Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012"

Transkript

1 KUN , p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2012/422 Handläggare: Kristina Solberg Eva Englund Margaretha Häggroth Anne-Marie Mellquist Agneta Olofsson Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2012 Bilagor Bilaga 1 Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar september 2012 Bilaga 2 Kulturstöd - avslag september 2012 Bilaga 3 Regler och anvisningar för kulturstöd Bilaga 4 Digitala kopior på ansökningshandlingar (skickas till partikanslierna)

2 KUN , p 10 2 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Innehåll 1 Förslag till beslut Bakgrund Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Budget Beslutstillfällen för kulturstöd Sammanfattning av förslaget Återstående medel Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Prioritering av barn och unga Verksamhet i länet Produktioner Stöd till nya organisationer Förslagets disposition Beslutsmotiveringar Förvaltningen tillstyrker BILDKONST CIRKUS Cauda kulturförening KUN 2012/ DANS Compaso Flamenco KUN 2012/ AB COB KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ FILM Stockholms Dövas Förening KUN 2012/ FOTO KONSTHANTVERK/FORMGIVNING KULTURHISTORIA Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/ Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/ LITTERATUR MUSIK Weber Duo HB KUN 2012/ Musikcentrum Öst KUN 2012/ Mediana HB KUN 2012/ Stockholm International Jazz & Blues Festival AB KUN 2012/

3 KUN , p 10 3 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ MUSIKTEATER StockholmsMusikTeater KUN 2012/ Kvalitetsteatern KUN 2012/ Auditiva Teatern i Stockholm KUN 2012/ TEATER Dramalabbet KUN 2012/ Cirkus Tigerbrand KUN 2012/ Föreningen Framsteg och eftertanke KUN 2012/ Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion KUN 2012/ ÖVRIGT Stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur Förvaltningen tillstyrker StockholmsMusikTeater KUN 2012/

4 KUN , p 10 4 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja kulturstöd till Cirkus kr Cauda kulturförening Rosa Brus KUN 2012/ kr Dans kr Compaso Flamenco Facetas KUN 2012/ kr AB COB Hallå 42 KUN 2012/ kr Johanssons pelargoner och dans De sju indianpojkarna KUN 2012/ kr Film Stockholms Dövas Förening kr Dövfilmfestival KUN 2012/ kr Kulturhistoria Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras Föreningen Skärgårdsmuseet Föreningen Medicinhistoriska museets vänner En särskild satsning Stöd till kontinuerlig verksamhet Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samling KUN 2012/316 KUN 2012/317 KUN 2012/ kr kr kr kr Musik Weber Duo HB Musikcentrum Öst Musikalisk sightseeing och workshop för barn Musik för förskola& skola KUN 2012/331 KUN 2012/ kr kr kr

5 KUN , p 10 5 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Mediana HB Stockholm International Jazz & Blues Festival AB Romanifolket i Norden 500 år av musikalisk mångfald Stockholm Jazz Festival 2012 KUN 2012/333 KUN 2012/ kr kr Musikteater StockholmsMusikTeater Kvalitetsteatern Auditiva Teatern i Stockholm AB Judas Christ Superstar SÅPAN you don t wanna drop it Arnaia kastad i havet KUN 2012/346 KUN 2012/349 KUN 2012/ kr kr kr kr Teater Dramalabbet Cirkus Tigerbrand Föreningen Framsteg och eftertanke Susanne Harju-Jeanty Skådespeleri & Produktion, enskild firma Festival för ny Dramatik Vuxna den kompletta guiden Vi får aldrig glömma Livet kom så plötsligt KUN 2012/320 KUN 2012/321 KUN 2012/328 KUN 2012/ kr kr kr kr kr att bevilja stöd för att öka tillgänglighet för funktionshindrade att ta del av kultur till Tillgänglighetsstöd StockholmsMusikTeater Judas Christ Superstar KUN 2012/ kr kr TOTALT kr att i övrigt villkora beviljade kulturstöd enligt följande: Om projekt eller verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan skall kulturförvaltningen

6 KUN , p 10 6 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ underrättas omgående. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Stödet kan inte användas till annat projekt. Beviljat kulturstöd till tillfällig verksamhet redovisas senast två månader efter avslutat projekt. Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet redovisas senast Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden. Redovisning görs på kulturförvaltningens blankett. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp (år 2012 utgör 4 prisbasbelopp kr) skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor. Kulturnämnden förutsätter att god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs. Beviljat kulturstöd för kontinuerlig verksamhet är inte någon garanti för att stöd medges för nästkommande år. att avslå ansökningarna från Bildkonst Turbinen KUN 2012/298 Cirkus Interim kultur KUN 2012/343 Dans KORDA Art Productions KUN 2012/289 Sensus Studieförbund, region Stockholm-Gotland KUN 2012/300 Streetstar KUN 2012/303 Quarto KUN 2012/305 Vischan Danskonst KUN 2012/306 SITE, Stockholm International Theatre on Export KUN 2012/308 Sebastian Lingserius, enskild firma KUN 2012/309 Alien Dance Company KUN 2012/310 Film KOM FILM Handelsbolag KUN 2012/295 Kulturhistoria Cantus Vox KUN 2012/315

7 KUN , p 10 7 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Litteratur Judiska Församlingen i Stockholm KUN 2012/297 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Musik Norrtälje Manskör KUN 2012/268 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/330 Rönnells Antikvariat KUN 2012/334 Enhörna kyrko- och hembygdskör KUN 2012/335 GOSA Musikproduktion KUN 2012/336 Vätö Hembygdsförening KUN 2012/337 Farhang Förening KUN 2012/338 Älta Kulturförening KUN 2012/339 Jordbro VärldsOrkester KUN 2012/340 Jazz i Stockholms län KUN 2012/341 Acdcmachine.com KUN 2012/342 Musikteater Skagerfors Scenografi KUN 2012/230 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/347 Haga-Brunnsvikens vänner KUN 2012/348 Kulturföreningen RoJ KUN 2012/350 OperaRepubliken KUN 2012/351 Jannes Fenomenala Orkester KUN 2012/352 Teater Pero KUN 2012/354 Teater Teater Stella KUN 2012/240 Fria Teatern KUN 2012/318 Hedmans Teater KUN 2012/319 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 RUT, Rimbo Ungdomsteaterförening KUN 2012/329 Skabbteatern KUN 2012/345 Föreningen Femkul (Ful) KUN 2012/356 Tearterföreningen Slava KUN 2012/365 Teater Amazon KUN 2012/366 Skebobruks kulturförening KUN 2012/367 Kulturkompaniet KUN 2012/368 Auditiva Teatern i Stockholm AB KUN 2012/369

8 KUN , p 10 8 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Övrigt Seriefrämjandet KUN 2012/357 Stockholm Fringe Fest (Stoff) KUN 2012/359 Kurdiska biblioteket KUN 2012/360 Skebobruks kulturförening KUN 2012/369 Stockholm Games AB KUN 2012/364 att avslå ansökan avseende stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur från Turbinen KUN 2012/298 Kulturföreningen Ormen KUN 2012/322 Hallongrottans vänner KUN 2012/355 Stockholm Games AB KUN 2012/364 2 Bakgrund 2.1 Bestämmelser för fördelning av kulturstöd Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och verka i linje med fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen som anges i nämndens budget. Verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar prioriteras. Tonvikt ska ligga på verksamhet som kommer hela länet till del. Stödet kan sökas av juridisk person (exempelvis förening, aktiebolag, stiftelse) och enskild firma. 2.2 Budget 2012 I slutlig budget för 2012 har kulturnämnden fastställt anslaget för kulturstöd till kr. 2.3 Beslutstillfällen för kulturstöd 2012 I enlighet med kulturnämndens beslutsordning har förvaltningschefen fastställt tider för ansökan om kulturstöd 2012 till tre tillfällen under året. Föreliggande ärende avser det tredje och sista ordinarie fördelningstillfället 2012.

9 KUN , p 10 9 (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Sammanfattning av förslaget I föreliggande ärende har kulturförvaltningen prövat 68 ansökningar varav fem även innehåller ansökan om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av kultur. Denna stödform behandlas i avsnitt 5. Kulturnämnden har tidigare under året fördelat totalt kr av budgeterade kr. Det återstår således kr på anslaget. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden fördelar totalt kr till 20 organisationer. 48 ansökningar avstyrks. Ett stöd avser kontinuerlig verksamhet. Vidare avser kr stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i ett projekt. Fyra ansökningar om kulturstöd som förvaltningen avstyrker innefattar även ansökan om tillgänglighetsstöd vilka förvaltningen inte prövat. Musik utgör den största konstformen beloppsmässigt. Teater är den konstform som har flest antal ansökningar i denna fördelningsomgång. Inom konstformerna Bildkonst, Foto, Konsthistoria/formgivning, Litteratur och Övrigt fördelas inga stöd. Tabell: Kulturstöd fördelning mellan konstformer Konstform Fördelat 2011 tkr Fördelat februari tkr Fördelat mars tkr Förslag april tkr Förslag september tkr Bildkonst Cirkus Dans Film Foto Konsthantverk /formgivning Kulturhistoria Litteratur Musik Musikteater Teater Övrigt Tillgänglighetsstöd Summa totalt

10 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Återstående medel Kulturstödsanslaget är dimensionerat för ett tänkt stöd till det numera avvecklade Palatset för barnkultur fick Palatset 1,5 mnkr i stöd. Förvaltningen har för avsikt att vid kulturnämndens sammanträde i november 2012 föreslå att kr av kulturstödsanslaget satsas på renodlad barnkultur. Vid det beslutstillfället finns det även möjlighet att omfördela eventuellt andra ej utnyttjade medel i den samlade budgeten för 2012 till samma ändamål. 3.2 Generella principer för bedömning Båda könen skall vara representerade i styrelsen Reglerna för kulturstöd anger att båda könen ska vara representerade i organisationernas styrelser med undantag av organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet, t ex kvinnoförbund, vilket ska framgå av organisationens stadgar. I bilaga 1, Förteckning Kulturstöd översikt över ansökningar, finns uppgifter om fördelningen kvinnor/män i styrelsen för samtliga sökande organisationer. Syftet med kravet är att båda könens representation i styrelsen förutsätts öka sannolikheten att verksamheten beaktar jämställdhetsaspekten i vid mening. Denna regel kan inte tillämpas på enskild firma Prioritering av barn och unga Kulturnämnden har som mål att 70 procent av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga i åldern 6 25 år. För att nå målet för samtliga kultur- och föreningsstöd har projekt som har minst 50 procent barn och unga i målgruppen prioriterats av förvaltningen. Organisationernas egna uppgifter om vilka målgrupper de vänder sig till visar att verksamhet riktad till barn och ungdom (6-25 år) utgör drygt 69 procent av det samlade förslaget. Då har Föreningen Medicinhistoriska museets vänner räknats bort då de för närvarande inte har publik verksamhet alls Verksamhet i länet Förvaltningen eftersträvar att upprätthålla en fördelning över länet av de kulturstöd som tillstyrks. Dels genom att projekt från hela länet tillstyrks. Dels genom att organisationer som förvaltningen föreslår ska få stöd har verksamhet som vänder sig till en större del av länets invånare, antingen genom att verksamheten kommer att genomföras i flera kommuner i länet eller att besökarna/publiken med stor sannolikhet kommer från flera kommuner. Grunden för stöd är dock alltid att projektet bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet. För-

11 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ valtningen avstyrker stöd som bedöms vara av lokal karaktär och som huvudsakligen vänder sig till invånarna i en viss stadsdel, visst bostadsområdet etc Produktioner Inom konstformerna Dans, Teater och Musik ges stöd även till produktion av föreställningar vilket innebär att det ibland kan vara svårt att uppskatta hur stor publik som kommer att se den färdiga föreställningen Stöd till nya organisationer Av det totala stödbeloppet som föreslås i detta ärende, kr, föreslås kr (42 procent) gå till organisationer som tidigare inte erhållit kulturstöd. Det betyder att nio av de föreslagna 19 organisationerna är nya mottagare av kulturstöd från landstinget. 3.3 Förslagets disposition Ansökningarna presenteras per konstform. De ansökningar som förvaltningen tillstyrker är beskrivna i avsnitt 4 under rubriken Förvaltningen tillstyrker. De ansökningar som förvaltningen avstyrker förtecknas i bilaga 2, Kulturstöd avslag. Ansökningar om stöd för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning behandlas i avsnitt 5. I enlighet med tidigare praxis har ansökningshandlingar enbart skickats till kulturnämndens ordförande och partikanslier. 3.4 Beslutsmotiveringar I bilaga 2 anges motiveringar till att förvaltningen avstyrker stöd. Projektens innehåll beskrivs enbart kortfattat. Utifrån kulturnämndens beslut genom åren har vissa bedömningsriktlinjer utformats. Det innebär att förvaltningen vanligtvis avstyrker kulturstöd som avser: Filmproduktion (hänvisning till kort- och dokumentärfilmsstödet inom Film Stockholm/Filmbasen) Lokala skolprojekt, d v s sluten verksamhet som ej är öppen för alla skolor Inköp av mat och dryck Hyra av lokal Intern föreningsverksamhet samt egna jubileum

12 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Utbildning/läger Forskning Produktion och utgivning av CD, DVD, skivor, böcker, litteratur, radiooch tv-program, tidningar/tidskrifter och liknande Stödgalor Gästspel, turnéer och resor utanför Stockholms län Partipolitiska arrangemang Arrangemang med primärt kommersiella syften Slutna sällskap Verksamhet/projekt i kommunal (kommun, kommunalt aktiebolag etc) eller statlig regi Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet vad avser teater och dans Amatörkultur. 4 Förvaltningen tillstyrker 4.1 BILDKONST Inom området Bildkonst har det kommit in en ansökan till vilken förvaltningen avstyrker. 4.2 CIRKUS Inom området Cirkus har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår att en ansökan beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Cauda kulturförening KUN 2012/299 Projekt Rosa Brus Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 90 % Kulturföreningen Cauda är ett ungt kulturkompani med syfte att utforska länken mellan konst och kommunikation och hur kultur kan förmedla tankar och idéer och därmed verkar som en demokratisk kraft i samhället. Rosa Brus är Caudas första produktion och det är en dans och cirkusföreställning om rättvisa en hybrid av rörelse, ord och musik.

13 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreställningen är avsedd för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. De tekniska kraven för att spela föreställningen kommer att hållas extremt låga. Det enda som kommer att krävas är en öppen golvyta vilket gör att föreställningen utan problem kan spelas i till exempel gymnastiksalar eller bibliotek. Den har på så sätt lätt att nå ut till olika lokaler i länet. I anslutning till föreställningen kommer Cauda att hålla workshops där intresserade ungdomar kan få ta del av föreställningen på ett konkret sätt. Kulturförvaltningen har kontaktat länsdanskonsulenterna som känner till gruppen och är positiva till föreställningen Rosa Brus. Det finns för närvarande inte heller så många cirkusföreställningar som passar att spelas i skolor och liknande lokaler. Cauda har även fått stöd från Stockholm stad och Botkyrka kommun för föreställningen. Kulturförvaltningen anser att Caudas föreställning Rosa Brus har förutsättningar att bli en annorlunda och tankeväckande föreställning för ungdomar och som förmedlas av unga artister. 4.3 DANS Inom området Dans har det kommit in 11 ansökningar. Förvaltningen föreslår att tre ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet Compaso Flamenco KUN 2012/302 Projekt Facetas Förvaltningens förslag ( Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej sökt tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 80 % Facetas är ett projekt som utmynnar i dans, sång och musik. I projektet ingår fem professionella konstnärer med erfarenhet inom bl a flamenco. Syftet med projektet är bl a att sprida kunskap om flamenco och verka för utveckling inom genren samt att vidga det svenska kulturlivet.

14 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Projektet kommer att kommer att innehålla en föreställning med efterföljande samtal och en möjlighet för barnen att få prova på flamenco. Tanken är att genomföra de första föreställningarna på Kulturhuset i Stockholm och på Teater Sláva i Huddinge. Därutöver kommer gruppen att turnera i länet. Compaso Flamenco har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Detta borgar för att föreställningen har goda möjligheter att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet ger barn och unga möjlighet att ta del av och upptäcka flamenco AB COB KUN 2012/304 Projekt Hallå 42 Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2009( Carl Olof Berg Stand Up! kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdomar 6 25 år 70 % Hallå 42 är det inledande verket av sju planerade inom ramen för ett treårigt projekt; MOMENT 42, som behandlar åldersegregation och den individuella upplevelsen av att bli äldre. Projektet fokuserar på teman som kropp, kön och identitet sett ur åldersperspektivet och dansarens pensionsålder idag. Projektet Hallå 42 kommer att skapas med ett generationsöverskridande kompani för åldersgruppen 5-6 år med premiär 13 april 2013 på Zebra Dans i Stockholm. Föreställningen låter målgruppen fantisera om vem en 42-åring är, vad den är rädd för och hur den dansar. Föreställningen kommer att tas fram med hjälp av referensgrupper i fem- och sexårsåldern. Kompaniet kommer tillsammans med barnen ta upp funderingar om vem en 42-åring är utifrån ett barns perspektiv. Detta kommer att bilda basen för föreställningens innehåll. Koreografen Carl-Olof Berg har ett samarbete med Zebra dans och danskonsulenterna i länet, vilket innebär att goda möjligheter att föreställningen kan nå ut i länet. Kulturförvaltningen anser att projektet är intressant inte minst genom att barnens roll i skapande processen blir en viktig del i utformandet av föreställningen.

15 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Johanssons Pelargoner KUN 2012/ 307 Projekt De sju indianpojkarna Förvaltningens förslag (Produktionsstöd) kr Senast beviljade stöd Ej fått stöd tidigare Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 660 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Projektet innefattar dansföreställningen och efterföljande dansworkshops, som kommer att ta upp frågor kring att ljuga och att tala sanning. Gruppen kommer att tillsammans med en referensgrupp, som består av barn. Mål är att barnen som deltar i researcharbetet ska ha ett stort inflytande över arbetet. Gruppen kommer bl a att tillsammans med barnen ha samtal och övningar ta reda på vilka strukturer, regler och normer som är verksamma i deras vardag och begränsar olika barn på olika sätt Föreställningen tar även upp frågor kring makt. Syftet är att kritiskt granska såväl identitetsnormer som normer kring dans och scenkonst för barn. Gruppen vi prova och utmana ljug, dra nytta av lögner, överdriva, dra vita och svarta lögner, ironisera och lova något vi vet att vi inte kan hålla. Johanssons Pelargoner har ett samarbete med danskonsulenterna i länet och har även kontakt med ett antal kommuner i länet. Vilket ger gruppen goda möjligheter att föreställningen att spelas runt om i länet. Kulturförvaltningen anser att Johanssons Pelargoner är en ny intressant dansgrupp som bl a fokuserar på att få barn delaktiga i processen skapa föreställningen. 4.4 FILM Inom området film har det kommit in två ansökningar. Förvaltningen föreslår stöd till en ansökan. Stöd till tillfällig verksamhet

16 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Stockholms Dövas Förening KUN 2012/296 Projekt Dövfilmfestival Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Dövfilmfestival kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 600 Därav barn/ungdom 6 25 år 50 % Dövfilmfestivalen arrangeras i vinter för trettonde året på biograf Zita i Stockholm. De har beviljats kulturstöd från Stockholms stad. Dövfilmfestivalen visar filmer av, med och om döva, teckenspråk och dövkultur. Filmerna speglar en kultur som finns mitt ibland oss. På skoltid blir det skolbiovisningar för döva och hörselskadade barn och unga. På helgen blir det familjeföreställningar, lång- och kortfilmer, dokumentärer och annat. Dövfilmfestivalen importerar speciella filmer med temat döva, teckenspråk och dövkultur vilket gör att de måste låta översätta och texta alla filmer speciellt för döva. Ibland är det dessutom teckenspråk på ett annat språk vilket inte överensstämmer med svenskt teckenspråk. Döva har ofta svårt att tillgodogöra sig hörandets kultur, även med text och tolk, så det är viktigt att festivalen täcker hela det språkliga spektrat. Att översätta och texta är den största utgiften för festivalen. Kulturförvaltningen anser att Dövfilmfestivalen fyller en viktig funktion för att ge döva en möjlighet att uppleva sin egen kultur och att den även ger hörande en unik möjlighet att få ta del av den kulturen. Dövkulturen får här ett eget utrymme i Stockholms övriga kulturutbud. Stödet till Dövfilmfestivalen kan även ses som en del av kulturnämndens arbete med demokrati och tillgänglighet. 4.5 FOTO Inom området Foto har det inte kommit in någon ansökan. 4.6 KONSTHANTVERK/FORMGIVNING Inom området Konsthantverk/Formgivning har det inte kommit in någon ansökan.

17 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ KULTURHISTORIA Inom området Kulturhistoria har det kommit in fyra ansökningar. Förvaltningen tillstyrker två ansökningar. Stöd till kontinuerlig verksamhet Föreningen Skärgårdsmuseet KUN 2012/317 Projekt Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet 2011 ( kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Därav barn/ungdom 6 25 år 22 % Föreningen visar, vårdar och dokumenterar skärgårdens kulturarv. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningens museibyggnad i Stavsnäs, där man samlar äldre skärgårdsspecifika föremål samt anordnar mötesverksamhet, föredrag, utgivning av tidningen Skärgård och specialutställningar. Föreningen driver även Nämdöutställningen i Sand på Nämdö samt en för i år ny utställning på Runmarö. Tillsammans har de under år 2011 haft besökare. Därtill kommer ett stort antal ej räknade besökare under den Skärgårdsdag med olika aktiviteter som anordnades i juli på museet i Stavsnäs. Museet har under det senaste året tagit emot en stor donation (ca 200 verk) av bl a Roland Svensson, Harald Lindberg, Bo Bergman, Harald Sallberg och Bertil Bull Hedlund. Även museets referensbibliotek har fått många nya böcker som donation. Dessutom mottog museet en donation om kr som skall vara ett startkapital för ombyggnad av museet för att förbättra lokalerna och utnyttja dem bättre genom att flytta förråd och skaffa ett externt förråd. Den viktiga och uppskattade verksamheten med specialutställningar fortsätter under I Stavsnäs visas 150 år med ångbåt i mellanskärgården samt Djuröbron 50 år där bl a konst av Harald Lindberg, Roland Svensson och Harald Sallberg ingår. På Nämndö visas Skola och Gammaldags trädgårdsväxter. Dessutom kommer julmarknad och utflykter att genomföras. Öppethållandet under 2012 i Stavsnäs är som tidigare och med extra öppethållande under några helger under hösten. Sommarpraktikanter arbetar på vardagarna och aktivitetsgruppens medlemmar på lördag- söndag. Museet söker i första

18 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ hand sina sommarpraktikanter bland universitetsstuderande med museiinriktning och som behöver museipraktik. Barn under 12 går in gratis. Föreningen har ökat samarbetet med bl a Stockholms läns hembygdsförbund och även arbetet med att nå ut till fler skolor har ökat. Det finns en mycket populär tipspromenad för barn där de skal kombinera ett antal avbildade utställda föremål med andra utställda föremål för att förstå sammanhanget hur föremålen har använts. Museet samarbetar även med ett flertal andra aktiva organisationer i skärgården för att sprida kunskap om sin verksamhet. Föreningen har stöd från Värmdö kommun. Stöd till tillfällig verksamhet Stiftelsen Motorfabriken Pythagoras KUN 2012/316 Projekt En särskild satsning Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Projektstöd 1998 ( kr Kvinnors ställning i industrisamhället) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare 750 Därav barn/ungdomar 6 25 år 100 % Pythagoras Industrimuseum i Norrtälje är en bevarad tändkulefabrik från sent 1800-tal som idag är byggnadsminneförklarad och visas som ett levande museum. Fokus ligger på industri- och teknikhistoria, entreprenörskap och livet för människorna bakom maskinerna. Man vill nu utarbeta ett kulturhistoriskt program speciellt för särskolan och med inriktning teknik, fantasi och kreativitet. Stor vikt kommer att läggas på lekens betydelse för teknisk förståelse. I framställningen av programmet kommer en museipedagog att samarbeta med en specialpedagog från särskolan Balders hus i Norrtälje samt med en konsulent från Sveriges Hembygdsförbund. Förvaltningen menar att denna satsning kan bli ett värdefullt program av intresse för särskolor i hela länet.

19 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Föreningen Medicinhistoriska museets vänner KUN 2012/361 Projekt Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar Förvaltningens förslag kr Senast beviljade stöd Kulturstöd 2011 (Fotografering, registrering och dokumentation av Medicinhistoriska museets magasinerade samlingar kr) Söker kr Total omsättning kr Beräknad publik/deltagare Ej relevant Därav barn/ungdom 6 25 år Ej relevant Medicinhistoriska museets vänförenings syfte är att stödja och vid behov driva verksamheten vid Medicinhistoriska museet i Stockholm samt att främja intresset för medicinhistoria. Museet drevs tidigare av kulturnämnden men stängdes av besparingsskäl Huvuddelen av samlingarna finns nu magasinerade på Munkhättan i Tumba. Kulturnämnden betalar hyran för magasineringen. Vänföreningen söker stöd för tredje gången för att genomföra och slutföra inventeringen av de medicinhistoriska samlingarna som tidigare funnits på museet vilket görs av en museitekniker. Kvar att gå igenom är, enligt ansökan, cirka 50 flyttkartonger med böcker som ska sorteras och värderas samt en mängd tavlor som ska sättas upp på ett tavelgaller. Föreningen Medicinhistoriska museets vänner har tidigare beviljats kulturstöd för fotografering, registrering och dokumentation, 2010 med kr och 2011 med kr. Vid besluten 2010 och 2011 poängterade förvaltningen att kulturnämnden inte bör stå för hela kostnaden och 2011 ställde förvaltningen dessutom krav på att samlingarna i sin helhet skulle inventeras och att resultatet av inventeringen tillställas kulturnämnden vad avser föremål som ägs av landstinget. Inventeringen är dock fortfarande inte klar och de söker nu nytt kulturstöd för detta. Föreningen vill även med modern teknik göra de medicinhistoriska samlingarna virtuellt tillgängliga. En del av det inventerade, fotograferade och katalogiserade materialet liksom filmer med iordningställda rum kan ses på föreningens webbsida:

20 KUN , p (30) TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2012/ Det var tidigare planerat att en del av de medicinhistoriska samlingarna skulle visas på Nya Karolinska Solna (NKS). Enligt vad förvaltningen erfar genom arbetet med den konstnärliga gestaltningen av NKS finns det inte längre med i planeringen att ställa iordning någon lokal för att visa de medicinhistoriska samlingarna. Förvaltningen har försökt få detta bekräftat i kontakter med NKS Bygg men har inte fått svar innan föreliggande utlåtande upprättas. Enligt förvaltningens mening har landstinget och kulturnämnden ett särskilt ansvar för de medicinhistoriska samlingarna. Dels mot bakgrund av nämndens huvudmannaskap för det tidigare museet, dels mot bakgrund av att kulturnämnden fortfarande ansvarar för kostnaden för att magasinera samlingarna, dels mot bakgrund av att samlingarna speglar utvecklingen inom landstingets huvudsakliga verksamhetsområde hälso- och sjukvård. Förvaltningen vill än en gång poängtera att kulturnämnden inte kan stå för hela kostnaden av inventering, fotografering och katalogisering. Förvaltningen förutsätter återigen att arbetet kan slutföras med det föreslagna kulturstödet om kr samt att samlingarna i större omfattning än i dag tillgängliggörs och visas på en ändamålsenlig webbplats. Förvaltningen har tidigare uppmanat vänföreningen att undersöka möjligheterna till att få hjälp med inventeringsarbetet genom arbetskraft som förmedlas via de olika arbetsmarknadsinsatser som arbetsförmedlingen handhar för närvarande det s k Kulturarvslyftet. 4.8 LITTERATUR Inom området Litteratur har det kommit in två ansökningar och förvaltningen avstyrker stöd till båda. 4.9 MUSIK Inom området Musik har det kommit in 15 ansökningar. Förvaltningen föreslår att fyra ansökningar beviljas stöd. Stöd till tillfällig verksamhet

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-22 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Hampus Larsson Mia Crusoe Nanushka Yeaman Raphaële Choppin

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd DELEGATIONSBESLUT Beslutsnummer: 2015-10-23 89/2015 Diarienummer: KUN 2015/453

Enheten för kultur- och föreningsstöd DELEGATIONSBESLUT Beslutsnummer: 2015-10-23 89/2015 Diarienummer: KUN 2015/453 + Enheten för kultur- och föreningsstöd DELEGATIONSBESLUT Beslutsnummer: Ärende: Beslutande: Föredragande: Bakgrund: Delegationsbeslut Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen Enheten för kultur- och föreningsstöd 2016-02-10 KN 2016/55 Handläggare: Eva Englund Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, höstterminen 2016 Ärendebeskrivning I detta ärende föreslås kulturnämnden

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2013-09-26, p 17 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-09-05 KN 2012/92 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2012

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2015/97 Handläggare: Eva Englund Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, hösten 2015 våren 2015 2 (10) Innehåll 1 Förslag till

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Projektstöd Kultur i Vården 2012

Projektstöd Kultur i Vården 2012 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2012-05-22, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-05-09 Handläggare: Margareta Wennerberg KUN 2012/225 Projektstöd Kultur i Vården 2012 1 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom KUN 2010-02-11, p 7 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer KUN 2010/75 Handläggare: Margaretha Häggroth Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00-17:45 Datum för justering: 2016-01-28 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M)

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2008 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att bevilja Zirkus

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2009

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2009 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2009/5 2009-11-24 Handläggare: Anne-Marie Mellquist Kristina Solberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet 2009 1 Förslag till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm KUN 2012-09-25, p 11 KUN 2012/226 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Eva Englund TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-09-17 Prövning av ny regional ungdomsorganisation: SOKU Region Stockholm 1 Förslag

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor

Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya folkhögskolor KUN 2012-09-25, p 15 1 (6) Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-05 KUN 390/2012 Handläggare: Göran Rosander Yttrande över ansökan om statsbidrag till nya

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN av dokumentet FÖRSLAG TILL NYA REGLER OCH VILLKOR FÖR KULTURBIDRAG INOM REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN VERSION: 1 BESLUTSINSTANS: REGIONFULLMÄKTIGE 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av

Läs mer

SKAPANDE SKOLA 2015-16

SKAPANDE SKOLA 2015-16 2015-16 Nu finns möjlighet att under läsåret 15-16 göra Skapande skola-projekt på Din skola. Falkenbergs kommun har av Kulturrådet beviljats medel för att genomföra konstnärliga projekt för årskurs F-9

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Kulturprogram för barn och ungdom Kulturprogram för barn och ungdom 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 16 oktober 2003 Reviderad den:

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår KUN 2012-09-25, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-17 KUN 2012/437 Handläggare: Margareta Wennerberg Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska

Läs mer

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 Enheten för kultur- och föreningsstöd 2008-10-27 KUN 2008/535 Handläggare: Agneta Olofsson Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 2009 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2013

Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften av regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län 2013 KUN 2013-02-14, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-05 KUN 2013/19 Handläggare: Margareta Wennerberg Förslag till avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande driften

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26 p, 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-16 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 31 943 Till Kulturnämnden KuN 2011-09-27 Nr 11 Ny subventionsmodell

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer

Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Prövning av stöd till nya ungdomsorganisationer 1 FÖRSLAG TILL BESLUT Kulturnämnden föreslås besluta att godkänna att Syrianska ungdomsförbundet

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Kulturpedagogiska projekt

Kulturpedagogiska projekt Kulturpedagogiska projekt VEM HÅLLER I KULTURPROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i de kulturpedagogiska projekten. Susanna har flera års erfarenhet av att leda kurser

Läs mer

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd

Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Kulturnämnden KUN 2007/722 Rapport från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöd Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 2 2 Bakgrund... 2 2.1 Fullmäktiges uppdrag till

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang.

Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet att ta del av och själva delta i kulturella sammanhang. Ur Skövde kommuns Kulturpolitiska vision: Alla medborgare oavsett kön, ålder och etnicitet har möjlighet att utöva och uppleva mångsidig kultur Alla barn och ungdomar i Skövde kommun skall ges möjlighet

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis 150 år från födelsen

Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis 150 år från födelsen BESLUTSBREV DNR 6.1/3595/2013 GREKISKA FÖRENINGEN I SÖDRA STOCKHOLM VÅRBERGSPLAN 26 12743 SKÄRHOLMEN Er ansökan har beviljats kr 50 000. Beslutsmotivering: Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET

VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET VERKSAMHETSPLAN 2011 MED BUDGET Verksamhetsplan 2011 Riksteatern Stockholms läns huvudsakliga uppgift är att verka för att så många människor som möjligt i Stockholms län får tillgång till kvalitativt

Läs mer

Mer information om föreningsbidraget hittar du på

Mer information om föreningsbidraget hittar du på Läs riktlinjerna innan ni fyller i ansökan. Ha dem även till hands under tiden ni fyller i ansökan. Det finns möjlighet på slutet att ändra i er ansökan. Det finns också möjlighet att ångra er ansökan.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv

KULTURPLAN. Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv KULTURPLAN Bibliotek Allmänkultur - Kulturarv 2011 FÖRORD Kulturen är näring för själen. Kulturen ger oss medel att lära känna oss själva, växa, utvecklas, förändra, öppnar våra sinnen, ger nya perspektiv

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2015-06-11 Redigerade 2015-12-04 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Ersättare Monica Karlsson (kd) Konrad Breidenstein (mp)

Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Ersättare Monica Karlsson (kd) Konrad Breidenstein (mp) 1 (17) Kulturnämnden PROTOKOLL 2012-04-24 Sammanträdesdag Tisdag den 24 april 2012 Sammanträdestid kl 17.00 17.45 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Filmbasen, Rotemannavägen 12 i Alby, Botkyrka. Kulturnämnden

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd

Handbok för. projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Handbok för projektstöd PRONTO! En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats projektstöd Innehållsförteckning Allmänt om projektstöd PRONTO! 3 Ansökningstider 3 Vem kan få projektstöd?

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern

Skapande skola- projekt 2014-2015. Allt är möjligt på teatern Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTEN? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i skapande skola- projekten. Susanna har

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

2013-04-09. Trädgård för alla sinnen. kropp och själ

2013-04-09. Trädgård för alla sinnen. kropp och själ Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-04-25, p 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE KUN 2013/277 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö

Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Senast reviderade av Malmö kulturnämnd 2014-03-26 Bestämmelser för kulturstöd i Malmö Målsättning Malmö kulturnämnd ska genom att stödja det utominstitutionella kulturlivet möjliggöra kultur- och bildningsverksamhet

Läs mer

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26

Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby. Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiskt handlingsprogram för Ronneby Antaget av kommunfullmäktige 1998-11-26 Kulturpolitiska mål för Ronneby kommun Övergripande mål * att verka för att Ronnebys invånare har goda möjligheter till

Läs mer

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Utlåtande 2017:110 RII (Dnr 106-991/2016) Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer