ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?"

Transkript

1 ghix AUGUSTI 2013 Hur l ange kan vi leva?

2 ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur l ange kan vi leva? SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VARFOR SKAR JAG MIG SJALV? Varje gang jag skar mig sjalv, berattarentjejsomheterjerrine, var det som att omgivningen forsvann, och jag fortr angde mina problem. Sjalvskadebeteende ar ett problem for manga unga. Varfor? Ar det bara en trend? Hur kan du fahj alp om du brukar skada dig sjalv? (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE TON ARINGAR.) 3 BLICK PAV ARLDEN 4 HJ ALP FOR FAMILJEN Nar din tonaring skadar sig sjalv 10 INTERVJU En ortoped berattar om sin tro 12 LAROR Ar treenighetslaran sann? 14 BIBELNS SYN Alkohol 16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Vandringsalbatrossens energisnala flygteknik BARN r Las tecknade serier hamtade fran Bibeln. Anvand projektuppgifterna for att hjalpa dina barn att lara sig merompersoneroch moralprinciper i Bibeln. (G a till BIBELNS PRAKTISKA V ARDE BARN.) Vol. 94, No. 8 / Monthly / SWEDISH Upplaga: pa99spr ak Den har publikationen far inte saljas. Den ges ut som en del av ett varldsvitt bibliskt undervisningsarbete som understods genom frivilliga bidrag (plusgiro ). Om inget annat anges ar bibelcitaten hamtade fran Nya varldens overs attning av Den heliga skrift studieutgava med fotnoter och parallellhanvisningar. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. Vakna! (ISSN ) utges pa svenska av Jehovas vittnen, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Eriksson. Awake! (ISSN X). Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Awake!, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alla rattigheter forbeh allna. Printed in Germany. Vill du veta mer eller faengratisbibelkurs? Gainp a eller skriv till: JEHOVAS VITTNEN, Stenhusvej 28, DK-4300 Holbæk, Danmark. For lasare i FINLAND: PB 68, FI Vanda, Finland. En komplett lista over adresser finns pa

3 BLICK P A V ARLDEN USA Varje dag tar mer an 20 amerikanska krigsveteraner livet av sig. Varje ma- nad intraffar omkring 950 sjalvmords- fors ok bland personer som tar emot vard fran USA:s veterandepartement. KINA Nastan halften av alla [kinesiska] kvinnor under 30 som flyttar for att faarbe- te blir gravida utan att vara gifta, vilket innebar en dramatisk okning av ogifta modrar pa bara en generation, rapporterar China Daily. Kinesiska samhallet sags ocksa ha en mer oppen install- ning till... att ogifta personer bor till- sammans. ITALIEN [Katolska] kyrkan ar trott, bade i rika Europa och i Amerika. Var kultur ar for- legad, vara kyrkor ar stora, vara kloster star tomma och kyrkans byrakrati har svallt, vara ceremonier och ambetsdrakter ar pomposa.... Kyrkan ligger 200 ar efter sin tid. (Intervju med den katolske kardinalen Carlo Maria Martini, publicerad efter hans dod i Corriere della Sera.) GREKLAND Grekland har upplevt en okning av malaria, en sjukdomsomistortsettvarutrotad ur landet Den ekonomiska krisen och nedskarningar inom sjukvarden anses vara forklaringen till aterkomsten. INDIEN En undersokning visade att trots snabba sociala for andringar fore- drar 74 procent av de tillfragade arrangerade aktenskap framfor att gifta sig av karlek. Hela 89 procent foredrar ocksaattlevaistor- familj framfor att bara bo med karnfamiljen. Soldater: U.S. Marine Corps photo by Spc. Cory Grogan/Released; kardinal: AP Photo/Luca Bruno. 3

4 HJ ALP F OR FAMILJEN F OR ALDRASKAP Nar din tonaring skadar sig sjalv UTMANINGEN Du upptacker att din tonaring medvetet har skadat sig sjalv. Vad ar det som hander?, tanker du. For- soker hon ta livet av sig? Svaret ar med storsta sannolikhet nej. Men om hon skadar sig sjalv beho- ver hon fahj alp. Hur kan du ge det? Tank for det forsta igenom vad som kan ligga bakom hennes orovackande beteende. Sjalvskadebeteende innebar att man medvetet skadar sig sjalv genom att skara, branna eller slasigsj alv eller liknande. Idenh ar artikeln talar vi om tonaring- en som hon, men principerna galler naturligtvis bade killar och tjejer. VAD DET KAN BERO PA Ar sjalvskadebeteendet bara en trend? Det finns visserligen unga som borjar skada sig sjalva for att de hort om andra som gor det. Men inte ens dar or det sig om en trend i vanlig mening. Varfor inte? Darf or att den som skadar sig ofta gor det i smyg och skams mycket over sitt beteende. Jag ville inte att nagon skulle faredap avadjag gjorde, sager 20-ariga Celia. Jag var noga med att dolja mina arr. Ar det bara ett satt att fa uppmarksamhet? For en del ar det kanske det. Men de som vi behandlar i den har artikeln brukar dolja vad de gor och anvander inte sina arr och sar for att fa andra att reagera. Andas ager en tjej som tidigare skadade sig sjalv att hon onskade att na- gon skulle ha lagt marke till hennes skador, saattproble- met hade upptackts och hon kunde fatt hjalp tidigare. Varfor skadar de dasigsj alva? De bakomliggande orsakerna ar komplexa, men i grunden handlar det oftast om att personen har svart att uttrycka sin kanslom assiga smarta i ord.isinbokcutting beskriver psykoterapeuten Steven Levenkron sjalvskadepatienten som nagon som upptackt att fysisk smartakanbotaenk anslomassig smarta. Tar du padigskulden?ist allet for att grubbla over om din tonarings beteende kan bero paattduvaritend alig for- alder, bor du fokusera pahurdukanvaraenbra for alder medan hon tillfrisknar. Namnen i artikeln har andrats. r P a finns mer hj alp f or familjer.

5 VAD DU KAN GORA Beratta for din tonaring att du vill att hon ska prata med dig om det som ar jobbigt. Foljande rad kan vara till hjalp. Trosta. Fors ok att inte bli chockad eller skrackslagen om hon berattar att hon skadar sig. Tala i stallet med henne pa ett lugnt och trostande satt. (Biblisk princip: 1 Thessalonikerna 5:14) Stall fragor som inte pressar. Har ar nagra forslag pavad du kan saga: Jag vet att du inte alltid ar san ojd med dig sjalv. Vad ar det du tycker ar jobbigast? Hur kan jag hjalpa dig nar du kanner dig deppig och ledsen? Vad skulle jag behova gora for att vi ska komma narmare varandra igen? Lyssna pa svaret utan att avbryta. (Biblisk princip: Jakob 1:19) Den som skadar sig sjalv bar ofta pa en kanslom assig smarta som ar svar att satta ord pa. Hjalp henne att fa en balanserad sjalvbild. Eftersom sjalvskadare ofta inriktar sig pasinamisslyckandenkan du kanske hjalpa din tonaring att se sina positiva sidor. Du kan till exempel tipsa henne om att skriva ner minst tre saker som hon gillar med sig sjalv. Att skriva ner mina styrkor hjalpte mig att se att jag har positiva egenskaper, sager en tjej som heter Briana. Uppmana henne att be till Jehova Gud. Bibeln sager: [Kasta] allt ert bekymmer pa honom, eftersom han bryr sigomer. (1Petrus5:7) Jagf orsokte oppna mig for Jehova Gud och beratta precis hur jag kande, sager 17- ariga Lorena, speciellt nar jag ville skara mig. Det gjorde att jag kampade annu hardare for att sluta. (Biblisk princip: 1 Thessalonikerna 5:17 ) Sjalvskadebeteende ar ofta ett symtom padepressionellern agon annan sjukdom. Om sa ar fallet kan medicinsk hjalp vara nodv andig. Vakna! rekommenderar inte nagon viss behandling. Kristna bor fors akra sig om att den behandling de valjer inte strider mot Bibelns principer. ANVANDBARA BIBELSTALLEN Tala trostande till de nedstam- da sjalarna. (1 Thessalonikerna 5:14) Varje manniska skall vara snar till att hora, sen till att tala. (Jakob 1:19) Be oupphorligt. (1 Thessalonikerna 5:17) JAG BERATTADE FOR MAMMA Ett tag efter att jag slutat skara mig berattade jag om det for mamma. Jag trodde att hon skulle borja gapa och skrika, men hon var valdigt stottande. Hon var mest ledsen for att jag inte hade kant att jag kunde ga till henne och prata om mina problem. Hon ville gora allt hon kunde for att jag skulle bli frisk. Det kandes battre nar vi hade pratat. Hon gav mig karlek, och det var egentligen det jag hade velat ha hela tiden. Celia. Mer information finns i artikeln Ungdomar fragar: Varfor skar jag mig sjalv? Den finns pav ar hemsida jw.org. (Ga till BIBELNS PRAKTISKA VARDE TONARINGAR.) Vakna! augusti

6 Vissa tr adarter M ANADENS TEMA Islandsmusslan Hur l ange kan vi leva? Flodp arlmusslan Galapagossk oldpaddan M anniskan N AR Harriet dog 2006 var hon ungefar 175 ar. Vi pratar naturligtvis inte om en manniska, utan om en galapagosskoldpadda som bodde paendjurparkiaustralien. Jamf ort med oss fick Harriet ett valdigt langt liv. Men jam- fort med andra levande varelser var det inte sam arkvar- digt. Vi ska se pan agra exempel. Flodparlmusslan kan leva i 200 ar, uppger finska forskare. Islandsmusslan blir ofta over 100 ar och kan till och med passera 400-arsstrecket. Olika trad, som mammuttradet och vissa cypresser, tallar och granar, lever i tusentals ar. Men vi manniskor, som brukar kallas den jordiska skapelsens krona, anses leva lange om vi blir 80 eller 90 ar trots alla anstrangningar vi gor for att forl anga livet. Vad tror du? Ar 80 ar allt vi kan hoppas pa? Eller finns det nagon mojlighetattlevamycketl angre? Manga hoppas att vetenskapen och forskningen ska knacka gatan.

7 Kan vetenskapen hjalpa oss? Vetenskapen har gjort mycket for att forb attra var halsa. Farre [amerikaner] dor av infektionssjukdomar och i barnsang, sags det i tidskriften Scientific American. Sp adbarnsdodligheten har sjunkit med 75 procent sedan Men fors oken att forl anga manniskans maximala livslangd har haft begransad Till och med efter artionden av forskning ar aldrandet till stor del en gata. framgang. Till och med efter artionden av forskning ar aldrandet till stor del en gata, sags det i ett annat nummer av samma tidskrift. Det sags vidare: Om aldrandet framst ar en genetisk process, borde det teoretiskt sett gaattf orhindra. En del av forskningen kring de bakomliggande orsakerna till aldrandet, aven aldersrelaterade sjukdomar, sker nu pa ettrelativtnyttomr ade inom genetiken som kallas epigenetik.vadar det? Levande celler innehaller genetisk information som behovs for att nya celler ska produceras. Mycket av den informationen finns i genomet, ett begrepp som syftar pa allt DNA i en cell. Men pase- nare tid har forskare uppmarksammat en annan uppsattning mekanismer i cellen epigenomet, ett ord som kan overs attas over genomet. Epigenetik ar studiet av denna forunderliga uppsattning kemiska mekanismer. De molekyler som utgor epigenomet ser inte alls ut som DNA. Medan DNA ar en dubbelspiral och liknar en vriden repstege, ar epigenomet snarare ett system av kemiska markorer som sitter padna:t. Vad har det for uppgift? Precis som en dirigent leder en orkester, styr epigenomet hur den genetiska informationen i DNA ska uttryckas. De molekylara markorerna slar pa eller stanger av gener beroende pa cellens behov och miljom assiga faktorer, som kost, stress och gifter. Pasenare tid har upptackter kring epigenomet inneburitenrevolutioninombiologin,eftersom man kunnat faststalla ett samband mellan epigenomet och vissa sjukdomar, till och med aldrandet. [Epigenetiska faktorer] ar involverade is adana sjukdomar som schizofreni och ledgangsreumatism, cancer och kronisk vark, sager genetikern Nessa Carey. Och de spelar definitivt en roll i aldrandet. Darf or kan epigenetikforskningen mojli- gen leda fram till effektiva metoder for att forb attra halsan och bekampa sjukdomar till exempel cancer och pas as att for- langa livet. Men for narvarande har man inga storre genombrott inom synhall. Det ar fortfarande det gamla vanliga sattet [att bekampa aldrandet] som galler, sager Carey. Massor av gronsaker och rejalt med motion. Men varfor gor vi manniskor nastan vad som helst for att forl anga livet? Varfor vill vi fortsatta att leva i all oandlig- het? I den brittiska tidningen The Times stalldes fragan: Varifran kommer manni- skans gemensamma besatthet av att lura doden genom ododlighet, en uppstan- delse, ett liv efter detta eller reinkarna- tion? Som vi ska se kastar svaret aven ljus pafr agan om varfor vi aldras. Varfor vill vi leva for evigt? Manniskor har brottats med den fragan itusentalsar. Finns det en logisk forkla- ring till att vi vill leva for evigt och till att var kropp har foruts attningarna for att Vakna! augusti

8 Kan vi f aettfriskareochl angre liv redan nu? Ienstorunders okning med over personer som var fodda omkring 1910 menar forskarna Howard S. Friedman och Leslie R. Martin att tvafakto- rer som bidrar till ett langt liv ar att man ar samvetsgrann och har manga so- ciala band. De som ar samvetsgranna gor mer for att ta hand om halsan och agnar sig sallan at riskfyllda aktiviteter, sager Friedman och Martin. Rent allmant undviker de att roka, dricka for mycket, anvanda droger eller kora for fort. De ar bra paattanv anda sakerhetsb altet och folja lakarens ordinationer. De kanske inte ar radda foratttarisker,mendeanv ander ofta sunt fornuft for att avgora hur langt man kan ga. Nar det gallde sociala band hade de som levde lange ett stort natverk och... hjalpte andra. Forskarna sager att det gamla engelska talesattet de goda dor unga, de onda dor gamla, kullkastas vid en vetenskaplig granskning. Allmant talat... dor de onda unga, och de goda klarar sig jattebra. gora det? Miljoner manniskor skulle svara ja padet.varf or det? Darf or att de har fatt en bra forklaring nar de undersokt Bibeln. Aven om manniskor och djur har vissa drag gemensamt, visar Bibeln klart och tydligt att de i grunden ar olika. I Forsta Moseboken 1:27 laser vi till exempel att Gud skapade manniskan till sin avbild. Pavilkets att? Han gav oss mojligheten att visa karlek, rattvisa och vishet. Och eftersom Gud lever for evigt gav han ocksa oss onskan att leva for evigt. Han har lagt evigheten i manniskornas hjartan och sinnen, star det i Predikaren 3:11. (The Amplified Bible) Hjarnans form aga ger fysiska bevis for att vi har skapats forattlevamycketl angre an vi gor nu. Det galler sarskilt inlar- ningskapaciteten. I en uppslagsbok om hjarnan sags det att langtidsminnet ar i stort sett obegransat. Varfor har vi en sadan kapacitet om den inte ar tankt att anvandas? Ja, pagrundl aggande satt aterspeglar vi Guds avsikt med manni- skan. Savarf or blir vi gamla, sjuka och dor? Varfor vi blir gamla och dor Den forsta mannen och kvinnan hade fullkomliga kroppar och en fri vilja. Tra- kigt nog missbrukade de sin fria vilja ge- r P a finns fler svar p abibelfr agor.

9 nom att gora uppror mot sin Skapare. (1 Moseboken 2:16, 17; 3:6 11) Resultatet av denna synd blev att de kande sig djupt skyldiga och skamsna. Det startade ocksa en fysisk process i deras kroppar, saattdel angsamt men oundvikligen bor- jade brytas ner mot doden. Den udd som fororsakar dod ar synden, star det i 1 Korinthierna 15:56. I linje med de fysiska arftlighetslagarna fick sedan alla Adams och Evas avkomlingar arva ofullkomligheten och tendensen att synda, eller gora det som ar fel. I Romarna 5:12 sags det: Synden kom in iv arlden genom en enda manniska, och doden genom synden, och doden... spred sig till alla manniskor darf or att de alla hade syndat. Vad kan vi dra for slutsats av det vi gatt igenom hittills? Att nyckeln till evigt liv inte finns i ett laboratorium. Det ar bara Gud som kan upphavadenskadasom synden har orsakat. Men kommer han att gora det? Bibelns svar ar aterigen ja. Han skall uppsluka doden for alltid Gud har redan gjort nagot viktigt for att avlagsna synden och doden. Han san- de Jesus Kristus till jorden for att ge sitt liv for oss. Jesus foddes fullkomlig och begick ingen synd. (1 Petrus 2:22) Dar- for hade han mojligheten att leva for evigt som en fullkomlig manniska. Vad gjorde han med sitt fullkomliga liv? Han gav det villigt som betalning for vara synder. Ja, Jesus gav sitt liv som en losen i utbyte mot manga. (Matteus 20:28) Snart kommer den losen att anvandas fullt ut till Adams och Evas uppror vackte allvarliga moraliska fragor som inbegrep Gud. Dessa fragor, som forklarar varfor Gud har tillatit ondskan under en begransad tid, behandlas i bibelstudieboken Vad lar Bibeln? Las den online pajw.org. nytta for oss. Vad kan det betyda for dig? Vi ska se pan agra bibelverser. ˇ Gud alskade varlden samycketatthan gav sin enfodde Son, for att var och en som utovar tro pa honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv. (Johannes 3:16) ˇ Han skall uppsluka doden for alltid, och den suverane Herren Jehova skall torka tararna fran alla ansikten. (Jesaja 25:8) ˇ Som den siste fienden skall doden goras till intet. (1 Korinthierna 15:26) ˇ Guds talt ar bland manniskorna... Och han skall torka varje tar fran deras ogon, och doden skall inte finnas mer. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Hur lange kan vi leva? Bibelns svar ar tydligt: Manniskor kan falevaf or evigt. Det kommer att bli mojligt nar Gud har renat jorden fran all ondska. (Psalm 37: 28, 29) Jesus tankte padetdyrbarahop- pet nar han sa till den man som hangde bredvid honom: Du skall vara med mig i paradiset. (Lukas 23:43) Ja, manniskans onskan att falevaf or evigt ar bade rimlig och naturlig. Gud har skapat oss sadana. Dessutom kommer han att uppfylla var onskan. (Psalm 145:16) Men vi maste ocksag ora var del. Vi behover till exempel bygga upp var tro pagud. Utantro ar det omojligt att behaga honom [Gud], ty den som nar- mar sig Gud maste tro att han ar till och att han belonar dem som uppriktigt soker honom, star det i Hebr eerna 11:6. Det ar inte fraga om godtrogenhet, utan om en rationell overtygelse grundad pafaktai Bibeln. (Hebr eerna11:1)omduskulle vilja faens adan tro, tala damedjehovas vittnen dar du bor, eller besok var hemsida jw.org. Vakna! augusti

10 INTERVJU IR ` ENE HOF LAURENCEAU En ortoped ber attar om sin tro Irene ` Hof Laurenceau arbetar med ortopedisk kirurgi i Schweiz. En gang i tiden tvivlade hon pa Guds existens, men sedan blev hon overtygad om att han finns och ar Skaparen till allt liv. Vakna! fick en pratstund med henne om hennes arbete och tro. Hur vacktes ditt intresse for vetenskap? Som barn fascinerades jag av naturen. Jag vaxte upp i Richterswil, en underbar by vid Zurichsj on. Mina for aldrar och aldre syskon brukade ta med mig papromenaderoch beratta om djur och vaxter vi sag langs vagen. Varf or valde du att bli ortoped? Min pappa arbetade en kort period som operationsassistent vid ett lokalt sjukhus. Det fick honom att prata entusiastiskt om kirurgi. Hans entusiasm smittade av sig sa mycket att jag senare valde att bli kirurg. Jag specialiserade mig inom ortopedi eftersom jag tyckte om de mekaniska aspekterna. En ortoped maste tanka som en ingenjor for att kunna reparera ben, muskler och senor som gor att vi kan rora oss. Men det basta med mitt jobb ar att faseminapatienterm a battre. Jag gillar verkligen att jobba med manniskor. Varfor tvivlade du paatt Gud fanns? Det borjade i tonaren, och det var speciellt tvafaktorersom paverkade mig. For det fors- ta lade jag marke till att vis- sa kyrkliga ledare levde omoraliskt, och det storde mig. For det andra trodde nagra av mina biologilarare paevo- lutionen en lara som jag tog till mig, speciellt nar jag borja- de pa universitetet. Hurkomdetsigattdub orjade tro paevolutionen? Jag litade paminal arare. Dessutom tyckte jag att likheten i anatomi mellan olika

11 djur pekade mot ett gemensamt ursprung och stodde tanken pa att genetiska mutationer ger upphov till nya organismer. Men med tiden andrade du uppfattning. Varfor da? En van inbjod mig till ett av Jehovasvittnensm oten. Jag blev imponerad av den vanli- ga atmosfaren och de intres- santa talen. Senare kom en trevlig kvinna fran forsamling- en och besokte mig, och jag fragade henne: Hur kan jag veta att Bibeln ar sann? Hon visade bibliska profetior om handelser som skulle vara typiska for var tid. Ett exempel ar Jesus profetia om de sista dagarna for den har ordningen, som skulle kanne- tecknas av storskaliga krig, stora jordbavningar, valdsam- ma epidemier och hungers- nod. 1 Hon visade ocksaprofe- tior som forutsade det sociala forfallet, den okade girigheten och mycket annat hemskt vi ser i dag. 2 Snart borjade jag studera Bibeln paallvar och insag att det den forut- sager alltid intraffar. Jag bor- jade ocksat anka over min syn palivetsursprung. Hade du nagon nytta av din forskning nar du funderade over livets ursprung? Ja. Nar jag borjade studera Bibeln forskade jag ocksa Mutationer skulle aldrig kunna astadkomma nagot sa briljant som det manskliga knat. kring knakirurgi. I borjan av 60-talet borjade vetenskapsman forst akn ats invecklade uppbyggnad battre. De kom fram till att knat inte bara bojs paenaxelsomettg angjarn. Det bade roterar och glider en sinnrik kombination som ger knat storre rorlighet, saattvikang a, dansa, aka skridskor och mycket annat. Iungef ar 40 ar har forskare arbetat med att utveckla konstgjorda knan. Men knat ar sakomplextattdet ar svart att kopiera. Dessutom har konstgjorda knan en relativt kort livslangd. Aven om materialen har blivit battre far man vara nojd om de hal- ler i 20 ar. Vart riktiga kna ar forst as gjort av levande celler som fornyas undan for undan. For mig vittnar knat om Guds vishet, inte en blind evolutionsprocess. Hur ar det da med mutationer och likheter i anatomin mellan vissa djur? Denlikhetenpekarmotsamma upphovsman. Mutationer forb attrar inte konstruktionen sa att levande organismer blir en hogre livsform. I stallet har mutationer en tendens att skada generna. En olycka kan forst as fora med sig nagot bra. Tank dig att ett tag kor in ienbroochf orstor den och darigenom skyddar staden mot en invaderande arm e. Menstadenf orbattras inte av kraschen. Pa samma satt for- battras inte organismer av mutationer. Och mutationer skulle aldrig kunna astadkomma nagot sabriljantsomdet manskliga knat for att inte tala om andra delar i kroppen. Varfor blev du ett Jehovas vittne? Nar jag borjade tillampa Bibelns principer forb attrades mitt liv markant. Och 2003 var jag med vid en internationell sammankomst for Jehovas vittnen och sag en unik enhet. Alla var som en familj, aven delegater som inte hade traffats tidigare. De alskade verkligen varandra, och jag ville ocksabliendel av det. 1. Lukas 21:10, Timoteus 3:1 5. Vakna! augusti

12 Ar treenighetslaran sann? Mer an tva miljarder kallar sig kristna. De flesta tillhor kyrkor som lar ut treenigheten l aran att Fadern, Sonen och den heliga anden tillsammans utgor en Gud. Hur blev treenigheten en officiell lara? Och annu viktigare, stammer den med Bibeln? B IBELN fardigstalldes under det forsta arhundradet efter Kristus. Laror som ledde fram till att treenigheten utvecklades borjade formuleras ar325 mer an 200 ar senare vid ett kyrkomote i Nicaea i Mindre Asien, den nutida turkiska staden Iznik. Enligt New Catholic Encyclopedia innehaller trosbekannelsen som uppkallats efter detta kyrkomote den forsta officiella definitionen av kyrkans laror, daribland definitionen av Gud och Kristus. Men varfor var det nod- vandigt att definiera Gud och Kristus flera hundra ar efter att Bibeln fullbordats? Ar Bibeln otydlig pa detta viktiga omrade? AR JESUS GUD? Nar Konstantin blev ensam harskare over det romerska imperiet var de kristna oense om forh allandet mellan Gud och Kristus. Var Jesus Gud? Eller var han skapad av Gud? For att avgora detta samlade Konstantin kyrkans ledare i Nicaea, inte for att han sokte sanningen, utan for att han inte ville att religionen skulle splittra hans rike. Konstantin bad biskoparna, som kan ha uppgatt till ett par hundra, att komma fram till ett enhalligt beslut, men hans begaran var for- gaves. Han foreslog daattde skulle anta den dunkla tanken att Jesus var av samma vasen (homoousios)somfadern. Denna obibliska grekiska filosofiterm lade grunden for treenighetslaran, som senare blev en del av kyrkans trosbekannelser. I slutet av S aharvibaraen Gud, Fadern. (1 Korinthierna 8:6, Svenska Folkbibeln) 300-talet hade treenighetslaran i huvudsak antagit den form som den har i dag. Da ingick aven den sa kallade tredje delen av gudomen, den heliga anden. VAD HAR DET FOR BETYDELSE? Jesus sa att sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i... sanning. (Johannes 4:23, Svenska Folkbibeln)Densan-

13 SNABBFAKTA: ˇ Nicenska trosbekannelsen ar egentligen inte ett verk fran det forsta kyrkomotet i Nicaea (325)... utan fran det forsta kyrkomotet i Konstantinopel (381), sags det i The New Westminster Dictionary of Church History. ˇ Kyrkomotet i Nicaea ar 325 faststallde den formulering som blev avgorande for denna [framtida] lara i sin bekan- nelse att Sonen ar av samma vasen... som Fadern. (Encyclopædia Britannica) Det forsta kyrkomotet i Nicaea banade vag for treenighetslaran. SuperStock. ningen finns nedtecknad i Bibeln. (Johannes 17:17) Lar Bibeln att Fadern, Sonen och den heliga anden ar tre personerienochsammagud? For det forsta finns inte ordet treenig i Bibeln. For det andra pastod aldrig Jesus att han var jamlik Gud. Jesus tillbad Gud. (Lukas 22:41 44) Ett tredje skal har med Jesus relation till sina larjungar att gora. Aven nar Jesus hade blivit uppvackt till en andevarelse kallade han sina efterfoljare for mina broder. (Matteus 28:10) Var de bro- der till den allsmaktige Guden? Sjalvklart inte! Men genom sin tro pakristus Gudsf orstfodde Son blev aven de soner till Fadern. (Galaterna 3:26) Jamf or nag- ra bibelstallen med det som sags i Nicenska trosbekan- nelsen. Vad Nicenska trosbekannel- sen sager: Jag tror... paenendaherre, Jesus Kristus,... Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,... av samma vasen som Fadern. Vad Bibeln sager: ˇ Fadern ar storre an jag [Jesus]. (Johannes 14:28) ˇ Jag [Jesus] far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud. (Johannes 20:17) ˇ Saharvibaraen Gud, Fadern. (1 Korinthierna 8:6) ˇ Valsignad ar var Herre Jesu Kristi Gud och Fader. (1 Petrus 1:3) ˇ Gud ar Kristi huvud. (1 Korinthierna 11:3) Kursiverat av oss. Citaten i det har avsnittet ar hamtade fran Svenska Folkbibeln. Bibelstudieboken Vad lar Bibeln? innehaller bland annat kapitlen Vad ar sanningen om Gud? och Vem ar Jesus Kristus? Du kan bestalla den fran Jehovas vittnen eller lasa den online pajw.org. Liksom Gamla har ej heller Nya Testamentet nagon fardigutformad treenighetslara. (Illustrerat Bibellexikon) Treenighetslaran... ar inte fran den forsta kristna eran, och den uttrycktes inte tydligt forr an i slutet av det andra arhundradet. (Library of Early Christianity Gods and the One God) For att tydligt forklara treenighetslaran behovde [katolska] kyrkan utveckla sinegenterminologimed hjalpavvissabegreppfr an filosofin. (Catechism of the Catholic Church) Vakna! augusti

14 BIBELNS SYN ALKOHOL ALKOHOL Ar det fel att dricka alkohol? Vin, som gor manniskan glad, olja, som ger hennes ansikte glans, och brod, som ger henne styrka. (Psalm 104:15, Bibel 2000 ) VAD MANNISKOR SAGER Im anga hem ses alkoholhaltiga drycker som basvaror och som ett naturligt inslag vid maltider. Hos andra ar det inte alls accepterat. Varfor skiljer sig asikterna at? Det kan vara manga faktorer som paverkar, till exempel kultur, halsoaspekter och religion. VAD BIBELN SAGER Bibeln ford omer missbruk och omattlighet av alkohol men inte en balanserad konsumtion. (1 Korinthierna 6:9, 10) Sedan urminnes tider har man och kvinnor som tjanat Gud druckit vin, en dryck som namns mer an tvahundrag anger i Bibeln. (1 Moseboken 27:25) At ditt brod med gladje och drick ditt vin med glatt hjarta, sags det i Predikaren 9:7. Eftersom vin bidrar till en glad stamning brukade man bjuda padetvidh ogtidliga tillfallen, som brollopsfester. Det var just paenbr ollopsfest som Jesus Kristus utforde sitt forsta underverk och forvand- lade vatten till fint vin. (Johannes 2:1 11) Vin anvandes ocksai medicinska syften. (Lukas 10:34; 1 Timoteus 5:23) r P a hittar du svaren p a fler bibliska fr agor.

15 S atter Bibeln upp n agon gr ans f or hur mycket man f ar dricka? VAD SPELAR DET FOR ROLL? Varje ar blir manga familjer lidande for att en eller bada for aldrarna dricker. Alkoholmissbruk leder ocksatillm anga fallolyckor och andra incidenter, till exempel i trafiken. Dessutom kan hjarnan, hjartat, levern och magen idetl anga loppet ta skada. VAD BIBELN SAGER Mattlighet nar det galler mat och dryck ar nagot grundlaggande som Gud forv antar av oss. (Ordspraks- boken 23:20; 1 Timoteus 3:2, 3, 8) Han accepterar inte bris- tande sjalvbeh arskning. Bibeln konstaterar: Vinet ar en hanare, starka drycker ar bullersamma, och ingen som irrar omkring av det ar vis. (Ordspraksboken 20:1) Alkohol kan bland annat fa en person att handla irrationellt genom att sanka den moraliska garden. I Hosea 4:11 sags det: Vin och sott vin tar bort det goda motivet. En man som heter John fick lara sig det den harda vagen. Efter ett gral med sin fru gick han till ett hotell, drack sig full och var sedan otrogen n agot han sedan djupt angrade och bestamde sig for att aldrig upprepa. Alkoholmissbruk kan skada oss fysiskt, moraliskt och andligt, och Bibeln sager att drinkare inte kommer att faevigt liv. (1 Korinthierna 6:9, 10) Namnet har andrats. VAD SPELAR DET FOR ROLL? Alkohol ar en kraftfull drog, sags det i World Book Encyclopedia.Detkand arfor finnas omstandig- heter och tillfallen da aven en mattlig alkoholkonsumtion skulle vara oforst andig. VAD BIBELN SAGER Manga rusar bara pa och far problem for att de dricker vid fel tillfallen. For allt finns det en bestamd tid, sags det i Bibeln, ocksan ar det galler att avhalla sig fran alkohol. (Predikaren 3:1) Man kanske inte har aldern inne, ar nykter alkoholist eller tar mediciner som inte far kombineras med alkohol. For manga ar ratt tid att avstafr an alkohol fore eller under arbetstid, sarskilt om man hanterar potentiellt farliga maskiner. En forst andig person ser livet och halsan som vardefulla gavor fran Gud. (Psalm 36:9) Vi visar respekt for dessa gavor nar vi later Bibelns principer paverka var installning till alkohol. [Var inte] slavar under mycket vin. (Titus 2:3) N ar ar det ol ampligt att dricka alkohol? Den som ar klok marker nar det drar ihop sig till problem och undviker dem, men den som inte tanker sig for rusar bara paochf ar angra det sedan. (Ordspr aksboken 22:3, Good News Translation ) Vakna! augusti

16 SLUMP ELLER FORMGIVNING? Vandringsalbatrossens energisnala flygteknik Minden Pictures/SuperStock. F AGLAR som glidflyger kan halla sig i luften med minsta mojliga anstrangning. Vandringsalbatrossen ar ett enastaende exempel pa det. Med ett vingspann pa 3,4 meter och en vikt pan ara 8,5 kilo kan den flyga tusentals kilometer nastan utan att forbr anna nagon energi. Hemligheten ligger bade i anatomin och flygtekniken. Intressanta fakta: Albatrossen har sar- skilda senor som laser vingarna i fullt ut- fallt lage saattmusklernakanvilan ar den flyger. Hur den sedan kan glidflyga timme ut och timme in har att gora med hur masterligt den anvander sig av havsvindarna. Ute till havs stiger, vander och dyker albatrossen i regelbundna bagar en manover som ger tillracklig fart for att kompensera luftmotstandet. Det ar forst pa senare tid som forskarna med hjalp av avancerade gps-sandare och dataprogram har listat ut hur den kan lyckas med detta. De upptackte att albatrossen utvinner den nodv andiga energin nar den van- der fran motvind till medvind i den ovre delen av bagen. Energiutvinningen ar jamn och fortlopande, sager forskarna. Och resultatet? Fageln kan glidflyga i timmar utan ett enda vingslag! Den har kunskapen kan hjalpa ingenjo- rerattutvecklamerbr anslesnala flygplan, kanske aven med motorlos framdrivning. Vad tror du? Har albatrossens energisnala flygteknik och speciella anatomi uppstatt genom evolution? Eller finns det en Konstruktor? s n o Gratis nedladdning av den har tidskriften. p Bibeln online paomkring 50 sprak. Gainp a eller skanna koden. g13 08-Z

GODA NYHETER FR AN BIBELN!

GODA NYHETER FR AN BIBELN! GODA NYHETER FR AN BIBELN! Hur du kan anvanda den har broschyren: Den har broschyren kommer att hjalpa dig att fa svar pa olika fragor direkt fran Guds ord, Bibeln. Hanvisningarna i slutet av varje stycke

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA

ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA ghix JANUARI 2014 EN UNIK HEMSIDA M ANADENS TEMA EN UNIK HEMSIDA ghix I DETTA NUMMER 7 BLICK PA VARLDEN 8 INTERVJU En mikrobiolog berattar om sin tro 10 HJALP FOR FAMILJEN Hur man klarar av kompistryck

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM?

1OKTOBER2013. yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 VAD HANDLAR BIBELN OM? 1OKTOBER2013 yz123 Vol. 134, No. 19 Semimonthly SWEDISH DEN HAR TIDSKRIFTEN, Vakttornet, arar Jehova Gud, som ar universums harskare. Tidskriften framhaller de

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA?

ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix DECEMBER 2013 KAN MAN LITA P A NYHETERNA? ghix I DETTA NUMMER s MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Kan man lita p a nyheterna? SIDAN 4 7 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor som unga

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID

ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix FEBRUARI 2014 HUR MAN B AST ANV ANDER SIN TID ghix I DETTA NUMMER MER PA NATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Hur man b ast anv ander sin tid SIDAN 6 9 r Fa svar fran Bibeln pa manga fragor,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf

Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf Ett Mål - Ett hemland Av: Johannes Djerf För någon vecka sedan så behövde jag lämna in bilen på reperation i Värnamo. Det skulle ta hela dagen så antingen skulle jag få behöva ta bussen hem eller så skulle

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1

yz123 ojliga av din bibellasning 3 9 juni Fautmestam 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra Utg ava med stor stil DEL 1 15 APRIL 2013 yz123 3 9 juni Fautmestam ojliga av din bibellasning SIDAN 3 SANGER: 114, 113 10 16 juni Anvand Bibeln for att hjalpa bade dig sjalv och andra SIDAN 18 SANGER: 37, 92 Utg ava med stor stil

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com

Artikel av Bengt Pleijel. www.bibelskolan.com V A R F Ö R B E H Ö V D E J E S U S D Ö? Artikel av Bengt Pleijel www.bibelskolan.com 1. DÄRFÖR ATT GUD ÄLSKAR DIG! Vid korset får jag svar på den fråga som är varje människas grundfråga: Är jag älskad?

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Varför måste Jesus dö?

Varför måste Jesus dö? Varför måste Jesus dö? "Jag gör så gott jag kan. Mer kan inte Gud begära" Så säger många människor när man för frågan om rättfärdighet på tal. Gud vill gripa in i ditt och mitt liv. Vi tvekar inte att

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott!

ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix MAJ 2013 Skydda dig mot brott! ghix I DETTA NUMMER s MER PAN ATET www.jw.org TON ARINGAR M ANADENS TEMA Skydda dig mot brott! SIDAN 6 9 r UNGDOMAR FRAGAR: VAD KAN JAG GORA OM JAG HAR DALIG HALSA?

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10

Jesus och Sackaios. Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Jesus och Sackaios Luk 19:1-27 - Predikan Söderhöjdskyrkan 8.08.10 Inledning Lukt av intorkad svett och cigarettmättade kläder. Man känner även igen doften av gammal alkohol från mannen framför mig i kön

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer