Studiebesök Skottland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiebesök Skottland"

Transkript

1 Studiebesök Skottland mars 2013 Hållbara Servicelösningar i NV Skåne

2 Hållbara Servicelösningar i Nordväst Skåne Ett projekt för att höja kapaciteten för hållbar landsbygdsutveckling, med fokus på service i Nordväst Skåne. Servicen på landsbygden är hotad. Ett sätt att möta utmaningen kring landsbygdens service är hitta och skapa långsiktiga, lokala lösningar med brett ägande och engagemang. Om de boende i bygden själv både äger och driver viktiga servicefunktioner förbättras förutsättningar för delaktighet, hållbarhet och engagemang. I NV Skåne finns förutsättningar för att skapa ett nätverk av byalag/föreningsråd eller utvecklingsgrupper som vill ta ett större ansvar för lokala service- och utvecklingsfrågor, men som idag saknar kunskap, kapacitet eller erfarenhet kring dessa frågor. Samtidigt läggs äldreboenden, busslinjer, lanthandlar och skolor ner. Det är viktigt att redan nu möta utmaningen och vända trenden. Har en lanthandel eller skola en gång lagts ner, är det ovanligt att den startar igen! Projektet mobiliserar och höjer kapaciteten i ett par utvalda byar och organisationer, på gräsrotsnivå, så att de tillsammans kan bygga kunskap och erfarenheter för att kunna ta över och driva service lokalt, med breda lokala lösningar. Vi utvecklar en modell för utveckling som gör att bygderna kan binda både kapital, kompetens och skapa arbetstillfällen samt skapa möjlighet att möta upphandlingar, nya former för lokal samverkan etc. Projektet går ut på koordinera kapacitetshöjande insatser, skapa nätverk, inspirera varandra och lära av de som finns och stödja och coacha byalagen/utvecklingsgrupper i processen. I mars 2013 åkte 11 personer som representerade 5-6 lokala organisationer i NV Skåne till Skottland för att lära och utbyta erfareheter kring hurman behåller eller utvecklar service på landbygden! Det blev både tid till nyttiga och inspirerande besök, samt till utbyte och samverkan inom gruppen. Denna rapport är en sammanställning av vilka organisationer vi träffade och minneanteckningarna från dessa möten. Eventuella missförstånd och felaktgeheter i sammanfattningen ansvarar vi för. Läs mer om projektet på hemsidan

3 Besök 1: SENSCOT - Social Entrepreneurs Network Scotland, Edinburgh Aidan Pia (Executive Director) eller Senscot är en ett nätverk som verkar genom lokala nätverk av sk Social Entrepreneurs eller Social Enterprises (SE) och når över 4500 personer över hela Skottland. SENSCOT arbetar utifrån att marknadsföra SE-modellen, stödja de lokala nätverken eller SE, som dessutom kan vara indelade i nätverk efter tema : sport, hälsa, kultur, community development, lokal producerad mat etc. SE-modellen består av att skapa en hållbar lokal utveckling, gärna genom Community Interest Companiny (CIC) eller andra företagsformer baserad på allmännytta. (Det är företag registrerade som Charity ibland kombinerat med sk Asset L ock vinstuttag-begränsning) Läs mer om Community interest Company: CIC kontrolleras av myndigheten: SCIO: Det är mycket på gång just nu inom SE I Skottland: Man håller på att se over upphandlingslagarna, för att försöka anpassa dom för småskalighet och lokala organisationer, och inte bara går på att det skal vara billigast. Man är på gång att klubba igenom en Community Empowement and renewal -bill ett förslag som skall underlätta för kommuner att överföra lokala tillgångar till lokala organisationer/cic t ex badhus, skolor, etc. Man har också öppnat för möjligheten att små samhällen köpa loss marken från några av de stora landägarna (12 släkter/familjer i Skottland äger det mesta av marken en problematik som skulle återkomma när vi besökta landsbygden). Dessutom är det en del på gång inom förnyelsebar energi (vatten/vind-kraft etc), vilket kan bli ett nav i lokalt utvecklingsarbete.på frågan om varför man inför alla dessa lagar och förslag nu så är det att Skottland har en stor offentlig sektor, som kostar för mycket. Det handlar alltså om att spara kronor och ören. Det har ingen med demokrati att göra egentigen. Den stora utmaningen är frågan om lokalsamhällena är redo och har kapacitet (!) lokalt att axla utmaningen. SENSCOT jobbar därför också med utbildning och inkubator verksamhet i deras program inom: Social Enterprise Academy. Besök 2: Scottish Community Alliance (SCA), Development Trust Association Scotland and Local People Leading, Edinburgh Angus Hardie Scottish Community Alliance (SCA) är en organisation av små lokalsamhällen, gräsrots- och utvecklingsorganisationer som verkar i ett nätverk för att synliggöra och lära om utvecklingsfrågor för att på sikt bli fria från bidragsberoende. Skottland har en enorm resurs I den tredje sektorn och staten pumpar också in pengar I sektorn, men alltid utifrån ett top-down - perspektiv, vilket inte är hållbart. SCA organiserar både landsbygd och stad faktum är att 90% av skottarna bor i städerna, men det mesta av Skottland är landsbygd, och upplevs som åsidosatt. Dessutom: Hela vår sektor verkar där det offentliga och det privata näringslivet misslyckats. På frågan om det finns mer socialt kapital på landet än i staden, blev svaret att det inte var mer, men annorlunda. Det fanns mer connectivityness på landsbygden dock!

4 Angus har varit i Sverige och inspirerats av Hela Sverige Skall Leva och Landsbygdsriksdagen och skall nu själv arrangera ett Rural Parlament en konferens under parrollen: The future is local den 26 april Info: I Skottland skapar den politiska och skattemässiga organiseringen ett glapp mellan myndigheter och medborgare: som undergräver känslan av egentlig delaktighet och demokrati. Besök 3: Assist Social Capital, Edinburgh Colin Campbell Colin berättade om sitt arbete med Assist Social Capital och hur han försöker hjälpa organisationer att mäta och synliggöra det sociala mervärdet (social impact) av sitt gräsrotsarbete eller med sitt SE. Colin pratade mycket om Connectivity hur man genom att koppla ihop personer och processer lokalt kan öka och mäta mervärdet och hur det kan förbättra arbetet lokalt. Den första veckan i september arrangeras Social Capital World Forum i Skottland, bland annat med Sveriges Kommuner & Landstings (SKL) Anna Karin Berglund (som är ansvarig på SKL för att kolla på hur det offentliga (i Sverige) kan samverka med civilsamhället). Mer nyttig info om detta på SKLs hemsida: Besök 4: Killin and Ardeonaig Trust, Killin Willie Angus, ordf i KAT och Jim Cushley, ordf I Killin Care Trust Killin är ligger vackert, en bit innanför högländerna och är ett uppskattat turistmål. Orten avfolkas dock och Killin and Ardeonaig trust (KAT) bildades i syfte att ta hand om och utveckla lokala resurser, förbättra miljön, stötta utbildning, fritidsaktiviteter, lokal näringslivsutveckling och arbeta för kvarvarandet av strukturer av historisk betydelse är viktiga för bygden. William Angus är ordförande i KAT och visar bland annat Breadalbane park, ett fritidsområde som de ska göra ännu mer tillgängligt och rusta upp området. I byn har de även en tidning, Killin News som vi passerar på vägen till Falls of Dochart Retirement home där vi träffar ordföranden i Killin Care Trust, Jim Cushley, som berättar om verksamheten. Falls of Dochart Retirement home 2001 så köpte bygden det tidigare hotellet med syfte att driva det som äldreboende. Det var inte kommersiellt attraktivt, men det låg i bygdens intresse och man såg en långsiktig bärkraft också ekonomiskt. Genom ansökningar och beviljande av medel från fyra organisationer varav Big lottery funding stod för 50% och de övriga 50 % från local council, health board och land fund så finansierades köpet. Stirling council är deras största kund och av verksamheten så finansierar staten 1/3 och de boende 2/3. Verksamheten är en registrerad välgörenhetsorganisation (charity) vilket varit viktigt för att få in regelbundna donationer. Man har förutom kapital och gåvor från bygden också beviljats medel från Bell s Whiskey och Famous Groose Whiskey. Organisation I styrelsen har man med en bred kompetens för som behövs praktiskt i verksamheten: Sköterskor, företagare, finansiärer etc. Alla i styrelsen arbetar ideellt. Dagligt och operativt har man en huvudansvarig och en en vice ansvarig, två seniora skötare, och totalt 15 personer som arbetar i verksamheten varav sju personer fulltid. Det finns alltid minst två anställda tillgängliga i huset dygnet runt och man har tre skift. 15 anställda i en verksamhet med 10 inneboende.

5 Alla anställda kommer från byn. I Storbritannien får man statliga bidrag för att leva på äldreboende från det att man är 85 år. Och även om det inte varit något problem att fylla rummen så är det små marginaler - om ett (1) rum står tomt i sex månader, så innebär det en förlust för verksamheten. Man är inget sjukhem, även om det har hänt att man också hjälpt andra än de boende, med vård. Men det är upp till den ytterst ansvarige, vad som är möjligt att göra. Det har även hänt att man i nödläge vårdat människor i deras hem, men i övrigt så driver man ingen hemtjänst eller motsvarande. De boende betalar 5000 Pund (motsvarande SEK) per år för sitt boende och vård. Om fem år, vad har hänt då? Om fem år är det andra och yngre som sitter med i styrelsen. Verksamheten går rakt mot utvecklingen, de flesta av de andra liknande uppläggen som funnits och som finansierats av våra finansiärer, har inte klarat sig. Vårt äldreboende är ovanligt för det att det har klarat sig. Besök 5: Here We Are, Cairndow Christina Noble, ordf. Here We Are Christina Nobel presenterar föreningen. Helene a co-worker/member is also participating. Agnes, writing her Master thesis in human geography, studies in the NL, originally from Hungary, is in Cairndow as a result of a project from the Scottish government. Short presentation of everybody present. Paul (the busdriver), talks about his village and social housing which interests him a lot, windfarms with good community benefits, rebuilding of the local hall, how they made a timber bus shelter which might seem like a small thing but was important from a security point of view. Lives on the borders between Scotland and England. Historik Here we are was initiated and started up as a consequence of Christinas experiences from working in India, and how she watched people grow when the visitors asked about their lives that they thought interested no one. She came back to the Highlands and saw how the only tourist subjects and objects available were tartan, ghosts and whiskey. She felt strongly that someone needed to tell other things about peoples lives, like their community and (geographic?) economy In 1998 she gathered people (out of anger on the tourist information that couldn t answer a simple question) The goal is to Create a better driving seat for tomorrow, the future! It was more difficult to explain about community owned companies and associations in 1998 because it wasn t as common as today. More funding was actually available but less knowledge on local social community initiatives. Verksamhet Here we are keeps a Meeting room for rental, a small shop, they do open days every year, they offer internet access, the wood chipping and the boiler, different exhibitions. One source of inspiration was a big house in the village (owned by some important person) that had the first own electricity installed in the early 1900s. A feasibility study on renewable energy was done. Hydroelectric schemes, and the third study was on woodchip biomass. They wrote a business plan, contracted a big customer (laxodlingen), and

6 contracted 5 years for timber being delivered. A Housing association on another location in the village might also start their own woodchip biomass energy. Staff of 6 people that is paid, all part-timers. Cooperation with the community committee. Events and open day. Inhabitants about 200. People that commute in and work also about 200. Distance Students liaison to different universities living here. Financing: Leader, heritage lottery fund, membership, meeting room, donations, internet access, shop, Woodchip Energy. Turnover: pounds. Here we are is non-profit. Social investment fund Scotland. About five years ago. Community Energy Scotland. Our power = the woodchip energy. Framtid More surveys are done, checking insulation for example, to survey the needs locally. They wish for local hydroelectric but HereWeAre got no assets and it is difficult to get a loan. For the woodchip biomass they received a loan of pounds from the Scottish government. Renewable energy is a lifeline for the village, likewise in many other rural villages in Scotland. Heritage Lottery Fund kan bli en sponsor pga det kulturhistoriska intresset av platsen, looking at landscape and land use historically, how the economics affect what the landscape looks like. Vattenkraften har två privata aktörer: Liability partnership. Frågor: Varför finansierar olika org? Christina is interested in the process of local community development, but does not think that it is the driver for the funders. Maybe that they wish for good examples for other places, to show off. How to continue grass root engagement? Some people are interested others not. Simple as that. Through the process of doing things people are getting involved, like when working or contributing to a project (for example the woodchip business). Volunteers are paid important. Does not have to be much though. Lots of towns have heritage places but not dynamic like here! Important to look at what the important things are in your own village. What affects that certain village? People who bought houses in Cairndow got interested in the house s history which led them in to the village. It is important with partners that see the significance of what they do nationally. Iceland started a similar centre (after having a visitor here on a prize for her master thesis, a stay for 3 months), our visit from Sweden is important, for example when we go visit the pub in the evening locals will get to know why we are there. Besök 5: Atlantis Leisure, Oban Nick Weasley (manager) och Roger Elliott (Styrelseledamot, ideell) och Atlantis Community Leisure is run as a social enterprise (CIC) and is a registered charity. This means that any profits made, are re-invested into the business to make continuing improvements in the centre and to put staff through training. Vi tas emot av Nick Weasley, manager och av Roger, Elliott som är IT-ansvarig i den ideella styrelsen. De bjuder oss på en stolt rundtur i faciliteterna som inkluderar: en simhall, vattenrutschkana, squash-hallar, lekland, klättringshall, spinning, konstgräsplan, tennisbanor, gym, idrottshall med kapacitet för publik om 800 personer. En egen elproduktion (värme). Med mera! Samverkan med lokala myndigheter Om samverka med de lokal myndigheterna/kommunen. Varför är kommunen intresserad? Det blir helt enkelt bättre

7 och billigare! Men vi måste jobba för att få politikerna att förstå vad, hur och varför det är så. Vi skulle kanske haft politiker med i styrelsen (adjungerade) från början, men vi har det nu, och vi får utbilda dom i hur det fungerar. De ser oss fortfarande endast som en kostnad när vi förhandlar drift och underhåll. Visst, vi har haft planer på att försöka mäta vår social impact det sociala värdet av vår verksamhet, men vi har helt enkelt inte tid att göra det. Men den mjuka effekten (soft impact) är enorm! Det finns en inbyggd entreprenörskap och affärsmässighet i verksamheten, eftersom de som valde att engagera sig i detta från början (1992) kom från det lokala näringslivet i och runt Oban.Ambitionen är att göra allt professionell, och därför är det avgörande att knyta till sig rätt personer/kompetenser i t ex styrelsen. Man blir inte vald man blir rekryterad till styrelsen! Vi vill förmedla en can-do -mentalitet. Det finns nio personer I styrelsen, som sedan organiseras i 3-4 arbetsgrupper och ca volontärer. Vi har ca besökare/år, med en omsättning på 1 miljon pund. Vi finansieras ca 40% av offentligt stöd, resten på övriga intäkter. Vi har dessutom fem företag som hyresgäster (spa, vård, massage etc)visst, vi kanske konkurrerar med privata gym, och det är ett problem, men också något som vi tar hänsyn till när vi utvecklar vår verksamhet. Vi skulle t ex vilja sälja sportartiklar/sportkläder, men det finns ju redan en sportbutik i byn, den skall vi inte konkurrera med. Nyckelord för verksamheten: Bra rekrytering på viktiga poster, det rätta stödet av kvalificerade personer och en organisationskultur som reflekterar, och har en positive energy! Besök 6: Creative Stirling, Stirling Joe Hall Bakgrund: Ca boende i Stirling och den mesta kreativa talangen, konstnärer flyttar till Edinburgh. Det uppstår ett problem vad gäller ägandeskap av utvecklande processer då de flesta som bor här arbetar någon annanstans, och vice versa. Joe Hall skrev därför ihop en affärsplan som syftar att skapa ett forum för kreativitet i Stirling, för sociala företag med fokus på kultur. Alister Gammack och Joe Hall är tillsammans föreståndare, co-directors, för verksamheten. Alister har goda relationer med universitetet och är entreprenör, Joe arbetar med film. Totalt arbetar fem stycken deltid i verksamheten. Det finns ingen officiell styrgrupp, men en stöttande grupp med människor som Joe får råd från vid behov: en arkitekt, lokal politiker, chef vid en lokal organisation etc. En bra spridning på folk och kompetens. Visst offentligt stöd behövs, idealiskt vore om 40 % kom därifrån. Det är svårt att bygga self-sustaining strukturer. Joe började processen i oktober 2011 och började i april 2012 med verksamheten. De flyttade in i det gamla fängelset vid slottet i maj. Nu byggs det kreativa nätverket på och fram, de håller i events och undersökte efter möjligheten att erbjuda konstnärer och kreativa entreprenörer prisvärda arbetsplatser och utrymme, studios etc. Vilket man nu kan genom att ha verksamheten i det gamla fängelset. Ett av projekten är att organisera försäljning av lokala konstnärers verk i en gemensam affär. Mer än 57 konstnärer har sålt sina verk där under tre månader. De är väldigt glada att ha en försäljningskanal och på så sätt kunna bygga sin försörjning. Det projektet stöttas av the local council då man vill se mer kommersiell aktivitet i centrum. Man samarbetar med universitetet och har haft företagsekonomer på plats för att titta på deras organisation. Studenter som inte har någon koll alls på sociala entreprenörer eller ideell drivkraft, vilket var viktigt att få dem att se, liksom att få bra råd kring hur man kan driva vidare verksamheten här och arbeta fram en bättre kalkyl. Idéer som franchising kom upp. Mycket intressant. Nu kommer även studenter som studerar social ekonomi hit för att titta på den SROI (Social Return on Investment) som verksamheten genererar. Samarbetet är särskilt viktigt med tanke på att det man försöker göra inte tidigare gjorts.

8 Hur får ni in pengar? Planen är att vi ska få in pengar genom att vi hyr ut lokaler, har hög kapacitet och utvecklar vissa delar vidare som digital film? Vissa av de lokala konstnärerna är kommersiellt framgångsrika och de kan man ha som hyresgäster. Beviljade medel från Social enterprise Scotland för det initiala stegen. Liksom pengar från Creative Scotland Vi ordnar utomhuskonserter, två i år. Anledningen till varför vi flyttade just hit var behovet att koppla samman bra lokaler och utrymme för expansion, och kulturarvet personer besökte Stirling Castle i fjol. Här kan man både relatera och arbeta med turism, kulturarv och kreativitet. Själva området är viktigt med tanke på den stora strömmen turister, och man har tidigare inte lyckats få turisterna att besöka mer än själva slottet. Det är också viktigt för konstnärer att synliggöra vad de arbetar med, men svårt. Därför engagerar vi brett och försöker att arbeta med många människor. Det är lätt att missuppfatta mycket av stödet till kulturella verksamheter, då mycket av det nu stoppas. Vi arbetar med olika typer av verksamheter och det är inte så enkelt som att man flyttar en summa från en verksamhet till en annan. Vi arbetar med flera andra konstaktörer, och projekt, initiativ inom den kreativa sektorn, och skapar samverkan för att stärka vårt arbete. Och inte spela ut våra verksamheter mot varandra. Att vara proaktiv och engagera oss i beslutsprocessen för stöd.

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden)

The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) The Creative Sector Makes It Happen! A presentation of the work with the creative sector in Östergötalnad ( East Sweden) Where is Östergötland? Östergötland, Fourth largest county in Sweden What are Östergötland?

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark

Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Facklig rekrytering i Finland - med focus på universitetssektorn * Nordiskt möte 1. 3.6.2015, Nyborg Danmark Riku Matilainen 1.6.- 3.6. 2015 Bakgrund om facklig verksamhet i Finland Facket har traditionellt

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Landsbygdskonferensen Emmaboda. Omställning Sverige -en ny folkrörelse

Landsbygdskonferensen Emmaboda. Omställning Sverige -en ny folkrörelse Landsbygdskonferensen Emmaboda Omställning Sverige -en ny folkrörelse Transitionrörelsen Oljetoppen har inträffat - Peak oil Miljöbelastningarna ökar Världsekonomin är i turbulens Låt oss göra någonting

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel

Stockholm International Water Institute. En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel Stockholm International Water Institute En samverkansplattform för Vatten och Läkemedel SIWI The Stockholm International Water Institute (SIWI) är ett policy institut som bidrar till det internationella

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer