hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK 2014-03-31 Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik"

Transkript

1 teaterkonsult hasselblad Bilaga 13 Scenteknik KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX teaterkonsult Reimersholmsgatan 75 Telefon hasselblad Stockholm Sweden

2 Innehållsförteckning AUDITORIET BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över scenen för lingångar Balkar över främre salongen Balkar över salongen för lingångar Gallerdurk över scenen Ridåbana huvudridå Ridåbana mellanridå Traverser proscenieskärmar Salongsbrygga Teknikbalkong Salongsbalkong VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR AUDITORIET Belysning Salongsbelysning Logebelysning Kraft Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET PROSCENIEUTRUSTNING SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING KABELTRUMMOR SCENTEXTILIER STÖRRE FILMDUK SCENTEKNIK DIV UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET DIMMERUTRUSTNING LJUSBORD DMX SPLITTER TRÅDLÖS DMX UTTAGSLISTER UTTAG PÅ FRONTREFLEKTOR STRÅLKASTARE LIVESALEN BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över salen Infästning för ridåbana VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR I LIVESALEN Belysningsstyrning Salsbelysning Logebelysning Kraft D Hasselblad /21

3 5.3.5 Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN SCEN KONTROLLPLATS PUBLIKGRADÄNG SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING TROSS UTRUSTNING UPPHÄNGNINGSUTRUSTNING RUMSINTÄCKNINGSTEXTILIER SCENTEXTILIER UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN DIMMERUTRUSTNING KORSKOPPLING LJUSBORD DMX SPLITTER STRÅLKASTARE I denna systemhandling beskrivs scenteknik och scenbelysning till Gummifabrikens Auditorium och Livesal. 2 AUDITORIET 2.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Auditoriet infästningsgods så som balkar, bryggor, fasta rör och pendlar. I el-entreprenaden förläggs kraft och delar av signalkablage. D Hasselblad /21

4 2.1.1 Balkar över scenen för lingångar För montaget av lingångar drivna med telfermotorer kompletteras över scenen med balkar i scenen längdriktning enligt K-handlingar. Balkarna dimensioneras för ca 25 st lingångar med telferferdrift för 300 Kg/st. Beräkningar görs enligt Svenska standarden för Scenmaskinerier och lyftteknik för scen och studio SIS utgåva 2 och där relaterade standarder. Utöver lingångar ska taket vara dimensionerat för tillfällig hissutrustning med telfrar för 1000Kg last i sex punkter. Anläggningen ska besiktigas av ackrediterat besiktningsinstitut. Den totala lasten för scentekniska kompletteringar uppskattas till Kg (75Kg/m 2 ) Balkar över främre salongen För montage av en rörlig prosceniereflektor och högtalarhissar över salongens främre del balkar enligt K-handlingar för lyftutrustningen. Den rörliga prosceniereflektorn kompletteras med strålkastare. Högtalarhissarna ska förutom permanenta högtalare även kunna kompletteras med tillfälliga högtalare. Lyftutrustningen för reflektorn dimensioneras för två gånger 1000Kg last och högtalarhissarna för 1000Kg last/st Balkar över salongen för lingångar Över salongen finns en fast installerad belysningsbrygga. Bryggan kompletteras med ett rå för tillfällig utrustning och som transportör av utrustning till Plan I taket finns balkar för infästning av en lingång för 300Kg Gallerdurk över scenen Över scenen monteras en gallerdurk med sex slitsar för linorna till rårna. Mitt över scenen görs en öppning för att kunna hissa ramspända filmdukar eller i framtiden LED-skärmar. Gallerdurken dimensioneras för en minsta last av 350Kg/m2. Över scenen närmast salongen tillkommer lasten från och infästning av ridå och rörliga proscenieskärmar. D Hasselblad /21

5 2.1.5 Ridåbana huvudridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana för en huvudridå Ridåbana mellanridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana som en mellanridå vid konferenser Traverser proscenieskärmar I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken för traversbanor till rörliga proscenieskärmar vilka även kan fungera som akustiska element. Vikten på varje av de fyra elementen uppskattas till ca 800Kg Salongsbrygga Salongsbryggan integreras i utformningen av salongens tak vilket ger 45 graders vinkel mot scenen för strålkastare. Salongsbryggan utformas så att den med flyttbara 50mm rör medger upphängning av strålkastare och rörliga armaturer på räcket mot scenen Teknikbalkong Teknikbalkongen i salongen utformas så att det på ovankanten av barriären går att placera strålkastare, följestrålkastare, kameror och annan utrustning. På undersidan av balkongen monteras ett rör på sidan mot salongen för att även här kunna placera strålkastare med en flackare vinkel mot scenen Salongsbalkong Salongsbalkongen (publikbalkongen) utformas så att den på utsidan mitt framför scenen har möjlighet att fästa projektorer, monitorer eller enstaka strålkastare. D Hasselblad /21

6 2.2 Värmelaster I auditoriet kommer framför allt strålkastare placerade på salongsbryggan och över scenen vara det som tillför extra värmelast. För en större teateruppsättning med dagens armaturteknik ca 30kW avgiven värme. Normalt fördelat som 20kW över scenen och 10kW i salongen. I nisch för dimmrar på scenvind kommer ca 2-3 kw avges varierande med användningen av belysningen. I projektorrum bakom teknikplatsen ca 3-5 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 2.3 EL kompletteringar Auditoriet I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning, allmänbelysning över scenen, belysning över scenens gallerdurk och allmänbelysning på bryggor/teknikbalkong över salongen. I el-entreprenaden ingår även förläggning av 144 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar, i bakkant av scenen plan 1700, till anslutnings eller uttagställen. Även kraft matning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av elentreprenaden. (Alla vänster respektive höger i systemhandling är sett från salong mot scenen.) Belysning Det skall finnas belysning på scenen för normalt städ och underhållsarbete. All salongbelysning och allmänbelysning skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid manöverplatser vid scensida vänster, höger, teknikplats/kontrollrum och sceningången. Alla synliga installationer som ledningsnät, uttag med kanalisation skall på scenen och de synliga i salongstaket vara svarta. D Hasselblad /21

7 2.3.2 Salongsbelysning Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av elentreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras. Alla installerade dimmrar i salongsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För auditoriet beräknas total för evenemangsteknik 250A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för två permanenta dimmerskåp, vart och ett avsäkrat med 125A. För gästande teknik fyra stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning på scenen. Uttagen monteras två i bakkant till höger av scenen och ett på varje sida i framkant av scenen. På varje ställe skall även finnas två 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. På gallerdurken över scenen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) På salongsbryggan ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) På teknikbalkongen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) D Hasselblad /21

8 Till lyftutrustningens reglerskåp på gallerdurken över scenen högra sida dras matning fram med 63A trefas i plint. (Beroende på leverantör av scentekniken kan en avsäkring med 125A eventuellt bli aktuell.) Scenbelysning Inom EL-entreprenaden installeras 144 grupperna för scenbelysning vilka avslutas i plint vid dimmerstativens position. Anslutningen i dimmerstativen från plinten är del av UE-scenbelysning. Dimmerutrustningen samlas i två skåp på plan 6 i bakkant av scenen. 12st ytterligare grupper med uttag till salongsbryggan från apparatintag, placerade på scenens bakre högra hörn vid 63A uttagen, för gästande utrustning till strålkastare på salongsrå/brygga. Kablarna förläggs från dimmerstativet till salongsbryggan och runt scenen där de avslutas med dubbla schukouttag. Över scenen och avslutas kablarna i plintar för matning till kabelvindor ner till uttag på rårören. Kabelvindor och uttag på rårör är en del av UE-scenteknik. Anslutningen är en del av UEscenbelysning. 12st till salongsbrygga 24st uttag runt scenen. 6st på teknikbryggan i salongen. 12st under teknikbryggan i salongen. 90st i åtta plintar över scenen, salongens framkant, och salongen Varje grupp skall ha en egen 3x2,5mm2 kabel vilken avslutas i apparatintag Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. D Hasselblad /21

9 Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www till Auditoriet.. Övriga CAT6/Ethernetuttag specificeras av Ljud AV separat. Nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 6st boxar över scenen plan 1700 med 1*2st till i varje. 1*2st till salongsbryggan över salongen plan *2st till teknikbalkongen plan *2st under teknikbalkongen höger sida plan *2st under teknikbalkongen vänster sida plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida vänster bak plan *2st till scensida höger fram plan *2st till scensida höger bak *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet vid dimmrar plan Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

10 Totalt installeras ca 40 uttag för scenteknik och scenbelysning. För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikbalkongen plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida höger fram plan *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Totalt installeras ca 16 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall även finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida, mixplats och kontrollrum. 3 UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 3.1 Proscenieutrustning Prosceniet görs omställbart med en hissbar frontreflektor och två dubbla proscenieskärmar vilka kan ställas i olika positioner efter behov. Skärmarna ska bilda den främre delen av en orkestersnäcka för konserter och proscenietorn för teaterbruk. Vid konsertbruk ska skärmarna akustiskt dölja ridån. D Hasselblad /21

11 Framför scenen häns på två lingångar en hissbar frontreflektor med en utbredning enligt akustiker. På frontreflektorn ska de gå att montera frontal belysning på lingången närmast scenen. Lingången utformas med dubbla rår med ett avstånd mellan rören anpassat för rörliga strålkastare. 3.2 Scenteknik lyftutrustning Det monteras 25 stycken 300Kg lingångar över scenen och en lingång vid salongsbryggan över salongen. För hissning av en reflektor över främre delen av salongen monteras 2 stycken Kg lingångar. Lingångarna över scenen görs med dubbla rår och instickspipor så att man kan nå ut till scenväggen för maximalt utnyttjande av scenytan. På båda sidor om scenöppningen för upphängning av högtalare monteras 1000Kg telfrar. Hissarna dimensioneras för Gummifabrikens normala högtalare, men skall även kunna användas för större tillfälliga högtalare till gästande produktioner. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra lingångar med en hastighet på ca tio meter per minut installeras. Manöverenheten skall vara mobil så att den kan placeras på valfritt ställe på eller bredvid scenen. Lingångar, telfrar och den flexibla delen av prosceniet är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad 3.3 Kabeltrummor För matning till rår monteras på plan st kabeltrummor med 12st grupper i varje och 2st med 9st grupper. Leverans och montering av trummorna är en del av scenteknisk UE medan anslutningen är en del av UE-scenbelysning. D Hasselblad /21

12 3.4 Scentextilier En huvudridåbana monteras under gallerdurken så att ridån kan öppnas större än den fasta delen av prosceniet. Ridån skall både kunna manövreras för hand och elektriskt. En mellanridåbana monteras under gallerdurken bakom filmduksplaceringen som fond till konferensverksamhet. Ridån skall manövreras elektriskt och magasineras efter vägg. För en fondridå levereas en manuell och flyttbar ridåbana vilken normalt hängs på den bakersta lingången men kan flyttas till valfri lingång på scenen. Till ridåbanorna levereas: 1st Huvudridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Mellanridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Fondridå i svart sammet. 5st Par byxor för intäckning av scenens sidor. 6st Tak för avmaskning av scenvinden och som prosceniekappa. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. Textilier och ridåbanor är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. 3.5 Större filmduk En större rullade filmdukar med mått enligt underlag från AV-konsult levereras och monteras som en del av UE-scenteknik. 3.6 Scenteknik div Scentekniska utrustningen i Gummifabriken kompletteras med 20st så kallade pundare för att fixera uppställd dekor och akustikskärmar. För tillfällig utrustning 10st balkklämmor för aptering som riggpunkter 1000Kg. D Hasselblad /21

13 4 UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET Gummifabriken utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på teknikplatsen längst bak i salen, på scenen eller på tillfällig teknikplats efter behov. Från ljusbordet skall all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. 4.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 144 dimmrar i två stativ installeras. Samtliga dimmrar skall kunna ställas om för fast kraftmatning till armaturer med integrerad dimmer. 4.2 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 4.3 DMX splitter För distribution av DMX-signal på det inom el-entreprenaden installerade CAT6-nätet, levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och/eller nätlösningar med övergångar. 4.4 Trådlös DMX För distribution av DMX-signal till fem rår över scenen och prosceniereflektorn levereras antingen kabeltrummor eller för trådlös DMX nödvändig utrustning. 4.5 Uttagslister Anslutning av kabeltrummor (vilka levereras och monteras som en del av UEscenteknik) är en del av UE-scenbelysning. För montage på rår levereras inom UE-scebelysning 5st uttagslister med 12 st schukouttag och 2st med 9st schukouttag där kabeltrummor avslutas på rårna. D Hasselblad /21

14 4.6 Uttag på frontreflektor Anslutning av kabeltrumma till frontreflektor (vilken levereras och monteras som en del av UE-scenteknik) är en del av UE-scenbelysning. På reflektorn monteras en uttagslist med 12 st schukouttag. 4.7 Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften en uppskattning är följande: 20st Profilstrålkastare 20st Fresnellstrålkastare 30st PAR strålkastare 16st Moving head strålkastare 5 LIVESALEN 5.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Livesalen balkar i ett rutnät i taket Balkar över salen Över salen 6 st primärbalkar med ca 30st sekundärbalkar för upphängning av totalt 4000Kg över salen. Dimensionerande last på varje av primärerna ca 1000Kg Infästning för ridåbana För montage av en ridåbana till en textil runt salen infästningsmöjlighet för konsoler eller pendlar till banan. D Hasselblad /21

15 5.2 Värmelaster I livesalen kommer strålkastare i taket vara det som tillför extra värmelast. Med en större rigg för konserter upp till 10kW avgiven värme. I elnischen bakom scenen ca 1-2kW avgiven värme från scenbelysningsutrustningen. I elnischen bakom scenen ca 1-2 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 5.3 EL kompletteringar i Livesalen I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning/allmänbelysning i salen. I el-entreprenaden ingår förläggning av 96 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar i elnisch bakom scenen. Även kraftmatning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av el-entreprenaden Belysningsstyrning All allmänbelysning i salen skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid sidan av scenen, på scenen och på kontrollplats på motstående vägg mot scenen. Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av el-entreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras Salsbelysning Salsbelysningen ska kunna fungera för både konferens och bankett med olika krav på miljöljus och läsbarhet. Alla installerade dimmrar i salsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder. D Hasselblad /21

16 5.3.3 Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För Livesalen beräknas total för evenemangsteknik 125A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar, ljudutrustning och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett permanenta dimmerskåp i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 63A (ev 80A). Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett styrskåp till telfrar i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 32A (ev 63A). För gästande teknik tre stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning 2st i salen och ett i elnisch vid permanenta dimmrar. Vid varje 63A-uttag skall även finnas ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. I taket över scenen och salen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) I förrummet till Livesalen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Scenbelysning De inom byggentreprenaden installerade 96 grupperna för scenbelysning avslutas i en panel med apparatintag i elnisch bakom scenen. Kabel för anslutningen från dimmerstativen till intag är del av UE-scenbelysning. Kablarna förläggs från nischen till salongstaket samt på väggar vid scenen och salen där de avslutas med dubbla schukouttag i luckor. Till förrumet dras ut grupper för evenemangsbelysning i lokalen. D Hasselblad /21

17 60st till salstaket 30st uttag på väggar i salen. 6st uttag i taket av förrummet utanför Livesalen Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www i Livesalen. CAT-nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 7*2st uttag i salens tak. 2*2st till scensida vänster 2*2st till salens vid vägg för kontrollplats motstående scenen Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet för dimmrar elnisch bakom scenen. Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Totalt installeras ca 25 uttag för scenteknik och scenbelysning. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

18 För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikplats salen. 1*2st till scensida vänster 1*2st till dimmrar vid stativ elnisch Totalt installeras ca 6 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar i taket ansvarar UE-scenteknik för. Övrig kanalisation fram till taket ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida och till kontrollplats. 6 UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 6.1 Scen I Livesalen monteras en podiescen med olika höjd upp till 1000mm. Scenen ska kunna byggas i olika storlekar upp till 10 x 6 meter. Till scenen hör sidoräcken för scenhöjder över 400mm, och en entrétrappa vilken kan modifieras för olika höjd på scenen. Till trappan även handledare. För inklädnad av scenen vid 1000mm höjd skall det finnas en textil intäckning mellan scen och golv på tre sidor. D Hasselblad /21

19 6.2 Kontrollplats I Livesalen levereras ett podie för kontrollplats med olika höjd upp till 1000mm. Kontrollplatspodiet placeras normalt på motstående vägg mot scenen. Podiet ska kunna byggas i olika storlekar upp till 3 x 6 meter. Till podiet hör räcken för höjder över 400mm, och en trappa vilken kan modifieras för olika höjd på podiet. 6.3 Publikgradäng I Livesalen skall finnas möjlighet att montera podier för lösa stolar som en publikgradäng för 200 personer utan uppbyggd scen. Podiers storlek anpassas till stolarna för salen. Till gradänger hör sidoräcken för höjder över 400mm, och trappsteg vilka kan nyttjas för olika höjder på gradängen. För inklädnad av sidorna skall det finnas en textil intäckning. 6.4 Scenteknik lyftutrustning För upphängning av högtalare 4 st telfrar med 500Kg lyftkapasitet. Telfrarna ska gå att placera i valfri position över salen. För upphissning av trossar till mer tillfällig belysningsutrustning 8st 500Kg telfrar vilka ska gå att placera i valfri position över salen. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra telfrar installeras. Manöverenheten skall ha en så lång kabel så att den för säker körning kan användas på valfritt ställe i salen. Telfrar med infästningsgods och manöver är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. D Hasselblad /21

20 6.5 Tross utrustning För upphängning av scentextilier kompletterande belysning m.m. i Livesalen aluminiumfackverk (tross). Till salen en fyrkant ca 8 x 5 meter och en rak del för ett salongsrå. Totalt ca 50 meter tross med fyra hörn. 6.6 Upphängningsutrustning För montage av scentextilier, belysning m.m. i Livesalen diverse kompletterande korta rör infästningsgods för rör etc. 10st Korta rör till byxor. 12st Korta rör belysning 4st Balkar för punkter mellan sekundärer. 6.7 Rumsintäckningstextilier En ridåbana monteras efter vägg runt salen. Banan görs kontinuerlig så att all textil kan magasineras bakom scenen. I textilen görs uttag för utrymningsdörrar så att dessa passas in när textilen dras runt rummet. 6.8 Scentextilier För inramning av en scen på golvet levereras scentextilier som 5st par byxor. Textilen ska även kunna användas för att minska ner rummet och skärma av scenentrén bredvid scenen. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. 7 UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN Livesalen utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på manöverplats (motstående vägg mot scenen) på scenen eller på en tillfällig teknikplats i salen efter behov. Från ljusbordet bör all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. D Hasselblad /21

21 7.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 24 dimmrar och 12st switchar installeras. 7.2 Korskoppling I elnisch bakom scenen monteras en korskoppling med 36 utgående grupper som schukouttag från dimmrar och switchar och med 96st apparatintag till uttag i salen som en del av el-entreprenaden. 7.3 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 7.4 DMX splitter För distribution av DMX-signal på CAT6-nät (installerat inom elentreprenaden) levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och övergångar mellan XLR och RJ Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften i Livesalen, en uppskattning är följande: 8st Profilstrålkastare 10st Fresnellstrålkastare 20st PAR strålkastare I övrigt ska stråkastare från tidigare scen i kommunen i så stor utsträckning som möjligt återanvändas. D Hasselblad /21

SPIRA (SMoT bilaga 4a)

SPIRA (SMoT bilaga 4a) teaterkonsult hasselblad SCENBELYSNING Tekniska specifikationer SPIRA (SMoT bilaga 4a) Jönköping 10-10-25 teaterkonsult Reimersholmsgatan 75 Telefon Telefax (GSM) http:// hasselblad 117 40 Stockholm Sweden

Läs mer

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 AV-projektering Handläggare tel 031-700 10 97 Ansvarig, Jan-Inge Gustafsson Akustikon, Norconsult AB Datum 2014-03-31 Rev , Norconsult

Läs mer

Rider. Still Shivering

Rider. Still Shivering Rider Still Shivering Kontakt teknik: tel: 0738 12 12 77 epost: johan.soderberg@distingo.nu Scen Teaterlokal eller annan lokal med fullständig mörkläggning, gärna blackbox. Scenyta (B x D) 12 x 9 meter,

Läs mer

OKERO SID - standarddimmern för fast installation

OKERO SID - standarddimmern för fast installation OKERO SID - standarddimmern för fast installation OKERO AB Box 1057, 430 90 ÖCKERÖ Besöksadress: Långsand 4, Öckerö Tel 031-96 24 08 Fax 031-96 99 19 info@okero.se, www.okero.se Innehållsförteckning Om

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Viking Grandin, Adapt AB, 2014-01-01

TEKNISK BESKRIVNING Viking Grandin, Adapt AB, 2014-01-01 TEKNISK BESKRIVNING Viking Grandin, Adapt AB, 2014-01-01 TEKNISK SAMMANFATTNING Solidaritet Arena är en fullutrustad eventlokal med permanent installerad ljud-, ljus- och bildteknik. Utrustningen är planerad

Läs mer

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB)

Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Bilaga 1 Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt samt. Telias nät Fastighet/Tomtgräns

Läs mer

Lyckade möten i högteknologisk miljö

Lyckade möten i högteknologisk miljö LINDHOLMEN CONFERENCE CENTRE, LINDHOLMEN SCIENCE PARK Lyckade möten i högteknologisk miljö Telefon- och videokonferens Starboard Högteknologiska projektorer & ljud anläggningar Mässhall med full ljud-

Läs mer

HEXI 7-314-02 7-314-01 7-314-03 7-134-01 7-134-02. 7-134-03 Som 7-134-02 men med

HEXI 7-314-02 7-314-01 7-314-03 7-134-01 7-134-02. 7-134-03 Som 7-134-02 men med Produktkatalog 2011-2 HEXI 7-314-01 Piska för 6 kretsar In: 6 st. Sladdställ 3x1,5 mm² med schuko, 2,5 meter Ut: 1 st. Harting 24 pol. Hona 7-314-02 Piska för 6 kretsar In: 1 st. Harting 24 pol. Hane Ut:

Läs mer

HEXI. Mer kablage på sid. 9 7-314-01 7-314-02. 7-314-03 Som 7-314-02 men med. 7-134-01 Piska för 6 kretsar 7-134-02. 7-134-03 Som 7-134-02 men med

HEXI. Mer kablage på sid. 9 7-314-01 7-314-02. 7-314-03 Som 7-314-02 men med. 7-134-01 Piska för 6 kretsar 7-134-02. 7-134-03 Som 7-134-02 men med HEXI 7-314-01 In: 6 st. Sladdställ 3x1,5 mm² med schuko, 2,5 meter Ut: 1 st. Harting 24 pol. Hona 7-134-01 In: 6 st. Sladdställ 3x1,5 mm² med schuko, 2,5 meter Ut: 1 st. Socapex hona 70650 In: 6 st. Sladdställ

Läs mer

1 st LjusBord Avab/Etc Congo Jr med Master Playback Wing. 48 kretsar dimmer med korskoppling

1 st LjusBord Avab/Etc Congo Jr med Master Playback Wing. 48 kretsar dimmer med korskoppling LJUS Ljusspecifikation Ljusbord Front belysning: Podie Belysning: All round: 1 st LjusBord Avab/Etc Congo Jr med Master Playback Wing. 48 kretsar dimmer med korskoppling 10 st Robert Juliat 700SX/2 15-40

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08

RUMSBESKRIVNING. Inklusive inventarielista. Bilaga till hyreskontrakt. Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 RUMSBESKRIVNING Inklusive inventarielista Bilaga till hyreskontrakt Kv. Atleten 1, Linköping 2012-02-08 Allmänt: Lokalen byggs om för 130 personer. Ej reinvestering anger utrustning för vilken Linköpings

Läs mer

BYGG-EL. 962442 38W 2350 lm 7319979624425 6

BYGG-EL. 962442 38W 2350 lm 7319979624425 6 BYGG-EL SORTILOG BYGG-EL 1x Arbetsbelysning 38W Slagtålig och kraftig design lämpad för byggarbetsplatser och verkstäder. Med 1,8 m oljebeständig gummikabel H07RN-F. 1 eluttag på baksidan. 230V~50Hz. Godkänd

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Scenrum tillhandahålls av Riksteatern och har gjorts möjligt med bidrag från Statens kulturråd.

Scenrum tillhandahålls av Riksteatern och har gjorts möjligt med bidrag från Statens kulturråd. Utskrift Filen är en utskrift av alla förklarande texter i Scenrum. På alla understrukna rubriker kan man i scenrum med höger musknapp få en kort information om rubrikens innehåll och hur olika värden

Läs mer

OY LAFOY LTD Veneentekijäntie 18 P.O. Box 117 00210 Helsinki Finland hans.karlsson@elisanet.fi www.lafoy.fi

OY LAFOY LTD Veneentekijäntie 18 P.O. Box 117 00210 Helsinki Finland hans.karlsson@elisanet.fi www.lafoy.fi OY LAFOY LTD Veneentekijäntie 18 P.O. Box 117 00210 Helsinki Finland hans.karlsson@elisanet.fi www.lafoy.fi Piska Hexi 7-314-01 Piska för 6 kretsar In: 6 st. Sladdställ 3x1,5 mm² med schuko, 2,5 meter

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Strömdistribution & Elcentraler, Kablar, Kontakter & Multidon, samt backlineström,

Strömdistribution & Elcentraler, Kablar, Kontakter & Multidon, samt backlineström, Strömdistribution & Elcentraler, Kablar, Kontakter & Multidon, samt backlineström, Elcentraler 19, 16A PDU01-16A 19 Elcentral / strömdistribution Anpassad för t.ex: Line array, Backline-ström, monitorsystem,

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se

trätrappor Monteringsanvisning Tel. 0382-133 10 www.snickarlaget.se Monteringsanvisning trätrappor Denna monteringsanvisning är en generell anvisning för hur en trappa i olika utföranden skall monteras. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montaget börjar för att

Läs mer

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG

SLIMLIFT 6250. Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG SLIMLIFT 6250 Väggmonterad Bänklyftare GRANBERG Slimlift 6250 Väggmonterad Bänklyftare SLIMLIFT 6250 är en väggmonterad bänklyftare med stor flexibilitet för anpassning till olika behov. Utrustningen i

Läs mer

EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR 13/03

EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR 13/03 EL- & BELYSNINGS- STOLPAR FÖR MARINOR K-M 13/03 MARINSTOLPE GMS KOSTER Baserat på många års erfarenhet har GARO AB utvecklat en ny familj av el- och belysningsstolpar avsedda för småbåtshamnar och marinor.

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

ELGUIDE. för hantverkaren

ELGUIDE. för hantverkaren ELGUIDE för hantverkaren INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT SIDA IP-klassning 3 Kabelguide 4 Fakta om ljus 6 Pictogram 8 Produktguide 9 Anteckningar 16 2 www.barebo.com ELGUIDE för hantverkaren IP-KLASSNING

Läs mer

Innehållsförteckning. Val av ytbehandling Potentialutjämning. Kabelstegar Kabelrännor/ Armaturskenor. Trådstegar. Montageprofiler.

Innehållsförteckning. Val av ytbehandling Potentialutjämning. Kabelstegar Kabelrännor/ Armaturskenor. Trådstegar. Montageprofiler. MP-/Poster MP-/Poster har utvecklats i samarbete med arkitekter, konsulter och kunder. De är designade för att smälta in i sin miljö och kan skräddarsys efter behov. De tillverkas i aluminium och är vitlackerade

Läs mer

SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist

SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist SCENKONSTRUKTION KULTURHUSET SKELLEFTEÅ Kostnadsanalys/ Upprättad 2015-06-25 Upprättad av: Anders Enquist KUND Skellefteå Kommun Samhällsplaneringsenheten Therese Bäckström Zidohli KONSULT WSP Byggprojektering

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Bättre ljud med rätt placering av PA-högtalare Placeringen av publikhögtalarna är av stor betydelse för hur bra ljudet kan bli. På framförallt mindre arrangemang ser man ofta högtalare som är tokigt placerade.

Läs mer

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00

Weland entresolplan. 2 www.weland.se 0371-344 00 Entresolplan Utöka golvytan Weland entresolplan Med Weland entresolplan kan du utnyttja lokalens hela volym till att utöka golvytan. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utnyttja den befintliga lokalens

Läs mer

Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av teaterlokaler

Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av teaterlokaler Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av teaterlokaler Version 11.6 Juni 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. GENERELLA RÅD OCH RIKTLINJER VID PROJEKTERINGEN AV TEATERLOKALER.... 4

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Vi har släppt lös ängeln i rummet -

Vi har släppt lös ängeln i rummet - Vi har släppt lös ängeln i rummet - Dynamisk Funktion Tidigt i processen. Kunskapen om Connecto Pro Image och att produkten ritas in i ett tidigt skede, möjliggör inte bara estitiska - utan också ekonomiska,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9

INSTALLATIONS MANUAL. FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) FJM NEO FORTE. MH FNEA Series MH VF1- Series 11-11-01 D99324R0 1/9 INSTALLATIONS MANUAL FJM NEO FORTE MH FNEA Series MH VF1- Series FJM & Multi-Split Luftkonditionering (Kyla och Värme) 11-11-01 D99324R0 1/9 Innehåll Kontroll och utförande...3 Placering och serviceutrymme...3

Läs mer

FMV ansvarar för genomförande av entreprenader och materielleveranser till Flyg S inom nedanstående teknikområden:

FMV ansvarar för genomförande av entreprenader och materielleveranser till Flyg S inom nedanstående teknikområden: 2006-02-1727 FortV Böwing och Kinnmark 1 (5) Er referens Ert datum Er beteckning FMV tjänsteställe, handläggare, telefon FMV föreg. datum FMV föreg. beteckning VO Led Kari Lehto, 08-782 4895 kari.lehto@fmv.se

Läs mer

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X

M O N T E R I N G N O R D F A R B O F L E X M O N T E R I N G G O L V Nu är det dags att börja montera friggeboden, golvet blir den naturliga delen att börja med. Det första Ni måste göra är att göra i ordning plintar enligt plintritningen från

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

Detta häfte innehåller en del av våra installationskanaler

Detta häfte innehåller en del av våra installationskanaler Kanaler Detta häfte innehåller en del av våra installationskanaler Aluminiumkanaler Plastkanaler Våra produktområden Golv Bord Kabelhantering Uttagsstavar Kanaler Vägg och Tak Grenuttag Moduler Vårdrumspaneler

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Lindholmen Conference Centre

Lindholmen Conference Centre Lindholmen Conference Centre Lindholmen Konferenshall, kapacitet 600 personer i biosittning I priset för Lindholmen Konferenshall ingår projektor, projektorduk, konferensljud och ljus samt tekniker. Projektor

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Produktblad Chauvet WDMXT trådlös DMX-sändare. Produktblad Chauvet Datastream-4

Produktblad Chauvet WDMXT trådlös DMX-sändare. Produktblad Chauvet Datastream-4 Chauvet WDMXT trådlös DMX-sändare Trådlös sändare, DMX-512. Ett universum, c:a 300meter. ST2200850325 Chauvet WDMXT trådlös DMX-sändare 5680 kr inklusive moms Chauvet Datastream-4 Chauvet Datastream-4

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad

Gummifabriken Kv Knekten 16, Värnamo Om-och tillbyggnad Om-och tillbyggnad för Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 331 83 Värnamo Om-och tillbyggnad 1 (12) Innehållsförteckning 1. Översiktlig beskrivning av befintlig byggnad 1.1 Grundläggning 1.2 Stomme

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning www.somatherm.se Sida 1 av 6 Monterings- och bruksanvisning Somatherm handdukstorkar - med värmekabel Endast för behörig fackman Säkerhetsinstruktioner VARNING - För att undvika fara för mycket små barn

Läs mer

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet

Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet Molift Rail System Det flexibla taklyftssystemet www.etac.se Enkelt att installera i alla typer av tak och väggar Traverssystem Traverssystem är den flexibla lösningen. Ett traverssystem är en rumstäckande

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Monteringsvägledning

Monteringsvägledning Monteringsvägledning Sida 1 Hej! Vi vill gärna börja med att tacka dig för att du valt oss på Danska Trappor AB för att ta fram din nya trappa. Nu när det är dags att montera trappan är det viktigt att

Läs mer

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket

Indivo. lyftenheter för det bekväma köket Indivo lyftenheter för det bekväma köket Det flexibla köket Oavsett om köket är nytt eller om man har haft glädje av det i många år krävs det få förändringar för att göra det flexibelt och tillgängligt

Läs mer

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50

Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 Import: www.ghevent.se 0176-20 61 50 TECHNI STAGE den lätta, robusta och flexibla scenen. Begreppet att utföra snabba och säkra montage, är TECHNI STAGE den perfekta lösningen där du skapar alla dina teatrala

Läs mer

Produktblad ScandlightDMX Splitter 4W. Produktblad LEDJ LED-WD VI-TX Svart

Produktblad ScandlightDMX Splitter 4W. Produktblad LEDJ LED-WD VI-TX Svart ScandlightDMX Splitter 4W En robust 4-kanals DMX-splitt med 4st 3/5-pol XLR-utgångar. Ett måste för dig som är trött på att dra DMX kablar i långa längder fram och tillbaka. DMX Ingång: 1st (3 och 5-pol)

Läs mer

Coolpart Kyl-Frysrum. tel

Coolpart Kyl-Frysrum.  tel Coolpart Kyl-Frysrum 155 Kyl- och frysrum beskrivning Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt färdiga uttag

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll

UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll UV Combilux Renad luft med uv-ljus/ozon och inbyggd luftkontroll Reducering av störande lukter, renare kanaler, ökad brandsäkerhet och minskad energiförbrukning samt ett styrsystem som har full kontroll

Läs mer

Protect. Monzon. Monteringsanvisning

Protect. Monzon. Monteringsanvisning Protect Monzon Monteringsanvisning Monzon Protect Monteringsanvisning Protect bland det senaste inom övertäckning Ett Protect är enkelt att arbeta med och kan användas om och om igen. Det är konstruerat

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas

Halogeninfra ELIR. Halogeninfra ELIR. För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas Halogeninfra ELIR För utomhusmiljöer där stor flexibilitet önskas 3 1 modell 1200 W Elvärme Användningsområden ELIR:s intensiva värmeavgivning gör den lämplig för alla utomhusmiljöer och för tuff industrimiljö.

Läs mer

Montera Basic Vindskydd 12m2-24m2-36m2 eller större.

Montera Basic Vindskydd 12m2-24m2-36m2 eller större. Montera Basic Vindskydd 12m2-24m2-36m2 eller större. Vindskydd Basic har impregnerad stomme samt täckväggar. Vindskyddet kräver därför mycket ringa underhåll. Placera Vindskyddet i en riktning som normalt

Läs mer

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt. SVENSK BANO GRÄNSDRAGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2-6 Tvättställ med höjdjustering och hygienkåpa Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Sid 7-10 Toalettmodul/ cistern Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Läs mer

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500

Coolpart Kyl-Frysrum. www.coolpart.se info@coolpart.se tel 08-554 40500 Kyl- och frysrum Coolpart Kyl-Frysrum Kyl- och frysrum beskrivning Kyl- och frysrummen levereras i prefabricerade sektioner av golv, väggar och tak. Levereras rummet/rummen med maskin så finns det normalt

Läs mer

Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst (Innehåller Riksteaterns färgindelning)

Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst (Innehåller Riksteaterns färgindelning) Riksteaterns råd och riktlinjer vid projektering av lokaler för scenkonst (Innehåller Riksteaterns färgindelning) Version 17.3.1 Mars 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Generella råd vid projektering

Läs mer

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation.

finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. finns med LED Telesto Belysning för vägg, tak och pendling med förenklad installation. Flex Ljus över allt. Visst är det snyggt med diskret, enhetlig belysning på kontoret, för både allmänljus och riktad

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer

aurelia aniara Användarmanual

aurelia aniara Användarmanual aurelia aniara Användarmanual Installation på ett stativ och väggfästen På baksidan av Aniara finns en 1/4 "tums gänga för tak eller väggfäste. Högtalaren måste monteras på väggfästet enligt tillverkarens

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data

Lintelfer. Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg. En ny serie ett nytt koncept. EUROBLOC VS Den kompakta generationen. Karaktäristiska data Lintelfer EUROBLOC VS 630-80000 kg Den ledande franska lyftdonstillverkaren Verlinde har centraliserat hela sin tillverkning av lin-, kätting- och bandtelfrar till fabriken i Vernouillet. Alla Verlindes

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM N3S Systemet består av KK-skåp, skarvstativ (ej skarvbox på vägg), skarvmodul, kk-boxar och en komplett lösning för hantering av kablage

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings

EFG HideTech & EFG HideTech AVM. Furniture for meetings & EFG HideTech AVM Furniture for meetings Familjen EFG HideTech. EFG HideTech är bord utvecklade för den framtid där en allt större del av arbetet sker i form av möten. Möten där du står eller sitter.

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING MO036A N-HNS (Husnodskåp) N-HNS (HUSNODSKÅP) Innehållsförteckning Produktbeskrivning Tekniska data ODF Skarvmodul Kablagehantering Kabel/tub/fiberhantering Övrigt Installation Prep.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up

Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up Flexibla installationer Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up Uttagsstavar, uttagsstubbar, bordsmoduler och Pop Up för moderna och flexibla miljöer 2 Kontorsinstallation Kontoren tenderar

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN 1(9) MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Användarmanual Manöversystem för AV-utrustning, Aula 2370 Innehåll Sida Inledning 2 Startmeny och Huvudmeny 2 Uppspelning av DVD-skivor 3 Uppspelning av videoband

Läs mer

Uppmaning till alla Folkets Hus och Parkmedlemmar:

Uppmaning till alla Folkets Hus och Parkmedlemmar: Uppmaning till alla Folkets Hus och Parkmedlemmar: Registrera era scener på Riksteaterns databas www.scenrum.nu Registrering och uppdatering av uppgifter på scenrum innebär bra marknadsföring av medlemmarnas

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SK

INSTALLATIONSANVISNING SENSE SK 0 SVENSKA INSTALLATIONSANVISNING SENSE SK 90050-SVE INNEHÅLL Före installation... Delar... Krav för installation... Verktyg för installation... Planering av installation... Installation... Installation

Läs mer

RAKA TRAPPOR på kort tid

RAKA TRAPPOR på kort tid RAKA TRAPPOR på kort tid Ställbar trappa med 5 dagars leveranstid. Måttanpassad trappa med 10 dagars leveranstid. 5-DAGARSTRAPPA UTAN PLAN Ställbar trappa för olika lutningar med automatiskt inställda

Läs mer

Original instructions. Comfortinfra CIR DE NL FI RU... 20

Original instructions. Comfortinfra CIR DE NL FI RU... 20 Original instructions Comfortinfra CIR SE... 6 O... 8 GB... 10 FR... 12 DE... 14 FI... 16 L... 18 RU... 20 CIR A B 137 94 44 Type Power [W] 230V~ 400V2~ A [mm] B* 1 [mm] B (min) [mm] CIR105 500 CIR10521-710

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare

NOVIPRO BYGG-EL FöR PROFEssIONELLa användare NOVIPRO BYGG-EL För professionella användare Gummikabel Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För

Läs mer

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Pikobutton 30 mm Picobutton 50 mm Pikobutton 30 Röd ISOkod 240918 / Art.nr 451000 PikoButton 30 är den rejäla manöverkontakten med en snygg design. Den är

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +10-10 mm (per parti) Tolerans höjd: +7-7 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan

Läs mer

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04

Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning Typkontrollintyg Nr. 14 46 04 Utgåva 201406 Monteringsanvisning Assco Quadro Ramställning 2:15 Allmänt Assco Quadro 70-Alu/70/100 Ramställning är en prefabricerad

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER GENERELLA MONTAGE- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR RÖKLUCKOR OCH TAKLJUSKUPOLER 1. LAGRING AV KUPOLER PÅ ARBETSPLATSEN Till takljuskupolerna och rökluckor med ljuskupoler levereras kupolerna i separat

Läs mer

Saab Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Ledningsnät för navigationsutrustning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Installationsanvisning för ELKO SOUND

Installationsanvisning för ELKO SOUND Installationsanvisning för ELKO SOUND ELKO Sound ljudsystem installationsanvisning gäller för både ELKO Sound Streamer och ELKO Sound Player 2. ELKO SOUND PLAYER 2 ELKO SOUND STREAMER 1 Rev. 1.0 2014-12-05

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration

Installation av digitala enheter. Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration Installation av digitala enheter Wallpad Läsare Digital fastighetsbox Integration DinBox 2015 02 03 Åtaganden vid beställning av digitala produkter Boenderegistret I och med beställning av någon av DinBox

Läs mer