Alternativa råvaror till plastpåsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alternativa råvaror till plastpåsar"

Transkript

1 Alternativa råvaror till plastpåsar Har plastpåsen en framtid? SP, 4 februari 2009 Thomas Hjertberg Polymerteknologi, Chalmers / Borealis AB

2 Plast görs idag av fossila råvaror Användning av olja i Västeuropa Uppvärmning 35% Polymerer 4% Petrokemi 3% Övrigt 7% Elektricitet 22% Transport 29% Källa: APME, 1998

3 Användningsområden för plast i Västeuropa, 1998 Övrigt 6% Förpackning 39% Fritid/sport 2% Husgeråd 4% Jordbruk 3% El/elektronik 6% Hälsa/hygien 3% Redskap 2% Möbler 4% Bilar/transport 7% Husbyggnad 21%

4 Polyeten -- användningsområden Övrigt 8% Fritid/sport 1% Hushållsgods 6% Förpackning/ Distribution 56% Jordbruk 5% Elektriska/elektroniska 2% Hygien 5% Byggnader 9% Bilar 6% Möbler 2%

5 Varför tillverka polymerer från förnyelsebar råvara? 1. Minska oljeberoendet; pris & tillgänglighet 2. Minska utsläpp av CO 2 3. Klart förbättra opinionsbilden för plaster 4. Beredskap för politiska beslut 5. Krav från kunder 6. Återvinning via energiåtervinning (biobränsle)

6 Förnyelsebara råvaror till plast -- möjligheter Polymerer från naturen, t.ex. stärkelse, biofiber Polymerer genom bioprocess, t.ex. PHB mha bakterier Monomerer genom bioprocess, t.ex mjölksyra (PLA) mha jäst eller propandiol (Sonora, DuPont) Förnyelsebar råvara för dagens syntetpolymerer som PE, PP, PVC,..

7 Vad menar vi med bioplaster? most cellulose derivatives, sugar based PE+ PVC, castor oil based PU+PA, P3GT biomass Starch blends, Cellophane, PLA, PHA, non-biodegradable biodegradable Plastics majority PE, PP, PS, PVC, PET, PMMA, PU, PA,... fossil PCL, PBAT, PBS,... PVOH/PVA, Additiv. PE or PP

8 Stärkelse kan omvandlas till ett material som går att bearbeta med vanliga bearbetningsmaskiner. Det krävs också tillsatser, t.ex. vatten, etylenglykol, PVOH,.. Det finns kommersiellt tillgängligt (MaterBi, Bioplast) och används i första hand i olika korttidsapplikationer. Stärkelse som plast

9 Polyhydroxybutyrat -- PHB I slutet av 80-talet utvecklade ICI en process för att tillverka PHB från socker mha en bakterie. Monsanto köpte processen 1996 men har lagt ner den. Utvecklingen fortsätts av Metabolix i Massachusetts. Hittills har prisnivån begränsat användningen av PHB till ex.vis medicinska applikationer. O O CH 3 [ ]

10 Polylactic acid -- PLA Mjölksyra kan tillverkas genom jäsning av socker (majs, vete, ). Efter dimerisering kan den polymeriseras till PLA. Gargill Dow LCC startade en fullskalig produktion ( ton/år) Tillsammans med partners utvecklar de olika applikationer för PLA t.ex. inom förpackning och textil. O O [ ] CH 3

11 Plast baserad på biopolymerer förnyelsebar råvara hydrolyserbara komposterbara korttidsapplikationer eller specifika egenskaper prisnivå?? - PHB ~100kr/kg PLA kr/kg ofta känsligt för vatten, bl.a. permeabilitet om krav på lång livslängd?? LCA bionedbrytbara polymerer?? Total produktionskapacitet 2006: ca ton

12 Förnyelsebar råvara för petrokemi Eten är den kemikalie som har störst produktionsvolym, ca 120 Mton/år (PE, vinylklorid, styren, etenoxid,..). Det finns flera möjligheter baserade på förnyelsebara råvaror, t.ex.: Biomassa Etanol Eten Biomassa Syntetgas Metanol Biomassa Synfuel Nafta Solceller Vätgas Metanol Eten Propen Buten

13 Vad händer i världen -- eten och PE Annonserad produktion av grön eten - Braskem; t/y, start 2010; t/y start Crystalev + Dow; t/y; planerad start Solvay i Brasilien; t/y; planerad start 2010; för PVC - Songyuan Ji`an Biochemical; t/y start? - Dow s uttalande; 2020 kan marknadsandelen för bioeten vara 12 % Åtgärder mor plastpåsar - ett antal beslut eller planer att förbjuda PE-påsar - bionedbara lösningar lyfts fram Andra uttalande om förnyelsebara polymerer - Biomass Nippon Strategy; 2020 skall 20% of all plast vara förnyelsebar

14 Chemical Engineering Progress; Mar 2008; 104, 3; ABI/INFORM Trade & Industry, pg. S7 Produktionskostnad för eten

15 Chemical Engineering Progress; Mar 2008; 104, 3; ABI/INFORM Trade & Industry, pg. S7 Produktionskostnad för eten

16 Produktionsvägar för förnyelsebara olefiner Sugar Starch; wheat maize Cellulose: Straw, Stalks, wood, paper Fermentation 32 C Yeast Ethanol 350 C Al-cat 60% Ethylene 40% Water Fermentation Coskata Energy: 30 % utbyte, 1,7 kr/l Gasification Black liquor Wood chips Organic waste 1000 C 30bar CO, CO 2, H C 70Bar Methanol Fe or Co-cat 350 C Al-cat 17%Propylene 17%Ethylene 5% Butene 2% C5+ 57% Water 2% Flue gas

17 Är förnyelsebar råvara hållbart? Det finns många möjligheter att tillverka kemikalier och polymerer från förnyelsebar råvara. Rätt hanterat ger det stor vinst vad gäller CO 2 men Miljöpåverkan av kemikalier från förnyelsebara råvaror är inte så liten som många antar. Användning av förnyelsebar energi är en förutsättning... Det finns frågor runt användning av land i förhållande till livsmedelsproduktion och miljöeffekter.

18 Bionedbrytbara polymerer På marknaden finns det flera alternativ om man vill ha en bionedbrytbar plastpåse. Det finns produkter baserade på on fossil och förnyelsebar råvara, t.ex.: Stärkelse + tillsatser för att tillåta bearbetning PLA Polyeten + stärkelse Polyeten + prooxidanter Oljebaserad biopolyester + PLA

19 Bionedbrytbar eller inte? Avfallssystem. - Sverige: % av plastpåsarna går till energiåtervinning - Australien: 95+ % till deponi Mänskligt beteende kommer bionedbrytbarhet leda till att det slängs mer plastpåsar i naturen? Återvinning om bionedbrytbara plaster kommer in i återvinningssystem försämras materialegenskaperna Energiåtervinning om alla plastpåsar togs bort måste olja tillsättas för att hålla uppe förbränningstemperaturen Kommunalt avfall behövs en särskild plastpåse (polyeten) för avfallet?

20 Budskapet Jag är övertygad om att polyeten från förnyelsebar råvara, grön polyeten, är det bästa alternativet för plastpåsarna, också med hänsyn till miljön. Flera argument stöder denna åsikt: 1. LCA-analys visar den minsta miljöpåverkan för grön PE. 2. Materialet är samma som vanlig polyeten materialåtervinning är OK. 3. Grön PE kan energiåtervinnas utan nettotillskott av CO 2. Biomassan används då två gånger. 4. Produkttillverkare, t.ex. av plastpåsar, kan använda existerande utrustning och behöver inte investera i nya maskiner. 5. Det är möjligt att göra grön PE bionedbrytbar om det behövs för speciella applikationer. Valet kan påverkas av randvillkoren enl. förra bilden!

21 ?

22 Plast och miljön -- opinionsbild Vad blir svaret om man frågar allmänheten vad de tycker om kombinationen plast och miljö???? Negativt!!! Varför?????? det skräpar ner mycket onödig plast plast görs ju av olja Plast från förnyelsebara råvaror uppfattas som mycket mer positivt

23 Krav från kunder Under de senaste 3-4 åren har en rad företag i våra kontakter uttryckt att polyeten från förnyelsebara råvaror har mycket hög prioritet. Detta omfattar olika applikationer; t.ex.: laminat för vätskeförpackningar-- Tetra Pak förpackning -- Stora Enso hygienprodukter, t.ex. blöjor -- Procter & Gamble, SCA PE-film, t.ex. film för blöjor, ensilagefilm -- Trio Plast Återvunnen PE, särskilt HV-kablar -- Stena Metall Det är också tydligt att dessa företag utvärderar alternativa lösningar, t.ex. baserade på bioplaster. Den drivande faktorn är hållbarhet, inte bionedbrytbarhet.

24 Drivkrafter hållbara polymerer Hållbarhet är nyckelfaktorn Miljöavgifter euro/kg förpackning Bio-polymerer börjar få frisedel Packaging Environment Indicator (PEI); ja/nej-test för introduktion av nya förpackningar. Kriterier: CO 2 och avfall. Direktiv om återvinning - förpackning, t.ex. laminat papper-plast är svårt att återvinna - isolering för högspänningskabel (förnätad PE), om det förs in i direktivet för elektriska och elektroniska produkter % materialåtervinning detta är inte möjligt PE från förnyelsebar råvara kan betraktas som biobränsle. Energiåtervinning kan ske utan CO 2 skatt.

25 Opinion & politiska beslut Drivkrafter: CO 2 - växthuseffekten Fossila råvaror är begränsade Konsekvenser: Konsumentbeteende - ibland EU-direktiv om återvinning (ibland negativt för miljön!) EU-direktiv om förnyelsebar råvara - finns redan för bränsle: %; % - när kommer det för polymerer???

26 Plastpåsar -- miljö- eller symbolfråga?

27 Plastpåsen -- en synlig symbol Förpackning representerar en stor och mycket synlig del av plastanvändningen. En intensiv debatt har uppstått runt plastpåasarna I affärerna. Några exempel från världen: San Francisco - inga fossila påsar på supermarkets. Lobbykampanj i England för att påverka städer. Förbud/avgifter kommer att införas i Kina & Australien COOP och ICA testar bionedbrytbara plastpåsar i ett antal affärer. Flera olika bionedbrytbara plastpåsar har introducerats på markanden. Argument i debatten: Förnyelsebar råvara Bionedbrytbarhet

28 Användning av land och investeringsbehov för att täcka nuvarande etenproduktion Chemical Engineering Progress; Mar 2008; 104, 3; ABI/INFORM Trade & Industry, pg. S7

29 Hur hållbart är det? Oavsett vad vi väljer fossil eller förnyelsebar råvara, bionedbrytbart eller ej måste strävan vara att få så liten total miljöpåverkan som möjligt då vi slår samman effekten av såväl råvara som process. LCA-analys kan ge en del svar: Selim Nouri, licentiatavhandling, Chalmers, Cradle to factory gate energy use and GHGs emissions GHG fossil PE GHG grön PE Nylon 66 Nylon 6 Polycarbonate High impact polystyrene Cellophane General purpose polystyrene Low density polyethylene High density polyethylene Polyethylene terephtalate solid state Polypropylene Polyethylene terephtalate amorphous Polylactide High density polyethylene BTP scenario Energy [MJ/kg] GHG emiss. X 10 [kgco2eq./kg]

30 Hur hållbart är det? Jämförelse olika lösningar på plastpåsen -- Australien Reduktion av CO 2 om biomassa används Karli James and Tim Grant, Center for Design RMIT University Melbourne

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB

Blöjor och miljö. en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor. Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Blöjor och miljö en miljögranskning av sju olika sorters barnblöjor Jan Wijkmark VERNA Ekologi AB Januari 2004 INNEHÅLL 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 Blöjans historia...3 Hur mycket blöjor använder

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

en introduktion UPPGIFT ETT UPPGIFT TVÅ

en introduktion UPPGIFT ETT UPPGIFT TVÅ 1 en introduktion Plaster används i dag i en rad skilda produkter på en mängd olika områden. De finns t ex i bilar, byggnader och VA-system, elkraftförsörjning, elektronik, förpackningar och mekaniska

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014

OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 OUR BLUE MISSION RAPPORT OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 2014 DUNIS SOCIALA ANSVAR GRUNDEN TILL GOODFOODMOOD Duni ser till att skapa goodfoodmood där människor träffas och äter tillsammans. Det är vårt löfte

Läs mer

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions

Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan. En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Möjligheter för svensk teknik att bidra till minskad klimatpåverkan En rapport inom ramen för projektet Future Climate Engineering Solutions Sveriges Ingenjörer 2009 Rapporten är skriven av Johan Sittenfeld

Läs mer

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU

POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU POLICYS FÖR BIOPLAST Ett ramverk för hållbar industriell tillväxt i EU Smart flerstegsanvändning av biomassa Bioekonomisk strategi Resurseffektivitet & lagstiftning om avfallshantering FÖRDELAR MED BIOPLAST

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Infasningsplan av miljöbilar

Infasningsplan av miljöbilar Infasningsplan av miljöbilar Kontrollstationer för att nå målet om att 2015 ska alla nya bilar vara miljöbilar augusti 2006 www.centerpartiet.se 2 1. Det ska vara enkelt att köra miljöbil Centerpartiet

Läs mer

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande?

ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETANOL Ett hållbart tankande eller ett kortsiktig tänkande? ETHANOL - A sustainable fuel, or a short-term thinking? Erik Backman Arbetsrapport 326 2011 Examensarbete 15 hp C Jägmästarprogrammet Handledare:

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt.

döden i datorn Fakta Tänk på att lyfta fram både det som är bra och det som är dåligt. Genom bättre kunskaper kan vi bli bättre på att välja rätt. Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om datorer: hur vi konsumerar, om vad som händer när de byts ut, om märkning,

Läs mer

Biodrivmedel i Örebro län

Biodrivmedel i Örebro län Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade biodrivmedel Rapport 097036 Mars 2009 1 Sida 1 av 42 Biodrivmedel i Örebro län Utvecklingsmöjligheter för regionalt producerade

Läs mer

Biodrivmedel nu och i framtiden

Biodrivmedel nu och i framtiden RAPPORT FRÅN ENERGIUTSKOTTET APRIL 2013 Biodrivmedel nu och i framtiden Detta dokument har producerats av Energiutskottet som tillhör Kungl. Vetenskapsakademien. Det speglar Energiutskottets uppfattning

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv. En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26

Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv. En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26 3 2 Import av brännbart avfall i ett klimatperspektiv En systemstudie för Fortums avfallsförbränning i Stockholm 2012-04-24 2011-09-26 Irland Italien England Sammanfattning Import av brännbart avfall

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv

Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv Import av brännbart avfall från England i ett miljöperspektiv En miljösystemstudie för avfallsförbränningen i Linköping med fokus på klimatpåverkan 2012-02-14 Sammanfattning Att minska uppkomsten av avfall,

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009

Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 Referat Workshop: Smartare Produktval 20-21 april 2009 DAG 1 - Förmiddag 20 april Catarina Hedar SWENTEC, Sveriges miljöteknikråd Swentecs uppdrag samt Cleantech ett framgångsrikt koncept? Catarina Hedar,

Läs mer

Don t Panic it s Organic!

Don t Panic it s Organic! Don t Panic it s Organic! VERKTYGSLÅDAN Konkreta tips och verktyg för att integrera miljö i föreningar och organisationer Fokus Miljö OM FOKUS MILJÖ IKU Fokus Miljö är en oberoende lokalgrupp till föreningen

Läs mer

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt

Från vision till verklighet BlåGul Kemi gör Sverige grönt Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg, Kemiföretagen i Stenungsund, Svenska Science Centers och Plast- & Almedalen Kemiföretagen, ekonomiskt 3-4 stöd juli av Tillväxtverket. 2012 Innehåll

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092

RAPPORT U2009:06. Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 RAPPORT U2009:06 Klimatpåverkan från import av brännbart avfall ISSN 1103-4092 Förord Import av brännbart avfall är ett kontroversiellt ämne som ofta är utsatt för en känslomässig debatt i media. Tidigare

Läs mer