Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet"

Transkript

1 BESLUT (3) Dnr Teknik1:7 2010/29 Institutionen för teknikvetenskaper Box Uppsala Ångströmlaboratoriet vx Anvisningar för mast och stolparbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala Universitet 1. Allmänt. För mast- och stolparbete, nedan även kallat höjdarbete, gäller Arbetsmiljöverkets regler enligt AFS 2000:6 med ändring i AFS 2005:11(Bilaga 1) samt AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet. Reglerna gäller vid mast och stolparbete som företas av: Anställda vid universitetet i samband med deras tjänst. Studerande eller forskare vid universitetet i samband med utbildning eller forskning. Övriga, vilka ej tillhör universitetet, om arbetet företas med användande av universitetet tillhörig utrustning, t ex selar, linor eller annan utrustning som har betydelse för arbetet. Ovanstående gäller även om höjdarbetet sker vid annan institution eller utomlands. Om restriktivare föreskrifter utfärdas vid annan institution/enhet där höjdarbetet utförs skall dessa följas. Uppföljning och kontroll av detta görs av institutionens höjdarbetesansvarige. Dispens från dessa regler kan medges av Prefekt och höjdarbetsansvarig i samråd. 2. Höjdarbetesansvarig person. Höjdarbetesansvarig utses av prefekten. Namn på höjdarbetesansvarig anges i institutionens arbetsmiljöplan. Den höjdarbetesansvariges ansvar är att: Ge tillstånd till höjdarbete enligt nedanstående anvisningar och tillse att höjdarbetespersonal är väl insatt i relevant regelverk. Tillse att erforderliga intyg och certifikat är giltiga för aktuellt höjdarbete och dokumentera detta genom kopior av certifikat och intyg. Tillse att erforderlig planering, förberedelse, åtgärder under höjdarbete och efterarbete utförs. Vid behov rapportera olycksfall och tillbud eller andra brister. Organisationsnr:

2 2(3) 3. Intyg för höjdarbete. Intyg utfärdas av höjdarbetesansvarig vid institutionen. För att erhålla höjdarbetesintyg vid institutionen för Teknikvetenskaper krävs följande certifikat och intyg: Certifikat om genomgången teoretisk och praktisk utbildning enligt AFS 2000:6 12, ej äldre än tre år. 1 Läkarintyg enligt kraven i AFS 2005: Intyg från genomgången HjärtLungRäddnings-utbildning, ej äldre än tre år. Intyg från arbetsgivare att höjdarbete ingår i tjänsten och att personen är försäkrad. 4. Läkarundersökning Certifikat för höjdarbete enligt ovan innebär endast praktisk och teoretisk godkänd utbildning för höjdarbete men innefattar ingen medicinsk bedömning av personens tjänstbarhet för höjdarbete. Därför skall alltid sådan bedömning göras enligt AFS 2005:06 5. Tillstånd för höjdarbete. För att få utföra höjdarbete krävs förutom Intyg för höjdarbete enligt punkt 3 ovan att samtliga nedanstående villkor är uppfyllda: Personlig skyddsutrustning enligt bilaga skall bäras och användas korrekt. Höjdarbete får ej utföras som ensamarbete. En ansvarig ledare för höjdarbetet skall vara utsedd. Riskanalys och åtgärdsplan skall vara genomförd. Kommunikationsmöjligheter för tillkallande av hjälp vid eventuell olycka skall vara säkerställd. Egenkontroll av utrustningens skick skall vara genomförd innan arbetet påbörjas. Kamratkontroll av utrustningens anbringande skall vara genomförd innan arbetet påbörjas. Riskområdet, det område där risk finns att träffas av nedfallande föremål, normalt en radie motsvarande 2/3 av arbetshöjden, skall vara säkrat och övervakat. Verktyg, redskap, arbetsmaterial och motsvarande skall vara säkrat under arbetet. 1 I Uppsala är C2 Wind Power, och Crux Mastarbete exempel på kurser med efterföljande certifiering som uppfyller kraven. Organisations/VATnr:

3 3(3) Risk för åska eller andra ogynnsamma meteorologiska förhållanden får ej föreligga. 6. Dokumentation. Register över höjdarbetande personal: Vid varje institution/motsvarande där höjdarbete förekommer skall register föras över höjdarbetande personal, deras behörighet samt datum och utfall av läkarundersökningar Organisations/VATnr:

4 Obligatorisk skyddsutrustning Följande personlig skyddsutrustning är obligatorisk vid höjdarbete: helsele av godkänt utförande två stödlinor av godkänd typ skyddshjälm av för verksamheten godkänd typ skyddshandskar vilka ger tillfredställande skydd mot mekaniska och andra risker och grepp under rådande väderlek overall som skyddar mot vind och väta skyddsskor som vid klättring och vid arbete medger säkert och stadigt grepp mot underlaget under rådande väderlek godkänd och plomberad räddningsutrustning skall finnas i direkt anslutning till den plats där höjdarbete utförs. All utrustning skall vara CE-märkt och godkänd samt i gott skick. Användning av skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning skall före och efter användning kontrolleras avseende skick och funktion, egenkontroll. Korrekt anbringande av personlig skyddsutrustning och eventuell inkoppling på fallskydd skall kontrolleras av kollega, kamratkontroll. Skyddshjälm skall bäras vid klättring, vistelse och arbete i mast och torn samt inom riskområde för nedfallande föremål Stödlina skall vara kopplad och justerad så fall begränsas till 0,5 meter. Finns fast monterat fallskydd, skena eller wire, skall denna användas. Finns ej fast monterat fallskydd skall mobilt fallskydd användas. Inkoppling av fallskydd skall ske i D-ring på bröst eller rygg på selen. Inkoppling i sidomonterad D-ring får ej ske. Klätterkrokar får användas som alternativ.

5 Intyg för höjdarbete Härmed intygas att Är godkänd för höjdarbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper. Är godkänd att utföra höjdarbete enligt AFS 2000:6, Mast- och stolparbete, och är väl insatt i de arbetsuppgifter som skall utföras Är försäkrad vid Uppsala universitet/kammarkollegiet för de arbetsuppgifter som skall utföras. Uppsala Mikael Bergkvist Ansvarig för höjdarbete vid Institutionen för Teknikvetenskaper Box Uppsala

Arbete i mast och torn

Arbete i mast och torn Arbete i mast och torn 2014-06-18 1/9 Innehåll Omfattning... 3 Definitioner... 3 Giltighet... 3 Ansvar... 3 Behörighet - utbildning... 4 Planering av arbete... 4 Skydds- och räddningsutrustning... 4 Obligatorisk

Läs mer

MAST- OCH STOLPARBETE

MAST- OCH STOLPARBETE MAST- OCH STOLPARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

MAST- OCH STOLPARBETE

MAST- OCH STOLPARBETE MAST- OCH STOLPARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om mast- och stolparbete

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse

Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse MAS 2011 Flik 9.1. Delegering: bakgrund, ansvar, vad delegeras och hur, beslut, återkallelse 1. Bakgrund Mot bakgrund av att allvarliga avvikelser i läkemedelshanteringen är relativt vanligt och det faktum

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD

RUTINER VID OLYCKOR OCH TILLBUD 4 SkLJF 03 SkLJ Dokumentation i form av journaler etc förvaras i SkLJ:s bankfack. Intyg på genomförda hälsoundersökningar förvaras i utbildningsregistret hos SkLJ säo/utb-enhet. SkLJF 03 Utgåva IV Gäller:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2015-02-10 Dnr: FS 1.1-2-15 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet

Regel - Anlitande av externa uppdragstagare i undervisningen vid Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor Dokumenttyp: Regel Datum: 2013-12-17 Dnr: 100-1986-13 Område: Organisation Ansvarig enhet: Univ.ledningens kansli Giltighetstid:Tillsvidare Regel - Anlitande av externa

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 1 Denna skrift har tagits fram i samverkan mellan parterna inom Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. Skriften vill ge information om viktiga aspekter

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer