Ventilationsaggregat Bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ventilationsaggregat Bostäder"

Transkript

1 läktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter randsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Ventilationsaggregat ostäder VR / & SV VT

2 2 Ventilationsaggregat ostäder Ventilationsaggrat ostäder nergieffektivitet och bra inomhusluft - båda lika nödvändiga! Ventilation har en huvuduppgift. en ska ta bort alla de föroreningar som alstras i en byggnad och ersätta den med ren luft. et krav vi ställer på ventilationen är att den ska fungera i hela bostaden oavsett väder och vind, den ska heller inte använda mer energi än nödvändigt. en ska istället hushålla med energi och därmed hushålla med pengar. oto: Scanpix Vår luft inomhus Senare års forskning visar att vi orkar mindre och presterar sämre när vi andas dålig inomhusluft. Vi tillbringar i genomsnitt 70%, i kallare klimat som norden upp till 90%, av vår tid inomhus. et säger sig självt att de ca liter inomhusluft som vi andas in under ett dygn bör vara fräsch och syrerik. Är den det idag? Ja, kontorslokaler har i regel bra ventilation, men våra bostäder har ofta brister. Vill vi ha bra inomhusluft, så måste vi ha bra ventilation. et finns ingen genväg. öroreningar i luften ll luft innehåller föroreningar. Normalt tänker vi kanske på bilavgaser, pollen och olika typer av utsläpp när vi diskuterar sådant. essa föroreningar finns alltid i utomhusluften och följer i olika utsträckning med in i våra bostäder. I våra bostäder tillförs det dessutom en mängd med andra föroreningar. Vanliga för-oreningskällor är möbler, hushållsmaskiner, djur och inte minst vi människor. Luft som kommer in är alltså förorenad redan från början. När den kommer in förvärras föroreningarna gradvis. Luften stannar dessutom kvar länge i de flesta bostäder idag eftersom dessa ofta är välisolerade och täta. Täta hus utan bra ventilation har ofta dålig luftkvalitet. stma och allergier ra luft innebär inte bara ett ökat välbefinnande, det innebär också att vi presterar bättre. Vi jobbar bättre och vi orkar mer. ör barn är bra luft ännu viktigare, de slipper bli sjuka i astma och allergi, sjukdomar som grundläggs tidigt och som enligt många forskare till stor del beror på just inomhusmiljön. Nya krav på energieffektivitet Regeringen har beslutat om ändringar i 10 V för nya byggnader med elvärme. overkets byggregler R, nergi hushållning 9:2 kommer därför att skärpa kraven på byggnadens specifika energianvändning (kwh per m2 och år) och begränsa den installerade eleffekten för eluppvärmda hus. e nya bestämmelserna om energihus-hållning ställer stora krav på byggnaders utformning och utförande. Ventilation, isolering m m, måste vara anpassade till den lägre energianvändningen. tt dåligt fungerande ventilationssystem kompen-seras i detta fall inte genom byggnads-konstruktionen och ger därför en sämre inomhusmiljö. Välisole-

3 Ventilationsaggregat ostäder 3 oto: Scanpix rade hus kan leda till mögeltillväxt i konstruktionen om fukt kommer in, t ex genom läckage på grund av övertryck i huset. etta ställer stora krav på material val och en god balanserad ventilation med värmeåtervinning. Lösningen är att bygga ett välisolerat hus och installera berg-, sjö- eller jordvärmepump, kombipanna, allbränsle - panna eller fjärrvärme tillsammans med ett ventilations aggregat med god värmeåtervinning. å finns alla förutsättningar till god energihushållning och bra inomhusluft. ra inomhusklimat behöver inte kosta en förmögenhet ör att vi ska må bra inomhus krävs ett bra ventilationssystem som klarar att förse lokalerna med rätt temperatur och luftkvalitet. Systemet ska göra sitt jobb dag ut och dag in under många år utan att skapa obehag som buller eller drag. Och det ska kunna göra sitt jobb utan att kosta allt för mycket. overket rekommenderar att SP-värdet (Specifik fläkt-effekt) för ett till- och frånluftssystem inte överstiger 2,0 kw/(m3/s). å bör man sträva efter lösningar som tänker på miljön genom att de är energieffektiva. et är inte nog med att de har en god värmeåtervinning av energin i frånluften. e bör också vara konstruerade för att skapa ett lågt eget tryckfall och ha fläktar som är utrustade med den senaste motortekniken som använder ner mot hälften så mycket energi. Lösningar ostad, roterande värmeväxlare VR 250 H/,VR 300 V/ och VR400 bör installeras på en varm plats, t.ex i en tvättstuga. lla modellerna kan kopplas till en spiskåpa. VR 400/700 kan installeras på vägg eller på vind. n typisk installation kan vara på vägg i en tvättstuga, men placeringen av aggregatet kan även gärna kunna vara i garaget eller i källaren. I köket installeras en separat köksfläkt med egen kanal till takhuv. VR 400 kan även anslutas till spiskåpa. Lösningar ostad motströms värmeväxlare SV VT 300 är anpassad för väggmontering och SV VT 700 för montering på golv i exempelvis tvättrum och förvaringsutrymmen. Mindre lokaler I mindre lokaler, kontor och butiker installeras VR 400/700 lämpligen på vind om sådan finns eller VR400 V, SV VT 300/700 på vägg eller golv i uppvärmt utrymme. nergieffektiva fäktar med lång livslängd VR 250/300/400/700 /V och SV VT 300/700 har fläktar med den senaste tekniken beträffande energihushållning. -motorer är en, inom byggnadsventilation, ny typ av motorer som har en rad fördelar jämfört med konventionella -motorer. e kan regleras utan att det uppstår stora energiförluster i form av värme. n annan bonuseffekt är att man slipper det vinande ljudet som uppstår vid reglering av asynkronmotorer. Tack vare att man inte får den ofrivilliga uppvärmningen blir underhållsbehovet lägre och livslängden på motorn ökar.

4 4 Ventilationsaggregat ostäder VR / ostadsaggregat VR 250 H/ Roterande värmeväxlare. utomatisk växling till sommardrift, utan värmeåtervinning lexibel installation. Inget behov av kondensavlopp Spiskåpa kan kopplas in nergieffektiva fläktmotorer med den senaste teknologin ggregatet är anpassat för att ventilera mindre bostäder. et är vitlackerat och är konstruerat för installation på vägg eller i tak. Med hjälp av moderna -fläktmotorer kan energianvändningen optimeras för reducerad driftskostnad. VR 250 H/ levereras i dubbelmantlat, kondensisolerat utförande komplett med automatik samt centrifugalfläktar för till- och frånluft, roterande värmeväxlare, eftervärmningsbatteri och filter. Luften från spiskåpan leds direkt till frånluftsfläkten, förbi värmeväxlaren. Vibrationsdämpande konsoler för takinstallation och inspektionsluckor på båda sidor gör aggregatet lätt att montera och rengöra. ggregatet växlar automatiskt mellan normaldrift med värmeväxling och sommardrift utan värmeväxling. en funktionen återvinner även kyld inomhusluft automatiskt. Luftflöde och tilluftstemperatur regleras enkelt från styrpanelen. Lampor indikerar valda inställningar såväl som eventuella tekniska fel, om filter behöver bytas och om värmeväxlaren roterar. När köksfläkten aktiveras kommer fläktarna automatiskt att gå med maximal hastighet/maximalt luftflöde. VR 300 V/ Roterande värmeväxlare. Höger- eller vänsteraggregat i ett utförande utomatisk växling mellan normal- och sommardrift. Inget behov av kondensavlopp. nergieffektiva fläktmotorer med den senaste teknologin VR 300 V/ är ett kompakt aggregat för ventilation av bostäder och är främst avsett för väggmontage men kan även monteras liggande t ex ovan innertak. Med hjälp av moderna -fläktmotorer kan energianvändningen optimeras för reducerad driftskostnad. ggregatet levereras i dubbelmantlat, kondensisolerat utförande, med centrifugalfläktar för till- och frånluft, roterande värmeväxlare, filter och termostatstyrt eftervärmningsbatteri. VR 300 V/ är utrustat med stora inspektionsluckor på båda sidor och är på det sättet vändbart för optimal och enkel kanalanslutning. Spiskåpan kan, via kanal, anslutas på toppen av aggregatet om det är placerat separat från köket. lternativt kan en spiskåpa monteras direkt under aggregatet. rånluften från spiskåpan leds via en bypasskanal vid sidan av värmeväxlaren och direkt till frånluftfläkten. Luftflödet regleras från en spiskåpa eller via separat brytare.

5 Ventilationsaggregat ostäder 5 VR 400 V/, VR 700 V och VR 400/700 Högeffektiv värmeväxlare utan behov av avfrostning, ger den högsta årsmedelverkningsgraden nergieffektiva fläktmotorer med den senaste teknologin Mycket lättanvänd styrpanel med grafisk L display Separat inställning för tilluft resp. frånluftsflödet Konstant luftflödesreglering Konstant balans mellan frånluft- och tilluftflödet utomatisk växling till sommardrift, utan värmeåtervinning lexibel installation. Inget behov av kondensavlopp npassad för behovsstyrning VR 400/700 V, är kompletta luftbehandlingsaggregat anpassade för att ventilera bostäder, kontor och liknande utrymmen. Med hjälp av modern teknologi såsom -fläktmotorer och ett nytt flexibelt styrsystem, kan energi användningen optimeras för att klara nuvarande och kommande energibestämmelser. -motorer, till skillnad mot spänningsstyrda -motorer, bibehåller i högre utsträckning sin verkningsgrad då de varvtalregleras och är därmed speciellt lämpade att användas i behovsstyrda ventilationsaggregat. Mätningar har visat att en -motor reducerar energianvändningen med upp till 50% jämfört med en traditionell spänningsstyrd -motor. ör att säkra driften övervakas den roterande värmeväxlaren, till- och frånluftsfilter, till- och frånluftsfläkt, samtliga temperaturgivare och eftervärmaren. Vid tekniskt fel eller filterlarm visas larmmeddelande i klartext på styrpanelens display. ggregatet har även en gemensam summalarmutgång för att indikera larm på annan plats än i styrpanelens display. lla elektriska anslutningar görs enkelt i det inbyggda kopplingsutrymmet. V (/) är konstruerade för att installeras på vägg, i tvättstuga, grovkök, förråd eller liknande utrymmen. en vitlackerade luckan och de vitlackerade sidorna bidrar till att aggregatet med fördel kan installeras synligt. Stora inspektionsluckor förenklar inspektion och service. VR 400 V/ kan, via den integrerade bypasskanalen, anslutas till en spiskåpa. Luften från spiskåpan leds då förbi den roterande värmeväxlaren och direkt till frånluftfläkten. är konstruerade för att installeras horisontellt på vägg eller stående på golv. e levereras med 50 mm isolering och kan därmed med fördel installeras i kalla utrymmen såsom i förråd, på vind, eller liknande.

6 6 Ventilationsaggregat ostäder Styrfunktioner H/ Styrfunktioner för VR 250 H/. VR 250 H/ kan styras från en eller flera kontrollpaneler. kontrollpanel är elegant, funktionell och enkel att använda, med Kontrollpanel praktiska knappar för val av luftflöde och tilluftstemperatur. iskreta indikeringslampor visar valda inställningar, om eftervärmarbatteriet är i drift, om avfrostning pågår eller om det är dags att byta filter. På aggregat med automatisk växling mellan normaldrift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning visar lampan sommardrift. Inställning av luftflöde vid normal ventilation, val av tid mellan filterbyten och överstyrning av ev. separat tidur, kan även göras från kontrollpanelen. Larmmenyn visar eventuella felmeddelanden. Kontrollpanelen, typ, kan installeras infälld i vägg eller utanpåliggande,. Vid utanpåliggande montage bygger panelen endast 20 mm från vägg. Styrsignal, 12V, mellan kontrollpanel och aggregat ansluts enklast med komplett kabel (6,0 eller 12,0 m) med tele-kontakt/isn, alternativt via 4-ledare mellan plintar på kontrollpanelen och kopplingsdosa i aggregatet. ör anslutning av fler kontrollpaneler finns förgreningskontakt(er) som tillbehör. /V Styrfunktion för VR 400/700 och V aggregat. Styrutrustningen för /V-aggregaten har ett mycket Kontrollpanel användar-vänligt gränssnitt som förenklar igångkörning och handhavande av aggregatet. en gör det också möjligt att anpassa VR 400/700 för extra funktioner med anslutna komponenter, till exempel behovsstyrd ventilation. Styr-utrustningen är förberedd för att hantera extern kylutrustning(0...10v signal) men på grund av relativt små luftflöden och därmed begränsad kyleffekt rekommen-derar vi kylfunktionen främst för kommersiella lokaler där högre luftflöden kan accepteras och då gärna tillsammans med VR 700 / V-aggregat. xempel på integrerade styrfunktioner: Veckoprogram Summalarmutgång Möjlighet att styra till- och frånluft individuellt Möjlighet till urkoppling av elvärme Möjlighet att styra separat vattenbatteri unktion för förlängd drift Kontrollpanelen är utrustad med grafisk display för enkelt handhavande. et finns två behörighetsnivåer en för användare och en för installatör och servicepersonal. På användarnivå används symboler och på servicenivå självförklarande text. Kontrollpanelen har en design anpassad för bostäder och kontor. Panelen ansluts normalt med snabbkoppling men kan även anslutas till en inbyggd 4-polig kopplingsplint. På V-aggregaten är kontrollpanelen monterad i fronten. -aggregaten levereras med extern kontrollpanel. inns även som tillbehör. åde V och -aggregat kan anslutas till flera externa kontrollpaneler. nergisparfunktioner Roterande värmeväxlare med upp till 80% värmeåtervinning. ehöver inte avfrostas vintertid vilket medför att växlaren kontinuerligt kan återvinna den varma frånluften. Separat luftflödesinställning för till- respektive frånluft minskar behovet av tryckfallshöjande injusteringsspjäll. Inbyggt veckour anpassar aggregatets drift efter verksamheten. ör ett kontor t ex: Måndag-fredag , Normal ventilation Återstående tid, Min. ventilation (inklusive lördag och söndag) Kylåtervinningsfunktionen används under sommaren och då i kombination med ett externt kylaggregat. å frånluften är kallare än tilluften startar den roterande växlaren och återvinner kylan i frånluften. ggregatet är förberett att styra ett externt hetvattenbatteri (tillbehör) med V signal. Ställdon, ventil och frysskyddsgivare finns som tillbehör. ehovsstyrning ggregatet kan via ingångar överstyras till driftläge; stopp, lågfart eller högfart. Ingångarna aktiveras via extern kontakt såsom t ex O2-givare, rörelsedetektor, fuktgivare, ljusknapp eller timer. ortafunktion Genom att extern kontakt sluts aktiveras driftläge lågfart, den elektriska eftervärm-aren kopplas ur och tilluftstemperaturen styrs med den roterande växlaren. ftervärmaren kopplas åter in om tillufts-temperaturen sjunker under 15. lektrisk anslutning Nätanslutning via jordad stickkontakt (ca 1m) nslutning av kontrollpanel via 4-ledarkabel med snabbkontakt (tillbehör). Grenkontakt (tillbehör) används vid anslutning av flera externa kontrollpaneler.

7 Ventilationsaggregat ostäder 7 Prestanda TKNISK T vr 250 ech/b vr 300 ecv/b vr 400 dcv/b vr 700 dcv vr 400 dc vr 700 dc Spänning/rekvens V/50Hz 230/ / / / / /240 as L ffekt, motorer W 2x59 2x100 2x114 2x240 2x115 2x246 ffekt, värmebatteri W / Matningssäkring Vikt Kg ilter, tilluft ilter, frånluft G3 G3 G3 G3 G3 G3 tillbehör VR 250 H/ VR 300 V/ VR 400 V/ VR 700 V VR 400 VR 700 Kontrollpanel Kabel med kontakt 12m Kabel med kontakt 6m örgrening telekontakt Kontakt för telekabel JP JP JP JP Timer T 120 T 120 T 120 T 120 T 120 Påbyggnadsram till timer -T 120 -T 120 -T 120 -T 120 -T 120 Vecko-ur 7592H Tryckvakt med pitot tube Tryckvakt Spiskåpa V/, H/ vit / / Spiskåpa V, H rostfri / / Spiskåpa slim / Spiskåpa inbyggd / Hastighetskontroll MTP 20 Ventilställdon V (24V ) MVT5 MVT5 MVT5 MVT5 Transformator (24V ) 24V/PSS48 24V/PSS48 24V/PSS48 24V/PSS48 Vattenventil 2-vägs VSXT VSXT VSXT VSXT Vattenventil 3-vägs VMXT VMXT VMXT VMXT Vattenbatteri V V V V nläggningsgivare, frysskydd * TG-130 TG-130 TG-130 TG-130 Kanalgivare 0-60 TG-K360 TG-K360 TG-K360 TG-K360 ilter U7 () VR 250 H/ VR 300 TK/ VR 400 V VR 700 V VR 400 VR 700 ilter U3 (rånluft) * 0-30 (vattenbatteri) VR 250 H/ rånl.filter VR 300 PVR 400 PVR 700 PVR 400 PVR 700 Kanalinklädnad VTVR 300 TK/ Kombigaller VVX 160 VVX 160 VVX 200 VVX 160 VVX 200 rontpanel, vit VR-300 P Sidopanel, vit VR-300 SP Takupphängning VR-300 TK/ vstängningsspjäll

8 8 Ventilationsaggregat ostäder VR 250 H/ frånluft Temperaturverkningsgrad η SP 1,5 SP 2,5 SP 2,0 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå L w som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå L p. SP = Specific an Power [kw/m 3 /s] Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrekvens Hz) ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning VR 300 V/ frånluft Temperaturverkningsgrad η SP 2,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. SP 1,5 SP 1,2 SP 2,0 Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå L w som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå L p. SP = Specific an Power [kw/m 3 /s] Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrekvens Hz) ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning

9 Ventilationsaggregat ostäder 9 VR 400 V/ frånluft Temperaturverkningsgrad SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå L w som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå L p. Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrekvens Hz) SP = Specific an Power [kw/m 3 /s] ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning (Läs i tilluftsdiagrammet) VR 700 V frånluft Temperaturverkningsgrad VR 700 V VR 700 V SP 2,5 SP 1,5 SP 2,0 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå L w som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå L p. Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrek vens Hz) SP = Specific an Power [kw/m 3 /s] ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning (Läs i tilluftsdiagrammet)

10 10 Ventilationsaggregat ostäder VR 400 frånluft Temperaturverkningsgrad η SP 2,5 SP 2,0 SP 1,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå Lw som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå Lp. Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrekvens Hz) SP = Specific an Power [kw/m3/s] ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning (Läs i tilluftsdiagrammet) VR 700 frånluft Temperaturverkningsgrad η SP 1,5 SP 2,0 SP 2,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. Tabellerna för ljuddata anger ljudeffektnivå Lw som ej ska förväxlas med ljudtrycksnivå Lp. Ljudeffekt (L W ), d() Oktavband (medelfrekvens Hz) SP = Specific an Power [kw/m3/s] ngivet SP-värde gäller för komplett aggregat rånluft Omgivning (Läs i tilluftsdiagrammet)

11 Ventilationsaggregat ostäder 11 MÅTT = tilluft = frånluft = avluft = uteluft vr 250 ech/b Kanalanslutning ø125 mm vluft Uteluft rånluft Spiskåpa vr 300 cv/b Kanalanslutning ø125 mm **) *) lternativ installation *) vr 400 dcv/b *)

12 12 Ventilationsaggregat ostäder vr 700 V ø200 (4x) 216 vluft Uteluft rånluft pprox VR ø160(4x) VR ø200 (4x)

13 Ventilationsaggregat ostäder 13

14 14 Ventilationsaggregat ostäder SV VT ostadsaggregat SV VT 300/700 Högeffektiv värmeväxlare nergieffektiva fläktmotorer med modern -teknik rift från användarvänlig(a) kontrollpanel(er), typ med L-display Separat inställning av tillufts- och frånluftsflöde Ändrar automatiskt till sommardrift utan värmeåtervinning utomatiskt avfrostning SV VT 300, vitlackerad modell med -fläktar, flexibla reglerfunktioner och modern manöverpanel, anpassad för väggmontering i bostäder med ventilerat område på upp till omkring 300 m2. SV VT 700, för golvinstallation med ett område upp till omkring 600 m2. SV VT 300 är anpassad för väggmontering och SV VT 700 för montering på golv i exempelvis tvättrum och förvaringsutrymmen. nheten har dubbla höljen, är helisolerad och har kompletta reglerfunktioner, motströmsvärmeväxlare med hög verkningsgrad och filter. nergieffektiva fläktar med -motorer ger lägre strömförbrukning vid transport av luft med upp till omkring 50% jämfört med konventionella likströmsmotorer. Modern teknik ger lägre SP-faktor (Specific an Power). nheten växlar automatiskt mellan normal drift med värmeåtervinning och sommardrift utan värmeåtervinning. en här lösningen återvinner också kyld inomhusluft automatiskt (från kylning).

15 Ventilationsaggregat ostäder 15 Prestanda TKNISK T SV VT 300 SV VT 700 Spänning/rekvens V/50Hz as 1 1 ffekt, motorer W 2x85 2x168 Matningssäkring Vikt Kg Kapslingsklass IP Påsfilter tilluft VT 7 VT 7 Mini-pleatfilter, tilluft/frånluft MPVT 7 / MPVT M5 MPVT 7 / MPVT M5 Mini-pleatfilter, tilluft/frånluft MPVT G4 MPVT G4 tillbehör Save vtc 300 Save vtc 700 Kontrollpanel Kabel med kontakt 12m Kabel med kontakt 6m örgrening telekontakt Timer T 120 T 120 Påbyggnadsram till timer -T 120 -T 120 Tryckvakt med pitot tube Tryckvakt Tryckvakt Spiskåpa V/, H/ vit / Spiskåpa V, H rostfri / Spiskåpa slim / Spiskåpa inbyggd / Ventilställdon V (24V ) RVZ4 24 RVZ4 24 Transformator (24V ) PSS48 PSS48 Vattenventil 2-vägs ZTV 15 ZTV 15 Vattenventil 3-vägs ZTR 15 ZTR 15 Vattenbatteri V 160 V 250 Kanalgivare 0-60 TG-K360 TG-K360 ilter U7 () VT VT ilter U5 MPVT 300 M5 MPVT 700 M5 ilter U3 (rånluft) MPVT 300 G4 MPVT 700 G4 Kombigaller VVX 160 VVX 250 vstängningsspjäll

16 16 Ventilationsaggregat ostäder 802 MÅTT SV VT * ggregat sett från ovan vluft Uteluft rånluft * Lucka Ø160(4x) 139 SV VT ggregat 180 sett från ovan Ø160(4x) 1332 ggregat 450 i högerutförande ggregat i högerutförande ø250(4x) ø250(4x)

17 Ventilationsaggregat ostäder 17 SV VT 300 frånluft Temperaturverkningsgrad η 9294/9295 SP 2,5 SP 2,0 SP 1,6 SP 1,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. SP 0,6 SP 0,9 SP 1,2 Save vtc 300 OKTVN (medelfrekvens Hz) Lw d() rånluft Omgivning SV VT 700 frånluft Temperaturverkningsgrad η SP 2,5 SP 2,0 SP 1,6 SP 1,5 Vid luftförhållandet 1:1 och luftfuktighet 50%. SP 0,6 SP 0,9 SP 1,2 Save vtc 700 OKTVN (medelfrekvens Hz) Lw d() rånluft Omgivning

18 18 Ventilationsaggregat ostäder Översikt ostadsventilation VR-250 H/ VR-300 V/ VR 400 V/ pplikation Lägenheter nfamiljshus Light commercial lerfamiljshus, centralt Passivhuscertifikat Max. boarea m² Max. Luftflöde vid 120 Pa m³/s 0,04 0,06 0,09 Max. Ljudvolym vid 1m distance d() Värmeväxlareffektivitet % sfilter rånluftsfilter - G3 G3 G3 Spänning/rekvens V/50Hz Max. ffekt per fläkt W lvärmebatteri W / Säkring Skyddsklass IP Vikt kg Kanalanslutningar mm (ypass 125) redd mm Höjd mm jup mm Höljesisodlering mm nslutning till kondensavlopp (x2) Nej Nej Nej

19 Ventilationsaggregat ostäder 19 VR 700 V VR 400 VR 700 VR 700 / SV VT 300 SV VT ,15 0,09 0,17 0,14 0,11 0, G4 G4 G3 G3 G3 G3 G4 G Nej Nej Nej Nej 1/2 1/2

20 Systemair Industrivägen Skinnskatteberg Tel ax Region Nord Industrivägen Skinnskatteberg Tel ax Region Öst Stockholm Veddestavägen Järfälla Tel ax Region Väst Göteborg Industrivägen Sävedalen Tel ax Region Syd Malmö Grimsbygatan Malmö Tel ax Reigon Mitt Söderköping Kanalhamnen Söderköping Tel ax Systemair In house studio Uppdaterad Januari

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö.

HERU. Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler. Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. HERU Energiåtervinningsaggregat för alla typer av lokaler Ger bästa energianvändning, komfort och miljö. Innehåll LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET...3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT...4 REN LUFT INOMHUS

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö

Flexit S3 R NYHET! Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi och många placeringsmöjligheter NYHET! F Ö R E N S U N D A R E I N N E M I L J Ö Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat med rotorteknologi Flexit har

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, AFFÄRER, LOK ALER FRISK LUFT FRISK ARE LIV VÄRMEÅTERVINNING VENTIL TIONSPRODUKTER FÖR BOSTÄDER, FFÄRER, LOK LER FRISK LUFT FRISK RE LIV VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler VENTILTION Med energikrisen på 70-talet

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Nyproduktion Energieffektivt toppboende Vi bygger lågenergihus i kombination med CO2 besparande ventilation och luft/vatten värmepump för komfort och säkerhet för familjens värme och varmvatten även under

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA R120. Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA R120 Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare Ventilationsaggregat för villor, flervåningshus och fritidsbostäder under 230 m 2. Aggregatet har roterande värmeväxlare. Även lämplig för

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ Kan kombineras med värmepump! Korta fakta om... ersätter Bacho ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor

Läs mer

Envistar. En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system

Envistar. En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system En serie energieffektiva luftbehandlingsaggregat till flerbostadshus med FTX-system Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik, idrottsarenor,

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft

Ventilationssystem. Syftet med ventilation är att transportera bort luftföroreningar och dålig luft och ersätta den med frisk luft 1 Agenda Varför ventilerar vi? Systemlösningar Ventilation av bostäder och lokaler Aggregatet hur får vi till energieffektivitet Vad ger FTX av ett bostadshus? Tillförsel av luft i rum hur fixar man det?

Läs mer