Smooth Silent Ecological

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smooth Silent Ecological"

Transkript

1 Teknisk Information Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag THK CO., LTD. TOKYO, JAPAN KATALOG NR 272SE

2 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav s Skenstyrningar avsedda för speciella miljöer i t.ex. produktionssystem för halvledare och LCD-displayer, i medicinsk apparatur och inom livsmedelsindustrin är produkter som bygger på ca 30 års teknisk utveckling och en mycket omfattande erfarenhet som världsledande tillverkare. Denna broschyr är en introduktion till -produkter med särskilda miljöspecifikationer som tagits fram för att effektivt motsvara dagens alltmer diversifierade behov. Här utnyttas tillfullo vår -ägda kulkedjeteknologi, materialteknologi, smörjteknologi och ytbehandlingsteknologi för bästa prestanda. Rena rum hastigheter Korrosionsbeständighet Vakuum temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag 2

3 1 Rena rum I ren miljö, t.ex. rena rum är det nödvändigt att reducera bildningen av föroreningar och partiklar från skenstyrningar. Samtidigt måste korrsosionskyddet förbättras, eftersom flytande rostskyddsmedel inte kan appliceras. Beroende på den grad av renhet som erfordras i det aktuella rena rummet, kan det dessutom vara nödvändigt att sätta in en extra filtertillsats. Uppkomst av föroreningar och partiklar i skenstyrningar Åtgärder mot föroreningar orsakade av fettstänk Åtgärder mot partikelbildning på grund av avnötning av metallfragment Korrosionsskydd Materialval Fett AFE och AFF I rena rum används fetter som ger upphov till minimala mängder föroreningar och som också är lämpliga för ren miljö. Skenstyrning med kulkedja I skenstyrningar med kulkedja elimineras friktionen mellan kulorna, vilket reducerar uppkomsten av metallfragment och därmed partikelbildningen. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningarna tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Rostfria skenstyrningar Skenstyrningarna tillverkas i sin helhet av rostfritt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandlingsåtgärder Ytbehandling typ AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningarna ger förbättrat korrosionsskydd. 2 Vakuum I vakuummiljö måste produkter med mycket hög korrosionbeständighet väljas. Fettstänk och gaser som friges från plaster måste undvikas. Flytande rostskyddsmedel kan inte användas. Åtgärder mot avgivna gaser Åtgärder mot fettstänk Korrosionskydd Korrosionsbeständiga skenstyrningar Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Vakuumfett När universalfett används i vakuummiljö dispergeras fettets oljekomponent, vilket leder till sämre smörjförmåga. Därför används ett vakuumfett där basen är fluorbaserad olja med lågt ångtryck. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål I vakuummiljö används skenstyrningar av korrosionsbeständigt och rostfritt stål på grund av de utomordentliga rostskyddsegenskaperna. Skenstyrningar för höga temperaturer Skenstyrningar för höga temperaturer kännetecknas av särskilt hög värmetålighet och korrosionsbeständighet. Vid höga temperaturer är dessa speceillt formstabila och kan t.ex. användas i samband med bakningsprocesser och liknande applikationer. 3

4 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav 3 Korrosionsskydd På samma sätt som gäller för användning i vakuum eftersträvas ökad korrosionsbeständighet genom val av lämpliga material och ytbehandlingar. Materialval Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningen tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Skenstyrningar av rostfritt stål Skenstyrningarna tillverkas av rostfritt austenitiskt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandling Behandling: AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningar resulterar i förbättrat rostskydd. 4 hastigheter I höghastighetsmiljö krävs en optimal smörjmetod som förbättrar fetthållningen och motverkar värmeutveckling vid snabb förflyttning. Åtgärder mot värmeutveckling: Skenstyrning med kulkedja Värmeutvecklingen minskar genom att kulkedjan eliminerar friktionen mellan kulorna. Eftersom smörjningen dessutom förbättras genom smörjfickorna, garanteras utomordentliga prestanda och långa underhållsintervaller. Kulskruv med kulhållare för höga hastigheter (DN-värde = ) Kulhållaren garanterar optimal kultransport som möjliggör sådana höga matningshastigheter som inte kan uppnås med konventionella produkter. Fett AFG Detta fett reducerar värmeutvecklingen i höghastighetsapplikationer och har samtidigt utmärkt smörjförmåga gör det möjligt att uppnå höga matningshastigheter. Smörjning: Smörjenhet QZ Med smörjenhet QZ kan smörj- och underhållsintervallen förlängas betydligt genom kompenseringen av smörjmedel som förlorats. Eftersom endast en minimal mängd smörjmedel påförs rullkropparna sker ingen nedsmutsning av omgivningen och smörjsystemet blir därmed miljövänligt. 4

5 5 temperaturer I högtemperaturmiljö blir effekten av dimensionsändringar orsakade av hettan ett problem. Här används skenstyrningar och fett avsedda för högtemperaturmiljö eftersom de erbjuder enastående värmebeständighet och minimala dimensionsändringar orsakade av upphettning och avkylning. Värmebeständighet Smörjmedel Skenstyrning för höga temperaturer Skenstyrning med unik värmebeständighet och minimala dimensionsändringar på grund av upphettning och avkylning. Högtemperaturfett Högtemperaturfett kännetecknas av att det endast orsakar små variationer i rullmotståndet trots stora temperaturförändningar. 6 Låga temperaturer I lågtemperaturmiljö används fett som skyddar plastkomponenter från skador orsakade av låga temperaturer. Dessutom måste fettet säkerställa att rullmotståndet endast ändras minimalt även efter det att korrosionskyddande åtgärder vidtagits och då temperaturen är låg. Effekten av låga temperaturer på plastkomponenter: Korrosionsskydd Smörjmedel Skenstyrningar med hög korrosionsbeständighet Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Ytbehandling av skenstyrningar resulterar i förbättrat korrosionsskydd. AFC ger endast små variationer i rullmotstånd även vid låga temperaturer. 7 Extremt korta slag Mycket korta slaglängder kan orsaka att oljefilmen utarmas. Ineffektiv smörjning leder slutligen till snabbt slitage. I applikationer av denna typ måste man välja ett fett med hög skiktstyrka som dessutom underlättar smörjfilmsbildningen. Smörjmedel Fett AFC Detta ureabaserade fett ger en smörjfilm som garanterar utomordentligt hög bärighet och stor slitstyrka. 5

6 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Rena rum Åtgärder mot partikelbildning Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Korrosionsbeständiga skenstyrningar HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Typ HSR-M2 Ytbehandling Smörjfett 6

7 Rena rum SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AFF Smörjfett Sid AFE Smörjfett Sid. 25-7

8 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Vakuum Åtgärder mot frigöring av gaser Åtgärder mot fett stänk Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar för höga temperaturer HSR-M1 RSR-M1 Typer SR-M1 Skenstyrningar av rostfritt stål Typer HSR-M2 Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Vakuumfett 8

9 Vakuum HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-M2 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid. 20-9

10 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Korrosions skydd Skenstyrningar av korrsosionbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Materialval Ytbehandling Typ HSR-M2 Ytbehandling 10

11 Korrosionsskydd HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AP-C Ytbehandling Sid AP-CF Ytbehandling Sid

12 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav hastigheter Åtgärder mot värmeutveckling Fetthållning Skenstyrning med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Kulskruv med kulhållarteknologi för höga hastigheter Typer SBN SBK Smörjenhet QZ Smörjfett 12

13 hastigheter SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG SBN SBK Sid Smörjenhet QZ för skenstyrning Sid Smörjenhet QZ för kulskruv Sid AFG Smörjfett Sid

14 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav temperaturer Värmebeständighet Smörjfett Värmebeständiga skenstyrningar HSR-M1 Typer SR-M1 Högtemperaturfett RSR-M1 Låga temperaturer Effekter på plast komponenter Korrosionsskyddande åtgärder Smörjfett Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Ytbehandling Smörjfett Extremt korta slag Smörjfett Fetthållning 14

15 temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid AP-CF Ytbehandling Sid AFC Smörjfett Sid AFC Smörjfett Sid

16 Skenstyrning med kulkedjeteknologi Rena rum hastigheter Skenstyrning med kulkedjeteknologi kännetecknas av unikt låg partikelbildning. Kulkedjan förhindrar att metallfragment uppkommer på grund av friktion mellan kulorna. Friktion mellan kulorna Konventionellt utförande (utan kulkedja) Kontaktställen mellan kulorna Skenstyrning med kulkedja Minskat slitage genom att kulorna är åtskilda Kontaktstatus mellan kulor och kulkedja Distanselement Låg partikelbildning Partikelstorlek (µm) 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 5,0 - Konventionellt utförande (utan kulkedja) Skenstyrning SSR20 (med kulkedja) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) 16

17 Kulkedjan reducerar den värmeutveckling som orsakas av friktion mellan kulorna. Eftersom fetthållingsförmågan förbättrats på grund av smörjfickorna garanteras utomordentligt höga prestanda vid höga hastigheter. Smörjfickor bildas utefter kulkedjans hela längd. Fetthållningsstatus efter km förflyttning (förslitningstest av SHS45LV) Förslitningstest vid höga hastigheter Testobjekt : SHS65LVSS Testresultat Hastighet : 200 m/min Slaglängd : 2500 mm Smörjning : Endast initial fyllning av fett Last : 34,5 kn Acceleration : 1,5 g = 1,5 x 9,81m/s 2 Beräknad livslängd 8.618km Tillryggalagd sträcka Tillryggalagd sträcka (km) km Detaljbild av kulkedja Efter km tillryggalagd sträcka uppvisade skenstyrningen inget slitage. Smörjningen var helt utan anmärkning. 17

18 Kulskruv med kulhållarteknolog för höga hastigheter hastigheter För optimal kulcirkulation är returkanalen på typ SBN förstärkt och saknar läpp, vilket innebär att kulorna hämtas upp i tangentiell riktning och leds vidare i stigningsvinkelns riktning. Detta innebär att typ SBN klarar ett enastående DN-värde på (kulcentrumbana x varvtal). Kulskruv typ SBN Kulorna hämtas upp i tangentiell riktning Kulorna hämtas upp i direkt löpriktning Kulorna hämtas upp i stigningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Returkanal utan läpp Mutter Konventionell typ Upphämtning av kulor i avlänkningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Konventionell returkanal Mutter Kulkedjan i typ SBN ger lugn och regelbunden kulrörelse. I kombination med den ideala kulrörelsen ger denna typ lång drifttid och lämpar sig framför allt för höga hastigheter. Förslitningstest vid höga hastigheter Höghastighetstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm (DN-värde: ) Slaglängd 400 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 1,73 kn Acceleration 1 g = 9,81 m/s 2 Belastningstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm Slaglängd 300 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 17,3 kn Acceleration 0,5 g = 0,5 x 9,81m/s 2 Resultat Inga skador efter km tillryggalagd sträcka (fortfarande i drift) Resultat Verklig tillryggalagd sträcka = 2,5 gånger den beräknade livslängden 18

19 Smörjenhet QZ hastigheter Smörjenhet QZ är placerad direkt på skenstyrningen, respektive kulskruven och ersätter den normala smörjmedelsförlust som uppkommer under drift och vidmakthåller en optimal, likformig smörjning. Med en skenstyrning / kulskruv med kedjeteknologi som kombineras med smörjenhet QZ får man en synnerligen effektiv smörjmedelsförsörjning som ger långvarigt underhållsfri drift. Kåpa Oljereservoar Oljemättad fiberdyna Kula Smörjenhet QZ Ändtätning Reglerplatta för olja Smörjoljeflöde Kulkedja Smörjenhet QZ för skenstyrningar Smörjenhet QZ avger erforderlig mängd olja endast till de ställen som fordrar smörjning. Detta ger en synnerligen effektiv smörjning utan oljeförluster. Jämförelse av oljeåtgången efter 5000 km drift Oljeinnehåll i smörjenhet QZ: 0,166 cm 3 2 = 0,332 cm 3 Jämförelse Forcerad smörjning (hastighet 300 m/min) 0,03 cm 3 / 6 min min = 83,3 cm 3 Förbrukad oljemängd var endast 0,4% av den mängd olja som krävdes i en skenstyrning med forcerad smörjning. SHW21QZ Forcerad smörjning 0,332 83, Total mängd tillförd smörjolja (cm 3 ) Testvillkor: 300 m/min Låsskruv Smörjenhet QZ Kulskruv Oljereservoar Smörjenhet QZ Mutter Kulskruv Smörjenhet QZ Smörjoljegivare Typbeteckning Kulor Kulmutter Kanal för smörjolja Smörjoljegivare Oljemättad fiberdyna Smörjenhet QZ för kulskruv Avsevärt längre eftersmörjningsintervall Den kontinuerliga tillförseln av smörjolja från QZ förlänger avsevärt eftersmörjningsintervallen. Kulskruv Varvtal Slaglängd Last BIF rpm 500 mm 0,46 kn (förspänning) QZ + fett AFA Endast QZ I drift efter 3500 km I drift efter 1500 km Tillryggalagd sträcka km 19

20 Skenstyrningar av korosionsbeständigt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Låga temperaturer Den unika korrosionsbeständigheten hos dessa skenstyrningar beror på användningen av martensitiskt stål. Värmebehandlingen upp till HRC58 ger dessutom lång livslängd och hög lasttålighet. I normal miljö används ändplattor av plast, men för vakuummiljö tillverkas ändplattorna av martensitiskt stål (1.4301) för att förhindra att gaser frigörs. Materialet karakteriseras också av låg oxidationstendens. Vagn (THK-EX50) Ändplatta (1.4301) Skena (THK-EX50) Kula (1.4125) Skenstyrningar av rostfritt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Skenan tillverkas av det synnerligen korrosionsbeständiga materialet austenitiskt stål (1.4301), medan vagn och kulor tillverkas av stål som har den högsta korrosionsbeständigheten hos martensitiska stål. Resultatet är en betydande höjning av korrosionsbeständigheten jämfört med rostfritt stål av konventionell typ (1.4125). Rostfri skenstyrning (M2) Standard skenstyrning av korrosionsbeständigt stål Kulhållare (material: ) Vagn (material: ) Ändplatta (plast) Ändtätning (syntetiskt gummi) Skena (material: ) Smörjnippel (material: ) Kulor (material: ) Kulhållare (material: ) Sidotätning (syntetiskt gummi) Uppbyggnad av rostfri skenstyrning typ HSR-M2A 20

21 Skenstyrning för höga temperaturer Vakuum temperaturer Vagnar och skenor tillverkas av ett speciellt martensitiskt stål ( -EX50) och värmebehandlas dessutom för måttstabilitet så att värmepåverkan skall medföra minsta möjliga måttförändringar. Ändplattorna tillverkas av austenitiskt stål (1.4301). Vagn (THK-EX50) Ändplatta (material: ) Ändtätning (värmebeständigt gummi) Skena (THK-EX50) Termiska egenskaper hos material i skenor och vagnar Specifik värmekapacitet Värmeledningskoefficient : 0,481J / (g K) : 20,67W / (m K) Linjär utvidgningkoefficient : 11, / K Kulor (material: ) Sidotätning (värmebeständigt gummi) Uppbyggnad och material värmebeständig skenstyrning typ HSR Måttstabilitet Behandling för måttstabilitet av serie M1 utgör en garanti för måttstabilitet. Här visas värden som utförts på skenstyrningssystem efter uppvärmning och därpå följande avkylning. Totallängd och krökningsdata indikerar måttförändningsdata vid övergång från normal temperatur till 150 C under 100 timmar samt efterföljande avkylning till normal temperatur. Som testobjekt har använts HSR25 med skenlängd 580 mm, värmebeständiga standardprodukter i korrosionbeständigt utförande. Förändring (mm) 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0,08-0,1-0,12-0,14 Skenans totallängd M1 Standard korrosionsbeständig Förändring (mm) 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Skenans krökning Vertikalt Horisontellt M1 Standard korrosionsbeständig Rullmotstånd med specialfett För serie M1 har ett värmebeständigt fett använts som även vid övergång från normal till hög temperatur minimerar fettberoende ändringar och variationer i rullmotståndet. Vid framtagning av ovanstående data har HSR25M1R1C1 använts som testobjekt. Medelvärde (N) Värmebeständig fett från Annat värmebeständigt fett 0 Normal temperatur Medelvärde rullmotstånd 150 C Medelvärde (N) Rullmotståndets variation 14 Värmebeständigt fett från Annat värmebeständigt fett Normal temperatur 150 C 21

22 Ytbehandling Ytbehandling AP-HC Rena rum Ytbehandling AP-HC är lämplig för industriell användning och förhindrar flaking vid tung drift. Behandlingen har goda vidhäftningsegenskaper och hög hårdhet samt utomordentlig avnötningshållfasthet. Korrosionsskydd Låga temperaturer Egenskaper hos ytbehandling AP-HC 80 AP-CF (med tätning) Partikelmängd (p/min) AP-CF (utan tätning) AP-HC (med tätning) Tid (timmar) Testbetingelser Testade skenstyrningar: SSR20WF + 280LF (AP-CF utan tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-CF med tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-HC med tätning) Smörjmedel: Tillförd mängd: AFE 1 cm 3 per vagn Maxhastighet: 30 m/min Slaglängd: 200 mm Uppmätt flöde: 1 liter/min Tomt rum, volym: 1,7 liter Mätinstrument: partikelräknare Uppmätt partikelstorlek: > 0,3 µm Ytbehandling AP-HC ger hög ythårdhet och enastående avnötningshållfasthet. Den större mängden avnötningsmaterial vid mätningens början bör tillskrivas inledande avnötning på ändtätningarna. Märk: Ytbehandling AP-HC utgörs av hårdförkromning. Ytbehandling AP-CF är en kombination av svartkromatering och fluorisering. 22

23 Ytbehandling AP-C AP-C är en svartkromatering. Denna svartskiktsbeläggning för industriell användning ger bättre korrosionbeständighet än vanlig svartkromatering som utförs i dekorationssyfte. Ytbehandling AP-CF AP-CF är en sammansatt ytbehandling bestående av svartkromatering med fluorisering som är speciellt lämplig i aggressiv miljö. Denna ytbehandling är särskilt lämplig i miljöer där högt korrosionsskydd erfordras. Ytbehandling AP-HC Avnötningshållfasthet Rostskyddsförmåga Ythårdhet Tätning Utseende Metalliskt AP-C Svart AP-CF Svart (Utmärkt) (Mycket bra) (Bra) Cyklisk besprutning med saltvatten Sprutvätska: 1%-ig lösning av NaCl Testcykel: Besprutning under 6 tim. följd av torkning 6 tim. Temperatur: 35 C under besprutningen 60 C under torkning Testmaterial Rostfritt Martensitiskt Tid austenitiskt stål rostbeständigt stål AP-HC AP-C AP-CF Före test Efter 6 timmar Efter 24 timmar Efter 96 timmar 23

24 AFF Smörjmedel AFF Rena rum Fett typ AFF är en högkvalitativ syntetisk olja med ett litiumbaserat förtjockningsmedel. Den innehåller också speciella tillsatser som ger en perfekt balanserad kombination av rullmotstånd, låg partikelbildning och flakingmotstånd. Fett typ AFF förbättrar hastighetsegenskaperna och ger utomordentligt god smörjning vid korta slaglängder i exakta linjära produktionssystem inom halvledarindustrin. På grund av den utmärkta flakingresistensen och därav följande skyddet vid små vibrationer kan smörjintervallen förlängas betydligt med minskade underhållskostnader som följd. Låg partikelbildning Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Tillförd luftvolym Mätinstrument Testbetingelser Beskrivning SR20W+280LP 1 cm 3 /1 vagn (endast initial insprutning) 500 cm 3 /min Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,3 µm Hastighet 30 m/min Slaglängd 200 mm Konstant rullmotstånd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Beskrivning HSR25A1C1+580LP 3 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 10 mm/s Fettets viskositetsmotstånd Antal partiklar per 1 liter/2 min Typiska egenskaper hos fett AFF Specifikation Typiskt värde Testmetod Arbetstemperatur ( C) 40 ~ +120 Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 315 JIS K Droppunkt ( C) 216 JIS K Korrosion på kopparplåt (100 C, 24h) OK JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,43 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,57 JIS K Oxidationsstabilitet kpa (99 C, 100h) 39 JIS K Föroreningar: mängd/cm 2 25 µm 0 75 µm 0 JIS K µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,22 temperatur Nm ( 20 C) Drift 0,04 JIS K Apparent dyn. viskositet: Pa-s ( 10 C, 10S-1) 3400 JIS K Timkenbärighet: last N 88,2 JIS K Fyrkuletest: last N 3089 ASTM D2596 Förslitning: mg 3,8 Uppfyller ASTM D4170 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 ASTM D Drifttid och partikelbildning Smörjmedel AFF Smörjmedel AFE Typiskt fett med låg partikelbildning Universalfett Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Slaglängd Tid (minuter) Testbetingelser AFF Beskrivning HSR35RC0+440LP 4 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 1 mm/s 3 mm Rullmotstånd vid låga hastigheter Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Annat fett grade A med låg partikelbildning Annat fett grade B med låg partikelbildning Rullmotstånd (N) Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Typiskt fett grade A med låg partikelbildning Typiskt fett grade B med låg partikelbildning AFF Fettets viskositetsmotstånd (N) Drifttid (min)

25 Fett AFE AFE består av en högkvalitativ syntetisk smörjolja med ett ureabaserat förtjockningsmedel. Detta garanterar unikt liten partikelbildning. Fett AFE klarar ett brett temperaturområde som sträcker sig från låga till höga temperaturer. Partikelbildningen är lägre än för vakuumfett och typiska konventionella fetter med låg partikelbildning. AFE är det optimala fettet för linjära skenstyrningar i produktionssystem för halvledare och LCD-displayer. Denna typ av fett sänker också underhållskostnaderna genom att avsevärt förlänga livslängden. Rena rum Typiska egenskaper hos fett typ AFE Specifikation Fett AFE Bearbetad peneration (25 C, 60 W) 280 Droppunkt ( C) 260 Oljeseparation i % (150 C, 24h) 1,8 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,01 Basoljans kinetiska viskositet cm 3 /S (cst) 100 C 12,8 (12,8) Utseende, färg Ljusbrun Arbetstemperaturområde ( C) 40 ~ +200 Låg partikelbildning Testbetingelser Specifikation Beskrivning Testobjekt KR4610 Kulskruvens varvtal 1000 rpm Slaglängd 210 mm Fettmängd 2 cm 3 / kulskruv, kulhållare Luftflöde 1 liter/min Mätinstrument Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,5 µm Mängd bildade partiklar (N) Drifttid och partikelbildning Fett AFF Universalfett Vakuumfett Annat fett med låg partikelbildning Lång livslängd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Hastighet Last Fettmängd Beksrivning HSR25A 30 m/min 4,9 kn 1 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) Drifttid (h) Kulornas ytstatus efter drift Tillryggalagd sträcka Beteckning Nästan ingen färgförändring eller skada Fett AFE 290 km 440 km Förstoring 200 X Nästan ingen färgförändring eller skada Typiskt fett med låg partikelbildning 25

26 smörjmedel AFG För optimala partikelbildningsegenskaper är -fett AFG baserat på en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Värmeutvecklingen vid höga hastigheter är också reducerad och fettet är dessutom mycket oxidationsstabilt. Typiska egenskaper hos fett AFG temperaturer Specifikation Typiskt värde Testmetod Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 285 JIS K Droppunkt ( C) 261 JIS K Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,20 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,50 JIS K Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,029 JIS K Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 JIS K Rostskyddstest (52 C, 48h) 1,1,1 ASTM D1743 Låg värmeutveckling Testbetingelser Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Hastighet mm/s Varvtal rpm Slaglängd 400 mm Fettmängd 12 cm 3 Mätplats för temperatur Förslitningstest - höga hastigheter Testbetingelser Mutterns ytterdiameter Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Maxvarvtal 3900 rpm (DN-värde ) Slaglängd 400 mm Acceleration 9,8 m/s 2 Mättningstemperatur på muttern ( C) Fett AFG Typiskt fett Varvtal (rpm) Caged Ball -teknologin gjorde det möjligt för kulskruven att uppnå det enastående DN-värdet på mer än [Smörjbetingelser] Smörjmedel : Fett AFG Fettmängd : 12 cm 3 (endast initial insprutning) Kulskruvens status efter 1000 km Kulornas status efter 1000 km Obegagnad Efter förflyttning Inget onormalt kunde iakttagas 26

27 smörjmedel AFC Låga temperaturer Extremt korta slag Fett AFC består likaså av en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Resultatet är ett fett med enastående skyddande egenskaper mot nötningsoxidation. Fett AFC har också unikt god oxidationsstabilitet, och smörjintervallen kan därför förlängas, vilket leder till lägre underhållskostnader jämfört med ett typiskt smörjmedel med metallbaserad tvål som förtjockningsmedel. Typiska egenskaper hos fett typ AFC Testobjekt Typvärde Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 288 Droppunkt ( C) 269 Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt Förångning i % (metod B, 177 C, 22h) 7,9 Oljeseparation i % (177 C, 30h) 2,0 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,031 Föroreningar: antal/cm µm µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 3,41 Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 Lagerrostresistens (52 C, 48h) 1,1,1 Vibrationstest (200h) Godkänt Arbetstemperaturområde ( C) 52 ~ +177 Test av härdighet mot nötningsoxidation Testbetingelser Specifikation Beskrivning Slaglängd 3 mm Antal slag/ minut 200 rpm Totalt antal slag 2, (24h) Lagertryck 1118 MPa Fettmängd 12 g/enhet (var 8:e timme) Fett typ AFC Universalfett Före test 1µm 1mm Före test 1µm 1mm Efter test 2µm 1mm Efter test 2µm 1mm 27

28 Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag På grund av teknisk utveckling kan uppgifter och tekniska data i denna katalog ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna i denna katalog har kontrollerats med största noggrannhet med avseende på innehållets riktighet. För eventuella fel eller ofullständigheter i katalogen tas inget ansvar. Eftertryck eller kopiering av denna katalog, även av utdrag, är tillåtet endast med THK s medgivande Försäljning och teknisk rådgivning Fabriker 06/2002 Tryckt i Belgien Tyskland Österrike Sverige Canada Europa Direktförsäljning: THK GmbH THK Düsseldorf Hubert-Wollenberg-Str Ratingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung Stuttgart Heinrich-Lanz-Str Korntal-Münchingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung München Max-Planck-Straße Unterschleißheim Tel. +49 (0 89) Fax +49 (0 89) Försäljningsagenter: PLZ 20-29, 30-31, 34, SNR WÄLZLAGER GMBH Friedrich-Hagemann Str Bielefeld Tel. +49 (05 21) Fax +49 (05 21) PLZ 32-33, 4, 5 (außer 55) Indunorm Bewegungstechnik GmbH Keniastr Duisburg Tel. +49 (02 03) Fax +49 (02 03) PLZ 35-36, 55, Nadella GmbH Tränkestr Stuttgart Tel. +49 (07 11) Fax +49 (07 11) THK Austria Edelmüllerstraße Pasching Tel. +43 ( ) Fax +43 ( ) Schweiz Bachofen-AG Ackerstraße Uster Tel. +41 (01) Fax +41 (01) Frankrike THK France Parc des Bruyeres 58, Chemin de la Bruyere Dardilly Tel. +33 (04) Fax +33 (04) Storbritannien THK U.K. 26 Alston Drive Bradwell Abbey Milton Keynes, MK13 9HA Tel. +44 ( ) Fax +44 ( ) Italien THK Italy Via Buonarroti, Monza (MI) Tel. +36 (0 39) Fax +39 (0 39) THK Bologna Via della Salute 16/ Bologna Tel. (0 51) Fax (0 51) THK Sweden Saldovägen Järfälla Tel. +46 (8) Fax +46 (8) Spanien THK Spain C/Andorra 19 A Sant Boi de Llobregat Tel. +34 (93) Fax +34 (93) USA THK Atlanta 6135-E Northbelt Drive Norcross, GA Tel. +1 (7 70) Fax +1 (7 70) THK Chicago 200 East Commerce Drive Schaumburg, IL Tel. +1 (8 47) Fax +1 (8 47) THK Detroit 4190 Telegraph Rd. Suite 2500 Bloomfield Hill, Ml Tel. +1 (2 48) Fax +1 (2 48) THK Los Angeles 6000 Phyllis Drive Cypress, CA Tel. +1 (7 14) Fax +1 (7 14) THK New Jersey 300 F, RT.17, South Mahwah, NJ Tel. +1 (2 01) Fax +1 (2 01) THK San Francisco 290 Lindbergh Avenue Livermore, CA Tel. +1 (9 25) Fax +1 (9 25) THK Canada 130 Matheson Blvd. E., U. 1 Mississauga, Ontario Canada L4Z 1Y6 Tel. +1 (9 05) Fax +1 (9 05) Brasilien THK Brasil Ltda. Rua Dr. Artur Zapponi, 57 Freguesia do Ó São Paulo - SP Tel. +55 (55-11) Fax +55 (55-11) Kina THK Beijing Kunlun Hotel Room No Xin Yuan Lu Chaoyang District Beijing Tel. +86 (10) Fax +86 (10) Hongkong THK Shouzan Co., Ltd. 4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C Hankow Road Tsimshatsui, Kowloon Tel (8 52) Fax +852 (8 52) Malaysia THK Malaysia , Mont Kiara Palma Jalan Mont Kiara, Off Jalan Bukit Kiara Kuala Lumpur Tel. +60 (03) Fax +60 (03) Taiwan THK Taiwan C611 SHIH, 6F, No. 7 Wu-Chuan 1 Rd. Wu-Ku Kung Yeh Chu Hsin Chuang City Taipei Hsien Tel (02) Fax +886 (02) THK Manufacturing of Europe, S.A.S. Parc d Activités la Passerelle Ensisheim Tel. +33 (03) Fax +33 (03) PGM Ball Screws Ltd. Bodmin Road, Wyken Coventry CV2 5DZ Tel. +44 (024) Fax +44 (024) PGM Ireland Ltd. 18 Cookstown Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel (01) Fax +353 (01) USA THK Manufacturing of America, Inc. 471 North High Street Hebron, OH Tel. +1 (7 40) Fax +1 (7 40) Japan Huvudkontor: Nishi-Gotanda Shinagawa-Ku Tokyo 141 Tel. +81 (03) Fax +81 (03) Fabriker i: Kofu, Yamaguchi, Yamagata, Mie, Tokyo, Nagoya, Osaka, Gifu, etc.

Smooth Silent Ecological

Smooth Silent Ecological Teknisk Information Smooth Silent Ecological Tillbehör för långvarigt underhållsfri drift Tillvalsdetaljer för optimering av smörjning och dammskydd för olika applikationer THK CO., LTD. TOKYO, JAPAN KATALOG

Läs mer

Smooth Silent Ecological

Smooth Silent Ecological Teknisk Dokumentation Smooth Silent Ecological Caged Technology THK CO., LTD. TOKYO, JAPAN Katalog nr 268-1SE Kulkedjeteknologi Inledning I sin ursprungliga form var kullagren fyllda, dvs. inte försedda

Läs mer

Sfäriska rullager för koniskt axelhål

Sfäriska rullager för koniskt axelhål Produkter Lager Kullager och Rullager Sfäriska Serie 21-24000 Sfäriska för koniskt axelhål Hylsa underlättar montering och demontering av lager Lämpliga för stora belastningar. Användningsområde Användningsområde

Läs mer

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet

Maximering av lagerprestanda. Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Maximering av lagerprestanda Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Längre livslängd Förbättrad tätförmåga Utmärkt oljekompatibilitet Radialtätningar HMS5 och HMSA10 Viktiga egenskaper Den nya serien metriska

Läs mer

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin

Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Syntetiska cirkulations- och växellådsoljor för industrin Mereta-serien Innehåll Inledning 4 Produktintroduktion och användningsområde 5 Egenskaper och fördelar 5 Temperaturområden 6 Livslängd,

Läs mer

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret

Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Produkter Lager Eftermarknad Smörjmedel Smörjmedel Smörjmedel anpassade för rullningslager Brett produktsortiment - för många olika applikationer Rätt smörjmedel förlänger livslängden på lagret Bra att

Läs mer

Aerosoler. Aerosoler GRUPP 6

Aerosoler. Aerosoler GRUPP 6 Aerosolsortiment Aerosoler GRUPP 6 Aerosoler Produktgrupp 1: Vidhäftningssmörjmedel Sid 1 Produktgrupp 2: Smörjfett Sid 1 Produktgrupp 3: Smörjvätskor/-oljor Sid 4 Produktgrupp 4: Pastor och fettpastor

Läs mer

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Teknik för nyttofordon och industri Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner Kardanaxlar från ELBE Tillverkning Utbyte Reparation K3-0262/0909 Monteringsanvisningarr transport och förvaring Våra

Läs mer

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska

HydraWay EE En ny generation energieffektiv hydraulvätska En ny generation energieffektiv hydraulvätska ENERGY EFFICIENT ECC (ENVIRONMENTALLY CONSIDERATE CHOISE) 2 3 Säkra en energieffektiv drift En av vår tids viktigaste utmaningar är tillgången på energi. Samtidigt

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Smartline Stressfri tillverkning av degband

Smartline Stressfri tillverkning av degband Smartline Stressfri tillverkning av degband Smaken är avgörande Deg är ett levande material. Därför är deghantering ett jobb som kräver intuitiv förmåga. Smaken och därigenom framgången för dina bakprodukter

Läs mer

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Mekaniserade lösningar med plasmaskärning Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Världsledande inom termisk skärteknologi Sedan 1968 har Hypertherm haft ett enda mål: att minska kostnaderna

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT SMÖRJMEDEL SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT CENTRALSMÖRJFETT FÖR CHASSISMÖRJNING Shell Gadus S3 V120G 00 (Fd. Centra W00) Shell Gadus S3 V120G 00 är ett litiumkomplexfett

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden

TYP 3740. Konstruktionsfördelar. Typiska användningsområden A Roterande säte B Säteshållare J C Packning D Sätestätning B E O-Ring F Fästskruv E G Stationär tätningsring A H Låsring I Fjäderadapter sats J O-Ring (delad) K Glandplatta L Glandpackning M Specialskruvar

Läs mer

Enkeltätningspatron för slurry. Typ 5840

Enkeltätningspatron för slurry. Typ 5840 Enkeltätningspatron för slurry Typ 5840 Typ 5840 Slurrytätning för mineral- och processindustrier Slurrytätning - Typ 5840 Tryck: Upp till 21 bar(g)/300 psi(g) Temperatur: Upp till 75 C/167 F eller 120

Läs mer

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER WWW.INTERALIA.SE OM INTERALIA InterAlia är ett företag utanför Kristianstad som fokuserar på produkter för linjära och roterande rörelser. Våra huvudsakliga

Läs mer

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1

KRS03 KRD02 KLA11 KLT03. Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 KLA11 KLT03 Prislista Lastvagnar 2012:1 KRS03 KRD02 1655713 8.5 R17.5 12 L 121/120 M 2274 1692813 205/75 R17.5 10 L 124/122 M 2411 1614613 215/75 R17.5 12 L 126/124 M 2581 1647713 225/75 R17.5

Läs mer

Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L

Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L B Ä S T A T V Ä L J D E Snabbkopplingar av rostfritt syrafast stål AISI 316L ROSTFRITT SYRAFAST STÅL 316L Ett komplett sortiment för krävande applikationer Legris strävar efter att tillgodose alla behov

Läs mer

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass!

En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! debearings.se En av de främsta leverantörerna av glidlager, ledlager, rullager och tätningar i norra Europa. Med logistik i världsklass! D&E Bearings är med bolag i Sverige, Finland och Asien samt återförsäljare

Läs mer

Lager och lagerenheter med Solid Oil

Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil Lager och lagerenheter med Solid Oil... 950 Egenskaper hos Solid Oil... 951 Lagerdata allmänt... 952 Mått, toleranser, lagerglapp... 952 Bärförmåga... 952 Minsta belastning...

Läs mer

Polersystem. för bileftermarknaden

Polersystem. för bileftermarknaden Polersystem för bileftermarknaden The Magic of Polarshine I norra Europa händer det att märkliga ljusfenomen, norrsken, framträder på himlen. Ibland visar de sig som strålar, ibland som bågar. Ofta som

Läs mer

Uppbyggnad av Smörjfett

Uppbyggnad av Smörjfett Uppbyggnad av Smörjfett Ett modernt smörjfett består av en flytande olja och ett förtjockningsmedel som ger fettet sin geléaktiga struktur. Därutöver innehåller det vanligtvis olika additiv som förstärker

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Dörrstängare TS73V DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Dörrstängare DORMA TS73V x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 73 V Dörrstängare Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft. Fördelarna punkt för punkt...... för

Läs mer

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera

Syntetiska Mobil-industrismörjmedel. Designade för att prestera Syntetiska Mobil-industrismörjmedel Designade för att prestera En utmärkt smörjningslösning som du blir nöjd med och kan lita på... Banbrytande teknologi Syntetiska Mobil-smörjmedel har utvecklats för

Läs mer

Roterande ledningskopplingar. Serie H

Roterande ledningskopplingar. Serie H Roterande ledningskopplingar Serie H Roterande ledningskopplingar serie H Serie H roterande ledningskopplingar är avsedda för roterande överföring av vatten, ånga och hetolja. Det finns en standardserie

Läs mer

G-ænial Flo & Universal Flo

G-ænial Flo & Universal Flo Få känslan med de nya flytande kompositerna från GC. G-ænial & Universal Uppträder som flytande kompositer Ger dig kliniska resultat som ditt vanliga fyllningsmaterial. G-ænial - nästa generations flytande

Läs mer

REGLERING AV ph DET ENKLA SÄTTET

REGLERING AV ph DET ENKLA SÄTTET REGLERING AV ph DET ENKLA SÄTTET PRODUKTIVITET UTAN KOMPROMISSER 91113-Hysol XBB A4 Brochure_Swedish_v3.indd 1 NU SLIPPER DU KOMPROMISSA VID BEARBETNING AV JÄRNLEGERINGAR Järnlegeringar som gjutjärn är

Läs mer

Rörelse i rätt riktning

Rörelse i rätt riktning Rörelse i rätt riktning Teknik för linjär rörelse från SKF THE POWER OF KNOWLEDGE ENGINEERING Styrning Vårt sortiment av axelstyrningar, skenstyrningar och prismalager ger dig den optimala lösningen för

Läs mer

L2616 Rev. B 08/06 Table 1, QRC : Quick Reference Chart (Snabbreferensdiagram) Steg Kontakt Textvisning Förväntad avläsning / symbol / status Enheter Kommentarer I M t s digitalt teckenfönster 1

Läs mer

RANDO HDZ. Rando HDZ, premium hydraulolja med zinkbaserat slitageskydd som ger dig:

RANDO HDZ. Rando HDZ, premium hydraulolja med zinkbaserat slitageskydd som ger dig: HYDRAULOLJOR RANDO HDZ Kraven på utrustningens effektivitet och resultat ökar dagligen. Rando HDZ bidrar till att din utrustning kan arbeta snabbare och hårdare under längre tid, vilket gör att du inte

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder lösningar för alla dina behov inom värmebehandling, ytbehandling samt het isostatisk

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett

Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett 2014.02 GRANATH HAVAS WORLDWIDE Minsta motståndets lag Statoil Lubricants bok om smörjfett Kontakta oss gärna för mer information www.statoil.se/lubricants Huvudkontor: Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Läs mer

För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul

För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul Maj -07 96397-5 Smörjmedel För dig som älskar att ta kurvorna på två hjul OK-Q8 AB Smörjmedel Box 23900 104 35 Stockholm tel 08 506 805 40 www.okq8.se Alla MC-motorer mår bra av en kvalitetsolja För några

Läs mer

SKF lager med Solid Oil. Engångssmorda lösningar för våta miljöer

SKF lager med Solid Oil. Engångssmorda lösningar för våta miljöer SKF lager med Solid Oil Engångssmorda lösningar för våta miljöer 2 Innehåll Minska driftstoppen och sänk underhållskostnaderna i våta och förorenade miljöer 4 Applikationer 7 Livsmedel, läkemedel 7 Marinindustri

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Handmanövrerad lyftmagnet

Handmanövrerad lyftmagnet Stor magnetkraft nära till hands Handmanövrerad lyftmagnet Kraftfull, säker, kompakt, lätt att använda Idealisk för att hantera bearbetad eller obearbetad, plan eller rund ferritisk last. 3-års garanti

Läs mer

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design

Glidskenedörrstängare TS 92 DORMA. i Contur Design Glidskenedörrstängare DORMA TS 92 i Contur Design reddot design award winner 2005 DORMA TS 92 Glidskenedörrstängare Universell dörrstängare för innerdörrar DORMA TS 92 är en modern dörrstängare för standarddörrar

Läs mer

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV

PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV PACKNINGSFÖRSEDDA OCH SVETSADE VÄRMEVÄXLARE FÖR ALLA BEHOV Packningsförsedda Plattvärmeväxlare Helsvetsade Plattvärmeväxlare Platecoil Värmeväxlare Spiral Värmeväxlare www.tranter.com Packningsförsedda

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive

Nära noll i miljöpåverkan. Om PMC Swedrive Mekaniska Cylindrar 1 Snäckväxel 2 Ledlager 3 Motorfläns, IEC-norm 4 Smörjnippel 5 Luftnings nippel 6 Löpmutter 7 Trapetsspindel 8 Cylinderrör 9 Kolvrör 10 Tätning 11 Avskrapare 12 Rotations stopp Nära

Läs mer

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor

DUBO skruvsäkringar. DUBO skruvsäkringar för insexskruvar. DUBO tandade stålbrickor. KORREX mutterskydd. KORREX runda mutterskydd. KORREX snäpphättor DUBO skruvsäkringar 10 10 DUBO skruvsäkringar för insexskruvar 11 DUBO tandade stålbrickor 15 KORREX mutterskydd 22 DUBO WORLDWIDE KORREX runda mutterskydd KORREX snäpphättor 24 17 KORREX skyddsknappar

Läs mer

WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR

WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR WSX445 NÄSTA GENERATION PLANFRÄSAR LÅGA SKÄRKRAFTER DUBBELSIDIGA VÄNDSKÄR Nya dubbelsidiga Z-formade vändskär har vassa skäreggar för låga skärkrafter genom att kombinera ihop egenskaperna från konventionella

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

EN PLATS ATT TRÄFFAS : FACKMÄSSOR

EN PLATS ATT TRÄFFAS : FACKMÄSSOR Fil EN PLATS ATT TRÄFFAS : FACKMÄSSOR I en tid som domineras av internet kan fackmässor ibland verka lite gammaldags och kräver ofta betydande logistiska och finansiella resurser under begränsade perioder.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Boxpackningar. AESSEAL plc

Boxpackningar. AESSEAL plc Boxpackningar 1 Pussel för att ge rätt packning till rätt applikation Media ph - Värde Koncentration Kondition gaser vätska slitande partiklar Tryck konstant varierande flackig vibrationer sakta Snabba

Läs mer

VMS vertikala flerstegspumpar

VMS vertikala flerstegspumpar vertikala flerstegspumpar Vanliga användningsområden Våra högeffektiva vertikala flerstegspumpar är lämpliga för många användningsområden inom hantering av rent vatten och andra vätskor. Ej avloppsmiljöer.

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper

Komfortdörrstängare TS83 DORMA. x ideala dimensioner x optimerade egenskaper Komfortdörrstängare DORMA TS83 x ideala dimensioner x optimerade egenskaper DORMA TS 83 Komfortdörrstängare Komfortdörrstängare med tänkande öppningsbroms snabbt montage och enklare justering. En dörrstängare

Läs mer

Fleyerkedjor & tillbehör

Fleyerkedjor & tillbehör ULLKEJO och tillbehör EMIUM SB - Världens bästa kedja! leyerkedjor & tillbehör Svenska 2 ullkedjor SB - Solid Bussning och ulle Kedjor i + segmentet Vi kan nu erbjuda en av världens mest avancerade kedjor,

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten SE HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att

Läs mer

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se

PRISLISTA 2011/2012. 031-742 11 80 www.dawadack.se PRISLISTA 2011/2012 031-742 11 80 www.dawadack.se 1 Du som jobbat med oss på Dawadäck ett tag vet att vår däckfilosofi står för ett brett sortiment med hög kvalitet. Sedan 1998 har vi levererat Kumhos

Läs mer

Cylindriska axialrullager

Cylindriska axialrullager Cylindriska axialrullager Utföranden... 864 Komponenter... 865 Dubbelverkande lager... 866 Lagerdata allmänt... 867 Mått... 867 Toleranser... 867 Snedställning... 868 Hållare... 868 Minsta belastning...

Läs mer

Din verksamhet är vår affärsidé!

Din verksamhet är vår affärsidé! SE Din verksamhet är vår affärsidé! Ammeraal Beltech:» förstår din process» för alla dina transportbandbehov» just-in-time leveranser www.ammeraalbeltech.com Förstå din produktionsprocess Specialist i

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer

Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer Livsmedelsindustrin Läkemedelsindustrin Fogfria golvbeläggningar för industriella miljöer Bilindustrin Processindustrin Elektronikindustrin Kemiindustrin Information om golvbeläggningar för INDUSTRIELLA

Läs mer

Modular FRL - 1" Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007

Modular FRL - 1 Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " Catalogue: PDE2592TCSE-ca Edition: Juli 2007 Modular FRL - " VRNING FELKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VL OCH OLÄMPLIG NVÄNDNING V PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER V KRINGUTRUSTNING

Läs mer

serierna APY, ISI, IP och RP

serierna APY, ISI, IP och RP Slangar Slangpumpar för Serie RP för högtrycksapplikationer serierna APY, ISI, IP och RP Specifikationer för realax slangar Slangpumpar, även kallade peristaltiska pumpar, är utmärkta för att transportera

Läs mer

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

ORIGINALRESERVDELAR FRÅN CUMMINS SKILLNADEN ÄR MÄRKBAR. En bättre garanti, oavsett var du befinner dig. Vissa reservdelar är bättre än andra.

ORIGINALRESERVDELAR FRÅN CUMMINS SKILLNADEN ÄR MÄRKBAR. En bättre garanti, oavsett var du befinner dig. Vissa reservdelar är bättre än andra. Vissa reservdelar är bättre än andra. Bättre reservdelar. Bättre tillgänglighet. En bättre garanti, oavsett var du befinner dig. Ofta är det sådant du inte kan se som gör hela skillnaden. Motorkomponenter

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET

ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET ENGINEERED POLYMER SOLUTIONS SPEEDSEAL - PROGRAMMET MÖJLIGHETER VI KAN UTVECKLA ALLT, OAVSETT MATERIAL OCH DIMENSIONER Chesterton har i flera årtionden varit den främsta tillverkaren av tätningslösningar

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB

Certifikat. Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Certifikat Härmed intygas att ledningssystemet hos: Envac AB Fleminggatan 7, 3tr 112 26 Stockholm Sverige har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande David Derrick Utfärdat av: LRQA Sverige

Läs mer

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation

Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair, det intelligenta tryckluftsystemet Presentation Transair - Legris intelligenta tryckluftsystem Legris SA en av världens största leverantörer av snabbanslutningar utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Strukturellt Lim. Introduktion av primerfritt universallim. Strukturellt Lim

Strukturellt Lim. Introduktion av primerfritt universallim. Strukturellt Lim Strukturellt Lim Introduktion av primerfritt universallim Strukturellt Lim Strukturellt Lim Manufactured in the E.U. Strukturellt Lim Scott Bader är ett globalt företag med över 25 års erfarenhet av att

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

Hydraulvätskans inverkan på systemförluster

Hydraulvätskans inverkan på systemförluster Hydraulik-dagarna 2012 Hydraulvätskans inverkan på systemförluster LiU/IEI/Flumes E-mail: karl-erik.rydberg@liu.se Viktiga egenskaper hos hydraulvätskor Smörjegenskaper, smörjfilm med hög bärighet Viskositet,

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

Helhetslösningar för spridarvalsar

Helhetslösningar för spridarvalsar Helhetslösningar för spridarvalsar Gedigen kunskap, stor branschkännedom PikoRolls är en finsk valsleverantör med stor branschkännedom och lång praktisk erfarenhet. PikoRolls har specialiserat sig på nytillverkning

Läs mer

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR

BEAUTIFIL Flow Plus INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR INJICERBART HYBRID KOMPOSITMATERIAL FÖR ANTERIORA OCH POSTERIORA FYLLNINGAR STYRKA SOM ETT HYBRID KOMPOSITMATERIAL De mest utmärkande egenskaperna hos systemet för kompositrestaurationer är dess förmåga

Läs mer

Centrisk vridspjällventil med PFA-foder. DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus

Centrisk vridspjällventil med PFA-foder. DN 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus Typblad 0166.1/2-55 0166.1/2-10/01.03.1997 Centrisk vridspjällventil med PFA-foder 40 till 300 mm (1 1/2 till 12 ) : wafer hus eller full-lug hus 350 till 600 mm (14 till 24") U-profil hus PN 10 bar Användningsområde

Läs mer

Självinställande rullager i utförande SKF Explorer. Nu med längre brukbarhetstid

Självinställande rullager i utförande SKF Explorer. Nu med längre brukbarhetstid Självinställande rullager i utförande Nu med längre brukbarhetstid Lager i utförande världss Certifierad prestanda Prestandaklassen har certifierats av Det Norske Veritas och Germanischer Lloyd att hålla

Läs mer

Viskositetskompenserande svävkroppsmätare Modell VKG

Viskositetskompenserande svävkroppsmätare Modell VKG Viskositetskompenserande svävkroppsmätare för viskösa vätskor mätning övervakning analys VKG : Olja 0,1-0,45... 5-80 Noggrannhet: ± 4 % av full skala p max : 12 bar; t max : 100 C OViskositetsområde: O

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten Loctite MRO-rengörare är utvecklade för rengöring av delar och produkter inom metallbearbetningsindustrin, på verkstäder, inom järnvägs- och båtbranschen

Läs mer

ren luft för din dentala klinik

ren luft för din dentala klinik ren och tyst dental ren luft för din dentala klinik JUN-AIR presenterade den första kompressorn för nästan 50 år sedan och har sedan dess utvecklat teknik och design, vilket gjort JUN-AIR kompressorer

Läs mer

November 2011. Fiberweb plc. Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA

November 2011. Fiberweb plc. Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA November 2011 Fiberweb plc Föreslagen försäljning av hygienverksamheten till Petropar SA Föreslagen försäljning av hygienverksamheten Den 11 november tillkännagav vi den föreslagna försäljningen av Fiberwebs

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Datablad 3.308 1 (12) Kracht Kugghjulspumpar KFF 2,5 KFF 112 Drivmedelspumpar Segjärn

Datablad 3.308 1 (12) Kracht Kugghjulspumpar KFF 2,5 KFF 112 Drivmedelspumpar Segjärn 1 (12) är enkla och robusta i sin konstruktion. De är så kallade ytterkugghjulspumpar som klarar att skapa höga tryck. Pumphusen är tillverkade av segjärn, kugghjul och axlar av härdat stål samt specialbelagda

Läs mer