB! 4. Välj den dag då du spelade in klippet. (Dagar där klipp finns sparade är markerade) Klippets namn är inspelningstiden. Inställningar för inspelning Tryck på följande ikoner för att få tillgäng till inställningarna för inspelning: Menyflik -> Info -> Kugghul -> Recorder Setup 82

16 Rörelsesensor Standardinställningen för rörelsesensorn är aktiverad, på låg känslighet. Tryck på en kamerakanal för att antingen ändra inställningen till högre känslighet eller för att stänga av rörelsesensorfunktionen för den specifika kameran. E-postvarning Det är möjligt att låta skärmen skicka en varning via e-post, när rörelesensorn aktiveras: Din e-postleverantör bör kunna tillhandahålla alla nödvändiga detaljer. Schemalagd inspelning 1. Välj den kamera du önskar spela in med. 2. Tryck på timmar eller minuter, och använd upp och nedpilarna för att ställa in start- och sluttiden för inspelningen. 3. För att ställa in datum, tryck på det tomma fältet och välj sedan en dag från kalendern. 4. Tryck Spara. Det är möjligt att planera in fem olika inspelningar. Tryck på någon av siffrorna till höger för att välja ett annat inspelningsspår. 83

17 14. System Setup För att komma åt skärmen för systeminställningar, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup Föjande alternativ och funktioner är tillgängliga i systeminställningar: Strömsparläge När strömsparläget är aktiverat kommer skärmen att automatiskt stänga av sig efter två minuter utan aktivitet. Automatiskt skärmlås När detta alternativ är aktiverat, kommer skärmen att automatiskt låsa touch-screen funktionen efter två minuter utan aktivitet. Tid Denna del innehåller två bonusfunktioner, en timer och en alarmfunktion. Här är det också möjligt att ställa in rätt tid och datum för skärmen. Välj tidsinställningen för att justera tiden. Tryck på den del av tiden du vill ändra, och använd upp- och nedåtpilarna för att justera. Tryck på Spara när du är klar. Formatera lagring Formatera lagring-funktionen används för att nollställa/radera allt på SD-minneskortet. Tryck på Start och därefter på OK för att formatera SD-minneskortet och radera all lagrad data. VARNING! Alla filer på SD-kortet kommer att raderas när du använder denna funktion! Systemuppgradering För att använda denna funktion behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. Det är möjligt att uppgradera monitorns firmware. För att uppgradera monitorn behöver du använda en dator. 84

18 1. För att söka efter uppdateringar, besök Ladda ned den senaste uppdateringen till din dator. 2. Ta ut SD-kortet från monitorn, och placera det i datorn. (Om du inte har en kortläsare i din dator, använd en USB-kortläsare.) 3. För över den nedladdade filen till SD-kortet. Tag sedan ut kortet ur datorn och placera det åter i skärmen. 4. Tryck på System Upgrade-ikonen på skärmen for systemuppgradering. Tryck på Start och därefter på OK. Monitorn kommer att installera och därefter stänga av sig. Slå på monitorn igen för att använda den uppgraderade monitorn. Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Här är det möjligt att ställa in Hz-rate på antingen 50 Hz eller 60 Hz, och att ändra språk. Når du ändrar språk, kommer skärmen återställa alla inställningar till standard. För att återställa skärmen utan att ändra språk, väljer du det språk du redan använder. För mer detaljerad information, se kapitel 7, Förbered monitorn. 85

19 15. Felsökning I detta felsökningskapitel kommer vi att anta att du har installerat och monterat alla delar av ditt farmcamsystem. Felsökning är också tillgänglig online på Se kapitel 20 för kontaktinformation till vår kundservice. 1. Vi börjar felsökning med hjälp av den bärbara LCD skärmen. Om skärmen inte startar upp, försök först att hålla inne strömknappen i 5 sekunder. Om detta inte hjälper, gå till del 2 Om kamerabilden inte är synlig på displayen, gå till del 3 Om bilden är svart-vit/saknar färger, är kameran sannolikt i nattljusläge. När nattljuset är på, blir bilden svart-vit. Detta är normalt. Om du har problem med att kopla skärmen till internet, gå till del Kontrollera att skärmen är kopplad till en strömkälla. Kontrollera också följande: Försök både att koppla strömadaptern direkt till skärmen, och att koppla strömmen till laddningsstället. Om du upplever problem med att ladda monitorn, eller om bildskärmen är svart trots att LCD-monitorn har strömtillförsel, vänligen kontakta kundservice. Ladda aldring monitorn med någon annan adapter än den inkluderade 5V adaptern! Laddning med fel adapter kan leda till skador på utrustningen som ej täcks av garantin. 3. Om du inte kan se kamerabilden, försök med följande : Kontrollera att kameran är parad med monitorn. Se kapitel 10. Kontrollera ström- och antennkopplingen till kameran. Kamerans strömindikator bör lysa. Kontrollera om kamerabilden blir synlig på monitiorn om du placerar monitorn inom några få meters räckvidd från kameraantennen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 4. Om du har problem med att koppla skärmen till internet, kontrollera följande: Försäkra dig om att Ethernet-kabeln är kopplad till laddningsstället och till rätt port i ditt bredbandsmodem/router. (Vänligen se bruksanvisningen till ditt modem/router) Kontrollera din internetuppkoppling. (Fungerar internetuppkopplingen på din dator?) Försök att koppla om genom att följa stegen i kapitel 11 igen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 86

20 16. Vanliga frågor (FAQ) 1. Är signalen mellan kamera och mottagare krypterad? Ja. 2. Vad betyder fri sikt? Fri sikt innebär att inga objekt (väggar, träd och liknande) finns mellan antennerna. 3. Är kameran vattentålig? Din farmcam är IP66-klassad. Detta betyder att kameran är väl skyddad från både damm och fukt. Den tål därför att sitta ute i regn och i fuktiga miljöer så som ladugårdar. 4. Kan jag komplettera mitt farmcam-paket med ytterligare kameror? Det är fullt möjligt att komplettera ditt farmcam-paket med ytterligare kameror. Kontakta din återförsäljare eller besök 5. Kan jag se kamerabilden på min smartphone eller på min dator? Det är möjligt att se kamerabilden på de flesta smartphonemodeller samt plattor. Vänligen se kapitel 12. Det är inte möjligt att se kamerabilden på en dator för ögonblicket, vi arbetar dock med en lösning för datorer. Besök för den senaste informationen. 6. Hur gör jag för att se en större yta? Kameran täcker upp till m2 beroende på placering. Försök att flytta kameran eller utöka ditt system med en extra kamera för att övervaka en större yta. Senaste nytt finns på: 7. Kan kameran gå sönder vid mycket låga temperaturer? Nej, vid mycket låga temperaturer kan bilden bli rödaktig. Vid extremt låga temperaturer kan kameran stänga av sig. Kameran återfår dock sin funktion när temperaturen går upp igen. 8. Övriga frågor? Du är välkommen kontakta oss! (Se kapitel 20. Kontakta oss eller besök 87

21 17. Tekniska specifikationer Trådlös videokamera (Art. No 1027) Sändfrekvens ISM 2,4 GHz Sändstyrka 20mW/CE Kanaler 4 Upplösning px Vinkel 63 Minimumillumination 0 Lux Räckvidd nattseende 40 m2 Driftspänning DC +5V Strömförbrukning 500mA (IR ON) Driftstemperatur -20 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 330 g LCD-skärm med touch-funktion (Art. No 1033) Storlek på skärmen 7 Upplösning px Kanaler 4 Driftstpänning DC +5V Strömförbrukning 800mA Batteri 3.7V 1800mAH (LI-ON) Drifttemperatur -10 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 428 g SD-kort inspelningstid SD Card 1 Kamera 2-4 Kameror (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Batteri 1,5h - 2h 6h - 8h 88

22 18. Garantivillkor Garantin gäller, om inte annat anges, 24 månader från det datum produkten köptes från återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig LUDA att reparera produkten alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner. När LUDA byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller LUDA. Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, olyckshändelse, naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som avviker från LUDAs råd och instruktioner. Slutanvändaren står för alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till LUDAs reparationsverkstad. Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med information om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. LUDA förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort, ändrats eller saknas sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare. 19. Information om återvinning Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium ämnen som är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin. 89

23 20. Kundservice Svensk expertis LUDA Elektronik AB grundades 2003 och har under de senaste åren vuxit till att bli en ledande leverantör av trådlös videoutrustning på utvalda marknader. Företaget har en gedigen kunskap om den trådlösa videotekniken och dess användningsområden. Detta gör att vi förutom produkter kan erbjuda våra kunder högkvalitativ produktkunskap, säljstöd och kundservice. Du är välkommen att kontakta oss för hjälp med installation, teknisk rådgivning eller hjälp med trasiga artiklar. Vi talar engelska och svenska. Om du behöver hjälp på ditt lokala språk, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Innan du kontaktar kundservice ber vi dig att följa de nedan liggande stegen. Support Steg 1: Läs bruksanvisningen och kapitlet om problemlösning.! Steg 2: Steg 3: Besök vår webbsida: Ring oss (för hjälp på engelska och svenska) eller kontakta din lokala återförsäljare! Ring: +46 (0) / 90

24 Declaration of conformity R&TTE Declaration of Conformity (DoC) Unique identification of this DoC: CE We, LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan Göteborg Sweden Phone: declare that the product: product name: farmcam type or model: 1024 to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents: HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC EN /-3 SPECTRUM (Art. 3(2)): EN /-2 Technical file held by: LUDA Elektronik AB Aschebergsgatan Göteborg Sweden Place and date of issue (of this DoC): Göteborg, R&TTE Declaration of Conformity (DoC) Unik identifiering av denna DoC: CE Vi, LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan Göteborg Sweden Phone: försäkrar att: produktnamn: farmcam typ eller model: 1024 överensstämmer med gällande direktiv och standarder samt uppfyller kraven enligt R&TTE Directive (1999/5/EC): HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC EN /-3 SPECTRUM (Art. 3(2)): EN /-2 Teknisk dokumentation finns hos: LUDA Elektronik AB Aschebergsgatan Göteborg Sweden Ort och datum (för denna DoC): Göteborg, Signed by or for the manufacturer: Signatur för tillverkaren:... Name (in print): Ludvig Brost Title: CEO Signed by or for the manufacturer:... Namn (textat): Ludvig Brost Titel: VD Signatur för tillverkaren:... Name (in print): Daniel Ludwiszewski Title: Product Manager... Namn (textat): Daniel Ludwiszewski Titel: Produktansvarig 91

25

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror

Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Användarmanual 2.4 GHz Trådlösa Videokameror www.ludaelektronik.se Användarmanual för LUDA Elektronik 2.4 GHz Trådlösa Videokameror Version 1.1 Innehåll Förord Inledning 05 Säkerhetsföreskrifter 06 Lagar

Läs mer

DeLaval gårdsövervakningskamera

DeLaval gårdsövervakningskamera DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60 Instruktionsbok 86173231 2013-05-10, Version 3 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2

Nokia Laddningsplatta DT-600. Utgåva 1.2 Nokia Laddningsplatta DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Utgåva 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Laddningsplatta DT-600 kan du ladda batterier i fem kompatibla enheter samtidigt.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com

Snabbguide. för TellStick Net. Telldus Technologies AB www.telldus.com för TellStick Net Telldus Technologies AB Kära kund Denna snabbguiden hjälper dig genom installationen samt visar hur du använder grundfunktionerna i TellStick Net. Vi rekommenderar att du regelbundet

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

MBP 33 Digital babyvakt med video

MBP 33 Digital babyvakt med video Manual - MBP 33 Digital babyvakt med video Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att du köpt MBP 36 från Motorola. Behåll ditt ursprungliga daterade inköpskvitto i händelse av reklamation.

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box 5 GHZ 1 2 1 2 PSTN DSL 1 2 3 4 WAN LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 RES

Läs mer

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING WIQ-10024. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Viktigt information om säkerhet och hantering Denna produkt är lämplig

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone

APM-1605. P2P kamera ucare Cam. Med APP till Android och iphone 130909 50157 APM-1605 P2P kamera ucare Cam Med APP till Android och iphone Tips och nyttig information 1. APM-1605 är kamera för inomhusbruk. Om den riktas genom ett fönster och visar bild utomhus så kan

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

I lådan 3. 4. 1. 5. 1. Aware Clock 2. Strömadapter 3. Optisk lins 4. Trådlös sensor 5. Batteri

I lådan 3. 4. 1. 5. 1. Aware Clock 2. Strömadapter 3. Optisk lins 4. Trådlös sensor 5. Batteri manual I lådan 2. 1. Aware Clock 2. Strömadapter 3. Optisk lins 4. Trådlös sensor 5. Batteri 3. 4. 1. 5. 2. Innehåll Säkerhet installera och använd Aware Clock på rätt sätt I lådan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

DeLaval gårdsövervakningskamera

DeLaval gårdsövervakningskamera DeLaval gårdsövervakningskamera FMC-IP1 Instruktionsbok 87621531 2014-07-24, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval gårdsövervakningskamera

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box

TiVo. Installationsguide. Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box TiVo Installationsguide Allt du behöver veta för att installera din TiVo -box LED ON OFF LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 LAN 5 WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 LAN5 LAN6 LAN7 LAN8 ES Packa upp TiVo-förpackningen I TiVo-förpackningen

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Vanliga problem med GoPro- kameror

Vanliga problem med GoPro- kameror Vanliga problem med GoPro- kameror TIPS! Har Ni denna lista i digitalt format kan Ni söka efter problemen med hjälp av sökfunktionen i programmet eller genom att hålla nere CTRL och trycka på F (CTRL+F)

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWN5001 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din produkt,

Läs mer

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok

Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Powerline 500 WiFi-åtkomstpunkt XWNB5201 Installationshandbok Teknisk support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När du har installerat din enhet, leta reda på serienumret på etiketten på din

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer