Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC"

Transkript

1 Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC Användarmanual Om denna manual Gratulerar till valet av denna professionella väderstation! Vi är säkra på att Ni kommer uppskatta fördelarna med noggranna väderavläsningar och den precisa radiokontrollerade klockan som våra stationer erbjuder. Denna manual kommer att guida dig steg-för-steg genom inställningarna för WH1080PC. Använd denna manual för att bli bekant med Er professionella väderstation, och se till att spara den för framtida bruk. Ordlista för vanliga termer DCF/WWVB Från Tyskland eller USA skickas en AM frekvens i realtid till väderstationen, med antingen en DCF- eller WWVB signal, som ger ett exakt klockslag i stationen. Tiden skickas från ett atomur med exakta signaler i en miljarddels sekund. LCD LCD är en förkortning för Liquid Crystal Display vilket är en vanlig typ av skärm som används för bland annat TV-apparater, datorskärmar och digitala klockor. Barometer och lufttryck En barometer är en apparat som mäter lufttrycket detta kallas för det barometriska lufttrycket. Anledningen till man normalt inte känner lufttrycket är för att det trycker lika mycket åt varje håll, då trycket är lika stort inåt som utåt i din kropp. Det relativa lufttrycket Det relativa lufttrycket är detsamma som det barometriska lufttrycket. Uträkningen för det relativa lufttrycket är en kombination av det absoluta lufttrycket och höjden över havet. Absolut lufttryck Detta är det faktiska lufttrycket på barometern utan hänsyn till höjden. Kvicksilver (inhg) Kvicksilvertum (Inches of Mercury) är det sätt man mäter lufttrycket i USA. Hektopascal (hpa) Man använder sig av detta för att mäta lufttrycket i det Internationella Systemet för Mätning (International System of Measurement). Viktig Notis: Innan Ni sätter i batterierna, var god läs igenom användarmanualen. Denna väderstation med pekskärm, modell WH1080PC, inkluderar en basenhet (mottagare), en sändarenhet, en vindpekare, en vindhastighetsmätare, en regnmätare, USB-kabel och en CD-skiva med mjukvara till Er PC. Basstationen har en LCD-monitor med pekfunktion som ger möjlighet till att bläddra igenom inställningar för tid och väder. Översta vänster: Inne-Ute termometer och luftfuktighet Översta höger: Vind- och regnmästarinställningar. Mittersta vänster: Väderprognos (Tendency) Mittersta höger: Lufttryck och lufttryckhistogram Nedersta: Tid och datum, Minnesdataanvändning Notis: Då ikonen för Alarm aktiverat syns på skärmen, betyder det att alarmet är inställt och påslaget.

2 Bilden ovan visar skärmen på väderstationen, då alla attribut är aktiverade. Viktig användningsnotis Alla funktioner på väderstationen aktiveras på pekskärmen genom att lätt peka (inte trycka!) på den önskade funktionen. Peka på den blinkande, eller för att välja funktion eller öka/minska värdet. Varje gång en funktion väljs kommer ett litet pip att höras för att bekräfta valet och pekskärmen kommer även tändas för några sekunder. Om inga områden är valda inom 30 sekunder, kommer LCD-skärmen automatiskt välja bort funktionen och återgå till ursprungsläget (automatisk time out).

3 Kom igång Uppsättning av sensorer

4

5 Viktig notis: På ändan av vindsensorn finns det fyra bokstäver; N, E, S och W vilket representerar de fyra väderstrecken, Nord, Öst, Syd och Väst. Vindsensorn måste placeras och monteras så att väderstrecken på sensorn stämmer överens med de verkliga väderstrecken, annars kommer väderstationen att permanent visa fel, om sensorn inte installeras korrekt från början. Sladden till vindmätarsensorn måste kopplas in i jacket på vindpekaren, som i sin tur måste kopplas in i jacket på termo/hygro-sensorn markerat med wind. Sladden till regnmätaren måste kopplas in i jacket markerat med Rain på termo/hygro-sensorn. Starta systemet Börja med att sätta i två stycken LR6-batterier (AA) i sändarenheten, när detta är gjort kommer LED-skärmen att tändas i 4 sekunder varpå den sedan kommer att slockna och börja fungera normalt. Sändaren kommer att börja skicka efter data och slå på den radiokontrollerade klockan. Om en signal för klockan upptäcks, kommer skärmen att blinka 5 gånger för att visa att enheten att fått en korrekt signal. Om signalen är dålig eller opm det inte finns möjlighet till en bra mottagning, kommer enheten att avsluta sökandet efter 1 minut och återgå till normalt läge. Då det sker en mottagning av data, kommer skärmen att lysa i cirka 20 sekunder. Då de sker signalmottagning till klockan kommer ingen vanlig mottagning göras, den vanliga sändningen kommer automatiskt att återupptas efter att klockans signaler är uppdaterade. Den längsta tiden då klockan uppdateras är 5 minuter. Efter att Ni har satt in batterierna i enheten kommer alla olika delar av skärmen att lysa och släckas för att kontrollera att de fungerar korrekt. Efter detta kommer väderstationen att starta mätningar och börja registrera sändarenheten (radiomottagningsikonen kommer att tändas). Då data hämtas från sändaren är det inte tillåtet att röra LCD-monitorn, då sändningen i så fall avbryts. När all data är hämtade kommer väderstationen att återgå till det normala läget, varpå Ni sedan kan fortsätta med inställningarna. Uppsättning När Ni har fastställt att alla enheter fungerar korrekt, går det bra att ställa dit dom på sina permanenta platser. Innan Ni sätter dit dom, var säker på att alla enheter fungerar korrekt tillsammans på de platser de ska sitta. Om det eventuellt blir problem med 868 MHz-sändaren går det att påverka genom att flytta på den till en annan plats. Notis: Normaltsätt har sändaren och mottagaren en signal som går upp till 100 meter, förutsatt att det är en öppen terräng utan träd, byggnader, fordon, högspänningsledningar osv. Radiosignalen kan även störas utav saker såsom datorskärmar, radioapparater, TV-apparater osv. I dåliga fall kan signalen slås ut totalt, ha detta i åtanke då Ni monterar upp enheterna.

6 Uppmontering Notis: Tackvare de förvalda inställningarna som redan är gjorda i fabriken är det inte nödvändigt förutom med Det relativa lufttrycket (se längre ned) att göra fler inställningar för att väderstationen ska fungera. Inställningar går självklart att ställa in i efterhand. För grundläggande inställningar startas skärmen här nedan genom att peka på det önskade området. Grundinställningarna kan nu göras i följande ordning nedan: Dessa inställningar går att avbryta enkelt genom att peka på ett annat område på skärmen (förutom +, - och ). Inomhustemperatur För att aktivera inställningarna för inomhustemperaturen: 1. Peka på området för inomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Celcius (C) och Farenheit (F). 2. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. För att se den maximala temperaturen som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 5. För att se den minimala temperaturen som har mätts inomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

7 Utomhustemperatur För att aktivera inställningarna för utomhustemperaturen: 1. Peka på området för utomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Utomhustemperatur, Vdtemperatur och Daggvärde. 2. Peka på området igen, och kommer att blinka. Klicka på eller för att växla mellan Celsius (C) ellr Faerheit (F). 3. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. För att se den maximala temperaturen som har mätts utomhus, peka en fjärde gång på området för utomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 6. För att se den minimala temperaturen som har mätts utomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Inomhusfuktighet För att aktivera inställningarna för inomhusfuktigheten: 1. Peka på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 2. Peka återigen på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. För att se den maximala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en tredje gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

8 4. För att se den minimala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Utomhusfuktighet För att få fram samma värden som för inomhusfuktigheten, var god följ instruktionerna ovan. Vindhastighet För att aktivera inställningarna för vindhastigheten: 1. Peka på området för vindhastigheten, och kommer att blinka. Dessa ikoner kan Ni trycka på för att växla mellan två olika mätningsområden; Genomsnittshastighet och Kastvindar. 2. Tryck på området igen för vindhastigheten, tryck sedan på eller för att ändra mellan km/h, mph, knop osv. 3. Peka igen på området för att ställa in alarm för den högsta fuktigheten, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka på skärmen en fjärde gång för att ställa in alarmet för vindriktningen, vindpekarikonen kommer att blinka. Ställ in önskat alarm för vindriktning genom att trycka på eller och tryck på för att slå på eller av alarmet. 5. För att se den max uppmätta vindhastigheten, peka en femte gång på området för vindhastigheten, det högsta värdet kommer att blinka på skärmen, ikonen kommer även att lysa. För att återställa mätningen, peka och håll i 3 sekunder på området för mätningen. Regn 1. Peka på området för regnmätning, och kommer att blinka. Peka sedan på dessa tecken för att byta mellan timmar, dygn, månader och totalt regn. 2. För att byta mellan millimeter och inches, peka en gång till på området ( och kommer att blinka). Använd samma tecken för att byta mellan värdena. 3. Peka igen på området för regnmätningen för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka en fjärde gång på området för att se högsta mätta värdet för nederbörden. För att nollställa värdet, peka på området och håll in i 3 sekunder. 5. För att nollställa alla värden totalt, för dagar, veckor osv. peka en femte gång på området och håll in i 3 sekunder.

9 Väderprognos Tendens 1. Peka på området för väderprognosen, och kommer att blinka. Peka på samma ikoner för att växla mellan Soligt, Delvis mulet och Mulet. 2. Peka på området igen, samma ikoner kommer att blinka. Peka på och för att ställa in tröskelvärdet för lågtrycket från 2-4 Hectopascal, hpa (förvalt 4 hpa). 3. Peka en tredje gång på området och ytterligare en gång på de blinkande ikonerna för att ställa in tröskelvärdet för storm från 3-9 hpa (förvalt 4 hpa). Lufttryck 1. Peka på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa två ikoner för att växla mellan Det absoluta lufttrycket och Det relativa lufttrycket. 2. Peka en gång till på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att växla mellan hpa, inhg och mmhg (Hektopascal, Kvicksilvertum och millimeter Kvicksilver). 3. Peka en tredje gång på lufttrycket för att ställa in det Relativalufttycket. Och kommer att blinka och ikonen kommer att lysa. Växla mellan värdena genom att peka på och, håll in dessa ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka igen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för hög temperatur, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. Peka återigen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 6. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. 7. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. Notis: Om det Relativalufttycket redan är valt, kommer steg 3 i dessa inställningar att skippas. Lufttrycksdiagram Peka på lufttrycksdiagramet och peka sedan på eller för att växla mellan 12- eller 24 timmars lufttrycksintervaller.

10 Tid 1. Peka på området för klockan, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja tidszon. 2. Peka en gång till för att växla mellan 12/24-timmarstid. 3. Peka en tredje gång på området, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att slå av eller på DST (denna funktion är endast tillgänglig för versioner med WWVB, versioner med DCF är inte denna funktion aktiverad). Notis: DST OFF betyder att funktionen är inaktiverad och realtidsklockan kommer inte att uppdatera tiden automatiskt. DST ON betyder att funktionen är aktiverad och att klockan automatiskt kommer att uppdatera tiden enligt DST-schemat. 4. Peka en fjärde gång på klockan för att ändra timmarna, peka sedan på eller för att ändra värdet. 5. Peka en femte gång på klockan för att ändra minuterna, peka sedan på eller för att ändra värdet. Datum 1. Peka på området för datumet, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja mellan alarmtid, datum och veckodag. 2. Peka igen på datumet och tryck på eller för att välja mellan DD-MM och MM-DD för datumet. 3. Peka en tredje gång på datumet för att välja år, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka en fjärde gång på datumet för att välja måndag, håll in eller 1 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 5. Peka en femte gång på datumet för att välja dag, hålla in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 6. Peka en sjätte gång på datumet för att välja alarmtiden, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 7. Peka en sjunde gång på datumet för att välja alarmminuterna, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Minnet 1. Peka på Minnessektionen för att aktivera datahistoriken, och kommer att blinka. Tryck på dessa ikoner för att bläddra framåt och se väderhistoriken, peka på för att se senaste väderhistoriken. Då datahistoriken visas, kommer den nuvarande tiden att visas i tidsdelen av området (för att ändra historikens intervaller måste den medföljande programvaran användas). 2. Peka på Minnessektionen igen för att radera minnet, order CLEAR kommer att blinka, minnet för den totala minneskapaciteten kommer även den att blinka. Peka på ikonen för den totala minneskapaciteten och håll inne i 3 sekunder för att radera.

11 Koppla till PC Som en viktig egenskap till denna väderstation, tillåter den att spara och överföra all sparad data till Er PC. Sparad data För en omfattande väderhistorik, tillåter basstationen lagring på upp till 4080 kompletta filer av väderdata med tid och datum. Dessa minnen är lagrade i en permanent buffertminne (EEPROM) och kommer inte att gå förlorat även ifall strömmen bryts. Ifall minnet i väderstationen är fullt kommer de första lagrade datan att skrivas över med de nya. Viss data eller inställningsvärden kan vara läsas, bearbetas och visas med hjälp av en PC. Kopplingar och mjukvara För att koppla samman väderstationen med en PC används den medföljande USB-kabeln. Den medföljande programvaran EasyWeather måste även installeras på Er PC för korrekt bruk av väderstationen. Denna mjukvara ger Er tillgång till all sparad data från väderstationen, inkluderat grafiska symboler. Den ger även tillgång till att visa, lagra och skriva historiken, vars kapacitet (4080) enbart kan förhindras av datorns eget huvudminne. Då Ni ska koppla väderstationen till Er PC, var säker på att ni har den medföljande skivan i datorn. Annars kanske inte alla grafik fungerar som den ska då all data som överföras. Om det är första gången Ni kör skivan, kommer väderfönstret att visas i den under raden på datorfönstret, programmet kommer att visa relaterad datainformation om den lagrade historiken på Er PC. Vänligen notera dock att om det är första gången Ni kör skivan, kan det ta ett par minuter för all data att överföras, innan Ni kan börja med installationen. Om detta inte respekteras kommer ett meddelande visas där det står read weather data fail, eftersom att det då avbryts och USB-porten inte tar emot någon mer information. Då minnet är fullt kommer det att ta omkring två minuter att ladda upp all data till Er PC och ytterligare två minuter att

12 bearbeta all data till den grafiska profilen. Ytterligare detaljerad hjälp till PC-mjukvaran finns att hittaunder Hjälpmenyn. Specifikationer Utomhusfakta Signallängd i öppen terräng: 100m Frekvens: 868mHz Temperaturomfång: -40C - +65C Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten 10% ~ 99% Regnvolym: mm (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1mm (om regnvolymen är under 1000mm) 1,0mm (om regnvolymen överstiger 1000mm) Vindhastighet: 0-240km/h (Visar OFL om mätningen överstiger max) Mätningsintervall Termometer/Hygrometer: 48 sekunder Vattentålighetsgrad: IPX3 Inomhusfakta Mätningsintervall Lufttryck/Temperatur: 48 sekunder Temperaturomfång inomhus: 0C - +50C (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten: 10% ~ 99% Upplösning: 1% Mätningsomfång Lufttryck: hpa Upplösning: 0,1hpa (0,01inHg) Alarmtid: 120 sekunder Strömförsörjning Basstationen: Sensorn: Batterilivslängd: 3xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier 2xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier Minimum är 12 månader för basstationen Minimum är 24 månader för sensorn Kommentar: Då temperaturen utomhus är lägre än -20C, var säker på att rätt typ av batterier sitter i för att säkerställa normalt användande av apparaten. Normala alkalinebatterier får ej användas utomhus. Vänligen ta hänsyn till miljön och lämna in batterierna i närmaste batteriuppsamlare Alla rättigheter bevarade. Denna manual får ej kopieras i någon form. Den får ej heller behandlas elektroniskt, mekaniskt eller kemiskt utan skriven tillåtelse från utgivaren.

13 EaseWeather Mjukvara Manual 1.0 Generell information Denna väderstation är ett högklassigt, lättanvänt väderövervakningssystem som läser, visar och sparar väderdatan från interna likaväl som externa sensorer. Förutom de mätningar inomhus av temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket kommer även mätningar utomhus att ske av sensorn i form av luftfuktighet, vind och regn. De sistnämnda mätningarna sker trådlöst till basstationen. Efter att Ni har installerat EasyWeather från den medföljande CD-ROM-skivan, kan Er PC visa all inomhusdata, men även datan skickat till basstationen från den externa sensorn. För att få tillgång till denna data är det bara att koppla basenheten till Er PC med den medföljande USB-kabeln. Från och med nu kan Ni följa och spara väderhistorik som ni själv behagar. 2.0 Systemkrav För att kunna installera mjukvaran på Er PC, är minimumkraven dessa: Operativsystem: Windows NT4 (Service Pack >=6a), Windows 2000, Windows XP och Windows Vista Internet Explorer 6.0 eller högre Processor: Pentium III 500 Mhz eller högre RAM-Minne: Minst 128MB, 256MB rekommenderat CD-ROM-Spelare Basstationen måste vara ihopkopplad med Er PC! 3.0 Installera EasyWeather För det första, se till att basstationen och utesensorn är inkopplade och fungerar korrekt. Efter att Ni kollat detta och säkertställt att allt fungerar korrekt, installera mjukvaran enligt nedan: 1. Slå på Er dator och sätt i CD-ROM-skivan 2. Öppna Den här datorn, gå in på C: och till Programmappen.Dubbelklicka på ikonen setup.exe 3. Välj installationsspråk och klicka på Nästa 4. Klicka på Nästa och välj destination för installationsfilerna (välj det förvalda om Ni inte vill välja en egen mapp) 5. Klicka på Nästa och mjukvaran kommer att installeras automatiskt 6. Klicka på Ok för att avsluta den färdiga processen 7. För att starta programmet, klicka och följ denna beskrivning; Start > Program > EasyWeather Notis: För att all grafik ska fungera korrekt, måste installationen ske på datorns administratöranvändarkonto. Om detta inte görs, utan installeras på ett konto under administratören, kan grafiken haverera. 4.0 Basfunktioner för mjukvaran till EasyWeather Efter att Ni har klickat och startat EasyWeather.exe, kommer detta fönster att visas:

14 Alla inställningar i basstationen är reflekterade till datorns mjukvara, så när Ni har ställt in allt på väderstationen behöver ni inte göra samma sak i datorn ytterligare en gång. Emellertid går det självklart att göra inställningar på datorn och sedan överföra dessa till basstationen (inställningarna kommer att uppdateras nästa gång klockan uppdateras med en minut). Då basstationen är ansluten till Er PC, kommer denna ikon visas: Om basstationen inte är korrekt ansluten kommer denna ikon visas: Funktionsknappar: : Fönster för systeminstallationskonfiguration Dessa inställningar används för att ändra fönstret till PC-mjukvaran, basstationens enheter, likaväl som att kunna slå av motsvarande alarmfunktion. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. : Fönster för systemalarmsvärde Detta fönster används för att ställa in önskat alarm, högt eller lågt alarm för basenheten. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. Om Ni inte vill spara ändringarna, klicka på Avbryt/Cancel för att stänga fönstret.

15 : Fönster för minimum- och maximumvärden Denna ruta används för att övervaka alla minimum- och maximumvärden med tidsstämpel. För att radera dessa värden måste Ni göra detta genom basstationens inställningar. : Fönster för detaljerad datahistorik Denna lista används för att visa all sparad datahistorik. Om Ni önskar se all data under en viss period, välj datum och tid (även slutdatum och sluttid) och klicka på sök/search i övre delen av fönstret. Med Exportera/Export -knappen kan Ni spara önskad data i en separat textfil för andra syften. Då minnet är fullt i basstationen, tryck på Rensa/Clear -knappen för att förnya minnesutrymmet på basstationen (kom dock ihåg att spara all data Ni önskar innan Ni raderar allt). Om Ni önskar börja på en ny lista med väderhistorik, tryck på Rensa/Clear för att rensa all data (om Ni vill spara en säkerhetskopia på all data kan Ni göra detta genom att göra en kopia av filen EasyWeather.dat och lägga den i en annan mapp, eller bara döpa om samma fil till något passande, tex som Juni-08.dat ).

16 : Fönster för datahistorik i grafform I detta fönster kan Ni se all datahistorik i form av en graf, för enklare överblick. Om Ni önskar se mer detaljer, klicka på den önskade delen med Er muspekare och en mer detaljerad överblick kommer automatisk upp.

17 Det går även att se grafen i 3D-format, klicka i 3D -rutan: Det går att ändra på Y-axeln genom att scrolla med muspekare upp eller ned. Om graffunktionen inte fungerar Detta är tyvärr det vanligaste felet med denna mjukvara. Om graffunktionen inte fungerar ordentligt, var vänlig följ dessa steg: 1. Gå in i mappen C:\Program och leta sedan upp filen EasyWeather.exe 2. Skapa sedan en fil i antingen Wordpad eller Notepad redigeringsprogram och döp filen till reg_graph.bat 3. Skriv in regsvr32 easyweather.ocx och spara reg_graph.bat -filen 4. Dubbelklicka på reg_graph.bat -filen varpå den ska registrera de grafiska rutinerna på nytt. Om detta lyckas kommer detta fönster visas:

18 Legalt Meddelande Vi har rättigheten att radera eller ändra vilken bild som helst, oavsett om det är avsiktligt upplagda på servrarna av en användare av en WH1080 och EasyWeather-mjukvaran. EasyWeather är skyddad av upphovsrättslagen och internationella upphovsrättsfördrag, men även andra immateriella rättighetslagar- och fördrag. Det är ej tillåtet att kopiera utskrivna materialet medföljande denna produkt.

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning

OPTAC Fleet Viewer. Bruksanvisning OPTAC Fleet Viewer Bruksanvisning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Supportnummer: 08 50578446 E-post: optacse@stoneridge.com Documentversion 4.0 Part Number: 6939-161 Page

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR SVE Version 1 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten. 6. Rengör

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 SE Trådlös elenergimätare Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innehållsförteckning 2. Introduktion... 4 3. Säkerhet... 5 4. Förpackningen innehåller... 6 5. Knappar och funktioner... 7 5.1. Hitta inkommande

Läs mer

Professionellt Vädercenter Modell: WMR200 / WMR200A BRUKSANVISNING INTRODUKTION IINNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL HUVUDENHET

Professionellt Vädercenter Modell: WMR200 / WMR200A BRUKSANVISNING INTRODUKTION IINNEHÅLL FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL HUVUDENHET Professionellt Vädercenter Modell: WMR200 / WMR200A INTRODUKTION Tack för ditt val av en Oregon Scientific TM Professionell Vädercenter (WMR200 / WMR200A). SWE BRUKSANVISNING IINNEHÅLL Introduktion...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se

För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Neo Användarguide AlphaSmart AlphaSmart försäljnings och tekniskt stöd För att kontakta AlphaSmart angående försäljnings och tekniskt stöd, se sidan 150 eller besök hemsidan www.alphasmart.se Ingenting

Läs mer

SV BRUKSANVISNING [MODE] TIME [MODE] ALTIMETER [MODE] BAROMETER [MODE] COMPASS [MODE] HEART RATE MONITOR [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] [SELECT] DAILY ALARMS [SELECT] DUAL TIME [MODE]

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer