Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2011"

Transkript

1 1(17) Luleå Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 9 - noter 11 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 2(17) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Den 25 oktober 1955 instiftades Luleå Golfklubb och 1956 anlades en 6-hålsbana i Rutvik utanför Luleå. 1 september 1957 blev klubben medlem i Svenska Golfförbundet. Idag består bananläggningen av 27 hål fördelat på tre 9-hålsslingor med namnen Renen, Björnen och Hermelinen. Klubben ståtar med världens nordligaste 27-hålsbana. Anläggningen med tre separata slingor skapar stora fördelar. För det första skapar den omväxling för golfaren. Under säsongen så skiftar klubben slingorna på 18-hålsbanan för varje vecka. För det andra underlättar den större underhållsarbeten eftersom vi allttid kan lägga dessa på 9-hålsslingan. Luleå Golfklubb med sin styrelse verkar för klubb- och medlemsutveckling samt tävlingsverksamhet och möjlighet till friskvård i en naturnära miljö. Luleå Golfklubb hyr ut hela anläggningen till det helägda driftbolaget Luleå Golf AB, som i sin tur hyr ut proverksamhet och golfshop till en fristående entreprenör. Restaurangverksamheten drivs i Luleå Golf AB s helägda dotterbolag Luleå Golf & Cafe Restaurang AB. Verksamheten under räkenskapsåret Styrelsens arbete På ordinarie årsmöte i april 2011 valde årsmötet en ordinarie ledamot inklusive ordförande samt två suppleanter. Styrelsen bestod då av fem ledamöter och två suppleanter. Tio styrelsemöten har hållits under året. Till detta tillkommer ett antal arbetsmöten då delar av styrelsen träffats. Styrelsen har kallat medlemmarna till ett extra årsmöte i september där man avhandlade finansieringen av Luleå Golfklubbs vattenprojekt. Representanter från styrelse och kommittéerna har deltagit i träffar anordnade av NVGF och SGF. Styrelsens syn på verksamheten under 2011 samt för 2012 Året har varit ett rekordår på många sätt. Rangen öppnades rekordtidigt, mitten av april, samt att banan öppnades med vintergreener den 12 maj. En fantastisk försommar förutom midsommarveckan som regnade bort med översvämningar som följd. Bortsett från detta så gladdes medlemmar och greenfee gäster med en golfbana i absolut bästa skick på dessa breddgrader. Positiv medlemsutveckling samt ökade greenfee intäkter vidimerar detta. Luleå Golfklubb har fortsatt arbetet med en offensiv marknadsföring för att locka fler medlemmar till klubben. Med en 27-hålsbana i bästa skick så tillåter klubben många fler medlemmar. Klubbens medlemmar har många spelrätter som ej nyttjas och där har medlemmarna, med en kickback, möjlighet att värva fler medlemmar.

3 3(17) Klubbens ekonomiska ställning är positiv, så även i Luleå Golf AB trots en del tunga investeringar i maskinpark samt ett pågående Vattenprojekt som sträcker sig över flera år. Vattenprojektet redovisas under rubriken Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Finansieringen av projektet sker via ett byggnadskreditiv på 1 MSEK samt bidrag Luleå Kommun och RiksIdrottsförbundet om totalt 2,3 MSEK varav 870 TSEK har utbetalats under januari Vår ambition är att fortsätta att stärka vår ekonomi med ytterligare tillskott av medlemmar parallellt med fortsatt kvalitetshöjning av anläggningen. Luleå Golf AB har under ledning av sin styrelse och VD Göran Larsson (avslutade enligt avtal sin anställning per 31 augusti) samt anställd personal på ett berömvärt sätt skött driften av klubbens anläggning. Många trotjänare vidimerar att banan aldrig har varit så bra som i år. Under 2012 kommer restaurangen att fortsätta att drivas i egen regi. Här finns mycket erfarenhet från vårt första verksamhetsår som vi skall ha med oss. Vattenprojektet driftsätts till vissa delar under 2012 samt att projektet fortskrider under året. Luleå Golfklubbs styrelse vill framföra ett tack till medlemmarna, sponsorerna, våra leverantörer, företrädare för kommunen och Länsstyrelsen för allt stöd under året. Medlemsutveckling Medlemsutvecklingen i Luleå GK har varit positiv sedan år 2009, det är mycket glädjande. Samtidigt har distriktet NVGF liksom Sverige i stort en negativ medlemsutveckling de senaste åren. Medlemsstatistik Luleå Golfklubb, mätperiod hösten: År Totalt Luleå GK Förändring ,7% ,6% ,7% ,6% Medlemsutveckling Sverige: År Luleå GK NVGF Sverige ,6% - 9,0% - 1,8% ,7% - 10,3% n/a ,6% - 6,8% - 1,8%

4 4(17) Kommittéernas berättelse Nedan följer en kortfattad beskrivning av kommittéernas arbete under verksamhetsåret Damkommitteen Luleå GK har 512 (ifjol 501) kvinnliga medlemmar. Det nya för i år var att DK ville göra sitt arbete synligt och tydligt för våra damer och övriga klubbmedlemmar, involvera och engagera fler damer i tävlingsaktiviteter, förbättra möjligheter att påverka sitt spel genom att träna och öva både med erfarna spelare och klubbens Pro, definiera våra mål på lokal och regionalnivå, stärka samhörighet och gemenskap mellan medlemmar samt medverka i att göra miljö och umgänge på Golfklubben mera trivsamt och attraktivt. I säsongens början, den 20 maj genomfördes Kick-off i syftet att informera våra damer om mål och kommande aktiviteter som vi kan erbjuda våra medlemmar. 45 deltagare närvarade. Arrangemanget var mycket uppskattat och bidrog till ökat gemenskap medlemmarna emellan. Övriga aktiviteter: Klubbens matchspel - 34 deltagare, 3 utmärkelse, bra förebild för övriga klubbmedlemmar Go Red - en riksomfattande tävling, 108 deltagare, fint arrangemang med bra reklam för Luleå GK Inbjudningstävling - en stor NVGF: s tävling, vi hade mest deltagare i Norr- och Västerbotten (82), väl organiserad och uppskattad Surströmmingsklämman - ett trevligt och uppskattat arrangemang för alla klubbmedlemmar som önskats att bli till återkommande aktivitet Damavslutningsaktivitet - en dag, som erbjöd 36 damer en tävling med olika deltävlingar, prisutdelning för bl.a. klubbens matchspel, torsdagsgolf, birdie - träd och en trevlig samvaro. DK informerade om sitt arbete och använde aktiviteten för att rekrytera nya tävlande. På distriktsnivå: Matchspel NVGF - spelade final mot Boden och kom tvåa Damtouren - vi hade ett fullständigt lag, deltog i alla 4 tävlingar Arrangerade inbjudningstävling med flest deltagare i AC och BD - län Arrangerade träning, använde lottopengar till rese- och boendeersättning för våra spelare, samt erbjöd avgiftsfrideltagande i tävlingen på egen ort. Säsongsplaneringsmöte i januari Damkommittén tackar för ett givande samarbete samt sponsring som i slutända mynnades i förbättrade golfresultat och trivsel för våra medlemmar!

5 5(17) Juniorkommitteen Representationslaget har även i år spelat i division 2 där tävlingarna har gått av stapeln i Östersund- Frösön och Veckefjärden. Första omgången som gick i mitten av juni gick inget vidare, då ingen av våra spelare hade hunnit hitta någon vidare form. Till omgången i Veckefjärden så hade vi hunnit träna mer och det märktes på spelet som var riktigt bra. Det räckte tyvärr inte hela vägen då försprånget var för stort och vi slutade på en 9 plats av 10 stycken lag. Det kommer bli förändring av seriesystemet till nästa år. Men finns bara intresset från Juniorernas sida ska vi även nästa år ha ett Representationslag. Elitgruppen har bestått av äldre juniorer där de haft träningar 1-2 gånger i veckan. Träningarna har varit ledda av Niclas. Ungdomar har vi haft ca 40 ungdomar som kontinuerligt tränat 1-2 gånger i veckan under ledning av våra duktiga ungdomsledare Anders Hermansson och Jonas Aspenfjäll. I sedvanlig ordning har vi genomfört golfskola för ungdomar mellan 7-12 år, ca 80 ungdomar deltog. Seniorkommitteen Seniorkommittén har bestått av: Lennart Lind, Leif Gatedal, Per Garmager och Markus Ekberg På klubbnivå: Torsdagar har vi träffats och spelat tävling i enklare form. Drygt 50 av klubbens seniorer varit med vi något tillfälle. På distriktsnivå: I distriktets tävlingar har klubben nått stora framgångar. På seniortouren så finns en rankinglista baserad på resultat från de enskilda tävlingarna. Slutresultatet blev att spelare från Luleå blev rankad 1:a i samtliga klasser Luleåspelare vann samtliga DM-klasser, H35-H65, för Norr- och Västerbotten Luleå blev 2:a i lagtävlingen på seniortouren totalt i Norr- och Västerbotten Luleå hade sex av åtta spelare i Norrbottens lag som vann över Västerbotten Luleå blev 1:a i matchspelet i Norrbotten (norra kretsen) Luleå blev 1:a i matchspelet i Norr- och Västerbotten Tankar inför 2012 Utvidga möjligheterna att spela tävlingar på klubbnivå. Flytta tävlingsdag från torsdag till tisdag. Målsättning är att kunna öka antal deltagare. Genomför en matchspelstävling för seniorer inom klubben. Eventuellt både med och utan handicap och med förhoppning att kunna klassa bruttotävlingen som klubbmästerskap för seniorer. Fortsätt satsa inom distriktet på samma sätt som under 2011 Genomför någon form av gemensamma träningar i början av säsongen

6 6(17) Veterankommitteen Veterangolfen blir alltmer populär. Under sommaren har 64 (damer och herrar) olika veterangolfare gjort tillsammans 520 starter. Grundspelet (en poängtävling över hela sommaren) segrade Öje Lindqvist med Ulf Lindholm som tvåa och Stina Tirsén som trea. Matchspelet för att kora Veteranmästaren 2011 segrade Bertil Englund med Sven Andreasson som tvåa och Ulf Lindholm som trea. Det pris som Pelle Ericsson skänkt (och egenhändigt tillverkat) till damerna, ett saltkar i ben, erövrades av Barbro Lindqvist efter tre års kamp. Herrpriset, en kniv, som Pelle också skänkt och tillverkat tävlas det ytterligare ett år om. Säsongen avslutades med gemensam middag och prisutdelningar den 5 oktober. Ansvariga för verksamheten har Börje Bäckman (grundspelet) och Jerry Omark (matchspelet och resultatredovisning) varit. Tävlingskommitteen Under året har vi genomfört 26 tävlingar med totalt 1972 deltagare. Flest deltagare hade vi på Waldorfslaget med 226 deltagare. Många fina tävlingar genomfördes och tanken är att till kommande säsong arbeta vidare på samma sätt. Regel- och handicap kommitteen Regel-och handicap kommittén har under 2011 bestått av Karl-Gustaf Sandberg, förbundsdomare och Kjell Herlevsson, förbundsdomare emeritus samt distriktsdomaraspirant Tommy Hannu. Regel- och Handicap kommitténs ansvarsområden i Luleå GK Vara klubbens främsta experter på "Regler för Golfspel" och tolkningen av dessa enligt "Decisions on the Rules of Golf". Ha det totala ansvaret for formulering av klubbens lokala regler, tillfälliga lokala regler och lokala bestämmelser. Ha det totala ansvaret for banans markeringar. I förekommande fall och i samråd med klubbens greenkeeper bestämma gränser for MUA. Vid behov informera och utbilda klubbens medlemmar om nya regler och regelförändringar samt även vid behov genomföra allmän och grundläggande regelutbildning. Ansvara for tillämpning av EGA:s handicapsystem Kommittén har under säsongen: Utformat och kompletterat lokala regler och lokala be-stämmelser Markerat banan På prov tagit bort out-gränsen mellan Hermelinen 1 och Renen 9, vilket uppskattades av samtliga medlemmar. Vissa säkerhetsproblem uppstod direkt. Varit behjälplig vid regelfrågor och regeltolkningar från kommittéer och medlemmar Reviderat enskilda medlemmars handicap samt gått igenom samtliga medlemmars handicap enligt EGS:s handicapsystem. Godkänt att avståndsmätare ska vara tillåtet vid allt spel på banan.

7 7(17) Haft två möten som inte har protokollförts. Dessutom har kommittén haft många telefonoch mailkontakter. Utbildning och konferenser: Karl-Gustaf Sandberg har deltagit i SGF:s förbundsdomarkonferens samt i Distriktsdomar-konferensen. Verksamhetsplan 2012 Kommittén kommer under säsongen att: Markera banan och se över ev. förändringar av nuvarande markeringar Förbättra säkerheten på banan, särskilt mellan Hermelinen 1 och Renen 9 bl.a. genom ökad information. Ge förslag på både kort - och långsiktiga förbättringar av banan till styrelse, VD/klubbchef och greenkeeper Vid behov komplettera lokala regler och lokala bestämmelser Genomföra regelkurser, under våren, med anledning av ny regelbok Bistå medlemmar med regeltolkningar På enskilda medlemmars önskemål se över och ev. korrigera handicap enl. EGA:s handicapsystem Stå till kommittéernas förfogande vid regeltolkningar och utformning av tillfälliga lokala regler och tävlingsregler Rekrytera regelintresserade medlemmar till NVGF:s utbildningsprogram till distriktsdomare Utbildning och konferens: Karl-Gustaf Sandberg ska delta i SGF:s förbundsdomarkonferens och tillsammans med Kjell Herlevsson i NVGF:s distriktsdomarkonferens Karl-Gustaf Sandberg ingår från och med 2011 i NVGF:s utbildningskommitté Förvaltning Under verksamhetsåret fram t o m 31 augusti har Göran Larsson varit klubbchef. Under resterande tid har ärendena handlagts av klubbens styrelse. Från och med 1 februari 2012 har klubben anlitat Stefan Erkki som klubbchef. Kansliet är bemannat med en heltidsanställd (Carin Bylund). Öhrlings PwC har anlitats för revisionsarbetet. Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt noter till dessa.

8 8(17) Resultaträkning Not Medlemsintäkter Reklam/sponsring Tävlingar Övriga rörelseintäkter Utbildning Bidrag Summa intäkter Rörelsens kostnader Föreningskostnader Engångskostnader för spelrätter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst

9 9(17) Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Bananläggning Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 10(17) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Eget kapital Eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Långfristiga skulder 10 Checkräkningskredit Minnesfond Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skuld hos koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

11 11(17) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överenstämmer med årsredovisningslagen. Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsföres när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsföres över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Medlemsintäkter Medlemsintäkter omfattar inbetalningar för medlemskap, arbetsavgifter, inträdesavgifter och förseningsavgifter till föreningen. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

12 12(17) Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Bananläggning Maskiner och Inventarier år 20 år 5 år Not 2 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkt från Luleå Golf AB Övriga intäkter Summa Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 1 1 Totalt 1 1 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

13 13(17) Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Bananläggning Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

14 14(17) Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader Not 8 Andelar i koncernföretag Org nr Säte Luleå Golf AB Luleå Kapitalandel % Rösträttsandel % Bokfört värde Antal andelar Luleå Golf AB Summa

15 15(17) Not 9 Förändring av eget kapital Medlemskapital Belopp vid årets utgång Balanserat resultat Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Summa Eget Kapital Not 10 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga Checkräkningskredit Byggnadskreditiv Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa Kortfristiga Skulder till kreditinstitut Summa Summa räntebärande skulder Förfallotider Långfristiga skulder med löptider över 5 år Skulder till kreditinstitut Summa

16 16(17) Not 11 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Varav ( 0 kr) kr anses som kortfristig. Not 12 Byggnadskreditiv Beviljat belopp på byggnadskreditiv uppgår till Not 13 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Summa Summa ställda säkerheter Not 14 Ansvarsförbindelser Eventualskulder Borgensåtagande för koncernbolag Summa ansvarsförbindelser

17 17(17) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 5 mars, 2012 för fastställelse. Luleå den 13 januari, 2012 Mats Vikström Birgit Stöckel-Danielsson Lisa Wikström Patrik Stöckel Stefan Erkki Ordförande Vår revisionsberättelse har lämnats den 20 februari, Thomas Taavo Godkänd revisor Marit Karlsson Förtroendevald revisor

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2013. Verksamhetsplan 2014. Årsmöte 2014 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014 Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2014, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 23 mars 2015 kl. 19:00 Plats: Klubbhuset Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Kallelse till Vårårsmöte

Kallelse till Vårårsmöte Kallelse till Vårårsmöte Datum: Tisdagen den 26 mars 2013 Tid: 18.30 Plats: Pulsen konferens, Astern, Kyrkängsgatan 8, Borås Lokal: Merkurius Förslag till Stadgeenlig föredragningslista 1. Mötet öppnas.

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

KONCERNREDOVISNING 2014-2015

KONCERNREDOVISNING 2014-2015 KONCERNREDOVISNING 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCERNREDOVISNING 2014/2015 Förord av Ordförande Tomas Byberg 3 Förord av Verkställande Direktör Charlotte Gustavsson 4 Förord av General Manager Per

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Vidare hade vi givetvis som mål att fortsätta att visa vinst i resultaträkningen för 7:e året i rad.

Vidare hade vi givetvis som mål att fortsätta att visa vinst i resultaträkningen för 7:e året i rad. 2 ORDFÖRANDEN HAR ORDET DJURGÅRDEN STEGET FÖRE Inför säsongen 2004 fastställde styrelsen följande målsättningar: Vinna Allsvenskan försvara guldet Vinna Svenska Cupen Vinna den första kvalmatchen i Champions

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2010 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 99.644 medlemmar/ägare* varav 235 är förtroendevalda. 643 medarbetare varav 421 tillsvidareanställda. 15 Coop Konsum 4 Coop Nära 7 Coop

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(18) IF Friskis&Svettis Göteborg Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer