SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper."

Transkript

1 P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy. E åbud om i k övkid. D ä myck L L, kochf på omofövli i Kiid kommu, må vä i ä ho ö mdl. SIDAN 6 7 Idoomåd Söd k å kl 2018 Pli fö d y idoomåd på Söd påå fö full. Aläi md bl y foboll, y ibo och uppud fiidoläi pl å kl Bud på 166 miljo koo ä odkäd och ä ä upphdl mvkpö. SIDAN 2 E v d vå jjupp på Fiidåd i Näby. E å i vck äff fidld Loo Kiqi i båd jjupp. Viki möpl Kommu fiidåd bjud mifull yläi och ä viki möpl fö u. Näby fiidåd på Gmlåd h ill och md få dip h öpp imm x, f köpc äiid. Fbuilov ud och i d hä um v idi Kiid h vi vi hl fy ido å kivi fö kolldi b och udom. SIDAN 9 13 Ny möpl ivid Öpp fö ll om vill, m md io om fäm målupp: Kommu 17: möpl ivid d 6 fbui. Möpl Rik Säd li cl i Kiid, på Vd, mll hukopp ä buläk vid Häo. SIDAN 8 Di ifomioidi få Kiid kommu lä m på

2 2 FRIDA EWERS HAR ORDET Fo fli i Kiid Vilk jubilumå vi hf! 2014 fylld ill bädd v mb, vm och lädj. Nu h vi vä bld m vi ä i puk hä, väom, vi foä. Tmpo kk i ä lik hö, m vi kö på och h d må päd k på å i Kiid. Som y vmmod i Kiid kommu j md päi fm mo b vid md vm, om ä bi i pul fö kp lvd och kiv kommu. Mi k mi få 2014 ä få Kulu ud jubilumkl. A få d fyll v pudld bök och å må ivi ö ä åo j komm lömm. Kulu blv lyck m om vå poliik u h blu k bli åli åkommd i mbd md Kiid födld. Hu fö d! Nu ä vi i full å md pli och föbdl ifö 2015 å kulu, om ä um d 22 mj. D ä vkli poiiv få mö ll ipid kuluidk i Kiid om vill v md och kp mik kväll. Kk h du päd kuluidé om du vill omfö? Kok mi ä å bä j m, ll bök fö m ifomio. Sommvm Somm i Ciy foä ud å d i böj v juli och få i å li olud uyck ä d å. Håll ukik, få du v m om vd ommf komm ihåll! E h ip ifö omm, om j k d u, ä bok fd d 17 juli. Då k du komm ill Tivolipk och ju, y ll kål Somm ä ko, Hl l i di och d ml odi illmm md Tom Ldi. Hl å hi du uälli, ko, föälli, föd, mkd och kul i vmkld på kommu uimwbb All i om o ll må vm k lä i dm ud läk Tip om vm fö få iki b pidi. Fid Ew, vmmod, Kiid kommu ILLUSTRATION: Pl på y idoomåd på Söd väx fm ödpo. Pli fö d y idoomåd på Söd i Kiid påå fö full. Aläi md bld y foboll, y ibo och uppud fiidoläi pl å kl Poliik h odkä bud på 166 miljo koo och ä ä upphdl mvkpö. Epö k illmm md kommu å vid i pojki och lö dljfåo. Vill hlhpp Vi vill hlhpp på hl omåd. Måläi ä d k uvckl på flxibl och koomik födlki ä, bä Eli Rmm om ä pojkld fö d y idoomåd. D upuli idé ill d y idoomåd komm få d föi om Skäk möbl ill föi Ud vå d i pil käk kommu bo i ml möbl ill föiliv i Kiid. Sol, kivbod, hu och bokhyllo ä xmpl på möbl om vä på y ä. All föi i Kiid id ä kiv på idopl. Föi ä Kiid DFF, Kiid FF, Kiid Pdo, Kiid Tiklubb, KFUM Kiid Fiidoföi och Åhu Fiidoklubb m C4 Kfpoällkp. Gmml och li Idopl ä mml och li md udmåli omklädium och föåduymm. Duom h i Kiid åo huvud om lv upp ill Svk Fobollföbud kv fö pl i Dmllvk och Sup. D dbb i dlä dmfobollklubb KDFF, bä Eli Rmm. Äv föbud fö mikk foboll äll kv på. Ef bud odkä och f dilo md föi h d upuli föl vid. Dlkih md föi ä myck viki fö få ä välkom mäl i i fö komm och i. Ef kommu fly ill Rådhu Skå blv d möbl öv. Möbl kom få kommu ml lokl och få Skåhu. E o dl v möbl h fly ill d idoomåd om p båd moioä, livkmh och kolido Äv om 166 miljo koo ä myck p k i ll ökmål å i uppfylll u vi må pioi, ä Eli Rmm. E y koäpl D y idoomåd på Söd komm bld få y foboll. Foboll följ Svk Fobollföbud kv på bld vädkydd, ipl, blyi och omklädium. Duom få idoomåd yli koäpl fö uök l plimm fö föi. D fiidoläi u upp och y ubo fö i lä. D y foboll pl å kl i m Vid åkif 2018/2019 k d dl v idoomåd på Söd v fädi. vkmh m d fi äu möbl kv. Nu käk Kiid kommu bo möbl ill föi i kommu. M ifomio hi du på hmid, /moblpojk. PÅ GÅNG I KOMMUNEN Li plu i boklu D plimiä boklu fö Kiid kommu 2014 ul bli omki 35 miljo: Övko ä i bä ä d kpp 32 miljo om bud. Kommu vkmh kod ä 5 miljd och ivi jod fö 500 miljo koo. Lä m på boklu2015 Bockop öpp Ef m ä vå å vä och ivi på io miljo koo å Bockop i Bockbod kl mo föi och moioä. Tol ä öpp ll d. Öppid fö duch och omklädium fi på Hälöv IF hmid. Tivolibd 20 å Od d 18 fbui fi Tivolibd 20 å. D ö d md épi få 1995: b 8 k, udom 15 k, vux 35 k och fmilj 80 k. Ud pmiäd fö hlovd Tivolibd 18/ v d bdd ä. Kö ill é ild äd upp ill jävä och d v fö ä po lämd bd om åo kud komm i. Sök fipkik Nu k u kommuivå född 1997 ll 1998 ök fipkik fö omm Fipkik ä kommu ommjobb i xmplvi pk, äldomo ll lävkmh. Si ökid ä d 28 fbui. Lä m och mäl di på

3 Oxh Luåd v ä ä P ilv Yvä Näb Öä- Lillo åd fökol SOMMARLUST Mooifökol Sol Folk Pk y- Buvä Alm p p Aplv vä Flo S vä Pkvä Föbjud vid ädi v o Sommlu- holmvä 3 Ao kol ÖSTERÄNG Fib bdbd å ll Fdik fibä. Fibä i Tv ä - vä vä Ä vä ph mvä Sp co Sj ö V l K m kh Bjö Bjökh Sjöco - H l hob vck F op vä Hd ock kl G ll b ik Vid So Lpl Bom vä ul Bo Vä Mil Bo Spph Mä Ö d k-k Hdm k m d dl S v Mi l l Fi iduiomåd ifö u äv i cum och på Ömlm. Kiid mm Tim Uddvä d idi ifö föbud fö bil pk på Symll vi pkipl d vck vj måmfö Syf ä udlä u- Bå ud Skpp ädi och ööji. d i Pkd, Vd Scouu d Föbud äll få d 1 och Söd. Rodpå UDDEN ll pk vd i måd klock Gukyl vi kull d. D bilfi pkipl ö ädi och ööji ffkiv. ll poiiv om häd. E22 E dlmål fö 2015 ä å ill fö omm. Du k hjälp o å d mål. Gom du jälv ill fcbookid och i H fökl vfö d ä i pov öpp mmäd: Nämd i d h å myck jälvbämmd må äd bli fädibhdld dä och ldi komm upp i fullmäki, ä Ad Tll. H d om möjlih ill iy i hu ämd b. Räk i md pol och föäld k komm och ly på mö? All om ä id k h möjlih, d k ockå v ill xmpl kolkl, ä Ad Tll. I hö k föök md öpp mmäd uväd. JAH d So v ul Bo idbo, ui och ll dämll. På fcbookid Hovl bä Kiid kommu Jö Slld ä båd om kommu ö S M m och om d kömdj S Ö m å m i kommu. P FildGml ä Ky Å hu Rivk lv Sjöhm k kykoåd K o Kv å Tvli ip i k d o SÖDER b Kiid På fcbookid Koll KiiRiv ä Lå Idopl d få du ip om vli Å A Go md föbud Fä vilk vckod ädi ufö på. hädl i k och k V ud vd i måd. vä ibld dl i ävli fö Bjök i Rpå ädi. Sföbud på m och ifomio fi Nu uök föbud och äl vi bilj ill vm. i v Lä mkpuk Vä älyll ävid vä- d kull pkipl om y kyljmuum l äv cum och ÖSom ill bli du ockå mräddi 2,41m ud hvy Uddåd jä l å i måd på mlm. o. bdö fö Kiid och fökol k Söd vrdio må o ä dkäkiid kommu Hä åd föbud mo hjälp ill pid dl v G h Södpoymi md d å hjälp du di vä på Fcbook få koll på Kiid. På Fcbook fi d idi id Kiid kommu, dä kommu pid viki ifomio om ö kommuivå och v på fåo om kommu vkmh. Koll Kiid bli komplm, om öv d uppif om fcbookid Kiid400 h fyll ud jubilumå md pid ifomio om vm. vä d v ul Bo Ö ll V Ö So Gill och koll Kiid Ö ll V bo i Vä Bom Sö d Rikymium dlu d v Guf ä Hll öm ll i i So To d h:i Kyk v CV Ljud- och ul I Bo bildkol Ambulvä y Cljukhu CENTRUM ål Kuluhu l Amli m p Öåd/ Ädl Bjök d Bbck R l Jouläkb Sp Opl Pio i l cl Fö d i måd kl vo Vådcl H fcbook. Kiid T- i Tivolibd ik Måd (lil) F ck kommu y fcbookid Tfikvk b vä hu K Ö Tid (blå) Rid d Skmydi- Koll Kii öd fö vm, bvipl S u Lill l h Od (v) ll- To d d d, ä hä! AH C J Tod (ö) l Ljokol Tivolib Fikol Dö ol i Fd (öd) ä pk Fiki o v Tiv m Hli Ko i Koll Kiid ip om k Svi kpll Bl L d K vm kivi och o Smhll V Chii 4: Södo d Sö K ymium Läyl li hädl i Kiid li T kommu ik i ill Ki och BJÖRKHEM id vä Bo R ä M d v Kiid ul Bo Sjöhm Vill d m Holläd Åld V llvä Bjö k mvä dm Blk vä Bo k vä pph S v u bld Lö Kp Fö Lill Vä hl D JH So Vä Ö o S d Vä v l ou B T Vä ck b B - d å B lå Ö No Fo v ä K l vä ull- im l- No l Axl K vä vä ol Flovä Almvä Slixvä Vl Vo M i- Bjök Yvä v Rö Ad H ä vä v h i mid ä full illäliböökäv vä Alb h. M fö fkik ku u om i Kiid H i Ruc Pä vä i uvckli och llé Skulpö kommu. Du k ockå hämd fökol Pkkol Allöåd Co Pk mäl di i fö ku uyj ll d -jällé iu fökol vä Pä Ko Poc ciy bdbd. om fi, bhöv bdbd cku m md hö övföikpci i ÖSTRA KASERN EGNAHEM Kiid Bjökvll Kommu mål ä 95 hl kommu. D ml Päo mooikol P Poli fökol B ku poc v huhåll k h - koppä och mobil löpyli Idopl Tdvådhu fökol LYCKANS HÖJD vä ANGÅRDEN lui i fö Ju u på- i äck i. Höjd vä Rkyi å ifomiokmpj F mydih lo vä k fö vi hu fl k lu Må födl Ö ä o v vä Ly B Föi Hmhul Äkol Uvk ck K hmvi i. E bb, uby och öpp o N l vä ä Skj ä h må födl. Fib d NoullMiövä u v - ll fökol Hö vä Fi du ivi på k? kp bä föuäi vä fökol På fö äiliv och föbäd Noullvä T o PARKSTADEN mäl du di i och dl flxibili på bmkkol k b oulv S Bio d - p i vilk v di Noull Kou d. äkol L om d mäl i. D omåbdbd k åldd Vvk Nopo Jmi d dä fl fö h vi ibfolki möjlih ill kul Sommd Sv Äåd Sv i Cl fökol pioi. uupplvl, våd i hmm ä F fökol Cumupp KimilvådK l o I d äll d ll hö kv Lkholm fökol och midi lä kod o l Clkol Sy N Lillo fökol koloi mv d Bu Sommo Lkholm i v Aokol på ocil illälih v vi ä fö mhäll. D kp föul u Gö bo ÖSTERMALM ädåd i Rcum Hl bfi o. Hmm, på bmilymi d Skåhuäi fö måfld om d iv T v ä Ljokol Simfökol Slly i å Kohll Kohu Cl CKyk L och i kol fövä vi o fi koku v jä. Ty Muik i Syd vk Allö fökol Hjälp ill ip Koll Kiid kö v mdb på Kiid Tuibyå och kommuldikoo. H du å fåo om fcbookid ll vill komm md ip ill ihåll å ä du välkomm kok md Lid Bo, kommuikö på kommuldikoo. B- och ubildiämd öpp mö E22 Sölvbovä välbök. D i m pl d fö öpp mö i b- och ubildiämd. I hö o fullmäki blu om pov öpp mö. Fullmäki mö ä öpp fö llmäh d lå id illbk. D hä ä upuli föl få ocildmokik upp, bä Ad Tll (S), om jälv ä odföd i B- och Ubildiämd. Ad Tll (S), odföd i Boch Ubildiämd. Vilk äd bhdl? Id k i fövä d på vilk äd om k bhdl vid d olik mmäd, och vilk d d ä um. På å m i ud flik Poliik & påvk. Dä fi i väk flik om h Smm- ädkld, och ud d y flik om h B- och ubildiämd. Ud d flik öpp i Pookoll och klll. Dä k m följ ämd mmädd, måd fö måd. E l xmpl v hdli komm ockå yck upp fö id på pl. Mö k i mmädum vid é i hö Vä Boulvd-Chii IV:, mm iå om åhö ill fullmäki väd.

4 4 Kommu bhov v od mä och fövl ö ä åoi övfömyd. Vi bhöv å må od mä och fövl vi k få och bhov ä ö ä åoi. Mi Sylvo ä övfömyd på Kiid kommu och d ä ho om h illy öv od mä, fövl och fömyd. Aldi ill d ökd bhov ä bld l mkommd flykib ök. Vi äk md cik 120 b i å, vilk ä födubbli mo d å, ä Mi Sylvo. God m och fövl kö i må fll iom fmilj, d vill ä ä d ä läki om bhöv hjälp. Sd fi d å klld poff, d om h m ä uppd. Poff k h upp mo io po v fö. Tol fi d cik 500 po om äll upp om od m, fövl och fömyd i kommu. Få äi fö ulä D ä i fö hd idll uppd, m m få äi fö i ulä, ä Mi Sylvo. Fö ill xmpl mkommd flykib ä äi 200 k p imm och miläi 18,50 k p mil. Rdovii k vj kvl och äi ök ho kommu. Kommu åök d movd blopp få. I fjo åök Kiid kommu koo fö mkommd flykib. Sli läh D ä li läh, md kommu om b, ä Mi Sylvo. God mä ill mkommd flykib k v om öd, fom v vföäld om i bo illmm md b/b. Myck v d b om od mä ö ä kok md mydih och ufö däfö på did. S ill ll fu God m föäd b ill d d bli mydi, llå 18 å. Som od m k m bld v md vid yludi, ill å b bli läkudök och d komm ill kol. Ko och o, ill d fu fö b, ä Mi Sylvo. Fö ubildi k fu på bä ä, kukpivå ho b ud måd på Slu (ml Vil kol). Y b å D y b vi h od m fö i kommu ä å mml, m d fl ä ki 15 å. D h od m, fom d i h å föäld på pl. Komm föäld hi, å d öv v och ä d å b få pm upphållillåd å övå hjälp få od m ill äkil föodd fömyd, ä Mi Sylvo. D om ä id v v m, ll bli od m, fövl ll fömyd hi m ifomio på kommu hmid på d: MARIANNE PÅLSSON ÄR GOD MAN Uppki bä blöi od m. M lä i hl id y k och d bä blöi ä ä udom vi i uppki på åo ä. Mi Pålo ä od m fö mkommd flykib, bld ykop få Syi. E pojk och flick, io och olv å ml, och d ä å ckmm fö d få å i kol, ä Mi Pålo. God m i 17 å Mi Pålo h vi od m i 17 å och Mick om v fö u hjälp ho fofd. Mick ä vk kill om fylld 50 å i uui. H ä hådock och bo i bod, m bhöv hjälp md vi k v mi, ä Mi Pålo. Mi h vi od m å cik 15 mkommd flykib ud d 17 å. Ho hlkd i på uppd vi bkm på i idi bpl på B- och ubildifövli. Myck i b Abkm v övfömyd då och udd om j v id v v od m. Och på d vä ä d, ä Mi Pålo. Mi bä vm om hu myck ho få illbk om i uppd, m ho vill i ick ud ol md d li hl dl b bkom ockå. Aylökd ä o poc, om käv hl dl jobb få od mä. M k v md på yludi, om vö om d få i ld. D myck id i påk md ll lfoml md olik mydih och d ä äv ml jobbi. D hä udom h myck i b, d få m v väl mdv om, ä Mi Pålo. B bkl Mi ä ckm ho b h bhöv upplv iki bkl b v h mkommd flykib h blivi uvi. E kill om hd vi i Svi i vå å ä h blv uvid och Mi o d hå. På d id kud ylökipoc kö vi lfoivju, vilk i v pcill lyck. D lopd ockå fö hdfull å d. D hä kill blv, om j d, i kok bhdld. H äd o bld upp i v-pomm Uppd ki, bä Mi. E ppkiv M på d hl ä d m b poiiv k Mi Pålo h bä om i väv om od m. Om i å lä m i uppk myck v d om vi vk b fö i- Nä m hö må v d hä udom bäl å få m ppkiv på i illvo, ä Mi Pålo. M lä i uppk myck v d om vi vk b fö iv. v. Nä m hö må v d hä udom bäl å få m ppkiv på i illvo, ä Mi Pålo. Mi komm ihå pcill illfäll k, d v ä ho blv ibjud ill Ad, iiobod i Kiid. D hd bjudi i ll i od mä och och d bjöd på m få väld ll hö. E mö öv ll ä, ä Mi Pålo.

5 5 GENERALPROGRAMMET VARVAR STORSLAGET MED INTIMT Hä fi åo fö ll mk Tom Lidbck, bibliok, Loui Jfo, Muik i Syd, Coli Ico, Muik i Syd och Ulik Cdll, Kulu & fiid k ol p di kulupom om iv i vå och d b å på. PATRIK LUNDBERG OCH JENNY WRANGBORG b ubud. Kulukv h o d bä möjlih bjud på åväl ol, om d m iim. Hä fi vkli åo fö ll! Coli Ico, pomvi på Muik i Syd, bä om d uppl v lpomm, om Muik i Syd p illmm md Kulu & fiid. I lpomm ml ifomio om myck v d om häd i Kulukv. Sjäi k Sjäi, om ä dl v lpomm, d iå k och d d 14 fbui pl Jojj Wdiu och h Th Nw Yok Cocio i Lill Sl. Två vcko komm Hlibo Symfoiok. D ä o lädj, och åo v diio md Hlibo Symfoiok på pl. Vi by u c li i So l å ym d 60 m k mbl, ä Ulik Cdll, få kommu Kulu- och fiidfövli. Koä i m M ä ädl koä måd md o pidi: All få d iim mö md Moik Z-olk Edd Mo md bd (Lill l 5/3), vi dk ockdoi S Slomo, md komp v M Rod och Bh Flud (So l 10/3) ill v Svi m lovd pii iom kmmmuik, Dvid Hu (So l 12/3). Hopp på full hu Edd Mo h hö poli il, om må vi i fö, och vi hopp på full hu ä Sofi Klo, om i läpp pl på fm å, uppäd i So l d 27 m, ä Coli Ico, Muik i Syd. Vi k ockå ol p d mikk åk och låkiv Hh Aldid, om vl Kiid fö i d bök i ld, ä Ulik Cdll. Af hoppi-ko Ufö Sjäi bjud Kiid ymfoik på Af Shoppi-ko 7 m och 18 m bli d Tu bi, hylliko ill Bjö Afzliu, få h ml kompbd Globo. D bli päd vå md ik och vi ubud. Vi h d fi mb md bld Blu Bid Jzz Club, Kompk dik och Föi Blupy. M vi välkom mb md fl föi och mmlui fö bdd vå ubud yli, ä Ulik Cdll. M och uppdd ifomio om d olik i och d o ubud i Kulukv fi på hmid: Fö p u i liä lo fö u liä. Hu ä d väx upp i Svi? Vilk oll pl d, ici och kö? D k föf Pik Ludb och Jy Wbo p om ä d bök Kulukv i Kiid kväll i m. Målupp ä u vux få 18 å och uppå. Nä d ä föd md föf h vi o, äld publik. M udom komm i på vå pom och vi h lä fud på vd vi k ö fö å d åldupp, ä Tom Lidbck, pomvi på Kiid dbibliok. Ud ubik E um vill vi kp uymm fö d u publik, liä lo fö u vux. D komm bli ml mll föf om åo lä äm, och åhö k ku fik ll l vi i Kulukv Cfé & Bio md d i och ly. Pik och Jy Fö u ä Pik Ludb, född 1983 och uppvux i Sölvbo, och Jy Wbo om ä född 1984 i Kiid. Pik ä köikö i Afobld, omföf och flii fölä. Jy fick md i dbubok Kllkäk 2010 jälvkl pl bld d poliik föf. D ml ä um id d 3 m och väd fö kväll ä kulukib ÅM Hllm. Ud vå håll vå föfml om ik i pcill ill u och d pl fö yli liä lo i hö. E mb D hä ä i om dbibliok ö i mb md Bbck och Folkuivi, och vi h få koomik öd få Rio Skå, fökl Tom Lidbck. Sdbibliok pom fö vå 2015 ihåll må päd föfbök. Th Bohm, uppmäkmmd fö om D d kvi, komm hi i m, likom dckxp Ki Bm om k l om d vk dckdiio och om d på d dckc. Alofil Joh Hkliu lä ockå lock myck folk. I pil ä Jy Wbo illbk i Kiid fö l om i föfkp. All vm om iå i dbibliok våpom, föuom kululuch, ä i fö publik. Mdicik bluffmk Vid kululuch d 23 fbui bä Kiidläk L Thuli om mdicik bluffmk om id. Gä vid kululuch d 16 m k ju v d od m u dåli mv. Då p Sv Mld i y bok om h il Upp i vik kvick. Föuom läck cp ihåll d Pik Ludb. Jy Wbo. hioi om mäiko och kock h mö ud i kuliik liv. Åhu bibliok foä md i uppkd föfmy. D hä å ä d Cill Num föfkp om bokcikl födjup i i, md liuv Immi Ludi om kui cico. D dj äff, 17 m, ä föffo md Cill Num. På fi våpomm i i hlh.

6 6 Hö mpo i Sommo kök hkik. Tmpo ä hö i Sommo kök ä 250 middpoio ill och föbd fö vi ll lv. Ru öpp hlv olv, bod på Chiio vä på få i midd och 120 mlådo k pck fö diibu ill kud på Sommo och u om i cum. Kök på Sommo l ockå m ill omofövli dli vkmh på Skulpö, Spkum och Liu i Kiid, och m ö båd midd- och kvällm ill våd- och omobod Chiio om div v piv vådbol. Kök h å älld. Välbök möpl Sommo, om ivid 1985, v Kiid fö vichu md läh, hmjä, dcl och u om v öpp äv fö d ä hu hyä. Ru på Sommo h vi välbök möpl i 30 å. Nu komm ä hi och ä i u vj d och må v dm ä mmi, bä Lilo Nilo om ä vi fö kök på Sommo. Vid äkild illfäll, om ill xmpl vid Må ll ä vi v lufik, k vi h hudl ä. Kiidbo Gu Po ä v mä på Sommo u. H bo m och l i m jälv. God m och b pi J ä hä fy, fm d i vck. Båd m och pi ä b, och m äff folk. Sk fläk, om d h i d, ä v mi fvoi. J ill humko. A d k v m vik m ä ä äk, m d ä i om p mi. D fi llid vå ä välj på i u. Slldbuffé, böd och dyck iå i pi fö d ä. Mdiibuio ill po om bo i huhåll och i jälv k l i m ök fö vj å i Kiid kommu. Cik 750 middpoio lv dli få omofövli io kök. 120 mlådo om d Hä ö vi i odi 120 mlådo vj d, ä Lilo Nilo. Hmjäpol bä u m ill kud om bo på Sommo. Till vå d kud i cl Kiid lv mlådo md xi. Nä kök på Sommo ovd fö fm å d byd p pckum md Mvlud Mhmi md idi ill äpplfläk. Kpk fläk, äpplklyfo och lök iå i d klik bld humko, om ä uppkd v må. pciluui å kökpol k ku b bb och ioll ä må mlådo k pck på ko id. D hä d ä d Lilo Nilo och I Göh om jobb i pckumm. Äpplfläk, kok poi, ök och å plc i mlådo olik fck. Lådo md åd, vm m föl md plfilm och på vj låd kli ik md kud m. Smm mom ö ä d liv, uid flukov md poimo, k pck. Kud h äv möjlih få kyld m om d d väm jälv. Kök h poiomll ill hjälp fö kud k få ä mäd m. Midd i mlåd poc v d ol i- och äibhov. Fö må b bhöv m ockå ä fuko, vå mllmål och kvällm. Båd m och pi ä b yck Kiidbo Gu Po, v mä på Sommo u. D ä md lld, böd och dyck ko 48 koo. Lilo Nilo i föud och I Göh h ui på pck mlådo. Få Sommo kök lv 120 lådo md midd vj d ill kud i cum om h mdiibuio.

7 7 MATEN I OMSORGEN FÖRÄNDRAS HELA TIDEN Vik och pizz på my vväi. Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy. E åbud om i k övkid. D ä myck L L, kochf på omofövli i Kiid kommu, må vä i ä ho ö mdl. Omofövli kooch uh h io kök md mml juiol älld. D l m ill kommu bodh fö äld, ill möpl u, ill ll om h mdiibuio och ill vi dli vkmh fö po md fukiodäi. Kök l illmm omki middpoio och 800 poio kvällm vj d. Två middä fi välj på ll d. D ll fuk och åko iå llid i målid. I fy v omofövli kök l duom dpoio ill l fökolo och kolo i kommu. Humko och pizz Vå mdl ä bd på diioll humko. Mjoi v vå mä och kud ä mll 80 och 105 å, m vi h ockå y kud om kk föd åo m. D k fi vlmöjlih och däfö bjud vi vå olik ä ill midd, ä L L. Pizz, l, ökbu och idik kyckliy ä xmpl på mä om k fökomm på my, om liv fö dm om i ä å u på omo, äopp ll flukov. E å vj måd v måd pcil. D k v mä om ä h ök ll li fi målid fö uppmäkmm åo pcill. Nä pi Cl Philip och Sofi Hllqvi if i i jui bli d bölloppcil, vlöj L L. Då vill vi v md och fi! M vik m Kiid kommu b fö m hållb mhäll och li d y livmdlpolicy om o 2012 k d kommul kök väd m koloik poduk, ök dl ö och äop my. I hö odd ubildi i vik Md d y io äld komm ffå på ök och vik ä ök. D ä omofövli kochf L L övyd om. Eli kommu livmdlpolicy k vi ockå väd m koloik poduk. mli fö ll kökpol iom omofövli ko- och uh, och L L h böj ioduc y, ö ä på mdl. Effå på ök och vik ä komm ök. D y io äld h d mvo, d mäk vi d. Sk lill ä i lik populä lä och d lä o fövi få mdl å måiom. Spcilko fö olik bhov Mdl, om L L mmäll, äivädoch kodbäk. D ä bd på Livmdlvk odik äikommdio fö i-, äi-, mil- och vimiihåll. Föuom d odii m l kök olik pcilko. Må äld h äm pi och fö i bli udäd k m få å klld - ko. D ä mid poio om ihåll m i och poi. Po om h våih u och/ll välj få koipd ko. Då ö omlko om ill ov pé, imbl, lé ll flyd ko. Äv d koipd ko k v od, poä L L. Ä d fik å k d mk fik. Målidmiljö viki Omo m få båd o och i. A illodo ll ökmål ä i lä ä d k l m ill å må mäiko. Kyddi ä d llid ypuk på, få m ä lldl fö l och ill d i mk åoi. Nä d äll mk, m ud, poioolk och äiihåll, fi fälld kvlikv om kök k följ. D käudöki om ö, båd ioll och lokl i kommu, vi öv 80 poc v d äld på Kiid kommu våd- och omobod yck m ä myck/k od. M omdöm kilj i å mll olik bodh. Kochf h k käul och mbd. Dä målidmiljö upplv om b yck m ockå m ä b. Ä miljö mid b få m äm by, o d ä mm m. Målidupplvl ä åo om vi k i äu m fmöv, illmm md pol på bod. Såd om d ä fi duk, och d i fi öd mom md m ä, h o bydl fö hu målid upplv. VAD KOSTAR MATEN? Omofövli kooch uh hd åbud på 53 miljo koo Polkod v 29 miljo k. D köp livmdl fö 17 miljo k. Övi kod hyo (om m få bid ill), po, öimdl mm uppick ill 7,5 miljo k. Iäk v på 46 miljo k. Bod på d piv koomi få kud i kommu våd- och omobod bl om lä koo och om m koo/ måd fö mbom Oxfilé fö dy Äv kud om h mdiibuio ill hmm, mä i u och i dli vkmh, få v på kä och yck ill om d m om v. Måd dä ä/kud ä pd, och koombud på bodh, ä d kl fö fö fm ypuk och komm md föl ill föbäi. Nä L L fäll vckomdl uå ho få föåd å mdl och ö ädi i dm. M ll öki k i uppfyll. Oxfilé kull bli fö dy. Och k åk ä i hll kull, äv om d åk v kåk pcili. dä d iå fuko, luch, mllmål och kvällm. Vid mdiibuio ill hmm ä full vif fö luch 47,30 k. Avif ä uppdld i åvukod (21,55 k) och illdikod (25,75 k). Råvukod må ll bl. Tilldikod (omofövli kod fö illi) bl m b om d fi åo vifuymm kv ä övi vif bl. I u bl ä 48 koo fö målid. Kiid kommu vif b på Koumvk bäki v vd åvo fö m ill äld po ko.

8 8 17: möpl På Vd mll fih i Rik Säd md Glliby i bkud li y Möpl, öpp fö ll. Ev Såhl och Ci Bo ä äldpdo och ävkby. Nikl Lidqvi ä hchf fö ll omofövli Möpl. möpl. D 6 fbui ivid d 17: möpl i Kiid kommu. Öpp fö ll om vill, m md io om fäm målupp. Möpl Rik Säd li cl, på Vd, mll hukopp ä buläk vid Häo. Vi h i fädi pom, d k väx fm. Hä k v ju möpl, vi ä ävkby, ä Ev Såhl och Ci Bo. Båd ä äldpdo, och håll i åd på y möpl. D hopp ockå på mb md fivilli kf, om k håll i dl v vkmh. Skp kivi jälv Tk ä bök på möpl jälv kp illfäll, om xmplvi ld ill y mö och ml på mm pl, impul ill mm vå ll. Emk ä viki, och Ci Bo, v äldpdo på bld Möpl Rik Säd, hopp må fivillib lu. v på d fik. D om komm hi bämm jälv om d vill i och p, pl ml kivo, i på TV ll bild ill xmpl, foä Ev och Ci. Själv komm d, v fö i ll båd, fi på pl fö ill d fi uku ki vkmh, uifå vd bök på möpl vill. Hä k v öpp och välkomd, ll ä välkom och ll k få väx fm u vi y. Ildd dilo I mi v jui bjöd d i id ill dilomö, fö få hö vd bök vill md möpl i d o, öpp lokl om i byl fud om dl v luhll. Eb i d ll äm omåd fi 160 läh. Kk ä plci äv lockd fö dm om bo på Söd, om hl k möpl. God buföbidl ö kommuivå få omåd lä bo ockå k bli yfik på möpl. I cfé Vi k h kffuom, m komm i h åo cfé om må d möpl, fom d fi kodioi vä i vä, fökl Ci och Ev. Och d d mli om k bli kull i d fäch kök kull i å fll v om åo mliä lo i Två y LSS-bod och hl y dli v Dli vkmh på Sällåvä li k få LSSbod. Få vä Ev Az, Mi Eblom och Chii Dufv. bod. I hö öppd vå hl y LSS-bod i Kiid i Ölljö, på Näby. På Sällåvä i Ölljö fi hiill uik bod fö po om få dio om dmjukdom i d fyll 65. Nyli h ockå d dli vkmh öpp, ä Ev Az, hchf. Dli vkmh (DV) li i byd fö i lldl iill dmbod. Dli vkmh ä i li LSS, och fö få komm di bhöv biådblu. D ä viki kommu ivå få v vi fi, bo Ev Az. T v på d fik Chii Dufv och Mi Eblom håll i d dli vkmh, pd ill vj idivid uifå ökmål och i, och md mål imul olik i. D hdl om kp mifull yläi fö po mi i liv och i ykkiä, po om om dmjukdom få ll vå fu i vd. D om komm ill DV ä po i ykvkm åld. Mi ä d k läm i hm, och å ill i jobb. D h ockå vi äi fö uppif d ufö hä. Vi v på d fik, d om fofd fu, foä Ev Az. Vd m kl v Vi pom, pl och mål. Vi h mål möbl ill vå vkmh, och vi ufö lo-b å Svko, md dmoi v kommu håddik, bä Chii Dufv. Md ho bä hjälp ho v dl få dmbod bld kvllfä och v ill lom koi fö md vmp fälä ulp ö bld. I ll y vkmh På Sällåvä fi båd d m kll i dli vkmh, och y. Nå hyä i bod kk i kl v miljöomby, ll v vkmm i upp. Då fi ä mb mll dvkmh och pol på bod om v fö d i dli vkmh. Kibyd åd u lå Bod på Sällåvä h io läh. I mi v fih fi hl kibyd åd. Dä fi i lå Mi Eblom o, och Chii Dufv mål möbl ill d vkmh. Uppif om kö v bod i dli vkmh. dö. Skull åo föi i häd i vä ä po komm i i dl v fih. E läh på Näby På Fo på Näby bo po md pykiik dio i läh. Hä fi pol dy u. Hi flyd i lu v okob å om idi bo i kommu våd- och omobod, i koidolikd miljö. På Fo fi olv läh i mkpl. All h i iå, och äv dö ill d mmm uymm ifö läh. I böj v och hy- På Fo på Näby bo po md p iå ill vj läh.

9 9 olud ihop fö lä i åo y. Nikl Lidqvi ä hchf fö ll omofövli möpl. H lyf ä fm d fy b fö E hälom åldd, om k få io må b och kl i på hd å lä om möjli. D hdl om ocil mkp, ko, fyik kivi och mifullh. Ko ä ohö viki fö m k må väl, vi hjälp ä ill pid kukp, ä Nikl Lidqvi. IT ä OK Själv o Nikl IT ä åo om äld bli m och m yfik på. Vi vill vi IT ä okj fö io ockå, och hjälp ill md d vi k. Ildivi hdl d om håll öpp på did. Fi illäckli må fivillikf ä d i ulu äv h öpp på kvällid i fmid. Vill du kok möpl öv mjl å d b på Ao, Hui, Ajub, Diz och Edi komm of ill fiidåd på Näby dik f kol. Fiidåd öpp kl. 14 och ä kl. 21. Full ull på fi! kmh Kill- och jjupp Vi h vå kill- och vå jjupp, dä d diku åd om udom jälv bäm. D fi vå upp fö båd kill och jj, y upp fö åi och äld fö dm mll 13 och 18 å, ä fiidld Loo Kiqi. Hi komm må v udom fö d m dik f kol, lå i vid d pcill mbod och kää kpik ill fly d v ju föädi, och föädi k kp ko. M på Fo h d få hl liv. Tyh dy u Pol mäk bb d bod må bä, oo h dämp, och d ä lä fö dm h kivi, midi om d fi yh dy u. Öpp Hu på Dli Vkmh 19 m kl , Sällåvä 74 i Ölljö. Foo: LSS å fö L om äkil öd och vic ill vi fukiohidd. Iom omofövli fi h om h ju Söd och vic. ykiik dio i LSS-bod md fiidkivi. På Näby fiidåd ä d full ull få idi fmidd ill kväll x d i vck. Md ufä 100 bök om d ä d kommu m välbök fiidåd. Hä fi d möjlih pl pii, iidfoboll, biljd, fobollpl, Plyio ll om m hll vill i på film, koppl upp i på I ll b h d kö i myumm. D ä viki udom h åo ö på fiid. D h d möjlih ill hä, midi om d ä häli mkp öv ll ä. Vå vkmh ä å viki vi få dip h öpp imm x, f köpc äiid, ä Smi Elyi, om ä föåd fö fiidåd på Näby och Öä. Iidfoboll ä populä och å i vck äff fidld Loo Kiqi i båd jjupp. Må v mdlm Fö få komm i på fiidåd må m v mdlm i Kiid fiidådfoum. D ko 100 koo om å och illå kommu mli fiidåd. D ä i jälv vk m ymbolik umm, d ä fö vi m h jo vl och midi föbid m i ä i f vå odil. Näby fiidåd h 210 mdlmm. D ä v uli käl må olik ioli, m ifö dö ill fiidåd ä ll fö d m kompi md ll. Iio fu Hä fu iio, ll p vk md vd ov vifå d komm. Äv d om komm få mm ld p vk md vd. All ä ockå väl mdv om vå l och kull d v åo om by mo dm bli d omdlb väd, ä Smi Elyi. Föuom ll kivi om bjud iom vä od ibld uflyk. Duom fi mupp, om äff å i vck. k mllmål, lä läx och pl li biljd ll pii ud i d å hm. Viki mlipuk Näby fiidåd ä myck viki mlipuk fö udom på Gmlåd och Näby. Vi ill d h åo ö på fiid, i äll fö hi på dumh. Smidi om d ä mlipuk få d lä i l och v fö i jälv och häy ill i kompi. Fiidåd på Näby k väl bä bkiv om fö på u i vuxväld, ä Smi Elyi.

10 10 F E B R U A R I L O V E T P R O G R A M På fbuilov od d olik kivi fö b och udom i Kiid kommu. Föi, fiidåd och d möpl bjud o ubud v pov på-kivi ud lov. Må v kivi p fö hl fmilj. Täk på ibld käv d fömäl, å i och bok å ä du äk på få pl. All ök iki fi, ldi vck illmm md föäld, yko och vä. Fl pom fi häm på Kiid uibyå. H du å fåo å d b kok P Ico på Kulu & Fiid, ll i PROGRAM 2015 AIKIDO PROGRAM 2015 Aö: Kiid Aikiki. Pl: Göbvä 1, käll, if få Uällivä. Tid: Tid 17/2 kl och od 19/2 kl Åld: 7 å och uppå. Kom och pov på ikido - d fdli kmpko. Ifo: Ad Kmph ll L Tomk Mjl: Hmid: AMERIKANSK FOTBOLL Aö: Kiid AFC. All pojk och flicko om ä född ä välkom mikk foboll. Skydd och mil fi på pl. T md äikläd, iko och vflk. Pl: Kiid A, A-hll. Tid: Tid 17/2 kl å, kl å.ifo: Tyo Guill , Mu Ho Mjl: Hmid: www. pdo. BAD AKTIVITETER PÅ TIVOLIBADET Pov på fidyki md KSDK. Måd 16/2 (b 1 och 2) och od 18/2 (b 3 och 4) kl Fökukp: Simkui. Ri ill P Ado om i h fåo åd d kivi: Pov på Kyk. Tid 17/2 (b 1 4) kl Fåo om d kivi: Håk och Th: BADMINTON Aö: Chiid bdmioklubb. Bä l pl. Fö ill kv Pl: Kiid A, D-hll. Tid: Tid 17/2 kl och Ifo: Mu Hyo Mjl: lodi.. Hmid: BASKET Aö: KFUM Kiid Bkföi. T md vli ympkläd. Tid: Tid 17/2 och od 19/2 kl Pl: Hmmhll, vid kol i Hmm, Kiid. Ifo: Ki Sld , kvällid. Mjl: BASKET 3 mo 3 ui Fö ll född Vi böj md dl i o i l md pl i vj. Däf ö vi uppdli i jäm mchupp. Du k llå komm m ll illmm md l. Aö: KFUM Kiid Bkföi. Tid: Fd 20/2 kl cik Pl: Hmmhll, vid kol i Hmm, Kiid. Ifo: Ki Sld , kvällid. Mjl: BIO KOSMORAMA Fö ifomio om id, väli o i Kiidbld ll å i på I dvii på fbuilov på ud v byio. Boki v bilj k m ö på ovåd wbbd. Md vio fö ädi. Bokd bilj häm imm i föälli. BORDTENNIS Aö: KFUM Kiid Bodiföi. Kom och pov på pii, fö di om ä 6 å och uppå. Rck och boll fi ill ulåi. Pl: Kiid A, bodihll (käll). Tid: Tid 17/2 och od 18/2 kl Ifo: Tom Mjl: Hmid: hp://www3.idooli.//dful. px?id= BOWLING Pl: Bowlihll, Idohll. Dicobowli. Tid: Måd kl , id kl , od kl , od kl , fd kl Pi: 100 k/b och imm ikl. klo och bowliko. Ifo: , Sf och Bbo. Ob! Ri och bok i id! Mjl: Hmid: www. bowlikiid. BOWLING Aö: C4 Bowlic. Pl: C4 Bowlic, Sidvvä 5, Näby (bkom ÖB och ICA Kvum). Tid: Måd 16/2 kl , id 17/2 fd 20/2 kl Pi: 100 k/b och imm ikl. klo och bowliko. Ifo: Ob! Ri fö bok id. Mjl: Hmid: www. kiidbowlic. BOXNING Aö: Kiid Boxiklubb. Pojk och flicko å. Pl: Kiid A, boxihll. Tid: Tid och od kl Ifo: Ty Mjl: BRIDGE Aö: Kiid Bidklubb. Bid ä kopl fö fy po. Spl å u på bjud och hm å må pl/ick om möjli. Lämpli åld få 11 å. I fömäl. Pl: Vidll 1 (mimo Yll). Tid: Tid 17/2 kl Ifo: Bjö Guvo Mjl: BÅGSKYTTE Aö: Kiid Båkyklubb. Gi d d. T md iko och j öj. OBS! 10 pl p å. Täk på plbok i id! Pl: Kiid A, boxihll (källpl), Kiid. Tid: Od 18/2 kl och Ifo: Fö plboki i Mikl Plm Hmid: C4 IDÉFORUM Aö: C4 Idéfoum. Pl: Idui 31, Näby iduiomåd, Kiid. Tid: Måd 16/2 kl ll id 17/2 kl Akivi: Mjölkpki, få 5 å. Gö kl i v mjölkpk. Sick fålholk, ll åld. Så, lip, pik, kuv! LEGO Midom, å. Pomm och LEGO-obo. Ifo och mäl: ll ill OBS! Bä md pl. Oblioik mäl. Fiidupp hävi ill od 18/2 ll od 19/2. Tid och kivi li övkomml. Hmid: CRAWLSKOLA FÖR ÅK 2 OCH 3 Aö: KSLS (Kiid im- och liväddiällkp). Du må v imkui och kl v imm på djup v. Al pl ä bä ill olv dl och mi fm mäld käv. D fö mäld få pl. Amäl di på lfo ll mjl md uppif om m, födldum, mobilumm och mjld. Pl: Tivolibd. Tid: Vj d, måd fd kl Ifo: A-L Nilo did. Mjl: Hmid: FILM Aö: Riomu Kiid/Filmmu. Pl: Filmmu, Ö So 53. Gibilj häm i Riomu cpio. Biof h 33 pl. Efom bilj ä populä vill vi i å fo om möjli åläm dm vid föhid. Täk på Filmmu li på dj våi u hi. Mdö: Su. Måd 16/2 Kl V i ädd lå fbo, 43 mi Kl Sd hjäl - do fö uycki, 58 mi Kl Jui och d pp idd, 92 mi, få 7 å Tid 17/2 Kl Po & Fidu: Rolih, 86 mi Kl Spc do 2, 72 mi Kl Sofi d fö 2 do bli pi, 107 mi Od 18/2 Kl Bm och juvd, 63 mi Kl Flypl 2 - äddijä, 80 mi Kl Mo Uiviy, 99 mi, få 7 å Tod 19/2 Kl Poi P - Film, 85 mi Kl Småkyp: låfilm, 89 mi Kl Dkä 2, 101 mi, få 7 å Fd 20/2 Kl Alfo Åb 1: Vm lu Alfo? 64 mi Kl R ill fjädku ik, 74 mi, 7 å Kl H Pbody & Shm, 89 mi, få 7 å Ifo: Rcpio, Riomu Mjl: Hmid: FLYGNING PROVFLYGNING Povflyi och ifomio om moofly. 1. Ifomio om flyubildi. 2. Vii v flypl. 3. Flyi cik 20 mi fö d om ök. Fö få fly må du h md kifli mdivd få föäld Pl: Kiid flypl, Evöd. Tid: Tod 19/2 kl Pi: 300 k. Ifo och mäl: All Ljuqvi Mjl: ll. Hmid: FOLKRACE Aö: Kiid Folkcclub. Fö få pov på kö må du v född 2000 ll idi. Plu du må h målm udkif om du i fyll 18 å. Om du i vill kö jälv ll vill h åo fö få klubb md, fi bil md 2 ol i. T md ov ko/käo v yp läd ll likd. Få i v bdfli. R v kydduui lå vi u. Koll vå hmid vid dåli väd, om vi bhöv äll i. Pl: Ripi. Hovä 130, Åhu. Li f moocob och modllfly i Rip på hö id om m komm få Kiid. Li kyl fi vid vä. Tid: Od 18/2 och od 19/2 kl Pi: Edlic plu 4 vv ko 120 k. Däf ko yli 3 vv 50 k. Ifo: Gö , Su , Rbcc Mjl: Hmid: FOTBOLL KRISTIANSTAD ARENA CUP Aö: Kiid BoIS. Vj åldupp omfö md upppl, lupl och fil på och mm d och md mi 4 mch dl 645 l! Vi bjud: - Tjjkl - Ikiv kivi fö pl mll mch - Ru och cfé - Rul vi bildkäm, jumboo m m - My Tm-pol dä du om ld få övblick v di l - Pbu Välkom ill Kiid A Cup! Löd 21/2 pl P05 och P06. Söd 22/2 pl P03, F03 och F05. Ifo: Michl Elo, Mjl: Hmid: FRIDYKNING Aö: Kiid Fidykiklubb. Pl: Tivolibd. Fökukp: Simkui. Tid: Måd 16/2 (b 1 och 2) och od 18/2 (b 3 och 4) kl Ifo: P Ado Mjl: Hmid: FRITIDSGÅRDAR AKTIVITETSHUSET SLOTTET. Pl: Gvä 7, (Vil kol). Måd: Öpp kl Få på Slo. Späd ävy vä på di! Kodfi. I fömäl käv. Tid: Öpp kl Pylvkd, dä du k välj mll må föl. Kodfi. I fömäl käv. Od: Öpp kl Skidkoåki i ihll. Smli kl fmfö Akivihu. Bu ill ihll. T md li fik, kidko och hjälm. OBS! Fömäl ä oblioik måd 16/2. Kod 20 k/po. Tod: Öpp kl Uflyk ill Mlmö lo. Dä komm vi å på uppäckfäd. Vi åk å. Smli på cum kl Hmå få cum kl T md m och dyck fö d. Kod 60 k/po. OBS. Fömäl käv måd 16/2. Fö m ifomio i ä i på vå hmid ll på Fcbook. Ifo: ll ill hu Mjl: Hmid: hp:// kff.u/lo BARBACKAS FRITIDSGÅRD. Pl: Tivolibd 2 - Fiidåd i cum! Öppid: Måd od kl Åld å. Vck ä öpp fö ll. Äv ick mdlmm. Måd: 16/2 Lä di l, di di kläd md x li & plj. Vi h illbhö, idé och ivvi ymki. I fömäl, b kom kl Filmmy v kväll. Tid: 17/2 Vi ö vå ml kl Kl Vipl på fiidåd md bckhoppi, odl och kido md m. All välkom! Od: 18/2 DJ-kol kl md CDJ900-NEXUS & Mix DJM 750. Fömäl käv ill Pik Svo. Tod: 19/2 DJ-kol kl md CDJ900-NEXUS & Mix DJM 750. Fömäl käv ill Pik Svo. I övi bjud vi d diioll kivi om fiidåd h. Ifo: Pik Mjl: Hmid: hp://kff.u/bbck NÄSBY FRITIDSGÅRD. Pl: Gmlåd köpcum på Näby, bdvid No. Mdlmko käv fö få dl. Kod 100 k/å. Avi fö Näby fiidåd ä Kiid Fiidådfoum. Näby fiidåd h bld plyio 3 och 4, bilimulo, fobollm, biljdbod, fobollpl, bodi, ällkppl, ui md m. Öppid: Måd: 16/2 kl å, kl å. Piiui kl Tid: 17/2 kl å, kl å. Miulk kl Od: 18/2 kl å, kl å. Biljdui kl Tod: 19/2 kl å, kl å. Fif-ui kl Fd: 20/2 kl å, kl å. Fobollui kl Söd: 22/2 kl å, kl å. Spokväll kl Pl: Näbychu 70, Kiid. Ifo: Fiidåd , Loo , Smi Mjl: Hmid: VILANS FRITIDSGÅRD/KULAN. Pl: Gvä 7, Vil. Öppid: Måd od kl Åld å. Måd: 16/2 Fifui/åbki. Tid: 17/6 Dukömmkväll. Od: 18/2 Ldom. Mx 16 udom. Id? Få fiidld och mäl di. Tod: 19/2 Fmkmp md piudli. Mdlmko iom KFGF bhöv fö få dl i vå kivi. Kod 100 k/å. Välkom ll udom å. Ifo: Mjl: Hmid: Fcbook: Kul fiidåd ÖSTERÄNGS FRITIDSGÅRD. Pl: Öä fiidåd, Sjövä 27, Kiid. D d om bhöv ä mdlmko om ko 100 k fö hl. å. Åld å. Fiidåd li i mm byd om Aokol och bibliok. Öä fiidåd bjud: Plyio 3 och 4, dpl, i, biljd, fobollpl, pii, bilimulo och m oli kivi. Öppid: Måd fd Måd: 16/ å, å. Piiui Tid: 17/ å, å. Biljdävli Od: 18/ å, å. Spokväll. Tod: 19/ å, å. Mli Fd: 20/ å, å. Övi/lä på fiidåd. Böj kl och vlu på löd 21/2 kl Fö å. Ifo: Smi Elyi , Ao Qufj Mjl: Hmid: FÄKTNING Aö: C 4 Fäkklubb. T md ymikko (u väd ul) och hläckd idokläd. Du få lå uui om bhöv, på pl. Pl: Kiid A, C-hll. Dum: Måd 16/2. Tid: P 1 kl P 2 kl , om ik i ill b/udom md fukiodäi. P 3 kl Åld 8 18 å, jj och kill! Ifo: Coli Po Mjl: homil.com. Hmid: HALLAR KRISTIANSTAD ARENA. HALLARNA A, B, C, D, E1 och E2 Ud lovvck k m bok övbliv hllid måd fd kl Boki må ö v åo öv 18 å. Bok: Mdboc Mjl: kiid.. Spolovpi fö koludom: A-, D-, E1- och E2-hll 50 k/im, B och C-hll 25 k/im. HUND FÖR ALLA Fö fukiod. Tillmm md f ld och o hud få du möjlih v u och umå md hud på kl och y ä. Ld: Sv Håko md Kll. Sv h lv md hud hl i liv och h lå fh v b md fukiod. Kll ä Sv bod colli. Fl ld och hud ä md. Koll ä i på Kiid Bukhudklubb Fcbook och Hud fö ll! Aö:

11 11 Kiid Bukhudklubb och Sudifämjd. Pl: Kiid Bukhudklubb, Gällof, Rikby. Tid: Od 18/2 kl cik I kod. Kok: P Svo Mjl: p. Hmid: INNEBANDY MED RULLSTOL Aö: Fuubod IF. Apd ibdykivi fö b och udom md fukiodäi. Amäl bhöv i. D ä b komm! Pl: Hmmhll. Tid: Od 18/2 kl Ifo: Albi Svo Mjl: Ob! Dl v jälv fö i och ldi ISHALLEN Öppid llmäh åki: Löd 14/2 ä p udomcup Söd 15/2kl Måd 16/2 kl puck och klubb Tid 17/2 kl Od 18/2 kl Tod 19/2 kl , puck och klubb Fd 20/2 kl Löd 21/2 kl (v. ä p ply off) Söd 22/2 kl (v. ä p ply off) Pi: B upp o m 17 å 15 k, vux 30 k. Ifo: , d. Hmid: ISHOCKEY Aö: KIK. Vå udoml och A-l ä dli få kl Cfi ä öpp ud llmäh åki måd fd v. 8. Pl: Ihll. Tid: Löd 14/2 få kl och fmå udomcup U8/U9. Fd 20/2 kl SKRIDSKODISCO fö hl fmilj. Eé 20 k/ åk. Dick, ck, o md m fi ill föälji. Löd 21/2 kl fi d möjlih lä i åk kidko och pov på hocky i KIK: kidkokol. Fi dld. Ifo: Kli Mjl: Hmid: JUDO Aö: Kiid Judoklubb. Judoäi md bl fllkik, k och fhålli. Lå äibyxo och låämd öj, vflk och omby bhöv. All åld häl välkom. Pl: Byi 24, Vil, Kiid. Tid: Två p/d måd fd kl och Gupp/fiidkl må bok id. Ifo: Pik Lidblom did Mjl: Hmid: JYMPA & SPINNINGPASS Aö: Fiki & Svi. Pov på vå p (i må v pl) vck 8 i. OBS äll j ymm. S chm på vå hmid. Spii: Du må v mi 150 cm lå. Ifo: Mjl: Hmid: KAJAK Aö: Kjkävy. All b och udom upp ill 16 å ä välkom pov vå kjk. Vi komm h plykjk, SUP och foko. Pl: Tivolibd, b 1 4. Tid: Tid 17/2 kl Ifo: Håk och Th Mjl: Hmid: KARATE Aö: Kiid K klubb. Gi pov på. OBS! Bä l pl. Må fömäl på mjl. Pl: Kiid A/Aobichll (käll ud bollhll). Tid: Löd 14/2 kl åk 1 6, måd 16/2 och od 19/2 kl åk 7 9, löd 21/2 kl åk 1 6. Ifo: Chi Po Mjl: kiidkklubb.. Hmid: KARATE Aö: Cum Kklubb. T md äikläd och vflk. OBS! Vi ä bfo. Pl: Pkkol ymikl. Tid: Tod 19/2 kl fö b få 5 å. Ifo: Dj Bjic Mjl: Hmid: KUNG FU Aö: T.I.A. Ku Fu. Ku Fu ä diioll kiik kmppo om di måidi och oli äi. Gom hå b få m od koppkooll. Pl: Noullkol. Tid: Tid 17/2 och od 19/2 kl udom (13+) öd 22/2 kl juio (7 13 å). Ifo: Bjö Mjl: Hmid: LASERDOME OBS! Avbälli k 48 imm i pl. Ej vbälld id dbi. Bklibjud och luppälli fi på vå hmid LUFTGEVÄRSSKYTTE Aö: Chiid Skyällkp. Du om ä id v pov på lufvä ä välkomm. Pl: Wdb, N Åum. Tid: Måd fd 16 20/2 kl Pi: 15 k. Ifo: Tom Po Mjl: Hmid: hp:// chiid.kypo.. LUFTPISTOLSKYTTE Aö: Kiid Piolklubb. D å kju luf- och kupiol. Föälji v fik komm fi. Ob! Fö få kju kupiol k m v född 2003 ll idi. I må v pl få äv föäld pov på kju. I fömäl. Pl: Såpvä 43, mll Vä och A3. Tid: Löd 21/2 kl Pi: Lufpiol 10 k, kupiol 20 k. Ifo: Bbo Avido Mjl: com LÄGER 70 imm åk 5 8 Aö: Ömlmkyk/Bop lä- och kuåd. Ad: Lboulvd 6, Kiid. Vi komm v u myck å md di vm och åli kläd och ko. Vj d h vi mli om uå få bibl. På kväll h vi dk. Si kväll ä d fkväll md m No Ak. Pl: Bop Lä och kuåd, Sjöupvä , Lidöd. Dum: Tid 17/2 kl fd 20/2 kl Kod: 600 k bl ill B Bop Lä- och kuåd. Amäl: Ifo: Mjl: bop. LÄGER - GULDLÄGER ÅK 2 5 Aö: Ömlmkyk/Bop lä- och kuåd. Ad: Lboulvd 6, Kiid. Vi komm v u ov väd å md di b och vm kläd och ko om ål v, l och ö. T ockå md lk och iofflo. Kiok ä öpp på öd. Pl: Bop Lä & kuåd, Sjöupvä , Lidöd. Dum: Löd 14/2 kl måd 16/2 kl Kod: 400 k bl ill B Skiv di m och uppäcklä på ibli. Amäl: Ifo: Mjl: MODELLFLYG Aö: Rip Modllflyklubb. Modllfly md ldiv modllflypl och hlikop. Id md modll fö iomhuflyi ä välkom fly. P på få åd och ip om modllfly och klubb vkmh. Pov pk jälv på klubb flyimulo. Då d d ä illå bäd olv i md iko (lju ul), kommd vi ll om k fly, md pd fobklädd. Pl: Kiid A. Tid: Tid 17/2 kl Ifo: M Eldo ll Hmid: hp://www. ipmfk.com RADIO AMATÖRRADIO Amödio ä å hl väld! Aö: Kiid Rdiomö SK7BQ. Ch ä oli m d ä äu oli p md åo md hjälp v mikofo. Säkil om d d bo i ld. I mödio få du duom ä di lk ll åo påk du k. Hl väld ä öpp fö di! Kom och pöv på ho o Kiid diomö. Lämpli åld få 12 å. I fömäl. Pl: Fäld 6b, Vil (bkom McDold, du k vå hö!). Tid: Od 18/2 fd 20/2 kl Ifo: J Åk Clo did: , bod: Mjl: j_k. Hmid: RADIO, DATA, TEKNIK Vi ä föi fö kill och jj i ll åld. Vi håll på md kik, kommuic i olik dioym, d. Aö: Fivilli Rdiooiio (FRO). Pl: Soldhmm vid Hökol, Elmopvä Tid: Måd 16/2 kl Öpp hu. Ifo: Mjl: Hmid: www. kd.fo. REGIONMUSEET Välkomm ill Riomu och Filmmu. Vi h ävli, vkd och filmvii. Allid fi é. Pl: Riomu, Kiid. Öppid: Kl Öpp vkd: Måd fd kl Film fö u: Filmvii kl , och 15.00, måd ill fd. Iäd ä i m plbilj å häm i Riomu cpio. Film om vi å i Filmmu våpom och/ll på Ifo: Tf did: Mjl: Hmid: RIDNING Aö: Kiid Ridklubb. Kokpo: Cmill Ivo/Emm Holm. Ad: Hmmpyvä 62, Kiid. Tid: Pov på-idi od 19/2, kl Gi fö ll koludom. Vi illhdhåll hjälm och kyddvä fö d om vill lå och äk på h olyckfllföäki. Ri ll mjl fö mäl! Pl: Hmmlud, kyl ill idkol. Tf did: Mjl: Hmid: RIDNING OCH RIDLÄGER Aö: Kiid Ridällkp. Didlä och Öpp hu md i pov-på-idi. Pl: Klbbpåd. Öpp hu: Tod 19/2 och fd 20/2. All om ä id v pov på id ml u på idklubb kl Vi bjud på fik och bä om idklubb. Didlä: Måd 16/2, id 17/2 kl Då iå vå idp, oi, ld luch och fik. Pi: 390 k p d. M välj om m vill v md ll vå d. Ifo: Tommy Blow did Mjl: Hmid: com SCOUTING PROVA PÅ Aö: Odlkyk coukå. Ä du yfik på coui? Välkomm ill pov-på-kväll! Vi komm håll klik coukivi och lå pov på li må och o u vå vkmh. Till xmpl komm vi l m öv öpp ld. Välkom! Pl: Odlkyk, Gäd. 16. Tid: Tod 19/2 kl Ifo: Emil Gilljö Mjl: Hmid: SJÄLVFÖRSVARSTRÄNING Aö: Kiid Kmppoc. Gi pov-på ud vck 8. Du få ä pov på äi ud d vcko ockå och dl v d ubud om vi h bjud. Du få udläd ifomio om jälvföv m vid 2 illfäll pov på Jiu-Jiu-Ti Jiu u kod. E lli ä ku föv i om du hm i koflikiuio. Om du vill ävl fi äv MMA & BJJ välj på. Välkomm! Pl: Göbvä 1, ådid på Uällivä. Tid: Täid Jiu-Jiu/Ti-Jiu. Måd och od kl , 7 13 å. Kl , fö vux 14 å 99 å. Ifo: Hy Zwick , Mjl: Hmid: SJÄLVFÖRSVAR TESTA FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR Fmiiik jälvföv ä ud v jj fö jj och yf ill äk jj om upp och om idivid. P ä piik och öpp fö ll om dfii i om jj. D fmiiik jälvföv bå v båd oidl dä vi diku fmiim och kömkodi och fyik dl dä vi lä o kik föv o. Aö: U Vä Skå. Pl: Lboulvd 12. Tid: Måd 16/2 kl Ifo: Fy Rob , did. Mjl: Hmid: hp://jlvfovk.wodp.com SKIDÅKNING, LÖPNING, ORIENTERING Aö: Hälöv IF. Lädkidåki, löpi och oii (bod på vädlk). Pl: Vi uå få Bockop. Tid: Måd od kl , lädkidkol ( uui bhöv). Tid kl , löpi, fik få. Tod kl , löpi (vid ö lädkidåki). *Fi d i ö fö lädkidåki bjud vi oii-övi på id och od. Ifo: Fö kull ifomio om kivi, hmid. Kok: Nikl Nilo Hmid: SQUASH Aö: Squh Club Kiid. Fö di om ldi pov pl idi, fi ä på pl. Kod 20 k/po. Rck och boll fi lå i. Pl: Squhhll, Mi 4 Tid: Tod 19/2 kl Ifo: D , ill hll Mjl: Hmid: SVENSKA KYRKAN Pl: Hli Tfldih fömlihm. Tid: Söd 15/2 kl Kvludjä. Aikmåli, mccillvki och pyl. Kl kvlå ill kyk. Efå bjud vi på fik. All åld ä välkom. Tid 17/2 kl Öpp vkmh fö må och o. Od 18/2 kl. kl Öpp kyk. Od 18/2 kl ll Kykdkiv. Åld 6 12 å. All ä i. I fömäl käv. Ifo: Cmill Ado Mjl: Hmid: TENNIS Aö: Kiid Tiklubb. Ob! I v ul ll ko yp joi. Rck och boll lå i. Pl: Kiid Tihll, Rivä 3. Tid: Öpp hu od 18/2 kl Ifo: Kli Mjl: Hmid: www. kiidiklubb. THAIBOXNING Aö: C4 Thiboxi. T-hi, ho och duchk bhöv. Pl: Mi (bdvid quhhll). Tid: Od 18/2 kl Ifo: , Mjl: Hmid: TRIKKE, ME-MOVER, BLOCKART Pov kö Aö: Mu Aycox, Sdi, Tobjö Lidb, Tobb Ev. A kö Tikk och M-Mov ä båd oli och b moio. D å välj mll kö u äi ll fo fm i öv km/h. Du k hi m ifomio om hu m åk om kik på Vi h äv BloK om ä bod v vid och illå ill o uomhuy. Nu h du ch pov på d ud koolld fom md f iukö om k di hjälp och iukio fö böj kö lu och i di k. Vi lå u hjälm, m du få ä md. Kodfi. Pl: Kiid A, D-hll, D-hllfoj och vid idopl. Tid: Od 18/2 fd 20/2 kl Ifo: Mu , mu. Hmid: TULLEN Skbod / BMX / Ili. Aö: Kiid Fiidådfoum. Pl: Gml Lmä llokl på Mi. Tid: Måd 16/2 od 19/2 kl , fd 20/2 kl , löd 21/2 kl om fivilli udom), öd ä. Pi: Ick mdlm 45 k öv 18 å, 35 k ud 18 å, mdlm 25 k öv 18 å, 15 k ud 18 å. Mdlmkp i Kiid Fiidådfoum 100 k/ å. Tullko hlå 1000 k, hlvå 600 k. Ifo: , , Mjl: Hmid: Fcbook: Tull VOLLEYBOLL Aö: KFUM Kiid Vollybollklubb. D bli båd bollövi och mch. Pl: Kiid A, A-hll. Tid: Od 18/2 kl Vi dl upp i vå åldupp, å och å. Ifo: Ad Kjll Mjl: Hmid: ARKELSTORP ARKELSTORPS FRITIDSGÅRD Pl: Allpvä 3. Mdlmkp i Kiid Fiidådfoum käv fö dld (100 k/å). Öppid: Tid od kl Tm: Vipl. Uföli pom komm fi på fiidåd, hmid och på vå fcbook-id. Md vio fö ädi. Ifo: Aik , Ali Mjl: Hmid: VÅNGABACKEN UTFÖRSÅKNING Aö: Våb Sllomklubb. Kompl kidläi. Cfi, kiduhyi, kidkol. Öpp ud polov: Tid: Löd 14/2 öd 22/2. Dli kl Kvällöpp fd 20/2 kl Skidkol löd och öd md kl , och Mjl: Hmid: DEGEBERGA DEGEBERGA FRITIDSGÅRD Pl: Tihu. Öpp: Tid od kl Akivi: Tid, bdyui kl i bdio. Amäl di l od 12/2. Od, kpvkd. Di di poli mbd md y pälo och cool lädmm ll ö mö md pälo på di kläd. Kod 20 k. Tod, fmkmp kl Ifo: Tj ll koll i vå hmid. Hmid: u/db LUFTGEVÄRSSKYTTE Aö: Söd Gäd Skyföi. All åldkl. Diplom ill ll. Pi: 15 k. Pl: Lufvähll i Db. Tid: Tid 17/2 och od 19/2 kl Ifo: Bjö Olo , P Hul Skoo Mjl: Hmid: www. od-d.com MODELLFLYG Aö: Rip Modllflyklubb. Modllfly md ldiv modllflypl och hlikop. Id md modll fö iomhuflyi ä välkom fly. P på få åd och ip om modllfly och

12 12 klubb vkmh. Pov pk jälv på klubb flyimulo. Då d d ä illå bäd olv i idohll md iko (lju ul), kommd vi ll md pd fobklädd. Pl: Db Idohll. Tid: Od 18/2 kl Ifo: M Eldo ll Hmid: hp://www. ipmfk.com FJÄLKINGE FJÄLKINGE FRITIDSGÅRD/ PONDEROSA Pl: Folkhuvä 3. Mdlmkp i Kiid Fiidådfoum käv fö dld (100 k/å). Åld å. Öppid: Måd 16/2 kl Fmkmp md piudli. Tod 19/2 Våbck. Id? Få fiidld och mäl di. Ifo: Buj Bih , Ebjö Eiko Mjl: Hmid: INNEBANDY Aö: Willd Ibdyklubb Kiid. Gi pov på. T md idokläd, iko och klubb. Pl: Fjälki idohll. Tid: Måd 16/2 kl Flicko född 2000 och idi. Ifo: Hl B, Tid: Tid 17/2 kl All född Ifo: Sf Ho, Tid: Tid 17/2 kl Pojk född Ifo: Sf Ho, Tid: Söd 22/2 kl All född 2004 ll. Ifo: Sofi homil.com. Allmä ifo: Mu Hmid: www. willd-ibk. LINDERÖD MASKERADFEST Aö: Lidöd Folkdl. Mkd md lk, koj och fik. Pi ill ll uklädd! Akivi p bä fö di upp ill 13 å. Pl: Lidöd bydåd. Tid: Tid 17/2 kl Pi: Eé 20 k. Ifo: M Nilo kvällid Mjl: m_ Hmid: TOLLARP BOWLING Hluomik coiläi. Bump i bomäo. Hi illd fö ll om bhöv d hjälp. Pl: Bowlihll i Tollp. Tid: Måd fd kl Pi: 100 k/60 mi./b ikl. klo och bowliko. Gäll fm ill kl Ifo: Bok på Mjl: BROTTNING OCH BROTTNINGSGYMNASTIK Aö: Gäd Boklubb. Gäd boklubb bjud boiäi, ymik och lk. Pl: Gäd Bk: lokl, Gju 3 (ml Tollp Tyck). Tid: Tid 17/2 och od 19/2 kl Gäd BK bjud boiymik fö d y (6 10 å) och fö d äld (10 å uppå) bjud vi boiäi. Ifo: Pä-Ol Nilo Mjl: Hmid: hp://www3. idooli./gdbk-boi FRITIDSGÅRDEN TOLLAN Måd: Kl , Växjö ävybd, kod 50 k. Tid: Kl , piiui. Od: Kl , Ulld kod 100 k/po. Tod: Kl , filmkväll. Fd: Kl , dico å kod 30 k/po. Md vio fö ädi. Ifo: A , Joh ll fiidåd Hmid: Tivolibd Öppid: Löd 14/2 kl Söd 15/2 kl Måd 16/2 kl Tid 17/2 kl * *Hoppbä ä kl KRISTIANSTADS KOMMUN Od 18/2 kl Tod 19/2 kl fö b och udom Tod 19/2 kl lxkväll få 18 å Fd 20/2 kl Löd 21/2 kl Söd 22/2 kl K ä hlvimm fö iv bäid. TOLLARPS IF: SPORTLOVSCUP Iomhufobollui. Aö: Tollp IF. Pl: Tollp pohll. Tid: Löd öd 14-15/2 kl Löd-öd 21-22/2 kl L ä d mäld och lod. Kom och i! Föälji v odi, kov, kff md m. Ifo: Ph-Gu Fzé Mjl: Hmid: MOTIONSSPÅR, LÄNGDSKIDÅKNING VID SNÖ Aö: FK Å. Klubbu öpp: Tid kl , od kl och öd kl Bli d ö, på vi upp li i Sckdl, Tollp. Ifo: Klubbu Mjl: Hmid: VENESTAD PINGISTURNERING Aö: Vd Byl. Pl: Klubbu, Vd. Tid: Fd 20/2 kl Amäl kl på Vd idopl. Kovilli ill jälvkodpi. Ifo: Gö Hjlmo ll VÄ UTHYRNING AV MUSIKRUM Ri Ölljö fiidåd och koll om dä fi ldi muikum hy. Två bd i vj um, 650 k/måd. Ifo: ll Aik ÖLLSJÖ-VÄ FRITIDSGÅRD Pl: Gom vä 24 c, Kiid. Mdlmkp i Kiid Fiidådfoum käv fö dld (100 k/å). Öppid: Måd od kl Fdcfé 13/2 All hjädm. S l på fiidåd, Vä- och Ölljökol m vå hmid. Tm: Vipl. Uföli chm komm fi på fiidåd, på vå hmid och fcbook. Md vio fö ädi. Ifo: , Mjl: Hmid: ÅHUS BAD Röowbd ä li bd md 12,5 m udviibä om div v Röowbd Vä. Öppid: Fd kl fö dm, kl fö h. Hä fi äv bu. Eévif: Dbilj 30 k. Åko 200 k. BIBLIOTEK Aö: Åhu bibliok. Ä du 9 13 å och ill kiv? Välkomm ill kivku, dä vi lä o hu m by b bäl. Hu m få ill päi, d oli kkä, d ämifull miljö och myck m. God fik ulov! Skivkuld ä Iid Jöo, kivpdo och föf ill bböck Läovo och Flick i dömfå. Pl: Åhu bibliok. Tid: Måd 16/2 od 18/2 kl Ifo: Mjl: BORDTENNIS Aö: KFUM Kiid Bodiföi. Kom och pov på pii, fö di om ä 6 å och uppå. Rck och boll fi ill ulåi. Pl: Såhll b-hll, Åhu. Tid: Måd 16/2 och id 17/2 kl Ifo: Gö Mjl: Hmid: www3.idooli.//dful.px?id= BOWLING Pl: Åhu bowli, Lä 6 (bk Soilmck). Tid: Måd fd 16-20/2 kl Pi: 100 k/b och imm ikl. klo och bowliko. Bok: Ob! Ri och bok i id! Mjl: hubowli.. Hmid: Eévif: B 0 2 å fi é äll vid bd md vux. B 3 6 å (äll kldå) 15 k. Udom 7 17 å (äll kldå) 30 k. Vux 65 k. Fmilj (2 vux + mx 2 b/udom) 130 k. B ud 8 å k åfölj v bld vux. Ifo: Vympid ud vck 8 (dop-i): Måd Tid od Tod k xkl. évif. Väi ä uff, oli och kom äifom om ik i ill ll. Moioimm k m ö vj vd få kl Aufu ä pcill ä b på om d fl yck ä udb. Aufukulu komm få Tykld m h pidi om löpld u om i Svi. Od Aufu byd på vk häll på och d ju d buväd ö. Vi bld ik oljo i hik md v och häll däf på bldi på h. I bu pid väldofd kö väm. BOWLING Pov-på bowli i fö di öv 10 å md iukö få klubb. Sko och klo illhdhåll v bowlihll. Aö: BK Cfy Bowliklubb. Pl: Åhu bowlihll. Tid: Tid 17/2 kl Bok: fö boki v b. Kok: Bii Klo, Mjl: Hmid: ÅHUS FRITIDSGÅRD Pl: Rudl 4, Åhu. Öpp: Tid od kl Måd: Hollywoodmody. Gö di kofilm på miu md vå Go po-km och v md och ävl om bä film. Tid: Kl ö di ml. Kl piiui. Od: Muikquiz. LAN ill od moo ( l på fiidåd). Tod: Bki. Ifo: Fiidåd , Ali , Aik Mjl: Hmid: LUFTGEVÄRSSKYTTE Gi pov på Aö: Åhu Skyföi klubbu 107:. Pl: Åhu kyföi klubbu 107:, Kiidvä 35. Tid: Måd 16/2 od 18/2 kl Ifo: Ro Nilo did. Mjl: LÄGER FÖR ÅK 7 9 Akivi och ml/udvii i häli bldi! T md idooch bdkläd, kidko, äkläd, hyipyl, kläd f väd. Pl: Åhu Miioåd. Akom: Måd 16/2 kl , lu od 19/2 kl Pi: 750 k/p fö m, loi och kivi. Ifo och mäl: P Eio, Åhu Miioåd, Glbov. 50, , Mjl: Hmid: www. humiiod. RIDNING Aö: Åhu Ridklubb. Pl: Möllholm. Tid: Måd 16/2 kl , od 18/2 kl pov på idi 30 mi, 50 k. Ifo och mäl: Mi d i. Mjl: KARATE Aö: Åhu Kklubb. Pl: Tio Dojo, Sdvk 19. Tid: Tid och od åk 1 3 kl , åk 4 6 kl , åk 7 8 kl , åk 9 kl Fd åk 7 9 kl , åk 7 9 d jj kl Ob! Amäl må k vi li.com ll Mjl: Hmid: SPORTLOVSKUL PÅ FURUBODA Äv fö po md fukiodäi. Aö: Fuubod IF. Nä: Od d 18/2. Tid: Akivi kl , luch kl Pom: Smli i idohll Pov på pl bocci och kju lufvä Fik: f och fuk Bd i imhll ll pov-på-kivi md cui och lufvä Luch Kod: 100 k/po då iå fik och luch ll 40 k då iå f och fuk. Amäl: Tlfo: Si mälid: fd 13 fbui Vi väd bl.. l, i, olj, hou och kllv fö opim Aufuii. Vi ii ä fylld v i då vi vif md kffull hddukvifi md d ä mdiiv och ofylld. Kom och fö hi ju di fvoi. Vå Aufuid ud vck 8 ä: DAM HERR Måd Tid Od Tod Fbuilov på Bbck FILMKURS Tdku dä vi kiv mu, film och di film. I fökukp käv. Tid: 17 19/2 kl Avlui: 19/2 kl Åld: få 10 å. Kod: 50 k. Amäl: STUNTKURS Tdku dä vi lä o udläd kik fö ufö vi u. I fökukp käv. Kom i mjuk kläd. Tid: 16 18/2 kl Avlui: 19/2 kl Åld: få 10 å. Kod: 50 k. Amäl: Fl kivi Ud lov ä ll b & udom välkom ill Kuluhu Bbck. Vi komm bjud bld : Pov på Yo, Mkpc & Smyck d kpdvkd, muikwokhop och ikmåli. 18/2 Hoku Poku Alfo Åb Si--lo filmvii. Tid: kl All åld. Fi é. Bä l pl, boki: Hl vå pom fi på

13 13 Spolovkivi på Folkuivi Kmik Vux & B od Ni få lä olik udläd kik iom hvk, lä kä l om mil m fömdl käl fö d möjlih. Fö b i åld 6-13 å i p md vux äåd po. P båd yböj och foä. Ld: Ali Pd Avif fö 1 b och vux: 400:- I må v pl k yli b dl mo hlv kuvif x. Skulpu Vux & B od Lä kä l och d möjlih. Lä di kulp må dju ll. D ä b di fi om ä ä. Udvii ä idividull md omå uifå vj kild dl ivå. Fö b få 8 å i p md vux äåd po. P båd yböj och foä. Ld: Ali Pd Avif fö 1 b och vux: 400:- I må v pl k yli b dl mo hlv kuvif x. Bojui Vux & B fd Välkom ju i bo b och vux illmm ud lov! P båd yböj och foä. Ld: Ali Pd Avif fö 1 b och vux: 400:- I må v pl k yli b dl mo hlv kuvif x. Spl i di lå, måd ill od Vill du lä di kp muik ud polov, kom ill Mood Swi Sudio i Oby och v md på å polovku. Dl få pov på illmm kiv muik och pl i i pofioll muikudio och lä i ud i ljudkik. Ku käv i muiklik fökukp, m ä i fö muik och ljudkik. Ld: Kl Shli md flåi fh v udiob och diil muikpodukio. Avif 1900:- OBS! Amäl di vi vå hmid Avvk d klll ifö ku. Akivi ä i vå lokl på Föi 1, muikku ä i Oby. Fö m ifomio vå hmid ll i Kiid dbibliok Mi i Bokko Hjälp! Hjä! Upplv mi i oumm Bokko! Vi bä ljud- och ljuo fö b få 3 å. På All Hjä d bli d åkl kälko. Löd 14 fbui kl 11.15, oumm Bokko. Bilj häm fd i ho B & U, Kiid bibliok (Vid fö få mäli äll vm i). Bokkobio Pojk md d ickd hjä Lill Jck föd på å kll d h hjä fy ill i. Bmok Mdli ä h hjä md öku, om komm fu u poblm å lä Jck följ l h få bld i bli föälkd. M ä h mö jud flick i hö och bämm i fö följ f h, Jck mkik hjä ill biiä. Få 7 å. Läd: 1 im, 28 mi. Fi é! Måd 16 fbui kl 14.00, oumm Bokko. Amäl ill B & U Pick och Fläck på fläck! I Pick och Fläck väld ä ll picki och fläcki. Vi få följ md ä Pick och Fläck bk, d å bokvli på öo, få vkoppo och llå y koi klid pick mi i d picki och fläcki. Och i m i mi od d diko! Få 3 å. Läd: 45 mi. Fi é! Od 18 fbui kl 14.00, oumm Bokko. Amäl ill B & U Bokfik Ä du yfik? Ä du läu? Kom på bokfik på dbibliok. Få 11 å. Fi é. Tid 17 fbui kl , GH-umm. Amäl ill B & U Åhu bibliok Skivku Ä du mll 9 och 13 å och ill kiv? Då ä du välkomm ill d kivku! Skivkuld ä Iid Jöo, kivpdo och föf ill bböck Läovo och Flick i dömfå. Må k, oli kivövi och od fik ulov! Måd 16 od 18 fbui kl Amäl di od 12 fbui ill Åhu bibliok hu. ll D ä hl i! Tollp bibliok Soud fö b 3 6 å Tid 17 fbui kl Ifo: Fjälki bibliok Soud fö b 3 5 å Od 18 fbui kl Ifo: Sdbibliok Må o F Lö Sö Aklop bibliok Må O 10 12, To Db bibliok Må 10 13, O 10 13, To Evöd bibliok Må O To Fjälki bibliok Må Ti 10 12, O To Fälöv bibliok Må Ti 10 12, F Gmlåd bibliok Må 10 13, Ti o 10 13, To 11 13, F 10 13, Lidöd bibliok Ti Tollp bibliok Må 10 13, Ti 10 13, O To Vä bibliok Må Ti O 9 18 To F Åhu bibliok Må o To F Lö Äphul bibliok Må Öd bibliok Må 10 13, O 10 13, To Öä bibliok Må 10 13, Ti 10 13, O 10 13, To Bokbu kö li odii idbll Fbuilov på uum Vik INTE BARA FÖR MESAR Löd 14 fbui kl 14. Vi hä på o kik och p f blåm, pilfik, domh och d vifål vid uum fålmi illmm md uum pdo. Kik fi ill ulåi. DJUROLYMPIAD Söd od fbui kl K du hopp jämfo lik lå om od? Vm pi bb du ll u? H du lik kp blick om flk? Säll upp i uum djuolympid och um å v vå vli vk dju. Vid vå ld väm vi fu fi och ill mdhvd kov. DJUR I DUR Söd 15 fbui kl 14. E y ld och väi ko md Hvbd dä vi få bk o md båd Tvi Tvjä och Gy Gåu. Mdvk ö Emm H Löf, Olof Löf och Fdik Silvb. Smm md Sudifämjd. VINTERMYS VID ELDEN UTANFÖR NATURUM Tod fd fbui kl Vi väm fu fi och mk åo o vid ld ufö uum. Sju om dju i du md Hvbd!

14 14 E V E N E M A N G S K A L E N D E R F E B R U A R I A P R I L FEBRUARI MAGI I BOKSKOGEN. Sdbibliok, Soumm. Ljud- och ljuo fö b få 3 å. Äv 14 m och 11 pil LÖRDAGMYS ALLA HJÄRTANS DAG. Kuluhu Bbck. Läi v bäl "Silhjä" i Sou kl I TID & OTID. Riomu Kd. Bföälli. A: Lill Sjäi - Muik i Syd INTE BARA FÖR MESAR. Nuum Vik LOVESONGS PÅ DRAKAMÖLLAN. Dkmöll ådholl JOJJE WADENIUS. Kulukv, Lill l. A: Sjäi och Blu Bid Jzz Club LUNCHVISNING AV IRRBLOSS. Kiid kohll. Välkomm på uidd luchvii v Chii Po uälli "Iblo" i kohll. Äv 24/2, 4/3, 10/3 och 17/ DEN BESYNNERLIGA HÄNDELSEN MED HUNDEN OM NATTEN. Kulukv, So l. A: Kiid Tföi IFK KRISTIANSTAD - H43 LUND. Kiid A SPÖKFARFAR. Kuluhu Bbck. Bföälli. A: Lill Sjäi - Muik i Syd och Kuluhu Bbck PETER PAN. Kiid T. Emil Sifido p muikl md häli å, ffylld d, lufkobik och hid mmdbbi fö ll åld! Spl fd, löd och öd ill och md 12 pil KLOCKSLAGET. Riomu Kiid. Sml om id md vdfiloof Luk Eyd och Chii Wulff LOCAL HEROES: PIECES OF SILVER. Kulukv, Lill l. Locl Ho ä i ko dä Blu Bid Jzz Club, ud ödfmidd, vill lyf fm å v vå lokl muik om föjä ly på m. A: Blu Bid Jzz Club X3 KULTURMÖTEN FÖR SMÅ BARN! Kuluhu Bbck, Nio å ud vå k b i åld 4-6 å v kiv i, d och kpvkd. Äv 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 7/4, 14/4 och 21/ ANDREAS CARLSSON LIVE TO WIN. Kulukv, So l PRAT EFTER MAT: LÄR OM BIOSFÄR. Nuum Vik MÅLA UTAN LÖSNINGSMEDEL. Kulukv, Lill l. A: Chipu KALLE HAGLUND... OCH DEN STORA SKOGEN. Kiid T. A: Kiid Tföi TORSDAGSPULS! Kuluhu Bbck. Välkomm ill Todpul ll u få c 13 å c 25 å. Äv 19/2, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4 och 23/ TRÄFFA KONSTNÄREN OCH ARKITEKTEN! Kiid kohll. Koäml md Chii Po och G Dhlöm. A: Kiid kohll illmm md Kohll vä 28 ÅHUS TRAILRUN. Fuubod folkhökol. A: P-Kiid LÖRDAGMYS EXPERIMENTVERKSTAD. Kuluhu Bbck HELSINGBORGS SYMFONIORKESTER. Kulukv, So l. A: Sjäi/ Muik i Syd, Kulu & fiid MARS KULTURLUNCH: EN HYLLNING TILL SINATRA! Kulukv, Lill. A: Kulu & fiid/ Sdbibliok, Muik i Syd, Folkuivi TEKNIK-DROP-IN. Sdbibliok, GH-umm. Äv 13 pil ANDERS ANTONS. Öd Folkhökol. A: Kiid Tföi ISLAND OCH HÄSTARNA STINA HELMERSSON. Tollp bibliok TISDAGSVANDRINGAR KJUGEKULL. Vj id! A: Filuffämjd i Kiid VISNING AV BYGGNADSANKNUTEN KONST. Rådhu Skå. A: Kiid kohll ETT EGET RUM: IDENTITET, POLITIK, STAD LAND. Kulukv, Kil. A: Sdbibliok, Bbck och Folkuivi IFK KRISTIANSTAD - ÖNNEREDS HK. Kiid A DEN ANDRA KVINNAN THERESE BOHMAN. Kulukv, Lill l. A: Kiid dbibliok SÅNGER FRÅN EN INSTÄLLD SKILSMÄSSA. Kiid T. Äv 5 m kl VERNISSAGE: MIN SKOLA, 20 ÅR! Kuluhu Bbck. Chii 4: ymium fyll 20 å. Foolv md uälli EDDA MAGNASON. Kulukv, Lill Sl. A: Sjäi/Muik i Syd och Kulu & fiid ANDREAS BRANDELID OCH MUSICA VITAE. Kulukv, So Sl. A: Sjäi/Muik i Syd och Kulu & fiid IFK KRISTIANSTAD - RICOH. Kiid A PY/BARK VI ÄR BARA MÄNNISKOR. Kulukv, Lill l. A: Aip AB LÖRDAGMYS UNDERVÄRLDEN. Kuluhu Bbck ARRIETTY LÅNAREN. Kuluhu Bbck. E muikl fö b om väkp, idi och fih. A: Lill Sjäi Muik i Syd och Kuluhu Bbck AFTER SHOPPING-KONSERT. Kulukv, Lill l. A: Kiid Okföi TRANDANS MED CARL CHRISTIAN TOFTE. Nuum Vik LOCAL HEROES: SOME BAND FEAT. Vic Nilo. Kulukv, Lill l. A: Blu Bid Jzz Club BEBIS X 3! Kuluhu Bbck. Äv 17/3 och 24/3. A: Kuluhu Bbck och Kiid dbibliok B & U BENNETH FAGERLUND SANNE SALOMONSEN MATS RONANDER. Kulukv, So l A: Sjäi/Muik i Syd, Kulu & fiid i mb md Kiid Tföi TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISKA FORDON. Hökol Kiid VANDRA LINNÉRUNDAN. Nuum Vik. Äv 15/2 kl , 1/3, 18/3 och 25/3 kl och 3/5, 8/4, 15/4 och 22/4 kl A: uum Vik illmm md Nukyddföi i Kiid, Nodö Skå Fålklubb och Sudifämjd KRISTIANSTADS VATTENRIKE 10 ÅR SOM BIOSFÄROMRÅDE. Kulukv, Lill l. A: Chipu OM SÖMN. Ömlmkyk. A: S Luk Kiid DEN SVENSKA DECKAREN TRENDER OCH TENDENSER. Kulukv, Lill l. A: Sdbibliok, Bibliok vä EICHMANN I JERUSALEM DEN VITA KRÅKAN. Kuluhu Bbck. A: Kiid Tföi IFK KRISTIANSTAD - HAMMARBY IF. Kiid A COME TOGETHER. Bu, Aklop. A: Kiid Tföi DAVID HAUNG. Kulukv, So Sl. A: Sjäi/Muik i Syd och Kulu & fiid UNDER YTAN MÅRTEN ANDERSSON. Kiid T TRANPRAT OCH TRANFLYGNING. Äv kl Nuum Vik LÖRDAGMYS STAFFLIMÅLNING. Kuluhu Bbck ODDJOB JAZZOO. Kulukv, Lill l. Bföälli. A: Lill Sjäi - Muik i Syd och Kuluhu Bbck ODDJOB BÄTTRE ÄN PÅ FILM. Kulukv, Lill l. A: Sjäi/Blu Bid Jzz Club TRANORNAS B&B TILL GLÄDJE FÖR ALLA. Nuum Vik MUSICAL HIGHLIGHTS. Kulukv, So l RULE, BRITTANIA! Joh Hkliu. Kulukv, Lill l. A: Kiid dbibliok SUFFLÖREN EN TEATERVISKNING. Kiid T. A: Kiid Tföi TUSEN BITAR. Kulukv, So l. Md muik v Bjö Afzliu WITHOUT WALLS. Kuluhu Bbck. E kväll Två föälli! Yllow Cd och Plic Fic. A: Kiid Tföi JILL PÅ RONDO. Kiid A LÖRDAGMYS PÅ VANTMONSTER OCH SOCKDRAKAR! Kuluhu Bbck SAMBALELÉ MUSIK OCH DANS FRÅN LATINAMERIKA. Gmlåd bibliok. Bföälli. A: Lill Sjäi Muik i Syd och Kuluhu Bbck I STENKAKANS SPÅR. Kulukv, So l. A: Hmvä muikkå HANNAH ALDRIDGE. Kulukv, Lill l. A: Sjäi/Muik i Syd, Kulu & fiid i mb md Kompk Dik VÅRFÅGLAR PÅ TOSTEBERGA ÄNGAR ALLA TALAR OM VÄDRET MEN VAD HÄNDER MED KLIMATET? Kulukv, Lill l. A: Chipu EN KVINNAS BYRÅLÅDA ELIN SIGEBO OCH CARINA SIGEBO ROSWALL. Vä bibliok. Mo och Do vi och bä ki ävd xilmli IFK KRISTIANSTAD - LUGI HF. Kiid A KLASSISKA PÄRLOR. Huöd Klubbhu. Äv 24/4 kl i Db kyk. A: Kiid Tföi SOFIA KARLSSON. Kulukv, So l. A: Sjäi/Muik i Syd och Kulu & fiid ROBERT WELLS RHAPSODY IN ROCK. Kiid A FORSKARE BERÄTTAR: DAVID ALDRIDGE. Kulukv, Lill l LÖRDAGMYS GRÄSLIGT! Kuluhu Bbck IFK KRISTIANSTAD - IK SÄVEHOF. Kiid A FREDÁ. Kulukv, So l Tbu ill Pulk. Nuum Vik LOCAL HEROES: CLARA FORNANDER SOULECTIVE. Kulukv, Lill l. A: Blu Bid Jzz Club APRIL TRANSKÅDNING VID PULKEN FÖR ALLA. Umuum Pulk. Äld och ullolbu häl äkil välkom! A: uum Vik ACO BOCINA MED DANS AV MARIA MECELI. Kulukv, So l. A: Kiid Tföi PÅSK&KONS. Soo Kovcfé. Vj d 2-6 pil kl Uälli v Ad Nilo ko och 5 lokl di PÅSKUTSTÄLLNING. Ähydd. Vj d 3-12 pil kl VÅRENS NYA BÖCKER. Vä bibliok. 13 pil kl Tollp bibliok och 16 pil kl Kulukv, Cfékil ASTRID LINDGREN ETT MUSIKDRAMATISKT VERK. Kiid T. A: Kiid Tföi HUS & HEM MÄSSAN. Yll. Äv m kl MÄNNISKOR JAG INTE GLÖMMER. Mjöä Byhu. A: Kiid Tföi FÖRUNDRANSRUNDA FÖR HELA FAMILJEN. Äv kl Nuum Vik. Luppäckfäd i u uum LÖRDAGMYS TATUERINGAR! Kuluhu Bbck LOCAL HEROES: BADORTSBANDET. Kulukv, Lill l. A: Blu Bid Jzz Club ORGAN TILL SALU FÖREDRAG MED SUSANNE LUNDIN. Kulukv, Lill l. A: Chipu JENNY WRANGBORG VAD SKA VI GÖRA MED VARANDRA. Kulukv, Lill l SYLVI. Kiid T. A: Kiid Tföi VARFÖR DIESELMOTORER BÖR GÅ PÅ BENSIN. Hökol Kiid VERNISSAGE: PROJEKT MÅLARBOK. Kuluhu Bbck. Hmm kol, få F-kl ill åku 6 ikluiv äkol, h b fm uälli PROVA PÅ AKVARELLMÅLNING. Nuum Vik KLÄDBYTARDAG. Kuluhu Bbck. A: Nukyddföi, Ad 21 och Kuluhu Bbck LÖRDAGMYS PYTTEPUSSEL. Kuluhu Bbck VINDLA I GLASLANDET. Kulukv, Lill l. A: Lill Sjäi Muik i Syd och Kuluhu Bbck BEBIS-BOKPRAT I SAGORUMMET. Kiid dbibliok, Bokko. Äv 7/4 och 14/ CECILIA PERSSON OPEN REIN. Kulukv, Lill l. A: Sjäi/Blu Bid Jzz Club PRAT EFTER MAT: NATURKRAFT. Nuum Vik VART GÅR RYSSLAND UNDER PUTIN? Kulukv, So l. A: Chipu MIDDAG. Kiid T. E v komdi om liv, m, hämd och död v Moi Buffii. A: Kiid Tföi PROVA PÅ QIGONG. Äv kl Nuum Vik VERNISSAGE: FOTOUTSTÄLLNING AV BEA HANSSON OCH DE TIDIGA SURREALIS- TERNA. Kuluhu Bbck DÁNJAL. Kulukv, Lill l. Nodik bock-pop, muik om xplod! A: Sjäi/Muik i Syd och Kulu & fiid LÖRDAGMYS DRAKBYGGE! Kuluhu Bbck D ä uvl v vm i Kiid kommu. Vill du hi fl? Bök o på hmid: Md vio fö ädi. Kok pkiv ö fö yli ifomio. Vill du ockå y i Kiid kommu vmkld md di m? Läm i di uppif vi vå fomulä på

15 15 KRISTIANSTADS VATTENRIKE FIRAR Tio å om biofäomåd jubilum blv Kiid Vik uäm ill Biofäomåd v FN-o Uco. I io å h Vik llå fu om modllomåd fö hållb uvckli. Tillmm b kolo, ifomö, uväld och pdo md bv, uvckl och ödj ldkp väd. I hl väld fi dy 600 biofäomåd. Fm v dm li i Svi. Vik ä ld äld fi Biofäomåd Kiid Vik io å. Fid komm omy Vik vkmh få uum uälli och pom ill koloik pojk och mkdföi, ä Ci Wmk, koodio fö Biofäomåd Kiid Vik. D hdl om lyf fm od xmpl på biofäb få d io å och bä om dm i uälli, kif och på hmid. Duom k å klld piodic viw, Jubil ä illfäll båd fi och uväd d b om jo ud io å, ä Ci Wmk, koodio fö Biofäomåd Kiid Vik. uvädi, läm i ill FNo Uco. Jubil ä illfäll båd fi och uväd d b om jo ud io å, ä Ci Wmk. Komm mäk I uum Vik våpom mäk jubil i d luchföd ud ubik Lä om Biofä. Fö u ä Ci Wmk. D 25 fbui umm ho Vik fö io å om modllomåd fö hållb uvckli b fö båd u och mäik! Lä fm i vå, d 6 mj, hdl d om Vik b md ifomio och kommuikio. Nuumföåd Ki Mo och ifomiovi Å Pc xmpl på kivi om vi vä u i Vik. Si u i vå, d 27 mj, ä kolo Ki Hbo, om bä om d biofäik b i Vik vädfull dmk. Mål ä ök kukp om och m fö Biofäomåd Kiid Vik bld Kiidbo och bluf på båd lokl och ioll ivå. Jubil komm y på flo, pli och y kyl. Ud vå l duom y pofilpoduk fö Vik. Sudio lhy i Åhu h i fm ldopp md blå fäl. I Vik fi å, jö och hv, djup ko och di mk. Övll pl v viki oll. D hä dopp ä ymbol fö vå vkmh, ä Ci Wmk. Sudio lhy i Åhu h i fm jubilumymbol. Kmiklib fö iffi vd pojk. Vill du kmiklib? Då h du ch få ipiio och ip fö komm iå. Ud vå 2015 Kiid kommu pojk Kmiklib fö iffi vd. All om dl i pojk komm få ip och olik uppd pov i vd. Pojk h vå olik dl, dl om väd i ill huhåll och dl om väd i ill fökolo, fiidvkmh ll likd bkivi. Miljö- och hälokdli äm fi i myck i m, kläd, möbl, bymil, lkoik, hyipoduk och lkk. Som koum k d v vå v hu fli d ä md olik kmikli i vo Tomåköi ök på vi Ud vimåd ä d lä hä m lå bil moo å på omå lä ä vli. D k v fö håll väm i bil ll md m kp uo. Vi och hu m k mik ik. Däfö vill kommupojk bjud huhåll möjlih diku åd fåo och få kok ip. få däfö dl fåo ill kommu få ivå om yck d ä obhli md v och bull. Iom omåd md dljpl få du i å md moo Sx föläi Ud piod m ill ovmb komm vi bjud x olik föläi, öpp fö ll. D komm hdl om if i b vd, ud mil fö umiljö och byd, uli y, iffi ädåd och bli miljöväli ädmä, ä miljöifomö Ki Svo. I d fö föläi d 26 m bä Ehl Fob om if i b vd och ip på hu vi k äk om koum och föäld. Uöv huhåll väd vi o ill fökolo och likd vkmh. B ä käli fö kmikli ä vux. Däfö ä d viki jobb md iffi miljö fö b, ä Ki Svo. Tip och uppd D om mäl i ill pojk komm få ip på hu d k kmiklib och fl uppd ud piod mj-ovmb. Fökolo, fiidvdli ll fömli md bkivi komm få uppd m iikd på k om fi i b fökolmiljö. Föläi v miljö- och hälokyddkoo och Sudifämjd md öd få Rio Skå. Vill du v m om pojk ll mäl di i Ki Svo på f ll mjl kiid.. på i m ä 1 miu. D l fi ill fö kydd båd mäiko häl och miljö i Kiid kommu. Täk ä på d ä å du k bil. Tip på klimm m Hä komm li ip på livmdl om ä klimm i fbui måd. Mooväm mid uläpp v kdli äm och mid li på moo S ill du h ä yck i däck. Fö lå däckyck ök båd bälföbuki och bomäck. Kuvifömå mik och du få lä vpli. Blåmulo Blåmulo älj hl å m mk bä på vi. Odld mulo ä miljömäi bä ä vildfåd. Mulo ä ffkiv ivk i vmiljö och livä i på växplko. Till killd få odld fik om of bid ill övödi i hv hjälp blåmulodli ill lid poblm md lblomi lä vå ku ud vm ommmåd. Pov l ill vämd mulopp jod på vi vi, ok och ädd, v md o vilökböd. Gökål Gökål ä vihädi och k llå köd lå i på viäo. Ju på äo d köd do mild kålmk h d. Gökål ä full md yih, äkil jä, C- vimi och A-vimi. T ö chip på ökål: Små bi v ökål, 200, bld md ½ mk olivolj. Lä på plå, ö öv flil och kö 8-10 miu i u, 200 d. Tip fö fjällävy Håll våd ill fmfövd bil och pl di köi å lipp du ö oödi ibomi. Glöm i plock v kbox ä du komm illbk hm, d k d hl dcili m p mil kö md kbox kv på k.

16 Tidi Kiid u v Kiid kommu och dl u ill ll huhåll i kommu. H du i få åo idi? Häm i x på kommu mdboc. Avi uiv: Ev Måo. Podukio: & ifomio b, Kiid. Uppl: x. Tyck: JMS Mdiym. Tidi Kiid fi i liv fom och k i bäll om lidi ll ldd hm om pdf på KOMMUNPORTRÄTTET Lmcl ä hmoik bpl, dä podukivi h ök mk d å, ä vdlichf P Ol Klo. PER OLA KLASSON, AVDELNINGSCHEF PÅ LARMCENTRALEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Hä vi mo ufä lm om å poä. Tkikmäi li vi i d bolu fmk och d ovd lokl vid bdio o bä föuäi p på opp. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl, vid bdio, bä om bpl dä ll mdb må v på hu 24 imm om dy. På Lmcl b ufä 20 po om få mo lm om å, cik 75 ml i imm. I Kiid ä d kommu lmcl om mo ll poli- och bdlm, m ockå kö kommu jouumm och yhlm. Lmcl h omå hl dl föädi d P Ol Klo blv chf fö vå å d. D y föuäi ä bä äkb och pol uppif h ydlijo. Ell om P Ol Klo uyck d: Splpl och pl ä på mm ivå. I Zl k p på opp på ki plpl. Kommu bmiljöpi om dld u i dcmb ä kvio på Lmcl ä bpl dä pol iv. I Zl k p på ki plpl. D ä hmoik bpl, dä podukivi h ök mk d å, ä P Ol Klo. Md mdlvid på 7,8 kud ä vi k vål E bvi på vi ö b jobb ä ll d udibök vi h få hl ld, ä h. P Ol Klo och h pol lå i dock i ill o md d, u ill li fmk vd äll kik och uvckli. E xmpl ä d yhlm, få x olik kommu, om ä koppld ill lmcl. Iom fmid k vi bjud diil yhlm vi Rkl. Rkl ä mobilym fö äkhoiio och Räddijä i Svi. Sym ä myck äk ä d om väd id, ä P Ol Klo. Fk om P Ol Åld: Fyll 50 i å. Yk: Avdlichf på Lmcl, iom ädijä i Kiid kommu. Abå i Kiid kommu: Två å. H vid bbkud bld om kock och 20 å iom Poli. Fmilj: Fu och vå b. Bo: Ufö Kiid. Fvoim: Hmmld humko. Gill: Spl olf och do i ädåd. Vi yck myck om. Fvoi ä d mål: Kpd. Fvoipp: Swih. All ifomio pl Säkh och kik ä ldod fö Lmcl och ll ifomio om komm i pl mo idik ym i hl lokl ä d odii vid bdio. Om åo kull häd md d odii lokl, k Lmcl bb å v i dif i vlokl. Lmcl ä pfk bpl, myck kikiiv och md o uvcklipoil, ä P Ol Klo. Nä umm v Tidi Kiid komm i di bvlåd i pil 2015

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

ny tid Göteborgsområdet

ny tid Göteborgsområdet y i Göboomå N 43 31/10 2014 Socilmok yhii i Göboomå 10 koo Tl: 031-339 63 36 wwwyi Gö Joho 1945-2014 BILD: ANNA HULT AKIP-1031-A-001-Ci 4 2015-10-21 11:36 y i Göboomå REDAKTIONEN Joh Flk Chfkö, vi uiv

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsen, NUsjukvården. TEXT Per-Anders Klöversjö perra@alekuriren.se 16 lkui umm 20 vck 21 2011 E vck kv v imlig Ju u! 4.95% ä I SOLLEBRUNN AB SÖNDAGSÖPPET 12-15 Slupu på ll vå 2011-å mobil! Vi h c 75 hubil i lg. Fö ig om vää vic och illmögå äv f köp! Tlfo 0322-832 10 å-o

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012 bo pl Söm 2 2012 Llly v Sk www.omby. k Typhu Ty Bo Sk få 40 y läh Sk föy. 16 läh v och ä v 40 y mm pl. Ifly Sömby y hyä k u ä å. D f o bhov v läh och v o Sk k xp kf. Nu f ju y välu mll Söm och Sk om ö

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga

Högre dynamiskt omfång, HDR där man i högre grad kan efterlikna det mänskliga D H l U ig öäd f o lv i ä 4K i ig jä y lu- myc! v B d ä i å gågivig S Y T TERBERG g i MA fä AV T H O Uppd ö ä. Och bä d g u ä d viig bild. d ä Hög dymi omfåg, HDR dä m om lö b i hög gd fli d mälig c fi

Läs mer

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1

KLIPP! kr KG. kr KG. lösviktsgodis karamellkungen max 3 kg/kund. 5 kg. äpple golden delicious royal gala granny smith frankrike klass 1 RESERVATION fö luföäljning och vnull yckfl KLIPP! GÄLLER FR O M 14/9-2 7/9 lövikgodi kmllkungn mx 3 kg/kund äppl goldn dliciou oyl gl gnny mih fnik kl 1 ofom 39 13 5 kg poi i äck vig kl 1 jmf pi 3 /kg

Läs mer

Uddevallahem. Årsredovisning 2009. uddevallahem årsredovisning 2009 1

Uddevallahem. Årsredovisning 2009. uddevallahem årsredovisning 2009 1 Uddhm Ådoii 2009 uddhm ådoii 2009 Ihå Ko fk om Uddhm 2 VD h od 3 Ldiupp m om 2009 4-5 Mikd iädi - mijöfå i foku ud å 6-7 Sxio å md Uddhm 8-9 Ekoomik doii 0-2 Fmåöik 3-4 Ruäki 5 Bäki 6-7 Kfödy 8 Bokukomm

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

MILJÖ- OCH ENERGITIPS. Spara tid och pengar

MILJÖ- OCH ENERGITIPS. Spara tid och pengar MILJÖ- OCH ENERGIIPS Sp id och p F ilj id Vi by o o ilj och vill dl d o v å ip på hu du d å l di i vd bid ill b ilj och p id och p. Miljdvh v Doupp vd. Vi jobb di d b jlih vå hy och pol v iljdv. F vi by

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015!

Allt du behöver veta för att planera din annonsering 2015! All du bhöv v fö pl di oig 0! Nå di kud vid mogokff äm k du i komm! öldl-po ä pumd lokl mogoidig. Vj odg kiv vi om d om ä gläg fö dig. E lokl mogoidig g dig bd iblick i iuio. Vi bly d om ä vikig fö dig,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012

Brofästet. fästet. Vessigebros medelpunkt. Ica Nära Vessige. www.vessigebro.nu info@vessigebro.nu NR 1 2012 Bfä fä EN TIDNING FRÅN VESSIGEBRO SAMHÄLLSFÖRENING NR 1 2012 www.vigb.u if@vigb.u Ic Nä Vig Vigb mdlpuk Ldhövdig kmm: ivigig v Gukbäk Välbvd pl: lufvä i Äf Å Vigbb: hmm på väldc 2 NR 1 2012 ORDFÖRANDEN

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer