AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM"

Transkript

1 AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

2 PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING Fallskyddets ABC Ett enkelt sätt att komma ihåg huvuddelarna i ett fallskyddssystem är ABC för fallskydd. Enkelt uttryckt så fungerar inte systemet om någon av delarna saknas. A. Förankringspunkt Definition: Används för att koppla ihop kopplingslinan (fallstopp, fallskydd) med förankringspunkten, som normalt kallas säkerhetspunkten (I-balk, byggnadsställning eller annan fast/ strukturell punkt) Förankringspunkterna kan vara en av 2 typer: 1. Permanenta förankringspunkter (t.ex. horisontella vajersystem, horisontella skensystem) 2. Temporära förankringspunkter (t.ex. bandsling, ställningskrok, förankringssling av vävband, balkryttare och motviktsförankring ) B. Helkroppssele Definition: Används för att hålla användaren under och efter ett fall. 1. Helkroppssele måste användas för alla fallskyddssituationer 2. Stödbälten kan inte användas som fallskydd C. Kopplingslina Definition: Används för att koppla ihop användarens sele med förankringspunkten (t.ex. falldämpande rep, fall skyddsblock, falldämpare, automatiskt glidlås) Kopplingslinorna kan vara en av 2 typer: 1. Fallstopp: ett fallstoppssystem som hindrar användaren från att nå ett riskområde 2. Fallskydd: ett fallskyddssystem som tillåter att användarna når ett riskområde och skyddar dem om de skulle falla.

3 VAD SÄGER LAGEN? Vad säger lagen? Allt arbete som sker på över två meters höjd skall fallskyddas. Det kan göras på olika sätt. Antingen genom kollektivt fallskydd, fasta fallskyddssystem eller personlig fallskyddsutrustning. För att använda sig av den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Vem ansvarar för vad? Fallskyddsutrustning och evakueringssystem är en del av din arbetsmiljö och ditt ansvar. Som arbetsgivare, arbetsledare eller arbetstagare både berörs och ansvarar du för hur arbetsmiljölagen på din arbetsplats följs och det är när olyckan inträffar ditt ansvar granskas. Då är det viktigt att du känner till vem som ansvarar för vad. De viktigaste bestämmelserna finns i arbetsmiljölagen (AFS). Det är alltid arbetsgivarens ansvar, att den som ska utföra arbetet har rätt utrustning och rätt utbildning för att arbetet ska kunna utföras med säkerhet. Viss skyddsutrustning kräver speciell utbildning för att kunna användas på ett säkert sätt. En utbildning kan anpassas efter den utrustning som används, därför är det bra att se över om de anställda har rätt utbildning när ny utrustning ska köpas in. Fallskyddsutrustningen som används skall vara av rätt typ och i fullgott skick. Fallskyddsutrustning klassificeras som personlig skyddsutrustning klass 3 och skall inspekteras och dokumenteras minst var 12:e månad av en kompetent/certifierad person. UTBILDNING SOM FÖREBYGGER OLYCKOR Fallskyddsutbildningen planeras tillsammans med beställaren och anpassas efter de arbetsområden och riskfaktorer som beställaren har i sin verksamhet. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningsmoment i reell miljö. s utbildningar är uppbyggda för att uppfylla delkraven enligt gällande AFS 2000:6. Vi vet vad som fungerar, både vad gäller utrustning och metoder. Vi lär dig att använda den senaste utrustningen och effektivaste metoderna, oavsett om ni arbetar inom industri, vindkraft, bygg eller gruva. Fallskyddsutbildningen är till för de arbetare som jobbar i fallriskmiljöer, till exempel på tak, inom industri, på byggen eller gruvor och behöver kunna använda flera olika tekniker för att kunna arbeta säkert. Vi går bland annat igenom användning av stödutrustning och kopplingslina samt arbete med stegkrokar och fallskyddsblock samt räddning. I utbildningen tillhandahålls ett urval av relevant skyddsutrustning, vi går bland annat igenom kontroll av den personliga utrustningen, ansvarsfrågor och olika arbetsmetoder. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset gäller normalt i 3år, hårdare krav förekommer.

4 UTBILDNING Teoretisk grundutbildning 4 timmar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning med presentation av vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 4 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 15 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal Målgrupp: Alla som skall arbete med personlig fallskyddsutrustning Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

5 UTBILDNING Grundutbildning 8 timmar inklusive räddning. Teori + Praktiska övningar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning. Vi presenterar vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Deltagarna övar praktiska fallskyddsmoment samt räddning anpassat efter företagets egna förutsättningar. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar Praktiska räddningsövningar Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

6 UTBILDNING Räddning/Kamraträddning 8 timmar (Utbildningen är en påbyggnad av grundutbildningen och kräver minst teoretisk grundutbildning, 4 timmar.) Deltagarna får en kortare teoretisk genomgång av fallskydd och räddning. Därefter går vi igenom praktiskt vilka olika räddningsutrustningar som finns att tillgå samt när, hur och var de kan användas. Deltagarna övar praktiska räddningsmoment, utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar räddning uppåt Praktiska övningar räddning nedåt Förkunskapskrav: minst teoretisk grund 4 tim Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare. Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

7 UTBILDNING Kompetent person (kontroll av selar och utrustning) All fallskyddsutrustning skall inspekteras årligen av en kompetent person. För att säkerställa funktionen är det viktigt att den förvaras rätt, används rätt, inspekteras årligen och repareras när det behövs. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera fallskyddsutrustning. Kursen avslutas med kunskapsprov. Målgrupp: kontroll/besiktningsansvarig på företag Utbildningsfrågor ring Offert på begäran Läs mer om våra utbildningar Utbildningsplattform För att erbjuda er som kund bästa möjliga förutsättning för praktiska övningar så har vi på byggt och CE-klassat en mobil fallskyddsrigg. På denna utbildningsplattform kan vi öva på taklutningar, positioneringar, fallskyddsblock räddning med mera. Plattformen är utformad så att alla övningar sker med dubbel säkring. Allt för din säkerhet! Sommartid kan vi vara utomhus då vädret tillåter Vintertid är vi inomhus och då krävs det att vi kan backa in riggen och att det är minst 6 meter i takhöjd inne i lokalen.

8 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Inköp och komplettering av fallskydd När utrustning skall kompletteras eller ny ska inhandlas på ert företag finns det ett par saker som man bör ha i beaktning. I vilken fallskyddsmiljö skall utrustningen användas? Är det i en smutsig miljö? Utsätts den för skarpa kanter vid eventuellt fall? Hur ser infästningen ut, vilken fallfaktor sitter den på? Selar Det finns allt från enkla fallskyddsselar till mer avancerade fallskyddsselar som lämpar sig för reparbete, gemensamt för dom alla är att de är helkroppselar. Viktigt att tänka på när du köper selar är att de passar användaren, selarna sitter olika på olika personer därför är det optimalt om användaren har ett personligt sele. Personligt sele är en rekommendation med inget krav från arbetsmiljöverket. Skall selet ha stödbälte eller inte? Vem skall ha selen? Behövs det en small, medium eller large? Skall det utföras svetsning eller annat som kräver en specialsele? Säkerhets/Fallskyddsblock Fallskyddsblock finns i olika längder och material, block med band av textil är lättare men också mer ömtåliga. Vajerblock väger mer, men tål även mer utsatta situationer så som smutsiga miljöer, svetsning och slipning. Vajerblock bör du välja när du. arbetar där du vid fall kan utsätta blocket för vassa kanter arbetar i smutsig miljö svetsar och slipar med rondell Bandblock bör du välja då du behöver ett lätt block att bära på ryggen arbetar i rena miljöer ej utsätter blocket för vassa kanter, värme och smuts

9 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Räddningsutrustning Finns det en räddningsplan och räddningsutrustning, räddningsutrustning skall vid behov finnas tillgänglig och vara vald utifrån dokumenterad räddningsplan.. Om ni inte har en räddningsplan eller räddningsutrustning och har frågor kring detta och vilken utrustning ni bör välja så finns personalen tillhands eller så kan ni kontakta oss på på så svarar vi på era frågor. Systemets komponenter Komponenter i fallskyddssystem och stödutrustningssystem säljs ofta som enskilda produkter. Man måste förvissa sig om att alla komponenter som ingår i systemet man sätter ihop passar med varandra så att det färdiga systemet får avsedd skyddseffekt samt att man säkerställer att brukaren verkligen kan använda den utrustning som köps in. Om det inte framgår klart av komponenternas bruksanvisning om hur och i vilken miljö den kan användas, är det lämpligt att kontakta leverantören för mer information. Kontakta oss på Ahlsell vi finns här för dig!

10 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT Skylift/Saxlift/Bomlift Vid arbete i skylift, bomlift och saxlift är syftet med att använda fallskydd att du skall förhindra att slungas ut ur korgen om liften blir påkörd. Något som du bör tänka på om du använder ett block i liftkorg är att förankringspunkten ofta finns lågt ner i knähöjd och det innebär att blocket du använder skall vara godkänt för fallfaktor 2 Fallskyddsutrustning är ett krav i liftar när det finns risk för påkörning. Samt när de lokala arbetsföreskrifterna så kräver, detta är något som du som liftförare ska ha koll på. PRODUKTFÖRSLAG 1 Fallskyddsele Petzl Newton Komfortabel passiv fallskyddssele med praktisk väst, lätt och smidig att ta på/av. Helkroppssele med två infästningspunkter; en på bröstet samt en i ryggen. CE EN Fallskyddsele Petzl Newton STI M-XL Säkerhetsblock Miller Turbolite Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Vertex Best Hjälm för arbete på höjd och räddning. Hakspännet reducerar risken för att hjälmen åker av vid fall. Justeringshjul på sidorna centrerar hjälmen så den sitter stadig och mitt på huvudet. Levereras med 4-punkts hakband. CE EN Vertex Best Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0 m Omni Triact autolock Automatlåsande, halvcirkelformad karbin som används för att stänga de helkroppsselar där två infästningspunkter måste kopplas ihop. CE EN Karbin Petzl Omni

11 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT PRODUKTFÖRSLAG 2 Fallskyddsele Miller Revolution R2 En sele som snabbt kan träs på, med åtta unika innovationer och full rörelsefrihet. 2-punktssele: D-ring på ryggen och infästningsslingor fram stl S/M stl L/XL stl XXL Falldämparlina Miller Manyard Elastisk falldämparlina med effektiv kraftupptagning. För stor rörlighet och med ställningskrok ,5 meter meter med ställningskrok PRODUKTFÖRSLAG 3 Fallskyddsele MSA utility En 2 punkts helkroppssele med smidiga bajonett fästen för ben och midja. Artikel Nr MSA Small Medium Large Falldämparlina Band 2,0m justerbar lina Aluminium karbin samt Aluminium ställningskrok. Artikel Nr MSA

12 PRODUKTFÖRSLAG TAK Takarbete Vid fallskyddsarbete på tak kan flera olika situationer förekomma. I de flesta arbetssituationer är det lämpligt att arbeta med stödutrustning. Utrustningen används för att ge stöd vid högre taklutning eller för att förhindra fall över kanten. På tak med lutningar över 40% används med fördel ett två-repssystem. Det vill säga att man arbetar med ett positionerings rep samt ett rep med styrt glidlås med inbyggd falldämpare, därför har vi föreslagit kompletteringar om man så önskar till respektive takpaket. PRODUKTFÖRSLAG PETZL Petzl takpaket Utrustningen i detta takpaket är ihopsatt för att ge bästa möjliga komfort, säkerhet och användarvänlighet. paketet är Takpaket Petzl Newton Fast stl 1 M XL (20 meter) Takpaket Petzl Newton Fast stl 2 XXL (20 meter) Takpaket Newton Fast Jak 1 1 st Newton Fast Jak M-XL 1 st Grillon 20 meter 1 st Anneau 150 cm 1 st OK Triact autolock oval 1 st Omni Triact autolock 1 st Bucket utrustningssäck 25 L Takpaket Petzl Newton Basic stl 1 M-XL (10 meter) Takpaket Petzl Newton Basic stl 2 XXL (10 meter) KOMPLETTERING TILL TAKPAKET PETZL Rep: 10 resp. 20 meter polyamid (12 mm) med integrerat glidlås. Glidlåset löper automatiskt med användaren och låser vid ett fall Rep med glidlås Spiderblock II 10 meter Rep med glidlås Spiderblock II 20 meter

13 PRODUKTFÖRSLAG TAK PRODUKTFÖRSLAG ANTEC KOMPLETTERING TILL TAKPAKET ANTEC Antec takpaket Detta är ett standardpaket som ger ett bra fallskydd vid arbete på tak, utan att det får kosta för mycket. Utrustningen är vald för att ge hög säkerhet, och för att fungera vid alla typer av arbete. Innehåll Antec Takpaket: 1 st Säkerhetssele Elastomax 2 1 st Rep med glidlås 10 meter 1 st Sling 1 st skruvkarbin 1 st utrustningsväska Fallskyddspaket Takarbete Antec röd märkning Stödlina Petzl Grillon 10 m Justerbar stödlina med EasyHook karbin med stor öppning. Den självlåsande anordningen med handtag tillåter enkel justering av längden. Firningsbromsar och repklämmor är tillåter dig att vara positionerad på olika punkter på repet för att kunna utföra ditt arbete Stödlina Petzl grillon 10 m

14 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Fallskydd industri & Bygg Fallskyddsarbete inom industri och bygg är varierande och utmanande. Ofta sker det på tak, balkar, stegar eller i liftar på hög höjd. Det finns arbeten som kräver endast enklare selar med infästningslinor, men också mer avancerade arbeten där stödbälten och positioneringsutrustning krävs. Stegar Att tänka på om stege måste användas: Förankra stegen vid fotänden, använd fallskyddsutrustning och förankra dig i lämplig förankringspunkt. På så sätt kan du undvika att falla från stegen och att stegen glider undan. Fall från stege är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan inom industrin! Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 Punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Tillverkarens. art. nr.: M-XL XXL

15 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0m Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Passar utmärkt att bära på ryggen Fallblock Antec Reflex Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Band av slitstarkt aramid. Längd 6 meter. Vikt 1,5 kg MSA Workman framkant Stabilt vireblock för smutsiga och utsatta miljöer. Blocket är kanttestat och godkänt. MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter m UTAN KARBINER m UTAN KARBINER Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter *1m *1,5m Kanttestad

16 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA Fallskydd i gruva Fallskyddsarbete i gruva skiljer från andra fallskyddsarbeten så tillvida att det är en riktigt tuff miljö med stora påfrestningar på utrustningen. Vassa kanter, sten, smuts och vatten. Här är det extra viktigt att veta hur man kan säkra sig i den miljö man arbetar i samt att man har en väl utarbetad räddningsplan! Räddningsplanen berättar för dig hur du skall rädda nödställd och om det handlar om räddning uppåt eller nedåt, många schaktarbeten kräver räddning uppåt då det kan vara upp till 900 meter ner till fast mark. Det innebär också att denna yrkeskategori är den som arbetar på den absolut i särklass högsta höjden fast än arbetet ofta sker underjord. PRODUKTFÖRSLAG Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Sala artikel NR: M-XL XXL

17 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA PRODUKTFÖRSLAG Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter med ställningskrok i aluminium meter ,5 meter meter Miller Black Rhino Ett av marknadens minsta och lättaste 2,7-meters vajerblock. Det robusta höljet, den korrosionsbeständiga vajern och de inre komponenterna är utformade för att klara daglig tuff miljö och krävande tillämpningar. Uppfyller alla gällande globala industristandarder (CE, OSHA, ANSI, CSA) Black Rhino med ställningskrok Kanttestad Black Rhino med karbin,svivel och karbinhake med svivel (22mm) Miller Falcon vajerblock Ett säkerhetsblock av komposit med låg vikt och högmotståndskraft m m Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter meter UTAN KARBINER meter UTAN KARBINER

18 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING Räddning Vid arbete med risk för skada genom fall krävs det att arbetsgivaren gör en särskild arbetsmiljöplan för arbetet, där en riskbedömning ingår. Om det bedöms att personlig fallskyddsutrustning behövs för att arbetaren ska kunna vara verksam utan att riskera sin hälsa, måste det också övervägas om en anställd behöver kunna hjälpa/rädda en arbetskamrat. Till exempel efter ett fall i ett fallskyddssystem. Kom ihåg! Vid räddning utsätt inte dig själv för onödig fara! PRODUKTFÖRSLAG Teleskopstång Rollgliss Räddningsutrustningar kompletteras med fördel med en teleskopstång och en lös ställningskrok. Denna ger dig som skall rädda en person en längre räckvidd Teleskopstång Rollgliss Miller SafeEscape Elite Lättanvänd manuell räddnings- och evakueringsutrustning. Överlägsen vid räddning från tak, höjder, och vindkraftverk. Utrustningen går även att använda till att hissa upp en nödställd. Rekommenderad höjd på hissning är upp till 3,5 meter. Utrustningen går att beställa med olika replängder från 20m- 500m Miller SafeEscape Self Escape Kit Längd 20 m. (Finns i längder upp till 500m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga Slinga 60 cm Slinga 120 cm Ställningskrok Antec Maxitube Kantskydd Skyddar repet på räddningsutrustningen mot vassa kanter

19 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING PRODUKTFÖRSLAG EBR - Räddningsutrustning EBR-kit 30 meter lina och påse EBR - Räddningsutrustning EBR-Metoden EBR-metoden behandlar nedtagning av nödställd i stolpe och är en räddningsteknik för dig som arbetar i kraftindustrin i stolpar av trä eller stål. Resque Equipment Set Räddning och evakueringsset. För evakuering på master, torn, byggnader, höghöjdsbanor, mm. Kan beställas i olika längder. Artikelnummer:C2-RESQ-20 MightEvac Fallskydds/Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer. Räddning såväl uppåt som nedåt M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Bucket Petzl utrustningssäck 35l Petzl artikel NR:S41Y-035 Rescue rope grab komplement till räddningsutrustning Miller SafeEscape, används i regel av de som arbetar med reparbeten. Tex. vindkraft och rope access

20 PRODUKTFÖRSLAG ARBETE & RÄDDNING I SLUTNA UTRYMMEN Räddning i slutna utrymmen Arbete i slutna utrymmen, såsom tankar, silos eller brunnar, ställer särskilda krav på personalen, inte minst vid en evakuering och räddning pga. skada, värmeslag eller sjukdom. Detta kan bli mycket komplicerat och det krävs noggrann planering, särskild räddningsutrustning och arbetsmetoder. Tripoden utrustas antingen med fallskyddsblock/räddningsblock eller vinsch där tex stegar för att klättra ner saknas. PRODUKTFÖRSLAG MSA paket för sluta utrymmen MSA Workman stativ Artikel nr Stålkarbinhake Artikel nr Remskiva Artikel nr Bärväska för stativ Artikel nr MSA Workman vinsch, 10m rostfri vajer Artikel nr MSA Workman vinsch, 10 m, galvad vajer artikel nr MSA Workman säkerhetsblock MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) MightEvac Fallskydds- Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Fästen för MightEvac: till tripod FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 15M FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 30,40M Tripod Miller MN10 En tripod som är lätt att installera TRIPOD MILLER MN10

21 BESIKTNING/INSPEKTION Årlig besiktning Enligt Europa norm EN365:2004 skall fallskydds-, stöd- och evakueringsutrustningar lämnas inför periodisk kontroll minst var tolfte månad. Om utrustningen är utsatt för mycket slitage skall den kontrolleras oftare. Kontrollen skall alltid utföras av en certifierad kompetent person. Besiktningen dokumenteras alltid. Kassering När en utrustning inte uppfyller kraven som ställs vid en kontroll kasseras den. Detta innebär att utrustningen tas ur bruk och förstörs. Produkten måste kasseras när Livslängden angiven i bruksanvisningen gått ut (cirka 10 år) Den har blivit utsatt för ett fall eller en större belastning Utrustningen blivit omodern på grund av nya lagar/ny standard Den inte klarar den årliga besiktningen För en säkrare arbetsplats Vi är ett modernt utbildnings-/tjänsteföretag med säkerhet som specialitet! Hos oss får du hjälp med utbildningar inom maskiner, liftar, kranar och fallskydd. Vi installerar och besiktigar fasta fallskyddssystem och är din professionella servicepunkt för besiktning, service och reparationer av fallskyddsutrustning. För mer information kontakta oss på

22 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Installation och försäljning av fasta fallskyddssystem Vi erbjuder installation och försäljning av fasta fallskyddssystem av märket Söll från Honeywell. Som världens ledande tillverkare av fallskyddsutrustning har Honeywell i över femtio år lett utvecklingen genom att ta fram utrustning och lösningar som gör arbetet på höga höjder säkrare. Under den här tiden har de lyckats bli det mest innovativa varumärket i världen inom fallskydd. GlideLoc fallskyddssystem GlideLoc systemet för säker klättring består av fallskyddsstegar, skenor, och glidlås. Systemtillbehör som in- och urstigningsenheter, taktillträde eller skaftanslutningar ger möjligheter som inte bara är väl anpassade till byggnadens stomme eller montage, utan också uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Nå till himlen med GlideLoc säkra klättersystem Dessa fallskydds och förankringsanordningar används i: telecom radio och TV master konstruktioner kraft och elektricitets installationer vindkraftverk skorstenar och industrier byggnader och fasader oljeraffinaderier oljeplattformar fartyg industrikranar brunnar flygplanshangarer och för lastning/lossning av tåg och lastbilar För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

23 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Vi-Go fallskyddssystem Söll Vi-Go är ett fallskyddssystem som med fördel också kan användas för komplettering av redan befintliga klättringsvägar med stegar eller stegjärn, t. ex. i anläggningar för vindkraft, energiförsörjning, telekommunikation eller industri. I princip består det av en vajer (3 olika typer), fästdon och ett nytt revolutionerande glidlås. De få systemkomponenterna finns i olika utföranden och material. Detta medför att Vi-Gosystemet blir mycket mångsidigt. Rostfritt eller galvaniserat stål Genom att använda systemkomponenter av galvaniserat eller rostfritt stål kan man göra systemet mycket kostnadseffektivt eller anpassa det till de tuffaste miljöer. Xenon horisontala fallskyddssystem Xenon horisontala fallskyddssystem ger större rörlighet i alla lägen. Systemet är lämpligt för alla typer av arbeten på höjd där ett fast säkerhetssystem krävs. Ett perfekt verktyg som hjälper ingenjörer, entreprenörer och arkitekter att tillhandahålla säker åtkomst till byggnader eller industrianläggningar. Mångsidigt Vajersystemet kan monteras på vägg eller tak, på höjd eller på marken, och anpassas till svängda och raka installationer. Enkelt att montera Planering och kostnadsberäkning kan ske med hjälp av ett beräkningsprogram. Installationen underlättas av att vajersystemet endast har ett fåtal komponenter och stora avstånd mellan fästpunkterna (upp till 20m). Enkelt att använda Godkänt för upp till sju personer som arbetar på endera sidan av vajern. PivotLoc Den senaste Innovationen från Söll PivotLoc Foldable Ladder Är ett hopskjutbart stegsystem med inbyggd GlideLoc -fallskyddsskena. I stängt läge göms stegpinnarna bakom styrskenan. Det finns två huvudanvändningsområden: 1.PivotLoc Begränsad åtkomst 2.PivotLoc Tillträdessystem För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

24 Kiruna Gällivare Luleå Piteå Skellefteå Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Gävle Borlänge Kontakta din fallskyddsspecialist i din region Jan Boström Innesäljare Kiruna Mats Sjöbro Utesäljare Kiruna Lars Keinström Innesäljare Gällivare Alf Johansson Utesäljare Gällivare Kjell-Åke Pettersson Innesäljare Luleå Krister Nordqvist Utesäljare Luleå Roland Holmqvist Innesäljare Piteå Bo Oskarsson Utesäljare Piteå Patrik Lundgren Innesäljare Skellefteå Micael Lindahl Utesäljare Skellefteå Dan Vikman Innesäljare Umeå Erik Marklund Innesäljare Umeå Patrik Sandström Utesäljare Umeå Magnus Gotvall Innesäljare Sundsvall Per Larsson Utesäljare Gävle Fredrik Larsson Utesäljare Gävle Anders Norström Utesäljare Borlänge Jimmy Skoglund Innesäljare Östersund Specialistsäljare personligt skydd Lars Holmgren Ansvarig Norrbotten Sune Hägglund Ansvarig Västerbotten Mats Wihlborg Ansvarig Övik - Borlänge Ahlsell växeltelefon: VI UTBILDAR Box 226, PITEÅ

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda!

VÅRA UTBILDNINGAR. Utbildning gör dig och dina medarbetare förberedda! KURSKATALOG MELLANRUBRIK HeIhic te magnis es dolori te volecestiis adic tent ex eliquis tinullorem etur? Ita nos plit quas int adios et aut fincilliqui sa volor. VÅRA UTBILDNINGAR Utbildning är en viktig

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG

Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Vasavägen 21 187 73 Täby Tel. 08-792 16 01 www.tbt.se PRODUKTKATALOG Konsulttjänster Systematisk brandskyddsarbete- SBA Projektering av brand och utrymningssäkerhet Cupola SBA-WEB Övriga konsulttjänster

Läs mer

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR

CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR CRAMOSKOLANS UTBILDNINGAR FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. WWW.CRAMO.SE VÅRT MÅL ÄR ATT ÖKA KUNNANDET SÅVÄL TEORETISKT SOM PRAKTISKT, VILKET INNEBÄR EN ÖKAD SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN,

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak

Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak Rätt ställning vid plåtslageriarbete på tak En kort sammanfattning av de krav som ska ställas på en ställning i olika situationer vid arbete med och på tak Plåt- och Ventbranschernas arbetsmiljökommitté

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning

Välj rätt kurs med. Atlet Utbildning Välj rätt kurs med Atlet Utbildning Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket

Läs mer

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker

2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. el, energi & tele KURSKATALOG. STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker STF INGENJÖRSUTBILDNING Vi utbildar Sveriges ingenjörer och tekniker KURSKATALOG el, energi & tele STF KOMPETENSINFO NR 181 / 2010 2011 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för livslångt lärande WWW.STF.SE

Läs mer

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net

Frågor om nyhetsbrevet besvaras av KFS Friskare Företag karin.lindgren@kfs.net Mars 2010 Premiär för nyhetsbrev till arbetsmiljökommittéer i energibolag Tanken väcktes efter att nätverket för arbetsmiljöingenjörer och -samordnare i energibolagen hade bildats på försommaren 2009.

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag!

WWW.MIAMIPOOL.SE. Härliga ögonblick, varje dag! WWW.MIAMIPOOL.SE Härliga ögonblick, varje dag! LÅNG ERFARENHET MED INNOVATIONSANDA Snart är det 40 år sedan grundades. Ett familjeägt poolföretag med rötterna från Norrland. Vi har under åren lärt oss

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbete i mast och torn

Arbete i mast och torn Arbete i mast och torn 2014-06-18 1/9 Innehåll Omfattning... 3 Definitioner... 3 Giltighet... 3 Ansvar... 3 Behörighet - utbildning... 4 Planering av arbete... 4 Skydds- och räddningsutrustning... 4 Obligatorisk

Läs mer

Lasthållarsystemet för proffs

Lasthållarsystemet för proffs Lasthållarsystemet för proffs THULE PROFESSIONAL Ett robust system som hjälper dig att spara tid Thule Professional har utvecklats av världens ledande företag inom lasthållarsystem. Varje del av systemet,

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen

Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Kapitel 5. Arbetsmiljöarbete i driftfasen Allmänt om drift och underhåll Många av de regler som gäller för uppförandet av vindkraftverk/vindkraftparker gäller också sedan man gjort överlämning till kund

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE

FÖREBYGGANDE FÖRE BYGGANDE CTB ARBETSMATERIAL Dnr CTB 2003/3134 Hans Olsson 2004-02-02 Gilbert Önsten Vägledning om projekteringsansvar, som skall ersätta broschyr ADI 470. Detta är ännu ett arbetsmaterial, men sakinnehållet är

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer