Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual AEG-ELECTROLUX FAV50700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/614440"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV50700UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: denna symbol erhålls kompletterande informationer om apparatens användning och praktiska betjäning. Med klöverbladet markeras tips och informationer om apparatens ekonomiska och miljövänliga användning. För eventuella störningar innehåller bruksanvisningen informationer om hur du själv kan avhjälpa bristfälligheterna, se avsnitt,,vad gör man om...". Skulle dessa informationer inte räcka till, vänd dig till närmaste kundtjänst. som tänker ekologiskt handlar även så... 2 Innehåll INNEHÅLL Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar.. Avfallshantering Diska ekonomiskt och miljövänligt..... Bild på maskinen och manöverpanelen. Manöverpanel. Före den första diskningen Inställning av vattenavhärdaren.... Påfyllning av specialsalt för vattenavhärdaren Påfyllning av sköljmedel.

3 Dosering av sköljmedel.... Vid dagligt bruk.. Sortering av bestick och övrig disk Sortering av besticken..... Placering av kastruller, pannor och större tallrikar Sortera muggar, glas och kaffeservis... Justering av överkorgen... Påfyllning av diskmedel. Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel.... Välj diskprogram (programtabell)... Starta diskprogrammet.. Diskprogrammet byts/avbryts/avbryts helt

4 ... Inställning eller ändring av startfördröjningen.... Diskmängdidentifiering Sensorlogic Diskmaskinens avstängning... Utplockning av disk Skötsel och rengöring.. 24 Silarnas rengöring Vad gör man när felmeddelanden indikeras..problem med diskmaskinens drift uppstått diskresultatet inte är tillfredsställande Tekniska data..

5 .. 28 Information för provningsinstitut Innehåll Installations- och anslutningsinstruktioner... Installation av diskmaskinen Integrerbar diskmaskin.... Inbyggd diskmaskin Fristående maskiner.. Diskmaskinens anslutning... Vattenanslutning.. Tillåtet vattentryck... Anslutning av tilloppsslang Avloppsanslutning.

6 .. Vattenskyddssystem Elektrisk anslutning..... Anslutningsteknik Service address Garanti Service Konsumentköp EHL Konsumentkontakt Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1 Säkerhetsanvisningar De elektriska apparaterna från AEG uppfyller tillämpade tekniska regler och säkerhetsnormer. Som tillverkare känner vi oss trots detta förpliktade att göra dig uppmärksam på följande säkerhetsanvisningar: Uppställning, anslutning,

7 driftstart Diskmaskinen får endast transporteras stående. Kontrollera om det finns transportskador på diskmaskinen. Anslut absolut inte en skadad maskin. Vänd dig i händelse av skada till din leverantör. Se alltid till att uppgifterna om strömtyp och nätspänning på maskinens typskylt stämmer överens med strömtyp och nätspänning på uppställningsplatsen. Hur den använda strömkretsen avsäkras framgår också av typskylten. Hur diskmaskinen ställs upp och ansluts på föreskrivet sätt framgår av kapitlet,,installation". Fleruttagskontakter /-kopplingar och förlängningssladdar får inte användas. Det kan orsaka brand på grund av överhettning. Säkerhet för barn Barn kan inte alltid bedöma farorna som finns i samband med elektriska apparater. Lämna därför aldrig barn utan uppsikt när diskmaskinen är igång och låt dem inte leka med diskmaskinen risken finns att att de kan låsa in sig (risk för kvävning!). Förpackningsmaterial ( t ex plast, frigolit) kan vara farligt för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet borta från barnen. Diskmedel kan förorsaka frätsår på ögon, mun och svalg eller till och med leda till kvävning! Iaktta därför säkerhetsanvisningarna av diskoch rengöringsmedlens tillverkare. Vattnet i diskmaskinen är inget dricksvatten. Om diskmedelsrester finns kvar i apparaten finns risk för frätskador! När diskmaskinen ska lämnas till avfallshantering: Dra ur nätkontakten, klipp av elsladden och släng den. Bryt sönder lucklåset, så att luckan inte kan stängas längre. 5 Bruksanvisning Allmän säkerhet Reparationer på diskmaskinen får endast göras av fackpersonal. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Vid reparationer - kontakta vår kundservice eller din fackhandel. Sätt aldrig på diskmaskinen när elsladden, till-/avloppsslangen är trasiga eller när panelen, bänkskivan eller området kring sockeln uppvisar sådana skador som gör att man kan nå in i apparatens inre.

8 Vid skador på apparatens anslutningsledning eller om den ska bytas mot en längre tilledning måste den bytas (erhålls hos AEG kundservice) genom en av AEG auktoriserad kundservice. Dra aldrig ur stickkontakten genom att hålla i sladden, utan håll alltid i stickproppen. Ombyggnader eller ändringar på diskmaskinen är av säkerhetsskäl inte tillåtna. Se till att diskmaskinens lucka alltid är stängd förutom när disk plockas i eller ur. På så vis förhindras att någon kan snubbla över den öppnade luckan och skadas. Spetsiga knivar och vassa bestickdelar måste placeras i överkorgen eller ställas med spetsen nedåt i bestickkorgen. Avsedd användning Diska endast hushållsdisk med diskmaskinen. Används apparaten för icke avsett syfte eller felaktigt, så svarar tillverkaren inte för eventuella skador. Innan du använder specialsalt, diskmedel och sköljmedel - förvissa dig om att produkternas tillverkare uttryckligen rekommenderar dess användning i hushållsdiskmaskiner. Fyll aldrig på lösningsmedel i diskmaskinen. Explosionsrisk! Vattenskyddssystemet skyddar tillförlitligt mot vattenskador. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda: Nätanslutningen måste vara kvar även vid avstängd diskmaskin. Diskmaskinen måste vara korrekt installerad. Stäng alltid av vattenkranen när diskmaskinen lämnas utan uppsikt för en längre tid, t.ex. under semestertid. Sätt eller ställ dig aldrig på den öppnade luckan, apparaten kan tippa. Vid störningar - stäng först av vattenkranen, därefter diskmaskinen och dra ur stickkontakten vägguttaget. Vid fast anslutning: slå ifrån säkring(ar) eller skruva ur proppsäkringar. 6 Bruksanvisning 2 Avfallshantering Avfallshantering för emballaget Diskmaskinens emballagematerial måste avfallshanteras på sakkunnigt och på föreskrivet sätt. Allt material som emballaget är tillverkat av är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelar är ml;vs inget salt Indikering på multidisplayen H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0 IV III II I/II I 1)( d) tysk grad, mått för vattnets hårdhetsgrad 2)(mmol/l) millimol per liter, internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad *inställning på fabriken 0 1. Diskmaskinen måste vara avstängd. 2. Tryck samtidigt in funktionsknapp och avhärdarknapp och håll demintryckta 3. Förutom tryck in TILL/FRÅN-strömbrytare M. Lysdiodslamporna på funktionsknappen och avhärdarknappen blinkar. 4. Tryck in avhärdarknappen en gång till. På multidisplayen syns det inst&auml3. Sätt på locket igen och skruva fast det medsols. 4. Utspillt sköljmedel torkas av med en trasa. 3 Vid dagligt bruk Måste grovt salt eller sköljmedel fyllas på? Sortera bestick och övrig disk i diskmaskinen Fyll på diskmedel Välj lämpligt diskprogram för bestick och övrig disk Starta diskprogrammet 13 Bruksanvisning Sortering av bestick och övrig disk 1 Rengöringssvampar, hushållstrasor och samtliga föremål som kan suga upp vatten får inte rengöras i diskmaskinen. Följande typ av bestick/disk får inte diskas i diskmaskinen: Bestick med skaft av trä, horn, porslin eller pärlemor Ej värmebeständiga plastdelar Äldre bestick, vars kitt är känsligt för värme Limmade disk- eller besticksdelar Föremål av tenn- resp. koppar Blykristallglas Ståldelar som lätt rostar Trä-/frukostbrädor Konstnärliga föremål lämpar sig endast delvis för diskning i diskmaskinen: Stengodsporslin får endast diskas i diskmaskin om tillverkaren uttryckligen intygar att det lämpar sig för det. Glasyrdekor kan efter många omgångar i diskmaskinen blekna. Silver- och aluminiumdelar tenderar att missfärgas vid diskning, matrester såsom äggvita, äggula, senap förorsakar ofta missfärgningar och fläckar på silver. Därför måste silver alltid omedelbart sköljas av och matrester avlägsnas om det inte diskas direkt efter användningen. Somligt glas kan bli matt efter många omgångar i diskmaskinen. Innan du sorterar disken, bör du: avlägsna större matrester. ställa grytor med inbrända matrester i vatten. Iaktta vid sorteringen av bestick och övrig disk: Bestick och övrig disk får inte hindra sprutarmarnas rörelser. Föremål som muggar, glas, grytor etc. sorteras med öppningen neråt. Därmed förhindras att vatten kan samlas i dem. Besticksdelar och övrig disk får inte ligga i varandra eller staplas över varandra. För att undvika att glas ska gå sönder får glasen inte stöta mot varandra Små föremål (t.ex. lock) läggs i bestickskorgen 14 Bruksanvisning Sortering av besticken 1 Långa, spetsiga besticksdelar i bestickskorgen är farliga, i synnerhet för barn (se säkerhetsanvisningar). För att alla besticksdelar ska spolas med vatten, bör du 1. sätta gallerinsatsen på bestickskorgen 2. placera korta knivar, gafflar och skedar i bestickskorgens gallerinsats med skaftet nedåt. På några diskmaskinsmodeller kan bestickskorgen fällas isär så att de rena besticken lättare kan tas ut. När du använder gallerinsatsen kan bestickskorgen inte fällas isär. För att bestickskorgen inte ska gå upp när du tar ut den, bör det tvådelade handtaget alltid omslutas helt med handen Ställ bestickskorgen på bordet eller arbetsplattan 2. Fäll isär båda handtagsdelarna 3. Ta ut besticken 4. fäll ihop de båda handtagsdelarna Bruksanvisning Placering av kastruller, pannor och större tallrikar Placera större och kraftigt nedsmutsat diskgods i underkorgen. För att lättare kunna placera in större diskgods så går det att på några diskmaskinsmodeller fälla ned den högra tallriksinsatsens båda rader: 0 1.

9 Lyft upp bakre tallriksinsats en aning Fäll ned tallriksinsatserna till vänster. 16 Bruksanvisning Sortera muggar, glas och kaffeservis Små, ömtåliga föremål och långa, spetsiga besticksdelar sorteras i den övre korgen. Sortera disken på och under de uppfällbara ytorna för muggar så att diskvattnet kan nå all disk. Ytorna för muggar kan fällas upp när höga föremål ska diskas. Vin-, champagne- samt konjaksglas ställs resp. hängs i urtagen som finns på muggarnas förvaringsytor. Glas, bägare osv. kan även ställas på de båda raderna av piggar till vänster i överkorgen. 17 Bruksanvisning Justering av överkorgen Maximal höjd på diskgods i överkorg underkorg vid höjd överkorg vid sänkt överkorg 22 cm 24 cm 31 cm 29 cm 3 Justering är också möjligt när korgarna är fyllda. Sänkning av överkorgen: 0 1. Dra ut överkorgen till stopp. 2. Lyft upp överkorgen till höger bak och sänk ned den. Höjning av överkorgen: 0 1. Dra ut överkorgen till stopp. 2. Lyft upp överkorgen till höger bak, dra den lätt framåt och låt den haka in i det övre läget. 18 Bruksanvisning Påfyllning av diskmedel 1 Använd endast diskmedel för diskmaskiner. Fyll på diskmedel: Innan ett diskprogram startas (ej vid program avspolning). Iaktta tillverkarens doserings- och lagringsrekommendationer på diskmedlens förpackning. Facket för diskmedlet befinner sig på luckans insida Om locket är stängt: tryck låsspaken (1) framåt, locket öppnar sig Fyll diskmedlet i facket för diskmedel. Markeringslinjerna hjälper vid doseringen: "MIN" motsvarar ca. 30 ml diskmedel, "MAX" motsvarar ca. 40 ml diskmedel. 3. Tryck till locket tills det låses. X: MA 3 Vid starkt nedsmutsad disk fyll dessutom diskmedel i lockfördjupningen (2). Detta diskmedel är aktivt redan vid avspolningen. N: MI 19 Bruksanvisning Bio-diskprogram och kompaktdiskmedel Med handledning av den kemiska sammansättningen kan diskmedel för diskmaskiner indelas i två grundtyper: sedvanliga, alkaliska diskmedel med frätande beståndsdelar låg-alkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer. 2 Tillsammans med kompaktdiskmedel avlastar BIO-diskprogrammen miljön och skonar disken, då de är speciellt anpassade till kompaktdiskmedlets enzymer och dess smutslösande egenskaper. Redan vid 50 C uppnås med BIO-diskprogrammen i kombination med kompaktdiskmedel samma resultat som i vanliga fall endast uppnås med 60 C-program. Vid BIO-program värms diskvattnet upp till 60 C på kort tid för att aktivera det aktiva syret. Rengöringstabletter från olika tillverkare kan ha olika lång upplösningstid. Därför utvecklar vissa rengöringstabletter inte sin fulla rengöringskraft vid kortprogram. Ställ in normalprogram med avspolning om du använder rengöringstabletter Bruksanvisning Välj diskprogram (programtabell) Välj lämpligt diskprogram med hjälp av denna tabell: Typ av disk dessutom Mat- och kokkärl med disk som är känslig för värme normalt nedsmutsad Dessert- och kaffeporslin med ömtåligt glas lätt nedsmutsad Alla typer av disk - Typ av ned- starkt nedsmutsad smutsning intorkade matrester, i synnerhet äggvita och stärkelse normalt nedsmutsad intorkade matrester speciellt lämplig vid användning av kompaktdiskmedel. Använd disk som ställs i diskmaskinen för att diskas vid en senare tidpunkt. Lämpligt diskprogram: INTENSIV 70 NORMAL 65 NORMAL BIO 50 1) QUICK 50 A Programför- Avspolning Diskning lopp 2) 2x mellansköljning Slutsköljning Torkning Avspolning Avspolning Diskning Diskning Mellansköljning Mellansköljning Slutsköljning Torkning Slutsköljning Torkning Avspolning Diskning Mellansköljning Slutsköljning - Förbrukningsvärden: 3) Tid Energi Vatten 1) 2) 3) min min min. 30 min. 10 min. < 0,1 kwh 4 liter 1,45 1,65 kwh 1,15 1,35 kwh 1,04 1,24 kwh 0,85 kwh liter liter liter 12 liter Vid BIO-program värms diskvattnet upp till 60 C på kort tid för att aktivera det aktiva syret. De olika diskprogramavsnitten låter olika, eftersom disken för intensivare rengöring diskas lite kraftigare vid några av avsnitten. Förbrukningsvärdena har fastställts under normala villkor och är beroende på korgarnas fyllning. I praktiken kan alltså avvikelser förekomma. 21 Bruksanvisning Starta diskprogrammet 0 1. Kontrollera om bestick och den övriga disken är så sorterad i diskmaski- nen att sprutarmarna kan röra sig fritt. 2. Öppna vattenkranen helt. 3. Stäng luckan. 4. Tryck på till/från-knappen M. Till/från-knappens M lampa lyser. 5. Tryck på programknappen för önskat program (se "programtabell"). Programindikeringen lyser. Efter ungefär 6 sekunder startar det valda diskprogrammet. blinkar indikeringarna för båda diskprogrammen. 2. för brännskador! Öppna luckan försiktigt Diskmaskinens lucka öppnas. Diskprogrammet stoppas. 2. Luckan stängs. ställs in: 0 1. Tryck på TILL/FRÅN-knappen 2. Tryck på knappen för önskat diskprogram. Nu syns antalet timmar konstant på multidisplayen. Timantalet är inprogrammerat Tryck på TILL/FRÅN-knappen M. 2. den därför svalna innan du plockar ut den. Låt disken vara kvar i diskmaskinen ca. 15 minuter efter programmets slut för att svalna och torka. Spolarmarna behöver inte rengöras. bör ändå kontrolleras och rengöras ibland. Smutsiga silar påverkar diskresultatet Öppna luckan, dra ut den undre korgen. 2. mikrosilens handtag kan hela systemet lyftas upp och tas ut. 3. Vrid handtaget motsols ¼ varv och ta ut det Rengör alla silarna grundligt under rinnande vatten. 6. tillbaka den plana finsiler i diskutrymmets botten.

10 8. att felen har undanröjts, tryck på knappen för diskprogrammet som påbörjats. Diskprogrammet fortsätter. Om felkoden syns på nytt kontakta kundtjänst. Vid alla andra fel som visar sig v.g. kontakta kundtjänst och ange felkoden. Störning På multidisplayen syns felkoden (1. Programindikeringen för det valda diskprogrammet blinkar: diskmaskinen får inget vatten. På multidisplayen syns felkoden (2. Programindikeringen för det valda diskprogrammet blinkar. På multidisplayen syns felkoden (3. Möjlig orsak Vattenkranen är stängd. Silen i vattenkranens slangskruvkoppling är tilltäppt. Tilloppsslangen har inte installerats korrekt. Vattenlåset är tilltäppt. Avloppsslangen har inte installerats korrekt. Vattenskyddssystemet har reagerat. Avhjälpande Öppna vattenkranen. Rengör silen i slangskruvkopplingen. Kontrollera slanginstallationen. Rengör vattenlåset. Kontrollera slanginstallationen. Stäng av vattenkranen och kontakta kundtjänst. 26 Bruksanvisning...problem med diskmaskinens drift uppstått. Störning Möjlig orsak Diskmaskinens lucka är inte stängd ordentligt. Avhjälpande Stäng luckan. Programmet startar inte. Stickkontakten är inte anslu- Anslut nätkontakten till ten till vägguttaget. vägguttaget. Säkringen är defekt. Byt ut säkringen. Vid diskmaskinsmodeller med Om disken ska diskas omestartfördröjning: delbart, ska starttiden ställas En starttid har förinställts. in på 0 timmar Diskutrymmet består av rostfritt ädelstål. Rostfläckar i diskutrymmet beror på främmande rost (rostpartiklar ur vattenledningen, från grytor, bestick etc.). Avlägsna dylika fläckar med ett vanligt rengöringsmedel för ädelstål. Pipljudet är betydelselöst. Diska endast bestick och övrig disk som lämpar sig. I diskutrymmet syns rostfläckar. Stäng locket på facket för specialsalt ordentligt. Pipande ljud under diskningen. Använd ett annat diskmedel....diskresultatet inte är tillfredsställande. Disken blir inte ren. Du har inte valt rätt diskprogram. Disken har varit så placerad att diskvattnet inte nått alla delar. Korgarna får inte vara för fulla. Silarna i botten på diskutrymmet är inte rena eller felaktigt isatta. Fel diskmedel har använts eller diskmedlet är för lågt doserat. Kalkavläggningar på disken: facket för specialsalt är tomt eller vattenavhärdningen är fel inställd. Avloppsslangen är inte korrekt installerad. Disken torkar inte och är glanslös. Fel sköljmedel har använts. Facket för sköljmedel är tomt. På glasen och den övriga disken bildas ränder, strimmor, mjölkaktiga fläckar eller en blåskimrande beläggning. Använd mindre sköljmedel. 27 Bruksanvisning På glasen och den övriga disken finns intorkade vattendroppar. Använd mer sköljmedel. Diskmedlet kan vara orsaken. Kontakta diskmedelstillverkarens kundservice. Tekniska data Kapacitet: Tillåtet vattentryck: Elektrisk anslutning: Servis för 12 personer inklusive serveringsdelar 1-10 bar (= N/cm2 = MPa) Uppgifter om den elektriska anslutningen framgår av typskylten som befinner sig innanför diskmaskinsluckan på dess högra sida. Fullt integrerbara, integrerbara och inbyggda diskmaskiner som kan integreras i kökets dekor Mått: max. vikt: x 595 x 570 (h x b x d i mm) 50 kg ; Denna apparat motsvarar följande EG-direktiv: 73/23/EEG från lågspänningsdirektiv 89/336/EEG från (inklusive ändringsdirektiv 92/31/EEG)- direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 28 Bruksanvisning Information för provningsinstitut Innan provningar kan företas måste vattenavhärdarens saltfack och facket för sköljmedlet fyllas på helt. Testnorm: Jämförande program: Fylld maskin: Diskmedelsdosering: Halvfylld maskin: Diskmedelsdosering: Sköljmedelsinställning: EN 5O 242 Normal BIO 50 C med fylld och halvfylld maskin 12 standardkuvert inkl. serveringsdelar 30g (typ B) i diskmedelsbehållaren 6 standardkurvert inkl. serveringsdelar Vid halvfylld maskinska varannan plats lämnas tom. 20g (typ B) i diskmedelsbehållaren 4 (typ III) för helt fylld maskin och för halvfylld maskin Exempel på sortering: överkorg (nedre och övre position): Underkorg med bestickkorg Bestickkorg 29 Installations- och anslutningsinstruktioner INSTALLATIONS- OCH ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER Installation av diskmaskinen Ställ diskmaskinen på ett fast underlag så att den står stabilt och justera den så att den står i våg. Genom att skruva ut skruvfötterna med hjälp av den bifogade skruvnyckeln kompenserar du för ojämnheter i golvet och anpassar höjden på diskmaskinen till annan inredning. max. Skjut maskinens toppanel ca 1 cm bakåt (2), lyft upp den framtill (3) och ta bort den. Ta bort toppanelens fästanordningar genom att trycka på dem på det ställe som visas på bilden (4). Dra sedan ut dem snett bakåt 4 (5). 5 1 Om diskmaskinen senare ska användas som fristående maskin igen, måste du sätta tillbaka orignaltoppanelen. Du kan inte justera sockeln på fristående maskiner Installationsoch anslutningsinstruktioner Diskmaskinens anslutning Vattenanslutning 1 Alli VVS-arbetet skall utföras av en behörig fackman. Diskmaskinen är utrustad med säkerhetsanordningar som ska förhindra att diskvattnet leds tillbaka till dricksvattennätet. Dessa motsvarar gällande vattentekniska säkerhetsföreskrifter. Diskmaskinen kan anslutas till kallvatten och till varmvatten upp till max. 60 C. Diskmaskinen får inte anslutas till öppna varmvattenapparater och varmvattenberedare. Tillåtet vattentryck Lägsta tillåtna vattentryck: 1 bar (=10N/cm2 =100 kpa) Maximalt tillåtet vattentryck: 10 bar (=100 N/cm2 =1 Mpa) Om vattentrycket sjunker under 1 bar kontakta kundtjänst. Om vattentrycket överstiger 10 bar, måste en tryckminskningsventil installeras (kan erhållas i fackhandeln). Anslutning av tilloppsslang 1 0 Tilloppsslangen får inte vara vikt eller klämd när den ansluts.

11 Anslut tilloppsslangen med slangkopplingen (DIN 259) till en vattenkran med yttergänga (¾ tum). Slangkopplingens anslutningsmutter får endast dras åt för hand. För att inte inskränka på vattenuttaget i köket rekommenderas att installera en extra vattenkran eller att montera ett förgreningsstycke på den befintliga vattenkranen. Om du behöver en längre tilloppsslang än den som följer med i leveransen, får nedanstående kompletta slangsatser användas. De erhålles i fackhandeln och är VDE-godkända: Slangsats "WRflex 100" (E-nr. : ) Slangsats "WRflex 200" (E-nr.: ) 3 32 Installations- och anslutningsinstruktioner Avloppsanslutning Enligt Svensk Byggnorm skall avloppslangen vara monterad sä att den på ett ställe är förd upp tillten nivå motsvarande avloppsenhetens överkant. Slangen ska där varad fixerad på ett betryggande sett. Avloppsslang 1 Avloppsslangen får inte vikas eller klämmas. Avloppsslangens anslutning: maximalt tillåten höjd: 1 meter. minsta nödvändiga höjd 30 cm över apparatens undre kant. Förlängningsslangen Förlängningsslangen erhålles i fackhandeln eller hos Distriparts. Slangens inre diameter måste uppgå till 19 mm för att inte påverka apparatens funktion. Förlängningsslangen får installeras högst 3 meter vågrätt och den maximalt tillåtna höjden för avloppslangens anslutning uppgår till 85 cm. Vattenlåsanslutning Avloppsslangens hylsa (ø 19 mm) lämpar sig för alla vanliga typer av vattenlås. Vattenlåsanslutningens yttre diameter måste uppgå till minst 15 mm. Avloppsslangen ska sättas fast på vattenlåset med den bifogade slangklämman. Vattenavlopp i diskhon (endast möjlig vid golvapparater) Om du vill hänga in avloppsslangen i en diskho använd slangknäet som kan dras på slangen. Detta medföljer inte denna maskin och beställes från Distriparts under reservdelsnumret ET Dra på knäet på avloppsslangen. 2. Se till att avloppsslangen inte glider ner från diskhons kant. Stick snöret genom slangknäets hål och sätt fast det på väggen eller på vattenkranen. 33 Installations- och anslutningsinstruktioner Vattenskyddssystem Diskmaskinen är utrustad med ett vattenskyddssystem, AQUA CONTROL SYSTEM, för att skydda maskinen mot vattenskador. När ett fel föreligger tillkopplas tömningspumpen. Så kan inget vatten rinna ut. Restvattnet i apparaten pumpas automatiskt ur. 1 AQUA CONTROL SYSTEMET fungerar också när apparaten är avstängd den får emellertid inte vara bortkopplad från el-nätet. Elektrisk anslutning Maskinen ansluts med stikkontakt i jordat vägguttag till 230 V, 1 x 10 A enligt gällande bestämmelse. Innan maskinen ansluts, kontrollera att vägguttaget är säkrat för att klara av diskmaskinens belastning. 1 Vid alla ingrepp i maskinen skall maskinen göras spänningslös. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget eller skruva ur säkringen (proppen). 34 Installations- och anslutningsinstruktioner Anslutningsteknik Tillopps- och avloppsslangar samt el-sladden måste anslutas till höger eller vänster om diskmaskinens sida då det inte finns plats för dessa bakom apparaten. Nedanstående exempel på en sanitär- och el-installation är endast en rekommendation. Avgörande är villkoren på uppställningsplatsen: (existerande anslutningar, el- resp. vattenverkets lokala anslutningsföreskrifter, etc...). 2 stutsar 45 eller raka, ytterdiameter 19 mm, längd 30 mm Dubbelventil Vattenavlopp Vattentillopp Vattentillopp Elektrisk ledning Vattenavlopp El anslutning Elektrisk ledning 35 Service address SERVICE ADDRESS Sverige AEG Hem & Hushåll AB S Stockholm Luxgatan 23, Lilla Essigen Tel.: Telefax: Vid behov av service, se i telefonkatalogens yrkesregister under Hushållsmaskiner Service GARANTI KONSUMENTKÖP EHL-91 Dessa bestämmelser är fastställda efter förhandlingar med Konsumentverket 1. Tillämplighet. Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast apparater af de fabrikat som leverats av medlemsföretag i Elektriska Hushållsapparat Leverantörer, EHL. Konsumentköplagen KKL (SFS 1990:932) innehåller utförliga, i allmänhet tvingande regler om konsumenters och rättigheter och skyldigheter. Följande bestämmelser anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen. 2. Avlämnande och risken för apparaten. Om inte annat avtalats skall konsumenten hämta apparaten hos säljaren. Om säljaren skall leverera apparaten till konsumenten skall konsumenten svara för fraktkostnaden, såvida annat inte överenskommits. Konsumenten skall därvid ta emot apparaten på avtalad tid och plats. Om konsumenten inte hämtar apparaten enligt överenskommelsen eller, vid leverans till honom inte tar emot apparaten på avalad tid skall han ersätta säljarens tilläggskostnader, såvida försummelsen inte är ursäktlig. Risken för apparaten övergår på konsumenten när apparaten avlämnats. 3. Undersökning av apparaten vid mottagandet. Konsumenten bör i eget intresse vid mottagandet eller snarast därefter undersöka om apparaten eller förpackningen har synliga skador och utan dröjsmål anmäla eventuell sådan skada till säljaren. Konsumente bör också inom skälig tid, efter det att han mottagit apparaten, pröva om den fungerar tillfredsställande. 4. Fel. Frågan om apparaten är felaktig regleras utförligt i KKL. Säljaren svarar för att apparaten är felfri när den avlämnas. Säljaren ansvarar inte för försämring (bristfällighet), som uppkommit därefter, t ex genom förslitning av förbruk- 36 Garanti ningsdetalj, fösummad eller felaktig skötsel, att apparaten använts till annat än vad den är avsedd för, att olämpliga åtgärder eller obehöriga ingrepp vidtagits, att brukseller monteringsanvisning inte följts eller att felaktig montering av annan än säljaren utförts.

12 5. Reklamation. Om konsumenten vill åberopa att apparaten är felaktig skall han underätta säljaren eller av säljaren anvisad verkstad om felet. Det är angeläget att reklamationen sker tidigt. Reklamerar konsumenten inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet får han inte åberopa felet. Skälig tid är normalt 14 dagar, om det inte finns giltig ursäkt för längre tid. Reklamerar konsumenten inte inom två år efter det att han tagit emot apparaten, förlorar han rätten att åberopa felet, såvida inte säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder eller felet är sådant som avses i 18 KKL. Konsumenten skall kunna visa att apparaten är köpt hos säljaren och när köpet ägde rum, lämpligen genom köpehandling eller kvitto. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får säljaren ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav. 6. Avhjälpande av fel. Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel i apparaten som han ansvarar för, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för honom. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för konsumenten. Säljaren får avgöra om han vill avhjälpa felet genom reparation eller omleverans. 7. Konsumentens medverkan vid avhjälpande av fel. Konsumenten är vid avhjälpande av fel skyldig att i skälig omfattning lämna erforderlig medverkan, t ex att lämna in apparat till verkstad och att efter reparationen hämta apparaten, eller vid reparation i bostaden hålla apparaten tillgänglig på överenskommen tid. är dock skyldig att begränsa kostnaderna. 8. Andra påföljder vid fel. Påföljder och reklamation vid säljarens dröjsmål. Om apparaten inte avlämnats eller avlämnats för sent och detta inte beror på konsumenten, kan han under de förutsättningar, som anges i KKL hålla inne betalningen och antingen kräva avlämnande eller häva köpet. KKL. Konsumenten kan också kräva skadestånd enligt punkt 10 nedan. Om apparaten avlämnats för sent får konsumenten inte häva köpet eller kräva skadestånd om han inte så snart som möjligt, normalt 14 dagar, efterdet att han fick kännedom om avlämnandet meddelar säljaren att han vill åberopa dröjsmålet. 10. Konsumentens rätt till skadestånd. inte konsumenten i rätt tid och detta inte beror på säljaren, kan säljaren hålla inne leveransen och antingen kräva betalning eller häva köpet enligt i 40 KKL angivna förutsättningar. Om säljaren häver köpet får han dessutom kräva skadestånd enligt punkt 14 nedan. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 12. Konsumentens afbeställningsrätt. Intill dess att apparaten avlämnats har konsumenten rätt att avbeställa den mot ersättning till säljaren enligt punkt Säljarens rätt till skadestånd. Om säljaren häver köpet eller konsumenten avbeställer apparaten har säljaren rätt till ersättning för sina kostnader och förluster i överensstämmelse med 41 KKL. Säljaren är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 14. Hävning och omleverans. Om köpet hävs eller omleverans sker, skall konsumenten återlämna apparaten i väsentligt oförändrat skick. Vid hävning skall säljaren lämna tillbaka vad konsumenten betalat jämte ränta enligt räntelagen. Utförliga regler om hävning och omleverans finns i 4345 KKL. 15. Tvist. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också av tingsrätt. AEG Hem & Hushåll AB Stockholm: Albygatan 114, Box 420, S Solna, Tel Vid behov av service, se i telefonkatalogens yrkesregister under HushållsmaskinerService. 38 Service SERVICE I kapitlet,,vad gör man om..." finns de viktigaste felkällorna upplistade, som du kan åtgärda själv. Om du ändå anlitar service för en av de felkällor som finns upplistade under kapitlet,,vad gör man om..." eller för fel som uppstått pga felaktig betjäning, debiteras service-besök även under reklamationstiden. Om du för en störning som uppstått inte hittar någon information i denna instruktionsbok, v.g. kontakta AB Elektroservice. Informera AB Elektroservice om PNC-numret och S-No (serienumret) som framgår av typskylten. Typskylten befinner sig innanför diskmaskinsluckan på dess högra sida. Vår rekommendation är att anteckna numren här, så att de alltid finns till hands: PNC : S-No :..

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... Konsumentköp EHL Vid försäljning till konsument i Sverige geller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser. Vilka äterförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot och EHL-försäkringsbevis. Konsumentkontakt Har du frågor angaende produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel.nr AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg Copyright by AEG

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/613753

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/613753 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV40700UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV6081U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/614894

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV6081U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/614894 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV6081U-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV5270IA http://sv.yourpdfguides.com/dref/614534

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV5270IA http://sv.yourpdfguides.com/dref/614534 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV5270IA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40320U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/613678

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40320U-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/613678 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV40320U-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QB6309K http://sv.yourpdfguides.com/dref/834568

Din manual HUSQVARNA QB6309K http://sv.yourpdfguides.com/dref/834568 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX F.54700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/617628

Din manual AEG-ELECTROLUX F.54700UW http://sv.yourpdfguides.com/dref/617628 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX F.54700UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9512 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831385 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9512. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396

Din manual ELEKTRO HELIOS DI9532 http://sv.yourpdfguides.com/dref/831396 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS DI9532. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

DEUTSCH 8217-3033-01. Silencium

DEUTSCH 8217-3033-01. Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 SE SVENSKA ALLMÄNT Ni har köpt en trädgårdskvarn som är effektiv och av hög kvalitet. Läs följande instruktioner noggrant för att försäkra

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX F5470VI http://sv.yourpdfguides.com/dref/607797

Din manual AEG-ELECTROLUX F5470VI http://sv.yourpdfguides.com/dref/607797 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX F5470VI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX KG

Din manual AEG-ELECTROLUX KG Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 3373-7KG. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 21 Produktbeskrivning 22-23 - Sköljmedelsdoserare - Strilrör - Grovsil - Finsil - Diskmedelsfack - Saltbehållare Manöverpanel 24 - Ljudsignal Inställning av

Läs mer

Din manual ZANUSSI DA6332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644719

Din manual ZANUSSI DA6332 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644719 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DA6332. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

sida 2 sivu 16 822 61 10-27

sida 2 sivu 16 822 61 10-27 sida 2 sivu 16 822 61 10-27 Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4-5 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare - Rengöring av

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI DA4442 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644562

Din manual ZANUSSI DA4442 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644562 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DA4442. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40710UW

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40710UW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV40710UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S

Din manual AEG-ELECTROLUX 8160D-AL/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 8160D-AL/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN ATT FYLLA DISKMEDELSFACKET RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

(till höger finns beskrivningar av alternativ)

(till höger finns beskrivningar av alternativ) Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C.

Programblad. 1 AutoSensor 50-65 C Fördröjning. 2 Fördisk. 3 Snabbdisk 45 C Fördröjning. 4 Ekodisk 2) 50 C. 5 Intensivdisk 70 C. Snabbguide Programblad PROGRAMKNAPP Tryck på programknappen (flera gånger) tills indikatorn motsvarande önskat program tänds (se Programöversikten nedan). P (till höger finns beskrivningar av tillvalsfunktionerna)

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40200UW

Din manual AEG-ELECTROLUX FAV40200UW Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FAV40200UW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page SVENSKA Bruksanvisning Sidan 3 NORSK Bruksanvisning Side 11 DANSK Brugsanvisning Side 19 SUOMI Käyttöohje Sivu 27 ENGLISH Instructions for use Page 35 BRUKSANVISNING INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS/ ANSLUTNINGAR

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23

1 2 3 3 Instruktionsbok 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 ADPF 1100 1 2 3 4 5 3 3 4 5 6 7 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 23 Instruktionsbok F När du har tillsatt avhärdningssalt skall

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 21 DM6155AVH sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skötselinstruktion LF322

Skötselinstruktion LF322 Skötselinstruktion LF322 Utgåva Feb 09 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.

bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14. bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen. Omslag DW12.indd 1 2014-07-03 09:07:58 CYLINDA_pase_A4.indd 1 2012-06-14 14.19 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415 Bruksanvisning Diskmaskin DC 2415 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning av produkten 6 Användning av avhärdningssalt _ 6 Användning av diskmedel och sköljmedel

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 840 HT Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Bruksanvisning Diskmaskin G 4280 / G 4285 XXL Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen.

Läs mer

bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010

bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010 bruksanvisning Diskmaskin ESF 45010 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Produktbeskrivning... 3 Kontrollpanel...

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH

%JTLNBTLJO SR... VLHPHQV KRPH FRP ZHOFRPH SR... sv Innehållsförteckning 8 Användning för avsett ändamål................... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan apparaten tas i drift........ 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21. 2 Rengöring och skötsel... 23 SM SB sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell

Ta bort transportsäkringarna. Vattenanslutning beroende på modell Säkerhetsanvisningar Fuktighet i trumman beror på slutkontrollen. Leveransomfattning beroende på modell Tvättmaskinen är tung var försiktig när du lyfter den. Varning: Slangar som frusit kan spricka och

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX F65510VI http://sv.yourpdfguides.com/dref/810069

Din manual AEG-ELECTROLUX F65510VI http://sv.yourpdfguides.com/dref/810069 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX F65510VI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ELEKTRA DV451

Din manual ELEKTRA DV451 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA DV451. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Kära kund, Var god läs dessa anvisningar innan diskmaskinen ställs på plats och används första gången. Informationen i denna handbok är avsedd att för

Kära kund, Var god läs dessa anvisningar innan diskmaskinen ställs på plats och används första gången. Informationen i denna handbok är avsedd att för OMI 60-00 T OMI 60-01 T Diskmaskin Bruksanvisning Kära kund, Var god läs dessa anvisningar innan diskmaskinen ställs på plats och används första gången. Informationen i denna handbok är avsedd att förhindra

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 215 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI6555W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 SN SX sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning VY %UXNVDQYLVQLQJ 'LVNPDVNLQ 6 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI210N

Din manual ZANUSSI ZDI210N Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI210N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning

Diskmaskin 9000455912 (8908) Bruksanvisning Diskmaskin 9000455912 (8908) sv Bruksanvisning Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Vid

Läs mer

Cylinda produktorganisation

Cylinda produktorganisation 10 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer

Läs mer

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i

Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisning Diskmaskin för professionellt bruk PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Bruksanvisningen och installationsplanen sv-se ska ovillkorligen läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det

Läs mer

CSF 458 E CDP4609/4609X

CSF 458 E CDP4609/4609X CSF 8 E CDP609/609X Läs den här handboken I den här handboken finns säkerhetsanvisningar, bruksanvisning, instruktioner för installation och tips vid felsökning med mera. Om du läser igenom handboken noga

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4-5 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Rengöring av diskmaskin Manöverpanel 6 - Inställning

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer