KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007"

Transkript

1 KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 5 OKTOBER 2007

2 Höstdagen 5 oktober Förra året uppnådde Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet den aktningsvärda åldern 100 år. I år har vi gratulerat en annan jubilar Tandvårdshögskolan till sina 60 år. Fakultetens gåva till Syd var en generös inbjudan till föreningen att hålla möten, få adress och brevlåda i huset. Syds gåva till Käftis, en målning av vår kollega parodontologen och konstnären Anders Rönström, är under produktion. Motivet kommer att anknyta till temat för årets Höstdag kommunikation. Mer info om detta senare. Ordspråken är många, som formulerats, om hur viktigt det är att säga rätt saker, att lyssna och förstå: Hålla tungan rätt i mun. Väga sina ord på guldvåg. Tala är silver men tiga är guld. Jag har talat. (Cicero 70 f.kr). Jag har talat och räddat mitt liv (Hes. 3:19). Vart och ett av dessa talesätt har sitt tydliga budskap. I vår kliniska vardag vet vi att mycket kan hända i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi måste både kunna lyssna, förstå och förklara. Det som klargörs före en behandling uppfattas som information medan det som sägs i efterhand betraktas som ursäkter eller i värsta fall undanflykter. Årets föreläsare kommer att belysa kommunicerandets svårigheter och att hjälpa oss att finna metoder för att överbrygga dem. HOTEL HILTON Malmö City vid Triangeln var en lyckad konferensplats förra året varför vi valt att återvända dit. Vi tackar också våra utställare, gamla trogna och nya intressanta, för att de tillsammans skapar en spännande DENTALUTSTÄLLNING. Väl mött på Höstdagen! Ingrid Collin Bagewitz ordförande

3 Den datoriserade praktiken Vilka är fördelarna och vad innebär det? Välkommen till en presentation för privattandläkare om framtidens digitala möjligheter Malmö onsdag 25/10 kl ANMÄLAN: PIA ÖSTLING TEL

4 Som ett komplement till daglig tandborstning stöder Sveriges Tandläkarförbund användning av munskölj som effektivt visat sig bekämpa de bakterier som orsakar plack. Därför har Listerine munskölj rätt att bära Sveriges Tandläkarförbunds varumärke. En tandborstes bästa vän. Genom att Listerine tränger in i den dentala biofilmen 1-2, och bekämpar bakterier i svåråtkomliga utrymmen mellan tänderna 3, reduceras befintlig plack, och bildningen av ny plackbeläggning hämmas med upp till 56% 4-8. Ett bra komplement till den dagliga munvården. Referenser: 1. Pan P, et al. J Clin Periodontol. 2000; 27: Fine DH, et al. J Clin Periodontol. 2001; 28: Charles CH, et al. J Clin Dent. 2000; 11: Charles CH, et al. JADA. 2001; 132: DePaola LG, et al. J Clin Periodontol. 1989; 16: Lamster IB, et al. Clin Prev Dent. 1983; 5: Overholser CD, et al. J Clin Periodontol. 1990; 17: Gordon JM, et al. J Clin Periodontol. 1985; 12: McNeil Sweden AB

5 Hilton Malmö City Välkommen till Höstdagen den 5 oktober Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet har äran att inbjuda till årets Höstdag på HILTON MALMÖ CITY. I år ligger fokus på ett alltid lika aktuellt och hett ämne: PATIENTKOMMUNIKATION. Samtalet mellan patient och tandläkare som är så viktigt för att skapa förtroende och skapa en grund att stå på inför den fortsatta behandlingen är kanske bland det svåraste och mest komplicerade som finns. Bemötandet av patienten, hur vi i vår vardag skall kunna nå fram med all den information som finns tillgänglig, hur vi skall få patienten att förstå vad de kan förvänta sig av en viss behandling och vad som förväntas av dem är en del av patientkommunikationen som kommer att belysas under dagen. Kom och låt Dig inspireras av årets föreläsare och bli en bättre kommunikatör! Kursavgift 1580:- Höstdagen erbjuder dessutom en dentalutställning där våra representanter presenterar sina nyheter. Dagen avslutas med festmiddag under kristallkronorna i Hilton Malmö Citys balsal Svansjön och därefter dans till det kommunicerande bandet Stämbandet. Rum finns reserverade till dem som önskar på tel Uppge bokningskod för rätt pris. Rum för möjlighet till klädombyte före middagen kommer att finnas. Subventionerat middagspris för respektive till kursdeltagare: 485:- Anmälan görs på bifogat inbetalningskort senast den 14 september. Besök gärna vår hemsida för att alltid vara uppdaterad

6 MEDAC BOX 120, VARBERG TEL FAX

7 Höstdagen 5 oktober 2007 PROGRAM Kommunicera mera för bättre bett! Tänk om det var möjligt att presentera en enkel standardiserad meny med olika behandlings- och kostnadsförslag till våra patienter och genom att trycka på en knapp skulle patienten snabbt och lätt kunna beställa en dagens och efter betalning i kassan kunde behandlingen genast sätta igång. Tyvärr är vår vardag som vårdgivare inte lika enkel, vi har ingen lunchmeny till förfogande. Patienten har fått en förändrad ställning i tandvården och deras krav och förväntningar har förändrats. Terapeuten förväntas ställa patienten i centrum och patientdelaktigheten är väsentlig i behandlingsplaneringen. En delaktig patient skapar förutsättningar för en framgångsrik behandling dvs patienten får den behandling som hon/eller han har behov av och önskar sig. Behovet fastställs genom dialogen mellan patienten och vårdgivaren. Frågan är dock om patientens verkliga behov alltid framkommer i kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten? Patientkommunikation är en svår konst men allt viktigare att kunna bemästra, inte minst med tanke på ett ökat antal anmälningar till HSAN som nästan samtliga fall beror på bristande kommunikation mellan tandläkare och patient. Årets föreläsare kommer att bjuda på en spännande dag där vi lär oss att se människan bakom patienten och hur vi på ett bättre sätt ska kunna kommunicera med dem och samtidigt behålla vår professionella hållning. Patienten ur ett humanistiskt perspektiv Överläkare, docent Birgitta Arneklo-Nobin. Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Malmö. Verbal kommunikation i den protetiska situationen Övertandläkare, odont. dr Katarina Sondell. Specialist i Oral Protetik, Jönköping. Professionell hållning - mjukvaran i tandvården Övertandläkare, odont dr Bertil Sundqvist. Specialist i bettfysiologi, Örebro Registrering Introduktion och Föreläsning (BAN) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BAN) Bensträckare Föreläsning (KS) LUNCH och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Kaffepaus och Dentalutställning med tipsrunda Föreläsning (BS) Sammanfattning och Frågestund (KS) Prisutdelning tipsrunda ca Allmänt möte Drink Middag och Dans

8 BisCem den nya fasta förbindelsen Självbondande resincement som överträffar dina förväntningar BisCem tar ledningen i klasssen av självetsande och självbondande resincement. Med utomordentliga fysikaliska egenskaper och överlägsen bindningsstyrka i kombination med mycket enkel hantering skapas rätt förutsättningar för permanent cementering av kronor, broar, pelare inlägg mm i de flesta olika material (inklusive zirkoniumoxid). BisCem kräver ingen separat etsning, primer eller bonding på fästytorna. Rengör, applicera BisCem och sätt ersättningen på plats. Ljushärda eller låt självhärda. Avlägsna överskott. Klart. HULTÉN & Co ab fax

9 Birgitta Arneklo Nobin Överläkare inom akutkirurgin på sjukhuset i Malmö. Dit räddade hon sig tillbaka efter fem år som chefläkare och heltidsanställd controller i sjukhusledningen. Dessförinnan hade hon arbetat på kirurgen i Lund med kärlkirurgi och Kortvårdskirurgi. Avhandlingen, The white cold hand, var till hälften klinisk till häften grundvetenskaplig inom kärlreceptorområdet och renderade henne det s.k. Crafoordska priset. Docenturen accentuerade det senare forskningsområdet. Ända sedan de första månaderna på Anatomiska Institutionen. har Birgitta undervisat olika yrkesgrupper inom vården.. Hon har fått flera pedagogiska priser. På senare år har undervisningen bl.a. skett inom ramen för det fakultetsövergripande projektet Humaniora och medicin, med kurser som: Några krockkuddar vid kulturmöten. Hon har ofta varit anlitad föredragshållare bl a av Migrationsverket och talat bl.a. över Konsten att möta det annorlunda. Hon har suttit i Högskoleverkets bildningsgrupp och där författat boken: Ger bildning en professur, mening åt livet eller ingetdera. Ett av skälen till att Birgitta rekryterades till sjukhusledningen var hennes deltagande i flera kommittéarbeten och fackliga uppdrag på nationell nivå. Dock finns hennes hjärta och har alltid funnits kring frågor om förståelsen kring det patientnära arbetet och hennes kontakt med sina patienter. Undervisning och föredragshållande. Under det senaste året har Birgitta bl a hållit föredrag både på Tandläkarhögskolan och inom Folktandvården, då f f a om bildningsfrågor. Katarina Sondell Odont dr, specialist i oral protetik, klinikchef, övertandläkare och ämnesans varig för Oral Protetik vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Katarina är en mycket uppskattad och kunnig protetiker som innan hon kom till Jönköping arbetade som övertandläkare i Örebro. På båda ställena har hon aktivt ägnat sig åt utbildning och forskning. I Jönköping ansvarar hon för ST- utbildningen inom oral protetik. I de studier som ledde fram till doktorsavhandlingen fann Katarina mycket intressanta samband mellan patienttillfredsställelse av protetiska konstruktioner och den dialog som fördes mellan tandläkare och patient. Nuvarande egen forskningsaktivitet har en socialodontologisk inriktning då hon bearbetar och analyserar material från Jönköpingsstudierna 1993, Katarina intresserar sig även för etiska frågor och är ledamot i Tandläkarförbundets Etiska Kommitté. Bertil Sundqvist. Odont.dr. Disputerade 2007 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Uni versitet med avhandlingen Individual prediction of treatment outcome in patients with Temporomandibular Disorders. A quality improvemet model. Bertil arbetar som övertandläkare på Specialistkliniken för bettfysiologi i Örebro läns landsting samt har begränsad konsultverksamhet i Jämtlands läns landsting. Bertil är bosatt i Sollefteå och har arbetat 30 år i Västernorrlands läns landsting. Under dessa år byggde han upp en mycket uppskattad specialistverksamhet inom bettfysiologi i länet. Han har under sin kliniska verksamhet alltmer kommit att intressera sig för vad som händer i samspelet mellan patient och vårdgivare. Speciellt i sådana situationer när det skurit sig mellan patienten och tandläkaren, vad är det då som händer i samspelet med patienten?

10

11 Nyhet! Skapad för välbefinnande Vår målsättning med Unic är att göra tandkirurgin så hemtam och okonstlad som möjligt. Vår avsikt är att skapa en behaglig och avslappnad miljö för både patienten och tandläkaren att anpassa enheten så den passar såväl den person som ligger i stolen som den personal som arbetar omkring patienten. Den mänskliga faktorn beaktas noga genom hela processen från patient till tandläkare och tandläkarassistent och till och med till serviceteknikern. Välkommen till en behandlingsenhet som sätter människan i fokus. Thomas Steen Nielsen - Heka Dental newmarket.se Designad av David Lewis Handplockat sortiment Förutom service erbjuder vi marknaden produkter som motsvarar dagens och morgondagens behov. Vårt sortiment omfattar inredning, stolar, units, röntgen, belysning, sterilutrustningar, kompressor/sug samt instrument och tillbehör. Endast det bästa är gott nog. För mer information Svensk Dentalservice är en rikstäckande samarbetsorganisation, bestående av ledande regionala dentalserviceföretag. Vi finns i Visby, Hässleholm, Bromölla, Västervik, Göteborg, Nyköping, Stockholm, Uppsala, Kvicksund, Örebro och Vännäs. Generalagenter för: Euronda, Instrumentarium, Heka Dental, Bambach, Redent, Stern-Weber. Återförsäljare för: Climo, Jun Air, Faro, Belmont, NSK, W&H, Bien Air m.fl.

12

13 En teknik med frihet och kontroll Neoss Implant System Neoss AB, Mölnlycke Fabriker 9, Mölnlycke Tel.: E-post: swedish ad A6.indd :36:53 SB12 är den första produkten som ger ett heltäckande långtidsskydd vid dålig andedräkt. SB12 är ett genombrott inom forskningen kring dålig andedräkt och är ett nytt patenterat munvårdande medel. Dålig andedräkt? SB12 neutraliserar de ämnen och processer som ger upphov till dålig andedräkt i upp till 12 timmar.

14 Våra utställare Antula Healthcare AB Neoss Astra Tech Nobel Biocare DAB Osbol DP Nova Straumann Forssbergs Dental Svenska Dentalservice Hulthén & Co Teknodont Kavo Unident Listerine Örestad Medac

15 Välkommen till Sveriges ledande tandtekniska företag! Lyhördhet - Förtroende - Samarbete DPNOVA Malmö Borrgatan Malmö tel fax DPNOVA Göteborg Box Göteborg tel fax DPNOVA Jönköping Box Jönköping tel fax DPNOVA Stockholm Box Solna tel fax DPNOVA Sjöbo Idegatan Sjöbo tel fax

16 Allt för behandlingsrummet! KaVo Syd Mikael Ulander, Madeleine Christoffersson,

17 SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPETS HJÄLPFOND OCH GÄRDA OCH AXEL FISCHERS FOND Känner du igen dig eller någon kollega i någon av nedanstående livssituationer? Efter en lång yrkeskarriär tryter dina krafter och du behöver hjälp med reha bilitering, bidrag till resa eller annat ekonomiskt stöd för att komma tillbaka till yrkeslivet. Du drabbas av sjukdom och behöver kanske stöd till specialisthjälp eller rehabilitering i Sverige eller utomlands. Din ekonomi är ansträngd därför att du drabbats av sjukdom eller förtida pensionering. Din familjesituation förändras på ett sätt som gör att du behöver ekonomisk hjälp eller stöd. Kontakta oss i sociala utskottet i Syd! Christina Håkansson Birgitta Liedberg Leif Leisnert Snogebäcksgatan Malmö Liksom för stipendierna är det i skrivande stund tyvärr oklart om utdelningsbara medel finns för 2007.

18 Procera Laminate Procera Bridge Alumina och Zirconia Hur vackra våra laminat är syns tydligt på den fyrfaldiga olympiska guldmedaljören i simning, Inge de Bruijn från Nederländerna Procera gör det enklare att leverera ett vackert leende Våra Procera -produkter garanterar perfekt passform, styrka och oöverträffad estetik. Procera -produkterna är kärnan i vårt koncept Easy Esthetics och gör det enkelt för dig att åstadkomma vackra estetiska lösningar snabbt och dessutom få nöjdare patienter. Procera Laminate Marknadens starkaste laminat (böjhållfasthet 700 MPa) Procera Bridge Alumina Alumina är translucent och leder ljus på ett sätt som ger oöverträffad estetik Procera Bridge Zirconia Nu tillgängligt för indikationer som omfattar hela käken Tillsammans med den support vi erbjuder som en självklar del av vår helhetslösning är det enkelt för dig att ge dina patienter Beautiful Teeth Now. Mer information finns på Nobel Biocare AB 2007

19 Meny och festprogram Förrätt Kräftmousse timbal med chilivinägerslungad sparris Huvudrätt Chippotlechili rostad oxfilet med honungs sötad rödvinssky och pommes fondant på kulpotatis Dessert Key lime paj med chilikaramell Till samtliga rätter serveras viner. Efter middagen serveras kaffe. Dans Dans till STÄMBANDET Festmiddag för dig som så önskar... Boka platser till Festprogrammet som avslutar Höstdagen genom att markera på inbetalningskortet att ni önskar deltaga.

20 MARKNADENS ENKLASTE IMPLANTATSYSTEM

21 1. Mötets öppnande 2. Frågan om sammanträdets stadgeenliga utlysning 3. Val av två justeringspersoner 4. Godkännande av dagordningen 5. Föregående mötes protokoll* 6. Fonder och utdelningsbara medel. 7. Ny adress 8. Övriga frågor 9. Mötets avslutande Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets medlemmar kallas till allmänt möte Fredagen den 5 oktober på Hotel Hilton Malmö City efter Höstdagsprogrammet c:a klockan Dagordning: Varmt välkomna! Ingrid Collin Bagewitz ordförande *finns att läsa på hemsidan

22 C-takt Link tandvårdens eget kommunikationsprogram. TANDLÄKARE - PATIENT SPECIALIST FÖRSÄKRINGSKASSAN TANDTEKNIKER BEHANDLING PLANERING PRÖVNING SAMARBETE C-takt Link är SÄKERT. Du är skyldig att skydda all patientinformation mot obehörig insyn. C-takt Link garanterar säker kommunikation och har granskats av socialstyrelse och landsting. C-takt Link är EFFEKTIVT. Programmet har unika kopplingar till alla de vanligast förekommande journalprogrammen, Carita, Alma och Opus. Från ditt journalsystem kan du på ett enkelt sätt överföra informationen in i C-takt Link och spara tid och krångel. Även till Schick finns en direktkoppling och du kan överföra ett helstatus med ett knapptryck! C-takt Link är ENKELT. C-takt Link är utformat i samarbete med allmäntandläkare, specialister och tandtekniker och är mycket enkelt att lära sig. Samtidigt som det innehåller alla funktioner som behövs för att kunna rita, terapiplanera och diskutera direkt i bilderna utan att förstöra originalen. Läs mer om C-takt Link på Tel Fax

23 SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS STIPENDIER SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS VETENSKAPLIGA FOND Utdelning av stipendium ur Vetenskapliga fonden kan ges till författare av ett odontologiskt arbete och som forsknings- eller resestipendium för studier i något speciellt odontologiskt ämne. SYDSVENSKA TANDLÄKARESÄLLSKAPETS 50-ÅRS-FOND Utdelning av stipendium ur 50-års-fonden kan ges till författare av ett förtjänstfullt odontologiskt arbete, företrädelsevis till dem som inte är knutna till någon institution. EDIT AGRELLS FOND Utdelning av stipendium ur Edit Agrells fond kan ges till tandläkare för odontologisk forskning vid eller i samarbete med Odontologiska fakulteten i Malmö eller för kliniskt utvecklingsarbete och eller pedagogiska insatser i tandläkares vidare- och efterutbildning. Mer information om fonderna finns att läsa i stadgarna på hemsidan Ansökningsblankett finns i pdf-fil under fliken INFO. Senaste ansökningsdatum är 10 oktober. I skrivande stund är det dock oklart om utdelningsbara medel kommer att finnas i år.

24 Hans Berglund, VD, Ospol De flesta implantatsystem är bra för dina patienter. Vårt är minst lika bra för dina affärer. En smartare implantatklinik är en lönsammare implantatklinik. Mer affärsmässig. Med fokus lika mycket på att driva och utveckla praktiken som på själva implantaten. På Ospol kan vi assistera dig med just detta. Vi gör det genom att tillhandahålla två saker: Dels ett intelligent och modernt implantatsystem, som ger dina patienter en mängd små men betydelsefulla kliniska fördelar. Dessutom ett unikt affärssystem, som hjälper dig driva din praktik mer effektivt och värva fler remitterande tandläkare. Och kanske bäst av allt: Som användare av Ospols Implantatsystem får du Ospols Affärssystem utan kostnad. (Vi kan till och med finansiera ditt lager.) Skälet är enkelt: När de mest professionella och ambitiösa implantatpraktikerna växer och tjänar pengar, då kan vi också göra det. Så om din praktik är en av dessa vill vi investera i dig genom att ge dig de nödvändiga verktygen för att behandla dina patienter, sköta din praktik och attrahera många nya kunder. Allt du behöver göra är att besöka vår webbplats.

25 Styrelsen för Sydsvenska Tandläkaresällskapet Ordförande Ingrid Collin Bagewitz STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Sekreterare Fredrik Gränse Sjukhustandvården UMAS Malmö Tel: e-post: Klubbmästare Torsten Landeberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för PT Skåne IIngrid Frankman Tandvården Anderslöv Pålsvägen 7 C Anderslöv Tel: e-post: Vice ordförande Eva-Karin Korduner STV Oral Protetik Spårvägsgatan Malmö Tel: e-post: Skattmästare Noemi Ekberg Folktandvården Råå Styrmansgatan Råå Tel: e-post: Ledamot för TT Skåne Mi Roubert Folktandvården Skanör Bäckatorget Skanör Tel: e-post: Ledamot för SOL Malmö Per Vult von Steyern Barometergatan Malmö Tel: Mobil: e-post:

26 STATE OF THE ART Viljan att befinna sig i den tandtekniska frontlinjen är för oss en självklarhet. För den skull får den ambitionen aldrig bli ett självändamål som äventyrar den tekniska kvaliteten på våra arbeten. Att välja nya material och tekniker att arbeta med kräver noggrannhet och kritisk granskning. Det finns historiskt ett flertal exempel på material och metoder som har visat sig inte motsvara de odontologiska krav som måste ställas på dem. Därför krävs det gott omdöme och stor försiktighet när vi som laboratorium skall ta ställning till nyheter på marknaden. Mer än 40 års laboratorieverksamhet har gett oss det know-how som krävs för att du som tandläkare skall kunna känna dig fullständigt trygg med de material och tekniska framställningssätt som vi använder oss av. Detta utan att du skall behöva avstå ifrån att få arbeten från oss som är gjorda enligt state of the art. Box Malmö. Telefon Telefax Internet:

27

KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER

KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER KURSPROGRAM HÖSTDAGEN 17 OKTOBER 2008 Höstdagen 17 oktober 2008. I skrivande stund står vi på tröskeln till den största förändringen av Tandvårdsförsäkringen sedan införandet för 35 år sen. Förhandsprövningarnas

Läs mer

HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010. Foto Alborz Soltani

HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010. Foto Alborz Soltani HÖSTDAGEN 1 OKTOBER 2010 Foto Alborz Soltani Höstdagen 1 oktober 2010 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapets årliga arrangemang på Grand Hotel i Lund brukar vara populärt och välbesökt av medlemmarna, hoppas

Läs mer

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig

Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Vi vet hur viktigt patientens leende är för dig Det är det slutliga resultatet som räknas Ett avgörande ögonblick i tandläkarens behandling är när det protetiska arbetet till slut skall sättas in i patientens

Läs mer

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012

Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Course Program China including Dental fair in Shanghai 19/10-1/11-2012 Docent Leif Lysell och Tandläkare Mats Peterson håller kursen: Från terapiplanering till uppföljning av färdig implantatbehandling

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Den perfekta kombinationen!

Den perfekta kombinationen! Den perfekta kombinationen! - Din guide till ett lyckat cementval Variolink Veneer Multilink Automix TOOLS TILLBEHÖR UNIVERSAL UNIVERSALT CEMENT Ivoclean NYHET IVOCLEAN Ivoclean är en ny rengöringspasta

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur?

PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur? TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 12-14 SEPTEMBER 2012 på Hotel Tylösand, Halmstad PROTETISKA KOMPLIKATIONER - Förutsägbart, klantigt eller bara otur?

Läs mer

GERODONTIDAGARNA 2014

GERODONTIDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 VÅRA KLINISKA TALARE: Dentomed Mercedes Jaktlund Tandsköterska, distriktchef Erja Anttonen Profylaxtandsköterska Praktikertjänst Annika Sahlin-Platt,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Program VårSOM Marstrand 2015

Program VårSOM Marstrand 2015 Program VårSOM Marstrand 2015 Ordförande Bengt Hasséus hälsar välkommen till Marstrand och VårSOM 2015 Beteende syftar på handlingar, uppförande eller reaktioner av en individ, och även det vi känner och

Läs mer

Storsatsning på ny teknik

Storsatsning på ny teknik Nyhetsbrev nr 1. 2015 Storsatsning på ny teknik I januari installerades vår andra fräsmaskin på TL. Efter mycket tid med inläsning, kopplingar och provningar kan vi konstatera att vi har en av marknadens

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA

MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA MÄSSERBJUDANDEN FRÅN UTSTÄLLARNA Välkommen till höstens mötesplats för tandvårdsteam i SydSverige! Vi hälsar alla medlemmar i Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet med sina team och avgångskursen vid Odontologiska

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Infektionssjukdomar och Oral medicin

Infektionssjukdomar och Oral medicin Infektionssjukdomar och Oral medicin 2-9 januari 2012, Kerala Poovar, Kerala Kursprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383 75 fax +46(0)90-383 31 E-mail: info@curomed.se Hemsida www.curomed.se

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET

STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET STADGAR FÖR SYDSVENSKA TANDLÄKARE-SÄLLSKAPET gällande från 2012-06-01.. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 1 Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet, stiftat den 27 januari 1906 har till ändamål att sammansluta

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

UNDERBYGGA ÖVERBRYGGA Visa vägar till hållbar protetik

UNDERBYGGA ÖVERBRYGGA Visa vägar till hållbar protetik TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 15-17 SEPTEMBER 2010 på Hotel Tylösand, Halmstad UNDERBYGGA ÖVERBRYGGA Visa vägar till hållbar protetik Efter två år

Läs mer

Tandhygienistforum 2008

Tandhygienistforum 2008 Tandhygienistforum 2008 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2008 Fördjupningsdag den 18 september 2008 TALARE FRÅN Sofia Wallström Socialdepartementet, Regeringskansliet Britt-Mari

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2014

Dental CAD/CAM Products 2014 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2014 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna. 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna. 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad MODERN PROTETIK - ETT SAMARBETE och Den lilla luckan - Det stora problemet

Läs mer

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna. 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna. 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till Tylösandsdagarna 11-13 SEPTEMBER 2013 på Hotel Tylösand, Halmstad MODERN PROTETIK - ETT SAMARBETE och Den lilla luckan - Det stora problemet

Läs mer

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014

Spännande höst på TL. Translucent zirkonia monolitisk. Nyhetsbrev nr 3. 2014 Nyhetsbrev nr 3. 2014 Translucent zirkonia monolitisk Spännande höst på TL Efter sommaren (som aldrig ville ta slut lyckligtvis) har det hänt mycket på TL. Kurser och föredrag. Ny teknik inom den digitala

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Dental CAD/CAM Products 2015

Dental CAD/CAM Products 2015 C = 75 M = 35 Y=0 K=0 Dental CAD/CAM Products 2015 Fräst Kron & Bro i CoCr, Ti och ZiOx Lasersintrad Kron & Bro i CoCr IPS e.max CAD by openmill Individuella distanser - O.M-Abutment Implantatbro - O.M-Bridge

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina

Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina Kursresa till FDI i Hongkong samt Södra Kina 27 augusti - 5 september 2012 Kursprogram tandvårdspersonal KursFDISKina12 1(5) FDI i Hongkong och kursen Vitt, vackert, välgjort 27 augusti - 5 september I

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL.

RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. Från infektion till succé KURS MED CDI DENTAL. RHODOS 17 24 april 2011. Från infektion till succé Infektioner runt implantat har visat sig vara vanliga komplikationer efter implantatbehandling. Oftast

Läs mer

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Prislista 2014-09-01

Prislista 2014-09-01 Prislista 2014-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy

Trauma ACADEMY. INBJUDAN Trauma Academy INBJUDAN Trauma Academy Bakgrund Traumaakademin är en utbildning som ger deltagarna möjlighet till fördjupade kunskaper inom ortopediskt trauma. Utbildningen pågår under två år med sex utbildningstillfällen

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i. Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna 17-19 SEPTEMBER 2008. på Hotel Tylösand, Halmstad

TYLÖSANDSKOMMITTÉN i. Svensk Förening för Oral Protetik inbjuder till. Tylösandsdagarna 17-19 SEPTEMBER 2008. på Hotel Tylösand, Halmstad TYLÖSANDSKOMMITTÉN i Svensk Förening för Oral Prtetik inbjuder till Tylösandsdagarna 17-19 SEPTEMBER 2008 på Htel Tylösand, Halmstad Välkmmen till Tylösandsdagarna sm i år bjuder på tre nyheter under nsdagen*:

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

Välkommen på årets kurs i oktober

Välkommen på årets kurs i oktober Välkommen på årets kurs i oktober Kicka igång hösten 2014 med hela teamet! TL arrangerar en mycket givande kurs på hotell Mossbylundett stenkast från havet utanför Ystad. Det blir ny kunskap, högt i tak

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta

Smärtdagarna 2011. Primärvårdssymposium. Utredning, diagnostisering och behandling av långvarig smärta ST-läkare du erhåller intyg efter genomgången kurs Primärvårdssymposium Smärtdagarna 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 mars 2011 TALARE Huddinge Solna Karsten Ahlbeck Specialistläkare

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring.

Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Riktlinjer för bedömning av meriter vid tillsättning av tjänst som tandläkare under specialiseringstjänstgöring. Syftet med riktlinjerna är att samma normer för bedömning och tillsättning av specialiseringstjänstgöring

Läs mer