PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PMS Group PRESENTATION. En modern svensk fastighetskoncern. A modern Swedish real estate group"

Transkript

1 PMS Group

2 PMS Group En modern svensk fastighetskoncern A modern Swedish real estate group PRESENTATION

3 En kort inblick VÄLKOMMEN TILL PMS Group, en kommersiell fastighets koncern som investerar i och utvecklar kontors- och industri fastigheter i Sverige. Med denna presentation vill vi ge dig en kort inblick i vår inspirerande resa mot framtiden. Bolaget grundades 2004 av en grupp internationella investorer som tilltalades av Sveriges gynnsamma affärsklimat och pålitliga rättssystem. De insåg att det fanns en stor potential i den svenska fastighetsmarknaden och fokuserade på fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och starka långsiktiga hyresgäster. Det första förvärvet gjordes i april 2005 och idag värderas portföljens elva fastigheter till 1 miljard kr. Ambitionen är att genom ytterligare förvärv och aktiv fastighetsutveckling tredubbla detta värde inom fem år. ENGLISH A BRIEF INSIGHT Welcome to the PMS Group, a number of real estate companies with the business aim of acquiring and developing office and industrial properties in Sweden. With this presentation we would like to give you a brief insight into our inspiring journey to the future. The company was founded in 2004 by international investors who were well aware of the favourable Swedish business climate and reliable legal system. They realised the potential of the real estate market and focused on properties with strong long-term tenants and great possibilities for further development and future cash fl ow. The first acquisition was made in April 2005 and today the portfolio includes eleven properties with an estimated value of SEK 1 Billion. The aim is to triple this value in fi ve years time through further acquisitions and active property development.

4 Strategi och vision PMS GROUP H A R EN tydlig förvärvsstrategi som fokuserar på köp av styckefastigheter. Fastigheterna handplockas och det enskilda objektet ska vara lönsamt i sig. Förvärven föregås av en noggrann genomlysning där varje kvm och hyreskontrakt nagelfars. Denna strategi medverkar till att portföljen håller hög kvalitet rakt igenom. Även fastighetsutvecklingen följer en given färdriktning. Utgångs punkten är att beståndets fastigheter och lokaler utvecklas i samråd med hyresgästerna. Potentialen hos varje fastighet tillvaratas bäst genom att investeringsbesluten rimmar med hyresgästernas långsiktiga behov. Visionen är att bli ett av Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag. För att nå dit krävs en stabil värdegrund. Hos PMS Group består den av kompetens, kreativitet och lyhördhet. ENGLISH STRATEGY AND VISION The PMS Group has a clear acquisition strategy, focusing on selected properties. Each and every one shall be profi table. The quality of the portfolio is guaranteed through a process where each investment decision is preceded by a detailed study. The business development is carried out in close cooperation with the tenants. A long-term relationship ensures the best return on each single investment and provides increasing value for both parties. The vision is to become one of the most highly respected real estate groups in Sweden. The basis for this is a set of key values: competence, creativity and responsiveness.

5 Struktur och närvaro KONCERNEN HAR EN överskådlig bolagsstruktur Under moderbolaget PMS Investment AB lyder dels PMS Management AB där ledningen är anställd, dels PMS Holding AB och PMS Assets AB. De senare är holdingbolag i vilka kontors- respektive industrifastigheterna är placerade. Varje fastighet ligger i ett separat aktiebolag. Denna princip, att inte placera alla ägg i samma korg, syftar främst till att avgränsa det ekonomiska risktagandet. Daglig drift och skötsel är lagd på lokalt förankrade entreprenörer. Dessa styrs av PMS Group i nära samarbete med hyresgästerna. Ledningen i PMS Group är närvarande och tillgänglig för sina kunder. Regelbundna möten och avstämningar kompletteras med kvartalsvisa nyhetsbrev. ENGLISH GROUP STRUCTURE AND PRESENCE The group has a transparent structure. PMS Investment AB The parent company is PMS Investment Ltd. The management is employed by PMS Management Ltd and the offi ce and industrial properties are placed in two holding companies, PMS Holding Ltd and PMS Assets Ltd. Each property is a separate legal entity in order to minimize risks. The day-to-day maintenance is taken care of by local fi rms controlled by the PMS Group in close cooperation with the tenants. The PMS Group s management is present and available to their customers. They organise meetings to keep in line with the customers needs and requirements. A quarterly newsletter provides regular information. PMS Holding AB Gävle AB Landskrona AB Södertälje AB Motala AB Kista AB Jakobsberg AB PMS Assets AB Motala AB Bromma 1 AB Bromma 2 AB Älvsjö AB PMS Management AB Fruängen AB

6 Portfölj och nyckeltal FASTIGHETSPORTFÖLJEN BESTÅ R för närvarande av sju kontors- och fyra industrifastigheter. Sex ligger i Storstockholm och de övriga fem i Gävle, Södertälje, Motala och Landskrona. Antalet hyresgäster är cirka 100 och flertalet av de största kontrakten löper i ytterligare minst fem år. Några nyckeltal: Fastighetsvärde kvm 90 Mkr/år 1 miljard kr På de närmast följande sidorna redovisas kort information fastighet för fastighet. ENGLISH PORTFOLIO AND BUSINESS RATIO Today the portfolio consists of seven offi ces and four industrial properties. Six are located in and around Stockholm and the others are in Gävle, Södertälje, Motala and Landskrona. The number of tenants is about 100 and the majority of the most important leases run for fi ve years or more. Business ratio: Leasable area 130,000 sq. m. Rental income SEK 90 million/year Property value SEK 1 billion Some facts and fi gures for each building are presented on the following pages. Portfölj i förvärvsordning: The portfolio in order of acquisition: PMS Holding AB 1) Gävle, Drottninggatan 29 2) Södertälje, Turingegatan 24 3) Landskrona, Pilåkersgatan 32 4) Motala, Luxorgatan 1 5) Kista, Knarranäsgatan 13 6) Fruängen, Ellen Keys gata 2-4 7) Jakobsberg, Hästskovägen 88 PMS Assets AB 8) Motala, Luxorgatan 1 9) Bromma, Ranhammarsvägen 13 10) Bromma, Ulvsundavägen ) Älvsjö, Götalandsvägen 216 Motala: 4, 8 Landskrona: 3 Gävle: 1 Stockholm: 5, 6, 7, 9, 10, 11 Södertälje: 2

7 PMS HOLDING AB Gävle, Drottninggatan 29 Fastighetsbeteckning Norr 25:5 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 11,000 sq. m. Rental income 10 Mkr/år SEK 10 million/year Förvärvsdatum April 2005 Date of acquisition April 2005 Hyresgäst (exempel): Telia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Telia is leasing 6,400 sq. m. until the end of 2013.

8 PMS HOLDING AB Södertälje, Turingegatan 24 Fastighetsbeteckning Fjärilen 22 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 5,500 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Juni 2005 Date of acquisition June 2005 Hyresgäst (exempel): Astra hyr kvm t.o.m Tenant (example): Astra is leasing 5,500 sq. m. until the end of 2012.

9 PMS HOLDING AB Landskrona, Pilåkersgatan 32 Fastighetsbeteckning Lejonet 9 Property name Byggår 1953 Year built kvm Leaseable area 14,000 sq. m. Rental income 8,5 Mkr/år SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Januari 2006 Date of acquisition January 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Kommunen hyr kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Landskrona Municipality is leasing 2,000 sq. m. until the end of 2014.

10 PMS HOLDING AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår 1970 Year built kvm Leaseable area 9,000 sq. m. Rental income 1,5 Mkr/år SEK 1,5 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Lernia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Lernia is leasing 1,000 sq. m. until the end of 2009.

11 PMS HOLDING AB Stockholm (Kista), Knarranäsgatan 13 Fastighetsbeteckning Knarranäs 8 Property name Byggår 1984 Year built kvm Leaseable area 3,000 sq. m. Rental income 5,0 Mkr/år SEK 5,0 million/year Förvärvsdatum September 2006 Date of acquisition September 2006 Hyresgäst (ex): Technia hyr kvm t.o.m Tenant (example): Technia is leasing 1,400 sq. m. until the end of 2009.

12 PMS HOLDING AB Stockholm (Fruängen), Ellen Keys gata 2-4 Fastighetsbeteckning Barnfröken 1 Property name Byggår 1962, 1978, 1982 Year built kvm Leaseable area 4,400 sq. m. Rental income 8,5 MSEK/year SEK 8,5 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Kunskapsskolan hyr kvm t.o.m Hägerstens kommun hyr 700 kvm t.o.m Tenant (example): Kunskapsskolan is leasing 3,000 sq. m. until the end of Hägersten Municipality is leasing 700 sq. m. until the end of 2011.

13 PMS HOLDING AB Jakobsberg, Hästskovägen 88 Fastighetsbeteckning Jakobsberg 2:2406 Property name Byggår 1950 Year built kvm Leaseable area 5,000 sq. m. Rental income 4,0 Mkr/år SEK 4,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): Polisen hyr kvm t.o.m Stockholms Läns Landsting hyr kvm t.o.m Vägverket hyr 300 kvm t.o.m Tenant (example): The Swedish Police Service is leasing 1,000 sq. m. until the end of Stockholm County Council is leasing 1,150 sq. m. until the end of The Swedish Road Administration is leasing 300 sq. m. until the end of 2011.

14 PMS ASSETS AB Motala, Luxorgatan 1 Fastighetsbeteckning Luxor 6 Property name Byggår Year built kvm Leaseable area 58,000 sq. m. Rental income 24,0 Mkr/år SEK 24,0 million/year Förvärvsdatum Juli 2006 Date of acquisition July 2006 Hyresgäst (exempel): Autoliv hyr kvm t.o.m Biltema hyr kvm t.o.m Kone Hissar hyr kvm t.o.m Tenant (example): Autoliv is leasing 13,500 sq. m. until the end of Biltema is leasing 8,900 sq. m. until the end of Kone Hissar is leasing 4,600 sq. m. until the end of 2011.

15 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ranhammarsv 13 Fastighetsbeteckning Glödlampan 3 Property name Byggår 1938, 1954 Year built kvm Leaseable area 2,750 sq. m. Rental income 2,2 Mkr/år SEK 2,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): A-Line hyr kvm t.o.m Tenant (example): A-line is leasing 1,700 sq. m. until the end of 2008.

16 PMS ASSETS AB Stockholm (Bromma), Ulvsundav 108 Fastighetsbeteckning Elementet 8 Property name Byggår , 2002 Year built kvm Leaseable area 7,600 sq. m. Rental income 9,2 Mkr/år SEK 9,2 million/year Förvärvsdatum Augusti 2006 Date of acquisition August 2006 Hyresgäst (exempel): Nissan hyr kvm t.o.m Tenant (example): Nissan is leasing 3,000 sq. m. until the end of 2012.

17 PMS ASSETS AB Stockholm (Älvsjö), Götalandsv 216 Fastighetsbeteckning Prästgårdsängen 2 Property name Byggår 1986, 2006 Year built kvm Leaseable area 7,250 sq. m. Rental income 11,0 Mkr/år SEK 11,0 million/year Förvärvsdatum Oktober 2006 Date of acquisition October 2006 Hyresgäst (exempel): SATS hyr kvm t.o.m VI hyr kvm t.o.m Connect Hotell hyr kvm t.o.m Tenant (example): SATS is leasing 1,450 sq. m. until the end of VI is leasing 1,450 sq. m. until the end of Connect Hotel is leasing 2,450 sq. m. until the end of 2017.

18 Samarbetspartners och rådgivare PMS GROUP HAR nära och tät kontakt med ett antal välrenommerade samarbetspartners. Dessa fungerar som permanenta professionella rådgivare och anlitas vid förvärv och i samband med affärs- och fastighetsutveckling. ENGLISH PARTNERS AND ADVISORS The PMS Group maintains close relations with a number of reputed partners. They act as permanent professional advisors and are assigned to key activities such as acquisitions, management and development. Investering / Investment Temaplan Asset Management Christofer Salmén, Teknisk förvaltning / Technical service Juridik / Law Advokatfirman Vinge Bo Adrianzon, Lokalt förankrade bolag / Locally present companies Fastighetsvärdering / Property valuation NAI Svefa, DTZ, CB RE NAI Svefa: Jonas Åkerberg, PMS Group Finansiering & Skatt / Finance & Tax Ernst & Young Mikael Ikonen, Miljö & Teknik / Environment & Technology Tyréns Robert af Wetterstedt,

19 Bolagsledning TACK VA R E DEN nära kontakten med sina samarbetspartners har PMS Group en slimmad organisation. Företaget leds av Ilan Nir och Joachim Haas med tillsammans nästan 40 års erfarenhet av svensk och internationell fastighetsmarknad och ytterligare fem mycket kompetenta och starkt engagerade nyckelpersoner (för presentation, se kontaktuppgifter). Tillsammans bildar dessa ett lag väl kapabelt att förverkliga visionen. MANAGEMENT ENGLISH As a result of working with partners, the PMS Group has a lean organisation. The company is run by Mr Ilan Nir and Mr Joachim Haas with between them almost 40 years experience of Swedish and international real estate markets and a further five very competent and strongly committed key people (for a presentation, see contact details). Together they form a team fully capable of realising the company vision. Till vänster: Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. ENGLISH To the left: Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. Till höger: Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. To the right: Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group.

20 Kontaktuppgifter / Contact details PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm Operativ ledning / Management team, executives: Mr Ilan Nir Styrelsens ordförande / President, Chairman of the Board Mr Ilan Nir (45) är koncernens ordförande, delägare och en av grundarna av PMS Group. Han har 18 års erfarenhet av investeringar på den internationella fastighetsmarknaden. Mr Nir är Honorärkonsul för Nepal i Israel. Han har suttit i ledningsgruppen för Ernst & Young Israel efter att de fusionerat med hans auktoriserade revisionsfirma, där han var en ledande delägare under tio år. Han har också haft olika befattningar inom bankmarknaden. Under de senaste fem åren har han suttit i styrelsen för bolag noterade på börserna i Israel och England. Mr Nir har en fil.kand. i ekonomi, redovisning och samhällsvetenskap. / Mr Nir (45) is President and Chairman of the Board, shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Nir is the Honorary Consul of Nepal in Israel. He has 18 years experience of investments in the international real estate market. Mr Nir had been a member of the management team of Ernst & Young in Israel after the merger of his medium-sized CPA fi rm, where he served as the Managing Partner for 10 years. He has also served in various positions within the banking sector. During the last fi ve years Mr Nir has been on the board of directors of public companies listed on the stock exchanges in Israel and the UK. Mr Nir holds a bachelor s degree in Economics, Accounting and Political Science. Mr Joachim Haas VD PMS Investment AB / CEO of the PMS Investment Ltd Joachim Haas (42) är VD i moderbolaget PMS Investment AB. Haas har 18 års erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden. Han har suttit i ledande befattningar i de börsnoterade fastighetsbolagen Fabege och Näckebro AB och han har varit VD i Kungliga Tennishallen AB. Idag är han partner i Temaplan Asset Management. Haas är diplomerad marknadsekonom från IHM. / Mr Haas (42) is the CEO of the parent company PMS Investment Ltd. He has 18 years experience of the real estate market in Sweden. He has held management positions in the listed companies Fabege Ltd and Näckebro Ltd. For three years he was the CEO of Kungliga Tennishallen Ltd in Stockholm. Today he is a partner of Temaplan Asset Management. Mr Haas holds a diploma from the IHM Business School.

21 Kontaktuppgifter / Contact details Övriga nyckelpersoner / Management team, other key people: Mr Avner Landau Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Landau (56) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han har varit styrelseordförande i ett av Israels största HR företag. Idag ägnar han sig åt privat affärsverksamhet och är mycket framgångsrik inom riskkapitalbranschen. Mr Landau har en fil.kand. i ekonomi och redovisning. / Mr Landau (56) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Landau has served as the CEO of one of Israel s largest human resources companies. Today he devotes himself to private business, including highly successful venture capital investments. Mr Landau holds a bachelor s degree in Economics and Accounting. Mr Michael Goldrat Styrelsens vice ordförande / Vice President Mr Goldrat (46) är aktieägare och en av koncernens grundare. Han är direktör på Sheleg Textil, ett bolag som investerar i fastigheter och textil över hela världen och som är noterat på börsen Tel Aviv Stock Exchange (TASE). Mr Goldrat har en kandidatexamen i matematik. / Mr Goldrat (46) is a shareholder and one of the founders of the PMS Group. Mr Goldrat is Director at Sheleg Textile, a listed company on the Tel Aviv Stock Exchange (TASE), which invests in real estate and textiles worldwide. Mr Goldrat holds a master s degree in Mathematics. Ms Iris Even-Tov Finansdirektör / CFO Ms Even-Tov (37) har varit controller på Star-Night Technologies, noterat på TASE, och på Pilat Technologies International, också noterat på TASE samt på börsen AIM i London, en internationell marknadsplats för små tillväxtföretag. Ms Even-Tov har en fil.kand. i företagsekonomi och är auktoriserad revisor sedan / Ms Even-Tov (37) has previously been the Financial Controller at Star-Night Technologies, a listed company on the TASE, and at Pilat Technologies International, also a listed company on the TASE and on the London Stock Exchange s international market for smaller growing companies (AIM). Ms Even-Tov holds a bachelor s degree in Business and has been a CPA since Ms Orly Ozer Operativ chef / Styrelseordf. ass / COO / President s Assistant Ms Ozer (39) har varit Ilan Nirs assistent sedan 1995 och hon är för närvarande även operativ koncernchef. Hon har tidigare varit VD-assistent i en internationell försäkringsmäklarkoncern och haft administrativa befattningar på Ernst & Young Israel. Ms Ozer har en fil. kand. i Hebreiska språk. / Ms Ozer (39) has been the Personal Assistant to Mr Ilan Nir since 1995 and she is also currently COO of the PMS Group. Previously she had been the PA to the CEO of an international group, one of the largest insurance brokers in Israel, and had held administrative position at Ernst & Young Israel. Ms Ozer holds a bachelor s degree in Hebrew Language. Mr Christofer Salmén Fastighetschef / Property Manager Mr Salmén (25) ansvarar för driften av fastigheterna. Han är civilingenjör. / Mr Salmén (25) is responsible for the management of the properties. Mr Salmén holds a master s degree in Engineering.

22 Thank you for your time

23 PMS Group Peter Myndes Backe Stockholm

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009)

Arbetande styrelseordförande i Kvigos AB sedan 2009 (Executive Chairman in Kvigos AB since 2009) N.B. English translation is for convenience purposes only Förslag till val av styrelse (punkt 8) Proposal for election of Board of Directors (Item 8) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolagets (publ),

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

THE ERNST ROSÉN GROUP

THE ERNST ROSÉN GROUP THE ERNST ROSÉN GROUP The head offi ce of the Ernst Rosén group. The Ernst Rosén group The Ernst Rosén Group consists of the parent company, Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB, and an operating subsidiary,

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam was founded in 1944 and, with more than 10,000 apartments in its portfolio, is one of the largest residential property companies on the Stockholm Stock Exchange. With floor space totalling about

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Teknik och hållbarhet

Teknik och hållbarhet Teknik och hållbarhet Lovisa Johnson och Nyamko Sabuni Tekniken i skolan, TiS2015, 2015-10-13 Förbifart Stockholm Planer från 60-talet Förslagen har utvecklats till att bli mer och mer i tunnlar Kungshattsleden

Läs mer

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015

Information om föreslagna styrelseledamöter, årsstämman 2015 ANDERS SUNDSTRÖM omval Född 1952 Invald i styrelsen: 2009 Ordförande sedan 2013 Föreslagen som ordförande Ersättningsutskottet, ordförande Risk och kapitalutskottet, ledamot Revisionsutskottet, ledamot

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim.

PRESSMEDDELANDE. Nominerade till Årets Rookies 2012: Alice Fine, Johanna Pihl, Lobra, Scho Collection och Stutterheim. SVENSKA MODERÅDET DROTTNINGGATAN 81 A SE-111 60 STOCKHOLM E-mail rookies@moderadet.se www.moderadet.se / www.rookies.se ROOKIES showroom 13-14 augusti I Rookies Showroom den 13-14 augusti presenteras 2012

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Risk Management i Nordea

Risk Management i Nordea Risk Management i Nordea Riskhantering i en finansiell institution Elisabeth Antonsson Chief Analyst, Recovery and Resolution Planning Group Risk Management 29/08/2012 Nordea i korthet Några erfarenheter

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg Grafisk manual Nordea Private Banking Luxemburg Luxemburg färger PB Gul PB Grå PB Grå dagspress Text/logotyp/ram/signatur CMYK: C=0% C=5% C=7% C=0% m=22% m=2% m=4% m=0% Y=100% Y=3% Y=5% Y=0% k=14% k=80%

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Om IR Nordic Markets 2014

Om IR Nordic Markets 2014 Nordic Markets 2014 Om IR Nordic Markets 2014 Omfattning Totalt: 1561 bolagsspecifika bedömningar 160 Nordiska bolag 545 sell-side analytiker I Sverige: 580 bolagsspecifika bedömningar 62 Svenska bolag

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) tisdagen den 26 maj 2009, klockan 15.00 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 2, 11-13 och 15 Val av ordförande vid stämman (punkt Valberedningen har informerat styrelsen

Läs mer

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL

RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL RETAIL/OFFICE/ RESIDENTIAL/ LOGISTICS&INDUSTRIAL PROPERTY SALES/PROPERTY ACQUISITION/ASSET MANAGEMENT/ TENANT REPRESANTATION/ DEVELOPMENT&LEASING /VALUATION Rödjans väg 7 Nödinge Kontor/lager, Nol Rödjans

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete

Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete Den internationella konkurrensen om investeringar och etableringar är tuff. Vi tävlar på samma arena som exempelvis Storbritannien, Hong Kong, Dubai

Läs mer

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14

Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Nomineringar - UF Linköping styrelse 13/14 Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Valberedningens nomineringar till styrelsen 2013/2014 The election committee s nominations for the

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

WELCOME TO BILLERUD S WORLD

WELCOME TO BILLERUD S WORLD WELCOME TO BILLERUD S WORLD BUSINESS CONCEPT Billerud offers demanding customers packaging material and solutions that promote and protect their products packaging that are attractive, strong and made

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL

Mälardalen. Virkeshandlaren 10, Röda rummet, Örebro OFFICE/RETAIL Mälardalen Name of property Address Municipality Refurb.year Office Retail Warehouse Industrial Residential Other Total sidiary Note OFFICE/RETAIL Basen 10 Fridhemsgatan 2-4 Örebro 1900/1990 5 830 402

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2007 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande: Atlas Copco AB, SAS AB och SEB

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING TILLÄGGSINFORMATION I SAMBAND MED FÖRSLAGET AV NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING Stig Gustavson f. 1945 Styrelseordförande sedan 2005. Styrelsemedlem sedan 1994 och

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

PRESSINFORMATION Wallenstam

PRESSINFORMATION Wallenstam was founded in 1944 in Gothenburg and is one of Sweden s major dedicated property companies with more than 300 properties in the three major urban areas Gothenburg, Stockholm and Helsingborg. The company

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer