EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 1997-2001"

Transkript

1 V I N N O V A R E P O R T V R : 0 3 EVALUATION OF THE NUTEK-VINNOVA PROGRAMME IN COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System E R I K A R N O L D E T A L, T E C H N O P O L I S L T D

2 Titel / Title: Evaluation of the NUTEK-VINNOVA Programme in Complex Technical Systems Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System Författare / Author: Erik Arnold et al, Technopolis Ltd Serie / Series: VINNOVA Rapport VR 2004:03 ISBN: ISSN: Utgiven/ Published: April 2004 Utgivare / Publisher: VINNOVA - Verket för Innovatonssystem / Swedish Agency for Innovation Systems VINNOVA Diarienr / Case No: REFERAT (syfte, metod, resultat): 1991 deklarerade den svenska regeringen i en rapport att kunskap i att hantera stora system saknas i svenska företag trots att kompetens i systemtänkande är mycket viktig för den svenska industrins konkurrenskraft. Både forskning och undervisning måste etableras. För att komma till rätta med denna brist föreslogs en större satsning på forskning och utbildning inom systemteknologi. Resultatet av ett antal seminarier arrangerade av NUTEK och IVA blev ett förslag till ett pilotprogram Systemteknologi och metodik för utveckling av komplexta tekniska system. Programmet startade Det var från allra första början en gemensam satsning mellan akademin och industrin där regeringen via NUTEK finansierade hälften av kostnaderna och industrin den andra hälften, huvudsakligen genom deltagande i projekten med egen arbetskraft. En första utvärdering betecknade programmet som klart framgångsrikt och rekommenderade en fortsättning i större skala efter dess planerade slut Programmet fortsattes därför med ökade resurser under namnet Komplexa Tekniska System och de första projekten startades Den aktuella utvärderingen initierades efter programmet slut Målet var att bedöma resultaten och effekten av programmet, speciellt från ett industriellt perspektiv, liksom att bedöma de akademiska impulserna till att öppna nya forskningsområden och nya kurser. Avsikten var också att fånga in synpunkter från de som deltagit i projekten. Utvärderarna ombads också att ge sina åsikter om framtida forskningsinriktningar och industriella insatser inom området i Sverige. För utvärderingen kontrakterades Dr. Erik Arnold från Technololis Ltd som projektledare. Utvärderingsrapporten kompletteras med en mer detaljerad redogörelse av bakgrunden till programmet, dess historia inklusive styrgruppens aktiviteter samt en statistiksummering av resultaten. ABSTRACT (sim, method, results): In 1991, a programme in the area of Systems Technology was suggested in a Swedish government report, which stated as a conclusion: Knowledge how to handle large systems is lacking in Swedish companies although competence in systems thinking is very important for Swedish industry competitiveness. Both research and education need to be established. Following a series of seminars, organised by the Swedish Agency for Technology Development (NUTEK) and The Royal Academy of Engineering Sciences (IVA), a decision was taken to initiate a pilot programme to be named Systems technology and methodology for Development of Complex Technical Systems. The programme started to operate in From its initiation, the programme was a cooperative effort between academia and industry, with government financing one half of the cost and industry the other half, primarily through own work. A first evaluation designated the programme as clearly successful and recommended a continuation of the programme on a larger scale after the end of term in This was in fact done and the first projects in the continued and enlarged programme Complex Technical Systems started in The present evaluation was initiated after the end of the programme The objective was to assess the outcomes and impact of the programme, especially from an industrial point of view, but also to address the academic achievements, opening up of new scientific fields, new curricula etc, and finally the overall views of those who had participated in the projects. The evaluators were asked, also, to give their views on future directions for research and industrial efforts in the area of Complex Technical Systems in Sweden. For this evaluation, Technopolis Ltd, was contracted, with dr Erik Arnold as team leader. The evaluation report is supplemented (in Swedish) by a more detailed account of the background and history of the programme, a summary of the activities of the steering group as well as some statistics on the programme. I VINNOVAs Verket för Innovationssystem publikationsserier redovisar bl a forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa eller ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes Offentliga Publikationer, tel , fax eller VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems publications are published at

3 Evaluation of the NUTEK-VINNOVA programme in Complex Technical Systems Utvärdering av ett FoU-program i Komplexa Tekniska System Erik Arnold et al, Technopolis Ltd 1

4 Introduction The present evaluation report concludes NUTEK/VINNOVAs programme in the area of Complex Technical Systems. The programme itself was closed in August/September 2001 after being in operation for almost eight years. Already in 1991, a programme in the area of Systems Technology was suggested in a government report IT2000 (Dep of Industry Ds 1991:63) which stated as a conclusion: Knowledge how to handle large systems is lacking in Swedish companies although competence in systems thinking is very important for Swedish industry competitiveness. Both research and education need to be established. Following a series of seminars, organised by NUTEK and The Royal Academy of Engineering Sciences (IVA), on Complex Systems in 1992, a decision was taken to initiate a pilot programme to be named Systems technology and methodology for Development of Complex Technical Systems. The programme started to operate in From its initiation, the programme was a cooperative effort between academia and industry, with NUTEK/VINNOVA financing one half of the cost and industry the other half, primarily through own work. A first evaluation was concluded in It designated the programme as clearly successful and recommended a continuation of the programme on a larger scale after the end of term in The first call for proposals within this new/continued programme was made public in the autumn 1997 and the first projects started in A second evaluation was concluded in May 2000, where 44 projects were evaluated by an international panel of 10 peers. This second evaluation primarily aimed at assessing the scientific quality of the projects. It was based on written submissions and individual presentations to the panel by the project leaders and, in some cases, also by industrial partners. The present evaluation, the third one, was initiated after the end of the programme. The objective was to assess the outcomes and impact of the programme, especially from an industrial point of view, but also to address the academic achievements, opening up of new scientific fields, new curricula etc, and finally the overall views of those who had participated in the projects. The evaluators were asked, also, to give their views on future directions for research and industrial efforts in the area of Complex Technical Systems in Sweden. For this evaluation, Technopolis Ltd, was contracted, with dr Erik Arnold as team leader. The evaluation report is supplemented (in Swedish) by a more detailed account of the background and history of the programme, a summary of the activities of the

5

6 The Programme Board and VINNOVA staff lined up after their last meeting in From left to right. First row: Bengt Larsson - VINNOVA, Lena Mårtensson - KTH, Anders Hedin & Barbro Atlestam - VINNOVA. Second row: Jonas Bjarne & John Graffman - VINNOVA, Ove Borgström - Ericsson, Lars-Göran Rosengren - VOLVO TU, Arne Otteblad, Ingemar Karlsson - FMV, Bengt Sjögren - Kompetens Lagman AB, Ulf Holmgren - VINNOVA. Absent were: Hans Skoog - ABB, Gustaf Olsson - Lunds Universitet, Karl-Einar Sjödin & Ingvar Åkerstedt - VINNOVA.

7 Contents The Complex Technical Systems Programme at NUTEK and VINNOVA: An Evaluation by Technopolis Ltd, June 2003 Appendix 1/Bilaga 1: Om Komplexa tekniska system - programmens bakgrund, syften och genomförande (in Swedish) Appendix 2/Bilaga 2: Styrgruppens metoder för verksamhetsstyrning och intervenering (in Swedish) Appendix 3/Bilaga 3: Statistics from the programme

8 The Complex Technical Systems Programme at NUTEK and VINNOVA: An Evaluation Report to VINNOVA Erik Arnold John Bessant Enrico Deiaco James Stroyan Ben Thuriaux Shaun Whitehouse Rapela Zaman June 2003

9 Contents Summary 1 Introduction and Methods What are Complex Technical Systems? Scope of this Evaluation Methods and Limitations Acknowledgements 3 2 The Complex Technical Systems Programme (KTS) The First KTS Programme, Transition The Second KTS Programme, / Evaluation of Projects in What the Programme Did Programme Composition What the Participants Did 22 4 Results of the Programme Questionnaire Analysis Results Reported by Projects 40 5 Management and Administration The Programme Board Interviews with Board Members NUTEK Support and Procedures Questionnaire and Interview Evidence Programme Administration An Evaluation Perspective 45 6 Project Experience and Case Studies Project Participant Views Case Studies 49 7 Complex Technical Systems in an Agency for Innovation Systems Knowledge Production and Innovation The Theoretical Problem The Human and Social Dimension of Technology Interdisciplinarity Competitiveness and Innovation Systems 72 8 Conclusions and Recommendations Conclusions on KTS as an Advanced Technology Programme Implications for VINNOVA as an Innovation Systems Agency Next Steps 84 Appendix A Questionnaires to Project Participants 88 Appendix B Questionnaire Non-Response Analysis 103 B.1 Additional Questionnaire Analyses 105 i

10 Summary This evaluation report to VINNOVA tackles two somewhat different questions. First, we evaluate the Complex Technical Systems (KTS) programme. We find it to be a strong programme, well tuned to industrial needs and producing many useful outputs, including both re-usable knowledge and results of more direct use in industry. Second, we consider what VINNOVA can learn on a more general level from the programme for its own role in the innovation system and about how to run significant technology and innovation activities. Technical complexity and what we might call systemicity are important themes in modern innovation systems. This is partly because we face more technological opportunities than previous societies and partly because our society operates at unprecedented scale. Mastering complex technical systems, and especially their design is therefore an important agenda. The first KTS programme ran originally from This evaluation covers the second KTS programme, which ran after a gap of a year from 1997 to The issue of complex technical systems was much discussed at the start of the 1990s, when it was generally recognised that this was an economically important area. NUTEK launched an R&D programme in 1993 to find out how better to design such systems, and thereby to support the competitiveness of Swedish industry. A larger successor programme was launched in 1997, which is the subject of this evaluation. This aimed to support Swedish competitiveness by reinforcing knowledge about systems development and devising general methods that could be used to tackle a range of types of complexity. The programme was later cut back by 4 months owing to budgetary restrictions. A key strategic change during the life of the programme was the introduction of horizontal projects, aiming to generalise and transfer knowledge between the other, more domain-oriented sub-programmes. The KTS programme generated well over 265 MSEK of activity across 130 organisations. Half the effort went on the broad field of systems development. Most of the effort went on this and other specific complex technical domains. The smallest amount went to horizontal projects, aiming to synthesise and develop more generic knowledge an aspect which industry was not inclined to co-finance. Most of the projects in the programme were rather small and long, with 18 (a quarter) having a budget above 5 MSEK across a three year period. Project leaders were predominantly university personnel, who were positioned as potentially key nodes in the wider national network of the programme. Projects were strategically important and close to the core business of those who performed them. They were often incremental, reflecting the strong industrial influence in project definition. While this influence appears to have been more important than is usual, in many respects the KTS projects had similar characteristics to those carried out in other advanced technology programmes, with knowledge outputs being central. These tend to produce intermediate products, useful in doing further development and research, rather than final products or processes. ii

11 Our questionnaire analysis suggests that participants did well in satisfying their own goals through the programme, but is less clearly positive about the projects effectiveness in reaching programme goals. Most of the projects were additional and there appears to have been little free riding in the programme. The main outputs were knowledge and networking. Despite the long term nature of the projects, some short term commercial exploitation had already been achieved. New knowledge was generated but externalities from the projects, in the form of knowledge and capability transfers, had been limited. Both industrial and academic participants felt that the benefits of being involved in the KTS programme had very significantly outweighed the costs. The overall picture, then, is consistent with the impression we have already formed of projects that have strong industrial steering but a weaker link to wider social and technical goals. NUTEK had well-established routines for programme definition and management, which in general performed well. These were documented in a benchmarking report 1 commissioned by NUTEK in the mid-1990s, and have subsequently been compared with other R&D programme management practices, especially in the Nordic area. 2 We chose, therefore, in this evaluation not to attempt an exhaustive review of the programme management processes involved in KTS. Instead, we used our questionnaire, interviews and discussions with programme management to look for signs of trouble, and to get an overall assessment of programme management from the user perspective. The programme board comprised experienced and influential stakeholders and provided helpful continuity with the past, a powerful knowledge base and a resource for mobilising projects. It took measures that resulted in high industrial influence over the programme and its projects. However, the great size of this second KTS programme meant that both the board and the administration at NUTEK/VINNOVA were stretched. The board stressed programme conferences as a way to bring the programme together. This was partly successful, though the wide scope of the programme proved to be a barrier to bringing together people with very different interests. The rather bottom-up way the programme had been populated with projects led to fragmentation. Generic complexity questions did not arise spontaneously from industry or from academics. Participants were generally very positive about the quality and timeliness of administration. From our evaluation perspective, and indeed in terms of programme management s need for basic management information and some kind of statistical process control, the programme did not have adequate Information Systems support. Discussions with project participants confirmed that many of them worked in rather long-standing networks with industry, though new relationships were also being formed. University people were key in establishing many projects, while end users were rarely involved in project definition or execution. Projects generally claimed to be developing tools and methods for complex technical systems development and 1 2 Erik Arnold and Paul Simmonds, Programme Management Benchmark Study; Final Report to NUTEK, Brighton: Technopolis 1997 James Stroyan and Erik Arnold, Comparative Study on Administrative Burdens and Rules fo Procedure between the EU Research Programmes and those of the Individual Member States, project IV/98/06, Luxembourg: European Parliament, 1998 iii

12 many to be raising systems design capabilities in universities and industry, including through postgraduate education. Project leaders found the KTS programme rather broad and, in some cases, hard to identify with. NUTEK administration got high marks from the project leaders. The case studies showed that there is a wide range of project types. Some projects had succeeded in integrating human factors, others had not. Those that worked well had produced useful knowledge and applicable results in the form of inputs to development and changed working practices. Horizontal project cases aiming to synthesise domain-specific work in the programme in order to develop generic systems understanding suffered from the lack of generalisable results and tended to become (useful) state of the art reviews rather than true syntheses. KTS tried, as the test pilots say. to push the envelope : that is, to see how far it could go beyond what is normal in this kind of technology programme. At the very least, we can conclude that KTS tackled some of the more difficult aspects of modern technological development. These difficult aspects include the desire to integrate human beings and human factors into thinking about complex technical systems and the programmes explicit aim to be interdisciplinary. An overall conclusion of this evaluation is that the KTS programme was interesting, useful and well executed. It was additional, it raised capabilities, developed new knowledge and techniques and led to important benefits for participants. Our evaluation of the programme in its context and in its time is positive. However, we do evaluation not only in order to make judgements about whether programmes reach useful results or whether they are well run. Evaluation is an important way to learn, and KTS offers some interesting and, we think, useful lessons. The be useful, we need to consider these lessons using current theory, since VINNOVA as an agency has been conceptualised on the basis of innovation theory that was only just beginning to be formed in the early 1990s, when the KTS programme was conceived. Also, in trying to make practical as well as intellectual progress in tackling generic complexity issues in industrial design practice, KTS bit off more than it could chew. This is not a normal type of conclusion in an evaluation of NUTEK or VINNOVA programmes, but neither is KTS a normal programme. Like other NUTEK/VINNOVA programmes, KTS is a Mode 2 programme, involving industry, university and other R&D workers, as opposed to a Mode 1 disciplinary activity. This type of research is becoming increasingly important as new technologies evolve at the boundaries between disciplines and as the capacity to do R&D increases in all parts of the economy. In some cases, simultaneous R&D and more fundamental work may be helpful in supporting and creating opportunities for innovation. Researchers may also move back and forth between the two Modes, according to need. Knowledge needs are constantly changing. Programmes can help create communities of Mode 2 practice, in order to spread generic knowledge and also to help achieve links with longer term work that can break bottlenecks in the innovation process, such as those encountered in KTS. A key bottleneck was the lack of an adequate generic systems theory, or a hypotheses within the KTS programme about what such a theory might look like. The stress laid iv

13 in the programme on industrial participation tended to squeeze out the more fundamental work needed, and the KTS programme lacked incentives and instruments that could overcome this market failure. Different project structures, for example involving more end users, could help improve the ability of the research funded to integrate human factors. Other configurations (such as larger, multidepartment projects) might have been useful for increasing the amount of interdisciplinary work in the programme. Not least, the very technical focus of the programme has tended to push these aspects down the agenda. In an innovation systems agency context, it would make sense to take account of the different ways that low volume complex product systems and high-volume complex products are produced, because these appear to require different hard and soft technological approaches. It seems that VINNOVA has inherited an inadequate range of funding instruments from its predecessors. The problems KTS tried to tackle could not be solved without a combination of instruments to involve industrial co-operation but also to fund more strategic or fundamental research, for which industry simply will not pay because of the well known market failures associated with longer term research. The structure of the Swedish knowledge infrastructure continues to be an impediment to tackling many of the more important challenges in knowledge production and use, such as interdisciplinarity, scale and the shift in the locus of knowledge production to being primarily outside the universities. There is a continuing need for a change agency here. The governance and incentive systems used need to be tuned to the activities of individual programmes. Those used with KTS tended to lock the programme into the shorter-term concerns of industry and to lock out the work that should have been present to meet its longer term needs. VINNOVA needs to counterbalance the excellent tradition of stakeholder involvement in programme design that it has inherited from NUTEK with both economic and technological analysis capabilities, in order to balance short- and longer-term needs. VINNOVA is grappling with the question: What, if anything, should follow on from the KTS programme? It would be possible to focus a new programme design by soliciting these kinds of longer-term business needs driven questions and confronting them with a set of more research-driven ones. The additional element required is analysis. Before trying to launch a programme, it is necessary to Understand the state of the art, to make sure that the answers to the programme s research questions are not already available or that the proposals do not introduce some new mission impossible to the agenda Scope the potential areas of social and economic impact. This is not to say that an economic impact or cost-benefit analysis should be attempted, for this is methodologically untenable. Rather, it is important simply to confirm that the intended action is likely to affect large or critical parts of the Swedish innovation system rather than small or unimportant ones It would make sense to complement these analyses with an explicit programme activity that maintains a technology watch on foreign developments. In the short term, VINNOVA would have at least three options in terms of the type of programme to put in place v

14 1 A combined co-funded industrial programme and a 100%-funded more researchintensive strand, somewhat in the style of TEKES 2 A call for tenders to establish two or three new competence centres or, perhaps, a single, much larger multi-site competence centre 3 An invitation to construct an industry consortium or consortia, working with long term research questions in the area of complex technical systems. The MediaLab at MIT could provide a model, where companies buy into research programmes for extended periods. IMEC, the major microelectronics research institute in Flanders, works in a similar way The main criteria for choosing among these forms is the extent to which the problems identified are likely to persist, the extent to which tackling them involves cutting across existing departmental lines in the universities and the willingness of industry to become involved as a long-term partner. In the longer term, VINNOVA has an opportunity to use the complexity agenda as a platform for negotiating a pattern of working together with research councils and foundations that goes beyond today s rather minimal level of co-ordination. vi

15 1 Introduction and Methods 1.1 What are Complex Technical Systems? Technical complexity and what we might call systemicity are important themes in modern innovation systems. This is partly because we face more technological opportunities than previous societies and partly because our society operates at unprecedented scale. The two things are strongly interconnected. Equally, since electronics matured into microelectronics and gave us the power to work with millions of bits of information and processing elements at a time, information technology has opened the door to huge possibilities. Today, the average Swedish household probably has more information processing power than did most countries a few decades ago. The technology lets us address more complex situations than before and it allows us to invent more complex situations to address. Complexity in this simple sense of having many parts is not necessarily hard to handle. Imagine driving from Borås to Gothenburg. For simplicity, let s do it after meeting our grandparents in church on Christmas Eve, when there is almost no traffic. We navigate the streets of Borås, take the motorway past Landvetter Airport and soon arrive in Gothenburg, where we navigate to our destination. If we do not know the way we may use a map. But, despite the fact that we are using a small corner of an immense continental road network, the problem is not much more difficult than the one our grandparents face in walking home from church to their house in Borås or would have faced, doing the same 50 years ago. Shift the perspective now to that of the Swedish National Roads Administration (Vägverket) and the local councils who between them design, build and manage these same roads. They have to consider not one car but many, and crucially the interactions among them. What happens when the shift change at Torslanda meets the cross-town morning traffic? When the morning commuters from Borås and the newly-landed Stockholmers in their taxis from Landvetter all converge on the motorway exit, where the traffic has slowed to a crawl because of the sheer number of vehicles interacting? To answer these questions, we first have to understand the roads not just as a network but as a system, whose parts interact. Because of these interactions, properties emerge that are not obvious from looking at the network. The planners find they need complex computer models with feedback loops to account for these emergent properties such as the traffic jams. They fit the road network with sensors, link the sensors to computers and the computers to the traffic lights. They provide real-time traffic information to the car drivers to influence their behaviour. They struggle to manage the highway engineers, electronics specialists, social and behavioural scientists, economists and mathematical modellers they bring in, but who hardly understand each other. They argue about whether the SNRA should modify the highways or the local council should change the layout of the one-way system. Just when things seem to be getting better, a tram breaks down at a central junction. Drivers take to the back streets to avoid it, and unexpectedly bring most of the 1

16 downtown area into gridlock, showing how vulnerable the new street layout is to disruption. These elements big networks, complex interactions with feedback loops and emergent properties, interdisciplinarity, the influence of human behaviour recur with increasing frequency in our societies, which is why complex technical systems are so important. A significant part of OECD industry, and especially that of Sweden, builds operates and makes components for complex technical systems, so knowledge and skills about these systems are economically very important. The cars in the Gothenburg traffic are themselves complex technical systems, and the production systems that make them even more so. The problems when complex technical systems go wrong are economically significant, too whether we think of the time wasted by all the people sitting in the traffic jam looking at Liseberg go past in slow motion, or the bill the tax payers have to foot when the latest big administrative systems development project goes five times over budget and still does not work. 1.2 Scope of this Evaluation Mastering complex technical systems, and especially their design since most problems are designed in from the start is therefore an important agenda, not only for Sweden but also in other countries (one reason why we think this evaluation will have international interest). The importance of complex technical systems was recognised in Swedish policy debate already in the early 1990s. NUTEK (the Swedish National Board for Industrial and Technological Development) launched an R&D support programme to tackle the question. This evaluation covers the second Complex Technical Systems (KTS) programme run by NUTEK. The first ran originally from , though some projects lived on beyond the formal end of the programme, and several were incorporated (sometimes in modified form) into the second programme, which ran after a gap of a year from 1997 to Methods and Limitations Evaluation of this type of activity is by no means an exact science. The methods at our disposal are individually not completely reliable and are often subject to bias. To reach conclusions in which we can believe, therefore, it is important to combine different ways of looking at the entity to be evaluated. We can have confidence in our findings and conclusions to the extent that the indications from these different tools and techniques converge. To tackle the KTS programme, we Reviewed programme documentation Reviewed other relevant literature on complexity Interviewed programme management Interviewed six of the eight members of the programme Board Sent a questionnaire to 183 participants in the programme, asking about their motives and goals in participating, their achievements and their experience of participating Interviewed a selection of 21 project participants to deepen our understanding about participation 2

17 Participated in four meetings with VINNOVA personnel and other interested parties to discuss our methods and the emerging conclusions of the evaluation We also conducted a number of illustrative case studies, intended to help both the reader and ourselves understand in a more qualitative way how the programme operated. While we naturally try to be as rigorous as we can, an evaluation such as this finally represents a number of judgements. We have tried to make clear distinctions between what we regard as data and our judgements, since the reader may want to interpret the data differently from us. The evaluation team has collectively conducted upwards of one hundred R&D programme evaluations, so our judgements are clearly informed by experience, but also by research and theory about research, innovation and innovation systems. Finally, however, this kind of report can never be Truth. We see it rather as one contribution among others to a debate about research and innovation policy, and hope that it is a valuable input. As concerns the questionnaire, in the middle of August 2002, a total of 183 questionnaires were ed to participants in the KTS programme. Almost half (43%) of the questionnaires have been completed, though this figure rises to 49% if we discount from the population those recipients who were either not able to be contacted or who indicated that their involvement / recollection was insufficient to permit a detailed response. We made efforts to contact all non-respondents, both by and by telephone. Exhibit 1 sets out the responses obtained by 18 th October 2002, at which point we froze 3 the analysis. Exhibit 1 Questionnaire Responses Research base Industry Total Share of total Completed % Undeliverable % Refused % Not responded % Total (mailed) % As the Exhibit indicates, the responses rate is much higher from academics (58%) than from industry (33%). However, the responses of the two populations are surprisingly similar. (Where they differ in an important way, we show separately the responses from the two populations.) We explored the responding and nonresponding populations to see whether there were other important differences. Two potential sources of bias emerge. One is that non-respondents were more likely to come from the Systems Development sub-programme. The other is that people from single-organisation projects were somewhat less likely than others to respond. 1.4 Acknowledgements The evaluation team is grateful to the large number of people who helped us in this work: interviewees; the many people who filled in our questionnaires; and not least 3 The 2 questionnaires since received have been disregarded 3

18 the steering committee, programme management and evaluation team at VINNOVA, the agency which inherited the KTS programme and a great deal more from NUTEK. The responsibility for mistakes, misunderstanding or misinterpretations, of course, lies wholly with the ourselves. 4

19 2 The Complex Technical Systems Programme (KTS) The issue of complex technical systems was much discussed in Swedish R&D policy circles at the start of the 1990s, when it was generally recognised that this was an economically important area. NUTEK launched an R&D programme in 1993 to find out how better to design such systems, and thereby to support the competitiveness of Swedish industry. Following a positive evaluation and a gap of a year during which there we negotiations about financing, a larger successor programme was launched in 1997, which is the subject of this evaluation. The programme aimed to support Swedish competitiveness by reinforcing knowledge about systems development, devising general methods that could be used to tackle a range of types of complexity. The programme was executed, but cut back by 4 months owing to budgetary restrictions. A key strategic change during the life of the programme was the introduction of horizontal projects, aiming to generalise and transfer knowledge about complex systems design between the other, more applications-oriented subprogrammes. 2.1 The First KTS Programme, Technical complexity appears to have been much debated in Swedish R&D policy circles at the start of the 1990s. One symptom of this was evident in the IT2000 report, which was produced by a national committee in 1991, considering the industrial and research policy implications of information technology (IT). The committee observed that the capability to deal with large systems is in short supply in all large firms, while it is exactly this systems capability that is Swedish companies most important competitive resource. The idea of a complex technical systems programme was considered inside NUTEK and in the short-lived Swedish Research Council for Engineering Sciences (TFR), both of which had been set up in The idea of an R&D programme on complex technical systems found support both in NUTEK s routine researchers surveys and in a joint seminar between NUTEK and the Royal Swedish Academy of Engineering (IVA) in A group convened by TFR suggested in 1992 that there should be an R&D programme on the subject. This did not find favour with the council, but the following year after a considerable amount of preparation NUTEK decided to run a KTS programme, which was actually entitled Systems technology and development methodologies for complex technical systems. A paper 4 from a joint IEEE and IFAC (Institute of Electrical and Electronic Engineering and International Federation for Automatic Control) summarises a number of challenges, which were in the air at the time Growing combinatorial complexity in engineering systems being designed. Systems are made up of an increasing number of sub-systems and components. As the number of system elements increases, the number of interactions among elements rises even faster 4 A Beneviste, K J Åström, P E Caines, G Cohen and L Ljung, Facing the challenge of computer science in the industrial applications of control, October 10,

20 The growing need for interdisciplinary approaches, as systems bring together different technologies (such as electrical, mechanical, hydraulic, and so on) Barriers to the movement of knowledge among engineering disciplines. Most important, the growing use of digital circuitry in control not being accompanied by a take-up of mathematically based software engineering techniques and modularity, used in computer science to manage complexity and assure quality. The key barrier here was seen as a compartmentalised education system Insufficient academic/industrial interaction on these problems, leading to insufficiently global understanding of the issues in industry and a research tradition insufficiently grounded in experience NUTEK launched its first KTS programme, based on a plan 5 devised with the assistance of a group of industrial and research institute people. These extremely competent stakeholders provided both their best assessment of the situation and a crucial link between the KTS programme and the Swedish communities who should be involved. However, there was no more formal state of the art or literature review in what was to prove a theoretical minefield. The programme s goals were to find general methods, tools, descriptive models etc to develop, manage, produce and use complex technical systems and master the negative aspects associated with complexity. It was to involve industry, research institutes and universities, and was to focus on problems of relevance to Swedish industry. Implicitly, it was understood that an important proportion of Swedish industrial activity is in the production of such systems. Complexity was seen as positive in that it provided a means to increase systems performance. However, the programme plan also viewed complexity as having a number of negative aspects many of which are cognitive, rather than being in the nature of the technologies themselves Non-deterministic (or poorly understood) relations among system components and sub-systems The need to integrate across multiple systems and technologies (and therefore disciplines) Inability to communicate among disciplines, causing difficulties in understanding individual complex systems Combinatorial complexity Complexity in the sense of the complicated or difficult was explicitly excluded from the programme. Thus, for example, complex flows were out of scope. Rather, the programme focused on complexity in relation to systems. The programme s strategy was to start with problem areas or applications areas, where complex technical systems are produced, and to develop projects, which would tackle problems specific to these. One of the criteria for project selection was intended to be the use of scientifically based methods that could be used in several 5 NUTEK, with the co-operation of Ove Borgström Ericsson Telecom, Ingemar Carlsson FMV, Sven Gunnar Edlund STFI, Krister Gerdin SMHI, Ulf Rehme Saab Scania, Lars Göran Rosengren Volvo, Programplan för systemteknik och utvecklingsmetodik för komplexa tekniska system, NUTEK,

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil

Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Hammer & Hanborgs Kompetensprofil Vi har tillsammans med SHL/CEB tagit fram en unik kompetensmodell baserat på CEBs mångåriga forskning inom utvärderingsverktyg och beteendekompetenser samt Hammer & Hanborgs

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste. Jan Stenis

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste. Jan Stenis Department of Construction and Architecture Division of Construction Management Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste Jan Stenis Postal address P.O. Box 118, SE-221 00 LUND,

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden

D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report. Sweden D3.4 Documentation of Training no 1 including input for D3.5 Evaluation Report Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer