Smooth Silent Ecological

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smooth Silent Ecological"

Transkript

1 Teknisk Information Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag THK CO., LTD. TOKYO, JAPAN KATALOG NR 272SE

2 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav s Skenstyrningar avsedda för speciella miljöer i t.ex. produktionssystem för halvledare och LCD-displayer, i medicinsk apparatur och inom livsmedelsindustrin är produkter som bygger på ca 30 års teknisk utveckling och en mycket omfattande erfarenhet som världsledande tillverkare. Denna broschyr är en introduktion till -produkter med särskilda miljöspecifikationer som tagits fram för att effektivt motsvara dagens alltmer diversifierade behov. Här utnyttas tillfullo vår -ägda kulkedjeteknologi, materialteknologi, smörjteknologi och ytbehandlingsteknologi för bästa prestanda. Rena rum hastigheter Korrosionsbeständighet Vakuum temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag 2

3 1 Rena rum I ren miljö, t.ex. rena rum är det nödvändigt att reducera bildningen av föroreningar och partiklar från skenstyrningar. Samtidigt måste korrsosionskyddet förbättras, eftersom flytande rostskyddsmedel inte kan appliceras. Beroende på den grad av renhet som erfordras i det aktuella rena rummet, kan det dessutom vara nödvändigt att sätta in en extra filtertillsats. Uppkomst av föroreningar och partiklar i skenstyrningar Åtgärder mot föroreningar orsakade av fettstänk Åtgärder mot partikelbildning på grund av avnötning av metallfragment Korrosionsskydd Materialval Fett AFE och AFF I rena rum används fetter som ger upphov till minimala mängder föroreningar och som också är lämpliga för ren miljö. Skenstyrning med kulkedja I skenstyrningar med kulkedja elimineras friktionen mellan kulorna, vilket reducerar uppkomsten av metallfragment och därmed partikelbildningen. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningarna tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Rostfria skenstyrningar Skenstyrningarna tillverkas i sin helhet av rostfritt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandlingsåtgärder Ytbehandling typ AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningarna ger förbättrat korrosionsskydd. 2 Vakuum I vakuummiljö måste produkter med mycket hög korrosionbeständighet väljas. Fettstänk och gaser som friges från plaster måste undvikas. Flytande rostskyddsmedel kan inte användas. Åtgärder mot avgivna gaser Åtgärder mot fettstänk Korrosionskydd Korrosionsbeständiga skenstyrningar Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Vakuumfett När universalfett används i vakuummiljö dispergeras fettets oljekomponent, vilket leder till sämre smörjförmåga. Därför används ett vakuumfett där basen är fluorbaserad olja med lågt ångtryck. Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål I vakuummiljö används skenstyrningar av korrosionsbeständigt och rostfritt stål på grund av de utomordentliga rostskyddsegenskaperna. Skenstyrningar för höga temperaturer Skenstyrningar för höga temperaturer kännetecknas av särskilt hög värmetålighet och korrosionsbeständighet. Vid höga temperaturer är dessa speceillt formstabila och kan t.ex. användas i samband med bakningsprocesser och liknande applikationer. 3

4 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav 3 Korrosionsskydd På samma sätt som gäller för användning i vakuum eftersträvas ökad korrosionsbeständighet genom val av lämpliga material och ytbehandlingar. Materialval Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål Skenstyrningen tillverkas av ett mycket rostbeständigt martensitiskt stål. Skenstyrningar av rostfritt stål Skenstyrningarna tillverkas av rostfritt austenitiskt stål, vilket innebär maximalt korrosionsskydd. Ytbehandling Behandling: AP-C, AP-CF och AP-HC Ytbehandlingen av skenstyrningar resulterar i förbättrat rostskydd. 4 hastigheter I höghastighetsmiljö krävs en optimal smörjmetod som förbättrar fetthållningen och motverkar värmeutveckling vid snabb förflyttning. Åtgärder mot värmeutveckling: Skenstyrning med kulkedja Värmeutvecklingen minskar genom att kulkedjan eliminerar friktionen mellan kulorna. Eftersom smörjningen dessutom förbättras genom smörjfickorna, garanteras utomordentliga prestanda och långa underhållsintervaller. Kulskruv med kulhållare för höga hastigheter (DN-värde = ) Kulhållaren garanterar optimal kultransport som möjliggör sådana höga matningshastigheter som inte kan uppnås med konventionella produkter. Fett AFG Detta fett reducerar värmeutvecklingen i höghastighetsapplikationer och har samtidigt utmärkt smörjförmåga gör det möjligt att uppnå höga matningshastigheter. Smörjning: Smörjenhet QZ Med smörjenhet QZ kan smörj- och underhållsintervallen förlängas betydligt genom kompenseringen av smörjmedel som förlorats. Eftersom endast en minimal mängd smörjmedel påförs rullkropparna sker ingen nedsmutsning av omgivningen och smörjsystemet blir därmed miljövänligt. 4

5 5 temperaturer I högtemperaturmiljö blir effekten av dimensionsändringar orsakade av hettan ett problem. Här används skenstyrningar och fett avsedda för högtemperaturmiljö eftersom de erbjuder enastående värmebeständighet och minimala dimensionsändringar orsakade av upphettning och avkylning. Värmebeständighet Smörjmedel Skenstyrning för höga temperaturer Skenstyrning med unik värmebeständighet och minimala dimensionsändringar på grund av upphettning och avkylning. Högtemperaturfett Högtemperaturfett kännetecknas av att det endast orsakar små variationer i rullmotståndet trots stora temperaturförändningar. 6 Låga temperaturer I lågtemperaturmiljö används fett som skyddar plastkomponenter från skador orsakade av låga temperaturer. Dessutom måste fettet säkerställa att rullmotståndet endast ändras minimalt även efter det att korrosionskyddande åtgärder vidtagits och då temperaturen är låg. Effekten av låga temperaturer på plastkomponenter: Korrosionsskydd Smörjmedel Skenstyrningar med hög korrosionsbeständighet Ändplattorna i dessa skenstyrningar tillverkas av korrosionbeständigt stål istället för av plast. Ytbehandling av skenstyrningar resulterar i förbättrat korrosionsskydd. AFC ger endast små variationer i rullmotstånd även vid låga temperaturer. 7 Extremt korta slag Mycket korta slaglängder kan orsaka att oljefilmen utarmas. Ineffektiv smörjning leder slutligen till snabbt slitage. I applikationer av denna typ måste man välja ett fett med hög skiktstyrka som dessutom underlättar smörjfilmsbildningen. Smörjmedel Fett AFC Detta ureabaserade fett ger en smörjfilm som garanterar utomordentligt hög bärighet och stor slitstyrka. 5

6 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Rena rum Åtgärder mot partikelbildning Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Korrosionsbeständiga skenstyrningar HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Typ HSR-M2 Ytbehandling Smörjfett 6

7 Rena rum SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AFF Smörjfett Sid AFE Smörjfett Sid. 25-7

8 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Vakuum Åtgärder mot frigöring av gaser Åtgärder mot fett stänk Korrosionsförebyggande åtgärder Skenstyrningar för höga temperaturer HSR-M1 RSR-M1 Typer SR-M1 Skenstyrningar av rostfritt stål Typer HSR-M2 Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Vakuumfett 8

9 Vakuum HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-M2 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid. 20-9

10 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav Korrosions skydd Skenstyrningar av korrsosionbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Skenstyrningar av rostfritt stål DIN Materialval Ytbehandling Typ HSR-M2 Ytbehandling 10

11 Korrosionsskydd HRW SR RSR Sid HSR-M2 Sid AP-HC Ytbehandling Sid AP-C Ytbehandling Sid AP-CF Ytbehandling Sid

12 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav hastigheter Åtgärder mot värmeutveckling Fetthållning Skenstyrning med kulkedjeteknologi SHS SNR/SNS Typer SSR SHW SRS SRG Kulskruv med kulhållarteknologi för höga hastigheter Typer SBN SBK Smörjenhet QZ Smörjfett 12

13 hastigheter SHS SSR SNR/SNS Sid SHW SRS SRG SBN SBK Sid Smörjenhet QZ för skenstyrning Sid Smörjenhet QZ för kulskruv Sid AFG Smörjfett Sid

14 SKENSTYRNINGAR för miljöer med särskilda krav temperaturer Värmebeständighet Smörjfett Värmebeständiga skenstyrningar HSR-M1 Typer SR-M1 Högtemperaturfett RSR-M1 Låga temperaturer Effekter på plast komponenter Korrosionsskyddande åtgärder Smörjfett Skenstyrningar av korrosionsbeständigt stål HSR-M SR-M SSR-M Typer HR-M RSR SHW-M HRW-M RSH SRS Ytbehandling Smörjfett Extremt korta slag Smörjfett Fetthållning 14

15 temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag HSR-M1 SR-M1 RSR-M1 Sid HSR-YR RSR-W RSR Sid AP-CF Ytbehandling Sid AFC Smörjfett Sid AFC Smörjfett Sid

16 Skenstyrning med kulkedjeteknologi Rena rum hastigheter Skenstyrning med kulkedjeteknologi kännetecknas av unikt låg partikelbildning. Kulkedjan förhindrar att metallfragment uppkommer på grund av friktion mellan kulorna. Friktion mellan kulorna Konventionellt utförande (utan kulkedja) Kontaktställen mellan kulorna Skenstyrning med kulkedja Minskat slitage genom att kulorna är åtskilda Kontaktstatus mellan kulor och kulkedja Distanselement Låg partikelbildning Partikelstorlek (µm) 0,3-0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 5,0 - Konventionellt utförande (utan kulkedja) Skenstyrning SSR20 (med kulkedja) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) Partikelmängd (Antal / 2 min liter) Tid (timmar) 16

17 Kulkedjan reducerar den värmeutveckling som orsakas av friktion mellan kulorna. Eftersom fetthållingsförmågan förbättrats på grund av smörjfickorna garanteras utomordentligt höga prestanda vid höga hastigheter. Smörjfickor bildas utefter kulkedjans hela längd. Fetthållningsstatus efter km förflyttning (förslitningstest av SHS45LV) Förslitningstest vid höga hastigheter Testobjekt : SHS65LVSS Testresultat Hastighet : 200 m/min Slaglängd : 2500 mm Smörjning : Endast initial fyllning av fett Last : 34,5 kn Acceleration : 1,5 g = 1,5 x 9,81m/s 2 Beräknad livslängd 8.618km Tillryggalagd sträcka Tillryggalagd sträcka (km) km Detaljbild av kulkedja Efter km tillryggalagd sträcka uppvisade skenstyrningen inget slitage. Smörjningen var helt utan anmärkning. 17

18 Kulskruv med kulhållarteknolog för höga hastigheter hastigheter För optimal kulcirkulation är returkanalen på typ SBN förstärkt och saknar läpp, vilket innebär att kulorna hämtas upp i tangentiell riktning och leds vidare i stigningsvinkelns riktning. Detta innebär att typ SBN klarar ett enastående DN-värde på (kulcentrumbana x varvtal). Kulskruv typ SBN Kulorna hämtas upp i tangentiell riktning Kulorna hämtas upp i direkt löpriktning Kulorna hämtas upp i stigningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Returkanal utan läpp Mutter Konventionell typ Upphämtning av kulor i avlänkningsvinkelns riktning Returkanal Kulskruv Konventionell returkanal Mutter Kulkedjan i typ SBN ger lugn och regelbunden kulrörelse. I kombination med den ideala kulrörelsen ger denna typ lång drifttid och lämpar sig framför allt för höga hastigheter. Förslitningstest vid höga hastigheter Höghastighetstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm (DN-värde: ) Slaglängd 400 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 1,73 kn Acceleration 1 g = 9,81 m/s 2 Belastningstest Testbetingelser Testobjekt SBN Varvtal rpm Slaglängd 300 mm Smörjmedel -fett AFG Tillförd mängd 12 cm 3 var 1000:e km Last 17,3 kn Acceleration 0,5 g = 0,5 x 9,81m/s 2 Resultat Inga skador efter km tillryggalagd sträcka (fortfarande i drift) Resultat Verklig tillryggalagd sträcka = 2,5 gånger den beräknade livslängden 18

19 Smörjenhet QZ hastigheter Smörjenhet QZ är placerad direkt på skenstyrningen, respektive kulskruven och ersätter den normala smörjmedelsförlust som uppkommer under drift och vidmakthåller en optimal, likformig smörjning. Med en skenstyrning / kulskruv med kedjeteknologi som kombineras med smörjenhet QZ får man en synnerligen effektiv smörjmedelsförsörjning som ger långvarigt underhållsfri drift. Kåpa Oljereservoar Oljemättad fiberdyna Kula Smörjenhet QZ Ändtätning Reglerplatta för olja Smörjoljeflöde Kulkedja Smörjenhet QZ för skenstyrningar Smörjenhet QZ avger erforderlig mängd olja endast till de ställen som fordrar smörjning. Detta ger en synnerligen effektiv smörjning utan oljeförluster. Jämförelse av oljeåtgången efter 5000 km drift Oljeinnehåll i smörjenhet QZ: 0,166 cm 3 2 = 0,332 cm 3 Jämförelse Forcerad smörjning (hastighet 300 m/min) 0,03 cm 3 / 6 min min = 83,3 cm 3 Förbrukad oljemängd var endast 0,4% av den mängd olja som krävdes i en skenstyrning med forcerad smörjning. SHW21QZ Forcerad smörjning 0,332 83, Total mängd tillförd smörjolja (cm 3 ) Testvillkor: 300 m/min Låsskruv Smörjenhet QZ Kulskruv Oljereservoar Smörjenhet QZ Mutter Kulskruv Smörjenhet QZ Smörjoljegivare Typbeteckning Kulor Kulmutter Kanal för smörjolja Smörjoljegivare Oljemättad fiberdyna Smörjenhet QZ för kulskruv Avsevärt längre eftersmörjningsintervall Den kontinuerliga tillförseln av smörjolja från QZ förlänger avsevärt eftersmörjningsintervallen. Kulskruv Varvtal Slaglängd Last BIF rpm 500 mm 0,46 kn (förspänning) QZ + fett AFA Endast QZ I drift efter 3500 km I drift efter 1500 km Tillryggalagd sträcka km 19

20 Skenstyrningar av korosionsbeständigt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Låga temperaturer Den unika korrosionsbeständigheten hos dessa skenstyrningar beror på användningen av martensitiskt stål. Värmebehandlingen upp till HRC58 ger dessutom lång livslängd och hög lasttålighet. I normal miljö används ändplattor av plast, men för vakuummiljö tillverkas ändplattorna av martensitiskt stål (1.4301) för att förhindra att gaser frigörs. Materialet karakteriseras också av låg oxidationstendens. Vagn (THK-EX50) Ändplatta (1.4301) Skena (THK-EX50) Kula (1.4125) Skenstyrningar av rostfritt stål Rena rum Vakuum Korrosionsskydd Skenan tillverkas av det synnerligen korrosionsbeständiga materialet austenitiskt stål (1.4301), medan vagn och kulor tillverkas av stål som har den högsta korrosionsbeständigheten hos martensitiska stål. Resultatet är en betydande höjning av korrosionsbeständigheten jämfört med rostfritt stål av konventionell typ (1.4125). Rostfri skenstyrning (M2) Standard skenstyrning av korrosionsbeständigt stål Kulhållare (material: ) Vagn (material: ) Ändplatta (plast) Ändtätning (syntetiskt gummi) Skena (material: ) Smörjnippel (material: ) Kulor (material: ) Kulhållare (material: ) Sidotätning (syntetiskt gummi) Uppbyggnad av rostfri skenstyrning typ HSR-M2A 20

21 Skenstyrning för höga temperaturer Vakuum temperaturer Vagnar och skenor tillverkas av ett speciellt martensitiskt stål ( -EX50) och värmebehandlas dessutom för måttstabilitet så att värmepåverkan skall medföra minsta möjliga måttförändringar. Ändplattorna tillverkas av austenitiskt stål (1.4301). Vagn (THK-EX50) Ändplatta (material: ) Ändtätning (värmebeständigt gummi) Skena (THK-EX50) Termiska egenskaper hos material i skenor och vagnar Specifik värmekapacitet Värmeledningskoefficient : 0,481J / (g K) : 20,67W / (m K) Linjär utvidgningkoefficient : 11, / K Kulor (material: ) Sidotätning (värmebeständigt gummi) Uppbyggnad och material värmebeständig skenstyrning typ HSR Måttstabilitet Behandling för måttstabilitet av serie M1 utgör en garanti för måttstabilitet. Här visas värden som utförts på skenstyrningssystem efter uppvärmning och därpå följande avkylning. Totallängd och krökningsdata indikerar måttförändningsdata vid övergång från normal temperatur till 150 C under 100 timmar samt efterföljande avkylning till normal temperatur. Som testobjekt har använts HSR25 med skenlängd 580 mm, värmebeständiga standardprodukter i korrosionbeständigt utförande. Förändring (mm) 0,02 0-0,02-0,04-0,06-0,08-0,1-0,12-0,14 Skenans totallängd M1 Standard korrosionsbeständig Förändring (mm) 0,2 0,15 0,1 0,05 0 Skenans krökning Vertikalt Horisontellt M1 Standard korrosionsbeständig Rullmotstånd med specialfett För serie M1 har ett värmebeständigt fett använts som även vid övergång från normal till hög temperatur minimerar fettberoende ändringar och variationer i rullmotståndet. Vid framtagning av ovanstående data har HSR25M1R1C1 använts som testobjekt. Medelvärde (N) Värmebeständig fett från Annat värmebeständigt fett 0 Normal temperatur Medelvärde rullmotstånd 150 C Medelvärde (N) Rullmotståndets variation 14 Värmebeständigt fett från Annat värmebeständigt fett Normal temperatur 150 C 21

22 Ytbehandling Ytbehandling AP-HC Rena rum Ytbehandling AP-HC är lämplig för industriell användning och förhindrar flaking vid tung drift. Behandlingen har goda vidhäftningsegenskaper och hög hårdhet samt utomordentlig avnötningshållfasthet. Korrosionsskydd Låga temperaturer Egenskaper hos ytbehandling AP-HC 80 AP-CF (med tätning) Partikelmängd (p/min) AP-CF (utan tätning) AP-HC (med tätning) Tid (timmar) Testbetingelser Testade skenstyrningar: SSR20WF + 280LF (AP-CF utan tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-CF med tätning) SSR20WUUF + 280LF (AP-HC med tätning) Smörjmedel: Tillförd mängd: AFE 1 cm 3 per vagn Maxhastighet: 30 m/min Slaglängd: 200 mm Uppmätt flöde: 1 liter/min Tomt rum, volym: 1,7 liter Mätinstrument: partikelräknare Uppmätt partikelstorlek: > 0,3 µm Ytbehandling AP-HC ger hög ythårdhet och enastående avnötningshållfasthet. Den större mängden avnötningsmaterial vid mätningens början bör tillskrivas inledande avnötning på ändtätningarna. Märk: Ytbehandling AP-HC utgörs av hårdförkromning. Ytbehandling AP-CF är en kombination av svartkromatering och fluorisering. 22

23 Ytbehandling AP-C AP-C är en svartkromatering. Denna svartskiktsbeläggning för industriell användning ger bättre korrosionbeständighet än vanlig svartkromatering som utförs i dekorationssyfte. Ytbehandling AP-CF AP-CF är en sammansatt ytbehandling bestående av svartkromatering med fluorisering som är speciellt lämplig i aggressiv miljö. Denna ytbehandling är särskilt lämplig i miljöer där högt korrosionsskydd erfordras. Ytbehandling AP-HC Avnötningshållfasthet Rostskyddsförmåga Ythårdhet Tätning Utseende Metalliskt AP-C Svart AP-CF Svart (Utmärkt) (Mycket bra) (Bra) Cyklisk besprutning med saltvatten Sprutvätska: 1%-ig lösning av NaCl Testcykel: Besprutning under 6 tim. följd av torkning 6 tim. Temperatur: 35 C under besprutningen 60 C under torkning Testmaterial Rostfritt Martensitiskt Tid austenitiskt stål rostbeständigt stål AP-HC AP-C AP-CF Före test Efter 6 timmar Efter 24 timmar Efter 96 timmar 23

24 AFF Smörjmedel AFF Rena rum Fett typ AFF är en högkvalitativ syntetisk olja med ett litiumbaserat förtjockningsmedel. Den innehåller också speciella tillsatser som ger en perfekt balanserad kombination av rullmotstånd, låg partikelbildning och flakingmotstånd. Fett typ AFF förbättrar hastighetsegenskaperna och ger utomordentligt god smörjning vid korta slaglängder i exakta linjära produktionssystem inom halvledarindustrin. På grund av den utmärkta flakingresistensen och därav följande skyddet vid små vibrationer kan smörjintervallen förlängas betydligt med minskade underhållskostnader som följd. Låg partikelbildning Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Tillförd luftvolym Mätinstrument Testbetingelser Beskrivning SR20W+280LP 1 cm 3 /1 vagn (endast initial insprutning) 500 cm 3 /min Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,3 µm Hastighet 30 m/min Slaglängd 200 mm Konstant rullmotstånd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Beskrivning HSR25A1C1+580LP 3 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 10 mm/s Fettets viskositetsmotstånd Antal partiklar per 1 liter/2 min Typiska egenskaper hos fett AFF Specifikation Typiskt värde Testmetod Arbetstemperatur ( C) 40 ~ +120 Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 315 JIS K Droppunkt ( C) 216 JIS K Korrosion på kopparplåt (100 C, 24h) OK JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,43 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,57 JIS K Oxidationsstabilitet kpa (99 C, 100h) 39 JIS K Föroreningar: mängd/cm 2 25 µm 0 75 µm 0 JIS K µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,22 temperatur Nm ( 20 C) Drift 0,04 JIS K Apparent dyn. viskositet: Pa-s ( 10 C, 10S-1) 3400 JIS K Timkenbärighet: last N 88,2 JIS K Fyrkuletest: last N 3089 ASTM D2596 Förslitning: mg 3,8 Uppfyller ASTM D4170 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 ASTM D Drifttid och partikelbildning Smörjmedel AFF Smörjmedel AFE Typiskt fett med låg partikelbildning Universalfett Specifikation Testobjekt Mängd insprutat fett Hastighet Slaglängd Tid (minuter) Testbetingelser AFF Beskrivning HSR35RC0+440LP 4 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) 1 mm/s 3 mm Rullmotstånd vid låga hastigheter Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Annat fett grade A med låg partikelbildning Annat fett grade B med låg partikelbildning Rullmotstånd (N) Smörjmedel AFF Smörjmedel AFB Typiskt fett grade A med låg partikelbildning Typiskt fett grade B med låg partikelbildning AFF Fettets viskositetsmotstånd (N) Drifttid (min)

25 Fett AFE AFE består av en högkvalitativ syntetisk smörjolja med ett ureabaserat förtjockningsmedel. Detta garanterar unikt liten partikelbildning. Fett AFE klarar ett brett temperaturområde som sträcker sig från låga till höga temperaturer. Partikelbildningen är lägre än för vakuumfett och typiska konventionella fetter med låg partikelbildning. AFE är det optimala fettet för linjära skenstyrningar i produktionssystem för halvledare och LCD-displayer. Denna typ av fett sänker också underhållskostnaderna genom att avsevärt förlänga livslängden. Rena rum Typiska egenskaper hos fett typ AFE Specifikation Fett AFE Bearbetad peneration (25 C, 60 W) 280 Droppunkt ( C) 260 Oljeseparation i % (150 C, 24h) 1,8 Lagerrostresistens (52 C, 48h) # 1 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,01 Basoljans kinetiska viskositet cm 3 /S (cst) 100 C 12,8 (12,8) Utseende, färg Ljusbrun Arbetstemperaturområde ( C) 40 ~ +200 Låg partikelbildning Testbetingelser Specifikation Beskrivning Testobjekt KR4610 Kulskruvens varvtal 1000 rpm Slaglängd 210 mm Fettmängd 2 cm 3 / kulskruv, kulhållare Luftflöde 1 liter/min Mätinstrument Partikelräknare Uppmätt partikelstorlek 0,5 µm Mängd bildade partiklar (N) Drifttid och partikelbildning Fett AFF Universalfett Vakuumfett Annat fett med låg partikelbildning Lång livslängd Testbetingelser Specifikation Testobjekt Hastighet Last Fettmängd Beksrivning HSR25A 30 m/min 4,9 kn 1 cm 3 /vagn (endast initial insprutning) Drifttid (h) Kulornas ytstatus efter drift Tillryggalagd sträcka Beteckning Nästan ingen färgförändring eller skada Fett AFE 290 km 440 km Förstoring 200 X Nästan ingen färgförändring eller skada Typiskt fett med låg partikelbildning 25

26 smörjmedel AFG För optimala partikelbildningsegenskaper är -fett AFG baserat på en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Värmeutvecklingen vid höga hastigheter är också reducerad och fettet är dessutom mycket oxidationsstabilt. Typiska egenskaper hos fett AFG temperaturer Specifikation Typiskt värde Testmetod Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 285 JIS K Droppunkt ( C) 261 JIS K Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt JIS K Förångning i % (99 C, 22h) 0,20 JIS K Oljeseparation i % (100 C, 24h) 0,50 JIS K Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,029 JIS K Blandningsstabilitet ( ) 329 JIS K Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 JIS K Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 JIS K Rostskyddstest (52 C, 48h) 1,1,1 ASTM D1743 Låg värmeutveckling Testbetingelser Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Hastighet mm/s Varvtal rpm Slaglängd 400 mm Fettmängd 12 cm 3 Mätplats för temperatur Förslitningstest - höga hastigheter Testbetingelser Mutterns ytterdiameter Specifikation Beskrivning Diameter/stigning 32/10 mm Maxvarvtal 3900 rpm (DN-värde ) Slaglängd 400 mm Acceleration 9,8 m/s 2 Mättningstemperatur på muttern ( C) Fett AFG Typiskt fett Varvtal (rpm) Caged Ball -teknologin gjorde det möjligt för kulskruven att uppnå det enastående DN-värdet på mer än [Smörjbetingelser] Smörjmedel : Fett AFG Fettmängd : 12 cm 3 (endast initial insprutning) Kulskruvens status efter 1000 km Kulornas status efter 1000 km Obegagnad Efter förflyttning Inget onormalt kunde iakttagas 26

27 smörjmedel AFC Låga temperaturer Extremt korta slag Fett AFC består likaså av en högkvalitativ syntetisk olja med tillsats av ett ureabaserat förtjockningsmedel. Resultatet är ett fett med enastående skyddande egenskaper mot nötningsoxidation. Fett AFC har också unikt god oxidationsstabilitet, och smörjintervallen kan därför förlängas, vilket leder till lägre underhållskostnader jämfört med ett typiskt smörjmedel med metallbaserad tvål som förtjockningsmedel. Typiska egenskaper hos fett typ AFC Testobjekt Typvärde Bearbetad penetration (25 C, 60 W) 288 Droppunkt ( C) 269 Korrosion på kopparplåt (metod B, 100 C, 24h) Godkänt Förångning i % (metod B, 177 C, 22h) 7,9 Oljeseparation i % (177 C, 30h) 2,0 Oxidationsstabilitet MPa (99 C, 100h) 0,031 Föroreningar: antal/cm µm µm 0 Blandningsstabilitet ( ) 3,41 Motståndskraft mot urtvättning i % (38 C, 1h) 0,6 Friktionsmoment vid låg Start 0,439 temperatur Nm ( 54 C) Drift 0,049 Lagerrostresistens (52 C, 48h) 1,1,1 Vibrationstest (200h) Godkänt Arbetstemperaturområde ( C) 52 ~ +177 Test av härdighet mot nötningsoxidation Testbetingelser Specifikation Beskrivning Slaglängd 3 mm Antal slag/ minut 200 rpm Totalt antal slag 2, (24h) Lagertryck 1118 MPa Fettmängd 12 g/enhet (var 8:e timme) Fett typ AFC Universalfett Före test 1µm 1mm Före test 1µm 1mm Efter test 2µm 1mm Efter test 2µm 1mm 27

28 Smooth Silent Ecological Skenstyrningar för miljöer med särskilda krav Rena rum Vakuum Korrosionsskydd hastigheter temperaturer Låga temperaturer Extremt korta slag På grund av teknisk utveckling kan uppgifter och tekniska data i denna katalog ändras utan föregående meddelande. Uppgifterna i denna katalog har kontrollerats med största noggrannhet med avseende på innehållets riktighet. För eventuella fel eller ofullständigheter i katalogen tas inget ansvar. Eftertryck eller kopiering av denna katalog, även av utdrag, är tillåtet endast med THK s medgivande Försäljning och teknisk rådgivning Fabriker 06/2002 Tryckt i Belgien Tyskland Österrike Sverige Canada Europa Direktförsäljning: THK GmbH THK Düsseldorf Hubert-Wollenberg-Str Ratingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung Stuttgart Heinrich-Lanz-Str Korntal-Münchingen Tel. +49 ( ) Fax +49 ( ) Niederlassung München Max-Planck-Straße Unterschleißheim Tel. +49 (0 89) Fax +49 (0 89) Försäljningsagenter: PLZ 20-29, 30-31, 34, SNR WÄLZLAGER GMBH Friedrich-Hagemann Str Bielefeld Tel. +49 (05 21) Fax +49 (05 21) PLZ 32-33, 4, 5 (außer 55) Indunorm Bewegungstechnik GmbH Keniastr Duisburg Tel. +49 (02 03) Fax +49 (02 03) PLZ 35-36, 55, Nadella GmbH Tränkestr Stuttgart Tel. +49 (07 11) Fax +49 (07 11) THK Austria Edelmüllerstraße Pasching Tel. +43 ( ) Fax +43 ( ) Schweiz Bachofen-AG Ackerstraße Uster Tel. +41 (01) Fax +41 (01) Frankrike THK France Parc des Bruyeres 58, Chemin de la Bruyere Dardilly Tel. +33 (04) Fax +33 (04) Storbritannien THK U.K. 26 Alston Drive Bradwell Abbey Milton Keynes, MK13 9HA Tel. +44 ( ) Fax +44 ( ) Italien THK Italy Via Buonarroti, Monza (MI) Tel. +36 (0 39) Fax +39 (0 39) THK Bologna Via della Salute 16/ Bologna Tel. (0 51) Fax (0 51) THK Sweden Saldovägen Järfälla Tel. +46 (8) Fax +46 (8) Spanien THK Spain C/Andorra 19 A Sant Boi de Llobregat Tel. +34 (93) Fax +34 (93) USA THK Atlanta 6135-E Northbelt Drive Norcross, GA Tel. +1 (7 70) Fax +1 (7 70) THK Chicago 200 East Commerce Drive Schaumburg, IL Tel. +1 (8 47) Fax +1 (8 47) THK Detroit 4190 Telegraph Rd. Suite 2500 Bloomfield Hill, Ml Tel. +1 (2 48) Fax +1 (2 48) THK Los Angeles 6000 Phyllis Drive Cypress, CA Tel. +1 (7 14) Fax +1 (7 14) THK New Jersey 300 F, RT.17, South Mahwah, NJ Tel. +1 (2 01) Fax +1 (2 01) THK San Francisco 290 Lindbergh Avenue Livermore, CA Tel. +1 (9 25) Fax +1 (9 25) THK Canada 130 Matheson Blvd. E., U. 1 Mississauga, Ontario Canada L4Z 1Y6 Tel. +1 (9 05) Fax +1 (9 05) Brasilien THK Brasil Ltda. Rua Dr. Artur Zapponi, 57 Freguesia do Ó São Paulo - SP Tel. +55 (55-11) Fax +55 (55-11) Kina THK Beijing Kunlun Hotel Room No Xin Yuan Lu Chaoyang District Beijing Tel. +86 (10) Fax +86 (10) Hongkong THK Shouzan Co., Ltd. 4/Fl., Hanyee Bldg., Flat C Hankow Road Tsimshatsui, Kowloon Tel (8 52) Fax +852 (8 52) Malaysia THK Malaysia , Mont Kiara Palma Jalan Mont Kiara, Off Jalan Bukit Kiara Kuala Lumpur Tel. +60 (03) Fax +60 (03) Taiwan THK Taiwan C611 SHIH, 6F, No. 7 Wu-Chuan 1 Rd. Wu-Ku Kung Yeh Chu Hsin Chuang City Taipei Hsien Tel (02) Fax +886 (02) THK Manufacturing of Europe, S.A.S. Parc d Activités la Passerelle Ensisheim Tel. +33 (03) Fax +33 (03) PGM Ball Screws Ltd. Bodmin Road, Wyken Coventry CV2 5DZ Tel. +44 (024) Fax +44 (024) PGM Ireland Ltd. 18 Cookstown Industrial Estate Tallaght, Dublin 24 Tel (01) Fax +353 (01) USA THK Manufacturing of America, Inc. 471 North High Street Hebron, OH Tel. +1 (7 40) Fax +1 (7 40) Japan Huvudkontor: Nishi-Gotanda Shinagawa-Ku Tokyo 141 Tel. +81 (03) Fax +81 (03) Fabriker i: Kofu, Yamaguchi, Yamagata, Mie, Tokyo, Nagoya, Osaka, Gifu, etc.

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare

SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING. Additiv. Typer av förtjockare SMÖRJFETTER SAMMANSÄTTNING Smörjfett består av en eller flera basoljor som gjorts halv-fasta genom att man tillsatt en förtjockare. Ofta tillsätts även additiver för att få önskade egenskaper. Basoljorna

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT

SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT SMÖRJMEDEL SMÖRJFETT FÖR FORDON CENTRALSMÖRJNINGSFETT, CHASSIFETT, HJULLAGERFETT CENTRALSMÖRJFETT FÖR CHASSISMÖRJNING Shell Gadus S3 V120G 00 (Fd. Centra W00) Shell Gadus S3 V120G 00 är ett litiumkomplexfett

Läs mer

flocath quick enklare än någonsin

flocath quick enklare än någonsin FLOCATH QUICK Enklare än någonsin Flocath Quick Alla goda ting är tre: tre gånger lägre friktion; mjuk beläggning, glider mjukt, smidigare än någonsin* Tre gånger så hög komfort tack vare den förlängda

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...?

Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? American Oil- & Grease Research Foundation since 1951 LE Smörjmedel Sverige anno 1975 Marknadsledande i smörjmedel! Vad har en traktor, en rymdraket och en nascarbil gemensamt...? ...jo, de smörjs alla

Läs mer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer

Flat Carbon Europe. Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Flat Carbon Europe Magnelis En nyskapade metallbeläggning som ger skydd i de tuffaste av miljöer Magnelis I de tuffaste miljöerna behövs det starkaste skyddet är en ny och stark metallbeläggning som skyddar

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll WatchPilot TM 2 Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Gratulerar till valet av WatchPilot2. WatchPilot2 är inte bara en bekväm och mycket diskret

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken. Diodlasern- en laser i tiden av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Diodlasrar används allmänt inom kommunikation, datorteknik (optisk lagring och läsning) och hemelektronik och bildar en av grundstenarna

Läs mer

Det här är Outokumpu

Det här är Outokumpu Det här är Outokumpu 02 Den globala ledaren inom avancerade material Våra städer blir bara större och vi reser alltmer. Befolkningtillväxten på jorden ställer allt högre krav på industrin att leverera

Läs mer

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR

form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR form- och hydrauloljor FORM- OCH HYDRAULOLJOR Telefon (08) 66 56 566 GREEN LINE BIONEDBRYTBAR PRODUKT BIOHAJOAVA TUOTE SIda 2 www.solmaster.se För en hållbar utveckling Det anrika familjeföretaget Solmaster

Läs mer

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast

SÅGVERK & TRÄINDUSTRI. Komponenter och detaljer av plast SÅGVERK & TRÄINDUSTRI Komponenter och detaljer av plast Minska underhållskostnaderna och öka driftsäkerheten Med tillstånd av C.Gunnarssons Verkstads AB, Vislanda Plast har många unika egenskaper. Genom

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer.

Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Bussningar Vi erbjuder ett brett sortiment av bussningar för en mängd olika applikationer. Glidlager i olika stål och kopparlegeringar. Fördelar: Tål höga belastningar Korrosionströga Underhållsfria Tål

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id HTC 80 id Det är dags att ta kontroll. Alla företag söker efter sätt att göra sin verksamhet mer lönsam. Men en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk.

Läs mer

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH

Välkommen! Bremer & Leguil GmbH Välkommen! Bremer & Leguil GmbH En introduktion till Bremer & Leguil Bremer & Leguil Ett helägt dotterbolag till Fuchs Petrolub AG, Mannheim. Under varumärket utvecklar, producerar och levererar vi säkerhetsprodukter

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen.

SMÖRJFETT. disulfid (MoS2) eller grafit, används för att förbättra gränsskiktssmörjningen. SMÖRJFETT Valet av smörjmedel är av direkt betydelse för ett lagers funktion och livslängd. För att ett lager ska fungera på bästa möjliga sätt, måste smörjfettet väljas med beaktande av bland annat: drifttemperatur

Läs mer

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin

F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 C M Y CM MY CY CMY K. vi visar vägen. Composicin F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 1 vi visar vägen F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 2 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13 Pgina 3 F. CORPORATIVO sueco 01-09 30/1/09 12:13

Läs mer

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-floorsystems.com

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-floorsystems.com SE HTC Superfloor It s brilliant! HTC Superfloor Ta fram styrkan i ditt golv! Betonggolv förtjänar mer än att bara trampas på. Med ett HTC Superfloor kommer du märka fördelarna med att ha betong som en

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min]

Användningsområde. Funktion och design. Tekniska data A B C D E F G. [l/min] FILTERANLÄGGNINGAR För separation av partiklar i skäroljor och processvätskor Primetek Systems AB kan erbjuda ett mycket brett produktprogram inom filtrering av skäroljor och processvätskor. Vi kan erbjuda

Läs mer

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-sweden.com

HTC Superfloor. It s brilliant! www.htc-sweden.com HTC Superfloor It s brilliant! Ta fram styrkan i ditt golv! Betonggolv förtjänar mer än att bara trampas på. Med ett kommer du märka fördelarna med att ha betong som en exponerad golvyta. Ett grått, smutsigt

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,5 135 kw Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler GULLBERG & JANSSON AB Smältaregatan 6 S-263 39 HÖGANÄS Tel +46 (0)42 34 05 90 +46 (0)42 34 02 10 www.gullbergjansson.se info@gullbergjansson.se yh e t 20

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans.

Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. sida: 1/8 Med service informationen presenteras av Palfinger, det nydesignade smörjfria utskjutssystemet, som inte behöver fettsmörjas efter leverans. Allmänt Systemet är installerat på alla kranar i High

Läs mer

Fusion. 2-Komponent Pistol med ClearShot Teknik BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Fusion. 2-Komponent Pistol med ClearShot Teknik BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK. Fusion CS 2-Komponent Pistol med ClearShot Teknik BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK. Ett komplett sortiment Reactor-utrustningar Allt från enkla till avancerade system för suveräna resultat i appliceringen

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com

HTC Professional Floor Systems. HTC 80 id II. www.htc-floorsystems.com SE HTC Professional Floor Systems HTC 80 id II FÖRBÄTTRAD PÅ 8 OLIKA PUNKTER Se sid. 4 HTC 80 id II Finslipad in i minsta detalj. HTC s flaggskepp till stoftavskiljare, HTC 80 id II har fått en grundlig

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Tätande Golvprofil av aluminium

Tätande Golvprofil av aluminium Tätande Golvprofil av aluminium Systembeskrivning Tätande Golvprofil anpassad för högre täthetskrav Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken. Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH

Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken. Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH Minskade partikelemissioner inom spårtrafiken Pia Öhrn, Bombardier Transportation Mats Berg, KTH Partikelemissioner - spårtrafik Exempel på uppmätta partikelhalter i stationsmiljöer* Lund C 19 μg/m 3 Linköping

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM

SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM SMÖRJMEDEL SMÖRJMEDELSTEKNIK PRODUKTER OCH PROGRAM RESURSER CHESTERTON har ett smörjmedelsprogram som ger dig tillgång till all kompetens och support som behövs för hela produktionsprocessen och allt underhållsarbete.

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

System för hudhälsa och hygien från företaget bakom PURELL.

System för hudhälsa och hygien från företaget bakom PURELL. System för hudhälsa och hygien från företaget bakom PURELL. PURELL och GOJO produkter, dispensersystem och hudvårdslösningar. Endast för den europeiska marknaden System för hudhälsa och hygien från företaget

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin

Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Ta kontrollen med SKFs lösningar för metallindustrin Styrkan i teknisk kunskap Det enda som är intensivare än hettan är dina konkurrenter Få industrimiljöer kan jämföras med de krävande driftsförhållanden

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkt översikt. Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS Applikations exempel: Brandsläckning: Högtrycks-vattendimma är det effektivaste

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set!

BYGG. Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! BYGG Proffssystemet för tak och fasad. FEIN sladdlös plåtskruvdragare och sladdlös nibblare i set. Nu i ett attraktivt set! Två maskiner, ett set: Det nya proffssystemet från FEIN, för mer flexibelt arbete.

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska

FB Kedjor AB. a member of the Addtech group. PREMIUM SBR - Världens bästa kedja! Rullkedjor. Svenska F Kedjor a member of the ddtech group PREMIUM SR - Världens bästa kedja! Rullkedjor Svenska Rullkedjor Information F Kedjor presenterar Varför välja SR? åde bussning och rulle tas fram ur solida stycken

Läs mer

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se

Materialens påverkan på dricksvatten. Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Materialens påverkan på dricksvatten Olivier Rod olivier.rod@swerea.se Swerea KIMAB experter inom metalliska material, korrosion och korrosionsskydd Forskningsinstitut Forskningsinstitut Del av Swerea

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Oslagbar Prestanda. Bona Abrasives Slitstarkt och effektivt speciellt för trägolv

Oslagbar Prestanda. Bona Abrasives Slitstarkt och effektivt speciellt för trägolv Oslagbar Prestanda Bona Abrasives Slitstarkt och effektivt speciellt för trägolv Oslagbar slipprestanda Med mer än 90 års erfarenhet av att ta fram skönheten hos trägolv, erbjuder Bona ett unikt sortiment

Läs mer

Silikoner i världsklass för globala lösningar

Silikoner i världsklass för globala lösningar Silikonlim/tätning Produkter för gjutning och inkapsling Värmeledande material Konforma beläggningar Smörjfett & Primers Silikoner i världsklass för globala lösningar 1-komponents lim/tätning ACC Silicones

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Ren luft är guld värd

Ren luft är guld värd Ren luft är guld värd Stoftavskiljning Camfil Farr Air Pollution Control Kunskap och erfarenhet Applikationer & Marknadsfokus Stoftavskiljning Ren luft idag... och i morgon. Att skapa en bra miljö samtidigt

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Gör livet enklare Uddeholm Machining

Gör livet enklare Uddeholm Machining Gör livet enklare Uddeholm Machining komponenter i världens bästa verktygsstål Tid är viktigt Att spara tid är centralt i industrin. Därför betalar det sig att låta någon annan göra en del av jobbet. Uddeholm

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

CASTROL OLJEUTBILDNING

CASTROL OLJEUTBILDNING CASTROL OLJEUTBILDNING Skolforum Oktober 2013 Katharina Fineman Technical Advisor Agenda Varför behöver bilen motorolja? Basolja Tillsatser/additiv Viskositet Specifikationer Heavy Duty Fyrtaktscykeln

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar

VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE. Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer Tillbehör Stoftavskiljningsanläggningar KATALOG NR: 4 2 har egen utveckling och tillverkning av utrustning för stoftavskiljning, främst rökgasrening. VÅRT VERKSAMHETSOMRÅDE Multicykloner Slangfilter Rökgasfläktar Utmatningsslussar Skruvtransportörer

Läs mer

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF

Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap. Karin Lindqvist, Swerea IVF Utvärderingar för processkännedom och utveckling några exempel på hur analyser/provning ger nyttig kunskap Karin Lindqvist, Swerea IVF Exempel 1) Vad finns under ytan? Företaget X hade sett sjunkande kvalité

Läs mer

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning

hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning hearing systems Fjärrkontroll SoundPilot TM Bruksanvisning Välkommen till Phonaks digitala kommunikationsvärld! Vi vill gratulera dig till valet av en digital Phonak hörapparat. SoundPilot fjärrkontroll

Läs mer

Lamellrondell POLIFAN -STRONG-FREEZE Slipa iskallt med största avverkning och mycket god livslängd

Lamellrondell POLIFAN -STRONG-FREEZE Slipa iskallt med största avverkning och mycket god livslängd Datum: 15 mars 2012 Författare: Lamellrondell POLIFAN -STRONG-FREEZE Slipa iskallt med största avverkning och mycket god livslängd Med innovationen POLIFAN -STRONG-FREEZE erbjuder PFERD en lamellrondell

Läs mer

HTC EZwood Träslipningsguide

HTC EZwood Träslipningsguide HTC EZwood Träslipningsguide SE Vem som helst kan slipa sitt trägolv! Inga märken vid start och stopp Du kan slipa utan hänsyn till golvets fiberriktning Slipningen är i det närmaste dammfri Du kommer

Läs mer

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik

Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L. Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik Övergripande ändringsförtäckning för kapitel L LC MÅLNING M M Texten i AMA och RA har blivit tydligare genom okodad underrubrik LD - SKYDDSBELÄGGNING Text rensad från metoder som inte används och ovidkommande

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Luftbehandlingsenheter Manometer Manometer. Katalogbroschyr

Luftbehandlingsenheter Manometer Manometer. Katalogbroschyr Luftbehandlingsenheter Katalogbroschyr 2 Luftbehandlingsenheter, Serie PG1-SAS Anslutning bak Bakgrundsfärg: Svart Skalfärger: Vit / Grå Synglas: Polystyrol Enheter: bar / psi ATEX-anpassad 3, Serie PG1-SAS-ADJ

Läs mer

INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9

INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9 INNEHÅLLSREGISTER KAP. 9 OLJA, AVFETTNING & SPRAYER MM. OLJA Hydraulolja Haydn Hydraulolja Holst.. Hydraulolja Holbein Bio Plus 4. Emulgerbar Olja Beethoven Gäng & Smörjolja Wagner 220.. Dimsmörjolja Cube

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN

TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN TOTALKVALITET ÄR BARA BÖRJAN KVALITETSDRIVEN LÅNGSIKTIG PARTNER FÖR STÅLINDUSTRIN Partnerskap som bygger på tillit och tillit som bygger på kvalitet NSK är en av världens ledande tillverkare av rullningslager,

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SKILLNAD PÅ STEKPANNORNA? MÅSTE EN STEKPANNA VARA DYR FÖR ATT VARA BRA? ATT HITTA RÄTT I STEKPANNEDJUNGELN De

Läs mer

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION MSD SRIN Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION INNOVATIV KOMPAKT TRYCKLUFTTORK AV MMBRANTYP Wilkerson MSD membrantorkar har ett avancerat molekylärmembran som kan skapa en atmosfärisk

Läs mer

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se

HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN. www.powerup.se Made in Sweden HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS MADE IN SWEDEN Power Up smörjmedel för lantbruk, skogsindustri, åkerier, entreprenad, motorsport, bil, båt och mekaniska verkstäder m.m. Bra smörjmedel som ger

Läs mer