FLS Forskningsunderstöd 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLS Forskningsunderstöd 2010"

Transkript

1 FLS Forskningsunderstöd 2010 SÖKANDE FORSKNINGSRUBRIK BEVILJAD FORSKARE SOM EJ DOKTORERAT MAIJA BRY HU Laboratoriet för molekylär- och cancerbiologi Den funktionella betydelsen och terapeutiska potentialen av blodkärlstillväxtfaktorn FIIA GÄDDNÄS Uleåborgs universitetssjukhus, Intensivvårds avd. Resultatenheten för kirurgi och intensivvård Sårläkning och kollagenmetaboli hos patienter med svår sepsis NIKLAS KARLBERG HUCS Barnkliniken och Barnklinikens forskningslaboratorium Sjukdomsmekanismen vid Mulibrey nanism; Mulibrey nanism som modell för utvecklingen av metaboliskt syndrom och hjärtsvikt SUSANN KARLBERG HUCS Barnkliniken och Barnklinikens forskningslaboratorium Mulibrey nanism en modell för utvecklingen av hypogonadism, infertilitet och tumörer MIKAEL LUNDIN HUCS, Kirurgiska kliniken/ Nya metoder inom medicinsk informatik för evaluering, rapportering och klinisk användning av prognostiska faktorer MARIA PAILE-HYVÄRINEN Institutet för hälsa och välfärd TYP 2 diabetes, depression och kognitiva störningar; identifiering av samband och predisponerande faktorer ur ett livscykelperspektiv FORSKARE SOM DOKTORERAT LEIF C. ANDERSSON Antizym inhibitor 2 ett nyupptäckt protein som styr intracellulär transport och sekretion STURE ANDERSSON HUCS Barnkliniken Effekter av perinatala faktorer på individens utveckling CARL BLOMQVIST HUCS Cancerkliniken Bröstcancer och motion, en randomiserad studie (Brex) VINETA FELLMAN pediatrik, Kliniska institutionen, Folkhälsans genetiska institut, neuropediatriska gruppen En letal mutation i BCS1L som modell för studie av mitokondriella funktioner FREJ FYHRQUIST Reglering av renin-angiotensin systemets komponenter i humana endotelceller CARL G. GAHMBERG bio- och miljövetenskaper Avdelningen för biokemi Integrinfosforylering och signaltransduktion 62 Finska Läkaresällskapets Handlingar

2 CAJ HAGLUND HUCS Kliniken för gastroenterologisk och allmän kirurgi, Utvecklandet av nya cancermarkörer och evaluering av kliniska användbarheten VILLE HOLMBERG bakteriologi och immunologi, HUCS Infektionsklinik Malaria och genetiska varianter i komplementsystemet KRISTINA HOTAKAINEN klinisk kemi, HUSLAB Utvecklande av prognostiska tumörmarkörer EIJA KALSO HU Biomedicinska institutionen/farmakologi HUCS Avd. för anestesiologi intensivvårdsmedicin, akutmedicin och smärtmedicin Glia-modifierade läkemedel: effekter på opioidianalgesi, tolerans och neuropatisk smärta YRJÖ T. KONTTINEN medicin, invärtes medicin Effekten av katepsin K-bristen på osteoklasternas funktion LAURA KORHONEN Betydelsen av Usp-14 proteinet för synapsfunktionen och synapspatofysiologin MARJATTA LEIRISALO- REPO HUCS Medicinska enheten, Avdelningen för reumatologi Immunologiska mekanismer, behandling och prognos vid ledgångsreumatism JOHAN LUNDIN Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) Texturanalys av cancervävnad med virtualmikroskopi MARJUKKA MYLLÄRNIEMI HU/HNS Kliniken för lungsjukdomar Idiopatisk lungfibros från mekanismer till terapeutiska tillämpningar PERTTI PANULA HU Centret för neurovetenskap, Institutionen för biomedicin Histamin och histaminreceptorer och regleringen av hjärnans stamceller ILKKA TIKKANEN Hjärtats stamceller och regeneration av hjärtskada MATTI J. TIKKANEN HUCS Kardiologiska kliniken, Medicinska resultatrenheten Fettvävnadens hydrofoba östrogen- och androgenderivat och deras biologiska aktivering genom enxymatisk hydrolysis CARINA WALLGREN- PETTERSSON Folkhälsans genetiska inst. medicinsk genetik Kongenital nemalinmyopati och liknande sjukdomar: molekylärgenetik, patogenetiska mekanismer, diagnostiska metoder och förberedelser för kliniska prövningar Årgång 170 Nr 1-2,

3 STORSTIPENDIUM PER-HENRIK GROOP Folkhälsans forskningscentrum, HUCS Invärtes medicin, Nefrologiska kliniken ULF-HÅKAN STENMAN HU och HNS, Institutionen för klinisk kemi Kartläggning av hela genomet hos patienter med typ 1 diabetes med hjälp av ny avancerad teknologi (GWAS) Diagnostiska och prognostiska metoder för prostatacancer DOKTORANDSTIPENDIUM FREDRIK ALMQVIST DAVID GYLLENBERG HU Psykologiska och barnpsykiatriska institutionerna Faktorer under barndomen som förutspår psykiatrisk sjukhusvård samt psykofarmakaanvändning och kostnader senare i livet STURE ANDERSSON ELISA HOLUND HNS Barnkliniken D-vitamin intervention i spädbarnsåldern CARL BLOMQVIST HANNA PEURALA HUCS Kliniken för onkologi Kvinnokliniken Interaktioner mellan genetiska och hormonella faktorer vid bröstcancer CHRISTIAN EHNHOLM MARIUS ROBCIUC Institutet för hälsa och välfärd, Avdelningen för molekylärmedicin The role of angiopoetin -like proteins in atherogenesis AGNETA EKSTRAND ANNA SALMELA HUCS Medicinska verksamhetsområdet, Nefrologiska kliniken ANCA-vaskuliter: aspekter på diagnos och behandling CARL G. GAHMBERG LIN NING biooch miljövetenskaper Avdelningen för biokemi ICAM-5 och dess betydelse för celladhesion i hjärnan CAJ HAGLUND KETHE BERGHÄLL HUCS Kliniken för gastroenterologisk och allmän kirurgi Tumörmarkörer för bedömning av behandlingsrespons och prognos vid kolorektalcancer CAJ HAGLUND CAMILLA BÖCKELMAN Kliniken för gastroenterologisk kirurgi, HU Avdelningen för CIP2A som prognostisk faktor vid cancer KLAUS HEDMAN KALLE KANTOLA HU Virologiska avdelningen FK Människans nyligen funna bokavirus: Diagnostik och klinisk betydelse IRMA JÄRVELÄ KATRI KANTOJÄRVI medicinsk genetik Autismspektrets sjukdomar: Den molekylärgenetiska bakgrunden 64 Finska Läkaresällskapets Handlingar

4 EIJA KALSO TUOMAS LILIUS HU Biomedicinska institutionen, farmakologi HUCS Avd. för anestesiologi intensivvårdsmedicin, akutmedicin och smärtmedicin Glia-modifierande läkemedel: effekter på opioidianalgesi, tolerans och neuropatisk smärta JUHA KERE MARI TERVANIEMI medicinsk genetik, Folkhälsans genetiska institut Patobiologi och benägenhetsgener av psoriasis HEIKKI KOISTINEN PAULINA SKROBUK, HUCS Medicinska enheten, Kardiologiska kliniken M.Sc Fettmetabolin i insulinresistensens patogenes i muskeln YRJÖ T. KONTTINEN EMILIA KAIVOSOJA medicin, invärtes medicin DI Texturerade ytor i förbättrandet av cyto- och histokompabiliteten av biomemsimiterade implantat LAURA KORHONEN JENNY KIVINEN Minverva Ubikitin Specific Proteas 14 och synaps: reglering och fysiologisk roll vid synapsfunktion och -dysfunktion ANTTI MÄKITIE MARIE LUNDBERG HUCS Kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar Den transformerande tillväxtfaktorn betas roll vid progressionen av cancer i huvud- och halsregionen KAJ METSÄRINNE NIINA KOIVUVIITA TYKS, Nefrologiska avd. PET-centret, Åbo Blodkärlsfunktionen vid njursvikt och renavaskulärsjukdom PERTTI PANULA STANISLAV ROZOV HU Centret för neurovetenskap, Institutionen för biomedicin Histamin och regleringen av dygnsrytmik ANNAMARI RANKI EMILIA CARLSSON HU Hudkliniken/HUCS Hud- och allergisjukhuset Funktionell karakterisering av den cancerassocierade NAV3- genavvikelsen SAKARI REITAMO JOHANNA MANDELIN HUCS Hud- och allergisjukhuset Immunmodulatorisk behandling av atopiskt eksem JOHANNA SAVIKKO JUKKA RINTALA HU Transplantationslaboratoriet Nya immunosupressiva läkemedel i akut och kronisk rejektion vid njurtransplantation JAKOB STENMAN HO HUU THO, HU Institutionen för klinisk kemi och Institutet för Riktad genexpressionsanalys med genomkontrollerad RT-PCR ULF-HÅKAN STENMAN JOHANNA MATTSON kemi, HUCS Mekanismerna för PSA:s antiangiogena effekt Årgång 170 Nr 1-2,

5 CARINA WALLGREN- PETTERSSON MARIA LUNKKA-HYTÖNEN Folkhälsans genetiska institut medicinsk genetik Kongenital nemalinmyopati och liknande sjukdomar: molekylärgenetik, patogenetiska mekanismer, diagnostiska metoder och förberedelser för kliniska prövningar BJARNE UDD SINI PENTTILÄ Folkhälsans genetiska institut, HU Avdelningen för medicinsk genetik Ny form av spinal motorisk neuronopati (LOSMN) positionell kloning av sjukdomsgenen och mutationen KARL ÅKERMAN LINDA JANSSON biomedicin/fysiologi TRP kanaler vid differentiering av neuronala progenitorer FORSKNING UTOANDS MARCUS BROMAN Anestesikliniken vid universitetssjukhuset i Lund Utvecklande av genetiskt test utgående från perifert venöst blodprov för diagnostisering av tendens för malign hypertermi TUIJA YLÄ-KOTOLA Toronto General Hospital, University of Toronto Mikrokiurgisk rekonstruktin av defekter i munbottnet förorsakade av cancerkirurgi. Funktionella slutresultat och livskvalitet TOTAL Finska Läkaresällskapets Handlingar

NYA DOKTORANDER. Benjamin Feodoroff. Haartman-institutet Avdelningen för bakteriologi och immunologi. Disputation 23.3.2012 Helsingfors universitet

NYA DOKTORANDER. Benjamin Feodoroff. Haartman-institutet Avdelningen för bakteriologi och immunologi. Disputation 23.3.2012 Helsingfors universitet NYA DOKTORANDER Benjamin Feodoroff Haartman-institutet Avdelningen för bakteriologi och immunologi Disputation 23.3.2012 Svåra Campylobacter-infektioner i Finland Campylobacter jejuni och C. coli är viktiga

Läs mer

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare.

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare. Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt sammanträde den 6 november 2012 haft glädjen att bevilja anslag för nedanstående ansökningar, vilket möjliggjorts av alla generösa givare. Kontrakt/avslagsbrev

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009. Medicin, vård, psykologi och socialt arbete UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2009 Medicin, vård, psykologi och socialt arbete I kata loge n hi ttar du år ets nyhete r. På stude ntli litt tter eratur ur.s.se hi ttar du hela vår utgiv ivni ning ng. Kunskap

Läs mer

Crafoordska stiftelsen 845001-0668. Årsredovisning 2011

Crafoordska stiftelsen 845001-0668. Årsredovisning 2011 Crafoordska stiftelsen 845001-0668 Årsredovisning 2011 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition 3 Fördelning av bidrag 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter 10 Förändringar

Läs mer

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011

Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011 Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut

Läs mer

FORSKARNAS NYHETER. Stjärnorna i labben

FORSKARNAS NYHETER. Stjärnorna i labben FORSKARNAS NYHETER S S M F 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Så gick det sedan Många SSMF-forskare blir med tiden framgångsrika och internationellt erkända. Milos Pekny, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015

Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Beviljade bidrag för forskning och utveckling att användas under år 2015 Neurofonden (NHR-fonden) har beslutat bevilja anslag till forsknings- och utvecklingsprojekt till ett sammanlagt värde av ca 3 miljoner

Läs mer

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS

Från cell till samhälle DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Från cell till samhälle 2014 DE NYA PROFESSORERNA BERÄTTAR OM SIN FORSKNING PRISTAGARE PRESENTERAS Innehåll Förord Anders Hamsten rektor 4 Professorer Francesco Cosentino professor i klinisk kardiovaskulär

Läs mer

Crafoordska stiftelsen 845001-0668. Årsredovisning 2013

Crafoordska stiftelsen 845001-0668. Årsredovisning 2013 Crafoordska stiftelsen 845001-0668 Årsredovisning 2013 Crafoordska stiftelsen 845001-0668 Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Fördelning av bidrag 3 Förslag till vinstdisposition 5

Läs mer

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA. Medicin UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Medicin Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta avstånd. I vardagsarbetet betyder det täta

Läs mer

Malignt melanom. 14 Januari 2013 UTKAST NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2013. Nationella arbetsgruppen för Malignt melanom

Malignt melanom. 14 Januari 2013 UTKAST NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2013. Nationella arbetsgruppen för Malignt melanom Malignt melanom NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2013 14 Januari 2013 UTKAST Nationella arbetsgruppen för Malignt melanom Versionshantering Datum År-Mån-Dag Beskrivning av förändring Rekommendationer utarbetade

Läs mer

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 08 12 04 ca kl 13.00 Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf Kristina Arnrup Maria Björkqvist

Läs mer

Konferensrapport. Genteknik och Hälsa. Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen. Moderator: Maria Borelius

Konferensrapport. Genteknik och Hälsa. Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen. Moderator: Maria Borelius Konferensrapport Genteknik och Hälsa Populärvetenskaplig konferens 15 oktober 2007 i Riksdagen Moderator: Maria Borelius Genteknik och hälsa Referat av den populärvetenskapliga konferensen Genteknik och

Läs mer

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs Årsberättelse 2013 Ragnar Söderbergs S T I F T E L S E 6. Året i korta drag 42. Pappa har aldrig rätt Foto Hamid Ershad Sarabi: sid. 9. Kristoffer Hellman: sid. 4, 12, 20, 40, 89. Daniel Jigenstedt: sid.

Läs mer

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. PROTOKOLL Avdelning 1, medicin Sammanträdesdatum 2014-03-05 NÄRVARANDE Madelaine Tunudd, kammarrättsråd, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

Från hereditära periodiska febersyndrom till autoinflammatoriska sjukdomar

Från hereditära periodiska febersyndrom till autoinflammatoriska sjukdomar Från hereditära periodiska febersyndrom till autoinflammatoriska sjukdomar Susanna Stjernberg-Salmela, Annamari Ranki, Leena Karenko och Tom Pettersson De autoinflammatoriska sjukdomarna, tidigare kallade

Läs mer

ifokus: Cancer Johan Dabrosin Söderholm Ny dekanus TV-läkaren tror på bättre liv för patienter med hjärtflimmer På jakt efter muterade gener

ifokus: Cancer Johan Dabrosin Söderholm Ny dekanus TV-läkaren tror på bättre liv för patienter med hjärtflimmer På jakt efter muterade gener ifokus: Cancer 2012 april Ny dekanus Johan Dabrosin Söderholm TV-läkaren tror på bättre liv för patienter med hjärtflimmer På jakt efter muterade gener Gurkmeja effektiv medicin för Alzheimerflugor 4 20-21

Läs mer

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse. Innehållsförteckning 2013 årsberättelse Årsberättelse 2013 Signe & Ane Gyllenbergs stiftelse Innehållsförteckning VD:s hälsning... 2 Psyke och soma är oskiljaktiga i smärta... 4 Villa Gyllenberg en hemvist för konst och inspiration...

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram Maj 2013 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2013-05-07 Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27

PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27 NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström,

Läs mer

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

Årsskrift INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsskrift 2014 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Göteborg april 2015 Text och foto Annika Söderpalm, Vera kommunikation Layout Lena Svanteson, Clout Tryck Billes Papper Omslag MultiDesign

Läs mer

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor.

En sak är säker, man blir inte en framgångsrik äldre forskare om man inte tidigt i forskarkarriären får möjlighet att testa sina idéer och förmågor. HENRIK AHLENIUS LUNDS UNIVERSITET STEFAN AMISTEN LUNDS UNIVERSITET LISA BERGLUND LUNDS UNIVERSITET CAROLINE BIRGNER UPPSALA UNIVERSITET JESSICA CEDERVALL UPPSALA UNIVERSITET SIGRID KARLSSON GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009

Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare. Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009 1 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare Årshögtiden vid Umeå universitet 24 oktober 2009 2 3 Hedersdoktorer Nya professorer Pristagare Pär Boman 9 Gunnar Borg 6 Eva Nilsson Bågenholm 7 Tarja Halonen

Läs mer

Årsberättelse. Jubileumsåret 2014

Årsberättelse. Jubileumsåret 2014 Årsberättelse Jubileumsåret 2014 Innehåll Hjärnfonden i korthet... 2 Generalsekreterarens inledning.... 3 20 år av framgångsrik hjärnforskning... 4 Från insamling till resultat... 7 Året 2014... 8 Rekordåret

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013

SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013 SÖDERSJUKHUSETS FORSKNING SAMLADE PROJEKT FRÅN FORSKNINGSDAGEN 2013 Stark klinisk forskning höjer vårdkvaliteten Södersjukhusets vision är: Södersjukhuset är hela livets sjukhus. Vi arbetar för patienten

Läs mer