FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALLSKYDDSGUIDE. Låt inte säkerheten bli ditt fall"

Transkript

1 FALLSKYDDSGUIDE Låt inte säkerheten bli ditt fall

2 Den här skriften har du fått efter att ha gått en kurs hos Hewall safety AB. Den ska inte ses som ett komplement till en kurs utan som en skrift för minnesanteckningar och allmänna råd. Att arbeta i en fallriskmiljö kräver en praktisk utbildning som är anpassad för det arbete du skall utföra oavsett om du arbetar i en mast, ett vindkraftverk eller på ett tak. Vad är höghöjdsarbete? Enkelt uttryckt kan man säga att allt arbete som är två meter över mark där det finns risk för fall är höghöjdsarbete. Det kan handla om en brunn, ett hål i ett golv, tak, kaj, contanier, ställning, mast eller liknande. Minnesregeln är två meter upp, två meter från kant. Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att informera sina anställda om riskerna på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ansvarar också för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Den anställda är i sin tur skyldig att anmäla fel och brister i säkerheten till arbetsgivaren samt att använda skyddsutrustningen och att följa instruktioner. Med andra ord är säkerheten allas ansvar. Hewall Safety Sweden AB

3 Lagar och förordningar Fallolyckor anges vara den vanligaste typen av olycka i byggbranschen. Dessa svarade för 30 procent (1100 av 3600) av byggbranschens anmälda arbetsolyckor Sedan 1997 har de ökat 24 procent. Fallolyckor från höjd sker främst från lös stege och byggnadsställning. Utdrag ur Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. KAP 1, 1. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. KAP 2, 2. Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. KAP 3, 1A Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. I första hand är det arbetsmiljölagen som styr, efter det kommer AFS (arbetsmiljöverkets författningssamling) som styr mer i detalj hur säkert arbete ska utföras. Det är viktigt att följa författningarna. Om man inte gör det finns risk att företaget får dryga böter. Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) Här är ett axplock av AFS. Ett tips är att gå in på arbetsmiljöverkets hemsida där alla AFS finns att ladda ner. Man kan söka på specifika sökord som exempelvis stege och där få fram aktuell AFS. 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete: innehåller riskanalys, arbetsmiljöplan, räddningsplan enligt EN :3 Personlig skyddsutrustning: Information om kunskap & användning av PPE. 1999:3 Byggnads och anläggningsarbete: Fallskydd skall användas när riskanalysen påtalar behovet eller när fallhöjden överstiger 2 m. 2000:6 Mast och stolparbete: Fallskydd skall användas när riskanalysen påtalar behovet eller när fallhöjden överstiger 2 m. En plan för undsättning skall göras enligt paragraf :4 Användning av arbetsutrustning Styr bl.a.. Rope access arbeten. 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet Under perioden , omkom 26 arbetstagare och egenföretagare inom branschen till följd av fall från höjd, vilket innebär drygt tre dödsfall per år. Källa: Arbetsmiljöverket 4 Hewall Safety Hewall Safety 5

4 Här nedan ser du några exempel av de åtal från 2011 där man inte uppfyllt arbetsmiljölagen. ANTECKNINGAR Företaget har enligt AML Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer. Böter :- En sommararbetande lagerarbetare föll cirka fyra meter från ett pallställ och ådrog sig livshotande skador. Stora brister i företagets arbetsmiljöarbete, och lågt säkerhetsmedvetande. Åklagaren hävdade grovt brott, men varken tingsrätten eller hovrätten var av den uppfattningen.företagsledningens brist på agerande hade visserligen innefattat ett visst mått av medvetet risktagande, men inte av så allvarligt slag att gärningen kan rubriceras som grovt brott. Hovrätten ansåg att en rimlig företagsbot skulle vara kronor. Böter :- Vid borttagning av eternitplattor från ett stalltak steg en anställd på en takplatta. Plattan brast och mannen föll cirka 4 meter och ådrog sig en ryggfraktur. Åklagaren hävdade bland annat att arbetsgivaren inte gjort någon riskbedömning och brutit mot AFS 1981:14 och 1999:3 beträffande fallskydd. Brottet var att betrakta som grovt. För firman yrkades företagsbot om Böter :- Trots arbete med risk för fall över två meter och rivning av bärande konstruktion hade inte arbetsmiljöplanen anpassats så att de särskilda åtgärder som skulle vidtas vid riskarbetena beskrivits. Böter :- 6 Hewall Safety Hewall Safety 7

5 Risker och hur man förebygger dem Även om riskanalyser och arbetsmiljöplaner är exemplariskt utförda kan givetvis arbetsförhållandena ändras på ett ögonblick - inte minst på byggarbetsplatser. Även om man har gått samma sträcka ett tiotal gånger så innebär inte det att det är liknande förhållanden den elfte gången. Det gäller givetvis att vara uppmärksam och om man upptäcker en fara så skall man självklart varna andra. Fem steg för ett säkrare arbete. Ställ frågor till dig själv: Vad kan hända? Analysera risker. Vem/vilka kan skadas? Utvärdera riskerna och hur dom skall förebyggas. Dokumentera och se till att andra känner till vad som gäller Uppdatera om nödvändigt. Det här är ett enkelt sätt att uprätta en riskanalys. Exempel: Du skall byta ut trasiga takpannor på en fastighet. 1.Du upptäcker en takpanna som lossnat och ser ut att kunna ramla ner. 2. Nån förbipasserande skulle kunna få den på sig. 3. Du inser att det innebär livsfara om någon skulle få takpannan på sig och spärrar av området samt informerar boende i fastigheten. Eftersom du är utbildad i arbete på tak så åtgärdar du och din kollega takpannan. 4. Ni har upprättat räddningsplan sedan tidigare och har en arbetsmiljöplan. 5. När arbetet är slutfört informeras de boende. Det var ett väldigt enkelt exempel som givetvis kan användas i situationer där det inte är en akut risk som här med tegelpannan. Ibland kan en riskanalys bestå av en mindre avhandling men grunden bygger på att man kort och gott analyserar risker och sedan minimerar dem. 8 Hewall Safety Hewall Safety 9

6 ANTECKNINGAR Jag ska bara... Enligt Arbetsmiljöverket så händer de flesta olyckor under dagens slut, före lunch och kafferast. Hur ser riskanalysen ut här? 10 Hewall Safety Hewall Safety 11

7 Din utrustning Vi har avklarat lagar och riskanalyser och kommer nu in på den praktiska delen och vilka hjälpmedel man har till sitt förfogande för att kunna arbeta säkert. När det gäller fallskyddsutrustning så skall den uppfylla vissa normer. Den skall vara CE-godkänd och uppfylla en EN-klassning. CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne ( i överensstämmelse med EG-direktiven ). Fallskyddsutrustning är klassad enligt kategori tre som är den högsta klassningen. EN-358 Stödbälte EN Stödbälte samt sittsele Kategori 1 Personlig skyddsutrustning som skyddar mot minimala risker och där användaren kan identifiera riskerna i god tid. Till exempel trädgårdshandskar, diskhandskar, solglasögon och kläder mot normala väderförhållanden. Kategori 2 Till exempel hjälmar, ögonskydd, skor, skydd vid svetsning och hörselskydd. Produkter som inte tillhör kategori 1 eller 3. Kategori 3 Personlig skyddsutrustning som är avsedd att skydda mot livsfara eller allvarlig bestående skada där användaren inte själv kan upptäcka risken i tid. Till exempel andningsskydd, fallskydd, skydd mot extrem värme (>100 C) eller kyla (< -50 C), elektriska risker, kemikalier och joniserande strålning. EN-361 Fallskyddssele EN-361+EN-358+EN-813 Fallskyddssele med stödbälte och sittsele. Varje produkt skall även uppfylla en viss EN-norm Att kunna varje EN-norm i huvudet är inte helt lätt för att inte säga omöjligt om man är en vanlig användare, men det kan vara bra att känna till vissa saker. EN-normen säger dig som användare vad produkten är godkänd för. Exempelvis en helkroppssele med märkningen EN-361 är godkänt som en fallskyddsele. Medan en sele med beteckningen EN-358 endast är godkänd som ett stödbälte. För att krångla till det ytterligare kan en sele vara klassad som EN EN-813 som betyder att det är ett stödbälte samt ett sittsele och så vidare. Vanliga fallskyddsprodukter och dess EN-klassning EN 341: Firningsdon EN 1891: Statiskt rep EN 354: Kopplingslina EN 355: Falldämpare EN 358: Stödbälte EN 566: Sydda bandslingor EN 362: Karbiner EN 363: Fallskyddssystem EN 361: Helsele EN 813: Sittsele EN 567: Replås EN 795: Förankringspunkter 12 Hewall Safety Hewall Safety 13

8 Några vanliga produkter Det finns massor av produkter på marknaden. Nu när du har gått en kurs vet du antagligen vad det är just du behöver för att kunna sköta ditt arbete på ett säkert sätt och hur du använder dem. Se dock alltid till att läsa igenom bruksanvisningarna till de olika produkterna så du vet vad sakerna är godkända för. Viss firningsutrustning är till exempel inte godkänd för två personers vikt. Det kan vara väldigt bra att veta vid en räddningssituation! 14 Hewall Safety Falldämparlina (EN-355) Kopplas till rygg eller bröst. Längd maximalt 2 m (begränsad rörelse) Kräver fritt utrymme under kopplingspunkten. För ex ställningsbyggare. Stödlinor EN 358 Kopplas till bältets D-ringar Måste vara sträckt och får endast användas som stöd. Används där det inte är risk för fritt fall. Fasta installationer Finns för användning vertikalt (EN353-1) och horisontellt (EN795). Glidlås följer användaren och låser vid fall. Finns med vajer eller skena. Användarvänligt och kostnadseffektivt. Fallstopplina (EN 353-2) Lina med glidlås som följer användaren och låser automatiskt vid fall. Kopplas till rygg eller bröst. Förankring ovanför användaren. För förflyttning vertikalt, även till viss del i sidled. Hewall Safety 15

9 ANTECKNINGAR Handhavande Eftersom man i fallriskmiljö alltid ska jobba minst två personer ska man ta för vana att göra en kamratkontroll. Där ser man över varandras utrustning, som selens spännen och ankarpunkterna. Har du lämnat dina förankringar under en rast, ta för vana att dubbelkolla så att allt ser ok ut. Din hjälm Skall sitta på huvudet och inte i nacken. Hakremmen skall vara knäppt. Din helkroppssele Selen ska sitta åt runt midjan, runt benen och över axlarna. Dubbelkolla dina spännen. Det som du är inkopplad i (ställningskrok, stödlinor, glidlås etc) Kolla att karbinen är låst. Din externa ankarpunkt Kolla att karbinen är låst och att ankarpunkten är pålitlig. Under arbete Man skall alltid sträva efter är att ha sträckta rep. En person som faller kommer snabbt upp i höga krafter. Väger du t.ex 85 kilo och faller en meter så väger du helt plötsligt ca 800 kilo (Man klarar inte mer än 1200 kilo)! Visserligen har kroppen en inbyggd dynamik som tar upp en viss kraft. Exempelvis så klarar dom flesta att hoppa ner från en stol. Det klarar man för att man minimerar rörelseenergin genom att böja ben och rygg och på så sätt reducerar kraften. Det skulle inte gå om man hoppade ner från stolen på helt raka ben, pröva verkligen inte det, du skulle skada dig allvarligt! Problemet när man faller i sitt sele är att kroppen inte kan hjälpa till att dämpa fallet, utan rörelseenergin (kraften) tar ett tvärstopp i dig och din utrustning. För att komma förbi det problemet så har man falldämpare. En falldämpare är oftast en nylonslinga som ligger vikt i ett plasthölje. Nylonslingan släpper ut om man faller och kommer upp i ca 300 kilo och bromsar upp fallet (kom ihåg att du inte klarar mer än 1200 kilo). Det är alltså väldigt viktigt att du har en falldämpare om du inte kan ha sträckta rep när du arbetar. Inte nog med det, om du nu skulle falla och falldämparen släpper ut i sin fulla längd så kan den i vissa fall bli så mycket som två meter lång. Tänk på vad du har under dig. 16 Hewall Safety Hewall Safety 17

10 0,5 m 1,0 m 2,0 m 3,0 m Pendlingsfall En annan faktor att ta hänsyn till är pendlingen som kan uppstå vid ett eventuellt fall. Pendling i sig är ofarligt (de flesta har ju gungat). Problemet är att man kan pendla in i väggar eller i värsta fall mark. Rep kan på ett ögonblick sågas av om det glider över en kant. Det gäller att planera så man undviker sådana pendlingar och det kan vara svårt, i synnerhet på vissa tak. Att vara inkopplad med två rep i separata ankarpunkter som är ett flertal meter ifrån varandra är ett sätt att undvika detta. Risken för långa fall och farliga pendlingar gör arbete på tak till ett riskfyllt arbete, lägg sen till opålitliga ankarpunkter, stark lutning och isigt underlag så har man helt plötsligt en livsfarlig arbetsmiljö. Det är klokt att ha flera inkopplingpunkter och ibland dubbla repsystem. Ett arbetsrep och ett rep där du har ett backupverktyg. Inom den industriella klättringen används uteslutande dubbla repsystem där de två repen går till var sitt, av varandra oberoende, ankare. Mastklättring Mastklättrare är ofta grundligt utbildade för arbete i tuff miljö och hur man utför en räddning av sin kamrat om olyckan skulle vara framme. Extrema höjder och väderförhållanden ställer höga krav på personalen. Fördelen med mastarbete är att det ofta finns färdiga stegvägar med inbyggt fallskydd i form av vajer eller skenor med glidlås och en rejäl fackverkskonstruktion att säkra sig i. 4,0 m Visste du att du tiodubblar din vikt för varje meter du faller? Det innebär att om du väger till exempel 85 kg så väger du ungefär lika mycket som en personbil när du når mark redan vid ett fall på två meter. Här bredvid ser du vad din vikt motsvarar vid olika fallhöjder. Arbetsmiljölagen kräver att du ska ha rätt utbildning och godkänd utrustning för att utföra arbeten på höjder över två meter. Detta gäller även arbeten i skylift. 18 Hewall Safety Hewall Safety 19

11 Räddning Hur noggrann, utbildad och förberedd man än är så kan olyckan vara framme. Hur gör man då för att få ner sig själv eller en kollega från en hög höjd? Oavsett om man har fastnat i en havererad skylift eller om kollegan har svimmat av uppe på ett tak så skall en räddningsplan vara upprättad. Olika miljöer kräver olika räddningsförfaranden. Dom flesta tror av förståeliga skäl att en räddning bara kan utföras av extremt kunniga specialister som inte gjort annat än att rädda nödställda individer dagarna i ända. Att evakuera sig själv och andra från höjd är med dagens moderna produkter är dock något de flesta kan lära sig. Enligt EN363:2008 Ett räddningssystem ska vara sammansatt på ett sådant sätt att det inte blir nödvändigt att kapa några linor för att genomföra en räddning 20 Hewall Safety Varje räddningssituation är unik I dag finns det räddningsutrustning för i stort sett alla scenarion. Det kräver dock regelbunden övning under överinseende av certifierad personal. När man utför en räddningsplan så måste man ta hänsyn till vissa faktorer. Arbetar du i en mast eller stolpe så är det självklart att personen skall sänkas ned på marken. Arbetar du i en brunn så skall personen som är nödställd oftast räddas upp ur brunnen. Sen finns det givetvis mer komplicerade räddningsförfaranden där man varken kan lyfta den nödställde eller sänka personen rakt ner, till exempel reparbetarna som arbetar under en bro och den nödställde måste förflyttas i sidled. Hewall Safety 21

12 Grundprincipen för en räddning av någon som hänger i sin utrustning är att man först måste lyfta upp den nödställde för att kunna koppla loss dennes utrustning som är belastad med personens kroppsvikt. Där används ett spel eller ett lyftblock. Sedan sänker du ner den nödställde till mark. ANTECKNINGAR OBS! Man får inte använda kniv vid räddning! Olyckor har hänt då räddningspersonalen har kapat fel rep med ödesdigra konsekvenser som följd. Ett vanligt problem är att man förlitar sig på extern hjälp, exempelvis räddningstjänsten, om något skulle inträffa. Det är en mindre bra räddningsplan, för även om man befinner sig nära sjukhus/räddningstjänst kan det ta alltför lång tid innan personen är i säkerhet. 22 Hewall Safety Hewall Safety 23

13 Allmänna tips och råd Vad förankrar du dig i? Vad finns det för externa punkter som du skall sitta fast i? Ofta kopplar man in sitt arbetsrep i en punkt på exempelvis taket där du skall arbeta, går den punkten att lita på? Att koppla in sig i en enda punkt (ankarpunkt) kallas för strukturankare. Den ankarpunkten skall vara bombsäker! Om man vill vara extra säker så bygger man ett flerpunktsankare där vikten fördelas över två eller fler punkter för att fördela vikten. Ett flerpunktsankare skall vara spetsvinklat och jämnviktat samt fördelat över oberoende punkter. Vinkeln skall ej överskrida 120 grader. Vård och skötsel Nylondelar som rep, sele och slingor kan oftast tvättas i ett milt tvättmedel i tvättmaskin på låg temperatur (läs tillverkarens rekomendationer). Blöta rep hängs upp i rumstemperatur så de inte ligger i en säck och blir mögliga. Gå igenom rep och känn om de fått nån skada. Inbuktningar kan betyda att repet varit i kontakt med kemikalier eller att det fått någon annan skada på kärnan. Använd inte spritpenna eller liknande på nylondelar, det kan förstöra nylonet. Metalldelar torkas av, karbinhakar kontrolleras så att de låser och öppnas ordentligt. Kontrollera så de är raka genom att lägga ryggdelen av karbinen mot ett plant underlag. Gnisslar och kärvar karbinen så kan man försöka tvätta av den och smörja upp låsmekanismen. Är det korrosion på metalldelar så kan du putsa bort det med ett fint putspapper eller liknande. Försvinner det inte så kan det vara dags att kassera. Vårda din utrustning så håller den längre. Två exempel på strukturankare Ställningskrok runt en mastfot och ett arbetsrep. Nylonslinga runt struktur på ståltrappa samt arbetsrep.(observera det röda repskyddet som förhindrar att nylonslingan nöts mot stålkonstruktionen). Exempel på spetsvinklat, jämnviktat ankare fördelat på två av varandra oberoende punkter. 24 Hewall Safety Hewall Safety 25

14 KURSANLÄGGNING, BUTIK, HUVUDKONTOR Rörvägen 60, Jordbro (Stockholm) Telefon växel e-post:

RÄDDNINGSPLAN exempel

RÄDDNINGSPLAN exempel RÄDDNINGSPLAN exempel Innehållsförteckning INLEDNING SID 2 GRUNDINFORMATION SID 3 KRAV PÅ RÄDDNINGSPERSONAL SID 3 RÄDDNINGSINSATS SID 4-5 SAMVERKANDE MED MYNDIGHETER & ANHÖRIGA SID 6 ÖVNINGAR SID 6 UPPRÄTTANDE

Läs mer

Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan

Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan 2015-05-26 Höglandets Räddningstjänstförbund Jörgen Samuelsson Riskbedömning vid brandskyddskontroll - med åtgärdsförslag och handlingsplan Närvarande: Jörgen Samuelsson, Stefan Johansson, Tove Berge,

Läs mer

Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden

Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden Ditt officiella pass till säkert arbete på höjden Fallskyddsguide - få en bättre översikt från ovan! Den här guiden är utvecklad av Miller, och hjälper dig att få en bättre förståelse för vad fallskydd

Läs mer

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011

Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka vid godsterminal, Göteborg, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning ADI 469 CE-märkning av personlig skyddsutrustning Regler för EU och Sverige De regler som gäller i dag infördes när Sverige gick med i EES och senare i EU. EU:s produktdirektiv om personlig skyddsutrustning

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för topprepskurs inomhusklättring. Normerna är utarbetade av SKF:s utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar och

Läs mer

ANVÄNDNING AV TRAKTORER

ANVÄNDNING AV TRAKTORER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:6 ANVÄNDNING AV TRAKTORER ANVÄNDNING AV TRAKTORER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3)

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING

my baby carrier SVENSKA BRUKSANVISNING my baby carrier BRUKSANVISNING SVENSKA Integrerat huvudstöd VIKTIGT! SPARA BRUKS- ANVISNINGEN SÅ ATT DU HAR DEN TILL HANDS OM DU SKULLE BEHÖVA DEN IGEN! Integrerad ryggförlängning... > VARNINGAR VARNING:

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Till auktoriserade liftutbildare,

Till auktoriserade liftutbildare, 1(5) 2010-11-25 Till auktoriserade liftutbildare, Råd avseende LLP-utbildningen Med detta brev vill vi ge konkreta råd och tips till alla auktoriserade liftutbildare avseende tillämpningen av Liftläroplanen,

Läs mer

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker

Arbete med truck. Vanliga situationer som kan vara riskfyllda. Olycksrisker. Belastningsrisker Arbete med truck Arbete med truck Du som jobbar inom till exempel partihandeln, på ett åkeri eller en godsterminal och kör mycket truck kan undvika många farliga situationer med rätt kunskaper. Varje år

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Kalix Folkhögskola Fastställd av Kalix Folkhögskolas styrelse 2011-06-09 2 MÅL FÖR VERKSAMHETEN En god fysisk arbetsmiljö ändamålsenliga lokaler ändamålsenlig utrustning

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009

Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 Datum 2009-09-29 1 (8) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid tillbyggnad i Sollentuna, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs:

Eleven ska lära sig förstå och motivera följande: Eleven ska förstå vikten av och motivera varför kamratkontroll utförs: Här nedan följer Svenska Klätterförbundets officiella kursnormer för kurs till uppklätteransvarig topprep. Normerna är utarbetade av SKF:s Utbildningskommitté och är den miniminivå som SKF:s lokalklubbar

Läs mer

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING

COMBISAFE. 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING COMBISAFE 3230 Hisschaktsgrind BRUKSANVISNING Innehållsförteckning Allmänt...3 Säkerhetsföreskrifter...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användande...4 Kombinera ej produkter...4 Använd

Läs mer

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE

FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Kenneth Riggberger FRÅN UNGDOMSBOXARE TILL PROFFSBOXARE Samarbetet med Hampus Henriksson började 2010 då Hampus var 16 år. Jag kommer här att ta upp lite om fysisk träning för boxare. Nu kan jag ingen

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009

Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009 Rapport djupstudie Fallolycka vid rivning av tak i Hudiksvall, 2009 Dnr: REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska

Läs mer

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08)

Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Att vårda ett gammalt teakdäck. (2009-02-08) Har man en båt från 1985 och teakdäcket är i original så krävs det lite underhåll och varsamhet om man inte vill byta det inom en snar framtid. Vår 360 hade

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Solceller. Svesol Solceller www.svesol.se. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Solceller www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol anläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 OBS! Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen noggrant INNAN produkten tas i bruk, för att undvika

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014.

Examination. Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt. Föreläsning Teori Tenta. Seminarium Teori. 10 december 2014. Examination Tentamen (6 hp) Projekt (1.5 hp) Projekt Föreläsning Teori Tenta Seminarium Teori Sara Bäckström 2 -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå

Läs mer

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING

SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING SÄKERHETSHANDBOK EN HANDBOK OM SÄKERHET PÅ HYRESBOSTÄDER I NORRKÖPING!! 1 Ambassadör Uppdaterad 8 augusti 2012 Detta är ett material för Hyresbostäder i Norrköping. Copyright ( ) alla rättigheter reserverade

Läs mer

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Sedan 6 juli 2005 gäller direktiv 2002/44/EG från den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering

Läs mer

Garageportsanvändning

Garageportsanvändning Garageportsanvändning Vi har valt en garageport som är beprövad och tillförlitlig. Det är inte meningen att vi som användare skall behöva lära oss monteringsdetaljer, uppbyggnad, felavhjälpning eller andra

Läs mer

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall

BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST. Låt inte säkerheten bli ditt fall BESIKTNING AV DITT FALLSKYDD LÄR DIG BESIKTIGA SJÄLV FULL KONTROLL ONLINE BESIKTNINGSTJÄNST Låt inte säkerheten bli ditt fall Ta besiktningen av ditt fallskydd till en högre nivå Besiktningar görs inte

Läs mer

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3

(Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 (Ändringar införda t.o.m. den 28 juni 2011) AFS 2004:3 STEGAR OCH ARBETSBOCKAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om stegar och arbetsbockar samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren Kapitel 1 Hej jag heter Matteo Lindgren. Jag går på elevskolan. Jag är 10 år. Min bästa kompis heter Emil Hanson. Vaktmästaren är läskig. Han är alltid arg skriker så högt så att man blir rädd. Första

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6

Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Laddning av batteri... 5 Säkringar... 5 Manöverbox... 6 Armstöd... 6 Innehållsförteckning Förord... 3 Bromssystem... 4 Inbromsning av rullstol...4 Nödbromsning...4 Låsa bromsen...4 Omkoppling till körning...4 Lossa bromsen...4 Omkoppling till frikopplat läge...4 Laddning

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Med kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar

Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Grundprinciper för skonsamma förflyttningar Innehåll Kursöversikt... 2 Inledning... 6 Syfte och mål... 7 Belastningsskador... 8 Hur väl rustad är du för ditt jobb?... 10 Kroppshantering... 11 Kroppens

Läs mer

BRUKSANVISNING. ver. 1.2

BRUKSANVISNING. ver. 1.2 BRUKSANVISNING ver. 1.2 OBS Denna produkt är ämnad för barn över tre (3) år gamla. OBS Vi (Lillagunga) bär inget ansvar för eventuella olyckor eller skador som uppstått som följd av att ha missförstått

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

Aptum. Utbildningar Fallskydd

Aptum. Utbildningar Fallskydd Aptum Utbildningar Fallskydd Grundkurs i fallskydd Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska

Läs mer

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21

Pedagogik & Metodik Verktygslåda. Uppvärmningslekar: Senast uppdaterad 2006-03-21 Pedagogik & Metodik Verktygslåda Uppvärmningslekar: Namn: Brokull Genomförande: När man blir kullad ställer man sig som en bro, man blir befriad genom att kompisen kryper under. Namn: Plåsterkull Genomförande:

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING

DAGS ATT VÄLJA STÄLLNING SOM HANTVERKARE KOMMER DU FÖRR ELLER SENARE ATT KOMMA I KONTAKT MED BYGGNADSSTÄLLNINGAR I NÅGON FORM. VARE SIG DET HANDLAR OM EN MINDRE STÄLLNING FÖR ATT DRA ELEN I TAKET ELLER EN FASADSTÄLLNING FÖR ATT

Läs mer

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31

gymprogrammet träningsguiden 2011 01 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 26 TRG1101s26_41_programmet.indd 26 2011-02-16 11.31 SNYGG, STARK OCH EXPLOSIV med kontrastträning Att förbättra sin fysiska form behöver varken vara komplicerat eller tidskrävande. Vår träningsexpert

Läs mer

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET

Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbordsguiden DIN GUIDE TILL DET BÄSTA SKÖTBORDET Skötbord Alla våra skötbordsmodeller är ergonomiska och snälla mot din rygg. I denna broschyr ger vi dig en överblick samt en kort presentation av skötbordsmodeller

Läs mer

Bjälklag Balkongplan av betongelement

Bjälklag Balkongplan av betongelement 34 GSC.65 Bjälklag Balkongplan av betongelement Montering av prefab balkongelement av betong Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid

Läs mer

På den nya dörren är fjädrarna som sagt helkapslade på ett snyggt sätt men det är svårt att återskapa det på en befintlig installation.

På den nya dörren är fjädrarna som sagt helkapslade på ett snyggt sätt men det är svårt att återskapa det på en befintlig installation. Garageportar fjädrar Jag har en gammal vipport från 1964 i garagelänga. Det är av typen med de smått livsfarliga fjädrarna Det pratas om att bygga nytt, men tills vidare så skulle jag vilja säkra upp fjädrarna

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

Lär dig göra marklyft

Lär dig göra marklyft Lär dig göra marklyft Marklyft är en bra övning för din kropp. I ett enda lyft använder du alla muskler. Så greppa en skivstång! Vi visar hur du får till dina marklyft. Marklyft 1 Före lyftet Stå med fötterna

Läs mer

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning

Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 1 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning 2 Svenska Klätterförbundets riktlinjer för Inspektion av Utrustning Att regelbundet inspektera utrustning som används på en klättervägg

Läs mer

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS BRUKSANVISNING INSTALLATIONS & BRUKSANVISNING BADKAR & MASSAGEBADKAR Tack för att du valt ett massagebadkar från Noro Scandinavia. Här hittar du vad som du behöver tänka på vid installation angående el och vatten, funktionerna

Läs mer

Checklista fallolyckor

Checklista fallolyckor Maj 2014 Checklista fallolyckor Fallolyckor på samma nivå som följd av att man halkar och snubblar Europeisk kampanj SLIC 2014 Checklistan kan vara till hjälp när ni ska undersöka om det finns risk för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Arbetsmiljö Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter 13 Arbetsmiljö Vi arbetar konsekvent med arbetsmiljöfrågor för att du som personlig assistent ska trivas på din arbetsplats.

Läs mer

GuardLite BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Tomorrow s fall protection today.

GuardLite BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS. Tomorrow s fall protection today. GuardLite TM BY SAFETY SOLUTIONS JONSEREDS Tomorrow s fall protection today. Just good isn t enough. Fallskyddsindustrins innovatörer har bestämt sig det går att göra fallskyddsutrustning bättre, säkrare

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m

click! a b c d g h Monteringsanvisning j k > 25 cm l m Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg UN regulation no. R129 i-size Ålder 0-12m 1 3 a b c d e f g h click! Monteringsanvisning 4 i j k l m > 25 cm 2 5 Godkänd höjd 40-75 cm maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m UN regulation no. R129 i-size 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go Modular.

Läs mer

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.

Installation instructions, accessories. Växelspaksknopp. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1. Anvisningsnr Version Art. nr. 8671186 1.0 Växelspaksknopp D8901458 Sida 1 / 5 Utrustning A0000162 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas. Noteringar och varningstexter är till

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

FÖRSE ARBETSSTYRKAN MED KRAFTFULLT SKYDD MOT VASSA KANTER [KABEL]

FÖRSE ARBETSSTYRKAN MED KRAFTFULLT SKYDD MOT VASSA KANTER [KABEL] FÖRSE ARBETSSTYRKAN MED KRAFTFULLT SKYDD MOT VASSA KANTER [KABEL] MYCKET HÖG SÄKERHET VID VASSA KANTER. DET FINNS BARA ETT SÄTT ATT VARA SÄKER. Mycket vassa kanter med radie noll. Du kan inte se dem eftersom

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH)

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA (AH) Motionerna AH 1 AH 18 MOTION AH 1 Byggnads Väst Det fins arbetskamrater som får höra från Försäkringskassan de inte är tillräckligt sjuka för få ersättning, och från Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass

Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass 31 GSA Väggar stomme Väggelement av glasgranulat - Blähglass Blähglass är tillverkat av återvunnet glas - glasgranulat Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån

SSÄ INS-0509 Säkerhetsinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 1(11) Upprättat av: Åke Filubelli Granskat av: Harald Schaffhauser Fastställd av: Gun Eriksson Gäller fr o m 2016-03-21 Tom 2017-08-31 sinstruktion för om- och tillbyggnad av Högdalsdepån 2(11) Versionshistorik

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap

1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap 1 Installation av KOMPAN FREEGAME-redskap De här anvisningarna gäller för installation av KOMPAN FREEGAME-redskap. VIKTIGT! Läs de här anvisningarna före installationen. Utöver dessa allmänna anvisningar

Läs mer

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig.

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Anställa lärling Postad av Kenta Jonsson - 11 nov 2013 22:08 Hej alla. Är inne på att anställa en lärling. Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Just nu

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått)

Stopper-/tvärbalk impregnerat trä 50x100 mm 2 st 2490 mm (alltid samma mått) 1 / 5 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING Tack för att du valde bojkorgen Basketbuoy från Finland. Bojkorgen är till för att förtöja högst 2,2 m breda båtar under 800 kg. Båten kan ligga högst - cm djupt beroende

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN

FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN FÖRKORTA DIN VÄG PÅ BANAN Av Marie Hansson - Känns hunden för snabb? - Har du svårt att hinna dit du vill på banan? Själva kärnan i lösningen på problemet borde väl vara att förkorta din väg? Ju svårare

Läs mer

Handledning till riskbedömningsmetoden HARM

Handledning till riskbedömningsmetoden HARM Handledning till riskbedömningsmetoden HARM Detta är en handledning till riskbedömningsmetoden HARM Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-,

Läs mer

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers Pacing i praktiken: Att leva med ME/CFS STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer