RAS/RUS-konferens 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAS/RUS-konferens 2014"

Transkript

1 RAS/RUS-konferens 2014 Minnesanteckningar enligt program I n l e d n i n g P r e s e n t a t i o n a v r a s k l u b b a r R A S I n d e x B o r r e l i a v a c c i n o c h f ä s t i n g m e d e l O a c c e p t a b e l t b e t e e n d e E x t e r i ö r a k t u e l l t B e h ö v e r h u n d a r v a r a s k o t t f a s t a D i g i t a l r a p p o r t e r i n g a v M H S t a t u s f r å n ö v e r s y n s g r u p p e n M T D i s t r i k t / R a s k l u b b a r - e g e n s i t t n i n g

2 Inledning Helgen den 8-9 november hölls den årliga RAS/RUS-konferensen på Radisson Arlandia i Stockholm. Det var ca 60 personer från landets alla raslubbar och distrikt som träffades för att diskutera, ventilera och bolla tankar kring frågor rörande avel och hälsa. Just detta år var fokus stort gällande hundars mentalitet. I följande minnesanteckningar kan ni läsa brottstycken av allt som kom fram under konferensen. Kompletterat med dom PDF:er som bifogas dokument är det vår förhoppning att även ni som inte var där kan skapa er en bild av vad som framkom denna helg. Utskottet för avel och hälsa vill också passa på att tacka alla de delegater som var där för ett bra arbete, ett fantastiskt engagemang och mycket bra input för oss att arbeta vidare med. Väl mött! Utskottet för avel och hälsa

3 Presentation av rasklubbarna enligt fastställt schema. Svenska australian cattledogklubben (SACK) Klubben har ca 107 medlemmar. Domarkompendiet klart och godkänt. Rasen har idag en liten avelsbas. Lågt deltagande på MH/MT/ext.beskr/röntgen. Det finns rapporter om spondylos varför man vill röntga ryggar. Avläsningsproblematik hos SKK. Intresseförening vallare (IKV). Jubileum Australian kelpieklubben (SVEKK) 100 reg/år. 475 medlemmar. 4 Lokalområden (LO). Jubileum tillsammans med Cattledog. Det finns ett problemet med parning med Stock dog (Working Kelpie) som ej är godkänd av Australiska kennelklubben eller FCI. Det börjar komma HD, ED, extra ryggkotor. Australian Sheperd Behöver bättre statistik och utbildning i Lathunden. RAS har blivit godkänt. Rasklubben satsar på mentalitet. Få funktionärer, kan ej anordna egna MH. Hälsa och mentalitet är klubbens fokus. Många tar valpar men ser sig ej som uppfödare. Dessa personer har klubben svårt att nå. 450 reg/år. Kompetens inom klubben behövs. Satsat på avelsutbildning. Hemsida behöver uppdateras tror att det är där som folk söker information. Försöker rekrytera nya valpköpare att vara delaktig i klubben. Australian sheperd är en frisk ras. Tycker sig se att rasen börjar bli grov. Ca. 60% gör MH. Klubben vill ha rasen ska vara en arbetande hund. Avelsmatadorer finns i rasen. Beauceron Första kullen i Sverige En all-roundhund rent arbetsmässigt. Arbetsvilliga. Begränsad avelsbas. Det finns 7 uppfödare. Ca 300 hundar föddes 23 hundar. Låg avelsbas. Inga rasspecifika sjukdomar förekommer. Hund som uppför sig rättframt. Vill öka mentalbeskrivna hundar. Öka antalet individer som används i avel, öka antalet skottfasta hundar, öka antalet HD fria hundar. Ökat medlemmar från 112 till 145. Ringde runt till nya medlemmar och hälsade välkomna detta mottogs väldigt positivt! Avelsföreningen för belgiska vallhundar Ingen presentation Svenska Bouvier des Flandresklubben Vill värna om den mentalt stabila, självständiga och robusta brukshunden. Boskapsfösare, draghund och gårdvar i begynnelsen. Krävs återväxt i klubben. Starta en avelsutbildning inom klubben Svenska Boxerklubben Nio stycken lokalområden ( LO). Antalet medlemmar 2013 var Boxer SM (136 st på utställningen 2014) med bruksprov, IPO och utställning. Kommer att delta vid Vindelälvsdraget. Vända trenden på minskade registreringar ( ). Revidering RAS. Minskat deltagande vid utställning tidigare ca 50/utställning nu sämre. Eventuellt söka ATIBOX år Paraply organisation över världen anordnar IPO-VM Bruks-VM och utställning alltid sista helgen i maj brukar vara ca 600 boxer från hela Europa. Får använda ATIBOX utställningsregler där bl.a. gula och tigrerade går i separata klasser. Har försämrats exteriört i förhållande till standarden. Vad beror det på? SRDs inverkan/påverkan på den funktionella exteriören och rätt rastyp. Hälsa, 25 % HD, röntgen knä c 5% fel, problem med spondylos, (ej med som hälsoprogram) hjärtundersökning (blåsljud, andra missljud), PNP SKK central registrering (njurproblem) stort mörkertal.

4 Svenska Briard- och Picardklubben Ca 275 medlemmar nu. Färre registrerade de senaste åren. Tre off utställningar/år. MH och MT anordnas. Även lydnadstävlingar. Att engagera nya medlemmar är viktigt. RAS behöver ses över. 40 års jubileum Det föds ca en kull/år av Picard. Mycket magomvridningar, HD ökat detta p.g.a de öppnade gränserna. Svenska Chodský Pes klubben Rasen kommer från Tjeckien och klubben bildades i augusti Det finns 34 stycken registrerade hundar de flesta under 1.5 år. Att förbättra HD statistiken är viktigt nu samt att bredda avelsbasen. Finns ca 5000 individer i världen. Ej godkänd av FCI ännu. Finns epilepsi inom rasen men ej sett i Sverige ännu. 12 stycken har gjort MH. Precis påbörjat med RAS. År 2015 finns de på SKKs utställningar. Det har ej fötts någon kull i Sverige ännu. Svenska Collieklubben Ca 900 medlemmar, 8 lokala aktivitetsområden (LA). Ett pågående projekt för rasen är Mental sund Collie där man samverkar med SLU. En del uppfödare har valt att ställa sig utanför Collieklubben vilket är en stor utmaning att förändra. Klubben arrangerar Collie-SM, tävlingar, prov, läger MH, MT, exteriörbeskrivningar, collieägarutbildning, informationsmöten etc. Få hundar i brukssammanhang. Kort- och långhår skiljer sig endast åt genom pälsen. Rasklubben Hollandse Herdeshond Klubben bildades år 1999 och har idag 120 medlemmar. Målsättningen är att det inte ska vara någon skillnad mellan arbetande hundar/utställningshundar i Sverige. Det finns 250 stycken registrerade hundar i Sverige varav 210 är korthår. Det föds ungefär 20 stycken per år. Finns i hårlagen kort, lång och strävhår (5, 3, 2 uppfödare). Hälsoenkät gjordes 2012 och där framkom inget oroväckande. Bra mentalitet idag i Sverige. Rasen finns inom alla bruksgrenar. Klubben fungerar OK, vill naturligtvis engagera fler medlemmar. Rasen kräver mycket av sin förare. Svenska Hovawartklubben Antalet registrerade hundar 2013 var 140 varav 8 importer just nu 74 registreringer varav 9 importer. Klubben har 455 medlemmar och alla aktiva uppfödare utom en är medlemmar i klubben. Det finns 29 uppfödare på uppfödarlistan. Krav på hälsoredovisning från uppfödarna, uppfödarna har tillgång till klubbens hälsoregister. Klubben är medlem i IHF (Internationella Hovawartfederationen) ca 70% av hundarna röntgas och av dessa har ca 70% A. Flera fall av DM (Degenerativ myelopati är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till neurologiska symptom som svårighet att samordna rörelser i bakbenen) cancer ökar, sköldkörtelrubbning minskar. Inavelsgrad mellan 0.2 till 0.9 % de senaste tio åren. Över 70% gör MH ca 50 hundar/år gör MT. Klubben arbetar för ökat antal starter i bruks. Viktigt att de tre färgerna bibehålls. Få blonda hundar nu. På utställningar bör domarna titta mer noga på väldigt tunga benstommar som inte passar ihop med övrig kroppen. Där förloras den viktiga typen och ett maxbetyg om V kan ges. Svenska Riesenschnauzerklubben Klubben har ca 800 medlemmar. Det finns inte så många peppar & salt, endast en uppfödare. År 2012 fanns 135 registrerade hundar varav 14 importer. Klubben har 2 utställningar/år. Sköldkörtelrubbning, ej avla på affekterade djur. Cancer förekommer, Spröda klor. Internationella schnauzer pinscherklubben. Svenska Rottweilerklubben Klubben hade år stycken medlemmar. MH har sjunkit från 694 till 150 på tio år. HD röntgen har sjunkit från 76 till 58 % på tio år. År 2011 fanns 722 registrerade hundar. Utställningsverksamheten ökar. 16 Lokalområden (LO). Behöver fler engagerade och större

5 engagemang. Prioritera utbildningar i klubben. Väldigt stor skillnad vid olika typer av utställningar, kan få BIR mm på SKK och SBK utställningar men endast V och G på specialer. Svenska Schäferhundklubben Verkar för mentalt och exteriört sunda hundar. Det finns 14 distrikt och 36 lokalklubbar. Klubben har ca 2500 medlemmar. Uppfödare anslutna till klubben är väl medvetna om rasens brister. Deltagande på utställning har sjunkit genom åren. Mentaliteten: Schäfern skall besitta mod, kamplust och hårdhet föra att vara lämplig till det mesta. Klubben verkar för en valphänvisning där uppfödare ser till att hundar ur egen uppfödning skall röntgas, MH-beskrivas samt exteriörbeskrivas. Det sista vill man kunna göra i samband med MH. MT regelrevidering behöver göras. Rasklubbarna för bruksraser ansvara för MH och MT. SM för bruksraser. Vit Herdehundklubb Rasen blev godkänd år Ca 200 medlemmar. Erkänd av FCI En rasspecial varje år i samarbete med länsklubb. Avelskonferens med andra rasklubbar vore bra. Få uppfödare att använda verktygen som finns som t ex MH. 452 hundar har genomgått MH. Rasklubben för Rysk Svart Terrier Det finns idag 80 medlemmar ca 200 hundar i Sverige. Sedan 1994 har rasen funnits inom SBK. Har en träff på Öland varje år med ca 50% av medlemmarna närvarande. Haft ca 30 hundar på rasspecialen. RAS reviderad väntar på godkännande. Känd ED status för att få registrerade valpar önskar man. ED har stigit därför vill man nu ha detta. 0.4 % inavelskoefficient. Det importeras hundar som inte omregistreras hos SKK detta är ett problem. Rasen haft dåligt rykte vad gäller mentaliteten. Se bilagor: 1 & 2 RAS Statistik etc Kirsten Wretstrand & John Örvill På konferensen presenterades statistik för bruksraser i form av diagram för HD, ED, MH samt MT. P.g.a. tidsbrist presenterades inte allt på konferensen men i följande bilagor hittar ni all information. Vissa raser är grupperade i diagrammen, men i bifogad statistik är alla raser och rasvarianter särskilda, d.v.s. statistik per bruksras. I de bifogade filerna hittar ni detaljerad statistik för: - HD, ED samt MH, kullstorlekar samt inavelsgrad per ras och registeringsår. - MT antal starter samt poäng del 1 respektive del 2 för perioden Ny statistik har efter konferensen tagits fram för: - Bruksrasernas deltagande på bruksprov: - Antal starter och individer per klass samt antal cert för åren Bruksrasernas deltagande på utställning: - Antal starter och individer per I de olika dokumenten har vissa av raserna fått olika namn. Det är inte avsiktligt. Se bilagor 3-11

6 Index komplexa egenskaper hur fungerar de i avelsarbete Meta Carlsson Hundar som har ett index över 100 nedärver mer av egenskapen medan hundar som har ett index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Katja Nilsson (SLU) - Avelsvärdering med index mentalitet och Hd/ED Gentest - information om prestationer, sjukdomsresultat etc. Vad är index att välja de bästa hundarna till att bli föräldrar fast ännu hellre att välja de hundar som ger bäst avkommor Hundens prestation påverkas av många faktorer arv, kön, ålder, motion, utfodring, sedering, födelsemånad. Komplexa egenskaper Total fenotypisk variation variation som uppkommit pga faktorer vi inte kan greppa ca 55% slumpmässig, systematisk 15% och ärftlig variation 25%. Index, avelsindex, BLUP index, avelsvärde flera ord med samma mening Hundens index för en (eller flera) egenskaper är en skattning av dess nedärvningsförmåga (avelsvärde) jämfört med genomsnittet i rasen. Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap Index utnyttjar all tillgänglig information från släktingar. Kan korrigera för miljöfaktorer (tex ålder beskrivare). Det är en simultan skattningsprocess, statistisk analys (BLUP= Best Linear Unbiased Prediction) När använder man index? Skattning avelsvärden (index) kan tillämpas för kvantitativa (polygena) egenskaper. Arv och miljö. Tröskelegenskaper fungerar bra. Vad behövs? Tillräckligt med data (fenotyp + härstamning). Mätmetoden/beskrivningen bör vara standardiserad och validerad. Variation i egenskapen (fenotypisk och genetisk). Överenstämmelse mellan mål-och mätegenkap. Svårt att bedöma avelsvärdet enbart utifrån hundens egen fenotyp (särskilt om arvbarheten är låg). Index ger en säkrare bedömning av vad djuret faktiskt nedärver. Svårt att bedriva ett effektivt urval för egenskaper som mäts i klasser (tröskelegenskaper). Med index kan man skilja hundar med samma fenotyp åt. Svårt att bedriva avel för många egenskaper samtidigt. Index kan användas för att väga samman flera egenskaper till et avelsvärde. Svårt att utvärdera det genetiska framsteget. Förändringen i avelsvärden över tid den genetiska trenden.

7 Avelsvärdering - hur går det till? Insamling av data avelsvärdering rangering val av avelsdjur. Det kommer in nya data hela tiden vilket gör att man gör om detta hela tiden. Avelsvärdet kommer att förändras över tid eftersom det kommer in nya data hela tiden, hunden får t ex nya avkommor, Avelsvärderingen görs alltså om med det tidsintervall man bestämmer. Medelvärdet i rasen (Collie) är 100, medelfelet anger säkerheten. Referenspopulationen är födda mellan vilket har gett ett medelindex. Med åren så kommer index att ändras så att den som var stjärna med 100 för 30 år sedan kommer att bli sämre senare. Medelfelet anger indexets säkerhet. Anger det intervall som hundens avelsvärde sannolikt ligger inom. Säkerheten styrs av arvbarheten, informationsmängden som knyter an till en viss individ (i form av släktingars fenotyper) närmare släktingar påverkar mer, avkommor påverkar säkerheten mest. Index skattas varje vecka och publiceras i Avelsdata. HD och ED för Golden, labrador, flat. rottweiler, berner sedan Jämthund och gråhund sedan 2013 Index ger en säkrare bedömning av individens avelsvärde. Avelsurvalet bör baseras på indexvärdet snarare än fenotypen. För en genetisk förbättrig över tiden bör parningskombinationen index vara bättre än genomsnittet i rasen (för collie > 100). Strategi för hur index ska användas behövs. Indexvärden bör inkluderas som en del i RAS. Studier av nya raser (Helena Eken Asp) Kelpie, Australian Sheperd, Malinois, Tervure, Briard, Schäfer, Boxer, Doberman, Hovawart, Riesenschnauzer och Rottweiler Mer om projektet Mental sund Collie och Index hittar ni bl.a. på följande länk: Bilaga 12 Föreläsning om borreliavaccin och fästingmedel Hugo Mansfeld från Merial. Frontline Comp Fästingar känner av koldioxid,värme och vibrationer. Det tar fästingen 48 timmar att överföra Borrelia, och 72 timmar för anaplasma. En vuxen fästing suger ägg i upp till 14 dagar, ramlar sedan av och lägger ägg. Larven suger sedan blod i 6 dagar innan den blir nymf som i sin tur suger blod i ca 6 dagar. Och sedan så börjar det om. Borrelia lymes disease är en bakterie som är spetsig (spiroket). Vanligaste symtomen är feber, anorexi, polyartrit dessutom akut eller kronisk njursvikt, anemi, trombocytopeni, proteinuri, mer sällan hjärtbesvär, meningit, encefalit. Behandlas med antibiotika i dagar.

8 Anaplasma är en intracellulär bakterie, infekterar neutrofila och eosinofila granulocyter, bildar karakteristiska morulae i cellerna. Prevalens 5-23 %, reservoar; fåglar, smågnagare, rådjur, lever i fästingens spottkörtlar, upptäcker sjukdomen efter 1-2 veckor. Vanligaste symptomen är trötthet, feber, hälta. Trombocytopeni, anaplasma sällan hos katt. Kan behandlas med steroider (NSAID). TBE är en fästingburen encefalit. TBE är endemisk i hela Europa. Kan överföras till fostret. Vaccin mot Borrelia. Ytantigenet heter OspA omvandlas sedan till OspC salivproteinet Salp15 hjälper till att komma in i värddjuret (salp15 tillsammans med OspC) Utvecklar antikroppar mot OspA Oacceptabelt beteende status hittills/ hur fungerar det? Gunnel Crona UG Mental Särskild rapporteringsskyldighet föreligger för domare och funktionärer vad gäller oacceptabelt beteende, se punkt 5 i de allmänna reglerna i samtliga regelverk. Denna regel tillkom 1999 och det totala antalet hundar som rapporteras per år har varierat mellan hundar. I förhållande till det totala antalet starter vid samtliga verksamheter inom SKK- organisationen är detta inget anmärkningsvärt antal. Av de brukshundar som rapporterats och blivit avstängda under utredningen är vanligaste situationer MH/MT 14 rapporter, exteriör bedömning 9 ggr, söktävling 8 ggr. Mot människa 34 ggr mot annan hund 21. För lite material för att dra säkra slutsatser men tendenser är att vissa raser har tillgänglighetsproblem Fråga: Skall man automatiskt rapportera hund vid MH/MT? Där pressas ju hunden ganska mycket. Är uttalat att det ska beaktas att hunden vid MH/MT ställs inför andra situationer. Vid en eventuell händelse ska det bedömas utifrån situation om rapport om oacceptabelt beteende ska upprättas eller inte. Det får inte undvikas att rapportera en händelse enbart för att denna har skett vid MH/MT. Blankett för rapport om oacceptabelt beteende finns att hämta via SKKs hemsida. Viktigt att blanketten finns tillgänglig vid alla typer av arrangemang. Vid rapport om oacceptabelt beteende ska rapporten omgående skickas till Svenska Kennelklubbens kansli. Var noga med att blanketten är korrekt ifylld och att alla relevanta uppgifter finns med. Vid rapportering har inte funktionär på plats mandat att säga till en förare/ägare att hunden omgående är avstängd, däremot har man rätt att avvisa hunden från området. Det är Svenska Kennelklubben som fattar beslut om hunden blir avstängd eller inte under utredningen. Bilaga 13

9 Exteriöraktuellt Bo Wiberg UG Exteriör, Yvonne Brink adj. - UG Exteriör Exteriörprotokollet - Plocka bort punkter för din egen ras och ta inte ta bort det som rör andra raser. Klubbarna måste lägga in exteriörprotokollen i Lathunden för uppföljning. Revidering av utställningsbestämmelserna pågår inför Bästa hund ska ha cert i respektive bruksgren och inga krav på exteriörmerit. Kan det vara av värde att arbeta för att bästa brukshund i respektive ras som uppnår certpoäng även erhåller certifikat. Motsvarande synsätt bör gälla på exteriörsidan dvs den vackraste hunden ska erhålla cert och utan krav på bruksmerit. Provmeriter för att uppnå championat föreslås vara fortsatt gällande. Vilka provmeriter bör ingå i de championatsgrundande meriterna? Den dugligaste hunden får cert i bruksprovet. Den vackraste hunden får cert på utställning För att bli champion krävs resultat från båda. Rasklubbarnas syn på om det skulle vara av intresse om man kan ta in obegränsat antal hundar i avels och uppfödargrupperna. Bilaga 14 Skottfasthet Behöver brukshundar vara skottfasta i dagens samhälle? Synpunkter och tankar som framkom i samband med grupparbeten under lördag kväll Avstå skott m känd mental status? OK bättre att få alla till start Skjut i alla fall ett skott. En del kan få från sina uppfödare att avstå utan att egentligen veta om hunden är skotträdd eller inte Avstår och får ändå 5, Ok att avstå skott men det ska vara kryss i alla rutor Collie som avstår skott får inget kryss och får således inget index. Får man inget index så har man alltså inte skjutit för hunden Avstå En hund av SBK-ras ska ha kryss i alla rutor. Vi diskuterade om man alltid skulle skjuta minst ett skott, eller om ägaren skulle få avstå skott som idag. Men gruppen var enig i att om hunden bröt tidigare än moment 10, så borde man inte anse att den har Känd mental status. För avel bör hundar ha kryss i alla rutor på MH = genomförd MH Gör skillnad på genomförd MH och känd mental status genomförd MH skall innebära kryss i alla rutor inkl skotten. Kräv kryss i alla rutor och att hunden bestått skott för registrering av valpar Skillnad på skottfasthet beroende på brukshund eller ej? Grupperna var eniga om att det inte är någon skillnad på skottfasthet beroende på ras.

10 Ta bort platsliggning med skott ur bruksprov? Absolut inte! Platsliggning ska bli obligatorisk ej kunna avstå och ändå bli uppflyttad. Bara bli uppflyttad till högre om man gjort platsliggning. Skotten ska vara kvar. Ha kvar. Man måste kunna avstå om man inte tycker att hunden inte är färdig. Vara kvar Kan prova skott under andra moment än platsliggning. Vad är viktigast? Skottfasthet eller orädsla för skrammel? Skottfasta och klara skrammel. Två helt skilda saker Samma som ovan. (Gul grupp) Den skottfasta hunden står oftast pall för skrammel. Kan ej ställas mot varandra (Röd grupp) Överraskningsrädsla eller skotträdsla, skotträdd är det värsta som finns (Grön grupp) Sammanfattningsvis tyckte deltagarna att det är viktigt att hundar inte är ljudkänsliga över huvud taget. Fråga från Skaraborg Hur säkerställer man att man får hela kullar till test en fråga att ta upp till diskussion. Fråga 1; Skall brukshundar vara skottfast i dagens samhälle? Svar: Ett stort rungande JA. Fråga 2a; I MH kan ägaren välja att avstå skott och får då genomförd MH Svar: Gör skillnad på genomförd MH och känd mental status genomförd MH skall innebära kryss i alla rutor inklusive skotten. Kräv kryss i alla rutor och att hunden bestått skott för registrering av valpar Bilaga 18 Digital rapportering av MH hur går det? Vad skall gälla för 2015? Barbro Olsson Frågor och svar, diskussioner och synpunkter kring digital rapportering MH Anmälan till MH Vissa hundägare tycker det är besvärligt att skapa ett konto bara för ett tillfälle. Hundägaren kommer kanske aldrig att tävla. Man behöver ett enkelt sätt skapa uppfödarkonto utan att man låser hundarna för ägarna. Även en möjlighet att skapa konto för arrangör önskas. Ägare eller förare ska vara medlem i SBK för att kunna vara med på MH. Under testdagen Vem ska fylla i kryssen på protokollet. Beskrivaren är ansvarig för kryssen vem som fyller i spelar igen roll beskrivaren måste kolla att det är rätt sedan. Om inte alla gör det så måste det ju till en skärpning. Protokollen är ju ett juridiskt dokument det ska ju signeras. Ska finnas en dator på plats så att kryssen kan läggas in direkt. Svårt att göra protokollen till PDF. Dåligt underlag i anvisningarna om hur man gör en PDF-fil.

11 Funktionärer Saknas funktionärer i SBK tävling. Kansliet kommer att skickas en excelfil där alla kan fylla i vilka funktionärer man har som sedan kommer att läsas in från kansliet. Mer information om detta kommer att skickas ut via mail. Svårt att lägga in nya funktionärer. Titta på ett sätt där det ska vara enklare att lägga in funktionärerna. D-RUS ska lägga in sina funktionärer själva. Se till att medlemsnumret är kopplat till personen, då blir allting så mycket lättare. Se till att alla typer av funktionärer finns med. Kom ihåg att skicka ut till avtalsanslutna klubbar också där finns det också en del funktionärer. Behov av att kunna lägga in två A-figuranter. Gäller även övriga funktionärer. Om en beskrivare blir sjuk under dagen så måste man egentligen bryta provet och ansöka om ett nytt tillfälle, det borde kunna vara så att man kan fortsätta med en annan beskrivare. Ibland har man fler än två B-figuranter. Vem ansvarar för listan med funktionärer är aktuell i SBK tävling? Plockar SBK bort avauktoriserade funktionärer? Generellt Manualen upplevs svårtolkad och är ibland felaktig. Håller nu på att göra en handbok. Behov av support på helgerna? Ja självklart. Förslag: utbilda mentalsekreterare i likhet med övriga grenar. Läs och skrivkunnighet anbefalles Du kan inte förhandsgranska listor och protokoll innan utskrift. Det går men är nog oklart i handledningen. Se till att systemet är funktionellt istället så att allt fungerar bättre Beskrivaren måste kunna säkerställa att det är rätt kryss på rätt ställe, någon form av spärr så beskrivaren kan gå in och kontrollera innan det publiceras. Problemet är ju att man egentligen har sjösatt ett system som inte är riktigt klart. Går inte att lägga in enbart testledare MT. Det står provledare istället för testledare när man lägger in figuranterna på SBK tävling Hur kan jag som funktionär hitta figuranter i SBK tävling som tillhör ex Skånedistriktet eller specifik lokal- rasklubb? Önskvärt med personlig inloggning. Detta borde vara ett krav. Kan rasklubb lägga in figuranter? Det kommer att lösas. Hund kom till MH men den hade redan gjort MH, varför kan man anmäla hund en gång till på MH? Spärrfunktioner för t.ex. om man är avstängd eller för doping, men detta är ett ägaransvar. Snabbfunktion för att t ex ställa in vore bra. Automatisk stängning när anmälningstiden utgått vore bra. Lägga in en spärr så att man inte glömmer att skriva i någon ruta. MT i SBK tävling vad tycker man om man det? Ja, varför inte. Utbildningsplanen för figuranter och testledare borde diskuteras. Bilaga 15

12 Status från översynsgruppen MT Pia Johansson & Curt Blixt Projektet fixk en sen start. Juni 2014, ser inget större behov av förändring utan om man kan göra smärre förändringar Enkäten avsåg att ge svar på hur aktiva inom MT såg på frågorna: - Får vi den information vi tänkt oss via momenten? - Utförs momenten på korrekt sätt? - Är nivå rätt för godkännande? - Andra synpunkter? Nio rasklubbar och 25 domare har svarat på en enkät som skickats ut. De flesta tycker att man fångar upp det man önskar. Till socialt samspel uttrycks flest tveksamheter på båda frågorna. Uthållighet är flera osäkra kring om vi fångar det vi önskar. Om godkännandenivån har man massa synpunkter, bra, höj poängen, ta bort gränsen, ta bort poängen helt. De inkomna förslagen kommer att analyseras och gruppens förslag kommer att lämnas senast 1 februari Varför förespråkas inga stora förändringar? utvärdering saknas, tiden otillräcklig, föreslå ändring, testa ändringen, justera, utbilda funktionärer. En deltagare säger att koefficienten på kamplusten är alldeles för hög, detta är inte bra Vad missar vi i dagens MT? Vad gör man med de hundar som har en hög stress? Att ändra koefficient kan man göra ganska lätt men om det är nya moment så behövs det mer tid. Enkäten är även skickad till 600 bruksrasuppfödare med hänvisning på respektive rasklubbs hemsida. Svarstiden går ut Revideringsgruppen MT gör klart sitt uppdrag våren 2015 inför Starta projektgrupp för utvärdering av MT. Per Arvelius gör den vetenskapliga utvärderingen. Bilaga 16

13 Jämförelse mellan gamla & nya MT Kirsten Wretstrand Nedan redogörs för en jämförelse av vår nya mentaltest (MT) mot vår tidigare vad gäller egenskapernas poäng och inflytande på uppnått resultat. Jämförelsen blev aktuell då en frågeställning har uppkommit kring vilken betydelse och vilket inflytande olika mentala egenskaper har i dagens mentaltest, jämfört med vår tidigare test som gällde fram till En bakgrund i frågeställningen var den känsla många mentaldomare gett uttryck för; att det idag godkänns hundar som inte hade varit godkända i vår tidigare mentaltest I den tidigare mentaltesten hade vi 9 egenskaper med sammanlagt 100 i koefficientsumma. Det var därigenom enkelt att se att egenskapen nervkonstitution som hade koefficienten 35, också därigenom hade 35 % inflytande på slutsumma och resultatet av testen. De båda kamplustrelaterade egenskaperna jaktkamplust och social kamplust med koefficienterna fick på samma sätt 14 % inflytande på resultatet. På motsvarande sätt var det också med övriga egenskaper i den tidigare testen. I den nya mentaltesten som började gälla 2007 och reviderades något 2012 har många egenskaper i den gamla mentaltesten delats upp i mindre egenskaper (delar av sådana) och/eller döpts om. Några nya egenskaper har också uppkommit. Totalt finns nu 22 egenskaper som betygssätts och två egenskaper som inte betygssätts, men som kan ha diskvalificerande verkan om kryssen sitter fel. De 22 betygsatta egenskaperna har en sammanlagd koefficientsumma på 120. För att kunna studera hur olika egenskaper i det nya testet som påverkar slutresultatet gjordes två saker. Med utgångspunkt från egenskaperna i det tidigare testet drogs trådar till de egenskaper i det nya testet som det fanns kopplingar till. Härigenom identifierades de nya egenskaper som kunde sammankopplas och jämföras med den tidigare mentaltestens egenskaper. Därefter räknades de nya egenskapernas koefficienter ihop gruppvis, kopplat till de egenskaperna i den tidigare testen de hör samman med. Slutligen omräknades koefficientsummorna till procenttal för att kunna jämföras med den tidigare testen. Nu visar det sig att som ovan nämnts hade nervkonstitutionen 35 % inflytande på slutresultatet i vår tidigare mentaltest, medan samma egenskap bara har 15,8 % påverkan på slutsumman i den nya mentaltesten. På motsvarande sätt hade kamplusten 14 % påverkan på resultatet i den tidigare testen, medan de egenskaper i vår nya mentaltest som kopplar till kamplusten nu påverkar slutresultatet med 35 %. Jämförelsen visas egenskap för egenskap i bifogat diagram. Självklart kan man ha någon synpunkt på vilka nya egenskaper som ska kopplas till vilken egenskap i den tidigare testen o.s.v. Men resultatet ovan visar på så stora och mycket tydliga förändringar att även om vissa justeringar beträffande dessa kopplingar skulle göras, så kommer detta inte att resultera i mer än marginella förändringar i procenttalen ovan. Nervernas och kamplustens betydelse för slutresultatet i mentaltesten har alltså i princip bytt plats. Vi prioriterar och belönar sålunda i dagens test i högre grad än tidigare att våra hundar har motorer och drivande krafter, framför att de har trygghet och förmåga att styra sina handlingar korrekt. Var det detta vi ville uppnå med vår nya mentaltest och är det så vi vill ha våra hundar?

14 Jämförelse poängfördelning Gamla MT Nya MT 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bilaga 17 Distrikten; egen sittning (För frågeunderlag, se bilaga 18) Synpunkter och tankar som framkom i samband med distirktens grupparbeten under söndag förmiddag A: Personliga kontakter, dvs rasklubbens medlemmar är även medlem i lokalklubben. Många gånger kontaktar uppfödare lokalklubb direkt och ber lokalklubben anordna MH/MT. Det är ofta dyrt för rasklubb att hyra in sig hos lokalklubbar för att anordna egna tester, svårt att få ekonomin att gå ihop. B: Se ovan. Samarbetet borde kunna förbättras ordentligt, som exempel togs Sthlmsdistriktet upp, där klubbarna anmäler om de har restplatser eller får lotta bort hundar. Distriktet tipsar då de som är bortlottade om kända restplatser! C: SSPK har 3-4 uppfödare som har egna banor. Kelpieklubben har en. D: Frågan kändes mest riktad till distrikten. Förslag om att ha kvällsutbildningar och inte bara helgutbildningar kom upp. E: Samtliga representanter i gruppen svarade Ja på frågan om de hade behov av fler funktionärer. F: SSPK var den enda som planerade utbildning. G: Hela gruppen var eniga om att det fanns stort behov av samarbete. H: Gruppen trodde inte man fick samma kvalité. Vi diskuterade även var gränsen låg, när var skillnaden inom marginalen och när blev den för stor? J: Man valde oftast den inom närområdet som var ledig den dag man ville ha MH. Det finns inte ekonomi för att ta in någon och få höga resekostnader, speciellt inte om man måste hyra in sig hos en väldigt dyr klubb. Oftast var man som arrangör inte heller medveten om hur många hundar av rasen en viss beskrivare hade beskrivit.

15 Sammanfattning: Det ser lite olika ut med samarbete mellan distrikt och rasklubbar, för rasklubbar har inte verksamhet i alla distrikt. På Västra fungerar samarbetet bra. De flesta distrikten ansvarar själva för alla figurantutbildningar. Banorna redovisades och det rörde sig om ca 50 MH banor och 18 MT banor i dessa distrikt. Mentalutbildningsvecka varje sommar i Skåne fungerade väldigt bra. Enhetlig utbildning. Deltagarna positiva till samarbete över distriktsgränserna. Bilaga 18 Rasklubbarna; egen sittning Synpunkter och tankar som framkom i samband med rasklubbarnas grupparbeten under söndag förmiddag Hur fungerar det med MH/MT i er klubb och var i landet är ni aktiva? Rottweiler Vi har 16 LO men det är bara 4 som är aktiva. Västra LO har egen bana, på privat mark. Där genomförs arrangemang och de har egen dator och sköter sig helt själva. I övrigt hyr de in sig på lokala klubbar, gäller främst Uppland och Sörmland samt ibland även i Mellannorrland. Alla MH rapporteras in centralt i klubben. Skulle vilja ha fler arrangörskoder i SBK Tävling, en per LO som arrangerar MH. Australian sheperd Har inga egna funktionärer utan de som arrangeras görs nu av lokalklubbar. Det är prio 1 att arrangera MH. Rysk Svart Terrier Köper tjänsterna av lokala klubbar, hela kittet, gör ingenting helt själv. Vit Herdehund Ber lokalklubbar arrangera MH, mest i Stockholmsområdet. Gjort något själv, men det är svårt att få tag i funktionärer. Schäfer Har ett antal egna banor. Västra har 2 fasta banor där det sker MH/MT varje helg. Annars hyr de in sig på lokalklubbar runt om i landet. Finns behov av att samordna det här. Allt rapporteras in centralt i klubben. Vill också ha fler inloggning till SBK Tävling. Behöver öka andelen schäfer som beskrivs. Chodsky Pes Har ingenting än. Övriga kommentarer Rasklubbarna vill kunna bidra och ha vissa funktionärer själva. Mer samarbete med distrikten. Det skiljer väldigt mellan om rasklubbarna rapporterar in sin MH/MT till distriktet. Distrikten och rasklubbarna har olika gränser, kan bli brister i gränstrakter.

16 Utbildningar Schäfer båda arrangerar egna utbildningar i framförallt Västra men deltar även på distriktens utbildningar. Samma sak gäller Rottweiler. I vissa distrikt fungerar informationen mellan distrikten och rasklubbarna bra och de får bl.a. info om kommande utbildningar. I andra distrikt är det helt tyst. Kvalitet Förr fanns det något som hette mentallärare och de hade 14 dagars utbildning. Men helt plötsligt så försvann de. Vi skulle behöva dem. Nu finns det en blankett som har ersatt kontrollerna som de skulle ha gjort, men det fungerar sådär. Behov Det saknas info om var man kan köpa material till MH/MT-banan. (Kanliet ser till att detta läggs ut på hemsidan). Val av beskrivare Uppfödare vill ofta ha en viss beskrivare. För många uppfödare är det en viktig fråga. Ingen rasklubb har koll på om någon beskrivare har beskrivit mer än 10 % av populationen (per år). Övrigt Många hundägare är så himla nervösa när de skall gå MH. De borde få något mer med sig hem. Den redovisning som beskrivaren ger av vilken typ av hund man har, skulle önskas att de får den skriftligen också. Viktigt att beskrivare kan uttrycka sig och ta folk. En utbildningsfråga. Nya protokollet är bättre för man får bara med texten i den ruta som man har kryssen i. Frågeställning 2 Kommunikation förekommer mest mellan enskilda aktiva personer i lokal/rasklubb och inte på byråkratisk nivå. Likaså med samarbete mellan lokal/rasklubb, utan aktiva personer som är aktiva inom både distrikt(lokal) och rasklubb så finns det knappt kommunikation/samarbete. MH, de flesta rasklubbar försöker samarbete med lokalklubbarna om genomförandet av MH. Där endast Riesen har tillgång till 1 fast MH-bana. Generellt finns för få MH banor i norrland med stora avstånd mellan dessa. Utbildning av funktionärer (MH/MT) för rasklubbarna kunde vara bättre, likaså med informationen från distrikten gällande utbildningstillfällen. Rasklubbarna önskade generellt mer info om utbildningar inom distrikten. Ingen rasklubba har egna utbildningar planerade under Önskan om central publicering av utbildningarna inom de olika distrikten. Alla rasklubbar önskar sig mer funktionärer inom klubbarna. MH kvalité I dagsläget finns inte samma kvalité över hela landet. Det skiljer sig på bankvalité och funktionärskvalité samt kvalitén på utrustningen. Viktigt att inte enskilda beskrivare på MH beskriver för hög andel av enskilda rasers population. Bilaga 18

17 Gemensam diskussion med kort redovisning av de separata sittningarna samt diskussioner kring banor, arrangemang, samarbete, BPH, kvalitetssäkring m.m. Fråga1 1. Vilken kommunikation finns med lokalklubbarna/rasklubbarna - Funkar p g a att man är aktiv inte p g a en upparbetad rutin. - Hänger mycket på var medlemmarna bor - Kommunikation skiljer väldigt mycket över landet. Schäfer och Rottweiler har många MH. Ofta lokalklubben som blir arrangör för uppfödar MH - Mindre och mindre kommunikation och samarbete. Personliga kontakter - Kommunikation är ett problem mellan distrikt och rasklubbar - Rasklubbarna är oftast inte med på distriktsträffarna. - Småland brukar skicka ut nyhetsbrev. 2. Finns det samarbete med rasklubbarna/lokalklubbarna - Samarbete funkar p g a enskilda individer som är aktiva 3. Hur många banor har ni är det en bra spridning om hur de används? - Väldigt varierande över landet. - Varierande kvalitet på banor - Rapport som kan finnas där man kan kolla om det fanns något påpekande från beskrivaren innan om det var något problem med banan t ex. som kanske inte har åtgärdats. 4. Har ni behov av fler funktionärer - Fler funktionärer behövs - Uppdatera figuranter gemensamt tillsammans lokal/rasklubb. 5. Hur organiseras mentala utbildningar i ert distrikt - Tvåvägskommunikation - Bra om man kan ha regionala utbildningar. 6. Har ni några utbildningar planerade för 2015? - Östergötland, Dalarna, Uppland, Stockholm ska ha utbildningar - SSPK har planerar utbildningar under Problem att mentaldomare skall vara med på alla utbildningar - Revingehed vecka 29 öppen för alla att anmäla till den utbildningen 7. Finns det behov för samarbete över gränserna - Samarbete mellan distriktet varierar - Det finns ett stort behov av samarbete över gränserna - Gå ihop och göra utbildningar 8. Fylla på platserna på MH/MT, få ihop utbildningar Öppen diskussion SSPK har ett flertal egna banor och funktionärer.

18 Samarbete mellan distrikt och rasklubbar är något som har diskuterats i minst 10 år. Problemet är ju att rasklubbarna inte har någon representant i varje distrikt som kan föra rasklubbens talan. Utbildning det börjar fattas domare, beskrivare, testledare och figuranter. Domare kan ju inte utbildas lokalt utan skall ske genom SBK centralt. Beskrivare kan man utbilda i distriktet En ruta i SBK tävling där man kan klicka i om banan var OK eller om det fanns brister. Om man följer anvisningarna så borde det vara bra. Någon behöver kontinuerligt kontrollera alla banor. Tiden för utbildningen är endast 16 timmar. Domarna räcker inte till för att utbilda testledare och figuranter. Finns det möjlighet att dela på utbildningen att välja bort MT. Förslag att beskrivare kan utbilda figuranter för MH och att man ska ha mentaldomare för MTfigurant. Bilaga 18 Avslutningsvis kommer här deltagarnas definition av ordet kvalitetssäkring Kontinuerlig monitoring Kontrollprocess Likvärdigt enligt fastställd mall Systematisk utveckling Kontinuerlig uppföljning av funktion och resultat Väl underbyggt, d.v.s. att arbetet är väl underbyggt En minst lägsta nivå, garanterad Kontinuerlig uppföljning Facit, normriktning Lika utbildning Uppföljning och synkronisering Kvalitetstester Kvalitet = Lika utförande gång på gång trots olika personer m.m. Behöver kontrolleras för att kvalitetssäkras Toleransområde för egenskap Garanti Misshandlat begrepp Att banan är besiktigad Att figuranterna är rätt uppdaterade och kunniga Feedback Konstruktivt arbete Samma i hela landet Lika över landet Lika var man är standardisering Måluppfyllnad enligt utbildning/studieplan (kursplan/kursbeskrivning) Läs anvisningar för både MH och MT Anvisningarna har följts vid banbygge och utförande Likriktighet/saknas Liktydighet (utbildning, kurser, bedömning etc.) Trygghet Att bana, material och funktionärer har likvärdighet över hela landet Likriktad/likformad/regelrätt/kunskap

19 Saknas! Borde tas fram rutiner (enkla sådana!) Att förutsättningarna blir desamma oavsett bana Få så lika resultat på alla som möjligt och samma agerande Varumärke SBK (ska vara/betyda kvalitet) Inte kvantitet/utbildning/uppföljning/kontroller/s ynkronisering Standardiserade moment uppdatering av figuranter enligt regelverk Avstämning: Förväntning vs. Utfall Missbrukat ord Används som pekpinne neråt, men man ser sig inte i spegeln Uppföljning/försäkran om att det som ska göras genomförs Bibehållen, en god kvalitet Pekpinne Maktmissbruk Sträva mot samma mål Standardisering och lika utförande gång på gång, få avvikelser Ordning Kolla föregående beskrivare/domarrapport innan du går ut i banan Vi borde få samma kvalitet på alla prov Alla funktionärer ska vara i tid för att kunna rätta till fel i bana Alla bör vara uppdaterade funktionärer Med detta vill Utskottet för avel och hälsa önska er alla ett gott slut och ett gott nytt!

Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED

Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED RAS/RUS-konferens SBK, Arlanda 2014-11-08 Katja Nilsson (en del bilder från Sofia Malm, SKK) Index i hundaveln Vad är det? För vilka egenskaper? Varför ska

Läs mer

Avelsvärdering med index. Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU

Avelsvärdering med index. Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU Avelsvärdering med index Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU Index i hundaveln Vad? Varför? Hur? Vad är index? Avel att välja de bästa hundarna till att bli föräldrar fast ännu hellre Att

Läs mer

Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09

Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09 Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09 Statistik och information för rasklubbarna lördag förmiddag Presentationer Rasklubbarnas egna presentationer bifogas som en pdf-fil. Presentationen från

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

Index för HD och ED. Sofia Malm

Index för HD och ED. Sofia Malm Index för HD och ED Sofia Malm Utdrag från utbildning för avelsfunktionärer, 11 november 2015 Vad är index? Index Avelsindex Avelsvärde BLUP-index Hundens index för en (eller flera) egenskap(er) är en

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Utvärdering RAS Bruksraser 2009-2014

Svenska Brukshundklubben. Utvärdering RAS Bruksraser 2009-2014 Svenska Brukshundklubben Utvärdering RAS Bruksraser 2009-2014 Förord Vi vill inleda med att tacka alla rasklubbar som levererat material till denna rapport. Det är vår förhoppning att ni kan ha god nytta

Läs mer

Avelsvärdering med index. Sofia Malm

Avelsvärdering med index. Sofia Malm Avelsvärdering med index Sofia Malm Vad tänker hon prata om idag? Vad är index? För vilka egenskaper? Varför skatta avelsvärden? Index för HD och ED Uppföljning index för berner sennen Index i avelsarbetet

Läs mer

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015 2015-04-16 Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm Index för HD och ED - nu för fler raser Sofia Malm Indexutbildning, 16 april 2016 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Exteriörfrågor Utskottsgruppen exteriör/utställning Bo Wiberg, Maritha Östlund Holmsten, Åsa Karlsson och adj. Yvonne Brink Frågor kring exteriör, utställning, CUA, Blandraser m.m CUA Certifierad utställningsarrangör

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2015 Datum: 2015-03-16 Tid: 19:00-22:00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Kirsten Wretstrand Gunnel Crona Anmält

Läs mer

Information revidering MT

Information revidering MT FS förslag revidering MT Sid 1(6) Information revidering MT 2016-04-22 FÄLTTESTER I LÖVSÄTTRA OCH LILLA EDET VÅREN 2016 Tack alla som kom och var med på någon av dessa fyra dagar! Syftet med fälltesterna

Läs mer

Minnesanteckningar från mötet om Ras

Minnesanteckningar från mötet om Ras 1 Minnesanteckningar från mötet om Ras 2017-01-21 Ordföranden Alf inleder, hälsar välkommen och samtliga presenterar sig.( 33 deltagare) A Dagen inleds med en paneldebatt där Avelskommittén ger sina personliga

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Uppföljning rasspecifika avelsstrategier Kapitel 1: Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. Mål 1:1: minst 80 % av kullarnas valpar blir mentalbeskrivna.

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Oacceptabelt beteende Enl 5 i SKK:s allmänna regler för utställning, prov och tävlingar Hund som uppvisat ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller

Läs mer

Information om SKK:s index för HD och ED

Information om SKK:s index för HD och ED Information om SKK:s index för HD och ED Text: Sofia Malm Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande i många, framförallt storvuxna, hundraser. Trots mångåriga hälsoprogram orsakar

Läs mer

Avelsarbete för bättre ledhälsa

Avelsarbete för bättre ledhälsa Avelsarbete för bättre ledhälsa Svenska Sennenhundklubbens Uppfödarkonferens 24 oktober 2010 Sofia Malm Inst. för husdjursgenetik, SLU Foto: Åsa Lindholm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2016 Datum: 2016-08-08 Tid: Kl. 19.00-22.25 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 8/2016 Datum: 2016-10-31 Tid: Kl. 19.00-21.15 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm

Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm Avelskonferens SÄK, 12 augusti 2016 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund)

Läs mer

Information om index för HD och ED

Information om index för HD och ED www.skk.se/uppfödning 1 januari 2013 Information om index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många hundraser. För ett effektivare avelsarbete för bättre

Läs mer

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! I januari 2016 införs index för, och i vissa raser

Läs mer

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi Förenklad rasspecifik avelsstrategi Rasklubben för Rysk Svart Terrier Författare: Carina Melanoz 2015-04-28 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Rysk Svart Terrier 2/9 Innehåll Inledning... 3 Rasens ursprung

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie

Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie Syfte Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie Det övergripande syftet med projektet Mentalt sund collie är att utveckla certifieringssystemet Mentalt Sund Collie för att därigenom påverka

Läs mer

De som här anges som strukna är de som inte fått återbetalning på sin uteblivna start. Siffrorna här inkluderar agility

De som här anges som strukna är de som inte fått återbetalning på sin uteblivna start. Siffrorna här inkluderar agility Presentationen innehåller statistik utifrån de resultat som är registrerade i SBK Tävling under 2015 1 De som här anges som strukna är de som inte fått återbetalning på sin uteblivna start. Siffrorna här

Läs mer

Svenska Schäferhundklubben. Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer

Svenska Schäferhundklubben. Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer Svenska Schäferhundklubben Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer Världens populäraste hundras! Svenska Schäferhundklubben 2014 2 Rasklubben för alla som älskar tysk schäfer! Svenska Schäferhundklubben

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index 12 januari 2016 kommer långhårig collie att få index Både korthårs- och långhårscollie har som första raser Mentalindex. För korthårscollie är dock -index inte aktuellt för närvarande. Det är en jämförelsevis

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 6/2014 Datum: 2014-07-07 Tid: 19:30 23.00 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Bo Wiberg Gunnel

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport.

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2010-12-13 Sid 1(9) Rapport efter revidering av anvisningar för Mentaltest Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört

Läs mer

Information om index för HD och ED

Information om index för HD och ED www.skk.se/uppfödning 16 december 2011 Information om index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många hundraser. Svenska Kennelklubben inför skattning av

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2014 Datum: 2014-04-07 Tid: 19.30 22.55 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten Maria

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben MV Mentalbeskrivning valp Under 2012 har 2 utbildningar av valpbeskrivare hållits. Ytterligare 2 utbildningar planeras under 2013. Totalt har vi 28 Valpbeskrivare. Lista på Valpbeskrivare

Läs mer

Information om SKKs index för HD och ED

Information om SKKs index för HD och ED Information om SKKs index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande i många, framförallt storvuxna, hundraser. Trots mångåriga hälsoprogram orsakar dessa sjukdomar

Läs mer

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD, eller höftledsdysplasi som förkortningen står för, är ett alltför vanligt problem i många storvuxna

Läs mer

Nyhetsbrev från avelsrådet

Nyhetsbrev från avelsrådet Nyhetsbrev från avelsrådet Avelsrådet vill rikta ett varmt tack till avelsregionsansvariga för deras hängivna arbete att samla uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar i SShK till avelsregionsmöten

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2008 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU Avelsvärdering för HD och AD Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU HD och AD är kvantitativa egenskaper Påverkas av många olika gener. Inverkan av olika miljöfaktorer. Uppvisar kontinuerlig

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012)

All utvärdering nedan baseras på uppgifter från SKK:s Avelsdata (om inte annat anges). (Januari 2012) Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2011 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Rottweiler Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen av index, som omfattar samtliga sju pilotraser. Sofia

Läs mer

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen

Antalet registrerade westie och medlemmar i WestieAlliansen Genomgång av registreringar 2013-2014 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Rapport från Svenska Brukshundklubbens/Utskottet Avel och Hälsas konferens för rasklubbar och distrikt den 6 8 november 2015. Från Svenska Rottweilerklubben deltog ordf. Yvonne Brink och från mentalkommittén

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi

Rasspecifik Avelsstrategi Rasspecifik Avelsstrategi för Dvärgpinscher Arbetsgruppen har bestått av: Helen Andersson Gunnel Karlsson Miia Lindberg Annette Persson Rasspecifik Avelsstrategi för DVÄRGPINSCHER Historik Dvärgpinschern

Läs mer

Bibehålla och utveckla rasens vallningsförmåga och funktion som brukshund.

Bibehålla och utveckla rasens vallningsförmåga och funktion som brukshund. DEL 2 - Rasspecifika Avelsstrategier Prioriteringar: En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar. I arbetet har utgångspunkten varit att hälsa är ett begrepp som inte bara relaterar till

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa. FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09 Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27, 2012.03.10

Läs mer

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013

Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Sammanställning av Pinschersektionens telefonenkät 2013 Under 2013 har 50 telefonintervjuer med medlemmar i Pinschersektionen utförts(ps). Syftet med enkäten har varit att undersöka hur våra medlemmar

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa. Mall med exempel på olika program

Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa. Mall med exempel på olika program Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa Mall med exempel på olika program Nivåer av hälsoprogram I första hand gäller utvärderingen hälsoprogram på nivå 2 med

Läs mer

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1.

WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica Richard, har gjort denna sammanställning. Layout Ingegerd Grünberger och Monica Richard. 1. Genomgång av registreringar 2015 samt följsamheten av de regler som klubben beslutat skall gälla baserade på RAS (rasspecifika avelsstrategier) för westie. WestieAlliansens styrelse, gm ordförande Monica

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2016 Datum: 2016-06-20 Tid: Kl. 19.00-21.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

(Tema Mentalitet, del 1.) Mentalbeskrivning - Vilken information får vi? av AnnaP

(Tema Mentalitet, del 1.) Mentalbeskrivning - Vilken information får vi? av AnnaP MH (Mentalbeskrivning Hund) är ett grundläggande begrepp inom Svenska Boxerklubben och Boxerbladet kommer i ett par artiklar att lyfta fram olika aspekter på mentalbeskrivningen, dess resultat och användningsområden.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLRKs AVELS- OCH HÄLSOKOMMITTÉ 2015 Den 26 mars 2015 fastställde SKKs Avelskommitté vår RAS-revidering. Helgen den 10-11 oktober genomförde Carina Larsson och Tina Forsell SKKs

Läs mer

Index för HD och ED frågor och svar

Index för HD och ED frågor och svar www.skk.se/uppfödning 1 januari 2013 Index för HD och ED frågor och svar Vad uttrycker ett HD-/ED-index? Hur beräknas det? Och hur ska det användas i avelarbetet? Här finner du svar på dessa och många

Läs mer

Index för HD och ED frågor och svar

Index för HD och ED frågor och svar www.skk.se/uppfödning 3 januari 2012 Index för HD och ED frågor och svar Vad uttrycker ett HD-/ED-index? Hur beräknas det? Och hur ska det användas i avelarbetet? Här finner du svar på dessa och många

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN Ansvarig avel Syfte Avelsansvariga har som syfte att hjälpa nya och redan etablerade uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler. Till tikägare som efterfrågar ska minst tre

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier

Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Rasspecifik avelsstrategi för bostonterrier Reviderad version fastställd av SKK 2014-xx-xx Uppdaterad 2014-11-07 Innehållsförteckning Avelsstrategi Population/Avelsstruktur Hälsa Mentalitet/Funktion Exteriör

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen

Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen Avelsframsteg görs om de genetiskt bästa hundarna väljs till avel. Enkelt! Klart slut! Alltsedan vi människor började föda upp djur så har vi haft önskemål om

Läs mer

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016

Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 Avelspolicy & avelsstrategier 2012-2016 INLEDNING Detta deldokument i Golden retrieverklubbens RAS, är till för att användas vid det dagliga arbetet i klubben när det gäller att förverkliga våra mål och

Läs mer

Chodský pes. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Svenska Chodský pesklubben. ARBETSMATERIAL Ej ännu godkänd av Svenska kennelklubben

Chodský pes. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Svenska Chodský pesklubben. ARBETSMATERIAL Ej ännu godkänd av Svenska kennelklubben Förenklad rasspecifik avelsstrategi Svenska Chodský pesklubben 2015-04- 01 ARBETSMATERIAL Ej ännu godkänd av Svenska kennelklubben Rasspecifik avelsstrategi RAS för Chodský pes 2/8 Innehåll Inledning...

Läs mer

Avelsstrategi, Avelspolicy och Avelsmål för kort- och långhårig collie

Avelsstrategi, Avelspolicy och Avelsmål för kort- och långhårig collie Avelsstrategi, Avelspolicy och Avelsmål för kort- och långhårig collie Giltighetstid Avelsstrategin och avelspolicyn gäller tills vidare, medan avelsmålens giltighetstid är sju år, dvs. målen skall vara

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier

Rasspecifika Avels Strategier Rasspecifika Avels Strategier för Gos d Atura Catalá Detta dokument är sammanställt av: Camilla Forsner, Monika Höglund och Veronica Ferreira för Ras klubben för Övriga Gårds och Vallhundar gos-d-atura-catala-001

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Fredag kväll, träff med rasklubbarna

Fredag kväll, träff med rasklubbarna Minnesanteckningar förda vid RAS/RUS-konferensen 2013 Fredag kväll, träff med rasklubbarna Agria, (Ib Ahlén, Brenda Bonnett) Breed Profiles 2003 2006 Brenda inledde med att presentera kort upplägget på

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla

AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla AVELSSTRATEGI (RAS) För Strävhårig Vizsla Beskrivning av rasens historiska bakgrund och utveckling Den strävhåriga vizslan har samma bakgrund som den korthåriga fram till 1920-talet. Vizslans ursprung

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE UK har under 215 Genomfört 4 uppfödar/medlemsmöten i Katrineholm, Stockholm, Sundsvall och Göteborg. På dessa möten har huvudelen av diskusionerna handlat om ett eventuellt införande

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Terrier Brasileiro

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Terrier Brasileiro Rasspecifik avelsstrategi RAS för Terrier Brasileiro Innehåll Generellt om rasen.... 3 Rasens population/avelsstruktur 4-5 Hälsa 6 Mentalitet och bruksegenskaper 7 Exteriör.8 Generellt om rasen Terrier

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007

Svenska Dobermannklubben Verksamhetsplan 2007 2007-02-24 Sid 1(5) Styrelsen Styrelsen planerar för 6 styrelsemöten fördelade på året. Representera SDK vid Organisationskonferens. Representera SDK vid Kongressen samt övriga möten med SBK 1 Medlemsmöte

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA

Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA Rasspecifik avelsstrategi för GOS D ATURA CATALA Revidering av RAS 2012 Fastställt RfG 2013-03-04 / Fastställt SGVK 2013-03-14/Fastställt SKK 2013-09-11 Innehållsförteckning Arbetet med revidering av RAS...

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Ambitionen vid all avelsverksamhet måste vara att producera friska, mentalt och exteriört fullgoda

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2009-2010 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. SvBtks RAS blev fastställt 2008-1l-19 och

Läs mer

Rapport från projektarbete avseende cavalier. Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa

Rapport från projektarbete avseende cavalier. Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa Rapport från projektarbete avseende cavalier Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa Cavaliersällskapet, 18 september 2016 Vad tänker de prata om idag? Projektgruppens arbete -

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 22-24 maj 2015 Arlanda. Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson kassör, Helena Strömberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Rasspecifika Avels Strategier 2004

Rasspecifika Avels Strategier 2004 Rasspecifika Avels er 2004 (rev 2005) 1 berger-de-pyreneer-001 2006-02-18 Sid 1 (7) HistorikaZ Rasens historia är mycket osäker. Bönderna hade alltid en gårdshund av den större modellen herdarna fördrog

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2014 Datum: 2014-02-10 Tid: 17.30 19.45 Plats: Telefonsammanträde Närvarande: Mötesordförande Ulrika Paulin sammankallande Maritha Östlund-Holmsten

Läs mer

Kommentarer om nuvarande RAS

Kommentarer om nuvarande RAS Kommentarer om nuvarande RAS För några månader sedan gick det ut en "enkät/tycka till om RAS papper" till uppfödare och hanhundsägare. Det är nu dags att redovisa dessa kommentarer och detta sker anonymt.

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte samt 2009-06-18 via telefon. Närvarande : Angelina Ohlsson, Ann-Git Rammus, Ingela Plahn Lindström, Anna Lindgren, Veronica Nilsson, Anna

Läs mer

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND

Utvärdering RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND Utvärdering 2009 RAS Rasspecifik avelsstrategi för NORSK LUNDEHUND År 2007 fick Svenska lundehundsällskapet (SLS) sitt RAS fastställt av Svenska Kennelklubben. Det är nu dags att göra den årliga utvärderingen

Läs mer