TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR! ÅRSREDOVISNING! PINGSTFÖRSAMLINGEN.I! VÄSTERÅS!2014%! En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor!"

Transkript

1 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN.I VÄSTERÅS2014% En"öppen"kyrka"med"hjärta"för"människor

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Till$församlingens$medlemmar...1 Församlingens,verksamheter...2 Statistik...6 Årsredovisning...7 Revisionsberättelser...12 Församlingsinformation...14

3 TILL$FÖRSAMLINGENS$MEDLEMMAR Till$församlingensmedlemmar ÅRET%SOM%GÅTT Kära%församling,%nåd%och%fridSå#har#det#blivit#dags#att#summera#år#2014#i#församlingens#liv#och#historia.#Vi#hade# en#önskan"att"året"skulle"innebära"att"fler"kom"i"funktion"i"församlingen"och"att"vi"skulle"kunna"bli"mer"utåtriktade." Vi#tycker#att#vi#nått#en#bit#på#den#vägen#även#om#mycket#återstår.#Vi#har#sett#flera#nya#verksamheter#starta#med# fokus&på&nya&människor&och"vi"ser"en"tjänande"församling,"under"året"har"t.ex."flera"nya"rådsledare"välkomnats.vi# har$också$detta$år$vuxit$i$antal$medlemmar$och$genom$allt$har$vi$kunnat$se$och$känna$guds$närvaro$och$hjälp.$vi$ tackar&gud&och&församlingen&för&ett&år&där&vi&i&vår&begränsning#fått#smaka#något#av#hans#härlighet. EN#ÖPPEN#KYRKA#MED#HJÄRTA&FÖR&MÄNNISKOR Vår$vision$om$en$öppen$kyrka$med$hjärta$för$människor$står$fast,$under$året$har$många$utflöden$av$detta$kunnat$ märkas.(församlingen(ger(socialt(stöd,(samlar(många(människor(tillgemenskap)oavsett)bakgrund)och)vi)brinner) för$att$vara$en$mångkulturell$gemenskap.$församlingen$har$över$30$nationaliteter$bland$medlemmarna$och$vi$ räknar&det&som&den&största&glädje&att&få&vara&en&församling&med&många&olika&slags&människor. ETT#UTÅTRIKTATKARISMATISKT(ANTIOKIA Vi#fick#ett#tilltal#för#några#år#sedan#om#att#vara#"ett#utåtriktat#karismatiskt#Antiokia".#Under&året&har& Betaniaförsamlingen.i.Norberg.upplösts.och.blivit.en.del.av.vår.gemenskap..Vi.har.arrangerat'Unite'för'vår'region' och$vi$är$medoch$betjänar$inom$olika$satsningar$som$görs$inom$pingst,"som"exempelpingst#ledarutveckling. VERKSAMHET*OCH*FÖRVALTNING Församlingens,medlemmar,har,också,detta,år,bevisat,sin,trohet,till,församlingengenom&bön,&givande&och& tjänande.)vi)vill)ha)en)kultur)där#vi#tillsammans#delar#uppgifter#och#värnar#gemenskapen.#vår#ekonomi#är#sund# och$vår$tro$är$att$våra$olika$verksamheter$och$gemenskaper$bidrar$till$utvecklingen$av$en$sund$och$hälsosam$ församling.,under&året&antog&församlingen&nya&stadgar&vilka&bland&annat"innehöll"förändrad"ledningsstruktur. TACK Som$församlingsledning-och-styrelsefylls%vi%med%tacksamhet%när%vi%tänker%på%alla%goda%ord,%alla%varma%böner,%allt% generöst(givande(och(allt(tjänande(vi(sett(under(året.(ta(emot%vår%kärlek%och%tacksamhet.%gud$välsigne& PingstförsamlingeniVästerås Västerås(2015"02"19 Sida%1

4 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER Församlingens+verksamheter FÖRSAMLINGSLEDNINGEN Församlingsledningen-har-det-övergripande-andliga-ansvaret-för-teologi,(vision&och&strategi,&värderingar&och& aktiviteter.)vidare)ansvarar)ledningenför$förkunnelse$och$undervisning,$gudstjänstliv,$tillväxtgrupper,$förbön,$ själavård,+ekumenik,+ledarnätverk,+öppen+kyrka,+hannamöten+för+kvinnor,"sjukhuskyrkan,"verksamheterna"i" Norberg'och'i'Skultuna.Under&året&har&församlingen&genomfört&två&större&gudstjänstserier,*"De*brinnande"*och* "En$sund$själ".$Vi#har#haft#ett#stortförsamlingsläger-på-Uskavi-och-vår-konferens-"Kyrka-med-hjärta". Under&året&har&en&omstart&gjorts&av&församlingens+värdlagsfunktion.1Det#har#varit#flera#omtyckta(och(välbesökta( samlingar#med#öppen#kyrka.#inom#ekumeniken#ingårförsamlingen,i,ekumeniska,rådet,i,västeråsoch$är#drivande# inom%ekumeniska%bönesamlingar. Statistik:#I#församlingen*fanns#vid$årsskiftet$41$tillväxtgrupper.% GUDSTJÄNSTRÅDET Församlingens,stora,samlingstillfälle"är"våra"gudstjänster"på"söndagar"kl."10.30."Vi#har$tre$lovsångsteam$som$ kompletteras+med+good+news+och+dessa+bär+tillsammans+det+löpande+sång"och$musiklivet$i$församlingen$ tillsammans(med(andra(konstellationer(som(medverkar(vid(olika(gudstjänster. Underåret%gjordes%extrasatsningar%vid%påsk%med%satsningen("Påsk(i(Västerås"(vilket( bland&annat&innehöll&en&påskkonsert.&vi&har&också&haft&flera&konserter&i&egen&regi& men$också$med$inbjudna&gäster&som&dynamic&vocal&och&bronk. Statistik:(Under(2014samlade'söndagsgudstjänsterna)kl.)10.30)i)snitt)361personer,#vilket#är#en#ökning#från#2013# års$snitt$som$var$358besökare(detta&snitt&gäller&helåret&inklusive&sommarmånaderna,&förra&året&redovisades& endast'terminsstatistiken)."församlingen"har"dessutom(gudstjänster"på"fyra"språk"utöver"huvudgudstjänsten,"och" en#gång#per$månad$gudstjänst$i$skultuna$och$norberg. Sida%2

5 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER MISSIONSRÅDET Församlingens,mission,innebär,ett,utflöde,av,Jesu,missionsbefallning.,I, vårt%fall%primärt%riktat%till%muslimskt%präglade%områden.%vi%driver% nätverket'marco'polo'network'tillsammans'med'andra'svenska' församlingar+och+vår+nätverksförsamling+i+jerevan,+armenien.+vi+finns+ även%med%i%aktion%ibrahim%och%stöder%församlingsbyggande%verksamhet%i% Bangladesh*och*Etiopien. Även%under%2014%har%vi%tillsammans"med"några"andra"församlingar" genomfört*en*utåtriktad*kampanj*i*jerevan*under*det*persiska*nyåret,* drygt&8000&nyårsfirande&iranier&tog&emot&olika&bibelmaterial.& BARNRÅDET I"församlingen"finns"en"stor"barn"och$familjeverksamhet$med$ följande)grupper:)söndagsskolan,,konfirmationsläsning,, fritidsgården+bara+vara,+kulturskolan+blomma,+öppna+förskolan+ Pinglan,(barnkören(Kompiskören(och(två(dansgrupper.(Utöver( löpande(verksamheter(ordnas(aktiviteter(till(stöd(för(föräldrars( fostran(av(sina(barn(i(tron(genomnätverket(pingst(0"20.$ Församlingen,har,regelbundna,sommar"och$vinterläger,$hajker,$ utåtriktade*satsningar*i*stadsdelar*bl.a.*på*hammarby*som* samlade'ca'150'barn'+'vuxna'en'vårkväll'i'maj.många&barn&och& familjer)kommer)till)vår)kyrka)varje)söndag. Medan&vi&vittnar#för#en#iransk# familj'sitter'pojken'i'familjenoch$ läser&i&barnbibeln&han&just&fått. Statistik:'Under'år'2014'har'det'varit'74'barn'i' genomsnitt)per)söndag)på)terminerna)i) söndagsskolan,+på+höstterminen+var+genomsnittligt+ antal%barn%80.%den%stora%höjdpunkten%under%året% var$julmusikalen$den$fjärde$advent$då$kyrkan$var$ helt%full%med%folk%ca%500"totalt"och"130"140$barn$ kom.%det%var%ett%40"tal$barn$som$medverkade$med$ sång,&dans&och&drama.&ett&gott&och&välsignat&år&har& det$varit. Sida%3

6 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER UNGDOMSRÅDET Inom%ungdomsrådets%område%finns%församlingens&ungdomsarbete&OC&och&Unga"Vuxna."Vi"ser"en"jättefin" gemenskap'mellan'våra'ungdomar'både'på'fredagar'och'på'kyrkans'gudstjänster'på'söndagar.'' Vår$församling$är$värd$för$nyårskonferensen$Unite$ vilken'varit'en'stor'höjdpunkt'där'många'ungdomar' fått$möta$gud$tillsammans.i"år"blev"många" ungdomar)andedöpta. InomUnga%Vuxna%ordnas%luncher%efter% gudstjänster,)aktiviteter)och)föreläsningar. SENIORRÅDET Under&året&har&vi&haft&fina&onsdagssamlingar&med&dagträffar,&sopplunch,&mission"i"världen(och(lunchbön.( Sopplunchen*varje*onsdag*har*varit*uppskattad*inte*bara*avförsamlingens,medlemmar,utan,även,de,som,jobbar,i, företag(i(närheten(av(kyrkan(har(ätit(sin(onsdagslunch(där.(årets(höjdpunkter( har$varit$julfesten$med$130$deltagare$och$vårresan$som$i$år$gick$till$örebro$ och$nobelmuseet$i$karlskoga.)bifogad)bild)är)från)nobelmuseet)där)vi)fick) träffa&självaste&alfred&nobel. Statistik:(Vi(har(under(året(haft(ca(20(dagträffar(med(i(snitt(ca(55( deltagare(,och(ca(18(mission"i"världensamlingar-med-ca-20-deltagare-i-snitt.- INVANDRARRÅDET I"församlingen"firas"idag"flera"gudstjänster(på(olika(språk.(Vår(förmiddagsgudstjänst(tolkas(till(engelska(och(ibland( till$spanska.$inslaget$av$invandrare$har$fortsatt$att$öka,$särskilt$från$afrika. Övriga'gudstjänster'hålls'på'finska,'spanska,'amarinja/tigrinja'och'engelska.'Dessutom'hålls'regelbundna) bönemöten'på'flera'invandrarspråk.'de'engelska'mötena'hålls'i'samarbete'med'redeemed%christian%church%of% Sida%4

7 FÖRSAMLINGENS,VERKSAMHETER God."Våra"internationella"cafékvällar"som"hålls"var"tredje"vecka"brukar" samla%50"60#besökare.#en#mötesplats#för#invandrarkvinnor#startades#under% våren.'ett'språkcafé'startades'under'hösten'i'samarbete'med'bilda. Statistik:(Sju(personer(med(utländsk(bakgrund(har(låtit(döpa(sig(under(2014( och$tolv$har$intagits$på$flyttningsbetyg$eller$dopintyg. PINGST'SOS Samhället)blir)tuffare)och)antalet)personer&som&behöver&olika&former& av#stöd#ökar#ständigt.#detta#har#medfört#att#antalet#hjälpsökande#till# Pingst'SOS'har'ökat'kraftigt'under'2014.'Församlingens'sociala'arbete' fungerar(väl(genom(hängivna(medarbetare(med(stort(engagemang(för(medmänniskor.(underåret%har%vi%fått%flera% "solskenshistorier",från,människor,som,fått,hjälp,av,församlingen.,vi,har,delat,ut,matkassar,,gett,ekonomiskt, bistånd,)ekonomisk(rådgivning,"stöttat"i"myndighetskontakter,"gett"praktisk"hjälp"och"sökt"vara"medmänniskor." Ekonomisk(statistik:'Under'2014har"vi"inom"Pingst"SOShjälpt'cirka'119'personer'och'gjort'cirka'249'utbetalningar' till$ett$totalt$belopp$på$214$300$kronor.$av$denna$kostnad$har$cirka$62%$bestått$av$ekonomisk$hjälp$och$38%$av$ matkassar.(till(detta(kommer(omkring(130matkassar'utdelade'till'jul. SERVICEGRUPPER Kyrkkaffe,)lokalvård)och)ett)trevligt)bemötande)av)alla)som)besöker)vår)kyrka)är) huvuduppdraget+för+våra+servicegrupper.+det+är+14+grupper+med+en+eller+två+ledare+i+ varje&grupp.&totalt&är&ca&200&personer&engagerade.&under&året&har&vi&fått&flera&nya& ledare,'vi'tackar'de'som'avgått'för'deras'insats.'även'många'nya'medlemmar'i' gruppen'har'tillkommit. IT"RÅDET Under&årethar$IT"rådet&fortsatt&serva"församlingenmedfunktionelltljud,&ljus,&bild&och&allmänna&IT"funktioner. FÖRVALTNINGSRÅDET Under&året&har&förvaltningsrådet&haft&fem&protokollförda&möten.&Förvaltningsrådets&uppgifter&är&att&bistå& församlingens,styrelse,med,budget,,redovisning,avtal%och%insamling.%under%2014%har%förvaltningsrådet%påbörjat% ett#arbete#medatt#förbättra#och#förenkla#de#administrativa#verktyg#man#använder. FASTIGHETSRÅDET Församlingen,äger,trefastigheter,+Pingstkyrkorna+i+Västerås,"Norbergoch$Skultuna.$Våra$byggnader$är$en$ mötesplats)mellan#människor#och#gud.#under#2014#har#vi#fortsatt#sköta#våra#fastigheter#bland#annat#genom#en# inledande'renovering'av'ventilationsanläggningen'och'ny'värmeväxlare'i'pingstkyrkan'vid'oxbacken.' Sida%5

8 STATISTIK Statistik Medlemsantal*1/ Döpta Inflyttade Utflyttade Avförda(på(egen(begäran Avlidna Medlemsantal*31/ Förändring "4 Varje&siffra&har&ett&namn...varje&namn&bär&en&berättelse...varje&berättelse&är&känd&av&Gud "Tyhanvilleställaframförsamlingeninförsigihärlighet,utanfläckellerskrynklaellernågotannatsådant. Heligochfullkomligskulledenvara." Efesierbrevet5:27 Sida%6

9 ÅRSREDOVISNING Årsredovisning BALANSRÄKNING+(SEK) Tillgångar Not 2014"12"31 MateriellaAnläggningstillgångar FinansiellaAnläggningstillgångar Likvidamedel Övrigaomsättningstillgångar Summatillgångar Skulder Åretsresultat ÖvrigtEgetKapital Fastighetslån ElimsSparkassa Kortfristigaskulder Summaskulder "12" " Sida%7

10 ÅRSREDOVISNING RESULTATRÄKNING(SEK) 2014 INTÄKTER FastGivartjänst Gåvorviabank/pg Gåvorviagudstjänst Gåvortillsärskildaändamål Minnesfond+Arvochtestamente Summainsamlademedel Övrigaintäkter SummaIntäkter KOSTNADER Personalkostnader&Besök " Fastighetskostnader " Missionskostnader " Övrigakostnader " SummaKostnader 7 " Resultatföreavskrivningar Avskrivningar 8 " Resultatförefinansiellaposter Finansiellaintäkterochkostnader 9 "30964 RESULTAT " " " " " " " Sida%8

11 ÅRSREDOVISNING NYCKELTAL)2014)TKR Insamlatochresultat Insamlademedel Summaintäkter Resultatföreavskrivningar Resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassaochbank 935 " Summatillgångar Egetkapitalochskulder Egetkapital Lån Kortfristigaskulder SummaSkulder Sida%9

12 ÅRSREDOVISNING INSAMLADE)MEDEL)(TKR) Under&2014&har&församlingen&samlat&in&5636#Tkr#till#församlingskassan#vilket#är#rekord#i#den#nu#kända#historiken.#I# jämförelsen+ärkfc$(renoveringen$av$kyrksal"foajé"café)&exkluderad.&vi&har&under&året&samlat&in&i&snitt&470tkr$per$ månad&vilket&är&en&ökning&med&8,6%"jämfört"med"föregående"års"insamlingar"till"församlingskassan." Finansiering Under&året&har&målet&varit&att&samla&in&så#att#vi#inte#behöver#utnyttja#den#checkkredit#vi#tog#i#samband#med# renoveringen(av(kyrkan(under(2013.(förutom(den(goda(viljan(hos(församlingens(medlemmar(att(offra(medel(till( församlingen,fick,vi,också,ett,beviljat,bidrag,i,maj,från,sst,(statligt,stöd,till"trossamfund)"på"770tkr$som$bidragit$ till$att$vi$inte$behövt$utnyttja$checkkrediten$i$mer$än$4"5månader(i(början(på(2014. Sida%10

13 ÅRSREDOVISNING Noter Not$1$Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna,har,en,nettoförändring,på,"1556#Tkr.#Den#består#av#en#ökning#med#131Tkr$och$ avskrivningar)på)1688tkr.%våra%avskrivningar%har%ökat%jämfört%med%2013vilket'hänger'ihop'med'att'vi'skriver'av' den$del$av$kfc$som$bokförts$som$anläggningstillgångar$på$5år. Not$2Likvida'medel Vid"ingången"av"2014"utnyttjade"vi"checkkreditensom$togs$under$2013$i$anslutning$till$renoveringen$av$kyrkan$ (KFC).'Vi'utnyttjade'1120$Tkr$den$31/12$2013.$Vi$utnyttjade$checkkrediten$fram$till$mitten$av$maj$då$vi$fick$bidrag$ från%sst%på%770%tkr%som%tillsamman%med%medlemmarnas%insamlingar%gjorde%att%kassan$låg$på$c:a$+$200tkr$under$ sommaren(för(att(fortsätta(öka(under(hösten. Not$3$Fastighetslån Vi#har#amorterat#100Tkr$på$vårt$gamla$fastighetslån$under$året. Not$4$Kortfristiga$skulder Jämfört(med(2013(har(kortfristiga(skulder(ökat(med(370(Tkr(vilket(främst&beror&på&en&faktura&skuld&på&328&TKR&till& en#ventilations#firma.# Not$5Insamlade)medel De#insamlade#har#minskat#med#2047$Tkr.$Det$beror$på$insamlingarna$till$KFC$under$2013.$Räknar$man$bort$ insamlingarna)till)kfc)har)insamlingarna)till)församlingskassan$ökat.$ Not$6"Övriga"intäkter Ökningen'jämfört'med'föregående'år'beror'på'bidrag'från'SST'(770'Tkr)'och'på'bidrag'från'Pingst'Ung'för'Unite' (427%Tkr). Not$7Summa%kostnader I"huvudsak"beror"de"lägre"kostnaderna"på"att"vi"under"2013"renoverade"kyrkan"men$en$mindre$del$beror$också$på$ lägre&personalkostnader&under&året Not$8"Avskrivningar Ökade&avskrivningar&med&anledning&av&KFC&som&vi&valt&att&skriva&av&på&5år Not$9"Finansiella"kostnader Ökade&räntekostnader&på&grund&av&utnyttjad&checkkredit&under&början#av#2014. Sida%11

14 REVISIONSBERÄTTELSER Revisionsberättelser 1.1#Pingstförsamlingen.Västerås 1.2$Elims&sparkassa Sida%12

15 REVISIONSBERÄTTELSER 1.3$Oxbackens$parkeringskonto Sida%13

16 FÖRSAMLINGSINFORMATION Församlingsinformation Pingstförsamlingen.i.Västeråsbildades(1919(ochär#en#fristående#pingstförsamling,med,medlemskap,i, trossamfundet,pingst,"fria%församlingar%i%samverkan%och%den%ideella%riksföreningen%pingst%"fria%församlingar%i% samverkan.*vidare*tillhör*församlingenekumeniska)rådet)i)västerås,"frikyrkosamråd,(sjukhuskyrkan),,föreningen, Öppna#kanalen,"Svenska"Evangelistmissionenoch$Svenska(bibelsällskapet. Pingstförsamlingen.i"Västerås Besök&Pingstkyrkan,,Oxbackens,centrum,,Pingstkyrkan,Skultuna,"Pingstkyrkan"Norberg Post%Almelundsgatan,2 SE"724$60$VÄSTERÅS Telefon021" Internet&www.vasteras.pingst.se Organisationsnummer "0413 Bankgiro)790"0442 Plusgiro)448889"6 KALLELSE Församlingenhåller&sitt&årsmötemåndagen(den(23mars%2015kl.$19.00i"Pingstkyrkan,"Oxbackens"centrum. Sida%14

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN I VÄSTERÅS En öppen kyrka med hjärta för människor

TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN I VÄSTERÅS En öppen kyrka med hjärta för människor TILL FÖRSAMLINGENS MEDLEMMAR ÅRSREDOVISNING PINGSTFÖRSAMLINGEN I VÄSTERÅS 2015 En öppen kyrka med hjärta för människor INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Till$församlingens$medlemmar 1 Församlingens,verksamheter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr

ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr ÅRSREDOVISNING 2016 Bostadsrättsförening Solglittret i Lund Org nr 769616-6177 HUR MAN LÄSER EN ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949

ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE. Organisationsnummer 766600-2949 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄPPLUNDA I SKÖVDE Organisationsnummer 766600-2949 ORDLISTA FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449

ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014. Org nr 769612-9449 ÅRSREDOVISNING 2014 RIKSBYGGENS BRF KRONOLOTSEN 1 1/1 2014 31/12 2014 Org nr 769612-9449 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. ORDLISTA ÅRSREDOVISNINGEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Pomona Mindre 702002-9406. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Pomona Mindre Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Brf Pomona Mindre 2(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 731 457

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

StyrelseAkademien i Västsverige

StyrelseAkademien i Västsverige Årsredovisning för StyrelseAkademien i Västsverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRÅGET Org.nr 716422-0167 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tråget i Huddinge avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 8 - Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Organisationsnummer 769606-5502 - 9 - Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Sjöfruns samfällighetsförening Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Förvaltningsberättelse Förslag till disposition

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand

Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Årsredovisning för Föreningen S:t Olofs kapell i Tylösand Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Underskrifter 8 Resultaträkning Belopp

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig

Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg produkt Miljövänlig Årsredovisning 2010 HSB Bostadsrättsförening Kornet i Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg

Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Årsredovisning 2010 / 2011 HSB Täppan Göteborg Förklaringar Förvaltningsberättelse: Texten i årsredovisningen, där styrelsen berättar om verksamheten, kallas förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF Kaptenen i Karlstad

BRF Kaptenen i Karlstad Årsredovisning för BRF Kaptenen i Karlstad Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden

Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden Årsredovisning från bostadsrättsföreningen Anden för räkenskapsåret den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2014 Ordlista Förvaltningsberättelse: Den del av årsredovisningen som

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Årsredovisning för Brf Ängen 2013 Org.nr 746000-1477 Innehållsförteckning Årsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Revisionsberättelse Budget sida 3 5 6 7 8 9 Årsberättelse 2013 Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ) Organisationsnummer 556606-9331 Årsredovisning 2002-01-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Blå AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Kvinta

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Kvinta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Kvinta (769614-0941) Räkenskapsåret 130901-140831 Bostadsrättsföreningen Kvinta Sida 1 ÅRSREDOVISNING för bostadsrättsföreningen Kvinta i Gävle. Organisationsnummer

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer