Att öva på och förstå ett program med flera samverkande klasser.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att öva på och förstå ett program med flera samverkande klasser."

Transkript

1 Inlämningsuppgift 4 klassen Kund (Customer) Att öva på och förstå ett program med flera samverkande klasser. Redovisning: Uppgiften redovisas i datasal: o Körning av programmet. o Redogöra för vad de olika klasserna gör (metoder, instansvariabler, konstruktorer) och hur de löser uppgiften. Koden skall vara vettigt strukturerad med indentering och kommenterad enligt Javadocstandarden (se föreläsning 8). Javadoc-filerna skall visas vid redovisningen. Problembeskrivning En bekant till dig med namnet Ebbe Röd vill starta en bankrörelse. Tanken är att han bara skall förmedla inlåning och utlåning av pengar utan att ta något betalt av kunderna. (När kunderna väl vant sig vid hans tjänster kommer han säkert införa avgifter). Ebbe behöver ett program som kan hålla reda på kunderna och deras fordringar och skulder. Han vill t ex kunna lägga in nya kunder skapa konton till kunder sätta in och ta ut pengar från konton ändra namn och adress för kunden. Ebbe själv vet inte mycket om programmering men hans syster Ebba (gift Grön) har nyligen läst programmeringsteknik 1 så han har bett henne om hjälp. Ebba har funderat lite och kommit fram till att börja med ett enklare program som löser det hela för en kund och att man senare kan bygga på programmet med att hantera flera kunder, när man fått det att fungera för en kund. Ebba och Ebbe har tillsammans har de gjort en fallstudie dvs funderat igenom hur programmet skall bära sig åt inför användaren när man bara har en kund. Användaren är alltså en banktjänsteman (dvs till en början bara Ebbe själv). Eftersom Ebba inte har läst något om hur man gör grafiska användarinterface så får programmet styras från menyer i det vanliga interaktions- eller terminalfönstret. Valen görs med siffror skrivna på tangentbordet. Nedan följer den fallstudie som de gjort. 1

2 Välkommen till Ebberöds enkla bank, som bara hanterar en kund Kundens namn: Lisa Kundens adress: Storgatan 2 Inga konton finns Ditt val: 2 Konto med nummer 1 skapat Ditt val: 4 Insättning (1) 1-1 0,00 Välj konto (0 för att avbryta): 1 Belopp (0 för att avbryta): 9999 Ditt val: 2 Konto med nummer 2 skapat Ditt val: 4 Insättning (2) 1-2 0,00 Välj konto (0 för att avbryta): 2 Belopp (0 för att avbryta): 100 (2) ,00 Ditt val: 5 Uttag (2) ,00 Välj konto (0 för att avbryta): 2 Belopp (0 för att avbryta): 200 (2) ,00 Ditt val: 3 (2) ,00 Välj konto (0 för att avbryta): 1 Avsluta konto med nummer 1 Behållningen betalas ut (1) ,00 Ditt val: 6 == Hantera personuppgifter för Lisa (0) Klar. Gå tillbaka. (1) Visa personuppgifter (2) Ändra namn (3) Ändra adress Ditt val: 3 Ny adress: Kungsgatan 14 == Hantera personuppgifter för Lisa (0) Klar. Gå tillbaka. (1) Visa personuppgifter (2) Ändra namn (3) Ändra adress Namn : Lisa Adress: Kungsgatan 14 == Hantera personuppgifter för Lisa (0) Klar. Gå tillbaka. (1) Visa personuppgifter (2) Ändra namn (3) Ändra adress Ditt val: 0 Ditt val: 0 Programmet avslutas Menyvalen som alltid är numeriska presenteras omgivet av parenteser. 2

3 Några detaljer: En kund består av en person med uppgift om namn och adress, ett kundnummer och ett antal konton. Ett konto hör alltså alltid till en kund. Kontot har ett kontonummer och ett saldo. Kontona numreras individuellt för varje kund. Hantering av en kund Efter lite mer funderande har syskonparet Röd kommit fram till följande huvudmeny: Ditt val: Kommentarer till några av alternativen: Lista konton: Kundens konton listas, med kundnummer följt av kontonummer samt saldot. T.ex. (2) ,00 Skapa konto: Skapar ett konto. Det första kontot som skapas för en kund får nummer 1, det andra nummer 2 osv. Saldot sätts till 0. Avsluta konto: Kontot skall tas bort från kundens kontoförteckning. Om saldot är positivt skall det betalas ut och om det är negativt skall kunden betala in det. Observera att ett borttaget konto inte skall ändra på numreringen på eventuella andra konton som kunden har. Sätta in: Här måste man välja konto och belopp. Ta ut: Som föregående punkt men beloppet tas ut. Ändra personuppgifter: Det måste naturligtvis vara möjligt att ändra adress, namn och andra eventuella personuppgifter. Detta hänföres till en särskild meny. Felhantering Det är inte så bra om programmet avslutas när ett fel inträffar (då riskerar man ju att förlora inmatade uppgifter). Programmet bör alltså upptäcka felaktiga menyval. Exempel: Ditt val: 9 Ogitigt val! Ditt val: 0 Programmet avslutas 3

4 Programdesign Ebba har sagt att det verkar lämpligt att ha klasser för kund, konto och person. Hon tänker exploatera sina produkter internationellt, därför har hon valt engelska namn på klasserna: Customer, Account och Person. Lite tankar om de olika klasserna: Klassen Customer: Denna klass skall innehålla personuppgifter. Dessa samlas i en separat klass Person så klassen Customer får innehålla en referens till ett Person-objekt. Klassen skall också innehålla kundnummer, en array med referenser till Account-objekt, uppgift om hur många konton som kunden verkligen har samt en kontoräknare för att kunna ge konton unika nummer. Det kommer att behövas en metod för att hantera menyn och diverse hjälpmetoder. Ebba har gjort en skiss över hur de olika objekten skall hänga ihop. Customer person cust. Nr. 1 accounts Person name address arrayobjekt Lisa Storgatan 2 Account customer- 1 Number account- 1 Number balance 50 Account customer- 1 Number account- 2 Number balance 10 4

5 Ebba har skrivit klart en hel del. Klasserna Account och Person är klara. Klassen TestCustomer som bara innehåller en mainmetod för att testa klassen Customer är också klar. Dessutom finns ett skal till klassen Customer. Klassen TestCustomer: // Inlämningsuppgift 4 - normal // En given mainmetod som använder klassen Customer // public class TestCustomer { public static void main ( String[] arg) { System.out.println("Välkommen till Ebberöds enkla bank, \n som bara hanterar en kund"); Person p = Person.makePerson(); // skapa ett personobjekt via denna metod Customer c = new Customer(p,1); c.handle(); System.out.println("Programmet avslutas"); Klassen Account: * Representerar ett bankkonto import java.util.scanner; public class Account { private int customernumber; private int accountnumber; private double balance; * Konstruktor avsedd att användas från ett kund-objekt * customernumber Kundnummer accountnumber Kontonummer public Account(int customernumber, int accountnumber) { this.customernumber = customernumber; this.accountnumber = accountnumber; * get-metod för saldot Kontots saldo public double getbalance() { return balance; * get-metod för kontonumret Kontots nummer public int getaccountnumber() { return accountnumber; * get-metod för kundnumret Kontoinnehavarens kundnummer public int getcustomernumber() { return customernumber; Textrepresentation av fullständigt kontonummer och saldo public String tostring() { return " " + customernumber + "-" + accountnumber + String.format(" %10.2f", balance); 5

6 * Noterar insättning på eller uttag från kontot amount Summa som sätts in (om positiv) eller tas ut (om negativ) kontots nya saldo public double deposit(double amount) { balance += amount; return balance; Klassen Person: * Representerar information om en person import java.util.scanner; public class Person { private String name; private String address; * Parameterlös konstruktor public Person() { this.name = ""; this.address = ""; * Skapar person med angivet namn name Personens namn address Personens adress public Person(String name, String address) { this.name = name; this.address = address; * Tar fram en persons namn Personens namn public String getname() { return this.name; * Tar fram en persons adress Personens adress public String getaddress() { return this.address; * Ger en person ett nytt namn name det nya namnet public void setname(string name) { this.name = name; * Ger en person en ny adress address Den nya adressen public void setaddress(string address) { this.address = address; * Returnerar en String-representation av personobjektet public String tostring() { return this.name; 6

7 * Menystyrd hantering av uppgifterna om en person public void handle() { int choice; Scanner sc = new Scanner(System.in); while (true) { System.out.println("\n== Hantera personuppgifter för " + this.name ); System.out.println(" (0) Klar. Gå tillbaka."); System.out.println(" (1) Visa personuppgifter"); System.out.println(" (2) Ändra namn"); System.out.println(" (3) Ändra adress"); System.out.print("Ditt val: "); if (sc.hasnextint()) { choice = sc.nextint(); else { choice = -1; sc.nextline(); // Läs förbi radslutet switch (choice) { case 0: return; case 1: System.out.println("Namn : " + this.name); System.out.println("Adress: " + this.address); case 2: System.out.print("Nytt namn: "); this.setname(sc.nextline()); case 3: System.out.print("Ny adress: "); this.setaddress(sc.nextline()); default: System.out.println("Ogitigt val!"); // Anmärkning: För att inte switch-satsen skall bli oöverskådlig // bör en case-del innehålla högst tre satser. // Om man behöver fler så samlar man dem i en // separat metod som anropas från case-fallet. * Läser namn och adress från standard input public static Person makeperson() { Person p = new Person(); Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Kundens namn: "); p.name = sc.nextline(); System.out.print("Kundens adress: "); p.address = sc.nextline(); return p; Ett skal till klassen Customer: * Ett skal till klassen Customer * import java.util.scanner; public class Customer { private Person person; private int customernumber; //... 7

8 public Customer(Person person, int customernumber) { this.person = person; this.customernumber = customernumber; public void handle() { int choice; Scanner sc = new Scanner(System.in); while (true) { System.out.println("\n== Hanterar kund " + customernumber + " (" + person.getname() + ")" ); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.println(" "); System.out.print("Ditt val: "); if (sc.hasnextint()) { choice = sc.nextint(); else { choice = -1; sc.nextline(); // Läs förbi radslutet switch (choice) { case 0: return; case 1: listaccounts(); case 2: makeaccount(); case 3: removeaccount(); case 4: deposit(); case 5: withdraw(); case 6: person.handle(); default: System.out.println("Ogitigt val!"); private void makeaccount() { System.out.println("*** Skapa konto inte implementerad än"); private void removeaccount() { System.out.println("*** Avsluta konto inte implementerad än"); private void listaccounts() { System.out.println("*** Lista konton inte implementerad än"); private void deposit() { System.out.println("*** Insättning inte implementerad än"); private void withdraw() { System.out.println("*** Ta ut implementerad än"); 8

9 Din uppgift Du skall nu skriva klassen Customer (som skall hantera en kund) så att den passar tillsammans med de givna klasserna enligt fallstudien och den skiss som beskriver hur objekten hänger ihop. Klassen Customer innehåller en array med konton. Om denna blir full ska programmet automatiskt förlänga arrayen utan att användaren behöver göra något. Javadoc-filerna skall visas vid redovisningen Till din hjälp har du de färdiga klasserna Account och Person. den färdiga klassen TestCustomer ett skal till klassen Customer De fyra klasserna finns att hämta på kursens hemsida under uppgift 4. Dessutom skall du Bygga ut klassen Person så att även personens telefonnummer lagras i klassen. Detta innbär att du kompletterar klassen och dess metoder så att telefonnumret kan skrivas ut och ändras via nya menyalternativ. Bygga ut klassen Customer så att man kan få sitt totala tillgodohavande/skuld i banken utskriven. Detta är alltså summan av alla kontons saldo. Det ska finnas ett menyalternativ för att få denna tjänst utförd. Modifiera klassen Customer så att en maximal kreditgräns införs för kunden. Det är alltså en gräns för hur stor nettoskuld (dvs summan av alla saldon) kunden får ha. Det ska finns menyalternativ för att skriva ut och ändra denna gräns. Om kunden nått sin kreditgräns ska det inte gå att ta ut några pengar från banken. Tips! Börja så här: Lägg alla klasser i samma mapp. Kompilera dem. Testkör mainmetoden i klassen TestCustomer för att se vad som händer och vad de givna klasserna klarar av. Bygg sedan på programmet (Customer) stegvis med nya delar (metoder). När programmet inte fungerar som du tänkt dig: Använd DrJava s debugger för att utröna vad som verkligen händer och varför Testa ditt program ordentligt. Testa att allting fungerar utan att du skapar något konto Skapa ett konto och kontrollera att allting fungerar Testa att skapa så många konton att kontoarrayen blir full. Se till att allt fortfarande fungerar Med en full konto array, skapa ett konto till för att se att det fungerar att bygga ut arrayen Ta bort det första kontot i arrayen, testa Ta bort det sista konton i arrayen, testa Ta bort något konto mitt i arrayen, testa 9

10 10

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402

Övningsuppgift. Bankkonton. Steg 2. Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Övningsuppgift Bankkonton Steg 2 Författare: Mats Loock Kurs: Inledande programmering med C# Kurskod:1DV402 Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering

Läs mer

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna.

1 Uppgift 1. a) Skapar ett Company-objekt med hjälp av den överlagrade konstruktorn. Du kan själv välja värden på instansvariablerna. 1 Uppgift 1 Klassen Company Banken FinanceTrust som tidigare bara haft privatpersoner som kunder vill nu bygga ut sitt datasystem så att även företag kan registreras som kunder. Skriv klassen Company som

Läs mer

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008. Testning med JUnit

Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008. Testning med JUnit LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDA690 Algoritmer och datastrukturer Institutionen för datavetenskap HT 1 2007/2008 Enhetstestning Testning med JUnit När man implementerat en klass måste man, innan den kan användas,

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Ett exempel som illustration till Laboration 1

Ett exempel som illustration till Laboration 1 Ett exempel som illustration till Laboration 1 Filen java_average_points.zip innehåller Java-koden till exemplet. Programmets avsikt enligt kravspecifikationen Användaren matar in poäng på en tentamen

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Eclipse en handledning

Eclipse en handledning LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs Institutionen för datavetenskap VT 2015 Eclipse en handledning 1 Inledning Här beskrivs Eclipse, den programutvecklingsmiljö som utnyttjas

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA

PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA PROGRAMMERING-JAVA TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-08-16 (Kontaktperson Nicolina Månsson, tel. 0768-530640) Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Laboration nr 3 Memory-spel

Laboration nr 3 Memory-spel Laboration nr 3 Memory-spel Syfte Syftet med denna laboration är att ge erfarenhet av att utveckla ett något större program som använder grafik, händelsestyrning samt är strukturerat enligt designmönstret

Läs mer

Vägledning till BlueJ

Vägledning till BlueJ Vägledning till BlueJ Version 1.0 för BlueJ Version 1.0 Michael Kölling School of Network Computing Monash University Översatt från engelska av Set Lonnert 1 Förord 4 1.1 Om BlueJ...4 1.2 Räckvidd och

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet. Välkommen till Hogia Bokslut Kom igång snabbt med Hogia Bokslut Välkommen till Hogia Bokslut I denna introduktion beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut och

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet

Hogia Bokslut. Kom igång snabbt med. Välkommen till Hogia Bokslut. Uppdateringar av programmet. Support. Starta programmet Kom igång snabbt med Hogia Bokslut 3 Välkommen till Hogia Bokslut I den här introduktionen beskrivs programmet och dess grunder översiktligt. Hogia Bokslut är ett komplett verktyg för att upprätta bokslut2och

Läs mer

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers

Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers Gallneby A. Erik Skattmästare 07/08 Kassör F-styret 08/09 Handledning för kassörer vid Teknisk Fysik på Chalmers UPPLAGA 1 2009 Chalmers Tekniska Högskola Fysikteknologsektionen F-styret Liten ordlista

Läs mer

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Skrooge. Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll Stéphane Mankowski Utvecklare: Guillaume De Bure Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 9 1.1 Skrooge............................................ 9 1.1.1 Vad Skrooge är...................................

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer