KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007"

Transkript

1 KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

2 Höstdagen 5 oktober Förra året uppnådde Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet den aktningsvärda åldern 100 år. I år har vi gratulerat en annan jubilar Tandvårdshögskolan till sina 60 år. Fakultetens gåva till Syd var en generös inbjudan till föreningen att hålla möten, få adress och brevlåda i huset. Syds gåva till Käftis, en målning av vår kollega parodontologen och konstnären Anders Rönström, är under produktion. Motivet kommer att anknyta till temat för årets Höstdag kommunikation. Mer info om detta senare. Ordspråken är många, som formulerats, om hur viktigt det är att säga rätt saker, att lyssna och förstå: Hålla tungan rätt i mun. Väga sina ord på guldvåg. Tala är silver men tiga är guld. Jag har talat. (Cicero 70 f.kr). Jag har talat och räddat mitt liv (Hes. 3:19). Vart och ett av dessa talesätt har sitt tydliga budskap. I vår kliniska vardag vet vi att mycket kan hända i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi måste både kunna lyssna, förstå och förklara. Det som klargörs före en behandling uppfattas som information medan det som sägs i efterhand betraktas som ursäkter eller i värsta fall undanflykter. Årets föreläsare kommer att belysa kommunicerandets svårigheter och att hjälpa oss att finna metoder för att överbrygga dem. HOTEL HILTON Malmö City vid Triangeln var en lyckad konferensplats förra året varför vi valt att återvända dit. Vi tackar också våra utställare, gamla trogna och nya intressanta, för att de tillsammans skapar en spännande DENTALUTSTÄLLNING. Väl mött på Höstdagen! Ingrid Collin Bagewitz ordförande

3 Den datoriserade praktiken Vilka är fördelarna och vad innebär det? Välkommen till en presentation för privattandläkare om framtidens digitala möjligheter Malmö onsdag 25/10 kl ANMÄLAN: PIA ÖSTLING TEL

4 Som ett komplement till daglig tandborstning stöder Sveriges Tandläkarförbund användning av munskölj som effektivt visat sig bekämpa de bakterier som orsakar plack. Därför har Listerine munskölj rätt att bära Sveriges Tandläkarförbunds varumärke. En tandborstes bästa vän. Genom att Listerine tränger in i den dentala biofilmen 1-2, och bekämpar bakterier i svåråtkomliga utrymmen mellan tänderna 3, reduceras befintlig plack, och bildningen av ny plackbeläggning hämmas med upp till 56% 4-8. Ett bra komplement till den dagliga munvården. Referenser: 1. Pan P, et al. J Clin Periodontol. 2000; 27: Fine DH, et al. J Clin Periodontol. 2001; 28: Charles CH, et al. J Clin Dent. 2000; 11: Charles CH, et al. JADA. 2001; 132: DePaola LG, et al. J Clin Periodontol. 1989; 16: Lamster IB, et al. Clin Prev Dent. 1983; 5: Overholser CD, et al. J Clin Periodontol. 1990; 17: Gordon JM, et al. J Clin Periodontol. 1985; 12: McNeil Sweden AB

5 Hilton Malmö City Välkommen till Höstdagen den 5 oktober Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet har äran att inbjuda till årets Höstdag på HILTON MALMÖ CITY. I år ligger fokus på ett alltid lika aktuellt och hett ämne: PATIENTKOMMUNIKATION. Samtalet mellan patient och tandläkare som är så viktigt för att skapa förtroende och skapa en grund att stå på inför den fortsatta behandlingen är kanske bland det svåraste och mest komplicerade som finns. Bemötandet av patienten, hur vi i vår vardag skall kunna nå fram med all den information som finns tillgänglig, hur vi skall få patienten att förstå vad de kan förvänta sig av en viss behandling och vad som förväntas av dem är en del av patientkommunikationen som kommer att belysas under dagen. Kom och låt Dig inspireras av årets föreläsare och bli en bättre kommunikatör! Kursavgift 1580:- Höstdagen erbjuder dessutom en dentalutställning där våra representanter presenterar sina nyheter. Dagen avslutas med festmiddag under kristallkronorna i Hilton Malmö Citys balsal Svansjön och därefter dans till det kommunicerande bandet Stämbandet. Rum finns reserverade till dem som önskar på tel Uppge bokningskod för rätt pris. Rum för möjlighet till klädombyte före middagen kommer att finnas. Subventionerat middagspris för respektive till kursdeltagare: 485:- Anmälan görs på bifogat inbetalningskort senast den 14 september. Besök gärna vår hemsida för att alltid vara uppdaterad

6 MEDAC BOX 120, VARBERG TEL FAX

7 Höstdagen 5 oktober 2007 PROGRAM Kommunicera mera för bättre bett! Tänk om det var möjligt att presentera en enkel standardiserad meny med olika behandlings- och kostnadsförslag till våra patienter och genom att trycka på en knapp skulle patienten snabbt och lätt kunna beställa en dagens och efter betalning i kassan kunde behandlingen genast sätta igång. Tyvärr är vår vardag som vårdgivare inte lika enkel, vi har ingen lunchmeny till förfogande. Patienten har fått en förändrad ställning i tandvården och deras krav och förväntningar har förändrats. Terapeuten förväntas ställa patienten i centrum och patientdelaktigheten är väsentlig i behandlingsplaneringen. En delaktig patient skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling dvs patienten får den behandling som hon/eller han har behov av och önskar sig. Behovet fastställs genom dialogen mellan patienten och vårdgivaren. Frågan är dock om patientens verkliga behov alltid framkommer i kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten? Patientkommunikation är en svår konst men allt viktigare att kunna bemästra, inte minst med tanke på ett ökat antal anmälningar till HSAN som nästan samtliga fall beror på bristande kommunikation mellan tandläkare och patient. Årets föreläsare kommer att bjuda på en spännande dag där vi lär oss att se människan bakom patienten och hur vi på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med dem och samtidigt behålla vår professionella hållning. Patienten ur ett humanistiskt perspektiv Överläkare, docent Birgitta Arneklo-Nobin. Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Malmö. Verbal kommunikation i den protetiska situationen Övertandläkare, odont. dr Katarina Sondell. Specialist i Oral Protetik, Jönköping. Professionell hållning - mjukvaran i tandvården Övertandläkare, odont dr Bertil Sundqvist. Specialist i bettfysiologi, Örebro Registrering Introduktion och Föreläsning (BAN) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BAN) Bensträckare Föreläsning (KS) LUNCH och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Sammanfattning och Frågestund (KS) Prisutdelning tipsrunda ca Allmänt möte Drink Middag och Dans

8 BisCem den nya fasta förbindelsen Självbondande resincement som överträffar dina förväntningar BisCem tar ledningen i klasssen av självetsande och självbondande resincement. Med utomordentliga fysikaliska egenskaper och överlägsen bindningsstyrka i kombination med mycket enkel hantering skapas rätt förutsättningar för permanent cementering av kronor, broar, pelare inlägg mm i de flesta olika material (inklusive zirkoniumoxid). BisCem kräver ingen separat etsning, primer eller bonding på fästytorna. Rengör, applicera BisCem och sätt ersättningen på plats. Ljushärda eller låt självhärda. Avlägsna överskott. Klart. HULTÉN & Co ab fax

9 Birgitta Arneklo Nobin Överläkare inom akutkirurgin på sjukhuset i Malmö. Dit räddade hon sig tillbaka efter fem år som chefläkare och heltidsanställd controller i sjukhusledningen. Dessförinnan hade hon arbetat på kirurgen i Lund med kärlkirurgi och Kortvårdskirurgi. Avhandlingen, The white cold hand, var till hälften klinisk till häften grundvetenskaplig inom kärlreceptorområdet och renderade henne det s.k. Crafoordska priset. Docenturen accentuerade det senare forskningsområdet. Ända sedan de första månaderna på Anatomiska Institutionen. har Birgitta undervisat olika yrkesgrupper inom vården.. Hon har fått flera pedagogiska priser. På senare år har undervisningen bl.a. skett inom ramen för det fakultetsövergripande projektet Humaniora och medicin, med kurser som: Några krockkuddar vid kulturmöten. Hon har ofta varit anlitad föredragshållare bl a av Migrationsverket och talat bl.a. över Konsten att möta det annorlunda. Hon har suttit i Högskoleverkets bildningsgrupp och där författat boken: Ger bildning en professur, mening åt livet eller ingetdera. Ett av skälen till att Birgitta rekryterades till sjukhusledningen var hennes deltagande i flera kommittéarbeten och fackliga uppdrag på nationell nivå. Dock finns hennes hjärta och har alltid funnits kring frågor om förståelsen kring det patientnära arbetet och hennes kontakt med sina patienter. Undervisning och föredragshållande. Under det senaste året har Birgitta bl a hållit föredrag både på Tandläkarhögskolan och inom Folktandvården, då f f a om bildningsfrågor. Katarina Sondell Odont dr, specialist i oral protetik, klinikchef, övertandläkare och ämnesans varig för Oral Protetik vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Katarina är en mycket uppskattad och kunnig protetiker som innan hon kom till Jönköping arbetade som övertandläkare i Örebro. På båda ställena har hon aktivt ägnat sig åt utbildning och forskning. I Jönköping ansvarar hon för ST- utbildningen inom oral protetik. I de studier som ledde fram till doktorsavhandlingen fann Katarina mycket intressanta samband mellan patienttillfredsställelse av protetiska konstruktioner och den dialog som fördes mellan tandläkare och patient. Nuvarande egen forskningsaktivitet har en socialodontologisk inriktning då hon bearbetar och analyserar material från Jönköpingsstudierna 1993, Katarina intresserar sig även för etiska frågor och är ledamot i Tandläkarförbundets Etiska Kommitté. Bertil Sundqvist. Odont.dr. Disputerade 2007 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Uni versitet med avhandlingen Individual prediction of treatment outcome in patients with Temporomandibular Disorders. A quality improvemet model. Bertil arbetar som övertandläkare på Specialistkliniken för bettfysiologi i Örebro läns landsting samt har begränsad konsultverksamhet i Jämtlands läns landsting. Bertil är bosatt i Sollefteå och har arbetat 30 år i Västernorrlands läns landsting. Under dessa år byggde han upp en mycket uppskattad specialistverksamhet inom bettfysiologi i länet. Han har under sin kliniska verksamhet alltmer kommit att intressera sig för vad som händer i samspelet mellan patient och vårdgivare. Speciellt i sådana situationer när det skurit sig mellan patienten och tandläkaren, vad är det då som händer i samspelet med patienten?

10

11 Nyhet! Skapad för välbefinnande Vår målsättning med Unic är att göra tandkirurgin så hemtam och okonstlad som möjligt. Vår avsikt är att skapa en behaglig och avslappnad miljö för både patienten och tandläkaren att anpassa enheten så den passar såväl den person som ligger i stolen som den personal som arbetar omkring patienten. Den mänskliga faktorn beaktas noga genom hela processen från patient till tandläkare och tandläkarassistent och till och med till serviceteknikern. Välkommen till en behandlingsenhet som sätter människan i fokus. Thomas Steen Nielsen - Heka Dental newmarket.se Designad av David Lewis Handplockat sortiment Förutom service erbjuder vi marknaden produkter som motsvarar dagens och morgondagens behov. Vårt sortiment omfattar inredning, stolar, units, röntgen, belysning, sterilutrustningar, kompressor/sug samt instrument och tillbehör. Endast det bästa är gott nog. För mer information Svensk Dentalservice är en rikstäckande samarbetsorganisation, bestående av ledande regionala dentalserviceföretag. Vi finns i Visby, Hässleholm, Bromölla, Västervik, Göteborg, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Kvicksund, Örebro och Vännäs. Generalagenter för: Euronda, Instrumentarium, Heka Dental, Bambach, Redent, Stern-Weber. Återförsäljare för: Climo, Jun Air, Faro, Belmont, NSK, W&H, Bien Air m.fl.

12

13 En teknik med frihet och kontroll Neoss Implant System Neoss AB, Mölnlycke Fabriker 9, Mölnlycke Tel.: E-post: swedish ad A6.indd :36:53 SB12 är den första produkten som ger ett heltäckande långtidsskydd vid dålig andedräkt. SB12 är ett genombrott inom forskningen kring dålig andedräkt och är ett nytt patenterat munvårdande medel. Dålig andedräkt? SB12 neutraliserar de ämnen och processer som ger upphov till dålig andedräkt i upp till 12 timmar.

14 Våra utställare Antula Healthcare AB Neoss Astra Tech Nobel Biocare DAB Osbol DP Nova Straumann Forssbergs Dental Svenska Dentalservice Hulthén & Co Teknodont Kavo Unident Listerine Örestad Medac

15 Välkommen till Sveriges ledande tandtekniska företag! Lyhördhet - Förtroende - Samarbete DPNOVA Malmö Borrgatan Malmö tel fax DPNOVA Göteborg Box Göteborg tel fax DPNOVA Jönköping Box Jönköping tel fax DPNOVA Stockholm Box Solna tel fax DPNOVA Sjöbo Idegatan Sjöbo tel fax

16 Allt för behandlingsrummet! KaVo Syd Mikael Ulander, Madeleine Christoffersson,

17 SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS HJÄLPFOND OCH GÄRDA OCH AXEL FISCHERS FOND Känner du igen dig eller någon kollega i någon av nedanstående livssituationer? Efter en lång yrkeskarriär tryter dina krafter och du behöver hjälp med reha bilitering, bidrag till resa eller annat ekonomiskt stöd för att komma tillbaka till yrkeslivet. Du drabbas av sjukdom och behöver kanske stöd till specialisthjälp eller rehabilitering i Sverige eller utomlands. Din ekonomi är ansträngd därför att du drabbats av sjukdom eller förtida pensionering. Din familjesituation förändras på ett sätt som gör att du behöver ekonomisk hjälp eller stöd. Kontakta oss i sociala utskottet i Syd! Christina Håkansson Birgitta Liedberg Leif Leisnert Snogebäcksgatan Malmö Liksom för stipendierna är det i skrivande stund tyvärr oklart om utdelningsbara medel finns för 2007.

18 Procera Laminate Procera Bridge Alumina och Zirconia Hur vackra våra laminat är syns tydligt på den fyrfaldiga olympiska guldmedaljören i simning, Inge de Bruijn från Nederländerna Procera gör det enklare att leverera ett vackert leende Våra Procera -produkter garanterar perfekt passform, styrka och oöverträffad estetik. Procera -produkterna är kärnan i vårt koncept Easy Esthetics och gör det enkelt för dig att åstadkomma vackra estetiska lösningar snabbt och dessutom få nöjdare patienter. Procera Laminate Marknadens starkaste laminat (böjhållfasthet 700 MPa) Procera Bridge Alumina Alumina är translucent och leder ljus på ett sätt som ger oöverträffad estetik Procera Bridge Zirconia Nu tillgängligt för indikationer som omfattar hela käken Tillsammans med den support vi erbjuder som en självklar del av vår helhetslösning är det enkelt för dig att ge dina patienter Beautiful Teeth Now. Mer information finns på Nobel Biocare AB 2007

19 Meny och festprogram Förrätt Kräftmousse timbal med chilivinägerslungad sparris Huvudrätt Chippotlechili rostad oxfilet med honungs sötad rödvinssky och pommes fondant på kulpotatis Dessert Key lime paj med chilikaramell Till samtliga rätter serveras viner. Efter middagen serveras kaffe. Dans Dans till STÄMBANDET Festmiddag för dig som så önskar... Boka platser till Festprogrammet som avslutar Höstdagen genom att markera på inbetalningskortet att ni önskar deltaga.

20 MARKNADENS ENKLASTE IMPLANTATSYSTEM

21 1. Mötets öppnande 2. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning 3. Val av två justeringspersoner 4. Godkännande av dagordningen 5. Föregående mötes protokoll* 6. Fonder och utdelningsbara medel. 7. Ny adress 8. Övriga frågor 9. Mötets avslutande Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till allmänt möte Fredagen den 5 oktober på Hotel Hilton Malmö City efter Höstdagsprogrammet c:a klockan Dagordning: Varmt välkomna! Ingrid Collin Bagewitz ordförande *finns att läsa på hemsidan

22 C-takt Link tandvårdens eget kommunikationsprogram. TANDLÄKARE - PATIENT SPECIALIST FÖRSÄKRINGSKASSAN TANDTEKNIKER BEHANDLING PLANERING PRÖVNING SAMARBETE C-takt Link är SÄKERT. Du är skyldig att skydda all patientinformation mot obehörig insyn. C-takt Link garanterar säker kommunikation och har granskats av socialstyrelse och landsting. C-takt Link är EFFEKTIVT. Programmet har unika kopplingar till alla de vanligast förekommande journalprogrammen, Carita, Alma och Opus. Från ditt journalsystem kan du på ett enkelt sätt överföra informationen in i C-takt Link och spara tid och krångel. Även till Schick finns en direktkoppling och du kan överföra ett helstatus med ett knapptryck! C-takt Link är ENKELT. C-takt Link är utformat i samarbete med allmäntandläkare, specialister och tandtekniker och är mycket enkelt att lära sig. Samtidigt som det innehåller alla funktioner som behövs för att kunna rita, terapiplanera och diskutera direkt i bilderna utan att förstöra originalen. Läs mer om C-takt Link på Tel Fax

23 SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS STIPENDIER SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS VETENSKAPLIGA FOND Utdelning av stipendium ur Vetenskapliga fonden kan ges till författare av ett odontologiskt arbete och som forsknings- eller resestipendium för studier i något speciellt odontologiskt ämne. SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS 50-ÅRS-FOND Utdelning av stipendium ur 50-års-fonden kan ges till författare av ett förtjänstfullt odontologiskt arbete, företrädelsevis till dem som inte är knutna till någon institution. EDIT AGRELLS FOND Utdelning av stipendium ur Edit Agrells fond kan ges till tandläkare för odontologisk forskning vid eller i samarbete med Odontologiska fakulteten i Malmö eller för kliniskt utvecklingsarbete och eller pedagogiska insatser i tandläkares vidare- och efterutbildning. Mer information om fonderna finns att läsa i stadgarna på hemsidan Ansökningsblankett finns i pdf-fil under fliken INFO. Senaste ansökningsdatum är 10 oktober. I skrivande stund är det dock oklart om utdelningsbara medel kommer att finnas i år.

24 Hans Berglund, VD, Ospol De flesta implantatsystem är bra för dina patienter. Vårt är minst lika bra för dina affärer. En smartare implantatklinik är en lönsammare implantatklinik. Mer affärsmässig. Med fokus lika mycket på att driva och utveckla praktiken som på själva implantaten. På Ospol kan vi assistera dig med just detta. Vi gör det genom att tillhandahålla två saker: Dels ett intelligent och modernt implantatsystem, som ger dina patienter en mängd små men betydelsefulla kliniska fördelar. Dessutom ett unikt affärssystem, som hjälper dig driva din praktik mer effektivt och värva fler remitterande tandläkare. Och kanske bäst av allt: Som användare av Ospols Implantatsystem får du Ospols Affärssystem utan kostnad. (Vi kan till och med finansiera ditt lager.) Skälet är enkelt: När de mest professionella och ambitiösa implantatpraktikerna växer och tjänar pengar, då kan vi också göra det. Så om din praktik är en av dessa vill vi investera i dig genom att ge dig de nödvändiga verktygen för att behandla dina patienter, sköta din praktik och attrahera många nya kunder. Allt du behöver göra är att besöka vår webbplats.

25 Styrelsen för Sydsvenska Tandläkaresällskapet Ordförande Ingrid Collin Bagewitz STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Sekreterare Fredrik Gränse Sjukhustandvården UMAS Malmö Tel: e-post: Klubbmästare Torsten Landeberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för PT Skåne IIngrid Frankman Tandvården Anderslöv Pålsvägen 7 C Anderslöv Tel: e-post: Vice ordförande Eva-Karin Korduner STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Skattmästare Noemi Ekberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för TT Skåne Mi Roubert Folktandvården Skanör Bäckatorget Skanör Tel: e-post: Ledamot för SOL Malmö Per Vult von Steyern Barometergatan Malmö Tel: Mobil: e-post:

26 STATE OF THE ART Viljan att befinna sig i den tandtekniska frontlinjen är för oss en självklarhet. För den skull får den ambitionen aldrig bli ett självändamål som äventyrar den tekniska kvaliteten på våra arbeten. Att välja nya material och tekniker att arbeta med kräver noggrannhet och kritisk granskning. Det finns historiskt ett flertal exempel på material och metoder som har visat sig inte motsvara de odontologiska krav som måste ställas på dem. Därför krävs det gott omdöme och stor försiktighet när vi som laboratorium skall ta ställning till nyheter på marknaden. Mer än 40 års laboratorieverksamhet har gett oss det know-how som krävs för att du som tandläkare skall kunna känna dig fullständigt trygg med de material och tekniska framställningssätt som vi använder oss av. Detta utan att du skall behöva avstå ifrån att få arbeten från oss som är gjorda enligt state of the art. Box Malmö. Telefon Telefax Internet:

27

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare

Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare LEDARE Nu blir medlemskapet i förbundet tydligare»jag ser denna proposition som ett tydligt tecken på allas vilja att ha en sammanhållen tandläkarorganisation med ett starkt förbund «roland svensson Ordförande

Läs mer

Hösten visade sig från sin allra bästa

Hösten visade sig från sin allra bästa LEDARE Inte enbart en plånboksfråga»jag blir besviken då man betraktar tandvårdstjänster som hårdvaror.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Hösten visade sig från sin allra

Läs mer

PIONJÄREN. 20 sidor från riksstämman. Sverker Toreskog kliniker med respekt för forskning SID 64. Tandläkarkunskap sedan 1909 SID 16

PIONJÄREN. 20 sidor från riksstämman. Sverker Toreskog kliniker med respekt för forskning SID 64. Tandläkarkunskap sedan 1909 SID 16 VETENSKAP & KLINIK: Fallpresentation: Aggressiv parodontit Förbättra munvårdsråden till strokepatienter Tandläkarkunskap sedan 1909 Nummer 15 2011 Årgång 103 www.tandlakartidningen.se INTERVJUN: KLAS SJÖBERG

Läs mer

Min familj tillbringar alltid semestern

Min familj tillbringar alltid semestern LEDARE Tandvårdsfrågorna tar inte semester» om vi vill påverka är det i dag omöjligt att sitta och vänta på att någon ska intressera sig för vår verksamhet.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Studenternas engagemang är vår framtid

Studenternas engagemang är vår framtid LEDARE Studenternas engagemang är vår framtid»det är mycket glädjande att ungefär 95 procent av de studerande väljer att vara medlemmar.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE

Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE Lyft din kompetens! ANMÄL DIG FÖRE 25 APRIL, DÄREFTER I MÅN AV PLATS, PÅ WWW.TANDLAKARFORBUNDET.SE KURSER HÖSTEN 2014 KONSTEN ATT SKAPA ESTETIK MED FLYTBAR KOMPOSIT Från den minsta Klass V till den största

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbunds jubileumsår

Sveriges Tandläkarförbunds jubileumsår LEDARE Jubileumsår med febril verksamhet»vi sätter medlemsnyttan i högsätet.«roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Sveriges Tandläkarförbunds jubileumsår närmar sig slutet.

Läs mer

Sveriges Tandläkarförbund har under

Sveriges Tandläkarförbund har under LEDARE Avskaffa regler som försvårar undervisningen»om inte en ändring omgående kommer till stånd slår det hårt mot förutsättningarna att ge en god och patientsäker grundutbildning.«roland svensson Ordförande

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik

SVENSK TANDTEKNIK. En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik SVENSK TANDTEKNIK En faktabok om vikten av kvalificerad tandteknik Denna faktabok har tillkommit på initiativ av medlemmarna inom Sveriges Tandteknikerförbund. Motivet är att upplysa patienter och beslutsfattare

Läs mer

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli

Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli LEDARE Ett starkt förbund behöver ett starkt kansli»utan en bra kanslifunktion kan en organisation inte arbeta effektivt, vare sig för medlemmarna eller externt.«roland svensson Ordförande roland.svensson@

Läs mer

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans

Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans LEDARE Dags att klargöra allmäntandläkarens roll Ien tid när tandhygienistens och tandsköterskans yrkesroller diskuteras och Socialstyrelsen ser över specialisttandläkarens roll är det underligt att ingen

Läs mer

Digitala lösningar med personlig service

Digitala lösningar med personlig service Digitala lösningar med personlig service DET PERSONLIGA NYHETSBREVET NR 1 2015 MARKNADENS MEST OMFATTANDE GARANTI Vi erbjuder upp till 20 års garanti på cara I-Bridge. SID 3 CARA DIGITAL SOLUTION 360 Genom

Läs mer

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA Välkommen till höstens mötesplats för tandvårdsteam i SydSverige! Vi hälsar alla medlemmar i Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet med sina team och avgångskursen vid Odontologiska

Läs mer

Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst.

Bli en av oss! Frihet. Trygghet. Enkelhet. Livet som tandläkare i Praktikertjänst. Ett magasin om oss i KARRIÄR Efterutbildningar som håller dig på topp Arbetsglädje alla dagar i veckan 14 tandläkare om det bästa med INSPIRATION Mottagningar som sticker ut Bli en av oss! Frihet. Trygghet.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909

TANDLÄKAREN I LAGET. Chefskurs varvar teori och praktik SID 32. Sture Nordin leder Modos medicinska team SID 12. Tandläkarkunskap sedan 1909 VETENSKAP & KLINIK: Behandlingsprinciper för olika läkemedel vid osteoporos Tandläkarkunskap sedan 1909 Nummer 112012 Årgång 104 www.tandlakartidningen.se INTERVJUN: URBAN ALLARD Ofta brister i journalen

Läs mer

Medlemsbladet. Många sorter i en vårdares fruktskål. Handledningens kärnor

Medlemsbladet. Många sorter i en vårdares fruktskål. Handledningens kärnor Medlemsbladet Många sorter i en vårdares fruktskål Handledningens kärnor Nr 2, 14 december 2013 Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, sektion inom SSF Gunnel Selin, ordförande Nordhemsgatan 49, 413 06

Läs mer

Handlingarna till kommande f d i-

Handlingarna till kommande f d i- LEDARE Smittspridning ett globalt problem»vi har en skyldighet att vara välinformerade också på detta område «roland svensson Ordförande roland.svensson@ tandlakarforbundet.se Handlingarna till kommande

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014

DIABETESVÅRD. Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård. www.diabetesnurse.se NR 4 2014 DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 4 2014 Diabetesläger 2014 Rapport från EADN i Wien Swediabkids IQ rapporterar Rapport från Almedalen 2014

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1

Inspirationsmaterial. Samtalets betydelse 2013:1 Inspirationsmaterial Samtalets betydelse 2013:1 1 INSPIRATIONSMATERIAL SAMTALETS BETYDELSE 2013 FÖRFATTAREN, NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM ANHÖRIGA FÖRFATTARE: JAN-OLOF SVENSSON GRAFISK FORM: RÖD REKLAMBYRÅ

Läs mer

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012!

Välkommen att ta del av sektionens årsutskick 2012! 1 Det har varit ett viktigt år, där hela vår yrkeskår tagit riktning framåt. Sektionen bytte namn till Fysioterapeuter inom Mental Hälsa i samband med årsmötet. Kongressen i november beslutade att verka

Läs mer

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen

Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Distriktsläkaren Nr 3 2010 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Ledarskap Fullmäktigemötet Ordförandekonferensen Ledare Läkaren är ledaren Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson

Läs mer