Vi skapar möjligheter för unga människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi skapar möjligheter för unga människor"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR GRAFISK PRODUKTION Ett stöd för de -verksamheter som vill arbeta med egna presentationer, t.ex. foldrar, skyltar, annonser, bildspel och storformat samt anvisningar för beställning av dörrskyltar, visitkort, brevpapper och övrigt som är färdigdesignat utifrån en gemensam grafisk profil. Vi skapar möjligheter för unga människor 1

2 INLEDNING Dessa riktlinjer är till för alla inom organisationen som vill arbeta med egna presentationer av olika slag där verksamheter inom är avsändare. De är framtagna som ett stöd för att hålla ihop vår grafiska profil, vilket är viktigt för att allmänheten skall känna igen oss oavsett vilken av våra verksamheter de möter. På så sätt ger vi också ett sammanhållet och mer professionellt intryck. Dessa grafiska riktlinjer utgår från en riksgemensam profil som kompletterats med lokala inslag. Huvuddelen av riktlinjerna ger stort utrymme för egen kreativitet och formgivning medan vissa delar som t.ex. utformningen av logotyp, val av typsnitt, grundfärger etc är förvalda för att skapa den sammanhållna identiteten. Om du känner dig osäker på formgivningsfrågor så kontakta alltid informations- och marknadsföringsansvarig på för rådgivning. Innehåll: Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Typsnitt 5 Format 6 Den rätta känslan 7 Färdigt material 8 UPPDRAG OCH KÄRNVÄRDE Sträva efter att låta både text och bild genomsyras av KFUM-rörelsens uppdrag och kärnvärde. Ställ dig frågor som Vad säger den här bilden om KFUM? eller Hur beskriver den här texten mångfalden inom rörelsen? KFUMs uppdrag är att skapa meningsfulla mötesplatser för unga människor. Sätten KFUM gör det på färgas av vårt gemensamma kärnvärde, en helhetssyn på människan där Body, Mind och Spirit är lika viktiga. KFUM arbetar med ungas behov i nuet och deras drömmar inför framtiden. Sträva därför efter att vara positiv och andas framtidshopp. Våga se verkligheten som den är, både allvarlig och lättsam, både mörk och ljus. KFUM är rörelsen som för många ger mening och livslust. 2 3

3 BILDSPRÅK Använd gärna bilder för att förstärka budskapet i en text och för att lätta upp textmängden. Välj hellre ett foto före en ritad bild för att bättre visa verkligheten som den är. Visa på mångfald och gemenskap genom att välja bilder av människor i par eller grupp. Visa på jämställdhet genom att lyfta fram både tjejer och killar. Använd gärna närbilder för att förstärka relation och personlighet. I våra verksamhetslokaler, på bildväggar och i olika storformat använder vi kvadratiska fotografier som beskriver verksamheterna, gärna i kollage. Detta format är användbart även i andra sammanhang. LOGOTYP KFUMs logotyp är riksgemensam och framställs av KFUM Sverige som också tillhandahåller original för olika produktioner. Dessa finns att hämta på insidan, där även andra riksgemensamma profilbilder finns att hämta. Om logotypen läggs mot färgad bakgrund ska utrymmet inom triangeln vara genomskinligt, d.v.s. ha samma färg som bakgrunden. Om det behövs en särskild variation av logotypen t.ex. helsvart, helvit eller outline för att bilden skall framträda mot bakgrunden så tar KFUM Sverige fram sådant original. Kontakta då KFUM Sveriges kommunikationsansvarige. Logotypen får inte användas som del av annan logotyp utan skall användas fristående i alla situationer. 4 5

4 FÖRENINGSNAMN VERKSAMHETSNAMN är namnet på vår lokala förening. KFUM skrivs med versaler (stora bokstäver) och Umeå skrivs med inledande versal, därefter gemener. skall användas i all kommunikation där vi är avsändare. Föreningsnamnsmontering Föreningsnamnet () och logotypen presenteras i en föreningsnamnsmontering som finns att ladda ner som original från Insidan Umeå. Denna finns i en liggande och en stående version. En variant av stående versionen är montering med endast ortsnamnet Umeå under triangeln. Detta al- ternativ rekommenderas endast då namnet KFUM framträder tydligt. skrivs med typsnittet Gill Sans Regular. Kontakta informations- och marknadsföringsansvarig om du saknar det. Montagen för får inte användas som del av annan logotyp. bedriver en rad olika verksamheter som alla har egna namn, t.ex. basket, dansskola, Motorgården, Fenix, Nydala aktivitetscenter etc. I vår kommunikation så är det viktigt att vi synliggör dessa verksamheter för att ge en tydlig bild av föreningens bredd. I många situationer så är det också viktigt att det med tydlighet framgår vilken verksamhet som är avsändare. Detta måste dock göras på ett sådant sätt att föreningsnamnet och logotypen inte kommer i skymundan. KFUM Umeå skall alltid vara vår primära avsändare oavsett verksamhet och det skall framgå med tydlighet. Verksamhetsnamnet presenteras i anslutning till föreningsnamn och logoyp. Hur detta görs är fritt utifrån anvisningarna i dessa grafiska riktlinjer. IDROTT SESAM Umeå Järnvägsallen 20, Umeå 6 7

5 TYPSNITT Vi använder tre olika typsnitt - Bevan, Gill Sans och Garamond. De finns att hämta på DATA/pir/ marknadsföring/typsnitt Bevan används främst till kampanjrubriker. Gill Sans används till rubriker, ingresser och kortare texter. Garamond, helst Adobe Garamond används till brödtext, dvs längre textstycken, eftersom den är mer lättläst. Bevan Gill Sans MT Regular Gill Sans MT Italic Gill Sans MT Bold Gill Sans MT Bold Italic Adobe Garamond Regular Adobe Garamond Italic Adobe Garamond Semibold Adobe Garamond Semibold Italic Adobe Garamond Bold Adobe Garamond Bold Italic Exempel: Kampanj RUBRIK RUBRIK Underrubrik (Ingress) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean pulvinar quam ac nulla adipiscing pharetra. Rubriker kan skrivas både med versala och gemena bokstäver. Huvudrubriker skrivs företrädesvis med versaler och texten färgad med någon av profilens färgval. Underrubrik (Brödtext) Aenean tincidunt, massa at feugiat ultricies, eros leo viverra nisi, in hendrerit felis est vel est. Donec ultricies ultrices tincidunt. 8 9

6 FÄRGER De typiska färgerna för KFUM är de samma som i logotypen, rött, blått och vitt Dekortryck Pantone (PMS) Dekortryck Pantone (PMS) Vitt Svart Många ytterligare färger kan passa ihop med logotypen och det får din smak avgöra. För att skapa ett gemensamt intryck kan du sträva efter att välja dessa färger: % SVART % SVART 10 11

7 FORMAT DEN RÄTTA KÄNSLAN Även genom att vara konsekvent i format till trycksaker m.m. så kan vi skapa en egen profil som gör att vi känns igen. De format vi huvudsakligen använder är smalare än de vanliga A-formaten eller kvadratiskt. Ett sätt att få fram lämpligt format som är smalare än A-formatet är att kombinera t.ex. A6 med A5. Då får man något som brukar benämnas A65 (105x210). Motsvarande för A4/A5 blir 148x297. Man kan även utgå från A-format och skära av en bit på långsidan så att formatet blir smalare, t.ex. 200x297 i stället för 210x297 (A4). Vid beställning av trycksaker så är det inga problem att välja format. Vid utskrifter i egen skrivare så är man däremot ofta bunden till A-formatet. En enkel lösning för att tillverka smalare format kan då vara att använda den giljotin som finns i kopieringsrummet för att skära till större buntar med trycksaker. 148x x297 Kvadratiskt 210x x200 KFUMs profil sammanfattas i skriften Den rätta känslan som används vid internt arbete för att utveckla och stärka s jagkänsla till grund för ett tydligt och starkt varumärke. För att stärka vår profil utåt mot omvärlden så använder vi olika uttryck som sammanfattar vår verksamhet och inställning. Flertalet av dessa är riksgemensamma medan några är lokala för att beskriva KFUM Umeås profil. Devis: Framtiden just nu All kommunikation samlas under devisen FRAM- TIDEN JUST NU. Denna devis används i kommunikationen med alla målgrupper. BODY. MIND. SPIRIT BodyMindSpirit står för helheten, vår filosofi och vår attityd, vårt sätt att göra det på. BodyMindSpirit står för den något obegripliga känslan, livet och lusten. Därför är det viktigt att dess grafiska uttryck tillåts variera över tid och gentemot olika målgrupper. Några exempel på hur man kan skriva BodyMindSpirit finns att ladda hem från insidan men uttrycket är fritt att användas så som det passar layout, målgrupp etc. Mission: Vi skapar möjligheter för unga människor Detta uttryck är vår lokala mission som skall användas så ofta som möjligt i de presentationer som produceras för våra verksamheter. Vi skapar möjligheter för unga människor 12 13

8 SAMARBETSPARTNER I bland bedriver verksamheter i samarbete med andra organisationer eller med kommunala verksamheter. Då skall logotypen och föreningsnamnet alltid finnas med vid all kommunikation. Om är projektägare eller på annat sätt är ledande i samarbetet så skall riktlinjerna i denna grafiska profil följas. Övriga aktörer omnämns då som samarbetspartners. SPONSORSAMARBETEN har samarbetsavtal med ett antal sponsorer och en del av dessa skall synas med logotyp vid produktion av information av olika slag. Vid produktion av rollups och annat storformat, annonser större än modul 34 och trycksaker skall därför informationsansvarig alltid tillfrågas om medverkan från våra sponsorer. YRKESUTBILDNING Kyrkan Skolan Länet 14 15

9 FÄRDIGT MATERIAL Till stöd för verksamheterna finns det färdiga mallar och möjlighet att beställa eller låna designat material. Profilmaterial och olika mallar finns på Insidan Umeå. Beställning av t.ex. visitkort och dörrskyltar görs av Informations- och marknadsföringsansvarig som också tar emot alla typer av produktionsuppdrag och tillhandahåller beachflags, rollups, digitala presentationer etc. Många människor möter oss och vår verksamhet för första gången på vår webbplats Det är viktigt att dessa besökare känner sig välkomna och att de finner vad de söker utan att behöva leta för länge. För att detta skall vara möjligt så måste alla verksamheter vara närvarande på webbplatsen, och informationen måste alltid vara uppdaterad och aktuell. Namn Efternamn Fastighetschef VERKSAMHETSNAMN Information & marknadsföring Adress: Järnvägsallén 20, Umeå Telefon: E-post: Hemsida: Namn Efternamn Titel VERKSAMHETSNAMN xx Järnvägsallén 20, Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor BODY. MIND. SPIRIT. Alla verksamheter skall utse en eller flera webbredaktörer som får inloggning på webbplatsens administrativa gränssnitt. Varje verksamhet ansvarar själva för att synas och vara tillgänglig på vår webbplats. Riksgemensam webb För att hålla ihop KFUMs verksamheter nationellt så är vår webbplats integrerad med KFUM Sveriges. Det innebär att KFUM Sverige tillhandahåller och underhåller den mall som styr webbplatsen. Vår webbplats lagras också rent fysiskt på webbhotell som tillhandahålls av KFUM Sverige mot en årsavgift

10 Externa webbplatser Om en verksamhet väljer att ha en extern webbplats, t.ex. en lagsida, så skall den vara utformad utifrån dessa grafiska riktlinjer. Det innehåll som kan vara av intresse för andra än laget måste också presenteras på vår gemensamma webbplats. Det är alltså inte acceptabelt att information ges på annan webbplats utan att den också är tillgänglig på www. kfum.nu om den är av allmänt intresse. Detta för att vi skall vara lätta att nå på en gemensam och samlad plats. Facebook har en gemensam och samlad Facebookplats där vi berättar om vad som händer i föreningen. Alla verksamhetsansvariga är också ansvariga för att deras verksamhet synliggörs på den gemensamma Facebooksidan. Utöver detta ansvar kan verksamheterna även ha egna facebooksidor. Youtube har en Youtubekanal för visning av rörlig bild. Verksamhetsansvariga har även ansvar för att synliggöra sina verksamheter på denna kanal. FRAMTIDEN - JUST NU! På våra mötesplatser för ungdomar skapar vi mening för stunden och för framtiden BODY. MIND. SPIRIT. - vi hjälper unga människor att bygga en framtid VÄRLDENS STÖRSTA KVINNORÖRELSE En av våra moderorganisationer, YWCA, är världens äldsta och största kvinnorörelse. BODY. MIND. SPIRIT. - vi hjälper unga människor att bygga en framtid VÄRLDENS STÖRSTA UNGDOMSRÖRELSE är en del av YMCA. Vi finns över hela världen där ungdomar behöver oss. BODY. MIND. SPIRIT. - vi hjälper unga människor att bygga en framtid 18 19

11 Järnvägsallén Umeå

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual

Uppdaterad i november 2012. Grafisk manual Uppdaterad i november 2012 Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Särprofilering 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA

GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA GRAFISK PROFIL FÖR SVENSKA KYRKANS UNGA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion 2 Svenska Kyrkans Ungas färger 3 Svenska Kyrkans Ungas logotyp 4 Logotyp i gråskala 5 Logotyp i kompletteringsfärger 6 Distriktslogotyper

Läs mer

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167

DIGITAL MANUAL BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 BILAGA 1 TILL GRAFISK PROFIL KK 13/167 Innehåll Logotyp för webb 2 Användning av logotypen 2 Färger 3 Primärfärger 3 Komplementfärger 3 Att använda färgerna 4 Kontraster 4 Typsnitt 5 Bilder 6 Storlekar

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r

manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r grafisk manual i n s t r u k t i o n e r o c h t i l l ä m p n i n g a r JUNI 2014 Inledning precis som i den grafiska profilen innehåller vår grafiska manual delar i fallande rangordning. I detta dokument

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA Grafisk profil RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 2009 Det bästa är att veta vad man letar efter innan man börjar leta efter det. Nalle Puh INNEHÅLL Inledning...5 Logotyp...6 Slogans...14 Profilfärger...16

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual för Videum AB och Videum Science Park Videums vision är att skapa regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag. Vikten av en grafisk profil Vi

Läs mer

Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans

Varumärket. Vi bygger varumärket Folkhögskola.nu tillsammans Varumärket Vi bygger varumärket tillsammans, såväl genom vårt erbjudande som hur vi bemöter och kommunicerar med vår omvärld. Lyckad kommunikation bygger på att avsändaren är tydlig med sitt budskap. Vilka

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen

LOGOTYP. Varianter av logotypen. Placering av logotypen GRAFISK MANUAL 1 3 2 4 LOGOTYP Vår logotyp består av namnet Sveriges Farmaceuter tillsammans med den internationella symbolen för farmaci ormen och skålen. Varianter av logotypen Logotypen finns också

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM FOLKHÖGSKOLORNAS INFORMATIONSTJÄNST MAJ 2012 Kommunikationsplattform Folkhögskolornas informationstjänst, FIN Introduktion... 2 Utgångspunkt för kommunikationsplattformen...

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer