Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programstruktur och terminologi. Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Ett Javaprogram består av en eller flera klasser"

Transkript

1 // En första version av BankKonto-klassen class BankKonto { private String namn; private long nr; private double saldo; private double ränta; // Klassen TestaBankKonto // Klassens uppgift är att skapa // och hålla reda på några BankKonto-objekt // och testa dess metoder public class TestaBankKonto { public void sättin(double summa) { saldo = saldo + summa; public void taut(double summa) { saldo = saldo - summa; public void saldobesked() { System.out.println(saldo); public void årsränta() { double r; r = saldo * ränta; System.out.println(r); public static void main(string [] args) { BankKonto bk1 = new BankKonto(); BankKonto bk2 = new BankKonto(); bk1.sättin(3000); bk2.sättin(200); System.out.println("Saldo bk1:"); bk1.saldobesked(); System.out.println("Saldo bk2:"); bk2.saldobesked(); bk1.taut(500); System.out.println("Saldo bk1:"); bk1.saldobesked(); System.out.println("Årsränta bk1:"); bk1.årsränta(); 1 2 Programmet producerar följande utskrift i terminalfönstret: Saldo bk1: Saldo bk2: Saldo bk1: Årsränta bk1: 50.0 Programstruktur och terminologi Ett Javaprogram består av en eller flera klasser En klass kan beskriva någon typ av objekt som programmet hanterar - t ex klasserna BankKonto, Myra och Circle En klass kan också ha enbart adminstrativa uppgifter (t ex klassen TestaBankKonto). En klass innehåller data (attribut) och metoder 3 4

2 Några enkla datatyper Variabler Alla attribut (bl a) har en datatyp. En variabel är en storhet som har Hittills har vi sett exempel datatyperna ett namn (t ex ränta och saldo), int dvs heltal som 1 och -15 en datatyp (t ex int och double) och double dvs decimaltal som och 1.0 ett värde av angiven datatyp. String dvs textsträngar som "Alles gut" och "Hej hopp OBS: Det är viktigt att hålla reda på datatyper! Attributen i en klass lagras som variabler men variabler förekommer även i andra sammanhang t ex för lagring av mellanresultat i metoder. 5 6 Variabeldeklarationer Referensvariabler Innan en variabel kan användas måste den deklareras Exempel int saldo; double x = 17; // Kan ges värde int numberofpages = 0; Ovanstånde kan vara såväl deklarationer av attribut som lokala variabler i metoder. För att hålla reda på objekt används referensvariabler String namn; Circle c; BankKonto bk1 = new BankKonto(); String hälsning = "Hej!"; 7 8

3 Namnregler och konventioner Tilldelningar och aritmetik Namn ( identifierare ) skall börja på bokstav och får följas av bokstäver och siffror Vissa namn är reserverade (t ex class, private, int,... ). Java är case-sensitive dvs det är skillnad på stora och små bokstäver Konventioner: Klassnamn börjar med versal Variabler (inklusive attribut) ges värden med den så kallade tilldelningsoperatorn =. int x = 0; int y = 1; x = 4; y = x; x = 3 + y; y = y - 1; // Dekalartion // Deklaration // Tilldelning // Nytt värde till y // Nytt värde till x // Nytt värde till y Variabler, attribut, metoder inleds med gemen. Versal inne i namnet kan användas för att öka läsbarhet. Följ namnkonventionerna! De två sista exemplet innehöll dessutom en beräkning. Observera att tilldelningen går från höger till vänster! 9 10 Generellt: variabel = uttryck; Aritmetiska uttryck variabel och uttryck skall normalt vara av samma typ även om det finns vissa avvikelser tillåts. int i = 4; double y = 0.5; double z; z = i; y = 3; i = 0.5; i = 1.0 // OK // OK // Fel // Fel De vanliga aritmetiska operatorerna: +, -, *, / Vanliga prioriteter. Kan ändras med parenteser. Om båda operanderna är av heltalstyp blir resultatet av heltalstyp annars blir resultatet av flyttalstyp (vanligen double) Vid division av uttryck av heltalstyp stryks eventuell decimaldel av resultatet. Operatorn % används för att erhålla resten vid division

4 int n = 10; int m = 25; int i; int kvot, rest; double h; kvot = m/n; // kvot får värdet 2 rest = m%n; // rest får värdet 5 h = 1/n; // h får värdet 0.0 h = 1./n // h får värdet 0.1 h = /n; // h får värdet 2.0 h = 0.1; i = 10*h; // fel! i = (int) (10*h); // OK. Typomvandling! java.lang.math ÔÜ Klass Math innehåller ett antal matematiska funktioner. sqrt(x) sin(x) sinus cos(x) cosinus exp(x) exponentialfuktionen Ü log(x) abs(x) max(x,y) min(x,y) PI naturliga logaritmen absolutbeloppet (heltal, flyttal) största av x och y (heltal, flyttal) minsta av x och y (heltal, flyttal) konstanten random() slumptal mellan 0 och För att använda dessa metoder anger man Math framför namnet. double x = 1; double y = 3; double radie = 1.5; double area double dist = Math.PI*radie*radie; = Math.sqrt(x*x + y*y); (Senare kommer vi visa hur man kan göra för att slippa skriva Math framför funktionsnamnet.) Tärning public class Die { private int value; public void roll() { value = (int) (Math.random()*6) + 1; System.out.println("Värdet blev " + value); 15 16

5 In- och utmatning Program behöver ofta kommunicera med omvärlden. Med omvärlden menas här t ex användaren som sitter vid datorn, filsystemet på datorn, andra program som kör på datorn eller andra datorer, användare och program ute i det världsvida nätverket Detta brukar kallas input/output och förkortas ofta med IO. I den här kursen begränsar vi oss i första hand till kommunikation med användaren vid den egna datorn. Kommunikationen kan ske via knappar, dialogrutor, menyer etc men tills vidare använder vi ett så kallat terminalfönster för detta. Utmatning i terminalfönstret (BlueJ skapar automatiskt ett terminalfönster vid behov) Metoder: System.out.print(String s) System.out.println(String s) System.out.println() Byter rad Enbart radbyte Java gör automatiskt strängar av storheter av annan typ än String. System.out.print("PI är "); System.out.println(Math.PI); alternativt System.out.println("PI är " + Math.PI); Scanner-klassen Man måste importera Scanner-klassen med hjälp av raden Vi skall använda den inbyggda klassen Scanner för inmatning. Först måste vi skapa ett Scanner-objekt: Scanner sc = new Scanner(System.in) import java.util.scanner; först i filen ( programdokumentet ). Därefter kan man göra Sen kan vi bl a använda dessa metoder: sc.next() Läser en sträng sc.nextline() sc.nextint() sc.nextdouble() Läser resten av raden Läser ett heltalint Läser ett flyttal Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Vad heter du? "); String name = sc.nextline(); System.out.print("Hur gammal är du? "); int age = sc.nextint(); System.out.println("Välkommen " + name); 19 20

6 För att köra detta måste vi förpacka det i en klass t ex som en main-metod: import java.util.scanner; public class ScannerDemo { public static void main(string [] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Vad heter du? "); String name = sc.nextline(); System.out.print("Hur gammal är du? "); int age = sc.nextint(); if ( age>50 ) { System.out.println("Välkommen du gamle " + name); else System.out.println("Hej spoling!"); Så här ser terminalfönstret ut efter två körningar: Vad heter du? Karl August Hur gammal är du? 87 Välkommen du gamle Karl August Vad heter du? Anders Urban Hur gammal är du? 27 Hej spoling! 21 22

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan.

Bankkonto - övning. Övning 2 Skriv en metod, geträntan, som returnerar räntan. Bankkonto - övning Övningar att göra efter lärardemostration. Filen bankkonto.zip innehåller ett projekt med klassen Bankkonto. Zippa upp denna fil och öppna projektet i BlueJ och skriv vidare på klassen

Läs mer

Pythonkramaren del ett

Pythonkramaren del ett VK Pythonkramaren del ett Programmering för teknologer text: Henrik Eriksson KTH-CSC 2009 Gammal eller ny Python? Den senaste versionen kom år 2009 och heter Python 3. Den har tagit det modiga steget att

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA

PROGRAMMERING-Java TENTAMINA PROGRAMMERING-Java TENTAMINA Nicolina Månsson 2010-03-17 Tentamensinstruktioner Poängsättning Hela tentamen omfattar 42 poäng. Poäng för varje uppgift står angivet inom parentes före varje uppgift. - För

Läs mer

Användarhandledning Version 1.2

Användarhandledning Version 1.2 Användarhandledning Version 1.2 Innehåll Bakgrund... 2 Börja programmera i Xtat... 3 Allmänna tips... 3 Grunderna... 3 Kommentarer i språket... 4 Variabler... 4 Matematik... 5 Arrayer... 5 på skärmen...

Läs mer

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering

Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540. Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering Institutionen för TENTAMEN CTH VT-14 Datavetenskap 2014-04-23 TDA540 Tentamen för TDA540 Objektorienterad programmering DAG: 14-04-23 TID: 14:00 18:00 Ansvarig: Joachim von Hacht och Christer Carlsson

Läs mer

Föreläsning 4: for, while, do-while

Föreläsning 4: for, while, do-while TDA 545: Objektorienterad programmering Föreläsning 4: for, while, do-while Magnus Myréen Chalmers, läsperiod 1, 2014-2015 Evaluering Det är viktigt att ni kan se hur kod körs. ( se = simulera på papper,

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng

TENTAMEN I PROGRAMMERING. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng TENTAMEN I PROGRAMMERING Ansvarig: Jan Skansholm, tel 7721012 Betygsgränser: Hjälpmedel: Sammanlagt maximalt 60 poäng. På tentamen ges graderade betyg:. 3:a 24 poäng, 4:a 36 poäng och 5:a 48 poäng Skansholm,

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

PROV. 10 Uppräknade datatyper

PROV. 10 Uppräknade datatyper 10 10.1 10.2 Definition 10.3 Användning och regler 10.4 switch-satsen 10.5 Iteration över samtliga värden 10.6 Instansvariabler och instanstjänster 10.7 Värdespecifika implementationer 10.1 Hur ser vi

Läs mer

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye

DD2310. Javaprogrammering för Pythonprogrammerare. Johan Boye DD2310 Javaprogrammering för Pythonprogrammerare Johan Boye James Gosling pappa till Java Hej.java public class Hej { public static void main( String[] args ) { System.out.println( "Hej" ); Java basics

Läs mer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer

Metodanrop - primitiva typer. Föreläsning 4. Metodanrop - referenstyper. Metodanrop - primitiva typer Föreläsning 4 Metodanrop switch-slingor Rekursiva metoder Repetition av de första föreläsningarna Inför seminariet Nästa föreläsning Metodanrop - primitiva typer Vid metodanrop kopieras värdet av en variabel

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14

Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 Saker du ska kunna Föreläsning 13 & 14 LISTOR Ta bort element från en vektor Både sorterad och osorterad Söka upp element i en vektor Linjärsökning räcker (jag har även visat binärsökning) Registrering

Läs mer

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic

Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel Anders Avdic Att använda Visual Basic for Applications (VBA) för Excel av Anders Avdic Version 3.01 2009-08-07 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION 1 2 GRUNDERNA 1 2.1 Moduler, kod, programsatser och kommentarer 1 2.2

Läs mer

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad

Erlang. Programspråk 5DV086. Sebastian Backstad Erlang Programspråk 5DV086 Sebastian Backstad Love Engman Joel Viklund Christer Jakobsson Petter Johansson c11sbd c11len c11jvd dv12cjn oi12pjn \_(ツ)_/ 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Om Erlang 4 Syntax

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner

Introduktion till programmering D0009E. Föreläsning 5: Fruktbara funktioner Introduktion till programmering D0009E Föreläsning 5: Fruktbara funktioner 1 Retur-värden Funktioner kan både orsaka en effekt och returnera ett resultat. Hittills har vi ej definierat några egna funktioner

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Laboration nr 3 Memory-spel

Laboration nr 3 Memory-spel Laboration nr 3 Memory-spel Syfte Syftet med denna laboration är att ge erfarenhet av att utveckla ett något större program som använder grafik, händelsestyrning samt är strukturerat enligt designmönstret

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer