2014 var ett år då... Året i siffror, Dialect AB Koncernen. Innehåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 var ett år då... Året i siffror, Dialect AB Koncernen. Innehåll"

Transkript

1

2 2014 var ett år då... Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument- och datatjänster, mötestjänster samt installation och support. Dialect har idag kundcenter och säljkontor etablerade på många ställen runt om i landet, från Boden i norr till Malmö i söder. vi blev utsedda till årets Telefonileverantör av det oberoende undersökningsföretaget Custice som tillfrågat över företag när det gäller bäst service, kvalitet, tillgänglighet och pris. den nya tjänsten Dialect Mobile Device Management lanserades. vi omsatte en miljard i hela kedjan och 594 miljoner kronor i helägd verksamhet. vi blev utsedda till Microsoft Guldparter för molnlösningar, som det 6:e företaget i hela Europa. vår vd och koncernchef John Rydberg tillträdde sin nya tjänst. försäljningen av fordonslösningen Dialect Körjournal ökade med drygt 60 procent. en ny franchisetagare i Göteborg anslöt sig till Dialect. Året i siffror, Dialect AB. Rörelsens intäkter ( ) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (21 134) KSEK. EBITDA-marginal 6,6 (3,5) %. Resultat efter skatt per aktie 0,28 (-6,15) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten 18,2 (35,9) MSEK. Medelantalet anställda 338 (430) Innehåll Omsättningsutveckling Rörelseresultat (EBITDA) KSEK KSEK Inledning och Året i siffror 3 Bolagsstyrningsrapport Intervju med vd 4 Styrelse och koncernledning Vår affärsidé, strategi och mål 5 Vi Dialect 6 Vårt erbjudande 7 Förvaltningsberättelse 16 Räkenskaper 20 Noter Marknad och omvärld 8 Revisionsberättelse Kundcase Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation ÅRET I SIFFOR 3

3 Intervju med vd John Rydberg Vår affärsidé, strategi och mål 2014 blev ett bra år resultatmässigt. Kan du utveckla? Ja, det blev ett bra år. Kundcenter och säljkontor gjorde ett mycket bra år resultatmässigt och vi fick en rörelsemarginal 2014 på 6,6 procent i Dialectkoncernen. Vår företagsförsäljning via telefon har gått mycket bra trots avvecklandet av vår konsument - försäljning via telefon under årets andra kvartal. Vad är du extra stolt över att Dialect har gjort 2014? Jag är stolt över att vi blev Microsoft guldpartner inom molntjänster 2014, som 6:e företaget i hela Europa. Vi blev också Årets Telefonileverantör 2014, efter att företag tillfrågats av det oberoende undersökningsföretaget Custice hade vi ett nära samarbete med operatörerna där vi tillsammans gjorde mycket bra för våra kunder. Vi tog ett gemensamt kvalitetsinitiativ som gav omedelbar effekt både i ökad kundnöjdhet och försäljningsvolym i abonnemangsaffären. Nu har du varit vd för Dialect i ett år, vilka är dina insikter så här långt? Det första intrycket har förstärkts. Vi är verkligen skickliga på det vi gör. Jag ser att vi har en stor potential i att göra ännu mer för att lösa våra kunders behov av kommunikationstjänster. Det finns en stark vilja att verkligen åstadkomma och bygga något tillsammans och att göra skillnad för kunden. Vilka tjänster lanserade Dialect 2014? Dialect Mobile Device Management och Dialect Förändringsanalys var helt nya tjänster för oss. Vi har vidareutvecklat och gjort det vi redan gör ännu bättre, till exempel genom att lansera nya funktioner i vår mobila växellösning Dialect Unified. Samtidigt har vi satsat på affärsutveckling på nya tjänster som vi kommer bära ut till våra kunder under Hur ser du på kundens sätt att arbeta idag? I jämförelse med för några år sedan så kan man säga att det är lättare, samtidigt som det är mer komplext idag. Ny teknik möjliggör smartare arbetssätt. Utmaningen ligger i att förstå och orka ta till sig möjligheterna. Människor vill kunna vara tillgängliga och arbeta där de är. Det är idag en självklarhet att enkelt kunna delta på ett online möte även om man är på tjänsteresa eller jobbar hemma. Är molntjänster en myt? Verkligen inte. Det har pratats om det i flera år och nu har det redan hänt började företagskunderna på allvar använda sig av molnet. Kunden har idag en tillit till molntjänster som inte fanns förut. För att lyckas leva upp till kundens förväntan ställs det höga krav på oss som leverantör i att ta ansvar för kundens helhetslösning. Vad tror du händer på marknaden 2015? Microsofts molnbaserade tjänster tar marknadsandelar och it och telefoni närma sig varandra. Lösningar för integrerade it- och telefonitjänster finns redan och vi förväntar oss att det kommer att ta fart under året. Jag tror att vi tydligare kommer se att gränsen mellan telefoni och it raderas ut och tjänsterna som kunderna använder integreras. För vem vill inte ha hela arbetsplatsen i en plattform som de kommer åt både i datorn, telefonen och läsplattan? Jag tror också att det kommer hända mycket kring arbetsplats Bilen. Effektivare kommunikation i bilen, bland annat w-lan, nya applikationer och M2M är saker som kommer. Här har vi mycket kunskap som vi vill bära ut till våra kunder. I år firar Dialect 20 år. Grattis! Tack! Vi har mer än 20 års rutin och erfarenhet vilket är fantastiskt. Många av våra medarbetare var med för 20 år sedan och jobbar fortfarande i verksamheten. Och att vi har en telefon i vår logga är något jag verkligen är stolt över. Mobilitet har aldrig varit så stort som det är nu. Vi har vuxit med teknikutvecklingen. Från att ha levererat biltelefoner till företag för 20 år sedan, till att sen bli väldigt stora på abonnemang och smartphones, till att nu erbjuda våra kunder helhetslösningar och mobil-it, så att våra kunder ska kunna arbeta bäst där de är. Vi finns på många orter i landet, vilket är ett kvalitetssignum på att vi gjort något väldigt bra drog vi till exempel igång en ny franchisetagare i Göteborg under Dialects flagg som det går riktigt bra för! Vi levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop, oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat mobil- och fast telefoni, dokument, data- och mötestjänster samt installation och support. Vår vision Alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. Vår affärsidé Vi levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att alla människor ska kunna arbeta bäst där de är. Våra tre framgångsfaktorer 1. Vi finns nära kunden, förstår kundens problem och levererar rätt lösning. Vi erbjuder hög servicenivå och därför har vi också långvariga kundrelationer. 2. Bred produkt- och tjänsteportfölj i attraktiva paketeringar. 3. Passionerade medarbetare med brett kunnande. Långsiktigt finansiellt mål Det långsiktiga finansiella målet är baserat på organisk tillväxt och ett antagande om framtida intäktsmix och marknadsnivåer inom intäktsområdena Telefoni, Mobilt, It och Fordon. Det långsiktiga finansiella målet för Dialect AB är att nå 10 procent i rörelsemarginal på EBITDA. Långsiktig strategi För att nå de finansiella målen ska Dialect: Vara effektiva i vår marknadsbearbetning genom att tillämpa en multikanalstrategi med bibehållen hög kundlojalitet och geografisk närvaro. Skapa värde i kundens affär och lönsam tillväxt för Dialect genom erbjudande och paketeringar i framkant. Öka vår interna effektivitet genom väl fungerande verksamhetsstyrning, kompetensutnyttjande, lager, inköp, support och leverans. 4 INTERVJU MED VD VÅR AFFÄRSIDÉ, STRATEGI OCH MÅL 5

4 Vi Dialect Vårt erbjudande Vår företagskultur kännetecknas av mångfald, kundfokus och stark entreprenörsanda. Vi finns runt om i landet och brinner för att hjälpa kunderna kunna arbeta bäst där de är. Vi är idag cirka 550 medarbetare vid 45 säljkontor och kundcenter. 25 procent är kvinnor och 75 % är män. I helägd Dialect AB verksamhet inklusive Dialect Kundservice är vi drygt 300 medarbetare och i franchiseverksamhet arbetar cirka 250 personer. Små och medelstora företag söker en leverantör som kan ta ansvar för helheten. Dialect erbjuder företagskunden rådgivning inom it- och telefonilösningar som gör att medarbetaren kan arbeta bäst där han eller hon är. Våra kärnvärden Våra kärnvärden Passion, Tillit och Affärsmässighet innebär att vi inte ger oss förrän vi har gjort vårt yttersta för att lösa kundernas problem och att vi i alla lägen ska hålla vad vi lovar. Affärsmässighet är hela grunden för vårt berättigande och det är självklart viktigt för oss att hjälpa våra kunder fatta affärsmässigt riktiga beslut. Dessa kärnvärden ska visa vägen för hur vi förhåller oss till varandra inom Dialect och gentemot våra kunder, partners och leverantörer. Våra kärnvärden togs fram i nära samarbetare med alla ledare vid en ledarträff Passion Vi hittar alltid de bästa lösningarna och ger oss inte förrän vi överträffat kundernas förväntningar. Tillit Vi håller vad vi lovar och gör vad vi säger. Vi behandlar alla ärligt och etiskt. Affärsmässighet För oss är det lika självklart att ta affärsmässigt rätt beslut som att Dialect ska växa med lönsamhet. Dialect AB koncernens enheter. Dialect AB koncernens enheter Kundcenter Dialects geografiska närhet på marknaden står sig väl och våra förutsättningar för att möta behovet i det lokala näringslivet har under året stärkts med såväl utökning av personella resurser, geografisk etablering med ny franchisetagare i Göteborg och med en bredare produktportfölj. Dessutom har ett arbete med att styra upp lagerrutiner genomförts för att förbättra kvaliteten gjordes en mindre organisationsförändring i sälj- och kundcenterverksamheten. Vi gick från att driva verksamheten i en regionsstruktur med region chefer till att istället ha 12 försäljningschefer som rapporterar direkt till försäljningsdirektören utan regionchefer som mellanled, i syfte att effektivisera beslutsvägar och arbetssätt. Telesälj Dialect Kundservice driver precis som tidigare vår rikstäckande telesäljverksamhet av produkter och tjänster i attraktiva paketeringar gentemot de allra minsta företagskunderna. Telesäljenheten har under året arbetat med ett omfattande kvalitetsförbättringsarbete, vilket inneburit en effektivare och kvalitativ marknadsbearbetning. En omställning till enbart företagsförsäljning har genomförts under det första kvartalet Verksamheten har trots den förändrade målgruppsstrategin presterat mycket bra under Dialect Systems Inom Dialects produktionsenhet har ett omfattande kvalitetsförbättringsarbete genomförts under 2014, vilket har gett positiva effekter. Bland annat har antalet tappade samtal gått från 4,4 procent till 1,7 procent, samtidigt som antalet inkommande samtal ökat med 43 procent. Faktureringen av Dialects egna tjänster har ökat under året. Dialect AB Dialect består av alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, It, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Affär- och Utveckling. Fokus för 2014 har varit att skapa förutsättningar för större effektivitet inom hela Dialect i syfte att underlätta för våra kunder. Bekymmersfri helhetslösning Standardiserade lösningar för små och medelstora företag är vårt fokus och i det ingår produkter, tjänster och tilläggstjänster. Lösningarna innefattar mobil- och fast telefoni, molntjänster, dokument- och datatjänster, mötestjänster, installation och support. Dialect erbjuder med andra ord lösningar kring arbetsplatserna MÖTET, HEMMA, PÅ SPRÅNG, KONTORET, UTOMLANDS och BILEN utifrån individens arbetssätt. Vi finns nära kunden och förstår därför de unika villkor som påverkar varje företags verksamhet. Dialect tar ett helhetsansvar för att det fungerar bekymmersfritt och att lösningen möter kundens behov. Våra lösningar levereras och installeras av våra personliga tekniker. Vi paketerar vårt erbjudande inom de fyra affärsområdena; fordon, mobilt, it och telefoni. Vi erbjuder våra kunder produkter, funktionstjänster, konsulttjänster och operatörstjänster anpassade efter kund ens arbetssätt. Kundens behov Företagsledare har idag höga krav på moderna och behovsanpassade lösningar och de förväntar sig en hög nivå på kvalitet och kompetens från sin leverantör. En ledare och beslutsfattare på ett företag värn ar också om säkerhet, back-up och redundans. Vd eller it-chef efterfrågar stabilitet, kundanpassad lösning, hög tillgänglighet samt en innovativ partner. Dialects erbjudande möter dessa kundbehov. Våra produkter och tjänster skapar ökad produktivitet och kostnadseffektivitet hos företaget samt enkelhet i administrationen. Så här beskrivs den känsla vi vill att kunden ska känna när vi tillgodosett deras behov: För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer och möjligheter som dyker upp. Vi möter våra kunder i flera olika säljkanaler; med rådgivning via proaktiva företagssäljare, innesäljare i våra kundcenter, telesäljare och via webbshop. Kundrelationerna är långa och vi har en stadig tillväxt av nya företagskunder. 6 VI DIALECT VÅRT ERBJUDANDE 7

5 Marknad och omvärld Dialect blev helhetsleverantör åt MXL-koncernen It- och telekombranschen förändras i snabb takt. Arbetssättet fortsätter att utvecklas och vi jobbar idag mycket på språng mellan kundmöten, på väg till jobb, i bilen och så vidare. Distansarbete, onlinemöten och videokonferenser fortsätter att etablera sig i snabb takt. Molntjänster fortsätter att växa Nyttjandet av verksamhetsapplikationer som effekt iv iserar arbetslivet breder ut sig på marknaden. Microsoft spås de närmaste åren öka sin marknadsandel med Office 365-tjänster som till exempel Lync, Sharepoint och Azure. Den största fördelen är att han översätter itspråk et till begriplig svenska för oss. Dessutom är det här ett sätt för oss att spara pengar. Förutom omsorgsverksamheten ingår också städfirma, fastigheter, avancerad anbudsjuridik, lackeringsverksamhet samt två målerier. har idag närmare 400 anställda. Vi har ett bra samarbete. Dialect har kunnig personal på it-sidan och det är också positivt att produkter och tjänster finns under samma tak, vi får allt installerat direkt vilket går betydligt snabbare än om vi skulle göra det själva. Mattias X Lundberg AB (MXL) har valt Dialect som leverantör av både produkter, funktionstjänster och konsulttjänster. Förändringar i ny teknik, kunders beteende och konkurrenters agerande präglar marknadstrenderna. Andel företag som äger sin växel spås minska från dagens 55 procent till 37 procent inom fem år till förmån för molnbaserade växellösningar. Om vi får problem med till exempel en skrivare eller ett system och inte själva kan lösa det med leverantören så kontaktar vi vår konsult på Dialect som hjälper oss att lösa det, berättar Niclas Engde, vd för Mattias X Lundberg AB. 25 procent av företagen spås ersätta dagens växel med Lync. Företag gör redan nu liten skillnad på it- och telekommunikation. Tjänster på marknaden är i stor utsträckning hybrider mellan it och telefoni. Användandet av videomöten växer och ger ökade investeringsbehov. Lösningen med konsulttjänsten har visat sig vara perfekt för koncernen. Även inom fordonslösningar och operatörslösningar går utvecklingen snabbt. Maskiner som kopplas ihop (M2M) och utvecklingen av såväl teknisk utrustning som applikationer ökar, med bland annat tjänste- och programvarudistribution över nätet. Operatörerna har stora investeringsbehov i näten och utmaningar med att upprätthålla önskad marginal på en prispressad marknad. Vår marknadspotential Vi har sannolikt Sveriges största installerade bas av fysiska telefonväxlar och är förmodligen främsta leverantören av telefonitjänster för små- och medelstora företag. Det finns i dag drygt företag i Sverige, varav majoriteten är små och medelstora företag. 14 procent av dessa är idag våra kunder, det vill säga kunder. Den tillväxtmarknad som vi enklast kan konvertera finns i vår befintliga kundstock. Genom att erbjuda vår befintliga telefoni kund även it-tjänster skapar ökad kundnytta och tillväxt. Det finns idag företag med 1-50 anställda, på de orter där Dialect har kundcenter. Med kompletterande telefon- och webbmöte och webbshop kan vi nå hela Sverige. 8 består idag av 17 olika företag i koncernen inom vård, omsorg, hemtjänst och personlig assistans. MARKNAD OCH OMVÄRLD NorrlandsOperan valde Office 365 från Dialect NorrlandsOperan är en av Sveriges mest framgångsrika plattformar för samtida dans. En av de viktigaste stödfunktionerna till NorrlandsOperans verksamhet är e-posten. Varje år arrangerar vi MADE-festivalen och Umeå jazzfestival. Vi sätter också upp olika produktioner utanför huset, det ingår i vårt länsuppdrag att tillhandahålla produktioner i hela Västerbotten, säger Jonas Igasto, it-manager på NorrlandsOperan. Vi har mycket konversation via e-post, det skickas ljudfiler, filmer och bilder. Tidigare hade vi en e-postlösning som inte fungerade bra och gjorde därför en upphandling som Dialect vann, säger Jonas Igasto, it-manager på NorrlandsOperan. Man valde Office 365, Exchange Online, som är en molnbaserad lösning. Den implementerades 2013 och NorrlandsOperan har sedan dess varit väldigt nöjda med tjänsten. Vi har knappt några bekymmer alls. Om det uppstår ett problem som vi inte kan lösa så tar vi bara kontakt med Dialect. Med Exchange Online behöver vi inte heller tänka på att säkerställa uppdateringar i programmet eller installera nya versioner, det sker transparent i bakgrunden, säger Jonas Igasto. KUNDCASE 9

6 Aktien, ägarförhållanden och investerarinformation Aktieinformation Dialects aktiekapital består av två aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar en röst och varje B-aktie en tiondels röst. A- och B-aktier ger innehavaren rätt till samma andel av tillgångar och vinst och medför likvärdiga rättigheter när det gäller utdelning. A-aktien omgärdas av ett aktieägaravtal och omfattas av en hembudsklausul i bolagsordningen. Dialects B-aktie är noterad och handlas genom Alternativa Aktiemarknaden. Den 31 december 2014 uppgick det totala antalet aktier till , varav A-aktier samt B-aktier. Under året har inga förändringar i bolagets aktiekapital skett. Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 (0) SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till (0) kronor. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar moderbolagets soliditet från 59 procent till 56 procent och koncernens soliditet från 30 procent till 26 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Tio största ägarna efter innehav per (direktregistrerade enligt aktiebok) Namn Ort A-aktier B-aktier Innehav % Röster % 1. OUAES AB MALMÖ ,2 9,2 2. SVENSKA HANDELSBANKEN AB* STOCKHOLM ,2 4,0 3. TRIPPEL B AB VÄSTERÅS ,8 7,0 4. SEB* STOCKHOLM ,5 2,2 5. SWEDCAP MANAGEMENT AB TÄBY ,8 1,8 6. MAJKEL PRODUCTS AB GÄVLE ,4 3,8 7. SWEDBANK AB* STOCKHOLM ,6 1,3 8. DANSKE BANK A/S, DANMARK* STOCKHOLM ,6 1,3 9. HASTEMAN FÖRVALTNINGS AB VÄNERSBORG ,6 3,1 10. KRAITSIK KALVIK, MATS TÄBY ,1 1, ,8 34,7 Övriga ,2 65,3 *Förvaltarregistrerade Optionsprogram Dialect AB hade vid utgången av utestående teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 ny B-aktie. Detta optionsprogram har efter beslutet aldrig tecknats utan ligger vilande i dotterbolaget Diato AB. Optionsprogrammet förfaller i juni 2015 och kommer inte ha någon påverkan på bolaget. Utdelningspolicy och föreslagen utdelning Styrelsen i Dialect AB har i februari 2015 antagit en ny utdelningspolicy. Den nya utdelningspolicyn innebär att ordinarie utdelning skall uppgå till minst 25 procent av koncernens vinst efter skatt. Hänsyn skall kunna tas till ej likviditetspåverkande resultat ,0 100,0 poster av väsentlig storlek. Vidare skall styrelsen vid förslag till utdelning beakta bolagets likvida medel, kassaflödesprognoser och investeringsplaner. Därutöver kan styrelsen komma att föreslå att vinster av engångskaraktär kan överföras till aktieägarna. Styrelsen skall vid vart tillfälle för utdelning ta hänsyn till förutsättningarna på kapitalmarknaden. För perioder då bolaget ser större behov av investeringar och/eller förvärv ska utdelningen kunna minskas eller helt utebli även om positiva kassaflöden. Styrelsen har i övrigt att, enligt kapitel 18 paragraf 4 i den svenska aktiebolagslagen, överväga vad lämplig utdelning kan vara inför varje årsstämma. Aktiekapitalets utveckling Transaktion Tidpunkt 1 Nominellt Förändring Förändring Antal Emissons Emissionsbelopp (SEK) A-aktier B-aktier aktier Aktiekapital belopp (SEK) kurs (SEK) Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission (2) Fondemission (3) Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission (4) Nyemission (4) Nyemission (4) Nyemission (4) Nyemission (4) Nyemission (4) Nyemission (5) Nyemission (4) Nyemission (4) Aktiesplit 1: Nyemission (4) Registrerat antal vid årets slut ) Tidpunkt avser det datum när beslut om emission fattades. 2) Kvittningsemission 3) Fondemission 1:1 4) Apportemission. Del av köpeskilling. 5) Nyemission. Personalens utnyttjande av teckningsoptioner TO Utestående optionsserier Antal Antal Aktie- Emissions- Emissions optioner B-aktier kapital belopp (SEK) kurs (SEK) TO teckningsperiod juni-juli AKTIEN, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH INVESTERARINFORMATION AKTIEN, ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH INVESTERARINFORMATION 11

7 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen för Dialect AB Bolagsstyrningen i Dialect AB (publ.) baseras på svensk lagstiftning primärt Aktiebolagslagen och lagar och regelverk kring ekonomisk redovisning samt på en hög intern ambition om god och transparent bolagsstyrning. Ansvars- och rollfördelningen mellan de olika bolagsorganen som bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören utövas i enlighet med gällande lagstiftning och förordningar, bolagsordningen, styrelsens arbetsordning och vd-instruktion samt i förekommande fall andra interna styrinstrument. Dialect AB har inte skyldighet att följa Svensk Kod för Bolagsstyrning men har valt att där så är tillämpligt och relevant använda densamma. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats av styrelsen i Dialect AB. Rapporten utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna och har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Bolagsinformation kring bolagsstyrning liksom mer finansiell information och årsredovisningar med mera finns tillgänglig på bolagets hemsida Bolagsstämma Bolagsstämman är Dialects högsta beslutande organ där ägarna utövar sitt inflytande. Vid årsstämman väljs styrelsen, i förekommande fall revisor, arvoden fastställs till såväl styrelsen som till revisorn. Vid årsstämman fastställs också koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkning. Aktieägare som är registrerade i aktieägarregister hos Euro clear Sweden AB och anmäler sitt deltagande på årsstämman till bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på bolagsstämma. Årsstämman 2014 avhölls i Solna den 16 maj. Styrelsen och vd beviljades ansvarsfrihet och till styrelsens ordförande nyvaldes Jon Risfelt. Gustaf Malmros, Mats Holgerson, Håkan Lundstedt och Tony Sjöberg omvaldes som styrelseledamöter och Firas Mohamad valdes in som ny styrelseledamot. Allt ovan i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsens ordförande har under året haft löpande kontakt med olika ägare och Dialects Aktieägarförening (DAF). Årsstämman 2015 planeras till den 20 maj Valberedning Vid årsstämman den 16 maj 2014 beslutades att Dialects valberedning, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta jämte en representant för Dialects Aktieägarförening (DAF). Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerat sig och ska baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Följande valberedning har bildats inför årsstämman 2015 baserat på aktuellt ägande enligt de av Årsstämman beslutade principerna och består av: Firas Mohamad (Ouaes AB), Hans Björklund (Triple B AB samt eget ägande), Mats Johnsson (Telebilradio i Södertälje AB och TLS i Södertälje AB), Tony Sjöberg (Skepparö Holding AB, Teleteknik Business Center AB & Teleteknik Cassej AB) samt Peter Nilsson (representerande DAF). De fyra största ägarna i valberedningen representerar tillsammans cirka 27 procent av röstetalet baserat på utestående aktier i Dialect AB. Styrelse Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av fyra till tio ledamöter med högst två suppleanter. Aktuell styrelse finns redovisad på Bolagets hemsida. Under 2014 har styrelsen hållit sammanlagt elva protokollförda styrelsemöten. På styrelsemötena deltar i normalfallet bolagets verkställande direktör och ekonomidirektör liksom regelbundet även andra ledande befattningshavare. Samtliga styrelseledamöter har med något enstaka undantag varit närvarande vid samtliga styrelsemöten. Styrelsen har under 2014 arbetat med ett utskott för ersättningsfrågor bestående av styrelsens ordförande Jon Risfelt samt två ledamöter som inte är verksamma i bolaget eller kedjan, Mats Holgersson och Gustaf Malmros. Ersättningsutskottet har behandlat frågor rörande vd s villkor samt mer generella ersättningsfrågor som till exempel frågor om pension, provisionssystem etcetera. Styrelsearbetet styrs av en fastlagd Årsplan och har 2014, utöver alla normalt förekommande frågor kring formalia, ekonomisk uppföljning, intern kontroll, budget och affärsplan med mera, primärt fokuserat på bolagets finansiella läge, bank- och likviditetsfrågor, introduktionen av ny vd samt etablerandet av ett nytt ledningsteam, översyn av den centrala organisationen och dess kostnader, förändringsprojekt inom Kundcenterverksamheten, operatörsrelationer samt hot och möjligheter inom Kundserviceverksamheten. Året har ur ett lednings- och styrelseperspektiv präglats av att tidigare vd avgick i augusti 2013 och ny vd tillträdde under våren Under tiden då vd-rekryteringen pågick tog styrelsen ett mer aktivt ansvar för verksamheten både i form av att en styrelseledamot på deltid och konsultativ basis gick in som tillförordnad koncernchef och i form av ett större engagemang från styrelsen som helhet. Med ny vd på plats har fokus bland annat legat på att se över bolagets strategi och ledningsstruktur. Bolagsledning Vd leder och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar, bolagsordningen, vd-instruktionen samt styrelsens beslut och övriga interna styrinstrument. Vd ansvarar vidare för att verksamheten utvecklas i enlighet med av styrelsen fastställda mål och strategier. Vd och övriga medlemmar i bolagets ledningsgrupp presenteras mer utförligt på bolagets hemsida har ur ett ledningsperspektiv präglats av ny vd våren 2014, översyn av strategi och organisation, ett flertal förändringar i ledningsteamets sammansättning och därtill hörande initiativ och nya satsningar. Bland många initiativ kan nämnas ökat fokus på it-affären, förbättrad styrning och uppföljning av säljverksamheten och frågor som rör finansieringslösningar. Revisorer Bolagets revisor utses årligen av årsstämman, på förslag av valberedningen. För innevarande mandatperiod är Grant Thornton Sweden AB vald som revisor med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor. Styrelsen har under året träffat bolagets revisor vid ett styrelsemöte för avstämning kring revisionsarbetet och diskussion kring den interna kontrollen. Därutöver har styrelsens ordförande haft löpande kontakt med bolagets revisor och styrelsen har också träffat revisorn utan att bolagets tjänstemän deltagit. Bland de frågor som revisorerna lagt extra fokus på under året har varit närståendetransaktioner, intäktsredovisning och värderingsfrågor. Intern kontroll och riskhantering Styrelsen ansvarar överordnat för den interna kontrollen enligt Aktiebolagslagen men vd och ledningen sköter, enligt styrelsens arbetsordning, vd-instruktion och interna policies och regelverk, den löpande internkontrollen. Givet bolagets storlek finns ingen separat funktion för internkontroll utan ansvaret ligger delegerat hos vd att säkerställa att en god internkontroll blir en integrerad del av det dagliga ledningsarbetet. Under året har en grundlig genomgång av närståendetransaktioner gjorts som en del i internkontrollarbetet. 12 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 13

8 Styrelse Koncernledning Från vänster, bakre raden: Tony Sjöberg, Håkan Lundstedt, Firas Mohamad, Mats Holgersson. Från vänster, främre raden: Gustaf Malmros, Jon Risfelt. Jon Risfelt Firas Mohamad Gustaf Malmros John Rydberg Daniel Reithner Johan Scherlin Georgios Jojje Måbrant Mats Johnsson Styrelseordförande (f 1961) Ledamot sedan 2013 Styrelseledamot (f 1982) Ledamot sen 2014 Styrelseledamot (f 1955) Ledamot sedan 2005 Koncernchef och vd (f 1963) Anställd sedan 2014 Ekonomidirektör (f 1970) Anställd 2015 Affärs- och Utvecklingsdirektör (f 1965), Anställd sedan 2015 Inköpschef (f 1973) Anställd sedan 2002 Försäljningsdirektör (f 1968) Anställd sedan 1995 Professionell styrelseledamot och rådgivare sedan Erfarenhet från mer än 35 styrelser som bl a TeliaSonera, Bilia, Knowit, Ortivus, Cybercom. Tidigare VD för bl a Europolitan, Nyman & Schultz/American Express och Gambro Renal. Affärsområdesansvarig och VD för Dialect Kundservice. Entreprenör med bakgrund från ett flertal framgångsrika uppstartsbolag inom framförallt telekom. Engagerad i olika typer av jobbskapande projekt, bl a stiftelsen Uppstart Malmö och Tillväxt Malmö. Managementkonsult. Styrelseordförande i Bolist AB. Bakgrund som vvd i WM-data koncernen och en rad olika ledningsbefattningar inkom svensk och internationell it-industri. Marknadsekonom DIHM. Lång erfarenhet från telekombranschen och olika ledande befattningar på TeliaSonera. Sista åren som vd på TeliaSonera Finans AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Civilekonom vid Lunds Universitet Tidigare CFO på Telias företagsdivision i Sverige samt CFO i Cygate Group. Dessförinnan bl a managementkonsult på Coopers & Lybrand, Ernst & Young och grundare till Cordial. Civilekonom Linköpings Universitet. Lång erfarenhet från itbranschen och olika ledande befattningar inom Owell, WM-data, Atea, Koneo och Konica Minolta. De senaste åren managementkonsult och it-entreprenör. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets aktieägare: Ja Marknadsekonom från IHM. Har lång erfarenhet inom telekombranschen och är idag ansvarig för inköp. Var med i uppstarten av Europolitan Stores, idag Telenor Stores, och deltog vid lanseringen av tidningen Metro. Utbildad ekonom, jobbat som entreprenör i hela livet och bl a drivit Dialect Mälardalen. Var med när Dialect bildades och har suttit i styrelsen i två olika perioder. Har alltid jobbat med strukturerad målstyrd och framgångsrik försäljning. Aktier: B-aktier Aktier: - Aktier: - Aktier: B-aktier Aktier: A-aktier, B-aktier Aktier: B-aktier Aktier: B-aktier Aktier: B-aktier Håkan Lundstedt Mats Holgerson Tony Sjöberg Victoria Preger Lena Olsson Daniel Persson Puia Shamsossadati Styrelseledamot (f 1966) Ledamot sedan 2011 Styrelseledamot (f 1953) Ledamot sedan 2010 Styrelseledamot (f 1970) Ledamot sedan 2013 Marknads- och informationschef (f 1976), Anställd sedan 2010 Tf Produktionschef (f 1972) Konsult sedan 2009 Tf HR-chef (f 1979) Anställd sen 2008 Vd Dialect Kundservice (f 1977) Anställd sedan 2012 Koncernchef för Mekonomen Group. Bakgrund som VD på Lantmännen Axa (tidigare Cerealia Foods & Breads) och en rad olika VD-poster inom Lantmännen/ Cerealia koncernen. Professionell styrelseledamot och rådgivare. Bakgrund från ett antal VD-uppdrag inom Statoil och ICA-koncernen. Styrelseordförande i Cervera AB och ledamot i bl a Bilia AB, Hemtex AB och Comfort Sverige Holding AB. Grundare och ägare av Dialect Business Center i Stockholm. Lång erfarenhet av att driva företag inom data/it och telekom. Ordförande i DFI (Dialects Franchisetagare Intresseförening). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej Fil. kand. i företagsekonomi och i kommunikationsvetenskap, samt studier i USA och England. Mångårig erfarenhet av jobb inom journalistik, kommunikation, marknadsföring och PR, bl a från Smålandsposten, Air Liquide Gas AB, SIS, Swedish Standards Institute och Prat PR. Civilekonom Lunds Universitet och Högskolan i Skövde. Lång erfarenhet från it-branschen som entreprenör och konsult från bl a Koneo och Konica Minolta, med fokus på affärssystem. Arbetat i telekombranschen sen Idag Verksamhetschef för Dialect Kundservice AB och tf HR-chef för Dialect AB. Tidigare bakgrund från Tre. Därefter ledande befattningar som kundtjänst- och verksamhetschef i Mera Mobil. Styrelseledamot i Fightness AB. Magisterexamen i industridesign vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Har arbetat i telekombranschen sen 2005 då han grundade Mobilgiganten. Sedan 2012 verksamhetschef för Mobilgiganten AB och sedan 2015 vd för Dialect Kundservice. Aktier: B-aktier Aktier: - Aktier: B-aktier Aktier: - Aktier: B-aktier Aktier: B-aktier Aktier: A-aktier, B-aktier Innehaven avser förhållanden på balansdagen. 14 STYRELSE Från vänster, bakre raden: Lena Olsson, Mats Johnsson, Johan Scherlin, Daniel Persson, Victoria Preger. Från vänster, främre raden: Jojje Måbrant, Puia Shamsossadati, John Rydberg, Daniel Reithner. Innehaven avser förhållanden på balansdagen. KONCERNLEDNING 15

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Dialect AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen räkenskapsåret Bolaget tillämpar från och med år 2014 nya redovisningsprinciper i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). K3 regelverket har tillämpats retroaktivt och har inneburit omräkning av bolagets resultaträkning för 2013 och balansräkning vid tidpunkten för övergång den 1 januari 2013 avseende finansiella leasingavtal som före tidpunkten för övergång till K3, redovisats som operationella leasingavtal. Alla belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. Information om verksamheten Vision Alla människor ska kunna arbeta bäst där dom är. Dialects affärsidé, värderingar och erbjudande Dialect levererar it- och telekommunikation och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Dialect ser till att allt kan fungera ihop - oavsett tid, plats eller lösning. Med våra värderingar passion, tillit och affärsmässighet i kombination med stort engagemang och brett kunnande kan Dialect ta ansvar för helheten. Dialect agerar också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer. Historisk utveckling Dialect bildades i augusti 1995 då ett antal fria fackhandlare började operera under gemensamt varumärke. Idag är Dialect en rikstäckande kedja med Dialect AB som moderbolag och franchisegivare. Totalt omsatte koncernen och franchisetagarna tillsammans cirka en miljard kronor 2014 med drygt 600 anställda medarbetare. Läs mer på Ägarförhållande och säte Bolaget har sitt säte i Stockholms län, Solna kommun. Dialect AB (publ) är moderbolag i en koncern bestående av 15 dotter- och dotterdotterbolag där varje bolag med verksamhet representerar ett unikt affärsområde eller region i koncernen. Dialects aktiekapital består av två aktieslag: A- och B-aktier. Varje A-aktie representerar en röst, varje B-aktie en tiondels röst. A- och B-aktier ger innehavaren rätt till samma andel av tillgångar och vinst och medför likvärdiga rättigheter när det gäller utdelning. A-aktien omgärdas av ett aktieägaravtal som inkluderar en hembudsklausul i bolagsordningen. Dialects B-aktie som är noterad och kan handla genom Alternativa Aktiemarknaden. Ägarna består till stor del av franchisetagare och nyckelpersoner i koncernen och kedjan. Per ägde bolaget Ouaes AB 19,2 procent av aktierna i Dialect AB. Utvecklingen under året - koncernen - Nettoomsättningen är i stort sett oförändrad, 594,2 (596,4) MSEK - Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 39,3 (21,1) MSEK - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,2 (35,9) MSEK - Medelantal anställda minskade till 338 (430). Vid årets slut hade koncernen 305 anställda. Väsentliga händelser under året I februari började John Rydberg som ny vd. Företag ets ledning har under första delen av året arbetat med att lägga fast den strategiska plattformen för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Det andra halvåret har präglats av ökat fokus på styrning och internkontroll. Ett flertal marknadsrelaterade projekt har kunnat föras i hamn. Det har bland annat inneburit att Dialect i december erhöll guldpartnerstatus hos Microsoft. Dessutom har bolaget under slutet av 2014 slutit ett avtal med mobilväxelleverantören Cellip som kompletterar Dialects erbjudande av molnbaserade växellösningar. Under december slutfördes rekryteringen av en ny CFO då Daniel Reithner anställdes. Daniel, med lång erfarenhet i olika CFO roller, tillträde tjänsten i början av januari Nettoomsätting och resultat Tillväxten i företagsaffären har möjliggjort en oförändrad omsättning totalt i koncernen jämfört med s omsättning uppgick till ( ) KSEK. Lönsamheten har förbättrats kraftigt jämfört med tidigare år. Rörelseresultatet för 2014 är ( ) KSEK. Synergieffekterna av tidigare förvärv inom Kundservice i kombination med en lyckosam omfokusering mot företagsmarknaden samt en förbättrad lönsamhet i flera kundcenterverksamheter har under 2014 gett effekt. I jämförelse med 2013 har koncernen också under 2014 undvikit större negativa poster av engångskaraktär. Rörelseresultatet i koncernen belastas likt tidigare år med avskrivning av goodwill på (23 964) KSEK. Investeringar s bruttoinvesteringar uppgick till 723 (4 967) KSEK. Investeringarna består främst av reinvesteringar i materiella anläggningstillgångar och investeringar i immateriella tillgångar som uppbyggnad av egna säljstödssystem. Kassaflöde och finansiell ställning s kassaflöde uppgick till -872 (12 478) KSEK där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (35 858) KSEK. Den väsentligaste förändringen i kassaflödet jämfört med föregående år är relaterat till förändringen i rörelsekapitalet. Denna förändring kan helt tillskrivas en normalisering av rörelsekapital et under 2014 jämfört med situationen i december s disponibla likvida medel, inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick vid årsskiftet till (61 489) KSEK. Efter upprättande av så kallade impairment test är det styrelsens bedömning att det inte föreligger något nedskrivningsbehov av koncernens goodwill eller av moderbolagets bokförda värdet på aktier i dotterbolag, se vidare not 15. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den 1 januari infördes en ny organisation med en ny enhet för samtliga kundcenter. Den tidigare regionsstrukturen har nu ersatts av en kundcenterorganisation för att skapa en plattare organisation och ökad transparens i uppföljningen. Dessutom har en enhet, Affär, etablerats för att centralt arbeta med koncernens erbjudanden. I januari 2015 påbörjade Daniel Reithner CFO sin anställning. Under våren 2015 lanserar Dialect en molnbaserad växel med unik integration mot Microsoftmiljön som är anpassad för små och medelstora företag. Styrelsen antog i februari 2015 en ny utdelningspolicy för Dialect. Styrelsen föreslår i enlighet med denna policy att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinarie utdelning. Framtidsutsikter Dialect lämnar inga prognoser. Kunderna fortsätter att efterfråga ett mobilt arbetssätt. Detta, tillsammans med den snabba utvecklingen inom branschen och vårt oberoende av operatörer och andra aktörer, skapar bra förutsättningar för en fortsatt lönsamhet i koncernen. Dialects fokus är att fortsätta förändringsprocessen mot att skapa ett unikt kunderbjudande och en dominerande position på marknaden. Icke-finansiella upplysningar Personal Dialect har under 2014 bedrivit verksamhet i sex regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt, Norr och Stockholm. I varje region ingår både franchisetagare och bolag som är helägda av Dialect AB koncernen. Huvudkontoret är beläget i Solna och där finns alla centrala stödfunktioner som Ekonomi, HR, It, Inköp, Marknad och Kommunikation samt Tjänste- och produktutveckling. Varje kundcenter har personal inom försäljning, service och support. En omfattande kompetensutveckling genomfördes under 2014 för samtliga säljare i säljteknik för att bättre kunna bemöta kundernas behov. Dialect arbetar för ökad mångfald och jämställdhet inom bolaget. Miljö Bolaget bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet men en dokumenterad miljöpolicy finns upprättad och ett aktivt miljöarbete är en del av vår vardag. Dialect arbetar aktivt med miljöfrågor enligt vår miljöpolicy och inarbetade miljöledning. Etiska riktlinjer Dialect har upprättat en Etik- och uppförandepolicy som beskriver grundläggande uppföranderegler som är vägledande inom Dialect vid val av samarbetspartners, kunder och leverantörer. Policyn bygger på Dialects värderingar och ledarskap där Dialect förhandlar med leverantörer på ett professionellt, systematiskt och rättvist sätt. Vi säkerställer också att leverantörer är villiga att uppfylla de krav som anges i vår Etik- och uppförandepolicy. Våra etiska riktlinjer ska hjälpa oss att skapa ett mervärde för våra kunder, aktieägare, anställda och affärspartner. Risker och omvärldsfaktorer Riskhanteringen inom Dialect syftar till att minimera risker men också till att säkerställa att möjligheter tas till vara på bästa sätt. Riskhanteringen är en integrerad del av verksamheten och ett ledningsansvar utifrån vad som fastlagts i styrelsens arbetsordning, vd s instruktion, interna policies och övriga interna regelverk. Bolaget har, med anledning av, bolagets storlek och komplexitet, ingen separat funktion för intern kontroll och riskhantering, så kallad compliance utan ansvaret är delegerat till 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

10 respektive chef utifrån fastlagda interna rutiner och regelverk. Industri och Marknad Dialect är i sin verksamhet exponerat mot konjunktur, strukturförändringar, förändrade marknadstrender och förändrat kundbeteende likväl som mot den snabba tekniska utvecklingen med molntjänster, smarta telefoner och andra förändringar och trender. Dialect är verksam på den svenska marknaden men marknadsriskerna begränsas till viss del av att Dialects kunder har en stor spridning i olika branscher och delar av landet. Dialect är beroende av marknadens och kundernas förtroende och bolag et mäter regelbundet kundnöjdheten. Franchise Dialect har utöver egna marknadskanaler ett starkt och rikstäckande franchisenätverk. Franchiserelationen regleras genom skriftliga avtal med ömsesidiga åtaganden men också med möjlighet till uppsägning av avtalen om åtagandena inte uppfylls. En avtalsmässig förlust av delar eller hela franchisenätverket likväl som otillfredsställande lönsamhet hos en eller flera av franchisetagarna innebär följaktligen en risk för Dialect. Konkurrens och Kommersiella risker Dialect utmanas av såväl traditionella konkurrenter som ett förändrat marknadsbeteende hos stora samarbetspartners som till exempel operatörer och hårdvaruleverantörer. Marknadens efterfrågan på integration mellan it och telekom skapar delvis ett nytt konkurrenslandskap innebärande att affärsmodellerna påverkas. Nya konkurrenter tillkommer och gamla försvinner i takt med att marknadsförutsättningarna förändras. För bolaget innebär detta spännande affärsmöjligheter samtidigt som det utgör viktiga riskområden. regulativa riskerna som finns eller kan uppstå inom detta område. Ny lagstiftning på området skulle kunna påverka bolaget negativt. Finansiella risker Dialect befinner sig i en konsoliderings- och utvecklingsfas efter en period av omfattande förvärv. Frågor som finansiering, likviditet och räntor är viktiga riskområden. Bolaget har små valutarisker men som alla bolag finns risker för kundförluster och andra finansiella kreditrisker. Bolaget bedömer att koncernens kassaflöde i kombination med beviljade krediter i det korta perspektivet är tillräckligt men att bolagets framtida utveckling kan komma kräva att nytt kapital tillförs. Sannolikheten för framgång i sådana framtida kapitalanskaffningar är svårbedömd. Andra risker Andra områden där risker löpande utvärderas är miljö- och hållbarhetsfrågor, beroendet av personal och nyckelmedarbetare, drift och säkerhet vad gäller interna och externa it-system, risker kopplat till förvärv med mera. Som ett led att minimera dessa risker kan exempelvis nämnas att bolaget löpande genomför medarbetarundersökningar och har ett kvalificerat miljöledningssystem. s verksamhet Dialect AB sköter gemensamma koncernfunktioner för Dialect AB koncernen så som Ekonomi, HR, Marknad och Kommunikation samt It. Dialect AB är sammanhållande part för den helägda verksamheten liksom franchisegivare. Bolaget hanterar verksamhetens övergripande inköp och partnerskap till operatörer och andra strategiska partners. Flerårsöversikt - koncernen 2014* 2013* Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal (%) Justerat rörelseresultat (EBITA) ** ** Resultat efter finansnetto Avkastning på eget kapital (%) 13 neg. neg Balansomslutning Soliditet (%) Medelantal anställda Flerårsöversikt - moderbolaget 2014* 2013* Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal (%) neg. neg Resultat efter finansnetto Avkastning på eget kapital (%) neg. neg neg. Balansomslutning Soliditet (%) Medelantal anställda *) K3 regelverket har tillämpats retroaktivt för året 2013 och har inneburit omräkning av bolagets resultaträkning för 2013 och balansräkning vid tidpunkten för övergång den 1 januari 2013 samt 31 december **) Rörelseresultat före avskrivning av förvärvsgoodwill pro forma 12 månader, inte räknat från förvärvstidpunkt. Förslag till resultatdisposition - moderbolaget (SEK) Till årsstämmans förfogande står följande: Balanserat resultat Överkursfond Årets resultat Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen disponeras enligt nedan: att i utdelning utbetalas att i ny räkning överföres Partnerrisker Dialects verksamhet är starkt beroende av viktiga partners som till exempel operatörer, hårdvaruleverantörer och systemleverantörer. Som alla sådana relationer finns risker förknippade med hur bolagets partner utvecklas och förhåller sig till marknaden. Under senare år har operatörernas agerande vad gäller försäljning, abonnemangsformer och kundrelationer påverkat Dialects försäljning och det allt större it-innehållet i bolagets tjänster gör att beroendet av systemleverantörer blir ett allt viktigare riskområde. Regulativa risker Utöver mer allmänna regulativa risker har Dialect en väsentlig del av bolagets intjäning från telefonförsäljning, ett område som från tid till annan debatteras offentligt. Bolaget följer noga de Utdelningsförslag Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar att dela ut 3,50 (0) SEK per aktie varav 2,00 SEK skall betraktas som ordinariutdelning, innebärande att sammanlagd utdelning för 2014 uppgår till (0) SEK. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar moderbolagets soliditet från 59 % till 56 % och koncernens soliditet från 30 % till 26 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande.likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap stycket. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 22 maj Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 27 maj Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalys med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19

11 s resultaträkning s balansräkning 1 JANUARI 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not Rörelsens intäkter DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not TILLGÅNGAR Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA Av- och nedskrivningar av förvärvsgoodwill 6, Av- och nedskrivningar av övriga anläggningstillgångar 6,13, Resultat före finansiella poster - EBIT Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Resultatandel från intressebolag Resultatandel från övriga värdepapper som är anläggningstillgångar Årets resultat Anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING 21

12 s balansräkning s kassaflödesanalys 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Fria reserver Annat eget kapital inklusive årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital JANUARI 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 12, Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK) 31 DECEMBER 2014 Aktiekapital Bundna Fria Årets Totalt eget reserver reserver resultat kapital Ingående balans 1 januari Disposition enligt beslut på årsstämma Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Utgående balans 31 december DECEMBER 2013 Aktiekapital Bundna Fria Årets Totalt eget reserver reserver resultat kapital Ingående balans 1 januari Effekt aktivering av finansiella leasing Ingående balans efter justering K3 0 0 Disposition enligt beslut på årsstämma Nyemission Förskjutning mellan bundna och fria reserver 5-5 Årets resultat Utgående balans 31 december KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 23

13 s resultaträkning s balansräkning 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not Rörelsens intäkter DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not TILLGÅNGAR Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Rörelsens kostnader Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före avskrivningar - EBITDA Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 6,13, Resultat före finansiella poster - EBIT Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 10 Avsättning till periodiseringsfond Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Summa Bokslutsdispositioner Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran - - Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga fordringar Resultat före skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Årets resultat Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 25

14 s balansräkning s kassaflödesanalys 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 10 SEK) Reservfond Bundet eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital JANUARI 31 DECEMBER TUSENTALS KRONOR Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Finansnetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före Förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av fordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TSEK) 31 DECEMBER 2014 Aktiekapital Bundna Fria Årets Totalt eget reserver reserver resultat kapital Ingående balans 1 januari Disposition enligt beslut på årsstämma Årets resultat Utgående balans 31 december DECEMBER 2013 Aktiekapital Bundna Fria Årets Totalt eget reserver reserver resultat kapital Ingående balans 1 januari Effekt aktivering av finansiella leasing Ingående balans efter justering K3 0 0 Disposition enligt beslut på årsstämma Nyemission Årets resultat Utgående balans 31 december MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS 27

15 Noter till årsredovisningen NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Detta är s och Moderföretagets första finansiella rapport som upprättats enligt K3 i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). K3 regelverket har tillämpats retroaktivt och har inneburit omräkning av koncernens resultaträkning för 2013 och balansräkning vid tidpunkten för övergång den 1 januari I och med övergången till K3 har följande värderingsprinciper ändrats i jämförelse med föreående år: *Finansiella leasingavtal, som före tidpunkten för övergång till K3, redovisats som operationella leasingavtal har värderat till återstående värde enligt respektive leasingavtal vid tidpunkten för övergång och skrivs av över den bedömda nyttjandeperioden. *Efter tidpunkten för övergång redovisas uppskjuten skatt på samtliga temporära skillnader. Övergången till K3 har inte inneburit några ändrade värderingsprinciper för Moderföretaget. har ett koncernkontosystem där koncernbolagens behållning alternativt skuld på koncernkontot redovisas under rubriken likvida medel alternativt checkräkningskredit i moderbolaget. Värderingsprinciper koncernredovisningen I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med den 31 december Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Alla dotterföretag är helägda och har balansdag den 31 december och tillämpar moderföretagets värderingsprinciper. Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är Moderföretagets redovisningsvaluta. Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till det datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt. Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretagen. I de fall orealiserade förluster på koncerninterna tillgångar återförs vid konsolidering, prövas även den underliggande tillgångens nedskrivningsbehov utifrån ett koncernperspektiv. tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade värde av Moderföretagets andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets egna kapital vid förvärvet. Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera s anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för dotterföretagets tillgångar, avsättningar och skulder. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten. Förvärvsmetoden Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs. *verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument *utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet *tilläggsköpeskilling eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas till det verkliga värdet per förvärvstidpunkten. Goodwill fastställs efter separat redovisning av identifierbara immateriella tillgångar. Den beräknas som det överskjutande beloppet av summan av verkligt värde för överförd ersättning. Obeskattade reserver I koncerredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncerföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Eget kapitalandelen av obeskattade reserver ingår i posten Annat eget kapital inklusive årets resultat. Innehav i intresseföretag Intresseföretag är de företag som har möjlighet att utöva betydande inflytande över där koncernen äger mellan 20 procent och 50 procent av röstetalen. Innehav i intresseföretag redovisas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde och därefter enligt kapitalandelsmetoden, dvs. att ägarföretagets andel av intresseföretagets nettoresultat tas in i koncernredovisningen. Andel i intresseföretagets resultat särredovisas i rörelseresultatet. Det redovisade värdet för innehav i intresseföretag ökas eller minskas med s andel av intresseföretagets resultat, justerat där så krävs för att säkerställa överensstämmelse med s redovisningsprinciper. Värderingsprinciper resultaträkningen Intäkter Intäkter uppkommer från försäljningen av varor och utförandet av tjänster och redovisas i posten Nettoomsättning. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats och tjänster som utförts, dvs. till försäljningspris exklusive handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag samt mervärdesskatt. Vid senareläggning av betalning från kunden redovisas dels en försäljning av vara/tjänst, dels en ränteintäkt. Försäljningen av varor Försäljningen av varor redovisas när intäkten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker och rättigheter som är förknippade med ägandet överått till köparen. Intäkter från försäljningen av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans. Utförande av tjänster Bolaget genererar intäkter från tjänster i form av abnonnemangsförsäljning, franchiseintäkter, marknadsföringsintäkter, löpande tjänsteuppdrag och tjänsteprodukter i form av telefoni och it- tjänster. Abonnemangsförsäljning redovisas när intäkten kan beräknas på ett tillförligt sätt och när försäljningen är registrerad hos operatören. Ersättningen för dessa tjänster periodiseras initialt, inkluderade i upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och intäktsredovisas i den period då tjänsten utförs. Franchiseintäkter och marknadsföringsintäkter redovisas i takt med att de intjänas och beräkning baseras på samarbetsavtal. Periodisering görs i enlighet med avtalets ekonomiska innebörd. Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas. Telefoni och IT-tjänster faktureras i förskott och intäkten redovisas för perioden då tjänsten brukas. Ränteintäkter Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden. Utdelning Intäkter från utdelningar redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Operationell leasing Kostnader avseende operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer. 28 NOTER NOTER 29

16 Värderingsprinciper balansräkningen Anläggningstillgångar Balanserade utvecklingsutgifter Utgifter som är direkt hänförliga till ett projekts utvecklingsfas redovisas som immateriell anläggningstillgång förutsatt att de uppfyller följande krav: *Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan användas. *Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången och att använda den. *Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. *Det finns tillräckliga resurser att färdigställa tillgången och för att använda eller sälja den. *Utvecklingsutgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utvecklingsutgifter som inte uppfyller dessa kriterier för aktivering kostnadsförs när de uppkommer. Anskaffningsvärdet för balanserade utgifter inkluderar utgifterna för tillgångens framtagande. Direkt hänförliga utgifter inkluderar personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingen tillsammans med en lämplig andel av indirekta kostnader. Beloppet motsvarar nettoinvesteringen i leasingavtalen. Direkta utgifter som uppkommer i samband med att finansiella leasingavtal ingås periodiseras över leasingperioden. Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer. Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och materiella anläggningstillgångar Per varje balansdag omprövas nyttjandeperioden och en bedömning görs av om det förelig ger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. Finansiella instrument Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra ickeräntebärande skulder värderas till nominella belopp. Goodwill Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet för ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, installation, montering och konsulttjänster. Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande. Materiella anläggningstillgångar värderas därefter till anskaffningsvär det minskat med ackumulerade av- och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder tillämpas: - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3-5 år - Goodwill 5 år - Materiella tillgångar 3-5 år Immateriella och materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången. Realisationsresultatet bestäms som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader. Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp med i allt väsentlige oberoende inbetalningar. Goodwill fördelas på de kassagenererande enheter som förväntas dra fördel av synergieffekterna i de hänförliga rörelseförvärven och representerar den lägsta nivå i där goodwill bevakas. Nedskrivning avseende kassagenererande enheter minskar först det redovisade värdet för den goodwill som är fördelad på den kassagenererande enheten. Eventuell återstående nedskrivning minskar proportionellt de övriga tillågngarna i de kassagenererande enheterna. Leasing Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska riskerna och fördelar som finns förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Tillgångar enlig finansiella leasingavtal redovisas som fordran i balansräkningen. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade pris som varan kan säljas för enligt villkor som är normala i verksamheten minskat med eventuella tillämpliga försäljningskostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. Inkomstskatter Aktuell skatt Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Värderingar av aktuell skatt sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller aviserade och som med stor säkerhet kommer att fastställas. Den statliga inkomstskattesatsen i Sverige beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skatteskulder och skattefodringar beräknas utifrån den förväntade skattesats vid tidpunkten för återföringen av den temporära skillnaden. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott i framtida nyttjandeperiod. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut. I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår företagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto. Eget kapital Eget kapital i företaget består av följande poster: Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterade och registrerade aktier. Reservfond som härrör från när det fanns ett krav enligt ABL att göra avsättning till reservfond. Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader som sammanhänger med nyemission av aktier dras från överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskatteeffekter. Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar följande: *Eget kapitalandel i obeskattade reserver. *Balanserad resultat, dvs. alla balanserade vinster/förluster för innevarande och tidigare perioder. 30 NOTER NOTER 31

17 Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar och bonus, är ersättningar till anställda som förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som bolaget förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten. Andelar i intresseföretag I moderföretaget redovisas innehaven till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från intresseföretag redovisas som intäkt. Låneutgifter Samtliga låneutgifter kostnadsförs under det räkenskapsår som de hänför sig till. Avgiftsbestämda pensionsplaner Företaget betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende pension och försäkringar för enskilda anställda. Företaget har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten utförs. Koncernbidrag Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Likvida medel I likvida medel i kassaflödesanalysen ingår företagets tillgodohavanden på koncernens koncernkonto. Förmånsbestämda pensionsplaner Företagets förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensionspremier redovisas som avgiftsbestämda pensionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den relevanta tjänsten utförs. Obeskattade reserver Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovsas obeskattade reserver i moderföretaget. Dessa består till 22 procent av uppskjuten skatt. Ersättning vid uppsägning Avsättning för avgångsvederlag redovisas när har en legal eller informell förpliktelse att avsluta anställning före dess upphörande eller att lämna ersättning vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Avsättning görs för den delen av uppsägningslönen som den anställde får utan arbetsplikt med tillägg för sociala avgifter vilket representerar den bästa uppskattningen av den ersättning som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Ansvarsförbindelser Som ansvarsförbindelse redovisas en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Obeskattade reserver Till följd av kopplingen mellan redovisning och beskattning redovisas obeskattade reserver i företaget. Dessa består till 22 procent av uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt ingår i obeskattade reserver. Nyckeltalsdefinitioner Rörelsemarginal - Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. EBITDA - Rörelseresultat före avskrivningar. EBITA - Rörelseresultat före avskrivning förvärvsgoodwill men efter avskrivning av övriga anläggningstillgångar. Justerat eget kapital - Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Medelantal anställda - Genomsnittligt antal årsmedarbetare baserat på mätningar vid föregående års slut och vid utgången av varje månad under räkenskapsåret. Upplysning om närstående Närstående företag är företag inom koncernen. Som närstående fysiska personer definieras styrelseledamöter, ledande befattningshavare och nära familjemedlemmar till sådana personer. Upplysningar ges om transaktioner med närstående som medför att resurser, tjänster eller förpliktelser överförs mellan närstående. Samtliga transaktioner med närstående sker med tillämpning av affärsmässiga principer. NOT 2 Kritiska redovisningsfrågor samt uppskattningar och bedömningar Att upprätta de finansiella rapportererna kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden anses rimliga. Redovisningsprinciper - alternativa regler i juridisk person Moderföretagets värderingsprinciper Moderföretaget tillämpar samma värderingsprinciper som koncernen förutom enligt följande: Leasing Kostnader avseende operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga värdet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Vid upprättande av koncernen och s redovisning har företagsledningen kommit fram till att värdering av varulager, upplupna fordringar och kundfordringar är de kritiska områden där andra uppskattningar och bedömningar skulle kunna medföra effekter på resultat och ställning. Utdelningar från dotterföretag Utdelningar från dotterföretag intäktsredovisas när moderföretagets rätt till utdelning bedöms som säker och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag redovisas som intäkt. 32 NOTER NOTER 33

18 NOT 3 Operationella leasingavtal leasar kontor- och kontorsanläggningar enligt operationella leasingavtal. Framtida minimileaseavgifter är enligt följande: Minimileaseavgifter Inom 1 år Inom 1-5 år Efter 5 år Summa 31 december december NOT 5 Anställda och personalkostnader Antal Varav Antal Varav Medelantalet anställda anställda män, % anställda män, % Totalt dotterföretag* totalt *Antalet anställda på balansdagen uppgick till 305. *) Medelantalet anställda i förvärvade bolag har beräknats från förvärvstidpunkten. Årets bokförda kostnader för leasing uppgår för koncernen till (18 486) KSEK. Moderföretaget Moderföretaget innehar ett antal finansiella leasingavtal avseende bilar som i juridisk person redovisas enligt reglerna för operationella leasingavtal och därmed kostnadsförs linjärt. Dessutom finns operationella leasingavtal avseende lokalhyra och kopiator. Framtida minimileaseavgifter är enligt följande: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen och verkställande direktören * Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Summa löner och andra ersättningar Minimileaseavgifter Inom 1 år Inom 1-5 år Efter 5 år Summa 31 december december Årets bokförda kostnader för leasing uppgår för till (2 974) KSEK. Sociala kostnader Pensionskostnader verkställande direktören Pensionskostnader övr ledande befattningshavare Pensionskostnader övr anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Summa sociala kostnader Summa löner, andra ersättningar och NOT 4 Arvode till revisorer Grant Thornton AB, nyvalda vid årsstämman 2014 Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget sociala kostnader Ersättningar till koncernledning under Lön och andra Pensions- Summa räkenskapsåret ersättningar kostnader Verkställande direktören Övrig koncernledning Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget *I beloppet ingår inte arvode till de styrelseledamöter som valt att fakturera fastställt arvode via bolag. Utbetalt och fastställt totalarvode framgår av sammanställningen Ersättningar till styrelse nedan. Deloitte AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. Information om avgångsvederlag för verkställande direktören Vid uppsägning av anställningen från John Rydberg sida gäller en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning av anställningen från Bolagets sida gäller en uppsägningstid om tolv månader. Eventuell rörlig ersättning, om sådan avtalas, utgår inte för sådan tid John Rydberg varit arbetsbefriad eller på annat sätt skild från sin befattning. I övrigt utgår normala ersättningar enligt Avtalet under uppsägningstiden. Om John Rydberg under uppsägningstiden erhåller ny inkomst från anställning eller annan förvärvsverksamhet skall sådana nya inkomster avräknas från John Rydberg uppsägningslön. 34 NOTER NOTER 35

19 Ersättningar till styrelse under räkenskapsåret Styrelsearvode Jon Risfelt, styrelseordförande 423 Firas Mohamad - Gustaf Malmros 308 Håkan Lundstedt 250 Mats Holgersson 250 Tony Sjöberg Utöver ovan angivna ersättningar har styrelseledamöter i moderbolaget fakturerat konsultarvoden om (1 320) KSEK. Se även not 7. Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter varav kvinnor Antal övriga befattninghavare inkl VD varav kvinnor Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. NOT 8 Inköp Försäljning Ouaes AB (Firas Mohamad) Worq i Sverige AB (Firas Mohamad) Tele Bilradio i Södertälje AB (Mats Johnsson) Svensk Radiokommunikation i Gävle AB (Michael Nyström) Komhus HB (Michael Nyström) Utöver ovan angivna transaktioner har arvode istället för lön fakturerats från personer som under delar av året skulle kunna betraktas som närstående. Detta gäller primärt HR och Ekonomifunktionen i Kundservice samt försäljningschefstjänsten i Dialect AB. Vidare förekommer affärsrelaterade transaktioner avseende produkt och tjänsterelaterade bonusar och provisioner mellan olika koncernbolag och franschisetagare. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. Resultat från andelar i koncernföretag Nedskrivningar NOT 6 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Förvärvsgoodwill Inkråmsgoodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Inventarier NOT 9 Resultat från andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärden Årets försäljningar / utrangeringar Omklassificeringar Andel av årets resultat Årets uppskrivning - 50 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 NOT 7 Transaktioner med närstående Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen 22% 16% Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 11% 16% Utöver styrelsearvoden och ersättningar enligt not 3, utgick ersättning till nedanstående styrelseledamöter för utförda konsulttjänster. Arvodena avser ersättning för temporärt operativt utfört arbete, före och under tillträdandet av ny vd. NOT 10 Bokslutsdispositioner Periodiseringsfond Uppskjuten skatt ingår till belopp KSEK i obeskattade reserver. Jon Risfelt Gustaf Malmros I koncernen har även transaktioner med nedan närstående juridiska personer skett under året. Transaktionerna består huvudsaklingen av inköp och försäljning av varor samt hyra av lokal. 36 NOTER NOTER 37

20 NOT 11 NOT 12 Skatt på årets resultat De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats för bolaget på 22 % (2013: 22 %) och redovisad skattekostnad i resultatet är enligt följande: Redovisad skattekostnad Resultat före skatt Skattekostnaden består av följande komponenter Aktuell skatt På årets resultat Justering av tidigare års skatt Schablonintäkt på periodiseringsfonder Uppskjuten skattekostnad/-intäkt Förändring av temporära skillnader Redovisad skatt i resultaträkningen Genomsnittlig skattesats uppgår till 22 % 22 % 22 % 22 % Beräknade outnyttjade skattemässiga underskott i moderbolaget för beskattningsår 2014 uppgår till t2 938 (2 945) KSEK. Goodwill Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificering - 5 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Anskaffningar 2014 avser tilläggsköpeskilling för tidigare genomfört förvärv. Dialect AB:s årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och K3 i enlighet med BFNAR 2012:1varför förvärvad goodwill skrivs av linjärt över fem år. NOT 13 NOT 14 NOT 15 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Övertagande av anskaffningsvärden vid förvärv Årets anskaffningar Årets försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Övertagande av ackumulerade avskrivningar vid förvärv Årets försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Leasade tillgångar innehar finansiella leasingavtal avseende billeasing. I ovanstående värden ingår redovisade värden för dessa tillångar med: Andelar i koncernföretag IIngående redovisat värde Årets anskaffningar Årets nedskrivningar Utgående redovisat värde NOTER NOTER 39

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bilaga 3 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Val av protokollförare 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Innehåll. Dialect är vår lokala partner.

Innehåll. Dialect är vår lokala partner. Årsredovisning 2015 Vi behöver en partner som finns nära oss och som känner vår verksamhet på djupet. Någon som tar hand om hela vår IT och telefoni så att vi bara behöver en enda kontaktyta. En partner

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL) Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr. 556515-2310, ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl 11.00 på Radisson Blu Royal Park

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

Dialectkedjan har idag 50 kundcenter och säljkontor etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö. ÅRSREDOVISNING 2013 Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké i Dialect för 2015

Bokslutskommuniké i Dialect för 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké i Dialect för 2015 Bästa året i Dialects historia och rekommendation till 4,50 kronor i aktieutdelning Dialect levererar IT- och telefonilösningar till små och

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Metria AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease INNEHÅLL VD har ordet 3 Finansiell översikt med resultaträkning 4 Bolagets balansräkning Bolagets kassaflöde Kommentarer till den finansiella utvecklingen 5 6 7 Aktiekapital och ägarförhållanden 8 Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer