Opponent: Professor Tore Kristensen Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opponent: Professor Tore Kristensen Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tel:+45 38152131 E-mail: tk.marktg@cbs."

Transkript

1

2 Förslag till opponent och betygsnämnd för Ingela Lindahl Opponent: Professor Tore Kristensen Copenhagen Business School Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tel: Betygsnämndsledamöter: Docent Maria Huge-Brodin Linköpings universitet Logistik / IEI Epost: Tel: , Docent Håkan Preiholt Stockholms Universitet Roslagsvägen 101, Stockholm Epost: Tel: Professor Per Kristensson Karlstads universitet Epost : telefon /

3 Kort sammanfattning av avhandlingen (detta dokument endast internt) I avhandlingen studeras produktutveckling av s.k. designprodukter, d v s produkter där den visuella utformningen är en kritisk dimension för köparen vid sidan av det funktionella värdet av produkten. Den bygger på fallstudier av svenska möbeltillverkare och deras samarbete med frilansande produktdesigners. Det fenomen som studeras är hur den estetiska dimensionen påverkar företagens utveckling av nya produkter. Tre forskningsfrågor står i fokus: vad kännetecknar produktutvecklingsprocessen? hur balanserar företagen kommersiella och kreativa/artistiska krav under processen? hur anlitar och samarbetar företaget med nödvändiga designresurser? Avhandlingen visar att företagens produktutveckling påverkas på flera olika sätt av ett fokus på visuell utformning av produkterna. Den annorlunda och subjektiva värderingen av det kritiska estetiska värdet i dessa produkter gör att företagen riktar sin utveckling av produkter inte bara mot den potentiella kunden utan även mot olika intermediärer och omgivande aktörer på marknaden., t ex inredningsarkitekter, designers och press. Dessutom ställer den estetiska dimensionen i produkterna krav på en flexibel och kreativ utvecklingsprocess med en hög grad av visualisering. Utöver detta visar studien att urval och samarbete med externa designresurser är en kritisk del i såväl skapandet av värde som för själva framtagandet av produkter. Genom ett nära samarbete mellan designer och managers kan de kommersiella och kreativa intressen kompletterar varandra på ett konstruktivt sätt i de studerade företagen. Avhandlingen bidrar till en bättre förståelse av produktutveckling i en hittills lite studerad empirisk kontext. Dessutom bidrar avhandlingen till bättre förståelse av dynamiken i samarbetet mellan externa designresurser och företagets managers.

4 Íngående publikationer: Table 1: Overview over the included papers and their contribution to this thesis Paper A Paper B Paper C Paper D Title Design and marketing: Insights on determinants of the dynamics of new product development processes Consequences of design outsourcing on firm-level product strategy: A multiple case study within the furniture industry New Product development in design-led organizations: Insights from the Swedish furniture manufacturing industry The Applicability of integrated solutions offerings: Differential effects of product complexity Authors Lindahl, I Lindahl, I Lindahl, I Nordin, F Nordin F Grundström, C Lindahl, I Brege, S Type Article in journal Conference paper, presentation (refereed) Conference paper, presentation (refereed) Article in journal Publication status Published in Irish Journal of Management 30(1) 2010 Earlier version published in the conference proceedings for the International Product Development Conference (IPDMC), Delft 2011 Presented at the 12th International Research Conference DMI, Boston, 2012 Published in Journal of Relationship Marketing 12(1), 2013 Doktorandens insats Datainsamling (delvis), analys tillsammans med medförfattare, skrivande av artikel I samråd med medförfattare. Datainsamling, analys, skrvande av artikel. Datainsamling, analys,skrivande av artikel. Medförfattare endast granskat och kommenterat. Analys (tillsammans med medförfattare), skrivande av delar av artikeln och samrådande I hela artikeln.

5 Linköpings universitet UT90 Registerutskrift för doktorander Inst för ekonomisk och industriell utv Detaljlista Lena Sjöholm Sida 1 Senast ändrad INGELA LINDAHL Adresser Folkbokföringsadress: WERNERSGATAN LINKÖPING Telefon: Examen vid egen högskola CIVILINGENJÖRSEXAMEN PÅ INDUSTRIELL EKONOMILINJEN ELEKTROTEKNIK: PRODUKTIONSSTYRNING Exkod: TIEKU Examensinr: EPRS Utfärdat: Hskpoäng: 271.5(k) Poäng: Huvudämne: Utb slutförd: Antagen till utbildning på forskarnivå Termin: V08 Typ: L Startdatum: Beslutsdatum: Forskarämne: TKIEIEME INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING OCH INDUSTRIELL EKONOMI INDUSTRIAL MARKETING AND INDUSTRIAL ECONOMICS Avbrott: Diarienr: byte av ämne Termin: H09 Typ: L Startdatum: Beslutsdatum: Forskarämne: TKIEIEIM INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING INDUSTRIAL MARKETING Avbrott: Diarienr: EXAMEN Termin: V11 Typ: S Startdatum: Beslutsdatum: Forskarämne: TKIEIEIM INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING INDUSTRIAL MARKETING Total ackumulerad aktivitet samtliga ämnen/antal terminer: 850/11 Forskarämne: TKIEIEIM INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING Examen på forskarnivå TEKNOLOGIE LICENTIATEXAMEN Ämne: TKIEIEIM Extyp: LI Exkod: 3TGLT Utfärdat: Utb slutförd: Lic.seminarium har ägt rum med godkänt resultat Ämne: TKIEIEIM Handledare/examinator: FNOR Fo asst Fredrik Nordin Uppsatstitel: Design-led Organisations. A multiple case study of the interplay between design and marketing. Alla kurser klara för DOKTORSEXAMEN (DO) Ämne: TKIEIEIM Handledare/examinator: DKIN Inst: IEI Datum: för LICENTIATEXAMEN (LI) Ämne: TKIEIEIM Handledare/examinator: FNOR Inst: IEI Datum: HUVUDHANDLEDARE: SBRE Prof Staffan Brege Inst: IEI FNOR Fo asst Fredrik Nordin Inst: IEI SBRE Prof Staffan Brege Inst: IEI BITRÄDANDE HANDLEDARE: DKIN Univ lekt Daniel Kindström Inst: IEI FNOR Fo asst Fredrik Nordin Inst: IEI SBRE Prof Staffan Brege Inst: IEI FNOR Fo asst Fredrik Nordin Inst: IEI Registrering Aktivitet Försörjning DTJ H09: J 80% 100% V10: J 80% 100% H10: J 80% 100%

6 Linköpings universitet UT90 Registerutskrift för doktorander Inst för ekonomisk och industriell utv Detaljlista Lena Sjöholm Sida 2 Senast ändrad INGELA LINDAHL V11: J 80% 100% H11: J 80% 100% V12: J 80% 100% H12: J 80% 100% V13: J 80% 100% H13: J Ackumulerad aktivitet/antal terminer: 640/8 Avklarad andel av forskarutbildning H09 H10 V11 V13 30% 45% 50% 85% Individuell studieplan Ämne: TKIEIEIM INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING Datum: Senast ändrad: Forskarämne: TKIEIEME INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING OCH INDUSTRIELL EKONOMI HUVUDHANDLEDARE: SBRE Prof Staffan Brege Inst: IEI BITRÄDANDE HANDLEDARE: FNOR Fo asst Fredrik Nordin Inst: IEI Registrering Aktivitet Försörjning DTJ V08: J 50% 100% H08: J 80% 100% V09: J 80% 100% Ackumulerad aktivitet/antal terminer: 210/3 Individuell studieplan Ämne: TKIEIEME INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING OCH INDUSTRIELL EKONOMI Datum: Senast ändrad: Uppdatering Den första studieplanen inlagd. Avklarade kurser Hp Datum Marknadsföring och logistik Marketing and Logistics Inst: IEI Examinator: SBRE Staffan Brege Analysmetoder i kvalitativ forskning Methods of Analysis in Qualitative Research Inst: IEI Examinator: MELG Mattias Elg Litterturgenomgång, forskningsfronten inom möbelbranscher Literature Review, Research on the Furniture Industry Inst: IEI Examinator: SBRE Staffan Brege Grundläggande forskningsmetodik Basics in Research Methodology Inst: IEI Examinator: MHUG Maria Huge Brodin Academic Writing in English Academic Writing in English Inst: IEI Examinator: PVAN Pamela Vang Interaktiv forskning Interactive Research Methodology

7 Linköpings universitet UT90 Registerutskrift för doktorander Inst för ekonomisk och industriell utv Detaljlista Lena Sjöholm Sida 3 Senast ändrad INGELA LINDAHL Inst: IEI Examinator: MELG Mattias Elg Service Marketing and Service Infusion Service Marketing and Service Infusion Inst: IEI Examinator: DKIN Daniel Kindström Teorier avseende interorganisatoriska relationer - tillbaka till rötterna Theories about interoganizational relationships - back to the roots Inst: IEI Examinator: BHÖG Bengt Högberg Den Kvalitaiva Intervjun som Forsknignsmetod The Qualitative Interview as a Research Method Inst: TEMA Examinator: HEPE Helen Peterson LUK1CUL Universitetspedagogik, steg 1. Lärande, undervisning, kunskap (LUK) Teaching in Higher Education, Step 1. Learning, Instructing and Knowledge Inst: IBL Examinator: BLIN Björn Lindenmo Tillgodoräknanden Beslutsdatum: Ämne: TKIEIEIM Handledare: FNOR Inst: IEI Diarienummer: 2008/01094 Beslut om tillgodoräknande motsvarar 4.0 hp Beslut om tillgodoräknande grundas på följande: Högskoleutbildning: Hp Datum (Designfakultetens fo.utb) Basic course in Design Research 4.0 Basic course in Design Research Kungl. Tekniska högskolan Ursprunglig examinator: Peter Ullmark Utbnivå: 3 Beslutsdatum: Ämne: TKIEIEIM Handledare: SBRE Inst: IEI Diarienummer: LiU 2008/01049 Beslut om tillgodoräknande motsvarar 3.5 hp Beslut om tillgodoräknande grundas på följande: Högskoleutbildning: Hp Datum Grundläggande designforskning - teori och metod 3.5 Basic Design Research - Theories and Methodology Kungl. Tekniska högskolan Ursprunglig examinator: Peter Ullmark Utbnivå: 3 Beslutsdatum: Ämne: TKIEIEIM Handledare: FNOR Inst: IEI Diarienummer: IEI Beslut om tillgodoräknande motsvarar 7.5 hp Beslut om tillgodoräknande grundas på följande: Högskoleutbildning: Hp Datum Design Management - historia & frontlinjeerspektiv 7.5 History and Contemporary Perspectives within Design Management Research Göteborgs universitet Ursprunglig examinator: Ulla Johansson Utbnivå: 3

8 Linköpings universitet UT90 Registerutskrift för doktorander Inst för ekonomisk och industriell utv Detaljlista Lena Sjöholm Sida 4 Senast ändrad INGELA LINDAHL Summa högskolepoäng för avklarade kurser: 76.5 Tillgodoräknade högskolepoäng inom ämnet TKIEIEIM: 15.0 (k) Konverterade till högskolepoäng 1 juli 2007

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012

Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 Bilaga 45 PROMEMORIA 1 (1) 2012-01-13 Dnr: Utbildnings- och forskningssektionen Johan Hellstrand Högskolegemensamma kurser på forskarnivå 2012 I förslaget till MDH:s budget för 2012 finns anslaget 250

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga

Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse och utvecklingsförmåga 2001-03-15 1 (17) Dnr: 26/2001 Projektbeskrivning Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle Christian Berggren, Linköpings Universitet Outsourcing av produktion och dess betydelse för industriföretagens förnyelse

Läs mer

FRÅN PRODUKTFOKUSERAD TILL KUNDORIENTERAD

FRÅN PRODUKTFOKUSERAD TILL KUNDORIENTERAD FRÅN PRODUKTFOKUSERAD TILL KUNDORIENTERAD En fallstudie av Key Account Managements roll i en strategiförändring på en industriell marknad Mattias Erasmie, Jakob Qvarnström. Examensarbete på Civilekonomprogrammet

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Integrerad nätverkssamverkan

Integrerad nätverkssamverkan Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Avdelningen för produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola Lunds universitet Integrerad nätverkssamverkan Ett sätt för små och medelstora verkstadsföretag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

IIB EFI STRATEGI I DIVERSIFIERADE FORETAG HUVUDKONTORETS ROLL KJELL SPÅNGBERG HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM. Institute of International Business

IIB EFI STRATEGI I DIVERSIFIERADE FORETAG HUVUDKONTORETS ROLL KJELL SPÅNGBERG HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM. Institute of International Business .. STRATEGI I DIVERSIFIERADE FORETAG HUVUDKONTORETS ROLL AV KJELL SPÅNGBERG HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM IIB EFI Institute of International Business Ekonomiska Forskningsinstitutet .. F'~ -.:. ~ -, " ;}

Läs mer

Kandidatuppsats Bachelor s thesis

Kandidatuppsats Bachelor s thesis Kandidatuppsats Bachelor s thesis Datavetenskap C 15 hp Affärssystem IT/Ekonomi 180 hp CRM i små och medelstora företag En studie om företagens behov av CRM-funktioner MITTUNIVERSITETET Avdelningen för

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman

Studenters informationskompetens. universitetslärares syn i ny studie. av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Studenters informationskompetens universitetslärares syn i ny studie av Ann-Katrin Perselli & Kajsa Gustafsson Åman Ann-Katrin Perselli (t.v.) är kontaktbibliotekarie och samordnare av undervisning i informationssökning

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Konstruktörers syn på trä som konstruktionsmaterial - Utbildning och information Wood as a construction

Läs mer

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär

Kursens mål Nedan presenteras kursens mål såsom ni hittar dem i studiehandboken, samt vad de innebär Kursinformation för kursen Logistikstrategier TETS 31 HT-2014, publicerad 2014-11-03 Maria Huge-Brodin Välkommen! Du står just i begrepp att påbörja en kurs i logistik på avancerad nivå, där fokus kommer

Läs mer

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik

Forskning om informationsoch kommunikationsteknik Forskning om informationsoch kommunikationsteknik En översikt över verksamhet inom Norden Jens Pedersen Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap LIU-PEK-R-220 September 2000 Linköpings

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6

Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Bilaga 6 till rapport 2009:1 Bilaga 6 Myndigheter 2008, rapport från Svenskt Kvalitetsindex Bakgrundsmaterial Externa Kunder MYNDIGHETER 2008 Stockholm 2008 12 05 EPSI Rating, 2008 2 SAMMANFATTNING -

Läs mer

Relationsmarknadsföring

Relationsmarknadsföring Södertörns df högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Marknadsföring Vårterminen 2014 Programmet för Ekonomi, Teknik och Design Relationsmarknadsföring Hur bankerna ska klara

Läs mer

Hur blir man bäst eller sämst i klassen? Uppkomst av skillnader i prestationsförmåga i matematik - en empirisk studie av klassrumspraktik

Hur blir man bäst eller sämst i klassen? Uppkomst av skillnader i prestationsförmåga i matematik - en empirisk studie av klassrumspraktik Hur blir man bäst eller sämst i klassen? Uppkomst av skillnader i prestationsförmåga i matematik - en empirisk studie av klassrumspraktik Eva Jablonka, Luleå tekniska universitet Projektmedarbetare: Maria

Läs mer