Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC"

Transkript

1 Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC Användarmanual Om denna manual Gratulerar till valet av denna professionella väderstation! Vi är säkra på att Ni kommer uppskatta fördelarna med noggranna väderavläsningar och den precisa radiokontrollerade klockan som våra stationer erbjuder. Denna manual kommer att guida dig steg-för-steg genom inställningarna för WH1080PC. Använd denna manual för att bli bekant med Er professionella väderstation, och se till att spara den för framtida bruk. Ordlista för vanliga termer DCF/WWVB Från Tyskland eller USA skickas en AM frekvens i realtid till väderstationen, med antingen en DCF- eller WWVB signal, som ger ett exakt klockslag i stationen. Tiden skickas från ett atomur med exakta signaler i en miljarddels sekund. LCD LCD är en förkortning för Liquid Crystal Display vilket är en vanlig typ av skärm som används för bland annat TV-apparater, datorskärmar och digitala klockor. Barometer och lufttryck En barometer är en apparat som mäter lufttrycket detta kallas för det barometriska lufttrycket. Anledningen till man normalt inte känner lufttrycket är för att det trycker lika mycket åt varje håll, då trycket är lika stort inåt som utåt i din kropp. Det relativa lufttrycket Det relativa lufttrycket är detsamma som det barometriska lufttrycket. Uträkningen för det relativa lufttrycket är en kombination av det absoluta lufttrycket och höjden över havet. Absolut lufttryck Detta är det faktiska lufttrycket på barometern utan hänsyn till höjden. Kvicksilver (inhg) Kvicksilvertum (Inches of Mercury) är det sätt man mäter lufttrycket i USA. Hektopascal (hpa) Man använder sig av detta för att mäta lufttrycket i det Internationella Systemet för Mätning (International System of Measurement). Viktig Notis: Innan Ni sätter i batterierna, var god läs igenom användarmanualen. Denna väderstation med pekskärm, modell WH1080PC, inkluderar en basenhet (mottagare), en sändarenhet, en vindpekare, en vindhastighetsmätare, en regnmätare, USB-kabel och en CD-skiva med mjukvara till Er PC. Basstationen har en LCD-monitor med pekfunktion som ger möjlighet till att bläddra igenom inställningar för tid och väder. Översta vänster: Inne-Ute termometer och luftfuktighet Översta höger: Vind- och regnmästarinställningar. Mittersta vänster: Väderprognos (Tendency) Mittersta höger: Lufttryck och lufttryckhistogram Nedersta: Tid och datum, Minnesdataanvändning Notis: Då ikonen för Alarm aktiverat syns på skärmen, betyder det att alarmet är inställt och påslaget.

2 Bilden ovan visar skärmen på väderstationen, då alla attribut är aktiverade. Viktig användningsnotis Alla funktioner på väderstationen aktiveras på pekskärmen genom att lätt peka (inte trycka!) på den önskade funktionen. Peka på den blinkande, eller för att välja funktion eller öka/minska värdet. Varje gång en funktion väljs kommer ett litet pip att höras för att bekräfta valet och pekskärmen kommer även tändas för några sekunder. Om inga områden är valda inom 30 sekunder, kommer LCD-skärmen automatiskt välja bort funktionen och återgå till ursprungsläget (automatisk time out).

3 Kom igång Uppsättning av sensorer

4

5 Viktig notis: På ändan av vindsensorn finns det fyra bokstäver; N, E, S och W vilket representerar de fyra väderstrecken, Nord, Öst, Syd och Väst. Vindsensorn måste placeras och monteras så att väderstrecken på sensorn stämmer överens med de verkliga väderstrecken, annars kommer väderstationen att permanent visa fel, om sensorn inte installeras korrekt från början. Sladden till vindmätarsensorn måste kopplas in i jacket på vindpekaren, som i sin tur måste kopplas in i jacket på termo/hygro-sensorn markerat med wind. Sladden till regnmätaren måste kopplas in i jacket markerat med Rain på termo/hygro-sensorn. Starta systemet Börja med att sätta i två stycken LR6-batterier (AA) i sändarenheten, när detta är gjort kommer LED-skärmen att tändas i 4 sekunder varpå den sedan kommer att slockna och börja fungera normalt. Sändaren kommer att börja skicka efter data och slå på den radiokontrollerade klockan. Om en signal för klockan upptäcks, kommer skärmen att blinka 5 gånger för att visa att enheten att fått en korrekt signal. Om signalen är dålig eller opm det inte finns möjlighet till en bra mottagning, kommer enheten att avsluta sökandet efter 1 minut och återgå till normalt läge. Då det sker en mottagning av data, kommer skärmen att lysa i cirka 20 sekunder. Då de sker signalmottagning till klockan kommer ingen vanlig mottagning göras, den vanliga sändningen kommer automatiskt att återupptas efter att klockans signaler är uppdaterade. Den längsta tiden då klockan uppdateras är 5 minuter. Efter att Ni har satt in batterierna i enheten kommer alla olika delar av skärmen att lysa och släckas för att kontrollera att de fungerar korrekt. Efter detta kommer väderstationen att starta mätningar och börja registrera sändarenheten (radiomottagningsikonen kommer att tändas). Då data hämtas från sändaren är det inte tillåtet att röra LCD-monitorn, då sändningen i så fall avbryts. När all data är hämtade kommer väderstationen att återgå till det normala läget, varpå Ni sedan kan fortsätta med inställningarna. Uppsättning När Ni har fastställt att alla enheter fungerar korrekt, går det bra att ställa dit dom på sina permanenta platser. Innan Ni sätter dit dom, var säker på att alla enheter fungerar korrekt tillsammans på de platser de ska sitta. Om det eventuellt blir problem med 868 MHz-sändaren går det att påverka genom att flytta på den till en annan plats. Notis: Normaltsätt har sändaren och mottagaren en signal som går upp till 100 meter, förutsatt att det är en öppen terräng utan träd, byggnader, fordon, högspänningsledningar osv. Radiosignalen kan även störas utav saker såsom datorskärmar, radioapparater, TV-apparater osv. I dåliga fall kan signalen slås ut totalt, ha detta i åtanke då Ni monterar upp enheterna.

6 Uppmontering Notis: Tackvare de förvalda inställningarna som redan är gjorda i fabriken är det inte nödvändigt förutom med Det relativa lufttrycket (se längre ned) att göra fler inställningar för att väderstationen ska fungera. Inställningar går självklart att ställa in i efterhand. För grundläggande inställningar startas skärmen här nedan genom att peka på det önskade området. Grundinställningarna kan nu göras i följande ordning nedan: Dessa inställningar går att avbryta enkelt genom att peka på ett annat område på skärmen (förutom +, - och ). Inomhustemperatur För att aktivera inställningarna för inomhustemperaturen: 1. Peka på området för inomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Celcius (C) och Farenheit (F). 2. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. För att se den maximala temperaturen som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 5. För att se den minimala temperaturen som har mätts inomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

7 Utomhustemperatur För att aktivera inställningarna för utomhustemperaturen: 1. Peka på området för utomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Utomhustemperatur, Vdtemperatur och Daggvärde. 2. Peka på området igen, och kommer att blinka. Klicka på eller för att växla mellan Celsius (C) ellr Faerheit (F). 3. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. För att se den maximala temperaturen som har mätts utomhus, peka en fjärde gång på området för utomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 6. För att se den minimala temperaturen som har mätts utomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Inomhusfuktighet För att aktivera inställningarna för inomhusfuktigheten: 1. Peka på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 2. Peka återigen på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. För att se den maximala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en tredje gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

8 4. För att se den minimala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Utomhusfuktighet För att få fram samma värden som för inomhusfuktigheten, var god följ instruktionerna ovan. Vindhastighet För att aktivera inställningarna för vindhastigheten: 1. Peka på området för vindhastigheten, och kommer att blinka. Dessa ikoner kan Ni trycka på för att växla mellan två olika mätningsområden; Genomsnittshastighet och Kastvindar. 2. Tryck på området igen för vindhastigheten, tryck sedan på eller för att ändra mellan km/h, mph, knop osv. 3. Peka igen på området för att ställa in alarm för den högsta fuktigheten, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka på skärmen en fjärde gång för att ställa in alarmet för vindriktningen, vindpekarikonen kommer att blinka. Ställ in önskat alarm för vindriktning genom att trycka på eller och tryck på för att slå på eller av alarmet. 5. För att se den max uppmätta vindhastigheten, peka en femte gång på området för vindhastigheten, det högsta värdet kommer att blinka på skärmen, ikonen kommer även att lysa. För att återställa mätningen, peka och håll i 3 sekunder på området för mätningen. Regn 1. Peka på området för regnmätning, och kommer att blinka. Peka sedan på dessa tecken för att byta mellan timmar, dygn, månader och totalt regn. 2. För att byta mellan millimeter och inches, peka en gång till på området ( och kommer att blinka). Använd samma tecken för att byta mellan värdena. 3. Peka igen på området för regnmätningen för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka en fjärde gång på området för att se högsta mätta värdet för nederbörden. För att nollställa värdet, peka på området och håll in i 3 sekunder. 5. För att nollställa alla värden totalt, för dagar, veckor osv. peka en femte gång på området och håll in i 3 sekunder.

9 Väderprognos Tendens 1. Peka på området för väderprognosen, och kommer att blinka. Peka på samma ikoner för att växla mellan Soligt, Delvis mulet och Mulet. 2. Peka på området igen, samma ikoner kommer att blinka. Peka på och för att ställa in tröskelvärdet för lågtrycket från 2-4 Hectopascal, hpa (förvalt 4 hpa). 3. Peka en tredje gång på området och ytterligare en gång på de blinkande ikonerna för att ställa in tröskelvärdet för storm från 3-9 hpa (förvalt 4 hpa). Lufttryck 1. Peka på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa två ikoner för att växla mellan Det absoluta lufttrycket och Det relativa lufttrycket. 2. Peka en gång till på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att växla mellan hpa, inhg och mmhg (Hektopascal, Kvicksilvertum och millimeter Kvicksilver). 3. Peka en tredje gång på lufttrycket för att ställa in det Relativalufttycket. Och kommer att blinka och ikonen kommer att lysa. Växla mellan värdena genom att peka på och, håll in dessa ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka igen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för hög temperatur, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. Peka återigen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 6. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. 7. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. Notis: Om det Relativalufttycket redan är valt, kommer steg 3 i dessa inställningar att skippas. Lufttrycksdiagram Peka på lufttrycksdiagramet och peka sedan på eller för att växla mellan 12- eller 24 timmars lufttrycksintervaller.

10 Tid 1. Peka på området för klockan, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja tidszon. 2. Peka en gång till för att växla mellan 12/24-timmarstid. 3. Peka en tredje gång på området, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att slå av eller på DST (denna funktion är endast tillgänglig för versioner med WWVB, versioner med DCF är inte denna funktion aktiverad). Notis: DST OFF betyder att funktionen är inaktiverad och realtidsklockan kommer inte att uppdatera tiden automatiskt. DST ON betyder att funktionen är aktiverad och att klockan automatiskt kommer att uppdatera tiden enligt DST-schemat. 4. Peka en fjärde gång på klockan för att ändra timmarna, peka sedan på eller för att ändra värdet. 5. Peka en femte gång på klockan för att ändra minuterna, peka sedan på eller för att ändra värdet. Datum 1. Peka på området för datumet, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja mellan alarmtid, datum och veckodag. 2. Peka igen på datumet och tryck på eller för att välja mellan DD-MM och MM-DD för datumet. 3. Peka en tredje gång på datumet för att välja år, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka en fjärde gång på datumet för att välja måndag, håll in eller 1 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 5. Peka en femte gång på datumet för att välja dag, hålla in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 6. Peka en sjätte gång på datumet för att välja alarmtiden, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 7. Peka en sjunde gång på datumet för att välja alarmminuterna, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Minnet 1. Peka på Minnessektionen för att aktivera datahistoriken, och kommer att blinka. Tryck på dessa ikoner för att bläddra framåt och se väderhistoriken, peka på för att se senaste väderhistoriken. Då datahistoriken visas, kommer den nuvarande tiden att visas i tidsdelen av området (för att ändra historikens intervaller måste den medföljande programvaran användas). 2. Peka på Minnessektionen igen för att radera minnet, order CLEAR kommer att blinka, minnet för den totala minneskapaciteten kommer även den att blinka. Peka på ikonen för den totala minneskapaciteten och håll inne i 3 sekunder för att radera.

11 Koppla till PC Som en viktig egenskap till denna väderstation, tillåter den att spara och överföra all sparad data till Er PC. Sparad data För en omfattande väderhistorik, tillåter basstationen lagring på upp till 4080 kompletta filer av väderdata med tid och datum. Dessa minnen är lagrade i en permanent buffertminne (EEPROM) och kommer inte att gå förlorat även ifall strömmen bryts. Ifall minnet i väderstationen är fullt kommer de första lagrade datan att skrivas över med de nya. Viss data eller inställningsvärden kan vara läsas, bearbetas och visas med hjälp av en PC. Kopplingar och mjukvara För att koppla samman väderstationen med en PC används den medföljande USB-kabeln. Den medföljande programvaran EasyWeather måste även installeras på Er PC för korrekt bruk av väderstationen. Denna mjukvara ger Er tillgång till all sparad data från väderstationen, inkluderat grafiska symboler. Den ger även tillgång till att visa, lagra och skriva historiken, vars kapacitet (4080) enbart kan förhindras av datorns eget huvudminne. Då Ni ska koppla väderstationen till Er PC, var säker på att ni har den medföljande skivan i datorn. Annars kanske inte alla grafik fungerar som den ska då all data som överföras. Om det är första gången Ni kör skivan, kommer väderfönstret att visas i den under raden på datorfönstret, programmet kommer att visa relaterad datainformation om den lagrade historiken på Er PC. Vänligen notera dock att om det är första gången Ni kör skivan, kan det ta ett par minuter för all data att överföras, innan Ni kan börja med installationen. Om detta inte respekteras kommer ett meddelande visas där det står read weather data fail, eftersom att det då avbryts och USB-porten inte tar emot någon mer information. Då minnet är fullt kommer det att ta omkring två minuter att ladda upp all data till Er PC och ytterligare två minuter att

12 bearbeta all data till den grafiska profilen. Ytterligare detaljerad hjälp till PC-mjukvaran finns att hittaunder Hjälpmenyn. Specifikationer Utomhusfakta Signallängd i öppen terräng: 100m Frekvens: 868mHz Temperaturomfång: -40C - +65C Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten 10% ~ 99% Regnvolym: mm (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1mm (om regnvolymen är under 1000mm) 1,0mm (om regnvolymen överstiger 1000mm) Vindhastighet: 0-240km/h (Visar OFL om mätningen överstiger max) Mätningsintervall Termometer/Hygrometer: 48 sekunder Vattentålighetsgrad: IPX3 Inomhusfakta Mätningsintervall Lufttryck/Temperatur: 48 sekunder Temperaturomfång inomhus: 0C - +50C (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten: 10% ~ 99% Upplösning: 1% Mätningsomfång Lufttryck: hpa Upplösning: 0,1hpa (0,01inHg) Alarmtid: 120 sekunder Strömförsörjning Basstationen: Sensorn: Batterilivslängd: 3xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier 2xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier Minimum är 12 månader för basstationen Minimum är 24 månader för sensorn Kommentar: Då temperaturen utomhus är lägre än -20C, var säker på att rätt typ av batterier sitter i för att säkerställa normalt användande av apparaten. Normala alkalinebatterier får ej användas utomhus. Vänligen ta hänsyn till miljön och lämna in batterierna i närmaste batteriuppsamlare Alla rättigheter bevarade. Denna manual får ej kopieras i någon form. Den får ej heller behandlas elektroniskt, mekaniskt eller kemiskt utan skriven tillåtelse från utgivaren.

13 EaseWeather Mjukvara Manual 1.0 Generell information Denna väderstation är ett högklassigt, lättanvänt väderövervakningssystem som läser, visar och sparar väderdatan från interna likaväl som externa sensorer. Förutom de mätningar inomhus av temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket kommer även mätningar utomhus att ske av sensorn i form av luftfuktighet, vind och regn. De sistnämnda mätningarna sker trådlöst till basstationen. Efter att Ni har installerat EasyWeather från den medföljande CD-ROM-skivan, kan Er PC visa all inomhusdata, men även datan skickat till basstationen från den externa sensorn. För att få tillgång till denna data är det bara att koppla basenheten till Er PC med den medföljande USB-kabeln. Från och med nu kan Ni följa och spara väderhistorik som ni själv behagar. 2.0 Systemkrav För att kunna installera mjukvaran på Er PC, är minimumkraven dessa: Operativsystem: Windows NT4 (Service Pack >=6a), Windows 2000, Windows XP och Windows Vista Internet Explorer 6.0 eller högre Processor: Pentium III 500 Mhz eller högre RAM-Minne: Minst 128MB, 256MB rekommenderat CD-ROM-Spelare Basstationen måste vara ihopkopplad med Er PC! 3.0 Installera EasyWeather För det första, se till att basstationen och utesensorn är inkopplade och fungerar korrekt. Efter att Ni kollat detta och säkertställt att allt fungerar korrekt, installera mjukvaran enligt nedan: 1. Slå på Er dator och sätt i CD-ROM-skivan 2. Öppna Den här datorn, gå in på C: och till Programmappen.Dubbelklicka på ikonen setup.exe 3. Välj installationsspråk och klicka på Nästa 4. Klicka på Nästa och välj destination för installationsfilerna (välj det förvalda om Ni inte vill välja en egen mapp) 5. Klicka på Nästa och mjukvaran kommer att installeras automatiskt 6. Klicka på Ok för att avsluta den färdiga processen 7. För att starta programmet, klicka och följ denna beskrivning; Start > Program > EasyWeather Notis: För att all grafik ska fungera korrekt, måste installationen ske på datorns administratöranvändarkonto. Om detta inte görs, utan installeras på ett konto under administratören, kan grafiken haverera. 4.0 Basfunktioner för mjukvaran till EasyWeather Efter att Ni har klickat och startat EasyWeather.exe, kommer detta fönster att visas:

14 Alla inställningar i basstationen är reflekterade till datorns mjukvara, så när Ni har ställt in allt på väderstationen behöver ni inte göra samma sak i datorn ytterligare en gång. Emellertid går det självklart att göra inställningar på datorn och sedan överföra dessa till basstationen (inställningarna kommer att uppdateras nästa gång klockan uppdateras med en minut). Då basstationen är ansluten till Er PC, kommer denna ikon visas: Om basstationen inte är korrekt ansluten kommer denna ikon visas: Funktionsknappar: : Fönster för systeminstallationskonfiguration Dessa inställningar används för att ändra fönstret till PC-mjukvaran, basstationens enheter, likaväl som att kunna slå av motsvarande alarmfunktion. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. : Fönster för systemalarmsvärde Detta fönster används för att ställa in önskat alarm, högt eller lågt alarm för basenheten. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. Om Ni inte vill spara ändringarna, klicka på Avbryt/Cancel för att stänga fönstret.

15 : Fönster för minimum- och maximumvärden Denna ruta används för att övervaka alla minimum- och maximumvärden med tidsstämpel. För att radera dessa värden måste Ni göra detta genom basstationens inställningar. : Fönster för detaljerad datahistorik Denna lista används för att visa all sparad datahistorik. Om Ni önskar se all data under en viss period, välj datum och tid (även slutdatum och sluttid) och klicka på sök/search i övre delen av fönstret. Med Exportera/Export -knappen kan Ni spara önskad data i en separat textfil för andra syften. Då minnet är fullt i basstationen, tryck på Rensa/Clear -knappen för att förnya minnesutrymmet på basstationen (kom dock ihåg att spara all data Ni önskar innan Ni raderar allt). Om Ni önskar börja på en ny lista med väderhistorik, tryck på Rensa/Clear för att rensa all data (om Ni vill spara en säkerhetskopia på all data kan Ni göra detta genom att göra en kopia av filen EasyWeather.dat och lägga den i en annan mapp, eller bara döpa om samma fil till något passande, tex som Juni-08.dat ).

16 : Fönster för datahistorik i grafform I detta fönster kan Ni se all datahistorik i form av en graf, för enklare överblick. Om Ni önskar se mer detaljer, klicka på den önskade delen med Er muspekare och en mer detaljerad överblick kommer automatisk upp.

17 Det går även att se grafen i 3D-format, klicka i 3D -rutan: Det går att ändra på Y-axeln genom att scrolla med muspekare upp eller ned. Om graffunktionen inte fungerar Detta är tyvärr det vanligaste felet med denna mjukvara. Om graffunktionen inte fungerar ordentligt, var vänlig följ dessa steg: 1. Gå in i mappen C:\Program och leta sedan upp filen EasyWeather.exe 2. Skapa sedan en fil i antingen Wordpad eller Notepad redigeringsprogram och döp filen till reg_graph.bat 3. Skriv in regsvr32 easyweather.ocx och spara reg_graph.bat -filen 4. Dubbelklicka på reg_graph.bat -filen varpå den ska registrera de grafiska rutinerna på nytt. Om detta lyckas kommer detta fönster visas:

18 Legalt Meddelande Vi har rättigheten att radera eller ändra vilken bild som helst, oavsett om det är avsiktligt upplagda på servrarna av en användare av en WH1080 och EasyWeather-mjukvaran. EasyWeather är skyddad av upphovsrättslagen och internationella upphovsrättsfördrag, men även andra immateriella rättighetslagar- och fördrag. Det är ej tillåtet att kopiera utskrivna materialet medföljande denna produkt.

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser www.moon.se WS 2308 Innehåll Sid. 1. Introduktion 2 Funktioner 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser 5 Installera med batterieliminator. Använd kabel eller 433MHz överföring 6 Display

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

W820 Professionell Bluetooth -väderstation

W820 Professionell Bluetooth -väderstation W820 Professionell Bluetooth -väderstation AT&T 11:57 AM BACK TEMPERATURE CURRENT TEMPERATURE 20 MIN 7 C MAX 25 C C 25 C AVG DEW POINT 18 C TEMPERATURE CHART FOR THE LAST 48 HOURS 25 C 10 C 9 C 12 C 3AM

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8

Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL. Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 Klimatkontroll Modell: RMR500 / RMR500A Om Oregon Scientific...8 EU-försäkran om Överensstämmelse...8 SWE BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt... Vy Framsida... LCD Display... Vy Baksida... Utomhusgivare

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning

RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare. Modell BAR 338P. Bruksanvisning RF BildBarometer med fjärrstyrd Temperaturavkännare Modell BAR 338P Bruksanvisning Gratulerar till ett bra köp! Ditt köp av BAR 338P Bildbarometer ger dig inte bara väderinformation. BAR 338P har många

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen

1. Sprängskiss. 2. Montering av automatventilen Galcon 6001 1. Sprängskiss 1. Övre Lock 2. Fönster 3. Nedre lock 4. Batteri 5. Solenoid 6. Ventilvred 7. Bajonett 8. Pil vattenriktning 9. Ventilhus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Montering av automatventilen 2.1

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367

Manual. Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Manual Telenor Mobilt Bredband Huawei E367 Välkommen! Vårt Mobila Bredband erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och anslut USB-modemet till datorn.

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder:

Bruksanvisning. Modul 3095. Tidvisning. Veckonummer Välj bland följande tre veckovisningsmetoder: Bruksanvisning Modul 3095 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända klockans belysning. Tidvisning Stoppur Minnesfunktion Timer Alarm Tidvisning PM-indikator Timmar

Läs mer

Professionell vädercentral 35-1095

Professionell vädercentral 35-1095 Professionell vädercentral 35-1095 ANVÄNDARMANUAL Introduktion SINUS väderstation består av en huvudenhet samt ett urval fjärrsensorer som samlar och sänder ut ett stort register av väderdata, vilka inkluderar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s

Manual. Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Manual Mobilt Bredband ZTE MF190 Stöder upp till 6 Mbit/s Välkommen! Vårt Mobila Bredband ZTE MF190 erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt SIM-kort i modemet och

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual

Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit. Pausit version 1.9 Användarmanual Copyright 2014 Pausit AB medföljer programvaran Pausit Pausit version 1.9 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102

Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 Lättmonterad termometerplatta med isvarning Modell: EW102 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Produktöversikt...2 Vy framsida...2 Vy baksida...2 Sensor...3 Att komma igång...3 Installation av huvudenhet...3 Installation

Läs mer

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m.

1. PASCO Spark SLS och SparkVue. om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. PASCO Spark SLS och SparkVue om uppgradering, filbehandling, Journal m.m. 1. PASCO Spark SLS och SparkVue Art. PS 2008A Spark SLS är en modern datalogger med stor pekskärm i färg (11,6 x 8,8 cm/640 x 480

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

menu enter history on/off

menu enter history on/off %.',)3( 7EATHER 3TATION 36%.3+! 6¼DERSTATION menu enter history on/off!rt NO 9 Ver. 200908 9 You can choose to use the adaptor or batteries for receiver. Receiver/Indoor unit 2 Setting up using the AC

Läs mer

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053

Bruksanvisning. Funktioner. Radiokontrollerad Tidvisning. Modul 3353 3354 5053 Bruksanvisning Modul 3353 3354 5053 VIKTIGT! Innan du använder klockan skall klockan exponeras för ljus för att ladda klockans batteri Läs stycket om "Batteri" Om klockans display visar PS har strömsparfunktionen

Läs mer

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053

MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 MP3-spelare M-Any DAH1000 Nr 100053 M-Any DAH1000 Gratulerar till ditt köp av M-Any DAH1000! I din ägo har du en MP3-spelare med flera avancerade funktioner och användningsområden. Utöver att spela dina

Läs mer

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0

Installations guide. STR Service AB. astra 2010 kassaregister och hårdvara. Version 1.0 STR Service AB Installations guide astra 2010 kassaregister och hårdvara Version 1.0 1 Förord Detta dokument beskriver hur man uppdaterar till astra 2010 och installation av kontrollenhet e-tax, Kvittoskrivare

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP

Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP Procedurer för att ändra standardplats för programinstallation i Windows XP SW4223 De flesta windowsprogram installeras i enhet C: som standardinställning. Följ denna manual för att modifiera standardplatsen

Läs mer