Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr"

Transkript

1 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Enheten för kulturstöd Sida 1 (7) Handläggare Birgitta Granbacka Hampus Larsson Mia Crusoe Raphaële Choppin Jiasi Maciel Signe Landin Till Kulturnämnden Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr Förslag till beslut 1. Att kulturnämnden godkänner fördelning av kulturstöd i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 2. Att förklara beslutet omedelbart justerat. Robert Olsson Kulturdirektör Patrik Liljegren Chef, kulturstrategiska staben Sammanfattning I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen underlag till beslut om kulturstöd till det fria kulturlivet. Total budget för kulturstödet 2018 är ca kr. Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om stöd enligt tabellen nedan, med total summa om kr fördelat på budgetår 2017, 2018, 2019, Av de föreslagna stöden är 8 fleråriga och nämnden föreslås fatta beslut om alla år. Förslag till nämnden Kulturstöd EU-stöd Totalt: stockholm.se Av budget 2018 har kr redan fördelats till: 1. Aktörer som tidigare beviljats flerårigt stöd, 2. Aktörer som beviljades stöd för 2018 av kulturnämnden den 13 juni 2017, 3. Beslut fattade enligt delegationsordningen av biträdande förvaltningschef respektive enhetschef den 29 maj, 14 september och 30 november Om kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag återstår kr att fördela 2018.

2 Sida 2 (7) UTLÅTANDE Ärendets beredning Ärendet har handlagts av handläggare inom kulturstrategiska staben. Förslaget har beretts i samråd med externa referenspersoner beslutade av kulturnämnden. Till grund för förslaget ligger kulturnämndens mål, riktlinjer, bedömningsgrunder och prioriteringar. Jämställdhetsanalys Vid bedömning av kulturstöd är jämställdhet en av bedömningsgrunderna. Beskrivning av respektive sökandes arbete för jämställdhet efterfrågas i ansökan och bedöms av både handläggare och referensgrupp. Bedömningen är att ett ökande antal av sökande organisationer arbetar efter jämställdhetsplan och att ett flertal aktörer även utgår från jämställdhetsfrågor i det konstnärliga arbetet och i sin tematik. Generellt för att beviljas stöd gäller att verksamheten ska uppvisa ett högt förtroende vad gäller att följa god redovisningssed, lagar och förordningar vilket bland annat omfattar arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen. En kartläggning av sökande verksamheters arbete mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier visar att av kontaktade organisationer i sökomgången svarade 63 aktörer och 35 av dem uppger att de arbetar aktivt med dessa frågor. Samma kartläggning visar att 12 organisationer av dessa 63 känner till att någon i verksamheten har utsatts för hot, övergrepp eller sexuella trakasserier vid något tillfälle. Dessa verksamheter har uppmärksammat frågan och vidtagit åtgärder. Förvaltningen följer frågan och har kulturnämndens uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som svarar på problematiken hot, övergrepp och sexuella trakasserier på arbetsplatser inom kulturområdet.

3 Sida 3 (7) Inför beslut Ansökningar och fördelning Varje år genomför förvaltningen 10 ansökningstillfällen för kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-stöd i olika beloppsintervall. Två av dessa beslutstillfällen rör belopp över kr och beslutas av kulturnämnden. Tabellen nedan visar fördelning av beviljade belopp fördelat mellan beslut tagna av kulturnämnden respektive på delegation. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fördelning av beslut av kultur-och utvecklingsstöd per beslutsnivå 79% 75% 70% 30% 25% 21% (tom 30 nov) Kulturnämnden (beslut över 350 tkr) Kulturförvaltningen (beslut under 350 tkr) Stödformer Stödformer som riktas till det fria kulturlivet är kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-stöd. Mer information om stödformerna finns här: Utvecklingsstod/ Öppet Hus och samtal Inför varje beslutsomgång erbjuder kulturförvaltningen möjlighet för sökande att diskutera sin ansökan. Detta sker genom öppna hus som genomförs i centrala Stockholm och på andra platser i staden. Fram till oktober 2017 har kulturförvaltningens handläggare genomfört 131 samtal på 6 öppna hus. Under året

4 Sida 4 (7) har även Kulturrådet, Stockholms läns landsting och Musikverket deltagit i flertalet tillfällen och Konstnärsnämnden vid ett tillfälle. Därutöver har enheten för kulturstöd haft enskilda möten med kulturaktörer och samtal/dialog per mail och telefon. Referensgruppen Kulturförvaltningen engagerar totalt 11 erfarna referenspersoner med kompetens inom olika konstområden och kvalitetsaspekter. Syftet med gruppen är att få en fördjupad bedömning av ansökningarna samt säkra likabehandling. Referenspersonerna är med sin kompetens och erfarenhet rådgivande i bedömningen av ansökningar och arbetar konstområdesövergripande. För närmare information: Utvecklingsstod/2014-Referensgruppen/ Fördjupad analys Kulturförvaltningen har 2017 gjort en fördjupad analys av 9 verksamheter som återkommande beviljas stöd. Eventuella nedslag i analysen har återkopplats till respektive verksamhetsledning och tas med i bedömningen av ansökan. Fleråriga stöd Sedan 2012 har kulturnämnden beslutat om fleråriga stöd. I detta tjänsteutlåtande föreslås 8 nya, fleråriga stöd. Under hösten 2017 har 25 verksamheter som tidigare beviljats fleråriga stöd, för en period som sträcker sig över 2018, gjort en preliminär redovisning av verksamheten 2017 samt planer inför Enligt dessa redovisningar följs planerna i huvudsak. Eventuella förändringar utgörs främst av förändrade förutsättningar i samarbeten med andra parter eller anpassningar till beviljat stöd. Mindepartementet Mindepartementet Art and Photography AB på Skeppsholmen, Slupskjulsvägen 26 c beviljades 2016 ett flerårigt stöd med kronor avseende år 2017 och kronor för år Då verksamheten har haft ekonomiska svårigheter under året har aktören valt att inte fortsätta sin programverksamhet som avslutas under Därav betalas inget stöd ut till Mindepartementet Art and Photography AB för år Denna ansökningsomgång Till denna ansökningsomgång har det inkommit ansökningar enligt tabell nedan.

5 Sida 5 (7) ANSÖKNINGAR Antal inkomna Totalt sökt belopp Kulturstöd Utvecklingsstöd EU-stöd Total budget för 2018 är kr. Av budget 2018 har kr redan fördelats till: 1. Aktörer som tidigare beviljats flerårigt stöd 2. Aktörer som beviljades stöd för 2018 av kulturnämnden 13 juni Beslut fattade enligt delegationsordning av biträdande förvaltningschef och enhetschef den 29 maj, 14 september och 30 november Av nedanstående tabell framgår antalet beviljade ansökningar och belopp enligt delegationsbeslut 30 november. Varav beslut på delegation Beviljade Avslag Totalt beviljat belopp 2017/2018 Kulturstöd Utvecklingsstöd Om kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag återstår kr att fördela under Förvaltningens ambition är att förstärka stödet till filmområdet, ytterstaden, unga samt mångfald. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår nämnden att fatta beslut om kr enligt tabell nedan. 8 av förslagen är fleråriga och kulturnämnden föreslås fatta beslut för hela perioden. Förslag till nämnden Kulturstöd EU-stöd Totalt:

6 Sida 6 (7) Stöd fördelat per sökande: Sökande Kulturstöd (förslag på beslut) Kulturstöd Kulturstöd Kulturstöd flerårigt 2018 flerårigt 2019 flerårigt 2020 Bifall Nobelmuseet AB STIFTELSEN DANSENS HUS STIFTELSEN STRINDBERGSMUSEET Stiftelsen Strindbergsmuseet (Intima STIFTELSEN TENSTA KONSTHALL Orionteatern AB Stockholms filmfestival FÖRENINGEN DOCKTEATERN TITTUT STIFTELSEN BERÄTTARMINISTERIET FRIA TEATERN/Kulturhusverksamhet FRIA TEATERN/Teaterverksamhet Teater Galeasen ekonomisk förening Aktiebolaget Fasching Musikproduktion Teater Tre STIFTELSEN CARL OCH ELISE Stiftelsen K.A Almgren sidenväveri och Unga Klara AB Mittiprickteatern Ekonomisk Förening Teater Giljotin AB Framtidens mötesplats i Stockholm HERTHA HILLFONS VÄNNER Stockholm International Jazz & Blues STIFTELSEN FÄRGFABRIKEN TEATER DE VILL FARHANG FÖRENINGEN JUDISKA FÖRSAMLINGEN I SITE- STOCKHOLM INTERNATIONAL Konstnärernas Kollektivverkstad i Nacka FÖRENINGEN FYLKINGEN UPA Playhouse Teater Stockholm RE:ORIENT IDEELL FÖRENING STIFT INDEX - THE SWEDISH Supermarket Art Fair, Ekonomisk CINEM AFRICA É ROMANI GLINDA Kinematografen St Erik AB LUMOR STOCKHOLM EARLY MUSIC STOCKHOLM FRINGE FEST (STOFF) TEATERFÖRENINGEN BARBARA Auditiv Produktion i Stockholm AB CINEMA QUEER KFUM JKS STOCKHOLM RIKSFÖRBUNDET FÖR FOLKMUSIK STREETSTAR DOC LOUNGE STOCKHOLM Intercult - Europa direct Intercult &

7 Sida 7 (7) Bilaga Bilaga 1 Sammanfattning av kulturstödsansökningar Bilaga 2 Sammanfattning av EU-ansökan Bilaga 3 Beslut fattade på delegation kulturstöd Bilaga 4 Beslut fattade på delegation utvecklingsstöd

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-22 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Hampus Larsson Mia Crusoe Nanushka Yeaman Raphaële Choppin

Läs mer

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag från kr

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag från kr Kulturförvaltningen Enheten för kulturstöd Kulturstrategiska staben Sida 1 (6) 2018-12-07 Handläggare Birgitta Granbacka Till Kulturnämnden 2018-12-18 Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag från

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (8) 2015-11-27 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Telefon: 08 508 31 921 Till Kulturnämnden Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-10-30 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Kerstin Gustafsson Nanushka Yeaman Anna Brodow Inzaina Till

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner

Reviderat förslag om kulturstöd till Hertha Hillfons vänner Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Hampus Larsson Monica Christensen Luotsinen Telefon: 08-508 319 22 Till Kulturnämnden Reviderat förslag om

Läs mer

Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (5) Handläggare Raphaële Choppin Telefon: 0761231923 Till Kulturnämnden 2018-04-17 Strategi för romsk inkludering. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar

Remissvar på Motion (2013:71) av Mats Berglund m.fl. om en ambulerande världskulturfestival i stadens yttre stadsdelar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-01-21 Handläggare Monica Christensen Loutsinen Telefon: 08-508 31921 Till Kulturnämnden 2014-02-04 Nr 7 Remissvar på Motion

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer

Svar på skrivelse rörande redogörelse för bonussystemet

Svar på skrivelse rörande redogörelse för bonussystemet KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN SID 1 (8) 2013-01-04 Handläggare: Robert Brodén Telefon: 08-508 31 923 Handläggare: Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 7

Läs mer

Kontorsyttrande på remiss på betänkandet Krafttag mot antiziganism. (SOU 2016:44)

Kontorsyttrande på remiss på betänkandet Krafttag mot antiziganism. (SOU 2016:44) Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1/2995/2016 Sida 1 (4) 2016-10-18 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden Kontorsyttrande på remiss på betänkandet

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (5) 2017-09-08 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 070 544 18 24 Till Kulturnämnden 2017-09-19 Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell

Läs mer

Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP)

Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP) Utlåtande 2013:66 RVIII (328-261/2012) Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2012:8)

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-08 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08 508 31 989 Till Kulturnämnden 2017-09-19 Program för barnets rättigheter och inflytande

Läs mer

Redogörelse av förutsättningarna för kulturnämnden att återinträda i stiftelser

Redogörelse av förutsättningarna för kulturnämnden att återinträda i stiftelser Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (8) 2018-10-26 Handläggare Viveca Waak Telefon: 08-50831935 Till Kulturnämnden 2018-11-13 Redogörelse av förutsättningarna för kulturnämnden att återinträda

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN

UTVÄRDERING AV LIVECHECKEN KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AV DELNINGEN SID 1 (5) 2010-09-28 pm Ärendets beredning Ärendet har handlagts inom den kulturstrategiska avdelningen. Bakgrund I budgettexten för 2008 fick kulturförvaltningen

Läs mer

Motion av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om kulturpolitik för konst och samhälle. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Motion av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om kulturpolitik för konst och samhälle. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (7) 2018-09-28 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 070 544 18 24 Till Kulturnämnden 2018-10-16 Motion av Rasmus Jonlund m.fl. (L) om kulturpolitik för konst

Läs mer

Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar

Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-05-05 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 070 544 18 24 Till Kulturnämnden 2017-05-16 Kultursamverkan för ett Sverige som håller

Läs mer

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff

Stöd till lokalförvaltning av Tensta Träff Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-26 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 508 3 928 Till Kulturnämnden Stöd till lokalförvaltning

Läs mer

Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Svar på remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Administrativa staben Sida 1 (6) 2018-02-23 Handläggare Kajsa Rydergård Telefon: 08-508 319 44 Till Kulturnämnden 2018-03-06 Stockholms stad program för alkohol-, narkotika-, dopnings-

Läs mer

Översyn av kulturstödssystemet

Översyn av kulturstödssystemet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (20) 2015-03-23 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 11 Översyn av kulturstödssystemet Förslag

Läs mer

8 Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet och konstnärlig mångfald Dnr. 6.1/1073/2015

8 Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet och konstnärlig mångfald Dnr. 6.1/1073/2015 Kulturnämnden 2015-06-11 Sida 11 (22) 8 Vidareutvecklat kulturstöd för ytterligare långsiktighet och konstnärlig mångfald Dnr. 6.1/1073/2015 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag:

Läs mer

Remissvar på remissen om riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

Remissvar på remissen om riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-01-26 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden Remissvar på remissen om riktlinjer för social investeringsfond

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357. Stockholm Jazz Festival 2014 KUN 2014-04-24, p 8 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2014-04-10 KUN 2014/357 Handläggare: Margareta Wennerberg Kulturstöd till tillfällig verksamhet april 2014 1 Förslag

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015

Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 KUN 2014-11-20 p, 9 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson 2014-11-10 KUN 2014/745 Samverkansavtal avseende Innovativ Kultur 2015 1 Förslag till

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med tillgänglighetsstöd Enheten för kultur- och föreningsstöd 2015-09-23 KN 2015/613 Handläggare: Kristina Solberg Kerstin Olander Margareta Wennerberg Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet oktober 2015 med

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

om förslag till kulturstöd

om förslag till kulturstöd KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd KLYS bidrag till Stockholms stads samråd om förslag till kulturstöd Diarienummer 1.1/3248/2011 KLYS 2011-10-03 Innehåll KLYS bidrag till Stockholms

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats Sida 1 (6) ANSÖKAN Utvecklingsstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor

Ny subventionsmodell för utbudet av scenkonst till skolor, gymnasieskolor och förskolor KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-16 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 31 943 Till Kulturnämnden KuN 2011-09-27 Nr 11 Ny subventionsmodell

Läs mer

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild

Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Kulturnämndens Regler för Innovationsstöd för film och rörlig bild Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013

Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-09-26 p, 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: Handläggare: Agneta Olofsson Samverkansavtal avseende Innovativ kultur 2013 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Motion (2019/255) från Karin Gustafsson (S) angående kultur på stadshusets borgargård. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Motion (2019/255) från Karin Gustafsson (S) angående kultur på stadshusets borgargård. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (5) 2019-06-03 Handläggare Tomas Andersson Telefon: 08-508 319 87 Till Kulturnämnden 2019-06-18 Motion (2019/255) från Karin Gustafsson (S) angående

Läs mer

Information om verksamhetsstöd

Information om verksamhetsstöd Information om verksamhetsstöd Kulturnämnden kan stödja kulturverksamhet i Uppsala kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas, förutom övergripande bedömningsgrunder, på bedömning

Läs mer

KULTURNÄMNDEN. Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2012-10-25, 7

KULTURNÄMNDEN. Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2012-10-25, 7 KULTURNÄMNDEN Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde 2012-10-25, 7 Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl 15.00 15.50 Plats Bråvallasalen, Stadshuset Justerat Måndagen den 5 november 2012. Madeleine

Läs mer

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf

Datum för justering: Antonia Jaksic (M) Paula Ternström (L) Isabell Flygare (V) Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00-17:45 Datum för justering: 2016-01-28 Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Gunnel Orselius-Dahl (L) Rickard Wessman (M)

Läs mer

Förslag till verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer

Förslag till verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-11-09 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden Förslag till verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer

Läs mer

Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen

Reviderade anvisningar för verksamhetsbidrag och arrangörsstöd till lokala föreningar i Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Sida 1 (5) 2019-02-04 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 0850822064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2019-02-21 Reviderade anvisningar för

Läs mer

Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis 150 år från födelsen

Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis 150 år från födelsen BESLUTSBREV DNR 6.1/3595/2013 GREKISKA FÖRENINGEN I SÖDRA STOCKHOLM VÅRBERGSPLAN 26 12743 SKÄRHOLMEN Er ansökan har beviljats kr 50 000. Beslutsmotivering: Beslut om kulturstöd till programmet: Kavafis

Läs mer

Fördelning av stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar)

Fördelning av stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (8) 2014-12-03 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31937 Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden 2014-12-09 Nr 4 Fördelning av

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2008-02-14,p 18 KUN 2008/30 Handläggare: Margaretha Häggroth Agneta Olofsson Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2008 till regionalt samarbete inom

Läs mer

Datum Dnr Redovisning av utvecklingsbidrag Kulturnämndens anslag för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år.

Datum Dnr Redovisning av utvecklingsbidrag Kulturnämndens anslag för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år. Margareta Olsson Verksamhetscontroller 040-675 37 53 margareta.g.olsson@skane.se REDOVISNING Datum 2017-04-21 Dnr 1701101 1 (7) Redovisning av utvecklingsbidrag 2016 s anslag för sökbara utvecklingsbidrag

Läs mer

Revidering av riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturövande

Revidering av riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturövande KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Sabina Andersson 2018-06-04 KTN-2015-0125 Kulturnämnden Revidering av riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturövande Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom KUN 2010-02-11, p 7 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer KUN 2010/75 Handläggare: Margaretha Häggroth Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet

Läs mer

Villa Talita och Talita Center

Villa Talita och Talita Center Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-11-17 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-50825091 Till Socialnämndens Organisations- och föreningsutskott 2017-12-12 Villa

Läs mer

Bidrag till utomstående organisationer

Bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Handläggare Johan Adolfsson Telefon: 08-508 33 926 Till Utbildningsnämnden 2017-02-02 Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2017-01-09 Bidrag till utomstående

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Stöd till lokalförvaltande organisationer

Stöd till lokalförvaltande organisationer Kulturförvaltningen Enheten för kulturstöd Tjänsteutlåtande Sida 1 (12) 2017-11-17 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31 937 Till Kulturnämnden 2017-12-12 Stöd till lokalförvaltande organisationer

Läs mer

Revidering av lokala riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och utomstående organisationer

Revidering av lokala riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och utomstående organisationer Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-02 Handläggare Alice Ring Telefon: 08-508 10019 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-10-26 Revidering av lokala riktlinjer

Läs mer

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Förslag till Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialförvaltningen Avdelningens för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-20 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden 2017-12-12 Förvaltningens

Läs mer

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks Medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden

Förslag till beslut om verksamhetsövergång av samlingslokalen Alviks Medborgarhus till föreningsdrift under försöksperioden KULTURFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM TJÄNSTEUTLÅTANDE 1.1/5955/2010 SID 1 (5) 2011-01-26 KUN 2011-02-15 Handläggare: Torvald Olsson-Sundelin Telefon: 08-508 31 973 Till Kulturnämnden Förslag till beslut om

Läs mer

Kulturförvaltningen Administrativa staben. Handläggare Roger Wallberg Telefon:

Kulturförvaltningen Administrativa staben. Handläggare Roger Wallberg Telefon: Kulturförvaltningen Administrativa staben Sida 1 (5) 2018-06-13 Handläggare Roger Wallberg Telefon: 070 8813081 Till Kulturnämnden 2018-06-12 Information om hur kulturnämnden genom kulturförvaltningen

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Referensgrupp för bedömning av ansökningar om kultur- och utvecklingsstöd

Referensgrupp för bedömning av ansökningar om kultur- och utvecklingsstöd KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-05-31 Handläggare: Erik Hall Telefon: 076-123 18 79 Till Kulturnämnden KuN 2012-06-14 Nr 12 Referensgrupp för bedömning av

Läs mer

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L)

Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Utlåtande 2017:110 RII (Dnr 106-991/2016) Tillfälligt stöd till Judiska museet i Stockholm Motion (2016:71) av Lotta Edholm och Rasmus Jonlund (båda L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen

Program för ett jämställt Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Sida 1 (7) 2017-09-08 Handläggare Mats Sylwan Telefon: 08 544 18 24 Till Kulturnämnden 2017-09-19 Program för ett jämställt Stockholm 2018 2022. Svar på remiss

Läs mer

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen Kulturförvaltningen Administrativa staben Sida 1 (8) 2019-04-03 Handläggare Magnus Hjort Telefon: 08-508 31 986 Till Kulturnämnden 2019-06-18 Yttrande över revisorernas årsrapport 2018 avseende KuN/kulturförvaltningen

Läs mer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer

Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-13 1 (3) HSN 2016-4802 Handläggare: Amalia Vinogradova Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag

Läs mer

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019.

Yrkanden Ordföranden Irene Svenonius (M) yrkar bifall till regionrådsberedningens förslag i skrivelse den 16 januari 2019. Region Stockholm 14 (35) Regionstyrelsen PROTOKOLL 2019-01-29 Diarienummer RS 2019-0063 6 Organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum LS 2018-1173 Ärendebeskrivning För att Stockholms läns museum

Läs mer

Datum för justering: Protokolljusterare: Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf

Datum för justering: Protokolljusterare: Gunnel Orselius-Dahl (L) Ordföranden 2:e vice ordf Sammanträdesdag Kl 17:00 Datum för justering: 2016-12-12 Protokolljusterare: Gunnel Orselius-Dahl (L) Närvarande ledamöter Ordföranden 1:e vice ordf 2:e vice ordf Ledamöter Frånvarande ledamöter Edin Alam

Läs mer

Stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) 2016

Stöd till lokalförvaltande organisationer (samlingslokaler och hemgårdar) 2016 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Dnr 6.1/3470/2015 Sida 1 (9) 2015-11-25 Handläggare Johanna Karlsson Telefon: 08 508 31 937 Mats Sylwan Telefon: 08 508 31 928 Till Kulturnämnden

Läs mer

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor. Svar på remiss från kommunstyrelsen Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-10-24 Handläggare Eva Stenstam Telefon: 08-508 31989 Till Kulturnämnden 2017-11-14 Skolprogram för Stockholms stads förskolor

Läs mer

Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden

Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden Utlåtande 2008:136 RI (Dnr 021-1155/2008) Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Det nuvarande konstrådet upphör

Läs mer

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin KTN Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun

Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin KTN Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler i Uppsala kommun upp, 9,13, Ärende nr 1q Kulturnämnden c>..... Mån KULTURFÖRVALTNINGEN Dag., Handläggare Datum Diarienummer Sundequist Karin 2016-11-27 KTN-2016-0400 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till allmänna samlingslokaler

Läs mer

Ramavtal för musikinstrument, Kulturskolan

Ramavtal för musikinstrument, Kulturskolan Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr 2.6/2723/2017 Sida 1 (5) 2018-02-07 Handläggare Anders Elers Ivarsson Telefon: 08-50831855 Till Kulturnämnden 2017-03-06 Ramavtal för musikinstrument,

Läs mer

Hot och våld på biblioteket. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD)

Hot och våld på biblioteket. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) Pelle Thörnberg (C) och Ulf Lönnberg (KD) Kulturförvaltningen Stadsbiblioteket Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-11-14 Handläggare Anna Nyström Telefon: 08 508 30 501 Till Kulturnämnden 2017-12-12 Hot och våld på biblioteket. Svar på skrivelse

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-22 Diarienummer 1224/15 Avdelning Åsa Bernlo/Kultur/GBGStad Telefon: 031-368 34 83 E-post: asa.bernlo@kultur.goteborg.se Tjänsteutlåtande angående förslag till fördelning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika KTN

Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika KTN UREN Ärende nr i :!1:!nläninden r /1/4 K-7 VG Män.... KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-05-23 KTN-2014-0135 Kulturnämnden Förslag till direktiv samt projektplan för

Läs mer

Innehåll. Kontantstöd fritidsföreningar. Remiss Förslag nytt bidragsreglemente 2020 UPN2019/ (8)

Innehåll. Kontantstöd fritidsföreningar. Remiss Förslag nytt bidragsreglemente 2020 UPN2019/ (8) Förslag nytt bidragsreglemente 2020 2019-02-22 1 (8) Kontantstöd fritidsföreningar Innehåll Kontantstöd fritidsföreningar... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsstöd... 3 2.1 Verksamhetsstödets delar... 3

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Fördelning av föreningsbidrag 2018

Fördelning av föreningsbidrag 2018 Sida 1 (5) 2018-02-27 Handläggare Maria Haskas Telefon: 08-508 150 87 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2018-03-08 Förvaltningens förslag till beslut Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande: 1. Föreningsbidrag

Läs mer

Projektstöd Kultur i Vården 2012

Projektstöd Kultur i Vården 2012 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2012-05-22, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-05-09 Handläggare: Margareta Wennerberg KUN 2012/225 Projektstöd Kultur i Vården 2012 1 Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum 1 (2) Regionrådsberedningen SKRIVELSE 2019-03-20 LS 2018-0755 Regionstyrelsen Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum Föredragande

Läs mer

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande KULTURFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande Fastställda av kulturnämnden 2017-03-24, KTN-2015-0125, 13 Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala Telefon:

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för kulturstöd

Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för kulturstöd Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2016-11-01 Vår referens Märta Lünnér Kultursekreterare/samordnare marta.lunner@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminärt förslag till reviderade bestämmelser för

Läs mer

Projekt samordning alternativa insatser ensamkommande över 18 år

Projekt samordning alternativa insatser ensamkommande över 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Sida 1 (6) 2018-01-15 Handläggare Veronica Wolgast Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2018-01-31 Projekt samordning alternativa

Läs mer

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 23 oktober 2015

Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 23 oktober 2015 1. Beslut om öppet möte med streaming 2. Kulturnämnden beslutar att genomföra ett öppet nämndsammanträde med så kallad streaming. 2. Beslut om insatser för asylsökande 1. Kulturnämnden beslutar att fördela

Läs mer

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Föreningsbidrag 2012 SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND. Handläggare: Ida Malmborg Telefon: Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd SPÅNGA-TENSTA STADSDELSNÄMND STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 5-72/2012 SID 1 (2) 2012-04-25 Handläggare: Ida Malmborg Telefon: 508 03 083 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag

Läs mer

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2018

Bidrag till lokala föreningar och organisationer år 2018 Norrmalms stadsdelsförvaltning Äldre- och socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-03-23 Handläggare Anna Löfvall Telefon 08-508 09 780 Till Norrmalms stadsdelsnämnd 2017-04-19 Bidrag till

Läs mer

Innehåll. Kontantstöd kulturföreningar. Remiss Förslag nytt bidragsreglemente 2020 UPN2019/ (8)

Innehåll. Kontantstöd kulturföreningar. Remiss Förslag nytt bidragsreglemente 2020 UPN2019/ (8) Förslag nytt bidragsreglemente 2020 2019-02-22 1 (8) Kontantstöd kulturföreningar Innehåll Kontantstöd kulturföreningar... 1 1 Inledning... 2 1.1 Enköpings kommuns kulturpolitiska vision... 2 2 Verksamhetsstöd...

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande översyn av stöd till föreningslivet

Inriktningsbeslut gällande översyn av stöd till föreningslivet Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Nina Andersson Tallec Fredrik Schlott Margareta Wennerberg Inriktningsbeslut gällande översyn av stöd till föreningslivet Ärendebeskrivning Kulturförvaltningen

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Convictus- Bryggan Hjorthagen på Östermalm för år 2017

Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Convictus- Bryggan Hjorthagen på Östermalm för år 2017 Östermalms stadsdelsförvaltning Staben. Sida 1 (5) 2017-05-24 Handläggare Jelina Khoo Telefon: 08-508 088 95 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-06-15 Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningen Convictus-

Läs mer

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län

Rapport rörande det statliga stödet till Skapande skola 2008 inom Stockholm län KUN 2009-01-22, p 9 Enheten för kultur- ch föreningsstöd Handläggare: Margaretha Häggrth Rapprt rörande det statliga stödet till Skapande skla 2008 inm Stckhlm län 1 Ärendet Landstingets kulturnämnd har

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl.

Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. Utlåtande 2017:223 RII (Dnr 106-1332/2016) Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund m.fl. (alla L) Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission

Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare 2017 ansökningar om bidrag från Frälsningsarmén, Ny Gemenskap, samt Stockholms stadsmission Socialförvaltningen Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-09-28 Handläggare Jonas Zackrisson Telefon: 08-508 25 169 Till Socialnämnden 2016-10-25 Dagverksamheter för utsatta EU-medborgare

Läs mer

Plats och tid : Måndagen den 9 juni 2008, kl Huvudbiblioteket, hörsalen. Förslag till nämndens beslut. Förslaget till mål för år 2009 godkänns.

Plats och tid : Måndagen den 9 juni 2008, kl Huvudbiblioteket, hörsalen. Förslag till nämndens beslut. Förslaget till mål för år 2009 godkänns. Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid : Måndagen den 9 juni 2008, kl 19.00 Huvudbiblioteket, hörsalen 31 Mål för 2009 Förslaget till mål för år 2009 godkänns. Förslag finns till mål för år 2009 enligt

Läs mer