LÄSÅRET KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux"

Transkript

1 LÄSÅRET KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux

2 INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX 17 BRA ATT VETA 18 Med reservation för ändringar och tryckfel. DIGITAL ANSÖKAN Samtliga ansökningar till kurser som startar på Komvux hösten 2015 ska göras via digital ansökan. Kurser som omfattas av digital ansökan är de kurser som finns med i denna kurskatalog. Det är endast personer som är folkbokförda i Örebro kommun som kan ansöka digitalt. Är du inte folkbokförd i Örebro kommun och vill ansöka om att läsa kurser på Komvux tag kontakt med studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun. Har du skyddad identitet kan du inte ansöka digitalt. Om du redan läser på Komvux tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på din skola. Om du inte är elev på Komvux och har skyddad identitet kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter, Drottninggatan 3, Örebro eller på telefon För att ansöka digitalt måste du först skaffa dig ett användar-id och lösenord. För detta krävs att du har en fungerande e-postadress. På komvux hemsida orebro.se/komvux finns mer information om hur du ansöker digitalt och skaffar dig användar-id och lösenord. Där hittar du också instruktioner om hur du ansöker digitalt. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter Drottninggatan 3. Om du redan studerar på Komvux kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din skola. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att reda ut behörighetskrav till olika utbildningar, hur arbetsmarknadsprognoser ser ut för olika yrken och mycket mer som gäller studier och studiefinansiering. 2

3 GRUNDLÄGGANDE KURSER Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 1 till 9 men är anpassad efter vuxnas behov och förutsättningar. De grundläggande kurserna har 4 studieperioder under läsåret Period Period Period Period PÅ VÅR HEMSIDA OREBRO.SE/KOMVUX FINNS MER INFORMATION OM VÅRA KURSER OCH DERAS INNEHÅLL. ENGELSKA 150 POÄNG Engelska nybörjare Kursen vänder sig till dig som är nybörjare i engelska. I kursen får du lära dig enkel kommunikation samt grunderna i att kunna skriva, läsa och förstå engelska. Kursen förbereder för fortsatta studier inom grundläggande vuxenutbildning avslutande kurser. Förkunskaper: Inga förkunskaper i engelska krävs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI B krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Engelska fortsättning Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst engelska på grundläggande nivå eller har avslutat förberedande kurs. I kursen får du fortsatta studier i kommunikation samt i att kunna läsa, skriva och förstå engelska. Kursen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i engelska motsvarande förberedande kurs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI B krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. MATEMATIK 200 POÄNG Matematik nybörjare Kursen vänder sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund och är nybörjare i matematik. Kursen förbereder för fortsatta studier i matematik på grundläggande nivå. Kursen innehåller träning på de fyra räknesätten samt grunder i geometri, tabeller och diagram. Kursen förbereder för fortsatta studier på grundläggande nivå avslutande kurser. Förkunskaper: Inga förkunskaper i matematik krävs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI A krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Matematik fortsättning Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst matematik på grundläggande nivå i Sverige eller något annat land. I kursen får du fortsatt repetition av de fyra räknesätten samt geometri, bråkräkning, procent och koordinatsystem. Kursen förbereder för fortsatta gymnasiala studier. Förkunskaper: Kunskaper i matematik motsvarande förberedande kurs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI A krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. SVENSKA 200 POÄNG Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska. I den här kursen utvecklar du din förmåga att läsa och analysera skönlitterära och andra texter, förstå och tolka innehållet i muntliga presentationer och talat språk i olika medier. Kursen förbereder för fortsatta gymnasiala studier. 3

4 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 200 POÄNG Svenska som andraspråk nybörjare Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom förberedande kurs kommer du att lära dig grunderna inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier inom grundläggande vuxenutbildning avslutande kurs. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI B. Svenska som andraspråk fortsättning Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som har kunskaper motsvarande SFI D-nivå eller har avslutat förberedande kurs. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom avslutande kurs kommer du att fördjupa dina studier inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI D. Svenska som andraspråk 400 poäng (heltid) Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som har kunskaper motsvarande SFI D-nivå eller har avslutat förberedande kurs. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom avslutande kurs kommer du att fördjupa dina studier inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI D. ORIENTERINGSKURSER (kurser med färre än 12 sökande startas inte) KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA 50 POÄNG I den här kursen kommer du att utveckla din förmåga att muntligt kommunicera på engelska. Vi tränar på att anpassa kommunikationen efter olika syften, mottagare och sammanhang. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. GRUNDLÄGGANDE DATAKUNSKAP 50 POÄNG I den här kursen kommer du att få lära dig grunderna om datorer och dess användning. Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna använda en dator för att söka information, göra vardagsärenden via internet eller för att använda datorn i dina fortsatta studier. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. GRUNDLÄGGANDE SAMHÄLLS- OCH NATURVETENSKAP 100 POÄNG I den här kursen arbetar vi med centrala ord och begrepp som du behöver för att kunna läsa, skriva och förstå olika områden inom samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, biologi, kemi, fysik och naturkunskap. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. HUR MAN LÄR 50 POÄNG I den här kursen ökar du din kunskap om ditt eget lärande. Kursen syftar till att stärka din förmåga att ta eget ansvar för dina studier. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. 4

5 GYMNASIEKURSER Samtliga gymnasiekurser ges både höstterminen 2015 och vårterminen 2016 under förutsättning att antalet deltagare är högre än 10. Terminstider Hösttermin Vårtermin PÅ VÅR HEMSIDA OREBRO.SE/KOMVUX FINNS MER INFORMATION OM VÅRA KURSER OCH DERAS INNEHÅLL. Är du osäker på ditt val av nivå inom engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk kontakta studievägledare! BIOLOGI POÄNG Centralt innehåll i kursen är ekologi, genetik och evolutionslära. Kursen tar upp sammansättningen och förekomsten av arter i ekosystem mot bakgrund av utvecklingsläran. Du får kännedom om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Dessutom tillägnar du dig kunskaper i ekologi och ärftlighetslära. BIOLOGI POÄNG Centralt innehåll i kursen är cell- och molekylärbiologi och organismens funktion. Kursen tar upp cellers livscykler, kommunikation och funktion. Kursen tar även upp fysiologi hos människan och andra djur, du får lära dig om organsystem och deras uppbyggnad och funktion. ENGELSKA POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Det centrala innehållet i kursen är muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, både i vardagssituationer och i mer formella sammanhang. Kursen fördjupar även dina kunskaper om kulturella förhållanden och levnadsvillkor i delar av världen där engelska talas. Du utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk av olika slag samt stiftar bekantskap med bland annat skönlitteratur och faktatexter. ENGELSKA POÄNG Det centrala innehållet i kursen behandlar såväl konkreta som abstrakta ämnesområden och utvecklar dina strategier för att aktivt medverka och självständigt använda språket i olika typer av samtalssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Kursen ger fördjupade kunskaper om samtida och äldre litteratur av olika slag samt utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk även av mer komplex karaktär. ENGELSKA POÄNG Det centrala innehållet i kursen behandlar teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär. Du tränas i att använda engelskan på ett skiftande sätt såväl i tal som i skrift bland annat inom ett självvalt fördjupningsområde. Du stiftar även bekantskap med samtida och äldre litteratur inom olika genrer och du tränas i att känna igen olika stilistiska och retoriska grepp. Du utvecklar även strategier för att dra slutsatser om talat och skrivet språk när det gäller bland annat attityder, värderingar samt underförstådd betydelse. FYSIK 1a (DEL 1) 100 POÄNG Observera att kursen är utlagd på 2 terminer, 100 p HT 2015 och 50 p VT Det betyder att du bara kan söka de första 100 p av Fysik 1a under hösten. Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter 2) energi och energiresurser 3) strålning inom medicin och teknik 4) klimat och väderprognoser 5) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. 5

6 FYSIK 1a (DEL 2) 50 POÄNG Observera att kursen är utlagd på 2 terminer, 100 p HT 2015 och 50 p VT Detta är alltså fortsättningsdelen av kursen för dig som under VT 2015 läst 100 poäng Fysik 1a. Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter 2) energi och energiresurser 3) strålning inom medicin och teknik 4) klimat och väderprognoser 5) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. FYSIK POÄNG Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter, 2) vågor, elektromagnetism, signaler, 3) universums utveckling, struktur samt 4) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. FÖRETAGSEKONOMI POÄNG Kursen behandlar företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar samt olika typer av företag och företagsformer. I samband med detta behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Vi jobbar med grundläggande kalkylering, budgetering, bokföring och bokslut. I kursen ingår även grundläggande metoder i marknadsföring där företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring är viktiga delmoment. FÖRETAGSEKONOMI POÄNG Kursen bygger på företagsekonomi 1 och vi kommer att fördjupa oss i många olika aspekter från kurs 1. Vi kommer att jobba med kalkylering, lönsamhet, bokföring och bokslut. I kursen ingår även grundläggande metoder i marknadsföring där företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring är viktiga delmoment. GEOGRAFI POÄNG Du får insikt och kunskap om den roll människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan. Kursen tar upp frågor med både natur- och kulturgeografiskt innehåll rörande jordens tillkomst och utveckling, om vattnet och marken. Vi ser på människors olika levnadsvillkor samt hur vi påverkar omgivningen, men även på globaliseringens konsekvenser vad gäller ekonomisk verksamhet, lokal och regional utveckling, kopplat till en global värld. Du lär dig om vårt klimat här på jorden om den klimatförändring som nu sker, funderar på energianvändning och energiomställning för en framtida hållbar utveckling. Etiska frågor kopplas till befolkningsutvecklingen och konkurrensen om jordens resurser. HISTORIA 1b 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska förstå centrala händelser och utvecklingsförlopp under olika epoker i Sveriges, Europas och världens historia. Du ska förstå orsakerna och förloppet bakom långsiktiga historiska utvecklingsprocesser, som befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling, industrialisering, demokratisering, jämställdhetsutveckling. Även sådant som krig och konflikter, kolonialism, diktaturer, folkmord, migration, resursfördelning, fredsarbete och mänskliga rättigheter ska studeras och belysas på olika sätt. Kritisk granskning av olika källmaterial är också något du ska lära dig. HISTORIA 2a 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten samt öka din förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem. 6

7 KEMI POÄNG Undervisningen i kemi utvecklar dina kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du arbetar mycket med problemlösning inom ämnesområdet samt genomför, tolkar och redovisar experiment och observationer. Du utvecklar din förmåga att hantera kemikalier och utrustning i ett laboratorium. I kursen ingår problemlösning. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. KEMI POÄNG Kursen behandlar framför allt kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen ingår problemlösning. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. LEDARSKAP OCH ORGANISATION 100 POÄNG Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation syftar till att du utvecklar kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Vi jobbar med organisations- och ledarskapsteorier, ledarskapsfrågor på olika nivåer i en organisation, olika sätt att organisera en verksamhet enligt teorierna samt lär oss mer om motivationsskapande åtgärder och kommunikation. MATEMATIK 1a 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram. MATEMATIK 1b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. MATEMATIK 1c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. MATEMATIK 2a 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1a ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 2b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1b ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 2c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1c ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 3b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 2b ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. 7

8 MATEMATIK 3c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 2c ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 3c ger. Kursens centrala innehåll är aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning. NATURKUNSKAP 1a1 50 POÄNG Naturkunskap 1a1, 50p, bygger på grundskolans kunskaper och tar upp frågor om ekologi, energi och miljö. Kursen belyser ekosystem och samspelet mellan olika faktorer som påverkar detta såsom växter, djur och nedbrytare. Olika aspekter på hållbar utveckling diskuteras när det gäller människans resursutnyttjande och konsumtion. I kursen behandlas människans sexualitet och sexuell hälsa samt normer kring detta. NATURKUNSKAP 1a2 50 POÄNG Naturkunskap 1a2, 50p, tar upp ämnet livsstil och hälsa samt celler och genteknik. Kursen behandlar de naturvetenskapliga aspekterna på budskap och normer kring hälsa samt hur livsstilen påverkar hälsan när det gäller t.ex. kost, droger och träning. Genteknikens möjligheter och risker diskuteras ur ett etiskt såväl som ett evolutionärt perspektiv. NATURKUNSKAP 1b 100 POÄNG Kursen har samma innehåll som kurserna Na1a1 och Na1a2. Om du endast behöver betyg från en av dessa använder du resp. ansökningskod ovan! NATURKUNSKAP POÄNG Kursen behandlar naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetsmetoder. Följande moment ingår. Materians uppbyggnad, organiska och oorganiska ämnen, organismers utveckling, människokroppens organ, historisk utveckling inom naturvetenskapen. PEDAGOGISKT LEDARSKAP 100 POÄNG Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv. PRIVATJURIDIK 100 POÄNG Kursen privatjuridik syftar till att du utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet och yrkeslivet. Viktiga moment är familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Vi jobbar med grundläggande juridiska begrepp och du får lära dig enklare metoder för juridisk problemlösning. PSYKOLOGI 1 50 POÄNG Målet för kursen är att du ska förstå psykologins historiska framväxt. Du ska kunna redogöra för olika inriktningar inom psykologin som den psykodynamiska-, den behavioristiska-, den psykobiologiskasamt den kognitiva inriktningen. Du ska förstå hur människors verklighetsuppfattningar, liksom uppfattningar om sig själva formas. Du ska också studera hur människan påverkas och formas genom att vara med i olika typer av gruppkonstellationer. Du ska förstå grunderna till psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress och stresshantering samt kriser och krisbearbetning. 8

9 RELIGIONSKUNSKAP 1 50 POÄNG Kursen ger dig kunskaper kring fem olika områden: religioner, livsåskådningar, etik, grundläggande värden i samhället samt tid för att arbeta med egen och andras försök att tolka livet. SAMHÄLLSKUNSKAP 1b 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska få kunskaper om hur det svenska samhället har växt fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser med andra länder. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. SAMHÄLLSKUNSKAP POÄNG Målet för kursen är att du ska fördjupa dina kunskaper i aktuella samhällsfrågor, främst internationella frågor med Sverige som utgångspunkt. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala, geografiska och politiska perspektiv samt använda olika samhällsvetenskapliga metoder, teorier och modeller som redskap för dessa analyser. SOCIOLOGI 100 POÄNG Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika teorier som finns om detta. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen. SVENSKA POÄNG Kursen bygger på kunskaper du inhämtat från grundskolan. Den muntliga framställningen på kursen lär dig förutsättningar att tala inför grupp med fokus på mottagaren. I skrift ska du kommunicera, argumentera och reflektera utifrån bl a litteraturstudier. Du lär dig språkriktighet genom att bearbeta dina texter och prata om det svenska språket. Du får jobba med svenskans språkliga varianter och i kursen ingår även ett grundläggande moment av källkritik. SVENSKA POÄNG Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 1. Den muntliga framställningen på kursen sker på en utredande och argumenterande nivå i och inför grupp. Du kommer att få läsa och arbeta med litterära verk, inkluderat teater och andra medier, från olika tider, kulturer och epoker. Du kommer även att lära dig litterära och språkliga begrepp att använda i dina muntliga och skriftliga framställningar. SVENSKA POÄNG Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 2. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. I kursen ingår även fördjupade kunskaper i prosa, lyrik och dramatik, vilket studeras genom ett litteraturvetenskapligt perspektiv. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen ska syfta till att utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och över dina egna förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. I undervisningen får du tillfälle att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag och andra medier används som källa till insikt och att ge dig möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Skrivmomentet fokuserar på att skriva texter av kommunikativ och reflekterande art, medan den muntliga färdigheten fokuserar på presentation, argumentation och berättande. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 bygger på de kunskaper som grundskola eller grundläggande vuxenundervisning ger. 9

10 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen ska syfta till att ytterligare bredda och utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över dina egen flerspråkighet och över dina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. Läsning och samtal om skönlitteratur från olika tider och kulturer ger underlag att utveckla språket. Språklig variation, språksläktskap och språkförändringar studeras. Både skrivmomentet och den muntliga färdigheten fokuserar på att utreda och argumentera. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen bygger vidare på de kunskaper du har i svenska språket. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. Vi läser och samtalar om skönlitteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Vi jobbar med strategier för att du ska förstå och göra dig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Du jobbar med texter av vetenskaplig karaktär, utredande och argumenterande, och deras textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Du jobbar även med referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 3 bygger på kursen Svenska som andraspråk 2 SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Svenskt teckenspråk för hörande 2 bygger på kursen Svenskt teckenspråk för hörande 1. SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Svenskt teckenspråk för hörande 3 bygger på kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2. 10

11 ORIENTERINGSKURS, HUR MAN LÄR 50 POÄNG Vill du bli bättre på att studera och nå bättre studieresultat? Kursen är till för dig, som vill förstå hur man gör ny information till sin kunskap. Du ska bli mer säker på att studera på egen hand och ta ansvar för dina studier. Du ska få större förståelse för olika förutsättningar för lärande och utbildning. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Du kan begära att få ett intyg. ORIENTERINGSKURS, VÅGA TALA 50 POÄNG Kursen ger råd och tips, som gör dig säkrare att tala inför en grupp. Genom praktiska övningar kommer du att lära dig att kontrollera stress, nervositet och talängslan. Du ska uppleva att du vågar och vill göra muntliga redovisningar i olika situationer. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Du kan begära att få ett intyg. GYMNASIEARBETE 100 POÄNG För att kunna ta ut en gymnasiexamen behöver du göra ett gymnasiearbete. Den kursen kan du endast söka när du befinner dig i slutet av dina studier och har uppnått cirka 2000 av de 2400 kurspoäng som krävs för en gymnasiexamen. Inriktningen på gymnasiearbetet bestäms av vilken gymnasieexamen du ska ta ut. De inriktningar som erbjuds är ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Komvux i Örebro erbjuder vård- och omsorgsutbildning för dig som arbetar, vill arbeta inom vården eller som har hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen och vill komplettera. Utbildningen går över tre respektive fyra terminer och innehåller alltid Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt cirka 1500 poäng. Förkunskapskrav: Behörighetskrav till Vård- och omsorgsutbildningen är svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Lugnare tempo? Osäker på språket? Eller var det länge sedan du studerade? Då är Vård- och omsorgsutbildningen på 4 terminer något för dig. Här erbjuds du en lugnare studietakt, mer lärarledda timmar och möjlighet till extra stöd i svenska språket. 11 STUDIEGÅNG FÖR TRE TERMINER STUDIEGÅNG FÖR FYRA TERMINER Grundkurser termin 1 Grundkurser termin 1 Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p Medicin p Hälsopedagogik 100 p Psykologi 1 50 p Orienteringskurs svenska 100 p Hälsopedagogik 100 p Grundkurser termin 2 Grundkurser termin 2 Etik och människans livsvillkor 100 p Vård- och omsorgsarbete p Psykiatri p Medicin p Specialpedagogik p Orienteringskurs svenska 100 p Vård- och omsorgsarbete p Grundkurser termin 3 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Specialpedagogik 1 Psykologi 1 Orienteringskurs svenska 100 p 100 p 100 p 50 p 50 p

12 GRUNDKURSER VÅRD OCH OMSORG ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. HÄLSOPEDAGOGIK Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. MEDICIN 1 Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. PSYKIATRI 1 Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. PSYKOLOGI 1 Målet för kursen är att du ska förstå psykologins historiska framväxt. Du ska kunna redogöra för olika inriktningar inom psykologin som den psykodynamiska-, den behavioristiska-, den psykobiologiskasamt den kognitiva inriktningen. Du ska förstå hur människors verklighetsuppfattningar, liksom uppfattningar om sig själva formas. Du ska också studera hur människan påverkas och formas genom att vara med i olika typer av gruppkonstellationer. Du ska förstå grunderna till psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress och stresshantering samt kriser och krisbearbetning. SPECIALPEDAGOGIK 1 Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 1 Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbetet ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 2 Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbetet ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Kursen bygger på vård- och omsorgsarbete 1. 12

13 VALBARA STUDIEUTGÅNGAR TERMIN 3 RESPEKTIVE 4 Inför din tredje (3) eller fjärde (4) termin av din utbildning ska du välja mellan tre olika utgångar. 1. Hälso- och sjukvård 2 Äldreomsorg 3. Psykiatri/ Funktionsnedsättning Obs! Inga valbara kurser startar med färre deltagare än Hälso- och sjukvård 2 Äldreomsorg Akutsjukvård 200 p Äldres hälsa och livskvalitet 200 p Medicin p Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100 p Palliativ vård 100 p Hemsjukvård 100 p Valbar kurs* 50/100 p Valbar kurs* 50/100 p 3 Psykiatri/funktionsnedsättning Psykiatri p Specialpedagogik p Socialpedagogik 100 p Samhällsbaserad psykiatri 100 p * Valbara kurser som tillval termin 3 resp. 4 Kost, måltid och munhälsa 100 p Vård och omsorg specialisering 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p är obligatoriskt om du tänker ta ut diplom Vård- och omsorgscollage (VOC). AKUTSJUKVÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Akutsjukvård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. HEMSJUKVÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Hemsjukvård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. KOST, MÅLTID OCH MUNHÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. 13

14 MEDICIN 2 Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Medicin 2 bygger på kursen medicin 1. PALLIATIV VÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Palliativ vård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. PSYKIATRI 2 Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Psykiatri 2, bygger på kursen psykiatri 1. SAMHÄLLSBASERAD PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Samhällsbaserad psykiatri bygger på kursen psykiatri 2. SAMHÄLLSKUNSKAP 1a1 Målet för kursen är att du ska få kunskaper om hur det svenska samhället har växt fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser med andra länder. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. SOCIALPEDAGOGIK Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal. SPECIALPEDAGOGIK 2 Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1. SVENSKA 1/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 Du som gör detta tillval kommer, efter kartläggning av dina kunskaper, att placeras i ordinarie grupper. Se sid 9. 14

15 VÅRD OCH OMSORG VID DEMENSSJUKDOM Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Äldres hälsa och livskvalitet bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2. VÅRD OCH OMSORG SPECIALISERING Undervisningen i ämnet vård och omsorg specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp och teorier inom kunskapsområdet samt förståelse av hur dessa kan omsättas i arbetet inom det valda kunskapsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt granska och resonera kring kunskapsområdet. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samarbeta med andra med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSKVALITÉ Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Äldres hälsa och livskvalitet bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2. GYMNASIEARBETE (VÅRD OCH OMSORG) Obs! Endast sökbar i samband med Komvux tre utgångar, se sid 13. Gymnasiearbete 100p är obligatoriskt om du tänker ta ut Diplom Vård- och omsorgs Collage (VOC). DIPLOM VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE (VOC) Komvux i Örebro är certifierade av Vård- och Omsorgscollege. Detta är en kvalitetsstämpel som innebär att du som elev får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens du behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. För att få diplom från Vård- och omsorgscollege ska den studerande ha minst 1500 p inklusive gymnasiearbete 100 p. Av dessa ska p vara programgemensamma. 950 p är obligatoriska, därtill är det frivilligt att välja svenska och samhällskunskap. 15

16 EGET SCHEMA TID MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kväll 16

17 SÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, SÄRVUX Särvux finns för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Här väljer du att studera olika kurser. Studierna sker i små grupper av lärare med specialpedagogisk kompetens. Du och din lärare gör tillsammans en studieplan. Ansökningsblanketten finns på vår hemsida. Där kan du också läsa om vad de olika kurserna innehåller. orebro.se/sarvux De här kurserna finns att söka och ger betyg efter avslutad kurs: Biologi Engelska Fysik Geografi Historia Kemi Matematik Människan Naturkunskap Religionkunskap Samhällskunskap Service och bemötande Svenska Svenska som andraspråk Teknik De här kurserna finns att söka och ger intyg efter avslutad kurs: Språk och kommunikation Natur och miljö Individ och samhälle Teckenspråk för hörande Information lämnas av: Eva-Britt Björk, e-post: Terese Hammer, e-post: Eva Pontoppidan, e-post: Telefon:

18 BRA ATT VETA ANSÖKAN Ansökan görs digitalt och du hittar mer information på orebro.se/komvux. ANTAGNINGSBESKED Skickas ut 2 3 veckor efter sista ansökningsdag. CITYAKADEMINS STUDIEPLAN Du som är vuxenstuderande är välkommen till Studieplanet. Hit kan du komma oavsett om du läser på Komvux eller på SFI. På Studieplanet finns lärare i svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och historia. De handleder dig i ditt lärande. Cityakademin erbjuder även logopedutredning av språklig förmåga, läsning och skrivning/dyslexi. På Studieplanet finns grupprum och ett flertal arbetsplatser med eller utan dator. Under våra öppettider kan du komma och gå som du vill. Här är det du som bestämmer vad, när och hur du vill lära dig. Lärare finns på plats måndag-fredag kl Du hittar Cityakademin i samma hus som Stadsbiblioteket, två trappor upp. Vill du förbereda dig inför dina matematikstudier så finns filmer och räkneövningar på Vill du läsa mer om Studieplanet så hittar du det på orebro.se CSN När du läser på Komvux kan du få studiemedel för heltid eller deltid beroende på hur många poäng du läser i genomsnitt per vecka. För varje kurs får du ett visst antal studiestödspoäng (ssp). Du kan få studiemedel om du läser på heltid eller på deltid (100, 75 eller 50 procent). Läser du mindre än 50 procent kan du inte få studiemedel. För heltidsstudier krävs 20 ssp/vecka. För studier på 75 procent krävs minst 15 ssp/vecka och för studier på 50 procent krävs minst 10 ssp/vecka. Du kan söka studiemedel på För mer information eller frågor om studiestöd kontakta CSN FLERFORMSSTUDIER Många av de gymnasiala kurserna bedrivs som flerformsstudier. Det innebär att studierna sker genom en kombination av lektioner, individuella träffar och nätbaserat arbete. Normalt erbjuds lektionstider både dagtid och kvällstid. Genom samtal med läraren kommer ni fram till hur du på bästa sätt ska genomföra kursen med fokus på dina förutsättningar. Flerform ersätter de gamla studieformerna dag, kväll och distans. FRONTER På Komvux använder vi lärplattformen Fronter som stöd för din undervisning. Fronter är helt webbaserad och du behöver inte ladda ner något på din dator. Dina inloggningsuppgifter får du av någon av dina lärare vid terminsstart. Genom att använda Fronter får du ett bra verktyg och ett bra komplement till dina lektioner och dina kursböcker. På vår hemsida hittar du en länk till Fronter. INDIVIDUELL STUDIEPLAN För att du ska nå dina studiemål på bästa sätt ska du tillsammans med studie- och yrkesvägledare göra en studieplan. Du får hjälp med detta av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter. Om du redan är inskriven för studier på Komvux hänvisas du till studie- och yrkesvägledare på din skola. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Du är behörig att söka till Komvux från och med höstterminen det år du fyller 20 år, eller har slutbetyg från gymnasieskolan. Komvux är en del av det offentliga skolväsendet och studierna är därför kostnadsfria. Du betalar dock själv dina läromedel. Kurser med färre sökande än tio (10) kommer inte att starta. 18

19 KURSUTBUD I den här kurskatalogen finns uppgifter om studietider och preliminärt kursutbud. Kursutbudet styrs av de sökandes behov och efterfrågan och kan därmed komma att ändras. Kurser med färre sökande än tio (10) kommer inte att starta. Om du, för att ta ut en gymnasie-, eller yrkesexamen, har behov av någon kurs som inte finns i vår kurskatalog tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter eller Komvux. PRÖVNING Prövningsperiod 1 ht 15: 12 september resp. 19 september. Prövningsperiod 2 ht 15: 7 november resp. 14 november. Prövningsperiod 1 vt 16: 13 februari resp. 20 februari. Prövningsperiod 2 vt 16: 16 april resp. 23 april. Anmälan ska göras senast 3 veckor innan prövningen. För mer information se vår hemsida. RECEPTION Finns på såväl Rudbecksskolan som Nikolaiskolan. Här kan du få hjälp eller hänvisning till rätt person för ditt ärende. För öppettider se vår hemsida. SCHEMA Preliminärt schema för våra olika kurser kommer att publiceras på vår hemsida några veckor innan kursstart. SISTA ANSÖKNINGSDAG Hösttermin 2015 Period 1: 8 juni Period 2: 31augusti 2015 (endast grundläggande). Vårtermin 2016 Period 3: 1 december Period 4: 18 januari 2016 (endast grundläggande). STUDIEHALL På både Nikolaiskolan och Rudbecksskolan finns en studiehall där du kan studera på egen hand när du inte har lektion. Här kan du kan också få stöd och hjälp av pedagoger på plats. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Du som studerar på Komvux kan vända dig till studie- och yrkesvägledare på Rudbecksskolan och Nikolaiskolan. Här kan du få hjälp med att planera dina studier, göra ansökan, diskutera utbildningsmål m.m. Du som inte studerar på Komvux vänder dig till Vägledningscenter. STÖDFUNKTIONER På Komvux finns en specialpedagog samt en kurator. De träffas på Nikolaiskolan i A-huset. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. TERMINSTID Höstterminens tider är 10 augusti till 18 december Vårterminens tider är 11 januari till 27 maj Vissa av de grundläggande kurserna har även starttid 19 oktober 2015, respektive 7 mars TRÅDLÖST NÄTVERK OCH ELEVDATORER Tillsammans med ditt antagningsbesked får du inloggningsuppgifter till skolans trådlösa nätverk och elevdatorer. VALIDERING I vissa kurser kan du tillgodoräkna dig erfarenheter/kunskaper som du redan har. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter. 19

20 KOMVUX kommunal vuxenutbildning i Örebro kommun Gymnasiekurser Vård och omsorgskurser Särskild utbildn. för vuxna RUDBECKSSKOLAN Grundläggande kurser NIKOLAISKOLAN Kungsgatan Manillagatan Box Box Örebro Örebro orebro.se/komvux VÄGLEDNINGSCENTER studie- och yrkesvägledning Drottninggatan 3, Örebro orebro.se/vagledningscenter Örebro kommun Komvux orebro.se/komvux 2015 FOTO: APELÖGA / SCANDINAV BILDBYRÅ. TRYCKERI: EDITA BOBERGS. PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN. 20

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING

VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Vård- och omsorgsutbildningen går att läsa på tre respektive fyra studieperioder och innehåller alltid arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING 1 INNEHÅLL SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) 3 GRUNDLÄGGANDE KURSER 4 GYMNASIEKURSER 6 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 13 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX 18 BRA ATT VETA 19 PÅ VÅR HEMSIDA OREBRO.SE/KOMVUX

Läs mer

Komvux Hösten 2014. Foto: Mia Axinge. Information och kurskatalog www.orebro.se/komvux

Komvux Hösten 2014. Foto: Mia Axinge. Information och kurskatalog www.orebro.se/komvux Komvux Hösten Foto: Mia Axinge Information och kurskatalog www.orebro.se/komvux 2 A A dresser Se baksidan på denna katalog nsökan Ansökningsblankett hittar du på Vägledningscenter eller på vår hemsida.

Läs mer

Kurskatalog hösten 2017 våren 2018

Kurskatalog hösten 2017 våren 2018 Kurskatalog hösten 2017 våren 2018 1 INNEHÅLL SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI) 3 GRUNDLÄGGANDE KURSER 4 GYMNASIEKURSER 7 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 14 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX 19 BRA ATT VETA

Läs mer

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby

Läsåret 2018/2019. Högsby UtbildningsCenter Ringvägen 5, Högsby Läsåret 2018/2019 Högsby UtbildningsCenter huc@hogsby.se Innehållsförteckning Valbara kurser på gymnasial nivå - KGY Svenska / Svenska som andraspråk 1 Engelska 1 Religion 1 Historia 1 Psykologi 1 Filosofi

Läs mer

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015

På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 På väg mot nya mål Kurskatalog Vuxenutbildning Mjölby Höstterminen 2015 Vuxenutbildningen Välkommen till Mjölby vuxenutbildning! En plats där du hittar nya vägar Nystart eller bara ett steg vidare? Med

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se

Kurskatalog. Våren 2016. www.centrumvux.se Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan? Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Måndag 26/10, onsdag

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kurskatalog. Våren

Kurskatalog. Våren Kurskatalog Våren 2016 www.centrumvux.se Period 1: 11 januari 18 mars sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 1-2: 11 januari 27 maj sista ansökningsdag 2 december 2015 Period 2: 21 mars 27 maj sista

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR

Hösten Vuxenstudier Haninge PERIODER HÖSTEN 2015 KURSER & UTBILDNINGAR KURSER & UTBILDNINGAR Vuxenstudier Haninge Hösten 2015 PERIODER HÖSTEN 2015 Period 4: 10 augusti 16 oktober (sista ansökningsdag 3 juni 2015) Period 4 5: 10 augusti 18 december (sista ansökningsdag 3 juni

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, klassrum (dag eller kväll) 100 P SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk på gymnasial nivå syftar till att du utvecklar färdigheter i och kunskaper om det svenska språket. Ämnet svenska som andraspråk

Läs mer

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid

Period 1 Period 2 Period 3 Kurs Kurstid Kurstid Kurstid 1 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS Har du frågor gällande studier eller behöver hjälp med din ansökan Kom och träffa våra lärare och studie- och yrkesvägledare! Vi hjälper dig med din ansökan! Under Vuxveckan

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux Faxnr 20

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Vå rd och omsorgsutbildning

Vå rd och omsorgsutbildning Vå rd och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

KURSUTBUD för vuxenutbildning

KURSUTBUD för vuxenutbildning KURSUTBUD för vuxenutbildning ALLMÄNT OM FUTURA UTBILDNING Hos oss på Futura Utbildning hittar du vuxenutbildning, Svenska för invandrare, gymnasiekurser och gymnasieprogram. Vuxenutbildngen på Futura

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 204 gymnasieskola 2011 (VO) Examensmål för vård- och omsorgsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans

Vård- och omsorg Barn- och fritid. Klassrum Distans Vård- och omsorg Barn- och fritid Klassrum Distans Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig väl

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg

Särskild utbildning för vuxna. Särvux. Välkommen till Särvux - en plats där du växer. Kom ihåg! Sista ansökningsdag. 1 maj. Trollhättan Y Vänersborg Särskild utbildning för vuxna Särvux Välkommen till Särvux - en plats där du växer Kom ihåg! Sista ansökningsdag 1 maj Trollhättan Y Vänersborg Kort om Särvux i Trollhättan och Vänersborg Särvux är för

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning

Vård- och omsorgsutbildning Vård- och omsorgsutbildning Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen

Läs mer

Lärvux i Upplands-Bro

Lärvux i Upplands-Bro Lärvux i Upplands-Bro www.upplands-bro.se/larvux lärvux broschyr.indd 1 2016-06-10 12:27:30 Foto: Elena Elisseva Lärvux i Upplands-Bro Lärvux är särskild utbildning för vuxna. Från och med augusti 2016

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux

Det livslånga lärandet. Mattias Egebrink. Kurskatalog Lärvux Det livslånga lärandet Mattias Egebrink Kurskatalog Lärvux Är du nyfiken på att studera är du välkommen till oss för att diskutera dina önskemål. Vi finns i Komvux lokaler (hus C) på Korsängsgatan 12 i

Läs mer

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN!

Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Lär dig något nytt! VÅREN 2016 VÄLKOMMEN! Här finns möjlighet att studera på flera olika nivåer och inom vitt skilda områden! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Våren 2015

Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Kurser och ansökningskoder Våren 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kursen syftar till att ge dig fördjupade färdigheter i svenska. Det betyder att du ska kunna använda svenska språket i både tal och skrift i olika situationer. Du ska till exempel

Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Kalix Kommun KURSKATALOG SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särvux Vi har kurserna på Träningsskolenivå Grundsärskolenivå Gymnasiesärskolenivå För personer med förvärvad hjärnskada Utbildning för dig som fyllt

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04

KURSUTBUD VÅREN 2017 PERIOD 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING 2017/03/ /05/ /05/ /08/04 KURSUTBUD VÅREN 2017 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING PERIOD 2 3 P2 2017/03/20 2017/05/26 P3 2017/05/29 2017/08/04 Du ansöker till kurser på: Sista ansökningsdag P2: 01 Mars Sista ansökningsdag P3: 02 Maj P3

Läs mer

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument?

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Till vem riktar sig materialet? Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. Flera av övningarna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2016. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2016 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Vård och omsorg 2014-2015

Vård och omsorg 2014-2015 Vård och omsorg 2014-2015 Kursöversikt Vård- och omsorg karaktärsämneskurser 3 terminer heltid Termin 1 start HT 2014 Programgemensamma karaktärsämneskurser Kurskod Poäng Period/tid Termin Termin 1 Hälsopedagogik

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

KURSKATALOG.

KURSKATALOG. KURSKATALOG www.allevux.se Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer