AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM"

Transkript

1 AHLSELLS FALLSKYDDSGUIDE OCH UTBILDNINGSPROGRAM

2 PERSONLIG FALLSKYDDSUTRUSTNING Fallskyddets ABC Ett enkelt sätt att komma ihåg huvuddelarna i ett fallskyddssystem är ABC för fallskydd. Enkelt uttryckt så fungerar inte systemet om någon av delarna saknas. A. Förankringspunkt Definition: Används för att koppla ihop kopplingslinan (fallstopp, fallskydd) med förankringspunkten, som normalt kallas säkerhetspunkten (I-balk, byggnadsställning eller annan fast/ strukturell punkt) Förankringspunkterna kan vara en av 2 typer: 1. Permanenta förankringspunkter (t.ex. horisontella vajersystem, horisontella skensystem) 2. Temporära förankringspunkter (t.ex. bandsling, ställningskrok, förankringssling av vävband, balkryttare och motviktsförankring ) B. Helkroppssele Definition: Används för att hålla användaren under och efter ett fall. 1. Helkroppssele måste användas för alla fallskyddssituationer 2. Stödbälten kan inte användas som fallskydd C. Kopplingslina Definition: Används för att koppla ihop användarens sele med förankringspunkten (t.ex. falldämpande rep, fall skyddsblock, falldämpare, automatiskt glidlås) Kopplingslinorna kan vara en av 2 typer: 1. Fallstopp: ett fallstoppssystem som hindrar användaren från att nå ett riskområde 2. Fallskydd: ett fallskyddssystem som tillåter att användarna når ett riskområde och skyddar dem om de skulle falla.

3 VAD SÄGER LAGEN? Vad säger lagen? Allt arbete som sker på över två meters höjd skall fallskyddas. Det kan göras på olika sätt. Antingen genom kollektivt fallskydd, fasta fallskyddssystem eller personlig fallskyddsutrustning. För att använda sig av den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Vem ansvarar för vad? Fallskyddsutrustning och evakueringssystem är en del av din arbetsmiljö och ditt ansvar. Som arbetsgivare, arbetsledare eller arbetstagare både berörs och ansvarar du för hur arbetsmiljölagen på din arbetsplats följs och det är när olyckan inträffar ditt ansvar granskas. Då är det viktigt att du känner till vem som ansvarar för vad. De viktigaste bestämmelserna finns i arbetsmiljölagen (AFS). Det är alltid arbetsgivarens ansvar, att den som ska utföra arbetet har rätt utrustning och rätt utbildning för att arbetet ska kunna utföras med säkerhet. Viss skyddsutrustning kräver speciell utbildning för att kunna användas på ett säkert sätt. En utbildning kan anpassas efter den utrustning som används, därför är det bra att se över om de anställda har rätt utbildning när ny utrustning ska köpas in. Fallskyddsutrustningen som används skall vara av rätt typ och i fullgott skick. Fallskyddsutrustning klassificeras som personlig skyddsutrustning klass 3 och skall inspekteras och dokumenteras minst var 12:e månad av en kompetent/certifierad person. UTBILDNING SOM FÖREBYGGER OLYCKOR Fallskyddsutbildningen planeras tillsammans med beställaren och anpassas efter de arbetsområden och riskfaktorer som beställaren har i sin verksamhet. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningsmoment i reell miljö. s utbildningar är uppbyggda för att uppfylla delkraven enligt gällande AFS 2000:6. Vi vet vad som fungerar, både vad gäller utrustning och metoder. Vi lär dig att använda den senaste utrustningen och effektivaste metoderna, oavsett om ni arbetar inom industri, vindkraft, bygg eller gruva. Fallskyddsutbildningen är till för de arbetare som jobbar i fallriskmiljöer, till exempel på tak, inom industri, på byggen eller gruvor och behöver kunna använda flera olika tekniker för att kunna arbeta säkert. Vi går bland annat igenom användning av stödutrustning och kopplingslina samt arbete med stegkrokar och fallskyddsblock samt räddning. I utbildningen tillhandahålls ett urval av relevant skyddsutrustning, vi går bland annat igenom kontroll av den personliga utrustningen, ansvarsfrågor och olika arbetsmetoder. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar. Efter avslutad kurs utfärdas ett utbildningsbevis. Utbildningsbeviset gäller normalt i 3år, hårdare krav förekommer.

4 UTBILDNING Teoretisk grundutbildning 4 timmar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning med presentation av vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 4 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 15 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal Målgrupp: Alla som skall arbete med personlig fallskyddsutrustning Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

5 UTBILDNING Grundutbildning 8 timmar inklusive räddning. Teori + Praktiska övningar Deltagarna får en teoretisk utbildning i form av föreläsning och grupparbeten. Därefter går vi igenom praktiskt hur man använder selar och fallskyddsutrustning. Vi presenterar vilka utrustningar som finns att tillgå och hur de används. Deltagarna övar praktiska fallskyddsmoment samt räddning anpassat efter företagets egna förutsättningar. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Normer/CE och föreskrifter Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Genomgång av fallskyddsutrustning Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Horisontella/vertikala fasta och mobila system Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar Praktiska räddningsövningar Förkunskapskrav: inga Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

6 UTBILDNING Räddning/Kamraträddning 8 timmar (Utbildningen är en påbyggnad av grundutbildningen och kräver minst teoretisk grundutbildning, 4 timmar.) Deltagarna får en kortare teoretisk genomgång av fallskydd och räddning. Därefter går vi igenom praktiskt vilka olika räddningsutrustningar som finns att tillgå samt när, hur och var de kan användas. Deltagarna övar praktiska räddningsmoment, utbildningen avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov samt ett praktiskt prov. Ur kursinnehållet fallskyddsutbildning: När behövs fallskydd? Risker och fall Arbetsplan & riskanalys Inspektion av utrustning Uppkopplingar och förankringspunkter Materialvård Praktiskt kursinnehåll fallskyddsutbildning: Personlig fallskyddsutrustning Förankring/säkring Kontroll av utrustning Praktiska övningar räddning uppåt Praktiska övningar räddning nedåt Förkunskapskrav: minst teoretisk grund 4 tim Utbildningslängd: 8 tim. Gruppstorlek: Min 7 max 12 deltagare Lokal: Utbildningen genomförs i teorilektionssal samt praktiska övningar inomhus, krav minst 6 meter i takhöjd för vår mobila utbildningsplattform. Målgrupp: Elektriker, mekaniker, bergarbetare, takarbetare mm Utbildningsbevis: Efter avslutad godkänd kurs utfärdas ett utbildningsbevis för varje deltagare. Utbildningsfrågor Ring Artikel Nr: Läs mer om våra utbildningar

7 UTBILDNING Kompetent person (kontroll av selar och utrustning) All fallskyddsutrustning skall inspekteras årligen av en kompetent person. För att säkerställa funktionen är det viktigt att den förvaras rätt, används rätt, inspekteras årligen och repareras när det behövs. Utbildningen ger deltagaren den kunskap som behövs för att inspektera fallskyddsutrustning. Kursen avslutas med kunskapsprov. Målgrupp: kontroll/besiktningsansvarig på företag Utbildningsfrågor ring Offert på begäran Läs mer om våra utbildningar Utbildningsplattform För att erbjuda er som kund bästa möjliga förutsättning för praktiska övningar så har vi på byggt och CE-klassat en mobil fallskyddsrigg. På denna utbildningsplattform kan vi öva på taklutningar, positioneringar, fallskyddsblock räddning med mera. Plattformen är utformad så att alla övningar sker med dubbel säkring. Allt för din säkerhet! Sommartid kan vi vara utomhus då vädret tillåter Vintertid är vi inomhus och då krävs det att vi kan backa in riggen och att det är minst 6 meter i takhöjd inne i lokalen.

8 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Inköp och komplettering av fallskydd När utrustning skall kompletteras eller ny ska inhandlas på ert företag finns det ett par saker som man bör ha i beaktning. I vilken fallskyddsmiljö skall utrustningen användas? Är det i en smutsig miljö? Utsätts den för skarpa kanter vid eventuellt fall? Hur ser infästningen ut, vilken fallfaktor sitter den på? Selar Det finns allt från enkla fallskyddsselar till mer avancerade fallskyddsselar som lämpar sig för reparbete, gemensamt för dom alla är att de är helkroppselar. Viktigt att tänka på när du köper selar är att de passar användaren, selarna sitter olika på olika personer därför är det optimalt om användaren har ett personligt sele. Personligt sele är en rekommendation med inget krav från arbetsmiljöverket. Skall selet ha stödbälte eller inte? Vem skall ha selen? Behövs det en small, medium eller large? Skall det utföras svetsning eller annat som kräver en specialsele? Säkerhets/Fallskyddsblock Fallskyddsblock finns i olika längder och material, block med band av textil är lättare men också mer ömtåliga. Vajerblock väger mer, men tål även mer utsatta situationer så som smutsiga miljöer, svetsning och slipning. Vajerblock bör du välja när du. arbetar där du vid fall kan utsätta blocket för vassa kanter arbetar i smutsig miljö svetsar och slipar med rondell Bandblock bör du välja då du behöver ett lätt block att bära på ryggen arbetar i rena miljöer ej utsätter blocket för vassa kanter, värme och smuts

9 ATT TÄNKA PÅ VID KÖP AV UTRUSTNING Räddningsutrustning Finns det en räddningsplan och räddningsutrustning, räddningsutrustning skall vid behov finnas tillgänglig och vara vald utifrån dokumenterad räddningsplan.. Om ni inte har en räddningsplan eller räddningsutrustning och har frågor kring detta och vilken utrustning ni bör välja så finns personalen tillhands eller så kan ni kontakta oss på på så svarar vi på era frågor. Systemets komponenter Komponenter i fallskyddssystem och stödutrustningssystem säljs ofta som enskilda produkter. Man måste förvissa sig om att alla komponenter som ingår i systemet man sätter ihop passar med varandra så att det färdiga systemet får avsedd skyddseffekt samt att man säkerställer att brukaren verkligen kan använda den utrustning som köps in. Om det inte framgår klart av komponenternas bruksanvisning om hur och i vilken miljö den kan användas, är det lämpligt att kontakta leverantören för mer information. Kontakta oss på Ahlsell vi finns här för dig!

10 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT Skylift/Saxlift/Bomlift Vid arbete i skylift, bomlift och saxlift är syftet med att använda fallskydd att du skall förhindra att slungas ut ur korgen om liften blir påkörd. Något som du bör tänka på om du använder ett block i liftkorg är att förankringspunkten ofta finns lågt ner i knähöjd och det innebär att blocket du använder skall vara godkänt för fallfaktor 2 Fallskyddsutrustning är ett krav i liftar när det finns risk för påkörning. Samt när de lokala arbetsföreskrifterna så kräver, detta är något som du som liftförare ska ha koll på. PRODUKTFÖRSLAG 1 Fallskyddsele Petzl Newton Komfortabel passiv fallskyddssele med praktisk väst, lätt och smidig att ta på/av. Helkroppssele med två infästningspunkter; en på bröstet samt en i ryggen. CE EN Fallskyddsele Petzl Newton STI M-XL Säkerhetsblock Miller Turbolite Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Vertex Best Hjälm för arbete på höjd och räddning. Hakspännet reducerar risken för att hjälmen åker av vid fall. Justeringshjul på sidorna centrerar hjälmen så den sitter stadig och mitt på huvudet. Levereras med 4-punkts hakband. CE EN Vertex Best Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0 m Omni Triact autolock Automatlåsande, halvcirkelformad karbin som används för att stänga de helkroppsselar där två infästningspunkter måste kopplas ihop. CE EN Karbin Petzl Omni

11 PRODUKTFÖRSLAG SKYLIFT/SAXLIFT PRODUKTFÖRSLAG 2 Fallskyddsele Miller Revolution R2 En sele som snabbt kan träs på, med åtta unika innovationer och full rörelsefrihet. 2-punktssele: D-ring på ryggen och infästningsslingor fram stl S/M stl L/XL stl XXL Falldämparlina Miller Manyard Elastisk falldämparlina med effektiv kraftupptagning. För stor rörlighet och med ställningskrok ,5 meter meter med ställningskrok PRODUKTFÖRSLAG 3 Fallskyddsele MSA utility En 2 punkts helkroppssele med smidiga bajonett fästen för ben och midja. Artikel Nr MSA Small Medium Large Falldämparlina Band 2,0m justerbar lina Aluminium karbin samt Aluminium ställningskrok. Artikel Nr MSA

12 PRODUKTFÖRSLAG TAK Takarbete Vid fallskyddsarbete på tak kan flera olika situationer förekomma. I de flesta arbetssituationer är det lämpligt att arbeta med stödutrustning. Utrustningen används för att ge stöd vid högre taklutning eller för att förhindra fall över kanten. På tak med lutningar över 40% används med fördel ett två-repssystem. Det vill säga att man arbetar med ett positionerings rep samt ett rep med styrt glidlås med inbyggd falldämpare, därför har vi föreslagit kompletteringar om man så önskar till respektive takpaket. PRODUKTFÖRSLAG PETZL Petzl takpaket Utrustningen i detta takpaket är ihopsatt för att ge bästa möjliga komfort, säkerhet och användarvänlighet. paketet är Takpaket Petzl Newton Fast stl 1 M XL (20 meter) Takpaket Petzl Newton Fast stl 2 XXL (20 meter) Takpaket Newton Fast Jak 1 1 st Newton Fast Jak M-XL 1 st Grillon 20 meter 1 st Anneau 150 cm 1 st OK Triact autolock oval 1 st Omni Triact autolock 1 st Bucket utrustningssäck 25 L Takpaket Petzl Newton Basic stl 1 M-XL (10 meter) Takpaket Petzl Newton Basic stl 2 XXL (10 meter) KOMPLETTERING TILL TAKPAKET PETZL Rep: 10 resp. 20 meter polyamid (12 mm) med integrerat glidlås. Glidlåset löper automatiskt med användaren och låser vid ett fall Rep med glidlås Spiderblock II 10 meter Rep med glidlås Spiderblock II 20 meter

13 PRODUKTFÖRSLAG TAK PRODUKTFÖRSLAG ANTEC KOMPLETTERING TILL TAKPAKET ANTEC Antec takpaket Detta är ett standardpaket som ger ett bra fallskydd vid arbete på tak, utan att det får kosta för mycket. Utrustningen är vald för att ge hög säkerhet, och för att fungera vid alla typer av arbete. Innehåll Antec Takpaket: 1 st Säkerhetssele Elastomax 2 1 st Rep med glidlås 10 meter 1 st Sling 1 st skruvkarbin 1 st utrustningsväska Fallskyddspaket Takarbete Antec röd märkning Stödlina Petzl Grillon 10 m Justerbar stödlina med EasyHook karbin med stor öppning. Den självlåsande anordningen med handtag tillåter enkel justering av längden. Firningsbromsar och repklämmor är tillåter dig att vara positionerad på olika punkter på repet för att kunna utföra ditt arbete Stödlina Petzl grillon 10 m

14 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Fallskydd industri & Bygg Fallskyddsarbete inom industri och bygg är varierande och utmanande. Ofta sker det på tak, balkar, stegar eller i liftar på hög höjd. Det finns arbeten som kräver endast enklare selar med infästningslinor, men också mer avancerade arbeten där stödbälten och positioneringsutrustning krävs. Stegar Att tänka på om stege måste användas: Förankra stegen vid fotänden, använd fallskyddsutrustning och förankra dig i lämplig förankringspunkt. På så sätt kan du undvika att falla från stegen och att stegen glider undan. Fall från stege är den absolut vanligaste arbetsplatsolyckan inom industrin! Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 Punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Tillverkarens. art. nr.: M-XL XXL

15 PRODUKTFÖRSLAG INDUSTRI & BYGGNADS Säkerhetsblock Miller Turbolite 2,0m Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Godkänd för förankring i fallfaktor 2 CE EN 360 Passar utmärkt att bära på ryggen Fallblock Antec Reflex Säkerhetsblock med mycket låg vikt. Band av slitstarkt aramid. Längd 6 meter. Vikt 1,5 kg MSA Workman framkant Stabilt vireblock för smutsiga och utsatta miljöer. Blocket är kanttestat och godkänt. MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter m UTAN KARBINER m UTAN KARBINER Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter *1m *1,5m Kanttestad

16 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA Fallskydd i gruva Fallskyddsarbete i gruva skiljer från andra fallskyddsarbeten så tillvida att det är en riktigt tuff miljö med stora påfrestningar på utrustningen. Vassa kanter, sten, smuts och vatten. Här är det extra viktigt att veta hur man kan säkra sig i den miljö man arbetar i samt att man har en väl utarbetad räddningsplan! Räddningsplanen berättar för dig hur du skall rädda nödställd och om det handlar om räddning uppåt eller nedåt, många schaktarbeten kräver räddning uppåt då det kan vara upp till 900 meter ner till fast mark. Det innebär också att denna yrkeskategori är den som arbetar på den absolut i särklass högsta höjden fast än arbetet ofta sker underjord. PRODUKTFÖRSLAG Fallskyddsele Miller Revolution R2 2 punktssele stl S/M stl L/XL stl XXL Petzl Newton Fast Jak 2 punktssele stl 1 M-XL stl 2 XXL Miller Revolution R5 Duraflex 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering stl S/M stl L/XL stl XXL Fallskyddsele SALA EXOFIT NEX 2 punkssele stl S stl M stl L stl XL Petzl Avao Bod Fast 2 punkts helkroppssele med inbyggt stödbälte för positionering. Traumaband Puck 2-pack Sala artikel NR: M-XL XXL

17 PRODUKTFÖRSLAG GRUVA PRODUKTFÖRSLAG Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga. Används för att sätta upp ett ankare eller för att förlänga en ankarpunkt Slinga 60 cm Slinga 120 cm Falldämparlina sharpedge dubbel Kanttestat kernmantel-rep från Miller Extra motståndskraftigt mot nötning och vassa kanter med ställningskrok i aluminium meter ,5 meter meter Miller Black Rhino Ett av marknadens minsta och lättaste 2,7-meters vajerblock. Det robusta höljet, den korrosionsbeständiga vajern och de inre komponenterna är utformade för att klara daglig tuff miljö och krävande tillämpningar. Uppfyller alla gällande globala industristandarder (CE, OSHA, ANSI, CSA) Black Rhino med ställningskrok Kanttestad Black Rhino med karbin,svivel och karbinhake med svivel (22mm) Miller Falcon vajerblock Ett säkerhetsblock av komposit med låg vikt och högmotståndskraft m m Stödlina Miller Handzup Utrustningen används i kombination med ett fallskydd och ger användaren möjlighet att positionera sig och därmed kunna arbeta fritt med bägge händerna meter meter meter meter UTAN KARBINER meter UTAN KARBINER

18 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING Räddning Vid arbete med risk för skada genom fall krävs det att arbetsgivaren gör en särskild arbetsmiljöplan för arbetet, där en riskbedömning ingår. Om det bedöms att personlig fallskyddsutrustning behövs för att arbetaren ska kunna vara verksam utan att riskera sin hälsa, måste det också övervägas om en anställd behöver kunna hjälpa/rädda en arbetskamrat. Till exempel efter ett fall i ett fallskyddssystem. Kom ihåg! Vid räddning utsätt inte dig själv för onödig fara! PRODUKTFÖRSLAG Teleskopstång Rollgliss Räddningsutrustningar kompletteras med fördel med en teleskopstång och en lös ställningskrok. Denna ger dig som skall rädda en person en längre räckvidd Teleskopstång Rollgliss Miller SafeEscape Elite Lättanvänd manuell räddnings- och evakueringsutrustning. Överlägsen vid räddning från tak, höjder, och vindkraftverk. Utrustningen går även att använda till att hissa upp en nödställd. Rekommenderad höjd på hissning är upp till 3,5 meter. Utrustningen går att beställa med olika replängder från 20m- 500m Miller SafeEscape Self Escape Kit Längd 20 m. (Finns i längder upp till 500m) Slinga Petzl Anneau Sydd nylonslinga Slinga 60 cm Slinga 120 cm Ställningskrok Antec Maxitube Kantskydd Skyddar repet på räddningsutrustningen mot vassa kanter

19 PRODUKTFÖRSLAG RÄDDNING PRODUKTFÖRSLAG EBR - Räddningsutrustning EBR-kit 30 meter lina och påse EBR - Räddningsutrustning EBR-Metoden EBR-metoden behandlar nedtagning av nödställd i stolpe och är en räddningsteknik för dig som arbetar i kraftindustrin i stolpar av trä eller stål. Resque Equipment Set Räddning och evakueringsset. För evakuering på master, torn, byggnader, höghöjdsbanor, mm. Kan beställas i olika längder. Artikelnummer:C2-RESQ-20 MightEvac Fallskydds/Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer. Räddning såväl uppåt som nedåt M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Bucket Petzl utrustningssäck 35l Petzl artikel NR:S41Y-035 Rescue rope grab komplement till räddningsutrustning Miller SafeEscape, används i regel av de som arbetar med reparbeten. Tex. vindkraft och rope access

20 PRODUKTFÖRSLAG ARBETE & RÄDDNING I SLUTNA UTRYMMEN Räddning i slutna utrymmen Arbete i slutna utrymmen, såsom tankar, silos eller brunnar, ställer särskilda krav på personalen, inte minst vid en evakuering och räddning pga. skada, värmeslag eller sjukdom. Detta kan bli mycket komplicerat och det krävs noggrann planering, särskild räddningsutrustning och arbetsmetoder. Tripoden utrustas antingen med fallskyddsblock/räddningsblock eller vinsch där tex stegar för att klättra ner saknas. PRODUKTFÖRSLAG MSA paket för sluta utrymmen MSA Workman stativ Artikel nr Stålkarbinhake Artikel nr Remskiva Artikel nr Bärväska för stativ Artikel nr MSA Workman vinsch, 10m rostfri vajer Artikel nr MSA Workman vinsch, 10 m, galvad vajer artikel nr MSA Workman säkerhetsblock MSA Artikelnr (6m) MSA Artikelnr (11m) MightEvac Fallskydds- Räddningsblock Kombinerar överlägsen prestanda med pålitlighet för fallskydd och evakuering i nödsituationer M GALV M GALV M GALV M ROSTFRITT M ROSTFRITT Fästen för MightEvac: till tripod FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 15M FÄSTE FÖR MIGHTEVAC 30,40M Tripod Miller MN10 En tripod som är lätt att installera TRIPOD MILLER MN10

21 BESIKTNING/INSPEKTION Årlig besiktning Enligt Europa norm EN365:2004 skall fallskydds-, stöd- och evakueringsutrustningar lämnas inför periodisk kontroll minst var tolfte månad. Om utrustningen är utsatt för mycket slitage skall den kontrolleras oftare. Kontrollen skall alltid utföras av en certifierad kompetent person. Besiktningen dokumenteras alltid. Kassering När en utrustning inte uppfyller kraven som ställs vid en kontroll kasseras den. Detta innebär att utrustningen tas ur bruk och förstörs. Produkten måste kasseras när Livslängden angiven i bruksanvisningen gått ut (cirka 10 år) Den har blivit utsatt för ett fall eller en större belastning Utrustningen blivit omodern på grund av nya lagar/ny standard Den inte klarar den årliga besiktningen För en säkrare arbetsplats Vi är ett modernt utbildnings-/tjänsteföretag med säkerhet som specialitet! Hos oss får du hjälp med utbildningar inom maskiner, liftar, kranar och fallskydd. Vi installerar och besiktigar fasta fallskyddssystem och är din professionella servicepunkt för besiktning, service och reparationer av fallskyddsutrustning. För mer information kontakta oss på

22 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Installation och försäljning av fasta fallskyddssystem Vi erbjuder installation och försäljning av fasta fallskyddssystem av märket Söll från Honeywell. Som världens ledande tillverkare av fallskyddsutrustning har Honeywell i över femtio år lett utvecklingen genom att ta fram utrustning och lösningar som gör arbetet på höga höjder säkrare. Under den här tiden har de lyckats bli det mest innovativa varumärket i världen inom fallskydd. GlideLoc fallskyddssystem GlideLoc systemet för säker klättring består av fallskyddsstegar, skenor, och glidlås. Systemtillbehör som in- och urstigningsenheter, taktillträde eller skaftanslutningar ger möjligheter som inte bara är väl anpassade till byggnadens stomme eller montage, utan också uppfyller de allra högsta säkerhetskraven. Nå till himlen med GlideLoc säkra klättersystem Dessa fallskydds och förankringsanordningar används i: telecom radio och TV master konstruktioner kraft och elektricitets installationer vindkraftverk skorstenar och industrier byggnader och fasader oljeraffinaderier oljeplattformar fartyg industrikranar brunnar flygplanshangarer och för lastning/lossning av tåg och lastbilar För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

23 FASTA FALLSKYDDSSYSTEM Vi-Go fallskyddssystem Söll Vi-Go är ett fallskyddssystem som med fördel också kan användas för komplettering av redan befintliga klättringsvägar med stegar eller stegjärn, t. ex. i anläggningar för vindkraft, energiförsörjning, telekommunikation eller industri. I princip består det av en vajer (3 olika typer), fästdon och ett nytt revolutionerande glidlås. De få systemkomponenterna finns i olika utföranden och material. Detta medför att Vi-Gosystemet blir mycket mångsidigt. Rostfritt eller galvaniserat stål Genom att använda systemkomponenter av galvaniserat eller rostfritt stål kan man göra systemet mycket kostnadseffektivt eller anpassa det till de tuffaste miljöer. Xenon horisontala fallskyddssystem Xenon horisontala fallskyddssystem ger större rörlighet i alla lägen. Systemet är lämpligt för alla typer av arbeten på höjd där ett fast säkerhetssystem krävs. Ett perfekt verktyg som hjälper ingenjörer, entreprenörer och arkitekter att tillhandahålla säker åtkomst till byggnader eller industrianläggningar. Mångsidigt Vajersystemet kan monteras på vägg eller tak, på höjd eller på marken, och anpassas till svängda och raka installationer. Enkelt att montera Planering och kostnadsberäkning kan ske med hjälp av ett beräkningsprogram. Installationen underlättas av att vajersystemet endast har ett fåtal komponenter och stora avstånd mellan fästpunkterna (upp till 20m). Enkelt att använda Godkänt för upp till sju personer som arbetar på endera sidan av vajern. PivotLoc Den senaste Innovationen från Söll PivotLoc Foldable Ladder Är ett hopskjutbart stegsystem med inbyggd GlideLoc -fallskyddsskena. I stängt läge göms stegpinnarna bakom styrskenan. Det finns två huvudanvändningsområden: 1.PivotLoc Begränsad åtkomst 2.PivotLoc Tillträdessystem För information om våra fasta fallskyddssystem Ring

24 Kiruna Gällivare Luleå Piteå Skellefteå Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Gävle Borlänge Kontakta din fallskyddsspecialist i din region Jan Boström Innesäljare Kiruna Mats Sjöbro Utesäljare Kiruna Lars Keinström Innesäljare Gällivare Alf Johansson Utesäljare Gällivare Kjell-Åke Pettersson Innesäljare Luleå Krister Nordqvist Utesäljare Luleå Roland Holmqvist Innesäljare Piteå Bo Oskarsson Utesäljare Piteå Patrik Lundgren Innesäljare Skellefteå Micael Lindahl Utesäljare Skellefteå Dan Vikman Innesäljare Umeå Erik Marklund Innesäljare Umeå Patrik Sandström Utesäljare Umeå Magnus Gotvall Innesäljare Sundsvall Per Larsson Utesäljare Gävle Fredrik Larsson Utesäljare Gävle Anders Norström Utesäljare Borlänge Jimmy Skoglund Innesäljare Östersund Specialistsäljare personligt skydd Lars Holmgren Ansvarig Norrbotten Sune Hägglund Ansvarig Västerbotten Mats Wihlborg Ansvarig Övik - Borlänge Ahlsell växeltelefon: VI UTBILDAR Box 226, PITEÅ

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

FALLSKYDDS- UTBILDNING

FALLSKYDDS- UTBILDNING FALLSKYDDS- UTBILDNING 39 39 FALLSKYDDSUTBILDNINGAR NUABs fallskyddsutbildningar ger dig grundlig kunskap inom området. Våra instruktörer har en stor kompetens och mycket god erfarenhet från industri,

Läs mer

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd

v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd v.3 Kursprogram 2012 Arbete på hög höjd Crux Professionell utbildning på hög höjd Allt arbete på höjd medför risker. Även om man har den bästa utrustning som går att få, behöver man också rätt kunskaper

Läs mer

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Kursprogram 2015 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall

FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall FALLSKYDDSGUIDE Låt inte säkerheten bli ditt fall Den här skriften har du fått efter att ha gått en kurs hos Hewall safety AB. Den ska inte ses som ett komplement till en kurs utan som en skrift för minnesanteckningar

Läs mer

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Kursprogram 2014 Arbete på hög höjd Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987 och vi

Läs mer

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster

Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Höghöjdsarbete Utbildning Tjänster Tjänster Vi utför entreprenad på höghöjd med hjälp av rep, s.k. Rope Access. Detta ger oss möjlighet att på ett effektivt sätt nå svåråtkomliga platser för att utföra

Läs mer

Skyddsutrustning. Fallskydd. Fallskyddspaket FS102. Fallskyddspaket FS161X. Fallskyddssele Xtreme Roofwalker FS221. lindab verktyg och skydd

Skyddsutrustning. Fallskydd. Fallskyddspaket FS102. Fallskyddspaket FS161X. Fallskyddssele Xtreme Roofwalker FS221. lindab verktyg och skydd spaket FS102 Komplett fallskyddspaket för tak, plåtslageri, snöskottning eller annan situation där fallskydd krävs. 2- punkts sele och 15 m treslaget rep med smidigt fallstopp allt i en väska. Innehåller:

Läs mer

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter

1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter 1 Generell säkerhetsinstruktion 1.Risk för fall från högre höjd än 2 meter Integrering av skyddsanordningar Byggnadsställning med fallskydd ska användas Det skall finnas en ställningsplan och vem som har

Läs mer

Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OCH UNDERHÅLL ELEKTRICITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OCH RÄDDNING

Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OCH UNDERHÅLL ELEKTRICITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OCH RÄDDNING Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OH UNDERHÅLL ELEKTRIITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OH RÄDDNING En översikt över Honeywell Safety Products Honeywell Safety Products (HSP) är en av världens

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

PRISLISTA Datum: 2012-08-01 Sid. 7:2

PRISLISTA Datum: 2012-08-01 Sid. 7:2 SID 7:1 PRISLISTA Datum: 2012-08-01 Sid. 7:2 PROTECTA - SELAR AB10113 AB10313 AB10213 AB11213 AB11313 AB115135 AB10113 1 fästpunkt för fall i rygg. AB10313 2 fästpunkter för fall, rygg, samt 2 st web öglor

Läs mer

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST Låt inte säkerheten bli ditt fall Ta besiktningen av ditt fallskydd till en högre nivå Besiktningar görs inte

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden

Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden Fallskyddsguide - få en bättre översikt från ovan! Den här guiden är utvecklad av Miller, och hjälper dig att få en bättre förståelse för vad fallskydd

Läs mer

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion:

2008.05 Tryckeri, Berndtssons Tryck: cramo www.syre.se SAFETy Produktion: CRAMO SAFETY CRAMO SAFETY SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN På Cramo har vi alltid arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Under begreppet Cramo Safety erbjuder vi produkter/lösningar som gör ert arbete både effektivare

Läs mer

Fallskydd & Räddning

Fallskydd & Räddning Fallskydd & Räddning Innehåll Miller - Lika med kvalitet 3 Grundläggande om fallskydd 4 Grundläggande om system 4 Lagstiftning för fallskydd 6 Grundläggande om selar 7 Grundläggande om säkerhetslinor 9

Läs mer

Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan

Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan 2015-05-26 Höglandets Räddningstjänstförbund Jörgen Samuelsson Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan Närvarande: Jörgen Samuelsson, Stefan Johansson, Tove Berge,

Läs mer

KURSKATALOG 2014. Låt inte säkerheten bli ditt fall

KURSKATALOG 2014. Låt inte säkerheten bli ditt fall KURSKATALOG 2014 Låt inte säkerheten bli ditt fall Fina erbjudanden på utrustning för dig som går kurs! Du vet väl att du som går kurs hos oss på Hewall Safety köper din fallskyddsutrustning till en mycket

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

KURSKATALOG. Utrustning för Räddningstjänst. Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 KURSKATALOG Utrustning för Räddningstjänst Certifierade enligt ISO 9001 ch ISO 14001 Utbildningar i arbete på höjd Innehållsförteckning Kntakta ss... Skriv till Crux Klätter- ch Säkerhetsutrustning AB

Läs mer

fallskyddssystem.se MultiRail Styv horisontell förankringsanordning

fallskyddssystem.se MultiRail Styv horisontell förankringsanordning fallskyddssystem.se MultiRail Styv horisontell förankringsanordning Bacou-Dalloz är världens ledande tillverkare av persolig skyddsutrustning för skydd mot skador på arbetsplatsen. Koncernen Bacou-Dalloz

Läs mer

Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd Kursprogram 2016 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd

Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd Kursprogram 2017 Arbete på hög höjd Om Crux Crux är etablerad som en ledande leverantör av utbildning och utrustning för arbete i miljöer med fallrisker och i slutna utrymmen. Verksamheten startade 1987

Läs mer

STABILT &SÄKERT FALLSKYDD & STÄLLNING

STABILT &SÄKERT FALLSKYDD & STÄLLNING STABILT &SÄKERT FALLSKYDD & STÄLLNING SAFETY TEAM SKAPAR SVERIGES SÄKRASTE ARBETSPLATSER VÅRA MONTÖRER ARBETAR EFTER FÖLJANDE SEX STEG 1. PROJEKTANALYS Kontroll och planering på plats. Vi och kunden går

Läs mer

Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OCH UNDERHÅLL ELEKTRICITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OCH RÄDDNING

Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OCH UNDERHÅLL ELEKTRICITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OCH RÄDDNING Design & produktion: www.agencebeaurepaire.com - SE DO2276 MILLER BY Honeywell FALLSKYDD Fallskydd BYGGINDUSTRI TELEKOM OH UNDERHÅLL ELEKTRIITET VINDKRAFT OLJA & GAS TRÄDVÅRD TEKNISK ÅTKOMST OH RÄDDNING

Läs mer

Till auktoriserade liftutbildare,

Till auktoriserade liftutbildare, 1(5) 2010-11-25 Till auktoriserade liftutbildare, Råd avseende LLP-utbildningen Med detta brev vill vi ge konkreta råd och tips till alla auktoriserade liftutbildare avseende tillämpningen av Liftläroplanen,

Läs mer

KATALOG. APTUM Fallskydd Öden 103 893 92 Bjästa FALLSKYDDSUTRUSTNING. Tel: 0660-431040 Fax: 0660-222115 WWW.APTUM.SE

KATALOG. APTUM Fallskydd Öden 103 893 92 Bjästa FALLSKYDDSUTRUSTNING. Tel: 0660-431040 Fax: 0660-222115 WWW.APTUM.SE KATALOG 2013 APTUM Fallskydd Öden 103 893 92 Bjästa Tel: 0660-431040 Fax: 0660-222115 FALLSKYDDSUTRUSTNING WWW.APTUM.SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING FALLSKYDDSPAKET 8 SÄKERHETSSELAR 22 VÄSTAR 45 STYRT GLIDLÅS

Läs mer

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE

& HÖGT LÅGT LIFTAR STAVDAL.SE & HÖGT LÅGT LIFTAR LIFTAR Stavdal har ett komplett sortiment av liftar och teleskoptruckar för allt från små till stora projekt. I vår liftpark hittar du saxliftar, bomliftar, billiftar, släpvagnsliftar,

Läs mer

SEALED-BLOK SJÄLVINDRAGANDE TÄTA FALLBLOCK. Teknik som är testad i värkligheten RSQ -egenskap Winch alternativ UTRUSTAD MED

SEALED-BLOK SJÄLVINDRAGANDE TÄTA FALLBLOCK. Teknik som är testad i värkligheten RSQ -egenskap Winch alternativ UTRUSTAD MED SEALED-BLOK SJÄLVINDRAGANDE TÄTA FALLBLOCK UTRUSTAD MED Teknik som är testad i värkligheten RSQ -egenskap Winch alternativ VARFöR SEALED-BLOK? Tillförlit DBI-SALA fortsätter sätta standarden för kvalitet

Läs mer

APTUM Taksäkerhetssystem. Fallskydd för personlig utrustning på tak

APTUM Taksäkerhetssystem. Fallskydd för personlig utrustning på tak APTUM Taksäkerhetssystem Fallskydd för personlig utrustning på tak Permanent fallskydd vid takarbeten - nu och i framtiden Vad är APTUM Taksäkerhetssystem? APTUM Taksäkerhetssystem (ATS) är ett dynamiskt

Läs mer

ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING

ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:5 ANVÄNDNING AV ARBETSUTRUSTNING Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:4) om användning av arbetsutrustning

Läs mer

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521

I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA. IG-Read Fine Print-1521 I-GUIDE HORISONTELLA NÄT EN 1263 SVENSKA IG-Read Fine Print-1521 ALLMÄN INFORMATION! Gör alltid en riskbedömning och en metodbeskrivning för montage! Gör en säkerhetskontroll av produkter före montage!

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

S1401. Scando. Arbete på höjd. Scandoprodukter som uppfyller: EN-131. scando.se 1

S1401. Scando. Arbete på höjd. Scandoprodukter som uppfyller: EN-131. scando.se 1 Scando Arbete på höjd S1401 Scandoprodukter som uppfyller: EN-131 scando.se 1 Scando uppfyller RS-Gruppens säkerhetsstandard I februari 2011 införde RS-Gruppen (bestående av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska,

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Bruks- och underhållsanvisningar för styrt glidlås Söll BodyControl I för Söll GlideLoc -fallskyddssystemet

Bruks- och underhållsanvisningar för styrt glidlås Söll BodyControl I för Söll GlideLoc -fallskyddssystemet Bruks- och underhållsanvisningar för styrt glidlås Söll BodyControl I för Söll GlideLoc -fallskyddssystemet Referens 27441 / i enlighet med SS-EN 353-1:2014 Serienummer: Inköpsdatum: Tillverkaren har genomfört

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 - Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ - Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt

Läs mer

anchor line 1231 user guide for anchor line 1231 en 353-2:2002

anchor line 1231 user guide for anchor line 1231 en 353-2:2002 anchor line 1231 user guide for anchor line 1231 en 353-2:2002 DK Brugervejledning til Forankringsline 1231 S Användarguide för Säkringslina 1231 n Bruksanvisning for Forankringsline-1231 et Kasutusjuhend

Läs mer

HeWall Safety Sweden AB Stockholm Örnsköldsvik Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se

HeWall Safety Sweden AB Stockholm Örnsköldsvik Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se - Varumärken vi distribuerar i Sverige - Tel 020-12 12 00 - info@hewallsafety.se www.hewallsafety.se PQ 500-1 Originalet i Power Quick programmet. Fungerar som en personlig batteridriven ascender/descender

Läs mer

Riskbedömning brandskyddskontroll

Riskbedömning brandskyddskontroll Datum 2015-09-01 Handläggare Jonas Petri Direkttelefon 0383-467790 E-postadress jonas.petri@raddningstjansten.com Direktionen Riskbedömning brandskyddskontroll Sammanfattning Riskbedömning vid brandskyddskontroll

Läs mer

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C.

RSS fallskydd för sluttande tak är ett patenterat system som uppfyller säkerhetskraven enligt den europeiska normen EN 13374 klass C. Roof Safety Systems Det smartaste fallskyddssystemet för sluttande tak Kan användas i många situationer sluttande tak kan även användas för platta tak breda och smala takkanter, takrännor vändbart staket

Läs mer

Ramirent GuardLite Maxi TM KOLLEKTIVT FALLSKYDD FÖR HALLBYGGNATION

Ramirent GuardLite Maxi TM KOLLEKTIVT FALLSKYDD FÖR HALLBYGGNATION Ramirent GuardLite Maxi TM KOLLEKTIVT FALLSKYDD FÖR HALLBYGGNATION 1 DET LÄTTASTE SÄTTET ATT GÖRA HALLBYGGET SÄKRARE GuardLite Maxi är marknadens säkraste fallskyddssystem utvecklat specifikt för hallbyggnation.

Läs mer

BRANSCHENS ARBETSHÄST HAR PRECIS BLIVIT BÄTTRE

BRANSCHENS ARBETSHÄST HAR PRECIS BLIVIT BÄTTRE PROTECTA SELAR DET NYA SORTIMENTET MED PROTECTA PRO -SELAR BRANSCHENS ARBETSHÄST HAR PRECIS BLIVIT BÄTTRE PÅLITLIGT FALLSKYDD PROTECTA SELAR I MÅNGA ÅR HAR SORTIMENTET AV PRO -SELAR FÅTT HEM ARBETARE SÄKERT,

Läs mer

Säkrare snöskottning En broschyr om säkrare snöskottning från tak

Säkrare snöskottning En broschyr om säkrare snöskottning från tak Säkrare snöskottning En broschyr om säkrare snöskottning från tak Innehållsförteckning Snöskottning från tak är ett riskfyllt arbete 3 Ansvar för företag som skottar tak 4 Arbetstagarens ansvar 4 Personligt

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE

UPP&NER HISSAR STAVDAL.SE UPP &NER HISSAR HISSAR FÖR ALLA BEHOV Bygghissar används i första hand för att transportera två olika saker material och personal. Valet av bygghiss är på många sätt en säkerhetsoch arbetsmiljöfråga. Att

Läs mer

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet BESLUT 2010-07-01 1(3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box 534 751 21 Uppsala Ångströmlaboratoriet 018-471 00 00 vx www.teknik.uu.se Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen

Läs mer

KVALITET SÄKERHET SERVICE

KVALITET SÄKERHET SERVICE KVALITET SÄKERHET SERVICE 2 VI LYFTER TUNGT OCH MONTERAR HÖGT AC Ställningsmontage Forsmark är en aktör med lång erfarenhet. Vi erbjuder ett heltäckande utbud, där industriella ställningsmontage är vår

Läs mer

Fallskydd och personlig utrustning

Fallskydd och personlig utrustning Fallskydd och personlig utrustning 2015 Produktkatalog Speciallösningar och klassiska produkter som kännetecknas av maximal säkerhet och ergonomi. SAB ELTEKNIK AB, MJÖBÄCKSVÄGEN 2, 512 60 ÖVERLIDA, TEL

Läs mer

Fallskyddsutrustning FALL. Fallskydd

Fallskyddsutrustning FALL. Fallskydd FALL Fallskydd 271 272 FALL Fallskyddsutrustning 273 Fallskyddssele Sala Exofit NEX 1113901 På dagens arbetsplats, där snabbhet och effektivitet är projektkrav, är ett inköp av en ExoFit NEX- sele en investering

Läs mer

RÄDDNINGSPLAN exempel

RÄDDNINGSPLAN exempel RÄDDNINGSPLAN exempel Innehållsförteckning INLEDNING SID 2 GRUNDINFORMATION SID 3 KRAV PÅ RÄDDNINGSPERSONAL SID 3 RÄDDNINGSINSATS SID 4-5 SAMVERKANDE MED MYNDIGHETER & ANHÖRIGA SID 6 ÖVNINGAR SID 6 UPPRÄTTANDE

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Fallskydd för vindkraft

Fallskydd för vindkraft Fallskydd för vindkraft Professionell fallskyddsutrustning från världsledande varumärken Distribueras i Sverige av HeWall Safety Sweden AB HeWall Safety Sweden AB - SE-89133 Örnsköldsvik Tel +46 20-12

Läs mer

Låt det inte hända dig!

Låt det inte hända dig! Låt det inte hända dig! En informationsskrift för Er som monterar ställningar SUFAB 1999 Manus: Per-Olof Axelsson Illustrationer: Hans Sandqvist På uppdrag av: BCA, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd

Läs mer

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar

Störst på teleskopiska arbetsredskap. Världens smartaste stegar Störst på teleskopiska arbetsredskap Världens smartaste stegar 2007 En dum stege är bara lång. Alla kan göra en lång stege. Vi tror du har större nytta av en liten. Alla kan göra en lång stege. Vi tror

Läs mer

F a l l s k y d d för vindkraftsindustrin FRÅN VÄRLDSLEDANDE EXPERTER INOM FALLSKYDD OCH LIVRÄDDNING

F a l l s k y d d för vindkraftsindustrin FRÅN VÄRLDSLEDANDE EXPERTER INOM FALLSKYDD OCH LIVRÄDDNING F a l l s k y d d för vindkraftsindustrin FRÅN VÄRLDSLEDANDE EXPERTER INOM FALLSKYDD OCH LIVRÄDDNING VINDENERGI Denna katalog riktad mot vindkraftsindustrin är avsedd att ge arbetare inom vindkraftsindustrin

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning

www.raddning.se Initiativtagare till projekt Tung Räddning Brand & Räddning Utbildning är ett företag som inriktar sig på området trafikolycka. BRU driver utbildningar i taktisk losstagning, instruktörsutbildningar och Tung Räddning. Utbildningarna sker ute på

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

A registered trademark of SNA Europe Group. Säkra dina verktyg vid arbete på hög höjd. Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess.

A registered trademark of SNA Europe Group. Säkra dina verktyg vid arbete på hög höjd. Foto: Rope Access Sverige AB, www.ropeaccess. A registered trademark of SNA Europe Group Säkra dina verktyg vid arbete på hög höjd Bahco når nya höjder Bahco är en av de första verktygstillverkarna som kan erbjuda en lösning för att minska riksken

Läs mer

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 2500 Valvbrygga BRUKSANVISNING COMBISAFE BRUKSANVISNING Innehåll Innehåll ALLMÄNT... 3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan de används... 4 Kombinera inte produkter... 4 Använd alltid personlig

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna TS och TS Scandi Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen

Läs mer

Hantverkarställning Zifa

Hantverkarställning Zifa Monteringsinstruktion Enligt SS-EN 0:2005 Typkontrollintyg: 5 8 0 Beteckning: EN 0 3 5/5 XXCD Instruktioner: EN 28-IM-SV Arbetsplattform 0,5 x,8 m max. Arbetshöjd,3m Tillåten last: 2,0 kn/m 2 på max ett

Läs mer

LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013

LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013 Sid 1 (7) LLP 1 Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2013 LLP, Liftläroplanen, ska alltid användas tillsammans med Liftläroplanens Allmänna råd. LLP är en del i ett utbildningssystem som omfattar

Läs mer

Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA

Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA Kågströms Repslageri AB. Tel. 0910-720022, 721122. info@kagstroms.se www.kagstroms.se PROTECTA 8AB10033 8AB10213 8AB11313 PRO II Sele AB100 M/L DB PRO II Sele AB102 M/L PRO II Sele AB113 M/L DF/DB 8AB10313

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI

CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI CHECKLISTA FÖR BYGGNADSPLÅTSLAGERI ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer

Installationsmaterial Kyla. Installationsmaterial för kylmontörer Installationsmaterial Kyla Installationsmaterial för kylmontörer Kanalsystem Altech Kanal Split En helt täckt kanal med snabbfäste på undersidan för att säkerställa att ingen smuts kommer in under installationen.

Läs mer

Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med

Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med Kemskydd Avancerad skyddsutrustning för kemiskt skydd Ända sedan vi utvecklade våra första produkter för kemiskt skydd 1992, har vi arbetat i samråd med slutanvändare över hela världen. Idag kan vi erbjuda

Läs mer

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83

BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 BRUKS- OCH MONTAGEANVISNING FÖR PALLSTÄLL SILVERLINE RACK83 Läs noga igenom denna bruksanvisning innan pallstället tas i drift samt använd informationen kontinuerligt under pallställets hela driftstid.

Läs mer

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala

Kiruna KUV 1365. Motala Norrköping Nyköping. Sala. Välkommen! Sundsvall Söderhamn. Umeå Uppsala TrackingCode EN LITE NÄRMARE SLANGSERVICE. TrackingCode EN UNIK Arboga Boden Borlänge Borås Enköping Eslöv Gällivare Gävle Göteborg Backa Strand Göteborg Hisingen Göteborg Sävenäs Göteborg Åbro Hallstahammar

Läs mer

GRUPPEN. www.big-gruppen.com

GRUPPEN. www.big-gruppen.com GRUPPEN www.big-gruppen.com Ställningar godkända enligt nya föreskrifter AFS 2013:04 gällande fr.o.m. 1/7-14! Stegar och bockar godkända för bl.a. NCCs och SKANSKAs arbetsplatser. 2 14 Kampanjpriser ZARGESKLIPPET.SE

Läs mer

Best Hoist. Kranarmssystem serie Pro-3 ANVÄNDARANVISNINGAR. Avsedd för: Stödbälten. Ingång och upptagning från smalt utrymme.

Best Hoist. Kranarmssystem serie Pro-3 ANVÄNDARANVISNINGAR. Avsedd för: Stödbälten. Ingång och upptagning från smalt utrymme. Best Hoist Kranarmssystem serie Pro-3 ANVÄNDARANVISNINGAR Avsedd för: Stödbälten Ingång och upptagning från smalt utrymme Losstagning Skydd mot fall Även avsett för användning vid hantering av material

Läs mer

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263

I-GUIDE BINDLINOR. ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1. Art nr 9-731-02-004: EN 1263 I-GUIDE BINDLINOR Art nr 9-731-02-001: Art nr 9-731-02-002: Art nr 9-731-02-003: Art nr 9-731-02-004: 2,5 m 5 m 100 m 160 m EN 1263 ALLMÄNT Safety Solutions Jonsereds bindlinor är godkända enligt EN 1263-1.

Läs mer

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar

Lätta och portabla lyftar. Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Lätta och portabla lyftar Bockkranar Svängkranar Pyramidlyftar Vi gör det svåra lyftet lättare David den flyttbara bockkranen Vårt fokus på expansion och utveckling har gjort oss till en av de ledande

Läs mer

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb

Redovisning av produktsäkerhet. Billingensklätterklubb Redovisning av produktsäkerhet Billingensklätterklubb Beskrivning av verksamheten och hur tjänsten utförs : Vi erbjuder våra medlemmar klättring på bouldervägg (lågvägg med tjockmattor under) och klättring

Läs mer

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter 2016-07-05 2016/029983 1 (7) Enheten för teknik eva.bernmark@av.se Vestas Northern Europe AB Grophusgatan 5 215 86 Malmö Marknadskontroll möjligheter till synpunkter Ert org.nr: 556443-1574 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare

Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare Utbildning och kurser ID06 utveckling Personalliggare www.sverigesbyggindustrier.se/kurs www.sverigesbyggindustrier.se/kurs Kompetensutveckling Seminarier Kurser E-learning Drygt 500 kursstarter per år

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige!

Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Compact-serien P25.6, P28.8 & P32.6 Vår vision: AB Hüllert Maskin ska som marknadsledare förändra materialhanteringen i Sverige! Året runt med Allfixaren - Öka dina möjligheter VÅR På våren kan allfixaren

Läs mer

Världens bredaste sortiment av teleskopiska stegar

Världens bredaste sortiment av teleskopiska stegar Världens bredaste sortiment av teleskopiska stegar VÄRLDENS LÄNGSTA TELESKOPISKA STEGE MED VÄRLDENS MINSTA SVÄNGRADIE TELESTEPS Stegar Nu finns TELESTEPS stege i en ännu längre modell max 3,8 meter, för

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Latchways PRD (Personlig självräddningsutrustning)

Latchways PRD (Personlig självräddningsutrustning) Produktbroschyr Latchways PRD (Personlig självräddningsutrustning) Integrerad sele för självräddning R20 Latchways-världsledande inom utveckling av innovativa fallskydd Latchways är världsledande inom

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ.

RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. A Member of the Constructor Group RISKER MED PALLSTÄLL En hjälp att upptäcka ev. olycksrisker vid hantering och förvaring av gods i pallställ. Säker Lagermiljö Säker lagermiljö Någon på företaget är alltid

Läs mer

Mer information finner ni på www.epicwater.se

Mer information finner ni på www.epicwater.se DRICKSVATTENFONTÄNER UTOMHUS 2014 Dricksvattenstråle Stadig sanitär drickstråle, 100 % blyfria vattenvägar (AB1953 certifierad). Alla Haws dricksfontänprodukter har genomfört NSF/ANSI 61 9 certifiering

Läs mer

Rapid. Domkraft. Skötsel- och säkerhetsinstruktion

Rapid. Domkraft. Skötsel- och säkerhetsinstruktion Rapid Domkraft Skötsel- och säkerhetsinstruktion OBSERVERA! Före användning av Rapid domkraft måste denna skötselinstruktion noggrant studeras. All användning som sker annorlunda än vad som anges i denna

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Serviceteam. all about handling

Serviceteam. all about handling Serviceteam all about handling Munck Cranes AB Företaget säljer idag lyftutrustning till över 70 länder. Utrustningen användes till många olika applikationer inom industri, fiskeri samt varv, process och

Läs mer

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten.

Lift 1420 & 2000. Teknik på hög nivå! Huddig Lift 1420 och 2000: Manövrering sker antingen från personkorgen eller från förarhytten. LIFT 1420 & 2000 Lift 1420 & 2000 Teknik på hög nivå! Huddig Lift 2000 20,1 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 14,2 m arbetshöjd Maxlast 200 kg Huddig Lift 1420 och 2000: Huddig Lift 1420 och

Läs mer