Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/614440"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV50700UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: denna symbol erhålls kompletterande informationer om apparatens användning och praktiska betjäning. Med klöverbladet markeras tips och informationer om apparatens ekonomiska och miljövänliga användning. För eventuella störningar innehåller bruksanvisningen informationer om hur du själv kan avhjälpa bristfälligheterna, se avsnitt,,vad gör man om...". Skulle dessa informationer inte räcka till, vänd dig till närmaste kundtjänst. som tänker ekologiskt handlar även så... 2 Innehåll INNEHÅLL Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar.. Avfallshantering Diska ekonomiskt och miljövänligt..... Bild på maskinen och manöverpanelen. Manöverpanel. Före den första diskningen Inställning av vattenavhärdaren.... Påfyllning av specialsalt för vattenavhärdaren Påfyllning av sköljmedel.

3 Dosering av sköljmedel.... Vid dagligt bruk.. Sortering av bestick och övrig disk Sortering av besticken..... Placering av kastruller, pannor och större tallrikar Sortera muggar, glas och kaffeservis... Justering av överkorgen... Påfyllning av diskmedel. Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel.... Välj diskprogram (programtabell)... Starta diskprogrammet.. Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt

4 ... Inställning eller ändring av startfördröjningen.... Diskmängdidentifiering Sensorlogic Diskmaskinens avstängning... Utplockning av disk Skötsel och rengöring.. 24 Silarnas rengöring Vad gör man när felmeddelanden indikeras..problem med diskmaskinens drift uppstått diskresultatet inte är tillfredsställande Tekniska data..

5 .. 28 Information för provningsinstitut Innehåll Installations- och anslutningsinstruktioner... Installation av diskmaskinen Integrerbar diskmaskin.... Inbyggd diskmaskin Fristående maskiner.. Diskmaskinens anslutning... Vattenanslutning.. Tillåtet vattentryck... Anslutning av tilloppsslang Avloppsanslutning.

6 .. Vattenskyddssystem Elektrisk anslutning..... Anslutningsteknik Service address Garanti Service Konsumentköp EHL Konsumentkontakt Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1 Säkerhetsanvisningar De elektriska apparaterna från AEG uppfyller tillämpade tekniska regler och säkerhetsnormer. Som tillverkare känner vi oss trots detta förpliktade att göra dig uppmärksam på följande säkerhetsanvisningar: Uppställning, anslutning,

7 driftstart Diskmaskinen får endast transporteras stående. Kontrollera om det finns transportskador på diskmaskinen. Anslut absolut inte en skadad maskin. Vänd dig i händelse av skada till din leverantör. Se alltid till att uppgifterna om strömtyp och nätspänning på maskinens typskylt stämmer överens med strömtyp och nätspänning på uppställningsplatsen. Hur den använda strömkretsen avsäkras framgår också av typskylten. Hur diskmaskinen ställs upp och ansluts på föreskrivet sätt framgår av kapitlet,,installation". Fleruttagskontakter /-kopplingar och förlängningssladdar får inte användas. Det kan orsaka brand på grund av överhettning. Säkerhet för barn Barn kan inte alltid bedöma farorna som finns i samband med elektriska apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt när diskmaskinen är igång och låt dem inte leka med diskmaskinen risken finns att att de kan låsa in sig (risk för kvävning!). Förpackningsmaterial ( t ex plast, frigolit) kan vara farligt för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen. Diskmedel kan förorsaka frätsår på ögon, mun och svalg eller till och med leda till kvävning! Iaktta därför säkerhetsanvisningarna av diskoch rengöringsmedlens tillverkare. Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Om diskmedelsrester finns kvar i apparaten finns risk för frätskador! När diskmaskinen ska lämnas till avfallshantering: Dra ur nätkontakten, klipp av elsladden och släng den. Bryt sönder lucklåset, så att luckan inte kan stängas längre. 5 Bruksanvisning Allmän säkerhet Reparationer på diskmaskinen får endast göras av fackpersonal. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Vid reparationer - kontakta vår kundservice eller din fackhandel. Sätt aldrig på diskmaskinen när elsladden, till-/avloppsslangen är trasiga eller när panelen, bänkskivan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå in i apparatens inre.

8 Vid skador på apparatens anslutningsledning eller om den ska bytas mot en längre tilledning måste den bytas (erhålls hos AEG kundservice) genom en av AEG auktoriserad kundservice. Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll alltid i stickproppen. Ombyggnader eller ändringar på diskmaskinen är av säkerhetsskäl inte tillåtna. Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över den öppnade luckan och skadas. Spetsiga knivar och vassa bestickdelar måste placeras i överkorgen eller ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen. Avsedd användning Diska endast hushållsdisk med diskmaskinen. Används apparaten för icke avsett syfte eller felaktigt, så svarar tillverkaren inte för eventuella skador. Innan du använder specialsalt, diskmedel och sköljmedel - förvissa dig om att produkternas tillverkare uttryckligen rekommenderar dess användning i hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på lösningsmedel i diskmaskinen. Explosionsrisk! Vattenskyddssystemet skyddar tillförlitligt mot vattenskador. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda: Nätanslutningen måste vara kvar även vid avstängd diskmaskin. Diskmaskinen måste vara korrekt installerad. Stäng alltid av vattenkranen när diskmaskinen lämnas utan uppsikt för en längre tid, t.ex. under semestertid. Sätt eller ställ dig aldrig på den öppnade luckan, apparaten kan tippa. Vid störningar - stäng först av vattenkranen, därefter diskmaskinen och dra ur stickkontakten vägguttaget. Vid fast anslutning: slå ifrån säkring(ar) eller skruva ur proppsäkringar. 6 Bruksanvisning 2 Avfallshantering Avfallshantering för emballaget Diskmaskinens emballagematerial måste avfallshanteras på sakkunnigt och på föreskrivet sätt. Allt material som emballaget är tillverkat av är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelar är ml;vs inget salt Indikering på multidisplayen H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0 IV III II I/II I 1)( d) tysk grad, mått för vattnets hårdhetsgrad 2)(mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad *inställning på fabriken 0 1. Diskmaskinen måste vara avstängd. 2. Tryck samtidigt in funktionsknapp och avhärdarknapp och håll demintryckta 3. Förutom tryck in TILL/FRÅN-strömbrytare M. Lysdiodslamporna på funktionsknappen och avhärdarknappen blinkar. 4. Tryck in avhärdarknappen en gång till. På multidisplayen syns det inst&auml3. Sätt på locket igen och skruva fast det medsols. 4. Utspillt sköljmedel torkas av med en trasa. 3 Vid dagligt bruk Måste grovt salt eller sköljmedel fyllas på? Sortera bestick och övrig disk i diskmaskinen Fyll på diskmedel Välj lämpligt diskprogram för bestick och övrig disk Starta diskprogrammet 13 Bruksanvisning Sortering av bestick och övrig disk 1 Rengöringssvampar, hushållstrasor och samtliga föremål som kan suga upp vatten får inte rengöras i diskmaskinen. Följande typ av bestick/disk får inte diskas i diskmaskinen: Bestick med skaft av trä, horn, porslin eller pärlemor Ej värmebeständiga plastdelar Äldre bestick, vars kitt är känsligt för värme Limmade disk- eller besticksdelar Föremål av tenn- resp. koppar Blykristallglas Ståldelar som lätt rostar Trä-/frukostbrädor Konstnärliga föremål lämpar sig endast delvis för diskning i diskmaskinen: Stengodsporslin får endast diskas i diskmaskin om tillverkaren uttryckligen intygar att det lämpar sig för det. Glasyrdekor kan efter många omgångar i diskmaskinen blekna. Silver- och aluminiumdelar tenderar att missfärgas vid diskning, matrester såsom äggvita, äggula, senap förorsakar ofta missfärgningar och fläckar på silver. Därför måste silver alltid omedelbart sköljas av och matrester avlägsnas om det inte diskas direkt efter användningen. Somligt glas kan bli matt efter många omgångar i diskmaskinen. Innan du sorterar disken, bör du: avlägsna större matrester. ställa grytor med inbrända matrester i vatten. Iaktta vid sorteringen av bestick och övrig disk: Bestick och övrig disk får inte hindra sprutarmarnas rörelser. Föremål som muggar, glas, grytor etc. sorteras med öppningen neråt. Därmed förhindras att vatten kan samlas i dem. Besticksdelar och övrig disk får inte ligga i varandra eller staplas över varandra. För att undvika att glas ska gå sönder får glasen inte stöta mot varandra Små föremål (t.ex. lock) läggs i bestickskorgen 14 Bruksanvisning Sortering av besticken 1 Långa, spetsiga besticksdelar i bestickskorgen är farliga, i synnerhet för barn (se säkerhetsanvisningar). För att alla besticksdelar ska spolas med vatten, bör du 1. sätta gallerinsatsen på bestickskorgen 2. placera korta knivar, gafflar och skedar i bestickskorgens gallerinsats med skaftet nedåt. På några diskmaskinsmodeller kan bestickskorgen fällas isär så att de rena besticken lättare kan tas ut. När du använder gallerinsatsen kan bestickskorgen inte fällas isär. För att bestickskorgen inte ska gå upp när du tar ut den, bör det tvådelade handtaget alltid omslutas helt med handen Ställ bestickskorgen på bordet eller arbetsplattan 2. Fäll isär båda handtagsdelarna 3. Ta ut besticken 4. fäll ihop de båda handtagsdelarna Bruksanvisning Placering av kastruller, pannor och större tallrikar Placera större och kraftigt nedsmutsat diskgods i underkorgen. För att lättare kunna placera in större diskgods så går det att på några diskmaskinsmodeller fälla ned den högra tallriksinsatsens båda rader: 0 1.

9 Lyft upp bakre tallriksinsats en aning Fäll ned tallriksinsatserna till vänster. 16 Bruksanvisning Sortera muggar, glas och kaffeservis Små, ömtåliga föremål och långa, spetsiga besticksdelar sorteras i den övre korgen. Sortera disken på och under de uppfällbara ytorna för muggar så att diskvattnet kan nå all disk. Ytorna för muggar kan fällas upp när höga föremål ska diskas. Vin-, champagne- samt konjaksglas ställs resp. hängs i urtagen som finns på muggarnas förvaringsytor. Glas, bägare osv. kan även ställas på de båda raderna av piggar till vänster i överkorgen. 17 Bruksanvisning Justering av överkorgen Maximal höjd på diskgods i överkorg underkorg vid höjd överkorg vid sänkt överkorg 22 cm 24 cm 31 cm 29 cm 3 Justering är också möjligt när korgarna är fyllda. Sänkning av överkorgen: 0 1. Dra ut överkorgen till stopp. 2. Lyft upp överkorgen till höger bak och sänk ned den. Höjning av överkorgen: 0 1. Dra ut överkorgen till stopp. 2. Lyft upp överkorgen till höger bak, dra den lätt framåt och låt den haka in i det övre läget. 18 Bruksanvisning Påfyllning av diskmedel 1 Använd endast diskmedel för diskmaskiner. Fyll på diskmedel: Innan ett diskprogram startas (ej vid program avspolning). Iaktta tillverkarens doserings- och lagringsrekommendationer på diskmedlens förpackning. Facket för diskmedlet befinner sig på luckans insida Om locket är stängt: tryck låsspaken (1) framåt, locket öppnar sig Fyll diskmedlet i facket för diskmedel. Markeringslinjerna hjälper vid doseringen: "MIN" motsvarar ca. 30 ml diskmedel, "MAX" motsvarar ca. 40 ml diskmedel. 3. Tryck till locket tills det låses. X: MA 3 Vid starkt nedsmutsad disk fyll dessutom diskmedel i lockfördjupningen (2). Detta diskmedel är aktivt redan vid avspolningen. N: MI 19 Bruksanvisning Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel Med handledning av den kemiska sammansättningen kan diskmedel för diskmaskiner indelas i två grundtyper: sedvanliga, alkaliska diskmedel med frätande beståndsdelar låg-alkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer. 2 Tillsammans med kompaktdiskmedel avlastar BIO-diskprogrammen miljön och skonar disken, då de är speciellt anpassade till kompaktdiskmedlets enzymer och dess smutslösande egenskaper. Redan vid 50 C uppnås med BIO-diskprogrammen i kombination med kompaktdiskmedel samma resultat som i vanliga fall endast uppnås med 60 C-program. Vid BIO-program värms diskvattnet upp till 60 C på kort tid för att aktivera det aktiva syret. Rengöringstabletter från olika tillverkare kan ha olika lång upplösningstid. Därför utvecklar vissa rengöringstabletter inte sin fulla rengöringskraft vid kortprogram. Ställ in normalprogram med avspolning om du använder rengöringstabletter Bruksanvisning Välj diskprogram (programtabell) Välj lämpligt diskprogram med hjälp av denna tabell: Typ av disk dessutom Mat- och kokkärl med disk som är känslig för värme normalt nedsmutsad Dessert- och kaffeporslin med ömtåligt glas lätt nedsmutsad Alla typer av disk - Typ av ned- starkt nedsmutsad smutsning intorkade matrester, i synnerhet äggvita och stärkelse normalt nedsmutsad intorkade matrester speciellt lämplig vid användning av kompaktdiskmedel. Använd disk som ställs i diskmaskinen för att diskas vid en senare tidpunkt. Lämpligt diskprogram: INTENSIV 70 NORMAL 65 NORMAL BIO 50 1) QUICK 50 A Programför- Avspolning Diskning lopp 2) 2x mellansköljning Slutsköljning Torkning Avspolning Avspolning Diskning Diskning Mellansköljning Mellansköljning Slutsköljning Torkning Slutsköljning Torkning Avspolning Diskning Mellansköljning Slutsköljning - Förbrukningsvärden: 3) Tid Energi Vatten 1) 2) 3) min min min. 30 min. 10 min. < 0,1 kwh 4 liter 1,45 1,65 kwh 1,15 1,35 kwh 1,04 1,24 kwh 0,85 kwh liter liter liter 12 liter Vid BIO-program värms diskvattnet upp till 60 C på kort tid för att aktivera det aktiva syret. De olika diskprogramavsnitten låter olika, eftersom disken för intensivare rengöring diskas lite kraftigare vid några av avsnitten. Förbrukningsvärdena har fastställts under normala villkor och är beroende på korgarnas fyllning. I praktiken kan alltså avvikelser förekomma. 21 Bruksanvisning Starta diskprogrammet 0 1. Kontrollera om bestick och den övriga disken är så sorterad i diskmaski- nen att sprutarmarna kan röra sig fritt. 2. Öppna vattenkranen helt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på till/från-knappen M. Till/från-knappens M lampa lyser. 5. Tryck på programknappen för önskat program (se "programtabell"). Programindikeringen lyser. Efter ungefär 6 sekunder startar det valda diskprogrammet. blinkar indikeringarna för båda diskprogrammen. 2. för brännskador! Öppna luckan försiktigt Diskmaskinens lucka öppnas. Diskprogrammet stoppas. 2. Luckan stängs. ställs in: 0 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen 2. Tryck på knappen för önskat diskprogram. Nu syns antalet timmar konstant på multidisplayen. Timantalet är inprogrammerat Tryck på TILL/FRÅN-knappen M. 2. den därför svalna innan du plockar ut den. Låt disken vara kvar i diskmaskinen ca. 15 minuter efter programmets slut för att svalna och torka. Spolarmarna behöver inte rengöras. bör ändå kontrolleras och rengöras ibland. Smutsiga silar påverkar diskresultatet Öppna luckan, dra ut den undre korgen. 2. mikrosilens handtag kan hela systemet lyftas upp och tas ut. 3. Vrid handtaget motsols ¼ varv och ta ut det Rengör alla silarna grundligt under rinnande vatten. 6. tillbaka den plana finsiler i diskutrymmets botten.

10 8. att felen har undanröjts, tryck på knappen för diskprogrammet som påbörjats. Diskprogrammet fortsätter. Om felkoden syns på nytt kontakta kundtjänst. Vid alla andra fel som visar sig v.g. kontakta kundtjänst och ange felkoden. Störning På multidisplayen syns felkoden (1. Programindikeringen för det valda diskprogrammet blinkar: diskmaskinen får inget vatten. På multidisplayen syns felkoden (2. Programindikeringen för det valda diskprogrammet blinkar. På multidisplayen syns felkoden (3. Möjlig orsak Vattenkranen är stängd. Silen i vattenkranens slangskruvkoppling är tilltäppt. Tilloppsslangen har inte installerats korrekt. Vattenlåset är tilltäppt. Avloppsslangen har inte installerats korrekt. Vattenskyddssystemet har reagerat. Avhjälpande Öppna vattenkranen. Rengör silen i slangskruvkopplingen. Kontrollera slanginstallationen. Rengör vattenlåset. Kontrollera slanginstallationen. Stäng av vattenkranen och kontakta kundtjänst. 26 Bruksanvisning...problem med diskmaskinens drift uppstått. Störning Möjlig orsak Diskmaskinens lucka är inte stängd ordentligt. Avhjälpande Stäng luckan. Programmet startar inte. Stickkontakten är inte anslu- Anslut nätkontakten till ten till vägguttaget. vägguttaget. Säkringen är defekt. Byt ut säkringen. Vid diskmaskinsmodeller med Om disken ska diskas omestartfördröjning: delbart, ska starttiden ställas En starttid har förinställts. in på 0 timmar Diskutrymmet består av rostfritt ädelstål. Rostfläckar i diskutrymmet beror på främmande rost (rostpartiklar ur vattenledningen, från grytor, bestick etc.). Avlägsna dylika fläckar med ett vanligt rengöringsmedel för ädelstål. Pipljudet är betydelselöst. Diska endast bestick och övrig disk som lämpar sig. I diskutrymmet syns rostfläckar. Stäng locket på facket för specialsalt ordentligt. Pipande ljud under diskningen. Använd ett annat diskmedel....diskresultatet inte är tillfredsställande. Disken blir inte ren. Du har inte valt rätt diskprogram. Disken har varit så placerad att diskvattnet inte nått alla delar. Korgarna får inte vara för fulla. Silarna i botten på diskutrymmet är inte rena eller felaktigt isatta. Fel diskmedel har använts eller diskmedlet är för lågt doserat. Kalkavläggningar på disken: facket för specialsalt är tomt eller vattenavhärdningen är fel inställd. Avloppsslangen är inte korrekt installerad. Disken torkar inte och är glanslös. Fel sköljmedel har använts. Facket för sköljmedel är tomt. På glasen och den övriga disken bildas ränder, strimmor, mjölkaktiga fläckar eller en blåskimrande beläggning. Använd mindre sköljmedel. 27 Bruksanvisning På glasen och den övriga disken finns intorkade vattendroppar. Använd mer sköljmedel. Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedelstillverkarens kundservice. Tekniska data Kapacitet: Tillåtet vattentryck: Elektrisk anslutning: Servis för 12 personer inklusive serveringsdelar 1-10 bar (= N/cm2 = MPa) Uppgifter om den elektriska anslutningen framgår av typskylten som befinner sig innanför diskmaskinsluckan på dess högra sida. Fullt integrerbara, integrerbara och inbyggda diskmaskiner som kan integreras i kökets dekor Mått: max. vikt: x 595 x 570 (h x b x d i mm) 50 kg ; Denna apparat motsvarar följande EG-direktiv: 73/23/EEG från lågspänningsdirektiv 89/336/EEG från (inklusive ändringsdirektiv 92/31/EEG)- direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 28 Bruksanvisning Information för provningsinstitut Innan provningar kan företas måste vattenavhärdarens saltfack och facket för sköljmedlet fyllas på helt. Testnorm: Jämförande program: Fylld maskin: Diskmedelsdosering: Halvfylld maskin: Diskmedelsdosering: Sköljmedelsinställning: EN 5O 242 Normal BIO 50 C med fylld och halvfylld maskin 12 standardkuvert inkl. serveringsdelar 30g (typ B) i diskmedelsbehållaren 6 standardkurvert inkl. serveringsdelar Vid halvfylld maskinska varannan plats lämnas tom. 20g (typ B) i diskmedelsbehållaren 4 (typ III) för helt fylld maskin och för halvfylld maskin Exempel på sortering: överkorg (nedre och övre position): Underkorg med bestickkorg Bestickkorg 29 Installations- och anslutningsinstruktioner INSTALLATIONS- OCH ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER Installation av diskmaskinen Ställ diskmaskinen på ett fast underlag så att den står stabilt och justera den så att den står i våg. Genom att skruva ut skruvfötterna med hjälp av den bifogade skruvnyckeln kompenserar du för ojämnheter i golvet och anpassar höjden på diskmaskinen till annan inredning. max. Skjut maskinens toppanel ca 1 cm bakåt (2), lyft upp den framtill (3) och ta bort den. Ta bort toppanelens fästanordningar genom att trycka på dem på det ställe som visas på bilden (4). Dra sedan ut dem snett bakåt 4 (5). 5 1 Om diskmaskinen senare ska användas som fristående maskin igen, måste du sätta tillbaka orignaltoppanelen. Du kan inte justera sockeln på fristående maskiner Installationsoch anslutningsinstruktioner Diskmaskinens anslutning Vattenanslutning 1 Alli VVS-arbetet skall utföras av en behörig fackman. Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar som ska förhindra att diskvattnet leds tillbaka till dricksvattennätet. Dessa motsvarar gällande vattentekniska säkerhetsföreskrifter. Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till varmvatten upp till max. 60 C. Diskmaskinen får inte anslutas till öppna varmvattenapparater och varmvattenberedare. Tillåtet vattentryck Lägsta tillåtna vattentryck: 1 bar (=10N/cm2 =100 kpa) Maximalt tillåtet vattentryck: 10 bar (=100 N/cm2 =1 Mpa) Om vattentrycket sjunker under 1 bar kontakta kundtjänst. Om vattentrycket överstiger 10 bar, måste en tryckminskningsventil installeras (kan erhållas i fackhandeln). Anslutning av tilloppsslang 1 0 Tilloppsslangen får inte vara vikt eller klämd när den ansluts.

11 Anslut tilloppsslangen med slangkopplingen (DIN 259) till en vattenkran med yttergänga (¾ tum). Slangkopplingens anslutningsmutter får endast dras åt för hand. För att inte inskränka på vattenuttaget i köket rekommenderas att installera en extra vattenkran eller att montera ett förgreningsstycke på den befintliga vattenkranen. Om du behöver en längre tilloppsslang än den som följer med i leveransen, får nedanstående kompletta slangsatser användas. De erhålles i fackhandeln och är VDE-godkända: Slangsats "WRflex 100" (E-nr. : ) Slangsats "WRflex 200" (E-nr.: ) 3 32 Installations- och anslutningsinstruktioner Avloppsanslutning Enligt Svensk Byggnorm skall avloppslangen vara monterad sä att den på ett ställe är förd upp tillten nivå motsvarande avloppsenhetens överkant. Slangen ska där varad fixerad på ett betryggande sett. Avloppsslang 1 Avloppsslangen får inte vikas eller klämmas. Avloppsslangens anslutning: maximalt tillåten höjd: 1 meter. minsta nödvändiga höjd 30 cm över apparatens undre kant. Förlängningsslangen Förlängningsslangen erhålles i fackhandeln eller hos Distriparts. Slangens inre diameter måste uppgå till 19 mm för att inte påverka apparatens funktion. Förlängningsslangen får installeras högst 3 meter vågrätt och den maximalt tillåtna höjden för avloppslangens anslutning uppgår till 85 cm. Vattenlåsanslutning Avloppsslangens hylsa (ø 19 mm) lämpar sig för alla vanliga typer av vattenlås. Vattenlåsanslutningens yttre diameter måste uppgå till minst 15 mm. Avloppsslangen ska sättas fast på vattenlåset med den bifogade slangklämman. Vattenavlopp i diskhon (endast möjlig vid golvapparater) Om du vill hänga in avloppsslangen i en diskho använd slangknäet som kan dras på slangen. Detta medföljer inte denna maskin och beställes från Distriparts under reservdelsnumret ET Dra på knäet på avloppsslangen. 2. Se till att avloppsslangen inte glider ner från diskhons kant. Stick snöret genom slangknäets hål och sätt fast det på väggen eller på vattenkranen. 33 Installations- och anslutningsinstruktioner Vattenskyddssystem Diskmaskinen är utrustad med ett vattenskyddssystem, AQUA CONTROL SYSTEM, för att skydda maskinen mot vattenskador. När ett fel föreligger tillkopplas tömningspumpen. Så kan inget vatten rinna ut. Restvattnet i apparaten pumpas automatiskt ur. 1 AQUA CONTROL SYSTEMET fungerar också när apparaten är avstängd den får emellertid inte vara bortkopplad från el-nätet. Elektrisk anslutning Maskinen ansluts med stikkontakt i jordat vägguttag till 230 V, 1 x 10 A enligt gällande bestämmelse. Innan maskinen ansluts, kontrollera att vägguttaget är säkrat för att klara av diskmaskinens belastning. 1 Vid alla ingrepp i maskinen skall maskinen göras spänningslös. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen (proppen). 34 Installations- och anslutningsinstruktioner Anslutningsteknik Tillopps- och avloppsslangar samt el-sladden måste anslutas till höger eller vänster om diskmaskinens sida då det inte finns plats för dessa bakom apparaten. Nedanstående exempel på en sanitär- och el-installation är endast en rekommendation. Avgörande är villkoren på uppställningsplatsen: (existerande anslutningar, el- resp. vattenverkets lokala anslutningsföreskrifter, etc...). 2 stutsar 45 eller raka, ytterdiameter 19 mm, längd 30 mm Dubbelventil Vattenavlopp Vattentillopp Vattentillopp Elektrisk ledning Vattenavlopp El anslutning Elektrisk ledning 35 Service address SERVICE ADDRESS Sverige AEG Hem & Hushåll AB S Stockholm Luxgatan 23, Lilla Essigen Tel.: Telefax: Vid behov av service, se i telefonkatalogens yrkesregister under Hushållsmaskiner Service GARANTI KONSUMENTKÖP EHL-91 Dessa bestämmelser är fastställda efter förhandlingar med Konsumentverket 1. Tillämplighet. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast apparater af de fabrikat som leverats av medlemsföretag i Elektriska Hushållsapparat Leverantörer, EHL. Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och rättigheter och skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen. 2. Avlämnande och risken för apparaten. Om inte annat avtalats skall konsumenten hämta apparaten hos säljaren. Om säljaren skall leverera apparaten till konsumenten skall konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida annat inte överenskommits. Konsumenten skall därvid ta emot apparaten på avtalad tid och plats. Om konsumenten inte hämtar apparaten enligt överenskommelsen eller, vid leverans till honom inte tar emot apparaten på avalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader, såvida försummelsen inte är ursäktlig. Risken för apparaten övergår på konsumenten när apparaten avlämnats. 3. Undersökning av apparaten vid mottagandet. Konsumenten bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om apparaten eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla eventuell sådan skada till säljaren. Konsumente bör också inom skälig tid, efter det att han mottagit apparaten, pröva om den fungerar tillfredsställande. 4. Fel. Frågan om apparaten är felaktig regleras utförligt i KKL. Säljaren svarar för att apparaten är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet), som uppkommit därefter, t ex genom förslitning av förbruk- 36 Garanti ningsdetalj, fösummad eller felaktig skötsel, att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att brukseller monteringsanvisning inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

12 5. Reklamation. Om konsumenten vill åberopa att apparaten är felaktig skall han underätta säljaren eller av säljaren anvisad verkstad om felet. Det är angeläget att reklamationen sker tidigt. Reklamerar konsumenten inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet får han inte åberopa felet. Skälig tid är normalt 14 dagar, om det inte finns giltig ursäkt för längre tid. Reklamerar konsumenten inte inom två år efter det att han tagit emot apparaten, förlorar han rätten att åberopa felet, såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller felet är sådant som avses i 18 KKL. Konsumenten skall kunna visa att apparaten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får säljaren ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav. 6. Avhjälpande av fel. Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i apparaten som han ansvarar för, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten. Säljaren får avgöra om han vill avhjälpa felet genom reparation eller omleverans. 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel. Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna erforderlig medverkan, t ex att lämna in apparat till verkstad och att efter reparationen hämta apparaten, eller vid reparation i bostaden hålla apparaten tillgänglig på överenskommen tid. är dock skyldig att begränsa kostnaderna. 8. Andra påföljder vid fel. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål. Om apparaten inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan han under de förutsättningar, som anges i KKL hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. KKL. Konsumenten kan också kräva skadestånd enligt punkt 10 nedan. Om apparaten avlämnats för sent får konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om han inte så snart som möjligt, normalt 14 dagar, efterdet att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han vill åberopa dröjsmålet. 10. Konsumentens rätt till skadestånd. inte konsumenten i rätt tid och detta inte beror på säljaren, kan säljaren hålla inne leveransen och antingen kräva betalning eller häva köpet enligt i 40 KKL angivna förutsättningar. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd enligt punkt 14 nedan. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 12. Konsumentens afbeställningsrätt. Intill dess att apparaten avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa den mot ersättning till säljaren enligt punkt Säljarens rätt till skadestånd. Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer apparaten har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i överensstämmelse med 41 KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 14. Hävning och omleverans. Om köpet hävs eller omleverans sker, skall konsumenten återlämna apparaten i väsentligt oförändrat skick. Vid hävning skall säljaren lämna tillbaka vad konsumenten betalat jämte ränta enligt räntelagen. Utförliga regler om hävning och omleverans finns i 4345 KKL. 15. Tvist. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också av tingsrätt. AEG Hem & Hushåll AB Stockholm: Albygatan 114, Box 420, S Solna, Tel Vid behov av service, se i telefonkatalogens yrkesregister under HushållsmaskinerService. 38 Service SERVICE I kapitlet,,vad gör man om..." finns de viktigaste felkällorna upplistade, som du kan åtgärda själv. Om du ändå anlitar service för en av de felkällor som finns upplistade under kapitlet,,vad gör man om..." eller för fel som uppstått pga felaktig betjäning, debiteras service-besök även under reklamationstiden. Om du för en störning som uppstått inte hittar någon information i denna instruktionsbok, v.g. kontakta AB Elektroservice. Informera AB Elektroservice om PNC-numret och S-No (serienumret) som framgår av typskylten. Typskylten befinner sig innanför diskmaskinsluckan på dess högra sida. Vår rekommendation är att anteckna numren här, så att de alltid finns till hands: PNC : S-No :..

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... Konsumentköp EHL Vid försäljning till konsument i Sverige geller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser. Vilka äterförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis. Konsumentkontakt Har du frågor angaende produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel.nr AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV6081U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/614894

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV6081U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/614894 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV6081U-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI6555W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual BÄNKDISKMASKIN HN6069 Användarmanual Läs denna användarmanual noggrant! Denna diskmaskin är endast avsedd för användning i privathushåll. Läs denna användarmanual innan du börjar använda bänkdiskmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 830 FI Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System Avspoln. Grytdisk Normal Lättdisk Glasdisk Sköljprogr. Tallriksvärmn. Bruksanvisning Sverige Disken Super Cleaning System 1 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring.

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM820 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Diskar där det passar dig bäst.

Diskar där det passar dig bäst. Diskar där det passar dig bäst. De nya speedmatic Modular-diskmaskinerna från Siemens. Framtiden flyttar in. Den första inbyggda diskmaskinen som hänger med på alla köksidéer. För det egna drömköket finns

Läs mer

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS.

FR... P. 5 EN... P. 8 DE... P. 11 NL... P. 15 DA... P. 18 SV... P. 21 NO... P. 24 FI... P. 27 FR EN DE NL DA SV. www.krups.com F233 WWW.KRUPS. KR_EGG-COOKER_F_Mise en page // : PageC www.krups.com FR...................... P. EN..................... P. 8 DE..................... P. NL...................... P. DA..................... P. 8 SV......................

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 205 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom bruksanvisningen innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller skador

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet..............

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m SV k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DE TILLBEHÖR SOM HÖR TILL DEN HÄR MODELLEN FINNS ANGIVNA PÅ ETIKETTEN PÅ FÖRPACKNINGENS OVANSIDA. Du kan köpa de

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Bruksanvisning för skötbordet Lifty.

Bruksanvisning för skötbordet Lifty. Bruksanvisning för skötbordet Lifty. OBS! Läs igenom bruksanvisningen noga före användning. Spara denna bruksanvisning, du kan behöva läsa den igen. Skötbordet är avsett för barn upp till 20 kg. Skötbordet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

Bänkdiskmaskin WQP8. Bruksanvisning HN10079

Bänkdiskmaskin WQP8. Bruksanvisning HN10079 Bänkdiskmaskin WQP8 Bruksanvisning HN10079 Läs denna bruksanvisning Kära kund Denna diskmaskin är avsedd för användning i privata hushåll. Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen. Därigenom

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET

EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Version 1.2 2011-08-18 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. Monteringen av EkoTreat fosforfällningsenhet ska utföras av

Läs mer

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE M ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med manuell vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764086_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer