Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm"

Transkript

1 Index för HD och ED - hur har det gått? Sofia Malm Avelskonferens SÄK, 12 augusti 2016

2 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan 2013

3 13 nya indexraser från januari 2016 Ras American staffordshire terrier Boxer Bullmastiff Cane corso Collie, långhårig Dansk-svensk gårdshund Finsk lapphund Irländsk röd setter Leonberger Nova scotia duck tolling retriever Perro de agua espanol Samojedhund Storpudel Egenskap HD + ED HD HD + ED HD + ED HD HD HD + ED HD HD + ED HD HD HD HD

4 Vad tänker hon prata om idag? Vad är index? Varför skatta avelsvärden? HD-/ED-index i Avelsdata Hur har index använts i avelsarbetet?

5 Vad är index? Index Avelsindex Avelsvärde BLUP-index Hundens index för en (eller flera) egenskap(er) är en skattning av dess nedärvningsförmåga (avelsvärde), jämfört med genomsnittet i rasen.

6 Vad är index? Hundens skattade avelsvärde (index): Är en förutsägelse om hur hundens avkommor kommer att utvecklas i en viss egenskap, och inte ett mått på vad avelshunden själv har för resultat Ger en uppfattning om vilket resultat man kan förvänta sig i kommande generationer av att använda den aktuella hunden i avel

7 Vad är index? Utnyttjar all tillgänglig information från släktingar Korrigerar för miljöfaktorer (t ex ålder, kön) Simultan skattningsprocess, statistisk analys (BLUP = Best Linear Unbiased Prediction)

8 Vad är index? Avelsvärde: mått på individens nedärvningsförmåga Index: uttrycker det skattade avelsvärdet i förhållande till genomsnittet i rasen (referenspopulationen) INDEX: 100 genomsnittet i referenspopulationen > 100 förväntas lämna avkommor med bättre HD/ED status än genomsnittet < 100 förväntas lämna avkommor med sämre HD/ED status än genomsnittet

9 Vilka hundar ingår i referenspopulationen? Ska representera den genetiska nivån för HD/ED i den svenska populationen av aktuella hundar Omfattar hundar födda år n-6 till n-2 där n är aktuellt år (dvs för år 2016 hundar födda ) Inkluderar endast hundar med svenskt ursprung

10 Varför skatta avelsvärden? Röntgenundersökningen kan inte mäta den underliggande genetiska variationen avseende HD-kvalitet

11 Varför skatta avelsvärden? Hundar med samma röntgenresultat får olika HD-index A E D C B Skattat avelsvärde för HD

12 HD-index i andra länder BLUP-metoden används, den statistiska modellen skiljer sig något åt mellan länderna Indexvärdet och säkerheten i skattningen publiceras Medel = 100 (i Norden), men standardavvikelsen skiljer sig åt Definitionen av referenspopulationen skiljer sig åt Den genetiska nivån kan vara en annan Indexvärden är inte direkt jämförbara mellan länder

13 Index för HD och ED i Avelsdata Index skattas varje vecka och publiceras i Avelsdata Samtliga hundar födda år 2000 eller senare med eget resultat får HD-/ED-index Importerade/utländska hundar utan eget resultat i SKKs databas men med röntgade avkommor kan få index publicerat

14 Index för HD och ED i Avelsdata Index redovisas för varje hund Veterinärdata (aktuellt index) Kull/helsyskon (preliminärt kullindex samt aktuellt index) Kullar och avkommor (preliminärt kullindex samt aktuellt index) Preliminärt index redovisas vid provparning Index redovisas för varje ras under Hälsa Referenspopulationen (HD status och medelindex) Medelvärde (genetisk trend) Index visas i Listor

15 Hundar: Veterinärdata (aktuellt index) Mer information finns här! Missa inte tool-tip

16 Tool-tip för Medelfel Medelfelet är ett mått på säkerheten i det skattade indexet och anger inom vilket intervall (± medelfelet) hundens framtida HD-/ED-index med största sannolikhet kommer att ligga. Ett mindre medelfel indikerar ett säkrare index. För mer information se (i) knappen i övre vänstra hörnet.

17 Hundar: Kull/helsyskon och för kullar och avkommor Preliminärt kullindex vid parning (statiskt värde) Individuellt index (kan ändras över tid)

18 Tool-tip för Preliminärt kullindex vid parning Preliminärt index för kullen beräknas som föräldradjurens genomsnittliga index för HD/ED vid parningstillfället, d v s som (index mor + index far)/2. Preliminärt index beräknas för kullar där båda föräldradjuren har ett indexvärde. För mer information om index se (i) knappen i övre vänstra hörnet.

19 Kullsyskon med samma HD-grad och olika index Hur kommer det sig att kullsyskon med samma HD/ED-status och utan röntgade avkommor kan få olika index?

20 Provparning: Preliminärt index Preliminärt index vid provparning kan ändras över tid om föräldradjurens index ändras

21 Tool-tip för Preliminärt index vid provparning Preliminärt index beräknas som genomsnittet av föräldradjurens index, d v s (index far + index mor)/2. Preliminärt index bör vara större än 100. =?

22 Observandum vid provparning Varningstriangel för provparningar där HD index < 100 (i raser med hälsoprogram för HD på nivå 3) Parningen följer inte SKK:s rekommendation att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället (preliminärt index för kullen) ska vara större än 100.

23 Raser: Hälsa/HD-index, referenspopulation Referenspopulation år 2016, inkluderar hundar födda HD-grad HD-index A 106 B 91 C 83 D 77 E 68

24 Raser: Hälsa/HD-index, referenspopulation Referenspopulation år 2016, inkluderar hundar födda HD-grad HD-index A 108 B 94 C 85 D 76 E 69

25 Raser: Hälsa/ED-index, referenspopulation Referenspopulation år 2016, inkluderar hundar födda ED-grad ED-index u.a

26 Raser: Hälsa/HD-index, medelvärde Genomsnittligt HD-index, visar genetisk förändring över tid

27 Raser: Hälsa/HD-index, medelvärde Genomsnittligt HD-index, visar genetisk förändring över tid

28 Raser: Hälsa/ED-index, medelvärde Genomsnittligt ED-index, visar genetisk förändring över tid

29 Raser: Listor/HD

30 Index i avelsarbetet Avelsurvalet bör baseras på indexvärdet istället för röntgenresultatet För en genetisk förbättring över tid bör parningskombinationens HD-index vara bättre än genomsnittet i rasen (>100) Se till parningskombinationens genomsnittliga index snarare än den enskilda individens ökad flexibilitet

31 Ändring i hälsoprogrammet, nivå 3 Hundar A, B eller C får användas i avel Rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara större än 100 Hundar med HD grad D eller E inte får användas i avel, oavsett HD-index För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B För parningar med preliminärt kullindex under 100 skickas ett informationsbrev till uppfödaren

32 Ändring i hälsoprogrammet, nivå 3

33 Vad är en lämplig avelsstrategi? Olika förutsättningar i olika raser Selektionsintensiteten beror på vilka andra egenskaper som ingår i avelsmålet samt på populationsstrukturen Strategi för hur index ska användas behöver utarbetas Index för HD och ED bör inkluderas som en del i RAS Gör en konsekvensanalys innan restriktioner införs

34 Utvärdering av index i pilotraserna - Hur har index använts i avelsarbetet? Syfte Att utvärdera de avelsmässiga konsekvenserna av index för HD och ED i de 7 första pilotraserna Material I huvudsak data för hundar födda 2012 (2013) Jämfört med period före index. Senaste undersökningsresultatet för varje hund. Aktuellt/senaste index för varje hund.

35 Antal födda Numerär utveckling, antal födda hundar under perioden Berner sennenhund Rottweiler Flatcoated retriever Golden retriever Labrador retriever Jämthund Gråhund

36 Andel röntgade Andel HD-röntgade av födda, perioden % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Berner Rottweiler Flatcoated Golden Labrador Jämthund Gråhund sennen Serie1 72% 66% 60% 59% 61% 36% 36%

37 Andel (%) Fenotypisk trend för HD hos jämthund 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 A + B A B C D + E Linjär (A + B) Linjär (D + E) 0,

38 Andel (%) Fenotypisk trend för HD hos gråhund 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 A + B A B C D + E Linjär (A + B) Linjär (D + E) 0,

39 Genomsnittligt HD-index Inkluderar hundar med preliminärt kullindex för HD samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. Ras Antal Index HD SD Min Max Berner sennenhund ,8 8,5 66,4 113,8 Rottweiler ,4 9,2 66,2 116,6 Flatcoated retriever ,4 10,6 56,1 115,8 Golden retriever ,6 8,7 71,5 121,4 Labrador retriever ,2 9,5 65,3 118,5 Jämthund ,6 9,2 61,4 114,2 Gråhund ,5 11,6 66,5 121,4 Indikerar positiv utveckling över tid. Älghundsraserna högst medelvärden!

40 Spridning i HD-index för jämthund

41 Spridning i HD-index för gråhund

42 Medelfel HD-index hur säkra är skattningarna? Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för HD samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. Ras Antal Medelfel HD SD Min Max Berner sennenhund ,0 0,3 7,8 13 Rottweiler ,0 0,2 9,0 12,7 Flatcoated retriever ,0 0,3 9,0 13,5 Golden retriever ,8 0,3 6,5 12,6 Labrador retriever ,7 0,3 6,0 12,6 Jämthund 930 9,9 0,4 9,4 12,6 Gråhund ,1 0,4 9,7 12,7 Medelfelet påverkas av: - Arvbarheten för HD i respektive ras - Mängden information om HD-status hos släktingar

43 Avelsanvändning och HD-index - hänsyn till preliminärt kullindex? Genomsnittligt preliminärt kullindex för HD, antal och andel hundar med preliminärt kullindex samt kullindex under 100 Jämthund Födelseår Antal födda Antal med prel.index Andel med prel. index Genomsnitt prel. index Antal med prel. index under 100 Andel med prel. index under ,3% 102, ,3% ,0% 103, ,3% ,9% 103, ,7% Total/medel ,0% 103, ,0% Gråhund Födelseår Antal födda Antal med prel.index Andel med prel. index Genomsnitt prel. index Antal med prel. index under 100 Andel med prel. index under ,7% 102, ,1% ,6% 102, ,3% ,1% 103, ,0% Total/medel ,0% 102, ,0%

44 Preliminärt kullindex HD genomsnitt fördelat på HD-status Data omfattar hundar med preliminärt kullindex samt eget HD-resultat. Majoriteten av hundarna är födda under perioden 2013 till Jämthund Norsk älghund grå (gråhund) HD-grad Antal Andel Prel.index HD HD-index Antal Andel Prel.index HD HD-index A ,0% 104,0 106, ,8% 104,5 110,1 B ,7% 102,7 91, ,1% 102,2 94,1 C 55 5,9% 101,4 84, ,5% 101,9 84,3 D 19 2,0% 101,8 77,4 9 2,6% 103,2 80,1 E 3 0,3% 100,5 63,4 0 0,0% - - Visar på ett samband mellan hundens preliminära kullindex och dess HD-grad Hundar med HD-grad A kommer generellt ur kullar med högre preliminärt kullindex Litet underlag för hundar med måttlig eller grav HD

45 Preliminärt kullindex under/över 100 fördelning HD-status Jämthund HD-grad Preliminärt kullindex HD A B C D E Totalt Fria (A+B) HD (C+D+E) Andel HD (C+D+E) Under ,2% Över ,0% Gråhund HD-grad Preliminärt kullindex HD A B C D E Totalt Fria (A+B) HD (C+D+E) Andel HD (C+D+E) Under ,0% Över ,1% Risken för HD (grad C, D eller E) är större om kullen har ett preliminärt kullindex under 100.

46 Parningskombinationer HD och genomsnittligt preliminärt kullindex Jämthund Parningskombination Antal Andel Prel.index HD A*A ,4% 105,5 A*B eller B*A ,3% 98,9 B*B 66 1,2% 93,4 Någon förälder grad C 38 0,7% 98,4 Någon förälder grad D* 16 0,3% 98,0 * Ej i enlighet med SKKs regelverk

47 Parningskombinationer HD och genomsnittligt preliminärt kullindex Gråhund Parningskombination Antal Andel Prel.index HD A*A ,8% 107,0 A*B eller B*A ,3% 100,1 B*B 62 3,3% 92,1 Någon förälder grad C 69 3,6% 93,9 Någon förälder grad D 0 0,0% -

48 Andel röntgade Andel ED-röntgade av födda, perioden % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Berner sennen Rottweiler Golden Labrador Jämthund Serie1 74% 66% 58% 61% 17% Före 2005 finns under 100 röntgade hundar per år Fr o m 2009 finns runt röntgade per år (av födda årligen) Andel röntgade perioden är 33 %

49 Andel Fenotypisk trend för ED hos jämthund 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Fenotypisk trend ED, jämthund u.a. grad 1-3

50 Genomsnittligt ED-index Inkluderar hundar med preliminärt kullindex för ED samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. Ras Antal Index ED SD Min Max Berner sennenhund ,5 6,9 68,5 109,9 Rottweiler ,6 7,9 70,2 114,9 Golden retriever ,2 8,1 63,5 115,8 Labrador retriever ,7 7,7 57,3 110,4 Jämthund ,4 6,3 65,1 110,9 Indikerar positiv utveckling över tid

51 Spridning i ED-index för jämthund

52 Medelfel ED-index hur säkra är skattningarna? Materialet omfattar hundar med preliminärt kullindex för ED samt eget undersökningsresultat i SKKs databas. Ras Antal Medelfel HD SD Min Max Berner sennenhund ,4 0,3 8,1 12,2 Rottweiler ,5 0,2 8,5 12,8 Golden retriever ,6 0,3 7,3 12,8 Labrador retriever ,7 0,3 7,0 12,8 Jämthund ,7 0,3 11,2 14,1 Medelfelet påverkas av: - Arvbarheten för ED i respektive ras - Mängden information om ED-status hos släktingar

53 Avelsanvändning och ED-index - hänsyn till preliminärt kullindex? Genomsnittligt preliminärt kullindex för ED, antal och andel hundar med preliminärt kullindex samt kullindex under 100 Jämthund Födelseår Antal födda Antal med prel.index Andel med prel. index Genomsnitt prel. index Antal med prel. index under 100 Andel med prel. index under ,1% 101, ,6% ,0% 101, ,5% ,2% 101, ,4% Total/medel ,1% 101, %

54 Preliminärt kullindex ED genomsnitt fördelat på ED-status Data omfattar hundar med preliminärt kullindex samt eget ED-resultat. Majoriteten av hundarna är födda under perioden 2013 till Jämthund ED-grad Antal Andel Prel.index ED ED-index u.a ,3% 102,3 102,6 Grad ,2% 101,2 88,0 Grad ,3% 101,5 79,4 Grad ,2% 102,0 73,1

55 Preliminärt kullindex under/över 100 fördelning ED-status Jämthund ED-grad Preliminärt kullindex ED u.a Totalt ED (grad 1-3) Andel ED (grad 1-3) Under ,6% Över ,5% Risken för ED (grad 1-3) är större om kullen har ett preliminärt kullindex under 100.

56 Parningskombinationer ED och genomsnittligt preliminärt kullindex Jämthund Parningskombination Antal Andel Prel.index ED u.a. * u.a ,8% 102,4 u.a. * grad ,7% 94,8 u.a. * grad ,5% 91,6

57 Planer och förhoppningar för framtiden HD-/ED-index i fler raser, tidigast 2018 Karelsk björnhund tänkbar för HD-index, på gränsen antalsmässigt Mentalindex för fler raser (i första hand brukshundraserna) Utbyte av data mellan nordiska länder, skulle möjliggöra nordiska index Internationellt forskningsprojekt om avelsvärdering

58 Mer information på skk.se!

59 Informationsartikel om index

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm

Index för HD och ED - nu för fler raser. Sofia Malm Index för HD och ED - nu för fler raser Sofia Malm Indexutbildning, 16 april 2016 Pilotraser Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan

Läs mer

Avelsvärdering med index. Sofia Malm

Avelsvärdering med index. Sofia Malm Avelsvärdering med index Sofia Malm Vad tänker hon prata om idag? Vad är index? För vilka egenskaper? Varför skatta avelsvärden? Index för HD och ED Uppföljning index för berner sennen Index i avelsarbetet

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden ( för älghundsraserna)

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden ( för älghundsraserna) Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 (2013-2015 för älghundsraserna) Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Rottweiler Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen av index, som omfattar samtliga sju pilotraser. Sofia

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Flatcoated, golden och labrador retriever Denna presentation är ett komplement till den fullständiga utvärderingen av index, som omfattar

Läs mer

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet

Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Index för HD och ED Ett nytt verktyg i avelsarbetet Foto: Åsa Lindholm Sofia Malm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga defekterna hos hund Tillväxtrubbningar i skelettet, orsakar artros i leden

Läs mer

Index för HD och ED. Sofia Malm

Index för HD och ED. Sofia Malm Index för HD och ED Sofia Malm Index infördes år 2012 Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 - pilotraser Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan 2013 Ytterligare 13 indexraser

Läs mer

Avelsvärdering med index. Sofia Malm

Avelsvärdering med index. Sofia Malm Avelsvärdering med index Sofia Malm Utbildning för avelsfunktionärer, 11 november 2015 Befintliga indexraser avseende ledhälsa Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen sedan 2012 Jämthund

Läs mer

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index

12 januari 2016 kommer långhårig collie att få HD index 12 januari 2016 kommer långhårig collie att få index Både korthårs- och långhårscollie har som första raser Mentalindex. För korthårscollie är dock -index inte aktuellt för närvarande. Det är en jämförelsevis

Läs mer

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet

Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet Utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet under perioden 2012-2015 Genomförd av Sofia Malm, Avdelningen för avel och hälsa, 2016-12-13 Innehåll Bakgrund... 4 Förstudier avseende avelsvärdering av HD och

Läs mer

Index för bättre ledhälsa nu för fler raser!

Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! Sofia Malm, Avdelningen för avel och hälsa, SKK, 171026 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! I januari 2018

Läs mer

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning

Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Sofia Malm, 151013 Artikeln får fritt publiceras av ras- och specialklubbar på webbplats eller i tidning Index för bättre ledhälsa nu för fler raser! I januari 2016 införs index för, och i vissa raser

Läs mer

Index för HD och ED frågor och svar

Index för HD och ED frågor och svar www.skk.se/uppfödning 1 januari 2013 Index för HD och ED frågor och svar Vad uttrycker ett HD-/ED-index? Hur beräknas det? Och hur ska det användas i avelarbetet? Här finner du svar på dessa och många

Läs mer

Index för HD och ED frågor och svar

Index för HD och ED frågor och svar www.skk.se/uppfödning 3 januari 2012 Index för HD och ED frågor och svar Vad uttrycker ett HD-/ED-index? Hur beräknas det? Och hur ska det användas i avelarbetet? Här finner du svar på dessa och många

Läs mer

Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED

Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED Avelsvärdering med index mentalitet och HD/ED RAS/RUS-konferens SBK, Arlanda 2014-11-08 Katja Nilsson (en del bilder från Sofia Malm, SKK) Index i hundaveln Vad är det? För vilka egenskaper? Varför ska

Läs mer

Information om SKKs index för HD och ED

Information om SKKs index för HD och ED Information om SKKs index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande i många, framförallt storvuxna, hundraser. Trots mångåriga hälsoprogram orsakar dessa sjukdomar

Läs mer

Information om index för HD och ED

Information om index för HD och ED www.skk.se/uppfödning 1 januari 2013 Information om index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många hundraser. För ett effektivare avelsarbete för bättre

Läs mer

Information om index för HD och ED

Information om index för HD och ED www.skk.se/uppfödning 16 december 2011 Information om index för HD och ED Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande hos många hundraser. Svenska Kennelklubben inför skattning av

Läs mer

Avelsvärdering med index. Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU

Avelsvärdering med index. Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU Avelsvärdering med index Erling Strandberg, inst för husdjursgenetik, SLU Index i hundaveln Vad? Varför? Hur? Vad är index? Avel att välja de bästa hundarna till att bli föräldrar fast ännu hellre Att

Läs mer

Avelsarbete för bättre ledhälsa

Avelsarbete för bättre ledhälsa Avelsarbete för bättre ledhälsa Svenska Sennenhundklubbens Uppfödarkonferens 24 oktober 2010 Sofia Malm Inst. för husdjursgenetik, SLU Foto: Åsa Lindholm Vad är HD och ED? Två av de vanligaste ärftliga

Läs mer

Briardspecial extra nummer om HD-index

Briardspecial extra nummer om HD-index Briardspecial 2017 extra nummer om HD-index HÖFTLEDSDYSPLASI (HD) HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många storvuxna hundraser. Risken för att en hund

Läs mer

Information om SKK:s index för HD och ED

Information om SKK:s index för HD och ED Information om SKK:s index för HD och ED Text: Sofia Malm Höft- och armbågsledsdysplasi (HD och ED) är vanligt förekommande i många, framförallt storvuxna, hundraser. Trots mångåriga hälsoprogram orsakar

Läs mer

Nyhetsbrev från avelsrådet

Nyhetsbrev från avelsrådet Nyhetsbrev från avelsrådet Avelsrådet vill rikta ett varmt tack till avelsregionsansvariga för deras hängivna arbete att samla uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar i SShK till avelsregionsmöten

Läs mer

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD, eller höftledsdysplasi som förkortningen står för, är ett alltför vanligt problem i många storvuxna

Läs mer

Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C

Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C Skrivelse avseende avel med hundar diagnosticerade med HD-grad C Bakgrund till skrivelsen Under senare tid har ett flertal uppfödare av rasen staffordshire bullterrier anmälts till Länsstyrelsen (LS) i

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Avelsvärdering för HD och AD. Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU Avelsvärdering för HD och AD Sofia Lindberg Institutionen för husdjursgenetik, SLU HD och AD är kvantitativa egenskaper Påverkas av många olika gener. Inverkan av olika miljöfaktorer. Uppvisar kontinuerlig

Läs mer

Bakgrund till hela projektet

Bakgrund till hela projektet Mental & HD Index Bakgrund till hela projektet Långhår Korthår Briard, Bouvier och Vit herdehund Mentalt Sund Collie Syfte med projektet är att skapa ett verktyg för uppfödare som underlättar att föda

Läs mer

Rapport från projektarbete avseende cavalier. Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa

Rapport från projektarbete avseende cavalier. Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa Rapport från projektarbete avseende cavalier Helena Skarp och Sofia Malm SKK, Avdelningen för avel och hälsa Cavaliersällskapet, 18 september 2016 Vad tänker de prata om idag? Projektgruppens arbete -

Läs mer

avel för bättre höftleder

avel för bättre höftleder del 3 om höftledsdysplasi text & foto: Åsa Lindholm avel för bättre höftleder I tredje och sista delen i artikelserien om höftledsdysplasi handlar det om HD och avelsarbete. Om förekomsten av HD inom en

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa. Mall med exempel på olika program

Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa. Mall med exempel på olika program Utvärdering av åtgärder inom ramen för SKKs genetiska hälsoprogram för fysisk hälsa Mall med exempel på olika program Nivåer av hälsoprogram I första hand gäller utvärderingen hälsoprogram på nivå 2 med

Läs mer

Heritabilitetsskattningar och avelsvärderingsmetodik för kvantitativa egenskaper. Erling Strandberg Inst för husdjursgenetik, SLU

Heritabilitetsskattningar och avelsvärderingsmetodik för kvantitativa egenskaper. Erling Strandberg Inst för husdjursgenetik, SLU Heritabilitetsskattningar och avelsvärderingsmetodik för kvantitativa egenskaper Erling Strandberg Inst för husdjursgenetik, SLU Typ av eg. Bakgrund Fenotyper Exempel Kvalitativa Olika typer av egenskaper

Läs mer

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund. Avelsrådet Vit Herdehundklubb

Utvärdering hälsoprogram vit herdehund. Avelsrådet Vit Herdehundklubb Utvärdering hälsoprogram vit herdehund Avelsrådet Vit Herdehundklubb 2017-03-03 Kort historisk tillbakablick gällande HD/ED Redan i början av 1990-talet fokuserade de klubbar som föregick Vit Herdehundklubb

Läs mer

Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund

Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för Grosser Schweizer Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och medlemmar i Svenska Sennenhundklubben

Läs mer

HÖFTLEDSRÖNTGEN om avläsning och sedering

HÖFTLEDSRÖNTGEN om avläsning och sedering HÖFTLEDSRÖNTGEN om avläsning och sedering SKKs genetiska hälsoprogram mot höftledsdysplasi är ett av de äldsta inom organisationen. Idag svarar fyra röntgenavläsande veterinärer för att bedömningen av

Läs mer

Avelsplanering, med fokus på genetisk variation. Sofia Malm

Avelsplanering, med fokus på genetisk variation. Sofia Malm Avelsplanering, med fokus på genetisk variation Sofia Malm Avelskonferens SÄK, 12 augusti 2016 Hur bedrivs hundavel? Uppdelning i ett stort antal hundraser Många små populationer och subpopulationer Enskilda

Läs mer

RASAVELSSTRATEGI AVELSSTRATEGI FÖR KARELSK BJÖRNHUND SVENSKA BJÖRNHUNDKLUBBEN

RASAVELSSTRATEGI AVELSSTRATEGI FÖR KARELSK BJÖRNHUND SVENSKA BJÖRNHUNDKLUBBEN 2018-2022 RASAVELSSTRATEGI AVELSSTRATEGI FÖR KARELSK BJÖRNHUND SVENSKA BJÖRNHUNDKLUBBEN AVELSSTRATEGI FÖR KARELSK BJÖRNHUND 2018-2022 HISTORISK BAKGRUND OCH UTVECKLING. URSPRUNG. Dagens Karelska Björnhund

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Rasövergripande egenskapsvärden är värden som räknas ut enligt samma beräkningsmodell för alla raser.

Rasövergripande egenskapsvärden är värden som räknas ut enligt samma beräkningsmodell för alla raser. 1 Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige fick år 2015 som första klubb en sk 200-analys av rasens BPH-resultat. Rhodesian ridgeback är även den första ras för vilken 500 svenskfödda hundar finns beskrivna.

Läs mer

Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen

Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen Avels ut-värdering, kristallkulan och vågen Avelsframsteg görs om de genetiskt bästa hundarna väljs till avel. Enkelt! Klart slut! Alltsedan vi människor började föda upp djur så har vi haft önskemål om

Läs mer

Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie

Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie Syfte Ansökan om medel för fas 1 av projektet Mentalt sund collie Det övergripande syftet med projektet Mentalt sund collie är att utveckla certifieringssystemet Mentalt Sund Collie för att därigenom påverka

Läs mer

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10

Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Utvärdering av RAS 2010 American staffordshire terrier 2010-01-10 Nuläge (Kursiv text är hämtad från nuvarande RAS från 2007. Större delen av detta RAS skrevs 2004 men godkändes först 2007) I Sverige finns

Läs mer

Svenska Kennelklubbens HD-UTREDNING. Slutrapport SVENSKA KENNELKLUBBEN

Svenska Kennelklubbens HD-UTREDNING. Slutrapport SVENSKA KENNELKLUBBEN Svenska Kennelklubbens HD-UTREDNING Slutrapport SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Presentation av uppdraget och bakgrunden till utredningen... 5 Utredningens sammansättning...

Läs mer

Effekten av hälsoprogram avseende HD hos schäfer. Av Monica Henriksson Statistik David Lundgren/ Erik Vikström

Effekten av hälsoprogram avseende HD hos schäfer. Av Monica Henriksson Statistik David Lundgren/ Erik Vikström Effekten av hälsoprogram avseende HD hos schäfer Av Monica Henriksson Statistik David Lundgren/ Erik Vikström Historik. Höftledsdysplasi, fortsättningsvis benämnt HD, beskrevs första gången 1935 i USA,

Läs mer

VitaSvepet ATT TÄVLA MED NERVERNA UTANPÅ BILDSVEP FRÅN RASSPECIALEN 2015 MH SOM AVELSVERKTYG. Nr 2/2015. Medlemstidning för Vit Herdehundklubb

VitaSvepet ATT TÄVLA MED NERVERNA UTANPÅ BILDSVEP FRÅN RASSPECIALEN 2015 MH SOM AVELSVERKTYG. Nr 2/2015. Medlemstidning för Vit Herdehundklubb VitaSvepet Nr 2/2015 ATT TÄVLA MED NERVERNA UTANPÅ BILDSVEP FRÅN RASSPECIALEN 2015 MH SOM AVELSVERKTYG Medlemstidning för Vit Herdehundklubb Styrelsen Klubbens adress: Vit Herdehundklubb c/o Åberg Bärvägen

Läs mer

DOMARFÖRDELNING Örebro Läns Kennelklubb Ort: Askersund. Tillfällesnr: ALMGREN HANS Ring 7. Ras

DOMARFÖRDELNING Örebro Läns Kennelklubb Ort: Askersund. Tillfällesnr: ALMGREN HANS Ring 7. Ras 066 ALMGREN HANS Ring 7 Ras 50 AKITA JAPANESE AKITA Totalt rasen: 50 ALASKAN MALAMUTE ALASKAN MALAMUTE Bruks / Jaktklass Bruks / Jaktklass Totalt rasen: 5 JÄMTHUND SWEDISH ELKHOUND Totalt rasen: 55 KAI

Läs mer

DOMARFÖRDELNING Örebro Läns Kennelklubb Ort: Askersund. Tillfällesnr: ALMGREN HANS Ring 11. Ras

DOMARFÖRDELNING Örebro Läns Kennelklubb Ort: Askersund. Tillfällesnr: ALMGREN HANS Ring 11. Ras 066 ALMGREN HANS Ring Ras 9 ITALIENSK VINTHUND ITALIAN GREYHOUND Totalt rasen: 7 SALUKI SALUKI 6 Avelsklass 0 () Totalt rasen: 5 9 SKOTSK HJORTHUND SCOTTISH DEERHOUND Avelsklass () Totalt rasen: WHIPPET

Läs mer

POPULATION/ AVELSSTRUKTUR

POPULATION/ AVELSSTRUKTUR INLEDNING För att lättare kunna följa utvärderingen är följande dokument uppbyggt som vanligt på så sätt att mål och strategi är hämtat från senaste RAS (kursiv text). Därefter (efter varje stycke) följer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE UK har under 215 Genomfört 4 uppfödar/medlemsmöten i Katrineholm, Stockholm, Sundsvall och Göteborg. På dessa möten har huvudelen av diskusionerna handlat om ett eventuellt införande

Läs mer

Föreläsning SLBK MH som verktyg i RAS arbetet

Föreläsning SLBK MH som verktyg i RAS arbetet Föreläsning SLBK MH som verktyg i RAS arbetet Christer Lundberg 1 Rasspecifik Avelsstrategi (RAS) På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas

Läs mer

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare

Rasspecifik Avelsstrategi. Berner Sennenhund. Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Rasspecifik Avelsstrategi Berner Sennenhund Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete med uppfödare, täckhundsägare och hundägare Utvärdering av RAS 2010 Svenska Sennenhundklubben 2011-05-21

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30-12:00. Vaccinationskontroll även fredag 6/9 16:30-18:00.

Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30-12:00. Vaccinationskontroll även fredag 6/9 16:30-18:00. RINGFÖRDELNING Småland-Ölands Kennelklubb Nationell utställning i Öland Söndag 2019-09-08 Grupp 2, 4, 5, 6, 8, 10 _ Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30-12:00.

Läs mer

OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering.

OBS!!! Var ute i god tid - tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. RINGFÖRDELNING Småland-Ölands Kennelklubb, Nationell utställning på Öland Söndag 2017-09-03 Grupp 2, 4, 5, 6, 8, 10 _ Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 08:30-12:00.

Läs mer

Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram

Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram Ändring av hälsoprogrammet, HD för storpudel och utvärdering av tidigare hälsoprogram Fr.o.m. den 10 november 2014 har storpudel ett nytt hälsoprogram som innebär att föräldrarna till storpudelkullar måste

Läs mer

Pudelavel under 2000-talet uppdaterat 2017

Pudelavel under 2000-talet uppdaterat 2017 2017-04-11 Pudelavel under 2000-talet uppdaterat 2017 En översikt över hälsa och andra parametrar bl.a inavelsgrader och MH Svenska Pudelklubben firar 75 år under 2017 2017-04-11 1 Alla årtal är hundarnas

Läs mer

Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter

Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter Effektivare avel för jaktegenskaper hos engelsk setter av Per Arvelius En hunduppfödare strävar efter att välja de avelsdjur som nedärver önsvärda egenskaper till valparna. Eftersom många egenskaper påverkas

Läs mer

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa. FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09 Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27, 2012.03.10

Läs mer

PudelNytt. God Jul och Gott Nytt År. tillönskas alla medlemmar! Medlemstidning för Svenska Pudelklubben Nr 4/2015. Pudelnytt 1

PudelNytt. God Jul och Gott Nytt År. tillönskas alla medlemmar! Medlemstidning för Svenska Pudelklubben Nr 4/2015. Pudelnytt 1 PudelNytt Medlemstidning för Svenska Pudelklubben Nr 4/2015 God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar! Pudelnytt 1 2 Pudelnytt Utgiven av Svenska Pudelklubben associerad med Svenska Kennelklubben

Läs mer

SKK/AK nr

SKK/AK nr Sida 1/12 89-118 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Terese Holmquist, Katarina Petersson,

Läs mer

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande.

Kullstorleken håller sig runt 5 valpar, vilket får ses som ytterst tillfredsställande. Populationsstorlek, registreringssiffror Generellt ses fallande registreringssiffror och antalet registreringar under perioden ligger i genomsnitt på 1178. Detta till trots, är cocker spanieln en populär

Läs mer

Utvärdering RAS 2011 American Staffordshire terrier

Utvärdering RAS 2011 American Staffordshire terrier Utvärdering RAS 2011 American Staffordshire terrier För att lättare kunna följa utvärderingen är följande dokument uppbyggt på så sätt att mål och strategi är hämtade från senaste RAS (kursiv text). Därefter

Läs mer

SKK/AK nr

SKK/AK nr Sida 1/12 33-64 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,. Närvarande Ordinarie ledamöter: Bengt Pettersson (ordf.), Patrik Cederlöf (vice ordf.), Kerstin Andersson,

Läs mer

INLEDNING POPULATION/ AVELSSTRUKTUR. Mål

INLEDNING POPULATION/ AVELSSTRUKTUR. Mål INLEDNING För att lättare kunna följa utvärderingen är följande dokument uppbyggt på så sätt att mål och strategi är hämtat från senaste RAS (kursiv text). Därefter (efter varje stycke) följer kommentarer

Läs mer

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 27 januari 2018 Folket Park Orrskogen, Malung

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 27 januari 2018 Folket Park Orrskogen, Malung Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 27 januari 2018 Folket Park Orrskogen, Malung Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår utställning. Kontroll av vaccination

Läs mer

Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar

Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar Avelsrådets kommentarer till förslag på nya Avels- och Uppfödaretiska Regler för Sennenhundar Förändringarna av SShKs Avels- och Uppfödaretiska regler blir mycket omfattande enligt avelsrådets förslag.

Läs mer

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa.

FÖRSLAG! Varje uppfödare har ett ansvar för att dessa egenskaper bevaras och han/hon skall besitta erforderliga kunskaper om dessa. FÖRSLAG! Avels- och Uppfödaretiska Regler Fastställda på SShK:s årsmöte 1984.06.09 Reviderade på årsmöten, 1986.05.24, 90.06.14, 91.04.20, 92.05.23, 94.05.07, 95.05.13, 99.05.29, 2000.05.27, 2011.XX.XX

Läs mer

SKK/AK nr

SKK/AK nr Sida 1/9 128-149 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,. Närvarande Ordinarie ledamöter: Annica Uppström(ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta,

Läs mer

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi

Rysk Svart Terrier. Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Rasklubben för Rysk Svart Terrier. Förenklad rasspecifik avelsstrategi Förenklad rasspecifik avelsstrategi Rasklubben för Rysk Svart Terrier Författare: Carina Melanoz 2015-04-28 Rasspecifik avelsstrategi RAS för Rysk Svart Terrier 2/9 Innehåll Inledning... 3 Rasens ursprung

Läs mer

Mycket information i nyhetsbrevet.

Mycket information i nyhetsbrevet. Mycket information i nyhetsbrevet. Skickades ut med ett nyhetsbrev till alla medlemmar med e-postadress i Medlem Online. Från 170 mottagare inkommer 39 svar. För få svar! Puffade även för det på FB och

Läs mer

Tabeller för den late från Avelsdata.

Tabeller för den late från Avelsdata. Tabeller för den late från Avelsdata. Bilaga till SvBtks utvärdering av RAS-arbetet 200 BULLTERRIER: Registreringsstatistik Registreringsår: Antal reg/år 2005 2006 2007 2008 2009 200 Tikar (varav importer)

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Korthårig vorsteh Rasspecifik avelsstrategi RAS för Korthårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstratetgi som gäller för rasen / Källa: SKK Avelsstrategi (RAS) korthårig vorsteh Beskrivning

Läs mer

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Strategi - Rasklubben ska aktivt söka upp nya och äldre uppfödare som medlemmar till rasklubben.

Strategi - Rasklubben ska aktivt söka upp nya och äldre uppfödare som medlemmar till rasklubben. Utvärdering RAS 2012 American Staffordshire terrier För att lättare kunna följa utvärderingen är följande dokument uppbyggt på så sätt att mål och strategi är hämtade från senaste RAS (kursiv text). Därefter

Läs mer

UTVÄRDERING RAS 2013 FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

UTVÄRDERING RAS 2013 FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER UTVÄRDERING RAS 2013 FÖR AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Innehållsförteckning INLEDNING...2 POPULATION/ AVELSSTRUKTUR...2 Mål...2 Strategi...2 HÄLSA...4 Mål...4 Strategi...4 EXTERIÖR...7 Mål...7 Strategi...7

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén

Drever i SKKs avelsdata. Avelskonferens i Tällberg juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Drever i SKKs avelsdata Avelskonferens i Tällberg 17-18 juni 2016 Kjell Andersson Avelskommittén Antal registrerade drevervalpar per år 1990-2015 Importer kan visas fr.o.m. 2004 Kullstorlek för drever

Läs mer

Beräkning av mentalindex baserat på MH

Beräkning av mentalindex baserat på MH Beräkning av mentalindex baserat på MH Erling Strandberg, institutionen för husdjursgenetik, SLU. I studien ingick 12 bruksraser med MHuppgifter fram till september 2016. De 33 egenskaperna standardiserades

Läs mer

DOMARFÖRDELNING Tillfällesnr: Östergötlands Kennelklubb Ort: NORRKÖPING AHLMAN-STOCKMARI TAN Ring 12.

DOMARFÖRDELNING Tillfällesnr: Östergötlands Kennelklubb Ort: NORRKÖPING AHLMAN-STOCKMARI TAN Ring 12. 5 AHLMAN-STOCKMARI TAN Ring Ras 05 DOGUE DE BORDEAUX DOGUE DE BORDEAUX Totalt rasen: 5 07 BROHOLMER BROHOLMER Totalt rasen: 5 08 BULLMASTIFF BULLMASTIFF Totalt rasen: 6 HOVAWART HOVAWART Totalt rasen:

Läs mer

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning

Utvärdering av RAS. kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010. innan de används i avel. Lämplig ålder för hunden att genomföra MH-beskrivning Utvärdering av RAS kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 12-13 februari 2005. RAS-sammanställningen

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

VARFÖR GÖR HUNDEN PÅ DETTA VISET? Arv eller miljö?!

VARFÖR GÖR HUNDEN PÅ DETTA VISET? Arv eller miljö?! VARFÖR GÖR HUNDEN PÅ DETTA VISET? Arv eller miljö?! Nästan alla egenskaper påverkas av både arv och miljö även de mentala egenskaperna ARVBARHET uttryckes ofta i procent, och talar om hur stor den ärftliga

Läs mer

Utställnings PM: Tack för din anmälan till Nybro BKs HÖSTUTSTÄLLNING på NYBRO BRUKSHUNDKLUBB Lördagen 28 sepember 2019

Utställnings PM: Tack för din anmälan till Nybro BKs HÖSTUTSTÄLLNING på NYBRO BRUKSHUNDKLUBB Lördagen 28 sepember 2019 Utställnings PM: Tack för din anmälan till Nybro BKs HÖSTUTSTÄLLNING på NYBRO BRUKSHUNDKLUBB Lördagen 28 sepember 2019 Fika? Korv? Min-belopp 50:- 123 390 77 22 Nr-lapp: Din nr-lapp finns bifogad i annan

Läs mer

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben.

RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. RAS för Sveriges Nationalras Jämthunden. Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. 2013 2017 Foto: Imago Bo Fritzen 1 Innehållsförteckning Förankring Förankring inom SÄK och Svenska

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

Avelsvärden för får så tolkar du dem

Avelsvärden för får så tolkar du dem Avelsvärden för får så tolkar du dem Med den nya avelsvärderingen kan vi dels, göra bättre urval av livdjur i den enskilda besättningen, dels påverka utvecklingen av våra raser på nationell nivå. Avelsvärderna

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER

GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER GOLDEN RETRIEVERKLUBBEN AVELSPOLICY & AVELSSTRATEGIER 2011-2015 AVELSPOLICY Golden retrieverklubben har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt

Läs mer

Välkomna. till Sollentuna Rackethall Sollentuna. Östsvenska Terrierklubbens INOFFICIELLA UTSTÄLLNING

Välkomna. till Sollentuna Rackethall Sollentuna. Östsvenska Terrierklubbens INOFFICIELLA UTSTÄLLNING Välkomna till Sollentuna Rackethall Sollentuna Östsvenska Terrierklubbens INOFFICIELLA UTSTÄLLNING Lördagen den 28 februari 2015 Veterinärbesiktning/Vaccinationskontroll/ID-kontroll/Insläpp: 7.45-10.30

Läs mer

Colliebladet. Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr TEMA: Index Bättre än 100!

Colliebladet. Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr TEMA: Index Bättre än 100! Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 2-2016 TEMA: Index Bättre än 100! 1 INNEHÅLL Nummer 2-2016 TEMA: Index s 2 Innehållsförteckning s 21 Frågor och svar om mentalitet s 3 Inledning

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen

Rasspecifik avelsstrategi RAS för. Långhårig vorsteh. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Rasspecifik avelsstrategi RAS för Långhårig vorsteh Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelstrategi som gäller för rasen Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På Svenska Kennelklubbens

Läs mer

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010

Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Utvärdering av RAS, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2010 Svenska kennelklubben fastställde RAS vad gäller airedaleterrier vid sammanträdet i avelskommittén 2005-02-12/13. RAS-sammanställningen infördes

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 10 vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 153 LABRADOR RETRIEVER 72 JACK RUSSELL TERRIER 65 GOLDEN RETRIEVER 58 SHIH TZU 41 ROTTWEILER 36 MOPS 34 SHETLAND SHEEPDOG 33 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 32 BORDER

Läs mer

Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata

Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata Lathund hur man kan använda SKK Avelsdata Här kan du till exempel göra stamtavlor för tänkta parningar provparningar se inavelökningen i den tänkta kullen se samlade resultat för den enskilda hunden se

Läs mer

UTVÄRDERING AV PRA FÖR PAPILLON (år 2013)

UTVÄRDERING AV PRA FÖR PAPILLON (år 2013) UTVÄRDERING AV PRA FÖR PAPILLON (år 2013) Progressiv retinal atrofi, PRA, är en ärftlig ögonsjukdom som finns hos rasen papillon. Sjukdomsgången innebär en gradvis förtvining av retina (näthinnan) som

Läs mer

Kostnad parkering och katalog: 50:- Betala helst i förväg via swish: eller ha jämna pengar redo

Kostnad parkering och katalog: 50:- Betala helst i förväg via swish: eller ha jämna pengar redo PM till utställare Varmt välkomna till Degerforsbrukshundklubbs inofficiella utställning Lördagen den 23 februari i Dammängens Ridhus, Karlskoga Start av bedömningen 9.00 och 13.00 Vänligen observera att

Läs mer

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla

Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Rasspecifik avelsstrategi RAS för Strävhårig Vizsla Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen Källa: SKK Inledning Bakgrund Rasspecifik Avelsstrategi På

Läs mer