Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok"

Transkript

1 Dansk Brugervejledning Suomi Käyttöopas Norsk Bruksanvisning Svenska Handbok

2 Svenska Handbok 69

3 Innehåll Inledning Säkerhetsföreskrifter / viktig information Kameran & tillhörande delar Monitorn & tillhörande delar Så fungerar farmcam Planera installationen Förbered monitorn Montering av kameran Montering av utomhusantennerna...78 Användning av den extra antennkabeln Visning på monitorn...79 Hur kamerorna visas...79 Ljudinställning Kamerainställningar...80 Para kameror & installera en extra kamera...80 Välj vilken kamera som skall visas...80 Inställningar för ljusstyrka Uppkoppling mot Internet...81 Koppla skärmen till internet...81 Visning på Android-smartphones eller tablets...81 Visning på iphone/ipad...81 Avancerade nätverksinställningar Inspelning...82 Grundläggande inspelning...82 Inställningar för inspelning...82 Rörelsesensor...83 E-post varning...83 Schemalagd inspelning System Setup...84 Strömsparläge...84 Automatiskt skärmlås...84 Tid...84 Formatera lagring...84 Systemuppgradering...84 Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Felsökning Vanliga frågor (FAQ) Tekniska specifikationer Garantivillkor Information om återvinning Kundservice...90

4 1. Inledning Gratulerar till ditt köp av farmcam från LUDA. farmcam-lösningen ger dig allt du behöver för överblick av upp till 4 områden. Det kompletta paketet för enkel övervakning av ladugård och kalvning eller allmän gårdsövervakning. Övervaka mjölkroboten Håll ett öga på ladugården Tryggare kalvningar Generell gårdsövervakning farmcam Effektivisera och säkra driften av din gård! För produktnyheter och tillbehör till din farmcam, besök vår websida: 71

5 2. Säkerhetsföreskrifter / viktig information Produkten är CE-märkt vilket betyder att den uppfyller alla fastställda krav som gäller för att produkten ska få tas i bruk inom EU. CE-märkningen innebär också att produktens radiostrålning understiger de gränsvärden som anges i R&TTE direktivet (1999/5/EC). Använd inte produkterna på följande platser: Använd inte produkterna på sjukhus då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna ombord på flygplan då de kan störa känslig utrustning. Använd inte produkterna där de kan göra intrång på andras integritet. Följ alltid de lagar och regler som gäller i ditt land. Lämna inte plastförpackningar i närheten av barn då de utgör en kvävningsrisk. Använd alltid rätt nätadapter till rätt produkt då du riskerar att produkterna går sönder om de matas med fel volttal! Placera inte adaptrarna så att de riskerar att få in vatten i strömkontakterna. Täck inte över strömadaptrarna och placera dem inte på värmekänsliga material. Lyft inte kameran eller monitorn i antennen. Om du använder flera kameror samtidigt, placera dem på ett sätt så att signalerna når mottagarna från olika vinklar. LUDA Elektronik AB avsäger sig allt ansvar för situationer som uppkommit av missbruk eller inkorrekt användande av produkterna. Följ alltid instruktionerna i användarhandboken. 72

6 3. Kameran & tillhörande delar Antennanslutning Mikrofon Skyddskåpa Lins Strömindikator Parindikator Dag / Natt-sensor Strömanslutning (5V) Monteringsfot Parknapp Trådlös videokamera. (Art. no 1027) 5V utomhusströmadapter (Art. no EU 6018, UK 6019) Stor antenn & beslag (Art. no 5016 & 7011) 16m antennkabel (Art. no 5013) Skruvar för montering 73

7 4. Monitorn & tillhörande delar Batteristatus Kameranummer/ signalstyrka LCD- skärm SD-kortstatus Menyflik LCD-skärm med touch-funktion - fram (Art. no 1033) Antennanslutning SD-kortplats Stöd Ström På/Av LCD-skärm med touch-funktion - bak (Art. no 1033) 74

8 Atrömanslutning Ethernet-anslutning Laddningsställ för monitor (Art.no. 7010) 5V strömadapter (Art. no EU 6016, UK 6017) Ethernet-kabel för internetanslutning (Art. no 5011) Mellanstor antenn & beslag (Art. no 5016 & 7011) 9m atennkabel (Art. no 5012) Liten antenn (Art. no 7012) 75

9 5. Så fungerar farmcam m 3 4 Internet 1. Kameran övervakar ladugården, signalen skickas denom kabeln till antennen på utsidan av byggnaden. 2. Signalen skickas till bostaden eller kontoret via utomhusantennerna. 3. Monitorn tar emot signalen från ladugården och bilden visas på skärmen. 4. Om du kopplar monitorn till ditt modem eller router, kan du se gården var du än är, med hjälp av en surfplatta eller smart telefon som är ansluten till internet. 6. Planera installationen Den bästa signalkvaliteten får du om sträckan mellan antennerna är helt fri från hinder. Ha detta i åtanke när du planerar din intallation. Det är viktigt att antennerna placeras på utsidan av byggnaderna för att minimera antalet hinder. 1. Fri sikt: Bestäm var du vill placera utomhusantennerna. Se till att det är så få hinder (träd, buskar, byggnader) som möjligt i siktlinjen mellan dem. 2. Antennkablarnas längd: Tre antennkablar finns med i farmcam-paketet: En 16 m kabel till kameran, en 9 m kabel till monitorn och en extra 9 m kabel. Extrakabeln kan användas till kameran eller skärmen. Om du vill använda förlängningssladden, koppla ihop den med den andra antennkabeln och vattentäta kopplingen med en krympslang om det behövs. Om du använder extrakabeln till monitorn behöver du använda den stora utomhusantennen istället för den mellanstora.(se kapitel 9, Montering av utomhusantennerna.) 3. Kamerans placering: Undvik att placera kameran bakom glas eller fönster eftersom glaset kan orsaka reflektioner av kamerans nattbelysning och ge otydlig bild. Se till att inte vinkla kameran mot flaggor, buskar eller andra objekt som kan röra sig och trigga kameran av misstag du har tänkt att använda rörelsesensor-funktionen. 76

10 Information Signalerna på 2,4 GHz frekvensen sänds ut som radiovågor i luften. Vågorna kan penetrera de flesta objekt eller studsa runt dem. Signalerna förlorar dock i styrka för varje hinder de måste passera. 7. Förbered monitorn Placera skärmen och dockningsstationen så långt som möjligt från din Internet-router för att undvika interferens. Montorn behövs vid montering av kameran. Förbered följande: 1. Skriva fast den lilla svarta antennen på monitorns baksida. 2. Starta montorn genom att hålla nere av/på-knappen i 3-5 sekunder. Ladda monitorn om det behövs. (Koppla 5V-adaptern till en strömkälla och sedan till strömkontakten på monitorns baksida, eller ställ monitorn i laddningsstället och koppla in ström i stället.) Valfritt Att ställa in språket på monitorn De tillgängliga språken är: Engelska, tyska, spanska, nederländska, kinesiska, japanska, franska, portugisiska och italienska. Följ instruktionerna här nedanför om du vill använda ett annat språk än engelska. 1. Tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup -> Default 2. Välj önskat språk och tryck på OK. 3. Monitorn kommer att stängas av. Tryck ned strömknappen igen i ett par sekunder. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera touch-funktionen. 77

11 8. Montering av kameran 1. Fäst kameran på väggen med hjälp av monteringsfoten. Se till att det finns en närliggande en strömkälla och utomhusantennens kabel kan placeras inom räckhåll. 2. Koppla 16 m-antennkabeln till kontakten på kamerans baksida och anslut den stora antennen i kabelns andra ände. Montera inte antennen permanent ännu. 3. Anslut ström till kameran med 5V-adaptern. 4. Starta LCD-montorn. Kamerabilden ska dyka upp på skärmen automatiskt efter ett par sekunder. Justera kamerans vinkel om det behövs. 9. Montering av utomhusantennerna Placera utomhusantennerna på byggnadernas ytterväggar med så få hinder emellan som möjligt. Information Montera antennen som illustrationen ovan visar. Kontrollera att det inte finns föremål som exempelvis stuprör inom en meter ovanför och under antennen, då dessa kan påverka bildkvaliteten. 78

12 1. Skruva av den lilla antennen från monitorn och skruva loss antennkabeln från kameran om det behövs. 2. Dra antennkablarna dit du tänkt att placera utomhusantennerna. Var försiktig så att kabeln inte bryts om du monterar i kallt väder. Använd 9 m-kabeln med 90 -kontakt till monitorn. 3. Montera utomhusantennerna provisoriskt och koppla in kablarna. Koppla de motsatta kabeländarna till kameran och monitorn. 4. Kontrollera signalkvaliteten med hälp av LCD-montorn. 5. Montera antennerna permanent när du är nöjd med signalkvaliteten. Användning av den extra antennkabeln: I paketet finns det en extra 9m -kabel. Du kan använda extrakabeln på kamera eller montorsidan. Om du tänker förlänga kabeln till montorn behöver du använda den stora antennen istället för den mellanstora. Skruva ihop kablerna och gör kopplingen mellan kablarna vattentät med hjälp av medföljande krympslang om det behövs. 10. Visning på monitorn För en grundläggande överblick av skärmens symboler, se kapitel 4, Monitorn och tillhörande delar. Hur kameorna visas: Som standard visas kamerorna i QUAD-läge, där de 4 kamerakanalen visas samtidigt. Tryck på en kamerabild för att se en kamera i fullskärmsläge. Tryck på kamerabilden igen för att gå tillbaka till QUAD-läge. Tryck på zoom-knappen för att zooma in i en kamerabild när bilden visas i fullskärm. Du kommer att se fem olika fält i bilden. Tryck på ett fält för att zooma in i just det området. Ljudinställning: 1. Tryck på följande symboler: Menyflik -> Ljud 2. Använd + och -knapparna för att ställa in ljud och alarmnivåer. 79

13 11. Kamerainställningar För en grundläggande översikt över skärmikonerna, vänligen se kapitel 4, Monitorn & tillhörande delar. Para kameror & installera en extra kamera: 1. Fäst kameran så som beskrivs i kapitel 8, Montering av kameran. 2. Tryck på följande ikoner för att få tilgång till skärmbilden för parning: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Pairing 3. Tryck på ikonen för den kamerakanal du vill använda till din kamera. (Vanligvis 2, 3 eller 4). En 60-sekunders nedräkning kommer att visas. 4. Inom loppet av 60 sekunder, tryck på parningsknappen tills ett lyckats-meddelande visas. Välj vilken kamera som skall visas: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn på skärmen: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Camera On 2. Tryck på kameraikonen för den kamera du önskar visa eller dölja. Ett X betyder att kameran är dold. Inställningar för ljusstyrka: 1. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till kameramenyn för kameraljusstyrka: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Camera Setup -> Brightness 2. Ljusstyrkan kan ställas in på värden från -2 till 2. Standardinställningen är 0. Tryck på kameran vars ljusstyrka du önskar ställa in, och välj ett värde. 80

14 12. Uppkoppling mot Internet Koppla skärmen till internet 1. Kopla laddningsstället för skärmen till ditt Internet-modem/router via Ethernetkabeln. 2. Placera LCD-skärmen i laddningsstället. 3. Skärmen kommer att fråga om du vill koppla upp mot internet. Tryck på Connect to Internet? -fältet. Information Monitorn kommer att lagra dina inställningar. Nästa gång du placerar den i laddstationen, kommer den automatiskt att koppla upp mot Internet. Du kan maximalt ha två enheter samtidigt kopplade till monitorn via Internet. Visning på Android-smarttelefoner eller tablets: 1. Gå till Google Play/Android Market, sök efter OMGuard-appen och installera den. 2. Öppna appen och skriv in koden som finns på LCD-skärmens baksida i fältet. 1. INTERNET App Store Google Play Visning på iphone/ipad: 1. Gå till AppStore, sök efter OMGuard-appen och installera den. 2. Öppna appen och skriv in koden som finns på LCD-skärmens baksida i fältet. Vänligen notera att det för iphone krävs 3GS eller nyare modeller. 2. USERNAME 3. PASSWORD USERNAME 81

15 Avancerade nätverksinställningar: Vi rekommenderar att du ändrar dessa inställningar endast om du har erfarenhet av nätverkskonfiguration. Tryck på följande ikoner för att få tillgång till fönstret för närverksinställningar: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> Network Setup 13. Inspelning Grundläggande inspelning För att använda inspelningsfunktionen behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. 1. Sätt in SD-kortet i kortplatsen på monitorns sida. 2. För att påbörja videoupptagning med kameran, tryck på Rec-knappen. För att stoppa inspelningen, tryck på Rec-knappen på nytt. 3. För att visa det inspelade klippet, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Anteckningsblock InformaTiON Inspelning som startats manuellt kommer automatiskt stoppas efter två minuter. Max 32 GB! 4. Välj den dag då du spelade in klippet. (Dagar där klipp finns sparade är markerade) Klippets namn är inspelningstiden. Inställningar för inspelning Tryck på följande ikoner för att få tillgäng till inställningarna för inspelning: Menyflik -> Info -> Kugghul -> Recorder Setup 82

16 Rörelsesensor Standardinställningen för rörelsesensorn är aktiverad, på låg känslighet. Tryck på en kamerakanal för att antingen ändra inställningen till högre känslighet eller för att stänga av rörelsesensorfunktionen för den specifika kameran. E-postvarning Det är möjligt att låta skärmen skicka en varning via e-post, när rörelesensorn aktiveras: Din e-postleverantör bör kunna tillhandahålla alla nödvändiga detaljer. Schemalagd inspelning 1. Välj den kamera du önskar spela in med. 2. Tryck på timmar eller minuter, och använd upp och nedpilarna för att ställa in start- och sluttiden för inspelningen. 3. För att ställa in datum, tryck på det tomma fältet och välj sedan en dag från kalendern. 4. Tryck Spara. Det är möjligt att planera in fem olika inspelningar. Tryck på någon av siffrorna till höger för att välja ett annat inspelningsspår. 83

17 14. System Setup För att komma åt skärmen för systeminställningar, tryck på följande ikoner: Menyflik -> Info -> Kugghjul -> System Setup Föjande alternativ och funktioner är tillgängliga i systeminställningar: Strömsparläge När strömsparläget är aktiverat kommer skärmen att automatiskt stänga av sig efter två minuter utan aktivitet. Automatiskt skärmlås När detta alternativ är aktiverat, kommer skärmen att automatiskt låsa touch-screen funktionen efter två minuter utan aktivitet. Tid Denna del innehåller två bonusfunktioner, en timer och en alarmfunktion. Här är det också möjligt att ställa in rätt tid och datum för skärmen. Välj tidsinställningen för att justera tiden. Tryck på den del av tiden du vill ändra, och använd upp- och nedåtpilarna för att justera. Tryck på Spara när du är klar. Formatera lagring Formatera lagring-funktionen används för att nollställa/radera allt på SD-minneskortet. Tryck på Start och därefter på OK för att formatera SD-minneskortet och radera all lagrad data. VARNING! Alla filer på SD-kortet kommer att raderas när du använder denna funktion! Systemuppgradering För att använda denna funktion behöver du ett minneskort. Ett SD-kort som är kompatibelt med monitorn kan skaffas från de flesta återförsäljare. Det är möjligt att uppgradera monitorns firmware. För att uppgradera monitorn behöver du använda en dator. 84

18 1. För att söka efter uppdateringar, besök Ladda ned den senaste uppdateringen till din dator. 2. Ta ut SD-kortet från monitorn, och placera det i datorn. (Om du inte har en kortläsare i din dator, använd en USB-kortläsare.) 3. För över den nedladdade filen till SD-kortet. Tag sedan ut kortet ur datorn och placera det åter i skärmen. 4. Tryck på System Upgrade-ikonen på skärmen for systemuppgradering. Tryck på Start och därefter på OK. Monitorn kommer att installera och därefter stänga av sig. Slå på monitorn igen för att använda den uppgraderade monitorn. Standard: Språk, Hz-inställning & återställ standardinställningar Här är det möjligt att ställa in Hz-rate på antingen 50 Hz eller 60 Hz, och att ändra språk. Når du ändrar språk, kommer skärmen återställa alla inställningar till standard. För att återställa skärmen utan att ändra språk, väljer du det språk du redan använder. För mer detaljerad information, se kapitel 7, Förbered monitorn. 85

19 15. Felsökning I detta felsökningskapitel kommer vi att anta att du har installerat och monterat alla delar av ditt farmcamsystem. Felsökning är också tillgänglig online på Se kapitel 20 för kontaktinformation till vår kundservice. 1. Vi börjar felsökning med hjälp av den bärbara LCD skärmen. Om skärmen inte startar upp, försök först att hålla inne strömknappen i 5 sekunder. Om detta inte hjälper, gå till del 2 Om kamerabilden inte är synlig på displayen, gå till del 3 Om bilden är svart-vit/saknar färger, är kameran sannolikt i nattljusläge. När nattljuset är på, blir bilden svart-vit. Detta är normalt. Om du har problem med att kopla skärmen till internet, gå till del Kontrollera att skärmen är kopplad till en strömkälla. Kontrollera också följande: Försök både att koppla strömadaptern direkt till skärmen, och att koppla strömmen till laddningsstället. Om du upplever problem med att ladda monitorn, eller om bildskärmen är svart trots att LCD-monitorn har strömtillförsel, vänligen kontakta kundservice. Ladda aldring monitorn med någon annan adapter än den inkluderade 5V adaptern! Laddning med fel adapter kan leda till skador på utrustningen som ej täcks av garantin. 3. Om du inte kan se kamerabilden, försök med följande : Kontrollera att kameran är parad med monitorn. Se kapitel 10. Kontrollera ström- och antennkopplingen till kameran. Kamerans strömindikator bör lysa. Kontrollera om kamerabilden blir synlig på monitiorn om du placerar monitorn inom några få meters räckvidd från kameraantennen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 4. Om du har problem med att koppla skärmen till internet, kontrollera följande: Försäkra dig om att Ethernet-kabeln är kopplad till laddningsstället och till rätt port i ditt bredbandsmodem/router. (Vänligen se bruksanvisningen till ditt modem/router) Kontrollera din internetuppkoppling. (Fungerar internetuppkopplingen på din dator?) Försök att koppla om genom att följa stegen i kapitel 11 igen. För ytterligare hjälp, vänligen kontakta kundservice. 86

20 16. Vanliga frågor (FAQ) 1. Är signalen mellan kamera och mottagare krypterad? Ja. 2. Vad betyder fri sikt? Fri sikt innebär att inga objekt (väggar, träd och liknande) finns mellan antennerna. 3. Är kameran vattentålig? Din farmcam är IP66-klassad. Detta betyder att kameran är väl skyddad från både damm och fukt. Den tål därför att sitta ute i regn och i fuktiga miljöer så som ladugårdar. 4. Kan jag komplettera mitt farmcam-paket med ytterligare kameror? Det är fullt möjligt att komplettera ditt farmcam-paket med ytterligare kameror. Kontakta din återförsäljare eller besök 5. Kan jag se kamerabilden på min smartphone eller på min dator? Det är möjligt att se kamerabilden på de flesta smartphonemodeller samt plattor. Vänligen se kapitel 12. Det är inte möjligt att se kamerabilden på en dator för ögonblicket, vi arbetar dock med en lösning för datorer. Besök för den senaste informationen. 6. Hur gör jag för att se en större yta? Kameran täcker upp till m2 beroende på placering. Försök att flytta kameran eller utöka ditt system med en extra kamera för att övervaka en större yta. Senaste nytt finns på: 7. Kan kameran gå sönder vid mycket låga temperaturer? Nej, vid mycket låga temperaturer kan bilden bli rödaktig. Vid extremt låga temperaturer kan kameran stänga av sig. Kameran återfår dock sin funktion när temperaturen går upp igen. 8. Övriga frågor? Du är välkommen kontakta oss! (Se kapitel 20. Kontakta oss eller besök 87

21 17. Tekniska specifikationer Trådlös videokamera (Art. No 1027) Sändfrekvens ISM 2,4 GHz Sändstyrka 20mW/CE Kanaler 4 Upplösning px Vinkel 63 Minimumillumination 0 Lux Räckvidd nattseende 40 m2 Driftspänning DC +5V Strömförbrukning 500mA (IR ON) Driftstemperatur -20 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 330 g LCD-skärm med touch-funktion (Art. No 1033) Storlek på skärmen 7 Upplösning px Kanaler 4 Driftstpänning DC +5V Strömförbrukning 800mA Batteri 3.7V 1800mAH (LI-ON) Drifttemperatur -10 ~ +50 (Celsius) Storlek (B D H) mm Vikt 428 g SD-kort inspelningstid SD Card 1 Kamera 2-4 Kameror (QVGA) 1 GB min min 2 GB min min 8 GB min min 16 GB min min 32 GB min min Batteri 1,5h - 2h 6h - 8h 88

22 18. Garantivillkor Garantin gäller, om inte annat anges, 24 månader från det datum produkten köptes från återförsäljaren. Under garantitiden åtar sig LUDA att reparera produkten alternativt ersätta dig med utbytesprodukt som har motsvarande eller bättre funktioner. När LUDA byter ut produkten täcks utbytesprodukten av originalgarantin under den återstående garantitiden. Vid utbyte kan genomgångna, fullt funktionsdugliga renoverade delar användas. Utbytta delar tillfaller LUDA. Garantin omfattar inte skada som uppkommit genom fysisk åverkan, olyckshändelse, naturkatastrof, användning av felaktig nätadapter eller annan användning som avviker från LUDAs råd och instruktioner. Slutanvändaren står för alla fraktkostnader som härstammar från leveranserna till LUDAs reparationsverkstad. Garanti gäller endast mot uppvisande av originalkvitto utfärdat av säljaren med information om inköpsställe, inköpsdatum och produktbeteckning. LUDA förbehåller sig rätten att vägra utföra garantiservice om denna information tagits bort, ändrats eller saknas sedan produkt första gången köpts från en återförsäljare. 19. Information om återvinning Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium ämnen som är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin. 89

23 20. Kundservice Svensk expertis LUDA Elektronik AB grundades 2003 och har under de senaste åren vuxit till att bli en ledande leverantör av trådlös videoutrustning på utvalda marknader. Företaget har en gedigen kunskap om den trådlösa videotekniken och dess användningsområden. Detta gör att vi förutom produkter kan erbjuda våra kunder högkvalitativ produktkunskap, säljstöd och kundservice. Du är välkommen att kontakta oss för hjälp med installation, teknisk rådgivning eller hjälp med trasiga artiklar. Vi talar engelska och svenska. Om du behöver hjälp på ditt lokala språk, vänligen kontakta din lokala återförsäljare. Innan du kontaktar kundservice ber vi dig att följa de nedan liggande stegen. Support Steg 1: Läs bruksanvisningen och kapitlet om problemlösning.! Steg 2: Steg 3: Besök vår webbsida: Ring oss (för hjälp på engelska och svenska) eller kontakta din lokala återförsäljare! Ring: +46 (0) / 90

24 Declaration of conformity R&TTE Declaration of Conformity (DoC) Unique identification of this DoC: CE We, LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan Göteborg Sweden Phone: declare that the product: product name: farmcam type or model: 1024 to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents: HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC EN /-3 SPECTRUM (Art. 3(2)): EN /-2 Technical file held by: LUDA Elektronik AB Aschebergsgatan Göteborg Sweden Place and date of issue (of this DoC): Göteborg, R&TTE Declaration of Conformity (DoC) Unik identifiering av denna DoC: CE Vi, LUDA Elektronik AB, Aschebergsgatan Göteborg Sweden Phone: försäkrar att: produktnamn: farmcam typ eller model: 1024 överensstämmer med gällande direktiv och standarder samt uppfyller kraven enligt R&TTE Directive (1999/5/EC): HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN EMC (Art. 3(1)(b)): Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC EN /-3 SPECTRUM (Art. 3(2)): EN /-2 Teknisk dokumentation finns hos: LUDA Elektronik AB Aschebergsgatan Göteborg Sweden Ort och datum (för denna DoC): Göteborg, Signed by or for the manufacturer: Signatur för tillverkaren:... Name (in print): Ludvig Brost Title: CEO Signed by or for the manufacturer:... Namn (textat): Ludvig Brost Titel: VD Signatur för tillverkaren:... Name (in print): Daniel Ludwiszewski Title: Product Manager... Namn (textat): Daniel Ludwiszewski Titel: Produktansvarig 91

25

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6

1. Viktigt...3. 2. Inledning...4. 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5. 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 SV Användarhandbok Innehåll 1. Viktigt...3 2. Inledning...4 3. Säkerhetsföreskrifter/Viktig information...5 4. Det här ingår i cowcam-paketet...6 5. Förklaring av de medföljande produkterna...7 6. Så fungerar

Läs mer

DeLaval gårdsövervakningskamera

DeLaval gårdsövervakningskamera DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60 Instruktionsbok 86173231 2013-05-10, Version 3 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval gårdsövervakningskamera FMC60...

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning

Modell: BLINK1 ANVÄNDARHANDBOK. Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning ANVÄNDARHANDBOK Modell: BLINK1 Wi-Fi -videokamera för spädbarnsbevakning De funktioner som beskrivs i denna användarhandbok är föremål för ändringar utan föregående meddelande. NK1_EU_SWE_A6_v1_2013_02_06.indd

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL

SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL SURFPLATTA MED SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... som varumärke grundades redan på 50-talet. Då den schweiziska tillverkaren Lenco utvecklade välkända skivspelare,

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink S - Mac

Bruksanvisning MagniLink S - Mac Bruksanvisning MagniLink S - Mac Distributör: LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: 0470-727700 info@lvi.se 352 46 Växjö Fax:0470-727725 www.lvi.se Innehållsförteckning 1 Om LVI... 5 2 Introduktion

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25

502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 502-8140611 UserGuide_PaceTDS865.indd 1 10-04-22 08.44.25 Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver

Läs mer

RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING

RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING RCX Trail Camera System BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...3 Det här behöver du för att komma igång...4 Inställning av styrenheten...5 Inställning av kameran...7 Batteriinformation...8 Förberedelse för

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning

TRIAX. TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210. Bruksanvisning TRIAX TRIAX S-HD207CX Digital Satellit Mottagare 305210 Bruksanvisning 1 INNEHÅLL GENERELLA INSTRUKTIONER... 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 3 RENGÖRING & VÅRD... 3 KONTROLLENHETER, FRONT OCH BAKRE PANEL...

Läs mer

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor.

Läs den här bruksanvisningen noggrant så att du kan dra nytt av alla fördelar med telefonclipet. Fråga din audionom om hjälp om du har frågor. Bruksanvisning Välkommen! Vi gratulerar till ditt nya ReSound Unite Telefonclip. Med ReSound Unite Telefonclip kan du trådlöst koppla samman dina ReSound Alera hörapparater med Bluetooth mobiltelefoner.

Läs mer

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320

MANUAL. MOBIL- TELEFON Voxtel M320 MANUAL MOBIL- TELEFON Voxtel M320 V3 2 1 FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL I förpackningen hittar du: 1 mobiltelefon 1 dockningsladdare 1 nätadapter 1 batterilucka 1 manual 1 USB kabel Varning Ficklampan lyser starkt,

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Ett urval av funktionerna hos COOLPIX L27 Låt kameran göra jobbet G-läget (Enkelt autoläge)... A 32 När du riktar kameran mot motivet väljer kameran rätt inställningar åt

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Användarhandbok. Spectrafence

Användarhandbok. Spectrafence Användarhandbok Spectrafence Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder

Läs mer

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING

Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING Den ultimata Android plattan för familjen BRUKSANVISNING INNHOLD 1) FEATURES 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 Kartongens innehåll... Överblick... Laddning... Automatiskt lås... Startskärm...

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör

Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör Bruksanvisning MagniLink Vision Tillbehör LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 470 727725 Internet: www.lvi.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SW8838. Juni 2014 Första utgåvan

SW8838. Juni 2014 Första utgåvan ZenFone 4 e-manual SW8838 Juni 2014 Första utgåvan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Konventioner som används...9 Skötsel och säkerhet... 10 Riktlinjer...10 Korrekt avyttring...11 Kom igång med

Läs mer

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...

Viktigt... 3 Uppdateringar av din mottagare... 3 Copyrightmeddelanden... 4 Miljöinformation... 4 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen... Innehåll Säkerhetsföreskrifter............ 2 Välkommen till digital satellit-tv!... 3 Viktigt.............................. 3 Uppdateringar av din mottagare........ 3 Copyrightmeddelanden...............

Läs mer