KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007"

Transkript

1 KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

2 Höstdagen 5 oktober Förra året uppnådde Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet den aktningsvärda åldern 100 år. I år har vi gratulerat en annan jubilar Tandvårdshögskolan till sina 60 år. Fakultetens gåva till Syd var en generös inbjudan till föreningen att hålla möten, få adress och brevlåda i huset. Syds gåva till Käftis, en målning av vår kollega parodontologen och konstnären Anders Rönström, är under produktion. Motivet kommer att anknyta till temat för årets Höstdag kommunikation. Mer info om detta senare. Ordspråken är många, som formulerats, om hur viktigt det är att säga rätt saker, att lyssna och förstå: Hålla tungan rätt i mun. Väga sina ord på guldvåg. Tala är silver men tiga är guld. Jag har talat. (Cicero 70 f.kr). Jag har talat och räddat mitt liv (Hes. 3:19). Vart och ett av dessa talesätt har sitt tydliga budskap. I vår kliniska vardag vet vi att mycket kan hända i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi måste både kunna lyssna, förstå och förklara. Det som klargörs före en behandling uppfattas som information medan det som sägs i efterhand betraktas som ursäkter eller i värsta fall undanflykter. Årets föreläsare kommer att belysa kommunicerandets svårigheter och att hjälpa oss att finna metoder för att överbrygga dem. HOTEL HILTON Malmö City vid Triangeln var en lyckad konferensplats förra året varför vi valt att återvända dit. Vi tackar också våra utställare, gamla trogna och nya intressanta, för att de tillsammans skapar en spännande DENTALUTSTÄLLNING. Väl mött på Höstdagen! Ingrid Collin Bagewitz ordförande

3 Den datoriserade praktiken Vilka är fördelarna och vad innebär det? Välkommen till en presentation för privattandläkare om framtidens digitala möjligheter Malmö onsdag 25/10 kl ANMÄLAN: PIA ÖSTLING TEL

4 Som ett komplement till daglig tandborstning stöder Sveriges Tandläkarförbund användning av munskölj som effektivt visat sig bekämpa de bakterier som orsakar plack. Därför har Listerine munskölj rätt att bära Sveriges Tandläkarförbunds varumärke. En tandborstes bästa vän. Genom att Listerine tränger in i den dentala biofilmen 1-2, och bekämpar bakterier i svåråtkomliga utrymmen mellan tänderna 3, reduceras befintlig plack, och bildningen av ny plackbeläggning hämmas med upp till 56% 4-8. Ett bra komplement till den dagliga munvården. Referenser: 1. Pan P, et al. J Clin Periodontol. 2000; 27: Fine DH, et al. J Clin Periodontol. 2001; 28: Charles CH, et al. J Clin Dent. 2000; 11: Charles CH, et al. JADA. 2001; 132: DePaola LG, et al. J Clin Periodontol. 1989; 16: Lamster IB, et al. Clin Prev Dent. 1983; 5: Overholser CD, et al. J Clin Periodontol. 1990; 17: Gordon JM, et al. J Clin Periodontol. 1985; 12: McNeil Sweden AB

5 Hilton Malmö City Välkommen till Höstdagen den 5 oktober Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet har äran att inbjuda till årets Höstdag på HILTON MALMÖ CITY. I år ligger fokus på ett alltid lika aktuellt och hett ämne: PATIENTKOMMUNIKATION. Samtalet mellan patient och tandläkare som är så viktigt för att skapa förtroende och skapa en grund att stå på inför den fortsatta behandlingen är kanske bland det svåraste och mest komplicerade som finns. Bemötandet av patienten, hur vi i vår vardag skall kunna nå fram med all den information som finns tillgänglig, hur vi skall få patienten att förstå vad de kan förvänta sig av en viss behandling och vad som förväntas av dem är en del av patientkommunikationen som kommer att belysas under dagen. Kom och låt Dig inspireras av årets föreläsare och bli en bättre kommunikatör! Kursavgift 1580:- Höstdagen erbjuder dessutom en dentalutställning där våra representanter presenterar sina nyheter. Dagen avslutas med festmiddag under kristallkronorna i Hilton Malmö Citys balsal Svansjön och därefter dans till det kommunicerande bandet Stämbandet. Rum finns reserverade till dem som önskar på tel Uppge bokningskod för rätt pris. Rum för möjlighet till klädombyte före middagen kommer att finnas. Subventionerat middagspris för respektive till kursdeltagare: 485:- Anmälan görs på bifogat inbetalningskort senast den 14 september. Besök gärna vår hemsida för att alltid vara uppdaterad

6 MEDAC BOX 120, VARBERG TEL FAX

7 Höstdagen 5 oktober 2007 PROGRAM Kommunicera mera för bättre bett! Tänk om det var möjligt att presentera en enkel standardiserad meny med olika behandlings- och kostnadsförslag till våra patienter och genom att trycka på en knapp skulle patienten snabbt och lätt kunna beställa en dagens och efter betalning i kassan kunde behandlingen genast sätta igång. Tyvärr är vår vardag som vårdgivare inte lika enkel, vi har ingen lunchmeny till förfogande. Patienten har fått en förändrad ställning i tandvården och deras krav och förväntningar har förändrats. Terapeuten förväntas ställa patienten i centrum och patientdelaktigheten är väsentlig i behandlingsplaneringen. En delaktig patient skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling dvs patienten får den behandling som hon/eller han har behov av och önskar sig. Behovet fastställs genom dialogen mellan patienten och vårdgivaren. Frågan är dock om patientens verkliga behov alltid framkommer i kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten? Patientkommunikation är en svår konst men allt viktigare att kunna bemästra, inte minst med tanke på ett ökat antal anmälningar till HSAN som nästan samtliga fall beror på bristande kommunikation mellan tandläkare och patient. Årets föreläsare kommer att bjuda på en spännande dag där vi lär oss att se människan bakom patienten och hur vi på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med dem och samtidigt behålla vår professionella hållning. Patienten ur ett humanistiskt perspektiv Överläkare, docent Birgitta Arneklo-Nobin. Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Malmö. Verbal kommunikation i den protetiska situationen Övertandläkare, odont. dr Katarina Sondell. Specialist i Oral Protetik, Jönköping. Professionell hållning - mjukvaran i tandvården Övertandläkare, odont dr Bertil Sundqvist. Specialist i bettfysiologi, Örebro Registrering Introduktion och Föreläsning (BAN) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BAN) Bensträckare Föreläsning (KS) LUNCH och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Sammanfattning och Frågestund (KS) Prisutdelning tipsrunda ca Allmänt möte Drink Middag och Dans

8 BisCem den nya fasta förbindelsen Självbondande resincement som överträffar dina förväntningar BisCem tar ledningen i klasssen av självetsande och självbondande resincement. Med utomordentliga fysikaliska egenskaper och överlägsen bindningsstyrka i kombination med mycket enkel hantering skapas rätt förutsättningar för permanent cementering av kronor, broar, pelare inlägg mm i de flesta olika material (inklusive zirkoniumoxid). BisCem kräver ingen separat etsning, primer eller bonding på fästytorna. Rengör, applicera BisCem och sätt ersättningen på plats. Ljushärda eller låt självhärda. Avlägsna överskott. Klart. HULTÉN & Co ab fax

9 Birgitta Arneklo Nobin Överläkare inom akutkirurgin på sjukhuset i Malmö. Dit räddade hon sig tillbaka efter fem år som chefläkare och heltidsanställd controller i sjukhusledningen. Dessförinnan hade hon arbetat på kirurgen i Lund med kärlkirurgi och Kortvårdskirurgi. Avhandlingen, The white cold hand, var till hälften klinisk till häften grundvetenskaplig inom kärlreceptorområdet och renderade henne det s.k. Crafoordska priset. Docenturen accentuerade det senare forskningsområdet. Ända sedan de första månaderna på Anatomiska Institutionen. har Birgitta undervisat olika yrkesgrupper inom vården.. Hon har fått flera pedagogiska priser. På senare år har undervisningen bl.a. skett inom ramen för det fakultetsövergripande projektet Humaniora och medicin, med kurser som: Några krockkuddar vid kulturmöten. Hon har ofta varit anlitad föredragshållare bl a av Migrationsverket och talat bl.a. över Konsten att möta det annorlunda. Hon har suttit i Högskoleverkets bildningsgrupp och där författat boken: Ger bildning en professur, mening åt livet eller ingetdera. Ett av skälen till att Birgitta rekryterades till sjukhusledningen var hennes deltagande i flera kommittéarbeten och fackliga uppdrag på nationell nivå. Dock finns hennes hjärta och har alltid funnits kring frågor om förståelsen kring det patientnära arbetet och hennes kontakt med sina patienter. Undervisning och föredragshållande. Under det senaste året har Birgitta bl a hållit föredrag både på Tandläkarhögskolan och inom Folktandvården, då f f a om bildningsfrågor. Katarina Sondell Odont dr, specialist i oral protetik, klinikchef, övertandläkare och ämnesans varig för Oral Protetik vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Katarina är en mycket uppskattad och kunnig protetiker som innan hon kom till Jönköping arbetade som övertandläkare i Örebro. På båda ställena har hon aktivt ägnat sig åt utbildning och forskning. I Jönköping ansvarar hon för ST- utbildningen inom oral protetik. I de studier som ledde fram till doktorsavhandlingen fann Katarina mycket intressanta samband mellan patienttillfredsställelse av protetiska konstruktioner och den dialog som fördes mellan tandläkare och patient. Nuvarande egen forskningsaktivitet har en socialodontologisk inriktning då hon bearbetar och analyserar material från Jönköpingsstudierna 1993, Katarina intresserar sig även för etiska frågor och är ledamot i Tandläkarförbundets Etiska Kommitté. Bertil Sundqvist. Odont.dr. Disputerade 2007 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Uni versitet med avhandlingen Individual prediction of treatment outcome in patients with Temporomandibular Disorders. A quality improvemet model. Bertil arbetar som övertandläkare på Specialistkliniken för bettfysiologi i Örebro läns landsting samt har begränsad konsultverksamhet i Jämtlands läns landsting. Bertil är bosatt i Sollefteå och har arbetat 30 år i Västernorrlands läns landsting. Under dessa år byggde han upp en mycket uppskattad specialistverksamhet inom bettfysiologi i länet. Han har under sin kliniska verksamhet alltmer kommit att intressera sig för vad som händer i samspelet mellan patient och vårdgivare. Speciellt i sådana situationer när det skurit sig mellan patienten och tandläkaren, vad är det då som händer i samspelet med patienten?

10

11 Nyhet! Skapad för välbefinnande Vår målsättning med Unic är att göra tandkirurgin så hemtam och okonstlad som möjligt. Vår avsikt är att skapa en behaglig och avslappnad miljö för både patienten och tandläkaren att anpassa enheten så den passar såväl den person som ligger i stolen som den personal som arbetar omkring patienten. Den mänskliga faktorn beaktas noga genom hela processen från patient till tandläkare och tandläkarassistent och till och med till serviceteknikern. Välkommen till en behandlingsenhet som sätter människan i fokus. Thomas Steen Nielsen - Heka Dental newmarket.se Designad av David Lewis Handplockat sortiment Förutom service erbjuder vi marknaden produkter som motsvarar dagens och morgondagens behov. Vårt sortiment omfattar inredning, stolar, units, röntgen, belysning, sterilutrustningar, kompressor/sug samt instrument och tillbehör. Endast det bästa är gott nog. För mer information Svensk Dentalservice är en rikstäckande samarbetsorganisation, bestående av ledande regionala dentalserviceföretag. Vi finns i Visby, Hässleholm, Bromölla, Västervik, Göteborg, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Kvicksund, Örebro och Vännäs. Generalagenter för: Euronda, Instrumentarium, Heka Dental, Bambach, Redent, Stern-Weber. Återförsäljare för: Climo, Jun Air, Faro, Belmont, NSK, W&H, Bien Air m.fl.

12

13 En teknik med frihet och kontroll Neoss Implant System Neoss AB, Mölnlycke Fabriker 9, Mölnlycke Tel.: E-post: swedish ad A6.indd :36:53 SB12 är den första produkten som ger ett heltäckande långtidsskydd vid dålig andedräkt. SB12 är ett genombrott inom forskningen kring dålig andedräkt och är ett nytt patenterat munvårdande medel. Dålig andedräkt? SB12 neutraliserar de ämnen och processer som ger upphov till dålig andedräkt i upp till 12 timmar.

14 Våra utställare Antula Healthcare AB Neoss Astra Tech Nobel Biocare DAB Osbol DP Nova Straumann Forssbergs Dental Svenska Dentalservice Hulthén & Co Teknodont Kavo Unident Listerine Örestad Medac

15 Välkommen till Sveriges ledande tandtekniska företag! Lyhördhet - Förtroende - Samarbete DPNOVA Malmö Borrgatan Malmö tel fax DPNOVA Göteborg Box Göteborg tel fax DPNOVA Jönköping Box Jönköping tel fax DPNOVA Stockholm Box Solna tel fax DPNOVA Sjöbo Idegatan Sjöbo tel fax

16 Allt för behandlingsrummet! KaVo Syd Mikael Ulander, Madeleine Christoffersson,

17 SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS HJÄLPFOND OCH GÄRDA OCH AXEL FISCHERS FOND Känner du igen dig eller någon kollega i någon av nedanstående livssituationer? Efter en lång yrkeskarriär tryter dina krafter och du behöver hjälp med reha bilitering, bidrag till resa eller annat ekonomiskt stöd för att komma tillbaka till yrkeslivet. Du drabbas av sjukdom och behöver kanske stöd till specialisthjälp eller rehabilitering i Sverige eller utomlands. Din ekonomi är ansträngd därför att du drabbats av sjukdom eller förtida pensionering. Din familjesituation förändras på ett sätt som gör att du behöver ekonomisk hjälp eller stöd. Kontakta oss i sociala utskottet i Syd! Christina Håkansson Birgitta Liedberg Leif Leisnert Snogebäcksgatan Malmö Liksom för stipendierna är det i skrivande stund tyvärr oklart om utdelningsbara medel finns för 2007.

18 Procera Laminate Procera Bridge Alumina och Zirconia Hur vackra våra laminat är syns tydligt på den fyrfaldiga olympiska guldmedaljören i simning, Inge de Bruijn från Nederländerna Procera gör det enklare att leverera ett vackert leende Våra Procera -produkter garanterar perfekt passform, styrka och oöverträffad estetik. Procera -produkterna är kärnan i vårt koncept Easy Esthetics och gör det enkelt för dig att åstadkomma vackra estetiska lösningar snabbt och dessutom få nöjdare patienter. Procera Laminate Marknadens starkaste laminat (böjhållfasthet 700 MPa) Procera Bridge Alumina Alumina är translucent och leder ljus på ett sätt som ger oöverträffad estetik Procera Bridge Zirconia Nu tillgängligt för indikationer som omfattar hela käken Tillsammans med den support vi erbjuder som en självklar del av vår helhetslösning är det enkelt för dig att ge dina patienter Beautiful Teeth Now. Mer information finns på Nobel Biocare AB 2007

19 Meny och festprogram Förrätt Kräftmousse timbal med chilivinägerslungad sparris Huvudrätt Chippotlechili rostad oxfilet med honungs sötad rödvinssky och pommes fondant på kulpotatis Dessert Key lime paj med chilikaramell Till samtliga rätter serveras viner. Efter middagen serveras kaffe. Dans Dans till STÄMBANDET Festmiddag för dig som så önskar... Boka platser till Festprogrammet som avslutar Höstdagen genom att markera på inbetalningskortet att ni önskar deltaga.

20 MARKNADENS ENKLASTE IMPLANTATSYSTEM

21 1. Mötets öppnande 2. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning 3. Val av två justeringspersoner 4. Godkännande av dagordningen 5. Föregående mötes protokoll* 6. Fonder och utdelningsbara medel. 7. Ny adress 8. Övriga frågor 9. Mötets avslutande Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till allmänt möte Fredagen den 5 oktober på Hotel Hilton Malmö City efter Höstdagsprogrammet c:a klockan Dagordning: Varmt välkomna! Ingrid Collin Bagewitz ordförande *finns att läsa på hemsidan

22 C-takt Link tandvårdens eget kommunikationsprogram. TANDLÄKARE - PATIENT SPECIALIST FÖRSÄKRINGSKASSAN TANDTEKNIKER BEHANDLING PLANERING PRÖVNING SAMARBETE C-takt Link är SÄKERT. Du är skyldig att skydda all patientinformation mot obehörig insyn. C-takt Link garanterar säker kommunikation och har granskats av socialstyrelse och landsting. C-takt Link är EFFEKTIVT. Programmet har unika kopplingar till alla de vanligast förekommande journalprogrammen, Carita, Alma och Opus. Från ditt journalsystem kan du på ett enkelt sätt överföra informationen in i C-takt Link och spara tid och krångel. Även till Schick finns en direktkoppling och du kan överföra ett helstatus med ett knapptryck! C-takt Link är ENKELT. C-takt Link är utformat i samarbete med allmäntandläkare, specialister och tandtekniker och är mycket enkelt att lära sig. Samtidigt som det innehåller alla funktioner som behövs för att kunna rita, terapiplanera och diskutera direkt i bilderna utan att förstöra originalen. Läs mer om C-takt Link på Tel Fax

23 SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS STIPENDIER SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS VETENSKAPLIGA FOND Utdelning av stipendium ur Vetenskapliga fonden kan ges till författare av ett odontologiskt arbete och som forsknings- eller resestipendium för studier i något speciellt odontologiskt ämne. SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS 50-ÅRS-FOND Utdelning av stipendium ur 50-års-fonden kan ges till författare av ett förtjänstfullt odontologiskt arbete, företrädelsevis till dem som inte är knutna till någon institution. EDIT AGRELLS FOND Utdelning av stipendium ur Edit Agrells fond kan ges till tandläkare för odontologisk forskning vid eller i samarbete med Odontologiska fakulteten i Malmö eller för kliniskt utvecklingsarbete och eller pedagogiska insatser i tandläkares vidare- och efterutbildning. Mer information om fonderna finns att läsa i stadgarna på hemsidan Ansökningsblankett finns i pdf-fil under fliken INFO. Senaste ansökningsdatum är 10 oktober. I skrivande stund är det dock oklart om utdelningsbara medel kommer att finnas i år.

24 Hans Berglund, VD, Ospol De flesta implantatsystem är bra för dina patienter. Vårt är minst lika bra för dina affärer. En smartare implantatklinik är en lönsammare implantatklinik. Mer affärsmässig. Med fokus lika mycket på att driva och utveckla praktiken som på själva implantaten. På Ospol kan vi assistera dig med just detta. Vi gör det genom att tillhandahålla två saker: Dels ett intelligent och modernt implantatsystem, som ger dina patienter en mängd små men betydelsefulla kliniska fördelar. Dessutom ett unikt affärssystem, som hjälper dig driva din praktik mer effektivt och värva fler remitterande tandläkare. Och kanske bäst av allt: Som användare av Ospols Implantatsystem får du Ospols Affärssystem utan kostnad. (Vi kan till och med finansiera ditt lager.) Skälet är enkelt: När de mest professionella och ambitiösa implantatpraktikerna växer och tjänar pengar, då kan vi också göra det. Så om din praktik är en av dessa vill vi investera i dig genom att ge dig de nödvändiga verktygen för att behandla dina patienter, sköta din praktik och attrahera många nya kunder. Allt du behöver göra är att besöka vår webbplats.

25 Styrelsen för Sydsvenska Tandläkaresällskapet Ordförande Ingrid Collin Bagewitz STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Sekreterare Fredrik Gränse Sjukhustandvården UMAS Malmö Tel: e-post: Klubbmästare Torsten Landeberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för PT Skåne IIngrid Frankman Tandvården Anderslöv Pålsvägen 7 C Anderslöv Tel: e-post: Vice ordförande Eva-Karin Korduner STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Skattmästare Noemi Ekberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för TT Skåne Mi Roubert Folktandvården Skanör Bäckatorget Skanör Tel: e-post: Ledamot för SOL Malmö Per Vult von Steyern Barometergatan Malmö Tel: Mobil: e-post:

26 STATE OF THE ART Viljan att befinna sig i den tandtekniska frontlinjen är för oss en självklarhet. För den skull får den ambitionen aldrig bli ett självändamål som äventyrar den tekniska kvaliteten på våra arbeten. Att välja nya material och tekniker att arbeta med kräver noggrannhet och kritisk granskning. Det finns historiskt ett flertal exempel på material och metoder som har visat sig inte motsvara de odontologiska krav som måste ställas på dem. Därför krävs det gott omdöme och stor försiktighet när vi som laboratorium skall ta ställning till nyheter på marknaden. Mer än 40 års laboratorieverksamhet har gett oss det know-how som krävs för att du som tandläkare skall kunna känna dig fullständigt trygg med de material och tekniska framställningssätt som vi använder oss av. Detta utan att du skall behöva avstå ifrån att få arbeten från oss som är gjorda enligt state of the art. Box Malmö. Telefon Telefax Internet:

27

KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER

KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER 2008 Höstdagen 17 oktober 2008. I skrivande stund står vi på tröskeln till den största förändringen av Tandvårdsförsäkringen sedan införandet för 35 år sen. Förhandsprövningarnas

Läs mer

HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010. Foto Alborz Soltani

HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010. Foto Alborz Soltani HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010 Foto Alborz Soltani Höstdagen 1 oktober 2010 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets årliga arrangemang på Grand Hotel i Lund brukar vara populärt och välbesökt av medlemmarna, hoppas

Läs mer

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Det är det slutliga resultatet som räknas Ett avgörande ögonblick i tandläkarens behandling är när det protetiska arbetet till slut skall sättas in i patientens

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se

Svenska DentalCompagniet AB tel 040-46 95 65 Fax 040-46 99 15 dc@svenskadentalcompagniet.se www.svenskadentalcompagniet.se VÅR KUNSKAP TÄNDER LEENDEN. DÄRFÖR SATSAR VI PÅ UNIQUE DENTAL PÅ ATT STÄNDIGT HÅLLA OSS UPPDATERADE FÖR ATT ALLTID LIGGA I FRAMKANT. VÅRA KUNDER SKA ALLTID KÄNNA SIG TRYGGA MED ATT VI LEVERERAR TANDTEKNIK

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 9-11 SEPTEMBER 2009

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 9-11 SEPTEMBER 2009 TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 9-11 SEPTEMBER 2009 på Hotel Tylösand, Halmstad Livskvalitet, estetik och biologi med implantat - 25 år med Tylösandsdagarna

Läs mer

Tylösandsdagarna2011 14-16September

Tylösandsdagarna2011 14-16September Tylösandsdagarna2011 14-16September Svensk Förening för Oral Protetik HotelTylösand TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 14-16 SEPTEMBER 2011 på Hotel Tylösand,

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2012 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro Innehållsförteckning 2012 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Professionell hållning Bettfysiologi

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

Program VårSOM Marstrand 2015

Program VårSOM Marstrand 2015 Program VårSOM Marstrand 2015 Ordförande Bengt Hasséus hälsar välkommen till Marstrand och VårSOM 2015 Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Vi ska till Karibien!

Vi ska till Karibien! Inbjudan kursresa: modern protetik i kliniken Vi ska till Karibien! vill du följa med? Teamkurs i protetik En inspirations- och kunskapskurs med kliniken i fokus. Kurshållare: Hans Nilsson, specialist

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL

MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL MUNHÄLSA OCH LIVSSTIL ta hand om din kropp och dina tänder TandhygienistDagarna 2015 Karlstad CCC 12-14 april Välkommen till STHFs TANDHYGIENIST- DAGAR 2015 som arrangeras på Karlstad CCC, centralt beläget

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Munnen är en del av kroppen det är säkert

Munnen är en del av kroppen det är säkert Munnen är en del av kroppen det är säkert Christina Carlsson, Folktandvården Värmland Pia Skott, Folktandvården Stockholm Pia Gabre, Folktandvården Uppsala Kunskaps- och kompetenscentra för äldretandvård

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st

252st patientenkäter. Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st 252st patientenkäter Du har idag behandlats av en, Tandläkarstudent som går på termin: Totalt 252 st Vi ber dig att fylla i följande sidor, dina synpunkter är viktiga. Dessa gör att vi hela tiden ska kunna

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur?

PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur? TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 12-14 SEPTEMBER 2012 på Hotel Tylösand, Halmstad PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur?

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Välkommen till Victoriakliniken

Välkommen till Victoriakliniken Välkommen till Victoriakliniken Vi på Victoriakliniken strävar alltid efter att skapa ett estetiskt vackert och naturligt resultat utifrån dina personliga förutsättningar. Vi erbjuder dig en trygg och

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

INBJUDAN. Målsättning Att skapa kompetenshöjning inom ämnesområdet fot- och fotledskirurgi.

INBJUDAN. Målsättning Att skapa kompetenshöjning inom ämnesområdet fot- och fotledskirurgi. INBJUDAN Bakgrund Foot & Ankle Academy är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom fot-och fotledskirurgi. Utbildningen pågår under två år med 5utbildningstillfällen varav

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Äldres munhälsa en pusselbit för god livskvalitet

Äldres munhälsa en pusselbit för god livskvalitet Äldres munhälsa en pusselbit för god livskvalitet Pia Skott Klinikchef och tandläkare 1 Med den äldre patienten i centrum ACT finansieras av Stockholms läns landsting Munhälsan är en del av din livskvalitet

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår!

Visa dina SNYGGARE TÄNDER i vår! Årgång 19 Nummer 71 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING

SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING SEMINARIEPROGRAM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING Höstterminen 2015 Centrum för specialisttandvård Örebro Reviderat 15-09-01 TEORETISKA SEMINARIER INOM SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRINGARNA VID FOLKTANDVÅRDEN CENTRUM

Läs mer

TandhygienisTforum 2013

TandhygienisTforum 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 29-30 maj 2013 VÅRA TALARE Annette Carlsson Tandhygienist Irene Smedberg Tandvårds- och utvecklingschef Katarina Kovacs Warnebrant Munhälsosamordnare Nya metoder

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA Välkommen till höstens mötesplats för tandvårdsteam i SydSverige! Vi hälsar alla medlemmar i Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet med sina team och avgångskursen vid Odontologiska

Läs mer

INBJUDAN. Att erbjuda en fördjupad utbildning till en väl definierad målgrupp vid fem utbildningstillfällen samt en avslutande dissektionskurs.

INBJUDAN. Att erbjuda en fördjupad utbildning till en väl definierad målgrupp vid fem utbildningstillfällen samt en avslutande dissektionskurs. INBJUDAN Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Genom flera utbildningstillfällen bidrar det även till att etablera nätverk

Läs mer

STR Service AB inbjuder till Förarutbildnings- och läromedelskonferens. på Scandic Infra City i Upplands Väsby den 24 26 november 2010

STR Service AB inbjuder till Förarutbildnings- och läromedelskonferens. på Scandic Infra City i Upplands Väsby den 24 26 november 2010 STR Service AB inbjuder till Förarutbildnings- och läromedelskonferens på Scandic Infra City i Upplands Väsby den 24 26 november 2010 VIKTIG INFORMATION Detta är ett preliminärt program för konferensen.

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren

Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren Inbjudan till: 2011-06-28 Klinisk Gren För dig som är tandsköterska och önskar vidareutveckla/uppdatera dig i tandsköterskans roll inom det kliniska arbetet på Folktandvårdskliniken 1 Välkommen! till ett

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005.

1. Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning 2005. Styrelsens förslag: Godkännande av årsredovisning och koncernredovisning för 2005. PRESSMEDDELANDE Nobel Biocare Holding AG, Kloten Inbjudan till den fjärde ordinarie bolagsstämman i Nobel Biocare Holding AG i Zürich, Schweiz Bolagsstämman kommer att hållas onsdagen den 3 maj 2006 kl

Läs mer

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix

Variolink Esthetics. din Cementguide. Multilink Automix Variolink Esthetics din Cementguide Multilink Automix CEMENTVAL Vad cementeras oftast? När du som tandläkare ska välja cement kan utbudet av alla olika cement upplevas förvirrande - vad ska jag välja?

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET

MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET MED OVÄNTAT MYCKET FRIHET Jag bara längtar till detta kommer. Det är en jätteklar förbättring mot det som jag har varit van vid Tandläkare Behnamn Ghasemi, Sävedalen Ett öppet system som skapar frihet

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för tandteknikerprogrammet, 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12. Reviderad

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen.

INBJUDAN. DePuy Synthes Spine Sponsrar och administrerar utbildningen. INBJUDAN Bakgrund Utbildningsprogrammet Spine Academy initierades 2006 genom ett samarbete mellan Svensk Ryggkirurgisk Förening och. Syftet är att erbjuda en basal ryggkirurgisk utbildning samt ge möjlighet

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer