Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. med årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

2 Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Huvudmän för stiftelserna är universiteten och studentkårerna i nämnda orter samt Folkuniversitetsföreningen. En gemensam förbundsorganisation, med säte i Stockholm, förenar stiftelserna på riksplanet och är en plattform för samarbete och utveckling. Folkuniversitetet i dag Ca 45 lokalkontor Ca 7000 medarbetare Ca deltagare i studiecirklar, utbildningar och skolor Omsättning drygt 1,3 miljarder Huvudman för 8 fristående gymnasier En av Sveriges största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar Verksamhet Verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Nyckelbegrepp - Individens behov i centrum - Mångfald ger möjligheter - Pedagogik i ständig utveckling Ur ändamålsparagrafen Folkuniversitetet är ett studieförbund som verkar i nära anknytning till universitet och högskolor och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Folkuniversitetets uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Samarbetspartners Folkuniversitetet har samarbete rörande studie- och utbildningsverksamhet med Riksförbundet Hem och Samhälle, Senior-/Pensionärsuniversitetet, SACO och Sveriges förenade studentkårer (SFS), Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten Folkuniversitetet Norr Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet, FU Norr, bildades 1970 av Umeå universitet, Umeå Studentkår och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsens geografiska område omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Huvudverksamhetsområden är folkbildning och vuxenutbildning. FU Norrs huvudkontor ligger i Umeå och avdelningskontor finns i Sundsvall, Östersund och Luleå. 3

3 Verksamhet Folkbildning Ateljé Vi har ett brett utbud av konstcirklar i oljemålning, teckning- kroki och akvarell. Förutom dessa utbildningar erbjuder vi utbildningar i keramik och glas. Keramiklinjen är en längre utbildning där deltagarna får fördjupa sig i grundläggande tekniker som materiallära, funktions- och formlära. I utbildningen ingår teoretiska och praktiska övningar med glasyrberäkning, dekor och en dags rakubränning. Antal kulturprogram har ökat inom ateljé. Vi har haft utställningar med konst och konsthantverk i foajéns glasmontrar. Utställningarna har varit uppskattade av både elever, besökare och anställda på Folkuniversitetet. Det har även arrangerats ett par utställningar i Sävars konstateljé. Under våren tog vi emot ca 90 elever från Hagaskolana klasserna 4-6. Projektet ingick i Skapande skola där skolan beviljats pengar från kommunen. Vi lämnade några förslag på vad som var möjligt att genomföra med eleverna. Det som var mest intressant var att få skapa med lera. Eleverna delades in i 10 grupper. Alla elever fick skulptera var sitt självporträtt i lera som sen målades med underglasyrfärger. Skulpturerna brändes och monterades på svarta podier. Skulpturerna ställdes in i våra glasmontrar under ett par veckor innan det var dags att göra en stor utställning på Hagaskolan. Musikverksamhet Samlingsnamnet för all musikverksamhet som vi erbjuder heter Musikforum. Musikforum innefattar både den programbundna verksamheten och studiecirklar i musik som genomförs inom studieservice. I slutet av maj var det åter dags för Vårsalongen. Ett par hundra alster visades i våra ateljéer, här fanns oljemålningar, akvarell och tekning/kroki. Foajén var fylld med skulpturer och bruksgods i keramik och glas. Utställningen var välbesökt och mycket uppskattad. Under en dag i augusti presenterade Folkuniversitetet sin verksamhet inom konst och konsthantverk i det s.k. Glashuset i centrala Umeå, vädret var vackert och stafflier kunde ställas utanför Glashuset, många Umeåbor stannade för att beskåda de verk som våra duktiga elever och lärare visade. 4 Det har anordnats eftermiddags- och kvällskurser i följande instrument; trummor, gitarr, fiol, bas, piano, keyboard, sång och saxofon. Undervisningen har skett både enskilt och i grupp. Ett nytt upplägg för enskild undervisning har prövats under året, färre sammankomster och en ökning av undervisningstiden. Med det nya upplägget kan deltagare förlänga sina kurser på ett helt annat sätt än tidigare, vilket ger en positiv effekt både för deltagaren och Folkuniversitetet. Replokaler och studio Under 2013 har det skett mycket verksamhet inom stu-

4 dieservice musik. Åtta stycken replokaler har varit fullt belagda med ca 20 band. Folkuniversitetets replokaler har fortsatt att hyras ut med gott resultat och rykte, både på Nygatan 43 och det nya tillskottet Lärlingsgatan 29J. Utöver verksamheten i våra replokaler, fortsätter Folkuniversitetet att erbjuda studiecirklar till band och musikgrupper som driver sin verksamhet i egna lokaler. Under år 2013 har ca 15 externa band genomfört studiecirklar på Folkuniversitetet, vilket gör att bandverksamheten har resulterat i band under år Studiecirklarna har förutom i Umeå, genomförts i Vännäs och Vindeln. Projekt 269 kulturprogram inom musik har genomförts på demens/äldreboenden i Umeå och Holmsund. Det har varit mycket uppskattat bland de boenden och personal. I samarbete med Umeå kommun och Norrlandsoperan anordnades tre arrangemang på demensboenden i Lycksele. I januari hade vi ett öppet-hus för unga som ville prova på ett instrument. Våra cirkelledare fanns på plats och dagen var mycket uppskattad av deltagarna. Kulturarrangemang musik Under 2013 har Folkuniversitetet funnits i Glashuset på Rådhustorget i Umeå. Vid olika tillfällen har det genomförts workshops, livemusik och andra aktiviteter inom olika ämnesområden. Under maj månad fanns Folkuniversitetet på plats med musikakter som spelade live, samt information om musikforum som representerar både musik inom studieservice, samt det öppna kursutbudet. Under 2013 har Folkuniversitetet, för tredje året i rad, deltagit i 2 Days In Umeå tillsammans med fem andra studieförbund och Fritid Unga Umeå Kommun. Under hela helgen fanns Folkuniversitetet representerade med band på scen, bokbord och personal. Festivalen genomfördes november och festivalen hade cirka besökare. Arrangemanget genomfördes under den gemensamma plattformen Do It Together. Ett flertal framträdanden av körer, studentorkestrar har genomförts i Umeå. Do It Together Do it together innebär samverkan mellan studieförbunden, där ambitionen tillsammans är att nyttja varandras och andras kompetenser för att inspirera unga till fler och nya sammanhang för sitt intresse och skapande. Studieförbunden delar ambitionen att ge sammanhang och bli tydligare med folkbildningens roll och betydelse för kultur och unga. Tanken är även att nå fler och bredare, men framförallt även svårnådda målgrupper. Samarbete med föreningar och kulturgrupper SStudiecirklar inom studieservice har genomförts inom ett brett spann av ämnesområden till exempel, hantverk i olika former, litteraturcirklar, konst, musikhistoria, teater, ensemble, körsång, teaterspex, m.fl. Samarbetet har skett med enskilda grupper, studentföreningar, körer, teaterföreningar m.fl. Kulturprogram har genomförts i samarbete med framförallt ensemblegrupper, körer, teatergrupper, Linföreningen, Umeå Pensionärsuniversitet och Hem & Samhälle. Umeå Kommun ansvarar för en mötesplats i Umeå, Kom In. En träffpunkt dit daglediga kan komma. Under 2013 har Folkuniversitetet genomfört ett antal aktiviteter för besökarna. Det har varit två populärvetenskapliga föreläsningar, musikarrangemang och språkcafé. På våren deltog Folkuniversitetet vid Littfest Umeås internationella litteraturfestival, med ett bokbord och föreläsningar som på olika sätt berörde feminismen i Umeå. Under året har vi även samarbetat med Bildmuseet, både gällande föreläsningar och workshops. I april arrangerades två föreningsdagar på Dragonskolan. Föreningsdagarna riktade sig till personer som har någon form av funktionsnedsättning. Vi fanns på plats och hade workshops i konst och dans samt ett informationsbord. Folkuniversitetet campus Under året har vi påbörjat samarbete med flera studentföreningar knutna till Umeå studentkår, men även andra föreningar och enskilda studentgrupper på campus. På campus har Folkuniversitetet ett kontor som är öppet två dagar i veckan. Där kan studenter och andra intresserade få svar på sina frågor kring studieservice och Folkuniversitetets övriga verksamheter. Vi har satsat på öka antalet kulturprogram och samarbetar där med både enskilda föreningar och Umeå studentkår. Tillsammans med Umeå studentkår och HHUS har vi under året arrangerat en kassörsutbildning, både i studiecirkelform och föreläsning/workshop. Föreläsningar Under 2013 har vi satsat på föreläsningar och samtalskvällar inom bland annat konst och arkitektur, samhällsvetenskap, litteratur, hälsa och livsstil. Inför Kulturhuvudstadsåret har vi satsat extra på Samiska föreläsningar. Även föreläsningar inom den nationella satsningen på funktionshinder har genomförts. Totalt har Folkuniversitetet i Umeå arrangerat 37 föreläsningar och 1578 personer har besökt dessa. Verksamhet Samhälle 5

5 Verksamhet Handikapphistoria i kulturarvet Samiska kvinnor i svensk och samisk press Statlig politik och samiska protester Möjligheter att leva som andra? Stoppa mödradödligheten! i samarbete med RFSU Konst & arkitektur Konstens Mästare (6 st.) Barcelona Berlin Venedig Svensk stadsplanering, i samarbete med Föreningen Byggnadskultur i Umeå Rivningshysteri och byggnadsvårdsår, i samarbete med Föreningen Byggnadskultur i Umeå Att planera för hållbar stadsförvaltning, i samarbete med Föreningen Byggnadskultur i Umeå Konstruktionen av framtidens stad, i samarbete med Föreningen Byggnadskultur i Umeå Litteratur Tradition och innovation i samiskt berättande Sanningens vägar Om Anne Charlotte Leffler (2 st.), i samarbete med Bokcafé Pilgatan och Grubbebiblioteket Ett hjärta i jeans, i samarbete med Littfest Amazon, i samarbete med Littfest Tecknade serier en historik, i samarbete med Bildmuseet Det svenska serieundret, i samarbete med Bildmuseet Kirkegaard, i samarbete med Bokcafé Pilgatan På resa genom livet, i samarbete med Umeå Pensionärsuniversitet En passande död (2 st.), i samarbete med Bokcafé Pilgatan och Grubbebiblioteket Hälsa och livsstil Klimatförändringar och global hälsa Sömn ett livselixir Samtalskvällar Om livet och kärleken Om hjärnan och det omedvetna Om samtalet med andra Om dina önskningar Om människans åldrande (2 st.) 6 Umeå Pensionärsförening Folkuniversitetet har sedan början av 1980-talet bedrivit samarbete med Umeå Pensionärsförening. Föreningen har genomfört 20 studiecirklar i bl.a. judisk historia och kultur, rovfåglar, väder och klimat, våra gener, litterära perspektiv på USA och Kanada, processer på jordytan. Föreningen har ökat antalet kulturprogram under året, totalt genomfördes 96 arrangemang. Kulturprogrammen har varit föreläsningar om bl.a. klassisk musik, musikhistoria, konst och konsthistoria, Umeås historia, Astronomi och kosmologi, medicinhistorisk, judisk historia och kultur. Hem&Samhälle Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Norsjö I Umeå har det genomförts tre studiecirklar inom följande ämnesområden, litteraturcirklar kvinnohistoria och två studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet inom friskvård. 9 kulturprogram har genomförts om bl.a. Årets böcker, finska krigsbarn och jultraditioner. I Skellefteå har det genoförts totalt 364 studietimmar, uppdelat på 12 studiecirklar inom följande ämnen; vävning och handarbetscirklar, högläsning och litteraturcirklar. 20 kulturprogram har genomförts, några exempel på kulturprogram; diktläsning, filmafton, gamla tider i Burträsk och konst i trädgård. 276 studietimmar har genomförts i Norsjö uppdelat på 6 studiecirklar, alla cirklar har handlat om vävning. Därutöver har 6 kulturprogram genomförts. I Robertfors har 7 deltagare deltagit i en studiecirkel i handarbete Verksamhet i Vännäs Två studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet har genomförts inom körsång samt två studiecirklar att spela i band. I samarbete med Linföreningen har det anordnats tre kulturprogram, föreläsning och demonstration av att spinna lin. Verksamhet i Storuman, Lycksele, Nordmaling och Vindeln I Storuman har det genomförts 1 kulturprogram i samarbete med Hem & Samhälle, en föreläsning om Svanseles vildmarkskamp. 1 Studiecirkel har genomförts i Tärnaby, teori för träning av räddningshundar. I samarbete med Norrlandsoperan har vi genomfört 3 kulturprogram på äldreboenden i centrala Lycksele. I samarbete med Linföreningen har det varit en föreläsning och demonstration av att spinna lin i Nordmaling. Två studiecirklar, stick- och handarbetscirklar samt 12 kulturprogram har genomförts i Vindeln. Studiecirklarna och kulturprogrammen har genomförts i samarbete med Hem & Samhälle. En studiecirkel att spela i band har också genomförts i Vindeln.

6 Uppdragsutbildning Utbildning för yrkesverksamma Folkuniversitetets utbud av utbildning riktad till företag och offentlig verksamhet bedrivs vanligtvis som uppdragsutbildning. Här skräddarsys utbildningar inom olika områden till kommuner, myndigheter och företag efter önskemål. Störst efterfrågan, under året som gått, har det varit på utbildningar inom språkområdet. De språk som främst har efterfrågats är engelska och därefter tyska och vi ser även en ökning av behov av löneadministration. Det rör sig relativt ofta om enskild undervisning eller undervisning i små grupper. En förklaring till detta är att de allra flesta har en grund att stå på när det gäller kunskaper inom området och behöver fördjupning alternativt specialisering. En efterfrågan från företag är också ökad flexibilitet vad gäller utbildningsupplägget, d.v.s. ofta distansundervisning kombinerat med klassrumsundervisning. ESF-projekt Under april månad startade vi tillsammans med Uppsala ett ESF projekt gällande Mänskliga rättigheter i praktiken, syftet är att bidra till att effektivisera insatserna för att förebygga patriarkalt våld och att stärka de nyanlända tredjelandsmedborgarnas, särskilt kvinnornas, förutsättningar att tillvarata sina mänskliga rättigheter för bättre integration i samhället och på arbetsmarknaden. syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Vad gäller PSV så är vi from ht-12 den enda provanordnaren i Sverige och prov anordnas i Umeå, Uppsala, Stockholm och Jönköping Vi har även under 2013 fått betygsrätt för kommunal vuxenutbildning Korta vägen Under våren 2010 startade ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Umeå universitet avseende utländska akademiker. Under 2013 startade en grupp i mars respektive två grupper i oktober. Syftet med Korta vägen är att öka deltagarnas möjligheter att få arbete i enlighet med sin examen/utbildning. Deltagarna har även fått en förberedelse för kompletterande högskolestudier, så att deras utländska examen överensstämmer med kraven på den svenska arbetsmarknaden. Projektet innehåller ett utbildningspaket med: kartläggning och bedömning av deltagarnas akademiska kompetens/arbetslivserfarenhet, yrkescoachning, validering, individanpassad utbildning i svenska/samhällskunskap och IT-kunskap. Som komplement till detta erbjuds kortare utbildningsinsatser som identifieras under kartläggningsfasen samt praktikplatser. Utbildningens målgrupp är utländska akademiker med akademisk examen och minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen har bedrivits på heltid mellan veckor. Verksamhet Målet är att utveckla utbildningsmaterial och utbilda tvåspråkiga coacher i detta. Målgruppen är nyanlända tredjelandsmedborgare som har fått uppehållstillstånd. De kommer att ingå som deltagare i de studiecirklar, där studiematerialet testas under ledning av tvåspråkiga coacher. Projektet pågår fram till maj 2015 Under november och december 2013 skrev Folkuniversitetet Umeå en rapport om undersökningens resultat som blev färdig för att publiceras på projektets hemsida i december Svenska som andra språk Vi har ett avtal mellan Folkuniversitetet och Västerbottens Läns Landsting avseende undervisning i svenska språket och medicinsk svenska (sjukvårdssvenska) för utländsk vårdpersonal med högskoleutbildning. Vi har utbildat läkare från länder utanför EU i kurser finansierade av Arbetsförmedlingen. Ett samarbete kring detta har bedrivits tillsammans med ENS vid Umeå universitet samt Arbetsförmedlingen. Tester Under 2013 har vi fått Examinationsrätt i SAS 1, 2 och 3 (Svenska som andra språk) samt för SFI som är en kvalificerad språkutbildning i svenska för invandrare. De Crash Courses I samarbete med Umeå universitet har vi 2013 genomfört 3 kurser för betalande utbytesstudenter. Detta har varit en del i de erbjudande internationella studenter som betalar en avgift till Umeå universitet får. Kurserna har bedrivits kvällstid på Folkuniversitetet. Företagsutbildningar Vi arbetar mot större företag där vi säljer in främst affärskommunikation på engelska och tyska. Vi arbetar även med att utbilda företag i ledarskap och personalutveckling samt presentationsteknik/retorik. Vi är en del i ett större projekt som heter Trygga din ekonomi där vi samarbetar mer finansinspektionen och pensionsmyndigheten. Vi fortsätter vårt arbete med att introducera språkcoacher! En språkcoach tar sig an en mindre grupp eller en person precis när behovet av språkutbildning är som störst. Just nu erbjuder vi den här tjänsten främst på engelska och svenska som andraspråk, men vi har även möjlighet att erbjuda andra språk. Vi har utvecklat kortare kurser i Academic English lämplig för forskare. 7

7 Verksamhet Balettakademien Umeå Folkuniversitetets Balettakademi skapades av Lia Schubert i Stockholm Tio år senare etablerades Balettakademien Göteborg. I Umeå började vi 1969 under namnet Dansforum anslöt vi oss till Folkuniversitetets övriga Balettakademier och antog sålunda samma namn: Balettakademien i Umeå. Vi är idag den ledande dansutbildaren i Norrland. Vår verksamhet omfattar alla åldrar och de flesta dansformer. De flesta av våra lärarna är utbildade vid Balettakademiens dansarutbildning, Danshögskolan eller motsvarande. Därutöver genomgår de kontinuerligt fortbildning i metodik och ämnesdidaktik. Att leda en utbildningsverksamhet inom dans, som lärare eller administratör, liknar mycket hur det är att vara danselev. I båda fallen är förhållningssättet till danskonsten och den personliga satsningen avgörande för att fortsätta utvecklas. Balettakademien arbetar målmedvetet och långsiktigt för att åstadkomma just det: ett personligt engagemang som utgångspunkt för vårt arbete. Och trots att vi har hållit på med detta i mer än 40 år är vi fortfarande lika nyfiket förväntansfulla inför varje terminsstart. Balettakademien/Folkuniversitetet Umeå har levererat dansglädje i 43 år och vår outsinliga nyfikenhet är riktad framåt: mot nya dansformer, nya behov och nya grupper att stimulera till ett dansintresse. På Balettakademien dansar barn från 2 år och uppåt, ungdomar, vuxna och även äldre. Många olika dansformer finns att välja bland. Vi har skapat en metodik anpassad till elevernas individuella förutsättningar. Här finns en tradition av undervisning på alla nivåer; fritidskurser och ettårig yrkesförberedande danslinje på heltid, med statlig tillsyn och studiemedelsberättigad. Totalt är vi tre administratörer (2,75 tjänster), rektor, konstnärlig ledare, pedagogisk ledare/utbildningsadministratör lärare undervisar i verksamheten. Varje vecka har vi ca 2000 elever som kommer till oss för att utöva vad som för dem är en konstaktivitet: uttrycka sin alla inneboende känslor med rörelser där hela kroppen är uttrycksmedlet. Yrkesförberedande danslinje scenisk inriktning De studerande ska efter genomförd utbildning vara rustade att söka vidare till högre utbildning. Danslinjen har statlig tillsyn och är studiemedelsberättigad. För att komma in på danslinjen hålls audition. Hösten 2012 antogs 11 st elever. Danslinjen medverkar kontinuerligt på event, danskonserter, dansens dag, Kulturnatta och andra externa evenemang. Vi har gott renommé och en stabil lärarkår. Marknadsföringen kring vår danslinje har utökats genom ett gott samarbete med övriga Balettakademier i Sverige 8 Juniordansarlinjen För de elever som har höga ambitioner och älskar att dansa finns Juniordansarlinjen. Juniordansarlinjen kommer att finnas på nivå 1, 2 & 3. Just nu är nivå 1 & 4 i gång med 21 elever respektive 17 elever. Nya grupper startar vartannat år. Schemat är brett och ger en solid grund i de viktigaste ämnena som tränas vid dansarutbildningar världen över. Upplägget förbereder för att söka vidare till utbildningar som estetiska gymnasium och förberedande dansarlinjer och, på längre sikt, dansarutbildningar mot en professionell danskarriär. All undervisning leds av utbildade lärare. Intag sker via rekommendation från danslärare. Anmälan gäller för ett år i taget. Streetschool Startade hösten-06 för unga begåvade streetdansare. Vi har två grupper i gång, år (totalt 30 elever). Grupperna tränar fyra timmar i veckan och bildar en egen klass. Här erbjuds koncentrerad träning inom de olika stilarna i streetkulturen. Stort fokus på stilkänsla men eleverna får även en inblick i historik kring streetkulturen och dess uppkomst. Intag sker via audition. Dans för barn och unga vuxna med särskilda behov På Balettakademien har vi sett ett behov av dans med specialpedagogisk inriktning. Under hösten 2007 startades därför Danskul. Vår projektansökan från Landstinget om utveckling av Danskul beviljades. Det innebar att vi hösten 2010 startade upp verksamheten med mycket positiv verkan. Improvisation med visuella verktyg som till exempel bilder och former varvas med grundläggande danstekniska element för en varierande och utvecklande undervisning. Hösten 2011 ändrades namnet för de unga vuxna till Showdans. Danskul & Showdans är en dansklass som vänder sig till barn i grundsärskolan och unga vuxna och barn med speciella behov. Terminen avslutas med en uppvisning tillsammans med övriga dansgrupper på BA. Vi har tre grupper med specialpedagogisk inriktning i gång. Skapande skola Balettakademien vill att så många barn som möjligt får chansen att upptäcka dansen. För dans är inte bara roligt, det är en aktivitet med många positiva effekter. Förutom lyckan med själva dansen ger den ett mervärde som smittar av sig på det vanliga skolarbetet. Tillit till egen förmåga, samarbete, hänsyn, beröring, lyssna till andras ideér. Exemplen är många och vinningen stor! För både

8 föräldrar och lärare finns en utmaning i att erbjuda attraktiva alternativ till meningsfull stimulans som motvikt till tävlande eller stillasittande vid dator och tv. Balettakademien har under mer än 43 år arbetat med barn och ungdomar i kreativa processer. Tillsammans med oss får man ut maximal inspiration, vägledning, skapande och rörelseglädje. Vi startade upp denna verksamhet hösten 2011 och det blev succé. Under året samarbetade vi med 16 skolor. Undervisningen leds av utbildade danslärare. Under hösten undervisade vi större delen av Umeå Kommuns årskurs 2-elever med Kulturhuvudstad 2014 Umeå 2014, Folkuniversitetet och Norrlandsoperans bidrag River Stories har beslutat att stötta vårt projekt Livet enligt Plupp. Projektet är i full gång med Skapande Dansfredag - de åtta samiska årstiderna. En eftermiddag i månaden träffas barn i åldern 7-13 år där både dans och skapande ingår. Plupp-projektet kommer att utvecklas kontinuerligt fram till Projektet innehåller allt från sagodans, workshops, föreställningar, turné i länet m.m Under våren 2013 spelas föreställningen vid 8 tillfällen för Umeå Kommuns förskolebarn. En ny ansökan ligger nu inne hos 2014, Livet enligt Plupp - för barn- och ungdomar med särskilda behov. Vi har fått positiva signaler från kommunen och har blivit kallad till ett särskilt mötetillsammans med kulturchef Fredrik Lindegren i mitten av mars. Scen 5 mitt i stan En scen för skolans mindre föreställningar, för vår danslinje och musikalgymnasium. Men den är också en scen för alla att besöka den är lagom stor, den ligger mitt i stan. Här håller vi Chillakvällar. Dans av och med våra studenter samt vissa kursdeltagarnas avslutningsföreställningar med en myllrande dansglädje. Scen 5 ligger i våra lokaler, Rosa huset, mitt emot Norrlandsoperan. Föreställningar Varje termin avslutas med dansföreställningsdagar i vår egen Scen 5, Studion, Valhalla, Idun, Glashuset och i Döbelns park. De flesta av våra elever får på de här föreställningarna tillfälle att känna glädjen av att dansa på en scen. Samtliga föreställningar visas för fullsatt salong. Verksamhet Clownverksamhet Det läkande skrattet Folkuniversitetet tillsammans med Barncancerföreningen Norra driver sedan hösten 1997 clownverksamhet på Barn 3 vid Norrlands universitetssjukhus. mycket gott resultat. Efter kommunens utvärdering ger de oss fortsatt förtroende och verksamheten fortsätter under läsåret Verksamheten har inneburit en stabilare och tryggare tillvaro både rent ekonomiskt och för våra tillsvidareanställda lärare som får möjlighet till mer dagtidsarbete. Barn och ungdomar som vistas på sjukhus är i en ny och ovan miljö med främmande människor omkring sig. De kan uppleva sådant som är skrämmande och svårt. Här har clownerna en viktig roll. Barn och familjer på Barn 3 får besök av clownerna en dag i veckan. Det kan hända lite allt möjligt när de kommer, allt från lustiga upptåg till en stilla melodi. Clownerna hjälper barnet/familjen att för en liten stund glömma sin situation. Locka till lek och bus och genom det lätta på spänningar. Vara en återkommande kravlös vän på sjukhuset. Verksamheten bedrivs uteslutande av utbildade barnpedagoger/teaterpedagoger. 3 clowner är involverade. Bilden hjälper barnen bearbeta sjukdomen bildlärare Folkuniversitetet tillsammans med Barncancerföreningen Norra driver sedan hösten 2004 bildpedagogiskt arbete på Barn 3 vid Norrlands universitetssjukhus. 9

9 Verksamhet Samarbetspartner Vi samarbetar med Balettakademien Stockholm och Göteborg, Norrlandsoperan, Dans i Västerbotten, Umeå 2014, Kulturnatta, Umeå C, Musikalakademien Strömbäck, UIG, Danscentrum Norr, Yogastudion Umeå, Umeå Kommun, Skolor, Hem & Samhälle, Barncancerföreningen Norra, Umeå Folkets Hus m.fl. Skolor Umeå Internationella Gymnasium Ungdomsgymnasiet är inne på sitt 14:e verksamhetsår. Skolan erbjuder från och med ht 11 tre program: samhällsvetenskapligt, humanistiskt och estetiskt program. Samtliga program är studieförberedande och syftar till att förbereda eleverna för vidare studier i Sverige eller utomlands. Elevantalet uppgick under året till 121st. Skolan är riksrekryterande. 68 % av eleverna bor i Umeå, övriga kommer från Umeås kranskommuner (24 %), eller andra kommuner (13 %). Skolan arbetar aktivt med internationella kontakter och utbytesverksamhet. Under året etablerades ett Comenius- projekt som involverat fem skolor från lika många länder (Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Sverige). Projektet finansieras av EU och har titeln Melting the ice - easing our way to European citizenship och syftar till att stimulera mobilitet bland ungdomar i Europa. Inom projektets ram genomfördes under hösten dels en gemensam träff i Umeå för alla skolor (vi välkomnade ett 50-tal elever och lärare från våra partnerskolor) dels en resa till Marseille under hösten som involverade lärare och elever från årskurs 2. Våra elever i årskurs 3 som valt inriktningen internationellt arbete genomförde en resa till partnerskolai Kpando i Ghana, där de bedrev field studies som en del i kursen Projektarbete 100p för den nationella uttagningen i Stockholm. Skolan blev även under året antagen till det sk Euroscola-projeketet, och en av våra klasser fick tillbringa en studiedag i Europaralamentet i Bryssel. Euroscola administreras av Europaparlamentets infor- mationskontor i Sverige och syftar till att öka kunskaperna om EU:s styrelseskick. Vårt estetiska program UIGmusikal genomförde under våren en mycket uppskattad studieresa till musikalens huvudstad, London. Och under hösten fick en delegation musikalelever åka till Tyskland, inbjudna av Svenska klubben i Bremen för att uppmärksamma det svenska traditionella firandet av Lucia. Besöket varade en vecka och innehöll ett stort antal konserter. Den naturliga höjdpunkten var en konsert i Bremens domkyrka med 1200 personer i publiken. Utvecklingsarbetet under året har utgått från arbetet i de olika programgrupperna. Förutom att utveckla kvaliteten i de egna programmen har syftet under året varit att integrera programmen med varandra. Resultatet har varit lyckat med en rad samarbeten och projekt under året såsom EU-rollspel och sceniska föreställningar som involverat elever över program-och årskursgränser. Europaperspektivet har lyfts fram i verksamheten under der en längre tid, och skolan är sedan flera år tillbaka Skolambassadör för EU. (en titel förlänad av EUkommisionens delegation i Sverige), vilket borgar för ett kontinuerligt engagemang i europafrågor. Under våren genomfördes ett två dagar långt EU-rollspel, som involverade samtliga elever. Detta år genomfördes arrangemanget som ett elevarbete och rollspelet hade rubriken I sken av den pågående medborgardialogen (vilket kommer till följd av EU:s satsning på en förbättrad dialog med Europas medborgare som kom igång under 2013). Skolan deltar också sedan många år aktivt i det Europeiska Ungdomsparlamentets arbete, och även i år noterades framgångar då UIG:s delegation kvalificerade sig 10 Arbetslaget har också inlett ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla en effektivare lärmiljö. Som ett första led i detta arbete genomförs ett utvecklingsprojekt för att öka kompetensen i formativ bedömning genom sk

10 kollegialt lärande. en tydlig koppling till arbetslivets behov i regionerna. Skolan bedriver ett aktivt och omfattande kvalitetsarbete. Skolans resultat är fortsatt mycket goda. Skolinspektionen genomförde en sk reguljär tillsyn under året och tillsynsrapporten var uppmuntrande läsning. I rapporten kan man läsa följande: Eleverna vid Umeå internationella gymnasium har i stor utsträckning goda möjligheter att nå de nationella målen. Utbildningen bedrivs i god lärmiljö och skolan har fungerande rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling på både individ- och skolnivå. Elevernas kunskapsresultat ärgoda i jämförelse med riket.. Denna bild styrks av Skolverekets statistik i vilken skolan presterar över rikssnittet gällande bl a behörighet till vidare studier, övergångstal till högskolan samt meritvärde slutbetyg. Yrkeshögskolan Yrkeshögskolan är en utbildningsform med syfte att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Utbildningsformen är eftergymnasial, men inte akademisk, är studiemedelsberättigad och har två tydliga särdrag. För det första styr arbetsmarknadens behov vilka utbildningar som kommer tillstånd. För det andra utgörs en tredjedel av utbildningstiden av praktik (LIA). Folkuniversitetet är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, och för närvarande har vi en utbildning i drift i Region Norr. I juni 2013 examinerades den första kullen studenter, sammanlagt 19 st, i utbildningen Säljare/marknadsförare med internationell inriktning (SMI). Under våren genomfördes en rad marknadsföringsinsatser för att locka nya sökanden till höstens antagning. Resultatet av denna rekryteringsinsats blev att 28 studenter antogs till SMI13, 19 kvinnor och 9 män. Vårt mål att öka antalet studerande till Yrkeshögskolan har därmed uppnåtts. Under höstterminen -13 har vi därmed 45 studenter i två årskurser. För att möta arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och arbetskraft har ett gediget arbete genomförts under året för att få en tydlig bild av vilket behov olika branscher har av att anställa arbetskraft och vilken kompetens dessa behöver ha. Den 16 januari -14 fick vi det glädjande beslutet från Yrkeshögskolemyndigheten att i konkurrens med ca 1200 ansökningar blev vår utbildning till Applikationsutvecklare 300 p beviljad starttillstånd ht Folkuniversitetet i Västernorrlands län Under 2013 har verksamheten i Västernorrland genomförts i kommunerna Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik, d.v.s. sex av sju kommuner i Västernorrlands län. Vi har under 2013 utvecklats och växt på de nya och fasta verksamhetsorterna, i Ånge (gamla Mejeriet) och i Härnösand (Mittuniversitetets campusområde). I Sundsvall har verksamheten också ökat, och vi har skaffat ytterligare utbildningslokaler med adress Kyrkogatan, utöver Rådhusgatan 34. Vid slutet av 2013 hade Folkuniversitetet Västernorrland ca 35 antal anställda, plus kvällslärare. Folkbildning Sundsvall I Sundsvall har vi rapporterat och genomfört 193 studiecirklar och kulturprogram. Inom det öppna kursutbudet har vi haft 12 studiecirklar i ämnena språk, foto, ekonomi och estetiska ämnen. I samverkan med föreningar och grupper har vi genomfört verksamhet inom bland annat områdena körsång, historia och litteraturvetenskap. Vi samarbetar med exempelvis studentkören Gungner och Sundsvalls senioruniversitet. Av alla genomförda studiecirklar och kulturprogram rapporterades 33 arrangemang ha någon form av universitetsanknytning, en minskning av andelen jmf Härnösand, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik I dessa kommuner har vi rapporterat och genomfört 189 studiecirklar och kulturprogram i samverkan med föreningar och fria grupper, som exempelvis Härnösands pensionärsuniversitet och Hem och samhälle. I Sollefteå har vi tillsammans med en ny verksamhet - Sollefteå pensionärsuniversitet, genomfört kulturprogram i historia, litteratur och konstvetenskap. Verksamhet Ett flertal möten med branschorganisationer, företag och nätverk samt genomlysning av statistiskt material föregick ansökningsförfarandet. Målet att utveckla nya Yrkeshögskoleutbildningar utmynnade därmed i 3 ansökningar för Västerbotten, butiksledare 300 p, lönekonsult 200 p och Applikationsutvecklare 300 p samt en ansökan för Norrbotten till elkonstruktör 400 p. Dessa ansökningar skickades in till Yrkeshögskolemyndigheten i mitten av september månad. Samtliga ansökningar hade Uppdragsutbildningar Ett mindre antal olika företag och organisationer har uppdragit till Folkuniversitet att genomföra kortare utbildningar i språk under 2013, engelska och tyska. Längre utbildningar har upphandlats av Arbetsförmedlingen och genomförts av Folkuniversitetet. Verksamheten har växt jmf. 2012, och Allmänförberedande utbildning har haft totalt 849 deltagare samt 69 deltagare på Korta vägen, vid orterna Sundsvall, Härnösand och Ånge. I 11

11 ESF-projektet Min Tur i Sundsvall och Härnösand har under året haft 176 deltagande individer. Projektet har tillsammans med utbildningarna via Arbetsförmedlingen samverkat och gjort det möjligt för Folkuniversitetet att bli en av de större aktörerna i länet. Många arbetssökande har via Folkuniversitetets insatser funnit möjligheter till nytt arbete eller andra studier. mindre omfattning genomförts även i Kiruna, Gällivare, Pajala, Övertorneå, Kalix samt Piteå kommuner. För att möta de stora volymökningarna, framförallt på uppdragssidan har vi rekryterat ett stort antal medarbetare, huvudsakligen i Boden. I december 2013 har vi 20 medarbetare i Norrbotten. Verksamhet Folkuniversitetet i Jämtlands län Under 2013 har Folkuniversitets verksamhet administrerats från Sundsvallskontoret. Under året har 74 olika kurser/föreläsningar (arrangemang) genomförts med drygt 4100 deltagare, inom områdena folkbildning och uppdrag. Detta är en stor ökning jmf Den mesta verksamheten finns i Östersund, men mer än 30 % av folkbildningen har genomförts i andra kommuner i länet. Uppdraget Korta vägen lanserades i Östersund under året, vilket gjorde att vi expanderade med flera studielokaler på Mittuniversitets campusomåde. Vid slutet av året hade Folkuniversitetet i Jämtland fem heltidsanställda lärare, plus kvällslärare. Folkbildning Berg, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund Vi har genomfört 8 studiecirklar i det öppna kursutbudet, alla i språk. Vi har samverkat med olika föreningar och grupper, ex. Östersunds pensionärsuniversitet och Hem och Samhälle, och genomfört både studiecirklar och kulturprogram inom olika ämnen som historia och hantverk. Nytt för i år har varit kulturprogram med musik i Åre kommun. Uppdragsutbildningar Under 2013 har uppdragsutbildningarna i Jämtland ökat, vi har genomfört ett kortare uppdrag i språk och längre uppdrag för Arbetsförmedlingen. Korta vägen är ett uppdrag från Arbetsförmedlingen där vi har haft 65 deltagare under Vi har rekryterat pedagoger för att möta upp Arbetsförmedlingens behov. I Korta vägen samverkar Folkuniversitetet med Mittuniversitet som finns på samma verksamhetsorter som Folkuniversitetet, Sundsvall och Östersund. Verksamheten har genomförts under samma ledning som ambulerar mellan Sundsvall och Östersund. Folkuniversitetet i Norrbottens län Under 2013 har Folkuniversitetet etablerat ytterligare ett lokalkontor i Norrbotten, i f d Sandenskolan, belägen i centrala Boden. Utöver den verksamhet som bedrivs i de fasta kontoren i Luleå och Boden har verksamhet i 12 Vi har under året stärkt vår samverkan med regionala aktörer inom folkbildning och det civila samhället, i första hand Norrbottens Bildningsförbund. Folkbildning Under året har Folkuniversitetet etablerat sitt samarbete med lokalradioföreningen och Snabelhuset i Boden samt JAK-banken. Vi har utöver vårt engagemang i Norrbottens Bildningsförbunds styrelse, samt dess arbetsgrupp för etik och moral, även engagerat oss i utvecklingen av det civila samhället genom Coompanion. Vi har utökat vårt engagemang i lokala folkbildningsrådet i Luleå till att även gälla lokala folkbildingsrådet i Boden. Under året har Folkuniversitetet haft en aktiv roll i Norr- Sens (Norrbottens Senioruniversitet) bildande. Folkuniversitetet har ökat antalet studiecirklar och kulturarrangemang från en mycket blygsam nivå Under året har vi i samverkan med olika föreningar och grupper genomfört 65 studiecirklar i Boden, huvudsakligen inom musik. I Luleå har 13 studiecirklar genomförts, bl a i samverkan med Phire, gycklarföreningen vid Luleå Tekniska Universitet. Två studiecirklar har genomförts i Övertorneå. I Norrbotten har 39 kulturarrangemang genomförts, närmare hälften i Boden. En fjärdedel har genomförts i Luleå. Övriga har genomförts i Gällivare, Kiruna, Piteå och Pajala. Den programförda verksamheten har varit av liten omfattning och i första hand varit inom främmande språk, främst engelska och franska. Uppdragsutbildningar Under året har vi avslutat den serviceutbildning som vi genomfört vid ungdomsanstalten i Luleå i samarbete med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Vi har också avslutat vårt uppdrag i Öppen Dörr, ett projekt som drevs av Försvarsmakten i samverkan med Arbetsförmedlingen. Projektet syftade till att rekrytera personal med utomeuropeisk kultur- och språkkompetens till Försvarsmakten som arbetsgivare. Min Tur, det ESF-projekt som startades under 2012 i samarbete med Arbetsförmedlingen har fortsatt under Projektet syftar till att utrikesfödda långt från arbetsmarknaden ska komma närmare arbetsmarknaden

12 och gärna i jobb eller i utbildning. Projektets bärande idé är att kombinera utbildning i svenska, arbetsmarknadsorienterande aktiviteter med strukturerade verktyg för vägledning och grupputveckling i samverkan med andra aktörer. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt, över 70% av deltagarna har fått jobb eller påbörjat en utbildning. Projektets framgång har inneburit mycket uppmärksamhet i media och inom verksamheter som arbetar med integrationsfrågor. Projektet har under året intensifierat sitt transnationella samarbete med i första hand Grundtvig-projektet IGMA (Innovative Guidance Methodology for low-skilled immmigrants in Adult education) och EM-kit (Empowerment Kit for Immigrant women). Under året har vi utökat Allmänförberedande arbetsmarknadsutbildning till både Boden och Luleå. Utbildningen bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen är individuellt upplagd, med kontinuerliga starter varje måndag. Innehållet är dels studieförberedande inför gymnasie- universitetets- och arbetsmarknadsutbildningar, med studier i svenska, engelska, matematik, svenska som andra språk mm, dels inriktad mot yrkesobestämda deltagare med behov av vägledning, praktik och stöd i sitt yrkesval. Målgruppen har i Boden i hög utsträckning varit utrikesfödda som ligger under Etableringsreformen. Under vintern ökade antalet deltagare i Boden till över 200 personer. I Luleå har vi haft i genosnitt ca 50 personer i månaden inskrivna. I Boden har vi, utöver Allmänförberedande utbildning även startat ett lokalt samarbete med Arbetsförmedlingen avseende sysselsättningsåtgärder för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdragsutbildning för företag genomfördes i liten omfattning med uppdrag mot Kriminalvården. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhetens utveckling Stiftelsen kursverksamheten vid Umeå universitet stiftades 1970 av Umeå universitet, Umeå studentkår och Folkuniversitetsföreningen. Stiftelsen ingår i studieförbundet Folkuniversitetet. Stiftelsens ändamål är att genom kurser, föreläsningar och andra sätt verka i folkbildningens tjänst. Våra verksamhetsområden Stiftelsens omsättning för året uppgår till 66 Mkr (föregående år 44 Mkr). Årets resultat uppgår till 3 Mkr, vilket är en förbättring med 4 Mkr från föregående år. Omsättningsökningen har skett i Västernorrland och Norrbotten. Folkbildning, annan folkbildning samt kulturprogram Antalet genomförda studiecirkeltimmar har ökat till timmar (27 554). Annan folkbildning har ökat till (3 345) timmar. Antalet kulturprogram har under minskat till (2 052). Uppdrag Uppdragsverksamheten har under året ökat med 20,9 Mkr. Skolor Verksamhetsområdets omsättning har ökat under året med 1 Mkr. Under 2013 har Umeå Internationella Gymnasium haft 121 elever (f år 125 elever). Viktiga händelser under 2013 Verksamheten i Norrbotten har under året fortsatt att utvecklas i positiv riktning med en total omsättning på 11,7 Mkr, en ökning med 7,0 Mkr, jmf med föregående år. Huvuddelen av verksamheten har bedrivits i Luleå och Boden. Årsredovisning På samma sätt har verksamheten under året ökat i Västernorrland/Jämtland med 13,0 Mkr, med en total omsättning på 22,4 Mkr. Det är främst uppdragsutbildningen som bidragit till ökningen. Större delen av verksamheten har ägt rum i Sundsvall, Härnösand, Ånge samt Östersund. Utbildningen Korta vägen riktad till utländska akademiker har under året startat i Jämtland. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet har fungerat mycket bra och redan nu har över 100 personer genomgått utbildningen. Korta vägen bedrivs även i Sundsvall och Härnösand samt i Umeå i samarbete med Umeå universitet. 13

13 Stiftelsen har under året erhållit godkänt beslut gällande betygsrätt för SFI/Komvuxkurser. Styrelsen har under året antagit en ny handlingsplan för perioden En omfattande vattenskada inträffade under hösten i flygeln vid fastigheten Nygatan i Umeå. Hela källarvåningen fick stängas av under en längre period. Detta har på olika sätt orsakat störningar i verksamheten, och har varit kostnads- och tidskrävande. cirkeltimmar i våra fyra län. Målsättningen är att nå fler unika deltagare, öka antalet arrangemang och vår närvaro i fler kommuner. Under 2014 har stiftelsen som målsättning att ISO-certifieras enligt ISO Den närmaste framtiden Yrkeshögskolemyndighete har beviljat ansökan Applikationsutvecklare för mobila enheter med placering i Umeå. Första utbildningsomgången startar under september Årsredovisning Under 2014 kommer arbetet med regional spridning att fortsätta. En prioriterad och stor utmaning under det kommande året är arbetet med att öka antalet studie- RESULTAT OCH STÄLLNING ÖVERSIKT (TKR) Netto omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomsättning Soliditet 21% 16% 24% 19% NYCKELTALSDEFINITIONER Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Stiftelsen har vid årets utgång följande vinstmedel (belopp i kronor) Balanserad vinst Årets förlust Kronor Kronor Styrelsen beslutar att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Kronor

14 Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Not Nettoomsättning Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Materialkostnader Övriga externa kostnader Personal kostnader Avskrivningar av materiella och imateriella anläggninstillgångar Summa kostnader Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader och likande poster Resultat efter finansiella poster Årsredovisning Årets resultat

15 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Not MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier Årsredovisning FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar 8 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 BUNDET EGET KAPITAL Stiftelsekapital Uppskrivningsfond FRITT EGET KAPITAL Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

16 Not LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckningslån Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Inteckningslån Leverantörsskulder Skuld till dotterbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Årsredovisning Förändringar av rörlesekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld (Förbundskansliet) Kassaflöde från den finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

17 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättas enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Intäkter Intäkter har upptagits till ett verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrives ej. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enlig följande: Byggnader Markanläggningar Inventarier 33 år 20 år 5-10 år Årsredovisning Noter NOT 1 NETTOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING Deltagarintäkter Bidrag Försäljning material Övriga intäkter Totalt NOT 2 PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN Ordinarie anställda Administrativt anställda Lärare Totalt Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga Pensionskostnader till styrelsen 0 0 Pensionskostnader till övriga Övriga sociala kostnader Totalt Stiftelsen har inga utestående pensionsförpliktelser Könsfördelning i styrelsen Kvinnor 3 3 Män 5 5 Totalt

18 NOT 3 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar enligt plan Byggnader Totalt NOT 4 BYGGNADER OCH MARK In- och utgående anskaffningsvärde Avgår: Donation för anskaffning byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde In- och utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående avskrivningar på uppskrivning Årets avskrivning på uppskrivning Årets ackumulerade avskrivningar Årsredovisning Utgående planenligt restvärde uppskrivning Utgående värde totalt inkl. uppskrivning NOT 5 INVENTARIER Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avyttringar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avyttringar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde

19 NOT 6 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILL- GÅNGAR Andelar i dotterföretag In- och utgående anskaffningsvärden Avser 1000 aktier i det helägda vilande dotterföretaget Folkuniversitetet Uppdrag Norr AB (org.nr ) med säte i Umeå NOT 7 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Årsredovisning Tillkommande fakturering Upplupna bidrag Förutbetalda kostnader Totalt NOT 8 EGET KAPITAL Stiftelsekapital Uppskrivnfond Balans.- vinstmedel Årets resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 9 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckningslån Folkuniversitetets Förbundskansli Totalt Inteckningslån från Folkuniversitetets Förbundskansli amorteras med 160 kkr per år. Som säkerhet har lämnats rätt att innehålla framtida statsbidrag samt pantbrev i fastigheten Hugin 2, se not

20 NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖR- UTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner Semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Förutbetalda bidrag Förutbetalda deltagarintäkter Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter NOT 11 STÄLLDA SÄKERHETER Fastighetsinteckningar Totalt Umeå den 15 april 2014 Lars-Erik Edlund Christina Ekman Charlotte Engman Ordförande Rektor Årsredovisning Christine Hudson Kjell Jonsson Max Persson Kjell Rönnmark Hannes Tysén 21

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Sverige Folkuniversitetet är ett studieförbund som tillkom på initiativ av lärare och studenter vid universiteten. I dag består Folkuniversitetet av fem fristående

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer