hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hasselblad KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK 2014-03-31 Rev XXXX-XX-XX Bilaga 13 Scenteknik"

Transkript

1 teaterkonsult hasselblad Bilaga 13 Scenteknik KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN Systemhandling etapp 2 SCENTEKNIK Rev XXXX-XX-XX teaterkonsult Reimersholmsgatan 75 Telefon hasselblad Stockholm Sweden

2 Innehållsförteckning AUDITORIET BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över scenen för lingångar Balkar över främre salongen Balkar över salongen för lingångar Gallerdurk över scenen Ridåbana huvudridå Ridåbana mellanridå Traverser proscenieskärmar Salongsbrygga Teknikbalkong Salongsbalkong VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR AUDITORIET Belysning Salongsbelysning Logebelysning Kraft Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET PROSCENIEUTRUSTNING SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING KABELTRUMMOR SCENTEXTILIER STÖRRE FILMDUK SCENTEKNIK DIV UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET DIMMERUTRUSTNING LJUSBORD DMX SPLITTER TRÅDLÖS DMX UTTAGSLISTER UTTAG PÅ FRONTREFLEKTOR STRÅLKASTARE LIVESALEN BYGGNADSKOMPLETTERINGAR Balkar över salen Infästning för ridåbana VÄRMELASTER EL KOMPLETTERINGAR I LIVESALEN Belysningsstyrning Salsbelysning Logebelysning Kraft D Hasselblad /21

3 5.3.5 Fördelningscentral Scenbelysning Signalkablage för belysning Kanalisation UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN SCEN KONTROLLPLATS PUBLIKGRADÄNG SCENTEKNIK LYFTUTRUSTNING TROSS UTRUSTNING UPPHÄNGNINGSUTRUSTNING RUMSINTÄCKNINGSTEXTILIER SCENTEXTILIER UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN DIMMERUTRUSTNING KORSKOPPLING LJUSBORD DMX SPLITTER STRÅLKASTARE I denna systemhandling beskrivs scenteknik och scenbelysning till Gummifabrikens Auditorium och Livesal. 2 AUDITORIET 2.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Auditoriet infästningsgods så som balkar, bryggor, fasta rör och pendlar. I el-entreprenaden förläggs kraft och delar av signalkablage. D Hasselblad /21

4 2.1.1 Balkar över scenen för lingångar För montaget av lingångar drivna med telfermotorer kompletteras över scenen med balkar i scenen längdriktning enligt K-handlingar. Balkarna dimensioneras för ca 25 st lingångar med telferferdrift för 300 Kg/st. Beräkningar görs enligt Svenska standarden för Scenmaskinerier och lyftteknik för scen och studio SIS utgåva 2 och där relaterade standarder. Utöver lingångar ska taket vara dimensionerat för tillfällig hissutrustning med telfrar för 1000Kg last i sex punkter. Anläggningen ska besiktigas av ackrediterat besiktningsinstitut. Den totala lasten för scentekniska kompletteringar uppskattas till Kg (75Kg/m 2 ) Balkar över främre salongen För montage av en rörlig prosceniereflektor och högtalarhissar över salongens främre del balkar enligt K-handlingar för lyftutrustningen. Den rörliga prosceniereflektorn kompletteras med strålkastare. Högtalarhissarna ska förutom permanenta högtalare även kunna kompletteras med tillfälliga högtalare. Lyftutrustningen för reflektorn dimensioneras för två gånger 1000Kg last och högtalarhissarna för 1000Kg last/st Balkar över salongen för lingångar Över salongen finns en fast installerad belysningsbrygga. Bryggan kompletteras med ett rå för tillfällig utrustning och som transportör av utrustning till Plan I taket finns balkar för infästning av en lingång för 300Kg Gallerdurk över scenen Över scenen monteras en gallerdurk med sex slitsar för linorna till rårna. Mitt över scenen görs en öppning för att kunna hissa ramspända filmdukar eller i framtiden LED-skärmar. Gallerdurken dimensioneras för en minsta last av 350Kg/m2. Över scenen närmast salongen tillkommer lasten från och infästning av ridå och rörliga proscenieskärmar. D Hasselblad /21

5 2.1.5 Ridåbana huvudridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana för en huvudridå Ridåbana mellanridå I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken till en ridåbana som en mellanridå vid konferenser Traverser proscenieskärmar I byggnadsentreprenaden förbereds för montering av infästningskonsoler under gallerdurken för traversbanor till rörliga proscenieskärmar vilka även kan fungera som akustiska element. Vikten på varje av de fyra elementen uppskattas till ca 800Kg Salongsbrygga Salongsbryggan integreras i utformningen av salongens tak vilket ger 45 graders vinkel mot scenen för strålkastare. Salongsbryggan utformas så att den med flyttbara 50mm rör medger upphängning av strålkastare och rörliga armaturer på räcket mot scenen Teknikbalkong Teknikbalkongen i salongen utformas så att det på ovankanten av barriären går att placera strålkastare, följestrålkastare, kameror och annan utrustning. På undersidan av balkongen monteras ett rör på sidan mot salongen för att även här kunna placera strålkastare med en flackare vinkel mot scenen Salongsbalkong Salongsbalkongen (publikbalkongen) utformas så att den på utsidan mitt framför scenen har möjlighet att fästa projektorer, monitorer eller enstaka strålkastare. D Hasselblad /21

6 2.2 Värmelaster I auditoriet kommer framför allt strålkastare placerade på salongsbryggan och över scenen vara det som tillför extra värmelast. För en större teateruppsättning med dagens armaturteknik ca 30kW avgiven värme. Normalt fördelat som 20kW över scenen och 10kW i salongen. I nisch för dimmrar på scenvind kommer ca 2-3 kw avges varierande med användningen av belysningen. I projektorrum bakom teknikplatsen ca 3-5 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 2.3 EL kompletteringar Auditoriet I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning, allmänbelysning över scenen, belysning över scenens gallerdurk och allmänbelysning på bryggor/teknikbalkong över salongen. I el-entreprenaden ingår även förläggning av 144 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar, i bakkant av scenen plan 1700, till anslutnings eller uttagställen. Även kraft matning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av elentreprenaden. (Alla vänster respektive höger i systemhandling är sett från salong mot scenen.) Belysning Det skall finnas belysning på scenen för normalt städ och underhållsarbete. All salongbelysning och allmänbelysning skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid manöverplatser vid scensida vänster, höger, teknikplats/kontrollrum och sceningången. Alla synliga installationer som ledningsnät, uttag med kanalisation skall på scenen och de synliga i salongstaket vara svarta. D Hasselblad /21

7 2.3.2 Salongsbelysning Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av elentreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras. Alla installerade dimmrar i salongsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För auditoriet beräknas total för evenemangsteknik 250A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för två permanenta dimmerskåp, vart och ett avsäkrat med 125A. För gästande teknik fyra stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning på scenen. Uttagen monteras två i bakkant till höger av scenen och ett på varje sida i framkant av scenen. På varje ställe skall även finnas två 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. På gallerdurken över scenen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) På salongsbryggan ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) På teknikbalkongen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) D Hasselblad /21

8 Till lyftutrustningens reglerskåp på gallerdurken över scenen högra sida dras matning fram med 63A trefas i plint. (Beroende på leverantör av scentekniken kan en avsäkring med 125A eventuellt bli aktuell.) Scenbelysning Inom EL-entreprenaden installeras 144 grupperna för scenbelysning vilka avslutas i plint vid dimmerstativens position. Anslutningen i dimmerstativen från plinten är del av UE-scenbelysning. Dimmerutrustningen samlas i två skåp på plan 6 i bakkant av scenen. 12st ytterligare grupper med uttag till salongsbryggan från apparatintag, placerade på scenens bakre högra hörn vid 63A uttagen, för gästande utrustning till strålkastare på salongsrå/brygga. Kablarna förläggs från dimmerstativet till salongsbryggan och runt scenen där de avslutas med dubbla schukouttag. Över scenen och avslutas kablarna i plintar för matning till kabelvindor ner till uttag på rårören. Kabelvindor och uttag på rårör är en del av UE-scenteknik. Anslutningen är en del av UEscenbelysning. 12st till salongsbrygga 24st uttag runt scenen. 6st på teknikbryggan i salongen. 12st under teknikbryggan i salongen. 90st i åtta plintar över scenen, salongens framkant, och salongen Varje grupp skall ha en egen 3x2,5mm2 kabel vilken avslutas i apparatintag Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. D Hasselblad /21

9 Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www till Auditoriet.. Övriga CAT6/Ethernetuttag specificeras av Ljud AV separat. Nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 6st boxar över scenen plan 1700 med 1*2st till i varje. 1*2st till salongsbryggan över salongen plan *2st till teknikbalkongen plan *2st under teknikbalkongen höger sida plan *2st under teknikbalkongen vänster sida plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida vänster bak plan *2st till scensida höger fram plan *2st till scensida höger bak *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet vid dimmrar plan Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

10 Totalt installeras ca 40 uttag för scenteknik och scenbelysning. För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikbalkongen plan *2st till teknikplats salong plan *2st till tillfällig teknikplats i salongen plan *2st till scensida vänster fram plan *2st till scensida höger fram plan *2st till dimmrar vid stativ plan 1700 Totalt installeras ca 16 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall även finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida, mixplats och kontrollrum. 3 UTRUSTNING SCENTEKNIK AUDITORIET Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 3.1 Proscenieutrustning Prosceniet görs omställbart med en hissbar frontreflektor och två dubbla proscenieskärmar vilka kan ställas i olika positioner efter behov. Skärmarna ska bilda den främre delen av en orkestersnäcka för konserter och proscenietorn för teaterbruk. Vid konsertbruk ska skärmarna akustiskt dölja ridån. D Hasselblad /21

11 Framför scenen häns på två lingångar en hissbar frontreflektor med en utbredning enligt akustiker. På frontreflektorn ska de gå att montera frontal belysning på lingången närmast scenen. Lingången utformas med dubbla rår med ett avstånd mellan rören anpassat för rörliga strålkastare. 3.2 Scenteknik lyftutrustning Det monteras 25 stycken 300Kg lingångar över scenen och en lingång vid salongsbryggan över salongen. För hissning av en reflektor över främre delen av salongen monteras 2 stycken Kg lingångar. Lingångarna över scenen görs med dubbla rår och instickspipor så att man kan nå ut till scenväggen för maximalt utnyttjande av scenytan. På båda sidor om scenöppningen för upphängning av högtalare monteras 1000Kg telfrar. Hissarna dimensioneras för Gummifabrikens normala högtalare, men skall även kunna användas för större tillfälliga högtalare till gästande produktioner. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra lingångar med en hastighet på ca tio meter per minut installeras. Manöverenheten skall vara mobil så att den kan placeras på valfritt ställe på eller bredvid scenen. Lingångar, telfrar och den flexibla delen av prosceniet är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad 3.3 Kabeltrummor För matning till rår monteras på plan st kabeltrummor med 12st grupper i varje och 2st med 9st grupper. Leverans och montering av trummorna är en del av scenteknisk UE medan anslutningen är en del av UE-scenbelysning. D Hasselblad /21

12 3.4 Scentextilier En huvudridåbana monteras under gallerdurken så att ridån kan öppnas större än den fasta delen av prosceniet. Ridån skall både kunna manövreras för hand och elektriskt. En mellanridåbana monteras under gallerdurken bakom filmduksplaceringen som fond till konferensverksamhet. Ridån skall manövreras elektriskt och magasineras efter vägg. För en fondridå levereas en manuell och flyttbar ridåbana vilken normalt hängs på den bakersta lingången men kan flyttas till valfri lingång på scenen. Till ridåbanorna levereas: 1st Huvudridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Mellanridå i färg och material enligt arkitekt. 1st Fondridå i svart sammet. 5st Par byxor för intäckning av scenens sidor. 6st Tak för avmaskning av scenvinden och som prosceniekappa. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. Textilier och ridåbanor är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. 3.5 Större filmduk En större rullade filmdukar med mått enligt underlag från AV-konsult levereras och monteras som en del av UE-scenteknik. 3.6 Scenteknik div Scentekniska utrustningen i Gummifabriken kompletteras med 20st så kallade pundare för att fixera uppställd dekor och akustikskärmar. För tillfällig utrustning 10st balkklämmor för aptering som riggpunkter 1000Kg. D Hasselblad /21

13 4 UTRUSTNING SCENBELYSNING AUDITORIET Gummifabriken utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på teknikplatsen längst bak i salen, på scenen eller på tillfällig teknikplats efter behov. Från ljusbordet skall all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. 4.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 144 dimmrar i två stativ installeras. Samtliga dimmrar skall kunna ställas om för fast kraftmatning till armaturer med integrerad dimmer. 4.2 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 4.3 DMX splitter För distribution av DMX-signal på det inom el-entreprenaden installerade CAT6-nätet, levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och/eller nätlösningar med övergångar. 4.4 Trådlös DMX För distribution av DMX-signal till fem rår över scenen och prosceniereflektorn levereras antingen kabeltrummor eller för trådlös DMX nödvändig utrustning. 4.5 Uttagslister Anslutning av kabeltrummor (vilka levereras och monteras som en del av UEscenteknik) är en del av UE-scenbelysning. För montage på rår levereras inom UE-scebelysning 5st uttagslister med 12 st schukouttag och 2st med 9st schukouttag där kabeltrummor avslutas på rårna. D Hasselblad /21

14 4.6 Uttag på frontreflektor Anslutning av kabeltrumma till frontreflektor (vilken levereras och monteras som en del av UE-scenteknik) är en del av UE-scenbelysning. På reflektorn monteras en uttagslist med 12 st schukouttag. 4.7 Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften en uppskattning är följande: 20st Profilstrålkastare 20st Fresnellstrålkastare 30st PAR strålkastare 16st Moving head strålkastare 5 LIVESALEN 5.1 Byggnadskompletteringar I byggentreprenaden infogas i Livesalen balkar i ett rutnät i taket Balkar över salen Över salen 6 st primärbalkar med ca 30st sekundärbalkar för upphängning av totalt 4000Kg över salen. Dimensionerande last på varje av primärerna ca 1000Kg Infästning för ridåbana För montage av en ridåbana till en textil runt salen infästningsmöjlighet för konsoler eller pendlar till banan. D Hasselblad /21

15 5.2 Värmelaster I livesalen kommer strålkastare i taket vara det som tillför extra värmelast. Med en större rigg för konserter upp till 10kW avgiven värme. I elnischen bakom scenen ca 1-2kW avgiven värme från scenbelysningsutrustningen. I elnischen bakom scenen ca 1-2 kw avgiven värme beroende på projektering av AV-utrustning. Se vidare underlag från AV-konsult. 5.3 EL kompletteringar i Livesalen I el-entreprenaden monteras en reglerbar salongsbelysning/allmänbelysning i salen. I el-entreprenaden ingår förläggning av 96 grupper 3x2,5mm 2 för strålkastare från plats för dimmrar i elnisch bakom scenen. Även kraftmatning, samt installation av ett CAT6 ledningsnät för styrning av belysningsutrustning i lokalen är en del av el-entreprenaden Belysningsstyrning All allmänbelysning i salen skall vara möjlig att reglera från ett centralt styrsystem med paneler vid sidan av scenen, på scenen och på kontrollplats på motstående vägg mot scenen. Salongsbelysningen skall kunna styras i olika scenarier och händelser. Belysningen styrs med tablåer eller touchpaneler som en del av el-entreprenaden. Styrningen skall enkelt gå att förändra så att scenarier kan läggas till och justeras Salsbelysning Salsbelysningen ska kunna fungera för både konferens och bankett med olika krav på miljöljus och läsbarhet. Alla installerade dimmrar i salsbelysning skall för att inte störa hörslingor ha en stigtid hos dimmern på minst 250 microsekunder. D Hasselblad /21

16 5.3.3 Logebelysning Logerna inreds med spegel och smink/spegelbelysning Kraft För Livesalen beräknas total för evenemangsteknik 125A (trefas) vilken nyttjas i olika uttagsmöjligheter Fördelningscentral I el-entreprenaden monteras en fördelningscentral till dimmrar, ljudutrustning och lyftutrustning. Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett permanenta dimmerskåp i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 63A (ev 80A). Fördelningscentralen skall ha anslutning för ett styrskåp till telfrar i elnischen bakom scenen, avsäkrat med 32A (ev 63A). För gästande teknik tre stycken 3NJ63A IEC (CEE) uttag för tillfällig utrustning 2st i salen och ett i elnisch vid permanenta dimmrar. Vid varje 63A-uttag skall även finnas ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Dessa kan eventuellt avsäkras lokalt vid uttagen på samma sätt som på en byggcentral. I taket över scenen och salen ett 3NJ32A IEC (CEE) och två 3NJ16A IEC (CEE) I förrummet till Livesalen ett 3NJ32A IEC (CEE) och ett 3NJ16A IEC (CEE) Scenbelysning De inom byggentreprenaden installerade 96 grupperna för scenbelysning avslutas i en panel med apparatintag i elnisch bakom scenen. Kabel för anslutningen från dimmerstativen till intag är del av UE-scenbelysning. Kablarna förläggs från nischen till salongstaket samt på väggar vid scenen och salen där de avslutas med dubbla schukouttag i luckor. Till förrumet dras ut grupper för evenemangsbelysning i lokalen. D Hasselblad /21

17 60st till salstaket 30st uttag på väggar i salen. 6st uttag i taket av förrummet utanför Livesalen Signalkablage för belysning Ett signalnät med CAT-6 till scenteknik och scenbelysningen förläggs inom elentreprenaden. Det förläggs på kabelstegar och i tomrör vilka är separerade från kraftmatning (vid parallellförläggning med ca 40cm). Korsning kan förekomma. Ytterligare CAT-6 till Ljud/AV förläggs till i vissa fall samma uttagställen, men dessa avslutas i stativ för Ljud/AV. Det skall också förläggas ett Ethernet för distribution av www i Livesalen. CAT-nätet förläggs som ett CAT-6 nät med skärm och avslutas i ett stativ vid dimmrar. Varje kabel avslutas med RJ-45 kontakter i lister i stativet. På uttagsställen avslutas även med RJ-45. UE-scenbelysning monterar nödvändiga övergångar till XLR 5-pol för t.ex. DMX. Följande uttagställen skall finnas för signalnätet (CAT6): 7*2st uttag i salens tak. 2*2st till scensida vänster 2*2st till salens vid vägg för kontrollplats motstående scenen Samtliga avslutas med RJ-45 i stativet för dimmrar elnisch bakom scenen. Kabellängden vid förläggningen får ej överstiga 70 meter mellan uttagen och stativet. Totalt installeras ca 25 uttag för scenteknik och scenbelysning. Som en del av underentreprenad scenbelysning monteras tillkommande utrustning i stativet för distribution av DMX-signal, data switchar etc. D Hasselblad /21

18 För åtkomst till datanät med ethernet/internet ska det dessutom finnas datauttag med RJ-45 på följande ställen: 1*2st till teknikplats salen. 1*2st till scensida vänster 1*2st till dimmrar vid stativ elnisch Totalt installeras ca 6 datauttag för scenteknik och scenbelysning Kanalisation Kanalisation till telfrar i taket ansvarar UE-scenteknik för. Övrig kanalisation fram till taket ingår i El-entreprenaden. Från styrskåp och dimmrars position skall finnas kanalisation till manöverpaneler på scenens högra och vänstra sida och till kontrollplats. 6 UTRUSTNING SCENTEKNIK LIVESALEN Övergripande beskrivning på den utrustning vilken kommer monteras som separata utrustningsentreprenader. 6.1 Scen I Livesalen monteras en podiescen med olika höjd upp till 1000mm. Scenen ska kunna byggas i olika storlekar upp till 10 x 6 meter. Till scenen hör sidoräcken för scenhöjder över 400mm, och en entrétrappa vilken kan modifieras för olika höjd på scenen. Till trappan även handledare. För inklädnad av scenen vid 1000mm höjd skall det finnas en textil intäckning mellan scen och golv på tre sidor. D Hasselblad /21

19 6.2 Kontrollplats I Livesalen levereras ett podie för kontrollplats med olika höjd upp till 1000mm. Kontrollplatspodiet placeras normalt på motstående vägg mot scenen. Podiet ska kunna byggas i olika storlekar upp till 3 x 6 meter. Till podiet hör räcken för höjder över 400mm, och en trappa vilken kan modifieras för olika höjd på podiet. 6.3 Publikgradäng I Livesalen skall finnas möjlighet att montera podier för lösa stolar som en publikgradäng för 200 personer utan uppbyggd scen. Podiers storlek anpassas till stolarna för salen. Till gradänger hör sidoräcken för höjder över 400mm, och trappsteg vilka kan nyttjas för olika höjder på gradängen. För inklädnad av sidorna skall det finnas en textil intäckning. 6.4 Scenteknik lyftutrustning För upphängning av högtalare 4 st telfrar med 500Kg lyftkapasitet. Telfrarna ska gå att placera i valfri position över salen. För upphissning av trossar till mer tillfällig belysningsutrustning 8st 500Kg telfrar vilka ska gå att placera i valfri position över salen. Ett styrsystem med möjlighet till samtidig körning av minst fyra telfrar installeras. Manöverenheten skall ha en så lång kabel så att den för säker körning kan användas på valfritt ställe i salen. Telfrar med infästningsgods och manöver är en del av en scenteknisk utrustningsentreprenad. D Hasselblad /21

20 6.5 Tross utrustning För upphängning av scentextilier kompletterande belysning m.m. i Livesalen aluminiumfackverk (tross). Till salen en fyrkant ca 8 x 5 meter och en rak del för ett salongsrå. Totalt ca 50 meter tross med fyra hörn. 6.6 Upphängningsutrustning För montage av scentextilier, belysning m.m. i Livesalen diverse kompletterande korta rör infästningsgods för rör etc. 10st Korta rör till byxor. 12st Korta rör belysning 4st Balkar för punkter mellan sekundärer. 6.7 Rumsintäckningstextilier En ridåbana monteras efter vägg runt salen. Banan görs kontinuerlig så att all textil kan magasineras bakom scenen. I textilen görs uttag för utrymningsdörrar så att dessa passas in när textilen dras runt rummet. 6.8 Scentextilier För inramning av en scen på golvet levereras scentextilier som 5st par byxor. Textilen ska även kunna användas för att minska ner rummet och skärma av scenentrén bredvid scenen. All textil skall vara i ett brandskyddat utförande. 7 UTRUSTNING SCENBELYSNING LIVESALEN Livesalen utrustas med en scenbelysningsanläggning för ljussättning av olika arrangemang. Ett ljusbord skall kunna placeras på manöverplats (motstående vägg mot scenen) på scenen eller på en tillfällig teknikplats i salen efter behov. Från ljusbordet bör all belysning i salen kunna regleras, även salongsbelysningen. D Hasselblad /21

21 7.1 Dimmerutrustning En dimmerutrustning med ca 24 dimmrar och 12st switchar installeras. 7.2 Korskoppling I elnisch bakom scenen monteras en korskoppling med 36 utgående grupper som schukouttag från dimmrar och switchar och med 96st apparatintag till uttag i salen som en del av el-entreprenaden. 7.3 Ljusbord Ett ljusbord av väl känt fabrikat, med möjlighet till enkel programmering av rörliga strålkastare. Till ljusbordet tillhörande monitor. 7.4 DMX splitter För distribution av DMX-signal på CAT6-nät (installerat inom elentreprenaden) levererar och monterar scenbelysningsentreprenören nödvändiga splitters och övergångar mellan XLR och RJ Strålkastare Antalet strålkastare vilka initialt införskaffas beror på den tänkta driften i Livesalen, en uppskattning är följande: 8st Profilstrålkastare 10st Fresnellstrålkastare 20st PAR strålkastare I övrigt ska stråkastare från tidigare scen i kommunen i så stor utsträckning som möjligt återanvändas. D Hasselblad /21

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN

KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN GUMMIFABRIKEN Systemhandling etapp 2 AV-projektering Handläggare tel 031-700 10 97 Ansvarig, Jan-Inge Gustafsson Akustikon, Norconsult AB Datum 2014-03-31 Rev , Norconsult

Läs mer

Rider. Still Shivering

Rider. Still Shivering Rider Still Shivering Kontakt teknik: tel: 0738 12 12 77 epost: johan.soderberg@distingo.nu Scen Teaterlokal eller annan lokal med fullständig mörkläggning, gärna blackbox. Scenyta (B x D) 12 x 9 meter,

Läs mer

Scenrum tillhandahålls av Riksteatern och har gjorts möjligt med bidrag från Statens kulturråd.

Scenrum tillhandahålls av Riksteatern och har gjorts möjligt med bidrag från Statens kulturråd. Utskrift Filen är en utskrift av alla förklarande texter i Scenrum. På alla understrukna rubriker kan man i scenrum med höger musknapp få en kort information om rubrikens innehåll och hur olika värden

Läs mer

Lyckade möten i högteknologisk miljö

Lyckade möten i högteknologisk miljö LINDHOLMEN CONFERENCE CENTRE, LINDHOLMEN SCIENCE PARK Lyckade möten i högteknologisk miljö Telefon- och videokonferens Starboard Högteknologiska projektorer & ljud anläggningar Mässhall med full ljud-

Läs mer

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet.

Områdesnät Avser fiberkabel inom en eller mellan flera byggnader (såsom bostadsbyggnad, teknikutrymmen osv.) inom samma Fastighet. Kravspecifikation Telia Fastighetsanslutning (FTTH & FTTB) Fastighetsnät Fastighetsnät Fastighetens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt. samt Telias utrustning Avtalspartens Teknikutrymme, GAP, Anslutningspunkt

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Bättre ljud med rätt placering av PA-högtalare Placeringen av publikhögtalarna är av stor betydelse för hur bra ljudet kan bli. På framförallt mindre arrangemang ser man ofta högtalare som är tokigt placerade.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07

Kontrollpanel FC. Monteringsanvisning. Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Ver. 2.0 2011-07 Kontrollpanel FC Styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Kontrollpanel FC är en enkel styr- och övervakningsenhet för kökskåpor. Med detta system övervakas hela tiden flöden och tryck över filterhusen

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF-system NEXANS N3S ODF-SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av systemet KK-skåp Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

för fastighetsägare och installatörer

för fastighetsägare och installatörer Installationsguide för fastighetsägare och installatörer Stadsnät, områdesnät, fastighetsnät och bostadsnät SplitVision är Borås öppna stadsnät. Vårt fibernät är väl utbyggt i Borås och öppet för alla

Läs mer

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av:

FIBER. Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: FIBER Nu startar arbetet med vårt fibernät. Läs igenom informationen, eventuella frågor besvaras av: Göran Södergren Vallavägen 328 08-7778787 070-5180443 goran.sodergren@gmail.com Krister Björne Vallavägen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARETS MATERIELVERK Mobila anläggningar MAA 09010, ALLMÄNT Stativlåda Tillbehör Kabelhållare Stativlåda är benämningen på ett mekaniskt hölje bestående av låda med lock, bärhandtag, gummihörn samt

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

FLL 16 ton Nordic Box

FLL 16 ton Nordic Box FLL 16 ton Nordic Box Volvo FL 16-ton Nordic Box-koncept Volvo Nordic box är en komplett och effektiv distributionsvagn, enkel att beställa och klar att använda direkt från fabrik. Den har en totalvikt

Läs mer

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06

Bygga bostadsnät. Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Bygga bostadsnät Telias rekommendationer för att bygga bostadsnät för telekommunikation T 10 984-06 Innehåll Varför bostadsnät? 3 Bostadsnätets struktur 4 Bredbandskåpet 5 Uttagssnätet 7 Byggnation av

Läs mer

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt.

Exakt placering, se målsättning på planritning/vyer/arbetsritning för gällande projekt. SVENSK BANO GRÄNSDRAGNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2-6 Tvättställ med höjdjustering och hygienkåpa Produktnr.: 5202/L, 5202/R, 5207-, 5207-MA Sid 7-10 Toalettmodul/ cistern Produktnr.: 5970-, 5970-MA,

Läs mer

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR

GUMMIKABEL GRENUTTAG OCH STICKPROPPAR NOVIPRO BYGG-EL GUMMIKABEL Gummikabel av högsta kvalitet (H07RN-F) för utomhusbruk. Kabeln har greppvänlig stickpropp och klarar temperaturer ner till minus 25 grader. För att underlätta förvaring, ingår

Läs mer

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen.

Busch-Jaeger Installationsprodukter. Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. Busch-Jaeger Installationsprodukter Jussi med Hörnbox Utmärkt utanpåliggande och snabbast i hörnen. 2 Jussi med Hörnbox Innehållsförteckning Jussi installationsprodukter Utanpåliggande med Hörnbox 4 Jussi

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Scen Scenpodier 2x1 meter, Ilmonte Ilmo-Rapid 250 200 Scenben 40/60/100 cm

Scen Scenpodier 2x1 meter, Ilmonte Ilmo-Rapid 250 200 Scenben 40/60/100 cm Eventopia prislista (se separat lista för paketpriser) Stativ & tross Pris inkl moms/dygn. Paketpris på offert Pris ex moms/dygn Tross offert Stativ mick/ljus/högtalare 70 56 Stativ med tross (Max 90 kg)

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Teknisk specifikation för event i Rivals Salong för 2015

Teknisk specifikation för event i Rivals Salong för 2015 November 2014 Teknisk specifikation för event i Rivals Salong för 2015 Nedan ingår i hyra av salongen vid Event Full HD Projektor Panasonic PT-DW10000. HD/16:9, 10000 ANSI lumen Barco DCS-200 Bildduk 4:3

Läs mer

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige

Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Manöverkontakter sortiment för Abilia Sverige Pikobutton 30 mm Picobutton 50 mm Pikobutton 30 Röd ISOkod 240918 / Art.nr 451000 PikoButton 30 är den rejäla manöverkontakten med en snygg design. Den är

Läs mer

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage

Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Klickvägg av gips med skruvlöst och spackelfritt montage Skivmontering Såhär klickar du enkelt ihop två skivor och regel till golv- och takskena När en skiva är klickad med skivan innan träs regel i spåret

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20

Bastupaket. Stjärnhimmelspaket. 74 803 16 5005 81 st ø0,75mm PMMA 20W Stjärnavslut 1mm 54x2m FL20 Fiberoptik FIBERPAKET Bastupaket E-nummer Art.nr Ljuspunkter Fibertyp Ljusgiv. Avslutning Håltagning 74 803 10 5010 6 st ø2mm glas 42W Armaturavslut 7mm 2x2m FL2001 2x2,5m 2x3m 5010 74 803 14 5075 6 st

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB

LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB LÄTTDURK HÄFLA BRUKS AB HÄFLA BRUK Tradition, kunskap och utveckling Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter över 300 år tillbaka i tiden, bygger på tradition är ganska givet. Under dessa

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN

MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN 1(9) MALMÖ HÖGSKOLA ODONTOLOGISKA FAKULTETEN Användarmanual Manöversystem för AV-utrustning, Aula 2370 Innehåll Sida Inledning 2 Startmeny och Huvudmeny 2 Uppspelning av DVD-skivor 3 Uppspelning av videoband

Läs mer

RAKA TRAPPOR på kort tid

RAKA TRAPPOR på kort tid RAKA TRAPPOR på kort tid Ställbar trappa med 5 dagars leveranstid. Måttanpassad trappa med 10 dagars leveranstid. 5-DAGARSTRAPPA UTAN PLAN Ställbar trappa för olika lutningar med automatiskt inställda

Läs mer

Music City Ljuslista 2011

Music City Ljuslista 2011 Music City Ljuslista 2011 Ljusbord & styrningar Dag 1 Basvärde Anytronics minidesk 6 ch. Analog 120 kr 3 000 kr Anytronics Minidesk 6 ch. DMX 120 kr 3 500 kr Avolite Pearl 2004 60 ch. HTP och 452 ch. LTP

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk

Raka Trappor. för utomhus- och inomhusbruk Raka Trappor för utomhus- och inomhusbruk Raka trappor Weland raka trappor standard tillverkas av stål och används främst inom industrin och som utrymningstrappor i olika byggnader. Raka trappor är som

Läs mer

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten.

Kraft. * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Kraft * Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya produkter genom att enkelt gå in på vår hemsida och registrera sig och produkten. Uttagscentraler El-Björns uttagscentraler installeras ofta på belastningssidan

Läs mer

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING

KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING 4030150 VHC KRAFTFÖRSÖRJNING SYSTEMVALSUTREDNING Elkonsult SYSTEMHANDLING Stockholm,2009-03-19 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM Tel: 08-692 10 00 Fax: 08-654

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Montageinstruktion för basturum 150x150 h

Montageinstruktion för basturum 150x150 h Montageinstruktion för basturum 150x150 h Gratulerar till ditt köp. Du kommer snart att få njuta av ditt Saunax basturum. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Försäljning & installation...

Försäljning & installation... Om oss... Scenteknik Kalmar AB är sedan starten 2001 beläget i Kalmar på ostkusten. Vår verksamhet omfattar ljud och ljusteknik samt mediautrustning för alla tänkbara situationer. Det är bara Din fantasi

Läs mer

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : 35 1. Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen.

Läs mer

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V

BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BYGGARBETSLAMPA LED 48 & 230V BALL Byggarbetslampa LED 48 och 230V Nyutvecklad byggarbetslampa med högkvalitativ LEDteknik och extrem energieffektivitet 120 lm/w, 35000h L70. Lampan finns i 230V och 48

Läs mer

Bredbandsnät villa. Installationsguide

Bredbandsnät villa. Installationsguide Bredbandsnät villa Installationsguide Digitala tjänster nära dig. Vad roligt att just du har bestämt dig för att fiberansluta din villa till Ronnebyporten. I ett öppet bredbandsnät hittar du många fördelar.

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

DUSCHVÄGGAR - 3 väggar

DUSCHVÄGGAR - 3 väggar DUSCHVÄGGR - 3 väggar SÄKRHT DRUM KÖK TRÖSKLR/KILR STÖDHNDTG GRG Med tre väggar får man en stadig duschplats som kan monteras utan ingrepp i badrummet. Duschväggarna spänns fast mellan golv och tak. Duschplatsen

Läs mer

2015-04-01/hf Samlad åtgärdsinformation etapp 1 V- huset april 2015 Avdelningarna i V-huset har angett samlade önskemål om förbättringsåtgärder samt åtgärdande av befintliga fel avseende sex kategorier;

Läs mer

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING

VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING BRANDSKYDDSMEDDELANDE Upprättat Reviderat Sida 060725 1(5) Ämne Vägledande markering, allmänoch nödbelysning VÄGLEDANDE MARKERING, ALLMÄN- OCH NÖDBELYSNING Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

LINTEC COMBISYSTEM. LinTec Rehab. Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende. Individuell anpassning med en enkel knapptryckning

LINTEC COMBISYSTEM. LinTec Rehab. Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende. Individuell anpassning med en enkel knapptryckning LINTEC COMBISYSTEM LinTec Rehab Ett nytt unikt system för vård- och omsorgsboende Individuell anpassning med en enkel knapptryckning 1:a pris för bästa renoveringsprodukt i SABO-tävlingen Professionell

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Spiraltrappor, inomhus

Spiraltrappor, inomhus Spiraltrappor, inomhus Trappor med högsta kvaliten. Spiraltrappor från Floby Durk AB Floby Durk AB grundades 1979. I Floby är vi ca. 15 anställda och förfogar över en tillverkningsyta på ca. 2500 m 2.

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten

KINOPTIC TM. Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten KINOPTIC TM Fastighetsnät Fiber från källaren upp till lägenheten Drop on demand Bygga fastighetsnät med fiberkabel kan utföras på flera sätt vilket till stor del styrs av fastighetens ålder, tillgång

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300

Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 Entresolsystem ME 300 ENTRESOL ME300 ENTRESOL ME 300 kan vara lösningen i stället för en komplicerad och kostsam utbyggnad när behov föreligger av mer yta. Antingen det är fråga om lager-, produktions-

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Installation Microbus Sportanläggning

Installation Microbus Sportanläggning Installation Microbus Sportanläggning H G Version: J2 Tillverkare: Anslutning Resultattavla, expanderbox, kontrollpanel Signalhorn (kan monteras på annan plats) 40 150 Upphängning Trä 650 1100mm H G Tavla

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

MONTERING AV FÖRTÄLT I 10 STEG

MONTERING AV FÖRTÄLT I 10 STEG MONTERING AV FÖRTÄLT I 10 STEG Att montera ett förtält är mycket enklare än du tror. Här visas i tio steg hur lätt det är STEG 1 1 Förberedelser Se till att husvagnen står plant uppställd. Lägg ut stativet

Läs mer

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012

Kablar för larm- och säkerhetssystem. Januari 2012 Kablar för larm- och säkerhetssystem Januari 2012 Nicholas Melin, säkerhetskonsult C-cap AB "Att använda rätt kablar är mycket viktigt i varje säkerhetssystem. Kablarna måste väljas lika omsorgsfullt som

Läs mer

Skarvning och terminering

Skarvning och terminering Skarvning och terminering Flexibilitet, översikt och enkel åtkomst är grundläggande förutsättningar för att en installerad infrastruktur ska behålla sitt värde. Det gäller inte minst vid utskarvning, terminering

Läs mer

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK

STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK STÄNKSKYDD FÖR ALLA KÖK 1 INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 TIPS OCH RÅD... 3 PLANERA FÖR MONTAGE AV STÄNKSKYDD... 4 ELANSLUTNINGAR... 4 FLÄKT/VENTILATIONSDON/SPISKÅPA... 5 BELYSNING... 5 KRANAR... 5 SKARVAR... 6

Läs mer

Väggkanaler Installationsanvisning

Väggkanaler Installationsanvisning Väggkanaler Installationsanvisning 2012 Innehåll Montering av installationskanaler på väggyta...2 Montering av installationskanaler med väggkonsoler...2 Montering av installationskanaler i höjd med golvet...2

Läs mer

SPd5 mät- och styrsystem

SPd5 mät- och styrsystem SPd5 mät- och styrsystem mät- och styrsystem SPd5Bucking är ett komplett mät- och styrsystem för styrning av avverkningsprocessen i en skogsskördare. SPd5Bucking är vårt mest avancerade system och har

Läs mer

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem.

Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. Flexibla och säkra lösningar för decennier. Kablar för larmoch säkerhetssystem. 2 Vi erbjuder marknadens bredaste sortiment av kablar för alla tänkbara installationer. Allt handlar om pålitlighet. Det

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler

Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Ove Köhler Lokalerna är perfekta för vår bolagsstämma och servicen är utmärkt, vi har ett mycket gott samarbete. Alla skapa Dina personliga Kreativa Ove Köhler LKAB möten När människor möts händer något. Nya idéer

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning.

Projektanpassad armatur som kräver ritning. Levereras som en komplett räckeslösning med integrerad belysning. Railer ledstångsarmatur 2014 Railer T5 T5 Long life-rör, 48.000 brinntimmar (104 lm/w). Ljuskälla beställs separat! 230V, fast anslutning. Internt HF multidon. Kabelgenomföring i gavel. Rostfritt syrafast

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad

Erbjudande! Se priset! efter ROT-avdrag* TJÄNSTER OCH PRISER GÖR SÅ HÄR: Installationskostnad Erbjudande! Installationserbjudande för QLIMA värmepumpar Installation av värmepump måste genomföras av certifierad installatör. Gör det enkelt boka vårt QLIMA-erbjudande direkt i ditt Julavaruhus! GÖR

Läs mer

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister

Dekorations profiler. Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler. Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Dorations profiler Golv- skarvlister, nivålister och trappkantlister Kabelkanaler Kakelprofiler Hörnskyddsprofiler och monteringsprofiler Hobby profiler, krokar och plåtar Golvsocklar Nivålist valnöt Hörnskydd

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer