Enheter Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enheter Användarhandbok"

Transkript

1 Enheter Användarhandbok

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke i USA och tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument. Produktmeddelande I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator. Första utgåvan: augusti 2009 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Hantera lagringsenheter 2 Använda en optisk enhet Identifiera den installerade optiska enheten... 3 Använda optiska skivor... 4 Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD)... 5 CD-R-skivor... 5 CD-RW-skivor... 5 DVD±R-skivor... 5 DVD±RW-skivor... 5 LightScribe DVD+R-skivor... 5 Blu-ray Disc (BD)... 6 Spela en CD, DVD eller BD... 7 Konfigurera Automatisk uppspelning... 8 Ändra regionala inställningar för DVD... 9 Observera upphovsrättsvarningen Kopiera en CD eller DVD Skapa (bränna) en CD eller DVD Ta bort en CD, DVD eller BD Använda externa enheter 4 Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection Identifiera status för HP ProtectSmart Hard Drive Protection Hantera ström med en parkerad hårddisk Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Använda Diskrensning Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket iii

4 7 Byt ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket 8 Felsökning Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD En CD, DVD eller BD spelas inte upp En CD, DVD eller BD spelas inte upp automatiskt Processen med att bränna en skiva eller en DVD startar inte, eller också avstannar den innan den är klar En DVD eller BD som spelas i Windows Media Player avger inget ljud/ingen bild En enhetsdrivrutin måste installeras om Hämta Microsofts enhetsdrivrutiner Hämta HP:s enhetsdrivrutiner Index iv

5 1 Hantera lagringsenheter Diskenheter och optiska enheter är ömtåliga datorkomponenter som måste hanteras varligt. Läs följande försiktighetsåtgärder innan du hanterar enheterna. Ytterligare försiktighetsåtgärder finns i respektive procedurer. VIKTIGT: Du kan minska risken för att datorn eller en diskenhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på följande: Innan du flyttar en dator som är ansluten till en extern hårddisk, ska du initiera strömsparläget och låta bildskärmen slockna helt eller koppla från den externa hårddisken. Ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på diskenheten innan du hanterar den. Rör inte vid kontaktstiften på enheten eller datorn. Hantera alla lagringsenheter försiktigt. Du bör inte tappa en enhet eller placera föremål på den. Stäng av datorn innan du tar ut eller sätter i en enhet. Om du är osäker på om datorn är avstängd, eller i strömsparläge eller viloläge, sätter du på datorn och stänger sedan av den via operativsystemet. Använd inte våld när du sätter enheten på plats. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när den optiska enheten (endast vissa modeller) skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. Om batteriet är den enda strömkällan bör du se till att det är tillräckligt laddat innan du skriver till ett medium. Utsätt inga lagringsenheter för extrema temperaturer eller fukt. Utsätt inga lagringsenheter för vätskor. Spreja dem inte med rengöringsmedel. Ta ut mediet från diskenheten innan du tar bort enheten från enhetsplatsen, eller innan du reser med, transporterar eller lägger undan den för förvaring. Om en diskenhet måste skickas som postförsändelse bör du placera den i en varupåse med bubbelfolie eller annan lämplig skyddande förpackning med etiketten FRAGILE (Ömtåligt). Undvik att utsätta lagringsenheter för magnetfält. Starka magnetfält finns bland annat i den säkerhetsutrustning på flygplatser som du passerar gående och handburen säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustning på flygplatser som kontrollerar kabinbagage, till exempel löpande band, använder röntgen i stället för magnetism och skadar inte enheten. 1

6 2 Använda en optisk enhet Datorn har en optisk enhet som utökar dess funktion. Se efter vilken typ av enhet som är installerad i datorn så att du ser vilken kapacitet den har. Med den optiska enheten kan du läsa dataskivor, spela musik och se på film. Om din dator har en Blu-ray Disc ROM-enhet, kan du också titta på HD-video från skiva. 2 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

7 Identifiera den installerade optiska enheten Välj Start > Dator. En lista över alla enheter som är installerade i datorn, inklusive din optiska enhet, visas. Du kan ha en av följande typer av enheter: Kombinerad LightScribe DVD±RW/R- och CD-RW-enhet med stöd för dubbla lager (DL) Blu-ray Disc ROM-enhet med stöd för LightScribe/SuperMulti DVD±R/RW med dubbla lager (DL) Blu-ray Disc ROM-enhet med stöd för SuperMulti DVD±R/RW med dubbla lager (DL) OBS! En del av de optiska enheter som räknas upp ovan stöds kanske inte av din dator. Identifiera den installerade optiska enheten 3

8 Använda optiska skivor En optisk enhet, till exempel en DVD-ROM-enhet, har stöd för optiska skivor (CD- och DVD-skivor). Sådana skivor lagrar information, till exempel musik, foton och filmer. DVD-skivor har högre lagringskapacitet än CD-skivor. Din optiska enhet kan läsa vanliga CD- och DVD-skivor. Om din optiska enhet är en Blu-ray Disc ROMenhet kan den också läsa Blu-ray-skivor. OBS! En del av de uppräknade optiska enheterna stöds kanske inte av din dator. Det kan finnas fler optiska enheter som stöds. Vissa optiska enheter kan också lagra på optiska skivor enligt följande tabell. Typ av optisk enhet Skriva till CD-RW Skriva till DVD±RW/ R Skriva till DVD+RW DL Skriva etikett på LightScribe CD eller DVD ±RW/R Kombinerad SuperMulti LightScribe DVD±RW- och CD- RW-enhet med DLstöd Blu-ray Disc ROM med LightScribe/SuperMulti DVD±R/RW och DLstöd Blu-ray Disc ROMenhet med SuperMulti DVD±R/RW och DLstöd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej VIKTIGT: Om du vill förhindra eventuell försämring av ljud- och bildkvalitet eller dataförlust, eller att ljud- och bilduppspelningsfunktioner slutar att fungera, ska du inte initiera strömsparläge eller viloläge under läsning av eller lagring på en CD eller DVD. 4 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

9 Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) CD-R-skivor En optisk enhet har stöd för optiska skivor (CD, DVD och BD). CD-skivor, som används för lagring av digitala data, används också för kommersiella ljudinspelningar och passar bra för personliga lagringsbehov. DVD- och BD-skivor används i första hand till filmer, programvara och säkerhetskopiering av data. DVD- och BD-skivor har samma storlek och form som CD-skivor, men har mycket större lagringskapacitet. OBS! Den optiska enheten i din dator kanske inte stöder alla typer av optiska skivor som beskrivs i det här avsnittet. CD-R-skivor (för engångsskrivning) används ofta för att skapa permanenta datakopior som kan delas med andra efter behov. Typiska användningsområden inkluderar följande: Distribuering av stora presentationer Spridning av inskannade och digitala foton, videoklipp och skriftlig information Framställning av egna CD-skivor för musik Förvaring av permanenta arkiv med datorfiler och skannade hemregister Flyttning av filer från hårddisken för att frigöra diskutrymme Data som har lagrats kan inte raderas eller skrivas över. CD-RW-skivor Använd en CD-RW-skiva (återskrivbar CD-version) när du behöver lagra stora projekt som måste uppdateras ofta. Typiska användningsområden inkluderar följande: Framställning och underhåll av stora dokument och projektfiler Transport av arbetsfiler Veckovisa säkerhetskopior av filer på hårddisken Kontinuerlig uppdatering av foton, videor, ljud och data DVD±R-skivor Använd tomma DVD±R-skivor när du vill lagra stora mängder information permanent. Data som har lagrats kan inte raderas eller skrivas över. DVD±RW-skivor Använd DVD±RW-skivor om du vill kunna radera eller skriva över data som du tidigare sparat. Den här typen av skivor är perfekt när man vill testa ljud- och videoinspelningar innan man bränner dem på en CD eller DVD som inte kan ändras. LightScribe DVD+R-skivor Använd LightScribe DVD+R-skivor när du vill dela med dig av och lagra data, hemmavideor och foton. Skivorna är läskompatibla med de flesta DVD-ROM-enheter och DVD-spelare. Med en LightScribe- Välja den rätta skivan (CD, DVD och BD) 5

10 förberedd enhet och LightScribe-programvara kan du lagra data på skivan och sedan lägga till en egen etikett på skivan. Blu-ray Disc (BD) BD är ett optiskt skivformat med hög densitet för lagring av digital information som exempelvis HD-video. På en Blu-ray Disc med enkelt lager kan du lagra 25 GB, alltså mer än fem gånger så mycket lagringsutrymme som de 4,7 GB som ryms på en DVD med enkelt lager. På en Blu-ray Disc med dubbla lager kan du lagra 50 GB, d.v.s. nästan sex gånger så mycket lagringsutrymme som de 8,5 GB som ryms på en DVD med dubbla lager. Typiska användningsområden inkluderar följande: Lagra stora mängder data Lagring och uppspelning av HD-video Datorspel OBS! Eftersom Blu-ray är ett nytt format som bygger på ny teknik, kan vissa problem uppstå med skivan, den digitala anslutningen, kompatibiliteten och/eller prestanda. Det betyder inte att det finns defekter i produkten, men felfri uppspelning kan inte garanteras i alla system. 6 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

11 Spela en CD, DVD eller BD 1. Starta datorn. 2. Tryck på frigöringsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket frigörs. 3. Dra försiktigt ut facket (2). 4. Håll skivan i kanterna och undvik att vidröra de plana ytorna. Placera skivan på spindeln i facket med etikettsidan uppåt. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du skivan försiktigt så att den ligger över spindeln och trycker den sedan på plats. 5. Tryck ned skivan (3) försiktigt på spindeln i facket tills den sitter på plats. 6. Stäng skivfacket. Om du ännu inte har konfigurerat Automatisk uppspelning enligt beskrivningen i följande avsnitt, öppnas en dialogruta för Automatisk uppspelning där du uppmanas välja hur du vill använda skivans innehåll. OBS! För att få bästa resultat ska du se till att nätadaptern är ansluten till en extern strömkälla medan du spelar en BD. Spela en CD, DVD eller BD 7

12 Konfigurera Automatisk uppspelning 1. Välj Start > Standardprogram > Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt. 2. Kontrollera att kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter är markerad. 3. Klicka på Välj ett standardvärde och välj sedan ett av de tillgängliga alternativen för varje uppräknad medietyp. OBS! Välj HP MediaSmart för att spela upp DVD-skivor. 4. Klicka på Spara. OBS! Mer information om Automatisk uppspelning finns i Hjälp och support. 8 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

13 Ändra regionala inställningar för DVD De flesta DVD:er som innehåller upphovsrättsligt skyddade filer innehåller även regionskoder. Dessa regionskoder ger upphovsrättsskydd internationellt. Du kan spela en DVD som har en regionskod enbart om regionskoden på DVD:n matchar regionsinställningen på DVD-enheten. VIKTIGT: Regionsinställningen på DVD-enheten kan bara ändras 5 gånger. Den region du väljer den 5:e gången blir den permanenta regionsinställningen på DVD-enheten. Hur många regionsändringar som återstår visas på fliken DVD-region. Så här ändrar du inställningar via operativsystemet: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka sedan på Enhetshanteraren i avsnittet System. OBS! I Windows finns säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC) som hjälper dig att skydda datorn och datorns inställningar. Du kan bli ombedd att ge tillåtelse eller ange ditt lösenord för uppgifter som att installera programvara, köra verktyg eller ändra Windowsinställningar. Mer information finns i Windows-hjälpen. 2. Klicka på pilen bredvid DVD-/CD-ROM-enheter för att utöka listan så att den visar alla installerade enheter. 3. Högerklicka på den DVD-enhet som du vill ändra regionsinställningar för, och klicka sedan på Egenskaper. 4. Klicka på fliken DVD-region och ändra inställningarna. 5. Klicka på OK. Ändra regionala inställningar för DVD 9

14 Observera upphovsrättsvarningen Det är ett brott mot gällande upphovsrättslagar att göra otillåtna kopior av upphovsrättsskyddat material. Till detta hör bland annat datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar samt ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. VIKTIGT: följande: Du kan förhindra att information går förlorad eller att en skiva skadas genom att tänka på Innan du skriver till en skiva ska du ansluta datorn till en tillförlitlig extern strömkälla. Skriv inte till en skiva när datorn körs på batteri. Innan du skriver till en skiva bör du avsluta alla program utom skivans programvara. Kopiera inte direkt från en källskiva till en målskiva, eller från en nätverksdisk till en målskiva. Spara informationen på hårddisken och bränn sedan informationen från hårddisken till målskivan. Använd inte datorns tangentbord och flytta inte datorn när datorn skriver till en skiva. Vibrationer kan störa skrivfunktionen. OBS! Om du vill veta mer om hur du använder den programvara som medföljer datorn ska du läsa tillverkarens anvisningar, som kan finnas på skivan, i programvaruhjälpen eller på tillverkarens webbplats. 10 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

15 Kopiera en CD eller DVD 1. Välj Start > Alla program > Cyberlink DVD Suites > Power2Go. 2. Sätt i skivan du vill kopiera i den optiska enheten. 3. Klicka på Kopiera längst ned till höger på skärmen. Power2Go läser källskivan och kopierar data på den till en tillfällig mapp på hårddisken. 4. Ta ut källskivan från den optiska enheten när du uppmanas göra det och sätt in en tom skiva i enheten. När informationen har kopierats, matas den nya skivan ut automatiskt. Kopiera en CD eller DVD 11

16 Skapa (bränna) en CD eller DVD Om din dator har en optisk CD-RW-, DVD-RW- eller DVD±RW-enhet, kan du använda programvara som Windows Media Player eller CyberLink Power2Go för att bränna data-, video- och ljudfiler, t.ex. MP3- och WAV-musikfiler. Observera följande när du bränner en CD eller DVD: Innan du bränner en skiva, måste du spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program. En CD-R eller DVD-R passar oftast bäst till ljudfiler, eftersom informationen inte kan ändras när den väl kopierats. OBS! Du kan inte skapa en ljud-dvd med CyberLink Power2Go. Eftersom vissa hemma- och bilstereoanläggningar inte kan spela CD-RW-skivor, bör du bränna musik på CD-R-skivor. En CD-RW eller DVD-RW passar oftast bäst till att bränna datafiler, eller testa ljud- och videoinspelningar innan du bränner dem på en icke ändringsbar CD eller DVD. DVD-spelare som används i hemmasystem brukar inte ha stöd för alla DVD-format. I DVDspelarens användarhandbok hittar du en lista över alla format som stöds. En MP3-fil kräver mindre utrymme än andra musikfilformat. Man skapar en MP3-skiva på samma sätt som en datafil. MP3-filer kan bara spelas på MP3-spelare och datorer som har installerad MP3- programvara. Så här bränner du en CD eller DVD: 1. Ladda ned eller kopiera källfilerna till en mapp på hårddisken. 2. Sätt in en tom CD eller DVD i den optiska enheten. 3. Välj Start > Alla program och klicka sedan på namnet på den programvara du vill använda. OBS! En del program kan vara placerade i undermappar. 4. Välj vilken typ av CD eller DVD du vill skapa data, ljud eller video. 5. Högerklicka på Start, klicka på Utforska och navigera till mappen med källfilerna. 6. Öppna mappen och dra sedan filerna till enheten med den tomma optiska skivan. 7. Starta brännprocessen enligt anvisningarna för det program du har valt. Om du vill ha specifika instruktioner för hur du använder programvaran ska du läsa tillverkarens anvisningar, som kan finnas på skivan, medfölja programvaran eller finnas på tillverkarens webbplats. VIKTIGT: Observera copyright-varningen. Det är ett brott mot gällande copyright-lagar att göra otillåtna kopior av copyright-skyddat material, inklusive datorprogram, filmer, TV- och radioutsändningar och ljudupptagningar. Använd inte datorn i sådana syften. 12 Kapitel 2 Använda en optisk enhet

17 Ta bort en CD, DVD eller BD 1. Tryck på utmatningsknappen (1) på enhetens panel så att skivfacket matas ut, och dra försiktigt ut det helt (2) tills det tar stopp. 2. Ta ut skivan (3) ur facket genom att trycka försiktigt nedåt på spindeln medan du lyfter i ytterkanterna på skivan. Håll i skivans kanter och undvik att röra de plana ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 3. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Ta bort en CD, DVD eller BD 13

18 3 Använda externa enheter Flyttbara externa enheter utökar dina alternativ för att lagra och komma åt information. En USB-enhet kan läggas till datorn genom att ansluta den till en USB-port på datorn eller till en extra dockningsenhet (endast vissa modeller). Exempel på USB-enheter: 1,44 MB diskettenhet Hårddiskmodul (en hårddisk med adapter) DVD-ROM-enhet Kombinerad DVD/CD-RW-enhet DVD±RW- och CD-RW-kombinationsenhet OBS! Mer information om nödvändig programvara och drivrutiner eller vilken port på datorn som ska användas finns i tillverkarens instruktioner. Så här ansluter du en extern enhet till datorn: VIKTIGT: Du kan minska risken för att skada utrustningen när en elnätsdriven enhet ska anslutas genom att se till att strömkabeln är urdragen. 1. Anslut enheten till datorn. 2. Om du ansluter en eldriven enhet, sätter du strömkabeln i ett jordat eluttag. När du kopplar bort en eldriven enhet, ska du koppla bort den från datorn och sedan dra ur strömkabeln. 14 Kapitel 3 Använda externa enheter

19 4 Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection HP ProtectSmart Hard Drive Protection skyddar hårddisken genom att parkera enheten och stoppa I/ O-förfrågningar under något av dessa förhållanden: Du tappar datorn. Du flyttar på datorn med stängd skärm medan datorn drivs på batteri. Strax efter en sådan händelse återställer HP ProtectSmart Hard Drive Protection hårddisken till normal drift. OBS! En hårddisk i hårddiskplatsen skyddas av HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Hårddiskar som är anslutna till USB-portar skyddas inte av HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Mer information finns i programvaruhjälpen för HP ProtectSmart Hard Drive Protection. 15

20 Identifiera status för HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Hårddisklampan på datorn tänds för att visa att en hårddisk är parkerad. Du kan kontrollera om enheterna är skyddade och om en enhet är parkerad genom att välja Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Windows Mobilitetscenter: I Mobilitetscenter visas också statusen för HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Om programvaran är aktiverad, visas en grön bock över hårddiskikonen. Om programvaran är inaktiverad, visas en vit diagonal linje över hårddiskikonen. Om hårddisken är parkerad, visas en gul måne över hårddiskikonen. OBS! Ikonen i Mobilitetscenter visar eventuellt inte enhetens senaste status. Om du vill att ikonen ska uppdateras direkt så snart statusen förändras måste du aktivera ikonen i meddelandefältet. Så här aktiverar du meddelandefältsikonen: 1. Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det. 2. Klicka på Visa på raden Ikon i systemfältet. 3. Klicka på OK. 16 Kapitel 4 Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection

21 Hantera ström med en parkerad hårddisk Om HP ProtectSmart Hard Drive Protection har parkerat en enhet kommer datorn att bete sig på följande sätt: Datorn går inte att stänga av. Datorn kommer inte att initiera strömsparläge eller viloläge, med undantag för vad som beskrivs i följande informationsavsnitt. OBS! Om datorn körs på batterikraft och når en kritiskt låg batterinivå kan viloläget initieras, även om HP ProtectSmart Hard Drive Protection har parkerat hårddisken. HP rekommenderar att du antingen stänger av datorn eller initierar strömsparläge eller viloläge innan du flyttar den. Hantera ström med en parkerad hårddisk 17

22 Använda programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection Med programmet HP ProtectSmart Hard Drive Protection kan du utföra följande uppgifter: Aktivera och inaktivera HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Beroende på vilka användarprivilegier du har, kanske du inte kan aktivera eller inaktivera HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Medlemmar i en administratörsgrupp kan ändra privilegierna för användare som inte är administratörer. Avgöra huruvida en enhet i systemet är stödd eller ej. Följ dessa steg för att öppna programvaran och ändra inställningar: 1. I Mobilitetscenter: Klicka på hårddiskikonen så att fönstret HP ProtectSmart Hard Drive Protection öppnas. eller Välj Start > Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > HP ProtectSmart Hard Drive Protection. OBS! Klicka på Ja om Kontroll av användarkonto uppmanar dig att göra det. 2. Klicka på lämplig knapp för att ändra inställningar. 3. Klicka på OK. 18 Kapitel 4 Använda HP ProtectSmart Hard Drive Protection

23 5 Förbättra hårddiskens prestanda Använda Diskdefragmenteraren Allteftersom du använder datorn blir filerna på hårddisken fragmenterade. Diskdefragmenteraren sammanfogar de fragmenterade filerna och mapparna på hårddisken så att systemet kan arbeta mer effektivt. När du startat Diskdefragmenteraren arbetar den utan övervakning. Beroende på hur stor hårddisk och hur många fragmenterade filer du har, kan det ta mer än en timme för Diskdefragmenteraren att bli klar. Det kan vara bra att ställa in Diskdefragmenteraren så att den körs under natten, eller någon annan gång när du inte behöver datorn. HP rekommenderar att du defragmenterar hårddisken minst en gång i månaden. Du kan ställa in Diskdefragmenteraren så att den körs en gång i månaden, men du kan också defragmentera datorn manuellt när som helst. Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskdefragmenteraren. 2. Klicka på Defragmentera disk. OBS! Windows innehåller säkerhetsfunktionen Kontroll av användarkonto (UAC). Du kan bli ombedd att ange behörighet eller lösenord för uppgifter som att installera programvara, köra verktyg eller ändra Windows-inställningar. Mer information finns i Hjälp och support. Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren. Använda Diskrensning Diskrensning söker igenom hårddisken efter onödiga filer som du tryggt kan ta bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt. Så här gör du för att använda Diskrensning: 1. Välj Start > Alla program > Tillbehör > Systemverktyg > Diskrensning. 2. Följ instruktionerna på skärmen. Använda Diskdefragmenteraren 19

24 6 Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket VIKTIGT: Så här förhindrar du systemlåsning och förlust av information: Stäng av datorn innan du tar bort hårddisken från hårddiskplatsen. Ta inte bort eller sätt i en hårddisk medan datorn är påslagen, i strömsparläge eller viloläge. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge sätter du på den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. OBS! Det primära hårddiskfacket är markerat med 1 och det sekundära hårddiskfacket är markerat med 2. Så här tar du bort den primära hårddisken: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och stäng bildskärmen. 3. Koppla från alla externa maskinvaruenheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut nätsladden från eluttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med datorns hårddiskplats mot dig. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Lossa de 4 skruvarna på hårddiskhöljet (1). 20 Kapitel 6 Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket

25 8. Lyft bort hårddisklocket från datorn (2). 9. Dra i plastfliken (1) på hårddiskkabeln med fast hand för att koppla bort den från moderkortet. 10. Använd flik nr (2) på hårddiskens vänstra sida, lyft hårddisken i en 45-gradig vinkel och ta sedan bort hårddisken (3) från datorn. Så här installerar du den primära hårddisken: 1. Sätt i hårddisken på hårddiskplatsen (1). 2. Använd flik nr (2) på hårddisken, dra den åt höger så att gummibrickorna fästs i öppningarna på hårddiskfackets högra sida. 21

26 3. Anslut hårddiskkabeln (3) till hårddiskuttaget på moderkortet. 4. Rikta in flikarna på hårddiskhöljet mot skårorna på datorn (1). 5. Stäng locket (2). 6. Dra åt skruvarna på skyddslocket (3). 22 Kapitel 6 Byta ut en enhet i det primära hårddiskfacket

27 7 Byt ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket Datorn är utrustad med ett sekundärt hårddiskfack. Detta fack kan vara tomt eller upptaget av en sekundär hårddisk. VIKTIGT: Så här förhindrar du systemlåsning och förlust av information: Stäng av datorn innan du tar bort enheten från det sekundära hårddiskfacket. Ta inte ut enheten när datorn är på, i strömsparläge eller viloläge. Om du är osäker på om datorn är avstängd eller i viloläge kan du prova med att starta den genom att trycka på strömknappen. Stäng sedan av datorn via operativsystemet. OBS! Det primära hårddiskfackets hölje är markerat med 1 och det sekundära hårddiskfackets hölje är markerat med 2. Så här tar du bort en enhet från det sekundära hårddiskfacket: 1. Spara ditt arbete. 2. Stäng av datorn och fäll ned bildskärmen. 3. Koppla bort alla externa maskinvaruenheter som är anslutna till datorn. 4. Dra ut strömkabeln ur vägguttaget. 5. Vänd datorn upp och ner på en plan yta med det sekundära hårddiskfacket mot dig. 6. Ta ut batteriet ur datorn. 7. Lossa de 3 sekundära skruvarna på hårddiskhöljet (1). 23

28 8. Ta bort de sekundära skruvarna på hårddiskhöljet (2). 9. Dra i plastfliken (1) på hårddiskkabeln med fast hand för att koppla bort den från moderkortet. 10. Använd flik nr (2) på hårddiskens vänstra sida, lyft hårddisken i en 45-gradig vinkel och ta sedan bort hårddisken (3) från datorn. Så här installerar du en enhet i det sekundära hårddiskfacket: 1. Sätt i hårddisken på hårddiskplatsen (1). 2. Använd flik nr (2) på hårddisken, dra den åt höger så att gummibrickorna fästs i öppningarna på hårddiskfackets högra sida. 24 Kapitel 7 Byt ut en enhet i det sekundära hårddiskfacket

29 3. Anslut hårddiskkabeln (3) till hårddiskuttaget på moderkortet. 4. Rikta in flikarna på hårddiskhöljet mot skårorna på datorn (1). 5. Stäng locket (2). 6. Skruva åt de sekundära skruvarna på hårddiskhöljet (3). 25

30 8 Felsökning I följande avsnitt beskrivs ett antal vanliga problem och lösningar. 26 Kapitel 8 Felsökning

31 Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD 1. Stick in ena änden av ett gem (1) i frigöringsfördjupningen på enhetens frontpanel. 2. Tryck försiktigt på gemet tills skivfacket frigörs och dra sedan ut facket (2) tills det tar stopp. 3. Ta ut skivan (3) ur facket genom att trycka försiktigt nedåt på spindeln medan du lyfter i ytterkanterna på skivan. Håll i skivans kanter och undvik att röra de plana ytorna. OBS! Om facket inte är helt åtkomligt lutar du på skivan försiktigt när du tar ut den. 4. Stäng skivfacket och placera skivan i ett skyddande fodral. Det optiska skivfacket öppnas inte när jag vill ta ut en CD, en DVD eller en BD 27

32 Datorn kan inte detektera enheten för CD, DVD eller BD Om Windows inte kan detektera en installerad enhet kan det bero på att enhetens drivrutin saknas eller är förstörd. Om du misstänker att den optiska enheten inte hittas ska du kontrollera att den optiska enheten finns med på listan i hjälpprogrammet Enhetshanteraren. 1. Ta ut eventuella skivor ur den optiska enheten. 2. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka sedan på Enhetshanteraren i avsnittet System. 3. Klicka på pilen bredvid DVD-/CD-ROM-enheter i fönstret Enhetshanteraren för att utöka listan så att den visar alla installerade enheter. Håll utkik efter en lista med optiska enheter. Om enheten inte är med på listan, måste du installera (eller ominstallera) enhetens drivrutin enligt instruktionerna i avsnittet "En enhetsdrivrutin måste ominstalleras" nedan. 4. Högerklicka på posten för den optiska enheten för att få välja mellan följande aktiviteter: Uppdatera drivrutin Inaktivera Avinstallera Söka efter förändringar av maskinvaran. Windows söker igenom systemet efter installerad maskinvara och installerar de drivrutiner som behövs. Klicka på Egenskaper för att se efter om enheten fungerar korrekt: I fönstret Egenskaper hittar du information om enheten som kan hjälpa dig att felsöka problem. Klicka på fliken Drivrutin om du vill uppdatera, inaktivera eller avinstallera drivrutinerna för den här enheten. 28 Kapitel 8 Felsökning

33 En CD, DVD eller BD spelas inte upp Spara ditt arbete och stäng alla öppna program innan du spelar en skiva. Logga ut från Internet innan du spelar en skiva. Var noga med att sätta in skivan ordentligt. Kontrollera att skivan är ren. Rengör skivan om det behövs med renat vatten och en luddfri duk. Torka från mitten av skivan ut mot kanten. Se efter om det finns repor på skivan. Om du hittar repor ska du behandla skivan med en reparationssats för optiska skivor, som finns i många elektronikbutiker. Inaktivera strömsparläget innan du spelar skivan. Initiera inte strömsparläget eller viloläget när en skiva spelas. Om du gör det kan ett varningsmeddelande visas. I det blir du ombedd att ange om du vill fortsätta. Om meddelandet visas klickar du på Nej. När du har klickat på Nej, kan datorn bete sig på något av följande sätt: Uppspelningen återupptas. eller Uppspelningsfönstret i multimedieprogramvaran kan stängas. Om du vill fortsätta att spela skivan, klickar du på Spela upp-knappen i multimedieprogrammet så att skivan startas om. I sällsynta fall kan du behöva avsluta programmet och starta om det. Öka systemets resurser: Stäng av skrivare och skannrar och koppla ur kameror och bärbara handenheter. Genom att koppla bort dessa plug-and-play-enheter frigör du värdefulla systemresurser och får bättre prestanda vid uppspelning. Ändra skrivbordets färgegenskaper. Eftersom det är svårt för det mänskliga ögat att skilja mellan olika färger utöver 16 bitar, kan du förmodligen inte se eventuella färgförluster när du tittar på en film om du minskar systemets färgegenskaper till 16-bitarsfärg: 1. Högerklicka i ett tomt område på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2. Välj Avancerade inställningar > Bildskärm. 3. Välj High Color (16 bitar), om inte det redan är valt. 4. Klicka på OK. En CD, DVD eller BD spelas inte upp 29

34 En CD, DVD eller BD spelas inte upp automatiskt 1. Välj Start > Standardprogram > Ändra inställningarna för Spela upp automatiskt. 2. Kontrollera att kryssrutan Använd Spela upp automatiskt för alla medier och enheter är markerad. 3. Klicka på Spara. En skiva ska nu starta automatiskt när den sätts in i den optiska enheten. 30 Kapitel 8 Felsökning

35 Processen med att bränna en skiva eller en DVD startar inte, eller också avstannar den innan den är klar Se till att alla andra program är avslutade. Stäng av strömsparläget och viloläget. Kontrollera att du använder rätt typ av skiva för din enhet. I användarhandböckerna finns mer information om skivtyper. Kontrollera att skivan är ordentligt isatt. Välj en långsammare lagringshastighet och försök igen. Om du kopierar en skiva ska du spara informationen från källskivan på hårddisken innan du försöker bränna innehållet på en ny skiva. Sedan kan du bränna informationen från hårddisken. Ominstallera DVD/CD-brännarens drivrutin, som finns i kategorin DVD/CD-ROM-enheter i Enhetshanteraren. Processen med att bränna en skiva eller en DVD startar inte, eller också avstannar den innan den är klar 31

36 En DVD eller BD som spelas i Windows Media Player avger inget ljud/ingen bild Använda MediaSmart för att spela upp en DVD eller BD. MediaSmart har installerats på datorn och finns även tillgängligt på HP:s webbplats 32 Kapitel 8 Felsökning

37 En enhetsdrivrutin måste installeras om 1. Ta ut eventuella skivor ur den optiska enheten. 2. Välj Start > Kontrollpanelen > System och säkerhet. Klicka sedan på Enhetshanteraren i avsnittet System. 3. I Enhetshanteraren klickar du på pilen bredvid den typ av drivrutin du vill avinstallera och ominstallera (t.ex. DVD/CD-ROM-enheter eller Modem). 4. Högerklicka på enheten och klicka på Avinstallera. Bekräfta att du vill radera enheten när du uppmanas göra det, men starta inte om datorn. Upprepa detta med andra drivrutiner du eventuellt vill radera. 5. I fönstret Enhetshanteraren klickar du på Åtgärd och sedan på Sök efter maskinvaruförändringar i verktygsfältet. Windows söker igenom systemet efter installerad maskinvara och installerar standarddrivrutiner för alla enheter som behöver drivrutiner. OBS! Om du uppmanas att starta om datorn, ska du spara alla öppna filer och sedan fortsätta med omstarten. 6. Öppna Enhetshanteraren igen om så behövs, och kontrollera sedan att drivrutinerna återigen finns på listan. 7. Försök köra programmet igen. Om det inte hjälper med att avinstallera och ominstallera enhetsdrivrutinerna, kanske du måste uppdatera drivrutinerna enligt procedurerna i följande avsnitt. Hämta Microsofts enhetsdrivrutiner Du kan hämta Windows senaste enhetsdrivrutiner genom att använda Windows Update. Den här Windows-funktionen kan ställas in så att den automatiskt söker efter och installerar uppdateringar för operativsystemet Windows och andra Microsoft-produkter. Så här använder du Windows Update: 1. Klicka på Start > Alla program > Windows Update. OBS! Om du inte har ställt in Windows Update tidigare kommer du att bli ombedd att göra vissa inställningar innan du kan söka efter uppdateringar. 2. Klicka på Sök efter uppdateringar. 3. Följ instruktionerna på skärmen. En enhetsdrivrutin måste installeras om 33

38 Hämta HP:s enhetsdrivrutiner Så här använder du HP:s webbplats för att hämta HP:s enhetsdrivrutiner: 1. Öppna webbläsaren och gå till och välj sedan ditt land eller din region. 2. Klicka på nedladdningsalternativen för programvara och drivrutiner, skriv datorns modellnummer i sökrutan och tryck sedan på retur. eller Om du vill ha ett specifikt SoftPaq-paket, ange SoftPaq-numret i Sökrutan, tryck på retur och följ sedan instruktionerna. Fortsätt till steg Klicka på den specifika produkten bland modellerna i listan. 4. Klicka på operativsystemet Windows När listan med drivrutiner visas, klickar du på en uppdaterad drivrutin så att ett fönster med ytterligare information öppnas. 6. Klicka på Install now (Installera nu) så att den uppdaterade drivrutinen installeras utan att filen laddas ned. eller Klicka på Download only (Endast nedladdning) om du vill spara filen på datorn. Klicka på Save (Spara) när du uppmanas göra det och välj sedan en lagringsplats på hårddisken. När filen laddats ned, navigerar du till mappen med filen och dubbelklickar på filen så att den installeras. 7. Om du uppmanas att starta om datorn efter installationen ska du göra det och sedan kontrollera att enheten fungerar. 34 Kapitel 8 Felsökning

39 Index A Automatisk uppspelning 8 B BD spela upp 7 ta ut 13 Blu-ray Disc ROM-enhet med LightScribe/SuperMulti DVD±R/ RW och DL-stöd 4 Blu-ray Disc ROM-enhet med SuperMulti DVD±R/RW med dubbla lager 4 C CD bränna 12, 31 kopiera 11 spela upp 7 ta ut 13 CD-enhet 2, 14 D Diskdefragmenteraren, programvara 19 diskettenhet 14 Diskrensning, programvara 19 DVD bränna 12, 31 kopiera 11 spela upp 7 ta ut 13 ändra regionala inställningar 9 DVD-enhet 2, 14 E enheter diskett 14 extern 14 hårddisk 14, 20, 21, 23 optiska 2, 14 skötsel av 1 Se även hårddisk, optisk enhet enhetsdrivrutiner HP-drivrutiner 34 Windows-drivrutiner 33 enhetslampa 16 extern enhet 14 F felsökning bränna skivor 31 enhetsdrivrutin 33 HP-enhetsdrivrutiner 34 optisk enhet, identifiering 28 optiskt skivfack 27 skivan spelar 29, 30 Windows-drivrutiner 33 H HP ProtectSmart Hard Drive Protection 15 hårddisk extern 14 HP ProtectSmart Hard Drive Protection 15 primär, installera 21 sekundär, installerar 24 hårddiskprestanda 19 I inställningar av DVD-region 9 K kombinerad SuperMulti LightScribe DVD±RW- och CD-RW-enhet med DL-stöd 4 L lampa, enhet 16 O optisk enhet 2, 14 optisk skiva spela upp 7 ta ut 13 P primär hårddisk, byt ut 20 programvara Diskdefragmenterare 19 Diskrensning 19 R regionskoder, DVD 9 S sekundär hårddisk, byt ut 23 säkerhetsutrustning på flygplats 1 U underhåll Diskdefragmenterare 19 Diskrensning 19 upphovsrättsvarning 10 Index 35

40

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke i USA och tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Januari 2007 Enheter Dokumentartikelnummer: 419583-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 IDE-enhetslampa 3 Hårddisk HP Mobile Data

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation eller

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande I den här

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation eller

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande I den här

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma att

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: 405759-101. I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 405759-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs datorns hårddisk och extra externa enheter. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk HP Mobile Data Protection

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Multimedia. Användarhandbok

Multimedia. Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 396850-101 Mars 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder multimedie- och programvarufunktionerna i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 419587-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder multimedie- och programvarufunktionerna i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende på vilken

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande I den här handboken

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Programvaruuppdateringar

Programvaruuppdateringar Programvaruuppdateringar Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 405774-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder maskinvaru- och programvarufunktioner för multimedia i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen USA-registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen USA-registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Multimedia Användarhandbok

Multimedia Användarhandbok Multimedia Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa mediekort Användarhandbok

Externa mediekort Användarhandbok Externa mediekort Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logotypen är ett varumärke som tillhör ägaren. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer