TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!"

Transkript

1 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN.I VÄSTERÅS2014% En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Till$församlingens$medlemmar...1 Församlingens,verksamheter...2 Statistik...6 Årsredovisning...7 Revisionsberättelser...12 Församlingsinformation...14

3 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR Till$församlingensmedlemmar ÅRET%SOM%GÅTT Kära%församling,%nåd%och%fridSå#har#det#blivit#dags#att#summera#år#2014#i#församlingens#liv#och#historia.#Vi#hade# en#önskan"att"året"skulle"innebära"att"fler"kom"i"funktion"i"församlingen"och"att"vi"skulle"kunna"bli"mer"utåtriktade." Vi#tycker#att#vi#nått#en#bit#på#den#vägen#även#om#mycket#återstår.#Vi#har#sett#flera#nya#verksamheter#starta#med# fokus&på&nya&människor&och"vi"ser"en"tjänande"församling,"under"året"har"t.ex."flera"nya"rådsledare"välkomnats.vi# har$också$detta$år$vuxit$i$antal$medlemmar$och$genom$allt$har$vi$kunnat$se$och$känna$guds$närvaro$och$hjälp.$vi$ tackar&gud&och&församlingen&för&ett&år&där&vi&i&vår&begränsning#fått#smaka#något#av#hans#härlighet. EN#ÖPPEN#KYRKA#MED#HJÄRTA&FÖR&MÄNNISKOR Vår$vision$om$en$öppen$kyrka$med$hjärta$för$människor$står$fast,$under$året$har$många$utflöden$av$detta$kunnat$ märkas.(församlingen(ger(socialt(stöd,(samlar(många(människor(tillgemenskap)oavsett)bakgrund)och)vi)brinner) för$att$vara$en$mångkulturell$gemenskap.$församlingen$har$över$30$nationaliteter$bland$medlemmarna$och$vi$ räknar&det&som&den&största&glädje&att&få&vara&en&församling&med&många&olika&slags&människor. ETT#UTÅTRIKTATKARISMATISKT(ANTIOKIA Vi#fick#ett#tilltal#för#några#år#sedan#om#att#vara#"ett#utåtriktat#karismatiskt#Antiokia".#Under&året&har& Betaniaförsamlingen.i.Norberg.upplösts.och.blivit.en.del.av.vår.gemenskap..Vi.har.arrangerat'Unite'för'vår'region' och$vi$är$medoch$betjänar$inom$olika$satsningar$som$görs$inom$pingst,"som"exempelpingst#ledarutveckling. VERKSAMHET*OCH*FÖRVALTNING Församlingens,medlemmar,har,också,detta,år,bevisat,sin,trohet,till,församlingengenom&bön,&givande&och& tjänande.)vi)vill)ha)en)kultur)där#vi#tillsammans#delar#uppgifter#och#värnar#gemenskapen.#vår#ekonomi#är#sund# och$vår$tro$är$att$våra$olika$verksamheter$och$gemenskaper$bidrar$till$utvecklingen$av$en$sund$och$hälsosam$ församling.,under&året&antog&församlingen&nya&stadgar&vilka&bland&annat"innehöll"förändrad"ledningsstruktur. TACK Som$församlingsledning-och-styrelsefylls%vi%med%tacksamhet%när%vi%tänker%på%alla%goda%ord,%alla%varma%böner,%allt% generöst(givande(och(allt(tjänande(vi(sett(under(året.(ta(emot%vår%kärlek%och%tacksamhet.%gud$välsigne& PingstförsamlingeniVästerås Västerås(2015"02"19 Sida%1

4 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER Församlingens+verksamheter FÖRSAMLINGSLEDNINGEN Församlingsledningen-har-det-övergripande-andliga-ansvaret-för-teologi,(vision&och&strategi,&värderingar&och& aktiviteter.)vidare)ansvarar)ledningenför$förkunnelse$och$undervisning,$gudstjänstliv,$tillväxtgrupper,$förbön,$ själavård,+ekumenik,+ledarnätverk,+öppen+kyrka,+hannamöten+för+kvinnor,"sjukhuskyrkan,"verksamheterna"i" Norberg'och'i'Skultuna.Under&året&har&församlingen&genomfört&två&större&gudstjänstserier,*"De*brinnande"*och* "En$sund$själ".$Vi#har#haft#ett#stortförsamlingsläger-på-Uskavi-och-vår-konferens-"Kyrka-med-hjärta". Under&året&har&en&omstart&gjorts&av&församlingens+värdlagsfunktion.1Det#har#varit#flera#omtyckta(och(välbesökta( samlingar#med#öppen#kyrka.#inom#ekumeniken#ingårförsamlingen,i,ekumeniska,rådet,i,västeråsoch$är#drivande# inom%ekumeniska%bönesamlingar. Statistik:#I#församlingen*fanns#vid$årsskiftet$41$tillväxtgrupper.% GUDSTJÄNSTRÅDET Församlingens,stora,samlingstillfälle"är"våra"gudstjänster"på"söndagar"kl."10.30."Vi#har$tre$lovsångsteam$som$ kompletteras+med+good+news+och+dessa+bär+tillsammans+det+löpande+sång"och$musiklivet$i$församlingen$ tillsammans(med(andra(konstellationer(som(medverkar(vid(olika(gudstjänster. Underåret%gjordes%extrasatsningar%vid%påsk%med%satsningen("Påsk(i(Västerås"(vilket( bland&annat&innehöll&en&påskkonsert.&vi&har&också&haft&flera&konserter&i&egen&regi& men$också$med$inbjudna&gäster&som&dynamic&vocal&och&bronk. Statistik:(Under(2014samlade'söndagsgudstjänsterna)kl.)10.30)i)snitt)361personer,#vilket#är#en#ökning#från#2013# års$snitt$som$var$358besökare(detta&snitt&gäller&helåret&inklusive&sommarmånaderna,&förra&året&redovisades& endast'terminsstatistiken)."församlingen"har"dessutom(gudstjänster"på"fyra"språk"utöver"huvudgudstjänsten,"och" en#gång#per$månad$gudstjänst$i$skultuna$och$norberg. Sida%2

5 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER MISSIONSRÅDET Församlingens,mission,innebär,ett,utflöde,av,Jesu,missionsbefallning.,I, vårt%fall%primärt%riktat%till%muslimskt%präglade%områden.%vi%driver% nätverket'marco'polo'network'tillsammans'med'andra'svenska' församlingar+och+vår+nätverksförsamling+i+jerevan,+armenien.+vi+finns+ även%med%i%aktion%ibrahim%och%stöder%församlingsbyggande%verksamhet%i% Bangladesh*och*Etiopien. Även%under%2014%har%vi%tillsammans"med"några"andra"församlingar" genomfört*en*utåtriktad*kampanj*i*jerevan*under*det*persiska*nyåret,* drygt&8000&nyårsfirande&iranier&tog&emot&olika&bibelmaterial.& BARNRÅDET I"församlingen"finns"en"stor"barn"och$familjeverksamhet$med$ följande)grupper:)söndagsskolan,,konfirmationsläsning,, fritidsgården+bara+vara,+kulturskolan+blomma,+öppna+förskolan+ Pinglan,(barnkören(Kompiskören(och(två(dansgrupper.(Utöver( löpande(verksamheter(ordnas(aktiviteter(till(stöd(för(föräldrars( fostran(av(sina(barn(i(tron(genomnätverket(pingst(0"20.$ Församlingen,har,regelbundna,sommar"och$vinterläger,$hajker,$ utåtriktade*satsningar*i*stadsdelar*bl.a.*på*hammarby*som* samlade'ca'150'barn'+'vuxna'en'vårkväll'i'maj.många&barn&och& familjer)kommer)till)vår)kyrka)varje)söndag. Medan&vi&vittnar#för#en#iransk# familj'sitter'pojken'i'familjenoch$ läser&i&barnbibeln&han&just&fått. Statistik:'Under'år'2014'har'det'varit'74'barn'i' genomsnitt)per)söndag)på)terminerna)i) söndagsskolan,+på+höstterminen+var+genomsnittligt+ antal%barn%80.%den%stora%höjdpunkten%under%året% var$julmusikalen$den$fjärde$advent$då$kyrkan$var$ helt%full%med%folk%ca%500"totalt"och"130"140$barn$ kom.%det%var%ett%40"tal$barn$som$medverkade$med$ sång,&dans&och&drama.&ett&gott&och&välsignat&år&har& det$varit. Sida%3

6 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER UNGDOMSRÅDET Inom%ungdomsrådets%område%finns%församlingens&ungdomsarbete&OC&och&Unga"Vuxna."Vi"ser"en"jättefin" gemenskap'mellan'våra'ungdomar'både'på'fredagar'och'på'kyrkans'gudstjänster'på'söndagar.'' Vår$församling$är$värd$för$nyårskonferensen$Unite$ vilken'varit'en'stor'höjdpunkt'där'många'ungdomar' fått$möta$gud$tillsammans.i"år"blev"många" ungdomar)andedöpta. InomUnga%Vuxna%ordnas%luncher%efter% gudstjänster,)aktiviteter)och)föreläsningar. SENIORRÅDET Under&året&har&vi&haft&fina&onsdagssamlingar&med&dagträffar,&sopplunch,&mission"i"världen(och(lunchbön.( Sopplunchen*varje*onsdag*har*varit*uppskattad*inte*bara*avförsamlingens,medlemmar,utan,även,de,som,jobbar,i, företag(i(närheten(av(kyrkan(har(ätit(sin(onsdagslunch(där.(årets(höjdpunkter( har$varit$julfesten$med$130$deltagare$och$vårresan$som$i$år$gick$till$örebro$ och$nobelmuseet$i$karlskoga.)bifogad)bild)är)från)nobelmuseet)där)vi)fick) träffa&självaste&alfred&nobel. Statistik:(Vi(har(under(året(haft(ca(20(dagträffar(med(i(snitt(ca(55( deltagare(,och(ca(18(mission"i"världensamlingar-med-ca-20-deltagare-i-snitt.- INVANDRARRÅDET I"församlingen"firas"idag"flera"gudstjänster(på(olika(språk.(Vår(förmiddagsgudstjänst(tolkas(till(engelska(och(ibland( till$spanska.$inslaget$av$invandrare$har$fortsatt$att$öka,$särskilt$från$afrika. Övriga'gudstjänster'hålls'på'finska,'spanska,'amarinja/tigrinja'och'engelska.'Dessutom'hålls'regelbundna) bönemöten'på'flera'invandrarspråk.'de'engelska'mötena'hålls'i'samarbete'med'redeemed%christian%church%of% Sida%4

7 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER God."Våra"internationella"cafékvällar"som"hålls"var"tredje"vecka"brukar" samla%50"60#besökare.#en#mötesplats#för#invandrarkvinnor#startades#under% våren.'ett'språkcafé'startades'under'hösten'i'samarbete'med'bilda. Statistik:(Sju(personer(med(utländsk(bakgrund(har(låtit(döpa(sig(under(2014( och$tolv$har$intagits$på$flyttningsbetyg$eller$dopintyg. PINGST'SOS Samhället)blir)tuffare)och)antalet)personer&som&behöver&olika&former& av#stöd#ökar#ständigt.#detta#har#medfört#att#antalet#hjälpsökande#till# Pingst'SOS'har'ökat'kraftigt'under'2014.'Församlingens'sociala'arbete' fungerar(väl(genom(hängivna(medarbetare(med(stort(engagemang(för(medmänniskor.(underåret%har%vi%fått%flera% "solskenshistorier",från,människor,som,fått,hjälp,av,församlingen.,vi,har,delat,ut,matkassar,,gett,ekonomiskt, bistånd,)ekonomisk(rådgivning,"stöttat"i"myndighetskontakter,"gett"praktisk"hjälp"och"sökt"vara"medmänniskor." Ekonomisk(statistik:'Under'2014har"vi"inom"Pingst"SOShjälpt'cirka'119'personer'och'gjort'cirka'249'utbetalningar' till$ett$totalt$belopp$på$214$300$kronor.$av$denna$kostnad$har$cirka$62%$bestått$av$ekonomisk$hjälp$och$38%$av$ matkassar.(till(detta(kommer(omkring(130matkassar'utdelade'till'jul. SERVICEGRUPPER Kyrkkaffe,)lokalvård)och)ett)trevligt)bemötande)av)alla)som)besöker)vår)kyrka)är) huvuduppdraget+för+våra+servicegrupper.+det+är+14+grupper+med+en+eller+två+ledare+i+ varje&grupp.&totalt&är&ca&200&personer&engagerade.&under&året&har&vi&fått&flera&nya& ledare,'vi'tackar'de'som'avgått'för'deras'insats.'även'många'nya'medlemmar'i' gruppen'har'tillkommit. IT"RÅDET Under&årethar$IT"rådet&fortsatt&serva"församlingenmedfunktionelltljud,&ljus,&bild&och&allmänna&IT"funktioner. FÖRVALTNINGSRÅDET Under&året&har&förvaltningsrådet&haft&fem&protokollförda&möten.&Förvaltningsrådets&uppgifter&är&att&bistå& församlingens,styrelse,med,budget,,redovisning,avtal%och%insamling.%under%2014%har%förvaltningsrådet%påbörjat% ett#arbete#medatt#förbättra#och#förenkla#de#administrativa#verktyg#man#använder. FASTIGHETSRÅDET Församlingen,äger,trefastigheter,+Pingstkyrkorna+i+Västerås,"Norbergoch$Skultuna.$Våra$byggnader$är$en$ mötesplats)mellan#människor#och#gud.#under#2014#har#vi#fortsatt#sköta#våra#fastigheter#bland#annat#genom#en# inledande'renovering'av'ventilationsanläggningen'och'ny'värmeväxlare'i'pingstkyrkan'vid'oxbacken.' Sida%5

8 STATISTIK Statistik Medlemsantal*1/ Döpta Inflyttade Utflyttade Avförda(på(egen(begäran Avlidna Medlemsantal*31/ Förändring "4 Varje&siffra&har&ett&namn...varje&namn&bär&en&berättelse...varje&berättelse&är&känd&av&Gud "Tyhanvilleställaframförsamlingeninförsigihärlighet,utanfläckellerskrynklaellernågotannatsådant. Heligochfullkomligskulledenvara." Efesierbrevet5:27 Sida%6

9 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning BALANSRÄKNING+(SEK) Tillgångar Not 2014"12"31 MateriellaAnläggningstillgångar FinansiellaAnläggningstillgångar Likvidamedel Övrigaomsättningstillgångar Summatillgångar Skulder Åretsresultat ÖvrigtEgetKapital Fastighetslån ElimsSparkassa Kortfristigaskulder Summaskulder "12" " Sida%7

10 ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING(SEK) 2014 INTÄKTER FastGivartjänst Gåvorviabank/pg Gåvorviagudstjänst Gåvortillsärskildaändamål Minnesfond+Arvochtestamente Summainsamlademedel Övrigaintäkter SummaIntäkter KOSTNADER Personalkostnader&Besök " Fastighetskostnader " Missionskostnader " Övrigakostnader " SummaKostnader 7 " Resultatföreavskrivningar Avskrivningar 8 " Resultatförefinansiellaposter Finansiellaintäkterochkostnader 9 "30964 RESULTAT " " " " " " " Sida%8

11 ÅRSREDOVISNING NYCKELTAL)2014)TKR Insamlatochresultat Insamlademedel Summaintäkter Resultatföreavskrivningar Resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassaochbank 935 " Summatillgångar Egetkapitalochskulder Egetkapital Lån Kortfristigaskulder SummaSkulder Sida%9

12 ÅRSREDOVISNING INSAMLADE)MEDEL)(TKR) Under&2014&har&församlingen&samlat&in&5636#Tkr#till#församlingskassan#vilket#är#rekord#i#den#nu#kända#historiken.#I# jämförelsen+ärkfc$(renoveringen$av$kyrksal"foajé"café)&exkluderad.&vi&har&under&året&samlat&in&i&snitt&470tkr$per$ månad&vilket&är&en&ökning&med&8,6%"jämfört"med"föregående"års"insamlingar"till"församlingskassan." Finansiering Under&året&har&målet&varit&att&samla&in&så#att#vi#inte#behöver#utnyttja#den#checkkredit#vi#tog#i#samband#med# renoveringen(av(kyrkan(under(2013.(förutom(den(goda(viljan(hos(församlingens(medlemmar(att(offra(medel(till( församlingen,fick,vi,också,ett,beviljat,bidrag,i,maj,från,sst,(statligt,stöd,till"trossamfund)"på"770tkr$som$bidragit$ till$att$vi$inte$behövt$utnyttja$checkkrediten$i$mer$än$4"5månader(i(början(på(2014. Sida%10

13 ÅRSREDOVISNING Noter Not$1$Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna,har,en,nettoförändring,på,"1556#Tkr.#Den#består#av#en#ökning#med#131Tkr$och$ avskrivningar)på)1688tkr.%våra%avskrivningar%har%ökat%jämfört%med%2013vilket'hänger'ihop'med'att'vi'skriver'av' den$del$av$kfc$som$bokförts$som$anläggningstillgångar$på$5år. Not$2Likvida'medel Vid"ingången"av"2014"utnyttjade"vi"checkkreditensom$togs$under$2013$i$anslutning$till$renoveringen$av$kyrkan$ (KFC).'Vi'utnyttjade'1120$Tkr$den$31/12$2013.$Vi$utnyttjade$checkkrediten$fram$till$mitten$av$maj$då$vi$fick$bidrag$ från%sst%på%770%tkr%som%tillsamman%med%medlemmarnas%insamlingar%gjorde%att%kassan$låg$på$c:a$+$200tkr$under$ sommaren(för(att(fortsätta(öka(under(hösten. Not$3$Fastighetslån Vi#har#amorterat#100Tkr$på$vårt$gamla$fastighetslån$under$året. Not$4$Kortfristiga$skulder Jämfört(med(2013(har(kortfristiga(skulder(ökat(med(370(Tkr(vilket(främst&beror&på&en&faktura&skuld&på&328&TKR&till& en#ventilations#firma.# Not$5Insamlade)medel De#insamlade#har#minskat#med#2047$Tkr.$Det$beror$på$insamlingarna$till$KFC$under$2013.$Räknar$man$bort$ insamlingarna)till)kfc)har)insamlingarna)till)församlingskassan$ökat.$ Not$6"Övriga"intäkter Ökningen'jämfört'med'föregående'år'beror'på'bidrag'från'SST'(770'Tkr)'och'på'bidrag'från'Pingst'Ung'för'Unite' (427%Tkr). Not$7Summa%kostnader I"huvudsak"beror"de"lägre"kostnaderna"på"att"vi"under"2013"renoverade"kyrkan"men$en$mindre$del$beror$också$på$ lägre&personalkostnader&under&året Not$8"Avskrivningar Ökade&avskrivningar&med&anledning&av&KFC&som&vi&valt&att&skriva&av&på&5år Not$9"Finansiella"kostnader Ökade&räntekostnader&på&grund&av&utnyttjad&checkkredit&under&början#av#2014. Sida%11

14 REVISIONSBERÄTTELSER Revisionsberättelser 1.1#Pingstförsamlingen.Västerås 1.2$Elims&sparkassa Sida%12

15 REVISIONSBERÄTTELSER 1.3$Oxbackens$parkeringskonto Sida%13

16 FÖRSAMLINGSINFORMATION Församlingsinformation Pingstförsamlingen.i.Västeråsbildades(1919(ochär#en#fristående#pingstförsamling,med,medlemskap,i, trossamfundet,pingst,"fria%församlingar%i%samverkan%och%den%ideella%riksföreningen%pingst%"fria%församlingar%i% samverkan.*vidare*tillhör*församlingenekumeniska)rådet)i)västerås,"frikyrkosamråd,(sjukhuskyrkan),,föreningen, Öppna#kanalen,"Svenska"Evangelistmissionenoch$Svenska(bibelsällskapet. Pingstförsamlingen.i"Västerås Besök&Pingstkyrkan,,Oxbackens,centrum,,Pingstkyrkan,Skultuna,"Pingstkyrkan"Norberg Post%Almelundsgatan,2 SE"724$60$VÄSTERÅS Telefon021" Internet&www.vasteras.pingst.se Organisationsnummer "0413 Bankgiro)790"0442 Plusgiro)448889"6 KALLELSE Församlingenhåller&sitt&årsmötemåndagen(den(23mars%2015kl.$19.00i"Pingstkyrkan,"Oxbackens"centrum. Sida%14

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening

Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening 1 Årsredovisning för Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening Räkenskapsåret 2009 2 Styrelsen för Förenade Solhem kooperativa hyresrättsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för. Brf Norra Varvet 769608-6441. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för Brf Norra Varvet Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Norra Varvet Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer