Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan."

Transkript

1 Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen Bankkonto. Källkoden återfinns även på följande sidor. Efter övning 4 finns en genom gång av klassens innehåll samt av klass- och objektdiagram. Övning 1 Skriv en metod, ändraräntan som tar en parameter nyränta. Parametern är av typen double. När metoden används ska räntan få det värde som bifogas metoden. Bankkonto double saldo double ränta String kontoinnehavare void insättning(double belopp) double getsaldo() boolean uttag(double belopp) void geavkastning() void ändraränta(double nyränta) double getränta() getkontoinnehavare() Ovan visas ett klassdiagram för klassen Bankkonto. Nya fält och metoder som du skall skriva är markerade med kursiv stil. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Övning 3 Namnet på kontoinnehavaren ska höra ihop med kontot. Gör detta på följande sätt. Lägg till ett fält kontoinnehavare. Fältet ska vara av typen String. På samma sätt som fältet ränta får sitt värde via konstruktorn ska det nya fältet kontoinnehavare få sitt värde via konsruktorn. Syntax för flera parametrar i konsruktorn: Bankkonto(datatyp parameterett, datatyp parametertvå) Övning 4 Skriv en metod, getkontoinnehavare som returnerar kontoinnehavarens namn. Teori En klass består av: fält konstruktor metoder Nedan följer en genomgång av klassens olika delar. Nedanför genomgången visas koden för klassen Bankkonto i sin helhet. Fält I koden återfinns fälten saldo och ränta. Fältet saldo deklareras genom att man skriver private double saldo; Ett fält är en plats där man kan spara information. I exemplet ovan kan ett decimaltal (double) sparas i fältet med namnet saldo. En mer detaljerad förklaring följer nedan. 1

2 Nyckelordet private skall alltid användas förs i fältdeklarationen. Det gör att koden vacker och funktionell. Mer om detta vid ett senare tillfälle. Efter nyckelordet private följer datatypen. I detta fallet är datatypen double (ett decimaltal). Sist i fältdeklarationen följer namnet på fältet. I vårt fall saldo. Konstruktor Konstruktorn visas i sin helhet nedan. Konstruktorn anroppas varje gång som ett objekt av klassen skapas. Ett konstruktoranrop ser ut som följer: new Bankkonto(2.3); Ovanstående anrop skapar ett bankkonto med räntan 2,3%. Man skickar alltså med räntan (2,3) när man skapar kontot. (Jämför med matematikens funktioner, f(x), f(2,3).) Nedan visas konstruktorhuvudet. I konstruktorhuvudet är det inuti parentesen som det anges att man ska skicka med räntan. Nyckelordet double anger att det är ett decimaltal som ska skickas med och i parametern (variabeln) nyränta sparas räntan som skickas med i anropet. Resten som händer i konstruktorn visas på raderna nedan. På den översta raden ges fältet saldo värdet 0. På den andra raden får fältet ränta värdet av parametern (variabeln) nyränta. När konstrukoranropet är klart har nedanstående objekt skapats. :Bankkonto saldo ränta 0 2,3 Metoder I koden finns metoderna insättning, getsaldo, uttag och geavkastning. 2

3 Låt oss gå igenom en metod i taget. Vi börjar med metoden getsaldo. getsaldo Metoden följer i sin helhet nedan. public double getsaldo() Nyckelordet public anger att metoden ska kunna användas utanför klassen. Mer om det vid ett senare tillfälle. Nyckelordet double anger att metoden returnerar ett decimaltal. Raden anger att det är värdet på fältet saldo som returneras. insättning Metoden insättning visas i sin helhet nedan. public void insättning(double belopp) När man sätter in ett belopp ökas kontots saldo med angivet belopp. Nyckelordet void betyder att metoden inte ska returnera något. Den utför något utan att lämna ifrån sig ett resultat. Nyckelordet void kan jämföras med nyckelordet double i metoden getsaldo. Koden är likvärdig med koden saldo = saldo + belopp; geavkastning Metoden geavkastning följer i sin helhet nedan. public void geavkastning() double avkastning; avkastning = saldo ränta / 100; avkastning är en lokal variabel. Variabeln kan spara ett decimaltal (double). På raden avkastning = saldo ränta / 100; får den lokala variabeln avkastning värdet av saldo gånger ränta genom etthundra, d.v.s. avkastningen för ett år. På raden ökas fältet saldo med värdet hos variabeln avkastning. 3

4 uttag Slutligen följer metoden uttag i sin helhet. public boolean uttag(double belopp) if (saldo >= belopp) //tillräckligt med pengar finns på kontot saldo -= belopp; return true; else //tillräckligt med pengar finns ej på kontot return false; Nyckelordet boolean anger att metoden kommer returnera antingen värdet sant eller falskt. Det som är nytt i denna metod är if-satsen. Ett flödesschema för if-satsen visas nedan. Följ pilarna. Är saldo >= belopp? nej ja saldo minskas med belopp det finns ej tillräcklig med pengar returnerar sant returnerar falskt Nedan följer koden för klassen Bankkonto. Ett Rikard public class Bankkonto //fält private double saldo; //saldo på kontot private double ränta; //ränta i procent 4

5 //konstruktor Skapa ett objekt av klassen nyränta räntan som kontot ska ge //metoder Sätt in pengar på belopp antal kronor som sätts in public void insättning(double saldot på kontot public double getsaldo() Gör ett uttag från belopp antal kronor som ska tas Sant (true) om tillräckligt med pengar för kontot. Falskt (false) om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot. public boolean uttag(double belopp) if (saldo >= belopp) //tillräckligt med pengar finns på kontot saldo -= belopp; return true; else //tillräckligt med pengar finns ej på kontot return false; Beräkna den årliga avkastningen i kronor och sätt in den på kontot. public void geavkastning() double avkastning; avkastning = saldo ränta / 100; 5

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel

Vad är ett objekt? Tillstånd och beteende. Vad är ett objekt? Exempel Objekt Instansvariabler Instansmetoder Klassvariabler Klassmetoder Inkapsling Föreläsning 6 Vad är ett objekt? Ett objekt har egenskaper, som kallas för objektets attribut Egenskaperna beskriver tillsammans

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007.

Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration. Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Omvänd skattskyldighet i Fazett Administration Reglerna för omvänd skattskyldighet skall börja tillämpas 1 juli 2007. Följande arbetsgång gäller för förberedelserna i att göra Fazett klart för den nya

Läs mer

irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB

irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB irule Status Statusindikering i irule utan feedback från enhet. Skapat av: Pär Skärlund, Sydia Teknik AB Bakgrund irule saknar möjlighet till grafiskt indikerande och växlande knappar (undantaget i de

Läs mer