Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012"

Transkript

1 KUN , p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2012/422 Handläggare: Kristina Solberg Eva Englund Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Agneta Olofsson Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 Bilagor Bilaga 1 Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar september 2012 Bilaga 2 Kulturstöd - avslag september 2012 Bilaga 3 Regler och anvisningar för kulturstöd Bilaga 4 Digitala kopior på ansökningshandlingar (skickas till partikanslierna)

2 KUN , p 10 2 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Innehåll 1 Förslag till beslut Bakgrund Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Budget Beslutstillfällen för kulturstöd Sammanfattning av förslaget Återstående medel Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Prioritering av barn och unga Verksamhet i länet Produktioner Stöd till nya organisationer Förslagets disposition Beslutsmotiveringar Förvaltningen tillstyrker BILDKONST CIRKUS Cauda kulturförening KUN 2012/ DANS Compaso Flamenco KUN 2012/ AB COB KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ FILM Stockholms Dövas Förening KUN 2012/ FOTO KONSTHANTVERK/FORMGIVNING KULTURHISTORIA Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/ Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/ LITTERATUR MUSIK Weber Duo HB KUN 2012/ Musikcentrum Öst KUN 2012/ Mediana HB KUN 2012/ Stockholm International Jazz & Blues Festival AB KUN 2012/

3 KUN , p 10 3 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ MUSIKTEATER StockholmsMusikTeater KUN 2012/ Kvalitetsteatern KUN 2012/ Auditiva Teatern i Stockholm KUN 2012/ TEATER Dramalabbet KUN 2012/ Cirkus Tigerbrand KUN 2012/ Föreningen Framsteg och eftertanke KUN 2012/ Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion KUN 2012/ ÖVRIGT Stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur Förvaltningen tillstyrker StockholmsMusikTeater KUN 2012/

4 KUN , p 10 4 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja kulturstöd till Cirkus kr Cauda kulturförening Rosa Brus KUN 2012/ kr Dans kr Compaso Flamenco Facetas KUN 2012/ kr AB COB Hallå 42 KUN 2012/ kr Johanssons pelargoner och dans De sju indianpojkarna KUN 2012/ kr Film Stockholms Dövas Förening kr Dövfilmfestival KUN 2012/ kr Kulturhistoria Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras Föreningen Skärgårdsmuseet Föreningen Medicinhistoriska museets vänner En särskild satsning Stöd till kontinuerlig verksamhet Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samling KUN 2012/316 KUN 2012/317 KUN 2012/ kr kr kr kr Musik Weber Duo HB Musikcentrum Öst Musikalisk sightseeing och workshop för barn Musik för förskola& skola KUN 2012/331 KUN 2012/ kr kr kr

5 KUN , p 10 5 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Mediana HB Stockholm International Jazz & Blues Festival AB Romanifolket i Norden 500 år av musikalisk mångfald Stockholm Jazz Festival 2012 KUN 2012/333 KUN 2012/ kr kr Musikteater StockholmsMusikTeater Kvalitetsteatern Auditiva Teatern i Stockholm AB Judas Christ Superstar SÅPAN you don t wanna drop it Arnaia kastad i havet KUN 2012/346 KUN 2012/349 KUN 2012/ kr kr kr kr Teater Dramalabbet Cirkus Tigerbrand Föreningen Framsteg och eftertanke Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion, enskild firma Festival för ny Dramatik Vuxna den kompletta guiden Vi får aldrig glömma Livet kom så plötsligt KUN 2012/320 KUN 2012/321 KUN 2012/328 KUN 2012/ kr kr kr kr kr att bevilja stöd för att öka tillgänglighet för funktionshindrade att ta del av kultur till Tillgänglighetsstöd StockholmsMusikTeater Judas Christ Superstar KUN 2012/ kr kr TOTALT kr att i övrigt villkora beviljade kulturstöd enligt följande: Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen

6 KUN , p 10 6 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt. Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet redovisas senast Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp (år 2012 utgör 4 prisbasbelopp kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor. Kulturnämnden förutsätter att god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs. Beviljat kulturstöd för kontinuerlig verksamhet är inte någon garanti för att stöd medges för nästkommande år. att avslå ansökningarna från Bildkonst Turbinen KUN 2012/298 Cirkus Interim kultur KUN 2012/343 Dans KORDA Art Productions KUN 2012/289 Sensus Studieförbund, region Stockholm-Gotland KUN 2012/300 Streetstar KUN 2012/303 Quarto KUN 2012/305 Vischan Danskonst KUN 2012/306 SITE, Stockholm International Theatre on Export KUN 2012/308 Sebastian Lingserius, enskild firma KUN 2012/309 Alien Dance Company KUN 2012/310 Film KOM FILM Handelsbolag KUN 2012/295 Kulturhistoria Cantus Vox KUN 2012/315

7 KUN , p 10 7 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Litteratur Judiska Församlingen i Stockholm KUN 2012/297 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Musik Norrtälje Manskör KUN 2012/268 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/330 Rönnells Antikvariat KUN 2012/334 Enhörna kyrko- och hembygdskör KUN 2012/335 GOSA Musikproduktion KUN 2012/336 Vätö Hembygdsförening KUN 2012/337 Farhang Förening KUN 2012/338 Älta Kulturförening KUN 2012/339 Jordbro VärldsOrkester KUN 2012/340 Jazz i Stockholms län KUN 2012/341 Acdcmachine.com KUN 2012/342 Musikteater Skagerfors Scenografi KUN 2012/230 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/347 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/348 Kulturföreningen RoJ KUN 2012/350 OperaRepubliken KUN 2012/351 Jannes Fenomenala Orkester KUN 2012/352 Teater Pero KUN 2012/354 Teater Teater Stella KUN 2012/240 Fria Teatern KUN 2012/318 Hedmans Teater KUN 2012/319 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 RUT, Rimbo Ungdomsteaterförening KUN 2012/329 Skabbteatern KUN 2012/345 Föreningen Femkul (Ful) KUN 2012/356 Tearterföreningen Slava KUN 2012/365 Teater Amazon KUN 2012/366 Skebobruks kulturförening KUN 2012/367 Kulturkompaniet KUN 2012/368 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/369

8 KUN , p 10 8 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Övrigt Seriefrämjandet KUN 2012/357 Stockholm Fringe Fest (Stoff) KUN 2012/359 Kurdiska biblioteket KUN 2012/360 Skebobruks kulturförening KUN 2012/369 Stockholm Games AB KUN 2012/364 att avslå ansökan avseende stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur från Turbinen KUN 2012/298 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Stockholm Games AB KUN 2012/364 2 Bakgrund 2.1 Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och verka i linje med fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen som anges i nämndens budget. Verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar prioriteras. Tonvikt ska ligga på verksamhet som kommer hela länet till del. Stödet kan sökas av juridisk person (exempelvis förening, aktiebolag, stiftelse) och enskild firma. 2.2 Budget 2012 I slutlig budget för 2012 har kulturnämnden fastställt anslaget för kulturstöd till kr. 2.3 Beslutstillfällen för kulturstöd 2012 I enlighet med kulturnämndens beslutsordning har förvaltningschefen fastställt tider för ansökan om kulturstöd 2012 till tre tillfällen under året. Föreliggande ärende avser det tredje och sista ordinarie fördelningstillfället 2012.

9 KUN , p 10 9 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Sammanfattning av förslaget I föreliggande ärende har kulturförvaltningen prövat 68 ansökningar varav fem även innehåller ansökan om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur. Denna stödform behandlas i avsnitt 5. Kulturnämnden har tidigare under året fördelat totalt kr av budgeterade kr. Det återstår således kr på anslaget. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden fördelar totalt kr till 20 organisationer. 48 ansökningar avstyrks. Ett stöd avser kontinuerlig verksamhet. Vidare avser kr stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i ett projekt. Fyra ansökningar om kulturstöd som förvaltningen avstyrker innefattar även ansökan om tillgänglighetsstöd vilka förvaltningen inte prövat. Musik utgör den största konstformen beloppsmässigt. Teater är den konstform som har flest antal ansökningar i denna fördelningsomgång. Inom konstformerna Bildkonst, Foto, Konsthistoria/formgivning, Litteratur och Övrigt fördelas inga stöd. Tabell: Kulturstöd fördelning mellan konstformer Konstform Fördelat 2011 tkr Fördelat februari tkr Fördelat mars tkr Förslag april tkr Förslag september tkr Bildkonst Cirkus Dans Film Foto Konsthantverk /formgivning Kulturhistoria Litteratur Musik Musikteater Teater Övrigt Tillgänglighetsstöd Summa totalt

10 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Återstående medel Kulturstödsanslaget är dimensionerat för ett tänkt stöd till det numera avvecklade Palatset för barnkultur fick Palatset 1,5 mnkr i stöd. Förvaltningen har för avsikt att vid kulturnämndens sammanträde i november 2012 föreslå att kr av kulturstödsanslaget satsas på renodlad barnkultur. Vid det beslutstillfället finns det även möjlighet att omfördela eventuellt andra ej utnyttjade medel i den samlade budgeten för 2012 till samma ändamål. 3.2 Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Reglerna för kulturstöd anger att båda könen ska vara representerade i organisationernas styrelser med undantag av organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet, t ex kvinnoförbund, vilket ska framgå av organisationens stadgar. I bilaga 1, Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar, finns uppgifter om fördelningen kvinnor/män i styrelsen för samtliga sökande organisationer. Syftet med kravet är att båda könens representation i styrelsen förutsätts öka sannolikheten att verksamheten beaktar jämställdhetsaspekten i vid mening. Denna regel kan inte tillämpas på enskild firma Prioritering av barn och unga Kulturnämnden har som mål att 70 procent av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga i åldern 6 25 år. För att nå målet för samtliga kultur- och föreningsstöd har projekt som har minst 50 procent barn och unga i målgruppen prioriterats av förvaltningen. Organisationernas egna uppgifter om vilka målgrupper de vänder sig till visar att verksamhet riktad till barn och ungdom (6-25 år) utgör drygt 69 procent av det samlade förslaget. Då har Föreningen Medicinhistoriska museets vänner räknats bort då de för närvarande inte har publik verksamhet alls Verksamhet i länet Förvaltningen eftersträvar att upprätthålla en fördelning över länet av de kulturstöd som tillstyrks. Dels genom att projekt från hela länet tillstyrks. Dels genom att organisationer som förvaltningen föreslår ska få stöd har verksamhet som vänder sig till en större del av länets invånare, antingen genom att verksamheten kommer att genomföras i flera kommuner i länet eller att besökarna/publiken med stor sannolikhet kommer från flera kommuner. Grunden för stöd är dock alltid att projektet bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet. För-

11 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ valtningen avstyrker stöd som bedöms vara av lokal karaktär och som huvudsakligen vänder sig till invånarna i en viss stadsdel, visst bostadsområdet etc Produktioner Inom konstformerna Dans, Teater och Musik ges stöd även till produktion av föreställningar vilket innebär att det ibland kan vara svårt att uppskatta hur stor publik som kommer att se den färdiga föreställningen Stöd till nya organisationer Av det totala stödbeloppet som föreslås i detta ärende, kr, föreslås kr (42 procent) gå till organisationer som tidigare inte erhållit kulturstöd. Det betyder att nio av de föreslagna 19 organisationerna är nya mottagare av kulturstöd från landstinget. 3.3 Förslagets disposition Ansökningarna presenteras per konstform. De ansökningar som förvaltningen tillstyrker är beskrivna i avsnitt 4 under rubriken Förvaltningen tillstyrker. De ansökningar som förvaltningen avstyrker förtecknas i bilaga 2, Kulturstöd avslag. Ansökningar om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning behandlas i avsnitt 5. I enlighet med tidigare praxis har ansökningshandlingar enbart skickats till kulturnämndens ordförande och partikanslier. 3.4 Beslutsmotiveringar I bilaga 2 anges motiveringar till att förvaltningen avstyrker stöd. Projektens innehåll beskrivs enbart kortfattat. Utifrån kulturnämndens beslut genom åren har vissa bedömningsriktlinjer utformats. Det innebär att förvaltningen vanligtvis avstyrker kulturstöd som avser: Filmproduktion (hänvisning till kort- och dokumentärfilmsstödet inom Film Stockholm/Filmbasen) Lokala skolprojekt, d v s sluten verksamhet som ej är öppen för alla skolor Inköp av mat och dryck Hyra av lokal Intern föreningsverksamhet samt egna jubileum

12 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Utbildning/läger Forskning Produktion och utgivning av CD, DVD, skivor, böcker, litteratur, radiooch tv-program, tidningar/tidskrifter och liknande Stödgalor Gästspel, turnéer och resor utanför Stockholms län Partipolitiska arrangemang Arrangemang med primärt kommersiella syften Slutna sällskap Verksamhet/projekt i kommunal (kommun, kommunalt aktiebolag etc) eller statlig regi Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet vad avser teater och dans Amatörkultur. 4 Förvaltningen tillstyrker 4.1 BILDKONST Inom området Bildkonst har det kommit in en ansökan till vilken förvaltningen avstyrker. 4.2 CIRKUS Inom området Cirkus har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår att en ansökan beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Cauda kulturförening KUN 2012/299 Projekt Rosa Brus Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 90 % Kulturföreningen Cauda är ett ungt kulturkompani med syfte att utforska länken mellan konst och kommunikation och hur kultur kan förmedla tankar och idéer och därmed verkar som en demokratisk kraft i samhället. Rosa Brus är Caudas första produktion och det är en dans och cirkusföreställning om rättvisa en hybrid av rörelse, ord och musik.

13 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreställningen är avsedd för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. De tekniska kraven för att spela föreställningen kommer att hållas extremt låga. Det enda som kommer att krävas är en öppen golvyta vilket gör att föreställningen utan problem kan spelas i till exempel gymnastiksalar eller bibliotek. Den har på så sätt lätt att nå ut till olika lokaler i länet. I anslutning till föreställningen kommer Cauda att hålla workshops där intresserade ungdomar kan få ta del av föreställningen på ett konkret sätt. Kulturförvaltningen har kontaktat länsdanskonsulenterna som känner till gruppen och är positiva till föreställningen Rosa Brus. Det finns för närvarande inte heller så många cirkusföreställningar som passar att spelas i skolor och liknande lokaler. Cauda har även fått stöd från Stockholm stad och Botkyrka kommun för föreställningen. Kulturförvaltningen anser att Caudas föreställning Rosa Brus har förutsättningar att bli en annorlunda och tankeväckande föreställning för ungdomar och som förmedlas av unga artister. 4.3 DANS Inom området Dans har det kommit in 11 ansökningar. Förvaltningen föreslår att tre ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Compaso Flamenco KUN 2012/302 Projekt Facetas Förvaltningens förslag ( Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 80 % Facetas är ett projekt som utmynnar i dans, sång och musik. I projektet ingår fem professionella konstnärer med erfarenhet inom bl a flamenco. Syftet med projektet är bl a att sprida kunskap om flamenco och verka för utveckling inom genren samt att vidga det svenska kulturlivet.

14 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Projektet kommer att kommer att innehålla en föreställning med efterföljande samtal och en möjlighet för barnen att få prova på flamenco. Tanken är att genomföra de första föreställningarna på Kulturhuset i Stockholm och på Teater Sláva i Huddinge. Därutöver kommer gruppen att turnera i länet. Compaso Flamenco har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Detta borgar för att föreställningen har goda möjligheter att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet ger barn och unga möjlighet att ta del av och upptäcka flamenco AB COB KUN 2012/304 Projekt Hallå 42 Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2009( Carl Olof Berg Stand Up! kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 70 % Hallå 42 är det inledande verket av sju planerade inom ramen för ett treårigt projekt; MOMENT 42, som behandlar åldersegregation och den individuella upplevelsen av att bli äldre. Projektet fokuserar på teman som kropp, kön och identitet sett ur åldersperspektivet och dansarens pensionsålder idag. Projektet Hallå 42 kommer att skapas med ett generationsöverskridande kompani för åldersgruppen 5-6 år med premiär 13 april 2013 på Zebra Dans i Stockholm. Föreställningen låter målgruppen fantisera om vem en 42-åring är, vad den är rädd för och hur den dansar. Föreställningen kommer att tas fram med hjälp av referensgrupper i fem- och sexårsåldern. Kompaniet kommer tillsammans med barnen ta upp funderingar om vem en 42-åring är utifrån ett barns perspektiv. Detta kommer att bilda basen för föreställningens innehåll. Koreografen Carl-Olof Berg har ett samarbete med Zebra dans och danskonsulenterna i länet, vilket innebär att goda möjligheter att föreställningen kan nå ut i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet är intressant inte minst genom att barnens roll i skapande processen blir en viktig del i utformandet av föreställningen.

15 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ 307 Projekt De sju indianpojkarna Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej fått stöd tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 660 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Projektet innefattar dansföreställningen och efterföljande dansworkshops, som kommer att ta upp frågor kring att ljuga och att tala sanning. Gruppen kommer att tillsammans med en referensgrupp, som består av barn. Mål är att barnen som deltar i researcharbetet ska ha ett stort inflytande över arbetet. Gruppen kommer bl a att tillsammans med barnen ha samtal och övningar ta reda på vilka strukturer, regler och normer som är verksamma i deras vardag och begränsar olika barn på olika sätt Föreställningen tar även upp frågor kring makt. Syftet är att kritiskt granska såväl identitetsnormer som normer kring dans och scenkonst för barn. Gruppen vi prova och utmana ljug, dra nytta av lögner, överdriva, dra vita och svarta lögner, ironisera och lova något vi vet att vi inte kan hålla. Johanssons Pelargoner har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Vilket ger gruppen goda möjligheter att föreställningen att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att Johanssons Pelargoner är en ny intressant dansgrupp som bl a fokuserar på att få barn delaktiga i processen skapa föreställningen. 4.4 FILM Inom området film har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår stöd till en ansökan. Stöd till tillfällig verksamhet

16 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Stockholms Dövas Förening KUN 2012/296 Projekt Dövfilmfestival Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Dövfilmfestival kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 50 % Dövfilmfestivalen arrangeras i vinter för trettonde året på biograf Zita i Stockholm. De har beviljats kulturstöd från Stockholms stad. Dövfilmfestivalen visar filmer av, med och om döva, teckenspråk och dövkultur. Filmerna speglar en kultur som finns mitt ibland oss. På skoltid blir det skolbiovisningar för döva och hörselskadade barn och unga. På helgen blir det familjeföreställningar, lång- och kortfilmer, dokumentärer och annat. Dövfilmfestivalen importerar speciella filmer med temat döva, teckenspråk och dövkultur vilket gör att de måste låta översätta och texta alla filmer speciellt för döva. Ibland är det dessutom teckenspråk på ett annat språk vilket inte överensstämmer med svenskt teckenspråk. Döva har ofta svårt att tillgodogöra sig hörandets kultur, även med text och tolk, så det är viktigt att festivalen täcker hela det språkliga spektrat. Att översätta och texta är den största utgiften för festivalen. Kulturförvaltningen anser att Dövfilmfestivalen fyller en viktig funktion för att ge döva en möjlighet att uppleva sin egen kultur och att den även ger hörande en unik möjlighet att få ta del av den kulturen. Dövkulturen får här ett eget utrymme i Stockholms övriga kulturutbud. Stödet till Dövfilmfestivalen kan även ses som en del av kulturnämndens arbete med demokrati och tillgänglighet. 4.5 FOTO Inom området Foto har det inte kommit in någon ansökan. 4.6 KONSTHANTVERK/FORMGIVNING Inom området Konsthantverk/Formgivning har det inte kommit in någon ansökan.

17 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ KULTURHISTORIA Inom området Kulturhistoria har det kommit in fyra ansökningar. Förvaltningen tillstyrker två ansökningar. Stöd till kontinuerlig verksamhet Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/317 Projekt Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2011 ( kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdom 6 25 år 22 % Föreningen visar, vårdar och dokumenterar skärgårdens kulturarv. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningens museibyggnad i Stavsnäs, där man samlar äldre skärgårdsspecifika föremål samt anordnar mötesverksamhet, föredrag, utgivning av tidningen Skärgård och specialutställningar. Föreningen driver även Nämdöutställningen i Sand på Nämdö samt en för i år ny utställning på Runmarö. Tillsammans har de under år 2011 haft besökare. Därtill kommer ett stort antal ej räknade besökare under den Skärgårdsdag med olika aktiviteter som anordnades i juli på museet i Stavsnäs. Museet har under det senaste året tagit emot en stor donation (ca 200 verk) av bl a Roland Svensson, Harald Lindberg, Bo Bergman, Harald Sallberg och Bertil Bull Hedlund. Även museets referensbibliotek har fått många nya böcker som donation. Dessutom mottog museet en donation om kr som skall vara ett startkapital för ombyggnad av museet för att förbättra lokalerna och utnyttja dem bättre genom att flytta förråd och skaffa ett externt förråd. Den viktiga och uppskattade verksamheten med specialutställningar fortsätter under I Stavsnäs visas 150 år med ångbåt i mellanskärgården samt Djuröbron 50 år där bl a konst av Harald Lindberg, Roland Svensson och Harald Sallberg ingår. På Nämndö visas Skola och Gammaldags trädgårdsväxter. Dessutom kommer julmarknad och utflykter att genomföras. Öppethållandet under 2012 i Stavsnäs är som tidigare och med extra öppethållande under några helger under hösten. Sommarpraktikanter arbetar på vardagarna och aktivitetsgruppens medlemmar på lördag- söndag. Museet söker i första

18 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ hand sina sommarpraktikanter bland universitetsstuderande med museiinriktning och som behöver museipraktik. Barn under 12 går in gratis. Föreningen har ökat samarbetet med bl a Stockholms läns hembygdsförbund och även arbetet med att nå ut till fler skolor har ökat. Det finns en mycket populär tipspromenad för barn där de skal kombinera ett antal avbildade utställda föremål med andra utställda föremål för att förstå sammanhanget hur föremålen har använts. Museet samarbetar även med ett flertal andra aktiva organisationer i skärgården för att sprida kunskap om sin verksamhet. Föreningen har stöd från Värmdö kommun. Stöd till tillfällig verksamhet Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/316 Projekt En särskild satsning Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Projektstöd 1998 ( kr Kvinnors ställning i industrisamhället) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 750 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje är en bevarad tändkulefabrik från sent 1800-tal som idag är byggnadsminneförklarad och visas som ett levande museum. Fokus ligger på industri- och teknikhistoria, entreprenörskap och livet för människorna bakom maskinerna. Man vill nu utarbeta ett kulturhistoriskt program speciellt för särskolan och med inriktning teknik, fantasi och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas på lekens betydelse för teknisk förståelse. I framställningen av programmet kommer en museipedagog att samarbeta med en specialpedagog från särskolan Balders hus i Norrtälje samt med en konsulent från Sveriges Hembygdsförbund. Förvaltningen menar att denna satsning kan bli ett värdefullt program av intresse för särskolor i hela länet.

19 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/361 Projekt Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Ej relevant Därav barn/ungdom 6 25 år Ej relevant Medicinhistoriska museets vänförenings syfte är att stödja och vid behov driva verksamheten vid Medicinhistoriska museet i Stockholm samt att främja intresset för medicinhistoria. Museet drevs tidigare av kulturnämnden men stängdes av besparingsskäl Huvuddelen av samlingarna finns nu magasinerade på Munkhättan i Tumba. Kulturnämnden betalar hyran för magasineringen. Vänföreningen söker stöd för tredje gången för att genomföra och slutföra inventeringen av de medicinhistoriska samlingarna som tidigare funnits på museet vilket görs av en museitekniker. Kvar att gå igenom är, enligt ansökan, cirka 50 flyttkartonger med böcker som ska sorteras och värderas samt en mängd tavlor som ska sättas upp på ett tavelgaller. Föreningen Medicinhistoriska museets vänner har tidigare beviljats kulturstöd för fotografering, registrering och dokumentation, 2010 med kr och 2011 med kr. Vid besluten 2010 och 2011 poängterade förvaltningen att kulturnämnden inte bör stå för hela kostnaden och 2011 ställde förvaltningen dessutom krav på att samlingarna i sin helhet skulle inventeras och att resultatet av inventeringen tillställas kulturnämnden vad avser föremål som ägs av landstinget. Inventeringen är dock fortfarande inte klar och de söker nu nytt kulturstöd för detta. Föreningen vill även med modern teknik göra de medicinhistoriska samlingarna virtuellt tillgängliga. En del av det inventerade, fotograferade och katalogiserade materialet liksom filmer med iordningställda rum kan ses på föreningens webbsida:

20 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Det var tidigare planerat att en del av de medicinhistoriska samlingarna skulle visas på Nya Karolinska Solna (NKS). Enligt vad förvaltningen erfar genom arbetet med den konstnärliga gestaltningen av NKS finns det inte längre med i planeringen att ställa iordning någon lokal för att visa de medicinhistoriska samlingarna. Förvaltningen har försökt få detta bekräftat i kontakter med NKS Bygg men har inte fått svar innan föreliggande utlåtande upprättas. Enligt förvaltningens mening har landstinget och kulturnämnden ett särskilt ansvar för de medicinhistoriska samlingarna. Dels mot bakgrund av nämndens huvudmannaskap för det tidigare museet, dels mot bakgrund av att kulturnämnden fortfarande ansvarar för kostnaden för att magasinera samlingarna, dels mot bakgrund av att samlingarna speglar utvecklingen inom landstingets huvudsakliga verksamhetsområde hälso- och sjukvård. Förvaltningen vill än en gång poängtera att kulturnämnden inte kan stå för hela kostnaden av inventering, fotografering och katalogisering. Förvaltningen förutsätter återigen att arbetet kan slutföras med det föreslagna kulturstödet om kr samt att samlingarna i större omfattning än i dag tillgängliggörs och visas på en ändamålsenlig webbplats. Förvaltningen har tidigare uppmanat vänföreningen att undersöka möjligheterna till att få hjälp med inventeringsarbetet genom arbetskraft som förmedlas via de olika arbetsmarknadsinsatser som arbetsförmedlingen handhar för närvarande det s k Kulturarvslyftet. 4.8 LITTERATUR Inom området Litteratur har det kommit in två ansökningar och förvaltningen avstyrker stöd till båda. 4.9 MUSIK Inom området Musik har det kommit in 15 ansökningar. Förvaltningen föreslår att fyra ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Ersättare Monica Karlsson (kd) Konrad Breidenstein (mp)

Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Ersättare Monica Karlsson (kd) Konrad Breidenstein (mp) 1 (17) Kulturnämnden PROTOKOLL 2012-04-24 Sammanträdesdag Tisdag den 24 april 2012 Sammanträdestid kl 17.00 17.45 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Kulturnämnden

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern

Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern KUN 2015-05-11, p Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-04-27 KUN 2015/210 Handläggare: Raluca Mihu Ansökan om kompletterande stöd till Oktoberteatern Ärendebeskrivning

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Skapande skola 2012. Bibliotek 1

Skapande skola 2012. Bibliotek 1 Skapande skola 2012 Bibliotek 1 Vad är Skapande skola? Varje år fördelar Kulturrådet pengar till kulturinsatser i skolan. Syftet är att långsiktigt integrera kulturen som en del av lärandet i skolan. Målet

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta

Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm. 1 Förslag till beslut. 2 Bakgrund. Kulturnämnden föreslås besluta KUN 2008-02-14, p 9 KUN 2007/451 Handläggare: Hans Ullström Ändrat huvudmannaskap för Film Stockholm 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Stöd till residenscentra

Stöd till residenscentra 1. Grundläggande information 1.1. Konstnärsresidenscentrets namn 0/100 1.2. Residensprogrammets eventuella namn 0/100 1.3. En kort engelskspråkig beskrivning av verksamheten som stöd söks för: 0/500 Ifall

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer

PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer PotatoPotato Angående verksamhetsstödsansökan Moderna Museet Uppsägning av avtal gällande drift av museiverksamhet Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser december Kulturmiljösektionen Malmö Museer

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd

Handbok för. Ateljéstöd. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Handbok för Ateljéstöd En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats ateljéstöd Innehållsförteckning Ateljéstöd 3 Allmänt om ateljéstöd 3 Vem kan få ateljéstöd? 3 Hur länge kan man

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./

#$!%&!'!& %(! %$%& )* ((+,-./ !" #$!%&!'!& %(! %$%& (0 ((1( 0 (2 ( $#34 1 ( 5 /(0 60 #3(.70 5"/83 4 1( (#3 ((.1( # 4(( 1(0(0/8#8( (((0(14 00/((89 (.) ((1 ((1 (1( /81$ (( $ (#3(. ("0 ((8. (0 ((8. (:0 ((( #(88((( (. (0 ;( ( # ( /8 (

Läs mer

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton www.amanda.nu Foton tagna av: James Holm, Janna Holmstedt, Mark Vuori, Carina Isaksson och Marie Hedberg. Textbearbetning: Fia Adler Sandblad, Ingrid Zetterlund. Grafisk design: Agnes Backegårdh musik,

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd)

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Antonia Jaksic (m), ersättare för Marita. Benjamin Dousa (m) Lennart Nilsson (kd) 1 (11) Kulturnämnden 2015-05-11 Sammanträdesdag Måndagen den 11 maj 2015 Sammanträdestid 17.00 18.15 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011 KUN februari 2011, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer: KUN 2011/10 Handläggare: Agneta Olofsson Allan Axelsson Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Kristina Solberg Margareta Wennerberg

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

samhällsinformation öppnar hösten 20

samhällsinformation öppnar hösten 20 samhällsinformation öppnar hösten 20 Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen och samverkan med lokala kulturföreningar, bildningsförbund, kulturella nätverk och övriga fria utövare ska utvecklas.

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Uråldriga riter möter ny teknik!

Uråldriga riter möter ny teknik! Man must dance urfolk dansar tillsammans på nätet i realtid Ola Stinnerbom i mask 2011 Foto: Birgitta Stålnert 1 Uråldriga riter möter ny teknik! Vårt projekt MAN MUST DANCE bygger på samtida samisk dans

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Monica Karlsson (kd) Lisbeth Olsson, t o m 21 Hans Ullström Göran Rosander

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Monica Karlsson (kd) Lisbeth Olsson, t o m 21 Hans Ullström Göran Rosander 1 (18) PROTOKOLL 15-17 Sammanträdesdag Måndag den 7 februari 2011 Sammanträdestid Kl 17.00 18.00 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer