TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!"

Transkript

1 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN.I VÄSTERÅS2014% En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Till$församlingens$medlemmar...1 Församlingens,verksamheter...2 Statistik...6 Årsredovisning...7 Revisionsberättelser...12 Församlingsinformation...14

3 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR Till$församlingensmedlemmar ÅRET%SOM%GÅTT Kära%församling,%nåd%och%fridSå#har#det#blivit#dags#att#summera#år#2014#i#församlingens#liv#och#historia.#Vi#hade# en#önskan"att"året"skulle"innebära"att"fler"kom"i"funktion"i"församlingen"och"att"vi"skulle"kunna"bli"mer"utåtriktade." Vi#tycker#att#vi#nått#en#bit#på#den#vägen#även#om#mycket#återstår.#Vi#har#sett#flera#nya#verksamheter#starta#med# fokus&på&nya&människor&och"vi"ser"en"tjänande"församling,"under"året"har"t.ex."flera"nya"rådsledare"välkomnats.vi# har$också$detta$år$vuxit$i$antal$medlemmar$och$genom$allt$har$vi$kunnat$se$och$känna$guds$närvaro$och$hjälp.$vi$ tackar&gud&och&församlingen&för&ett&år&där&vi&i&vår&begränsning#fått#smaka#något#av#hans#härlighet. EN#ÖPPEN#KYRKA#MED#HJÄRTA&FÖR&MÄNNISKOR Vår$vision$om$en$öppen$kyrka$med$hjärta$för$människor$står$fast,$under$året$har$många$utflöden$av$detta$kunnat$ märkas.(församlingen(ger(socialt(stöd,(samlar(många(människor(tillgemenskap)oavsett)bakgrund)och)vi)brinner) för$att$vara$en$mångkulturell$gemenskap.$församlingen$har$över$30$nationaliteter$bland$medlemmarna$och$vi$ räknar&det&som&den&största&glädje&att&få&vara&en&församling&med&många&olika&slags&människor. ETT#UTÅTRIKTATKARISMATISKT(ANTIOKIA Vi#fick#ett#tilltal#för#några#år#sedan#om#att#vara#"ett#utåtriktat#karismatiskt#Antiokia".#Under&året&har& Betaniaförsamlingen.i.Norberg.upplösts.och.blivit.en.del.av.vår.gemenskap..Vi.har.arrangerat'Unite'för'vår'region' och$vi$är$medoch$betjänar$inom$olika$satsningar$som$görs$inom$pingst,"som"exempelpingst#ledarutveckling. VERKSAMHET*OCH*FÖRVALTNING Församlingens,medlemmar,har,också,detta,år,bevisat,sin,trohet,till,församlingengenom&bön,&givande&och& tjänande.)vi)vill)ha)en)kultur)där#vi#tillsammans#delar#uppgifter#och#värnar#gemenskapen.#vår#ekonomi#är#sund# och$vår$tro$är$att$våra$olika$verksamheter$och$gemenskaper$bidrar$till$utvecklingen$av$en$sund$och$hälsosam$ församling.,under&året&antog&församlingen&nya&stadgar&vilka&bland&annat"innehöll"förändrad"ledningsstruktur. TACK Som$församlingsledning-och-styrelsefylls%vi%med%tacksamhet%när%vi%tänker%på%alla%goda%ord,%alla%varma%böner,%allt% generöst(givande(och(allt(tjänande(vi(sett(under(året.(ta(emot%vår%kärlek%och%tacksamhet.%gud$välsigne& PingstförsamlingeniVästerås Västerås(2015"02"19 Sida%1

4 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER Församlingens+verksamheter FÖRSAMLINGSLEDNINGEN Församlingsledningen-har-det-övergripande-andliga-ansvaret-för-teologi,(vision&och&strategi,&värderingar&och& aktiviteter.)vidare)ansvarar)ledningenför$förkunnelse$och$undervisning,$gudstjänstliv,$tillväxtgrupper,$förbön,$ själavård,+ekumenik,+ledarnätverk,+öppen+kyrka,+hannamöten+för+kvinnor,"sjukhuskyrkan,"verksamheterna"i" Norberg'och'i'Skultuna.Under&året&har&församlingen&genomfört&två&större&gudstjänstserier,*"De*brinnande"*och* "En$sund$själ".$Vi#har#haft#ett#stortförsamlingsläger-på-Uskavi-och-vår-konferens-"Kyrka-med-hjärta". Under&året&har&en&omstart&gjorts&av&församlingens+värdlagsfunktion.1Det#har#varit#flera#omtyckta(och(välbesökta( samlingar#med#öppen#kyrka.#inom#ekumeniken#ingårförsamlingen,i,ekumeniska,rådet,i,västeråsoch$är#drivande# inom%ekumeniska%bönesamlingar. Statistik:#I#församlingen*fanns#vid$årsskiftet$41$tillväxtgrupper.% GUDSTJÄNSTRÅDET Församlingens,stora,samlingstillfälle"är"våra"gudstjänster"på"söndagar"kl."10.30."Vi#har$tre$lovsångsteam$som$ kompletteras+med+good+news+och+dessa+bär+tillsammans+det+löpande+sång"och$musiklivet$i$församlingen$ tillsammans(med(andra(konstellationer(som(medverkar(vid(olika(gudstjänster. Underåret%gjordes%extrasatsningar%vid%påsk%med%satsningen("Påsk(i(Västerås"(vilket( bland&annat&innehöll&en&påskkonsert.&vi&har&också&haft&flera&konserter&i&egen&regi& men$också$med$inbjudna&gäster&som&dynamic&vocal&och&bronk. Statistik:(Under(2014samlade'söndagsgudstjänsterna)kl.)10.30)i)snitt)361personer,#vilket#är#en#ökning#från#2013# års$snitt$som$var$358besökare(detta&snitt&gäller&helåret&inklusive&sommarmånaderna,&förra&året&redovisades& endast'terminsstatistiken)."församlingen"har"dessutom(gudstjänster"på"fyra"språk"utöver"huvudgudstjänsten,"och" en#gång#per$månad$gudstjänst$i$skultuna$och$norberg. Sida%2

5 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER MISSIONSRÅDET Församlingens,mission,innebär,ett,utflöde,av,Jesu,missionsbefallning.,I, vårt%fall%primärt%riktat%till%muslimskt%präglade%områden.%vi%driver% nätverket'marco'polo'network'tillsammans'med'andra'svenska' församlingar+och+vår+nätverksförsamling+i+jerevan,+armenien.+vi+finns+ även%med%i%aktion%ibrahim%och%stöder%församlingsbyggande%verksamhet%i% Bangladesh*och*Etiopien. Även%under%2014%har%vi%tillsammans"med"några"andra"församlingar" genomfört*en*utåtriktad*kampanj*i*jerevan*under*det*persiska*nyåret,* drygt&8000&nyårsfirande&iranier&tog&emot&olika&bibelmaterial.& BARNRÅDET I"församlingen"finns"en"stor"barn"och$familjeverksamhet$med$ följande)grupper:)söndagsskolan,,konfirmationsläsning,, fritidsgården+bara+vara,+kulturskolan+blomma,+öppna+förskolan+ Pinglan,(barnkören(Kompiskören(och(två(dansgrupper.(Utöver( löpande(verksamheter(ordnas(aktiviteter(till(stöd(för(föräldrars( fostran(av(sina(barn(i(tron(genomnätverket(pingst(0"20.$ Församlingen,har,regelbundna,sommar"och$vinterläger,$hajker,$ utåtriktade*satsningar*i*stadsdelar*bl.a.*på*hammarby*som* samlade'ca'150'barn'+'vuxna'en'vårkväll'i'maj.många&barn&och& familjer)kommer)till)vår)kyrka)varje)söndag. Medan&vi&vittnar#för#en#iransk# familj'sitter'pojken'i'familjenoch$ läser&i&barnbibeln&han&just&fått. Statistik:'Under'år'2014'har'det'varit'74'barn'i' genomsnitt)per)söndag)på)terminerna)i) söndagsskolan,+på+höstterminen+var+genomsnittligt+ antal%barn%80.%den%stora%höjdpunkten%under%året% var$julmusikalen$den$fjärde$advent$då$kyrkan$var$ helt%full%med%folk%ca%500"totalt"och"130"140$barn$ kom.%det%var%ett%40"tal$barn$som$medverkade$med$ sång,&dans&och&drama.&ett&gott&och&välsignat&år&har& det$varit. Sida%3

6 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER UNGDOMSRÅDET Inom%ungdomsrådets%område%finns%församlingens&ungdomsarbete&OC&och&Unga"Vuxna."Vi"ser"en"jättefin" gemenskap'mellan'våra'ungdomar'både'på'fredagar'och'på'kyrkans'gudstjänster'på'söndagar.'' Vår$församling$är$värd$för$nyårskonferensen$Unite$ vilken'varit'en'stor'höjdpunkt'där'många'ungdomar' fått$möta$gud$tillsammans.i"år"blev"många" ungdomar)andedöpta. InomUnga%Vuxna%ordnas%luncher%efter% gudstjänster,)aktiviteter)och)föreläsningar. SENIORRÅDET Under&året&har&vi&haft&fina&onsdagssamlingar&med&dagträffar,&sopplunch,&mission"i"världen(och(lunchbön.( Sopplunchen*varje*onsdag*har*varit*uppskattad*inte*bara*avförsamlingens,medlemmar,utan,även,de,som,jobbar,i, företag(i(närheten(av(kyrkan(har(ätit(sin(onsdagslunch(där.(årets(höjdpunkter( har$varit$julfesten$med$130$deltagare$och$vårresan$som$i$år$gick$till$örebro$ och$nobelmuseet$i$karlskoga.)bifogad)bild)är)från)nobelmuseet)där)vi)fick) träffa&självaste&alfred&nobel. Statistik:(Vi(har(under(året(haft(ca(20(dagträffar(med(i(snitt(ca(55( deltagare(,och(ca(18(mission"i"världensamlingar-med-ca-20-deltagare-i-snitt.- INVANDRARRÅDET I"församlingen"firas"idag"flera"gudstjänster(på(olika(språk.(Vår(förmiddagsgudstjänst(tolkas(till(engelska(och(ibland( till$spanska.$inslaget$av$invandrare$har$fortsatt$att$öka,$särskilt$från$afrika. Övriga'gudstjänster'hålls'på'finska,'spanska,'amarinja/tigrinja'och'engelska.'Dessutom'hålls'regelbundna) bönemöten'på'flera'invandrarspråk.'de'engelska'mötena'hålls'i'samarbete'med'redeemed%christian%church%of% Sida%4

7 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER God."Våra"internationella"cafékvällar"som"hålls"var"tredje"vecka"brukar" samla%50"60#besökare.#en#mötesplats#för#invandrarkvinnor#startades#under% våren.'ett'språkcafé'startades'under'hösten'i'samarbete'med'bilda. Statistik:(Sju(personer(med(utländsk(bakgrund(har(låtit(döpa(sig(under(2014( och$tolv$har$intagits$på$flyttningsbetyg$eller$dopintyg. PINGST'SOS Samhället)blir)tuffare)och)antalet)personer&som&behöver&olika&former& av#stöd#ökar#ständigt.#detta#har#medfört#att#antalet#hjälpsökande#till# Pingst'SOS'har'ökat'kraftigt'under'2014.'Församlingens'sociala'arbete' fungerar(väl(genom(hängivna(medarbetare(med(stort(engagemang(för(medmänniskor.(underåret%har%vi%fått%flera% "solskenshistorier",från,människor,som,fått,hjälp,av,församlingen.,vi,har,delat,ut,matkassar,,gett,ekonomiskt, bistånd,)ekonomisk(rådgivning,"stöttat"i"myndighetskontakter,"gett"praktisk"hjälp"och"sökt"vara"medmänniskor." Ekonomisk(statistik:'Under'2014har"vi"inom"Pingst"SOShjälpt'cirka'119'personer'och'gjort'cirka'249'utbetalningar' till$ett$totalt$belopp$på$214$300$kronor.$av$denna$kostnad$har$cirka$62%$bestått$av$ekonomisk$hjälp$och$38%$av$ matkassar.(till(detta(kommer(omkring(130matkassar'utdelade'till'jul. SERVICEGRUPPER Kyrkkaffe,)lokalvård)och)ett)trevligt)bemötande)av)alla)som)besöker)vår)kyrka)är) huvuduppdraget+för+våra+servicegrupper.+det+är+14+grupper+med+en+eller+två+ledare+i+ varje&grupp.&totalt&är&ca&200&personer&engagerade.&under&året&har&vi&fått&flera&nya& ledare,'vi'tackar'de'som'avgått'för'deras'insats.'även'många'nya'medlemmar'i' gruppen'har'tillkommit. IT"RÅDET Under&årethar$IT"rådet&fortsatt&serva"församlingenmedfunktionelltljud,&ljus,&bild&och&allmänna&IT"funktioner. FÖRVALTNINGSRÅDET Under&året&har&förvaltningsrådet&haft&fem&protokollförda&möten.&Förvaltningsrådets&uppgifter&är&att&bistå& församlingens,styrelse,med,budget,,redovisning,avtal%och%insamling.%under%2014%har%förvaltningsrådet%påbörjat% ett#arbete#medatt#förbättra#och#förenkla#de#administrativa#verktyg#man#använder. FASTIGHETSRÅDET Församlingen,äger,trefastigheter,+Pingstkyrkorna+i+Västerås,"Norbergoch$Skultuna.$Våra$byggnader$är$en$ mötesplats)mellan#människor#och#gud.#under#2014#har#vi#fortsatt#sköta#våra#fastigheter#bland#annat#genom#en# inledande'renovering'av'ventilationsanläggningen'och'ny'värmeväxlare'i'pingstkyrkan'vid'oxbacken.' Sida%5

8 STATISTIK Statistik Medlemsantal*1/ Döpta Inflyttade Utflyttade Avförda(på(egen(begäran Avlidna Medlemsantal*31/ Förändring "4 Varje&siffra&har&ett&namn...varje&namn&bär&en&berättelse...varje&berättelse&är&känd&av&Gud "Tyhanvilleställaframförsamlingeninförsigihärlighet,utanfläckellerskrynklaellernågotannatsådant. Heligochfullkomligskulledenvara." Efesierbrevet5:27 Sida%6

9 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning BALANSRÄKNING+(SEK) Tillgångar Not 2014"12"31 MateriellaAnläggningstillgångar FinansiellaAnläggningstillgångar Likvidamedel Övrigaomsättningstillgångar Summatillgångar Skulder Åretsresultat ÖvrigtEgetKapital Fastighetslån ElimsSparkassa Kortfristigaskulder Summaskulder "12" " Sida%7

10 ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING(SEK) 2014 INTÄKTER FastGivartjänst Gåvorviabank/pg Gåvorviagudstjänst Gåvortillsärskildaändamål Minnesfond+Arvochtestamente Summainsamlademedel Övrigaintäkter SummaIntäkter KOSTNADER Personalkostnader&Besök " Fastighetskostnader " Missionskostnader " Övrigakostnader " SummaKostnader 7 " Resultatföreavskrivningar Avskrivningar 8 " Resultatförefinansiellaposter Finansiellaintäkterochkostnader 9 "30964 RESULTAT " " " " " " " Sida%8

11 ÅRSREDOVISNING NYCKELTAL)2014)TKR Insamlatochresultat Insamlademedel Summaintäkter Resultatföreavskrivningar Resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassaochbank 935 " Summatillgångar Egetkapitalochskulder Egetkapital Lån Kortfristigaskulder SummaSkulder Sida%9

12 ÅRSREDOVISNING INSAMLADE)MEDEL)(TKR) Under&2014&har&församlingen&samlat&in&5636#Tkr#till#församlingskassan#vilket#är#rekord#i#den#nu#kända#historiken.#I# jämförelsen+ärkfc$(renoveringen$av$kyrksal"foajé"café)&exkluderad.&vi&har&under&året&samlat&in&i&snitt&470tkr$per$ månad&vilket&är&en&ökning&med&8,6%"jämfört"med"föregående"års"insamlingar"till"församlingskassan." Finansiering Under&året&har&målet&varit&att&samla&in&så#att#vi#inte#behöver#utnyttja#den#checkkredit#vi#tog#i#samband#med# renoveringen(av(kyrkan(under(2013.(förutom(den(goda(viljan(hos(församlingens(medlemmar(att(offra(medel(till( församlingen,fick,vi,också,ett,beviljat,bidrag,i,maj,från,sst,(statligt,stöd,till"trossamfund)"på"770tkr$som$bidragit$ till$att$vi$inte$behövt$utnyttja$checkkrediten$i$mer$än$4"5månader(i(början(på(2014. Sida%10

13 ÅRSREDOVISNING Noter Not$1$Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna,har,en,nettoförändring,på,"1556#Tkr.#Den#består#av#en#ökning#med#131Tkr$och$ avskrivningar)på)1688tkr.%våra%avskrivningar%har%ökat%jämfört%med%2013vilket'hänger'ihop'med'att'vi'skriver'av' den$del$av$kfc$som$bokförts$som$anläggningstillgångar$på$5år. Not$2Likvida'medel Vid"ingången"av"2014"utnyttjade"vi"checkkreditensom$togs$under$2013$i$anslutning$till$renoveringen$av$kyrkan$ (KFC).'Vi'utnyttjade'1120$Tkr$den$31/12$2013.$Vi$utnyttjade$checkkrediten$fram$till$mitten$av$maj$då$vi$fick$bidrag$ från%sst%på%770%tkr%som%tillsamman%med%medlemmarnas%insamlingar%gjorde%att%kassan$låg$på$c:a$+$200tkr$under$ sommaren(för(att(fortsätta(öka(under(hösten. Not$3$Fastighetslån Vi#har#amorterat#100Tkr$på$vårt$gamla$fastighetslån$under$året. Not$4$Kortfristiga$skulder Jämfört(med(2013(har(kortfristiga(skulder(ökat(med(370(Tkr(vilket(främst&beror&på&en&faktura&skuld&på&328&TKR&till& en#ventilations#firma.# Not$5Insamlade)medel De#insamlade#har#minskat#med#2047$Tkr.$Det$beror$på$insamlingarna$till$KFC$under$2013.$Räknar$man$bort$ insamlingarna)till)kfc)har)insamlingarna)till)församlingskassan$ökat.$ Not$6"Övriga"intäkter Ökningen'jämfört'med'föregående'år'beror'på'bidrag'från'SST'(770'Tkr)'och'på'bidrag'från'Pingst'Ung'för'Unite' (427%Tkr). Not$7Summa%kostnader I"huvudsak"beror"de"lägre"kostnaderna"på"att"vi"under"2013"renoverade"kyrkan"men$en$mindre$del$beror$också$på$ lägre&personalkostnader&under&året Not$8"Avskrivningar Ökade&avskrivningar&med&anledning&av&KFC&som&vi&valt&att&skriva&av&på&5år Not$9"Finansiella"kostnader Ökade&räntekostnader&på&grund&av&utnyttjad&checkkredit&under&början#av#2014. Sida%11

14 REVISIONSBERÄTTELSER Revisionsberättelser 1.1#Pingstförsamlingen.Västerås 1.2$Elims&sparkassa Sida%12

15 REVISIONSBERÄTTELSER 1.3$Oxbackens$parkeringskonto Sida%13

16 FÖRSAMLINGSINFORMATION Församlingsinformation Pingstförsamlingen.i.Västeråsbildades(1919(ochär#en#fristående#pingstförsamling,med,medlemskap,i, trossamfundet,pingst,"fria%församlingar%i%samverkan%och%den%ideella%riksföreningen%pingst%"fria%församlingar%i% samverkan.*vidare*tillhör*församlingenekumeniska)rådet)i)västerås,"frikyrkosamråd,(sjukhuskyrkan),,föreningen, Öppna#kanalen,"Svenska"Evangelistmissionenoch$Svenska(bibelsällskapet. Pingstförsamlingen.i"Västerås Besök&Pingstkyrkan,,Oxbackens,centrum,,Pingstkyrkan,Skultuna,"Pingstkyrkan"Norberg Post%Almelundsgatan,2 SE"724$60$VÄSTERÅS Telefon021" Internet&www.vasteras.pingst.se Organisationsnummer "0413 Bankgiro)790"0442 Plusgiro)448889"6 KALLELSE Församlingenhåller&sitt&årsmötemåndagen(den(23mars%2015kl.$19.00i"Pingstkyrkan,"Oxbackens"centrum. Sida%14

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning.

På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar till några av de vanligaste begreppen som förekommer i en årsredovisning. ÅRSREDOVISNING 2013 Ta vara på fördelarna med bostadsrätt i HSB. Du är med och äger husen och miljön. Du får full insyn i förvaltning och ekonomi. På bakre omslagets insida finns en ordlista med förklaringar

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139

BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139 BRF GRIPEN Org. nr. 716422-7139 Årsredovisning År 2010 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-5 - resultaträkningar 6

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal. Org.nr: 769615-2086 Årsredovisning Styrelsen för Brf Stadsparken i Silverdal Org.nr: 769615-2086 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Stadsparken i Silverdal

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby

HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY. Årsredovisning 2005. Foto: Åke Arell, 2005, Täby HSB Bostadsrättsförening STORSTUGAN i TÄBY Årsredovisning 2005 Foto: Åke Arell, 2005, Täby Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Årsredovisning för Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Underskrifter 8 Resultaträkning Belopp

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Årsredovisning. Brf Västerport

Årsredovisning. Brf Västerport Årsredovisning för Brf Västerport 769623-2425 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Västerport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG

ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2004 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LUNDBY KYRKBY, GÖTEBORG Organisationsnummer: 769601-5648 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lundby Kyrkby får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034

1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 1 (8) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN WASA SIRIUS 1 Org nr 769600-2034 ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen avger härmed redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010, föreningens 15:e

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Plogen 7 Räkenskapsåret 2008-01-01 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen Plogen 7,

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer