Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagordning telefonmöte rasklubbar april 2015"

Transkript

1 Dagordning telefonmöte rasklubbar april Telefonmöten torsdag 9/4, måndag 13/1 och torsdag 16/1; kl. 19:00 alla dagar Från utskottsgruppen Avelssamordning (UGA) deltar: Kirsten Wretstrand, Maria Dahlberg och John Örvill Rysk svart terrier Carina Melanoz Ej deltagit: Boxer Anders Härnman Riesenschnauzer Beauceron Håkan Lundell Belgarna (sjukdom) Rottweiler Helena Strömberg Hovawart Bouvier Collie Australian Shepherd Schäfer Dobermann Australian Kelpie Vit Herdehund Briard & Picard Chodsky Pes Australian Cattle Dog Hollandse herdeshond Louise Widén Anna Virdeby Alf Oscarsson Jeanette Forssman Reino Oscarsson Barbro Kamleitner Christer Florén Gunilla Andersson Victoria Arehult Åsa Tideman Thomas Enbäck Lennart Karlsson DAGORDNING 1 Kort introduktion med en presentationsrunda 2 Planering aktiviteter/möten 2015 Utbildning Lathunden april Rasklubbsträff 8 maj Telefonmöte omgång 3 i oktober RAS/RUS-konferens 7-8 november med rasklubbsträff 6 november 3 Information om nya rutiner för revidering av RAS Vi behöver få ett namn på en kontaktperson för RAS. Rysk svart terrier: Håller på och har skickat in. Kontaktperson Pia Ekeland. Boxer: Revidering påbörjad. Ska vara klar Kontaktperson Maritha Östlund Beauceron: Inte uppdaterat på 10 år. Hittat några som ställer upp och jobbar med RAS. Kontaktperson Håkan Lundell Rottweiler: Håller på med revidering. Kontaktperson Yvonne Brink Hovawart: Har gruppen som jobbar. Har avsett budgetmedel för en träff. Målet är ha något innan året är slut. Kontaktperson Louise Widén. Bouvier: En av klubbarna där det hamnade mellan stolarna. John har hjälpt till att föra in i nya mallen. Behöver kompletteras lite. Arbetet har inte påbörjats ännu. Målet är att det ska bli klart i år. Kontaktperson Anna Collie: Gäller fram till 2018, så revidering bör påbörjas nästa år. Kontaktperson Kirsten

2 Australian Shepherd: Fick sitt godkänt Fick påpekande om att klubben hade höga krav på uppfödare, men osäkert vad som menas med höga krav. John kollar med Karin Drotz på SKK. Kontaktperson Kari Hansson. Schäfer: Avelskommitéen har i uppgift att ha det klart i år. Kontaktperson Mats Höglund. Dobermann: John har hjälpt till att lyfta över till nya mallen. Klubben tror att det är inskickat, men UAG har inte sett det. Kontaktperson Barbro Kamleitner. Australian Kelpie: Fastställt Bör starta revideringen under Kontaktperson saknas. Vit Herdehund: Håller på att revidera RAS. Kontakt person Gunilla Andersson. Briard & Picard: Har enkla versioner på båda raserna. Briards är väldigt gammalt, Piccards lite nyare. Planerar 3-4 träffar runt om i landet och diskutera RAS. Träffarna ska vara öppna för både ägare och uppfödare. Många i klubben verkar inte riktigt veta vad RAS är. Kontaktperson Victoria Arehult. Chodsky Pes: Precis godkänd, men måste fastställas på SKK AK. Gick igenom RAS på årsmötet. Kontaktperson Åsa Tideman. Australian Cattle Dog: Har börjat diskutera hur de ska gå vidare i arbetet. Kontaktperson Thomas Enbäck. Hollandse herdeshond: Har en RAS från Reviderad 2007 men aldrig godkänd av SKK. Har påbörjat arbetet med revidering av RAS, har bildat en grupp och hade kick off o samband med årsmötet. Har förhoppning att det ska vara klart under året. Gruppen ska även titta på avelsrekommendationer och liknande. Kontaktperson Rebecka Johansson 4 Utbildning i Lathunden den april har nu 19 anmälda och kommer att genomföras enligt planerat. Enkät till alla deltagare på väg. Den behöver besvaras snarast så att vi kan lägga utbildningen på rätt nivå för deltagarna. Samtliga deltagare kommer att jobba i en speciell övningsdatabas så att vi enkelt kan kontrollera att övningsuppgifterna blev rätt. 5 Program rasklubbsträff 8 maj innan Kongressen Förslag till program: 1) Redovisning av utvärdering RAS för bruksraserna ) Önskemål om diskussion kring hantering av det stora informationsflödet via e-post från SBK/SKK till rasklubbarna. 3) Tid för egna överläggningar inför Kongressen. Synpunkter på programmet? Önskemål? Rysk svart terrier: N/A Boxer: N/A Beauceron: Försöker hitta någon som kan delta på rasklubbskvällen då Håkan inte kan delta. Rottweiler: N/A Hovawart: Lite mer info om framtiden när det gäller RAS och utvärdering. Bouvier: Punkten 3 är viktig inför kongressen. Collie: Bra program. Punkt 3 viktig. Australian Shepherd: Ser bra ut. Schäfer: Bra, punkt 3 viktigast. Dobermann: Inget mer att önska. Australian Kelpie: Inga synpunkter Vit Herdehund: Inga synpunkter Briard & Picard: Inga synpunkter Chodsky Pes: Inga synpunkter Australian Cattle Dog: Ser bra ut Hollandse herdeshond: Ser bra ut

3 6 Genomgång av fråga 1: Hur skall vi få fler till MH? Vi kan se i statiken att andelen MH-beskrivna minskar, mer för vissa raser än för andra. I stort sett alla raser har i sitt RAS ett mål om andelen MH-beskrivna men långt de flesta når sina mål. Kansliet håller på och jobbar på ett e-post-utskick till alla valpköpare av bruksras där info om t.ex. MH skall ingå. Hur jobbar ni i klubbarna? Gör ni något speciellt? Rysk svart terrier: Har inga större problem, men glappet på registrerade hundar mot exporthundarna. Problemet är BPH. Boxer: Ligger stadigt runt 55-56%. Mycket uppfödar-mh. Tog upp på fullmäktige att LO ska kontakta uppfödare. Beauceron: All time high förra året när det gäller antal starter på MH. Har en plan i styrelsen att se till att hundarna blir mentaltestade, både MH och korade. Jobbar stenhårt på det, tar upp det på varje styrelsemötn och att få engagerade medlemmar. Skulle gärna vilja göra en korning med enbart Beauceroner. Uppfödarna är aktiva att ordna MH för sina valpar och peppar sina valpköpare. Rottweiler: Arbetar på det. Tycker att uppfödarna har en stor del i det. Tycker inte siffrorna från Lathunden stämmer, tillgängliga antalet är mindre pga export och hundar som dör. Har skickat ut en enkät till uppfödarna för att få lite kontroll på hur många hundar som lever eller är kvar i Sverige när hunden är 24 månader. Tycker att uppfödare har ett ansvar att anordna MH med hjälp av LO eller lokala klubbar. Många uppfödare tar betalt för MH i valppriset vilket för många valpköpare att åka. Hovawart: Har inget direkt program för att få fler hundar till MH. Har ganska stort deltagande, reg % % även om det är strax under målet. Har inte fokuserat på det. Uppfödarna arbetar bra på att få sina valpköpare att komma på MH. Eftersom SKK gör reklam överallt så är SBKs tanke på utskick till valpköpare som förklarar skillnaden och vikten för avel. Uppfödarna kommer behöva draghjälp. Bouvier: Har gjort de traditionella MH i klubbens regi och pushat uppfödare. Har inte fungerat helt bra. Ska t ex brukshundsraserna ha förtur framför övriga raser? Höja status på MH. Förbättra kringregler och hur det marknadsför. Collie: En av rasklubbarna som har problem med antalet som beskrivs. I höstas gick klubben ut med utskick till både valpköpare och uppfödare, även icke medlemmar, som informerade om vad MH är. Uppskattar tanken på att SBK går ut och gör samma sak. Australian Shepherd: Utnyttjat adresslistor och skickat ut. Har uppfödare som inte tycker att det är en bruksras. Försöker upplysa på hemsidan. Uppfödare ska kunna köpa voucher och skicka med valpen. Privat hundägare får inget, skulle behöva t ex en mer beskrivning om vad protokollet säger, mjuka värden. Ser en fara i att flera tränar sin hund om man pushar för mycket. Schäfer: Intressant att höra att SBK äntligen har vaknat. Vi tappar deltagandet bl a pga MH blir ifrågasatt av SKK. Tittar man på protokollen så är SKK aggressiva mot MH. Man satt på kongress för några år sedan och likställde BPH för andra raser med MH. Varför ska andra hundar än brukshundar göra annat än brukshundar för att få tävla bruks? SBK måste vakna nu! Har ställt frågan till SKK om schäferhundsklubben kan få skicka med info när brukshundar registreras. Personal från SKK åker runt och träffar uppfödare runt om i landet, även brukshundsuppfödare. Ska vi rädda MH så måste vi börja göra något nu! Vi måste bli aktiva att få ut statistik i Brukshunden och rasklubbstidningarna. Schäferklubben går ut till uppfödare och pratar personligen med uppfödarna. Dobermann: Jobbar inte mot hundägarna utan mot uppfödarna. Ordnar uppfödar-mh, men alla uppfödare är inte med i klubben. Håller med om att det talas för lite om MH. Australian Kelpie: Har diskuterat mycket i styrelsen den senaste tiden, även skickat ut frågor

4 till alla uppfödare. Ska försöka lyfta fram MH i klubben. Har börjat titta på hur man ska lyfta fram MH på hemsidan. Behöver vara mer informativa om vad MH är mm på ett pedagogiskt sätt. Ex när man kommer in på hemsidan ska MH finnas som separat länk. Tydlig info om varför man ska göra MH, hur man anmäler osv. Klubben önskar få tillgång till funktionärslistor. Finns broschyren MH som verktyg som pdf? I så fall vill klubben ha det. Funderat på att göra utskick till valpköparna och berättar om vikten av MH. Vit Herdehund: Diskuterade på medlemsmöte och avelsrådet. Bra med gemensam information till valpköpare. Informera valpköpare om vad är Vit Herdehund och då även informera om MH. Gå till uppfödare och pusha för uppfödar-mh. Ska själva börja arrangera MH i klubben. Briard & Picard: Diskuterat fram och tillbaka inom klubben. Bra att SBK ska börja informera. Lite resultat av brainstorming: Om det skulle vara så att MH var krav för att få cert på utställning skulle ALLA delta;-). En MH-titel skulle få fler att delta. Chodsky Pes: Har inte diskuterat så mycket än. Har satt ut film på sin hemsida som visar ett MH. Försöker sprida informationen. Australian Cattle Dog: Har diskuterat ganska mycket då man ser att det är dåligt med MHbeskrivna ACD. Har inget bra koncept på hur man ska göra, inne på att vända sig till uppfödare. Planerar uppfödarträff inom snar framtid där detta är en viktig fråga. Hollandse herdeshond: Har samma situation som Briard fast tvärt om. Efter som de flesta hundarna tävlar så har de % beskrivna hundar. Tar man bort exporter och de som går i någon tjänst, så är i princip alla beskrivna. Tips, man kan beställa adresslistor på t ex alla hundar födda 2013, och göra ett riktat utskick till dessa ägare att det är dags att göra MH. Diskussion om vad SBK/utskottet/rasklubbarna kan och bör göra för att öka andelen som MH-beskrivs. 7 Genomgång av fråga 2: Kryss i alla rutor på MH. Utskottet har i Reglerna för MH (skall heta regler nu och inte bestämmelser) lagt till om Känd Mental status för avel; ligger med i Kongresshandlingarna. Ändringen består i att för Känd Mental status krävs helt genomförd MH med kryss för varje moment. Om beskrivaren bryter så skall det kallas för Genomförd MH och gäller för deltagande på bruksprov (behövs ingen ändring i burksprovsreglerna). Dock behöver ändring ske i registreringsreglerna för bruksraserna så att känd mental status fortfarande är ett hälsoprogram på nivå 2; dvs. det ställs inga krav på var kryssen skall sitta, men nu måste det finnas kryss för varje moment. Ändring av registreringsbestämmelserna går vi in med efter att Kongressen har tagit ändringen av reglerna för MH. Schäferhundklubben har gått ut med en förfrågan kring deras förslag och rasklubbarna skulle svara till den 8 april. Deras förslag handlar om ovan plus 3 delkrav för vissa rutor. Utskottets förslag till ändring from 2017 är enbart delen om Kryss för varje moment. Hur ställer ni er till utskottets ändring av reglerna för MH? Rysk svart terrier: Kryss i alla moment ställer man sig bakom. Schäferhundklubbens förslag är man lite avvaktande mot, man har inte diskuterat klart. Boxer: Uppgradering av status för känd mental status stödjer man OM hundar som bryts får testas en gång till. Det ska inte behövas någon dispens utan man ska få prova en gång till om hundägaren eller beskrivaren bryter. Beauceron: Stödjer förslaget. Rottweiler: Stödjer förslaget med samma tillägg som boxer, dvs hunden ska ha en chans till att göra om beskrivningen om hunden blir bruten.

5 Hovawart: Har diskuterat förslaget mycket, skickat ut frågan till alla uppfödare. En stor majoritet för att det ska vara kryss i alla moment, så klubben stödjer UAGs förslag. Ang schäferklubbens förslag så tycker många av uppfödarna att det ska vara upp till resp ras, och att det kan vara svårt att få igenom hos SKK. Bouvier: Styrelsen positiva till förslaget. Hade tänkt gå ut med det på nästa medlemsmöte, men det blir för sent. De uppfödare som är tillfrågade är positiva. Collie: Stöttar att man ska ha kryss i alla moment. Har som mål att samverka med andra rasklubbar för att driva igenom det. Australian Shepherd: Stödjer kryss i alla moment för känd mental status avel. Schäfer: Åkte ur telekonferensen. Stödjer dock förslaget (då de har skrivit en egen motion om detta). Dobermann: Ja till kryss i alla moment men nej till krav på kryss i vissa rutor. Australian Kelpie: Stödjer förslaget om 33 kryss. Frågat alla uppfödare som enhälligt stödjer. Vit Herdehund: Positiva till detta. Briard & Picard: Stödjer förslaget. Chodsky Pes: Positiva till förslaget Australian Cattle Dog: Väldigt positiva Hollandse herdeshond: Tycker att det är självklart, svar JA. 8 Genomgång av fråga 3: Ni som lagt in exteriörprotokollen i Lathunden, har ni någon annan typ av digital sammanställning? Som t.ex. Excel. Rysk svart terrier: Har enbart på papper. Ansvarig är inte imponerad av Lathunden Boxer: Enbart papper, räknar med att ta tag i det efter Lathundsutbildningen Beauceron: Enbart på papper. Ny ansvarig för Lathunden kommer att ta tag i det. Rottweiler: Osäkert om man har påbörjat att lägga in det i Lathunden eller inte, men tror att man har påbörjat arbetet. Hovawart: Nej, de ligger i en stor hög. Man kommer att börja lägga in dem. Bouvier: Mona lägger in dem i Lathunden. Collie: Lägger in dem i Lathunden. Australian Shepherd: Hoppas få mer info på utbildningen och ska börja lägga in dem efter det. Schäfer: Utkastad från konferensen Dobermann: Har inte kommit igång att registrera, hoppas också få info på utbildningen. Australian Kelpie: Inlagt i Lathunden Vit Herdehund: Inlagt i Lathunden (De protokoll som de får. Alla skickas inte till klubben!) Briard & Picard: Samtliga briard i excel. Picard har enbart ett fåtal hundar beskrivna. Chodsky Pes: Har ingen beskriven hund än. Australian Cattle Dog: Ambitionen är att alla ska läggas in i Lathunden, men har ingen uppgift om hur statusen är för dagen. Hollandse herdeshond: Samlade in alla protokoll, lite mer än en handfull och la in dem i Lathunden. 9 Övriga frågor Rysk svart terrier: N/A Boxer: N/A Beauceron: N/A Rottweiler: Håller mer och mer på att gå ifrån vikten att göra MT eftersom man inte längre tycker att MT är ett avelsutvärderingsverktyg. Å ena sidan vill man att många ska delta på MT men å andra sidan man känner inte riktigt att det har ett värde längre. Hovawart: N/A Bouvier: N/A Collie: N/A

6 Australian Shepherd: N/A Schäfer: Dobermann: N/A Australian Kelpie: N/A Vit Herdehund: N/A Briard & Picard: N/A Chodsky Pes: Önskemål om att göra en Lathundsutbildning tillgänglig på nätet. Har fått fråga från ett IF-ombud vill göra reklam. Svar från kansliet: SBK-centralt har 2 huvudsponsorer - Agria och Royal Canin. Dessa sponsorer har ett löfte. Att ingen annan sponsor ska agera huvudsponsor vid några av våra centrala arrangemang samt SM. Om en lokal-, rasklubb eller distrikt vill ha en sponsor av foder eller försäkring vid t.ex. en tävling kan dom alltid kontakta våra huvudsponsorer och kolla om dom är intresserad av att sponsra lokalt, men det är inget måste utan klubben gör som den vill. När det gäller annonsörer på våra lokal- och rasklubbar samt distrikt så är det fritt fram att ha vem som. Australian Cattle Dog: N/A Hollandse herdeshond: N/A 10 Mötets avslutande Nästa omgång av telefonmöten sker i oktober Anmälan sker till Therese Palm på kansliet via utskickad länk. /Kirsten Wretstrand, Maria Dahlberg och John Örvill

RAS/RUS-konferens 2014

RAS/RUS-konferens 2014 RAS/RUS-konferens 2014 Minnesanteckningar enligt program I n l e d n i n g P r e s e n t a t i o n a v r a s k l u b b a r R A S I n d e x B o r r e l i a v a c c i n o c h f ä s t i n g m e d e l O a

Läs mer

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning

Colliebladet. BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna. RAS Uppföljning Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2014 BRUKSPROVEN Prov eller tävling i framtiden? KONFERENSRAPPORTER Från LA- och SBK-konferenserna RAS Uppföljning BRUKSARBETE Hur är det att

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23

Mötesdatum: 2008-02-23. 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 Mötesdatum: 2008-02-23 1/08 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte Upplands Väsby, 2008-02-23 1 Mötets öppnande Ordföranden Mona R förklarade mötet öppnat, samt hälsade alla

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR

Colliebladet. UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2014 UPPFÖDARTRÄFF Rapport från träffen i Jönköping AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer och vad har hänt? FRÅGOR & SVAR Om MH och MI VP & HP Presentation

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin

Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin. Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto: Tarja Strandberg, digital bildehandling CG Hultin Foto Maria Enryd, digital bildehandling CG Hultin SOLNA - SUNDBYBERGS BRUKSHUNDKLUBB 2011 Adress: Solna-Sundbybergs Brukshundklubb, Box 7053, 174

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 5/2012 Datum: 2012-03-26 Tid: 19:30-22:50 Plats: Telefonmöte Närvarande: Mötesordförande Anmält förhinder: Ange ev. nedan Maritha Östlund

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010

www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Hovawart www.hovawartklubben.se Nr 3-2010 Ur innehållet: LO 8-12 RM 2010 14-17 Fröken Virrpanna 19 Styrelse Ordförande Louise Widén Villa Clythia 235 92 Vellinge Tel.:040-46 92 81 Mobil: 0703-05 92 81

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012

Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 2012-12-03 1 (15) MINNESANTECKNINGAR Sammanställning av alla minnesanteckningar, avtals- /kvalitetsuppföljning, hösten 2012 1. Uppföljning Det är viktigt med en personlig återkoppling utifrån kundens perspektiv

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer