RAS/RUS-konferens 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAS/RUS-konferens 2014"

Transkript

1 RAS/RUS-konferens 2014 Minnesanteckningar enligt program I n l e d n i n g P r e s e n t a t i o n a v r a s k l u b b a r R A S I n d e x B o r r e l i a v a c c i n o c h f ä s t i n g m e d e l O a c c e p t a b e l t b e t e e n d e E x t e r i ö r a k t u e l l t B e h ö v e r h u n d a r v a r a s k o t t f a s t a D i g i t a l r a p p o r t e r i n g a v M H S t a t u s f r å n ö v e r s y n s g r u p p e n M T D i s t r i k t / R a s k l u b b a r - e g e n s i t t n i n g

2 Inledning Helgen den 8-9 november hölls den årliga RAS/RUS-konferensen på Radisson Arlandia i Stockholm. Det var ca 60 personer från landets alla raslubbar och distrikt som träffades för att diskutera, ventilera och bolla tankar kring frågor rörande avel och hälsa. Just detta år var fokus stort gällande hundars mentalitet. I följande minnesanteckningar kan ni läsa brottstycken av allt som kom fram under konferensen. Kompletterat med dom PDF:er som bifogas dokument är det vår förhoppning att även ni som inte var där kan skapa er en bild av vad som framkom denna helg. Utskottet för avel och hälsa vill också passa på att tacka alla de delegater som var där för ett bra arbete, ett fantastiskt engagemang och mycket bra input för oss att arbeta vidare med. Väl mött! Utskottet för avel och hälsa

3 Presentation av rasklubbarna enligt fastställt schema. Svenska australian cattledogklubben (SACK) Klubben har ca 107 medlemmar. Domarkompendiet klart och godkänt. Rasen har idag en liten avelsbas. Lågt deltagande på MH/MT/ext.beskr/röntgen. Det finns rapporter om spondylos varför man vill röntga ryggar. Avläsningsproblematik hos SKK. Intresseförening vallare (IKV). Jubileum Australian kelpieklubben (SVEKK) 100 reg/år. 475 medlemmar. 4 Lokalområden (LO). Jubileum tillsammans med Cattledog. Det finns ett problemet med parning med Stock dog (Working Kelpie) som ej är godkänd av Australiska kennelklubben eller FCI. Det börjar komma HD, ED, extra ryggkotor. Australian Sheperd Behöver bättre statistik och utbildning i Lathunden. RAS har blivit godkänt. Rasklubben satsar på mentalitet. Få funktionärer, kan ej anordna egna MH. Hälsa och mentalitet är klubbens fokus. Många tar valpar men ser sig ej som uppfödare. Dessa personer har klubben svårt att nå. 450 reg/år. Kompetens inom klubben behövs. Satsat på avelsutbildning. Hemsida behöver uppdateras tror att det är där som folk söker information. Försöker rekrytera nya valpköpare att vara delaktig i klubben. Australian sheperd är en frisk ras. Tycker sig se att rasen börjar bli grov. Ca. 60% gör MH. Klubben vill ha rasen ska vara en arbetande hund. Avelsmatadorer finns i rasen. Beauceron Första kullen i Sverige En all-roundhund rent arbetsmässigt. Arbetsvilliga. Begränsad avelsbas. Det finns 7 uppfödare. Ca 300 hundar föddes 23 hundar. Låg avelsbas. Inga rasspecifika sjukdomar förekommer. Hund som uppför sig rättframt. Vill öka mentalbeskrivna hundar. Öka antalet individer som används i avel, öka antalet skottfasta hundar, öka antalet HD fria hundar. Ökat medlemmar från 112 till 145. Ringde runt till nya medlemmar och hälsade välkomna detta mottogs väldigt positivt! Avelsföreningen för belgiska vallhundar Ingen presentation Svenska Bouvier des Flandresklubben Vill värna om den mentalt stabila, självständiga och robusta brukshunden. Boskapsfösare, draghund och gårdvar i begynnelsen. Krävs återväxt i klubben. Starta en avelsutbildning inom klubben Svenska Boxerklubben Nio stycken lokalområden ( LO). Antalet medlemmar 2013 var Boxer SM (136 st på utställningen 2014) med bruksprov, IPO och utställning. Kommer att delta vid Vindelälvsdraget. Vända trenden på minskade registreringar ( ). Revidering RAS. Minskat deltagande vid utställning tidigare ca 50/utställning nu sämre. Eventuellt söka ATIBOX år Paraply organisation över världen anordnar IPO-VM Bruks-VM och utställning alltid sista helgen i maj brukar vara ca 600 boxer från hela Europa. Får använda ATIBOX utställningsregler där bl.a. gula och tigrerade går i separata klasser. Har försämrats exteriört i förhållande till standarden. Vad beror det på? SRDs inverkan/påverkan på den funktionella exteriören och rätt rastyp. Hälsa, 25 % HD, röntgen knä c 5% fel, problem med spondylos, (ej med som hälsoprogram) hjärtundersökning (blåsljud, andra missljud), PNP SKK central registrering (njurproblem) stort mörkertal.

4 Svenska Briard- och Picardklubben Ca 275 medlemmar nu. Färre registrerade de senaste åren. Tre off utställningar/år. MH och MT anordnas. Även lydnadstävlingar. Att engagera nya medlemmar är viktigt. RAS behöver ses över. 40 års jubileum Det föds ca en kull/år av Picard. Mycket magomvridningar, HD ökat detta p.g.a de öppnade gränserna. Svenska Chodský Pes klubben Rasen kommer från Tjeckien och klubben bildades i augusti Det finns 34 stycken registrerade hundar de flesta under 1.5 år. Att förbättra HD statistiken är viktigt nu samt att bredda avelsbasen. Finns ca 5000 individer i världen. Ej godkänd av FCI ännu. Finns epilepsi inom rasen men ej sett i Sverige ännu. 12 stycken har gjort MH. Precis påbörjat med RAS. År 2015 finns de på SKKs utställningar. Det har ej fötts någon kull i Sverige ännu. Svenska Collieklubben Ca 900 medlemmar, 8 lokala aktivitetsområden (LA). Ett pågående projekt för rasen är Mental sund Collie där man samverkar med SLU. En del uppfödare har valt att ställa sig utanför Collieklubben vilket är en stor utmaning att förändra. Klubben arrangerar Collie-SM, tävlingar, prov, läger MH, MT, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildning, informationsmöten etc. Få hundar i brukssammanhang. Kort- och långhår skiljer sig endast åt genom pälsen. Rasklubben Hollandse Herdeshond Klubben bildades år 1999 och har idag 120 medlemmar. Målsättningen är att det inte ska vara någon skillnad mellan arbetande hundar/utställningshundar i Sverige. Det finns 250 stycken registrerade hundar i Sverige varav 210 är korthår. Det föds ungefär 20 stycken per år. Finns i hårlagen kort, lång och strävhår (5, 3, 2 uppfödare). Hälsoenkät gjordes 2012 och där framkom inget oroväckande. Bra mentalitet idag i Sverige. Rasen finns inom alla bruksgrenar. Klubben fungerar OK, vill naturligtvis engagera fler medlemmar. Rasen kräver mycket av sin förare. Svenska Hovawartklubben Antalet registrerade hundar 2013 var 140 varav 8 importer just nu 74 registreringer varav 9 importer. Klubben har 455 medlemmar och alla aktiva uppfödare utom en är medlemmar i klubben. Det finns 29 uppfödare på uppfödarlistan. Krav på hälsoredovisning från uppfödarna, uppfödarna har tillgång till klubbens hälsoregister. Klubben är medlem i IHF (Internationella Hovawartfederationen) ca 70% av hundarna röntgas och av dessa har ca 70% A. Flera fall av DM (Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till neurologiska symptom som svårighet att samordna rörelser i bakbenen) cancer ökar, sköldkörtelrubbning minskar. Inavelsgrad mellan 0.2 till 0.9 % de senaste tio åren. Över 70% gör MH ca 50 hundar/år gör MT. Klubben arbetar för ökat antal starter i bruks. Viktigt att de tre färgerna bibehålls. Få blonda hundar nu. På utställningar bör domarna titta mer noga på väldigt tunga benstommar som inte passar ihop med övrig kroppen. Där förloras den viktiga typen och ett maxbetyg om V kan ges. Svenska Riesenschnauzerklubben Klubben har ca 800 medlemmar. Det finns inte så många peppar & salt, endast en uppfödare. År 2012 fanns 135 registrerade hundar varav 14 importer. Klubben har 2 utställningar/år. Sköldkörtelrubbning, ej avla på affekterade djur. Cancer förekommer, Spröda klor. Internationella schnauzer pinscherklubben. Svenska Rottweilerklubben Klubben hade år stycken medlemmar. MH har sjunkit från 694 till 150 på tio år. HD röntgen har sjunkit från 76 till 58 % på tio år. År 2011 fanns 722 registrerade hundar. Utställningsverksamheten ökar. 16 Lokalområden (LO). Behöver fler engagerade och större

5 engagemang. Prioritera utbildningar i klubben. Väldigt stor skillnad vid olika typer av utställningar, kan få BIR mm på SKK och SBK utställningar men endast V och G på specialer. Svenska Schäferhundklubben Verkar för mentalt och exteriört sunda hundar. Det finns 14 distrikt och 36 lokalklubbar. Klubben har ca 2500 medlemmar. Uppfödare anslutna till klubben är väl medvetna om rasens brister. Deltagande på utställning har sjunkit genom åren. Mentaliteten: Schäfern skall besitta mod, kamplust och hårdhet föra att vara lämplig till det mesta. Klubben verkar för en valphänvisning där uppfödare ser till att hundar ur egen uppfödning skall röntgas, MH-beskrivas samt exteriörbeskrivas. Det sista vill man kunna göra i samband med MH. MT regelrevidering behöver göras. Rasklubbarna för bruksraser ansvara för MH och MT. SM för bruksraser. Vit Herdehundklubb Rasen blev godkänd år Ca 200 medlemmar. Erkänd av FCI En rasspecial varje år i samarbete med länsklubb. Avelskonferens med andra rasklubbar vore bra. Få uppfödare att använda verktygen som finns som t ex MH. 452 hundar har genomgått MH. Rasklubben för Rysk Svart Terrier Det finns idag 80 medlemmar ca 200 hundar i Sverige. Sedan 1994 har rasen funnits inom SBK. Har en träff på Öland varje år med ca 50% av medlemmarna närvarande. Haft ca 30 hundar på rasspecialen. RAS reviderad väntar på godkännande. Känd ED status för att få registrerade valpar önskar man. ED har stigit därför vill man nu ha detta. 0.4 % inavelskoefficient. Det importeras hundar som inte omregistreras hos SKK detta är ett problem. Rasen haft dåligt rykte vad gäller mentaliteten. Se bilagor: 1 & 2 RAS Statistik etc Kirsten Wretstrand & John Örvill På konferensen presenterades statistik för bruksraser i form av diagram för HD, ED, MH samt MT. P.g.a. tidsbrist presenterades inte allt på konferensen men i följande bilagor hittar ni all information. Vissa raser är grupperade i diagrammen, men i bifogad statistik är alla raser och rasvarianter särskilda, d.v.s. statistik per bruksras. I de bifogade filerna hittar ni detaljerad statistik för: - HD, ED samt MH, kullstorlekar samt inavelsgrad per ras och registeringsår. - MT antal starter samt poäng del 1 respektive del 2 för perioden Ny statistik har efter konferensen tagits fram för: - Bruksrasernas deltagande på bruksprov: - Antal starter och individer per klass samt antal cert för åren Bruksrasernas deltagande på utställning: - Antal starter och individer per I de olika dokumenten har vissa av raserna fått olika namn. Det är inte avsiktligt. Se bilagor 3-11

6 Index komplexa egenskaper hur fungerar de i avelsarbete Meta Carlsson Hundar som har ett index över 100 nedärver mer av egenskapen medan hundar som har ett index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Katja Nilsson (SLU) - Avelsvärdering med index mentalitet och Hd/ED Gentest - information om prestationer, sjukdomsresultat etc. Vad är index att välja de bästa hundarna till att bli föräldrar fast ännu hellre att välja de hundar som ger bäst avkommor Hundens prestation påverkas av många faktorer arv, kön, ålder, motion, utfodring, sedering, födelsemånad. Komplexa egenskaper Total fenotypisk variation variation som uppkommit pga faktorer vi inte kan greppa ca 55% slumpmässig, systematisk 15% och ärftlig variation 25%. Index, avelsindex, BLUP index, avelsvärde flera ord med samma mening Hundens index för en (eller flera) egenskaper är en skattning av dess nedärvningsförmåga (avelsvärde) jämfört med genomsnittet i rasen. Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap Index utnyttjar all tillgänglig information från släktingar. Kan korrigera för miljöfaktorer (tex ålder beskrivare). Det är en simultan skattningsprocess, statistisk analys (BLUP= Best Linear Unbiased Prediction) När använder man index? Skattning avelsvärden (index) kan tillämpas för kvantitativa (polygena) egenskaper. Arv och miljö. Tröskelegenskaper fungerar bra. Vad behövs? Tillräckligt med data (fenotyp + härstamning). Mätmetoden/beskrivningen bör vara standardiserad och validerad. Variation i egenskapen (fenotypisk och genetisk). Överenstämmelse mellan mål-och mätegenkap. Svårt att bedöma avelsvärdet enbart utifrån hundens egen fenotyp (särskilt om arvbarheten är låg). Index ger en säkrare bedömning av vad djuret faktiskt nedärver. Svårt att bedriva ett effektivt urval för egenskaper som mäts i klasser (tröskelegenskaper). Med index kan man skilja hundar med samma fenotyp åt. Svårt att bedriva avel för många egenskaper samtidigt. Index kan användas för att väga samman flera egenskaper till et avelsvärde. Svårt att utvärdera det genetiska framsteget. Förändringen i avelsvärden över tid den genetiska trenden.

7 Avelsvärdering - hur går det till? Insamling av data avelsvärdering rangering val av avelsdjur. Det kommer in nya data hela tiden vilket gör att man gör om detta hela tiden. Avelsvärdet kommer att förändras över tid eftersom det kommer in nya data hela tiden, hunden får t ex nya avkommor, Avelsvärderingen görs alltså om med det tidsintervall man bestämmer. Medelvärdet i rasen (Collie) är 100, medelfelet anger säkerheten. Referenspopulationen är födda mellan vilket har gett ett medelindex. Med åren så kommer index att ändras så att den som var stjärna med 100 för 30 år sedan kommer att bli sämre senare. Medelfelet anger indexets säkerhet. Anger det intervall som hundens avelsvärde sannolikt ligger inom. Säkerheten styrs av arvbarheten, informationsmängden som knyter an till en viss individ (i form av släktingars fenotyper) närmare släktingar påverkar mer, avkommor påverkar säkerheten mest. Index skattas varje vecka och publiceras i Avelsdata. HD och ED för Golden, labrador, flat. rottweiler, berner sedan Jämthund och gråhund sedan 2013 Index ger en säkrare bedömning av individens avelsvärde. Avelsurvalet bör baseras på indexvärdet snarare än fenotypen. För en genetisk förbättrig över tiden bör parningskombinationen index vara bättre än genomsnittet i rasen (för collie > 100). Strategi för hur index ska användas behövs. Indexvärden bör inkluderas som en del i RAS. Studier av nya raser (Helena Eken Asp) Kelpie, Australian Sheperd, Malinois, Tervure, Briard, Schäfer, Boxer, Doberman, Hovawart, Riesenschnauzer och Rottweiler Mer om projektet Mental sund Collie och Index hittar ni bl.a. på följande länk: Bilaga 12 Föreläsning om borreliavaccin och fästingmedel Hugo Mansfeld från Merial. Frontline Comp Fästingar känner av koldioxid,värme och vibrationer. Det tar fästingen 48 timmar att överföra Borrelia, och 72 timmar för anaplasma. En vuxen fästing suger ägg i upp till 14 dagar, ramlar sedan av och lägger ägg. Larven suger sedan blod i 6 dagar innan den blir nymf som i sin tur suger blod i ca 6 dagar. Och sedan så börjar det om. Borrelia lymes disease är en bakterie som är spetsig (spiroket). Vanligaste symtomen är feber, anorexi, polyartrit dessutom akut eller kronisk njursvikt, anemi, trombocytopeni, proteinuri, mer sällan hjärtbesvär, meningit, encefalit. Behandlas med antibiotika i dagar.

8 Anaplasma är en intracellulär bakterie, infekterar neutrofila och eosinofila granulocyter, bildar karakteristiska morulae i cellerna. Prevalens 5-23 %, reservoar; fåglar, smågnagare, rådjur, lever i fästingens spottkörtlar, upptäcker sjukdomen efter 1-2 veckor. Vanligaste symptomen är trötthet, feber, hälta. Trombocytopeni, anaplasma sällan hos katt. Kan behandlas med steroider (NSAID). TBE är en fästingburen encefalit. TBE är endemisk i hela Europa. Kan överföras till fostret. Vaccin mot Borrelia. Ytantigenet heter OspA omvandlas sedan till OspC salivproteinet Salp15 hjälper till att komma in i värddjuret (salp15 tillsammans med OspC) Utvecklar antikroppar mot OspA Oacceptabelt beteende status hittills/ hur fungerar det? Gunnel Crona UG Mental Särskild rapporteringsskyldighet föreligger för domare och funktionärer vad gäller oacceptabelt beteende, se punkt 5 i de allmänna reglerna i samtliga regelverk. Denna regel tillkom 1999 och det totala antalet hundar som rapporteras per år har varierat mellan hundar. I förhållande till det totala antalet starter vid samtliga verksamheter inom SKK- organisationen är detta inget anmärkningsvärt antal. Av de brukshundar som rapporterats och blivit avstängda under utredningen är vanligaste situationer MH/MT 14 rapporter, exteriör bedömning 9 ggr, söktävling 8 ggr. Mot människa 34 ggr mot annan hund 21. För lite material för att dra säkra slutsatser men tendenser är att vissa raser har tillgänglighetsproblem Fråga: Skall man automatiskt rapportera hund vid MH/MT? Där pressas ju hunden ganska mycket. Är uttalat att det ska beaktas att hunden vid MH/MT ställs inför andra situationer. Vid en eventuell händelse ska det bedömas utifrån situation om rapport om oacceptabelt beteende ska upprättas eller inte. Det får inte undvikas att rapportera en händelse enbart för att denna har skett vid MH/MT. Blankett för rapport om oacceptabelt beteende finns att hämta via SKKs hemsida. Viktigt att blanketten finns tillgänglig vid alla typer av arrangemang. Vid rapport om oacceptabelt beteende ska rapporten omgående skickas till Svenska Kennelklubbens kansli. Var noga med att blanketten är korrekt ifylld och att alla relevanta uppgifter finns med. Vid rapportering har inte funktionär på plats mandat att säga till en förare/ägare att hunden omgående är avstängd, däremot har man rätt att avvisa hunden från området. Det är Svenska Kennelklubben som fattar beslut om hunden blir avstängd eller inte under utredningen. Bilaga 13

9 Exteriöraktuellt Bo Wiberg UG Exteriör, Yvonne Brink adj. - UG Exteriör Exteriörprotokollet - Plocka bort punkter för din egen ras och ta inte ta bort det som rör andra raser. Klubbarna måste lägga in exteriörprotokollen i Lathunden för uppföljning. Revidering av utställningsbestämmelserna pågår inför Bästa hund ska ha cert i respektive bruksgren och inga krav på exteriörmerit. Kan det vara av värde att arbeta för att bästa brukshund i respektive ras som uppnår certpoäng även erhåller certifikat. Motsvarande synsätt bör gälla på exteriörsidan dvs den vackraste hunden ska erhålla cert och utan krav på bruksmerit. Provmeriter för att uppnå championat föreslås vara fortsatt gällande. Vilka provmeriter bör ingå i de championatsgrundande meriterna? Den dugligaste hunden får cert i bruksprovet. Den vackraste hunden får cert på utställning För att bli champion krävs resultat från båda. Rasklubbarnas syn på om det skulle vara av intresse om man kan ta in obegränsat antal hundar i avels och uppfödargrupperna. Bilaga 14 Skottfasthet Behöver brukshundar vara skottfasta i dagens samhälle? Synpunkter och tankar som framkom i samband med grupparbeten under lördag kväll Avstå skott m känd mental status? OK bättre att få alla till start Skjut i alla fall ett skott. En del kan få från sina uppfödare att avstå utan att egentligen veta om hunden är skotträdd eller inte Avstår och får ändå 5, Ok att avstå skott men det ska vara kryss i alla rutor Collie som avstår skott får inget kryss och får således inget index. Får man inget index så har man alltså inte skjutit för hunden Avstå En hund av SBK-ras ska ha kryss i alla rutor. Vi diskuterade om man alltid skulle skjuta minst ett skott, eller om ägaren skulle få avstå skott som idag. Men gruppen var enig i att om hunden bröt tidigare än moment 10, så borde man inte anse att den har Känd mental status. För avel bör hundar ha kryss i alla rutor på MH = genomförd MH Gör skillnad på genomförd MH och känd mental status genomförd MH skall innebära kryss i alla rutor inkl skotten. Kräv kryss i alla rutor och att hunden bestått skott för registrering av valpar Skillnad på skottfasthet beroende på brukshund eller ej? Grupperna var eniga om att det inte är någon skillnad på skottfasthet beroende på ras.

10 Ta bort platsliggning med skott ur bruksprov? Absolut inte! Platsliggning ska bli obligatorisk ej kunna avstå och ändå bli uppflyttad. Bara bli uppflyttad till högre om man gjort platsliggning. Skotten ska vara kvar. Ha kvar. Man måste kunna avstå om man inte tycker att hunden inte är färdig. Vara kvar Kan prova skott under andra moment än platsliggning. Vad är viktigast? Skottfasthet eller orädsla för skrammel? Skottfasta och klara skrammel. Två helt skilda saker Samma som ovan. (Gul grupp) Den skottfasta hunden står oftast pall för skrammel. Kan ej ställas mot varandra (Röd grupp) Överraskningsrädsla eller skotträdsla, skotträdd är det värsta som finns (Grön grupp) Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att det är viktigt att hundar inte är ljudkänsliga över huvud taget. Fråga från Skaraborg Hur säkerställer man att man får hela kullar till test en fråga att ta upp till diskussion. Fråga 1; Skall brukshundar vara skottfast i dagens samhälle? Svar: Ett stort rungande JA. Fråga 2a; I MH kan ägaren välja att avstå skott och får då genomförd MH Svar: Gör skillnad på genomförd MH och känd mental status genomförd MH skall innebära kryss i alla rutor inklusive skotten. Kräv kryss i alla rutor och att hunden bestått skott för registrering av valpar Bilaga 18 Digital rapportering av MH hur går det? Vad skall gälla för 2015? Barbro Olsson Frågor och svar, diskussioner och synpunkter kring digital rapportering MH Anmälan till MH Vissa hundägare tycker det är besvärligt att skapa ett konto bara för ett tillfälle. Hundägaren kommer kanske aldrig att tävla. Man behöver ett enkelt sätt skapa uppfödarkonto utan att man låser hundarna för ägarna. Även en möjlighet att skapa konto för arrangör önskas. Ägare eller förare ska vara medlem i SBK för att kunna vara med på MH. Under testdagen Vem ska fylla i kryssen på protokollet. Beskrivaren är ansvarig för kryssen vem som fyller i spelar igen roll beskrivaren måste kolla att det är rätt sedan. Om inte alla gör det så måste det ju till en skärpning. Protokollen är ju ett juridiskt dokument det ska ju signeras. Ska finnas en dator på plats så att kryssen kan läggas in direkt. Svårt att göra protokollen till PDF. Dåligt underlag i anvisningarna om hur man gör en PDF-fil.

11 Funktionärer Saknas funktionärer i SBK tävling. Kansliet kommer att skickas en excelfil där alla kan fylla i vilka funktionärer man har som sedan kommer att läsas in från kansliet. Mer information om detta kommer att skickas ut via mail. Svårt att lägga in nya funktionärer. Titta på ett sätt där det ska vara enklare att lägga in funktionärerna. D-RUS ska lägga in sina funktionärer själva. Se till att medlemsnumret är kopplat till personen, då blir allting så mycket lättare. Se till att alla typer av funktionärer finns med. Kom ihåg att skicka ut till avtalsanslutna klubbar också där finns det också en del funktionärer. Behov av att kunna lägga in två A-figuranter. Gäller även övriga funktionärer. Om en beskrivare blir sjuk under dagen så måste man egentligen bryta provet och ansöka om ett nytt tillfälle, det borde kunna vara så att man kan fortsätta med en annan beskrivare. Ibland har man fler än två B-figuranter. Vem ansvarar för listan med funktionärer är aktuell i SBK tävling? Plockar SBK bort avauktoriserade funktionärer? Generellt Manualen upplevs svårtolkad och är ibland felaktig. Håller nu på att göra en handbok. Behov av support på helgerna? Ja självklart. Förslag: utbilda mentalsekreterare i likhet med övriga grenar. Läs och skrivkunnighet anbefalles Du kan inte förhandsgranska listor och protokoll innan utskrift. Det går men är nog oklart i handledningen. Se till att systemet är funktionellt istället så att allt fungerar bättre Beskrivaren måste kunna säkerställa att det är rätt kryss på rätt ställe, någon form av spärr så beskrivaren kan gå in och kontrollera innan det publiceras. Problemet är ju att man egentligen har sjösatt ett system som inte är riktigt klart. Går inte att lägga in enbart testledare MT. Det står provledare istället för testledare när man lägger in figuranterna på SBK tävling Hur kan jag som funktionär hitta figuranter i SBK tävling som tillhör ex Skånedistriktet eller specifik lokal- rasklubb? Önskvärt med personlig inloggning. Detta borde vara ett krav. Kan rasklubb lägga in figuranter? Det kommer att lösas. Hund kom till MH men den hade redan gjort MH, varför kan man anmäla hund en gång till på MH? Spärrfunktioner för t.ex. om man är avstängd eller för doping, men detta är ett ägaransvar. Snabbfunktion för att t ex ställa in vore bra. Automatisk stängning när anmälningstiden utgått vore bra. Lägga in en spärr så att man inte glömmer att skriva i någon ruta. MT i SBK tävling vad tycker man om man det? Ja, varför inte. Utbildningsplanen för figuranter och testledare borde diskuteras. Bilaga 15

12 Status från översynsgruppen MT Pia Johansson & Curt Blixt Projektet fixk en sen start. Juni 2014, ser inget större behov av förändring utan om man kan göra smärre förändringar Enkäten avsåg att ge svar på hur aktiva inom MT såg på frågorna: - Får vi den information vi tänkt oss via momenten? - Utförs momenten på korrekt sätt? - Är nivå rätt för godkännande? - Andra synpunkter? Nio rasklubbar och 25 domare har svarat på en enkät som skickats ut. De flesta tycker att man fångar upp det man önskar. Till socialt samspel uttrycks flest tveksamheter på båda frågorna. Uthållighet är flera osäkra kring om vi fångar det vi önskar. Om godkännandenivån har man massa synpunkter, bra, höj poängen, ta bort gränsen, ta bort poängen helt. De inkomna förslagen kommer att analyseras och gruppens förslag kommer att lämnas senast 1 februari Varför förespråkas inga stora förändringar? utvärdering saknas, tiden otillräcklig, föreslå ändring, testa ändringen, justera, utbilda funktionärer. En deltagare säger att koefficienten på kamplusten är alldeles för hög, detta är inte bra Vad missar vi i dagens MT? Vad gör man med de hundar som har en hög stress? Att ändra koefficient kan man göra ganska lätt men om det är nya moment så behövs det mer tid. Enkäten är även skickad till 600 bruksrasuppfödare med hänvisning på respektive rasklubbs hemsida. Svarstiden går ut Revideringsgruppen MT gör klart sitt uppdrag våren 2015 inför Starta projektgrupp för utvärdering av MT. Per Arvelius gör den vetenskapliga utvärderingen. Bilaga 16

13 Jämförelse mellan gamla & nya MT Kirsten Wretstrand Nedan redogörs för en jämförelse av vår nya mentaltest (MT) mot vår tidigare vad gäller egenskapernas poäng och inflytande på uppnått resultat. Jämförelsen blev aktuell då en frågeställning har uppkommit kring vilken betydelse och vilket inflytande olika mentala egenskaper har i dagens mentaltest, jämfört med vår tidigare test som gällde fram till En bakgrund i frågeställningen var den känsla många mentaldomare gett uttryck för; att det idag godkänns hundar som inte hade varit godkända i vår tidigare mentaltest I den tidigare mentaltesten hade vi 9 egenskaper med sammanlagt 100 i koefficientsumma. Det var därigenom enkelt att se att egenskapen nervkonstitution som hade koefficienten 35, också därigenom hade 35 % inflytande på slutsumma och resultatet av testen. De båda kamplustrelaterade egenskaperna jaktkamplust och social kamplust med koefficienterna fick på samma sätt 14 % inflytande på resultatet. På motsvarande sätt var det också med övriga egenskaper i den tidigare testen. I den nya mentaltesten som började gälla 2007 och reviderades något 2012 har många egenskaper i den gamla mentaltesten delats upp i mindre egenskaper (delar av sådana) och/eller döpts om. Några nya egenskaper har också uppkommit. Totalt finns nu 22 egenskaper som betygssätts och två egenskaper som inte betygssätts, men som kan ha diskvalificerande verkan om kryssen sitter fel. De 22 betygsatta egenskaperna har en sammanlagd koefficientsumma på 120. För att kunna studera hur olika egenskaper i det nya testet som påverkar slutresultatet gjordes två saker. Med utgångspunkt från egenskaperna i det tidigare testet drogs trådar till de egenskaper i det nya testet som det fanns kopplingar till. Härigenom identifierades de nya egenskaper som kunde sammankopplas och jämföras med den tidigare mentaltestens egenskaper. Därefter räknades de nya egenskapernas koefficienter ihop gruppvis, kopplat till de egenskaperna i den tidigare testen de hör samman med. Slutligen omräknades koefficientsummorna till procenttal för att kunna jämföras med den tidigare testen. Nu visar det sig att som ovan nämnts hade nervkonstitutionen 35 % inflytande på slutresultatet i vår tidigare mentaltest, medan samma egenskap bara har 15,8 % påverkan på slutsumman i den nya mentaltesten. På motsvarande sätt hade kamplusten 14 % påverkan på resultatet i den tidigare testen, medan de egenskaper i vår nya mentaltest som kopplar till kamplusten nu påverkar slutresultatet med 35 %. Jämförelsen visas egenskap för egenskap i bifogat diagram. Självklart kan man ha någon synpunkt på vilka nya egenskaper som ska kopplas till vilken egenskap i den tidigare testen o.s.v. Men resultatet ovan visar på så stora och mycket tydliga förändringar att även om vissa justeringar beträffande dessa kopplingar skulle göras, så kommer detta inte att resultera i mer än marginella förändringar i procenttalen ovan. Nervernas och kamplustens betydelse för slutresultatet i mentaltesten har alltså i princip bytt plats. Vi prioriterar och belönar sålunda i dagens test i högre grad än tidigare att våra hundar har motorer och drivande krafter, framför att de har trygghet och förmåga att styra sina handlingar korrekt. Var det detta vi ville uppnå med vår nya mentaltest och är det så vi vill ha våra hundar?

14 Jämförelse poängfördelning Gamla MT Nya MT 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bilaga 17 Distrikten; egen sittning (För frågeunderlag, se bilaga 18) Synpunkter och tankar som framkom i samband med distirktens grupparbeten under söndag förmiddag A: Personliga kontakter, dvs rasklubbens medlemmar är även medlem i lokalklubben. Många gånger kontaktar uppfödare lokalklubb direkt och ber lokalklubben anordna MH/MT. Det är ofta dyrt för rasklubb att hyra in sig hos lokalklubbar för att anordna egna tester, svårt att få ekonomin att gå ihop. B: Se ovan. Samarbetet borde kunna förbättras ordentligt, som exempel togs Sthlmsdistriktet upp, där klubbarna anmäler om de har restplatser eller får lotta bort hundar. Distriktet tipsar då de som är bortlottade om kända restplatser! C: SSPK har 3-4 uppfödare som har egna banor. Kelpieklubben har en. D: Frågan kändes mest riktad till distrikten. Förslag om att ha kvällsutbildningar och inte bara helgutbildningar kom upp. E: Samtliga representanter i gruppen svarade Ja på frågan om de hade behov av fler funktionärer. F: SSPK var den enda som planerade utbildning. G: Hela gruppen var eniga om att det fanns stort behov av samarbete. H: Gruppen trodde inte man fick samma kvalité. Vi diskuterade även var gränsen låg, när var skillnaden inom marginalen och när blev den för stor? J: Man valde oftast den inom närområdet som var ledig den dag man ville ha MH. Det finns inte ekonomi för att ta in någon och få höga resekostnader, speciellt inte om man måste hyra in sig hos en väldigt dyr klubb. Oftast var man som arrangör inte heller medveten om hur många hundar av rasen en viss beskrivare hade beskrivit.

15 Sammanfattning: Det ser lite olika ut med samarbete mellan distrikt och rasklubbar, för rasklubbar har inte verksamhet i alla distrikt. På Västra fungerar samarbetet bra. De flesta distrikten ansvarar själva för alla figurantutbildningar. Banorna redovisades och det rörde sig om ca 50 MH banor och 18 MT banor i dessa distrikt. Mentalutbildningsvecka varje sommar i Skåne fungerade väldigt bra. Enhetlig utbildning. Deltagarna positiva till samarbete över distriktsgränserna. Bilaga 18 Rasklubbarna; egen sittning Synpunkter och tankar som framkom i samband med rasklubbarnas grupparbeten under söndag förmiddag Hur fungerar det med MH/MT i er klubb och var i landet är ni aktiva? Rottweiler Vi har 16 LO men det är bara 4 som är aktiva. Västra LO har egen bana, på privat mark. Där genomförs arrangemang och de har egen dator och sköter sig helt själva. I övrigt hyr de in sig på lokala klubbar, gäller främst Uppland och Sörmland samt ibland även i Mellannorrland. Alla MH rapporteras in centralt i klubben. Skulle vilja ha fler arrangörskoder i SBK Tävling, en per LO som arrangerar MH. Australian sheperd Har inga egna funktionärer utan de som arrangeras görs nu av lokalklubbar. Det är prio 1 att arrangera MH. Rysk Svart Terrier Köper tjänsterna av lokala klubbar, hela kittet, gör ingenting helt själv. Vit Herdehund Ber lokalklubbar arrangera MH, mest i Stockholmsområdet. Gjort något själv, men det är svårt att få tag i funktionärer. Schäfer Har ett antal egna banor. Västra har 2 fasta banor där det sker MH/MT varje helg. Annars hyr de in sig på lokalklubbar runt om i landet. Finns behov av att samordna det här. Allt rapporteras in centralt i klubben. Vill också ha fler inloggning till SBK Tävling. Behöver öka andelen schäfer som beskrivs. Chodsky Pes Har ingenting än. Övriga kommentarer Rasklubbarna vill kunna bidra och ha vissa funktionärer själva. Mer samarbete med distrikten. Det skiljer väldigt mellan om rasklubbarna rapporterar in sin MH/MT till distriktet. Distrikten och rasklubbarna har olika gränser, kan bli brister i gränstrakter.

16 Utbildningar Schäfer båda arrangerar egna utbildningar i framförallt Västra men deltar även på distriktens utbildningar. Samma sak gäller Rottweiler. I vissa distrikt fungerar informationen mellan distrikten och rasklubbarna bra och de får bl.a. info om kommande utbildningar. I andra distrikt är det helt tyst. Kvalitet Förr fanns det något som hette mentallärare och de hade 14 dagars utbildning. Men helt plötsligt så försvann de. Vi skulle behöva dem. Nu finns det en blankett som har ersatt kontrollerna som de skulle ha gjort, men det fungerar sådär. Behov Det saknas info om var man kan köpa material till MH/MT-banan. (Kanliet ser till att detta läggs ut på hemsidan). Val av beskrivare Uppfödare vill ofta ha en viss beskrivare. För många uppfödare är det en viktig fråga. Ingen rasklubb har koll på om någon beskrivare har beskrivit mer än 10 % av populationen (per år). Övrigt Många hundägare är så himla nervösa när de skall gå MH. De borde få något mer med sig hem. Den redovisning som beskrivaren ger av vilken typ av hund man har, skulle önskas att de får den skriftligen också. Viktigt att beskrivare kan uttrycka sig och ta folk. En utbildningsfråga. Nya protokollet är bättre för man får bara med texten i den ruta som man har kryssen i. Frågeställning 2 Kommunikation förekommer mest mellan enskilda aktiva personer i lokal/rasklubb och inte på byråkratisk nivå. Likaså med samarbete mellan lokal/rasklubb, utan aktiva personer som är aktiva inom både distrikt(lokal) och rasklubb så finns det knappt kommunikation/samarbete. MH, de flesta rasklubbar försöker samarbete med lokalklubbarna om genomförandet av MH. Där endast Riesen har tillgång till 1 fast MH-bana. Generellt finns för få MH banor i norrland med stora avstånd mellan dessa. Utbildning av funktionärer (MH/MT) för rasklubbarna kunde vara bättre, likaså med informationen från distrikten gällande utbildningstillfällen. Rasklubbarna önskade generellt mer info om utbildningar inom distrikten. Ingen rasklubba har egna utbildningar planerade under Önskan om central publicering av utbildningarna inom de olika distrikten. Alla rasklubbar önskar sig mer funktionärer inom klubbarna. MH kvalité I dagsläget finns inte samma kvalité över hela landet. Det skiljer sig på bankvalité och funktionärskvalité samt kvalitén på utrustningen. Viktigt att inte enskilda beskrivare på MH beskriver för hög andel av enskilda rasers population. Bilaga 18

17 Gemensam diskussion med kort redovisning av de separata sittningarna samt diskussioner kring banor, arrangemang, samarbete, BPH, kvalitetssäkring m.m. Fråga1 1. Vilken kommunikation finns med lokalklubbarna/rasklubbarna - Funkar p g a att man är aktiv inte p g a en upparbetad rutin. - Hänger mycket på var medlemmarna bor - Kommunikation skiljer väldigt mycket över landet. Schäfer och Rottweiler har många MH. Ofta lokalklubben som blir arrangör för uppfödar MH - Mindre och mindre kommunikation och samarbete. Personliga kontakter - Kommunikation är ett problem mellan distrikt och rasklubbar - Rasklubbarna är oftast inte med på distriktsträffarna. - Småland brukar skicka ut nyhetsbrev. 2. Finns det samarbete med rasklubbarna/lokalklubbarna - Samarbete funkar p g a enskilda individer som är aktiva 3. Hur många banor har ni är det en bra spridning om hur de används? - Väldigt varierande över landet. - Varierande kvalitet på banor - Rapport som kan finnas där man kan kolla om det fanns något påpekande från beskrivaren innan om det var något problem med banan t ex. som kanske inte har åtgärdats. 4. Har ni behov av fler funktionärer - Fler funktionärer behövs - Uppdatera figuranter gemensamt tillsammans lokal/rasklubb. 5. Hur organiseras mentala utbildningar i ert distrikt - Tvåvägskommunikation - Bra om man kan ha regionala utbildningar. 6. Har ni några utbildningar planerade för 2015? - Östergötland, Dalarna, Uppland, Stockholm ska ha utbildningar - SSPK har planerar utbildningar under Problem att mentaldomare skall vara med på alla utbildningar - Revingehed vecka 29 öppen för alla att anmäla till den utbildningen 7. Finns det behov för samarbete över gränserna - Samarbete mellan distriktet varierar - Det finns ett stort behov av samarbete över gränserna - Gå ihop och göra utbildningar 8. Fylla på platserna på MH/MT, få ihop utbildningar Öppen diskussion SSPK har ett flertal egna banor och funktionärer.

18 Samarbete mellan distrikt och rasklubbar är något som har diskuterats i minst 10 år. Problemet är ju att rasklubbarna inte har någon representant i varje distrikt som kan föra rasklubbens talan. Utbildning det börjar fattas domare, beskrivare, testledare och figuranter. Domare kan ju inte utbildas lokalt utan skall ske genom SBK centralt. Beskrivare kan man utbilda i distriktet En ruta i SBK tävling där man kan klicka i om banan var OK eller om det fanns brister. Om man följer anvisningarna så borde det vara bra. Någon behöver kontinuerligt kontrollera alla banor. Tiden för utbildningen är endast 16 timmar. Domarna räcker inte till för att utbilda testledare och figuranter. Finns det möjlighet att dela på utbildningen att välja bort MT. Förslag att beskrivare kan utbilda figuranter för MH och att man ska ha mentaldomare för MTfigurant. Bilaga 18 Avslutningsvis kommer här deltagarnas definition av ordet kvalitetssäkring Kontinuerlig monitoring Kontrollprocess Likvärdigt enligt fastställd mall Systematisk utveckling Kontinuerlig uppföljning av funktion och resultat Väl underbyggt, d.v.s. att arbetet är väl underbyggt En minst lägsta nivå, garanterad Kontinuerlig uppföljning Facit, normriktning Lika utbildning Uppföljning och synkronisering Kvalitetstester Kvalitet = Lika utförande gång på gång trots olika personer m.m. Behöver kontrolleras för att kvalitetssäkras Toleransområde för egenskap Garanti Misshandlat begrepp Att banan är besiktigad Att figuranterna är rätt uppdaterade och kunniga Feedback Konstruktivt arbete Samma i hela landet Lika över landet Lika var man är standardisering Måluppfyllnad enligt utbildning/studieplan (kursplan/kursbeskrivning) Läs anvisningar för både MH och MT Anvisningarna har följts vid banbygge och utförande Likriktighet/saknas Liktydighet (utbildning, kurser, bedömning etc.) Trygghet Att bana, material och funktionärer har likvärdighet över hela landet Likriktad/likformad/regelrätt/kunskap

19 Saknas! Borde tas fram rutiner (enkla sådana!) Att förutsättningarna blir desamma oavsett bana Få så lika resultat på alla som möjligt och samma agerande Varumärke SBK (ska vara/betyda kvalitet) Inte kvantitet/utbildning/uppföljning/kontroller/s ynkronisering Standardiserade moment uppdatering av figuranter enligt regelverk Avstämning: Förväntning vs. Utfall Missbrukat ord Används som pekpinne neråt, men man ser sig inte i spegeln Uppföljning/försäkran om att det som ska göras genomförs Bibehållen, en god kvalitet Pekpinne Maktmissbruk Sträva mot samma mål Standardisering och lika utförande gång på gång, få avvikelser Ordning Kolla föregående beskrivare/domarrapport innan du går ut i banan Vi borde få samma kvalitet på alla prov Alla funktionärer ska vara i tid för att kunna rätta till fel i bana Alla bör vara uppdaterade funktionärer Med detta vill Utskottet för avel och hälsa önska er alla ett gott slut och ett gott nytt!

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Exteriörfrågor Utskottsgruppen exteriör/utställning Bo Wiberg, Maritha Östlund Holmsten, Åsa Karlsson och adj. Yvonne Brink Frågor kring exteriör, utställning, CUA, Blandraser m.m CUA Certifierad utställningsarrangör

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier

Rasspecifika Avels Strategier Rasspecifika Avels Strategier för Gos d Atura Catalá Detta dokument är sammanställt av: Camilla Forsner, Monika Höglund och Veronica Ferreira för Ras klubben för Övriga Gårds och Vallhundar gos-d-atura-catala-001

Läs mer

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK.

MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. MIN HANE EN AVELSHUND? Artikeln är författad av Åsa Lindholm på uppdrag av SKK/AK. Ett framgångsrikt avelsarbete bygger på att funktionella, trevliga, friska och fina hundar väljs som föräldradjur till

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2009-04-18--19 i Enköping. Närvarande: Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna Rexlinger,

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll per capsulam Svenska Rottweilerklubben/AfR:s 2013-11-05 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Helén Wallman vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Birgitta Färdeman,

Läs mer

SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE

SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE SVENSKA KELPIE OCH CATTLEDOG KLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR AUSTRALIAN KELPIE 1 HISTORIK... 3 1.1 HEMLANDETS RASHISTORIA... 3 1.2 SVERIGES RASHISTORIA...3 2 NULÄGE... 4 2.1 POPULATION... 4 2.1.1 Analys Sverige...

Läs mer

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov

RAS. Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov RAS Rasspecifika avelsstrategier för Slovensky Kopov Rev. 2 2009 Avelsstrategier Slovensky Kopov Historik. Kopovens historia är ganska oklar. De första gångerna Kopovrasen omnämns skriftligen är på 1700

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014

Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Noteringar från Svenska Terrierklubbens Avelskonferens med rasklubbarnas avelsråd lördagen den 4 oktober söndagen den 5 oktober 2014 Plats: Scandic Hotel, Upplands Väsby, Stockholm Närvarande: Rasklubbar:

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare

Rasspecifika Avelsstrategier för. PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou. Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 0 Rasspecifika Avelsstrategier för PERRO DOGO MALLORQUIN / Ca de Bou Rasen ingår i rasklubben: Klubben för Gårds och Boskapsvaktare 1 1. Allmänt Allmänt om rasen Namn: Perro dogo Mallorquin/Ca de Bou Grupp:

Läs mer

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också.

Beslöts att Emma och Åsah representerar SASK på SBK:s konferens för regelrevidering. Cari som hållit i projektet tillfrågas också. Styrelsemöte SASK 17/8 kl 19.00 via telefon. Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus. Frånvarande: Cari Hansson 78 Mötets

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 9/2013 Datum: 5 augusti Tid: 19:30 21:20 Plats: Telefon Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Maria Johnson Thorén Ange ev.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-10-07 via telefon Närvarande: Ingela Plahn Lindström, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren och Veronica Nilsson, Carina Johansson

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018. Avelsråd/Styrelse 2014-03-28

Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018. Avelsråd/Styrelse 2014-03-28 Svenska Australian Shepherdklubben RAS 2014-2018 Avelsråd/Styrelse 2014-03-28 Del 1 - Beskrivning av revideringsarbete och historik.... 3 1. Tillvägagångssätt med revidering av nuvarande RAS... 3 2. Historik...

Läs mer

Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben Svenska Brukshundklubben Svenska Kennelklubben Ulf Uddman (VD) Svenska Brukshundklubbens kongress maj 2015 Foto: Åsa Lindholm Ulf Uddman VD Svenska Kennelklubben SBK kongress 2015 Verksamhetssiffror inom

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 19-20 september i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Plahn

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 mars 2007 Skärholmen Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Carina Torpenberg,

Läs mer

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för

Bichon Havanais. Rasspecifik avelsstrategi RAS för Författare (Klubb) BBHC RAS-dokument avseende Version Status Reviderad 1-140428 1/13 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Bichon Havanais 2/13 Innehåll Inledning... 4 Generellt om rasen... 4 Rasens historia,

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20

Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Avelskonferens Svenska Stövarklubben Upplands Väsby 2013-04-20 Program enligt Bilaga 1 Deltagare enligt Bilaga 2 Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna. Kjell Andersson pratar om Hundavel--en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2012

Läs mer

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89

SKK/KHM nr 5-2013 2013-11-26 71-89 Sida 1/9 SKK/KHM nr 5-2013 71-89 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM,. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Cilla Hamfelt, Liz-Beth Liljeqvist ( 75-79,

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35

SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Sida 1/ SKK/KHM nr 2-2014 2014-02-27--28 20-35 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för hundars mentalitet, KHM, 2014-02-27--28 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Varför ska man höftröntga sin hund?

Varför ska man höftröntga sin hund? Varför ska man höftröntga sin hund? Mitt svar är: 1) För den enskilda hundens skull definitivt. Genom röntgen kan du försäkra dig om att din hund inte har riktigt dåliga höfter (D och E). Jag skulle personligen

Läs mer

FM och privata tjänstehundsuppfödare.

FM och privata tjänstehundsuppfödare. Uppfö daransvar. Seriösa uppfödare har ett nästan oändligt ansvar för sina valpar. Det är inte ovanligt att de har kontakt med hundens familj under hela dess liv, särskilt de första åren. Att ansvaret

Läs mer

Svenska Australian shepherdklubben

Svenska Australian shepherdklubben Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

Läs mer

COLLIEÄGARUTBILDNINGEN

COLLIEÄGARUTBILDNINGEN Svenska Collieklubben COLLIEÄGARUTBILDNINGEN En utbildning inom Svenska Collieklubben (SCK) Framtagen för alla collieägare. INNEHÅLL Inledning med litteraturförteckning Flik 1 Avsnitt: 1. Juridik Flik

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta

Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Protokoll fört vid Golden retrieverklubbens styrelsemöte 2006-12-02 --03, Nova Park, Knivsta Närvarande: Owe Rindstrand Tomas Ellström, ej 195 delar av Inger Karlsson - ej 195 196 Pia Andersson Ingela

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid :s telefonmöte 2011-05-03 Närvarande: Sara Awander, Patrik Ohlsson, Tord Sivén, Susanne Backman, Lisa Bergman, Anna Granath, Carina Johansson, Anmält förhinder: Millan Nilsson 30 Mötets

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Soffie Modin, Anna Lindgren och Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via telefon Närvarande: Angelina Ohlsson, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Ann-Git Rammus, Anna Rexlinger, Helén Wallman,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet

Regioner och kursverksamhet Medlemskap Avel Officiella aktiviteter Labrador Retrieverklubben Labradorklubbens valphänvisning Labradormästerskapet Labrador Retrieverklubben är en av tretton rasklubbar som tillhör Svenska Spaniel och Retrieverklubben. En rasklubb arbetar med det som är specifikt för just den egna rasen avel, hälsa, mentalitet och

Läs mer

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN

SVENSKA SCHNAUZER-PINSCHERKLUBBEN (7) Protokoll fört vid styrelsemöte den 26 november 2014 i telefon Närvarande: Bo Skalin, Annette Persson, Christina Ling-Larsson, Maria Landergård, Carina Andersson Rapp, Annika Hultqvist, Annelie Finnebäck,

Läs mer

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående protokoll lades till handlingarna. Sidan 1 av 5 NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413 35 Ordförande öppnade mötet 36 Dagordningen godkändes. 37 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-09-29, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, NICKLAS NULAND, CAROLINE REMULA TILL OCH MED 7.8, JOSEFINE PETTERSSON, LAILA MÄLLINEN,

Läs mer

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år.

Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Bilaga 1 Inavelsgrader beräknat på svenskfödda kullar under respektive år. Inavelsgrad Peppar & salt Svart Födda Inavelsgrad* Födda Inavelsgrad* 1991 188 2,3 % 64 2,9 % 1992 82 3,3 % 96 3,6 % 1993 189

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Attila z Výsehradskeho Podhradí 1 RAS prazsky krysarik Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3-4 Historik Sid 3-4 Nulägesbeskrivning Sid 4-5 Populationens

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: 802437-2073 styrelsemöte 2012-10-28 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotell Scandic, Sollentuna Eva Liljekvist Borg, Anders Sjöberg Siw Synnerman Nordström

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-04-23 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och Gun Eriksson.

Läs mer

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser!

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund för alla raser! Bakgrund Vid Kennelfullmäktige, KF, 2009 beslutades att öka insatserna för att förbättra kunskapen om hundars mentalitet oavsett ras. Hundars

Läs mer

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan.

BRUKSLÄGER. 8-10 maj 2015. Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. BRUKSLÄGER 8-10 maj 2015 Bruksgrenarna innehåller skogsarbete, lydnad och uppletande. En helhet. Detta läger kommer gå i den andan. Vi erbjuder alla grupper, spår, sök och rapport, två dagar skogsarbete

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 2 juni 2007 i Örebro Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Carina Torpenberg, Ray Eriksson, Fredrik

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK

Nyhetsbrev nr 1-2014 SSUK Fullmäktige lördag 29 mars på Scandic hotell i Norrköping Som fullmäktige ordförande valdes Ann-Katrin Edof (Ankan) och protkollförare Eva Ohlsson Det blev inga förändringar i styrelsen denna gången och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5

Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Protokoll från styrelsemöte 2011-05-30 Plats: Stockholmsavdelningen Protokoll nr 5 Närvarande: Lennart Larsson, Malou Wallén, Lotta Berntsson, Lotta Ahlberg- Wennersten, Lars Magnuson, Maud Steinrud, Christer

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-08-20, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, SUZETTE ELESTEDT, JOSEFINE PETTERSSON, CAROLINE

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik

Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik Rasspecifik avelsstrategi för rasen prazsky krysarik 1 RAS prazsky krysarik Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3-4 Historik Sid 3-4 Nulägesbeskrivning Sid 4-5 Populationens utveckling Sid 4-5 Dagens prazsky

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2005-11-29 kl. 19.00. Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Maria Hjelm, André Lennberth,, Karin Nilsson och Reidar Otterbjörk. Päranders Wärja deltog

Läs mer

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund)

Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) Rasspecifika Avelsstrategier för Sredneasiatskaja Ovtjarka (cao) (Centralasiatisk herdehund) RAS 2013 Allmänt Namn: Sredneasiatskaja Ovtjarka Grupp: 2, sektion 1, FCI 335 Hemland: fd Sovjetunionen (regioner

Läs mer

Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP

Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP Den formella definitionen på en brukshund innebär en ras där avelsansvaret ligger inom Svenska Brukshundklubben, SBK (avelsansvaret

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte den 22-24 september 2006 i Söderhamn Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Helén Wallman sekreterare, Marie

Läs mer

Colliebladet. Medlemstidning för medlemmar i Svenska Collieklubben

Colliebladet. Medlemstidning för medlemmar i Svenska Collieklubben Colliebladet Medlemstidning för medlemmar i Svenska Collieklubben - S P E C I A L N U M M E R 2 0 1 2 - INNEHÅLL Nummer 2-2012 s 3 Inledning s 4 Historik s 6 Projekt Mentalt Sund Collie s 7 Liten genetikskola

Läs mer

Sammanställning av Hälsoenkäten som gjorts under hösten/vintern 2012

Sammanställning av Hälsoenkäten som gjorts under hösten/vintern 2012 Sammanställning av Hälsoenkäten som gjorts under hösten/vintern 2012 Vi som jobbar med RAS tackar alla för det deltagande de visat och ska här på bästa sätt försöka redovisa hur våra hundar mår både fysiskt

Läs mer

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO

INFORMATIONSBLAD. LIVGARDET Datum Beteckning 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO 2013-10-04 Sida 1 (6) INFO FM Avelsansvarig Rätt och fel om Försvarsmaktens/Polisens avelsprogram Internet och sociala medier är en fantastisk företeelse. Det gör att en person med en enkel tangenttryckning

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Enköping 2008 05 24/25 14.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson Anna-Greta Lingebrandt, Hans-Gunnar Leytman 24.5

Läs mer

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011

Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 Hälsoenkät Irländsk varghund 2011 I SKK:s verksamhetsplan antagen på kennelfullmäktige 2001 finns ett krav på att alla rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Utgångspunkt för rasens särskilda

Läs mer

LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1

LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1 LEONBERGER KUNSKAPSSÖKNINGSARBETE. ERICA STRÖMBÄCK. D6 LÄSÅR 1996-1997 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIA... 1 LEONBERGERN I DAG... 1 UTSEENDE... 1 TEMPERAMENT... 2 ANVÄNDNING... 2 KÖPA LEONBERGER... 3 KLUBBAR...

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Motioner till SSRK:s fullmäktige

Motioner till SSRK:s fullmäktige Protokoll styrelsemöte 16-17 augusti 2014, Scandic hotell Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Inger Karlsson Annika Andersson Janet Johansson Cathrine Möller Lena Ohlsson Anmält förhinder:

Läs mer

Kennelnamnsbestämmelser

Kennelnamnsbestämmelser Kennelnamn 2002 1 2 Kennelnamnsbestämmelser (Fastställda av KF 1997) Kennelnamn är obligatoriskt för uppfödare som efter 1985-01-01 registrerar sin tredje valpkull. Kennelnamn Med kennelnamn menas det

Läs mer

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015)

Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för år 2014 (sammanställs i början av 2015) Poängberäkning för Årets Utställningsfurie Hundägarna skall vara medlem i Svk FUR Hundarna skall vara svenskregistrerade (undantag norskregistrerade

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte 2010-06-09 via telefon Närvarande: Ulrica Thorén, Ingela Plahn Lindström, Carina Johansson, Patrik Ohlsson, Anna Rexlinger, Anna Lindgren,

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest

Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest 2.1 Utbildningsplaner mentalkunskap För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Allmän mentalkunskapskurs Mentalfigurant B Mera Mentalkunskap Mentalfigurant

Läs mer

RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann

RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann RAS - Rasspecifik avelsstrategi för dobermann Svenska Dobermann Klubben ansvarar tillsammans med SKK för dobermannrasens utveckling i Sverige. Svenska Dobermannklubbens mål är att väcka intresse för och

Läs mer

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass

Särskilda bestämmelser för utställning Åldern beräknas så att hunden ska ha uppnått, för klassen bestämd ålder, den dag den ställs ut Juniorklass Särskilda bestämmelser för utställning _När en deltagande hund ådragit sig någon form av exteriörpåverkande skada ska veterinärintyg uppvisas som beskriver ingreppet och ska alltid i original medtas vid

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm

Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Protokoll 3-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 mars 2014, STOKKs lokal, Rindögatan 25, Stockholm Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice

Rapport från möte med ansvarig för medlemsservice PROTOKOLL FÖRT VID GOLDEN RETRIEVERKLUBBENS STYRELSEMÖTE 2009-06-07 telefon. kl 18.00-21.30 Sida 1 av 7 Beslutande: Owe Rindstrand Göran Langheimer Lotta Fornås Anita Ohlson Lotta Lindeberg Björn Ekedahl

Läs mer