NkA söker administratör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NkA söker administratör"

Transkript

1 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA söker administratör Just nu pågår ett spännande utvecklingsarbete av hela vår verksamhet. Vi söker därför en strukturerad och utåtriktad administratör med bred kompetens och erfarenhet, med tonvikt på samverkan med olika aktörer i samhället. NkA har beviljats medel till två nya stora utvecklingsarbeten. Det ena handlar om att bistå Socialstyrelsen i deras arbete att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , men också att långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området. Det andra uppdraget handlar om att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till personer med flerfunktionshinder under perioden Projektanställningen som är en heltidsanställning, beräknas pågå tom 31 december 2014, med tillträde snarast. I tjänsten ingår bland annat att: samla in, organisera och förvalta projektdokumentation utarbeta underlag för rapportering och ekonomi administration av konferenser, seminarier och andra aktiviteter tillsammans med NkAs personal och bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås bygga upp en databas över aktuell forskning och utvecklingsarbete inom området lay out och korrekturläsning av presentationsmaterial och rapporter koordinera möten med nationella och internationella partners kommunikation med kompetenscentrets olika målgrupper via telefon, bildtelefon, e-post och post ansvara för sändlistor och utskick översättningar från engelska till svenska av diverse dokument. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med forskare och personal inom vård och omsorg samt föräldrar, barn och ideella organisationer. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är förlagd till Kalmar.

2 Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande, god stilistisk förmåga i både svenska och engelska samt god kommunikationsförmåga. Personliga egenskaper som värderas högt är ett strukturerat arbetssätt, noggrannhet, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Du ska också ha en bra förmåga att samarbeta med anhöriga, personer med funktionshinder och äldre. Erfarenhet av att arbeta med grafisk formgivning, publiceringsverktyget Episerver och programvaror som till exempel Photoshop, Acrobat och InDesign är meriterande. För mer information om: arbetet, se bilaga 1 och 2 området Barn som anhöriga, se Socialstyrelsen genomförandeplan på under fliken Barn som Anhöriga området anhöriga till personer med flerfunktionshinder, se under fliken Anhöriga FFH NkA se: Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Lennart Magnusson, verksamhetschef, tfn Fackliga företrädare är SACO Agnetha Hammerin, tfn och Vision Agneta Persson, tfn Ansökningshandlingar med CV insändes senast under adress eller: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Box Kalmar Tfn OBS! Då det kan finnas en risk att ansökan fastnar i vårt Spam-filter, ber vi dig kontakta oss om du inte fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom tre dagar.

3 Bilaga. Utveckling av kunskapsstödet inom projektet Barn som anhöriga Uppdrag NkA och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i dess arbeta att leda, samordna och stimulera ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Uppdraget omfattar dels att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området under perioden (under förutsättning att riksdagen beviljar medel även för åren ). Målgrupper Målgrupperna för stödet är personal inom vård och omsorg, beslutsfattare och barn, föräldrar och anhöriga. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas och ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med Socialstyrelsen. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om uppdraget kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för personal, beslutsfattare, föräldrar och barn. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör.

4 Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in. Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till uppdragets målgrupper inom området. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Personal, beslutsfattare, föräldrar och barn inbjuds att medverka i blandade lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier Ett pilotprojekt med helhetsgrepp om stöd till barn som anhöriga i ett antal regioner/län, aktivitet 1 i genomförandeplanen för Barn som anhöriga kommer att genomföras under I samarbete med Socialstyreslen planeras eventuella samverkansprojekt inom olika viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av Socialstyrelsen i samverkan med NkA. I samverkan med åtta FoU-centrum 1 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 2 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer att utvidgas och också fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella workshops och konferenser. 1 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 2 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

5 Bilaga 2. Utveckling av kunskapsstödet inom flerfunktionshinderområdet Syfte och mål med verksamheten Syftet med kunskapsstödet är att det ska kunna underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter. Målgrupper Målgrupperna för stödet är föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete inom området anhöriga kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas, en under 2012 och därefter två per år. Ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med centrets samarbetspartners. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel på anhörigstöd presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om centret kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för föräldrar och anhöriga. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör. Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in.

6 Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till anhöriga inom olika områden. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Föräldrar och anhöriga inbjudes att medverka i lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Mötena i de lärande nätverken kommer att ske interaktivt via videokonferens och Internet för att möjliggöra deltagande också för de föräldrar och anhöriga som är bundna till hemmet. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier I samarbete med centrets samarbetspartner planeras samverkansprojekt inom viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av NkAs styrgrupp i samråd med samverkansrådet. I samverkan med åtta FoU-centrum 3 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 4 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer också att fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella workshops och konferenser. 3 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 4 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

7 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA söker informatör till projektet Barn som anhöriga NkA och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i deras arbete att leda, samordna och stimulera ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till utsatta barn och ungdomar, barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Uppdraget omfattar dels att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området under perioden (under förutsättning att riksdagen beviljar medel även för åren ). Projektanställningen är en heltidsanställning som beräknas pågå tom 31 december 2014, med tillträde snarast. I anställningen ingår bland annat att: ansvara för att utarbeta en kommunikationsstrategi för uppdraget ta fram gemensamt informationsmaterial med presentationer, broschyrer och nyhetsbrev göra reportage och artiklar med anhöriga, praktiker, beslutsfattare och forskare för webbsidan, nyhetsbrevet och media medverka i att utveckla en webbsida, administrera och ansvara för det redaktionella innehållet på webbplatsen layouta dokumentation och rapporter tillsammans med forskare, administratör och bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås bygga upp en databas över aktuell forskning och utvecklingsarbete inom området kommunicera med media och kunskapsstödets olika målgrupper medverka vid konferenser, utställningar och seminarier kontinuerligt uppdatera webbplatsen och centrets medarbetare avseende aktuella nyheter, policy och forsknings- och utvecklingsinitiativ. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med forskare och personal inom vård och omsorg samt föräldrar, barn och ideella organisationer. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är förlagd till Kalmar.

8 Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande, god stilistisk förmåga i både svenska och engelska samt god kommunikationsförmåga. Du ska ha erfarenhet av arbete med webbproduktion och gärna också videoproduktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap i sociala medier och hur dessa kan användas för att interagera med våra målgrupper. Det är också meriterande om du har erfarenhet från området och av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar som är utsatta. Personliga egenskaper som värderas högt är ett strukturerat arbetssätt, noggrannhet, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Du ska också ha en bra förmåga att samarbeta med föräldrar och anhöriga samt personer med olika typer av funktionshinder. Erfarenhet av att arbeta med grafisk formgivning, publiceringsverktyget Episerver och programvaror som till exempel Photoshop, Acrobat och InDesign är meriterande. För mer information om: projektet Barn som Anhöriga, se bilaga och Socialstyrelsen genomförandeplan, se under fliken Barn som Anhöriga NkA se: Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Lennart Magnusson, verksamhetschef, tfn Fackliga företrädare är SACO Agnetha Hammerin, tfn och Vision Agneta Persson, tfn Ansökningshandlingar med CV insändes senast under adress eller: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Box Kalmar Tfn OBS! Då det kan finnas en risk att ansökan fastnar i vårt Spam-filter, ber vi dig kontakta oss om du inte fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom tre dagar.

9 Bilaga. Utveckling av kunskapsstödet inom projektet Barn som anhöriga Uppdrag NkA och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i dess arbeta att leda, samordna och stimulera ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Uppdraget omfattar dels att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området under perioden (under förutsättning att riksdagen beviljar medel även för åren ). Målgrupper Målgrupperna för stödet är personal inom vård och omsorg, beslutsfattare och barn, föräldrar och anhöriga. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas och ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med Socialstyrelsen. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om uppdraget kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för personal, beslutsfattare, föräldrar och barn. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör.

10 Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in. Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till uppdragets målgrupper inom området. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Personal, beslutsfattare, föräldrar och barn inbjuds att medverka i blandade lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier Ett pilotprojekt med helhetsgrepp om stöd till barn som anhöriga i ett antal regioner/län, aktivitet 1 i genomförandeplanen för Barn som anhöriga kommer att genomföras under I samarbete med Socialstyreslen planeras eventuella samverkansprojekt inom olika viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av Socialstyrelsen i samverkan med NkA. I samverkan med åtta FoU-centrum 1 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 2 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer att utvidgas och också fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella workshops och konferenser. 1 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 2 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

11 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA har beviljats medel att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till företrädesvis barn och unga, som har flerfunktionshinder, en kombination av utvecklings-störning, omfattande rörelsehinder, stora kommunikationssvårigheter, funktionsnedsättningar som rör syn och/eller hörsel i kombination med omfattande medicinska behov. För mer information se bilaga. NkA söker informatör till projektet Stöd till anhöriga inom flerfunktionshinderområdet Projektanställningen är en halvtidsanställning som beräknas pågå tom 31 december 2014, med tillträde snarast. Anställningen kan kombineras med annat arbete vid NkA. I anställningen ingår bland annat att: ansvara för att utarbeta en kommunikationsstrategi för kunskapsstödet ta fram gemensamt informationsmaterial med presentationer, broschyrer och nyhetsbrev göra reportage och artiklar med anhöriga, praktiker, beslutsfattare och forskare för webbsidan, nyhetsbrevet och media ansvara för det redaktionella innehållet på NkAs webbplats layouta dokumentation och rapporter tillsammans med forskare, administratör och bibliotekarie vid Bibliotekshögskolan i Borås bygga upp en databas över aktuell forskning och utvecklingsarbete inom området kommunicera med media och kunskapsstödets olika målgrupper kontinuerligt uppdatera webbplatsen och centrets medarbetare avseende aktuella nyheter, policy och forsknings- och utvecklingsinitiativ. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med forskare och personal inom vård, omsorg, habilitering och utbildning samt föräldrar, anhöriga och ideella organisationer. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är om möjligt förlagd till din nuvarande arbetsplats genom avtal med din arbetsgivare. Vi söker dig som har relevant högskoleexamen eller motsvarande, god stilistisk förmåga i både svenska och engelska samt god kommunikationsförmåga. Du ska ha erfarenhet av arbete med webbproduktion. Vi ser gärna att du har erfarenhet av och kunskap i sociala medier och hur dessa kan användas för att interagera med våra målgrupper. Det är också meriterande om

12 du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras föräldrar och anhöriga. Personliga egenskaper som värderas högt är ett strukturerat arbetssätt, noggrannhet, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete. Du ska också ha en bra förmåga att samarbeta med föräldrar och anhöriga samt personer med olika typer av funktionshinder. Erfarenhet av att arbeta med grafisk formgivning, publiceringsverktyget Episerver och programvaror som till exempel Photoshop, Acrobat och InDesign är meriterande. För mer information om NkA se: Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Lennart Magnusson, verksamhetschef, tfn Fackliga företrädare är SACO Agnetha Hammerin, tfn och Vision Agneta Persson, tfn Ansökningshandlingar med CV insändes senast under adress eller: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Box Kalmar Tfn OBS! Då det kan finnas en risk att ansökan fastnar i vårt Spam-filter, ber vi dig kontakta oss om du inte fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom tre dagar.

13 Bilaga. Utveckling av kunskapsstödet Syfte och mål med verksamheten Syftet med kunskapsstödet är att det ska kunna underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter. Målgrupper Målgrupperna för stödet är föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete inom området anhöriga kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas, en under 2012 och därefter två per år. Ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med centrets samarbetspartners. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel på anhörigstöd presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om centret kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för föräldrar och anhöriga. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör. Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in.

14 Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till anhöriga inom olika områden. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Föräldrar och anhöriga inbjudes att medverka i lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Mötena i de lärande nätverken kommer att ske interaktivt via videokonferens och Internet för att möjliggöra deltagande också för de föräldrar och anhöriga som är bundna till hemmet. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier I samarbete med centrets samarbetspartner planeras samverkansprojekt inom viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av NkAs styrgrupp i samråd med samverkansrådet. I samverkan med åtta FoU-centrum 1 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 2 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer också att fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella work-shops och konferenser. 1 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 2 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

15 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA söker möjliggörare - forskare till projektet Barn som anhöriga NkA och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i deras arbete att leda, samordna och stimulera ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till utsatta barn och ungdomar, barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Uppdraget omfattar att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , men också att långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området under perioden (under förutsättning att riksdagen beviljar medel även för åren ). Projektanställningen är en halvtidsanställning som i första skedet kommer att pågå tom 31 december Den kan därefter komma att förlängas tom 31 december Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen och ha erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete inom lämpligt ämnesområde samt ha erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar som är utsatta. I uppgifterna som forskare/möjliggörare ingår att medverka i utvecklingen av området. Mer konkret kommer arbetet att bestå av att göra en kunskapsöversikt om metoder för stöd till barn som anhöriga, stödja arbetet i lärande nätverk, svara på frågor från NkA:s olika målgrupper, göra presentationer vid arrangemang där NkA deltar för att sprida kunskap om verksamheten och dess resultat och medverka i det planerade pilotprojektet och eventuella samverkansprojekt. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med forskare och personal inom området. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är om möjligt förlagd till din nuvarande arbetsplats genom avtal med din arbetsgivare. Meriterande är erfarenhet av FoU-arbete, utbildning och handledning, att producera kunskapsöversikter, utveckla kreativa undervisningsmaterial samt tvärprofessionellt arbete och participatorisk metod. Personliga egenskaper som värderas är goda kommunikations- och

16 ledaregenskaper, entusiasm, kreativitet, inspirationsförmåga, problemlösningsförmåga och förmåga att skriva och uttrycka sig på ett lättillgängligt sätt. För mer information om: projektet Barn som Anhöriga, se bilaga och Socialstyrelsen genomförandeplan, se under fliken Barn som Anhöriga NkA se: Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Lennart Magnusson, verksamhetschef, tfn Fackliga företrädare är SACO Agnetha Hammerin, tfn och Vision Agneta Persson tfn Ansökningshandlingar insändes senast under adress eller: Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box Kalmar Tfn OBS! Då det kan finnas en risk att ansökan fastnar i vårt Spam-filter, ber vi dig kontakta oss om du inte fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom tre dagar.

17 Bilaga. Utveckling av kunskapsstödet Uppdrag NkA och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i dess arbeta att leda, samordna och stimulera ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller där våld förekommer. Uppdraget omfattar dels att stödja utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden , dels långsiktigt bygga upp en bas för kunskapsproduktion och kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och lärande nätverk inom området under perioden (under förutsättning att riksdagen beviljar medel även för åren ). Målgrupper Målgrupperna för stödet är personal inom vård och omsorg, beslutsfattare och barn, föräldrar och anhöriga. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas och ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med Socialstyrelsen. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om uppdraget kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för personal, beslutsfattare, föräldrar och barn. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör.

18 Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in. Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till uppdragets målgrupper inom området. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Personal, beslutsfattare, föräldrar och barn inbjuds att medverka i blandade lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier Ett pilotprojekt med helhetsgrepp om stöd till barn som anhöriga i ett antal regioner/län, aktivitet 1 i genomförandeplanen för Barn som anhöriga kommer att genomföras under I samarbete med Socialstyreslen planeras eventuella samverkansprojekt inom olika viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av Socialstyrelsen i samverkan med NkA. I samverkan med åtta FoU-centrum 1 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 2 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer att utvidgas och också fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella workshops och konferenser. 1 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 2 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

19 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA har beviljats medel att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till företrädesvis barn och unga, som har flerfunktionshinder, en kombination av utvecklings-störning, omfattande rörelsehinder, stora kommunikationssvårigheter, funktionsnedsättningar som rör syn och/eller hörsel i kombination med omfattande medicinska behov. För mer information se bilaga. Stöd till anhöriga inom flerfunktionshinderområdet NkA söker möjliggörare forskare inom området Projektanställningen är en halvtidsanställning som beräknas pågå tom 31 december 2014, med tillträde snarast. Till januari 2013 är ytterligare två halvtidsanställningar planerade. Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen och ha erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete inom lämpligt ämnesområde samt ha erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras föräldrar och anhöriga. I uppgifterna som forskare/möjliggörare ingår att medverka i utvecklingen av kunskapsstödet. Mer konkret kommer arbetet att bestå av att göra kunskapsöversikter, stödja arbetet i lärande nätverk, svara på frågor från NkA:s olika målgrupper, göra presentationer vid arrangemang där NkA deltar för att sprida kunskap om verksamheten och dess resultat och medverka i eventuella samverkansprojekt. Tänkbara områden för kunskapsöversikterna är, utan prioritering: aktivitet/stimulans, fritid, habilitering, hjälpmedel, kommunikation/samspel, omvårdnad, pedagogik/livslångt lärande. Val av område för kunskapsöversikt fastställs av NkAs styrgrupp, också beroende på kompetens och intresse hos den som rekryteras till projektanställningen. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med forskare och personal inom vård, omsorg, habilitering och utbildning samt föräldrar, anhöriga och ideella organisationer. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är om möjligt förlagd till din nuvarande arbetsplats genom avtal med din arbetsgivare. Meriterande är erfarenhet av FoU-arbete, utbildning och handledning, att producera kunskapsöversikter, utveckla kreativa undervisningsmaterial samt tvärprofessionellt arbete och participatorisk metod. Personliga egenskaper som värderas är goda kommunikations- och ledaregenskaper, entusiasm, kreativitet, inspirationsförmåga, problemlösningsförmåga och förmåga att skriva och uttrycka sig på ett lättillgängligt sätt.

20 För mer information om NkA se: Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av Lennart Magnusson, verksamhetschef, tfn Fackliga företrädare för Vision är Agneta Persson tfn och för SACO Agnetha Hammerin, tfn Ansökningshandlingar insändes senast under adress eller: Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box Kalmar Tfn OBS! Då det kan finnas en risk att ansökan fastnar i vårt Spam-filter, ber vi dig kontakta oss om du inte fått bekräftelse på att vi mottagit din ansökan inom tre dagar.

21 Bilaga. Utveckling av kunskapsstödet Syfte och mål med verksamheten Syftet med kunskapsstödet är att det ska kunna underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter. Målgrupper Målgrupperna för stödet är föräldrar och anhöriga till personer, företrädesvis barn och unga, med kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar och omfattande medicinska behov. Aktiviteter Den modell som NkA använder för sitt arbete inom området anhöriga kommer att användas också i denna verksamhet. Det innebär arbete inom de fem olika områdena: 1/ etablera lättillgängliga kunskapskällor, 2/ kunskapsspridning och konsultation, 3/ lärande nätverk, 4/ samverkansstudier och 5/ internationella kontakter. I det följande ges en beskrivning av vad som planeras göras inom respektive område. 1. Etablera lättillgängliga kunskapskällor En interaktiv webbplats med information, reportage, publikationer inom området, intressanta exempel, agenda med aktuella aktiviteter inom området, frågor och svar och diskussionsforum kommer att utvecklas och underhållas. Årlig systematisk litteraturgenomgång om aktuell forskning och utveckling på anhörigområdet som genomförs av Högskolan i Borås på centrumets uppdrag och publiceras på webbsidan. Kunskapsöversikter utarbetas, en under 2012 och därefter två per år. Ämnena för kunskapsöversikterna beslutas i samråd med centrets samarbetspartners. Kunskapsöversikterna publiceras både i fullständig rapportform och som korta lättlästa versioner och såväl i tryckt form och som pdf-filer på webbsidan. Ett specialbibliotek med aktuell litteratur på anhörigområdet med bl.a. samtliga titlar från de genomförda litteratursökningarna byggs upp. Kartläggning av intressanta exempel på anhörigstöd presenteras kontinuerligt på webbsidan. En del av exemplen presenteras som filmreportage för att öka tillgängligheten. 2. Kunskapsspridning och konsultation Information om centret kommer att spridas via broschyrer och fyra årliga nyhetsbrev som distribueras via brev och e-post till sina prenumeranter. Mötesplatser, konferenser och seminarier I samverkan med regionala parter arrangeras fyra regionala mötesdagar om året som ska fungera som en form av mötesplatser för föräldrar och anhöriga. Medverkan på Anhörigriksdagen, där NkA är medarrangör. En dag för anhöriga, där NkA är medarrangör. Medverkan i olika utbildnings- och informationsinsatser som bedöms strategiskt att medverka vid och aktiviteter/verksamheter dit centret bjuds in.

22 Konsultationsinsatser till anhöriga Tillsammans med sina samarbetspartner bygger centret upp panel av experter som kan svara på frågor och ge råd och stöd till anhöriga inom olika områden. Svaren avidentifieras och publiceras på webbsidan. 3. Lärande nätverk Föräldrar och anhöriga inbjudes att medverka i lärande nätverk. Arbetet i nätverken leds av en forskare och en praktiker eller någon från en ideell organisation. Mötena i de lärande nätverken kommer att ske interaktivt via videokonferens och Internet för att möjliggöra deltagande också för de föräldrar och anhöriga som är bundna till hemmet. Resultatet av arbete i de lärande nätverken sammanfattas och ges ut som inspirationsmaterial som kan användas som diskussionsunderlag i utvecklingen av stödet till anhöriga. 4. Samverkansstudier I samarbete med centrets samarbetspartner planeras samverkansprojekt inom viktiga områden med start Områden för dessa bestäms av NkAs styrgrupp i samråd med samverkansrådet. I samverkan med åtta FoU-centrum 1 pågår en studie vid NkA för att i åtta kommuner 2 kartlägga och under tre år följa utvecklingen av innehåll, organisation, uppföljning, utvärdering och samverkan i stödet till anhöriga. Även kvalitetsaspekten i det erhållna stödet analyseras. 5. Internationella kontakter NkA har en International Advisory Board (IAB), en expertgrupp som är knuten till NkA med uppdrag att ge stöd, synpunkter och råd i anhörigfrågor. Gruppen består av representanter från Storbritannien, Kanada, Australien, Nederländerna och Sverige. IAB träffas fyra gånger om året via telefonkonferens. Denna grupp kommer också att fungera som expertgrupp för denna verksamhet. Centret medverkar om möjligt i internationella samverkansprojekt. Den egna verksamheten och publikationer presenteras på lämpliga internationella anhörig- och forskarkonferenser. NkA är aktiv medlem i Eurocarers, en parablyorganisation för anhörigföreningar och FoU-centra inom anhörigområdet i Europa. Inom denna samverkan medverkar för närvarande NkA i två olika samverkansprojekt. Tre av de nuvarande medarbetarna vid NkA ingår i olika internationella forskarnätverk på anhörigområdet och medverkar i internationella work-shops och konferenser. 1 FoU Jämt, FoU Regionförbundet Uppsala län, FoU Sörmland, FoU Skaraborg, FoU Sjuhärad Välfärd, Fokus Kalmar län, FoU Skåne samt FoU Malmö. 2 Härjedalen, Uppsala, Strängnäs, Skara, Borås, Västervik, Hässleholm samt Malmö.

23 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd, Anhörigas Riksförbund, Hjälpmedelsinstitutet, Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland, Linnéuniversitetet samt Landstinget i Kalmar län. NkA har beviljats medel att bygga upp ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till företrädesvis barn och unga, som har flerfunktionshinder, en kombination av utvecklings-störning, omfattande rörelsehinder, stora kommunikationssvårigheter, funktionsnedsättningar som rör syn och/eller hörsel i kombination med omfattande medicinska behov. För mer information se bilaga. Stöd till anhöriga inom flerfunktionshinderområdet NkA söker två möjliggörare en yrkesverksam praktiker samt praktiker från ideella sektorn Projektanställningarna, som initialt är två halvtidsanställningar, beräknas pågå tom 31 december Tillträde till tjänsten gäller så snart som möjligt. En ytterligare anställning är planerad till januari I uppgifterna som praktiker/möjliggörare ingår att medverka i utvecklingen av kunskapsstödet. I arbetet ingår mer konkreta att rekrytera deltagare till och leda stödjande lärande nätverk, identifiera, dokumentera och publicera intressanta exempel på verksamheter, projekt och utbildningsmaterial, svara på frågor från NKA:s olika målgrupper, göra presentationer vid arrangemang där NKA deltar för att sprida kunskap om verksamheten vid NKA och dess resultat samt medverka i olika samverkansprojekt. Arbetet sker i ett nationellt och internationellt nätverk med personal och forskare inom vård, omsorg, habilitering och utbildning samt föräldrar, anhöriga och ideella organisationer. Kommunikationen mellan deltagarna kommer främst att ske genom IT. Arbetsplatsen är om möjligt förlagd till din nuvarande arbetsplats genom avtal med din arbetsgivare. De sökande skall ha erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras föräldrar och anhöriga. Meriterande är erfarenhet av att leda grupper, arbeta med utvecklingsarbete, utbildning och handledning, dokumentation, samarbete med ideella sektorn och FoU-enheter samt tvärprofessionellt arbete. Personliga egenskaper som värderas är goda kommunikations- och ledaregenskaper, entusiasm, kreativitet, inspirationsförmåga, problemlösningsförmåga och förmåga att skriva och uttrycka sig på ett lättillgängligt sätt. För mer information om NkA se:

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling

Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Evidensbaserad verksamhet i ord och handling Luleå den 28 mars 2011 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Birgitta Olofsson, Jan-Olof Svensson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Disposition utvärdering

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs

Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Anhöriga en ovärderlig samverkansresurs Karlstad den 25 januari 2017 Carin Wallman, Lennart Magnusson, Arvid Karsvall, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Medlem i Eurocarers och International

Läs mer

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga

Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Arbete i partnerskap för att öka vårdkvaliteten för äldre och deras anhöriga Sigtuna 130322 Lennart Magnusson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Uppdrag skapa nationell överblick inom anhörigområdet

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15

Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Hässleholm 7 oktober -15 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hässleholm 7 oktober -15 Anhörigområden Anhöriga till äldre Anhöriga till barn och unga med flerfunktionsnedsättning Arbetsgivare för anhöriga Anhöriga till personer

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv

Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Ett samarbetsprojekt för ett anhörigvänligt arbetsliv Anhörigas Riksförbund/AHR är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som verkar för och stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder,

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt demenscentrum Redovisning av verksamheten 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se

Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden. Arbetsgivare. smålandsbilder.se smålandsbilder.se Ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden Arbetsgivare Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers for Carers Vad är projektet Arbetsgivare

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet

Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet Jag vill vara en del av lösningen inte en del av problemet Inspirationsmaterial med Erfarenheter av att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa och deras behov av stöd Eva Gustafson Universitetsadjunkt/Möjliggörare

Läs mer

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet

Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet Barn och unga med flerfunktionsnedsättning: En kunskapsöversikt av medel som ger möjligheter till aktivitet och delaktighet 6th International Carers Conference Göteborg 4-6 september, 2015 Lisbeth Nilsson

Läs mer

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder

Stöd till anhöriga. För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder För dig som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre, eller stödjer en närstående som har funktionshinder Stöd till anhöriga hällefors, lindesberg, l jusnarsberg och nor a 1 I vårt samhälle

Läs mer

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare

Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Frigör anhörigas kraft - arbeta med välfärdsteknologi och e-hälsa tillsammans med anhörigvårdare Elizabeth Hanson, FoU-ledare professor Lennart Magnusson, verksamhetschef docent Frida Andréasson, projektkoordinator

Läs mer

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet?

Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Vill du arbeta för kvinnor, fred och säkerhet? Operation 1325 söker projektledare till Alla behöver veta, med fokus på webbaserad kommunikation, digital information, och offentligt arbete Föreningen Operation

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6.

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6. Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte den 17 oktober 2012 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Jenny Malmsten och Ulrika Hernant Förhinder: Mats Ericsson

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen på grund av fysiska eller psykiska

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Framåtblick anhörigstöd

Framåtblick anhörigstöd Framåtblick anhörigstöd Länsgemensamma demensdagen Oskarshamn, 26 april 2016 Frida Andréasson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet Lennart Magnusson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Anhörigomsorg är frivilligt

Anhörigomsorg är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA)

Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) Helén Ängmo, ordförande Marianne Feldt, huvudsekreterare Hans-Eric Wikström, sekreterare Amanda Lindqvist, sekreterare Uppdraget

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende

SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM. En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende SmartLab TEKNIK SOM BRYR SIG OM En demonstrationslägenhet och mötesplats för utveckling av ett tryggare boende Hjälpmedelsinstitutet, 2002 Text: Arbetsgruppen SmartLab Illustrationer: Lennart Gustavsson

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus

Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Samordnade insatser för ett självständigt gott liv - utveckling med individens fokus Gemensam strategi för framtidens stöd och vård till personer med psykisk funktionsnedsättning 2016-05-25 Maria Andersson

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga 1 (11) Typ: Program Gäller from: 2017-02-23 Version: 2.0 Fastställt: SN 2010-06-09 70, 2013-02-21 12, 2017-02-23 22 NVN 2013-03-15 12, 2017-03-13 23 Uppdateras: 2019-03 Program för stöd till anhöriga 2017-2019

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Barn som anhöriga. Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson

Barn som anhöriga. Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson Barn som anhöriga Rapport från Linnéuniversitetets och Nationellt kompetenscentrum anhörigas arbete, 2012 2014 Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson Nka Barn som anhöriga 2015:3 Nationellt kompetenscentrum

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 1 (8) Slutrapport Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008 Kommun Nacka kommun Enheten Äldre Kontaktperson Enhetschef Anne-Lie Söderlund Anhörigkonsulent Ove Lindroth Telefon

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn

Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn 2014-10-14 Dnr 3.1-39020/2014 1(7) Utlysning: Nationellt kunskapscentrum för våld och andra övergrepp mot barn Öppningsdatum: 2014-10-15 Sista dag för intresseanmälan: 2014-10-31 Sista ansökningsdag: 2014-12-17

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Mötesdag om anhörigfrågor

Mötesdag om anhörigfrågor Mötesdag om anhörigfrågor 21 november Gävle Stöd för anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa Mats Ewertzon Nationellt kompetenscentrum anhöriga Institutionen för vårdvetenskap Ersta Sköndal högskola Evidensbaserat

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Utvecklingen av stödet till anhöriga

Utvecklingen av stödet till anhöriga Utvecklingen av stödet till anhöriga en samverkansstudie mellan åtta FoU-enheter, åtta kommuner och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) under tre år Delrapport 2 FoU i Sörmland och Strängnäs kommun

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Jenni Niska och Elisabet Olofsson

Jenni Niska och Elisabet Olofsson Jenni Niska och Elisabet Olofsson 2014-05-20 Stödja kunskaps- och kvalitetsutveckling av stöd till barn i familjer med missbruksproblem, psykisk ohälsa eller där våld förekommer 19 lokala och regionala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m.

Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. Regeringsbeslut II:3 2015-05-07 S2015/3491/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag avseende nationella kompetenscentrum för anhörigstöd samt inom demensområdet m.m. 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Vision för specialistområdet habilitering

Vision för specialistområdet habilitering Vision 2022 för specialistområdet habilitering Visionen är en beskrivning av vad som kommer att känneteckna svensk habilitering år 2022. Syftet är att den ska vara vägledande i utveckling av svensk habilitering

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Event in Skåne AB Verksamhetsplan 2015 Kontakt +46 (0) 40 675 30 01 event@skane.com eventinskane.com Besöksadress Dockplatsen 26 211 19 Malmö Sweden Postadress 205 25 Malmö Verksamhetsplan 1 Sweden Vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013

Nationellt kompetenscentrum. Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2013 Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avd för vård och omsorg Sektionen för hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 07:36 Diarienr: 07/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2007-07-03 Mottagare: Rubrik: Sektionen för hälsa och jämställdhet Kommunstyrelsen Kommundirektörer Individ-

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Verksamhetsplan FoU Jämts uppdrag

Verksamhetsplan FoU Jämts uppdrag 1(7) Verksamhetsplan 2013 Från och med 2011 är FoU Jämt en del av Regionförbundet Jämtlands län (bildades den 1 januari 2011). Förbundet är ett kommunalt samverkansorgan och består av de verksamheter som

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum. Redovisning av verksamheten 2014 Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Svenskt Demenscentrum Redovisning av verksamheten 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre

En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre En gemensam webbplattform för samtliga EU-länder riktad till anhöriga som hjälper och stödjer en närstående äldre Med denna broschyr vill vi flagga för ett spännande internationellt arbete med en webbplattform

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling

Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Praktisera med inriktning verksamhetsutveckling Är du intresserad av ungas samhällsengagemang, att skapa mötesplatser, frågor som rör civilsamhället, antirasism och mångfald? Ansök då om att göra din praktik

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer