Ämnesintroduktion. Varför incidenthantering? Vårt mål? Incidenthantering - Datautvinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ämnesintroduktion. Varför incidenthantering? Vårt mål? Incidenthantering - Datautvinning"

Transkript

1 Ämnesintroduktion Incidenthantering - Datautvinning Varför incidenthantering? Anledningen till att ett system ska analyseras är att en incident inträffat. Vad är en incident? Informationsstöld Systemintrång/ -försök Innehav av olaglig information Överbelastningsatacker/ resursstöld Utpressning/ -försök (12) Vårt mål? Klarlägga om en incident inträffat På ett granskningsbart sätt isolera och hantera bevis Underbygga åtal Förebygga Minimera driftstörningarna Förhindra ryktesspridning (13) 1

2 Översikt hela processen (15) Metodologi/ strategi Hur har systemet påverkats? Har man stulit data? Finns det misstänkta? Är incidenten känd? Vilka kostnader innebär de olika lösningarna? Vilka juridiska verktyg kan vi använda? Vilka interna verktyg kan vi använda? (20) Inhämtning Granskningsbart All tillgänglig data Etiskt korrekt Passiv inhämtning Aktiv inhämtning (26) 2

3 Analys Extrahera informationen Enorma mängder data måste sållas Specialistkunskaper Återskapa raderat data Skapa tidslinjer (29) Rapport Dokumentera noggrant Granskningsbar process Skriv för åklagaren, personalavdelningen, styrelsen Använd standardmallar (30) Åtgärd Vad är uppdragsgivarens huvudprioritet? Återställ system Åtgärda eventuella säkerhetshål Skapa en förberedande procedur (lär av dina misstag) Validiera (31) 3

4 Preventivt arbete Dokumentation och konfiguration av befintliga system Underlätta för initial respons Efter en incident inträffat vill vi ha svar på Vad har hänt? Vilka system påverkades? Vilken information påverkades? Vilka filer har modifierats? Vem kan ha orsakat incidenten? På vilket sätt ska verkstad som vanligt återupprättas? (34) Prevention - översikt Identifiera riskerna Förbered systemets noder för initial respons och återställning. Förbered nätverket genom att vidta säkerhetsåtgärder Skapa riktlinjer och styrdokument Skapa en verktygslåda Skapa ett kompetent arbetslag (34) 4

5 Riskanalys Affärsanalys Kritiska områden Unika kompetenser Konfidentiell information Ickepublik privat information 90-95% av attackerna kommer innifrån! (36) Förbereda enskilda noder Skapa checksummor för kritiska filer Konfigurera loggsystemet Uppdatera försvaret Virusskydd Brandväggar Systempolicys Ta backuper Utbilda användarna (36) Checksummor Ett värde baserat på en viss datamängds attribut. Exempel: Checksumman för en apelsin skulle kunna vara rund och orange Checksumman för en datafil som består av värdena 2, 7, 9, 5, 3 skulle kunna vara 6 om algoritmen för att beräkna checksumman var att ta entalsdelen av summan av de ingående elementen ( =26) Kan användas för att avgöra vilka filer som ändrats Måste beräknas och sparas undan INNAN incidenten Kryptografisk checksumma = icke trivialt att göra beräkningen baklänges eller för att nå en viss slutsumma (37) 5

6 Demo md5sum (37) Demo md5sum-script (38) Loggning - OS Unix/Linux syslogd /etc/syslog.conf acct lastcomm / acctcomm Windows Security policies / auditing Även filer and foldrar (39) 6

7 Loggning att tänka på Logga till filer som endast administratören har tillgång till Logga till en säker fjärrnod Logga så mycket som är möjligt - du kan alltid sortera senare Logga IP inte namnupplösta identiteter (43) Exempel: Sub-seven Man hade fått in en trojan i systemet. Systemet var möjligtvis infekterat. Detta upptäktes av antivirusmjukvaran. Grundinställningen i antivirusmjukvaran var att ta bort risker, vilket gjordes Nu kunde man i efterhand se att systemet hade varit utsatt men efterssom bevisen hade raderats så kunde ingen vidare undersökning göras. Hade trojanen funnits kvar men i karantän så hade man kunnat analyserat den och sett vilken konfiguration den haft vilka portar den jobbade på osv Med denna information hade det gått att analysera vilka noder som smittats (45) Se över säkerheten Var uppdaterad, både informationsmässigt och mjukvarumässigt Avaktivera onödiga tjänster Oanvända Okända Konfigurera noggrant Konfiguration kan vara komplext och motsägelsefullt Dålig konfiguration kan öppna säkerhetsluckor (46) 7

8 Backup Backup är alltid bra för återställning/ analys MEN Fanns trojanen/ viruset/ rootkitet innan du tog backup så finns den där efter du återställt systemet igen Exakt VAD gör backupprogrammet med filerna? Hur påverkar det analysen? (47) Utbilda användarna Användaren är en svag länk Varför hacka ett lösenord när man kan ringa och fråga? Vissa användare vill experimentera, sätta upp egna tjänster osv. Kanske inte bara påverkar säkerheten för DEN noden utan hela systemet En lösning är kanske att erbjuda en skyddad miljö för lekstuga (48) Nätverket Brandväggar Intrångsvarning Accesskontroll Skapa en topologi som tillåter monitorering Kryptera trafik Autentisera användare Använd NTP eller liknande (49) 8

9 nmap Demo Kryptering Använd ssh, scp Blockera osäkra protokoll Går även att föra in på en övergripande nivå (52) Policies och metoder Exempel (53) 9

10 Användaravtal Ta hänsyn till Affärsaspekten Lagligheten Den politiska aspekten Tekniska möjligheter Användaravtalet påverkar hur användaren hanterar systemet, även om det inte påverkas i den riktning du hoppats på. (63) Skapa din egen verktygslåda Skapa policies Skapa procedurer och metoder Hårdvara Mjukvara Nätverksmonitor (67) Hårdvara Kraftfull dator med lagringskapacitet och backupmöjligheter Möjlighet att koppla in en stor bredd av olika hårdvaror Övrigt smått och gott Verktyg för bevishantering (67) 10

11 Mjukvara Operativsystem Bootdiskar Forensisk mjukvara Drivrutiner Backup (68) Nätverk Nätverksanalysator kan vara Speciell hårdvara Dator med speciell mjukvara och nätverkskort i promiskuös mode (68) Team Målet Formell granskningsbar process Fördomsfri (unbiased) Snabbt kunna dra slutsats om intrång verkligen skett Kunna uppskatta skadans omfattning Kunna erbjuda 24/7-support under ärendet Kontrollera och begränsa incidenten Samla in och dokumentera bevis Kunna hämta in ytterligare resurser vid behov / top management Kunna bidra med expertutlåtanden (69) 11

12 Utbilda teamet Specialistkunskaper är färskvara Lagar ändras Politik ändras Ett community kan vara ett bra stöd (70) Förbered Läs Incident Response, s 1-32 Skriv max en A4 om ett verkligt fall. Relatera till incident-kedjan. Förbered Läs Incident Response, s Läs utdrag 1 ur FörUndersökningsProtokollet (FUP) för målet Pirate Bay Fundera på vad som sägs med bakgrund av dagens föreläsning Fundera över Vilka argument finns det för att använda checksummor? Hade man inte lika gärna kunnat jämföra hela filer med filer ur backupen? Valfria fördjupningsuppgifter Läs fördjupning om hur md5 fungerar Läs fördjupning om svagheter hos md5 Läs fördjupning om hur man kan använda nmap 12

Avancerad åtkomstkontroll med Network Access Control. Robert Ödling. Examensarbete i Teknisk Datavetenskap, TDBD01, 20p

Avancerad åtkomstkontroll med Network Access Control. Robert Ödling. Examensarbete i Teknisk Datavetenskap, TDBD01, 20p Umeå Universitet Institutionen för Datavetenskap Examinator: Per Lindström, perl@cs.umu.se Handledare universitet: Jerry Eriksson, jerry@cs.umu.se Handledare företag: Christer Johnson, christer.johnson@baesystems.se

Läs mer

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys

Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Kandidatuppsats IT-Forensik och Informationssäkerhet Motåtgärder vid IT-forensisk liveanalys Afrim Cerimi & Joakim Norén Högskolan i Halmstad, IDE Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik

Läs mer

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS Solution Brief SAMMANFATTNING Nya säkerhetshot kräver en ny form av säkerhetshantering. De som arbetar med it-säkerhet behöver en systemarkitektur

Läs mer

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker.

Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. Säkerhet. Hoten mot informationsnäten att bedöma och hantera risker. 2 Hur skapar du det säkra nätverket? IT-säkerhet är en fråga om att bedöma och hantera den risk som företaget utsätts för det som vanligtvis

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Säkerhetsrisker vid användning av privata mobila enheter i verksamheter och hantering av dessa

Säkerhetsrisker vid användning av privata mobila enheter i verksamheter och hantering av dessa Säkerhetsrisker vid användning av privata mobila enheter i verksamheter och hantering av dessa Kandidatuppsats, 15hp, SYSK02 Informatik Datum: 2012-04-27 Författare: Sebastian Dehman Författare: Alex Welin

Läs mer

Vad är en datorincident? Incidenthantering

Vad är en datorincident? Incidenthantering Incidenthanteringsplan och preliminära undersökningar Vad är en datorincident? Incidenthantering INCIDENTHANTERING Datorincidenter och informationspolicy En datorincident är En händelse som strider mot

Läs mer

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter HJÄLPMEDEL INOM EHEMTJÄNST... 2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 2 PÅ KRYPTERING... 3 AUTENTISERING... 4 BEHÖRIGHETER... 7 LOGGNING OCH SPÅRBARHET... 7 BACKUPER...

Läs mer

En undersökning i datasäkerhet för hemanvändare Är det nödvändigt att använda brandvägg?

En undersökning i datasäkerhet för hemanvändare Är det nödvändigt att använda brandvägg? Blekinge tekniska högskola Höstterminen 2006 En undersökning i datasäkerhet för hemanvändare Är det nödvändigt att använda brandvägg? Författare Handledare Examinator Henrik Johansson Birgitta Hermanson

Läs mer

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet

Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Säkerhet i Microsofts infrastruktur i molnet Den här rapporten innehåller en introduktion till Online Services Security and Compliance-teamet, som ingår i avdelningen Global Foundation Services som sköter

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet

Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Privatpersoners säkerhetsmedvetande - Kring användandet av kreditkort på Internet Lunds universitet Informatik Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: April, 2008 Författare: Ron

Läs mer

Introduktion till säkerhet Grundläggande begrepp

Introduktion till säkerhet Grundläggande begrepp Introduktion till säkerhet Grundläggande begrepp Marcus Bendtsen Institutionen för Datavetenskap (IDA) Avdelningen för Databas- och Informationsteknik (ADIT) Förändringar Två ytterliga riskanalysmetoder

Läs mer

Information och nätverkssäkerhet. Miguel Soriano

Information och nätverkssäkerhet. Miguel Soriano Information och nätverkssäkerhet Miguel Soriano Författare: Miguel Soriano Titel: Information och nätverkssäkerhet Översatt av: Dalibor Svoboda Publicerad av: České vysoké učení technické v Praze Sammanställt

Läs mer

Penetrationstest. EXAMENSARBETE våren 2014. Författare. Marcus Berntsson

Penetrationstest. EXAMENSARBETE våren 2014. Författare. Marcus Berntsson EXAMENSARBETE våren 2014 Sektionen för hälsa och samhälle Programområdet för datavetenskap IT-driftteknikerprogrammet Penetrationstest Författare Marcus Berntsson Dokumentblad Högskolan Kristianstad 291

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2010-11-22 Beslut 1(23) Informationssäkerhetspolicy Universitetsledningen fastställde 2010-11-22 Ledningssystem för informationssäkerhet för Linköpings universitet. Detta dokument tar sin utgångspunkt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Studie av säkerhetsanalysarbete

Studie av säkerhetsanalysarbete Arena College Examensarbete Kvalificerad konsult juni 2004 inom IT-säkerhet Författare: Anders Berndt Handledare: Stefan Hansson LIA-företag: WM-data IT-support Studie av säkerhetsanalysarbete En jämförelse

Läs mer

TIO SÄTT för cyberbrottslingar att utnyttja IT-avdelningars svagheter

TIO SÄTT för cyberbrottslingar att utnyttja IT-avdelningars svagheter Whitepaper TIO SÄTT för cyberbrottslingar att utnyttja IT-avdelningars svagheter Be Ready for What s Next. Tio sätt för cyberbrottslingar att utnyttja IT-avdelningars svagheter Om du inte redan har gjort

Läs mer

Krav för säkra molntjänster

Krav för säkra molntjänster Institutionen för informatik Krav för säkra molntjänster Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 och SYSK03 i informatik Framlagd: 2011-06-08 Författare: Linn Bjärvall Martin Ståhl Handledare: Anders

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer