Nordiska språk, litteratur och översättning (undervisning på svenska) Urvalsprovet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordiska språk, litteratur och översättning (undervisning på svenska) Urvalsprovet 2015"

Transkript

1 Efternamn Samtliga förnamn Personbeteckning Telefonnummer Urvalsbyråns anteckningar NSL A (D) E-postadress Helsingfors universitet Humanistiska fakulteten Nordiska språk, litteratur och översättning (undervisning på svenska) Urvalsprovet 2015 Kontrollera med hjälp av sidnumren att du har fått alla sidor. Fyll i dina person- och kontaktuppgifter i fälten avsedda för detta. Om du inte har en finsk personbeteckning, fyll istället i ditt födelsedatum. Besvara alla uppgifterna i detta prov, oberoende av vilket ämne du valt. Besvara uppgifterna på svenska. Bedömaren ignorerar svar skrivna på andra språk. Skriv varje svar inom utrymmet avsett för detta. Svaret måste rymmas i sin helhet i det avsedda utrymmet. Bedömaren ignorerar anteckningar som inte ligger inom utrymmet som är avsett för svaret. Skriv med tydlig handstil. Bedömaren ignorerar anteckningar som är otydliga eller mångtydiga. När du besvarat uppgifterna, ska du ordna sidorna enligt sidnummer och lämna in alla sidor till övervakaren framme i salen. Lämna in alla sidor även om du lämnat någon uppgift obesvarad. Då du lämnar in provsidorna ska du legitimera dig. På det rutiga pappret kan du skriva utkast till svar och göra andra anteckningar. Skriv inte de slutliga svaren på det rutiga pappret. Ta med dig det rutiga pappret eller lämna det i pappersinsamlingslådan som finns i salen. Poängsättning: Del Du kan få Du kan bli antagen bara om du får poäng minst 20 poäng poäng minst 20 poäng poäng minst 10 poäng totalt poäng 1 (23)

2 Efternamn Samtliga förnamn Personbeteckning Urvalsbyråns anteckningar NSL B (D) Del 1: Språkteoretiska uppgifter och uppgifter som testar språkfärdigheten (0 40 p.) Uppgifterna 1.1 och 1.2 är språkteoretiska uppgifter och baserar sig på boken Nordens språk med rötter och fötter. Uppgifterna 1.3 och 1.4 testar språkfärdigheten. 2 (23)

3 Uppgift 1.1 (0 10 p.) Nedan finns 10 påståenden. Vid varje påstående markera med ett kryss om det är sant eller inte sant. Påståendet är sant eller inte sant utgående från vad som står i boken Nordens språk med rötter och fötter. För varje rätt svar får du 1 poäng, för fel svar eller inget svar 0 poäng. Påståendet sant inte sant Franskan är ett germanskt språk. I danskan har de hårda konsonanterna p, t, k blivit b, d, g. Det är ofta fysiska hinder såsom berg som lett till att olika dialekter uppkommit. Färingar anses vara de som bäst förstår alla nordiska språk. Meänkieli är en numera utdöd finsk dialekt som tidigare talades på båda sidorna om gränsen i Tornedalen. Den nordiska runraden har många likheter med det latinska alfabetet. Isländska, färöiska och danska räknas som västnordiska språk. Lingua franca är en uråldrig fransk dialekt. Isländskan har lika många kasus som finskan. Nynorsk och bokmål är två varianter av norskt skriftspråk. 3 (23)

4 Uppgift 1.2 (0 10 p.) Här ser du två texter som har med mat och matlagning att göra, skrivna på två olika nordiska språk. Vilka är språken? Identifiera språken och ge tre motiveringar per språk som stöder ditt val. Om du kan identifiera språket rätt får du 2 poäng per språk, och för motiveringarna får du 1 poäng per riktig motivering. a) En bloggtext Jeg er Vidar, ok må nok si jeg er over middelst intressert i matlaging og da spesielt bakning. Jeg jakter stadig etter nye smakskombinasjoner når jag driver på kjøkkenett, for og imponere og glede venner og familie. Jeg har ingen formel utdanning innen bakning, men alltids vært intressert i matlagning, og har lært det jeg kan av min mor og mine bestemødre. Språk: Motiveringarna: b) Beskrivning av fårkött Lambakjöt er borðað víða um heim; sumstaðar er það veislumatur sem sjaldan er á borðum, sumstaðar er það langalgengasta kjötið og er nærri daglega á borðum. Það er til dæmis mjög mikið borðað í víða á Balkanskaga og í Grikklandi, Tyrklandi og Austurlöndum nær, Norður-Afríku og á Norður-Indlandi. Þar er kjötið annaðhvort hægsteikt, grillað, oft í bitum á teini en stundum einnig í heilum skrokkum, eða soðið í pottréttum, oft mjög krydduðum. Språk: Motiveringarna: (23)

5 Uppgift 1.3 (0 10 p.) Nedan ges tio idiomatiska (bildliga) uttryck. Förklara vad det idiomatiska uttrycket betyder eller skapa en exempelmening där uttrycket ingår, utifrån vilket betydelsen framgår. Varje riktig förklaring ger 1 poäng. I elfte timmen. Leva i sus och dus. Komma till skott med något. Att bida sin tid. Ur askan i elden. 5 (23)

6 Glida in på en räkmacka. Sätta sin sista potatis. Göra någon en björntjänst. Läsa lusen av någon. Ligga i stöpsleven. 6 (23)

7 Uppgift 1.4 (0 10 p.) Vad betyder orden? Markera rätt alternativ i listan med ett kryss. Varje riktigt svar ger 1 poäng. Reaktionär Oblat Harnesk bakåtsträvande marmorpelare rustning provrör silverbricka fogsvans explosiv gammalt mynt spinnrock förändringsvillig skuldebrev förråd konservativ nattvardsbröd proviant Axiom Tvehågsen Reminiscens grundsats obeslutsam svag minnesbild ensidighet mångbottnad avkoppling nytt perspektiv tvåfaldig försynt anmärkning visdomsord konflikträdd tillåtelse jämvikt dubbeltydig upprepad tillsägelse Illustrera Innevarande Infria försköna omgiven berömma bevisa pågående avlasta markera tillhörande charma belysa modern uppfylla måla vilande glädja Särdeles bara ganska utomordentligt tveksamt tudelat 7 (23)

8 Efternamn Samtliga förnamn Personbeteckning Urvalsbyråns anteckningar NSL C (D) Del 2: Litteraturteoretiska uppgifter (0 40 p.) Läs den bifogade novellen "Mässling" av Gerda von Mickwitz (s ) och besvara med hjälp av kapitlen du läst i Claes-Göran Holmbergs och Anders Ohlssons Epikanalys en introduktion två nedanstående frågor i fri essäistisk form. 8 (23)

9 Uppgift 2.1 (0 20 p.) Hur relaterar intrigen till temat och vad ser du som novellens budskap? 9 (23)

10 10 (23)

11 Uppgift 2.2 (0 20 p.) Hur sker karakteriseringen av gestalterna i novellen? 11 (23)

12 12 (23)

13 Efternamn Samtliga förnamn Personbeteckning Urvalsbyråns anteckningar NSL D (D) Del 3: Översättningsteoretiska uppgifter (0 20 p.) Uppgifterna i del 3 baserar sig på Yvonne Lindqvists artikel Text, kontext, översättning: Exemplet översättning av bildspråk (2008). 13 (23)

14 Uppgift 3.1 (0 6 p.) Det finns olika sätt att översätta. Man kan översätta interlingvalt, med andra ord mellan olika språk så som från finska till svenska. Men man kan översätta också inom ett och samma språk. Det kallas intralingval eller inomspråklig översättning. Nedan ser du ett exempel på den senare typen av översättning, en översättning från svenska till svenska. Du ska analysera exemplet utgående från de sex översättningssätt som beskrivs i Lindqvists artikel. Namnge vilka översättningssätt som använts i de tre översättningarna nedan av det bildliga uttrycket månens vita dublon (dublon, doblón, är ett gammalt spanskt och sydamerikanskt guldmynt) och motivera vad som menas med respektive översättningssätt (och -mönster). För varje rätt angivet översättningssätt får du 1 poäng och för varje motivering ytterligare 0 1 poäng. Originalet är de första raderna i Harry Martinsons Måndikt (1934): I skälvande nattmoln skäres väg av månens vita dublon. Översättningsalternativen är: I skälvande nattmoln skäres väg av fullmånen. I skälvande nattmoln skäres väg av månens ljusa guldmynt. I skälvande nattmoln skäres väg av himlakroppen måne. 14 (23)

15 fullmånen Översättningssättet: Motivering: månens ljusa guldmynt Översättningssättet: Motivering: himlakroppen måne Översättningssättet: Motivering: 15 (23)

16 Uppgift 3.2 (0 4 p.) Yvonne Lindqvist presenterar flera sätt att översätta bildspråk. Fyra av översättningssätten beskriver hon i form av motsatspar. Fyll i delarna som saknas nedan. Varje rätt svar ger 1 poäng. Det ena paret utgörs av bild- och bild- och det andra paret av bild- och bild-. Uppgift 3.3 (0 10 p.) Nedan finns 10 påståenden. Vid varje påstående markera med ett kryss om det är sant eller inte sant. Påståendet är sant eller inte sant utgående från vad som står i Yvonne Lindqvists artikel. För varje rätt svar får du 1 poäng, för fel svar eller inget svar 0 poäng. Påståendet sant inte sant Att konsten att skapa metaforer har en särskild vikt märktes redan på 300-talet f.kr. En högprestigeöversättare förväntas arbeta enligt en adekvansinriktad strategi. En adekvansinriktad översättningsstrategi innebär att översättaren i möjligaste mån strävar efter att bevara källtextens form och innehåll. En acceptansinriktad översättningsstrategi innebär i allt väsentligt en källtrogen strategi. Frågan om hur man översätter bildspråk kan sammanfattas i frågan om vad som händer med bildledet och sakledet i det bildliga uttrycket. Vid översättning av högprestigelitteratur utelämnas bildspråk ofta. Översättning av bildspråk är aldrig nyskapande. För både högprestige- som lågprestigeöversättare är flytet det viktigaste. Lindqvists undersökning visar att översättning av bildspråk är beroende av typ av litteratur som översättarna arbetar med. Begreppet översättning har samma betydelse på alla litterära fält. 16 (23)

17 [Novellen "Mässling" av Gerda von Mickwitz har utelämnats ur provkopians web-version.] 17 (23)

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009

VILL, VÅGAR OCH KAN. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2009 VILL, VÅGAR OCH KAN Nio lärares erfarenheter av bedömning av svenska som andraspråkselevers texter Nancy Karam och Jessica Söderberg

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel

En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel En bok kan förändra livet. En bokcirkel kan förändra världen. Samtalsmodell för bokcirkel 1 Samtalsmodell för bokcirkel Läsning och livstolkning Livstolkning är något vi håller på med hela tiden: Vi försöker

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende.

Hjälp en blind. En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende. Uppsala Universitet Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats, 20p HT 2004 Hjälp en blind En experimentell prövning av hjälpbudskapet vid vardagliga hjälpsituationer mellan synskadade och seende

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer