PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group"

Transkript

1 PMS Group

2 PMS Group En modern svensk fastighetskoncern A modern Swedish real estate group PRESENTATION

3 En kort inblick VÄLKOMMEN TILL PMS Group, en kommersiell fastighets koncern som investerar i och utvecklar kontors- och industri fastigheter i Sverige. Med denna presentation vill vi ge dig en kort inblick i vår inspirerande resa mot framtiden. Bolaget grundades 2004 av en grupp internationella investorer som tilltalades av Sveriges gynnsamma affärsklimat och pålitliga rättssystem. De insåg att det fanns en stor potential i den svenska fastighetsmarknaden och fokuserade på fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och starka långsiktiga hyresgäster. Det första förvärvet gjordes i april 2005 och idag värderas portföljens elva fastigheter till 1 miljard kr. Ambitionen är att genom ytterligare förvärv och aktiv fastighetsutveckling tredubbla detta värde inom fem år. ENGLISH A BRIEF INSIGHT Welcome to the PMS Group, a number of real estate companies with the business aim of acquiring and developing office and industrial properties in Sweden. With this presentation we would like to give you a brief insight into our inspiring journey to the future. The company was founded in 2004 by international investors who were well aware of the favourable Swedish business climate and reliable legal system. They realised the potential of the real estate market and focused on properties with strong long-term tenants and great possibilities for further development and future cash fl ow. The first acquisition was made in April 2005 and today the portfolio includes eleven properties with an estimated value of SEK 1 Billion. The aim is to triple this value in fi ve years time through further acquisitions and active property development.

4 Strategi och vision PMS GROUP H A R EN tydlig förvärvsstrategi som fokuserar på köp av styckefastigheter. Fastigheterna handplockas och det enskilda objektet ska vara lönsamt i sig. Förvärven föregås av en noggrann genomlysning där varje kvm och hyreskontrakt nagelfars. Denna strategi medverkar till att portföljen håller hög kvalitet rakt igenom. Även fastighetsutvecklingen följer en given färdriktning. Utgångs punkten är att beståndets fastigheter och lokaler utvecklas i samråd med hyresgästerna. Potentialen hos varje fastighet tillvaratas bäst genom att investeringsbesluten rimmar med hyresgästernas långsiktiga behov. Visionen är att bli ett av Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag. För att nå dit krävs en stabil värdegrund. Hos PMS Group består den av kompetens, kreativitet och lyhördhet. ENGLISH STRATEGY AND VISION The PMS Group has a clear acquisition strategy, focusing on selected properties. Each and every one shall be profi table. The quality of the portfolio is guaranteed through a process where each investment decision is preceded by a detailed study. The business development is carried out in close cooperation with the tenants. A long-term relationship ensures the best return on each single investment and provides increasing value for both parties. The vision is to become one of the most highly respected real estate groups in Sweden. The basis for this is a set of key values: competence, creativity and responsiveness.

5 Struktur och närvaro KONCERNEN HAR EN överskådlig bolagsstruktur Under moderbolaget PMS Investment AB lyder dels PMS Management AB där ledningen är anställd, dels PMS Holding AB och PMS Assets AB. De senare är holdingbolag i vilka kontors- respektive industrifastigheterna är placerade. Varje fastighet ligger i ett separat aktiebolag. Denna princip, att inte placera alla ägg i samma korg, syftar främst till att avgränsa det ekonomiska risktagandet. Daglig drift och skötsel är lagd på lokalt förankrade entreprenörer. Dessa styrs av PMS Group i nära samarbete med hyresgästerna. Ledningen i PMS Group är närvarande och tillgänglig för sina kunder. Regelbundna möten och avstämningar kompletteras med kvartalsvisa nyhetsbrev. ENGLISH GROUP STRUCTURE AND PRESENCE The group has a transparent structure. PMS Investment AB The parent company is PMS Investment Ltd. The management is employed by PMS Management Ltd and the offi ce and industrial properties are placed in two holding companies, PMS Holding Ltd and PMS Assets Ltd. Each property is a separate legal entity in order to minimize risks. The day-to-day maintenance is taken care of by local fi rms controlled by the PMS Group in close cooperation with the tenants. The PMS Group s management is present and available to their customers. They organise meetings to keep in line with the customers needs and requirements. A quarterly newsletter provides regular information. PMS Holding AB Gävle AB Landskrona AB Södertälje AB Motala AB Kista AB Jakobsberg AB PMS Assets AB Motala AB Bromma 1 AB Bromma 2 AB Älvsjö AB PMS Management AB Fruängen AB

6 Portfölj och nyckeltal FASTIGHETSPORTFÖLJEN BESTÅ R för närvarande av sju kontors- och fyra industrifastigheter. Sex ligger i Storstockholm och de övriga fem i Gävle, Södertälje, Motala och Landskrona. Antalet hyresgäster är cirka 100 och flertalet av de största kontrakten löper i ytterligare minst fem år. Några nyckeltal: Fastighetsvärde kvm 90 Mkr/år 1 miljard kr På de närmast följande sidorna redovisas kort information fastighet för fastighet. ENGLISH PORTFOLIO AND BUSINESS RATIO Today the portfolio consists of seven offi ces and four industrial properties. Six are located in and around Stockholm and the others are in Gävle, Södertälje, Motala and Landskrona. The number of tenants is about 100 and the majority of the most important leases run for fi ve years or more. Business ratio: Leasable area 130,000 sq. m. Rental income SEK 90 million/year Property value SEK 1 billion Some facts and fi gures for each building are presented on the following pages. Portfölj i förvärvsordning: The portfolio in order of acquisition: PMS Holding AB 1) Gävle, Drottninggatan 29 2) Södertälje, Turingegatan 24 3) Landskrona, Pilåkersgatan 32 4) Motala, Luxorgatan 1 5) Kista, Knarranäsgatan 13 6) Fruängen, Ellen Keys gata 2-4 7) Jakobsberg, Hästskovägen 88 PMS Assets AB 8) Motala, Luxorgatan 1 9) Bromma, Ranhammarsvägen 13 10) Bromma, Ulvsundavägen ) Älvsjö, Götalandsvägen 216 Motala: 4, 8 Landskrona: 3 Gävle: 1 Stockholm: 5, 6, 7, 9, 10, 11 Södertälje: 2

7 PMS HOLDING AB Gävle, Drottninggatan 29 Fastighetsbeteckning Norr 25:5 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 11,000 sq. m. Rental income 10 Mkr/år SEK 10 million/year Förvärvsdatum April 2005 Date of acquisition April 2005 Hyresgäst (exempel): Telia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Telia is leasing 6,400 sq. m. until the end of 2013.

8 PMS HOLDING AB Södertälje, Turingegatan 24 Fastighetsbeteckning Fjärilen 22 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 5,500 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Juni 2005 Date of acquisition June 2005 Hyresgäst (exempel): Astra hyr kvm t.o.m Tenant (example): Astra is leasing 5,500 sq. m. until the end of 2012.

9 PMS HOLDING AB Landskrona, Pilåkersgatan 32 Fastighetsbeteckning Lejonet 9 Property name Byggår 1953 Year built kvm Leaseable area 14,000 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Januari 2006 Date of acquisition January 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Kommunen hyr kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Landskrona Municipality is leasing 2,000 sq. m. until the end of 2014.

10 PMS HOLDING AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår 1970 Year built kvm Leaseable area 9,000 sq. m. Rental income 1,5 Mkr/år SEK 1,5 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Lernia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Lernia is leasing 1,000 sq. m. until the end of 2009.

11 PMS HOLDING AB Stockholm (Kista), Knarranäsgatan 13 Fastighetsbeteckning Knarranäs 8 Property name Byggår 1984 Year built kvm Leaseable area 3,000 sq. m. Rental income 5,0 Mkr/år SEK 5,0 million/year Förvärvsdatum September 2006 Date of acquisition September 2006 Hyresgäst (ex): Technia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Technia is leasing 1,400 sq. m. until the end of 2009.

12 PMS HOLDING AB Stockholm (Fruängen), Ellen Keys gata 2-4 Fastighetsbeteckning Barnfröken 1 Property name Byggår 1962, 1978, 1982 Year built kvm Leaseable area 4,400 sq. m. Rental income 8,5 MSEK/year SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Hägerstens kommun hyr 700 kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Hägersten Municipality is leasing 700 sq. m. until the end of 2011.

13 PMS HOLDING AB Jakobsberg, Hästskovägen 88 Fastighetsbeteckning Jakobsberg 2:2406 Property name Byggår 1950 Year built kvm Leaseable area 5,000 sq. m. Rental income 4,0 Mkr/år SEK 4,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Polisen hyr kvm t.o.m Stockholms Läns Landsting hyr kvm t.o.m Vägverket hyr 300 kvm t.o.m Tenant (example): The Swedish Police Service is leasing 1,000 sq. m. until the end of Stockholm County Council is leasing 1,150 sq. m. until the end of The Swedish Road Administration is leasing 300 sq. m. until the end of 2011.

14 PMS ASSETS AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 58,000 sq. m. Rental income 24,0 Mkr/år SEK 24,0 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Autoliv hyr kvm t.o.m Biltema hyr kvm t.o.m Kone Hissar hyr kvm t.o.m Tenant (example): Autoliv is leasing 13,500 sq. m. until the end of Biltema is leasing 8,900 sq. m. until the end of Kone Hissar is leasing 4,600 sq. m. until the end of 2011.

15 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ranhammarsv 13 Fastighetsbeteckning Glödlampan 3 Property name Byggår 1938, 1954 Year built kvm Leaseable area 2,750 sq. m. Rental income 2,2 Mkr/år SEK 2,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): A-Line hyr kvm t.o.m Tenant (example): A-line is leasing 1,700 sq. m. until the end of 2008.

16 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ulvsundav 108 Fastighetsbeteckning Elementet 8 Property name Byggår , 2002 Year built kvm Leaseable area 7,600 sq. m. Rental income 9,2 Mkr/år SEK 9,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): Nissan hyr kvm t.o.m Tenant (example): Nissan is leasing 3,000 sq. m. until the end of 2012.

17 PMS ASSETS AB Stockholm (Älvsjö), Götalandsv 216 Fastighetsbeteckning Prästgårdsängen 2 Property name Byggår 1986, 2006 Year built kvm Leaseable area 7,250 sq. m. Rental income 11,0 Mkr/år SEK 11,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): SATS hyr kvm t.o.m VI hyr kvm t.o.m Connect Hotell hyr kvm t.o.m Tenant (example): SATS is leasing 1,450 sq. m. until the end of VI is leasing 1,450 sq. m. until the end of Connect Hotel is leasing 2,450 sq. m. until the end of 2017.

18 Samarbetspartners och rådgivare PMS GROUP HAR nära och tät kontakt med ett antal välrenommerade samarbetspartners. Dessa fungerar som permanenta professionella rådgivare och anlitas vid förvärv och i samband med affärs- och fastighetsutveckling. ENGLISH PARTNERS AND ADVISORS The PMS Group maintains close relations with a number of reputed partners. They act as permanent professional advisors and are assigned to key activities such as acquisitions, management and development. Investering / Investment Temaplan Asset Management Christofer Salmén, Teknisk förvaltning / Technical service Juridik / Law Advokatfirman Vinge Bo Adrianzon, Lokalt förankrade bolag / Locally present companies Fastighetsvärdering / Property valuation NAI Svefa, DTZ, CB RE NAI Svefa: Jonas Åkerberg, PMS Group Finansiering & Skatt / Finance & Tax Ernst & Young Mikael Ikonen, Miljö & Teknik / Environment & Technology Tyréns Robert af Wetterstedt,

19 Bolagsledning TACK VA R E DEN nära kontakten med sina samarbetspartners har PMS Group en slimmad organisation. Företaget leds av Ilan Nir och Joachim Haas med tillsammans nästan 40 års erfarenhet av svensk och internationell fastighetsmarknad och ytterligare fem mycket kompetenta och starkt engagerade nyckelpersoner (för presentation, se kontaktuppgifter). Tillsammans bildar dessa ett lag väl kapabelt att förverkliga visionen. MANAGEMENT ENGLISH As a result of working with partners, the PMS Group has a lean organisation. The company is run by Mr Ilan Nir and Mr Joachim Haas with between them almost 40 years experience of Swedish and international real estate markets and a further five very competent and strongly committed key people (for a presentation, see contact details). Together they form a team fully capable of realising the company vision. Till vänster: Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. ENGLISH To the left: Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. Till höger: Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. To the right: Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group.

20 Kontaktuppgifter / Contact details PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm Operativ ledning / Management team, executives: Mr Ilan Nir Styrelsens ordförande / President, Chairman of the Board Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. Han har 18 års erfarenhet av investeringar på den internationella fastighetsmarknaden. Mr Nir är Honorärkonsul för Nepal i Israel. Han har suttit i ledningsgruppen för Ernst & Young Israel efter att de fusionerat med hans auktoriserade revisionsfirma, där han var en ledande delägare under tio år. Han har också haft olika befattningar inom bankmarknaden. Under de senaste fem åren har han suttit i styrelsen för bolag noterade på börserna i Israel och England. Mr Nir har en fil.kand. i ekonomi, redovisning och samhällsvetenskap. / Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Nir is the Honorary Consul of Nepal in Israel. He has 18 years experience of investments in the international real estate market. Mr Nir had been a member of the management team of Ernst & Young in Israel after the merger of his medium-sized CPA fi rm, where he served as the Managing Partner for 10 years. He has also served in various positions within the banking sector. During the last fi ve years Mr Nir has been on the board of directors of public companies listed on the stock exchanges in Israel and the UK. Mr Nir holds a bachelor s degree in Economics, Accounting and Political Science. Mr Joachim Haas VD PMS Investment AB / CEO of the PMS Investment Ltd Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. Haas har 18 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden. Han har suttit i ledande befattningar i de börsnoterade fastighetsbolagen Fabege och Näckebro AB och han har varit VD i Kungliga Tennishallen AB. Idag är han partner i Temaplan Asset Management. Haas är diplomerad marknadsekonom från IHM. / Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. He has 18 years experience of the real estate market in Sweden. He has held management positions in the listed companies Fabege Ltd and Näckebro Ltd. For three years he was the CEO of Kungliga Tennishallen Ltd in Stockholm. Today he is a partner of Temaplan Asset Management. Mr Haas holds a diploma from the IHM Business School.

21 Kontaktuppgifter / Contact details Övriga nyckelpersoner / Management team, other key people: Mr Avner Landau Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Landau (56) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han har varit styrelseordförande i ett av Israels största HR företag. Idag ägnar han sig åt privat affärsverksamhet och är mycket framgångsrik inom riskkapitalbranschen. Mr Landau har en fil.kand. i ekonomi och redovisning. / Mr Landau (56) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Landau has served as the CEO of one of Israel s largest human resources companies. Today he devotes himself to private business, including highly successful venture capital investments. Mr Landau holds a bachelor s degree in Economics and Accounting. Mr Michael Goldrat Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Goldrat (46) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han är direktör på Sheleg Textil, ett bolag som investerar i fastigheter och textil över hela världen och som är noterat på börsen Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Mr Goldrat har en kandidatexamen i matematik. / Mr Goldrat (46) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Goldrat is Director at Sheleg Textile, a listed company on the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), which invests in real estate and textiles worldwide. Mr Goldrat holds a master s degree in Mathematics. Ms Iris Even-Tov Finansdirektör / CFO Ms Even-Tov (37) har varit controller på Star-Night Technologies, noterat på TASE, och på Pilat Technologies International, också noterat på TASE samt på börsen AIM i London, en internationell marknadsplats för små tillväxtföretag. Ms Even-Tov har en fil.kand. i företagsekonomi och är auktoriserad revisor sedan / Ms Even-Tov (37) has previously been the Financial Controller at Star-Night Technologies, a listed company on the TASE, and at Pilat Technologies International, also a listed company on the TASE and on the London Stock Exchange s international market for smaller growing companies (AIM). Ms Even-Tov holds a bachelor s degree in Business and has been a CPA since Ms Orly Ozer Operativ chef / Styrelseordf. ass / COO / President s Assistant Ms Ozer (39) har varit Ilan Nirs assistent sedan 1995 och hon är för närvarande även operativ koncernchef. Hon har tidigare varit VD-assistent i en internationell försäkringsmäklarkoncern och haft administrativa befattningar på Ernst & Young Israel. Ms Ozer har en fil. kand. i Hebreiska språk. / Ms Ozer (39) has been the Personal Assistant to Mr Ilan Nir since 1995 and she is also currently COO of the PMS Group. Previously she had been the PA to the CEO of an international group, one of the largest insurance brokers in Israel, and had held administrative position at Ernst & Young Israel. Ms Ozer holds a bachelor s degree in Hebrew Language. Mr Christofer Salmén Fastighetschef / Property Manager Mr Salmén (25) ansvarar för driften av fastigheterna. Han är civilingenjör. / Mr Salmén (25) is responsible for the management of the properties. Mr Salmén holds a master s degree in Engineering.

22 Thank you for your time

23 PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck

21 februari 2017 Bilaga 1. Hans Biörck 21 februari 2017 Bilaga 1 Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: 2016 Aktieinnehav i Skanska*: 20,273 B-aktier privat och 666 B-aktier

Läs mer

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION

Global @dvisor. A Global @dvisory G@16 January 2011 WORRIES, DIRECTION and SATISFACTION Ipsos globala undersökning visar vad som oroar medborgare i 24 länder, om de anser att utvecklingen är på väg åt rätt håll och hur nöjda de är med utvecklingen där de bor. Global Worries, Direction, Satisfaction

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

The Ernst Rosén group

The Ernst Rosén group The Ernst Rosén group The head office of the Ernst Rosén Group. Operations and stategy The Ernst Rosén Group owns and manages real estate in the central areas of Gothenburg, Alingsås and Lerum. Showcased

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra?

Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Lagkrav på hållbarhetsrapportering Vad behöver ditt företag göra? Introduktion Sedan den 1 december 2016 är det lag på att svenska bolag över viss storlek måste upprätta en hållbarhetsrapport. Lagen ska

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE. FRIDAY 11 th January, 2013

LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE. FRIDAY 11 th January, 2013 LEOX HOLDING AB (publ) PRESS RELEASE FRIDAY 11 th January, 2013 SHAREHOLDERS APPROVE REVERSE MERGER BETWEEN LEOX HOLDING AB (SWEDEN) AND PATIENTTRAC INFORMATION TECHNOLOGY CORP (UNITED STATES) On Friday

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

25 februari 2016 Bilaga

25 februari 2016 Bilaga 25 februari 2016 Bilaga Information om föreslagna styrelsemedlemmar Hans Biörck Befattning: Ordförande Född: Sverige, 1951 Invald: Aktieinnehav i Skanska***: 16,668 B-aktier Trelleborg AB, ledamot LKAB,

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

THE ERNST ROSÉN GROUP

THE ERNST ROSÉN GROUP THE ERNST ROSÉN GROUP The head offi ce of the Ernst Rosén group. The Ernst Rosén group The Ernst Rosén Group consists of the parent company, Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB, and an operating subsidiary,

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015

ODIN Energi. Fondkommentar november 2015 ODIN Energi Fondkommentar november 2015 ODIN Offshore blir ODIN Energi Den 30 november 2015 fusionerades ODIN Maritim in i ODIN Offshore och ODIN Offshore bytte samtidigt namn till ODIN Energi. ODIN Energi

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2014-04-16 BESLUT Carlson Inc. FI Dnr 14-146 att. William A. Van Brunt 701 Carlson Parkway 55305 Minnetonka, Minnesota USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

GRAPHIC MANUAL LIFCO

GRAPHIC MANUAL LIFCO GRAPHIC MANUAL LOGOTYPE The logo can be used as positive or negative on dark background. Minimum exclusion area. COLOURS PRIMARY COLOUR: PMS: 3005C CMYK: 100 31 0 0 RGB: 0 119 200 COMPLEMENT COLOURS: PMS:

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

THE ERNST ROSÉN GROUP

THE ERNST ROSÉN GROUP THE ERNST ROSÉN GROUP ERNST ROSÉN ER GROUP er group Ernst Rosén manages and develops real estate in the central areas of Gothenburg, Alingsås and Lerum. Nääs Fabriker a highly-regarded business centre

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

KLUSTERMÖTE. Linköping Århundradets tillväxtchans landar i vår region när Ostlänken byggs fram till 2028.

KLUSTERMÖTE. Linköping Århundradets tillväxtchans landar i vår region när Ostlänken byggs fram till 2028. KLUSTERMÖTE Linköping 160229 Århundradets tillväxtchans landar i vår region när Ostlänken byggs fram till 2028. NY PROJEKTLEDARE SOFIA WALLBERG Bakgrund: BSc, MSc Political Science, Lundsoch Wiens universitet

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

High Coast/Kvarken Archipelago

High Coast/Kvarken Archipelago High Coast/Kvarken Archipelago Milly Lundstedt, WH coordinator High Coast County Administrative Board of Västernorrland The High Coast was declared a WH site in 2000. The site was extended to include the

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer