hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK 2014-03-31 Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik"

Transkript

1 teaterkonsult hasselblad Bilaga 13 Scenteknik KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX teaterkonsult Reimersholmsgatan 75 Telefon hasselblad Stockholm Sweden

2 Innehållsförteckning AUDITORIET BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över scenen för lingångar Balkar över främre salongen Balkar över salongen för lingångar Gallerdurk över scenen Ridåbana huvudridå Ridåbana mellanridå Traverser proscenieskärmar Salongsbrygga Teknikbalkong Salongsbalkong VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR AUDITORIET Belysning Salongsbelysning Logebelysning Kraft Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET PROSCENIEUTRUSTNING SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING KABELTRUMMOR SCENTEXTILIER STÖRRE FILMDUK SCENTEKNIK DIV UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET DIMMERUTRUSTNING LJUSBORD DMX SPLITTER TRÅDLÖS DMX UTTAGSLISTER UTTAG PÅ FRONTREFLEKTOR STRÅLKASTARE LIVESALEN BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över salen Infästning för ridåbana VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR I LIVESALEN Belysningsstyrning Salsbelysning Logebelysning Kraft D Hasselblad /21

3 5.3.5 Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN SCEN KONTROLLPLATS PUBLIKGRADÄNG SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING TROSS UTRUSTNING UPPHÄNGNINGSUTRUSTNING RUMSINTÄCKNINGSTEXTILIER SCENTEXTILIER UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN DIMMERUTRUSTNING KORSKOPPLING LJUSBORD DMX SPLITTER STRÅLKASTARE I denna systemhandling beskrivs scenteknik och scenbelysning till Gummifabrikens Auditorium och Livesal. 2 AUDITORIET 2.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Auditoriet infästningsgods så som balkar, bryggor, fasta rör och pendlar. I el-entreprenaden förläggs kraft och delar av signalkablage. D Hasselblad /21

4 2.1.1 Balkar över scenen för lingångar För montaget av lingångar drivna med telfermotorer kompletteras över scenen med balkar i scenen längdriktning enligt K-handlingar. Balkarna dimensioneras för ca 25 st lingångar med telferferdrift för 300 Kg/st. Beräkningar görs enligt Svenska standarden för Scenmaskinerier och lyftteknik för scen och studio SIS utgåva 2 och där relaterade standarder. Utöver lingångar ska taket vara dimensionerat för tillfällig hissutrustning med telfrar för 1000Kg last i sex punkter. Anläggningen ska besiktigas av ackrediterat besiktningsinstitut. Den totala lasten för scentekniska kompletteringar uppskattas till Kg (75Kg/m 2 ) Balkar över främre salongen För montage av en rörlig prosceniereflektor och högtalarhissar över salongens främre del balkar enligt K-handlingar för lyftutrustningen. Den rörliga prosceniereflektorn kompletteras med strålkastare. Högtalarhissarna ska förutom permanenta högtalare även kunna kompletteras med tillfälliga högtalare. Lyftutrustningen för reflektorn dimensioneras för två gånger 1000Kg last och högtalarhissarna för 1000Kg last/st Balkar över salongen för lingångar Över salongen finns en fast installerad belysningsbrygga. Bryggan kompletteras med ett rå för tillfällig utrustning och som transportör av utrustning till Plan I taket finns balkar för infästning av en lingång för 300Kg Gallerdurk över scenen Över scenen monteras en gallerdurk med sex slitsar för linorna till rårna. Mitt över scenen görs en öppning för att kunna hissa ramspända filmdukar eller i framtiden LED-skärmar. Gallerdurken dimensioneras för en minsta last av 350Kg/m2. Över scenen närmast salongen tillkommer lasten från och infästning av ridå och rörliga proscenieskärmar. D Hasselblad /21

5 2.1.5 Ridåbana huvudridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana för en huvudridå Ridåbana mellanridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana som en mellanridå vid konferenser Traverser proscenieskärmar I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken för traversbanor till rörliga proscenieskärmar vilka även kan fungera som akustiska element. Vikten på varje av de fyra elementen uppskattas till ca 800Kg Salongsbrygga Salongsbryggan integreras i utformningen av salongens tak vilket ger 45 graders vinkel mot scenen för strålkastare. Salongsbryggan utformas så att den med flyttbara 50mm rör medger upphängning av strålkastare och rörliga armaturer på räcket mot scenen Teknikbalkong Teknikbalkongen i salongen utformas så att det på ovankanten av barriären går att placera strålkastare, följestrålkastare, kameror och annan utrustning. På undersidan av balkongen monteras ett rör på sidan mot salongen för att även här kunna placera strålkastare med en flackare vinkel mot scenen Salongsbalkong Salongsbalkongen (publikbalkongen) utformas så att den på utsidan mitt framför scenen har möjlighet att fästa projektorer, monitorer eller enstaka strålkastare. D Hasselblad /21

6 2.2 Värmelaster I auditoriet kommer framför allt strålkastare placerade på salongsbryggan och över scenen vara det som tillför extra värmelast. För en större teateruppsättning med dagens armaturteknik ca 30kW avgiven värme. Normalt fördelat som 20kW över scenen och 10kW i salongen. I nisch för dimmrar på scenvind kommer ca 2-3 kw avges varierande med användningen av belysningen. I projektorrum bakom teknikplatsen ca 3-5 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 2.3 EL kompletteringar Auditoriet I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning, allmänbelysning över scenen, belysning över scenens gallerdurk och allmänbelysning på bryggor/teknikbalkong över salongen. I el-entreprenaden ingår även förläggning av 144 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar, i bakkant av scenen plan 1700, till anslutnings eller uttagställen. Även kraft matning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av elentreprenaden. (Alla vänster respektive höger i systemhandling är sett från salong mot scenen.) Belysning Det skall finnas belysning på scenen för normalt städ och underhållsarbete. All salongbelysning och allmänbelysning skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid manöverplatser vid scensida vänster, höger, teknikplats/kontrollrum och sceningången. Alla synliga installationer som ledningsnät, uttag med kanalisation skall på scenen och de synliga i salongstaket vara svarta. D Hasselblad /21

7 2.3.2 Salongsbelysning Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av elentreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras. Alla installerade dimmrar i salongsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För auditoriet beräknas total för evenemangsteknik 250A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för två permanenta dimmerskåp, vart och ett avsäkrat med 125A. För gästande teknik fyra stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning på scenen. Uttagen monteras två i bakkant till höger av scenen och ett på varje sida i framkant av scenen. På varje ställe skall även finnas två 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. På gallerdurken över scenen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) På salongsbryggan ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) På teknikbalkongen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) D Hasselblad /21

8 Till lyftutrustningens reglerskåp på gallerdurken över scenen högra sida dras matning fram med 63A trefas i plint. (Beroende på leverantör av scentekniken kan en avsäkring med 125A eventuellt bli aktuell.) Scenbelysning Inom EL-entreprenaden installeras 144 grupperna för scenbelysning vilka avslutas i plint vid dimmerstativens position. Anslutningen i dimmerstativen från plinten är del av UE-scenbelysning. Dimmerutrustningen samlas i två skåp på plan 6 i bakkant av scenen. 12st ytterligare grupper med uttag till salongsbryggan från apparatintag, placerade på scenens bakre högra hörn vid 63A uttagen, för gästande utrustning till strålkastare på salongsrå/brygga. Kablarna förläggs från dimmerstativet till salongsbryggan och runt scenen där de avslutas med dubbla schukouttag. Över scenen och avslutas kablarna i plintar för matning till kabelvindor ner till uttag på rårören. Kabelvindor och uttag på rårör är en del av UE-scenteknik. Anslutningen är en del av UEscenbelysning. 12st till salongsbrygga 24st uttag runt scenen. 6st på teknikbryggan i salongen. 12st under teknikbryggan i salongen. 90st i åtta plintar över scenen, salongens framkant, och salongen Varje grupp skall ha en egen 3x2,5mm2 kabel vilken avslutas i apparatintag Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. D Hasselblad /21

9 Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www till Auditoriet.. Övriga CAT6/Ethernetuttag specificeras av Ljud AV separat. Nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 6st boxar över scenen plan 1700 med 1*2st till i varje. 1*2st till salongsbryggan över salongen plan *2st till teknikbalkongen plan *2st under teknikbalkongen höger sida plan *2st under teknikbalkongen vänster sida plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida vänster bak plan *2st till scensida höger fram plan *2st till scensida höger bak *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet vid dimmrar plan Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

10 Totalt installeras ca 40 uttag för scenteknik och scenbelysning. För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikbalkongen plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida höger fram plan *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Totalt installeras ca 16 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall även finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida, mixplats och kontrollrum. 3 UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 3.1 Proscenieutrustning Prosceniet görs omställbart med en hissbar frontreflektor och två dubbla proscenieskärmar vilka kan ställas i olika positioner efter behov. Skärmarna ska bilda den främre delen av en orkestersnäcka för konserter och proscenietorn för teaterbruk. Vid konsertbruk ska skärmarna akustiskt dölja ridån. D Hasselblad /21

11 Framför scenen häns på två lingångar en hissbar frontreflektor med en utbredning enligt akustiker. På frontreflektorn ska de gå att montera frontal belysning på lingången närmast scenen. Lingången utformas med dubbla rår med ett avstånd mellan rören anpassat för rörliga strålkastare. 3.2 Scenteknik lyftutrustning Det monteras 25 stycken 300Kg lingångar över scenen och en lingång vid salongsbryggan över salongen. För hissning av en reflektor över främre delen av salongen monteras 2 stycken Kg lingångar. Lingångarna över scenen görs med dubbla rår och instickspipor så att man kan nå ut till scenväggen för maximalt utnyttjande av scenytan. På båda sidor om scenöppningen för upphängning av högtalare monteras 1000Kg telfrar. Hissarna dimensioneras för Gummifabrikens normala högtalare, men skall även kunna användas för större tillfälliga högtalare till gästande produktioner. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra lingångar med en hastighet på ca tio meter per minut installeras. Manöverenheten skall vara mobil så att den kan placeras på valfritt ställe på eller bredvid scenen. Lingångar, telfrar och den flexibla delen av prosceniet är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad 3.3 Kabeltrummor För matning till rår monteras på plan st kabeltrummor med 12st grupper i varje och 2st med 9st grupper. Leverans och montering av trummorna är en del av scenteknisk UE medan anslutningen är en del av UE-scenbelysning. D Hasselblad /21

12 3.4 Scentextilier En huvudridåbana monteras under gallerdurken så att ridån kan öppnas större än den fasta delen av prosceniet. Ridån skall både kunna manövreras för hand och elektriskt. En mellanridåbana monteras under gallerdurken bakom filmduksplaceringen som fond till konferensverksamhet. Ridån skall manövreras elektriskt och magasineras efter vägg. För en fondridå levereas en manuell och flyttbar ridåbana vilken normalt hängs på den bakersta lingången men kan flyttas till valfri lingång på scenen. Till ridåbanorna levereas: 1st Huvudridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Mellanridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Fondridå i svart sammet. 5st Par byxor för intäckning av scenens sidor. 6st Tak för avmaskning av scenvinden och som prosceniekappa. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. Textilier och ridåbanor är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. 3.5 Större filmduk En större rullade filmdukar med mått enligt underlag från AV-konsult levereras och monteras som en del av UE-scenteknik. 3.6 Scenteknik div Scentekniska utrustningen i Gummifabriken kompletteras med 20st så kallade pundare för att fixera uppställd dekor och akustikskärmar. För tillfällig utrustning 10st balkklämmor för aptering som riggpunkter 1000Kg. D Hasselblad /21

13 4 UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET Gummifabriken utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på teknikplatsen längst bak i salen, på scenen eller på tillfällig teknikplats efter behov. Från ljusbordet skall all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. 4.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 144 dimmrar i två stativ installeras. Samtliga dimmrar skall kunna ställas om för fast kraftmatning till armaturer med integrerad dimmer. 4.2 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 4.3 DMX splitter För distribution av DMX-signal på det inom el-entreprenaden installerade CAT6-nätet, levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och/eller nätlösningar med övergångar. 4.4 Trådlös DMX För distribution av DMX-signal till fem rår över scenen och prosceniereflektorn levereras antingen kabeltrummor eller för trådlös DMX nödvändig utrustning. 4.5 Uttagslister Anslutning av kabeltrummor (vilka levereras och monteras som en del av UEscenteknik) är en del av UE-scenbelysning. För montage på rår levereras inom UE-scebelysning 5st uttagslister med 12 st schukouttag och 2st med 9st schukouttag där kabeltrummor avslutas på rårna. D Hasselblad /21

14 4.6 Uttag på frontreflektor Anslutning av kabeltrumma till frontreflektor (vilken levereras och monteras som en del av UE-scenteknik) är en del av UE-scenbelysning. På reflektorn monteras en uttagslist med 12 st schukouttag. 4.7 Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften en uppskattning är följande: 20st Profilstrålkastare 20st Fresnellstrålkastare 30st PAR strålkastare 16st Moving head strålkastare 5 LIVESALEN 5.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Livesalen balkar i ett rutnät i taket Balkar över salen Över salen 6 st primärbalkar med ca 30st sekundärbalkar för upphängning av totalt 4000Kg över salen. Dimensionerande last på varje av primärerna ca 1000Kg Infästning för ridåbana För montage av en ridåbana till en textil runt salen infästningsmöjlighet för konsoler eller pendlar till banan. D Hasselblad /21

15 5.2 Värmelaster I livesalen kommer strålkastare i taket vara det som tillför extra värmelast. Med en större rigg för konserter upp till 10kW avgiven värme. I elnischen bakom scenen ca 1-2kW avgiven värme från scenbelysningsutrustningen. I elnischen bakom scenen ca 1-2 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 5.3 EL kompletteringar i Livesalen I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning/allmänbelysning i salen. I el-entreprenaden ingår förläggning av 96 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar i elnisch bakom scenen. Även kraftmatning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av el-entreprenaden Belysningsstyrning All allmänbelysning i salen skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid sidan av scenen, på scenen och på kontrollplats på motstående vägg mot scenen. Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av el-entreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras Salsbelysning Salsbelysningen ska kunna fungera för både konferens och bankett med olika krav på miljöljus och läsbarhet. Alla installerade dimmrar i salsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder. D Hasselblad /21

16 5.3.3 Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För Livesalen beräknas total för evenemangsteknik 125A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar, ljudutrustning och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett permanenta dimmerskåp i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 63A (ev 80A). Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett styrskåp till telfrar i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 32A (ev 63A). För gästande teknik tre stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning 2st i salen och ett i elnisch vid permanenta dimmrar. Vid varje 63A-uttag skall även finnas ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. I taket över scenen och salen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) I förrummet till Livesalen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Scenbelysning De inom byggentreprenaden installerade 96 grupperna för scenbelysning avslutas i en panel med apparatintag i elnisch bakom scenen. Kabel för anslutningen från dimmerstativen till intag är del av UE-scenbelysning. Kablarna förläggs från nischen till salongstaket samt på väggar vid scenen och salen där de avslutas med dubbla schukouttag i luckor. Till förrumet dras ut grupper för evenemangsbelysning i lokalen. D Hasselblad /21

17 60st till salstaket 30st uttag på väggar i salen. 6st uttag i taket av förrummet utanför Livesalen Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www i Livesalen. CAT-nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 7*2st uttag i salens tak. 2*2st till scensida vänster 2*2st till salens vid vägg för kontrollplats motstående scenen Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet för dimmrar elnisch bakom scenen. Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Totalt installeras ca 25 uttag för scenteknik och scenbelysning. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

18 För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikplats salen. 1*2st till scensida vänster 1*2st till dimmrar vid stativ elnisch Totalt installeras ca 6 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar i taket ansvarar UE-scenteknik för. Övrig kanalisation fram till taket ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida och till kontrollplats. 6 UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 6.1 Scen I Livesalen monteras en podiescen med olika höjd upp till 1000mm. Scenen ska kunna byggas i olika storlekar upp till 10 x 6 meter. Till scenen hör sidoräcken för scenhöjder över 400mm, och en entrétrappa vilken kan modifieras för olika höjd på scenen. Till trappan även handledare. För inklädnad av scenen vid 1000mm höjd skall det finnas en textil intäckning mellan scen och golv på tre sidor. D Hasselblad /21

19 6.2 Kontrollplats I Livesalen levereras ett podie för kontrollplats med olika höjd upp till 1000mm. Kontrollplatspodiet placeras normalt på motstående vägg mot scenen. Podiet ska kunna byggas i olika storlekar upp till 3 x 6 meter. Till podiet hör räcken för höjder över 400mm, och en trappa vilken kan modifieras för olika höjd på podiet. 6.3 Publikgradäng I Livesalen skall finnas möjlighet att montera podier för lösa stolar som en publikgradäng för 200 personer utan uppbyggd scen. Podiers storlek anpassas till stolarna för salen. Till gradänger hör sidoräcken för höjder över 400mm, och trappsteg vilka kan nyttjas för olika höjder på gradängen. För inklädnad av sidorna skall det finnas en textil intäckning. 6.4 Scenteknik lyftutrustning För upphängning av högtalare 4 st telfrar med 500Kg lyftkapasitet. Telfrarna ska gå att placera i valfri position över salen. För upphissning av trossar till mer tillfällig belysningsutrustning 8st 500Kg telfrar vilka ska gå att placera i valfri position över salen. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra telfrar installeras. Manöverenheten skall ha en så lång kabel så att den för säker körning kan användas på valfritt ställe i salen. Telfrar med infästningsgods och manöver är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. D Hasselblad /21

20 6.5 Tross utrustning För upphängning av scentextilier kompletterande belysning m.m. i Livesalen aluminiumfackverk (tross). Till salen en fyrkant ca 8 x 5 meter och en rak del för ett salongsrå. Totalt ca 50 meter tross med fyra hörn. 6.6 Upphängningsutrustning För montage av scentextilier, belysning m.m. i Livesalen diverse kompletterande korta rör infästningsgods för rör etc. 10st Korta rör till byxor. 12st Korta rör belysning 4st Balkar för punkter mellan sekundärer. 6.7 Rumsintäckningstextilier En ridåbana monteras efter vägg runt salen. Banan görs kontinuerlig så att all textil kan magasineras bakom scenen. I textilen görs uttag för utrymningsdörrar så att dessa passas in när textilen dras runt rummet. 6.8 Scentextilier För inramning av en scen på golvet levereras scentextilier som 5st par byxor. Textilen ska även kunna användas för att minska ner rummet och skärma av scenentrén bredvid scenen. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. 7 UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN Livesalen utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på manöverplats (motstående vägg mot scenen) på scenen eller på en tillfällig teknikplats i salen efter behov. Från ljusbordet bör all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. D Hasselblad /21

21 7.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 24 dimmrar och 12st switchar installeras. 7.2 Korskoppling I elnisch bakom scenen monteras en korskoppling med 36 utgående grupper som schukouttag från dimmrar och switchar och med 96st apparatintag till uttag i salen som en del av el-entreprenaden. 7.3 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 7.4 DMX splitter För distribution av DMX-signal på CAT6-nät (installerat inom elentreprenaden) levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och övergångar mellan XLR och RJ Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften i Livesalen, en uppskattning är följande: 8st Profilstrålkastare 10st Fresnellstrålkastare 20st PAR strålkastare I övrigt ska stråkastare från tidigare scen i kommunen i så stor utsträckning som möjligt återanvändas. D Hasselblad /21

Så här hyr du Umeå kommuns lokaler i Väven

Så här hyr du Umeå kommuns lokaler i Väven Senast uppdaterad augusti 2014 Så här hyr du Umeå kommuns lokaler i Väven Foto: Bruce Mau Design 2 VÄVEN Innehållsförteckning 5 Om Väven 6 Så hyr du en lokal 7 Bokningsvillkor 7 Internet i Väven 8 Vävens

Läs mer

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven

Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Så bokar du Umeå kommuns lokaler i Väven Foto: Bruce Mau Design www.umea.se/kommun 2 VÄVEN Innehållsförteckning 5 Om Väven 6 Så bokar du en lokal 7 Bokningsvillkor 7 Internet i Väven 8 Kommunikation 8

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem

ELKO Link Home. Nätverk för funktionella hem ELKO Link Home Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera. På

Läs mer

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram

NÄTBYGGBESKRIVNING. 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet. Kompletterat med Fiber ända fram NÄTBYGGBESKRIVNING 3 Byggsätt för fiber-till-hemmet Kompletterat med Fiber ända fram Innehållsförteckning Vår erfarenhet ger dig hög kvalitet till låg kostnad... 1 Definitioner nätstruktur... 2 Styrande

Läs mer

Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB Landskrona Energi AB BILAGA A. KRAVSPECIFIKATION FÖR COLO 3 1(10) Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 3 SERVERHALL OCH BYGGNATION - BILAGA A1... 4 4 KRAFTFÖRSÖRJNINGS UPPBYGGNAD

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Åtta veckor i verkligheten

Åtta veckor i verkligheten Lernia Utbildning AB Gymnasiearbete 100 p Åtta veckor i verkligheten Fredrik Appelberg Datum 2014-09-12 Handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 Sida: 2 Resultat 4 2.1 Redovisning av arbetet 4 2.2

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Namnsponsor är Cloetta Fazer AB som också namngivit arenan. Malin Baryard är arenans gudmor.

Namnsponsor är Cloetta Fazer AB som också namngivit arenan. Malin Baryard är arenans gudmor. )DNWDRP&ORHWWD&HQWHU Invigning den 3-5 september 2004. Cloetta Center ägs av Linköpings Sportfastigheter AB. Arenan är ritad av Ulf Bergfjord på Bergfjord & Ivarson i Karlstad. Huvudentreprenör är YIT

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem

ELKO Living System Net. Nätverk för funktionella hem ELKO Living System Net Nätverk för funktionella hem ELKO hela vägen Under 60 år har vi lyssnat och lärt av vad installatörer och montörer tycker om det installationsmateriel vi fått förtroendet att leverera.

Läs mer

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo hemmanät Rekommendationer till fastighetsägare sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord SABO tog hösten 2007 initiativ till ett branschgemensamt projekt kring hemmanät eller lägenhetsnät som vi

Läs mer

SKAPA EN BRA ARBETSMILJÖ MED VÅRA LÖSNINGAR

SKAPA EN BRA ARBETSMILJÖ MED VÅRA LÖSNINGAR SKAPA EN BRA ARBETSMILJÖ MED VÅRA LÖSNINGAR En av de vanligaste orsakerna till arbetsskada på arbetsplatsen är buller antingen direkt skada av hög bullerexponering eller indirekt på grund av att man misstolkar

Läs mer

Villahissar för privata hem

Villahissar för privata hem Villahissar för privata hem Aritco villahissar är ett samspel mellan genomtänkt funktion och smakfull design. Vad är en villahiss? En konventionell hiss har en kabin som rör sig upp och ner. En villahiss

Läs mer

ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01

ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01 ELUTTAG FÖR BIL & CAMPING K 14/01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmänt om våra eluttag...4-5 Koppla ihop rätt produkter... 6 Att välja rätt insats... 7 Program FUTURA... 8 Kapslingar... 10 Plintprofiler...

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar)

Prislista för lokaler och utrustning på Teknologkåren 2015 (med reservation för eventuella fel eller ändringar) Hyreskategorier och prissättning Teknologkåren har fastslagit diverse rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt vilken rabattsats som tillämpas. 1. TLTH centralt och sektioner

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

TILLFÄLLIG EL & BYGGBELYSNING 14/07

TILLFÄLLIG EL & BYGGBELYSNING 14/07 TILLFÄLLIG EL & BYGGBELYSNING H 14/07 GARO koncernen är en privatägd företagsgrupp som utvecklar, tillverkar och marknadsför elektrisk installationsmateriel. Vid moderbolaget, GARO AB i Gnosjö är det 180

Läs mer

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av

... 9 ... 10. portar... 14. Motordrivna. Sida av Projekteringsanvisning Transportsystem (Hissar mm) FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbetingelser...

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning

Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Byggteknik Prisjämförelse av elsystem Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning Price comparison of electrical systems Eubiq, KB-system, Thorsman

Läs mer

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution

Vattenfall Eldistributions installationsregler. Vattenfall Distribution Vattenfall Eldistributions installationsregler Vattenfall Distribution Innehåll Vårt samarbete förenklar för kunden 3 Anslutning till elnätet 4 Anslutningspunkt och placering av mätarskåp 7 Tillfällig

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-02-28 FIBERANSKAFFNING STYRELSENS REKOMMENDATION TILL STÄMMAN 2014-03-25 SAMMANFATTNING Styrelsen rekommenderar att stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla fibernät inom de kostnadsramar som specificeras

Läs mer

Innehåll. 6 ISHOCKEYBANA... 78 6.1 Sarg... 79 6.2 Sargskydd... 79 6.3 Markeringar och mått... 82

Innehåll. 6 ISHOCKEYBANA... 78 6.1 Sarg... 79 6.2 Sargskydd... 79 6.3 Markeringar och mått... 82 Bygga Ishall Innehåll 1 TYPER AV ISHALLAR... 3 1.1 Inledning... 4 1.2 Kravsammanställning Arenaklassificering... 5 1.3 Tak över isbana / Träningshall C... 7 1.4 Träningshall B och A... 8 1.5 Publikhall

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing

Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Trådlös styrning för ökad komfort och energibesparing Tänk dig att strömbrytaren kan fästas där du vill, till exempel på glas, en murad vägg eller en timmervägg. Du behöver inte ta hänsyn till att kablar

Läs mer

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel

LexCom Home. Det mest flexibla hemnätverket med TV, Tele och Data i samma kabel . et mest flexibla hemnätverket med, Tele och ata i samma kabel TEKNISK INFORMTION/PROJEKTERING 2002:03 LEX22660 Ett strukturerat nätverk för privat boende är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för

Läs mer

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning

Handbok i Förproduktion av P. Friberg och H.C. Roupe, Rev. 1. Inledning Inledning I ett samhälle där informationsmängden och hastigheten ökar tycker vi att det är bra med verktyg som kan hjälpa en att strukturera och välja det man själv vill omforma från ytlig kännedom till

Läs mer