AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM"

Transkript

1 AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

2 PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING Fallskyddets ABC Ett enkelt sätt att komma ihåg huvuddelarna i ett fallskyddssystem är ABC för fallskydd. Enkelt uttryckt så fungerar inte systemet om någon av delarna saknas. A. Förankringspunkt Definition: Används för att koppla ihop kopplingslinan (fallstopp, fallskydd) med förankringspunkten, som normalt kallas säkerhetspunkten (I-balk, byggnadsställning eller annan fast/ strukturell punkt) Förankringspunkterna kan vara en av 2 typer: 1. Permanenta förankringspunkter (t.ex. horisontella vajersystem, horisontella skensystem) 2. Temporära förankringspunkter (t.ex. bandsling, ställningskrok, förankringssling av vävband, balkryttare och motviktsförankring ) B. Helkroppssele Definition: Används för att hålla användaren under och efter ett fall. 1. Helkroppssele måste användas för alla fallskyddssituationer 2. Stödbälten kan inte användas som fallskydd C. Kopplingslina Definition: Används för att koppla ihop användarens sele med förankringspunkten (t.ex. falldämpande rep, fall skyddsblock, falldämpare, automatiskt glidlås) Kopplingslinorna kan vara en av 2 typer: 1. Fallstopp: ett fallstoppssystem som hindrar användaren från att nå ett riskområde 2. Fallskydd: ett fallskyddssystem som tillåter att användarna når ett riskområde och skyddar dem om de skulle falla.

3 VAD SÄGER LAGEN? Vad säger lagen? Allt arbete som sker på över två meters höjd skall fallskyddas. Det kan göras på olika sätt. Antingen genom kollektivt fallskydd, fasta fallskyddssystem eller personlig fallskyddsutrustning. För att använda sig av den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Vem ansvarar för vad? Fallskyddsutrustning och evakueringssystem är en del av din arbetsmiljö och ditt ansvar. Som arbetsgivare, arbetsledare eller arbetstagare både berörs och ansvarar du för hur arbetsmiljölagen på din arbetsplats följs och det är när olyckan inträffar ditt ansvar granskas. Då är det viktigt att du känner till vem som ansvarar för vad. De viktigaste bestämmelserna finns i arbetsmiljölagen (AFS). Det är alltid arbetsgivarens ansvar, att den som ska utföra arbetet har rätt utrustning och rätt utbildning för att arbetet ska kunna utföras med säkerhet. Viss skyddsutrustning kräver speciell utbildning för att kunna användas på ett säkert sätt. En utbildning kan anpassas efter den utrustning som används, därför är det bra att se över om de anställda har rätt utbildning när ny utrustning ska köpas in. Fallskyddsutrustningen som används skall vara av rätt typ och i fullgott skick. Fallskyddsutrustning klassificeras som personlig skyddsutrustning klass 3 och skall inspekteras och dokumenteras minst var 12:e månad av en kompetent/certifierad person. UTBILDNING SOM FÖREBYGGER OLYCKOR Fallskyddsutbildningen planeras tillsammans med beställaren och anpassas efter de arbetsområden och riskfaktorer som beställaren har i sin verksamhet. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningsmoment i reell miljö. s utbildningar är uppbyggda för att uppfylla delkraven enligt gällande AFS 2000:6. Vi vet vad som fungerar, både vad gäller utrustning och metoder. Vi lär dig att använda den senaste utrustningen och effektivaste metoderna, oavsett om ni arbetar inom industri, vindkraft, bygg eller gruva. Fallskyddsutbildningen är till för de arbetare som jobbar i fallriskmiljöer, till exempel på tak, inom industri, på byggen eller gruvor och behöver kunna använda flera olika tekniker för att kunna arbeta säkert. Vi går bland annat igenom användning av stödutrustning och kopplingslina samt arbete med stegkrokar och fallskyddsblock samt räddning. I utbildningen tillhandahålls ett urval av relevant skyddsutrustning, vi går bland annat igenom kontroll av den personliga utrustningen, ansvarsfrågor och olika arbetsmetoder. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset gäller normalt i 3år, hårdare krav förekommer.

4 UTBILDNING Teoretisk grundutbildning 4 timmar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning med presentation av vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 4 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 15 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal Målgrupp: Alla som skall arbete med personlig fallskyddsutrustning Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

5 UTBILDNING Grundutbildning 8 timmar inklusive räddning. Teori + Praktiska övningar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning. Vi presenterar vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Deltagarna övar praktiska fallskyddsmoment samt räddning anpassat efter företagets egna förutsättningar. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar Praktiska räddningsövningar Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

6 UTBILDNING Räddning/Kamraträddning 8 timmar (Utbildningen är en påbyggnad av grundutbildningen och kräver minst teoretisk grundutbildning, 4 timmar.) Deltagarna får en kortare teoretisk genomgång av fallskydd och räddning. Därefter går vi igenom praktiskt vilka olika räddningsutrustningar som finns att tillgå samt när, hur och var de kan användas. Deltagarna övar praktiska räddningsmoment, utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar räddning uppåt Praktiska övningar räddning nedåt Förkunskapskrav: minst teoretisk grund 4 tim Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare. Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

7 UTBILDNING Kompetent person (kontroll av selar och utrustning) All fallskyddsutrustning skall inspekteras årligen av en kompetent person. För att säkerställa funktionen är det viktigt att den förvaras rätt, används rätt, inspekteras årligen och repareras när det behövs. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera fallskyddsutrustning. Kursen avslutas med kunskapsprov. Målgrupp: kontroll/besiktningsansvarig på företag Utbildningsfrågor ring Offert på begäran Läs mer om våra utbildningar Utbildningsplattform För att erbjuda er som kund bästa möjliga förutsättning för praktiska övningar så har vi på byggt och CE-klassat en mobil fallskyddsrigg. På denna utbildningsplattform kan vi öva på taklutningar, positioneringar, fallskyddsblock räddning med mera. Plattformen är utformad så att alla övningar sker med dubbel säkring. Allt för din säkerhet! Sommartid kan vi vara utomhus då vädret tillåter Vintertid är vi inomhus och då krävs det att vi kan backa in riggen och att det är minst 6 meter i takhöjd inne i lokalen.

8 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Inköp och komplettering av fallskydd När utrustning skall kompletteras eller ny ska inhandlas på ert företag finns det ett par saker som man bör ha i beaktning. I vilken fallskyddsmiljö skall utrustningen användas? Är det i en smutsig miljö? Utsätts den för skarpa kanter vid eventuellt fall? Hur ser infästningen ut, vilken fallfaktor sitter den på? Selar Det finns allt från enkla fallskyddsselar till mer avancerade fallskyddsselar som lämpar sig för reparbete, gemensamt för dom alla är att de är helkroppselar. Viktigt att tänka på när du köper selar är att de passar användaren, selarna sitter olika på olika personer därför är det optimalt om användaren har ett personligt sele. Personligt sele är en rekommendation med inget krav från arbetsmiljöverket. Skall selet ha stödbälte eller inte? Vem skall ha selen? Behövs det en small, medium eller large? Skall det utföras svetsning eller annat som kräver en specialsele? Säkerhets/Fallskyddsblock Fallskyddsblock finns i olika längder och material, block med band av textil är lättare men också mer ömtåliga. Vajerblock väger mer, men tål även mer utsatta situationer så som smutsiga miljöer, svetsning och slipning. Vajerblock bör du välja när du. arbetar där du vid fall kan utsätta blocket för vassa kanter arbetar i smutsig miljö svetsar och slipar med rondell Bandblock bör du välja då du behöver ett lätt block att bära på ryggen arbetar i rena miljöer ej utsätter blocket för vassa kanter, värme och smuts

9 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Räddningsutrustning Finns det en räddningsplan och räddningsutrustning, räddningsutrustning skall vid behov finnas tillgänglig och vara vald utifrån dokumenterad räddningsplan.. Om ni inte har en räddningsplan eller räddningsutrustning och har frågor kring detta och vilken utrustning ni bör välja så finns personalen tillhands eller så kan ni kontakta oss på på så svarar vi på era frågor. Systemets komponenter Komponenter i fallskyddssystem och stödutrustningssystem säljs ofta som enskilda produkter. Man måste förvissa sig om att alla komponenter som ingår i systemet man sätter ihop passar med varandra så att det färdiga systemet får avsedd skyddseffekt samt att man säkerställer att brukaren verkligen kan använda den utrustning som köps in. Om det inte framgår klart av komponenternas bruksanvisning om hur och i vilken miljö den kan användas, är det lämpligt att kontakta leverantören för mer information. Kontakta oss på Ahlsell vi finns här för dig!

10 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT Skylift/Saxlift/Bomlift Vid arbete i skylift, bomlift och saxlift är syftet med att använda fallskydd att du skall förhindra att slungas ut ur korgen om liften blir påkörd. Något som du bör tänka på om du använder ett block i liftkorg är att förankringspunkten ofta finns lågt ner i knähöjd och det innebär att blocket du använder skall vara godkänt för fallfaktor 2 Fallskyddsutrustning är ett krav i liftar när det finns risk för påkörning. Samt när de lokala arbetsföreskrifterna så kräver, detta är något som du som liftförare ska ha koll på. PRODUKTFÖRSLAG 1 Fallskyddsele Petzl Newton Komfortabel passiv fallskyddssele med praktisk väst, lätt och smidig att ta på/av. Helkroppssele med två infästningspunkter; en på bröstet samt en i ryggen. CE EN Fallskyddsele Petzl Newton STI M-XL Säkerhetsblock Miller Turbolite Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Vertex Best Hjälm för arbete på höjd och räddning. Hakspännet reducerar risken för att hjälmen åker av vid fall. Justeringshjul på sidorna centrerar hjälmen så den sitter stadig och mitt på huvudet. Levereras med 4-punkts hakband. CE EN Vertex Best Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0 m Omni Triact autolock Automatlåsande, halvcirkelformad karbin som används för att stänga de helkroppsselar där två infästningspunkter måste kopplas ihop. CE EN Karbin Petzl Omni

11 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT PRODUKTFÖRSLAG 2 Fallskyddsele Miller Revolution R2 En sele som snabbt kan träs på, med åtta unika innovationer och full rörelsefrihet. 2-punktssele: D-ring på ryggen och infästningsslingor fram stl S/M stl L/XL stl XXL Falldämparlina Miller Manyard Elastisk falldämparlina med effektiv kraftupptagning. För stor rörlighet och med ställningskrok ,5 meter meter med ställningskrok PRODUKTFÖRSLAG 3 Fallskyddsele MSA utility En 2 punkts helkroppssele med smidiga bajonett fästen för ben och midja. Artikel Nr MSA Small Medium Large Falldämparlina Band 2,0m justerbar lina Aluminium karbin samt Aluminium ställningskrok. Artikel Nr MSA

12 PRODUKTFÖRSLAG TAK Takarbete Vid fallskyddsarbete på tak kan flera olika situationer förekomma. I de flesta arbetssituationer är det lämpligt att arbeta med stödutrustning. Utrustningen används för att ge stöd vid högre taklutning eller för att förhindra fall över kanten. På tak med lutningar över 40% används med fördel ett två-repssystem. Det vill säga att man arbetar med ett positionerings rep samt ett rep med styrt glidlås med inbyggd falldämpare, därför har vi föreslagit kompletteringar om man så önskar till respektive takpaket. PRODUKTFÖRSLAG PETZL Petzl takpaket Utrustningen i detta takpaket är ihopsatt för att ge bästa möjliga komfort, säkerhet och användarvänlighet. paketet är Takpaket Petzl Newton Fast stl 1 M XL (20 meter) Takpaket Petzl Newton Fast stl 2 XXL (20 meter) Takpaket Newton Fast Jak 1 1 st Newton Fast Jak M-XL 1 st Grillon 20 meter 1 st Anneau 150 cm 1 st OK Triact autolock oval 1 st Omni Triact autolock 1 st Bucket utrustningssäck 25 L Takpaket Petzl Newton Basic stl 1 M-XL (10 meter) Takpaket Petzl Newton Basic stl 2 XXL (10 meter) KOMPLETTERING TILL TAKPAKET PETZL Rep: 10 resp. 20 meter polyamid (12 mm) med integrerat glidlås. Glidlåset löper automatiskt med användaren och låser vid ett fall Rep med glidlås Spiderblock II 10 meter Rep med glidlås Spiderblock II 20 meter

13 PRODUKTFÖRSLAG TAK PRODUKTFÖRSLAG ANTEC KOMPLETTERING TILL TAKPAKET ANTEC Antec takpaket Detta är ett standardpaket som ger ett bra fallskydd vid arbete på tak, utan att det får kosta för mycket. Utrustningen är vald för att ge hög säkerhet, och för att fungera vid alla typer av arbete. Innehåll Antec Takpaket: 1 st Säkerhetssele Elastomax 2 1 st Rep med glidlås 10 meter 1 st Sling 1 st skruvkarbin 1 st utrustningsväska Fallskyddspaket Takarbete Antec röd märkning Stödlina Petzl Grillon 10 m Justerbar stödlina med EasyHook karbin med stor öppning. Den självlåsande anordningen med handtag tillåter enkel justering av längden. Firningsbromsar och repklämmor är tillåter dig att vara positionerad på olika punkter på repet för att kunna utföra ditt arbete Stödlina Petzl grillon 10 m

14 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Fallskydd industri & Bygg Fallskyddsarbete inom industri och bygg är varierande och utmanande. Ofta sker det på tak, balkar, stegar eller i liftar på hög höjd. Det finns arbeten som kräver endast enklare selar med infästningslinor, men också mer avancerade arbeten där stödbälten och positioneringsutrustning krävs. Stegar Att tänka på om stege måste användas: Förankra stegen vid fotänden, använd fallskyddsutrustning och förankra dig i lämplig förankringspunkt. På så sätt kan du undvika att falla från stegen och att stegen glider undan. Fall från stege är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan inom industrin! Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 Punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Tillverkarens. art. nr.: M-XL XXL

15 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0m Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Passar utmärkt att bära på ryggen Fallblock Antec Reflex Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Band av slitstarkt aramid. Längd 6 meter. Vikt 1,5 kg MSA Workman framkant Stabilt vireblock för smutsiga och utsatta miljöer. Blocket är kanttestat och godkänt. MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter m UTAN KARBINER m UTAN KARBINER Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter *1m *1,5m Kanttestad

16 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA Fallskydd i gruva Fallskyddsarbete i gruva skiljer från andra fallskyddsarbeten så tillvida att det är en riktigt tuff miljö med stora påfrestningar på utrustningen. Vassa kanter, sten, smuts och vatten. Här är det extra viktigt att veta hur man kan säkra sig i den miljö man arbetar i samt att man har en väl utarbetad räddningsplan! Räddningsplanen berättar för dig hur du skall rädda nödställd och om det handlar om räddning uppåt eller nedåt, många schaktarbeten kräver räddning uppåt då det kan vara upp till 900 meter ner till fast mark. Det innebär också att denna yrkeskategori är den som arbetar på den absolut i särklass högsta höjden fast än arbetet ofta sker underjord. PRODUKTFÖRSLAG Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Sala artikel NR: M-XL XXL

17 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA PRODUKTFÖRSLAG Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter med ställningskrok i aluminium meter ,5 meter meter Miller Black Rhino Ett av marknadens minsta och lättaste 2,7-meters vajerblock. Det robusta höljet, den korrosionsbeständiga vajern och de inre komponenterna är utformade för att klara daglig tuff miljö och krävande tillämpningar. Uppfyller alla gällande globala industristandarder (CE, OSHA, ANSI, CSA) Black Rhino med ställningskrok Kanttestad Black Rhino med karbin,svivel och karbinhake med svivel (22mm) Miller Falcon vajerblock Ett säkerhetsblock av komposit med låg vikt och högmotståndskraft m m Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter meter UTAN KARBINER meter UTAN KARBINER

18 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING Räddning Vid arbete med risk för skada genom fall krävs det att arbetsgivaren gör en särskild arbetsmiljöplan för arbetet, där en riskbedömning ingår. Om det bedöms att personlig fallskyddsutrustning behövs för att arbetaren ska kunna vara verksam utan att riskera sin hälsa, måste det också övervägas om en anställd behöver kunna hjälpa/rädda en arbetskamrat. Till exempel efter ett fall i ett fallskyddssystem. Kom ihåg! Vid räddning utsätt inte dig själv för onödig fara! PRODUKTFÖRSLAG Teleskopstång Rollgliss Räddningsutrustningar kompletteras med fördel med en teleskopstång och en lös ställningskrok. Denna ger dig som skall rädda en person en längre räckvidd Teleskopstång Rollgliss Miller SafeEscape Elite Lättanvänd manuell räddnings- och evakueringsutrustning. Överlägsen vid räddning från tak, höjder, och vindkraftverk. Utrustningen går även att använda till att hissa upp en nödställd. Rekommenderad höjd på hissning är upp till 3,5 meter. Utrustningen går att beställa med olika replängder från 20m- 500m Miller SafeEscape Self Escape Kit Längd 20 m. (Finns i längder upp till 500m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga Slinga 60 cm Slinga 120 cm Ställningskrok Antec Maxitube Kantskydd Skyddar repet på räddningsutrustningen mot vassa kanter

19 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING PRODUKTFÖRSLAG EBR - Räddningsutrustning EBR-kit 30 meter lina och påse EBR - Räddningsutrustning EBR-Metoden EBR-metoden behandlar nedtagning av nödställd i stolpe och är en räddningsteknik för dig som arbetar i kraftindustrin i stolpar av trä eller stål. Resque Equipment Set Räddning och evakueringsset. För evakuering på master, torn, byggnader, höghöjdsbanor, mm. Kan beställas i olika längder. Artikelnummer:C2-RESQ-20 MightEvac Fallskydds/Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer. Räddning såväl uppåt som nedåt M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Bucket Petzl utrustningssäck 35l Petzl artikel NR:S41Y-035 Rescue rope grab komplement till räddningsutrustning Miller SafeEscape, används i regel av de som arbetar med reparbeten. Tex. vindkraft och rope access

20 PRODUKTFÖRSLAG ARBETE & RÄDDNING I SLUTNA UTRYMMEN Räddning i slutna utrymmen Arbete i slutna utrymmen, såsom tankar, silos eller brunnar, ställer särskilda krav på personalen, inte minst vid en evakuering och räddning pga. skada, värmeslag eller sjukdom. Detta kan bli mycket komplicerat och det krävs noggrann planering, särskild räddningsutrustning och arbetsmetoder. Tripoden utrustas antingen med fallskyddsblock/räddningsblock eller vinsch där tex stegar för att klättra ner saknas. PRODUKTFÖRSLAG MSA paket för sluta utrymmen MSA Workman stativ Artikel nr Stålkarbinhake Artikel nr Remskiva Artikel nr Bärväska för stativ Artikel nr MSA Workman vinsch, 10m rostfri vajer Artikel nr MSA Workman vinsch, 10 m, galvad vajer artikel nr MSA Workman säkerhetsblock MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) MightEvac Fallskydds- Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Fästen för MightEvac: till tripod FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 15M FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 30,40M Tripod Miller MN10 En tripod som är lätt att installera TRIPOD MILLER MN10

21 BESIKTNING/INSPEKTION Årlig besiktning Enligt Europa norm EN365:2004 skall fallskydds-, stöd- och evakueringsutrustningar lämnas inför periodisk kontroll minst var tolfte månad. Om utrustningen är utsatt för mycket slitage skall den kontrolleras oftare. Kontrollen skall alltid utföras av en certifierad kompetent person. Besiktningen dokumenteras alltid. Kassering När en utrustning inte uppfyller kraven som ställs vid en kontroll kasseras den. Detta innebär att utrustningen tas ur bruk och förstörs. Produkten måste kasseras när Livslängden angiven i bruksanvisningen gått ut (cirka 10 år) Den har blivit utsatt för ett fall eller en större belastning Utrustningen blivit omodern på grund av nya lagar/ny standard Den inte klarar den årliga besiktningen För en säkrare arbetsplats Vi är ett modernt utbildnings-/tjänsteföretag med säkerhet som specialitet! Hos oss får du hjälp med utbildningar inom maskiner, liftar, kranar och fallskydd. Vi installerar och besiktigar fasta fallskyddssystem och är din professionella servicepunkt för besiktning, service och reparationer av fallskyddsutrustning. För mer information kontakta oss på

22 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Installation och försäljning av fasta fallskyddssystem Vi erbjuder installation och försäljning av fasta fallskyddssystem av märket Söll från Honeywell. Som världens ledande tillverkare av fallskyddsutrustning har Honeywell i över femtio år lett utvecklingen genom att ta fram utrustning och lösningar som gör arbetet på höga höjder säkrare. Under den här tiden har de lyckats bli det mest innovativa varumärket i världen inom fallskydd. GlideLoc fallskyddssystem GlideLoc systemet för säker klättring består av fallskyddsstegar, skenor, och glidlås. Systemtillbehör som in- och urstigningsenheter, taktillträde eller skaftanslutningar ger möjligheter som inte bara är väl anpassade till byggnadens stomme eller montage, utan också uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Nå till himlen med GlideLoc säkra klättersystem Dessa fallskydds och förankringsanordningar används i: telecom radio och TV master konstruktioner kraft och elektricitets installationer vindkraftverk skorstenar och industrier byggnader och fasader oljeraffinaderier oljeplattformar fartyg industrikranar brunnar flygplanshangarer och för lastning/lossning av tåg och lastbilar För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

23 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Vi-Go fallskyddssystem Söll Vi-Go är ett fallskyddssystem som med fördel också kan användas för komplettering av redan befintliga klättringsvägar med stegar eller stegjärn, t. ex. i anläggningar för vindkraft, energiförsörjning, telekommunikation eller industri. I princip består det av en vajer (3 olika typer), fästdon och ett nytt revolutionerande glidlås. De få systemkomponenterna finns i olika utföranden och material. Detta medför att Vi-Gosystemet blir mycket mångsidigt. Rostfritt eller galvaniserat stål Genom att använda systemkomponenter av galvaniserat eller rostfritt stål kan man göra systemet mycket kostnadseffektivt eller anpassa det till de tuffaste miljöer. Xenon horisontala fallskyddssystem Xenon horisontala fallskyddssystem ger större rörlighet i alla lägen. Systemet är lämpligt för alla typer av arbeten på höjd där ett fast säkerhetssystem krävs. Ett perfekt verktyg som hjälper ingenjörer, entreprenörer och arkitekter att tillhandahålla säker åtkomst till byggnader eller industrianläggningar. Mångsidigt Vajersystemet kan monteras på vägg eller tak, på höjd eller på marken, och anpassas till svängda och raka installationer. Enkelt att montera Planering och kostnadsberäkning kan ske med hjälp av ett beräkningsprogram. Installationen underlättas av att vajersystemet endast har ett fåtal komponenter och stora avstånd mellan fästpunkterna (upp till 20m). Enkelt att använda Godkänt för upp till sju personer som arbetar på endera sidan av vajern. PivotLoc Den senaste Innovationen från Söll PivotLoc Foldable Ladder Är ett hopskjutbart stegsystem med inbyggd GlideLoc -fallskyddsskena. I stängt läge göms stegpinnarna bakom styrskenan. Det finns två huvudanvändningsområden: 1.PivotLoc Begränsad åtkomst 2.PivotLoc Tillträdessystem För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

24 Kiruna Gällivare Luleå Piteå Skellefteå Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Gävle Borlänge Kontakta din fallskyddsspecialist i din region Jan Boström Innesäljare Kiruna Mats Sjöbro Utesäljare Kiruna Lars Keinström Innesäljare Gällivare Alf Johansson Utesäljare Gällivare Kjell-Åke Pettersson Innesäljare Luleå Krister Nordqvist Utesäljare Luleå Roland Holmqvist Innesäljare Piteå Bo Oskarsson Utesäljare Piteå Patrik Lundgren Innesäljare Skellefteå Micael Lindahl Utesäljare Skellefteå Dan Vikman Innesäljare Umeå Erik Marklund Innesäljare Umeå Patrik Sandström Utesäljare Umeå Magnus Gotvall Innesäljare Sundsvall Per Larsson Utesäljare Gävle Fredrik Larsson Utesäljare Gävle Anders Norström Utesäljare Borlänge Jimmy Skoglund Innesäljare Östersund Specialistsäljare personligt skydd Lars Holmgren Ansvarig Norrbotten Sune Hägglund Ansvarig Västerbotten Mats Wihlborg Ansvarig Övik - Borlänge Ahlsell växeltelefon: VI UTBILDAR Box 226, PITEÅ

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd Crux Professionell utbildning på hög höjd Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987 och vi

Läs mer

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Tjänster Vi utför entreprenad på höghöjd med hjälp av rep, s.k. Rope Access. Detta ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt nå svåråtkomliga platser för att utföra

Läs mer

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 KURSKATALOG Utrustning för Räddningstjänst Certifierade enligt ISO 9001 ch ISO 14001 Utbildningar i arbete på höjd Innehållsförteckning Kntakta ss... Skriv till Crux Klätter- ch Säkerhetsutrustning AB

Läs mer

KURSKATALOG 2014. Låt inte säkerheten bli ditt fall

KURSKATALOG 2014. Låt inte säkerheten bli ditt fall KURSKATALOG 2014 Låt inte säkerheten bli ditt fall Fina erbjudanden på utrustning för dig som går kurs! Du vet väl att du som går kurs hos oss på Hewall Safety köper din fallskyddsutrustning till en mycket

Läs mer

APTUM Taksäkerhetssystem. Fallskydd för personlig utrustning på tak

APTUM Taksäkerhetssystem. Fallskydd för personlig utrustning på tak APTUM Taksäkerhetssystem Fallskydd för personlig utrustning på tak Permanent fallskydd vid takarbeten - nu och i framtiden Vad är APTUM Taksäkerhetssystem? APTUM Taksäkerhetssystem (ATS) är ett dynamiskt

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA

Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA 8AB10033 8AB10213 8AB11313 PRO II Sele AB100 M/L DB PRO II Sele AB102 M/L PRO II Sele AB113 M/L DF/DB 8AB10313

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

Räddningsverkets kontaktperson: Dan Carlsson, Enheten för metod och teknik, telefon direkt 054-10 42 13, växel 054-10 40 00

Räddningsverkets kontaktperson: Dan Carlsson, Enheten för metod och teknik, telefon direkt 054-10 42 13, växel 054-10 40 00 Säkerhet vid arbete på höga höjder Rapporten har på uppdrag av Räddningsverket utarbetats av: Torbjörn Wannqvist, räddningschef Bollnäs Samråd om rapportens innehåll har tagits med Arbetarskyddsstyrelsen.

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Koppla rätt Lyfta säkert

Koppla rätt Lyfta säkert & Koppla rätt Lyfta säkert Säkerhetsguide För arbete med kranar och anläggningsmaskiner Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last måste

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ.

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. A Member of the Constructor Group RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. Säker Lagermiljö Säker lagermiljö Någon på företaget är alltid

Läs mer

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263 I-GUIDE BINDLINOR Art nr 9-731-02-001: Art nr 9-731-02-002: Art nr 9-731-02-003: Art nr 9-731-02-004: 2,5 m 5 m 100 m 160 m EN 1263 ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1.

Läs mer

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen

Folkpool. Familypool. Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren. Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Robust & lättbyggd Perfekt för självbyggaren Tryggt & säkert 10 års garanti på stommen Folkpool Familypool Familypool är en spännande modell framtagen speciellt för självbyggaren. Vår

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg

Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 1 V 04 PF 20111102 Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad Klättervägg 2 V 03 PF 20110224 Innehållsförteckning Svenska Klätterförbundets Norm för Certifierad klättervägg Certifierad klättervägg...2.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver?

Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Rev. 2015 08 18. SSMS- SAFE STREETLIGHT MAINTENANCE SYSTEM Fokus på arbetsmiljö, miljö och ekonomin. Vill du ha möjligheten att byta teknik framöver? Hur vill du att armaturer underhålls framöver? Vill

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Bransch standard TAKARBETE 2015-01-30. Taksäkerhetskommittén januari 2015. Denna utgåva är ej färdigställd, smärre redigeringsarbete återstår.

Bransch standard TAKARBETE 2015-01-30. Taksäkerhetskommittén januari 2015. Denna utgåva är ej färdigställd, smärre redigeringsarbete återstår. Bransch standard TAKARBETE 2015-01-30 Taksäkerhetskommittén januari 2015 1 Sammanfattning Branschstandard - Takarbete Företrädare för yrkesverksamma som i olika grad vistas på tak har kommit överens om

Läs mer

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb Redovisning av produktsäkerhet Billingensklätterklubb Beskrivning av verksamheten och hur tjänsten utförs : Vi erbjuder våra medlemmar klättring på bouldervägg (lågvägg med tjockmattor under) och klättring

Läs mer

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar.

Rörkapning 170mm. Exacts rörsågningsmaskin är konstruerad och avsedd för följande industriella tillämpningar. Rörkapning 170mm Exact 170 System Pris 7380:- Sågviddsområde: 15 170 mm Max rörväggtjocklek: 6 mm för stål eller 14 mm för plast Spänning 230V Effekt 1010W Vikt 5,7 kg Var och när kan sågen användas Exact

Läs mer

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur

Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Solving problems before they occur Safety Services BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Solving problems before they occur Förutse riskerna och se till att de inte uppstår Safety Solutions Jonsereds har specialistkunskapen som behövs för att göra

Läs mer

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift

Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Layher Original Ställningssystem Säkerhetsföreskrift Innehållsförteckning Sida Hur vet jag att min ställning är säker?.......................................................................... 3 Är det

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Arbete i mast och torn

Arbete i mast och torn Arbete i mast och torn 2014-06-18 1/9 Innehåll Omfattning... 3 Definitioner... 3 Giltighet... 3 Ansvar... 3 Behörighet - utbildning... 4 Planering av arbete... 4 Skydds- och räddningsutrustning... 4 Obligatorisk

Läs mer

Våra priser är cirkapriser i butik och justeringar och felskrivningar kan förekomma. Besök vår hemsida www.garage24.se för senaste pris och mer

Våra priser är cirkapriser i butik och justeringar och felskrivningar kan förekomma. Besök vår hemsida www.garage24.se för senaste pris och mer Våra priser är cirkapriser i butik och justeringar och felskrivningar kan förekomma. 57 LEATT BRACE skyddar effektivt mot: Posterior hypertranslation Skyddar nacken vid bakåtrörelse av huvud/hjälm. Hyperflexion

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall!

LYFTA MED FLEXICRANE. Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! Klicka på Play för att se video på youtube.com/liftsall! LYFTA MED FLEXICRANE Lifts All AB är en av de världsledande tillverkarna av lyftverktyg. Vårt omfattande produktsortiment förser industrier världen

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby

Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Kraftindustrins Betongdag 2014-04-01 Älvkarleby Stefan Hilmersson Betong reparation med vattenbilning inom kraftindustrin Historik, tillgänglighet och användningsområden VAD MER KAN MAN ANVÄNDA VATTEN

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast.

Hilti. Fleet Management. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. Arbetsmiljöutbildningar och Fleet Management ett samarbete mellan YIT och Hilti. Hilti. Outperform. Outlast. 1 För att optimera YITs verktygshantering har YIT/CalVan och Hilti tecknat ett samarbetsavtal.

Läs mer

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3

Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING. Inledning Enskilt avlopp 3 Terana Graf EcoBloc NYHET! GRAF ECOBLOC DAGVATTENKASSETT DAGVATTENHANTERING Inledning Enskilt avlopp 3 GRAF EcoBloc Dagvattenkassett Tredje generationen av GRAF dagvatten- och infiltrationssystem Dubbel

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

MÄNNISKAN & MASKINEN

MÄNNISKAN & MASKINEN MÄNNISKAN & MASKINEN VARFÖR HYRA? Att enkelt säga vad som är smartast, är svårt. En sak kan vi dock med säkerhet säga - det finns ett antal parametrar som spelar in och här är de viktigaste: MÄNNISKAN

Läs mer

Minimera repdrag på mycket långa replängder

Minimera repdrag på mycket långa replängder Minimera repdrag på mycket långa replängder Av Jonas Wiklund Publicerat 2014-12-02 på: http://www.borrbult.nu/2014/12/minimera-repdrag-pa-mycket-langa.html På kontinenten har det blivit mer och mer populärt

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Lösningar för infektionskontroll TM

Lösningar för infektionskontroll TM Lösningar för infektionskontroll TM Engångs- och avspritningsbara hjälpmedel underlättar infektionskontroll Handicares sortiment erbjuder ett växande urval av engångs- och avspritningsbara förflyttningshjälpmedel

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump

Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump Sammanställning av arbetsmoment från 2 meters höjd eller mer fabriksbetong/pump 1 Det finns anledning att ytterligare förstärka skyddet för arbetstagare vid riskfyllda arbetsmoment från 2 meters höjd eller

Läs mer

ARBETE PÅ HÖJD BRA ARBETSMILJÖVAL

ARBETE PÅ HÖJD BRA ARBETSMILJÖVAL ARBETE PÅ HÖJD BRA ARBETSMILJÖVAL säkerhet i varje www.wibeladders.se MÅLET ÄR NOLL FALLOLYCKOR Skanska har sedan länge en säkerhetsstandard för arbete på höjd. Fallolyckor är tyvärr mycket vanliga och

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INNEHÅLL LASTFÖRANKRING

INNEHÅLL LASTFÖRANKRING LASTFÖRANKRINGAR INNEHÅLL 1 LASTFÖRANKRING Surrningsöglor 2-3 Beslag 4 Laststöttor 5-6 Combiskena 7 Handspännare 8-10 Hundben, PLS beslag 11 Flakvinschar 12-13 Rundsling 14 Kätting 14 Bandstrop 15 Truckstopp

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum

Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Terrassmarkis/Hestra Tarragona Förvandlar din uteplats till ett trivsamt och flexibelt uterum Hestra Tarragona är en kraftig vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger som förvandlar din uteplats till

Läs mer

Taktäckning Plåt - Falzinc

Taktäckning Plåt - Falzinc 43 JV Taktäckning Plåt - Falzinc FalZinc är en falsbar aluplåt med zinkyta. Den ersatte zinkplåt efter en brand då zinken vid branden sprätte smält metall på brandmännen. Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda.

Etac Nova 30. Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 Ett modernt skensystem med diskreta skenor och smarta detaljer. Enkelt att montera och enkelt att använda. Etac Nova 30 helt enkelt. Nova 30 är ett funktionellt skensystem med tidlös och enkel

Läs mer

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass

Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass Fastighetsboxar i skandinavisk toppklass ÅRS KVALITETSGARANTI Design Ekonomi Funktion För den som ritar, bygger eller underhåller hus är varje detalj viktig. Därför har Flexbox utvecklat ett helt system

Läs mer

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013

ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 ESSVEs SOMMAR KAMPANJ GÄLLER T O M 31/8 2013 KAMPANJ I DIN BUTIK SVERIGES BASTA V U R K S L TnRu aannlu vassare Trots att vår trallskruv utsetts till Sveriges bästa av Testfakta två gånger, vill vi utmana

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001

Ergofokus. L &d. L Y F T V A G N A R för alla branscher. www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I. Ergonomics in focus since 2001 L &d Ergofokus Ergonomics in focus since 2001 Sara Ljunggren VD L Y F T V A G N A R för alla branscher www.ergofokus.se S T O R K Ö K O C H I N D U S T R I Ljunggren & daughters AB Backes väg 3 784 54

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda

FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser. Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda FlexiDome-kameror Perfekta bilder på alla platser Bosch FlexiDome-lösningar med Dinion-kameraprestanda Ingen situation är för svår Tror du att din situation är för krävande för en domkamera? Dags att tänka

Läs mer

Arbete på hög höjd inom räddningsväsendet

Arbete på hög höjd inom räddningsväsendet I NRIKESMINISTERIET RÄDDNINGSAVDELNINGEN P UBLIKATIONER SERIE A Arbete på hög höjd inom räddningsväsendet 1 Instruktionens syfte...2 2 Centrala begrepp...3 3 Riskerna vid arbete på hög höjd...4 4 Normer...5

Läs mer

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov.

Uppdragsutbildningar. Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Uppdragsutbildningar Rinman Education AB erbjuder ett stort antal utbildningar och antal kurser anpassade till det regionala näringslivets behov. Truckutbildning (A, B och C) A-, B- eller C-utbildning

Läs mer

KLAR. Design & Projektering. Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet.

KLAR. Design & Projektering. Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet. KLAR Design & Projektering Välkomna! Till en kort information om vår verksamhet. KLAR - Glassystem & beslag En presentation Vår affärsidé och ambition är att tillhanda hålla tjänster och funktioner med

Läs mer

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR FASADSTÄLLNING SYSTEM F ZIP-UP SVENSKA AB Tfn: 08-97 04 80 Tfn: 031-23 07 20 Rev 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASADSTÄLLNING SYSTEM F Sida 1. Beskrivning av systemet --------------------------------------------------

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE. ARBETSMILJÖ: VI SÄKRAR DIN

Läs mer

BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80

BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80 SE BRUKSANVISNING SAFETY LINE SYSTEM HANDBUREN LINKASTARE MODELS SL40/60/80 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION Safety Line System är producerat och testat av JCL-Sweden. I systemet ingår 3 huvud produkter

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Väglednings-PM för tillsyn av Vindkraft

Väglednings-PM för tillsyn av Vindkraft 2010-03-17 RET 2009/10583 1 (19) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Bel Bergenwall, 08-730 94 27 bel.bergenwall@av.se Väglednings-PM för tillsyn av Vindkraft Diarienummer: RET 2009/10583 Beslutad

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer