Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv"

Transkript

1 Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

2 Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Ska utifrån ett anhörigperspektiv, tillsammans med anhöriga och med god kunskap och bred erfarenhet väcka till debatt, påverka, inspirera och visa vägen fördagens och morgondagens anhörigstöd AHR består av lokala anhörigföreningar samt enskilda medlemmar.

3 Vilka är anhöriga - anhörigvårdare? föräldrar till funktionshindrade barn, makar som vårdar en livskamrat, vuxna barn till åldrande och sjuka föräldrar, barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk, syskon, mor-och farföräldrar

4 AHRs fyra hörnstenar (baserade på vår värdegrund) Anhörigvård; ett frivilligt åtagande Anhöriga i fokus Se anhöriga som kompetensgivare Arbeta i partnerskap

5 Lokala anhörigföreningar och regionala nätverk Drygt 60 lokala anhörigföreningar Regionala nätverk anhörigföreningar emellan Samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

6 Uppdrag skapa nationell överblick inom anhörigområdet samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation ta del av internationella erfarenheter och forskningsresultat. Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar

7 Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer en närstående 1,3 miljoner invånare förvärvsarbetande vanligast i åldrarna år omsorgens riktningar skiftar år - > barn år - > föräldrar 65 år - - > makar (Socialstyrelsen, 2012) Smålandsbilder.se Barn och unga 7,6 % har en förälder som vårdats på grund av psykisk sjukdom och/eller missbruk av alkohol eller narkotika 17 % har en förälder med riskbruk 13 % har en förälder med svår somatisk sjukdom barn per år har en förälder som avlidit (Nationellt kompetenscentrum anhöriga, 2013) Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar

8 Nka:s anhörigområden Anhöriga till äldre 5,5 milj/år Anhöriga till unga med flerfunktionsnedsättning milj/år Anhöriga och psykisk ohälsa milj/år Barn som anhöriga milj/år Linnéuniversitetet Arbetsgivare för anhöriga milj/år Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar

9 Hjälp att nå ett anhörigvänligt samhälle Anhörigvänlig vård och omsorg Anhöriga tydliggörs inom sjukvården i både policydokument och den direkta verksamheten -> påverka kollegor i landsting och kommuner Sjukvården får en skyldighet att beakta anhörigas behov av information, råd och stöd -> förändring i HSL Anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle lyfts också i andra sammanhang än vård och omsorg, i sammanhang med politiker i andra utskott, landsting och kommuner samt i kontakter med näringslivet Utbildning om anhörigfrågor Såväl i nuvarande utbildningar som nya utbildningar Internationell konferens i Göteborg 2015 om anhörigfrågor - planeras i partnerskap med Anhörigas Riksförbund, Carers UK, Eurocarers och IACO (International Alliance of Caregiver Organisations) Lyfta frågan och påverka kollegor och andra beslutsfattare Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar

10 Ett attraktivt, hållbart arbetsliv i livets alla faser, tillgängligt för alla Förnyelse- arbetsmiljösamverkan i kommuner, landsting och regioner, SKL

11

12 En mamma med demenssjukdom En bror med psykisk ohälsa En make med Parkinsons sjukdom En dotter med flerfunktionsnedsättning En nära vän med en synskada

13 Några fakta Anhöriga ger dubbelt så många timmars hjälp som för 30 år sedan. Sedan 1980-talet har andelen äldre ökat och de riktigt gamla (80+) har fördubblats. Den offentliga hjälpen har minskat från 62 till 37 procent dvs en minskning med nästan hälften. Källa: Szebehely, t ex 2009, 2013, Socialstyrelsen Sand 2013/14

14 Omsorg om närstående är jämlikt i omfattning och tid Vanligt i alla åldrar, men vanligast i åldersgruppen år. Ju mer omfattande omsorg, desto sämre självskattad hälsa Kvinnor upplever i högre grad än män att omsorgsgivande påverkar livskvaliteten negativt. Möjligheten att förvärvsarbeta och studera påverkas, särskilt åldersgruppen år, och i högre grad för kvinnor än män Socialstyrelsen 2012

15 Internationellt Lagar för att ekonomiskt skydda anhöriga Rätt till ledighet och flexibla arbetstider (arbetsgivaren måste medverka) Skattelättnader Sverige Det finns två ersättningar som ger stöd vid tillfälliga avbrott i arbetet: Närståendepenning (Försäkringskassan, 100 dagar) Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl (SFS 1998:209) Sand 2010

16 Vad vet forskning om att kombinera yrkesarbete och anhörigomsorg Tillfälliga avbrott i arbetet Minskade eller anpassade arbetstider. Svårt att satsa på arbetet (befordran, delta i kurser, konferenser mm). Mycket tid går åt för att samordna vården kring den närstående. Möjligheten att kombinera arbete och anhörigomsorg förutsätter ett flexibelt arbete vilket inte alla har. Sand 2010

17 Yrkesarbete och anhörigomsorg 1,3 miljoner personer, närmre var femte person i vuxen ålder, vårdar, hjälper eller stöttar en närstående av dessa är i yrkesverksam ålder personer uppskattas ha lämna jobbet eller gått ner i arbetstid till följd av sitt omsorgsgivande Källa: Socialstyrelsens rapport Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Augusti, 2012

18 Hur är det på din arbetsplats? Hur många är ni på din arbetsplats som kombinerar arbetet med anhörigomsorg? Hur påverkar det livssituation och välbefinnande? Hur påverkar det i sin tur kvalitet, karriärmöjlighet, samarbete, prestation och hållbarhet på jobbet?

19 Det finns en hel del som arbetsgivare kan göra ge flexibla arbetstider omfördela arbete göra möjligt att arbeta hemifrån om det behövs etiska förhållningssätt på arbetsplatsen dvs skapa förståelse för anhörigas situation ge tips om samhällshjälp, mm. Sand 2013/14

20

21 Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt arbetsliv Startade sin verksamhet 2009 Har idag 70 medlemmar - arbetsgivare

22 Employers for Carers Startades för att: erbjuda praktiskt stöd till arbetsgivare som vill utveckla ett anhörigvänligt arbetsliv i policy och praktik identifiera och stödja de affärsfördelar som finns i att stödja anhöriga på deras arbetsplats påverka policy och arbetsliv för att skapa en kultur som bidrar till att stödja anställda i sitt arbete och att komma in på arbetsmarknaden.

23 Hur hjälper Efc arbetsgivare Medvetenhet och insikt på arbetsplatsen Hjälp med aktiviteter och information på arbetsplatsen Specifik anhörigpolicy Utvärdera, implementera och anpassa policies Stödnätverk Etablera och vidmakthålla virtuella och face till face stödnätverk

24

25 Projektet och nätverket erbjuder Kunskap och konsultation Nätverk för erfarenhetsutbyte Rådgivning till arbetsgivare och deras anställda Seminarier och workshops Stöd i utvecklingsarbetet av policys och handlingsplaner Webbplats med inloggning för arbetsgivare och deras anställda:

26 Processen - vägen till en anhörigvänlig arbetsplats Vad? När? Hur? Arbetsgivarens interna arbete med stöd av Arbetsgivare för anhöriga Stöd till anhöriga dokumenteras i nya eller befintliga styrdokument Implementering anhörigstöd i praktiken Utvärdering Uppstartsmöte för anställda: Mind set Vem är anhörig? Nulägesanalys genom webbenkät Resultatet presenteras för arbetsgivare och personal vid ett möte Gemensamt planeringsmöte innehåll, stöd och upplägg Intern kommunikation - start, syfte och innebörd Extern marknadsföring Erfarenhetsutbyte i nätverket

27 Arbetsgivare för anhöriga nuläge Nätverket för arbetsgivare och deras anställda formas Utveckla processen och bygga kunskap tillsammans med arbetsgivare Kontakter för nya medlemmar; Gävle kommun, Varberg energi, Folksam, Familjen Dafgård, ICA, KPMG, Nordea mfl Planering för egna workshops och medverkan på Kvalitetsmässan Gtb, och kompetensmässan Sth information och utveckling av webbplatsen Möten med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, kommunernas anhörigstöd och andra samarbetspartners Erfarenhetsutbyte med Employers for carers

28 Nätverkets medlemmar, september 2013 Regionförbundet Kalmar län Kalmar 110 anställda ICA Supermarket Våxnäs, Karlstad Karlstad 20 anställda Meridium AB Kalmar och Stockholm 33 anställda Tappa.se Varberg, Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Holland 20 anställda Vossloh Nordic Switch Systems Ystad, Sverige, Finland, Danmark 190 anställda

29 Arbetsgivare kan göra skillnad Ökad medvetenhet Flexibilitet Personalpolicys, distansarbete, krishantering, systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställhets- och mångfaldsarbete, Ledarskap

30 Det handlar inte om några få, om en grupp människor eller något ovanligt. Det handlar om oss alla, någon gång under vårt yrkesliv. Madeline Starr Carers UK Det är en fråga om företagskultur, om medarbetare är och känner sig och betydelsefulla Arthur Allan Listawood Framtiden är inte vad den brukade vara Göran Adlén

31 Projektets styrgrupp Lennart Magnusson, Ordförande Verksamhetschef Nka Elizabeth Hanson Vetenskaplig ledare, Nka Alf Andersson Ordförande Anhörigas Riksförbund Mailis Lundgren Kanslichef, Anhörigas Riksförbund

32 Kontakt Charlotte J Falk Projketledare Karin Holmåker Kommunikatör

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk

Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England. Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Ett anhörigvänligt arbetsliv, hur kan Norden inspireras av erfarenheter från England Elizabeth Hanson Charlotte Jonasson Falk Employers for Carers i Storbritannien Ett forum av arbetsgivare för ett anhörigvänligt

Läs mer

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund

Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ekonomi och anhörigomsorg NkA hösten 2012 Göteborg, Sundsvall, Västerås, Lund Ann-Britt Sand Stockholms universitet/nationellt kompetenscentrum Anhöriga Pågående forskning: Anhörigomsorgens pris. Marta

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

med Arbetsgivare för anhöriga

med Arbetsgivare för anhöriga med Arbetsgivare för anhöriga Minnesanteckningar från Arbetsgivare för anhörigas workshop för att utveckla ett anhörigvänligt och hållbart arbetsliv i framtiden? Sigtunastiftelsen konferens och hotell,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd Marianne Winqvist Kunskapsöversikt 2010:2 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? 2013 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka Barn som anhöriga 2013:1 Barn som anhöriga till patienter i vården - hur många är de? Rapport 1 från projektet Barn som anhöriga - en kartläggning Anders Hjern och Helio Adelino Manhica Barn som anhöriga

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24

Anhörigstöd i Sala. Delrapport Kartläggning. Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Anhörigstöd i Sala Delrapport Kartläggning Liselotte Eriksson, Marie Erlandsson Ek 2012-01-24 Sammanfattning Syftet med projekt Anhörigstöd är att bygga upp och utveckla såväl befintligt som nytt stöd

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan

Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Samhällets insatser från socialtjänsten, skolan och försäkringskassan Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:2 Anhöriga till personer

Läs mer

Stödet till anhöriga i Uppsala kommun

Stödet till anhöriga i Uppsala kommun FoU-rapport 2015/1 Stödet till anhöriga i Uppsala kommun 2010-2013 Slutrapport Marianne Winqvist Fil dr, Vetenskaplig handledare Regionförbundet Uppsala län 2 Förord Detta är den tredje rapporten och tillika

Läs mer

Olika men ändå lika. Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM

Olika men ändå lika. Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM Olika men ändå lika Anhörigriksdagen 5-6 maj 2015 i Varberg PROGRAM Välkommen till Anhörigriksdagen 2015 För 17:e året i rad arrangeras Anhörigriksdagen, ett forum för anhöriga, politiker, tjänstemän,

Läs mer

Människor med funktionshinder i samhället

Människor med funktionshinder i samhället Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder Människor med funktionshinder i samhället Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:1 Anhöriga till personer med funktionshinder Människor

Läs mer