Informationsmöte ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities. Emina Pasic, Energimyndigheten Kristina Björnberg, Formas Rebecka Engström, VINNOVA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities. Emina Pasic, Energimyndigheten Kristina Björnberg, Formas Rebecka Engström, VINNOVA"

Transkript

1 Informationsmöte ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities Emina Pasic, Energimyndigheten Kristina Björnberg, Formas Rebecka Engström, VINNOVA

2 Ni som följer websändning live kan mejla frågor till

3 JPI Urban Europe Utlysningar Urban Europe Research Alliance Strategic Research and Innovation Agenda Samverkan mellan nationella program

4 ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities

5 Bakgrund The European Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) antogs av den EU i slutet av 2008, med syftet att få till en gemensam strategisk planering på EU nivå för att effektivare kunna nå de uppsatta målen 2020 och SET Planen har sju prioriterade områden, Smarta nät; Smarta städer och regioner; Vindenergi; Bioenergi; Kärnkraft; Solenergi och CCS för att påskynda en storskalig utbyggnad av koldioxidsnål teknik. Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation med total budget på ca 80 Mdr De 3 prioriteringarna inom H2020: Spetskompetens, Industriellt ledarskap, samhälleliga utmaningar samt

6 Bakgrund fort. De 7 utmaningarna i H2020: Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi Säker, ren och effektiv energi Smarta, gröna och integrerade transporter Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror Europa i en föränderlig värld - inkluderande innovativa och reflekterande samhällen Säkra samhällen säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

7 Allmänt Program utarbetats av Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe and the Smart Cities Member States Initiative (SC MSI) 12 länder och 17 finansiärer inkl EU KOM (H2020 program GA nr ) Utlysningsbudget ca 26 M 2- stegs process

8 Projektfinansiärer och Utlysningsbudget Country Agency Funding (3 years) Focus on stage of the research, development and innovation process* Innovation and implementation Applied research Strategic research Austria FFG 3.5 M XX XX X DGO6 0.3 M XX X X Belgium Innoviris 0.5 M XX XX X FNRS 0.2 M X X XX Cyprus RPF 0.2 M X X X Finland Tekes 1.1 M XX X Netherlands NWO 1.3 M X XX XX Norway RCN 2.0 M X X Portugal FCT 1.0 M X X XX Romania UEFISCDI 0.8 M X X X Spain CDTI 1.5 M X X Formas 1.5 M X XX XX Sweden Swedish Energy Agency 2.0 M XX XX X Vinnova 1.1 M XX X X Switzerland DETEC 2 M XX Turkey TÜBITAK 1.0 M X X X *For the definitions of strategic research, applied research and innovation and implementation used in this call text, please see Annex B.in the call text XX= The funding agency is primarily focused on funding research in this stage. X = The funding agency has the mandate to fund projects in this stage

9 Typ av projekt Syfte med utlysningen är att främja implementering, demonstration, innovation, test av integrerade koldioxidsnåla energi- och transportsystem i den urbana skalan. Innovation och implementering skall inkluderas i projekt. Innovations- och implementeringsprojekt kompletteras med tillämpade och strategiska urban forskningsaktiviteter. Tex. Pre-implementation: preparation of smart city implementation Implementation: demonstration of technology, tools, services, data or governance development in the area of smart cities Post-implementation: evaluation or monitoring of smart city implementation

10 Vem kan söka? Forskare, innovatörer, städer, kommuner, företag (stora och SME), fastighetsägare, entreprenörer (bygg, IKT, transport, mobilitet, m fl), energibolag, energi service företag, branschorganisationer, forskningsinstitut, konsumenter (testbäddar, intressenter som verkar inom hållbar stadsutveckling, urban- och trafikplanering mm) Projektkonsortiet måste ha minst 3 behöriga aktörer från minst 3 deltagande länder. Varje konsortie måste ha intresse och kompetens inom forskning, utveckling och /eller innovation. Deltagare från andra länder utanför programmet välkomnas - måste dock ha egen finansiering.

11 Tidplan 11 December 2014 Open call 17 March :00 CET Deadline Submission of pre-proposals March 2015 May 2015 May 2015 Eligibility check Meeting of Expert Panel to assess pre-proposals Invite applicants to submit full proposals 15 September :00 CET Deadline Submission of full proposals September 2015 November 2015 Eligibility check Meeting of Expert Panel to assess full proposals December 2015 Funding recommendation by the ENSCC Steering Committee December 2015 Announcement of results to Main Applicants December 2015-March 2016 National funding decisions and contracts completed Start of projects

12 Utlysningens temaområden: 1. Smart urban energy and mobility systems 2. Smart tools and services for integrated urban energy and transport systems 3. Smart data, big data 4. Smart governance and smart citizens

13 Bedömningsprocess 2 stegs förfarande: (1)steg projektskisser (2) steg fullständiga ansökningar Expertpanel - ca 50 projektförslag bjuds in till steg 2 - Projektbeslut skickas ut av ENSCC Utlysningssekretariatet - Varje projekt som rekommenderas måste ha påskrivet konsortieavtal före start av projektet.

14 Bedömningskriterier Kriterier markerade med (*)asterisk gäller endast fullansökningsfas. Excellence 5 Points Originality, innovativeness and contribution to new strategic knowledge and breakthrough implementation *) Appropriateness of conceptual approach *) Feasibility of aims and objectives of project Feasibility and suitability of project design and methods Handling of development risks Added value of European trans-national co-operation *) Impact 5 Points Fit to objectives and topics of the call text *) Extent to which the project is likely to be of value to user communities/cities e.g. by involving an appropriate number of partners across Europe *) (Market) potential of the project *) Suitability of proposed arrangements for disseminating and communicating outcomes of the project. Qualityand efficiency of the implementation 5 Points Value for money *) Appropriateness of costing Feasibility and appropriateness of timescale *) Suitability of expertise, balance of substantial contributions of members to project consortium *) Composition of consortium compared to the topics needs and European relevance *) Appropriateness of management arrangements for project Track record and/or other key expertise of consortium members Interdisciplinary and cross-sectorial collaboration *)

15 ENSCC vs. H2020 SC Lighthouse Projects ENSCC asks for an integration of different technologies and a human-centred approach. ENSCC targets smaller scale projects addressing small and middle sized cities and small scale testing ENSCC enables a preparation phase for Lighthouse projects for small and middle sized cities ENSCC invites projects with specific ambition for implementation, but invites the combination with research activities ENSCC potential complementary to large-scale Lighthouse projects

16 Samordning med JPI Urban Europe aktiviteter Access to JPI Urban Europe and a network of: Researchers Practitioners Stakeholders Experts in urban development Etc. Programme activities: Programme seminars Dissemination of results A central programme website Etc.

17 Mer information finns på websida: eller kontakta ENSCC Call Secretariat: Johannes Bockstefl FFG - Austrian Research Promotion Agency Telephone: Anke van der Made NWO Netherlands Organisation for Scientific Research Telephone: Kontakta NCP på Energimyndigheten, Vinnova, Formas ang. specifika nationella rutiner.

18 Hur ansöker man?

19 All information kommer att finnas tillgänglig fr o m 11/12 på Utlysningstext Ansökningsblanketter Bilagor Kalendarium med matchmaking events och liknande

20 Kontakter Sekretariat för utlysningen, kontaktas för frågor angående ansökan som helhet, blanketter, processen mm: Johannes Bockstefl FFG - Austrian Research Promotion Agency Telephone: Anke van der Made NWO Netherlands Organisation for Scientific Research Telephone: Nationella kontakter, kontaktas angående regler för nationell finansiering: Emina Pasic, Energimyndigheten Kristina Björnberg, Formas Rebecka Engström, VINNOVA

21 Informationsmöte om ERANET COFUND Smart Cities and Communities Den 24 November 2014

22 Finansiering Energymyndigheten avsatt 20 MSEK totalt ( ) Varje nationell forskning- och innovationsfinansiär beslutar om att stödja deltagande från sitt land Kontakta national contact points NCP ENSCC Nationella regler för stöd gäller! Energimyndigheten (SWEA) tillämpar Förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet (SFS 2008:761)

23 Hur går ansökan till? Steg 1: Skisser 17 mars 2015 = Sökanden = ENSCC Utlys. Sekr. = Energimyndigheten Pre- proposal Bedömning av skisser Rekommendation till sökanden Steg 2: fullständig ansökan 15 september 2015 Full proposal 15 september 2015 Nationell ansökan Bedömning av ansökningar (expertpanelen) Rekommendation till finansiärerna December Mars2016 Beredning av ansökningar Bedömning BESLUT

24 Energimyndighetensärskilda krav Energimyndigheten stöd kan gå till Företag (eller motsvarande), Städer, Kommuner, Intresseorganisationer, Branschorganisationer, Universitet, Tekniska högskolor och forskningsinstitut, m fl. Nationell ansökan lämnas in på svenska språket via E- kanalen:

25 Information om ENSCC utlysningen på Energimyndigheten

26 Nationell kontaktperson Energimyndigheten Contact person: Emina Pasic Tel:

27 Forskningsrådet Formas Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Forskning som finansieras ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och relevant för Formas ansvarsområden. Kristina Björnberg Forskningssekreterare, Formas Informationsmöte ENSCC, 24 november 2014

28 Utlysning ENSCC Smart Cities and Communities Formas handbok 2014 gäller i tillämpliga delar Bidragen får förvaltas av svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter med forskningsuppdrag. Projektledare (och medsökanden) måste ha avlagt doktorsexamen. För fullständiga ansökningar där finansiering söks från Formas måste en nationell budgetbilaga bifogas. I denna utlysning får man söka finansiering för mer än 150% sammanlagd arbetstid i projekten.

29 Samfinansiering och samverkan en förutsättning för finansiering i utlysningen Med näringslivet eller andra av samhällsbyggandets aktörer (t.ex. kommuner, landsting eller intresseorganisationer) Ett riktvärde för samfinansieringsandelen är 25 procent In kind (såsom arbetstid), kontanta medel, experimentkostnader, finansiering av samverkansdoktorander, exempelvis kommun- eller industridoktorander. EJ: Eventuella egna medel, kontanta eller in-kind, från universitet och forskningsinstitut kan inte räknas in i den begärda samfinansieringen. Detsamma gäller medel från andra statliga forskningsfinansiärer.

30 Forskningsrådet Formas För ytterligare info kontakta

31 VINNOVAs nationella regler för utlysningen Alla svenska organisationer (juridisk person) kan söka stöd från VINNOVA Stödnivå per part kan variera beroende på typ av organisation För projektets svenska del som helhet bidrar VINNOVA med max 50% av totala projektkostnader ska ses som indikation på att vi inte vill finansiera konsortier med endast forskningsorganisationer som svenska deltagare Se följande dokument: Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation För fullständiga ansökningar där finansiering söks från VINNOVA måste en nationell budgetbilaga bifogas.

32 För ytterligare info kontakta tel

33 Frågor? Ni som följer websändning live kan mejla frågor till

Nyfiken på. Eurostars

Nyfiken på. Eurostars Nyfiken på Eurostars Dagordning Välkomna Introduktion Karin Aase Eurostars Elisabet Nielsen Vittnesmål Martin Ryner från Vironova berättar PAUS Tips från en utvärderare Kjell Stenberg Supportkontoret Tuulikki

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet

EU:s sjunde ramprogram. Små och medelstora företag kan delta i hela programmet EU:s sjunde ramprogram Små och medelstora företag kan delta i hela programmet Programmet Kapacitet (Capacities): Research for the benefit of SMEs Avsett för low-tech/medium-tech SMF utan egen forskningskapacitet

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014

Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014 Välkommen till startmöte för svenska SEiSMiC! Färgfabriken den 21 augusti 2014 Dagens agenda en överblick o Pass 1: Välkommen, introduktion och motivation - Introduktion till SEiSMiC - Strategisk inramning

Läs mer

Plattformsmöte Vattenplattformen för Horisont 2020

Plattformsmöte Vattenplattformen för Horisont 2020 Plattformsmöte Vattenplattformen för Horisont 2020 Stockholm 2014-03-18 Välkommen och syfte med dagen Varför en nationell Vattenplattform? Förutsättningar för Vattenplattformen - Horisont 2020 - Den europeiska

Läs mer

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office

Horizon 2020. Umeå 2013-01-24. Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office Mobile:+46 70 5555 117 E-mail: lars.wikman@northsweden.eu Homepage: www.northsweden.eu Horizon 2020 Umeå 2013-01-24 Lars Wikman Senior adviser in European Affairs North Sweden European Office 20 Bil Innovation

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz

Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Lund 28 mars Clas Tegerstrand SusBiz Kort sammanfattning SME instrumentet riktar sig till alla typer av innovativa små och medelstora företag som har en stark ambition att utvecklas och växa internationellt

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014

Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014 Anpas sidfot 1. Klic Sidhu Infog 2. Krys du vill Observ sidnum syns i rediger presen Horisont 2020 Digital Säkerhet 18 november 2014 Anna Halldén och Johan Lindberg Internationella avdelningen, VINNOVA

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Digital agenda för Europa

Digital agenda för Europa Digital agenda för Europa Rapport Kristin Eriksson, utsänd från Sundsvalls kommun våren 2014 Mid Sweden European Office, Av Palmerston 3, B-1000 Brussels, Belgium Tel. +32 2 235 02 30 Fax. +32 2 503 15

Läs mer

Att utveckla, planera och skriva fram projekt

Att utveckla, planera och skriva fram projekt Att utveckla, planera och skriva fram projekt EU-kompetens Småland Blekinge September 2013 Eva-Lisa Ahnström, Blekinge Institute of Technology eva-lisa.ahnstrom@bth.se 1. Namn Vem är du? 2. Arbetar för?

Läs mer

Innovationssystem för en lärande bygd

Innovationssystem för en lärande bygd Innovationssystem för en lärande bygd rapport från en förstudie om att etablera ett nytt FoU-område inom EU s 6:e ramprogram på temat lärande bygd DENNA STUDIE ÄR FINANSIERAD AV Projektet har pågått under

Läs mer

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet

Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 Rörlighet befrämjar utvecklingen en utvärdering av programmet Strategisk mobilitet SSF-rapport nr 14 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-55-7

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 Cleantech & Innovations v/anders Krantz PwC Site Location and Incentives Services State & regional Tax Credits Economic Incentives Negotiation

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun

Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Extraresurs till Uthållig kommun Slutrapport Sida 1 av 16 Extraresurs till arbetsgruppen för programmet Uthållig kommun Undertecknad Tiberiu Kadar har fått uppdraget att arbeta som extraresurs i Trelleborgs

Läs mer

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1

Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013. Dan Andrée VINNOVA Bryssel. Bild 1 Horizon 2020: Hur kan regioner jobba med forskning och innovation? Bryssel 20 mars 2013 Dan Andrée VINNOVA Bryssel Bild 1 Horizon 2020 Vad är Horizon 2020? Innehåll Konsekvenser av och möjligheter i Horizon

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer