LÄSÅRET KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄSÅRET 2015 2016 KOMVUX. Information och kurskatalog. orebro.se/komvux"

Transkript

1 LÄSÅRET KOMVUX. Information och kurskatalog 1 orebro.se/komvux

2 INNEHÅLL GRUNDLÄGGANDE KURSER 3 GYMNASIEKURSER 5 VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING 11 EGET SCHEMA 16 SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA SÄRVUX 17 BRA ATT VETA 18 Med reservation för ändringar och tryckfel. DIGITAL ANSÖKAN Samtliga ansökningar till kurser som startar på Komvux hösten 2015 ska göras via digital ansökan. Kurser som omfattas av digital ansökan är de kurser som finns med i denna kurskatalog. Det är endast personer som är folkbokförda i Örebro kommun som kan ansöka digitalt. Är du inte folkbokförd i Örebro kommun och vill ansöka om att läsa kurser på Komvux tag kontakt med studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun. Har du skyddad identitet kan du inte ansöka digitalt. Om du redan läser på Komvux tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på din skola. Om du inte är elev på Komvux och har skyddad identitet kontaktar du studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter, Drottninggatan 3, Örebro eller på telefon För att ansöka digitalt måste du först skaffa dig ett användar-id och lösenord. För detta krävs att du har en fungerande e-postadress. På komvux hemsida orebro.se/komvux finns mer information om hur du ansöker digitalt och skaffar dig användar-id och lösenord. Där hittar du också instruktioner om hur du ansöker digitalt. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Om du är osäker på vilka kurser du behöver läsa för att nå ditt mål med dina studier kontakta studie- och yrkesvägledarna på Vägledningscenter Drottninggatan 3. Om du redan studerar på Komvux kontaktar du studie- och yrkesvägledare på din skola. Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att reda ut behörighetskrav till olika utbildningar, hur arbetsmarknadsprognoser ser ut för olika yrken och mycket mer som gäller studier och studiefinansiering. 2

3 GRUNDLÄGGANDE KURSER Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar grundskolans årskurs 1 till 9 men är anpassad efter vuxnas behov och förutsättningar. De grundläggande kurserna har 4 studieperioder under läsåret Period Period Period Period PÅ VÅR HEMSIDA OREBRO.SE/KOMVUX FINNS MER INFORMATION OM VÅRA KURSER OCH DERAS INNEHÅLL. ENGELSKA 150 POÄNG Engelska nybörjare Kursen vänder sig till dig som är nybörjare i engelska. I kursen får du lära dig enkel kommunikation samt grunderna i att kunna skriva, läsa och förstå engelska. Kursen förbereder för fortsatta studier inom grundläggande vuxenutbildning avslutande kurser. Förkunskaper: Inga förkunskaper i engelska krävs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI B krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Engelska fortsättning Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst engelska på grundläggande nivå eller har avslutat förberedande kurs. I kursen får du fortsatta studier i kommunikation samt i att kunna läsa, skriva och förstå engelska. Kursen förbereder för fortsatta studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i engelska motsvarande förberedande kurs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI B krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. MATEMATIK 200 POÄNG Matematik nybörjare Kursen vänder sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund och är nybörjare i matematik. Kursen förbereder för fortsatta studier i matematik på grundläggande nivå. Kursen innehåller träning på de fyra räknesätten samt grunder i geometri, tabeller och diagram. Kursen förbereder för fortsatta studier på grundläggande nivå avslutande kurser. Förkunskaper: Inga förkunskaper i matematik krävs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI A krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Matematik fortsättning Kursen vänder sig till dig som tidigare har läst matematik på grundläggande nivå i Sverige eller något annat land. I kursen får du fortsatt repetition av de fyra räknesätten samt geometri, bråkräkning, procent och koordinatsystem. Kursen förbereder för fortsatta gymnasiala studier. Förkunskaper: Kunskaper i matematik motsvarande förberedande kurs. Kunskaper i svenska motsvarande SFI A krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. SVENSKA 200 POÄNG Kursen vänder sig till dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska. I den här kursen utvecklar du din förmåga att läsa och analysera skönlitterära och andra texter, förstå och tolka innehållet i muntliga presentationer och talat språk i olika medier. Kursen förbereder för fortsatta gymnasiala studier. 3

4 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 200 POÄNG Svenska som andraspråk nybörjare Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom förberedande kurs kommer du att lära dig grunderna inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier inom grundläggande vuxenutbildning avslutande kurs. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI B. Svenska som andraspråk fortsättning Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som har kunskaper motsvarande SFI D-nivå eller har avslutat förberedande kurs. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom avslutande kurs kommer du att fördjupa dina studier inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI D. Svenska som andraspråk 400 poäng (heltid) Kursen vänder sig till dig som har ett annat modersmål än svenska och som har kunskaper motsvarande SFI D-nivå eller har avslutat förberedande kurs. Vi bedriver studierna inom fyra områden. Instruerande, berättande, argumenterande och fakta. Inom avslutande kurs kommer du att fördjupa dina studier inom de olika områdena för att sedan kunna fortsätta dina studier på gymnasial nivå. Förkunskaper: Kunskaper i svenska som andraspråk motsvarande SFI D. ORIENTERINGSKURSER (kurser med färre än 12 sökande startas inte) KOMMUNICERA PÅ ENGELSKA 50 POÄNG I den här kursen kommer du att utveckla din förmåga att muntligt kommunicera på engelska. Vi tränar på att anpassa kommunikationen efter olika syften, mottagare och sammanhang. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. GRUNDLÄGGANDE DATAKUNSKAP 50 POÄNG I den här kursen kommer du att få lära dig grunderna om datorer och dess användning. Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna använda en dator för att söka information, göra vardagsärenden via internet eller för att använda datorn i dina fortsatta studier. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. GRUNDLÄGGANDE SAMHÄLLS- OCH NATURVETENSKAP 100 POÄNG I den här kursen arbetar vi med centrala ord och begrepp som du behöver för att kunna läsa, skriva och förstå olika områden inom samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, biologi, kemi, fysik och naturkunskap. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. HUR MAN LÄR 50 POÄNG I den här kursen ökar du din kunskap om ditt eget lärande. Kursen syftar till att stärka din förmåga att ta eget ansvar för dina studier. I orienteringskurs utfärdas inte betyg men du kan begära att få ett intyg om att du har läst kursen. 4

5 GYMNASIEKURSER Samtliga gymnasiekurser ges både höstterminen 2015 och vårterminen 2016 under förutsättning att antalet deltagare är högre än 10. Terminstider Hösttermin Vårtermin PÅ VÅR HEMSIDA OREBRO.SE/KOMVUX FINNS MER INFORMATION OM VÅRA KURSER OCH DERAS INNEHÅLL. Är du osäker på ditt val av nivå inom engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk kontakta studievägledare! BIOLOGI POÄNG Centralt innehåll i kursen är ekologi, genetik och evolutionslära. Kursen tar upp sammansättningen och förekomsten av arter i ekosystem mot bakgrund av utvecklingsläran. Du får kännedom om naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling. Dessutom tillägnar du dig kunskaper i ekologi och ärftlighetslära. BIOLOGI POÄNG Centralt innehåll i kursen är cell- och molekylärbiologi och organismens funktion. Kursen tar upp cellers livscykler, kommunikation och funktion. Kursen tar även upp fysiologi hos människan och andra djur, du får lära dig om organsystem och deras uppbyggnad och funktion. ENGELSKA POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Det centrala innehållet i kursen är muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, både i vardagssituationer och i mer formella sammanhang. Kursen fördjupar även dina kunskaper om kulturella förhållanden och levnadsvillkor i delar av världen där engelska talas. Du utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk av olika slag samt stiftar bekantskap med bland annat skönlitteratur och faktatexter. ENGELSKA POÄNG Det centrala innehållet i kursen behandlar såväl konkreta som abstrakta ämnesområden och utvecklar dina strategier för att aktivt medverka och självständigt använda språket i olika typer av samtalssituationer med anknytning till samhälls- och arbetslivet. Kursen ger fördjupade kunskaper om samtida och äldre litteratur av olika slag samt utvecklar din förmåga att förstå talat och skrivet språk även av mer komplex karaktär. ENGELSKA POÄNG Det centrala innehållet i kursen behandlar teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär. Du tränas i att använda engelskan på ett skiftande sätt såväl i tal som i skrift bland annat inom ett självvalt fördjupningsområde. Du stiftar även bekantskap med samtida och äldre litteratur inom olika genrer och du tränas i att känna igen olika stilistiska och retoriska grepp. Du utvecklar även strategier för att dra slutsatser om talat och skrivet språk när det gäller bland annat attityder, värderingar samt underförstådd betydelse. FYSIK 1a (DEL 1) 100 POÄNG Observera att kursen är utlagd på 2 terminer, 100 p HT 2015 och 50 p VT Det betyder att du bara kan söka de första 100 p av Fysik 1a under hösten. Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter 2) energi och energiresurser 3) strålning inom medicin och teknik 4) klimat och väderprognoser 5) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. 5

6 FYSIK 1a (DEL 2) 50 POÄNG Observera att kursen är utlagd på 2 terminer, 100 p HT 2015 och 50 p VT Detta är alltså fortsättningsdelen av kursen för dig som under VT 2015 läst 100 poäng Fysik 1a. Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter 2) energi och energiresurser 3) strålning inom medicin och teknik 4) klimat och väderprognoser 5) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. FYSIK POÄNG Kursen innehåller momenten 1) rörelse, krafter, 2) vågor, elektromagnetism, signaler, 3) universums utveckling, struktur samt 4) fysikens karaktär, arbetssätt, matematiska metoder. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. FÖRETAGSEKONOMI POÄNG Kursen behandlar företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar samt olika typer av företag och företagsformer. I samband med detta behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. Vi jobbar med grundläggande kalkylering, budgetering, bokföring och bokslut. I kursen ingår även grundläggande metoder i marknadsföring där företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring är viktiga delmoment. FÖRETAGSEKONOMI POÄNG Kursen bygger på företagsekonomi 1 och vi kommer att fördjupa oss i många olika aspekter från kurs 1. Vi kommer att jobba med kalkylering, lönsamhet, bokföring och bokslut. I kursen ingår även grundläggande metoder i marknadsföring där företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring är viktiga delmoment. GEOGRAFI POÄNG Du får insikt och kunskap om den roll människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan. Kursen tar upp frågor med både natur- och kulturgeografiskt innehåll rörande jordens tillkomst och utveckling, om vattnet och marken. Vi ser på människors olika levnadsvillkor samt hur vi påverkar omgivningen, men även på globaliseringens konsekvenser vad gäller ekonomisk verksamhet, lokal och regional utveckling, kopplat till en global värld. Du lär dig om vårt klimat här på jorden om den klimatförändring som nu sker, funderar på energianvändning och energiomställning för en framtida hållbar utveckling. Etiska frågor kopplas till befolkningsutvecklingen och konkurrensen om jordens resurser. HISTORIA 1b 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska förstå centrala händelser och utvecklingsförlopp under olika epoker i Sveriges, Europas och världens historia. Du ska förstå orsakerna och förloppet bakom långsiktiga historiska utvecklingsprocesser, som befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling, industrialisering, demokratisering, jämställdhetsutveckling. Även sådant som krig och konflikter, kolonialism, diktaturer, folkmord, migration, resursfördelning, fredsarbete och mänskliga rättigheter ska studeras och belysas på olika sätt. Kritisk granskning av olika källmaterial är också något du ska lära dig. HISTORIA 2a 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska fördjupa analysen och öka den historiska medvetenheten samt öka din förmåga att tolka historiska fenomen och kommunicera kring dem. 6

7 KEMI POÄNG Undervisningen i kemi utvecklar dina kunskaper om kemins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Du arbetar mycket med problemlösning inom ämnesområdet samt genomför, tolkar och redovisar experiment och observationer. Du utvecklar din förmåga att hantera kemikalier och utrustning i ett laboratorium. I kursen ingår problemlösning. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. KEMI POÄNG Kursen behandlar framför allt kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen ingår problemlösning. Det underlättar för dig att klara kursen om du har goda kunskaper i matematik från gymnasieskolan. LEDARSKAP OCH ORGANISATION 100 POÄNG Undervisningen i ämnet ledarskap och organisation syftar till att du utvecklar kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Vi jobbar med organisations- och ledarskapsteorier, ledarskapsfrågor på olika nivåer i en organisation, olika sätt att organisera en verksamhet enligt teorierna samt lär oss mer om motivationsskapande åtgärder och kommunikation. MATEMATIK 1a 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram. MATEMATIK 1b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. MATEMATIK 1c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring, sannolikhet och statistik samt problemlösning. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. MATEMATIK 2a 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1a ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 2b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1b ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 2c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 1c ger. Kursens centrala innehåll är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK 3b 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 2b ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. 7

8 MATEMATIK 3c 100 POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 2c ger. Kursens centrala innehåll är algebra, samband och förändring samt problemlösning. MATEMATIK POÄNG Kursen bygger på de kunskaper kursen 3c ger. Kursens centrala innehåll är aritmetik, algebra och geometri, samband och förändring samt problemlösning. NATURKUNSKAP 1a1 50 POÄNG Naturkunskap 1a1, 50p, bygger på grundskolans kunskaper och tar upp frågor om ekologi, energi och miljö. Kursen belyser ekosystem och samspelet mellan olika faktorer som påverkar detta såsom växter, djur och nedbrytare. Olika aspekter på hållbar utveckling diskuteras när det gäller människans resursutnyttjande och konsumtion. I kursen behandlas människans sexualitet och sexuell hälsa samt normer kring detta. NATURKUNSKAP 1a2 50 POÄNG Naturkunskap 1a2, 50p, tar upp ämnet livsstil och hälsa samt celler och genteknik. Kursen behandlar de naturvetenskapliga aspekterna på budskap och normer kring hälsa samt hur livsstilen påverkar hälsan när det gäller t.ex. kost, droger och träning. Genteknikens möjligheter och risker diskuteras ur ett etiskt såväl som ett evolutionärt perspektiv. NATURKUNSKAP 1b 100 POÄNG Kursen har samma innehåll som kurserna Na1a1 och Na1a2. Om du endast behöver betyg från en av dessa använder du resp. ansökningskod ovan! NATURKUNSKAP POÄNG Kursen behandlar naturvetenskapliga förhållningssätt och arbetsmetoder. Följande moment ingår. Materians uppbyggnad, organiska och oorganiska ämnen, organismers utveckling, människokroppens organ, historisk utveckling inom naturvetenskapen. PEDAGOGISKT LEDARSKAP 100 POÄNG Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar utgångspunkt i vetenskapen om människors liv och lärande i olika miljöer och fokuserar mötet mellan människor utifrån individ-, grupp- och ledarperspektiv. PRIVATJURIDIK 100 POÄNG Kursen privatjuridik syftar till att du utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet och yrkeslivet. Viktiga moment är familjerätt och arvsrätt, avtalsrätt, konsumenträtt, köprätt, fastighetsrätt och arbetsrätt. Vi jobbar med grundläggande juridiska begrepp och du får lära dig enklare metoder för juridisk problemlösning. PSYKOLOGI 1 50 POÄNG Målet för kursen är att du ska förstå psykologins historiska framväxt. Du ska kunna redogöra för olika inriktningar inom psykologin som den psykodynamiska-, den behavioristiska-, den psykobiologiskasamt den kognitiva inriktningen. Du ska förstå hur människors verklighetsuppfattningar, liksom uppfattningar om sig själva formas. Du ska också studera hur människan påverkas och formas genom att vara med i olika typer av gruppkonstellationer. Du ska förstå grunderna till psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress och stresshantering samt kriser och krisbearbetning. 8

9 RELIGIONSKUNSKAP 1 50 POÄNG Kursen ger dig kunskaper kring fem olika områden: religioner, livsåskådningar, etik, grundläggande värden i samhället samt tid för att arbeta med egen och andras försök att tolka livet. SAMHÄLLSKUNSKAP 1b 100 POÄNG Målet för kursen är att du ska få kunskaper om hur det svenska samhället har växt fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser med andra länder. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. SAMHÄLLSKUNSKAP POÄNG Målet för kursen är att du ska fördjupa dina kunskaper i aktuella samhällsfrågor, främst internationella frågor med Sverige som utgångspunkt. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala, geografiska och politiska perspektiv samt använda olika samhällsvetenskapliga metoder, teorier och modeller som redskap för dessa analyser. SOCIOLOGI 100 POÄNG Undervisningen i ämnet sociologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika teorier som finns om detta. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om människors handlingar, sociala relationer och sociala processer med utgångspunkt i såväl samhällsförändringar som människors möten i vardagen. SVENSKA POÄNG Kursen bygger på kunskaper du inhämtat från grundskolan. Den muntliga framställningen på kursen lär dig förutsättningar att tala inför grupp med fokus på mottagaren. I skrift ska du kommunicera, argumentera och reflektera utifrån bl a litteraturstudier. Du lär dig språkriktighet genom att bearbeta dina texter och prata om det svenska språket. Du får jobba med svenskans språkliga varianter och i kursen ingår även ett grundläggande moment av källkritik. SVENSKA POÄNG Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 1. Den muntliga framställningen på kursen sker på en utredande och argumenterande nivå i och inför grupp. Du kommer att få läsa och arbeta med litterära verk, inkluderat teater och andra medier, från olika tider, kulturer och epoker. Du kommer även att lära dig litterära och språkliga begrepp att använda i dina muntliga och skriftliga framställningar. SVENSKA POÄNG Denna kurs bygger på kunskaper du inhämtat från Svenska 2. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. I kursen ingår även fördjupade kunskaper i prosa, lyrik och dramatik, vilket studeras genom ett litteraturvetenskapligt perspektiv. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen ska syfta till att utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över din egen flerspråkighet och över dina egna förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. I undervisningen får du tillfälle att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk. Skönlitteratur, texter av olika slag och andra medier används som källa till insikt och att ge dig möjlighet att utveckla ett varierat och nyanserat språk. Skrivmomentet fokuserar på att skriva texter av kommunikativ och reflekterande art, medan den muntliga färdigheten fokuserar på presentation, argumentation och berättande. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 1 bygger på de kunskaper som grundskola eller grundläggande vuxenundervisning ger. 9

10 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen ska syfta till att ytterligare bredda och utveckla färdigheter och kunskaper i det svenska språket. Du ges möjlighet att reflektera över dina egen flerspråkighet och över dina förutsättningar att erövra och utveckla ett funktionellt och rikt andraspråk. Läsning och samtal om skönlitteratur från olika tider och kulturer ger underlag att utveckla språket. Språklig variation, språksläktskap och språkförändringar studeras. Både skrivmomentet och den muntliga färdigheten fokuserar på att utreda och argumentera. Innehållet väljs så att dina tidigare erfarenheter och kunskaper tas till vara. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 2 bygger på kursen Svenska som andraspråk 1. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK POÄNG Undervisningen bygger vidare på de kunskaper du har i svenska språket. Den muntliga framställningen på kursen fördjupar användningen och analysen av den retoriska arbetsprocessen. Du skriver och läser vetenskapliga texter kopplat till ämnet svenska. Vi läser och samtalar om skönlitteratur med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Vi jobbar med strategier för att du ska förstå och göra dig förstådd i samtal, diskussioner, debatter och föredrag. Du jobbar med texter av vetenskaplig karaktär, utredande och argumenterande, och deras textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag. Du jobbar även med referat- och citatteknik samt grundläggande kunskaper i källkritik. Förkunskaper: Svenska som andraspråk 3 bygger på kursen Svenska som andraspråk 2 SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Svenskt teckenspråk för hörande 2 bygger på kursen Svenskt teckenspråk för hörande 1. SVENSKT TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE POÄNG Svenskt teckenspråk är modersmål för personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder teckenspråk som kommunikationsmedel i skiftande sammanhang och omfattning. Tecknade språk har samma språkliga grundstruktur som talade språk. Samtidigt skiljer sig tecknade språk från talade språk när det gäller bland annat produktion, reception och grammatik. Kunskaper i svenskt teckenspråk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare samt att delta i studie- och arbetsliv där språket används. Kunskaper i svenskt teckenspråk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Svenskt teckenspråk för hörande 3 bygger på kursen Svenskt teckenspråk för hörande 2. 10

11 ORIENTERINGSKURS, HUR MAN LÄR 50 POÄNG Vill du bli bättre på att studera och nå bättre studieresultat? Kursen är till för dig, som vill förstå hur man gör ny information till sin kunskap. Du ska bli mer säker på att studera på egen hand och ta ansvar för dina studier. Du ska få större förståelse för olika förutsättningar för lärande och utbildning. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Du kan begära att få ett intyg. ORIENTERINGSKURS, VÅGA TALA 50 POÄNG Kursen ger råd och tips, som gör dig säkrare att tala inför en grupp. Genom praktiska övningar kommer du att lära dig att kontrollera stress, nervositet och talängslan. Du ska uppleva att du vågar och vill göra muntliga redovisningar i olika situationer. På orienteringskurser utfärdas inte betyg. Du kan begära att få ett intyg. GYMNASIEARBETE 100 POÄNG För att kunna ta ut en gymnasiexamen behöver du göra ett gymnasiearbete. Den kursen kan du endast söka när du befinner dig i slutet av dina studier och har uppnått cirka 2000 av de 2400 kurspoäng som krävs för en gymnasiexamen. Inriktningen på gymnasiearbetet bestäms av vilken gymnasieexamen du ska ta ut. De inriktningar som erbjuds är ekonomisk, humanistisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig. VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNING Komvux i Örebro erbjuder vård- och omsorgsutbildning för dig som arbetar, vill arbeta inom vården eller som har hela eller delar av vård- och omsorgsutbildningen och vill komplettera. Utbildningen går över tre respektive fyra terminer och innehåller alltid Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller grundkurser och valbara kurser på totalt cirka 1500 poäng. Förkunskapskrav: Behörighetskrav till Vård- och omsorgsutbildningen är svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, årskurs 9 eller motsvarande kunskaper. Lugnare tempo? Osäker på språket? Eller var det länge sedan du studerade? Då är Vård- och omsorgsutbildningen på 4 terminer något för dig. Här erbjuds du en lugnare studietakt, mer lärarledda timmar och möjlighet till extra stöd i svenska språket. 11 STUDIEGÅNG FÖR TRE TERMINER STUDIEGÅNG FÖR FYRA TERMINER Grundkurser termin 1 Grundkurser termin 1 Vård- och omsorgsarbete p Vård- och omsorgsarbete p Medicin p Hälsopedagogik 100 p Psykologi 1 50 p Orienteringskurs svenska 100 p Hälsopedagogik 100 p Grundkurser termin 2 Grundkurser termin 2 Etik och människans livsvillkor 100 p Vård- och omsorgsarbete p Psykiatri p Medicin p Specialpedagogik p Orienteringskurs svenska 100 p Vård- och omsorgsarbete p Grundkurser termin 3 Etik och människans livsvillkor Psykiatri 1 Specialpedagogik 1 Psykologi 1 Orienteringskurs svenska 100 p 100 p 100 p 50 p 50 p

12 GRUNDKURSER VÅRD OCH OMSORG ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR Ämnet människan är till sin karaktär tvärvetenskapligt med innehåll från filosofi, sociologi, vårdvetenskap, religionskunskap och samhällskunskap. Det behandlar de kulturella, etiska och sociala mönster som präglar människans liv. HÄLSOPEDAGOGIK Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. MEDICIN 1 Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. PSYKIATRI 1 Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. PSYKOLOGI 1 Målet för kursen är att du ska förstå psykologins historiska framväxt. Du ska kunna redogöra för olika inriktningar inom psykologin som den psykodynamiska-, den behavioristiska-, den psykobiologiskasamt den kognitiva inriktningen. Du ska förstå hur människors verklighetsuppfattningar, liksom uppfattningar om sig själva formas. Du ska också studera hur människan påverkas och formas genom att vara med i olika typer av gruppkonstellationer. Du ska förstå grunderna till psykisk hälsa och ohälsa med fokus på stress och stresshantering samt kriser och krisbearbetning. SPECIALPEDAGOGIK 1 Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 1 Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbetet ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. VÅRD- OCH OMSORGSARBETE 2 Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbetet ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning. Kursen bygger på vård- och omsorgsarbete 1. 12

13 VALBARA STUDIEUTGÅNGAR TERMIN 3 RESPEKTIVE 4 Inför din tredje (3) eller fjärde (4) termin av din utbildning ska du välja mellan tre olika utgångar. 1. Hälso- och sjukvård 2 Äldreomsorg 3. Psykiatri/ Funktionsnedsättning Obs! Inga valbara kurser startar med färre deltagare än Hälso- och sjukvård 2 Äldreomsorg Akutsjukvård 200 p Äldres hälsa och livskvalitet 200 p Medicin p Vård- och omsorg vid demenssjukdom 100 p Palliativ vård 100 p Hemsjukvård 100 p Valbar kurs* 50/100 p Valbar kurs* 50/100 p 3 Psykiatri/funktionsnedsättning Psykiatri p Specialpedagogik p Socialpedagogik 100 p Samhällsbaserad psykiatri 100 p * Valbara kurser som tillval termin 3 resp. 4 Kost, måltid och munhälsa 100 p Vård och omsorg specialisering 50 p Samhällskunskap 1a1 50 p Svenska 1/Svenska som andraspråk p Gymnasiearbete 100 p Gymnasiearbete 100 p är obligatoriskt om du tänker ta ut diplom Vård- och omsorgscollage (VOC). AKUTSJUKVÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Akutsjukvård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. HEMSJUKVÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Hemsjukvård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. KOST, MÅLTID OCH MUNHÄLSA Ämnet hälsa är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, socialmedicin och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och social varelse. 13

14 MEDICIN 2 Undervisningen i ämnet medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Medicin 2 bygger på kursen medicin 1. PALLIATIV VÅRD Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Palliativ vård bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. PSYKIATRI 2 Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Psykiatri 2, bygger på kursen psykiatri 1. SAMHÄLLSBASERAD PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Samhällsbaserad psykiatri bygger på kursen psykiatri 2. SAMHÄLLSKUNSKAP 1a1 Målet för kursen är att du ska få kunskaper om hur det svenska samhället har växt fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser med andra länder. Du får träna upp din förmåga att analysera och diskutera samhällsfrågor ur ekonomiska, sociala och politiska perspektiv. SOCIALPEDAGOGIK Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal. SPECIALPEDAGOGIK 2 Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Specialpedagogik 2 bygger på kursen specialpedagogik 1. SVENSKA 1/SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1 Du som gör detta tillval kommer, efter kartläggning av dina kunskaper, att placeras i ordinarie grupper. Se sid 9. 14

15 VÅRD OCH OMSORG VID DEMENSSJUKDOM Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Äldres hälsa och livskvalitet bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2. VÅRD OCH OMSORG SPECIALISERING Undervisningen i ämnet vård och omsorg specialisering ska syfta till att eleverna fördjupar sina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda relevanta begrepp och teorier inom kunskapsområdet samt förståelse av hur dessa kan omsättas i arbetet inom det valda kunskapsområdet. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att kritiskt granska och resonera kring kunskapsområdet. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera och samarbeta med andra med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. ÄLDRES HÄLSA OCH LIVSKVALITÉ Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser. Äldres hälsa och livskvalitet bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2. GYMNASIEARBETE (VÅRD OCH OMSORG) Obs! Endast sökbar i samband med Komvux tre utgångar, se sid 13. Gymnasiearbete 100p är obligatoriskt om du tänker ta ut Diplom Vård- och omsorgs Collage (VOC). DIPLOM VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE (VOC) Komvux i Örebro är certifierade av Vård- och Omsorgscollege. Detta är en kvalitetsstämpel som innebär att du som elev får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens du behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. För att få diplom från Vård- och omsorgscollege ska den studerande ha minst 1500 p inklusive gymnasiearbete 100 p. Av dessa ska p vara programgemensamma. 950 p är obligatoriska, därtill är det frivilligt att välja svenska och samhällskunskap. 15

16 EGET SCHEMA TID MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Kväll 16

17 SÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, SÄRVUX Särvux finns för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Här väljer du att studera olika kurser. Studierna sker i små grupper av lärare med specialpedagogisk kompetens. Du och din lärare gör tillsammans en studieplan. Ansökningsblanketten finns på vår hemsida. Där kan du också läsa om vad de olika kurserna innehåller. orebro.se/sarvux De här kurserna finns att söka och ger betyg efter avslutad kurs: Biologi Engelska Fysik Geografi Historia Kemi Matematik Människan Naturkunskap Religionkunskap Samhällskunskap Service och bemötande Svenska Svenska som andraspråk Teknik De här kurserna finns att söka och ger intyg efter avslutad kurs: Språk och kommunikation Natur och miljö Individ och samhälle Teckenspråk för hörande Information lämnas av: Eva-Britt Björk, e-post: Terese Hammer, e-post: Eva Pontoppidan, e-post: Telefon:

18 BRA ATT VETA ANSÖKAN Ansökan görs digitalt och du hittar mer information på orebro.se/komvux. ANTAGNINGSBESKED Skickas ut 2 3 veckor efter sista ansökningsdag. CITYAKADEMINS STUDIEPLAN Du som är vuxenstuderande är välkommen till Studieplanet. Hit kan du komma oavsett om du läser på Komvux eller på SFI. På Studieplanet finns lärare i svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och historia. De handleder dig i ditt lärande. Cityakademin erbjuder även logopedutredning av språklig förmåga, läsning och skrivning/dyslexi. På Studieplanet finns grupprum och ett flertal arbetsplatser med eller utan dator. Under våra öppettider kan du komma och gå som du vill. Här är det du som bestämmer vad, när och hur du vill lära dig. Lärare finns på plats måndag-fredag kl Du hittar Cityakademin i samma hus som Stadsbiblioteket, två trappor upp. Vill du förbereda dig inför dina matematikstudier så finns filmer och räkneövningar på Vill du läsa mer om Studieplanet så hittar du det på orebro.se CSN När du läser på Komvux kan du få studiemedel för heltid eller deltid beroende på hur många poäng du läser i genomsnitt per vecka. För varje kurs får du ett visst antal studiestödspoäng (ssp). Du kan få studiemedel om du läser på heltid eller på deltid (100, 75 eller 50 procent). Läser du mindre än 50 procent kan du inte få studiemedel. För heltidsstudier krävs 20 ssp/vecka. För studier på 75 procent krävs minst 15 ssp/vecka och för studier på 50 procent krävs minst 10 ssp/vecka. Du kan söka studiemedel på För mer information eller frågor om studiestöd kontakta CSN FLERFORMSSTUDIER Många av de gymnasiala kurserna bedrivs som flerformsstudier. Det innebär att studierna sker genom en kombination av lektioner, individuella träffar och nätbaserat arbete. Normalt erbjuds lektionstider både dagtid och kvällstid. Genom samtal med läraren kommer ni fram till hur du på bästa sätt ska genomföra kursen med fokus på dina förutsättningar. Flerform ersätter de gamla studieformerna dag, kväll och distans. FRONTER På Komvux använder vi lärplattformen Fronter som stöd för din undervisning. Fronter är helt webbaserad och du behöver inte ladda ner något på din dator. Dina inloggningsuppgifter får du av någon av dina lärare vid terminsstart. Genom att använda Fronter får du ett bra verktyg och ett bra komplement till dina lektioner och dina kursböcker. På vår hemsida hittar du en länk till Fronter. INDIVIDUELL STUDIEPLAN För att du ska nå dina studiemål på bästa sätt ska du tillsammans med studie- och yrkesvägledare göra en studieplan. Du får hjälp med detta av studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter. Om du redan är inskriven för studier på Komvux hänvisas du till studie- och yrkesvägledare på din skola. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Du är behörig att söka till Komvux från och med höstterminen det år du fyller 20 år, eller har slutbetyg från gymnasieskolan. Komvux är en del av det offentliga skolväsendet och studierna är därför kostnadsfria. Du betalar dock själv dina läromedel. Kurser med färre sökande än tio (10) kommer inte att starta. 18

19 KURSUTBUD I den här kurskatalogen finns uppgifter om studietider och preliminärt kursutbud. Kursutbudet styrs av de sökandes behov och efterfrågan och kan därmed komma att ändras. Kurser med färre sökande än tio (10) kommer inte att starta. Om du, för att ta ut en gymnasie-, eller yrkesexamen, har behov av någon kurs som inte finns i vår kurskatalog tar du kontakt med studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter eller Komvux. PRÖVNING Prövningsperiod 1 ht 15: 12 september resp. 19 september. Prövningsperiod 2 ht 15: 7 november resp. 14 november. Prövningsperiod 1 vt 16: 13 februari resp. 20 februari. Prövningsperiod 2 vt 16: 16 april resp. 23 april. Anmälan ska göras senast 3 veckor innan prövningen. För mer information se vår hemsida. RECEPTION Finns på såväl Rudbecksskolan som Nikolaiskolan. Här kan du få hjälp eller hänvisning till rätt person för ditt ärende. För öppettider se vår hemsida. SCHEMA Preliminärt schema för våra olika kurser kommer att publiceras på vår hemsida några veckor innan kursstart. SISTA ANSÖKNINGSDAG Hösttermin 2015 Period 1: 8 juni Period 2: 31augusti 2015 (endast grundläggande). Vårtermin 2016 Period 3: 1 december Period 4: 18 januari 2016 (endast grundläggande). STUDIEHALL På både Nikolaiskolan och Rudbecksskolan finns en studiehall där du kan studera på egen hand när du inte har lektion. Här kan du kan också få stöd och hjälp av pedagoger på plats. STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Du som studerar på Komvux kan vända dig till studie- och yrkesvägledare på Rudbecksskolan och Nikolaiskolan. Här kan du få hjälp med att planera dina studier, göra ansökan, diskutera utbildningsmål m.m. Du som inte studerar på Komvux vänder dig till Vägledningscenter. STÖDFUNKTIONER På Komvux finns en specialpedagog samt en kurator. De träffas på Nikolaiskolan i A-huset. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. TERMINSTID Höstterminens tider är 10 augusti till 18 december Vårterminens tider är 11 januari till 27 maj Vissa av de grundläggande kurserna har även starttid 19 oktober 2015, respektive 7 mars TRÅDLÖST NÄTVERK OCH ELEVDATORER Tillsammans med ditt antagningsbesked får du inloggningsuppgifter till skolans trådlösa nätverk och elevdatorer. VALIDERING I vissa kurser kan du tillgodoräkna dig erfarenheter/kunskaper som du redan har. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscenter. 19

20 KOMVUX kommunal vuxenutbildning i Örebro kommun Gymnasiekurser Vård och omsorgskurser Särskild utbildn. för vuxna RUDBECKSSKOLAN Grundläggande kurser NIKOLAISKOLAN Kungsgatan Manillagatan Box Box Örebro Örebro orebro.se/komvux VÄGLEDNINGSCENTER studie- och yrkesvägledning Drottninggatan 3, Örebro orebro.se/vagledningscenter Örebro kommun Komvux orebro.se/komvux 2015 FOTO: APELÖGA / SCANDINAV BILDBYRÅ. TRYCKERI: EDITA BOBERGS. PRODUKTION: KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN. 20

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år, dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20, eller ha slutförd gymnasieutbildning.

Läs mer

Våren 2014. Information och kursutbud

Våren 2014. Information och kursutbud Våren 2014 Information och kursutbud Välkommen! I katalogen finner du kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Vilket är ditt mål med att studera? Behöver du hjälp inför ditt val, kontakta gärna en

Läs mer

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad

Komvux Malmö Pauli. Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015. på Pauliskolan. Malmö Stad Komvux Malmö Pauli Ett steg i rätt riktning! Kursutbud Hösten 2015 på Pauliskolan Malmö Stad 2 Innehåll Innehåll 3 Innehåll Komvux Malmö Pauli... 7 Information... 7 Receptionen... 7 Studie- och yrkesvägledning...

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2013-2014

Vuxenutbildningen i Eslöv Läsåret 2013-2014 Läsåret 2013-2014 Välkommen du med! Innehåll Välkommen till Vuxenutbildningen i Eslöv...4 5 Allmän information...6 7 Gymnasial utbildning... 8-12 Studieverkstaden/Bibliotek... 13 Grundläggande utbildning...14-16

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux!

C3L - Centrum för LivsLångt Lärande. Vuxenutbildningen i Tyresö KURSUTBUD. Hösten 2009. Sök före 31 maj! Ansök på www.c3l.se. Nyhet Yrkesvux! C3L - Centrum för LivsLångt Lärande Vuxenutbildningen i Tyresö Ansök på www.c3l.se KURSUTBUD Hösten 2009 Sök före 31 maj! Nyhet Yrkesvux! Information C3L Centrum för LivsLångt Lärande Bollmora Gårdsväg

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier

het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier het framtid Vuxenutbildningar i Flen, Vingåker och Katrineholm -nya möjligheter på arbetsmarknaden och vidare studier Vuxenstudier i Flen, Katrineholm eller Vingåker All utbildning som presenteras i katalogen

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.

Kurs. katalog. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka Albert Einstein Kurs katalog 2001 Birgerskolan - Komvux i Ystad Kontakta oss Postadress Internet

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL

78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 78 KURSER INDIVIDUELLT VAL 2015/2016 De Geer, Eber, Haga, Kungsgård Du har under din gymnasietid möjlighet att välja 200 poäng inom det individuella valet från de kommunala gymnasiernas katalog med 78

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSKATALOG för årskurs 2012

KURSKATALOG för årskurs 2012 KURSKATALOG för årskurs 2012 Kurserna är sorterade i bokstavsordning Samtliga kurser kan läsas som individuellt val Förklaringar: Ämne: Vilket ämne kursen tillhör Eventuell begränsning, t.ex. att kursen

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer