Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC"

Transkript

1 Väderstation med pekskärm (Vind och lufttryck) WH-1080PC Användarmanual Om denna manual Gratulerar till valet av denna professionella väderstation! Vi är säkra på att Ni kommer uppskatta fördelarna med noggranna väderavläsningar och den precisa radiokontrollerade klockan som våra stationer erbjuder. Denna manual kommer att guida dig steg-för-steg genom inställningarna för WH1080PC. Använd denna manual för att bli bekant med Er professionella väderstation, och se till att spara den för framtida bruk. Ordlista för vanliga termer DCF/WWVB Från Tyskland eller USA skickas en AM frekvens i realtid till väderstationen, med antingen en DCF- eller WWVB signal, som ger ett exakt klockslag i stationen. Tiden skickas från ett atomur med exakta signaler i en miljarddels sekund. LCD LCD är en förkortning för Liquid Crystal Display vilket är en vanlig typ av skärm som används för bland annat TV-apparater, datorskärmar och digitala klockor. Barometer och lufttryck En barometer är en apparat som mäter lufttrycket detta kallas för det barometriska lufttrycket. Anledningen till man normalt inte känner lufttrycket är för att det trycker lika mycket åt varje håll, då trycket är lika stort inåt som utåt i din kropp. Det relativa lufttrycket Det relativa lufttrycket är detsamma som det barometriska lufttrycket. Uträkningen för det relativa lufttrycket är en kombination av det absoluta lufttrycket och höjden över havet. Absolut lufttryck Detta är det faktiska lufttrycket på barometern utan hänsyn till höjden. Kvicksilver (inhg) Kvicksilvertum (Inches of Mercury) är det sätt man mäter lufttrycket i USA. Hektopascal (hpa) Man använder sig av detta för att mäta lufttrycket i det Internationella Systemet för Mätning (International System of Measurement). Viktig Notis: Innan Ni sätter i batterierna, var god läs igenom användarmanualen. Denna väderstation med pekskärm, modell WH1080PC, inkluderar en basenhet (mottagare), en sändarenhet, en vindpekare, en vindhastighetsmätare, en regnmätare, USB-kabel och en CD-skiva med mjukvara till Er PC. Basstationen har en LCD-monitor med pekfunktion som ger möjlighet till att bläddra igenom inställningar för tid och väder. Översta vänster: Inne-Ute termometer och luftfuktighet Översta höger: Vind- och regnmästarinställningar. Mittersta vänster: Väderprognos (Tendency) Mittersta höger: Lufttryck och lufttryckhistogram Nedersta: Tid och datum, Minnesdataanvändning Notis: Då ikonen för Alarm aktiverat syns på skärmen, betyder det att alarmet är inställt och påslaget.

2 Bilden ovan visar skärmen på väderstationen, då alla attribut är aktiverade. Viktig användningsnotis Alla funktioner på väderstationen aktiveras på pekskärmen genom att lätt peka (inte trycka!) på den önskade funktionen. Peka på den blinkande, eller för att välja funktion eller öka/minska värdet. Varje gång en funktion väljs kommer ett litet pip att höras för att bekräfta valet och pekskärmen kommer även tändas för några sekunder. Om inga områden är valda inom 30 sekunder, kommer LCD-skärmen automatiskt välja bort funktionen och återgå till ursprungsläget (automatisk time out).

3 Kom igång Uppsättning av sensorer

4

5 Viktig notis: På ändan av vindsensorn finns det fyra bokstäver; N, E, S och W vilket representerar de fyra väderstrecken, Nord, Öst, Syd och Väst. Vindsensorn måste placeras och monteras så att väderstrecken på sensorn stämmer överens med de verkliga väderstrecken, annars kommer väderstationen att permanent visa fel, om sensorn inte installeras korrekt från början. Sladden till vindmätarsensorn måste kopplas in i jacket på vindpekaren, som i sin tur måste kopplas in i jacket på termo/hygro-sensorn markerat med wind. Sladden till regnmätaren måste kopplas in i jacket markerat med Rain på termo/hygro-sensorn. Starta systemet Börja med att sätta i två stycken LR6-batterier (AA) i sändarenheten, när detta är gjort kommer LED-skärmen att tändas i 4 sekunder varpå den sedan kommer att slockna och börja fungera normalt. Sändaren kommer att börja skicka efter data och slå på den radiokontrollerade klockan. Om en signal för klockan upptäcks, kommer skärmen att blinka 5 gånger för att visa att enheten att fått en korrekt signal. Om signalen är dålig eller opm det inte finns möjlighet till en bra mottagning, kommer enheten att avsluta sökandet efter 1 minut och återgå till normalt läge. Då det sker en mottagning av data, kommer skärmen att lysa i cirka 20 sekunder. Då de sker signalmottagning till klockan kommer ingen vanlig mottagning göras, den vanliga sändningen kommer automatiskt att återupptas efter att klockans signaler är uppdaterade. Den längsta tiden då klockan uppdateras är 5 minuter. Efter att Ni har satt in batterierna i enheten kommer alla olika delar av skärmen att lysa och släckas för att kontrollera att de fungerar korrekt. Efter detta kommer väderstationen att starta mätningar och börja registrera sändarenheten (radiomottagningsikonen kommer att tändas). Då data hämtas från sändaren är det inte tillåtet att röra LCD-monitorn, då sändningen i så fall avbryts. När all data är hämtade kommer väderstationen att återgå till det normala läget, varpå Ni sedan kan fortsätta med inställningarna. Uppsättning När Ni har fastställt att alla enheter fungerar korrekt, går det bra att ställa dit dom på sina permanenta platser. Innan Ni sätter dit dom, var säker på att alla enheter fungerar korrekt tillsammans på de platser de ska sitta. Om det eventuellt blir problem med 868 MHz-sändaren går det att påverka genom att flytta på den till en annan plats. Notis: Normaltsätt har sändaren och mottagaren en signal som går upp till 100 meter, förutsatt att det är en öppen terräng utan träd, byggnader, fordon, högspänningsledningar osv. Radiosignalen kan även störas utav saker såsom datorskärmar, radioapparater, TV-apparater osv. I dåliga fall kan signalen slås ut totalt, ha detta i åtanke då Ni monterar upp enheterna.

6 Uppmontering Notis: Tackvare de förvalda inställningarna som redan är gjorda i fabriken är det inte nödvändigt förutom med Det relativa lufttrycket (se längre ned) att göra fler inställningar för att väderstationen ska fungera. Inställningar går självklart att ställa in i efterhand. För grundläggande inställningar startas skärmen här nedan genom att peka på det önskade området. Grundinställningarna kan nu göras i följande ordning nedan: Dessa inställningar går att avbryta enkelt genom att peka på ett annat område på skärmen (förutom +, - och ). Inomhustemperatur För att aktivera inställningarna för inomhustemperaturen: 1. Peka på området för inomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Celcius (C) och Farenheit (F). 2. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. För att se den maximala temperaturen som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 5. För att se den minimala temperaturen som har mätts inomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

7 Utomhustemperatur För att aktivera inställningarna för utomhustemperaturen: 1. Peka på området för utomhustemperaturen, och kommer att blinka. Använd dessa knappar för att växla mellan Utomhustemperatur, Vdtemperatur och Daggvärde. 2. Peka på området igen, och kommer att blinka. Klicka på eller för att växla mellan Celsius (C) ellr Faerheit (F). 3. Peka på området igen för att ställa in alarm för den högsta temperaturen, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka återigen på området för att ställa in alarm för den lägsta temperaturen, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. För att se den maximala temperaturen som har mätts utomhus, peka en fjärde gång på området för utomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. 6. För att se den minimala temperaturen som har mätts utomhus, peka en femte gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Inomhusfuktighet För att aktivera inställningarna för inomhusfuktigheten: 1. Peka på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 2. Peka återigen på området för inomfuktigheten för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 3. För att se den maximala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en tredje gång på området för inomhustemperaturen, då kommer den maximala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högtsa temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet.

8 4. För att se den minimala fuktigheten som har mätts inomhus, peka en fjärde gång på området, då kommer den minimala temperaturen att blinka, ikonen kommer att lysa. För att återställa den högsta temperaturen, peka på och håll in i 3 sekunder, då nollställs värdet. Utomhusfuktighet För att få fram samma värden som för inomhusfuktigheten, var god följ instruktionerna ovan. Vindhastighet För att aktivera inställningarna för vindhastigheten: 1. Peka på området för vindhastigheten, och kommer att blinka. Dessa ikoner kan Ni trycka på för att växla mellan två olika mätningsområden; Genomsnittshastighet och Kastvindar. 2. Tryck på området igen för vindhastigheten, tryck sedan på eller för att ändra mellan km/h, mph, knop osv. 3. Peka igen på området för att ställa in alarm för den högsta fuktigheten, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka på skärmen en fjärde gång för att ställa in alarmet för vindriktningen, vindpekarikonen kommer att blinka. Ställ in önskat alarm för vindriktning genom att trycka på eller och tryck på för att slå på eller av alarmet. 5. För att se den max uppmätta vindhastigheten, peka en femte gång på området för vindhastigheten, det högsta värdet kommer att blinka på skärmen, ikonen kommer även att lysa. För att återställa mätningen, peka och håll i 3 sekunder på området för mätningen. Regn 1. Peka på området för regnmätning, och kommer att blinka. Peka sedan på dessa tecken för att byta mellan timmar, dygn, månader och totalt regn. 2. För att byta mellan millimeter och inches, peka en gång till på området ( och kommer att blinka). Använd samma tecken för att byta mellan värdena. 3. Peka igen på området för regnmätningen för att ställa in alarm för hög fuktighet, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt;. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 4. Peka en fjärde gång på området för att se högsta mätta värdet för nederbörden. För att nollställa värdet, peka på området och håll in i 3 sekunder. 5. För att nollställa alla värden totalt, för dagar, veckor osv. peka en femte gång på området och håll in i 3 sekunder.

9 Väderprognos Tendens 1. Peka på området för väderprognosen, och kommer att blinka. Peka på samma ikoner för att växla mellan Soligt, Delvis mulet och Mulet. 2. Peka på området igen, samma ikoner kommer att blinka. Peka på och för att ställa in tröskelvärdet för lågtrycket från 2-4 Hectopascal, hpa (förvalt 4 hpa). 3. Peka en tredje gång på området och ytterligare en gång på de blinkande ikonerna för att ställa in tröskelvärdet för storm från 3-9 hpa (förvalt 4 hpa). Lufttryck 1. Peka på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa två ikoner för att växla mellan Det absoluta lufttrycket och Det relativa lufttrycket. 2. Peka en gång till på området för lufttrycket, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att växla mellan hpa, inhg och mmhg (Hektopascal, Kvicksilvertum och millimeter Kvicksilver). 3. Peka en tredje gång på lufttrycket för att ställa in det Relativalufttycket. Och kommer att blinka och ikonen kommer att lysa. Växla mellan värdena genom att peka på och, håll in dessa ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka igen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för hög temperatur, och kommer att blinka igen, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 5. Peka återigen på området för lufttrycket för att ställa in alarm för låg temperatur, och kommer att blinka, en ikon kommer att visas då detta är inställt. Peka på eller för att ändra värdet, håll in samma ikoner i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Peka på för att slå av eller på alarmet (om alarmet är på kommer en ikon föreställande en högtalare att visas på skärmen som indikerar att alarmet är aktiverat. 6. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. 7. Peka en sjätte gång för att visa det högsta mätta lufttrycksvärdet, då detta visas kommer denna ikon att blinka. För att nollställa värdet, peka och håll in i 3 sekunder på området för det högsta lufttrycket. Notis: Om det Relativalufttycket redan är valt, kommer steg 3 i dessa inställningar att skippas. Lufttrycksdiagram Peka på lufttrycksdiagramet och peka sedan på eller för att växla mellan 12- eller 24 timmars lufttrycksintervaller.

10 Tid 1. Peka på området för klockan, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja tidszon. 2. Peka en gång till för att växla mellan 12/24-timmarstid. 3. Peka en tredje gång på området, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att slå av eller på DST (denna funktion är endast tillgänglig för versioner med WWVB, versioner med DCF är inte denna funktion aktiverad). Notis: DST OFF betyder att funktionen är inaktiverad och realtidsklockan kommer inte att uppdatera tiden automatiskt. DST ON betyder att funktionen är aktiverad och att klockan automatiskt kommer att uppdatera tiden enligt DST-schemat. 4. Peka en fjärde gång på klockan för att ändra timmarna, peka sedan på eller för att ändra värdet. 5. Peka en femte gång på klockan för att ändra minuterna, peka sedan på eller för att ändra värdet. Datum 1. Peka på området för datumet, och kommer att blinka. Peka på dessa ikoner för att välja mellan alarmtid, datum och veckodag. 2. Peka igen på datumet och tryck på eller för att välja mellan DD-MM och MM-DD för datumet. 3. Peka en tredje gång på datumet för att välja år, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 4. Peka en fjärde gång på datumet för att välja måndag, håll in eller 1 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 5. Peka en femte gång på datumet för att välja dag, hålla in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 6. Peka en sjätte gång på datumet för att välja alarmtiden, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. 7. Peka en sjunde gång på datumet för att välja alarmminuterna, håll in eller i 3 sekunder för att öka värdet i större skala. Minnet 1. Peka på Minnessektionen för att aktivera datahistoriken, och kommer att blinka. Tryck på dessa ikoner för att bläddra framåt och se väderhistoriken, peka på för att se senaste väderhistoriken. Då datahistoriken visas, kommer den nuvarande tiden att visas i tidsdelen av området (för att ändra historikens intervaller måste den medföljande programvaran användas). 2. Peka på Minnessektionen igen för att radera minnet, order CLEAR kommer att blinka, minnet för den totala minneskapaciteten kommer även den att blinka. Peka på ikonen för den totala minneskapaciteten och håll inne i 3 sekunder för att radera.

11 Koppla till PC Som en viktig egenskap till denna väderstation, tillåter den att spara och överföra all sparad data till Er PC. Sparad data För en omfattande väderhistorik, tillåter basstationen lagring på upp till 4080 kompletta filer av väderdata med tid och datum. Dessa minnen är lagrade i en permanent buffertminne (EEPROM) och kommer inte att gå förlorat även ifall strömmen bryts. Ifall minnet i väderstationen är fullt kommer de första lagrade datan att skrivas över med de nya. Viss data eller inställningsvärden kan vara läsas, bearbetas och visas med hjälp av en PC. Kopplingar och mjukvara För att koppla samman väderstationen med en PC används den medföljande USB-kabeln. Den medföljande programvaran EasyWeather måste även installeras på Er PC för korrekt bruk av väderstationen. Denna mjukvara ger Er tillgång till all sparad data från väderstationen, inkluderat grafiska symboler. Den ger även tillgång till att visa, lagra och skriva historiken, vars kapacitet (4080) enbart kan förhindras av datorns eget huvudminne. Då Ni ska koppla väderstationen till Er PC, var säker på att ni har den medföljande skivan i datorn. Annars kanske inte alla grafik fungerar som den ska då all data som överföras. Om det är första gången Ni kör skivan, kommer väderfönstret att visas i den under raden på datorfönstret, programmet kommer att visa relaterad datainformation om den lagrade historiken på Er PC. Vänligen notera dock att om det är första gången Ni kör skivan, kan det ta ett par minuter för all data att överföras, innan Ni kan börja med installationen. Om detta inte respekteras kommer ett meddelande visas där det står read weather data fail, eftersom att det då avbryts och USB-porten inte tar emot någon mer information. Då minnet är fullt kommer det att ta omkring två minuter att ladda upp all data till Er PC och ytterligare två minuter att

12 bearbeta all data till den grafiska profilen. Ytterligare detaljerad hjälp till PC-mjukvaran finns att hittaunder Hjälpmenyn. Specifikationer Utomhusfakta Signallängd i öppen terräng: 100m Frekvens: 868mHz Temperaturomfång: -40C - +65C Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten 10% ~ 99% Regnvolym: mm (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1mm (om regnvolymen är under 1000mm) 1,0mm (om regnvolymen överstiger 1000mm) Vindhastighet: 0-240km/h (Visar OFL om mätningen överstiger max) Mätningsintervall Termometer/Hygrometer: 48 sekunder Vattentålighetsgrad: IPX3 Inomhusfakta Mätningsintervall Lufttryck/Temperatur: 48 sekunder Temperaturomfång inomhus: 0C - +50C (Visar OFL om mätningen överstiger max) Upplösning: 0,1C Mätning relaterat till fuktigheten: 10% ~ 99% Upplösning: 1% Mätningsomfång Lufttryck: hpa Upplösning: 0,1hpa (0,01inHg) Alarmtid: 120 sekunder Strömförsörjning Basstationen: Sensorn: Batterilivslängd: 3xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier 2xAA 1,5V LR6 Alkalinebatterier Minimum är 12 månader för basstationen Minimum är 24 månader för sensorn Kommentar: Då temperaturen utomhus är lägre än -20C, var säker på att rätt typ av batterier sitter i för att säkerställa normalt användande av apparaten. Normala alkalinebatterier får ej användas utomhus. Vänligen ta hänsyn till miljön och lämna in batterierna i närmaste batteriuppsamlare Alla rättigheter bevarade. Denna manual får ej kopieras i någon form. Den får ej heller behandlas elektroniskt, mekaniskt eller kemiskt utan skriven tillåtelse från utgivaren.

13 EaseWeather Mjukvara Manual 1.0 Generell information Denna väderstation är ett högklassigt, lättanvänt väderövervakningssystem som läser, visar och sparar väderdatan från interna likaväl som externa sensorer. Förutom de mätningar inomhus av temperaturen, luftfuktigheten och lufttrycket kommer även mätningar utomhus att ske av sensorn i form av luftfuktighet, vind och regn. De sistnämnda mätningarna sker trådlöst till basstationen. Efter att Ni har installerat EasyWeather från den medföljande CD-ROM-skivan, kan Er PC visa all inomhusdata, men även datan skickat till basstationen från den externa sensorn. För att få tillgång till denna data är det bara att koppla basenheten till Er PC med den medföljande USB-kabeln. Från och med nu kan Ni följa och spara väderhistorik som ni själv behagar. 2.0 Systemkrav För att kunna installera mjukvaran på Er PC, är minimumkraven dessa: Operativsystem: Windows NT4 (Service Pack >=6a), Windows 2000, Windows XP och Windows Vista Internet Explorer 6.0 eller högre Processor: Pentium III 500 Mhz eller högre RAM-Minne: Minst 128MB, 256MB rekommenderat CD-ROM-Spelare Basstationen måste vara ihopkopplad med Er PC! 3.0 Installera EasyWeather För det första, se till att basstationen och utesensorn är inkopplade och fungerar korrekt. Efter att Ni kollat detta och säkertställt att allt fungerar korrekt, installera mjukvaran enligt nedan: 1. Slå på Er dator och sätt i CD-ROM-skivan 2. Öppna Den här datorn, gå in på C: och till Programmappen.Dubbelklicka på ikonen setup.exe 3. Välj installationsspråk och klicka på Nästa 4. Klicka på Nästa och välj destination för installationsfilerna (välj det förvalda om Ni inte vill välja en egen mapp) 5. Klicka på Nästa och mjukvaran kommer att installeras automatiskt 6. Klicka på Ok för att avsluta den färdiga processen 7. För att starta programmet, klicka och följ denna beskrivning; Start > Program > EasyWeather Notis: För att all grafik ska fungera korrekt, måste installationen ske på datorns administratöranvändarkonto. Om detta inte görs, utan installeras på ett konto under administratören, kan grafiken haverera. 4.0 Basfunktioner för mjukvaran till EasyWeather Efter att Ni har klickat och startat EasyWeather.exe, kommer detta fönster att visas:

14 Alla inställningar i basstationen är reflekterade till datorns mjukvara, så när Ni har ställt in allt på väderstationen behöver ni inte göra samma sak i datorn ytterligare en gång. Emellertid går det självklart att göra inställningar på datorn och sedan överföra dessa till basstationen (inställningarna kommer att uppdateras nästa gång klockan uppdateras med en minut). Då basstationen är ansluten till Er PC, kommer denna ikon visas: Om basstationen inte är korrekt ansluten kommer denna ikon visas: Funktionsknappar: : Fönster för systeminstallationskonfiguration Dessa inställningar används för att ändra fönstret till PC-mjukvaran, basstationens enheter, likaväl som att kunna slå av motsvarande alarmfunktion. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. : Fönster för systemalarmsvärde Detta fönster används för att ställa in önskat alarm, högt eller lågt alarm för basenheten. Då Ni har bestämt Er för ett val, klicka på Spara/Save för att verkställa valet. Om Ni inte vill spara ändringarna, klicka på Avbryt/Cancel för att stänga fönstret.

15 : Fönster för minimum- och maximumvärden Denna ruta används för att övervaka alla minimum- och maximumvärden med tidsstämpel. För att radera dessa värden måste Ni göra detta genom basstationens inställningar. : Fönster för detaljerad datahistorik Denna lista används för att visa all sparad datahistorik. Om Ni önskar se all data under en viss period, välj datum och tid (även slutdatum och sluttid) och klicka på sök/search i övre delen av fönstret. Med Exportera/Export -knappen kan Ni spara önskad data i en separat textfil för andra syften. Då minnet är fullt i basstationen, tryck på Rensa/Clear -knappen för att förnya minnesutrymmet på basstationen (kom dock ihåg att spara all data Ni önskar innan Ni raderar allt). Om Ni önskar börja på en ny lista med väderhistorik, tryck på Rensa/Clear för att rensa all data (om Ni vill spara en säkerhetskopia på all data kan Ni göra detta genom att göra en kopia av filen EasyWeather.dat och lägga den i en annan mapp, eller bara döpa om samma fil till något passande, tex som Juni-08.dat ).

16 : Fönster för datahistorik i grafform I detta fönster kan Ni se all datahistorik i form av en graf, för enklare överblick. Om Ni önskar se mer detaljer, klicka på den önskade delen med Er muspekare och en mer detaljerad överblick kommer automatisk upp.

17 Det går även att se grafen i 3D-format, klicka i 3D -rutan: Det går att ändra på Y-axeln genom att scrolla med muspekare upp eller ned. Om graffunktionen inte fungerar Detta är tyvärr det vanligaste felet med denna mjukvara. Om graffunktionen inte fungerar ordentligt, var vänlig följ dessa steg: 1. Gå in i mappen C:\Program och leta sedan upp filen EasyWeather.exe 2. Skapa sedan en fil i antingen Wordpad eller Notepad redigeringsprogram och döp filen till reg_graph.bat 3. Skriv in regsvr32 easyweather.ocx och spara reg_graph.bat -filen 4. Dubbelklicka på reg_graph.bat -filen varpå den ska registrera de grafiska rutinerna på nytt. Om detta lyckas kommer detta fönster visas:

18 Legalt Meddelande Vi har rättigheten att radera eller ändra vilken bild som helst, oavsett om det är avsiktligt upplagda på servrarna av en användare av en WH1080 och EasyWeather-mjukvaran. EasyWeather är skyddad av upphovsrättslagen och internationella upphovsrättsfördrag, men även andra immateriella rättighetslagar- och fördrag. Det är ej tillåtet att kopiera utskrivna materialet medföljande denna produkt.

VÄDERSTATION MED PEKSKÄRM (VIND- OCH LUFTTRYCK)

VÄDERSTATION MED PEKSKÄRM (VIND- OCH LUFTTRYCK) VÄDERSTATION MED PEKSKÄRM (VIND- OCH LUFTTRYCK) Art.02041 (Totalt 7sidor) Svensk manual Läs instruktionsmanualen noggrannt innan du sätter i batterierna. Väderstationen WH1080PC inkluderar en basstation

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software

ANVÄNDARMANUAL. easyweather pc software ANVÄNDARMANUAL easyweather pc software 1.0 allmän information ANVÄNDARMANUAL FÖR PROGRAMMET EASYWEATHER 4.0 grundinställningar i programmet easyweather När programmet EasyWeather.exe har startats visas

Läs mer

BRUKSANVISNING WP1400

BRUKSANVISNING WP1400 BRUKSANVISNING WP1400 VÄDERSTATION MED PEKSKÄRM (VIND OCH LUFTTRYCK) WP1400 BRUKSANVISNING om denna bruksanvisning Vi vill tacka dig för att du har valt den här avancerade väderstationen och gratulera

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658

JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 JENKINSBIRD WEATHER MASTER 340658 SVENSK MANUAL Innehåll 1) Basstation 2) En WH2 fjärrsensor med monteringsanordning 3) Instruktionsmanual Funktioner 1) Trådlös utomhus- och inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser

Innehåll. Sid. 1. Introduktion. 2 Funktioner. 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser www.moon.se WS 2308 Innehåll Sid. 1. Introduktion 2 Funktioner 3 Säkerhetsnoteringar Förpackningsinnehåll 4 Förberedelser 5 Installera med batterieliminator. Använd kabel eller 433MHz överföring 6 Display

Läs mer

Art.02036 Trådlös väderstation Svensk manual

Art.02036 Trådlös väderstation Svensk manual Art.02036 Trådlös väderstation Svensk manual Total 11 pages Innehållsförteckning sida 1. Innehållsförteckning. 2 Funktioner för basenheten..... 2 Funktioner för vindsensorn... 2 Funktioner för regnsensorn...

Läs mer

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation

BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation Swedish BRUKSANVISNING DENVER TRC-1480 MK2 Trådlös inomhus och utomhus termometer, klocka och väderstation SNABBINSTALLATIONSGUIDE 1. Skjut upp batteriluckan på baksidan av din inomhusenhet. 2. Sätt i

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7018 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 7018 Gratulerar till erat inköp av denna Väder Station med trådlös 433MHz överföring utav utomhus temperatur och luftfuktighet

Läs mer

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-7049. Trådlös väderstation. Svensk bruksanvisning WS-7049 Trådlös väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstation och sändare...1 Installation Inkoppling av enheterna... 2 Batteribyte... 2 Knappar och

Läs mer

JENKINSBIRD WEATHER GIRL

JENKINSBIRD WEATHER GIRL JENKINSBIRD WEATHER GIRL 340657 SVENSK MANUAL Innehåll 1x Väderstation basenhet 1x Fjärrsensor med väggmonteringsanordning Monteringsskruvar Instruktionsmanual Funktioner 1) Inomhus luftfuktighet (%RH)

Läs mer

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation

BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation BRUKSANVISNING TRC-1490 Trådlös inomhus och utomhus väderstation LOW BATTERY OUTDOOR SENSOR INDOOR TEMPERATURE / ( C/ F) SET / ALARM SNOOZE /CHANNEL / ALARM ON-OFF OUTDOOR TEMPERATURE WIRLESS TRANSMISSION

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk

BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk BRUKSANVISNING FÖR K0382 Trådlös termometerklocka med väderstation, för inom- och utomhusbruk SNABBSTART 1. Öppna batterilocket på termometerklockans baksida genom att föra det i pilens riktning. 2. Sätt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning BRUKSANVISNING FÖR ATT MONTERA, INSTALLERA SAMT ANVÄNDA WEATHER MONITOR II... 3 Installation... 3 Strömförsörjning... 3 Sammankoppling av väderstation och kopplingsbox... 3 Inkoppling

Läs mer

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion

Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning. Introduktion Trådlös 433MHz Temperaturstation bruksanvisning Introduktion Gratulerar till köpet av denna Temperatur Station med trådlös 433MHz sändning av utomhus temperatur och display av inomhus temperatur och luftfuktighet.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS7394 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent Är: 200508 AN Lacrosse Väder Station 7394 Vi vill tacka och gratulera er till erat köp av denna state-of- the- art Väder Station, den är ett exempel på

Läs mer

Bruksanvisning. Väderstation. Art

Bruksanvisning. Väderstation. Art Bruksanvisning Art. 9047517 Väderstation Trådlös väderstation Modell W145 Läs igenom hela bruksanvisningen grundligt innan produkten börjar att användas. Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska parametrar

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A

Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A Inomhus och utomhustermometer med radiokontrollerad klocka Modell: RMR202 / RMR202A BRUKSANVISNING SWE INNEHÅLL Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Trådlös sensor... 3 Att Komma Igång...

Läs mer

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A

Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A Station med väderprognos och radiokontrollerad klocka Modell: BAR206 / BAR206A INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... 2 Vy Framsida... 2 Vy Baksida... 2 Fjärrsensor... 3 Att Komma Igång... 3 Sätt i

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning

WS-9034. Projicerande väderstation. Svensk bruksanvisning WS-9034 Projicerande väderstation Svensk bruksanvisning Moon Radio AB, 2005 Innehåll Utseende och knappar Väderstationen... 1 Utomhussändaren... 1 Strömförsörjning och installation Sätta i och byta batterier

Läs mer

Bruksanvisning. Väderstation WS 9624-IT

Bruksanvisning. Väderstation WS 9624-IT Bruksanvisning Väderstation WS 9624-IT Innehållsförteckning Introduktion 1. Avsedd användning 2. Egenskaper 3. Produktspecifikationer 4. Säkerhetsinstruktioner 5. Batteriinstallation/Byta batterier 6.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WS6158 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent är: Moon Radio AB 200508 AN WS 6158 Väder väggklocka Finesser. LCD1 Display LCD2 Display Upphängnings hål Funktionsknappar Batteri lucka Utfällbart stöd

Läs mer

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus

Kalenderangivelse (veckodag, datum och månad) Alarm snooze funktion Tidzonsinställning Temperaturangivelse i grader Celsius LED bakgrundsljus Radiostyrt projektorklocka med digital termometer Instruktion Introduktion Gratulerar till Ert val av projektorklocka med radiostyrd DCF-77 tidsangivelse. Produkten är enkel att använda. Läs anvisningen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual

TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual TERMO-HYGROSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga Trådlösa Termo-Hygrostation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid,

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT553 Svensk Bruksanvisning Nordisk GeneralAgent för Lacrosse: Moon Radio 200508 AN Radio kontrollerad projektions klocka med utomhus temperatur via sändare Introduktion Nu när ni köpte er projektions

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual

VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual VÄDERLEKSSTATION Instruktionsmanual INLEDNING: Gratulerar till köpet av denna högklassiga väderstation, som är ett exempel på innovativ design och kvalitet. Den erbjuder radiostyrd tid, kalender, väderprognos,

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

W820 Professionell Bluetooth -väderstation

W820 Professionell Bluetooth -väderstation W820 Professionell Bluetooth -väderstation AT&T 11:57 AM BACK TEMPERATURE CURRENT TEMPERATURE 20 MIN 7 C MAX 25 C C 25 C AVG DEW POINT 18 C TEMPERATURE CHART FOR THE LAST 48 HOURS 25 C 10 C 9 C 12 C 3AM

Läs mer

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual

Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual Komplett Väderstation med Radiokontrollerad Klocka (Modell #: PS-M01 / PS-M01U) Användarmanual PS M01 Swedish Cover r2 1 8/6/03, 11:11 AM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Global 5-dagars väderrådgivare II Modell: I600

Global 5-dagars väderrådgivare II Modell: I600 Global 5-dagars väderrådgivare II Modell: I600 ANVÄNDARMANUAL Återställning... 8 Specifikationer... 8 Försiktighetsåtgärder... 9 Om Oregon Scientific... 9 EU-försäkran Om Överensstämmelse... 10 INNEHÅLL

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SWE INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om denna manual... 2 Produktöversikt... 3 Att komma igång... 7 Batterier... 7 AC nätadapter... 7 Ändra inställningar... 7 Klocka... 8 Alarm... 10 Temperatur... 11 Bakgrundsbelysning...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE

SVENSKA FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN MODEL: RGR 122H SPECIFIKATIONER SWE SVENSKA MODEL: RGR 122H FÖRKLARING TILL HUVUDENHETEN SPECIFIKATIONER - Mäter daglig samt total regnmängd - 9 dagars regnhistorik - Larm vid viss regnmängd - Visar inomhustemperatur - Visar min/max temperatur

Läs mer

DENVER CRP-718 SWEDISH

DENVER CRP-718 SWEDISH DENVER CRP-718 SWEDISH FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SNOOZE / SLEEP / DIMMER 2. DISPLAY 3. PM-INDIKATOR 4. STANDBY-INDIKATOR 5. ALARM 1-INDIKATOR 6. ALARM 1 PÅ / AV-INST 7. ALARM 2 PÅ / AV-INST 8.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket.

BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. BRUKSANVISNING S10112 Radiokontrollerad klocka med projektion, väderprognos, trådlös termometer som projiceras på vägg eller i taket. Vi hänvisar till engelsk originalbruksanvisning för bilder. Vi gratulerar

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning

Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Professionell digital höjdmätare/ Multifunktionell utomhusklocka II Bruksanvisning Gör resan roligare Allt-i-ett: Höjdmätare Barometer Termometer Hygrometer Väderleksprognos Artikelnummer: 840924 Viktig

Läs mer

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93

Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 C8313A(DCF MSF) Size: 148 x 105(mm) Weather Station with Radio-Controlled Alarm Clock and Ice Alert Model: EW93 USER MANUAL Trådlös inomhus- och utomhustermometer med alarmklocka och isvarning Modell:

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

25. Hämta Adobe Reader

25. Hämta Adobe Reader 25. Hämta Adobe Reader version 2006-03-01 25.1 25. Hämta Adobe Reader Den här dokumentationen beskriver hur man hämtar programmet Adobe Reader från Internet. Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Installera nedladdningsterminal

Installera nedladdningsterminal Installera nedladdningsterminal Kontrollera leveransen. 1. Nedladdningsterminal 2. CD med drivrutiner och mjukvara för konfiguration av terminalen 3. Nätverkskabel 4. Nätadapter 5. Anslutningskabel till

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010)

INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) INSTRUKTIONSMANUAL FÖR SPARNINGSPROGRAM (FÖR WS-9010) Inledning Denna temperaturstation tillsammans med programmet Data Recorder är ett högkvalitativt lättanvänt system. Efter att du har installerat programmet

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG

Trådlös Väderstation Modell: BAR816HG Trådlös Väderstation Modell: BAR86HG BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion... Produktöversikt... 3 Vy Framsida... 3 Vy Baksida... 4 För vägg och bordsplacering... 5 Trådlös Fjärrenhet (RTGR38N)... 7 Att

Läs mer

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC

Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC A U T O M A T I S K Blodtrycksmätare Y701 CA Y701 PC Y700 CA Y700 PC START STOP / Funktioner Minnesområden för två personer 60 Platser per person Medelvärdet från de 3 senaste mätningarna Datum och tid

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Bruksanvisning G-2900

Bruksanvisning G-2900 Bruksanvisning G-2900 Modul 2548 C för att växla mellan klockans funktioner. L i valfri funktion för att tända bakgrundsbelysningen i ca 2 sekunder. Tidvisning e-dataminne Världstid Alarm Timer Stoppur

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL

SWE. Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLL Radiokontrollerad projektorklocka Modell: EW96 INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL Snabb Introduktion...2 Översikt...2 Mottagare...2 LCD-display...4 Använda Temperaturstationen...4 Mottagning av Radiokontrollerad

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Mobilt Bredband Turbo 3G Manual Bruksanvisning ny 3aug09.indd 1 09-08-03 16.39.44 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in ditt

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Professionell trådlös väderstation WS-2307 Bruksanvisning Artikelnummer: 646086

Professionell trådlös väderstation WS-2307 Bruksanvisning Artikelnummer: 646086 Professionell trådlös väderstation WS-2307 Bruksanvisning Artikelnummer: 646086 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Avsedd användning 2 3. Säkerhetsföreskrifter 3 4. Leveransomfattning 4 5. Driftsättning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer