PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group"

Transkript

1 PMS Group

2 PMS Group En modern svensk fastighetskoncern A modern Swedish real estate group PRESENTATION

3 En kort inblick VÄLKOMMEN TILL PMS Group, en kommersiell fastighets koncern som investerar i och utvecklar kontors- och industri fastigheter i Sverige. Med denna presentation vill vi ge dig en kort inblick i vår inspirerande resa mot framtiden. Bolaget grundades 2004 av en grupp internationella investorer som tilltalades av Sveriges gynnsamma affärsklimat och pålitliga rättssystem. De insåg att det fanns en stor potential i den svenska fastighetsmarknaden och fokuserade på fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och starka långsiktiga hyresgäster. Det första förvärvet gjordes i april 2005 och idag värderas portföljens elva fastigheter till 1 miljard kr. Ambitionen är att genom ytterligare förvärv och aktiv fastighetsutveckling tredubbla detta värde inom fem år. ENGLISH A BRIEF INSIGHT Welcome to the PMS Group, a number of real estate companies with the business aim of acquiring and developing office and industrial properties in Sweden. With this presentation we would like to give you a brief insight into our inspiring journey to the future. The company was founded in 2004 by international investors who were well aware of the favourable Swedish business climate and reliable legal system. They realised the potential of the real estate market and focused on properties with strong long-term tenants and great possibilities for further development and future cash fl ow. The first acquisition was made in April 2005 and today the portfolio includes eleven properties with an estimated value of SEK 1 Billion. The aim is to triple this value in fi ve years time through further acquisitions and active property development.

4 Strategi och vision PMS GROUP H A R EN tydlig förvärvsstrategi som fokuserar på köp av styckefastigheter. Fastigheterna handplockas och det enskilda objektet ska vara lönsamt i sig. Förvärven föregås av en noggrann genomlysning där varje kvm och hyreskontrakt nagelfars. Denna strategi medverkar till att portföljen håller hög kvalitet rakt igenom. Även fastighetsutvecklingen följer en given färdriktning. Utgångs punkten är att beståndets fastigheter och lokaler utvecklas i samråd med hyresgästerna. Potentialen hos varje fastighet tillvaratas bäst genom att investeringsbesluten rimmar med hyresgästernas långsiktiga behov. Visionen är att bli ett av Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag. För att nå dit krävs en stabil värdegrund. Hos PMS Group består den av kompetens, kreativitet och lyhördhet. ENGLISH STRATEGY AND VISION The PMS Group has a clear acquisition strategy, focusing on selected properties. Each and every one shall be profi table. The quality of the portfolio is guaranteed through a process where each investment decision is preceded by a detailed study. The business development is carried out in close cooperation with the tenants. A long-term relationship ensures the best return on each single investment and provides increasing value for both parties. The vision is to become one of the most highly respected real estate groups in Sweden. The basis for this is a set of key values: competence, creativity and responsiveness.

5 Struktur och närvaro KONCERNEN HAR EN överskådlig bolagsstruktur Under moderbolaget PMS Investment AB lyder dels PMS Management AB där ledningen är anställd, dels PMS Holding AB och PMS Assets AB. De senare är holdingbolag i vilka kontors- respektive industrifastigheterna är placerade. Varje fastighet ligger i ett separat aktiebolag. Denna princip, att inte placera alla ägg i samma korg, syftar främst till att avgränsa det ekonomiska risktagandet. Daglig drift och skötsel är lagd på lokalt förankrade entreprenörer. Dessa styrs av PMS Group i nära samarbete med hyresgästerna. Ledningen i PMS Group är närvarande och tillgänglig för sina kunder. Regelbundna möten och avstämningar kompletteras med kvartalsvisa nyhetsbrev. ENGLISH GROUP STRUCTURE AND PRESENCE The group has a transparent structure. PMS Investment AB The parent company is PMS Investment Ltd. The management is employed by PMS Management Ltd and the offi ce and industrial properties are placed in two holding companies, PMS Holding Ltd and PMS Assets Ltd. Each property is a separate legal entity in order to minimize risks. The day-to-day maintenance is taken care of by local fi rms controlled by the PMS Group in close cooperation with the tenants. The PMS Group s management is present and available to their customers. They organise meetings to keep in line with the customers needs and requirements. A quarterly newsletter provides regular information. PMS Holding AB Gävle AB Landskrona AB Södertälje AB Motala AB Kista AB Jakobsberg AB PMS Assets AB Motala AB Bromma 1 AB Bromma 2 AB Älvsjö AB PMS Management AB Fruängen AB

6 Portfölj och nyckeltal FASTIGHETSPORTFÖLJEN BESTÅ R för närvarande av sju kontors- och fyra industrifastigheter. Sex ligger i Storstockholm och de övriga fem i Gävle, Södertälje, Motala och Landskrona. Antalet hyresgäster är cirka 100 och flertalet av de största kontrakten löper i ytterligare minst fem år. Några nyckeltal: Fastighetsvärde kvm 90 Mkr/år 1 miljard kr På de närmast följande sidorna redovisas kort information fastighet för fastighet. ENGLISH PORTFOLIO AND BUSINESS RATIO Today the portfolio consists of seven offi ces and four industrial properties. Six are located in and around Stockholm and the others are in Gävle, Södertälje, Motala and Landskrona. The number of tenants is about 100 and the majority of the most important leases run for fi ve years or more. Business ratio: Leasable area 130,000 sq. m. Rental income SEK 90 million/year Property value SEK 1 billion Some facts and fi gures for each building are presented on the following pages. Portfölj i förvärvsordning: The portfolio in order of acquisition: PMS Holding AB 1) Gävle, Drottninggatan 29 2) Södertälje, Turingegatan 24 3) Landskrona, Pilåkersgatan 32 4) Motala, Luxorgatan 1 5) Kista, Knarranäsgatan 13 6) Fruängen, Ellen Keys gata 2-4 7) Jakobsberg, Hästskovägen 88 PMS Assets AB 8) Motala, Luxorgatan 1 9) Bromma, Ranhammarsvägen 13 10) Bromma, Ulvsundavägen ) Älvsjö, Götalandsvägen 216 Motala: 4, 8 Landskrona: 3 Gävle: 1 Stockholm: 5, 6, 7, 9, 10, 11 Södertälje: 2

7 PMS HOLDING AB Gävle, Drottninggatan 29 Fastighetsbeteckning Norr 25:5 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 11,000 sq. m. Rental income 10 Mkr/år SEK 10 million/year Förvärvsdatum April 2005 Date of acquisition April 2005 Hyresgäst (exempel): Telia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Telia is leasing 6,400 sq. m. until the end of 2013.

8 PMS HOLDING AB Södertälje, Turingegatan 24 Fastighetsbeteckning Fjärilen 22 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 5,500 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Juni 2005 Date of acquisition June 2005 Hyresgäst (exempel): Astra hyr kvm t.o.m Tenant (example): Astra is leasing 5,500 sq. m. until the end of 2012.

9 PMS HOLDING AB Landskrona, Pilåkersgatan 32 Fastighetsbeteckning Lejonet 9 Property name Byggår 1953 Year built kvm Leaseable area 14,000 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Januari 2006 Date of acquisition January 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Kommunen hyr kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Landskrona Municipality is leasing 2,000 sq. m. until the end of 2014.

10 PMS HOLDING AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår 1970 Year built kvm Leaseable area 9,000 sq. m. Rental income 1,5 Mkr/år SEK 1,5 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Lernia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Lernia is leasing 1,000 sq. m. until the end of 2009.

11 PMS HOLDING AB Stockholm (Kista), Knarranäsgatan 13 Fastighetsbeteckning Knarranäs 8 Property name Byggår 1984 Year built kvm Leaseable area 3,000 sq. m. Rental income 5,0 Mkr/år SEK 5,0 million/year Förvärvsdatum September 2006 Date of acquisition September 2006 Hyresgäst (ex): Technia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Technia is leasing 1,400 sq. m. until the end of 2009.

12 PMS HOLDING AB Stockholm (Fruängen), Ellen Keys gata 2-4 Fastighetsbeteckning Barnfröken 1 Property name Byggår 1962, 1978, 1982 Year built kvm Leaseable area 4,400 sq. m. Rental income 8,5 MSEK/year SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Hägerstens kommun hyr 700 kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Hägersten Municipality is leasing 700 sq. m. until the end of 2011.

13 PMS HOLDING AB Jakobsberg, Hästskovägen 88 Fastighetsbeteckning Jakobsberg 2:2406 Property name Byggår 1950 Year built kvm Leaseable area 5,000 sq. m. Rental income 4,0 Mkr/år SEK 4,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Polisen hyr kvm t.o.m Stockholms Läns Landsting hyr kvm t.o.m Vägverket hyr 300 kvm t.o.m Tenant (example): The Swedish Police Service is leasing 1,000 sq. m. until the end of Stockholm County Council is leasing 1,150 sq. m. until the end of The Swedish Road Administration is leasing 300 sq. m. until the end of 2011.

14 PMS ASSETS AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 58,000 sq. m. Rental income 24,0 Mkr/år SEK 24,0 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Autoliv hyr kvm t.o.m Biltema hyr kvm t.o.m Kone Hissar hyr kvm t.o.m Tenant (example): Autoliv is leasing 13,500 sq. m. until the end of Biltema is leasing 8,900 sq. m. until the end of Kone Hissar is leasing 4,600 sq. m. until the end of 2011.

15 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ranhammarsv 13 Fastighetsbeteckning Glödlampan 3 Property name Byggår 1938, 1954 Year built kvm Leaseable area 2,750 sq. m. Rental income 2,2 Mkr/år SEK 2,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): A-Line hyr kvm t.o.m Tenant (example): A-line is leasing 1,700 sq. m. until the end of 2008.

16 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ulvsundav 108 Fastighetsbeteckning Elementet 8 Property name Byggår , 2002 Year built kvm Leaseable area 7,600 sq. m. Rental income 9,2 Mkr/år SEK 9,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): Nissan hyr kvm t.o.m Tenant (example): Nissan is leasing 3,000 sq. m. until the end of 2012.

17 PMS ASSETS AB Stockholm (Älvsjö), Götalandsv 216 Fastighetsbeteckning Prästgårdsängen 2 Property name Byggår 1986, 2006 Year built kvm Leaseable area 7,250 sq. m. Rental income 11,0 Mkr/år SEK 11,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): SATS hyr kvm t.o.m VI hyr kvm t.o.m Connect Hotell hyr kvm t.o.m Tenant (example): SATS is leasing 1,450 sq. m. until the end of VI is leasing 1,450 sq. m. until the end of Connect Hotel is leasing 2,450 sq. m. until the end of 2017.

18 Samarbetspartners och rådgivare PMS GROUP HAR nära och tät kontakt med ett antal välrenommerade samarbetspartners. Dessa fungerar som permanenta professionella rådgivare och anlitas vid förvärv och i samband med affärs- och fastighetsutveckling. ENGLISH PARTNERS AND ADVISORS The PMS Group maintains close relations with a number of reputed partners. They act as permanent professional advisors and are assigned to key activities such as acquisitions, management and development. Investering / Investment Temaplan Asset Management Christofer Salmén, Teknisk förvaltning / Technical service Juridik / Law Advokatfirman Vinge Bo Adrianzon, Lokalt förankrade bolag / Locally present companies Fastighetsvärdering / Property valuation NAI Svefa, DTZ, CB RE NAI Svefa: Jonas Åkerberg, PMS Group Finansiering & Skatt / Finance & Tax Ernst & Young Mikael Ikonen, Miljö & Teknik / Environment & Technology Tyréns Robert af Wetterstedt,

19 Bolagsledning TACK VA R E DEN nära kontakten med sina samarbetspartners har PMS Group en slimmad organisation. Företaget leds av Ilan Nir och Joachim Haas med tillsammans nästan 40 års erfarenhet av svensk och internationell fastighetsmarknad och ytterligare fem mycket kompetenta och starkt engagerade nyckelpersoner (för presentation, se kontaktuppgifter). Tillsammans bildar dessa ett lag väl kapabelt att förverkliga visionen. MANAGEMENT ENGLISH As a result of working with partners, the PMS Group has a lean organisation. The company is run by Mr Ilan Nir and Mr Joachim Haas with between them almost 40 years experience of Swedish and international real estate markets and a further five very competent and strongly committed key people (for a presentation, see contact details). Together they form a team fully capable of realising the company vision. Till vänster: Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. ENGLISH To the left: Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. Till höger: Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. To the right: Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group.

20 Kontaktuppgifter / Contact details PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm Operativ ledning / Management team, executives: Mr Ilan Nir Styrelsens ordförande / President, Chairman of the Board Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. Han har 18 års erfarenhet av investeringar på den internationella fastighetsmarknaden. Mr Nir är Honorärkonsul för Nepal i Israel. Han har suttit i ledningsgruppen för Ernst & Young Israel efter att de fusionerat med hans auktoriserade revisionsfirma, där han var en ledande delägare under tio år. Han har också haft olika befattningar inom bankmarknaden. Under de senaste fem åren har han suttit i styrelsen för bolag noterade på börserna i Israel och England. Mr Nir har en fil.kand. i ekonomi, redovisning och samhällsvetenskap. / Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Nir is the Honorary Consul of Nepal in Israel. He has 18 years experience of investments in the international real estate market. Mr Nir had been a member of the management team of Ernst & Young in Israel after the merger of his medium-sized CPA fi rm, where he served as the Managing Partner for 10 years. He has also served in various positions within the banking sector. During the last fi ve years Mr Nir has been on the board of directors of public companies listed on the stock exchanges in Israel and the UK. Mr Nir holds a bachelor s degree in Economics, Accounting and Political Science. Mr Joachim Haas VD PMS Investment AB / CEO of the PMS Investment Ltd Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. Haas har 18 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden. Han har suttit i ledande befattningar i de börsnoterade fastighetsbolagen Fabege och Näckebro AB och han har varit VD i Kungliga Tennishallen AB. Idag är han partner i Temaplan Asset Management. Haas är diplomerad marknadsekonom från IHM. / Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. He has 18 years experience of the real estate market in Sweden. He has held management positions in the listed companies Fabege Ltd and Näckebro Ltd. For three years he was the CEO of Kungliga Tennishallen Ltd in Stockholm. Today he is a partner of Temaplan Asset Management. Mr Haas holds a diploma from the IHM Business School.

21 Kontaktuppgifter / Contact details Övriga nyckelpersoner / Management team, other key people: Mr Avner Landau Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Landau (56) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han har varit styrelseordförande i ett av Israels största HR företag. Idag ägnar han sig åt privat affärsverksamhet och är mycket framgångsrik inom riskkapitalbranschen. Mr Landau har en fil.kand. i ekonomi och redovisning. / Mr Landau (56) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Landau has served as the CEO of one of Israel s largest human resources companies. Today he devotes himself to private business, including highly successful venture capital investments. Mr Landau holds a bachelor s degree in Economics and Accounting. Mr Michael Goldrat Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Goldrat (46) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han är direktör på Sheleg Textil, ett bolag som investerar i fastigheter och textil över hela världen och som är noterat på börsen Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Mr Goldrat har en kandidatexamen i matematik. / Mr Goldrat (46) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Goldrat is Director at Sheleg Textile, a listed company on the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), which invests in real estate and textiles worldwide. Mr Goldrat holds a master s degree in Mathematics. Ms Iris Even-Tov Finansdirektör / CFO Ms Even-Tov (37) har varit controller på Star-Night Technologies, noterat på TASE, och på Pilat Technologies International, också noterat på TASE samt på börsen AIM i London, en internationell marknadsplats för små tillväxtföretag. Ms Even-Tov har en fil.kand. i företagsekonomi och är auktoriserad revisor sedan / Ms Even-Tov (37) has previously been the Financial Controller at Star-Night Technologies, a listed company on the TASE, and at Pilat Technologies International, also a listed company on the TASE and on the London Stock Exchange s international market for smaller growing companies (AIM). Ms Even-Tov holds a bachelor s degree in Business and has been a CPA since Ms Orly Ozer Operativ chef / Styrelseordf. ass / COO / President s Assistant Ms Ozer (39) har varit Ilan Nirs assistent sedan 1995 och hon är för närvarande även operativ koncernchef. Hon har tidigare varit VD-assistent i en internationell försäkringsmäklarkoncern och haft administrativa befattningar på Ernst & Young Israel. Ms Ozer har en fil. kand. i Hebreiska språk. / Ms Ozer (39) has been the Personal Assistant to Mr Ilan Nir since 1995 and she is also currently COO of the PMS Group. Previously she had been the PA to the CEO of an international group, one of the largest insurance brokers in Israel, and had held administrative position at Ernst & Young Israel. Ms Ozer holds a bachelor s degree in Hebrew Language. Mr Christofer Salmén Fastighetschef / Property Manager Mr Salmén (25) ansvarar för driften av fastigheterna. Han är civilingenjör. / Mr Salmén (25) is responsible for the management of the properties. Mr Salmén holds a master s degree in Engineering.

22 Thank you for your time

23 PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2008 ICM Kungsholms AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2008 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet. Årsredovisning

Läs mer

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ)

Report and proposals of the nomination committee of Auriant Mining AB (publ) Appendix 2 Board of directors of Auriant Mining AB, reg. no. 556659-4833 (the Company ) proposal on allocation on allocation of profit/loss for 2014 (item 8b in the notice) The board of directors and the

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm

Jonas Sahlström Art Director. jonas@sahlstrom.se www.sahlstrom.se 0732-55 61 46 08-714 53 81. Folkungagatan 86 A 116 22 Stockholm Tidningar/broschyrer Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Strömberg: ibit SL: SLdirekt Special SL: prenumerationsfolder SL: Konsten i tunnelbanan Nordic Financial

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE

PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE PROLOGIS SVERIGE ER LOKALA PARTNER FÖR GLOBAL HANDEL PROLOGIS SWEDEN YOUR LOCAL PARTNER TO GLOBAL TRADE VI ERBJUDER UTRYMME FÖR ERA IDÉER TILLVÄXT BEHÖVER UTRYMME speciellt där utrymmet är begränsat. Prologis

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013

Stokab annual report 2013 «1. Annual Report 2013 Stokab annual report 2013 «1 Annual Report 2013 2» Stokab annual report 2013 Who We Are Stokab is owned by the City of Stockholm and lays the foundation for IT use in Stockholm by providing a passive fibre-optic

Läs mer

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond 2011 Stiftelsens ordförande 1960 Jacob Wallenberg, grundare 1978 Gunnar Lagergren 1981 Peder Bonde 1998 Peter Wallenberg Jr 2009 Peder Wachtmeister 2

Läs mer

DSB SOV. Company Description. Issuer DSB SOV 3 year SEK 300 million. Senior Unsecured Bond. June 2013

DSB SOV. Company Description. Issuer DSB SOV 3 year SEK 300 million. Senior Unsecured Bond. June 2013 DSB SOV Company Description June 2013 Issuer DSB SOV 3 year SEK 300 million Senior Unsecured Bond Table of Contents 1. Company Data 3 2. Definitions 4 3. Executive Summary 4 4. Danish Market structure

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR 2012/2013 Främst i Sverige / Sweden s premiere schools FRÄMST I SVERIGE Viktor Rydberg Gymnasium har en uttalad ambition att höja nivån på svensk gymnasieutbildning. Vi

Läs mer

Press-kit. Press-kit

Press-kit. Press-kit Konfidentiell och intern information; TechTeam Global, Inc. 2007 1 PROGRAM... 3 1.1 PRESSKONFERENS... 3 1.2 TELEFONKONFERENS... 3 2 UPPGIFTER OM TALARNA... 4 3 TAL... 6 3.1 CHRISTOPH NEUT... 6 3.2 CHARLOTTE

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR THE VIKTOR RYDBERG SCHOOLS FOUNDATION 2013/2014 Ledningen har ordet / Words from management Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor drivs utifrån tanken att vetenskap och konst

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc.

2 kap. Medelstilldelning och pensionsutbetalningar m.m. Chapter 2. Allocation of assets and pension payments, etc. LAG (2000:192) OM ALLMÄNNA PENSIONSFONDER (AP FONDER) THE NATIONAL PENSION INSURANCE FUNDS (AP FUNDS) ACT (SFS 2000:192) FÖRSTA AVDELNINGEN FIRST PART 1 kap. Inledande bestämmelser Chapter 1. Introductory

Läs mer

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market

Läs mer

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen

Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management Education Possibilities in the Nordic Countries Version - 12.06.2006 Åsa Franzén Håkon Kvåle Gissinger Tore I Haugen Facility Management, Education Alternatives in the Nordic Countries

Läs mer

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB

Årsredovisning 2006. Svenska Kommun Försäkrings AB Årsredovisning 2006 Svenska Kommun Försäkrings AB Mot nya högre höjder. Innehåll Slussarna i Trollhättan VD har ordet 5 Försäkringar som vi erbjuder 6 Förvaltningsberättelse 8 Kommuner som ingår 10 Femårsöversikt

Läs mer

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE

The Tenant Way VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE. Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster KANDIDATARBETE The Tenant Way Fastighetsbolags strategiska arbetssätt avseende kommersiella hyresgäster VICTOR ANDERSSON ROBERT WOODBRIDGE KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn

Läs mer

GREEN SOLUTIONS VOL 7 FROM SWEDEN 2015 AND THE NORDIC COUNTRIES. Your chance to find investments in Nordic cleantech

GREEN SOLUTIONS VOL 7 FROM SWEDEN 2015 AND THE NORDIC COUNTRIES. Your chance to find investments in Nordic cleantech GREEN VOL 7 SOLUTIONS FROM SWEDEN 2015 AND THE NORDIC COUNTRIES Your chance to find investments in Nordic cleantech HOT 50 SWEDEN S HOTTEST CLEANTECH COMPANIES Price: 20 THIS ARTICLE WAS PAID FOR BY SSG

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 98 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den Svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50 %

Läs mer

Årsredovisning Annual Accounts

Årsredovisning Annual Accounts Årsredovisning Annual Accounts 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 12 Tilläggsupplysningar 14 Content The Administration Report 6 Income Statement 9 Balance Sheet 12

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND S China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2012-08-29 1 2 Smålands Shanghaikontor Kontoransvarig: Wang Zhi Mobil (sv): 070-2541003 Mobil (cn): +86-13472410475 zhi.wang@rfkl.se 3 4

Läs mer

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK

UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK UniLinks studieresa till Bryssel 2014 BESÖK AV SAMARBETANDE LÄROSÄTEN INOM UNILINK 2 studieresa studieresa 3 Förord Den 17 till 19 september gav sig 19 entusiastiska medlemmar från lärosäten inom Unilink

Läs mer