Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012"

Transkript

1 KUN , p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2012/422 Handläggare: Kristina Solberg Eva Englund Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Agneta Olofsson Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 Bilagor Bilaga 1 Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar september 2012 Bilaga 2 Kulturstöd - avslag september 2012 Bilaga 3 Regler och anvisningar för kulturstöd Bilaga 4 Digitala kopior på ansökningshandlingar (skickas till partikanslierna)

2 KUN , p 10 2 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Innehåll 1 Förslag till beslut Bakgrund Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Budget Beslutstillfällen för kulturstöd Sammanfattning av förslaget Återstående medel Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Prioritering av barn och unga Verksamhet i länet Produktioner Stöd till nya organisationer Förslagets disposition Beslutsmotiveringar Förvaltningen tillstyrker BILDKONST CIRKUS Cauda kulturförening KUN 2012/ DANS Compaso Flamenco KUN 2012/ AB COB KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ FILM Stockholms Dövas Förening KUN 2012/ FOTO KONSTHANTVERK/FORMGIVNING KULTURHISTORIA Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/ Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/ LITTERATUR MUSIK Weber Duo HB KUN 2012/ Musikcentrum Öst KUN 2012/ Mediana HB KUN 2012/ Stockholm International Jazz & Blues Festival AB KUN 2012/

3 KUN , p 10 3 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ MUSIKTEATER StockholmsMusikTeater KUN 2012/ Kvalitetsteatern KUN 2012/ Auditiva Teatern i Stockholm KUN 2012/ TEATER Dramalabbet KUN 2012/ Cirkus Tigerbrand KUN 2012/ Föreningen Framsteg och eftertanke KUN 2012/ Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion KUN 2012/ ÖVRIGT Stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur Förvaltningen tillstyrker StockholmsMusikTeater KUN 2012/

4 KUN , p 10 4 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja kulturstöd till Cirkus kr Cauda kulturförening Rosa Brus KUN 2012/ kr Dans kr Compaso Flamenco Facetas KUN 2012/ kr AB COB Hallå 42 KUN 2012/ kr Johanssons pelargoner och dans De sju indianpojkarna KUN 2012/ kr Film Stockholms Dövas Förening kr Dövfilmfestival KUN 2012/ kr Kulturhistoria Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras Föreningen Skärgårdsmuseet Föreningen Medicinhistoriska museets vänner En särskild satsning Stöd till kontinuerlig verksamhet Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samling KUN 2012/316 KUN 2012/317 KUN 2012/ kr kr kr kr Musik Weber Duo HB Musikcentrum Öst Musikalisk sightseeing och workshop för barn Musik för förskola& skola KUN 2012/331 KUN 2012/ kr kr kr

5 KUN , p 10 5 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Mediana HB Stockholm International Jazz & Blues Festival AB Romanifolket i Norden 500 år av musikalisk mångfald Stockholm Jazz Festival 2012 KUN 2012/333 KUN 2012/ kr kr Musikteater StockholmsMusikTeater Kvalitetsteatern Auditiva Teatern i Stockholm AB Judas Christ Superstar SÅPAN you don t wanna drop it Arnaia kastad i havet KUN 2012/346 KUN 2012/349 KUN 2012/ kr kr kr kr Teater Dramalabbet Cirkus Tigerbrand Föreningen Framsteg och eftertanke Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion, enskild firma Festival för ny Dramatik Vuxna den kompletta guiden Vi får aldrig glömma Livet kom så plötsligt KUN 2012/320 KUN 2012/321 KUN 2012/328 KUN 2012/ kr kr kr kr kr att bevilja stöd för att öka tillgänglighet för funktionshindrade att ta del av kultur till Tillgänglighetsstöd StockholmsMusikTeater Judas Christ Superstar KUN 2012/ kr kr TOTALT kr att i övrigt villkora beviljade kulturstöd enligt följande: Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen

6 KUN , p 10 6 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt. Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet redovisas senast Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp (år 2012 utgör 4 prisbasbelopp kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor. Kulturnämnden förutsätter att god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs. Beviljat kulturstöd för kontinuerlig verksamhet är inte någon garanti för att stöd medges för nästkommande år. att avslå ansökningarna från Bildkonst Turbinen KUN 2012/298 Cirkus Interim kultur KUN 2012/343 Dans KORDA Art Productions KUN 2012/289 Sensus Studieförbund, region Stockholm-Gotland KUN 2012/300 Streetstar KUN 2012/303 Quarto KUN 2012/305 Vischan Danskonst KUN 2012/306 SITE, Stockholm International Theatre on Export KUN 2012/308 Sebastian Lingserius, enskild firma KUN 2012/309 Alien Dance Company KUN 2012/310 Film KOM FILM Handelsbolag KUN 2012/295 Kulturhistoria Cantus Vox KUN 2012/315

7 KUN , p 10 7 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Litteratur Judiska Församlingen i Stockholm KUN 2012/297 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Musik Norrtälje Manskör KUN 2012/268 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/330 Rönnells Antikvariat KUN 2012/334 Enhörna kyrko- och hembygdskör KUN 2012/335 GOSA Musikproduktion KUN 2012/336 Vätö Hembygdsförening KUN 2012/337 Farhang Förening KUN 2012/338 Älta Kulturförening KUN 2012/339 Jordbro VärldsOrkester KUN 2012/340 Jazz i Stockholms län KUN 2012/341 Acdcmachine.com KUN 2012/342 Musikteater Skagerfors Scenografi KUN 2012/230 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/347 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/348 Kulturföreningen RoJ KUN 2012/350 OperaRepubliken KUN 2012/351 Jannes Fenomenala Orkester KUN 2012/352 Teater Pero KUN 2012/354 Teater Teater Stella KUN 2012/240 Fria Teatern KUN 2012/318 Hedmans Teater KUN 2012/319 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 RUT, Rimbo Ungdomsteaterförening KUN 2012/329 Skabbteatern KUN 2012/345 Föreningen Femkul (Ful) KUN 2012/356 Tearterföreningen Slava KUN 2012/365 Teater Amazon KUN 2012/366 Skebobruks kulturförening KUN 2012/367 Kulturkompaniet KUN 2012/368 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/369

8 KUN , p 10 8 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Övrigt Seriefrämjandet KUN 2012/357 Stockholm Fringe Fest (Stoff) KUN 2012/359 Kurdiska biblioteket KUN 2012/360 Skebobruks kulturförening KUN 2012/369 Stockholm Games AB KUN 2012/364 att avslå ansökan avseende stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur från Turbinen KUN 2012/298 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Stockholm Games AB KUN 2012/364 2 Bakgrund 2.1 Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och verka i linje med fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen som anges i nämndens budget. Verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar prioriteras. Tonvikt ska ligga på verksamhet som kommer hela länet till del. Stödet kan sökas av juridisk person (exempelvis förening, aktiebolag, stiftelse) och enskild firma. 2.2 Budget 2012 I slutlig budget för 2012 har kulturnämnden fastställt anslaget för kulturstöd till kr. 2.3 Beslutstillfällen för kulturstöd 2012 I enlighet med kulturnämndens beslutsordning har förvaltningschefen fastställt tider för ansökan om kulturstöd 2012 till tre tillfällen under året. Föreliggande ärende avser det tredje och sista ordinarie fördelningstillfället 2012.

9 KUN , p 10 9 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Sammanfattning av förslaget I föreliggande ärende har kulturförvaltningen prövat 68 ansökningar varav fem även innehåller ansökan om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur. Denna stödform behandlas i avsnitt 5. Kulturnämnden har tidigare under året fördelat totalt kr av budgeterade kr. Det återstår således kr på anslaget. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden fördelar totalt kr till 20 organisationer. 48 ansökningar avstyrks. Ett stöd avser kontinuerlig verksamhet. Vidare avser kr stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i ett projekt. Fyra ansökningar om kulturstöd som förvaltningen avstyrker innefattar även ansökan om tillgänglighetsstöd vilka förvaltningen inte prövat. Musik utgör den största konstformen beloppsmässigt. Teater är den konstform som har flest antal ansökningar i denna fördelningsomgång. Inom konstformerna Bildkonst, Foto, Konsthistoria/formgivning, Litteratur och Övrigt fördelas inga stöd. Tabell: Kulturstöd fördelning mellan konstformer Konstform Fördelat 2011 tkr Fördelat februari tkr Fördelat mars tkr Förslag april tkr Förslag september tkr Bildkonst Cirkus Dans Film Foto Konsthantverk /formgivning Kulturhistoria Litteratur Musik Musikteater Teater Övrigt Tillgänglighetsstöd Summa totalt

10 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Återstående medel Kulturstödsanslaget är dimensionerat för ett tänkt stöd till det numera avvecklade Palatset för barnkultur fick Palatset 1,5 mnkr i stöd. Förvaltningen har för avsikt att vid kulturnämndens sammanträde i november 2012 föreslå att kr av kulturstödsanslaget satsas på renodlad barnkultur. Vid det beslutstillfället finns det även möjlighet att omfördela eventuellt andra ej utnyttjade medel i den samlade budgeten för 2012 till samma ändamål. 3.2 Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Reglerna för kulturstöd anger att båda könen ska vara representerade i organisationernas styrelser med undantag av organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet, t ex kvinnoförbund, vilket ska framgå av organisationens stadgar. I bilaga 1, Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar, finns uppgifter om fördelningen kvinnor/män i styrelsen för samtliga sökande organisationer. Syftet med kravet är att båda könens representation i styrelsen förutsätts öka sannolikheten att verksamheten beaktar jämställdhetsaspekten i vid mening. Denna regel kan inte tillämpas på enskild firma Prioritering av barn och unga Kulturnämnden har som mål att 70 procent av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga i åldern 6 25 år. För att nå målet för samtliga kultur- och föreningsstöd har projekt som har minst 50 procent barn och unga i målgruppen prioriterats av förvaltningen. Organisationernas egna uppgifter om vilka målgrupper de vänder sig till visar att verksamhet riktad till barn och ungdom (6-25 år) utgör drygt 69 procent av det samlade förslaget. Då har Föreningen Medicinhistoriska museets vänner räknats bort då de för närvarande inte har publik verksamhet alls Verksamhet i länet Förvaltningen eftersträvar att upprätthålla en fördelning över länet av de kulturstöd som tillstyrks. Dels genom att projekt från hela länet tillstyrks. Dels genom att organisationer som förvaltningen föreslår ska få stöd har verksamhet som vänder sig till en större del av länets invånare, antingen genom att verksamheten kommer att genomföras i flera kommuner i länet eller att besökarna/publiken med stor sannolikhet kommer från flera kommuner. Grunden för stöd är dock alltid att projektet bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet. För-

11 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ valtningen avstyrker stöd som bedöms vara av lokal karaktär och som huvudsakligen vänder sig till invånarna i en viss stadsdel, visst bostadsområdet etc Produktioner Inom konstformerna Dans, Teater och Musik ges stöd även till produktion av föreställningar vilket innebär att det ibland kan vara svårt att uppskatta hur stor publik som kommer att se den färdiga föreställningen Stöd till nya organisationer Av det totala stödbeloppet som föreslås i detta ärende, kr, föreslås kr (42 procent) gå till organisationer som tidigare inte erhållit kulturstöd. Det betyder att nio av de föreslagna 19 organisationerna är nya mottagare av kulturstöd från landstinget. 3.3 Förslagets disposition Ansökningarna presenteras per konstform. De ansökningar som förvaltningen tillstyrker är beskrivna i avsnitt 4 under rubriken Förvaltningen tillstyrker. De ansökningar som förvaltningen avstyrker förtecknas i bilaga 2, Kulturstöd avslag. Ansökningar om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning behandlas i avsnitt 5. I enlighet med tidigare praxis har ansökningshandlingar enbart skickats till kulturnämndens ordförande och partikanslier. 3.4 Beslutsmotiveringar I bilaga 2 anges motiveringar till att förvaltningen avstyrker stöd. Projektens innehåll beskrivs enbart kortfattat. Utifrån kulturnämndens beslut genom åren har vissa bedömningsriktlinjer utformats. Det innebär att förvaltningen vanligtvis avstyrker kulturstöd som avser: Filmproduktion (hänvisning till kort- och dokumentärfilmsstödet inom Film Stockholm/Filmbasen) Lokala skolprojekt, d v s sluten verksamhet som ej är öppen för alla skolor Inköp av mat och dryck Hyra av lokal Intern föreningsverksamhet samt egna jubileum

12 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Utbildning/läger Forskning Produktion och utgivning av CD, DVD, skivor, böcker, litteratur, radiooch tv-program, tidningar/tidskrifter och liknande Stödgalor Gästspel, turnéer och resor utanför Stockholms län Partipolitiska arrangemang Arrangemang med primärt kommersiella syften Slutna sällskap Verksamhet/projekt i kommunal (kommun, kommunalt aktiebolag etc) eller statlig regi Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet vad avser teater och dans Amatörkultur. 4 Förvaltningen tillstyrker 4.1 BILDKONST Inom området Bildkonst har det kommit in en ansökan till vilken förvaltningen avstyrker. 4.2 CIRKUS Inom området Cirkus har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår att en ansökan beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Cauda kulturförening KUN 2012/299 Projekt Rosa Brus Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 90 % Kulturföreningen Cauda är ett ungt kulturkompani med syfte att utforska länken mellan konst och kommunikation och hur kultur kan förmedla tankar och idéer och därmed verkar som en demokratisk kraft i samhället. Rosa Brus är Caudas första produktion och det är en dans och cirkusföreställning om rättvisa en hybrid av rörelse, ord och musik.

13 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreställningen är avsedd för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. De tekniska kraven för att spela föreställningen kommer att hållas extremt låga. Det enda som kommer att krävas är en öppen golvyta vilket gör att föreställningen utan problem kan spelas i till exempel gymnastiksalar eller bibliotek. Den har på så sätt lätt att nå ut till olika lokaler i länet. I anslutning till föreställningen kommer Cauda att hålla workshops där intresserade ungdomar kan få ta del av föreställningen på ett konkret sätt. Kulturförvaltningen har kontaktat länsdanskonsulenterna som känner till gruppen och är positiva till föreställningen Rosa Brus. Det finns för närvarande inte heller så många cirkusföreställningar som passar att spelas i skolor och liknande lokaler. Cauda har även fått stöd från Stockholm stad och Botkyrka kommun för föreställningen. Kulturförvaltningen anser att Caudas föreställning Rosa Brus har förutsättningar att bli en annorlunda och tankeväckande föreställning för ungdomar och som förmedlas av unga artister. 4.3 DANS Inom området Dans har det kommit in 11 ansökningar. Förvaltningen föreslår att tre ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Compaso Flamenco KUN 2012/302 Projekt Facetas Förvaltningens förslag ( Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 80 % Facetas är ett projekt som utmynnar i dans, sång och musik. I projektet ingår fem professionella konstnärer med erfarenhet inom bl a flamenco. Syftet med projektet är bl a att sprida kunskap om flamenco och verka för utveckling inom genren samt att vidga det svenska kulturlivet.

14 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Projektet kommer att kommer att innehålla en föreställning med efterföljande samtal och en möjlighet för barnen att få prova på flamenco. Tanken är att genomföra de första föreställningarna på Kulturhuset i Stockholm och på Teater Sláva i Huddinge. Därutöver kommer gruppen att turnera i länet. Compaso Flamenco har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Detta borgar för att föreställningen har goda möjligheter att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet ger barn och unga möjlighet att ta del av och upptäcka flamenco AB COB KUN 2012/304 Projekt Hallå 42 Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2009( Carl Olof Berg Stand Up! kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 70 % Hallå 42 är det inledande verket av sju planerade inom ramen för ett treårigt projekt; MOMENT 42, som behandlar åldersegregation och den individuella upplevelsen av att bli äldre. Projektet fokuserar på teman som kropp, kön och identitet sett ur åldersperspektivet och dansarens pensionsålder idag. Projektet Hallå 42 kommer att skapas med ett generationsöverskridande kompani för åldersgruppen 5-6 år med premiär 13 april 2013 på Zebra Dans i Stockholm. Föreställningen låter målgruppen fantisera om vem en 42-åring är, vad den är rädd för och hur den dansar. Föreställningen kommer att tas fram med hjälp av referensgrupper i fem- och sexårsåldern. Kompaniet kommer tillsammans med barnen ta upp funderingar om vem en 42-åring är utifrån ett barns perspektiv. Detta kommer att bilda basen för föreställningens innehåll. Koreografen Carl-Olof Berg har ett samarbete med Zebra dans och danskonsulenterna i länet, vilket innebär att goda möjligheter att föreställningen kan nå ut i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet är intressant inte minst genom att barnens roll i skapande processen blir en viktig del i utformandet av föreställningen.

15 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ 307 Projekt De sju indianpojkarna Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej fått stöd tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 660 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Projektet innefattar dansföreställningen och efterföljande dansworkshops, som kommer att ta upp frågor kring att ljuga och att tala sanning. Gruppen kommer att tillsammans med en referensgrupp, som består av barn. Mål är att barnen som deltar i researcharbetet ska ha ett stort inflytande över arbetet. Gruppen kommer bl a att tillsammans med barnen ha samtal och övningar ta reda på vilka strukturer, regler och normer som är verksamma i deras vardag och begränsar olika barn på olika sätt Föreställningen tar även upp frågor kring makt. Syftet är att kritiskt granska såväl identitetsnormer som normer kring dans och scenkonst för barn. Gruppen vi prova och utmana ljug, dra nytta av lögner, överdriva, dra vita och svarta lögner, ironisera och lova något vi vet att vi inte kan hålla. Johanssons Pelargoner har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Vilket ger gruppen goda möjligheter att föreställningen att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att Johanssons Pelargoner är en ny intressant dansgrupp som bl a fokuserar på att få barn delaktiga i processen skapa föreställningen. 4.4 FILM Inom området film har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår stöd till en ansökan. Stöd till tillfällig verksamhet

16 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Stockholms Dövas Förening KUN 2012/296 Projekt Dövfilmfestival Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Dövfilmfestival kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 50 % Dövfilmfestivalen arrangeras i vinter för trettonde året på biograf Zita i Stockholm. De har beviljats kulturstöd från Stockholms stad. Dövfilmfestivalen visar filmer av, med och om döva, teckenspråk och dövkultur. Filmerna speglar en kultur som finns mitt ibland oss. På skoltid blir det skolbiovisningar för döva och hörselskadade barn och unga. På helgen blir det familjeföreställningar, lång- och kortfilmer, dokumentärer och annat. Dövfilmfestivalen importerar speciella filmer med temat döva, teckenspråk och dövkultur vilket gör att de måste låta översätta och texta alla filmer speciellt för döva. Ibland är det dessutom teckenspråk på ett annat språk vilket inte överensstämmer med svenskt teckenspråk. Döva har ofta svårt att tillgodogöra sig hörandets kultur, även med text och tolk, så det är viktigt att festivalen täcker hela det språkliga spektrat. Att översätta och texta är den största utgiften för festivalen. Kulturförvaltningen anser att Dövfilmfestivalen fyller en viktig funktion för att ge döva en möjlighet att uppleva sin egen kultur och att den även ger hörande en unik möjlighet att få ta del av den kulturen. Dövkulturen får här ett eget utrymme i Stockholms övriga kulturutbud. Stödet till Dövfilmfestivalen kan även ses som en del av kulturnämndens arbete med demokrati och tillgänglighet. 4.5 FOTO Inom området Foto har det inte kommit in någon ansökan. 4.6 KONSTHANTVERK/FORMGIVNING Inom området Konsthantverk/Formgivning har det inte kommit in någon ansökan.

17 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ KULTURHISTORIA Inom området Kulturhistoria har det kommit in fyra ansökningar. Förvaltningen tillstyrker två ansökningar. Stöd till kontinuerlig verksamhet Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/317 Projekt Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2011 ( kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdom 6 25 år 22 % Föreningen visar, vårdar och dokumenterar skärgårdens kulturarv. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningens museibyggnad i Stavsnäs, där man samlar äldre skärgårdsspecifika föremål samt anordnar mötesverksamhet, föredrag, utgivning av tidningen Skärgård och specialutställningar. Föreningen driver även Nämdöutställningen i Sand på Nämdö samt en för i år ny utställning på Runmarö. Tillsammans har de under år 2011 haft besökare. Därtill kommer ett stort antal ej räknade besökare under den Skärgårdsdag med olika aktiviteter som anordnades i juli på museet i Stavsnäs. Museet har under det senaste året tagit emot en stor donation (ca 200 verk) av bl a Roland Svensson, Harald Lindberg, Bo Bergman, Harald Sallberg och Bertil Bull Hedlund. Även museets referensbibliotek har fått många nya böcker som donation. Dessutom mottog museet en donation om kr som skall vara ett startkapital för ombyggnad av museet för att förbättra lokalerna och utnyttja dem bättre genom att flytta förråd och skaffa ett externt förråd. Den viktiga och uppskattade verksamheten med specialutställningar fortsätter under I Stavsnäs visas 150 år med ångbåt i mellanskärgården samt Djuröbron 50 år där bl a konst av Harald Lindberg, Roland Svensson och Harald Sallberg ingår. På Nämndö visas Skola och Gammaldags trädgårdsväxter. Dessutom kommer julmarknad och utflykter att genomföras. Öppethållandet under 2012 i Stavsnäs är som tidigare och med extra öppethållande under några helger under hösten. Sommarpraktikanter arbetar på vardagarna och aktivitetsgruppens medlemmar på lördag- söndag. Museet söker i första

18 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ hand sina sommarpraktikanter bland universitetsstuderande med museiinriktning och som behöver museipraktik. Barn under 12 går in gratis. Föreningen har ökat samarbetet med bl a Stockholms läns hembygdsförbund och även arbetet med att nå ut till fler skolor har ökat. Det finns en mycket populär tipspromenad för barn där de skal kombinera ett antal avbildade utställda föremål med andra utställda föremål för att förstå sammanhanget hur föremålen har använts. Museet samarbetar även med ett flertal andra aktiva organisationer i skärgården för att sprida kunskap om sin verksamhet. Föreningen har stöd från Värmdö kommun. Stöd till tillfällig verksamhet Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/316 Projekt En särskild satsning Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Projektstöd 1998 ( kr Kvinnors ställning i industrisamhället) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 750 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje är en bevarad tändkulefabrik från sent 1800-tal som idag är byggnadsminneförklarad och visas som ett levande museum. Fokus ligger på industri- och teknikhistoria, entreprenörskap och livet för människorna bakom maskinerna. Man vill nu utarbeta ett kulturhistoriskt program speciellt för särskolan och med inriktning teknik, fantasi och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas på lekens betydelse för teknisk förståelse. I framställningen av programmet kommer en museipedagog att samarbeta med en specialpedagog från särskolan Balders hus i Norrtälje samt med en konsulent från Sveriges Hembygdsförbund. Förvaltningen menar att denna satsning kan bli ett värdefullt program av intresse för särskolor i hela länet.

19 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/361 Projekt Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Ej relevant Därav barn/ungdom 6 25 år Ej relevant Medicinhistoriska museets vänförenings syfte är att stödja och vid behov driva verksamheten vid Medicinhistoriska museet i Stockholm samt att främja intresset för medicinhistoria. Museet drevs tidigare av kulturnämnden men stängdes av besparingsskäl Huvuddelen av samlingarna finns nu magasinerade på Munkhättan i Tumba. Kulturnämnden betalar hyran för magasineringen. Vänföreningen söker stöd för tredje gången för att genomföra och slutföra inventeringen av de medicinhistoriska samlingarna som tidigare funnits på museet vilket görs av en museitekniker. Kvar att gå igenom är, enligt ansökan, cirka 50 flyttkartonger med böcker som ska sorteras och värderas samt en mängd tavlor som ska sättas upp på ett tavelgaller. Föreningen Medicinhistoriska museets vänner har tidigare beviljats kulturstöd för fotografering, registrering och dokumentation, 2010 med kr och 2011 med kr. Vid besluten 2010 och 2011 poängterade förvaltningen att kulturnämnden inte bör stå för hela kostnaden och 2011 ställde förvaltningen dessutom krav på att samlingarna i sin helhet skulle inventeras och att resultatet av inventeringen tillställas kulturnämnden vad avser föremål som ägs av landstinget. Inventeringen är dock fortfarande inte klar och de söker nu nytt kulturstöd för detta. Föreningen vill även med modern teknik göra de medicinhistoriska samlingarna virtuellt tillgängliga. En del av det inventerade, fotograferade och katalogiserade materialet liksom filmer med iordningställda rum kan ses på föreningens webbsida:

20 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Det var tidigare planerat att en del av de medicinhistoriska samlingarna skulle visas på Nya Karolinska Solna (NKS). Enligt vad förvaltningen erfar genom arbetet med den konstnärliga gestaltningen av NKS finns det inte längre med i planeringen att ställa iordning någon lokal för att visa de medicinhistoriska samlingarna. Förvaltningen har försökt få detta bekräftat i kontakter med NKS Bygg men har inte fått svar innan föreliggande utlåtande upprättas. Enligt förvaltningens mening har landstinget och kulturnämnden ett särskilt ansvar för de medicinhistoriska samlingarna. Dels mot bakgrund av nämndens huvudmannaskap för det tidigare museet, dels mot bakgrund av att kulturnämnden fortfarande ansvarar för kostnaden för att magasinera samlingarna, dels mot bakgrund av att samlingarna speglar utvecklingen inom landstingets huvudsakliga verksamhetsområde hälso- och sjukvård. Förvaltningen vill än en gång poängtera att kulturnämnden inte kan stå för hela kostnaden av inventering, fotografering och katalogisering. Förvaltningen förutsätter återigen att arbetet kan slutföras med det föreslagna kulturstödet om kr samt att samlingarna i större omfattning än i dag tillgängliggörs och visas på en ändamålsenlig webbplats. Förvaltningen har tidigare uppmanat vänföreningen att undersöka möjligheterna till att få hjälp med inventeringsarbetet genom arbetskraft som förmedlas via de olika arbetsmarknadsinsatser som arbetsförmedlingen handhar för närvarande det s k Kulturarvslyftet. 4.8 LITTERATUR Inom området Litteratur har det kommit in två ansökningar och förvaltningen avstyrker stöd till båda. 4.9 MUSIK Inom området Musik har det kommit in 15 ansökningar. Förvaltningen föreslår att fyra ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2011 KUN februari 2011, p 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer: KUN 2011/10 Handläggare: Agneta Olofsson Allan Axelsson Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Kristina Solberg Margareta Wennerberg

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv

Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv Nulägesbeskrivning av Uppsala läns kulturliv De regionala kulturaktörerna Kulturenheten September 2011 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Regionala kulturaktörer... 4 2 Musik... 7 2.1

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige

Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Situationen för professionella utövare inom genren folk- världsmusik och dans i Sverige Stina Rosén Göteborg 2010 Underlag för Handlingsplan för folklig musik och dans Förord Denna rapport utgör ett underlag

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV

MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV MUSIKVERKET EN MÖTESPLATS FÖR SCENKONST OCH KULTURARV 1 2 Innehåll 3 DET NYA LEVANDEGÖR DET GAMLA 4 Ledare FRÅN POLSKA TILL QUEERTANGO 5 Uppdrag: Dansens kulturarv FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET 6 Elektronmusikstudion

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN

MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN MUSIKVERKET ETT NYTT KONSTVERK TAR PLATS PÅ SCEN 3 FOTO: IAN SERIYKOTIK (CC) D E N L I L L A, LILLA GUMMAN På mitt skrivbord står en liten rysk docka. En sådan där som rymmer flera dockor i olika storlekar.

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Kulturplan Sörml and 2012-2014

Kulturplan Sörml and 2012-2014 Kulturplan Sörml and 2012-2014 Layout: Catarina Turén, Sörmlands Museum Publiceringsdatum: 2011-11-11 Innehållsansvarig: Mikael Palo, Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland Omslagsbild: Dansprojekt

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis.

Vi kommer samarbeta med den kommersiella världen och använda oss av reklam för att se till att filmerna på streamingsidan alltid kan ses gratis. http://leia.vgregion.se/mail/johsv34.nsf/(%24inbox)/7df0e8e97dc8ac5e07503ac... Page 1 of 2 2012-09-11 Från: johanna.jm.svensson@vgregion.se Till: johanna.jm.svensson@vgregion.se Datum: fredag, september

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK

FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Ulrika Ljungberg FRAMTIDENS MUSIK FÖR FRAMTIDENS PUBLIK Analyser, insikter och strategiska förslag till publikutveckling inom den nutida konstmusiken Genom analyser gjorda i samband med RANKs uppsökande

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer