Smooth Silent Ecological

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smooth Silent Ecological"

Transkript

1 Teknisk Information Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag THK CO., LTD. TOKYO, JAPAN KATALOG NR 272SE

2 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav s Skenstyrningar avsedda för speciella miljöer i t.ex. produktionssystem för halvledare och LCD-displayer, i medicinsk apparatur och inom livsmedelsindustrin är produkter som bygger på ca 30 års teknisk utveckling och en mycket omfattande erfarenhet som världsledande tillverkare. Denna broschyr är en introduktion till -produkter med särskilda miljöspecifikationer som tagits fram för att effektivt motsvara dagens alltmer diversifierade behov. Här utnyttas tillfullo vår -ägda kulkedjeteknologi, materialteknologi, smörjteknologi och ytbehandlingsteknologi för bästa prestanda. Rena rum hastigheter Korrosionsbeständighet Vakuum temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag 2

3 1 Rena rum I ren miljö, t.ex. rena rum är det nödvändigt att reducera bildningen av föroreningar och partiklar från skenstyrningar. Samtidigt måste korrsosionskyddet förbättras, eftersom flytande rostskyddsmedel inte kan appliceras. Beroende på den grad av renhet som erfordras i det aktuella rena rummet, kan det dessutom vara nödvändigt att sätta in en extra filtertillsats. Uppkomst av föroreningar och partiklar i skenstyrningar Åtgärder mot föroreningar orsakade av fettstänk Åtgärder mot partikelbildning på grund av avnötning av metallfragment Korrosionsskydd Materialval Fett AFE och AFF I rena rum används fetter som ger upphov till minimala mängder föroreningar och som också är lämpliga för ren miljö. Skenstyrning med kulkedja I skenstyrningar med kulkedja elimineras friktionen mellan kulorna, vilket reducerar uppkomsten av metallfragment och därmed partikelbildningen. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningarna tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Rostfria skenstyrningar Skenstyrningarna tillverkas i sin helhet av rostfritt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandlingsåtgärder Ytbehandling typ AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningarna ger förbättrat korrosionsskydd. 2 Vakuum I vakuummiljö måste produkter med mycket hög korrosionbeständighet väljas. Fettstänk och gaser som friges från plaster måste undvikas. Flytande rostskyddsmedel kan inte användas. Åtgärder mot avgivna gaser Åtgärder mot fettstänk Korrosionskydd Korrosionsbeständiga skenstyrningar Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Vakuumfett När universalfett används i vakuummiljö dispergeras fettets oljekomponent, vilket leder till sämre smörjförmåga. Därför används ett vakuumfett där basen är fluorbaserad olja med lågt ångtryck. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål I vakuummiljö används skenstyrningar av korrosionsbeständigt och rostfritt stål på grund av de utomordentliga rostskyddsegenskaperna. Skenstyrningar för höga temperaturer Skenstyrningar för höga temperaturer kännetecknas av särskilt hög värmetålighet och korrosionsbeständighet. Vid höga temperaturer är dessa speceillt formstabila och kan t.ex. användas i samband med bakningsprocesser och liknande applikationer. 3

4 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav 3 Korrosionsskydd På samma sätt som gäller för användning i vakuum eftersträvas ökad korrosionsbeständighet genom val av lämpliga material och ytbehandlingar. Materialval Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningen tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Skenstyrningar av rostfritt stål Skenstyrningarna tillverkas av rostfritt austenitiskt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandling Behandling: AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningar resulterar i förbättrat rostskydd. 4 hastigheter I höghastighetsmiljö krävs en optimal smörjmetod som förbättrar fetthållningen och motverkar värmeutveckling vid snabb förflyttning. Åtgärder mot värmeutveckling: Skenstyrning med kulkedja Värmeutvecklingen minskar genom att kulkedjan eliminerar friktionen mellan kulorna. Eftersom smörjningen dessutom förbättras genom smörjfickorna, garanteras utomordentliga prestanda och långa underhållsintervaller. Kulskruv med kulhållare för höga hastigheter (DN-värde = ) Kulhållaren garanterar optimal kultransport som möjliggör sådana höga matningshastigheter som inte kan uppnås med konventionella produkter. Fett AFG Detta fett reducerar värmeutvecklingen i höghastighetsapplikationer och har samtidigt utmärkt smörjförmåga gör det möjligt att uppnå höga matningshastigheter. Smörjning: Smörjenhet QZ Med smörjenhet QZ kan smörj- och underhållsintervallen förlängas betydligt genom kompenseringen av smörjmedel som förlorats. Eftersom endast en minimal mängd smörjmedel påförs rullkropparna sker ingen nedsmutsning av omgivningen och smörjsystemet blir därmed miljövänligt. 4

5 5 temperaturer I högtemperaturmiljö blir effekten av dimensionsändringar orsakade av hettan ett problem. Här används skenstyrningar och fett avsedda för högtemperaturmiljö eftersom de erbjuder enastående värmebeständighet och minimala dimensionsändringar orsakade av upphettning och avkylning. Värmebeständighet Smörjmedel Skenstyrning för höga temperaturer Skenstyrning med unik värmebeständighet och minimala dimensionsändringar på grund av upphettning och avkylning. Högtemperaturfett Högtemperaturfett kännetecknas av att det endast orsakar små variationer i rullmotståndet trots stora temperaturförändningar. 6 Låga temperaturer I lågtemperaturmiljö används fett som skyddar plastkomponenter från skador orsakade av låga temperaturer. Dessutom måste fettet säkerställa att rullmotståndet endast ändras minimalt även efter det att korrosionskyddande åtgärder vidtagits och då temperaturen är låg. Effekten av låga temperaturer på plastkomponenter: Korrosionsskydd Smörjmedel Skenstyrningar med hög korrosionsbeständighet Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Ytbehandling av skenstyrningar resulterar i förbättrat korrosionsskydd. AFC ger endast små variationer i rullmotstånd även vid låga temperaturer. 7 Extremt korta slag Mycket korta slaglängder kan orsaka att oljefilmen utarmas. Ineffektiv smörjning leder slutligen till snabbt slitage. I applikationer av denna typ måste man välja ett fett med hög skiktstyrka som dessutom underlättar smörjfilmsbildningen. Smörjmedel Fett AFC Detta ureabaserade fett ger en smörjfilm som garanterar utomordentligt hög bärighet och stor slitstyrka. 5

6 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Rena rum Åtgärder mot partikelbildning Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Korrosionsbeständiga skenstyrningar HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Typ HSR-M2 Ytbehandling Smörjfett 6

7 Rena rum SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AFF Smörjfett Sid AFE Smörjfett Sid. 25-7

8 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Vakuum Åtgärder mot frigöring av gaser Åtgärder mot fett stänk Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar för höga temperaturer HSR-M1 RSR-M1 Typer SR-M1 Skenstyrningar av rostfritt stål Typer HSR-M2 Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Vakuumfett 8

9 Vakuum HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-M2 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid. 20-9

10 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Korrosions skydd Skenstyrningar av korrsosionbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Materialval Ytbehandling Typ HSR-M2 Ytbehandling 10

11 Korrosionsskydd HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AP-C Ytbehandling Sid AP-CF Ytbehandling Sid

12 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav hastigheter Åtgärder mot värmeutveckling Fetthållning Skenstyrning med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Kulskruv med kulhållarteknologi för höga hastigheter Typer SBN SBK Smörjenhet QZ Smörjfett 12

13 hastigheter SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG SBN SBK Sid Smörjenhet QZ för skenstyrning Sid Smörjenhet QZ för kulskruv Sid AFG Smörjfett Sid

14 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav temperaturer Värmebeständighet Smörjfett Värmebeständiga skenstyrningar HSR-M1 Typer SR-M1 Högtemperaturfett RSR-M1 Låga temperaturer Effekter på plast komponenter Korrosionsskyddande åtgärder Smörjfett Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Ytbehandling Smörjfett Extremt korta slag Smörjfett Fetthållning 14

15 temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid AP-CF Ytbehandling Sid AFC Smörjfett Sid AFC Smörjfett Sid

16 Skenstyrning med kulkedjeteknologi Rena rum hastigheter Skenstyrning med kulkedjeteknologi kännetecknas av unikt låg partikelbildning. Kulkedjan förhindrar att metallfragment uppkommer på grund av friktion mellan kulorna. Friktion mellan kulorna Konventionellt utförande (utan kulkedja) Kontaktställen mellan kulorna Skenstyrning med kulkedja Minskat slitage genom att kulorna är åtskilda Kontaktstatus mellan kulor och kulkedja Distanselement Låg partikelbildning Partikelstorlek (µm) 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 5,0 - Konventionellt utförande (utan kulkedja) Skenstyrning SSR20 (med kulkedja) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) 16

17 Kulkedjan reducerar den värmeutveckling som orsakas av friktion mellan kulorna. Eftersom fetthållingsförmågan förbättrats på grund av smörjfickorna garanteras utomordentligt höga prestanda vid höga hastigheter. Smörjfickor bildas utefter kulkedjans hela längd. Fetthållningsstatus efter km förflyttning (förslitningstest av SHS45LV) Förslitningstest vid höga hastigheter Testobjekt : SHS65LVSS Testresultat Hastighet : 200 m/min Slaglängd : 2500 mm Smörjning : Endast initial fyllning av fett Last : 34,5 kn Acceleration : 1,5 g = 1,5 x 9,81m/s 2 Beräknad livslängd 8.618km Tillryggalagd sträcka Tillryggalagd sträcka (km) km Detaljbild av kulkedja Efter km tillryggalagd sträcka uppvisade skenstyrningen inget slitage. Smörjningen var helt utan anmärkning. 17

18 Kulskruv med kulhållarteknolog för höga hastigheter hastigheter För optimal kulcirkulation är returkanalen på typ SBN förstärkt och saknar läpp, vilket innebär att kulorna hämtas upp i tangentiell riktning och leds vidare i stigningsvinkelns riktning. Detta innebär att typ SBN klarar ett enastående DN-värde på (kulcentrumbana x varvtal). Kulskruv typ SBN Kulorna hämtas upp i tangentiell riktning Kulorna hämtas upp i direkt löpriktning Kulorna hämtas upp i stigningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Returkanal utan läpp Mutter Konventionell typ Upphämtning av kulor i avlänkningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Konventionell returkanal Mutter Kulkedjan i typ SBN ger lugn och regelbunden kulrörelse. I kombination med den ideala kulrörelsen ger denna typ lång drifttid och lämpar sig framför allt för höga hastigheter. Förslitningstest vid höga hastigheter Höghastighetstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm (DN-värde: ) Slaglängd 400 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 1,73 kn Acceleration 1 g = 9,81 m/s 2 Belastningstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm Slaglängd 300 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 17,3 kn Acceleration 0,5 g = 0,5 x 9,81m/s 2 Resultat Inga skador efter km tillryggalagd sträcka (fortfarande i drift) Resultat Verklig tillryggalagd sträcka = 2,5 gånger den beräknade livslängden 18

19 Smörjenhet QZ hastigheter Smörjenhet QZ är placerad direkt på skenstyrningen, respektive kulskruven och ersätter den normala smörjmedelsförlust som uppkommer under drift och vidmakthåller en optimal, likformig smörjning. Med en skenstyrning / kulskruv med kedjeteknologi som kombineras med smörjenhet QZ får man en synnerligen effektiv smörjmedelsförsörjning som ger långvarigt underhållsfri drift. Kåpa Oljereservoar Oljemättad fiberdyna Kula Smörjenhet QZ Ändtätning Reglerplatta för olja Smörjoljeflöde Kulkedja Smörjenhet QZ för skenstyrningar Smörjenhet QZ avger erforderlig mängd olja endast till de ställen som fordrar smörjning. Detta ger en synnerligen effektiv smörjning utan oljeförluster. Jämförelse av oljeåtgången efter 5000 km drift Oljeinnehåll i smörjenhet QZ: 0,166 cm 3 2 = 0,332 cm 3 Jämförelse Forcerad smörjning (hastighet 300 m/min) 0,03 cm 3 / 6 min min = 83,3 cm 3 Förbrukad oljemängd var endast 0,4% av den mängd olja som krävdes i en skenstyrning med forcerad smörjning. SHW21QZ Forcerad smörjning 0,332 83, Total mängd tillförd smörjolja (cm 3 ) Testvillkor: 300 m/min Låsskruv Smörjenhet QZ Kulskruv Oljereservoar Smörjenhet QZ Mutter Kulskruv Smörjenhet QZ Smörjoljegivare Typbeteckning Kulor Kulmutter Kanal för smörjolja Smörjoljegivare Oljemättad fiberdyna Smörjenhet QZ för kulskruv Avsevärt längre eftersmörjningsintervall Den kontinuerliga tillförseln av smörjolja från QZ förlänger avsevärt eftersmörjningsintervallen. Kulskruv Varvtal Slaglängd Last BIF rpm 500 mm 0,46 kn (förspänning) QZ + fett AFA Endast QZ I drift efter 3500 km I drift efter 1500 km Tillryggalagd sträcka km 19

20 Skenstyrningar av korosionsbeständigt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Låga temperaturer Den unika korrosionsbeständigheten hos dessa skenstyrningar beror på användningen av martensitiskt stål. Värmebehandlingen upp till HRC58 ger dessutom lång livslängd och hög lasttålighet. I normal miljö används ändplattor av plast, men för vakuummiljö tillverkas ändplattorna av martensitiskt stål (1.4301) för att förhindra att gaser frigörs. Materialet karakteriseras också av låg oxidationstendens. Vagn (THK-EX50) Ändplatta (1.4301) Skena (THK-EX50) Kula (1.4125) Skenstyrningar av rostfritt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Skenan tillverkas av det synnerligen korrosionsbeständiga materialet austenitiskt stål (1.4301), medan vagn och kulor tillverkas av stål som har den högsta korrosionsbeständigheten hos martensitiska stål. Resultatet är en betydande höjning av korrosionsbeständigheten jämfört med rostfritt stål av konventionell typ (1.4125). Rostfri skenstyrning (M2) Standard skenstyrning av korrosionsbeständigt stål Kulhållare (material: ) Vagn (material: ) Ändplatta (plast) Ändtätning (syntetiskt gummi) Skena (material: ) Smörjnippel (material: ) Kulor (material: ) Kulhållare (material: ) Sidotätning (syntetiskt gummi) Uppbyggnad av rostfri skenstyrning typ HSR-M2A 20

21 Skenstyrning för höga temperaturer Vakuum temperaturer Vagnar och skenor tillverkas av ett speciellt martensitiskt stål ( -EX50) och värmebehandlas dessutom för måttstabilitet så att värmepåverkan skall medföra minsta möjliga måttförändringar. Ändplattorna tillverkas av austenitiskt stål (1.4301). Vagn (THK-EX50) Ändplatta (material: ) Ändtätning (värmebeständigt gummi) Skena (THK-EX50) Termiska egenskaper hos material i skenor och vagnar Specifik värmekapacitet Värmeledningskoefficient : 0,481J / (g K) : 20,67W / (m K) Linjär utvidgningkoefficient : 11, / K Kulor (material: ) Sidotätning (värmebeständigt gummi) Uppbyggnad och material värmebeständig skenstyrning typ HSR Måttstabilitet Behandling för måttstabilitet av serie M1 utgör en garanti för måttstabilitet. Här visas värden som utförts på skenstyrningssystem efter uppvärmning och därpå följande avkylning. Totallängd och krökningsdata indikerar måttförändningsdata vid övergång från normal temperatur till 150 C under 100 timmar samt efterföljande avkylning till normal temperatur. Som testobjekt har använts HSR25 med skenlängd 580 mm, värmebeständiga standardprodukter i korrosionbeständigt utförande. Förändring (mm) 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0,08-0,1-0,12-0,14 Skenans totallängd M1 Standard korrosionsbeständig Förändring (mm) 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Skenans krökning Vertikalt Horisontellt M1 Standard korrosionsbeständig Rullmotstånd med specialfett För serie M1 har ett värmebeständigt fett använts som även vid övergång från normal till hög temperatur minimerar fettberoende ändringar och variationer i rullmotståndet. Vid framtagning av ovanstående data har HSR25M1R1C1 använts som testobjekt. Medelvärde (N) Värmebeständig fett från Annat värmebeständigt fett 0 Normal temperatur Medelvärde rullmotstånd 150 C Medelvärde (N) Rullmotståndets variation 14 Värmebeständigt fett från Annat värmebeständigt fett Normal temperatur 150 C 21

22 Ytbehandling Ytbehandling AP-HC Rena rum Ytbehandling AP-HC är lämplig för industriell användning och förhindrar flaking vid tung drift. Behandlingen har goda vidhäftningsegenskaper och hög hårdhet samt utomordentlig avnötningshållfasthet. Korrosionsskydd Låga temperaturer Egenskaper hos ytbehandling AP-HC 80 AP-CF (med tätning) Partikelmängd (p/min) AP-CF (utan tätning) AP-HC (med tätning) Tid (timmar) Testbetingelser Testade skenstyrningar: SSR20WF + 280LF (AP-CF utan tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-CF med tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-HC med tätning) Smörjmedel: Tillförd mängd: AFE 1 cm 3 per vagn Maxhastighet: 30 m/min Slaglängd: 200 mm Uppmätt flöde: 1 liter/min Tomt rum, volym: 1,7 liter Mätinstrument: partikelräknare Uppmätt partikelstorlek: > 0,3 µm Ytbehandling AP-HC ger hög ythårdhet och enastående avnötningshållfasthet. Den större mängden avnötningsmaterial vid mätningens början bör tillskrivas inledande avnötning på ändtätningarna. Märk: Ytbehandling AP-HC utgörs av hårdförkromning. Ytbehandling AP-CF är en kombination av svartkromatering och fluorisering. 22

23 Ytbehandling AP-C AP-C är en svartkromatering. Denna svartskiktsbeläggning för industriell användning ger bättre korrosionbeständighet än vanlig svartkromatering som utförs i dekorationssyfte. Ytbehandling AP-CF AP-CF är en sammansatt ytbehandling bestående av svartkromatering med fluorisering som är speciellt lämplig i aggressiv miljö. Denna ytbehandling är särskilt lämplig i miljöer där högt korrosionsskydd erfordras. Ytbehandling AP-HC Avnötningshållfasthet Rostskyddsförmåga Ythårdhet Tätning Utseende Metalliskt AP-C Svart AP-CF Svart (Utmärkt) (Mycket bra) (Bra) Cyklisk besprutning med saltvatten Sprutvätska: 1%-ig lösning av NaCl Testcykel: Besprutning under 6 tim. följd av torkning 6 tim. Temperatur: 35 C under besprutningen 60 C under torkning Testmaterial Rostfritt Martensitiskt Tid austenitiskt stål rostbeständigt stål AP-HC AP-C AP-CF Före test Efter 6 timmar Efter 24 timmar Efter 96 timmar 23

24 AFF Smörjmedel AFF Rena rum Fett typ AFF är en högkvalitativ syntetisk olja med ett litiumbaserat förtjockningsmedel. Den innehåller också speciella tillsatser som ger en perfekt balanserad kombination av rullmotstånd, låg partikelbildning och flakingmotstånd. Fett typ AFF förbättrar hastighetsegenskaperna och ger utomordentligt god smörjning vid korta slaglängder i exakta linjära produktionssystem inom halvledarindustrin. På grund av den utmärkta flakingresistensen och därav följande skyddet vid små vibrationer kan smörjintervallen förlängas betydligt med minskade underhållskostnader som följd. Låg partikelbildning Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Tillförd luftvolym Mätinstrument Testbetingelser Beskrivning SR20W+280LP 1 cm 3 /1 vagn (endast initial insprutning) 500 cm 3 /min Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,3 µm Hastighet 30 m/min Slaglängd 200 mm Konstant rullmotstånd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Beskrivning HSR25A1C1+580LP 3 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 10 mm/s Fettets viskositetsmotstånd Antal partiklar per 1 liter/2 min Typiska egenskaper hos fett AFF Specifikation Typiskt värde Testmetod Arbetstemperatur ( C) 40 ~ +120 Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 315 JIS K Droppunkt ( C) 216 JIS K Korrosion på kopparplåt (100 C, 24h) OK JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,43 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,57 JIS K Oxidationsstabilitet kpa (99 C, 100h) 39 JIS K Föroreningar: mängd/cm 2 25 µm 0 75 µm 0 JIS K µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,22 temperatur Nm ( 20 C) Drift 0,04 JIS K Apparent dyn. viskositet: Pa-s ( 10 C, 10S-1) 3400 JIS K Timkenbärighet: last N 88,2 JIS K Fyrkuletest: last N 3089 ASTM D2596 Förslitning: mg 3,8 Uppfyller ASTM D4170 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 ASTM D Drifttid och partikelbildning Smörjmedel AFF Smörjmedel AFE Typiskt fett med låg partikelbildning Universalfett Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Slaglängd Tid (minuter) Testbetingelser AFF Beskrivning HSR35RC0+440LP 4 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 1 mm/s 3 mm Rullmotstånd vid låga hastigheter Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Annat fett grade A med låg partikelbildning Annat fett grade B med låg partikelbildning Rullmotstånd (N) Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Typiskt fett grade A med låg partikelbildning Typiskt fett grade B med låg partikelbildning AFF Fettets viskositetsmotstånd (N) Drifttid (min)

25 Fett AFE AFE består av en högkvalitativ syntetisk smörjolja med ett ureabaserat förtjockningsmedel. Detta garanterar unikt liten partikelbildning. Fett AFE klarar ett brett temperaturområde som sträcker sig från låga till höga temperaturer. Partikelbildningen är lägre än för vakuumfett och typiska konventionella fetter med låg partikelbildning. AFE är det optimala fettet för linjära skenstyrningar i produktionssystem för halvledare och LCD-displayer. Denna typ av fett sänker också underhållskostnaderna genom att avsevärt förlänga livslängden. Rena rum Typiska egenskaper hos fett typ AFE Specifikation Fett AFE Bearbetad peneration (25 C, 60 W) 280 Droppunkt ( C) 260 Oljeseparation i % (150 C, 24h) 1,8 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,01 Basoljans kinetiska viskositet cm 3 /S (cst) 100 C 12,8 (12,8) Utseende, färg Ljusbrun Arbetstemperaturområde ( C) 40 ~ +200 Låg partikelbildning Testbetingelser Specifikation Beskrivning Testobjekt KR4610 Kulskruvens varvtal 1000 rpm Slaglängd 210 mm Fettmängd 2 cm 3 / kulskruv, kulhållare Luftflöde 1 liter/min Mätinstrument Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,5 µm Mängd bildade partiklar (N) Drifttid och partikelbildning Fett AFF Universalfett Vakuumfett Annat fett med låg partikelbildning Lång livslängd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Hastighet Last Fettmängd Beksrivning HSR25A 30 m/min 4,9 kn 1 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) Drifttid (h) Kulornas ytstatus efter drift Tillryggalagd sträcka Beteckning Nästan ingen färgförändring eller skada Fett AFE 290 km 440 km Förstoring 200 X Nästan ingen färgförändring eller skada Typiskt fett med låg partikelbildning 25

26 smörjmedel AFG För optimala partikelbildningsegenskaper är -fett AFG baserat på en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Värmeutvecklingen vid höga hastigheter är också reducerad och fettet är dessutom mycket oxidationsstabilt. Typiska egenskaper hos fett AFG temperaturer Specifikation Typiskt värde Testmetod Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 285 JIS K Droppunkt ( C) 261 JIS K Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,20 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,50 JIS K Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,029 JIS K Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 JIS K Rostskyddstest (52 C, 48h) 1,1,1 ASTM D1743 Låg värmeutveckling Testbetingelser Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Hastighet mm/s Varvtal rpm Slaglängd 400 mm Fettmängd 12 cm 3 Mätplats för temperatur Förslitningstest - höga hastigheter Testbetingelser Mutterns ytterdiameter Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Maxvarvtal 3900 rpm (DN-värde ) Slaglängd 400 mm Acceleration 9,8 m/s 2 Mättningstemperatur på muttern ( C) Fett AFG Typiskt fett Varvtal (rpm) Caged Ball -teknologin gjorde det möjligt för kulskruven att uppnå det enastående DN-värdet på mer än [Smörjbetingelser] Smörjmedel : Fett AFG Fettmängd : 12 cm 3 (endast initial insprutning) Kulskruvens status efter 1000 km Kulornas status efter 1000 km Obegagnad Efter förflyttning Inget onormalt kunde iakttagas 26

27 smörjmedel AFC Låga temperaturer Extremt korta slag Fett AFC består likaså av en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Resultatet är ett fett med enastående skyddande egenskaper mot nötningsoxidation. Fett AFC har också unikt god oxidationsstabilitet, och smörjintervallen kan därför förlängas, vilket leder till lägre underhållskostnader jämfört med ett typiskt smörjmedel med metallbaserad tvål som förtjockningsmedel. Typiska egenskaper hos fett typ AFC Testobjekt Typvärde Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 288 Droppunkt ( C) 269 Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt Förångning i % (metod B, 177 C, 22h) 7,9 Oljeseparation i % (177 C, 30h) 2,0 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,031 Föroreningar: antal/cm µm µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 3,41 Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 Lagerrostresistens (52 C, 48h) 1,1,1 Vibrationstest (200h) Godkänt Arbetstemperaturområde ( C) 52 ~ +177 Test av härdighet mot nötningsoxidation Testbetingelser Specifikation Beskrivning Slaglängd 3 mm Antal slag/ minut 200 rpm Totalt antal slag 2, (24h) Lagertryck 1118 MPa Fettmängd 12 g/enhet (var 8:e timme) Fett typ AFC Universalfett Före test 1µm 1mm Före test 1µm 1mm Efter test 2µm 1mm Efter test 2µm 1mm 27

28 Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag På grund av teknisk utveckling kan uppgifter och tekniska data i denna katalog ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna i denna katalog har kontrollerats med största noggrannhet med avseende på innehållets riktighet. För eventuella fel eller ofullständigheter i katalogen tas inget ansvar. Eftertryck eller kopiering av denna katalog, även av utdrag, är tillåtet endast med THK s medgivande Försäljning och teknisk rådgivning Fabriker 06/2002 Tryckt i Belgien Tyskland Österrike Sverige Canada Europa Direktförsäljning: THK GmbH THK Düsseldorf Hubert-Wollenberg-Str Ratingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung Stuttgart Heinrich-Lanz-Str Korntal-Münchingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung München Max-Planck-Straße Unterschleißheim Tel. +49 (0 89) Fax +49 (0 89) Försäljningsagenter: PLZ 20-29, 30-31, 34, SNR WÄLZLAGER GMBH Friedrich-Hagemann Str Bielefeld Tel. +49 (05 21) Fax +49 (05 21) PLZ 32-33, 4, 5 (außer 55) Indunorm Bewegungstechnik GmbH Keniastr Duisburg Tel. +49 (02 03) Fax +49 (02 03) PLZ 35-36, 55, Nadella GmbH Tränkestr Stuttgart Tel. +49 (07 11) Fax +49 (07 11) THK Austria Edelmüllerstraße Pasching Tel. +43 ( ) Fax +43 ( ) Schweiz Bachofen-AG Ackerstraße Uster Tel. +41 (01) Fax +41 (01) Frankrike THK France Parc des Bruyeres 58, Chemin de la Bruyere Dardilly Tel. +33 (04) Fax +33 (04) Storbritannien THK U.K. 26 Alston Drive Bradwell Abbey Milton Keynes, MK13 9HA Tel. +44 ( ) Fax +44 ( ) Italien THK Italy Via Buonarroti, Monza (MI) Tel. +36 (0 39) Fax +39 (0 39) THK Bologna Via della Salute 16/ Bologna Tel. (0 51) Fax (0 51) THK Sweden Saldovägen Järfälla Tel. +46 (8) Fax +46 (8) Spanien THK Spain C/Andorra 19 A Sant Boi de Llobregat Tel. +34 (93) Fax +34 (93) USA THK Atlanta 6135-E Northbelt Drive Norcross, GA Tel. +1 (7 70) Fax +1 (7 70) THK Chicago 200 East Commerce Drive Schaumburg, IL Tel. +1 (8 47) Fax +1 (8 47) THK Detroit 4190 Telegraph Rd. Suite 2500 Bloomfield Hill, Ml Tel. +1 (2 48) Fax +1 (2 48) THK Los Angeles 6000 Phyllis Drive Cypress, CA Tel. +1 (7 14) Fax +1 (7 14) THK New Jersey 300 F, RT.17, South Mahwah, NJ Tel. +1 (2 01) Fax +1 (2 01) THK San Francisco 290 Lindbergh Avenue Livermore, CA Tel. +1 (9 25) Fax +1 (9 25) THK Canada 130 Matheson Blvd. E., U. 1 Mississauga, Ontario Canada L4Z 1Y6 Tel. +1 (9 05) Fax +1 (9 05) Brasilien THK Brasil Ltda. Rua Dr. Artur Zapponi, 57 Freguesia do Ó São Paulo - SP Tel. +55 (55-11) Fax +55 (55-11) Kina THK Beijing Kunlun Hotel Room No Xin Yuan Lu Chaoyang District Beijing Tel. +86 (10) Fax +86 (10) Hongkong THK Shouzan Co., Ltd. 4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C Hankow Road Tsimshatsui, Kowloon Tel (8 52) Fax +852 (8 52) Malaysia THK Malaysia , Mont Kiara Palma Jalan Mont Kiara, Off Jalan Bukit Kiara Kuala Lumpur Tel. +60 (03) Fax +60 (03) Taiwan THK Taiwan C611 SHIH, 6F, No. 7 Wu-Chuan 1 Rd. Wu-Ku Kung Yeh Chu Hsin Chuang City Taipei Hsien Tel (02) Fax +886 (02) THK Manufacturing of Europe, S.A.S. Parc d Activités la Passerelle Ensisheim Tel. +33 (03) Fax +33 (03) PGM Ball Screws Ltd. Bodmin Road, Wyken Coventry CV2 5DZ Tel. +44 (024) Fax +44 (024) PGM Ireland Ltd. 18 Cookstown Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel (01) Fax +353 (01) USA THK Manufacturing of America, Inc. 471 North High Street Hebron, OH Tel. +1 (7 40) Fax +1 (7 40) Japan Huvudkontor: Nishi-Gotanda Shinagawa-Ku Tokyo 141 Tel. +81 (03) Fax +81 (03) Fabriker i: Kofu, Yamaguchi, Yamagata, Mie, Tokyo, Nagoya, Osaka, Gifu, etc.

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4

FORUM. Jakten på renhet. SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2. Ett år ombord. En kundtidning från SKF Nr 29. sida 3. sida 4 FORUM En kundtidning från SKF Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager sida 2 Jakten på renhet sida 3 Ett år ombord sida 4 FORUM Nr 29 SKF enradiga vinkelkontaktkullager Nu även i tätat utförande SKF har

Läs mer

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö,

Läs mer

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER;

ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; ETT SMÖRJMEDELS FUNKTIONER; 1- Reducerar friktion/slitage 2- Transporterar värme 3- Försluter 4- Skyddar mot rost och korrosion 5- Renar 6- Kraftöverföring 7- Smörjer 1- Reducera friktion/slitage Om vi

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin

FORUM. Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2. Säker drift i Hojums kraftstation sida 4. Goda nyheter för livsmedelsindustrin FORUM En kundtidning från SKF Nr 30 Varje lager borde ha en bra tätning vid sin sida sida 2 Säker drift i Hojums kraftstation sida 4 Goda nyheter för livsmedelsindustrin sida 6 FORUM Nr 30 Varje lager

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

3/02. How to perform counter-operation milling using platen 2. Le Brésil, un partenaire méconnu. MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler

3/02. How to perform counter-operation milling using platen 2. Le Brésil, un partenaire méconnu. MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler 22 3/02 SEPTEMBER E/F/D/I/P How to perform counter-operation milling using platen 2 Le Brésil, un partenaire méconnu MULTIDECO: Neues aus der Welt der Mehrspindler DECO 13a e i suoi 10 assi MOTOREX-Focus:

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet

4 steg till betning. sida 1 Produktinformation + handbok i betning för rostfria stål. Version 15. Teori Produktinfo Instruktion Säkerhet sida 1 Version 15 4 steg till betning 1 2 3 4 eori Produktinfo nstruktion Säkerhet A Chemistry AB, ierpsvägen 2, 81575 Söderfors, 0293-308 85, contact@tachemistry.com sida 2 EHÅLLSFÖECG kapitel sida FÖD

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

korrelation med aktiekursens utveckling. Företagsledningens bonus- och optionsprogram är baserade på denna modell.

korrelation med aktiekursens utveckling. Företagsledningens bonus- och optionsprogram är baserade på denna modell. FINANSIELLA MÅL OCH UTDELNINGSPOLITIK Övergripande mål SKFs övergripande finansiella mål är att skapa värde för aktieägarna. Avkastningen på aktieägarnas investering i SKF skall långsiktigt vara cirka

Läs mer

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998.

Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skärning Särtryck på en artikelserie som varit införd i tidskriften Fogningsteknik under 1998. Termisk skäring är det sammanfattande namnet på ett antal metoder att dela material genom att materialet

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå 2003:08 YTH EXAMENSARBETE Gradningsutrustning förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå Patrik Johansson, Daniel Juntti, Pär Lindskog, Jan Skott, Anders Suikki

Läs mer

Bodycote Värmebehandling

Bodycote Värmebehandling Värmebehandling Bodycote Värmebehandling Med över 170 verksamheter runt om i världen är Bodycote det världsledande företaget inom affärsområdet Värmebehandling. Värmebehandling är en vital del i våra kunders

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Ett häfte om temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Ett häfte om temperaturens betydelse Januari 07 Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens

Läs mer

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden

00:16-15. Bränsle, smörjmedel och vätskor. P-, G-, R- och T-serien. F-, K- och N-serien. Utgåva 19 sv-se. Scania CV AB 2011, Sweden 00:16-15 Utgåva 19 sv-se Bränsle, smörjmedel och vätskor P-, G-, R- och T-serien F-, K- och N-serien 107 247 Scania CV AB 2011, Sweden Innehåll Innehåll Ändringar från föregående utgåva... 3 Motor... 4

Läs mer

SelfCookingCenter. Från leverantören nr. 1 - med de bästa lösningarna för varm matlagning

SelfCookingCenter. Från leverantören nr. 1 - med de bästa lösningarna för varm matlagning SelfCookingCenter Från leverantören nr. 1 - med de bästa lösningarna för varm matlagning 02 03 Företaget Perfekt konstruerad. Fullmatad med nytta. Genialiskt enkel. Hjärtligt välkommen! Sedan vi uppfann

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse

Betonggjutning i kall väderlek. Temperaturens betydelse Betonggjutning i kall väderlek Temperaturens betydelse Betongens hållfasthetstillväxt Vid all betonggjutning är de närmaste timmarna och dagarna efter gjutningen avgörande för betongens hållfasthetstillväxt.

Läs mer

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE

LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE 2014 Scandinavian Waterjet Association Linköpings universitet, IEI Simon Helgesson Rickard Johansson [Roughing with water jet] - a competitive process Linköping, 2014-06-04 LIU-IEI-TEK-G--14/00620 SE i

Läs mer

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012

Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 Strategiskt stålforskningsprogram för Sverige 2007 2012 SEPTEMBER 2006 1 Inledning Stålet är en av Sveriges viktigaste exportvaror. Svensk stålindustri är världsledande. Stål och metaller ingår i 60 %

Läs mer

Katalog. Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter

Katalog. Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter Katalog Vibrationsbaserade sidogrepp spontdrivare Markborrar Pålhammare Stålsponter Rörpålar H-balkar Träsponter Movax innovationsteknik FÖRBÄTTRA DIN AFFÄRSVERKSAMHET Movax är som gjord för att förbättra

Läs mer

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska F Kedjor a member of the ddtech group PREMIUM SR - Världens bästa kedja! Rullkedjor Svenska Rullkedjor Information F Kedjor presenterar Varför välja SR? åde bussning och rulle tas fram ur solida stycken

Läs mer

Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk

Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50 Andreas Horste och Idriss El-Thalji mars 2011 Växellådshaverier på landbaserade vindkraftverk Rapport Elforsk rapport 10:50

Läs mer