1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1/2009 JANUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm"

Transkript

1 1/2009 JANUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm

2 KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, Stockholm. Tel: Fax: E-post: Stockholms arbetarekommun Arne Ahlström Ing-Marie Gidlööf Anders Löwdin Mikael Kinnunen Ulla Löfven Lena Niesink Tomas Rudin Tina Rönngren Kenneth Strömberg Lena Tiihonen Jamila Woso Lasse Åsberg Valkretssekreterare/Talarförmedling Linda Håkansson Medlemsregistret/Föreningservice Medlemsregistret Föreningservice Studier Lasse Åsberg S-kvinnor Stockholm Alexandra Einerstam Hedersombudsman för äldreutskottet Rolf Mirlas SSU Stockholm NÄSTA MANUSSTOPP 9/2 E:post: Vi bekräftar att vi fått era manus till cirkuläret. Om ni inte får någon bekräftelse, återkom! Fredrik Ståhl Josefin Deiving

3 INNEHÅLL 1/09 NYA RUTINER FÖR FÖRENINGSKALLELSER 3 KAMPANJLEDARE 3 NOMINERING AV OMBUD TILL ORDINARIE PARTIKONGRESS NOMINERINGAR VIA UTSKOTTEN 4 RÄTTELSE ANG NOMINERINGAR TILL ÅRSMÖTET 4 ÄNNU ETT STEG I VIDAREUTVECKLINGEN AV SOSSERIAN 5 MOTIONSBLOGGEN 5 NOMINERING AV NÄMNDEMÄN TILL LÄNSRÄTT OCH TINGSRÄTTER 6 TIDSPLAN KYRKOVALET 7-8 FÖRENINGARNAS ANSLAGSTAVLA 9 STUDIER VÅREN ABF-SIDOR NOMINERINGSBLANKETTER 15-18

4 NYA RUTINER FÖR FÖRENINGSKALLELSER Vi på arbetarekommun kommer fortsättningsvis att hjälpa er med att utforma och skicka ut era kallelser men med dessa rutiner Senast 8 arbetsdagar före det att medlemmarna ska ha kallelsen i sin brevlåda/e-postlåda vill vi att ni skickar underlag till oss via e-postadressen I e-postmeddelandet ska följande information finnas med. Vilken s-förening Kontaktuppgifter till ansvarig i föreningen Information om när denna kallelse ska vara medlemmarna tillhanda Om kallelsen ska skickas per post eller e- post eller om båda sändesätten ska användas Information om mötet: Tidpunkt, adress, innehåll på mötet Vi gör i ordning en kallelse och skickar det till medlemmarna via B-post om inget annat angetts. Vill du skicka kallelsen per e-post anger du detta och du får tillbaka en kallelse tillsammans med e-postadresser så att ni själva kan mejla ut föreningskallelser till era medlemmars aktuella e-postadresser. Tips! Genom att gå in på sosserian kan du själva sätta kallelsen i vår grafiska profil. Under material-reklam-grafisk profil kan du hämta hem officepaketet med inbakade typsnitt och logga. Du kan där själv göra din kallelse och skicka iväg den till så printar vi ut den och postar den åt dig. OBS! Vi tar endast emot beställningar elektroniskt och då via adressen Du kommer få ett e-postmeddelande tillbaka som bekräftar din beställning. Tyvärr så har e-postadressen stockholm.socialdemokraterna.se fungerat dåligt ett tag. Denna adress ska fungera nu. Med detta cirkulär så bifogar vi vår nya grafiska profil. Alla kallelser görs nu efter denna profil. KAMPANJLEDARE Bromma Anders Löwdin, Enskede-Årsta-Vantör Alexandra Einerstam, Farsta Gunnar Björkman, Hägersten- Liljeholmen Curt Hansson, Hässelby-Vällingby Ingrid Carlsson, Kungsholmen Sanna Fransson, Norrmalm Andreas Nilsson, Rinkeby Kista Mirja Räihä Järvinen, Skarpnäck Sven Lerdell, Skärholmen Alexis Asvestas, Spånga-Tensta Ebla Younan, Södermalm Britten L Tranströmer, Älvsjö Göran Wrene, Östermalm Berit Nyberg, Fackliga Utskottet Maria Bosdotter, Invandrarutskottet Margarita Pulido, SSU-distriktet Stockholm Emma Lindqvist, S-kvinnor i Stockholms stad Tara Twana, OMRISAR Jimmy Lindgren, Björn Sund, Bosse Holmberg, Benny Hanqvist, Bengt Roxne, Gunnar Lindgren,

5 NOMINERING AV OMBUD TILL ORDINARIE PARTIKONGRESS 2009 Ansvarig: Ing-Marie Gidlööf Ur Stadgar för socialdemokratiska partiet. 5 Moment 9 Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag ska lämnas till arbetarekommunens styrelse inom av denna angiven tid Styrelsen vill att nomineringarna ska ha inkommit till arbetarekommunens expedition, Lena Tiihonen, Box 1135, Stockholm på bifogad blankett senast torsdagen den 19 mars, eller via e-post: Val av ombud till partikongressen sker per post under perioden 22 maj 5 juni Kongressen pågår mellan 28 oktober och 1 november i Älvsjö Mässan, Stockholm. Stockholms arbetarekommun har 20 ombud. NOMINERINGAR VIA UTSKOTTEN Kongressombudsnomineringar från föreningar som vill nominera genom Invandrarutskottet, Allmänna utskottet eller Fackliga utskottet, ska vara utskotten tillhanda senast den 5 mars. Använd bifogad blankett eller via e-post: OBS! Vid nominering via e-post, var vänlig uppge samma information som finns på blanketten! RÄTTELSE ANGÅENDE NOMINE- RINGAR TILL STOCKHOLMS ARBETAR- EKOMMUNS ÅRSMÖTE 25 direktvalda Enligt de nya stadgar som antogs på Stockholms arbetarekommuns årsmöte 2008 ska endast 25 ordinarie ombud väljas. Dessa kommer ha yttrande och förslagsrätt, ej rösträtt. REPRESENTANTSKAP 19 FEBRUARI KL ABF-HUSET Representantskapet kommer att behandla motioner till partikongressen. Vårens representantskap 16/3 3-4/4 Årsmöte. (Den 5 april är avsatt som reservdag) 22/4 Personalnytt Josefine Boman är tjänstledig till och med den sista september Anders Löwdin ersätter henne under denna tid. DATUM FÖR NOMINERINGAR 29/1 Allmänna utskottet, Invandrarutskottet och Fackliga utskottet 5/2 Årsmötet för föreningar som önskar nominera genom utskotten 6/2 Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige, Kyrkomötet 26/2 Årsmötet, Valutskottet 5/3 Partikongressombud för föreningar som önskar nominera genom utskotten 19/3 Partikongressombud

6 ÄNNU ETT STEG I VIDAREUTVECK- LINGEN AV SOSSERIAN! Ansvarig: Tina Rönngren Nu har inloggningen till Sosserian förenklats, ditt inloggningsnamn har ändrats till ditt personnummer och ditt lösenord är ditt medlemsnummer. För dem som för första gången ska gå in på Sosserian finns det två vägar in: Du vet vilket medlemsnummer du har och anger det som lösenord. Du kommer då in på Sosserian och får direkt välja ett nytt lösenord. Du har en aktuell e-post angiven i medlemssystemet och kan då använda funktionen Har du inget lösenord på Sosserians inloggningssida. Där anger du ditt personnummer och den e-post som du använder och som är registrerad i medlemssystemet och får då ett nytt lösenord skickat till dig. Övriga nyheter: Möjlighet att se och ändra dina uppgifter På Min sida under länken Inställningar kan du: se vilka medlemskap du har i partiet. se dina adressuppgifter. ange vilket fackförbund du är medlem i. ange om det är något politiskt intresseområde du framför allt är intresserad av. ändra din e-post, ditt mobilnummer, hemnummer samt lägga till en tillfällig adress. Förtroendevalda kan se sina medlemmar Ordförande, kassör, medlemsansvarig, studieorganisatör och valledare kommer via en Medlemsportal på Min sida kunna se sina medlemmar i s-föreningen eller arbetarekommunen. De kan också via Medlemsportalen : ändra kontaktuppgifterna för föreningen eller arbetarekommunen. ändra e-post och telefonnummer till sina medlemmar. ta ut en excelfil för att göra ringlistor och adresslistor. söka fram vilka medlemmar som ännu inte har betalt medlemsavgiften. Idag har även en ny klubb Medlemsportalen bildats för alla användare. Där hittar du exempelvis en användarmanual. Vad du ser i Medlemsportalen styrs utifrån den behörighet som du har i medlemssystemet. Om du har något av ovanstående uppdrag och inte ser medlemsportalen på Min sida så kontaktar du

7 NOMINERING AV NÄMNDE- MÄN TILL LÄNSRÄTT OCH TINGSRÄTTER Vi vill uppmärksamma er på att vi behöver få in nomineringar för att fylla upp nuvarande och framtida vakanser av nämndemän till Länsrätt och Tingsrätt. Vi vill också att det blir fler nomineringar som kommer in via föreningarna. Ett tips är att göra nomineringen av nämndemän till en punkt på årsmötet/medlemsmötet. MOTIONSBLOGGEN Ansvarig: Tomas Rudin Var med och diskutera vad vi socialdemokrater i Stockholm ska ta ställning till under vårt årsmöte 3-4 april. Detta är nu möjligt via Motionsbloggen på socialdemokraternaistockholm.blogspot.com/ Där hittar du styrelsens utlåtanden över alla motioner som inkommit och där har du möjlighet att skriva dina synpunkter och ta del av andras, redan för årsmötet. Vi behöver följande uppgifter på dem som nomineras: För- och efternamn: Person- eller medlemsnummer Postadress Vänligen ange vem personen nomineras av: Förening Namn Telefon dagtid OBS! Glöm inte ange om nomineringen gäller Tingsrätt eller Länsrätt. Nomineringar skickas till Stockholms arbetarekommun, e-post: skriv Nämndeman i ärendefältet. Det går också bra att skicka med vanlig post eller fax. Stockholms arbetarekommun Att: Lena Tiihonen Box Stockholm Fax

8 STOCKHOLMS ARBETAREKOMMUN Kenneth Strömberg Tidsplan angående val till organ inom Svenska kyrkan den 20 september September Arbetarekommunens styrelse fastställer nomineringstider för val till organ inom svenska kyrkan Januari Valberedningar utses i enlighet med stadgarna. OBS! Måste ske i januari, ej i mars månad. OBS! Utdrag ur stadgar. Regler för val till organ inom Svenska kyrkan Mom. 1. Ansvarig instans för nomineringsprocedurens genomförande vid val till kyrkofullmäktige är stadsdelsföreningen i de fall där dess verksamhetsområde sammanfaller med församling. Då stadsdelsförening icke är ansvarig utan områdesorganisationen ansvarar ska valet beredas av en valberedning enligt mom 6. Valberedningen ska utses, senast under mars månad valåret, av områdesorganisationens möte. Mom. 5. Valberedningen utses i de fall där stadsdelsförening är ansvarig enligt mom 1 vid stadsdelsföreningens möte det år då kyrkofullmäktigeval ska hållas. Valberedningen ska bestå av 2 ledamöter från stadsdelsföreningen Och 1 ledamot från var och en av de inom verksamhetsområdet arbetande organisationerna, som Arbetarekommunen beslutar ska ha representationsrätt. Dessutom utser Arbetarekommunens styrelse 2 ledamöter representerande arbetsplatsorganisationer. Även dessa ledamöter ska vara bosatta inom församlingen. Mom. 6. I de fall där områdesorganisationsstyrelsen är ansvarig enligt mom.1 ska en valberedning för varje församling utses vid områdesorganisationens möte det år då kyrkofullmäktige val hålls. Sådan valberedning ska bestå av 9 ledamöter varav 7 väljs på mötet och 2 utses av Arbetarekommunens styrelse och ska representera arbetsplatsorganisationerna. Samtliga ledamöter ska vara bosatta i den församling för vilken de tillsatts.

9 6 februari Sista dag för nominering av kandidater till Kyrkofullmäktigestiftsfull mäktige- och Kyrkomötesvalen. Nomineringarna ska insändas till Arbe tarekommunens expedition. 3 mars Nomineringsmöten för Kyrkofullmäktigevalet genomförs i respektive församling 10 mars Samtliga protokoll från nomineringsmötena till Arbetarekommunens expedition. 16 mars Nomineringsmöten för Stiftsfullmäktige genomförs i respektive kontrakt Utdrag ur stadgar. Regler för val till organ inom Svenska kyrkan Mom. 8. Förslag till lista för stiftsfullmäktigevalet presenteras av valberedning bestående av en representant från varje förening inom kontraktets/ valkretsens område. Varje föreningsrepresentant skall väljas av föreningens möte de år då val till stiftsfullmäktige skall genomföras. Fastställande av listan sker namn för namn vid medlemsmöte där alla, inom kontraktets/ valkretsen område bosatta, partimedlemmar har rätt att närvara och rösta mot uppvisande av föreskriven legitimation. 24 mars Samtliga protokoll från nomineringsmötena till Arbetarekommunens expedition 3-4 april Representantskapet fastställer Arbetarekommunens namn till Kyrkomötesvalet Utdrag ur stadgar. Regler för val till organ inom Svenska kyrkan Mom. 9. Förslag till lista för kyrkomöte fastställs av arbetarekommunens representantskap namn för namn efter förslag från bägge partidistrikten i Stockholms Län. 8 maj Underlagen för samtliga valsedlar klara på arbetarekommunen. 15 maj Sista dag för registrering av kandidater och partibeteckning till Kyrkostyrelsen Valsedlarna för valet klara. 6 september Start för valrörelsen 7-16 september Förtidsröstning 20 september VALDAG!

10 FÖRENINGARNAS ANSLAGSTAVLA FILMKVÄLL 29 JANUARI Se filmen Sicko och diskutera sjukvårdspolitik med Anders Lönnberg (s) från landstingsfullmäktige. Kamrater runt om i Stockholm är välkomna på en film- och diskussionskväll om framtiden för den svenska sjukvården. Vi kommer att se den omtalade dokumentärfilmen Sicko, av Michael Moore. Filmen handlar om sjukvården i USA och vilka konsekvenser privata försäkringar och privat vård får för samhället. I samband med att vi ser filmen kommer vi att tillsammans med fullmäktigeledamot Anders Lönnberg diskutera hur den svenska sjukvården är organiserad. Hur ser det ut i Sverige idag? Vilka likheter och skillnader finns mot USA? Hur ser framtiden ut för den svenska sjukvården? Dag: Torsdag 29 januari Tid: 17:30 21:00 Plats: Sveavägen 68, hörsalen Fika: Massor. St Görans (s)-förening bjuder på smörgåsar och frukt. Frågor? Kontakta Gabriella på eller PÅ JAKT EFTER DEN UNGA SOCIALDEMOKRATIN Stockholm är en ung stad sedd till sin befolkning men detta speglas inte i partiets medlemsstruktur. - Varför väljer så få unga Stockholmare att engagera sig i socialdemokratin? Det handlar en heldag på 68:an om. Inbjuden är dels du som är ung och känner att det ofta är rätt ensamt som ung ute i föreningarna. Här har du chans att träffa andra i samma situation. Därutöver går inbjudan ut till dig som är äldre och som är intresserad av frågan om återväxten. Datum: 1 mars Tid: 11:00-16:00 Plats: Sveavägen 68:a Initiativtagare: Socialdemokratiska Studentklubben i samarbete Stockholms SSU-distrikt. Anmäl dig gärna på facebook ( Unga S Stockholm ) eller på mail: Varmt välkomna - ta gärna med er en ännu inte värvad kamrat! Hoppas vi ses! / St-Görans (s)-förening

11 STUDIER VÅREN 2009 NY MEDLEMSTRÄFF, DROP IN INTRO En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt en liten introduktion till hur man driver politik för att förändra världen. Vi kommer också att prata om föreningsliv, och höra oss för hur du trivs i din förening för att se till att du hamnat där du vill vara och får en chans att engagera dig som du tänkt dig. 2 mars, 6 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni och 15 juni, kl VAD ÄR SOCIALDEMOKRA- TI? En kurs för dig som är ny medlem eller kanske bara varit medlem något år i Socialdemokraterna. Under kursen går vi igenom arbetarrörelsens historia, ideologi och organisation. Till skillnad från medlemsträffen är Vad är Socialdemokrati en heldagsutbildning och ger därför möjlighet till fördjupade kunskaper och intressanta diskussioner helg Ideologi - kväll Organisation kväll Framtid - kväll internat "BARFOTAFORSKNING" OM VAL OCH VÄLJARE - SEMI- NARIUM KASSÖRSAKUTEN Känner du som kassör i din förening att du behöver hjälp med att upprätta bokslut och ekonomiska rapporter inför föreningens årsmöte? Sluta våndas! Stockholms Arbetarekommun erbjuder dig som kassör möjlighet att komma upp med er bokföring för att tillsammans med vår utmärkta revisor och kassör bringa reda i bokföringen SÅ FUNKAR REPET En introduktion om mötesformen och mötesgången under ett representantskap. - Mötesteknik - Kan jag lägga ett tilläggsyrkande till en motion? etc ANMÄLAN SKER TILL: eller telefon Var snäll och skriv kursens namn i ämnesraden vid anmälan. Har du några funderingar över något av arrangemangen är du välkommen att ringa Lasse Åsberg på tel Sune Gidgård och Bosse Elmgren, som gjort intressanta studier i röstlängder för valdistrikt i Kista berättar om sina iakttagelser och om planerna på ett forskningsprojekt i samverkan med ABF där många medlemmar kan delta

12 Studier/föreläsningar dagtid STRATEGISK VERKSAMHETS- UTVECKLING Ansvariga: Johan Sjölander, Amanda Broman, Lasse Åsberg En utbildning för dig som vill bli bättre på att driva det organisatoriska utvecklingsarbetet lokalt. Med hjälp av kvalificerade föreläsare går vi igenom områden som: hur man skapar bra möten lokalt som gör att folk vill komma tillbaka hur vi spetsar medlemsvärvningsarbetet hur vi fullt ut utnyttjar de möjligheter Internet och den nya tekniken innebär för den lokala partiorganisationen Föreläsare är Lotta Hellman (välkänd ledarskapskonsult och författare till bland annat boken Vägledaren), Ebba Jansson (organisationsombudsman från partistyrelsen) samt Johan Ulvenlöv (ansvarig för Nya Media på socialdemokratiska riskdagsgruppen, har bland annat erfarenhet av hur Internet används i det amerikanska politiska arbetet.) RETORIK I TEORIN OCH PRAKTIKEN Politik är mer än att vilja! Det gäller också att kunna och våga tala om det du vill! Med vår kurs i praktisk retorik får du lära dig att tala så att andra vill lyssna. Du får lära dig att debattera så att du blir förstådd, och du kommer att upptäcka att du får självförtroende av att göra din röst hörd. Kursen vänder sig främst till de med förtroendeuppdrag i landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, stadsdelsnämnder och representantskapsombud, men alla är givetvis välkomna att anmäla sitt intresse! Studier/föreläsningar kvällstid IDÉPOLITISK BLOGGCIRKEL Ansvarig: Johan Sjölander De första studiecirklarna i Sverige byggde egentligen på något så enkelt som att ett antal människor ville umgås och tillsammans lära sig mer om angelägna och intressanta frågor. Nu tar vi detta traditionella koncept och flyttar ut det på Internet. Den idépolitiska bloggcirkeln är helt enkelt en studiecirkel som genomförs i form av att deltagarna skapar en gemensam blogg. Utifrån en gemensam litteraturlista driver sedan deltagarna själva cirkeln framåt genom att publicera egna reflektioner samt kommentera varandras texter. Cirkeln inleds med en gemensam träff på ABF-huset i Stockholm, men genomförs efter det företrädesvis på Internet. Cirkeln är öppen för dig som är nyfiken på både vad en socialdemokratisk idé- och framtidsdebatt innebär och på vilka möjligheter Internet och den nya tekniken innebär för att förnya det traditionella folkrörelse- och folkbildningsarbetet POLITIK SOM FÖRÄNDRAT STOCKHOLM STUDIECIR- KEL En studiecirkel inspirerad av Wille Forsbergs bok Politik med glädje och glöd. Wille Forsberg tillhörde en stor och engagerad grupp av ungdomsklubbister som kom att spela en viktig roll i Stockholms kommunalpolitik under 50-, 60- och 70-talen när staden genomgick en dramatisk utveckling. Förändringarna skedde nästan alltid på socialdemokratiskt initiativ och med starka s-politiker som aktörer. Därför kan det vara motiverat att i en studiecirkel se tillbaka på vad som skedde och värdera det utifrån dagens situation. Utgångspunkten för studiearbetet är boken Politik med glädje och glöd. Den ger ögonblicksbilder från tiden och Wille kommer med påståenden som kan locka till debatt. Boken behandlar många frågor som fortfarande är under

13 fort. Studier/ politik som förändrat Stockholm studiecirkel debatt och diskussionen i cirkeln kan därigenom lätt inriktas på framtiden , , , , Erlander-rummet, ABF-huset, Sveavägen 41 Utgångspunkten för studiearbetet är boken Politik med glädje och glöd. Den ger ögonblicksbilder från tiden och Wille kommer med påståenden som kan locka till debatt. Boken behandlar många frågor som fortfarande är under debatt och diskussionen i cirkeln kan därigenom lätt inriktas på framtiden , , , , Erlander-rummet, ABF-huset, Sveavägen 41 ANMÄLAN SKER TILL: eller telefon Var snäll och skriv kursens namn i ämnesraden vid anmälan. Har du några funderingar över något av arrangemangen är du välkommen att ringa Lasse Åsberg på tel

14 ABF-SIDOR 70 DAGAR TILL EUROPAVA- LET - FÖRELÄSNING Söndagen den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Samtal med Anita Gradin EU-kommissionär 95-99, tidigare riksdagsledamot och bl a ordförande för utskottet för invandring, flyktingfrågor och demografi i Europarådet Onsdag 25/3 kl ABF-huset, Erlander-rummet Fri entré HUR BLIR VI EN BRA STY- RELSE? - HELGKURS Målgrupp: styrelser i ideella föreningar. Vad har styrelsen för uppgifter? Vad kännetecknar en bra styrelse? Har styrelsen i föreningen jobbat på ett bra sätt för att aktivera medlemmarna? Kursen är för hela styrelsen eller minst 2 personer från olika styrelser Lördag/söndag 28/2-1/3 kl ABF-huset PerAlbin-rummet Avgift 600:- Lunch ingår i kursavgiften. Föreningskunskap - Att bilda en ideell förening - kurs HUR BILDAR MAN OCH RE- GISTRERAR EN IDEELL FÖR- ENING? Vilka förtroendeuppdrag finns i föreningen? Vad är föreningens syfte och mål? Onsdag 4/2 kl ABF-huset, Per Albin-rummet Eller Fredag 24/4 kl ABF-huset, Erlander-rummet Ingen avgift VALBEREDNING - STUDIE- CIRKEL Förenings styrelser är viktiga för organisationers utveckling. Därför är det av stor betydelse att styrelserna är sammansatta av personer som kompletterar varandra så att den gemensamma kompetensen och erfarenheten blir så bred som möjligt. Här spelar valberedningarna en avgörande roll! Valberedningen kan med sitt arbete påverka den positiva utvecklingen inom organisationen. Studiecirkel 9 studietimmar, 3 ggr. Onsdag kl start 4/2 ABF-huset, Erlander-rummet Avgift 150:- BOKFÖRING PÅ DATOR FÖR NYBÖRJARE En praktisk och grundläggande kurs för dig som behöver kunskaper i bokföring. Vi går igenom löpande bokföring, balans- och resultaträkning m m. Vi jobbar i bokföringsprogrammet SPCS. Lördag/söndag mars kl ABF-huset Avgift 600:- inkl lunch. POWERPOINT SKAPA PRE- SENTATIONER Lär dig skapa presentationer med hjälp av PowerPoint. Presentationer i PowerPoint hjälper dig att strukturera ett föredrag. Du lär dig göra bildspel med hjälp av text, bilder och olika effekter. Förkunskaper: Datagrund Söndagar 15 och 22 mars kl ABF-huset Avgift 600:- inkl lunch

15 fort. ABF sidor PROJEKTPENGAR, BIDRAG TILL FÖRENINGEN VAR FINNS DE? Var hittar du information om olika bidrag för föreningen? Tisdag 17 februari kl ABF-huset Ingen avgift VÄRLDSUNDERGÅNGEN?! Stefan Fölster, chefsekonom på Svenskt Näringsliv, går i sin nyligen utkomna bok Farväl till världsundergången mot strömmen och sågar dystra profetior angående klimatet. Se Stefan Fölster få mothugg av Sverker Sörlin, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan och Håkan A Bengtsson, VD för Arenagruppen i en debatt om klimatfrågans orsaker och lösningar och om hur samhällen försöker hantera framtida katastrofer. Samtalsledare: Bengt Göransson Onsdag 14 januari kl 12.00, ABF- huset, Sveavägen 41. Fri entré USA och världen med Obama som president Måndag 26 januari kl , ABF-huset ANMÄLAN & INFORMA- TION: ABF Stockholm, eller telefon Samtliga kurser är gratis för Stockholms arbetarekommuns medlemmar. Uppge att avgiften ska faktureras Stockholms arbetarekommun vid kursen. DET GLOBALA KLIMATET FÖRÄNDRAS HUR ILLA ÄR DET OCH VAD KAN VI GÖRA? Samtal mellan Lina Hjort, styrelseledamot i Klimataktion och Martin Rogberg, medlem i Klimataktion och Årstabo. Onsdag 21 januari kl 19.00, ABF Gullmarsplan 4 Onsdag 28 januari kl 19.00, ABF, Skärholmsgången 4, Skärholmen Samtal mellan Lina Hjort, styrelseledamot i Klimataktion och Elisabet strand, medlem i Klimataktion och Hässelbybo. Onsdag 4 februari kl 19.00, Trappan, Vällingby C KULTURUTREDNINGEN GRANSKAS Den 12 februari läggs regeringens kulturutredning fram och måndagen den 16 februari svarar utredningens ordförande Ewa Schwartz för resultatet av utredningens vedermödor inför de politiska partiernas representanter och olika kulturarbetare. Måndag 16 februari kl 18.00, ABF-huset ISRAEL/PALESTINA 60 ÅR I VÅRA RÖDA HJÄRTAN Lördagen 24 januari kl DET MODERNA STREJKBRY- TERIET Onsdag 25 februari kl 18.00, ABF-huset FILDELARNA VÅR TIDS PI- RATER Onsdag 18 februari kl 18.00, ABF-huset

16 Nominering till ordinarie partikongress 2009 Vi nominerar nedanstående person till kongressombud: Namn: Medlemsnr el personnr: Nomineras av: Förening: Namn: Telefon dagtid: Nomineringen ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 19 mars 2009 Stockholms arbetarekommun Attn: Lena Tiihonen Box Stockholm Fax: e-post:

17 Nominering till ordinarie partikongress 2009 Vi nominerar nedanstående person till kongressombud: Namn: Medlemsnr el personnr: Nomineras av: Förening: Namn: Telefon dagtid: Nomineringen ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 5 mars 2009 Allmänna utskottet Attn: Lena Tiihonen Box Stockholm Fax: e-post:

18 Nominering till ordinarie partikongress 2009 Vi nominerar nedanstående person till kongressombud: Namn: Medlemsnr el personnr: Nomineras av: Förening: Namn: Telefon dagtid: Nomineringen ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 5 mars 2009 Fackliga utskottet Attn: Lena Tiihonen Box Stockholm Fax: e-post:

19 Nominering till ordinarie partikongress 2009 Vi nominerar nedanstående person till kongressombud: Namn: Medlemsnr el personnr: Nomineras av: Förening: Namn: Telefon dagtid: Nomineringen ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 5 mars 2009 Invandrarutskottet, IU Attn: Lena Tiihonen Box Stockholm Fax: e-post:

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Studieprogram våren 2009

Studieprogram våren 2009 Studieprogram våren 2009 Medlemssidor Ny medlemsträff, Drop In Intro En chans för nyblivna medlemmar att under ett par timmar lära sig lite mer om partiet. En snabb översikt i vår ideologi erbjuds samt

Läs mer

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti!

stockholm Allsång mot högern Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Vitabergsparken 31 augusti! stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 2 augusti 2008 08-791 11 00 Verksamhetsupptakt lördagen 30 augusti Allsång mot högern Vitabergsparken 31 augusti! /ledare /aktuellt Läs

Läs mer

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 07/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00

Cirkulär. nr 04/2010. Manusstopp kommande cirkulär Onsdagen den 9 juni 13.00 Tisdagen den 10 augusti 13.00 nr 04/2010 Cirkulär Stockholms partidistrikts föreningsinformation. Kontakta Stockholms partiexpedition: Sveavägen 68, Box 1135, 111 81 Stockholm Tel: 791 11 00 Fax: 791 11 11 E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

04/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

04/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 04/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari

stockholm Nog snackat nu kör vi! Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Verksamhetsupptakt 2 februari stockholm / Medlemstidning från socialdemokraterna i Stockholm nr 1 januari 2008 08-791 11 00 Vad tycker du? Kampanjen fortsätter Dagens Europa II Studiecirklar inför EU-valet Nog snackat nu kör vi! Verksamhetsupptakt

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor

Motioner och utlåtanden. Grupp A Organisatoriska frågor Motioner och utlåtanden Grupp A Organisatoriska frågor Stockholms arbetarekommuns årsmöte 27-28 april 2013 2 Innehåll Motion A1 Ökat valdeltagande i val till ombud till partikongresserna... 5 Bredängs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation :::

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation ::: STUDIEPROGRAM 2008 ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation ::: INNEHÅLL ANMÄLAN: Studieorganisatörer sid 3 STUDIECIRKEL: Ny i partiet sid 4 KURSER: Studier för socialism steg 1-4 sid 5-8

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer