Studiebesök Skottland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiebesök Skottland"

Transkript

1 Studiebesök Skottland mars 2013 Hållbara Servicelösningar i NV Skåne

2 Hållbara Servicelösningar i Nordväst Skåne Ett projekt för att höja kapaciteten för hållbar landsbygdsutveckling, med fokus på service i Nordväst Skåne. Servicen på landsbygden är hotad. Ett sätt att möta utmaningen kring landsbygdens service är hitta och skapa långsiktiga, lokala lösningar med brett ägande och engagemang. Om de boende i bygden själv både äger och driver viktiga servicefunktioner förbättras förutsättningar för delaktighet, hållbarhet och engagemang. I NV Skåne finns förutsättningar för att skapa ett nätverk av byalag/föreningsråd eller utvecklingsgrupper som vill ta ett större ansvar för lokala service- och utvecklingsfrågor, men som idag saknar kunskap, kapacitet eller erfarenhet kring dessa frågor. Samtidigt läggs äldreboenden, busslinjer, lanthandlar och skolor ner. Det är viktigt att redan nu möta utmaningen och vända trenden. Har en lanthandel eller skola en gång lagts ner, är det ovanligt att den startar igen! Projektet mobiliserar och höjer kapaciteten i ett par utvalda byar och organisationer, på gräsrotsnivå, så att de tillsammans kan bygga kunskap och erfarenheter för att kunna ta över och driva service lokalt, med breda lokala lösningar. Vi utvecklar en modell för utveckling som gör att bygderna kan binda både kapital, kompetens och skapa arbetstillfällen samt skapa möjlighet att möta upphandlingar, nya former för lokal samverkan etc. Projektet går ut på koordinera kapacitetshöjande insatser, skapa nätverk, inspirera varandra och lära av de som finns och stödja och coacha byalagen/utvecklingsgrupper i processen. I mars 2013 åkte 11 personer som representerade 5-6 lokala organisationer i NV Skåne till Skottland för att lära och utbyta erfareheter kring hurman behåller eller utvecklar service på landbygden! Det blev både tid till nyttiga och inspirerande besök, samt till utbyte och samverkan inom gruppen. Denna rapport är en sammanställning av vilka organisationer vi träffade och minneanteckningarna från dessa möten. Eventuella missförstånd och felaktgeheter i sammanfattningen ansvarar vi för. Läs mer om projektet på hemsidan

3 Besök 1: SENSCOT - Social Entrepreneurs Network Scotland, Edinburgh Aidan Pia (Executive Director) eller Senscot är en ett nätverk som verkar genom lokala nätverk av sk Social Entrepreneurs eller Social Enterprises (SE) och når över 4500 personer över hela Skottland. SENSCOT arbetar utifrån att marknadsföra SE-modellen, stödja de lokala nätverken eller SE, som dessutom kan vara indelade i nätverk efter tema : sport, hälsa, kultur, community development, lokal producerad mat etc. SE-modellen består av att skapa en hållbar lokal utveckling, gärna genom Community Interest Companiny (CIC) eller andra företagsformer baserad på allmännytta. (Det är företag registrerade som Charity ibland kombinerat med sk Asset L ock vinstuttag-begränsning) Läs mer om Community interest Company: CIC kontrolleras av myndigheten: SCIO: Det är mycket på gång just nu inom SE I Skottland: Man håller på att se over upphandlingslagarna, för att försöka anpassa dom för småskalighet och lokala organisationer, och inte bara går på att det skal vara billigast. Man är på gång att klubba igenom en Community Empowement and renewal -bill ett förslag som skall underlätta för kommuner att överföra lokala tillgångar till lokala organisationer/cic t ex badhus, skolor, etc. Man har också öppnat för möjligheten att små samhällen köpa loss marken från några av de stora landägarna (12 släkter/familjer i Skottland äger det mesta av marken en problematik som skulle återkomma när vi besökta landsbygden). Dessutom är det en del på gång inom förnyelsebar energi (vatten/vind-kraft etc), vilket kan bli ett nav i lokalt utvecklingsarbete.på frågan om varför man inför alla dessa lagar och förslag nu så är det att Skottland har en stor offentlig sektor, som kostar för mycket. Det handlar alltså om att spara kronor och ören. Det har ingen med demokrati att göra egentigen. Den stora utmaningen är frågan om lokalsamhällena är redo och har kapacitet (!) lokalt att axla utmaningen. SENSCOT jobbar därför också med utbildning och inkubator verksamhet i deras program inom: Social Enterprise Academy. Besök 2: Scottish Community Alliance (SCA), Development Trust Association Scotland and Local People Leading, Edinburgh Angus Hardie Scottish Community Alliance (SCA) är en organisation av små lokalsamhällen, gräsrots- och utvecklingsorganisationer som verkar i ett nätverk för att synliggöra och lära om utvecklingsfrågor för att på sikt bli fria från bidragsberoende. Skottland har en enorm resurs I den tredje sektorn och staten pumpar också in pengar I sektorn, men alltid utifrån ett top-down - perspektiv, vilket inte är hållbart. SCA organiserar både landsbygd och stad faktum är att 90% av skottarna bor i städerna, men det mesta av Skottland är landsbygd, och upplevs som åsidosatt. Dessutom: Hela vår sektor verkar där det offentliga och det privata näringslivet misslyckats. På frågan om det finns mer socialt kapital på landet än i staden, blev svaret att det inte var mer, men annorlunda. Det fanns mer connectivityness på landsbygden dock!

4 Angus har varit i Sverige och inspirerats av Hela Sverige Skall Leva och Landsbygdsriksdagen och skall nu själv arrangera ett Rural Parlament en konferens under parrollen: The future is local den 26 april Info: I Skottland skapar den politiska och skattemässiga organiseringen ett glapp mellan myndigheter och medborgare: som undergräver känslan av egentlig delaktighet och demokrati. Besök 3: Assist Social Capital, Edinburgh Colin Campbell Colin berättade om sitt arbete med Assist Social Capital och hur han försöker hjälpa organisationer att mäta och synliggöra det sociala mervärdet (social impact) av sitt gräsrotsarbete eller med sitt SE. Colin pratade mycket om Connectivity hur man genom att koppla ihop personer och processer lokalt kan öka och mäta mervärdet och hur det kan förbättra arbetet lokalt. Den första veckan i september arrangeras Social Capital World Forum i Skottland, bland annat med Sveriges Kommuner & Landstings (SKL) Anna Karin Berglund (som är ansvarig på SKL för att kolla på hur det offentliga (i Sverige) kan samverka med civilsamhället). Mer nyttig info om detta på SKLs hemsida: Besök 4: Killin and Ardeonaig Trust, Killin Willie Angus, ordf i KAT och Jim Cushley, ordf I Killin Care Trust Killin är ligger vackert, en bit innanför högländerna och är ett uppskattat turistmål. Orten avfolkas dock och Killin and Ardeonaig trust (KAT) bildades i syfte att ta hand om och utveckla lokala resurser, förbättra miljön, stötta utbildning, fritidsaktiviteter, lokal näringslivsutveckling och arbeta för kvarvarandet av strukturer av historisk betydelse är viktiga för bygden. William Angus är ordförande i KAT och visar bland annat Breadalbane park, ett fritidsområde som de ska göra ännu mer tillgängligt och rusta upp området. I byn har de även en tidning, Killin News som vi passerar på vägen till Falls of Dochart Retirement home där vi träffar ordföranden i Killin Care Trust, Jim Cushley, som berättar om verksamheten. Falls of Dochart Retirement home 2001 så köpte bygden det tidigare hotellet med syfte att driva det som äldreboende. Det var inte kommersiellt attraktivt, men det låg i bygdens intresse och man såg en långsiktig bärkraft också ekonomiskt. Genom ansökningar och beviljande av medel från fyra organisationer varav Big lottery funding stod för 50% och de övriga 50 % från local council, health board och land fund så finansierades köpet. Stirling council är deras största kund och av verksamheten så finansierar staten 1/3 och de boende 2/3. Verksamheten är en registrerad välgörenhetsorganisation (charity) vilket varit viktigt för att få in regelbundna donationer. Man har förutom kapital och gåvor från bygden också beviljats medel från Bell s Whiskey och Famous Groose Whiskey. Organisation I styrelsen har man med en bred kompetens för som behövs praktiskt i verksamheten: Sköterskor, företagare, finansiärer etc. Alla i styrelsen arbetar ideellt. Dagligt och operativt har man en huvudansvarig och en en vice ansvarig, två seniora skötare, och totalt 15 personer som arbetar i verksamheten varav sju personer fulltid. Det finns alltid minst två anställda tillgängliga i huset dygnet runt och man har tre skift. 15 anställda i en verksamhet med 10 inneboende.

5 Alla anställda kommer från byn. I Storbritannien får man statliga bidrag för att leva på äldreboende från det att man är 85 år. Och även om det inte varit något problem att fylla rummen så är det små marginaler - om ett (1) rum står tomt i sex månader, så innebär det en förlust för verksamheten. Man är inget sjukhem, även om det har hänt att man också hjälpt andra än de boende, med vård. Men det är upp till den ytterst ansvarige, vad som är möjligt att göra. Det har även hänt att man i nödläge vårdat människor i deras hem, men i övrigt så driver man ingen hemtjänst eller motsvarande. De boende betalar 5000 Pund (motsvarande SEK) per år för sitt boende och vård. Om fem år, vad har hänt då? Om fem år är det andra och yngre som sitter med i styrelsen. Verksamheten går rakt mot utvecklingen, de flesta av de andra liknande uppläggen som funnits och som finansierats av våra finansiärer, har inte klarat sig. Vårt äldreboende är ovanligt för det att det har klarat sig. Besök 5: Here We Are, Cairndow Christina Noble, ordf. Here We Are Christina Nobel presenterar föreningen. Helene a co-worker/member is also participating. Agnes, writing her Master thesis in human geography, studies in the NL, originally from Hungary, is in Cairndow as a result of a project from the Scottish government. Short presentation of everybody present. Paul (the busdriver), talks about his village and social housing which interests him a lot, windfarms with good community benefits, rebuilding of the local hall, how they made a timber bus shelter which might seem like a small thing but was important from a security point of view. Lives on the borders between Scotland and England. Historik Here we are was initiated and started up as a consequence of Christinas experiences from working in India, and how she watched people grow when the visitors asked about their lives that they thought interested no one. She came back to the Highlands and saw how the only tourist subjects and objects available were tartan, ghosts and whiskey. She felt strongly that someone needed to tell other things about peoples lives, like their community and (geographic?) economy In 1998 she gathered people (out of anger on the tourist information that couldn t answer a simple question) The goal is to Create a better driving seat for tomorrow, the future! It was more difficult to explain about community owned companies and associations in 1998 because it wasn t as common as today. More funding was actually available but less knowledge on local social community initiatives. Verksamhet Here we are keeps a Meeting room for rental, a small shop, they do open days every year, they offer internet access, the wood chipping and the boiler, different exhibitions. One source of inspiration was a big house in the village (owned by some important person) that had the first own electricity installed in the early 1900s. A feasibility study on renewable energy was done. Hydroelectric schemes, and the third study was on woodchip biomass. They wrote a business plan, contracted a big customer (laxodlingen), and

6 contracted 5 years for timber being delivered. A Housing association on another location in the village might also start their own woodchip biomass energy. Staff of 6 people that is paid, all part-timers. Cooperation with the community committee. Events and open day. Inhabitants about 200. People that commute in and work also about 200. Distance Students liaison to different universities living here. Financing: Leader, heritage lottery fund, membership, meeting room, donations, internet access, shop, Woodchip Energy. Turnover: pounds. Here we are is non-profit. Social investment fund Scotland. About five years ago. Community Energy Scotland. Our power = the woodchip energy. Framtid More surveys are done, checking insulation for example, to survey the needs locally. They wish for local hydroelectric but HereWeAre got no assets and it is difficult to get a loan. For the woodchip biomass they received a loan of pounds from the Scottish government. Renewable energy is a lifeline for the village, likewise in many other rural villages in Scotland. Heritage Lottery Fund kan bli en sponsor pga det kulturhistoriska intresset av platsen, looking at landscape and land use historically, how the economics affect what the landscape looks like. Vattenkraften har två privata aktörer: Liability partnership. Frågor: Varför finansierar olika org? Christina is interested in the process of local community development, but does not think that it is the driver for the funders. Maybe that they wish for good examples for other places, to show off. How to continue grass root engagement? Some people are interested others not. Simple as that. Through the process of doing things people are getting involved, like when working or contributing to a project (for example the woodchip business). Volunteers are paid important. Does not have to be much though. Lots of towns have heritage places but not dynamic like here! Important to look at what the important things are in your own village. What affects that certain village? People who bought houses in Cairndow got interested in the house s history which led them in to the village. It is important with partners that see the significance of what they do nationally. Iceland started a similar centre (after having a visitor here on a prize for her master thesis, a stay for 3 months), our visit from Sweden is important, for example when we go visit the pub in the evening locals will get to know why we are there. Besök 5: Atlantis Leisure, Oban Nick Weasley (manager) och Roger Elliott (Styrelseledamot, ideell) och Atlantis Community Leisure is run as a social enterprise (CIC) and is a registered charity. This means that any profits made, are re-invested into the business to make continuing improvements in the centre and to put staff through training. Vi tas emot av Nick Weasley, manager och av Roger, Elliott som är IT-ansvarig i den ideella styrelsen. De bjuder oss på en stolt rundtur i faciliteterna som inkluderar: en simhall, vattenrutschkana, squash-hallar, lekland, klättringshall, spinning, konstgräsplan, tennisbanor, gym, idrottshall med kapacitet för publik om 800 personer. En egen elproduktion (värme). Med mera! Samverkan med lokala myndigheter Om samverka med de lokal myndigheterna/kommunen. Varför är kommunen intresserad? Det blir helt enkelt bättre

7 och billigare! Men vi måste jobba för att få politikerna att förstå vad, hur och varför det är så. Vi skulle kanske haft politiker med i styrelsen (adjungerade) från början, men vi har det nu, och vi får utbilda dom i hur det fungerar. De ser oss fortfarande endast som en kostnad när vi förhandlar drift och underhåll. Visst, vi har haft planer på att försöka mäta vår social impact det sociala värdet av vår verksamhet, men vi har helt enkelt inte tid att göra det. Men den mjuka effekten (soft impact) är enorm! Det finns en inbyggd entreprenörskap och affärsmässighet i verksamheten, eftersom de som valde att engagera sig i detta från början (1992) kom från det lokala näringslivet i och runt Oban.Ambitionen är att göra allt professionell, och därför är det avgörande att knyta till sig rätt personer/kompetenser i t ex styrelsen. Man blir inte vald man blir rekryterad till styrelsen! Vi vill förmedla en can-do -mentalitet. Det finns nio personer I styrelsen, som sedan organiseras i 3-4 arbetsgrupper och ca volontärer. Vi har ca besökare/år, med en omsättning på 1 miljon pund. Vi finansieras ca 40% av offentligt stöd, resten på övriga intäkter. Vi har dessutom fem företag som hyresgäster (spa, vård, massage etc)visst, vi kanske konkurrerar med privata gym, och det är ett problem, men också något som vi tar hänsyn till när vi utvecklar vår verksamhet. Vi skulle t ex vilja sälja sportartiklar/sportkläder, men det finns ju redan en sportbutik i byn, den skall vi inte konkurrera med. Nyckelord för verksamheten: Bra rekrytering på viktiga poster, det rätta stödet av kvalificerade personer och en organisationskultur som reflekterar, och har en positive energy! Besök 6: Creative Stirling, Stirling Joe Hall Bakgrund: Ca boende i Stirling och den mesta kreativa talangen, konstnärer flyttar till Edinburgh. Det uppstår ett problem vad gäller ägandeskap av utvecklande processer då de flesta som bor här arbetar någon annanstans, och vice versa. Joe Hall skrev därför ihop en affärsplan som syftar att skapa ett forum för kreativitet i Stirling, för sociala företag med fokus på kultur. Alister Gammack och Joe Hall är tillsammans föreståndare, co-directors, för verksamheten. Alister har goda relationer med universitetet och är entreprenör, Joe arbetar med film. Totalt arbetar fem stycken deltid i verksamheten. Det finns ingen officiell styrgrupp, men en stöttande grupp med människor som Joe får råd från vid behov: en arkitekt, lokal politiker, chef vid en lokal organisation etc. En bra spridning på folk och kompetens. Visst offentligt stöd behövs, idealiskt vore om 40 % kom därifrån. Det är svårt att bygga self-sustaining strukturer. Joe började processen i oktober 2011 och började i april 2012 med verksamheten. De flyttade in i det gamla fängelset vid slottet i maj. Nu byggs det kreativa nätverket på och fram, de håller i events och undersökte efter möjligheten att erbjuda konstnärer och kreativa entreprenörer prisvärda arbetsplatser och utrymme, studios etc. Vilket man nu kan genom att ha verksamheten i det gamla fängelset. Ett av projekten är att organisera försäljning av lokala konstnärers verk i en gemensam affär. Mer än 57 konstnärer har sålt sina verk där under tre månader. De är väldigt glada att ha en försäljningskanal och på så sätt kunna bygga sin försörjning. Det projektet stöttas av the local council då man vill se mer kommersiell aktivitet i centrum. Man samarbetar med universitetet och har haft företagsekonomer på plats för att titta på deras organisation. Studenter som inte har någon koll alls på sociala entreprenörer eller ideell drivkraft, vilket var viktigt att få dem att se, liksom att få bra råd kring hur man kan driva vidare verksamheten här och arbeta fram en bättre kalkyl. Idéer som franchising kom upp. Mycket intressant. Nu kommer även studenter som studerar social ekonomi hit för att titta på den SROI (Social Return on Investment) som verksamheten genererar. Samarbetet är särskilt viktigt med tanke på att det man försöker göra inte tidigare gjorts.

8 Hur får ni in pengar? Planen är att vi ska få in pengar genom att vi hyr ut lokaler, har hög kapacitet och utvecklar vissa delar vidare som digital film? Vissa av de lokala konstnärerna är kommersiellt framgångsrika och de kan man ha som hyresgäster. Beviljade medel från Social enterprise Scotland för det initiala stegen. Liksom pengar från Creative Scotland Vi ordnar utomhuskonserter, två i år. Anledningen till varför vi flyttade just hit var behovet att koppla samman bra lokaler och utrymme för expansion, och kulturarvet personer besökte Stirling Castle i fjol. Här kan man både relatera och arbeta med turism, kulturarv och kreativitet. Själva området är viktigt med tanke på den stora strömmen turister, och man har tidigare inte lyckats få turisterna att besöka mer än själva slottet. Det är också viktigt för konstnärer att synliggöra vad de arbetar med, men svårt. Därför engagerar vi brett och försöker att arbeta med många människor. Det är lätt att missuppfatta mycket av stödet till kulturella verksamheter, då mycket av det nu stoppas. Vi arbetar med olika typer av verksamheter och det är inte så enkelt som att man flyttar en summa från en verksamhet till en annan. Vi arbetar med flera andra konstaktörer, och projekt, initiativ inom den kreativa sektorn, och skapar samverkan för att stärka vårt arbete. Och inte spela ut våra verksamheter mot varandra. Att vara proaktiv och engagera oss i beslutsprocessen för stöd.

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO

Luleå 11 may 2011. BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO BASF Plant Science Dr. Peter Eckes President & CEO Luleå 11 may 2011 Plant Science Sweden AB Kristofer Vamling Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv Sweden On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate.

Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Sida 1 av 6 EVENTS Link to present updated list! Check out student- and career related events from universities, organizations and companies on UU CareerGate. Studentvolontär i Uppsala / Student Volunteering

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Day 1: European Cooperation Day 2017

Day 1: European Cooperation Day 2017 Draft agenda for the Annual Event 2017 and European Cooperation Day 2017 Mariehamn, Åland 20-21.9.2017 Day 1: European Cooperation Day 2017 Open for the general public and projects Programme at Alandica

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna.

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna. MARKNADSFÖRING Har du idétorka? Undrar du hur du kan få fler att bli intresserade av Spädbarnsmassage? Ewa Westman har satt ihop en inspirationslista för att få fler deltagare! Printa ut den! Aktivitet

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PELIMINAY LSPSWEP/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014

Benchmarking London 2014. Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Benchmarking London 2014 Reserapport från Stockholm-Mälarregionens sjätte benchmarkingresa 29-31 januari 2014 Delegationen Förmöte Relationerna mellan Sverige och Storbritannien. Storbritannien vs London,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung.

Observationshotellet. The observation hotel. Fanny Vallo !!! Ersätt bilden med en egen bild. Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung. Observationshotellet The observation hotel Fanny Vallo Handledare/ Supervisor B Bojan Boric Emma Karlsson Martin Hedenström Ljung Examinator/ Examiner Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling

Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Studien Arbetsintegrerande sociala företag - styrformer, ledarskap och utveckling Huvudsyftet att undersöka hur styrformer och ledarskap inverkar på de arbetsintegrerande sociala företagens utveckling

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer