KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT"

Transkript

1 KÄPPALAFÖRBUNDETS INDUSTRIRAPPORT Industriarbetet under 2010 Uppströmsavdelningen Peter Hugmark Merja Niemelä Christina Ohlson Sari Vienola Susann Wennmalm

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING AVSEENDE ÅR INLEDNING GENERELLA INSATSER FORDONSTVÄTTAR RIKTLINJER FÖR UTSLÄPP TILL AVLOPP FRÅN TÅGTVÄTT RIKTLINJER FÖR RENGÖRING AV VERKSTADSGOLV OCH HANTERING AV GOLVSKURVATTEN KEMIKALIEINVENTERING SAMARBETE MED MEDLEMSKOMMUNERNA NYA REGLER FÖR REVAQ DANDERYDS KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Danderyds sjukhus, Panncentral C-VERKSAMHETER Danderyds sjukhus AB OKQ8 Mörby Statoil Danderyd JÄRFÄLLA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Arla Foods, Stockholm mejeri VSM Last AB C-VERKSAMHETER Arla Foods, Stockholm Mejeri Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll LIDINGÖ KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Lidingö värmeverk (Fortum) C-VERKSAMHETER OKQ8 Drottningvägen OKQ8 Islinge Hamnväg Preem Statoil Torsvik Tågia AB, Lidingö NACKA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER CIJA Tank AB Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Orminge Panncentral, Fortum Värme C-VERKSAMHETER BK-Industri AB Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) OKQ8 Orminge Statoil, Saltsjöbaden... 19

3 6.3.5 Veolia AB, Saltsjöbaden SIGTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Swedavia (fd LFV) B-VERKSAMHETER A Flygbränsledepå AB (AFAB) Becker Acroma KB Becker Industrial coatings AB Brista avfallsstation Ragn-Sells Brista bränslemottagning Fortum Värme Bristaverket Fortum Värne IL Recycling Returpapper AB J-KEM International AB SAS (Arlanda) Valsta Värmecentral Fortum C-VERKSAMHETER Arriva (fd SWEBUS AB) A-Train AB Avia Express Sweden AB (fd Skyways AB) BASF construction chemicals OKQ8 Arlandastad SkandRenting (Skandinavisk Fastighetsrenting AB) Statoil Arlanda Flygplats Statoil Arlandastad Statoil Märsta Taxiwash Remoten AB Trio bilservice SOLLENTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Jästbolaget AB Lantz Järn & Metall AB Rotebro hetvattencentral Fortum Silverdals krematorium Tankclean Sweden AB Ytcenter i Sollentuna HB C-VERKSAMHETER KG Knutsson AB OKQ8 Helenelund OKQ8 Häggvik OKQ8 Norrviken Shell Edsberg Shell Kanalvägen Sollentuna Bensin AB (fd Statoil Kanalvägen) Statoil Häggvik Upplands Motor Stockholm AB Volvo Truck Center Sweden AB SOLNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Solnaverket B-VERKSAMHETER Crucell Sweden AB Fintlings Ytbehandlingsfabrik AB

4 9.2.3 IL Recycling Partner AB Kées förnickling AB Trumlingsaktiebolaget C-VERKSAMHETER Bilia Personbilar AB Boréns biltillsyn Come in Scandinavia AB (LAVO Carwash) ISS TraffiCare AB OKQ8 Bergshamra OKQ8 Hagalund OKQ8 Vreten Shell Vosi AB, Solna Statoil Järva-Krog Statoil Solna Centrum TÄBY KOMMUN A-VERKSAMHETER Hagby Avfallsanläggning (SÖRAB) B-VERKSAMHETER Farmen panncentral Galten panncentral Fortum Värme Ullnatippen-återvinning WaterTech of Sweden AB C-VERKSAMHETER Busslink i Sverige AB (SL Bussdepå) OKQ8 Enhagsvägen OKQ8 Näsbydal Shell E18/Centralvägen Statoil Täby Galopp Statoil Täby Kyrkby Täby Galopp AB UPPLANDS BRO KOMMUN A-VERKSAMHETER Högbytorp Avfallsanläggning (Ragn-Sells) Ragn-Sells Specialavfall AB (Mellanlager FA) B-VERKSAMHETER Bro centrum HVC (Eon) Fresenius Kabi AB Högbytorp mellanlager för FA Kungsängens Skjut- och övningsfält C-VERKSAMHETER Akzo Nobel Inks AB Danica Foods AB Euromaint Rail AB (SL Pendeltågsdepå) OKQ8 Kungsängen UPPLANDS VÄSBY KOMMUN A-VERKSAMHETER B-VERKSAMHETER Brunnby-Nibbletippen D.A.Mattsson AB Edstippen Eds Återvinning AB Smedby Smedby återvinningscentral (SÖRAB) Solna Pressgjuteri AB

5 Vilunda verket Ytcenter i Upplands Väsby AB C-VERKSAMHETER Bra Bil i Väsby AB med TANKA Cederroth International AB Glädjens Auto Spa Kraft Foods Sverige AB Löwenströmska sjukhuset OKQ8 Upplands Väsby Syd (Glädjens trafikplats) Statoil Upplands Väsby VALLENTUNA KOMMUN A-VERKSAMHETER Löt Avfallsanläggning B-VERKSAMHETER Aerosol Scandinavia AB Högdala avfallsanläggning (SITA) C-VERKSAMHETER PTS Statoil Bällsta Biltvätt, Rocawi AB Statoil Industrivägen Statoil Vallentuna Vallentuna Motor Vallentuna värmeverk (EON) VÄRMDÖ KOMMUN A-VERKSAMHETER Koviks Återvinningsanläggning SITA Sverige AB B-VERKSAMHETER Björnö-Långvik Avloppsanläggning Djurhamn Avloppsanläggning Ekbackstippen Hemmesta Avloppsanläggning Myttinge skjut- och övningsfält Sandhamn Avloppsanläggning Skjutplats Korsö Villeroy & Boch Gustavsberg C-VERKSAMHETER Nobina Depå Mölnvik (fd Swebus) OKQ8 Gustavsberg Shell Värmdö Statoil Ingarö BILAGA 1. ANSLUTNA INDUSTRIER MED STÖRST UTSLÄPP AV BEHANDLINGSBARA ÄMNEN, UTSLÄPPSDATA BILAGA 2. ANSLUTNA INDUSTRIER MED STÖRST UTSLÄPP AV METALLER, UTSLÄPPSDATA BILAGA 3. A-, B- OCH C- VERKSAMHETER SORTERAT EFTER KOMMUN BILAGA 4. U- VERKSAMHETER SORTERAT EFTER KOMMUN

6 Sammanfattning avseende år 2010 Inom Käppalaverkets sområde fanns totalt ca 530 A-, B- eller C-er samt åtminstone drygt 1480 U-er. Dessa er finns redovisade kommunvis i bilagorna 3 och 4. Sannolikt finns ytterligare U-er. I flera av våra medlemskommuner pågår inventeringsarbeten från miljökontorens sida varvid en bättre uppfattning om verkligt antal U-er erhålls efter hand. Av ovan nämnda er bedöms ca 740 avleda processavloppsvatten av något slag till Käppalaverket. Med processavloppsvatten menas här annat avloppsvatten än sanitärt avloppsvatten. En mindre del av erna har inget avloppsvatten alls anslutet till Käppalaverket. Totalt fanns det sju A-er varav fem avledde processavloppsvatten till verket. Dessa fem var Swedavia vid Arlanda flygplats i Sigtuna, Norrenergi AB vid Solnaverket i Solna, SÖRAB:s Avfallsanläggning i Hagby i Täby samt Ragn-Sells Avfallsbehandling AB och Ragn- Sells Specialavfall AB vid Högbytorp i Upplands-Bro. Antalet B-er inom sområdet var 57 varav 24 var anslutna med processvatten. De 24 erna kan branschvis indelas i sju värmeproduktionsanläggningar, fyra ytbehandlare, tre avfalls/återvinningsanläggningar, tre kemisk industri, två livsmedelsindustrier samt fem övriga. Återstående er alstrade inte processvatten eller var inte anslutna till det kommunala spillvattennätet. Antalet C-er var ca 460 varav 168 var anslutna med processavloppsvatten och ytterligare ett 150-tal kan ha varit det. Detta är under utredning. Biltvättanläggningar med fler än 5000 tvättar/år är för Käppala prioriterade C-anläggningar. I Käppalas upptagningsområde finns drygt ett 60-tal sådana biltvättar. Det finns ca 120 U- klassade personbilstvättar samt 12 C-klassade och ca 14 U-klassade buss- och lastbilstvättar. Se även punkt 2.1 för årets arbete med fordonstvättar. Under året besvarades ett antal remisser enligt miljölagstiftningen samt genomfördes tillsynsbesök på olika industriella och andra kommersiella er. Särskilt intresse har därvid visats utsläpp av kadmiumhaltiga processavloppsvatten. Avloppsvattnet från Arlanda flygplatsområde innehåller förhöjda halter av kadmium. Redan 2009 stoppades en stor lokal utsläppskälla till kadmium och under 2010 togs ett avtal fram som innebär att avloppsvattnet från Arlandaområdet från senast 2020 inte får innehålla mer kadmium än normalt hushållsavloppsvatten. Avtalet togs fram i samarbete mellan Käppalaförbundet, Sigtuna kommun och Swedavia (f.d. Luftfartsverket). Swedavias vid Arlanda är f.n. under prövning vid Miljödomstolen. Av särskilt intresse från kadmiumsynpunkt är även processvattenutsläppen från Brista värmeverk. Vid den miljöprövning avseende Brista som avslutades under året beslutade Miljödomstolen i enlighet med Käppalaförbundets yttrande att inget kadmiumhaltigt processavloppsvatten framöver (senast från 2014) får avledas till Käppalaverket. Käppala uppmätte , 130 mg krom/kg TS i en rötkammare vilket motsvarar ca 3 kg krom varje dygn i ca fjorton dagar. Normalt inkommer ca 0,5 kg per dygn. Källan spårades till en gatubrunn utanför Industriviaduktens industriområde i Solna. Där ligger ytbehandlaren Kées förnickling AB varför starka misstankar riktades mot dem. Vid besök på företaget upptäcktes bl a stora mängder förbrukade kromateringsbad som inte skulle inrymmas innanför den invallade golvbrunnen vid läckage. 6

7 Länsstyrelsen anmälde Kees förnickling AB för misstänkt brott mot Miljöbalken 29 kapitlet Anmälan berörde bl a att lagring och hantering av kemikalier, inklusive farligt avfall, skall ske på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp. Åtalet har ännu inte tagits upp till prövning. Länsstyrelsen utfärdade därefter, , ett föreläggande om förbud att släppa ut processavloppsvatten till kommunens ledningsnät innan befintlig reningsanläggning återställts i fullgott skick. Föreläggandet omfattade även att området innanför invallningarna skall tömmas samt det farliga avfallet (restprodukter, metallhydroxidslam och förbrukade bad) som återfinns i och utanför bolagets lokaler skall bortskaffas. Bolaget har uppfyllt kraven i föreläggandet. Tre återvinningsanläggningar är anslutna till Käppalaverket, Hagby (SÖRAB) i Täby, Högbytorp (Ragn-Sells) i Upplands-Bro samt Högdala (SITA) i Vallentuna. Hagby: Lakvatten får tillföras Käppalaverket endast under förutsättning att Käppalaverket så medger och att de gränsvärden som gäller för utsläpp till recipient riskerar överskridas. Den karaktärisering av lakvattnet som SÖRAB tidigare låtit Toxicon genomföra tyder på att lakvattnet är relativt harmlöst och enligt Toxicons bedömning är lakvattnet möjligt att avleda till Käppalaverket. Dock kommer sådan eventuell avledning att prövas från fall till fall. Dagvatten och förbehandlat processvatten från sorteringsytorna avleds till Käppalaverket. Förbehandlingen består av en sedimentationsbassäng och ett torv/sandfilter. Totalt m3 dag- och processvatten samt m3 lakvatten avleddes till Käppalaverket 2010 innehållande bl.a. c:a 50g Cd (i huvudsak med processvattnet i december). Lakvattnet avleddes efter särskild prövning. Högbytorp: Processvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor avleds efter intern behandling till Käppalaverket. I samband med den senaste miljöprövningen som avslutades 2008 krävde Käppalaförbundet skärpta krav avseende den metalltillförsel som sker med process- och dagvattnet, särskilt avseende kadmium. Under 2010 avleddes totalt c:a m3 process- och dagvatten till Käppala. Detta vatten innehöll bl.a. 15 g Cd vilket är en halvering av Cd tillförseln 2009 och en ännu större minskning jämfört med 2008 då 140 g Cd tillfördes. Sedan februari 2007 har inte något lakvatten tillförts Käppalaverket från Högbytorp. Högdala: Enligt gällande villkor i miljödom ska lakvattnet från Högdala avledas till spillvattennätet och vidare till Käppalaverket. Enligt avtal med kommunen har SITA fått avleda lakvattnet till spillvattennätet. Detta avtal sades upp hösten 2008 för omförhandling och Käppalaförbundet har framfört att lakvatten får tillföras verket endast om detta kan godkännas enligt REVAQ:s villkor. Ny miljöprövning bör ske för avgörande av hur lakvattnet framöver ska omhändertas. SITA har låtit Toxicon genomföra en karakterisering av lakvattnet. Karakteriseringen tyder på att lakvattnet är relativt harmlöst. Totalt m3 lakvatten avleddes efter sedimentering till Käppala 2010 vilket var en viss ökning jämfört med Avloppsvattnet innehöll <1 g Cd. Diskussioner pågår mellan SITA och Käppalaförbundet om den fortsatta hanteringen av lakvattnet. 7

8 1 Inledning I denna rapport redovisas samtliga kända er inom Käppalaförbundets upptagningsområde. Särskilt redogörs för alla A-, B- samt prioriterade C-anläggningar och de mer generella åtgärder/insatser som vidtagits under året för att minska utsläppen av oönskade ämnen från dessa. För respektive anläggning kommenteras frågor av särskilt intresse som t.ex. genomförda prövningar och besiktningar, redovisade utsläpp till avloppsnätet, inkomna kemikalieförteckningar etc. Redovisningen sker kommunvis. I bilagor redovisas samtliga A-, B- och C-er inom sområdet med namn, klassning, samt om anslutning finns till kommunalt spillvattennät eller ej. Redovisningen sker kommunvis, se bilaga 3. I några fall är det inte helt klart om erna avleder processavloppsvatten eller ej. Detta är under utredning. I förekommande fall (för de kommuner som inventerat dessa) listas även U-er. Dock saknas fortfarande många U-er för en del av de kommuner som redovisat sådana samtidigt som många av de redovisade U-erna inte har något processavloppsvatten eller inte är anslutna till spillvattennätet. U-erna redovisas i bilaga 4 utan några kommentarer. 2 Generella insatser 2.1 Fordonstvättar Arbetet med att ställa ökade krav på provtagning av utgående tvättvatten från de större fordonstvättarna har under året fortskridits. Numera följer ca 85 % av fordonstvättarna de utökade provtagningskraven. Generellt sett ser provtagningsresultaten bra ut, dvs mätningarna visar på låga metallhalter med undantag från zink som i vissa fall kan vara förhöjt. Käppalaförbundet anser att provtagningarna fortsatt behöver genomföras för att en rimlig uppfattning ska erhållas om fordonstvättarnas utsläpp till avloppsnätet samt om gällande riktvärden för utsläpp uppfylls. En uppdatering av riktlinjerna genomfördes i samarbete med Stockholm Vatten AB. De nya riktlinjerna gäller från våren Uppdateringen innebär bl.a. att för de större tvättarna (> 5000 tvättar/år) ett utsläppskrav avseende koppar införs, att minst en veckoprovtagning (av sammanlagt två) ska genomföras under perioden januari-februari samt att en kemikalieförteckning varje år ska upprättas och skickas in till Käppalaförbundet. I förekommande fall ska även en handlingsplan för minskning/utfasning av PRIOämnen tas fram. 2.2 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvätt Riktlinjer för tågtvätt togs fram i samarbete med bl.a. Stockholm Vatten AB och gäller från våren Riktlinjerna innebär bl.a. att krav ställs på utsläpp av olika metaller till avlopp, på provtagningar på utgående tvättvatten samt på årlig kemikalieredovisning. Under 2011 kommer riktlinjerna att arbetas om ytterligare. I upptagningsområdet finns 5 st C-klassade tågtvättar och en U-klassad. 8

9 2.3 Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten Riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv och hantering av golvskurvatten togs fram i samarbete med Stockholm Vatten AB och gäller från hösten Riktlinjerna innebär dels att golv i första hand ska rengöras enbart med torr metod, i andra hand först torr metod och därefter vatten och först i tredje hand även med hjälp av rengöringsmedel, dels att eventuellt tvättvatten måste renas innan det får släppas till avlopp. Flera av medlemskommunerna har nu börjat ställa krav enligt riktlinjerna och flera er renar sitt golvskurvatten. 2.4 Kemikalieinventering Från de större sutövarna (A- och B-er) samt vissa prioriterade mindre er (C-er) begärdes förteckningar över vilka kemikalier de använder och i vilken omfattning kemikalierna kan hamna i avloppet. Särskilt begärdes att erna skulle utreda i vad mån de använder s.k. PRIO-ämnen. Samtliga tillfrågade anläggningar med utsläpp av processavloppsvatten till spillvattennätet har inkommit med förteckningar. De företag som använder sig av PRIO-ämnen fick under hösten ett krav/önskemål från förbundet på att ta fram handlingsplaner för hur de ska fasa ut/minska användningen av PRIO-ämnen. 2.5 Samarbete med medlemskommunerna Årligen sker möten där Käppala och miljö- och hälsoskyddskontoret, och ibland även tekniska kontoret, i varje kommun träffas. Mötena sker dels på hösten enskilt med varje kommun, så kallade kommunmöten, och dels på våren då samtliga miljö- och hälsoskyddskontor träffas samtidigt tillsammans med Käppala, så kallat Lill-ÅFRE möte. Vid mötena presenteras bland annat sådant som för Käppala är aktuellt, olika arbeten som genomförts och eventuella framtida samarbeten diskuteras hölls dels ett Lill-ÅFRE möte i april, dels 11 enskilda kommunmöten under hösten. Vid flertalet av dessa möten deltog även personal från kommunernas tekniska kontor. 2.6 Nya regler för REVAQ Nya certifieringsregler gäller sedan årsskiftet ska ökningstakten av tillåtna halter spårämnen i jordbruksmark vara < 0,2 % per år vid full gödselgiva. Om halterna överskrids får slammet inte spridas alls. Man får dock minska uppmätta halter i slammet med gällande analysosäkerhet (15-20 %). Om 50 % av slammet inte klarar kraven får verket inte längre vara Revaq-certifierat. Vidare ska Revaq-verk kartlägga anslutna tillverkare av aktiva läkemedelssubstanser och utforma handlingsplaner för minskning av dessa utsläpp till avlopp. En handlingsplan för minskning av hushållens kemikalieanvändning skall utformas fr. o. m Förbättringstakten för slamkvaliteten den senaste 36-månadersperioden ska redovisas. Om inte förbättring sker ska en utredning om orsaken samt en revidering av handlingsplanen utformas. 9

10 3 Danderyds kommun I Danderyds kommun finns ingen A-, en B- samt 15 C-er, se bilaga 3. B-en samt tre av C-erna är processvattenanslutna. 3.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Danderyds kommun. 3.2 B-Verksamheter Danderyds sjukhus, Panncentral Danderyds sjukhus, Panncentral Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Panncentralen är belägen vid Danderyds Sjukhusområde. På panncentralen finns 4 st oljeeldade hetvattenpannor med en total installerad effekt om 30 MW. Anläggningen är ansluten till Norrenergis fjärrvärmenät som försörjs via anläggningar i Solna och Sundbyberg och fungerar som reservanläggning vid bortfall av ordinarie fjärrvärmeleverans. Sedan våren 1998 har pannorna endast körts i provdrift inför eldningssäsong samt enstaka dygn då fjärrvärmen stängts av. Pannorna vattensotas vid stillestånd och vattnet avleds till en sedimenteringsbassäng, renat vatten avleds till spillvattennätet. Avskiljt sotslam transporteras till auktoriserad deponi. Periodisk besiktning utfördes under 2010 och planeras att ske nästa gång under Inga kemiska produkter har förbrukats eller hanterats vid anläggningen under 2010 och inget avfall har transporterats bort från anläggningen under 2010 (Miljörapport 2010). Då anläggningen endast är i drift vid provdrift uppstår väldigt lite vatten i en. Samtliga brunnar i anläggningen är anslutna till sedimenteringsbassängen. I sedimenteringsbassängen finns en oljemätare som larmar visuellt samt med ljud vid olja. Ett problem har varit att det är svårt att testa mätaren på grund av att vattnet i bassängen dunstar snabbare än vad det rinner till nytt vatten. För att förhindra att olja kommer ut i avloppet finns gummimattor på nästa alla brunnar i anläggningen. ÅF rekommenderar att brunnstätning skaffas till samtliga brunnar (Periodisk besiktning 2010). 3.3 C-Verksamheter Danderyds sjukhus AB Danderyds sjukhus AB Sjukhus och sjukhem mm Sanitärtvatten till Käppala: Ja Danderyds Sjukhus AB bedriver planerad och akut sjukvård dygnet runt, främst för invånarna i norra Storstockholm, samt även forskning och utbildning med nära anknytning till sjukvården. 10

11 Sjukhuset har tidigare haft tillstånd att bedriva sk miljöfarlig enligt Miljöbalken, inklusive villkor hur en ska bedrivas och rapporteras. I samband med lagändring har tillståndet upphört och övergått till anmälningsplikt hos kommunen. En skillnad jämfört med tidigare är att ansvaret nu begränsas till att omfatta endast DSAB. Tidigare tillstånd har omfattat all på den geografiska platsen Danderyds sjukhus dvs även de delar som drivs av SLSO, Folktandvården osv (Miljörapport 2010). Förbrukningen vid DSAB av vätskebaserade kemiska produkter uppgick under året till ca liter, huvudsakligen desinfektionsmedel vars användning fortsatt att öka under året. Bildframställningen är sedan 2008 helt digitaliserad dvs den kemiska röntgenframställan är helt avvecklad. Ca liter rengöringsprodukter användes under Stockholms läns landsting har tagit fram en lista över kemiska ämnen som ska avvecklas senast Vid DSAB har alla produkter med dessa ämnen avvecklats, förutom två ämnen som återstår att avveckla under 2011 (Miljörapport 2010). Avloppsvattnet från Danderyds Sjukhus AB har tidigare visats innehålla lätt nedbrytbara föroreningar, låga halter kvicksilver men något förhöjda halter bly. Halterna av bly och AOX har vid tidigare mättillfällen varit höga i avloppsvattnet till Käppala, men vid upprepad provtagning befanns halterna vara acceptabelt låga (Anmälan av miljöfarlig ) OKQ8 Mörby OKQ8 Mörby Personbilstvätt, Bensinstation, Mekanisk verkstad Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har ej genomfört provtagning 2009 eller Bygger ny station. Genomförde provtagning Statoil Danderyd Statoil Danderyd Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2007, 2009 och För 2010 har inga riktvärden överskridits. 11

12 4 Järfälla kommun I Järfälla kommun finns ingen A-, två B-er samt åtta C-er, se bilaga 3. Den ena B-en samt fem av C-erna är processvattenanslutna. 4.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Järfälla kommun. 4.2 B-Verksamheter Arla Foods, Stockholm mejeri Arla Foods, Stockholm mejeri Livsmedelsindustri Sanitärtvatten till Käppala: Ja Verksamheten är belägen på Slammertorpsvägen 1 i Järfälla kommun och utgörs av en mejeri. Under 2010 tog mejeriet emot ton mjölk och av mjölken producerades olika söta och syrade mjölkprodukter. På anläggningen finns en fordonstvätt med kompletterande rening, där tankbilar och distributionsbilar tvättas, samt en underhållsverkstad. Inom mejeriet finns tre avloppsvattensystem; dagvatten, sanitärt spillvatten samt processavloppsvatten. Allt avloppsvatten från golvytor i bilverkstaden samlas upp i en sluten tank. Processavloppsvattnet utgörs av produktspill (mjölk) och tvättvatten från rengöring av kärl. Alla golvbrunnar i produktionslokalerna är kopplade till processavloppsvattennätet. Vissa utvalda brunnar utomhus där risk finns för mjölkspill är också kopplade till processavlopp. Dessa brunnar är täckta med skärmtak för att minimera mängderna regnvatten (Miljörapport 2010). ph-värdet i samlat utgående processavloppsvatten får som riktvärde variera inom intervallet 6,5-12. Vid 7 tillfällen har ph-intervallet underskridits med värden mellan 5,3 och 5,9. Totalt släpptes 224 m3 processavloppsvatten ut som underskred riktvärdet. Utsläpp av organiskt material ska som riktvärde begränsas till 2400 kg COD cr per dygn som årsmedelvärde. Vid risk för föroreningsmängd över 5000 kg/dygn skall rapportering snarast ske till Käppalaverket. Vid 3 tillfällen har riktvärdet överskridits. Total mängd: kg COD varav ett överskred 5000 kg/dygn (Miljörapport 2010). Under 2010 utfördes en periodisk besiktning. Vid besiktningen föreslogs frekvensen för kalibrering av ph-elektroderna i mätstationen för samlat utgående processavlopp att ökas från en gång per månad till minst en gång per vecka (Periodisk besiktning 2010) VSM Last AB VSM Last AB Kemisk industri, Personbilstvätt Processvatten till Käppala: Nej Sanitärtvatten till Käppala: Ja Kemikalieförteckning: Nej Verksamheten håller till på Galgbacken 2 i Järfälla. Verksamheten utgörs av massivfyllning av 12

13 däck till olika typer av arbetsmaskiner. Även viss försäljning av däck och fälgar, och tillhörande servicearbeten förekommer. Ingen förbrukning av vatten förkommer vid tillverkningen och det finns inget avlopp i tillverkningslokalen. Inga utsläpp av kemikalier till vatten eller mark förekommer. Vid ett eventuellt haveri under tillverkningsprocessen begränsas utsläppet till tillverkningslokalen. Både tillverkningslokal och lagerlokal kan saneras utan risk för utsläpp till mark eller vatten (Miljörapport 2010). Periodisk besiktning utfördes C-Verksamheter Arla Foods, Stockholm Mejeri Arla Foods, Stockholm Mejeri Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: utfördes fordonstvättar. I genomsnitt under året har utsläppsmängden varit ca 212 liter vatten per fordon. Vattenförbrukningen var 262 liter per fordon, varav 112 liter är återvunnet vatten från mjölkbehandlingen. Biltvätten kompletterades med ny reningsanläggning Tekniskt innebär reningen av avloppsvattnet från biltvätten en inledande ph-justering med natriumhydroxid och tillsats av fällningskemikalier. Fällningen sedimenterar i befintlig oljeavskiljare. Fällningen avlägsnas genom slamsugning. Provtagning genomförs på processvattnet från fordonstvätten och sker som ett dygnsprov månadsvis. Provtagningsresultaten för 2010 visar att Zn överskreds vid tre tillfällen och oljeindex överskreds vid 6 tillfällen. (Miljörapport 2010). Under 2010 utfördes en periodisk besiktning. Vid besiktningen föreslogs provuppsamlingskärlet placeras i ett kylskåp (Periodisk besiktning 2010) Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Scania-Bilar i Stockholm, Kallhäll Mekanisk verkstad, Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2008, 2009 och För 2010 har riktvärden överskridits för Zn och Pb+Cr+Ni. Zn-värdet uppmättes till 283 mg/fordon (riktvärde: 150 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 29 mg/fordon (riktvärde: 15 mg/fordon). 13

14 5 Lidingö kommun I Lidingö kommun finns ingen A-, två B-er samt 32 C-er, se bilaga 3. Den ena B-en samt 20 av C-erna är processvattenanslutna. 5.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Lidingö kommun. 5.2 B-Verksamheter Lidingö värmeverk (Fortum) Lidingö värmeverk (Fortum) Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Lidingö värmeverk är beläget på södra Lidingö vid lilla Värtan. Värmeverket fungerar som spetsoch reservanläggning för Lidingödelen av det centrala fjärrvärmenätet. På panncentralen finns 3 st hetvattenpannor (eldas med eldningsolja 5) samt 2 st elpannor (hetvatten). Pannorna vattensotas regelbundet där stoftet sedimenteras och sotvattnet leds sedan in i anläggningen för återanvändning. Efter avslutad eldningssäsong sotas alla oljepannor i konvektionsdel, eldstad och rökgaskanaler varefter sotvattnet ph-justeras och sedimenteras och det stoftfria sotvattnet pumpas till spillvattennätet. Stoftslammet sugs upp och transporteras av Ragn-Sells till Högbytorp. Spillvatten från anläggningen där oljespill kan befaras förekomma passerar via oljeavskiljare innan det leds till spillvattennätet. Övrigt spillvatten går direkt till spillvattennätet. Avlopp från fjärrvärmepumprum pumpas via pumpgrop till spillvattennätet (Miljörapport 2010). Periodisk besiktning utfördes under Besiktningen visade att en bedrivs i enlighet med gällande tillstånd. Nästa besiktning planeras ske under Under 2003 har en utsläppsmätning utförts för samtliga pannor. Emissionsmätning för år 2010 är beställd och kommer att utföras under 2011 (Miljörapport 2010). 5.3 C-Verksamheter OKQ8 Drottningvägen OKQ8 Drottningvägen Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Har genomfört provtagning 2009 och För 2010 har inga riktvärden överskridits. 14

15 5.3.2 OKQ8 Islinge Hamnväg 19 OKQ8 Islinge Hamnväg 19 Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn överskreds vid en av två provtagningar Riktvärdet för Pb+Cr+Ni överskreds vid de två provtagningarna som gjordes Zn-värdet uppmättes till 83 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 5,2 resp 7,4 mg/fordon (riktvärde: 5,0 mg/fordon) Preem Preem Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn överskreds vid ett av två provtagningar under Zn-värdet uppmättes till 54,5 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon) Statoil Torsvik Statoil Torsvik Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2008, 2009 och Riktvärden för Cu, Zn och Pb+Cr+Ni överskreds Cu-värdet uppmättes till 135 mg/fordon (riktvärde: 30 mg/fordon). Zn-värdet uppmättes till 385 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 15 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon). 15

16 5.3.5 Tågia AB, Lidingö Tågia AB, Lidingö Tågtvätt, Buss/Lastbilstvätt Kemikalieförteckning: Nej Tågtvätt/verkstad klassas som busstvätt, gemensam med Busslink på Lidingö, se analysdata för Busslink. 6 Nacka kommun I Nacka kommun finns ingen A-, tre B-er samt 30 C-er, se bilaga 3. Två av B-erna samt 13 av C-erna är processvattenanslutna. 6.1 A-Verksamheter Inga A-er förekommer i Nacka kommun. 6.2 B-Verksamheter CIJA Tank AB CIJA Tank AB Avfallshantering, Buss/Lastbilstvätt Sanitärtvatten till Käppala: Ja Cija tank AB är beläget på Timmermansvägen 2 i Saltsjö-Boo och där en i huvudsak utgörs av mellanlagring av farligt avfall. Cija Tank tillhandahåller tjänster som slamsugning, högtrycksspolning, klottertvätt, is- och tjältining, cisternrengöring, skade- och industrisanering, tv-inspektion och torrsugning, sortering och transport samt mellanlagring av farligt avfall. Processavloppsvatten uppkommer vid spolning och tvättning av fordon, varav ca 700 lastbilar tvättas per år, och sedan avleds tvättvattnet via en oljeavskiljare till spillvattennätet. Dessutom är golvbrunnar i verkstad/garage anslutna till oljeavskiljaren. Någon ytterligare reningsutrustning eller system för recirkulation av tvättvattnet finns inte. Invändig tvätt av tankar eller fordon sker inte på en. Genererat tvättvatten från verkstadsgolvet skickas som farligt avfall till SRV Återvinning AB (Miljörapport 2010). 2008, 2009 och 2010 genomfördes provtagning av processavloppsvattnet. För 2010 överskreds inga riktvärden. 16

17 6.2.2 Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Fisksätra panncentral, Vattenfall AB Energi- och värmeanläggningar Processvatten till Käppala: Nej Kemikalieförteckning: Nej Panncentralen är belägen Fisksätravägen 30 och levererar fjärrvärme till Fisksätra. På anläggningen finns tre oljepannor, varav en eldas med eldningsolja (E04/E01) och två med bioolja. Oljepannorna torrsotas (Miljörapport 2009). Enligt Lennarth Bäckstrand på Vattenfall avleds inget processvatten till Käppala (mejlkontakt 2010). Vattenfall driver ett kemikalieprojekt som innebär att man undviker att köpa in kemikalier som efter användning blir till farligt avfall. Även kemikalier och produkter, som bedöms olämpliga ur hälso- och miljösynpunkt, har i hög grad fasats ut. Sedan 2007 finns en kemikalieansvarig för panncentralen. Panncentralen producerade 2010 fjärrvärme med olja (Eo4, Eo1) och bioolja. Den totala fjärrvärmeproduktionen under 2010 uppgick till 34,3 GWh. Oljepannorna sotas manuellt och torrt. Avloppsvatten som uppstår i produktionen leds till kommunalt VA. Dagvattenavlopp runt oljecistern och oljelossning avleds, via oljeavskiljare till dagvattennätet inom Nacka kommun. Periodisk besiktning utfördes senast 2009 och görs vartannat år (Miljörapport 2010) Orminge Panncentral, Fortum Värme Orminge Panncentral, Fortum Värme Energi- och värmeanläggningar Sanitärtvatten till Käppala: Ja Orminge panncentral är belägen på Utövägen 1 i Nacka Kommun. På panncentralen finns oljepannor som eldas med bioolja (restprodukt av palmolja), en biobränslepanna som eldas med pellets, dock är denna i dagsläget inte i bruk, samt elpannor. Samtliga pannor är påkopplade fjärrvärmenätet. Under driftsäsongen har oljepannorna körts i första hand (Miljörapport 2009). Vid rengöring av biobränslepannan nyttjas endast torrsotning, medan oljepannorna våtsotas (manuellt). Vatten från sotning går via sedimenteringsbassäng och oljeavskiljare till Käppala reningsverk. Samtliga golvbrunnar samt dagvattnet på gården är anslutna till samma oljeavskiljare. Det är oklart om det larm som finns i oljeavskiljaren är kontrollerat så att det indikerar för bioolja. Detta bör utredas. Prov på utgående vatten till Käppala reningsverk togs hösten Då provet visade på förhöjda halter av Cd togs ett nytt prov i februari Provet togs dock på fel ställe och är inte ett representativt prov. Ett nytt prov bör tas vid nästa sotning som ska analyseras med avseende på oljeindex, susp och metaller. Efter provtagningen har sedimenteringsbassängen tömts och rengjorts. Totalt släpps ca m3 vatten till Käppala reningsverk per sotning vilket görs ca 2 gånger per år. Vid besiktningstillfället kom frågan upp ifall oljeavskiljare måste besiktigas. Fortum bör kontrollera om besiktning ska utföras (Periodisk besiktning 2010). Tömning av oljeavskiljare samt tömning av bottenslam från sedimenteringsbassängen utförs sällan och det finns inga rutiner för hur ofta detta ska göras (Käppalaförbundet och miljökontoret i Nacka kommun påpekade vid den periodiska besiktningen 2008 att det bör införas). 17

18 6.3 C-Verksamheter BK-Industri AB BK-Industri AB Kemisk industri Sanitärtvatten till Käppala: Ja BK-Industri är belägen på Snickarvägen 1E i Saltsjö-Boo och tillverkar olika rengörings- och avfettningsmedel. Vid tillverkningen blandas råvaror i tankar och den färdiga produkten säljs sedan vidare till olika företag. Processavloppsvattnet utgörs av spolvatten från golv och mindre spill av råvaror och framställda produkter. Processavloppsvattnet avleds via en pumpgrop innan det når spillvattennätet. Vid händelser av större spill av råvaror och produkter kan pumpen stängas av manuellt och pumpgropen kan tömmas för separat omhändertagande (Periodisk besiktning 2008). Tankar för organiska lösningsmedel är invallade. Verksamheten ska enligt kontrollprogram provta på sitt utgående processavloppsvatten en gång per år. Samtliga utsläppsvillkor innehölls under Nästa periodiska besiktning genomförs (Miljörapport 2009) Den totala vattenförbrukningen uppgick under 2010 till totalt 449 m3, varav 300 m3 ingick i tillverkade produkter. Utgående processavloppsvattenflöde, som via kommunens spillvattennät avleds till Käppalaverket, uppgick under 2010 till 55,2 m3. Provtagning av utgående processavloppsvatten utfördes under vecka 45, Analysresultaten visar att samtliga analyserade halter för parametrarna BODS, CODcr, fosfor-total och totalt extraherbara organiska ämnen (analyserat som oljeindex) samt den totala mängden utgående processavloppsvatten var låga. Beräknade totalvärden för hela året visar att samtliga rikt- och gränsvärden kunnat innehållas med mycket god marginal. (Miljörapport 2010) Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) Nobina Depå Björknäs (fd Swebus) Buss/Lastbilstvätt Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Tidigare Swebus. Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn och oljeindex överskreds för Zn-värdet uppmättes till 410 mg/fordon (riktvärde: 150 mg/fordon). Värdet för oljeindex uppmättes till 14,7 g/fordon (riktvärde: 7,5 g/fordon). 18

19 6.3.3 OKQ8 Orminge OKQ8 Orminge Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärdet för Zn och Pb+Cr+Ni överskreds vid en av de två provtagningarna Zn-värdet uppmättes till 86 mg/fordon (riktvärde: 50 mg/fordon). Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 5,5 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon) Statoil, Saltsjöbaden Statoil, Saltsjöbaden Personbilstvätt, Bensinstation Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 och Riktvärden för Pb+Cr+Ni överskreds Värdet för Pb+Cr+Ni uppmättes till 9,2 mg/fordon (riktvärde: 5 mg/fordon) Veolia AB, Saltsjöbaden Veolia AB, Saltsjöbaden Tågtvätt Kemikalieförteckning: Nej Senaste provtagning: Antal tvättade fordon/år: Genomförde provtagning 2009 men saknar analysresultat för Sigtuna kommun I Sigtuna kommun finns en A-, tio B-er samt 52 C-er, se bilaga 3. A-en och tre av B-erna samt 19 av C-erna är processvattenanslutna. 19

20 7.1 A-Verksamheter Swedavia (fd LFV) Swedavia (fd LFV) Flygindustri Sanitärtvatten till Käppala: Ja Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats med nästan resenärer varje dag. Flygplatsen är också en arbetsplats för omkring personer som arbetar i något av de runt 150 olika företag som är etablerade på flygplatsen. Arlanda har tre start- och landningsbanor. Dessa trafikeras av cirka 81 flygbolag som flyger till totalt cirka 176 olika destinationer. Swedavia, tidigare LFV, är ett statligt ägt aktiebolag som äger, driver och utvecklar Arlanda och 12 andra flygplatser i Sverige. Flygplatsen överfördes 1 april 2010 till Swedavia AB, nedan kallat Swedavia, medan flygtrafiktjänsten fortsatte bedrivas i affärsverket LFV. Cirka 1000 personer är anställda inom Swedavia på Stockholm Arlanda Airport. Stockholm Arlanda Airport hade ca flygrörelser (starter och landningar) och 17 miljoner passagerare Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Tre tillsynsmöten har hållits på Stockholm Arlanda flygplats under 2010 (Stockholm Arlanda Airport, 2010). Till Arlandas spillvattennät leds vatten från de tre reningsverken B457, B508 och B529 samt från terminalbyggnader, verkstäder, hangarer, övriga flygplatsanknutna byggnader och glykoluppsamlingssystem. Kontinuerlig flödesmätning med flödesproportionell provtagning sker på spillvattnet i en punkt lokaliserad i Måby. Proven analyseras som månadssamlingsprov. Arlandas spillvatten leds via det kommunala spillvattennätet vidare till Käppala reningsverk. Spillvattenflödet uppgick till m3 vilket är något lägre än 2009 ( m3). I april och maj var zinkhalten 330 respektive 230 μg/l, vilket var högre än Käppalas varningsvärdet (200 μg/l). Medelhalten var 144 μg/l och därmed lägre än varningsvärdet. Årsmedelhalten av kadmium var 0,59 μg/l och ungefär lika som år I juli och december förekom halter som var ungefär dubbelt så höga. Övriga metaller (bly, koppar, krom och nickel) låg under hela året under varningsvärdena. Årsmedelhalterna var generellt sett lika eller högre jämfört med Kadmiummängden i Arlandas spillvatten utgör ungefär 5 % av den totala mängden kadmium som tillförs Käppala reningsverk. Mängden av övriga metaller (bly, koppar, krom, nickel och zink) utgör ungefär 1-2 % av den totala mängden. Mängderna av kväve, fosfor och organiska ämnen (mätt som CODcr) i spillvattnet utgör ungefär 2 % av den totala mängden som kommer till Käppala. Arlandas spillvatten utgör cirka 1 % av det beräknade årsflödet till Käppala reningsverk. Under 2010 genomförde WSP en periodisk besiktning på flygplatsen (Sammanfattning av mark och vatten, 2010). Totalt användes under vintersäsongen 2009/2010 ca 1630 ton glykol, vilket är en ökning jämfört med ca 1190 ton och 880 ton säsongerna innan. När det gäller tillförsel av glykol till spillvattennätet har det i medeltal uppgått till ca 2400 kg COD/dygn. Utsläppet under enskilt dygn får inte överstiga 2,56 ton mätt som TOC. TOC mäts kontinuerligt i en TOC-mätare som styr hur mycket som vatten som får pumpas till spillvattennätet (Sammanfattning av mark och vatten, 2010). 20

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2014 Ockelbo den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2014. Textdel 2014 års miljörapport Hetvattencentralen Hallstahammar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

VÄGLEDNING SoFi Source Finder

VÄGLEDNING SoFi Source Finder CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015

Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Årsrapport-Miljö för Söderfors biobränslepanna år 2015 Gävle den 21/3 2016 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Bilaga 1 MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2010 till december 2010 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Bilaga 1 En rapport från Miljöförvaltningen Leif Nilsson

Läs mer

VILLKOR FÖR UTSLÄPP TILL DAGVATTEN VID HÖGDALENVERKET- NU PRÖVOTIDSREDOVISNING

VILLKOR FÖR UTSLÄPP TILL DAGVATTEN VID HÖGDALENVERKET- NU PRÖVOTIDSREDOVISNING SHMF101 v 1.0 2007-03-19, \\web02\inetpub\insyn.stockholm.se\work\miljo\2008-05-22\dagordning\tjänsteutlåtande\22 Villkor för utsläpp till dagvatten vid Högdalsverken.doc MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06

HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1-2014-11-06 HANDLEDNING Fordonstvättar 2014 Version 1 - Allmänt Denna handledning finns som ett stöd för tillsyn av fordonstvättar. Varje avsnitt i checklistan följs av anvisningar och detaljerade förklaringar mm.

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Brattås värmeverk Anläggningsnummer 1485-1120 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport 2014 Säffle Fjärrvärme AB Säffle Fjärrvärme AB. Textdel 2014 års miljörapport 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll

Fordonstvättar Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Miljöfrågor-tekniker-egenkontroll Bakgrund Tekniker och exempel för slutning Riktvärden Kemikalier Egenkontroll Bakgrund Bakgrund Tungmetaller från biltvättar i Karlstad Tekniker Slutning av vattendelen

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer 018638 Bilaga 1 DNR:2011- MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2011 till november 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 018638 Bilaga 1 DNR:2011- En rapport

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Hovhultsverket 1485-1121 Rapporteringsår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

BESLUT 1 (7) Slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten från Linotech AB:s verksamhet på fastigheten Lilla Slässbo 1:130 i Järlåsa, Uppsala kommun

BESLUT 1 (7) Slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten från Linotech AB:s verksamhet på fastigheten Lilla Slässbo 1:130 i Järlåsa, Uppsala kommun BESLUT 1 (7) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Linotech AB Box 1016 740 21 JÄRLÅSA Delgivningskvitto Slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten från Linotech AB:s verksamhet på fastigheten Lilla Slässbo

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK MILJÖBOKSLUT FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 2014 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, kapitel 9 och 11. Inom verksamheterna producerar

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014.

Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Miljörapport. Kungsörs Värmeverk 2014. Textdel 2014 års miljörapport Kungsörs Värmeverk ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Kungsörs Värmeverk, HVC Flaket

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2012 SVENSK BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2012 Norrköping 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer