Verksamhets- berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 Verksamhets- berättelse Socialdemokraterna i Stockholm

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Personal 4 Utsedda av årsmötet 5 Styrelsens verksamhet 7 Utskott/mellanled 8 Verksamheter 14 Utåtriktad verksamhet 15 Representantskap 19 Kommunikation och information 22 Grundorganisationer 24 2

3 Inledning 2008 var året då nyliberalismen i västvärlden krockade med verkligheten. En internationell lågkonjunktur förvärrades och i flera länder fanns bara förluster kvar att redovisa. Tillväxt byttes mot avmattning. Bankväsendet bröt ihop i flera delar av västvärlden och statliga kreditsystem fick skapas för att stödja ekonomier som stod på gränsen till sammanbrott. De nyliberala vindar som blåst över västvärlden fick ett tvärt slut. Ingen kunde påstå att fria marknadskrafter var lösningen på de problem som rullade fram över världen. Dessvärre får kollapsen på de internationella kreditmarknaderna följder i den reala ekonomin. Arbetslösheten växer och många människor drabbas hårt när banker och företag drar ned sina utgifter. Även Sverige drogs med i den utförsbacke som väntar ekonomierna världen över. För svensk del drabbas bilindustrin hårdast, men även andra branscher väntas dras med i raset. Den borgerliga regeringen i Sverige har visat sig vara handlingsförlamad när den ställdes inför svårigheten att möta en ekonomisk kris. Åtgärder har uteblivit eller satts in för sent. Istället växer nu arbetslösheten även i den offentligt finansierade välfärdssektorn. Kommunerna varslar om uppsägningar. I Stockholm väntas såväl kommunen som landstinget dra ned på antalet välfärdsarbetare vilket kommer att förstärka lågkonjunkturens effekter. Trots växande behov i sjukvård, skola och omsorg väljer den borgerliga majoriteten att sänka skatter framför att satsa på kvalité i välfärden. Tyvärr är det många människor som kommer att drabbas av följderna från denna omvända konjunkturpolitik. Det politiska året 2008 var också ett förberedelseår för Socialdemokraterna i Stockholm. Fyra rådslag genomfördes i hela partiet kring framtidens politiska utmaningar. Ämnena var kring miljö, välfärd, jobb och internationellt. Arbetet bedrevs i föreningarna och redovisades till partistyrelsen inför den stundande partikongressen. Organisationen fick en översyn och ett längre arbete nådde sitt slut då arbetarekommunen slutförde sin stadgerevision som hade pågått i flera år. Ett förslag till nya stadgar antogs vid årsmötet. De s k områdesföreningarna bytte namn till områdesorganisationer och representantskapet fick en ny representativ beräkningsgrund. Förberedelser inför de valrörelser som väntar tog sig konkreta former under året genom att utbilda kampanjledare inför stundande EU-parlamentsval och kyrkoval. En medlemsvärvningskampanj har genomsyrat årets utåtriktade verksamhet, Bli supporter. Aktiviteten, som i huvudsak genomfördes på stadens torg och som kompletterats med dörrknackning, gav 625 nya medlemmar, vilket var ett välkommet tillskott till arbetarekommunens medlemsantal. Bosse Ringholm Tomas Rudin Maria Bosdotter Catarina Carbell Abdo Goriya Karin Gustafsson Carin Jämtin Dag Larsson Teres Lindberg Veronica Palm Anders Ygeman 3

4 Personal Kommunsekreterare Tomas Rudin Ombudsmän Kurt Blank, hedersombudsman Ing-Marie Gidlööf Janne Järvinen Tina Rönngren Kenneth Strömberg Lasse Åsberg Valkretssekreterare Linda Håkansson Assistenter Arne Ahlström Josefine Boman, tjänstledig 1 januari - 31 maj Dina Eveneus, vikariat 1 januari 31 maj Ulla Löfven, tjänstledig 1 mars - 31 augusti Lena Niesink Tina Skogh, tjänstledig Lena Tiihonen Jamila Woso Praktikant Jeanette Hemmingsson 1 september 31 december 4

5 Utsedda av årsmötet Styrelse Bosse Ringholm Tomas Rudin Maria Bosdotter Catarina Carbell Abdo Goriya Karin Gustafsson Carin Jämtin Dag Larsson Teres Lindberg Veronica Palm Anders Ygeman Ersättare Lowisa Anderzon Linnea Björnstam Kaj Nordquist Johan Sjölander Anna Kettner Jan-Olof Gustavsson Jens Lundberg Ylva Johansson Mariana Buzaglo Börje Vestlund Dimitrios Soulios Adjungerade Emma Lindqvist, SSU-distriktet Laila Naraghi, Broderskapsdistriktet Maria Östberg Svanelind, Kvinnodistriktet Revisorer Ordinarie Seve Boudrie Anita Modin Gun Risberg Ersättare Sigurd Eliasson Lazarus Kulaba-Malingha Gunnel Färm 5 Valberedning Ordinarie Karin Wanngård, sammankallande Olle Burell Lena Dahlström Bosse Andersson Ornina Younan KG Westlund Katina Staf Ersättare Robert Johansson Jenny Åkerlind Ulf Ekberg Mary Johansson Magnus Dannqvist Birgit Marklund Johan Heinonen Fanbärare Ordinarie Alvar Alaperä Britten Lagerkvist Tranströmer Hans Ravelius Ida Seing Ersättare Rustan Rydman Tove Frimodt Paul Trossö Melad Issa Partistyrelsens förtroenderåd Ordinarie Maria Bosdotter, Elisabeth Brandt Ygeman, Karin Gustafsson, Dag Larsson, Emma Lindqvist, Roger Mogert, Manlio Palocci, Tomas Rudin Ersättare Maria Östberg Svanelind, Jens Orback, Mervi Mäkinen Andersson, Leif Rönngren, Margarita Pulido, Johan Sjölander, Mia Sundelin, Robert Johansson

6 25 direktvalda Ordinarie Somar Al Naher, Milly Namiro Darlson, Bo Elmgren, Bert Eriksson, Ann-Marie Furumark, Anita Gradin, Leif Gustafson, Mats Hulth, Per-Erik Kull, Britten Lagerkvist Tranströmer, Anne-Marie Lindgren, Siv Lindh, Galina Monsalves Leal, Erik Nilsson, Inger Segelström, Daniel Suhonen, Maj Britt Theorin, Carl Tham, Leni Björklund, Bawer Kevir, Emma Lennartsson, Mårten Lilja, Jens Orback, Jan-Olof Wennberg samt Irene Wennemo Ersättare Victor Montero, Gun-Britt Mårtensson, Charlie Magnusson, Gunnel Färm, Jesper Schönbeck, Petra Engman, Johannes Hämler, Lena Josefsson, Göran Eriksson, Petra Östlund, Per-Olof Ångman, Madelene Syrén, Claudio Skubla, Helena Lanzer-Sillén, Jerry Adbo, Carina Paulsson, Nicklas Nilsson, Ebla Younan, Jörgen Zetterberg, Mia Pärni, Melad Issa, Novin Harsan, Alessandro Ingrao, Linda B Larsson, Harald Ullman Granskningsutskottet Ordinarie Anna Schönbeck, sammankallande, Gert Abelt, Norma Aranda De Gutiérrez, Elsemarie Bjellqvist, Per-Olof Jönsson, Åke Reisnert, Björn Sund Ersättare Yvonne Nordlund, Owe Olausson, Anita Frostérus Jonsson, Per-Magnus Lingen, Christina Järnstedt, Per Aldeborg, Madelene Andersson Kallberg 6

7 Styrelsens verksamhet Styrelsen har under året genomfört månadsvisa sammanträden. Arbetet har förlagts till kvällstid för att så många som möjligt ska kunna delta. Närvaron har varit god. Inom styrelsen har ett särskilt arbete påbörjats med att följa föreningarnas utvecklingsarbete. Styrelsen har mellan sig fördelat samtliga föreningar och öppnat upp en kommunikation mellan föreningen och styrelsen. Frågor som har diskuterats har varit medlemsvärvning, medlemsutveckling, organisationsutveckling och förväntningar på arbetarekommunens styrelse och kansli. Arbetet har gått bra och väntas fortsätta under 2009 Valförberedelser 2008 var året då vi fick tid och möjlighet att jobba med uppbyggnad av organisationen för kommande valrörelser. En valstrategi för perioden antogs av Arbetarekommunens styrelse i augusti. Strategin bygger på en idé om en decentraliserad valorganisation, med fem lokala valcentrum (innerstaden, t-grön syd, t-röd sydväst, t-grön väst, t-blå norr), en central valledning med övergripande funktioner och distribution. En central dörrknackningsturné och call-center på flera språk, kommer också att finnas. Områdesföreningarnas ordföranden och kampanjledare och mellanledens ordföranden och kampanjledare sammankallades till en träff. Hela gruppen träffades på en två dagars konferens i september då strategi och metoder gicks igenom. En valledarutbildning har genomförts under Områdesföreningarnas ordföranden och kampanjledare utbildades vid tre tillfällen varav en var förlagd till Bryssel. Utbildningen har omfattat mobiliseringsarbetet och valorganisationen lokalt inför 2009 och 2010 samt EU-kunskap inför EU-valet Gruppen har till uppgift att samordna alla valförberedelser och valinsatser inför de tre kommande valrörelserna. Jämställdhet Socialdemokraterna har som en av sina målsättningar att verka för jämställdhet i samhället. Det betyder att vi såväl i vår organisation som i den politik vi driver har en tydlig strävan för en ökad jämställdhet. Vi arbetar aktivt efter principen att välja jämställd representation i så många organ som möjligt, för att garantera att såväl kvinnor som män är delaktiga i de beslut vi fattar. Inom arbetarekommunen förändras representationen i våra organisationsled varje år. För att synliggöra, och i ett senare skede balansera, förändringar som skapar obalans i representationen har vi som regel att redovisa statistik uppdelad på kön. Att vi har jämställd representation i våra organ garanterar däremot inte att det finns en kvalitativ jämställdhet, det vill säga att både kvinnor och män verkligen har samma delaktighet och reella makt. En del arbete har under året skett för att öka den kvalitativa delaktigheten för fler genom förändringar i representantskapets arbetsformer. Som organisation har vi dock mycket att göra för att utveckla och strukturera arbetet mer. Vår ambition är att utveckla detta arbete under kommande verksamhetsår. I det politiska arbetet har styrelsen under året tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med att skriva ett nytt Jämställdhetspolitiskt program. Detta kommer att behandlas av representantskapet under verksamhetsåret och ligga till grund för en tydligare politik för ökad jämställdhet. En samordningsgrupp mellan partistyrelsen, länets partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun tillsattes. 7

8 Utskott/mellanled Äldreutskottet Äldreutskottets sammansättning: Catarina Carbell Ordförande Kurt Blank Sekreterare Eva Andersson Spånga/Tensta, från sept -08 Ulla-Liza Blom Östermalm Björn Burell Kista/Rinkeby Rolf E Carlsson Skärholmen, till mars -08 Juan Carlos Cebrian Adjungerad Ulla-Karin Cederblad Bromma, från april -08 Barbro Forsberg Älvsjö Kjell Fredriksson Enskede/Årsta Lars Furehed Bromma, till mars -08 Barbro Gåije Norrmalm Karin Hanqvist Adjungerad, till mars -08 Edith Holmgren Skarpnäck, till mars -08 Wåge Johansson Farsta Iris Johnsson Spånga-Tensta, tom aug -08 Inger Lenas Hägersten/Liljeholmen Janet Mackegård Adjungerad Rolf Mirlas Skarpnäck, från april -08 Sonja Mogert Adjungerad Thyra Nordström Adjungerad, till mars-08 Tore Nyman Adjungerad Länet Hans Ravelius Adjungerad Leif Rönngren Adjungerad Gun Sandquist Södermalm Rune Sundell Hässelby/Vällingby Tullia von Sydow Kungsholmen, till aug -08 Ellen Sääf-Bergqvist Adjungerad Gunilla Toscano Hässelby/Vällingby, from aug -08 Ordförande har varit Catarina Carbell och som sekreterare och verkställande ledamot har Kurt Blank fungerat. Utskottet har haft 9 protokollförda sammanträden. Antalet pensionärsansvariga i föreningar och klubbar har under året uppgått till 126 stycken. För dessa har 6 möten anordnats med följande innehåll: 21 januari: Vad är KPR och SPR och hur fungerar samarbetet med pensionärsråden i stadsdelarna? Ordföranden i KPR, Ann-Marie Furumark, redovisade sina erfarenheter av detta. 18 februari: Hur mår vi egentligen? Peter Andersson från programberedningen för Äldre- och multisjuka i landstinget informerade om landstingets folkhälsorapport för mars: Tandvård- en bristvara för äldre. Janet Mackegård, gruppledare för Lokal sjukvårdsstyrelse Mitt, informerade om bristerna inom tandvården. 21 april: Seniorer i samverkan runt Järvafältet är ett projekt som presenterades av Abdo Goriya från kommunfullmäktigegruppen och Lillian Forsell från ABF. 22 september: Anne-Marie Lindgren förklarade varför hon anser att Vårdval Stockholm är idiotiskt. 20 oktober: Åldrandet och livskvalitet är namnet på en kunskapsöversikt som presenterade av Kenneth Abrahamsson som är programchef på FAS. Under året genomfördes också två öppna möten, ett i Bagarmossen och ett i Tensta, till vilka även PRO-föreningarna inom området inbjöds. 8

9 Under hösten startades ett projekt med fokusgrupper som gett många nya och intressanta synpunkter på äldrepolitiken. Utskottet har under året fördjupat samarbetet med Länets äldreutskott och tillsammans genomförde vi ett bostadspolitiskt seminarium där också äldreutskotten i partidistrikten i Mälardalen deltog. Utöver i verksamhetsberättelsen rapporterade möten har utskottets ledamöter deltagit i seniormässan Det nya livet på M/S Cinderella under tiden 6-9 oktober och andra olika arrangemang och konferenser inom äldresektorn där gemensamma problem diskuterats. Kyrkopolitiska utskottet Kyrkopolitiska utskottet har under 2008 haft sex möten. Socialdemokraternas aktivitet inom Svenska kyrkans församlingar i Stockholm och inom Stockholms stift understöds och samplaneras av utskottet på uppdrag av Arbetarekommunens styrelse. Verksamhetsåret, mellan två kyrkoval, har präglats av de förtroendevaldas vardagsarbete i kyrkofullmäktige och kyrkoråd samt stiftsfullmäktige. Utskottet har i första hand satsat på att förbereda kommande kyrkoval den 20 september 2009 genom vidareutbildning av fullmäktigeledamöterna. I utskottet är Svenska kyrkans organisationsstruktur i Stockholm under diskussion. De ekonomiska villkoren för församlingarna varierar stort, särskilt där ett stort antal bekännare till andra religioner bor och de svenskkyrkliga medlemmarna utgör en minoritet av befolkningen. Utskottet har skiftat ordförande under året. Olle Palmborg har avgått och ersatts av Leni Björklund. Vi tackar Olle för de insatser som han har gjort som ordförande för utskottet. Utskottets sammansättning: Olle Palmborg, ordförande Leni Björklund, ordförande Eva Brunne Catarina Carbell Harry Ferngren Jan Forsell Paul Trossö Anita Widlund Kenneth Strömberg, sekreterare Internationella utskottet Under 2008 har Internationella utskottet, IU, arbetat för att utrikespolitiska frågor lyfts på Stockholms arbetarekommuns representantskap, få igång projektverksamhet samt agerat i utrikespolitiska frågor. IU har under året träffats sex gånger samt inbjudit föreningarnas internationella kontaktombud till fem möten på olika teman: Den 12 januari arrangerade vi tillsammans med Stockholms län ett heldagsmöte om Afrikas möjligheter. 26 mars, arrangerades Östersjömöte, medverkande var Uwe Optenhögel från Friedrich-Ebert-Stiftelsen i Stockholm, Sinikka Bohlin, Riksdagen och ordförande för Socialdemokraterna i Nordiska Rådet ansvarig för den parlamentariska Östersjökonferensen i Visby. 27 augusti arrangerade vi tillsammans med Broderskap mötet SOLIDARITET Hur stavas det i migrations- och flyktingpolitiken? Medverkande: - Jan O. Karlsson, tidigare migrationsminister - Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty Sverige - Magdalena Streijffert, flyktingpolitisk talesperson (S) 9

10 3 november Rysslandsbilder f d statsekreteraren Micha Sohlman inledde ett samtal om utvecklingen i Ryssland. 26 november Irak, Darfur, Kosovo, Georgien: respekten för FN-stadgan måste återställas. Medverkande var f d rättschef i FN Hans Corell. Chile Colombia - projektet Under 2007 togs en ansökan fram till Palmecentret om ett projekt för att utbilda politiska ledare från systerpartier på lokal och regional nivå i Chile och Colombia. Det handlar om att skola framtida politiker inom våra systerpartier inom Socialistinternationalen Detta som ett verkligt trepart samarbete. Projektet startade En speciell projektgrupp tillsattes för att utgöra referensgrupp och stöd till projektledaren, Kaj Nordquist. I augusti genomfördes en utbildningsresa till Colombia och i september en till Chile. Projektet fortsätter under 2009 och Stockholms arbetarekommun har, gemensamt med Göteborgs partidistrikt, sökt pengar för ett demokratiprojekt i Moçambique IU hade representanter på Palmedagarna samt en konferens i Palmecentrets regi om våra partistödsprojekt samt projektledareutbildning. På initiativ från IU togs uttalanden på representantskapsmöten om Kenya och ett om kärnvapenfrågan. En antagen motion från årsmötet 2007 om utökat nordiskt samarbete ledde dels till ett möte 26 mars, men också att till årsmötet 2008 inbjuda kamrater från Oslo, Köpenhamn och Helsingfors för att delta. Utskottets smmansättning: Kaj Nordquist, ordförande Monika Andersson Martin Engman Anita Gradin Maria Hassan Jimmy Lindgren Johan Mossberg Laila Naraghi Veronica Palm Margarita Pulido Inger Segelström Gunnar Stenarv Maj Britt Theorin Ing-Marie Gidlööf, sekreterare Studieutskottet Studieutskottet har till uppgift att på styrelsens uppdrag förbereda och genomföra arbetarekommunens studieverksamhet. Arbetarekommunens studieverksamhet består bl a av utbildningar för nya medlemmar som träffar och kurser, seminarier kring aktuella politiska frågor, samt funktionsutbildningar för föreningsstyrelser m m. Under året har utskottet tillsammans med ABF Stockholm fortsatt satsningen med att uppmuntra och möjliggöra för grundorganisationerna och områdesföreningarna att genomföra öppna lokala föreläsningar och seminarier. Resultatet har varit lyckat och Socialdemokraterna har synts ute i de flesta av våra stadsdelar vid ett femtiotal öppna arrangemang. Nytt för året var också den ökade satsningen för nya medlemmar. Under hösten drogs ett arbete igång med månadsvisa träffar kallat drop in intro den första måndagen varje månad. Under träffarna där vi går igenom vår organisation och aktuell politik försöker vi också att säkerställa att den nya medlemmen får ett så bra mottagande som möjligt i sin förening. Vi har under året också bjudit in grundorganisationernas studieledare till träffar och diskuterat studiesatsningar och aktuella cirklar. En uppskattad bok som kom under året och resulterat i ett antal studiecirklar och föreläsningar var Politik med glädje och glöd en bok om Wille Forsbergs aktiva liv i Stockholmspolitiken. 10

11 Partiets arbete med rådslagen har också resulterat i många föreningsseminarier, och vår uppgift har varit att försöka hjälpa till med att skaka fram intressanta föreläsare och att hjälpa till ekonomiskt med lokalhyror. Utskottets sammansättning: Teres Lindberg ordförande Christer Andersson Amanda Broman Göran Eriksson Karin Gustafsson Jennie Hansson Åkerlind Jonas Ivman Torkel Kjellman Johan Sjölander Christian Stener Ida Strutt Lasse Åsberg sekreterare Följande kurser, träffar genomfördes under 2008: Det kidnappade kapitalet SICKO Vad för slags samhälle vill vi leva i? Lyssna på oss Fritt från hjärtat, Stig Malm om aktuella politiska frågor Vad är Socialdemokrati? 2 tillfällen Medlemsträff för nya medlemmar Studieledartrräff Klimatrådslag Att läsa och förstå budget Om de tre klassiska ideologierna Om nya ideologier Socialdemokraterna en ideologisk mosaik Att skriva projekt Folkets Europa Retorik i teorin och praktiken (3 tillfällen) Så funkar repet Föreningsutbildning, Rebella Föreningsutbildning, HBT sossarna Regional EU-konferens USA-val Afrikaseminarium Utförsäljning av allmännyttan Bostadspolitik Datagrund I utbildningarna deltog personer varav 586 var kvinnor och 659 var män. 18 studiecirklar registrerades under Invandrarutskottet Invandrarutskottet har under året bland annat arbetat med att starta fler föreningar och värva medlemmar. Ett arbete har också startat med reorganisera och stödja existerande föreningar. Valförberedelserna inför europaparlamentsvalet har också dragit igång. Representanter från Invandrarutskottet har deltagit i Stockholms Arbetarekommuns valledareutbildningar och konferenser. Utskottetets sammansättning: Ordinarie Abdo Goriya, ordförande Manlio Palocci, vice ordförande Dimitrios Soulios, sekreterare Milly Namiro Darlson Hasan Dölek Spiridon Gogos Anna Sophie Liebst Margarita Pulido Ebla Younan Johan Sjölander, adjungerad Lasse Åsberg, ansvarig ombudsman Ersättare Abdulkader Gulaie Osman Monzer Dia Alessandro Ingrao Mariana Buzaglo Gunvor Lillan Wallén Linnéa Tengmark Björnstam, adjungerad Fackliga Utskottet, FU, i Stockholm Under året har det Fackliga utskottet haft 9 stycken möten utöver årsmötet som hölls den 10 mars Inbjuden gäst var Veronica Palm. 11

12 En facklig-politisk kurs har genomförts tillsammans med Stockholms läns partidistrikt, en planeringskonferens för Fackliga utskottet samt en helgkurs i tal- och debattteknik. LO-distriktet har, tillsammans med Stockholms Arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt, ordnat 6 stycken fackliga frukostträffar där aktuella politiska frågor har diskuterats. Nya fackliga s-medlemmar har vid fyra tillfällen inbjudits till träffar där de informerats om Fackliga utskottets arbete. Under året har fyra grupper arbetat med de olika rådslagen och skickat in rådslagssvar till partistyrelsen. I dessa grupper har fackliga utskotten i stad och län deltagit. Ett 80-tal kongressmotioner har skickats in från olika arbetsplatsorganisationer. Fackliga Utskottets, FU sammansättning: Ordinarie Maria Bosdotter, Handels, avd 20 ordförande Mervi Mäkinen Andersson, Försäkringstjänstemännen, 1:e vice ordförande Börje Vestlund, Hotell- och Restaurang avd 2, 2:e vice ordförande Jimmy Lindgren, Transport avd 5 Mirja Räihä Järvinen, Kommunal avd 1 Staffan Svärd, Arbetsmarknadsverket Jan-Olof Gustavsson, Målarna avd 1 Majvi Andersson, Fastighets avd 1 Kaj Nordquist, Handikapprörelsen Christian Stener, Handels avdelning 20 Teres Lindberg, Arbetarekommunens styrelserepresentant Ersättare Urban Ryadal, Tulltjänstemännen Lars Gredefelt, Försäkringstjänstemännen Bengt Lundström, Hyresgästanställda Owe Olausson, SEKO Gert Abelt, Kommunaltjänstemännen Johnny Nadérus, SEKO Robert Grandelius, Byggnads avd 1 Roland Eliasson, Lokaltrafiksossen Piret Hammarbäck, IF Metall Nicklas Nilsson, Livs Lowisa Anderzon, arbetarekommunens styrelserepresentant Adjungerade K G Westlund, LO-distriktet Madelene Andersson-Kallberg, SSU-distriktet Rune Olofsson, ordf Byggruppen Fredrik Nylund, ordf Offentliggruppen Bengt Sandberg, ordf Servicegruppen Karin Åberg, Tjänstemannarådet Valberedning Rune Olofsson, Byggruppen, sammankallande Karin Hanqvist, Offentliggruppen Vivian Enochsson, Servicegruppen Gunnar Björkman, Tjänstemannagruppen Göran Wrene, Industrigruppen 1 maj-kommittén Johnny Nadérus Kampanjrådet Maria Bosdotter Samarbetsgrupper Samarbetsgrupperna består av Byggruppen, Industrigruppen, Offentliggruppen, Servicegruppen och Tjänstemannagruppen. Ordförande i grupperna är: Byggruppen Rune Olofsson Industrigruppen Michael Kumlin Offentliggruppen Fredrik Nylund Servicegruppen Bengt Sandberg 12

13 Tjänstemannagruppen Urban Ryadal Arbetsplatsorganisationer och medlemstal Medlemsantalet var den 31 december 2008 fördelade på 44 arbetsplatsorganisationer och 5 fackförbundsavdelningar är organisationsanslutna. Medlemsantalet har minskat med 253 medlemmar. Nya föreningar Under året har tre nya föreningar bildats: S Kommunalare i Stockholms stad, S-föreningen för Kommun Västra Stockholm och S-föreningen Sterky. Facklig ombudsman Janne Järvinen har varit facklig ombudsman och därmed sekreterare i FU. Fackligt råd Fackliga rådet, som bildades 1997, består av FU AU i Stockholms stad och Fackliga Utskottet i länets partidistrikt. Fackliga rådet är ett samverkansorgan för de båda partidistriktens facklig-politiska verksamhet. Tjänstemannarådet Gemensamt för Stockholms stad och län finns Socialdemokratiska Tjänstemannarådet i Stockholms län. Ordförande är Bosse Andersson. Allmänna utskottet Allmänna utskottet har till uppgift att organisera de S- föreningar som inte är fackliga eller stadsdelsbundna. Allmänna Utskottet har under året haft två protokollförda sammanträden. Verksamheten under året har som tidigare präglats av att försöka finna arbetsformer inom utskottet som tillfredsställer samtliga föreningar i utskottet. Utskottets sammansättning: Ordförande Ingemar Josefsson Kulturarbetarna/ Onsdagsklubben, t o m Lars Hjalmarson Kulturarbetarna, f r o m ordinarie ledamöter Christina Winroth Akademikersossarna Ralf Örvi Socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm Gizela Sladic Socialdemokraterna för Sarajevo-Stockholm Per-Olof Ångman HBT-sossen 5 ersättare Olle Hammarström Mia Sundelin Urve Heamägi Lukas Romson Håkan Wahlén Socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm HBT- sossen Gnagar-sossen HBT- sossen Socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm / Bredbandsdemokraterna Adjungerade från Arbetarekommunens styrelse Karin Gustafsson Jens Lundberg 1 ordinarie revisor Olle Nevenius Socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm 1 revisorsersättare Sören Alexandersson HBT- sossen 13

14 Verksamheter Stadgekommittén En flerårig process med att gå igenom Arbetarekommunens organisation avslutades i och med årsmötet En stadgekommitté arbetade med att ta fram ett förslag till ändring av Arbetarekommunens stadgar. Förslaget sändes ut på remiss under hösten 2007 och slutrapporterades till styrelsen i början av Styrelsen utarbetade därefter ett slutgiltigt förslag till nya stadgar som sändes ut i organisationen inför årsmötet. Beslut fattades och de nyantagna stadgarna sändes för godkännande till partistyrelsen. I skrivande stund har dessa nya stadgar ännu inte godkänts av partistyrelsen men kommer troligen att antas under våren Verksamhetsfond Representantskapet beslutade under 1995 att inrätta en verksamhetsfond med uppgift att stimulera och ge förutsättningar för våra grundorganisationer att pröva ny verksamhet i olika former. Verksamhetsfonden har under året haft två stycken sammanträden och behandlat 12 ansökningar. De som har beviljats medel är: Enskede s-förening Södermalms områdesförening Idrotts-sossar Katarina s-förening Kungsholms s-förening Södersossarna Vällingby s-förening Åke Reisnert Anders Selin Staffan Svärd Nils-Erik Särnbrink Kenneth Strömberg, sekreterare Verksamhetsupptakter I år arrangerade vi två verksamhetsupptakter. Den första upptakten genomfördes i ABF-huset lördagen den 2 februari. Cirka 100 medlemmar kom och sju seminarier om politik och metoder genomfördes, dagen avslutades med mingel på Sveavägen 68. Den andra upptakten anordnades den 30 augusti på Sveavägen 68. Under dagen då 133 medlemmar kom arrangerades ett flertal seminarier om aktuell politik samt metodutbildningar. Under eftermiddagen var det en release för boken Politik med glädje och glöd Boken presenterades av Bosse Ringholm som förde ett samtal med författarna Gunnar Svensson, Göran Holmberg samt huvudpersonen själv Wille Forsberg. Verksamhetsfonden sammansättning: Lena Dahlström, ordförande Ulf Ekberg Kristoffer Hernbäck Bo Holmberg Janet Mackegård Gadha Makdesi-Elias Birgit Marklund Beijer Margarita Pulido 14

15 Utåtriktad verksamhet Hedersvakt Hedersvakter fanns utplacerade både vid Olof Palmes grav den 28 februari 2008 samt vid Anna Linds grav den 11 september Första maj Första maj firades traditionsenligt med LO-distriktet i Stockholms län som medarrangör. För planering och genomförande utsågs även detta år en Första majkommitté med representanter från olika grenar inom Stockholms arbetarekommun samt en representant från Stockholms läns partidistrikt. Fredagen innan Första maj delade föreningarna ut flygblad vid våra t-bane-, buss- och pendeltågsstationer för att informera alla om att samlas till demonstration. Enligt tradition ställde alla avdelningar upp med täten mot Linné-statyn i Humlegården års demonstration gick under parollen Frihet kräver rättvisa. Huvudtalare på Norra Bantorget var Tomas Östros samt oppositionsborgarrådet Carin Jämtin. Konferencier var Ulf Brandt, ordförande SEKO Stockholm, och Örngott stod förunderhållningen. Monas sommartal Lördagen den 9 augusti i Vitabergsparken på Södermalm höll Mona Sahlin sitt kanske traditionella sommartal. Tillsammans med Carin Jämtin talade de inför drygt 3000 personer. Publiken fick också ett smakprov av Allsång mot högern som gick av stapeln några dagar senare. 15

16 Eken Cup Vi deltog och bedrev kampanjarbete i ett eget tält under Eken Cup den juni på Gubbängsfältet i södra Stockholm. Eken Cup är en av Europas största utomhusturneringar i handboll för ungdomar. Det samlades ca 600 lag med ungefär spelare samt omkring åskådare. Förutom alla ungdomar som spelade så var det ett mycket stort antal föräldrar och anhöriga närvarande och vi riktade oss både till föräldrarna/anhöriga och ungdomarna med partinformation och vi hade olika aktiviteter i vårt tält under tre dagar. Vårt kampanjtält var bemannat under dessa tre dagar med förtroendevalda och i huvudsak medlemmar från 4:e valkretsen som ställde upp och medverkade på ett mycket förtjänstfullt sätt. Aktiviteterna var mycket välbesökta och det gjorde att vi kunde nå ut med vårt budskap på ett bra sätt. Sammanfattningsvis kan sägas att vårt deltagande vid denna typ av aktivitet är ett bra sätt för partiet att synas i det utåtriktade agitatoriska arbetet. Pride I år som förra året var arbetarrörelsen samlad under samma tak under Prideveckan. I tälten arrangerades ett flertal välbesökta seminarier och debatter under veckan. En god uppslutning av företrädare från partiet och LO-förbunden, bland andra Mona Sahlin och Wanja Lundby Wedin var i tältet och på området och förde samtal med besökarna. Under vecka värvades också 27 nya medlemmar. Som final på veckan avlutades det med Prideparaden som drog ca åskådare regnet till trots. Allsång mot Högern Söndagen den 31 augusti genomfördes Allsång mot Högern i Vitabergsparken. En fantastisk kväll med en fullsatt utomhusteater. Allsångsledare var Sanna Carlstedt och bland gästartisterna kan bland andra nämnas Kajsa Grytt, Ola Magnell, Lars Demian och Stefan Sundström. Kvällen avslutades med ett fackeltåg. 16

17 Fredagskampanjen Under 2008 fortsatte aktiviteten Fredagskampanjen. Varje fredag mellan 11 och bjöd vi på kaffe och värvade medlemmar på förortstorgen. Våra förtroendevalda slöt upp och expeditionen stod för det praktiska. Aktiviteten började i februari och pågick till december, med uppehåll under sommarmånaderna. Dörrknackningskampanj Under veckorna genomförde Stockholms Arbetarekommun en dörrknackningskampanj i tre av våra sex valkretsar i Stockholms stad. Aktiviteten initierades av partistyrelsen och hade som syfte att genom personliga besök hemma hos familjer för att värva medlemmar till partiet och att informera om vår politik. Vi knackade dörr hos målgruppen föräldrar med hemmavarande barn. De personer som medverkade var dels våra förtroendevalda i kommun, landsting samt riksdag och de lokala stadsdelsnämnderna samt aktiva från våra föreningar i respektive stadsdel. Vid besöken överlämnades material, värvartalong samt en ros. De områden som vi koncentrerade oss på var ytterstaden. Vi började med valkrets 6 där vi knackade i Hässelby, Vällingby samt Spånga den första veckan. Därefter fortsatte vi i valkrets 5 där vi knackade i Älvsjö, Sätra samt Hägersten den andra veckan. 17

18 De två sista veckorna så knackade vi i valkrets 4 som omfattar områden i Enskede, Skarpnäck, Farsta och Vantör. Följande antal hushåll besöktes i respektive valkrets: Valkrets st av totalt 875 adresser. Valkrets st av totalt 720 adresser. 416 adresser är kvar i Älvsjö att knacka. Valkrets st av totalt 900 adresser Avslutningsvis vill vi säga att vi tror att metoden att knacka dörr är bra och har kommit för att stanna och att vi bör fortsätta med denna aktivitet under kommande valrörelser. 18

19 Representantskap Representantskapet har sammanträtt fem gånger under I ett försök att öka närvaron och intresset kring representantskapen genomfördes en del förändringar efter årsmötet. Ett fast presidium inrättades med sex st presidieordföranden som turas om att tjänstgöra två och två vid varje representantskap. Detta presidium består av Karl-Petter Thorwaldsson, Emma Lennartsson, Gunnar Söderholm, Inga Näslund, Elisabeth Brandt-Ygeman och Joe Frans. Dessa har givits i uppgift att förädla mötsformerna och finna smidiga lösningar på formalia kring behandlingsordningar och propositionsordningar. En ny arbetsordning för representantskapet utarbetades av styrelsen och antogs av representantskapet i juni månad. Denna nya arbetsordning innebar varvade listor, begränsad talartid för första, andra och tredje inlägget samt begränsande föredragningstider för styrelsens föredragande. Styrelsen har under året fortsatt förnyelsearbetet och bland annat prövat en öppen förberedelseprocess via internet i utarbetandet av utlåtanden. Ambitionen har varit att ge varje representantskap ett tema och att dagordningen alltid ska innehålla beslutspunkter. Genomförda representantskap: Datum Tema Kvinnor Män Totalt Järvalyftet Färgade kort Vita kort ÅRSMÖTE Färgade kort Vita kort ÅRSMÖTE Färgade kort Vita kort ÅRSMÖTE Färgade kort Vita kort Nya former för representantskapet Färgade kort Vita kort Nomineringar EU, Budget i kommun och landsting Asyl- och flyktingpolitik var planerat. Debatten blev i stället kring två motioner; Volontärarbete och Förbifart Stockholm Färgade kort Vita kort Representantskapet har under året haft 224 ombud med rösträtt, färgade kort, och 119 personer har haft vita kort, ej rösträtt. 19

20 Årsmötet april 2008 Till årsmötesordföranden valdes Elisabeth Brandt Ygeman, Petra Engman, Anita Gradin, Ingemar Josefsson, Inga Näslund, Inger Segelström och Gunnar Söderholm. Detta år inleddes årsmöteshelgen med att ombuden i diskussionsforum fick möjlighet att i mindre grupper diskutera helgens motioner utifrån ämnesindelning. Partisekreterare Marita Ulvskog gästade oss på söndagen. Supporter-kampanjen presenterades och alla ombud gick ut under en timme på lördagen och värvade supportrar till partiet. Kamratfest hölls på Sveavägen 68 med god mat och god stämning. 20

21 Redovisning av motioner från representantskapet med direkta uppdrag till styrelsen Årsmötet 2008 Motion C01 Friskolorna Årsmötet beslutade att bifalla att-sats 1-6 och att anse att-sats 7 besvarad enligt styrelsens förslag. Björn Magnussons yrkande om två motioner till partikongressen 2009 bifölls. Åtgärd: En partikongressmotion har tagits fram och förelagts representantskapet. Motion E01 En öppen utrikespolitik Årsmötet beslutade att bifalla motionen enligt styrelsen förslag. Förslaget att motionen ska sändas till partikongressen avslogs. Åtgärd: En partikongressmotion har tagits fram och förelagts representantskapet. Motion E04 Kraftig reformering av Sveriges asyloch flyktingpolitik Årsmötet beslutade en arbetsgrupp ska bildas, att ett asyl- och flyktingpolitiskt program ska tas fram, att en arbetarekommunmotion skall skrivas till partikongressen. Åtgärd: En arbetsgrupp har bildats och leds av Veronica Palm, programmet har tagits fram och förelagts representantskapet, en motion har skrivits till partikongressen. Motion J07 Utbildning för nämndemän Årsmötet beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. Åtgärd: Ej åtgärdat men kommer att genomföras under Motion J09 Valkretsar vid ombudsval Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag. Åtgärd: En arbetsgrupp har utrett frågan om valkretsar vid ombudsval till partikongressen och styrelsen har beslutat att en valkrets ska tillämpas. Motion J14 Fira internationella kvinnodagen i Stockholm Årsmötet beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag. Åtgärd: En arbetsgrupp har tillsatts för att genomföra ovanstående varje år. Motion J01 Samlingslokaler och J03 Ett nytt Folkets Hus Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att ett program för föreningsliv och samlingslokaler skall tas fram. Åtgärd: Arbetet med att ta fram ett program pågår i Arbetarekommuns styrelse. 21

22 Kommunikation och information Det centrala i årets arbete med information och kommunikation har varit att bygga upp en struktur och ett flöde så att vi stärker organisationen inför valrörelserna 2009 och En gemensam kommunikationsgrupp med länet och s-kanslierna i parlamenten har startats och på Arbetarekommunens expedition har en kommunikationsgrupp bildats. Allt för att samordna våra insatser och se till att vi har en genomtänkt strategi på området. Medlemskort Samtliga medlemmar har fått ett medlemskort, när avgiften betalats, tillsammans med annan relevant information om medlemskapet. Cirkulär Vårt föreningscirkulär har fortfarande en given plats i vår interna informationsspridning och vi har givit ut tio nummer. Föreningssidan har använts flitigt av våra s-föreningar projektet Hemsidor Socialdemokraterna.se/stockholm har ändrat utseende under året. Sidan är numera en gemensam sida för Stockholms läns partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun. Arbetet med att sammanföra de båda distriktens information har successivt pågått under året. En målsättning har varit att vara snabb med information till både allmänhet och våra medlemmar. Vi har blivit bättre på att parallellt lägga material och flygblad även på hemsidan, så att man kan söka informationen själv. På hemsidan kan man bland annat hitta Nyhetsbrevet, cirkuläret, foldrar, uttalanden. Alla grundorganisationers hemsidor har erbjudits att lägga upp sina hemsidor under samma portal som Arbetarekommunens. /stockholm Två nummer har givits ut av vår medlemstidning /Stockholm. Tidningen har fokuserat på aktuell verksamhet och organisatorisk information och kom ut i januari och augusti Arbetet med att få fler prenumeranter till Stockholms Tidningen har fortsatt. Ringarna har jobbat vidare varje onsdag med att ringa till alla medlemmar och erbjuda prenumeration. Arbetarekommunen har haft annonser i nummer 30 av tidningen med aktuell information om verksamhet och studier. Digitalt Nyhetsbrev Under året har expeditionen, tillsammans med s- kanslierna i parlamenten, skickat ut ett politiskt nyhetsbrev varje vecka till alla medlemmar med registrerade e-postadresser. Vi startade i april och det blev totalt 24 nyhetsbrev. 22

23 Kampanjer Prenumerationer Vi startade året med en kampanj mot utförsäljningen av allmännyttan. Den 15 januari genomfördes tre parallella möten i Skärholmen, Rågsved och Hässelby. Aktuellt i politiken Vid årsskiftet 2008/2009 redovisar vi 619 prenumeranter, vilket är en minskning med 190 från föregående år. Tidskriften Tiden Upplagan av tidskriften Tiden ligger på 310 stycken, vilket är en minskning med 26 från föregående år. Vi bjöd in boende i allmännyttan och genomförde tre välbesökta möten. I samband med detta startade vi vår kampanj Protestera med rött. Folk uppmanades att hänga ut röda skynken från fönster och balkonger för att protestera mot utförsäljningen. Vi delade ut röda skynken på gator och torg vilket var mycket uppskattat. Stockholmstidningen För Stockholmstidningen redovisar vi 1718 prenumeranter för verksamhetsåret Det är en ökning med 200 jämfört med föregående år. Både vår- och höstkampanj bedrevs gemensamt med Stockholms läns partidistrikt. Vårkampanjen var en medlemsvävarkampanj Bli supporter och var den första kampanjen som gjordes tillsammans med RBK, vår nya reklambyrå. Höstkampanjen genomförde vi i Stockholm under september månad och då var det Skola som var temat. Torgmöteskampanjen genomfördes parallellt med dörrknackningen de två första veckorna. Lite senare bjöd vi in alla kampanjarbetare och dörrknackare till en tack-middag på Sveavägen 68. å p a s Sat m l o h k c Sto I november gick vi dessutom upp med en webbaserad kampanj på temat sjukvård. Vi jobbade med en kampanjdel på hemsidan, producerade en film som las ut på YouTube, namninsamling etc. Materialproduktion Mycket bra material har producerats av partiet centralt som vi har använt oss av vid våra utåtriktade aktiviteter. Supporter- kampanjen har varit dominerande under hela året. Många föreningar vill ha egna flygblad som vi hjälper till med Vi har tagit fram en basfolder Satsa på Stockholm. d 3 ng.ind A5_Folder_u_talo 23

24 Grundorganisationer Medlemsantal 2008 Vid utgången av 2008 redovisar Stockholms Arbetarekommun medlemskap, vilket är en minskning av antalet medlemskap i våra samtliga grundorganisationer med 571. Dessa medlemskap innehas av personer, vilket är en minskning med 779 personer från föregående år. Grundorganisationer Vid årsskiftet 2008/2009 hade Stockholms Arbetarekommun 214 anslutna grundorganisationer, vilket är en ökning med fem organisationer från föregående år. Medlemsantal 31/ S-förenings namn Totalt Adolf Fredrik s-förening 80 0 Afrikanska s-föreningen 25-3 Akademikersossarna Akalla s-förening Allmänna s-kvinnoklubben Arbetsmarknadsverkets s-förening 49-8 Aspuddens s-förening Avantgarde s-kvinnoklubb 50-1 Bagarmossens s-förening Bajensossen 19 Ny Bandhagen Högdalens s-förening Barnomsorgspersonalens s-förening 9-2 Bilarbetarnas s-förening 34-5 Blackeberg Integrations s-förening 1 0 Blackeberg s-förening BredbandsDemokraterna.se 25-1 Bredängs s-förening Bromma Abrahamsberg s-förening 45 0 Bromma Broderskapsgrupp 21-1 Bromstens s-förening Byggsossen i Stockholm Dalens s-förening El-sossen 45-2 Engelbrekts s-förening Enskede s-förening Enskede s-kvinnoklubb 19-4 ESP Stockholm Avd S-förenings namn Totalt Essingeöarnas s-förening Etiopiska s-föreningen 5-2 Facksossen i Kista 14 0 Fagersjö s-förening Farsta s-förening Farsta Strands s-förening 50 0 Fastighetspersonalens s-förening 62-6 Finska s-föreningen 19-3 Franska s-föreningen 4 0 Fredhälls s-förening Fruängens s-förening Försäkringstjänstemännens s-förening 29-2 Gamla Gardet Gamla Stans s-förening Gnagarsossen i Stockholm Grafiska Agitationsklubben 35 0 Grekiska s-föreningen i Stockholm 6-26 Grekiska s-föreningen i södra Stockholm Grekiska s-småföretagarföreningen 6-7 Grimsta s-förening Gröndal Nybohovs s-förening 74-9 Gubbängens s-förening 35-1 Hagsätra s-förening 57-2 Hammarby Norra s-förening 97-3 Hammarby-Björkhagen s-förening Handels förbundskontors s-förening Handels-sossen Handikapprörelsens s-förening 60-7 HBTs Stockholm Herrängen s-förening 30 0 Hjulsta s-förening 21 0 Hjulsta s-kvinnoklubb 12-1 Hotell och Restaurang Sossen HSB-anställdas s-förening Husby s-förening Hyresgästanställdas s-förening 28-2 Hägerstens s-kvinnoklubb 12-4 Hässelby Gård s-förening Hässelby s-kvinnor Hässelby Strand s-förening Hässelby Villastad s-förening Högalid Hornstull s-förening

25 S-förenings namn Totalt Högalid-Maria s-kvinnoklubb Hökarängens s-förening Idrottssossar IF Metallsossen Internationella s-föreningen i Stockholm 16-5 Iranska Integrations s-föreningen 1 0 Iranska s-föreningen 3-2 Italienska s-föreningen 8 +1 Johannes-Gustav Vasa s-förening Järnvägens s-förening 14-2 Kastilianska s-föreningen 12-4 Katarina s-förening Katarina Västra s-förening Kista s-förening 75 0 Kommunal Stockholms läns s-förening Kommunalanställdas s-förening 39-2 Kooperativa s-föreningen 45-2 Kulturarbetarnas s-förening Kungsholmen arbklubb för soctjänst skola 6-1 Kungsholmen s-förening Kungsholmens kristna socialdemokrater 12-2 Kurdiska s-föreningen 7-6 Kurdiska S-kvinnor i Stockholm 2-7 Kälvesta-Vinsta s-förening Kärrtorps s-förening Libanesisk-Arabisk s-föreningen 8-24 Linnéa s-kvinnoklubb 4-2 Livs avd 4 s-fackklubb LO-Borgens s-arbetsplatsförening 62-5 LO-Fackens s-förening Lokaltrafikens s-förening Maria-Södra Stations s-förening Mariehäll-Bällsta s-förening 9 0 Matteus s-förening Midsommarkransens s-förening 42-3 Minneberg Traneberg s-förening Målarsossen Mälarhöjden-Axelsbergs s-förening 57-6 Norra Innerstans kristna soc. demo Norra Järva s-broderskap 5-12 Norra Järva s-kvinnoklubb 18-3 Onsdagsklubben S-förenings namn Totalt Polstjärnans s-förening 57-5 Reimersholme s-förening 44-5 Rinkeby s-förening Rinkeby S-kvinnor 2-3 Rågsveds s-förening S i Västertorp Hägerstensåsen 53-1 S Kommunalare i Stockholms stad 12 Ny S:t Göran s-förening S-aktiva Invandrare i Stockholm SALF s-förening Sefalus s-förening 5-1 SEKO-sossen S-föreningen Bryssel 17-9 S-föreningen bättre och jämlik hälsa 19 Ny S-föreningen Clara 9-2 S-föreningen för Kommunal Västra Stockho 7 Ny S-föreningen för Sarajevo-Stockholm 23-4 S-föreningen i Stockholm 68-6 S-föreningen Kata 10-5 S-föreningen Respekt 16 0 S-föreningen S S-föreningen Sterky 19 Ny S-föreningen vid Stockholmshem 11-2 S-föreningen Viljan 7-1 S-Integrationsföreningen i Tensta Sjöstadens s-förening Skarpnäcks s-förening Skarpnäcksfältet s-förening S-kvinnor i Vantör 13 0 Skärholmen s-kvinnoklubb Skärholmens s-förening Skärholmens Turkiska s-förening 2-3 Sköndals s-förening 49-1 Sköndals s-kvinnoklubb 43-1 SLL Landstingsanställdas s-förening 6-1 S-mansförbundet i Stockholm 10-3 Smedernas Socialdemokratiska Fackklubb 23-9 Socialdemokratiska distriktsklubben 30-7 Socialdemokratiska Muslimska föreningen 6-12 Socialdemokratiska skolföreningen Socialdemokratiska Solidaritetsförening nedlagd Sofia s-förening

26 S-förenings namn Totalt Solberga s-förening 32 0 Somaliska s-föreningen 5-4 Spånga s-förening Spånga-Tensta kommunala s-klubb 16-2 S-Småföretagarföreningen 60-3 SSU Bygg-Facken i Stockholm 2-6 SSU Ekonomklubben SSU Facken 13-7 SSU Farsta-Hökarängen 7-3 SSU Front SSU Handels SSU Kista SSU Kommunal SSU Kontakt SSU Kungsholmen 30 0 SSU Livs 4-9 SSU Lucidor SSU Seko 4 0 SSU Seyfo 7-11 SSU Studentklubben SSU Tensta SSU Unga Socialdemokratiska Kurder 1-11 SSU Wasastan SSU Västerort 43-6 Stockholms Sydvästra KSG 51-3 Stureby s-förening 30 0 Svensk Eritreanska S-samfundet Svensk-Kurdiska s-föreningen 2-4 Sydöstra Sthlms kristna socialdemokrater 26-7 Sätra s-förening Södermalms kristna socialdemokrater 73-9 Södra s-kvinnoklubben 95-9 Tallkrogen-Svedmyra s-förening Tanto-Zinken s-förening Tele Socialdemokratiska Fackklubb 8-3 Tensta s-förening Traneberg Ålsten Bromma s-kvinnoklubb 30-3 Transport s-fackklubb Transports förbundskontors s-förening 9-1 Tulltjänstemännens s-förening 11-1 Turkiska S-föreningen i Kista 1 Ny Turkiska s-föreningen i Rinkeby Tvärfackliga s-föreningen 2-1 Unga S-kvinnor: Rebella 52-1 S-förenings namn Totalt Universitetets s-förening 7-5 Vasastadens-Östermalms S-kvinnor 25-1 Vårbergs s-förening Vällingby s-förening Vällingby s-kvinnoklubb 51 0 Världspolitiska Föreningen 9 0 Värtans s-förening 15 0 Väst Afrikas s-förening 1-3 Västerled s-förening 35-2 Västerorts KSG 24-2 Västerorts s-kvinnoklubb 14-1 Årsta Johanneshovs s-förening Älvsjö s-förening 58 0 Älvsjö-Herrängens s-kvinnoklubb Ängby s-förening 50-4 Örby s-förening Östberga s-förening Östermalm-Gärdet s-förening Direktanslutna Stockholms arbetarekommun Summa medlemskap i föreningar Organisationsanslutnaavdelningar Fem fackliga avdelningar har varit organisationsanslutna, Fastighetsettan, Handels avd. 20, Målarettan, Livs avd. 4, och SEKO avd

27 27

28 28 socialdemokraterna.se/stockholm

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS

S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS S-förening Huvudmedlemskap Extramedlemskap Totalt Antal ombud Adolf Fredrik s-förening 66 25 91 2 Afrikanska s-föreningen 3 16 19 0 AGGIS Agitationsklubben i Stockholm 22 16 38 1 Akademikersossarna 23

Läs mer

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt

Medlemsantal 31/ (A= huvudmedlemskap, B=extramedlemskap, C=totalt Vid årsskiftet 2015/2016 hade Stockholms arbetarekommun 197 anslutna grundorganisationer, vilket är en minskning med 23 organisationer från föregående år. Vid utgången av 2015 redovisar Stockholms arbetarekommun

Läs mer

Cirkulär 2010-12-13. nr 10. Val av ny kommunsekreterare Den 20 december väljer Stockholms socialdemokratiska

Cirkulär 2010-12-13. nr 10. Val av ny kommunsekreterare Den 20 december väljer Stockholms socialdemokratiska 2010-12-13 Cirkulär nr 10 Stockholms socialdemokratiska partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11

Läs mer

Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012

Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012 Nomineringar till Arbetarekommunens årsmöte 2012 Namn Kommunalanställdas Socialdemokratiska Förening Katarina s-förening Kommunalanställdas Socialdemokratiska Förening Adbo, Jerry Alaperä, Alvar Hässelby

Läs mer

Nomineringar till extra partikongress 2011

Nomineringar till extra partikongress 2011 Nomineringar till extra partikongress 2011 Namn Abrahamsson, Joanna Adbo, Jerry Adén, Emil Andersson, Annika Andersson, Bo Andersson, Håkan Anderzon, Lowisa Anderzon, Lowisa Anderzon, Lowisa Aranda de

Läs mer

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

05/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 05/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

03/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 03/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening Abelt

Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening Abelt Medlemsid Efternamn Förnamn Nominerad till Nominerad av 402576 Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Högalid Hornstull s-förening 8704 402576 Abelt Gert Granskningsutskott ordinarie Kommunalanställdas

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

Nomineringar till partikongress 2013

Nomineringar till partikongress 2013 Nomineringar till partikongress 2013 Namn Abdi, Guleed Ali, Amne Ali Salad, Ahmed Andersson, Anton Andersson, Sanna Andersson Öngörür, Camilla Bari, Shuta Bentancour Garin, Pedro Bentancour Garin, Pedro

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse Socialdemokraterna i Stockholm Innehåll Inledning 1 Utskott/mellanled 4 Verksamheter 10 Utåtriktad verksamhet 13 Representantskapet 16 Jämställdhet 23 Grundorganisationer 24 Kommunfullmäktigegruppen

Läs mer

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00 nr 04/2010 Cirkulär Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Cirkulär Nästa representantskapsmöte hålls Extrainsatt representantskapsmöte Årsmöte Vårens sista representantskap

Cirkulär Nästa representantskapsmöte hålls Extrainsatt representantskapsmöte Årsmöte Vårens sista representantskap nr 01/2010 Cirkulär Socialdemokraterna i Stockholms föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

1 Mötets öppnande 2 Dagordningens fastställande 3 Val av mötesordförande 4 Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum

1 Mötets öppnande 2 Dagordningens fastställande 3 Val av mötesordförande 4 Val av två justerare och fastställande av justeringsdatum 1/10 1 Mötets öppnande Ordförande Veronica Palm började med konstatera det vi gör här har sitt ursprung i det som hände för mer än 100 år sedan. År 1889 startade det socialdemokratiska partiet. Stolthet

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009: RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

Vi bryter segregationen!

Vi bryter segregationen! www.stockholmsvanstern.se Kungsholmen Rinkeby- Kista Spånga- Tensta Hässelby-Vällingby Bromma Norrmalm Östermalm Södermalm Hägersten- Liljeholmen Skärholmen Älvsjö Enskede-Årsta- Vantör Farsta Skarpnäck

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 19 oktober 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 17 september 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Maria-Södra stations socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Föreningen hade vid 2014 års slut 168 medlemmar (138 A, 30 B). 2013 var antalet medlemmar 155, 2012: 164, 2011: 158, 2010:

Läs mer

Medlid Efternamn Förnamn Nominerad av Nominerad till

Medlid Efternamn Förnamn Nominerad av Nominerad till Medlid Efternamn Förnamn Nominerad av Nominerad till 450130 Abdullahi Ali Nassir Irakiska Socialdemokratiska för. i Norra Stockholm AB Familjebostäder 450130 Abdullahi Ali Nassir Somaliska s-föreningen

Läs mer

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén,

Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, Norra innerstaden, Södermalm och Västra Söderort Enhetschef: Sara Lundén, 08-508 270 54 Skärholmen Bredäng Maria Jansson 08-508 265 16 Louise B Sätra Skärholmen Vårberg Hägersten- Gröndal Karl Gylje 08-508

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Områdesansvariga ENHETSINDELNING

Områdesansvariga ENHETSINDELNING Områdesansvariga ENHETSINDELNING Exploateringskontoret Avdelningen för projektutveckling 29 juni 2015 bygg.stockholm.se Yttre västerort Gustaf Schneidler Västra innerstaden och inre västerort Niklas Karlsson

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

5/2009 maj CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

5/2009 maj CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 5/2009 maj CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhets berättelse 2011. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhets berättelse 2011. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhets berättelse 2011 Socialdemokraterna i Stockholm innehåll Inledning 5 Styrelsens verksamhet 6 Intern kommunikation och demokrati 8 Stöd till lokal partiverksamhet 13 Studieverksamhet 16 Kampanj

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag

Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Nomineringar och valberedningens förslag årsmötesval 20 mars 2016 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Harriet Hedlund Janet Ågren Janet Ågren Janet Ågren Andreas Lundgren

Läs mer

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm

Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Utvecklingsarbete för ec modernt folkrörelsepar, som vinner val i Stockholm Lägesrapport,ll arbetarekommunens representantskap 2012-08- 28 Olle Burell och Johan Moström Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL

Läs mer

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden

Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden Utlåtande 2009:153 RI (Dnr 011-1374/2009) Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Valkretsindelning för perioden 2010

Läs mer

1 Mötets öppnande 2 Dagordningens fastställande 3 Val av mötesordförande

1 Mötets öppnande 2 Dagordningens fastställande 3 Val av mötesordförande 1 Mötets öppnande Ordförande Veronica Palm öppnade mötet och hälsade alla välkomna. På initiativ av SSU hedrade mötet de som föll offer för knivattentatet i Trollhättan. Veronica påminde om den ytterst

Läs mer

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011

Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 2011 Statistikbilaga Stockholms stadsbiblioteks verksamhetsberättelse 211 Öppethållande Antal öppethållandetimmar 29 21 211 Stadsbiblioteken 63 399 64998 6516 Kulturhusets bibliotek 3 843 4 232 6251 Totalt

Läs mer

Cirkulär. Nu drar vi igång valrörelsen! 2010-08-17. nr 06

Cirkulär. Nu drar vi igång valrörelsen! 2010-08-17. nr 06 2010-08-17 Cirkulär nr 06 Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat

Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte kompletterat Stadgar för Bohusläns partidistrikt Beslutade och antagna av partidistriktets höstmöte 2007-10-20 kompletterat 2013-03-23 1. Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: Utåtriktad opinionsbildning

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2009 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

04/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

04/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 04/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8)

Kurdiska Socialdemokratiska förening i Göteborg Verksamhetsberättelsen 2004 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(8) ڕاپۆرتی چالاکییه کان 2004 دواناوه ندی ي انا لیند ی کچان له هه ول ر پارکی ي ولۆف پا مه له سل مانی OLOF PALMES PARK-Sulaimanya ANNA LINDHs gymnasieskolan- Hawler VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 1(8) VERKSAMHETEN

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015

Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 Stadgar för Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt antagna av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Partidistriktets uppgift Partidistriktet ansvarar för: - utåtriktad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Bostadsbyggandet Årsrapport 2013 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion,

Läs mer

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret

Gislaveds Arbetarekommun / Verksamhetsberättelse 2007. Gislaveds Arbetarekommuns. etthundrade. VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret Gislaveds Arbetarekommuns etthundrade VERKSAMHETSBERÄTTELSE gällande verksamhetsåret 2007 Förslag till dagordning vid årsmöte med Gislaveds Arbetarekommun tisdagen den 26 mars 2008 på Gislaveds Gymnasium.

Läs mer

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013

Brodalen. Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Brodalen Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2013 Styrelsen för Brodalens PRO-förening avger härmed följande verksamhetsberättelse för 2013 Medlemmar Antal medlemmar 2013-12 -31, 225 10 nya

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING. Tanto-Zinkens Socialdemokratiska förening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING. Tanto-Zinkens Socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 TANTO-ZINKENS SOCIALDEMOKRATISKA FÖRENING Verksamheten Föreningsmöten och arrangemang 4/3 Årsmöte. 14/4 - Tema Ungdomsarbetslöshet Möte med Anna-Greta Leijon och Sofie Evertsson,

Läs mer

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB

STATISTIK OM STHLM. BOSTÄDER Bostadsbyggandet. S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB STATISTIK OM STHLM BOSTÄDER Bostadsbyggandet 2010 S 2011:02 2011-03-22 Lina Sjölin 08-508 35 007 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl Plats: ABF-huset Sveavägen 41.

Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl Plats: ABF-huset Sveavägen 41. 1/6 Protokoll fört vid Stockholms arbetarekommuns representantskap tisdagen den 23 februari 2016 kl. 18.00. Plats: ABF-huset Sveavägen 41. 1 Mötets öppnande Ordförande Veronica Palm öppnade mötet och hälsade

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag

Ordförande 2 år I tur att avgå Nominerad Valberedningens förslag NOMINERADE ÅRSMÖTESVAL DEN 23 MARS 2014 med valberedningens förslag Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Avsagt sig uppdraget 27 november 2013 Helén Pettersson

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 1/2009 JANUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Stockholms arbetarekommun

Verksamhetsberättelse. Stockholms arbetarekommun Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms arbetarekommun Omslagsbild: Karl-Petter Thorwaldsson, 1 maj 2013. Foto: Anders Löwdin INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJ...10

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013

Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Valberedningens förslag UMEÅ ARBETAREKOMMUNS ÅRSMÖTESVAL DEN 24 MARS 2013 Styrelsens AU 2 år I tur att avgå Nominerade Valberedningens förslag Christer Lindvall Christer Lindvall Christer Lindvall Christer

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Stockholms stad Mariaföreningen får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Organisationsnummer: 802406-4431 Årsmötet 2014 Årsmötet

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut

Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes yrkande Ordföranden erinrade om det nya PS. Kongressens beslut 9.4.5 Politiska riktlinjer, avsnittet Det goda livet - som alla äldre förtjänar Ordförande: Thomas Eneroth. Sekreterare: Anders Lindberg och Lars Westbratt. Sid Rad Förslagsställare Distrikt Yrkande Föredragandes

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Maria-Södra stations socialdemokratiska förening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 Föreningen hade vid 2011 års slut 158 medlemmar (2010:161, 2009:151 och 2008:157). Föreningsuppdrag Styrelse Martin Engman

Läs mer

Sörmlands Kristna Socialdemokrater

Sörmlands Kristna Socialdemokrater Sörmlands Kristna Socialdemokrater Verksamhetsberättelse 2010 2 Styrelse och övriga uppdrag Styrelse: Ordförande Kassör Sekreterare Suppleanter Övriga uppdrag: Revisor Revisorssuppleant Valberedning Lars

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen

Motioner E01 E04. Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010. Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Till Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2010 Motion om hälsofrämjande krav på äldreomsorgen Hur vi mår som äldre hänger oftast samman med de livsvillkor vi haft tidigare under livet. Den rikaste tiondelen

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Verksamhetsberättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Stockholm INNEHÅLL INLEDNING... 5 STYRELSE OCH EXPEDITION... 6 FOLKRÖRELSE OCH KAMPANJVERKSAMHET... 9 STUDIEVERKSAMHET...11 INTERNATIONELL VERKSAMHET...12

Läs mer

Leif Falkenstedt Ordförande

Leif Falkenstedt Ordförande Sid 1 av 5 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost hållet på Expeditionen i Högdalen Måndagen den 5 November 2007 kl. 18.30 21.00 Paragrafer 136 150 Närvarande ledamöter Leif Falkenstedt

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse

Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19. 1 Mötet öppnas. 2 Godkännande av kallelse Förslag till DAGORDNING vid Årsmöte med Piteå Socialdemokratiska förening 2007-02-19 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av kallelse 3 Godkännande av dagordning 4 Val av presidium a) Ordföranden b) Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Fastställda listor till kommunfullmäktige 2014

Fastställda listor till kommunfullmäktige 2014 Fastställda listor till kommunfullmäktige 2014 Kommunfullmäktige, valkrets 1, 4+2 1 Anders Göransson, 48, Södermalm, vårdbiträde 2 Mervi Mäkinen Andersson, 50, Årsta, servicehandläggare 3 Olle Burell,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar

STADGAR. Antagna av förbundsmötet Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar STADGAR Antagna av förbundsmötet 2015 Stadgar för S-kvinnors förbund Grundstadgar för S-kvinnors distrikt Grundstadgar för S-kvinnors klubbar Stadgar för S-kvinnors förbund FÖRBUND 1 Ändamål Sveriges

Läs mer