GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLASDISKMASKIN HOBART GX-60"

Transkript

1 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel Fax E-post:

2 Installations- och bruksanvisning för Hobart GX-60 glasdiskmaskin. Innehållsförteckning Sida 1. Installation Anslutningar Kontrollpanel Igångkörning Disk- och sköljmedel Drift Rengöring Frysskador Underhåll / garanti Felsökning Ljudnivå < 70 db (A) VIKTIGT! ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna maskin är tillverkad för diskning av glas men kan vid behov användas till all form av disk. Diska aldrig elektriska apparater i diskmaskinen. SÄKERHET Maskinen måste stängas av innan urkoppling av el sker. Det är inte tillåtet att spola vatten eller att använda högtryckstvätt för att rengöra maskinen. Symbolen till vänster markerar text, som är viktig för att använda maskinen på ett säkert sätt. Läs denna text noggrant. GARANTI Om installation eller reparation utförs av obehörig personal (ej auktoriserad av Hobart) eller om annat än orginaldelar används vid reparation, upphör all garanti att gälla. -2-

3 1. INSTALLATION Diskmaskinen får endast installeras och anslutas av behörig fackman eller auktoriserad Hobart-serviceföretag Mottagning och uppackning - Övertyga dig om att den nya maskinen är oskadad. Om någon skada uppstått under transporten eller misstanke om skada föreligger, skall uppackningen avbrytas och anmälan till transportören göras omgående, dock senast inom 7 dagar efter godsets ankomst. Säljaren ansvarar ej för transportskador Uppställning - Ställ maskinen vågrätt med hjälp av de ställbara fötterna - Fördela maskinens tyngd jämnt på alla fötter. Diskmaskinen är utrustad med inbyggd disk- och torkmedelsdosering för flytande disk - och torkmedel. Användning av annan doseringsutrustning kan medföra att garantin ej gäller. Kontakta alltid din maskinsäljare före ändring i maskinen. 2. ANSLUTNINGAR Diskmaskiner levereras med ett komplett installationskit. Maskinen måste anslutas av en behörig fackman enligt gällande lokala och nationella normer och bestämmelser. Maskinen är försedd med ansluten elkabel (2m). Jordat uttag med en strömbrytare skall finnas på inkommande el i anslutning till maskinen. 2.1 Elanslutning (400/50/3/N) - Montera en separat huvudbrytare i närheten av maskinen - Kontrollera att den på maskinskylten angivna nätspänningen överensstämmer med nätspänningen på uppställningsplatsen. - Kontrollera att säkringsstorleken stämmer överens med maskinens effekt. -3-

4 2.2 Vattenanslutning (3/4") Maskinen är försedd med ansluten kombislang (1,5m). Maskinen skall anslutas till dricksvatten kvalitet. Om vattnet innehåller mycket kalk rekommenderas avkalkningsfilter. På röret min. 12 mm) skall finnas en avstängningskran typ Ballofix. - Anslutning till mjukt (0-4 dh) och varmt vatten ca 55 C - Vattentrycket 1-6 bar - Anslutning till mjukt (0-4 dh) och varmt ( ca 55 C ) vatten - Vattentrycket 1-6 bar - OBS! Om vattentrycket överstiger 6 bar, installera en reduceringsventil 2.2 Avloppsanslutning (20 mm) 0,8 m - Maskinen är utrustad med inbyggd tömningspump - Anslutes enklast till vattenlåset under diskbänken eller till golvbrunn med vattenlås - Avloppsslangen skall sättas fast ( fixeras )så att slangen inte flyttar sig när vattnet pumpas ut via tömningspumpen - Avloppsslangen får ej monteras högre än 800 mm över utloppsröret ( Se bilden bredvid) - Se till att slangen inte blir vikt under montering -4-

5 3. KONTROLLPANEL 1. START KNAPP 2. SIGNALLAMPA FÖR DISKMEDELSDOSERING 3. SIGNALLAMPA FÖR PROGRAM 4. SIGNALLAMPA FÖR AVKALKNING (GX-60 S) 5. SIGNALLAMPA MASKINEN PÅ PROGRAMVAL knappar: 6. PROGRAM II 90 sek program för normal disk 7. PROGRAM I 60 sek program för lätt nedsmutsad disk 8. PROGRAM III 120 sek program för hårt nedsmutsad disk 9. MASKINEN FRÅN 10. FYLLNING 11. TÖMNING 12. AVKALKNING (GX-60 S) -5-

6 4. IGÅNGKÖRNING FÖRSTA GÅNGEN Låt ett auktoriserad HOBART-serviceföretag eller behörig fackman utföra detta arbete. Se till att elkabeln till genomströmmarens termostat (A) är frånkopplad (maskinen levereras från fabrik med termostatet frånkopplat). Se bild nedan. 4.1 Fyllning av maskinens genomströmmare - Vrid programvred till lägsta position ( rakt ner, se bild ) - Öppna vattenkranen - Slå på huvudbrytaren - Kontrollampan MASKINEN PÅ lyser - Stäng luckan - Fyllningen startar - ca efter 2 min. är genomströmmaren fylld med vatten 4.2 Fyllning av maskinens tank - Öppna och stäng luckan - Vrid program vred till position FYLLNING - Tryck på START knappen. PROGRAM lampan lyser och fyllning startar - När fyllningslampan slocknar är maskinens tank fylld 4.2 Testkörning - Vrid program vred till position II - Stäng luckan - Tryck på START knappen. Program lampan lyser och programmet startar A Öppna den undre plåtluckan (2 st skruvar) och öppna även den inre luckan, för att komma åt att ansluta termostatkabeln till genomströmmaren (A). Får ej anslutas före testkörning. 4.3 Kontrollera - Under programmet öppna luckan försiktigt och kontrollera att både övre och undre disk- och sköljarmar roterar ( öppna försiktigt, det kan stänka ordentligt när luckan öppnas under diskning ) - Stäng luckan, diskningen fortsätter - Kontrollera att det inte läcker från någon slanganslutning eller komponent inne i maskinen. -6-

7 5. DISK- OCH SKÖLJMEDEL Observera diskmedelleverantörens instruktioner för användning och dosering. 5.1 Sköljmedel / torkmedel - Öppna luckan - Skruva av hatten (1) på integrerad sköljmedelsbe hållare som finns på högersidan av diskutrymmet. - Använd medlevererad tratt för att fylla sköljmedelsbehållaren. Kontrollera nivån i synglaset (2). - Skruva tillbaka hatten (1). Det tar 2 till 3 diskningar innan doseringsutrustningen är fylld. Går ej att fylla manuellt. 5.2 Diskmedel - Stick sugslangen (vit) in i diskmedelsdunken med flytande diskmedel. - OBS! Kör 3-4 program cykler innan diskmedelsslangen är fylld. 5.3 Justering - Stäng av maskinen - Stäng av huvudbrytaren - Dra ut6 frontpanelen (A) ( 4 st. skruvar från undersidan ) - Justering sker på potentiometer (B) - Justering av diskmedelsdosering (se bild) - Justering av torkmedelsdosering (se bild) - Vrid åt höger och doseringen ökar - Vrid åt vänster och doseringen minskar SKÖLJMEDEL DISKMEDEL - Sätt tillbaka frontpanelen - Torkmedelsdoseringen är inställd från fabrik i mittläget - Kör inte diskmedelspumpen utan diskmedel - Sköljmedelspumpen får ej köras med vatten. Detta kan skada doseringsutrustningen. Använd bara i handeln förekommande skumreducerande disk- och sköljmedel för industribruk. Använd aldrig vanligt handdiskmedel som orsakar stark skumbildning. Konsultera din diskmedelsleverantör för leverans och optimal dosering. -7-

8 6. DRIFT 6.1 Förberedelser Kontrollera att disk - och sköljarmar, tanksil samt Genius-X filter är på plats. Öppna vattenkranen och slå på huvudströmbryta- Kontrollera att det finns tillräckligt med disk- och sköljkmedel i behållarna. GX har en inbyggd sköljmedels-behållare med synglas till höger innanför luckan. Stäng luckan, vrid program vred till position FYLLNING och tryck på START knappen. Placera glas och koppar upp och ner i diskkorgen Ta bort grova matrester innan tallrikar placeras i tallrikskorgen. Skölj tallrikar. 6.2 Placering av diskgodset i diskkorgar. -8-

9 6.3 Diskning Välj rätt program. ATT TÄNKA PÅ: Stoppa in en diskkorg och stäng luckan. Tryck på START knappen. Diskprogrammet startar och program lampan lyser. När kontrollampan har slocknat, öppna luckan och ta ut diskkorgen. Ge godset tillräckligt tid att bli torr. (ca 1 min.) DISKGODSET Porslin med dekor kan skadas av diskmedlet. Använd porslin som är märkt att det tål maskindisk. Delar av trä, horn, limmade delar samt värmekänsliga plastföremål, bör ej maskindiskas. FÖRDISK För att få ett så bra diskresultat som möjligt skall disken spolas av ordentligt innan den ställs in i maskinen. DISKVATTEN Om vattnet börjar se smutsigt ut är det dags att byta vatten. Tryck på tömningsknappen och vänta tills maskinen har tömt sig. ( Se punkt 7 Rengöring.) När maskinen är tom, tryck på fyllningsknappen, efter några minuter kan ni fortsätta med diskningen. Glöm inte att rengöra maskinen på insidan (någon gång per vecka) före tömning vid dagens slut. Använd en diskborste och en svag lösning av diskmedel utan skumdämpare. Tänk på att det alltid sitter smuts på baksidan av de synliga rören i maskinen. GLAS Om ett glas går sönder i maskinen, var noga med att plocka bort alla glasbitar så att de inte kommer in i pumpen. Om något främmande föremål kommer in i pumpen kan den köra fast och bränna sönder lindningen. -9-

10 7. RENGÖRING (dagligen) OBS! Under tömningen rengörs maskinen automatiskt. Slutkontroll rekommenderas. Att tömma tanken: Vrid programvred till position TÖMNING. Stäng luckan och tryck på START knappen. Program lampan lyser och rengöringsprogram- När tömningslampan har slocknat stäng av huvudströmbrytaren och vattenkranen. När lampan har slocknat tag ut och rengör tanksilen och Genius-X filtret. Skölj Genius-X filtret samt tanksilen. Sätt tillbaka tanksilen och Genius-X filtret. Lämna luckan öppen. Vid behov: Ta ut diskarmar. Ta bort pluggarna och rengör. -10-

11 Garantin omfattar 12 månader räknat från det datum när godset levererats. Vid service uppge maskinens modellbeteckning, inköpsdatum och E-nr. från maskinskylten. Detta underlättar för serviceteknikern att förbereda sitt besök hos dig och redan vid första besök ha lämpliga reservdelar med sig. MODELL... E-nr... Inköpsdatum... Återförsäljare UNDVIK FRYSSKADOR Om maskinen inte ska användas under en längre period (säsong), måste allt vatten tömmas ur och ventiler bör blåsas med tryckluft. Detta abete bör utföras av en behörig servicefirma. Om förvaringsplatsen är ouppvärmd måste man vara extra noga så att inget vatten blir kvar. Kontakta Hobart support om ni har frågor. 11. UNDERHÅLL GARANTI För problemfri drift kontakta HOBARTservice för serviceavtal. Under garantitid: Kontakta företaget Du har köpt maskinen från och begär garantiservice. Ha alltid maskinens modell, serienummer samt inköpsdatum tillhands vid kontakt med serviceföretag. Endast företag som är anslutet till Garant gruppen äger rätt att utföra garantireparationer utan att först kontakta Hobart Foster Scandinavia. Serviceföretag som ej har garantiavtal med Hobart Foster Scandinavia kan ringa oss och få ett garanti nummer som berättigar till garantiersättning. Garantin omfattar fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Garantin gäller bara om produkten utnyttjas för normal användning i storköksmiljö och är installerad enligt anvisningar. Garantin omfattar inte transportskador, slitgods och förbrukningsmaterial såsom lampor, filter, säkringar, packningar etc. Hobart Foster Scandinavia friskriver sig för fel eller brister som kan uppstå p.g.a. undermålig utrustning eller skötsel på installationsplatsen enligt följande: Elektriska spänningsvariationer eller felaktig anslutning oavsett orsak. Onormala variationer i vattentryck till maskinen eller vattenkvalitet. Avloppsproblem utanför maskinen. Handhavande som ej föreskrivs i maskinens manual. Bristande rutiner vid användning. Ändringar i maskinens ursprungliga konstruktion eller funktion. Håltagning samt annan åverkan som kan orsaka läckage. Justering av disk och torkmedelsdosering på diskmaskiner. Underlåtenhet att sköta underhåll och rengöring. Hobart Foster Scandinavia tar inget ansvar för följdskador eller olyckor som kan uppstå. Hobart Foster Scandinavia övertar inget ansvar för skador som uppstått vid installation. Användaren är under inga omständigheter berättigad att ställa anspråk på ersättning från Hobart Foster för följdska- Efter garantitidens utgång: Anlita auktoriserad servicefirma på Din ort. Garantiomfattning Enligt Allmänna bestämmelser för leverans av storköksutrustning, BFS 95. För att garantin skall gälla måste bifogad installationskort omgående skickas ifyllt till Hobart Foster Scandinavia. -11-

12 10. FELSÖKNING Disken blir inte rent Diskarmar går inte runt. Demontera och gör rent Munstycken igensatta på diskarmar Spolarmar igensatta kolla munstycken Diskmedeldsdosering för mycket eller för lite Smutsigt vatten Fel program valt för aktuell disk Fel temperatur på diskvattnet Dags för en avkalkning Ta ut diskarmar spola ur och gör rent. Ta ut och gör rent Be diskmedelsleverantören ställa in rätt mängd Byt vatten Ändra program och diska om Ring service Se instruktion, ring service. Tallrikkar och glas torkar inte Torkmedelsdosering för låg Öka torkmedelsdosering be som de ska leverantören om hjälp Fel diskkorg Temperatur för låg Disken har stått kvar för länge i maskinen Byt korg och kör om disken Ring service Ta ut disken så fort som möjligt när disken är klar Ränder och fläckar på glas För mycket torkmedel Reducera mängden torkmedel och tallrikar Mycket kalk i vattnet Kontrollera vattenkvalitet Vattenkvalitet God vatten kvalitet ca 4dH samt med en conduktivitet på ca 200µs (max för glas) och 400µs (max för tallrikar. Fel diskkorgar Byt till rätt korg Glasen delvis eller helt gråaktiga Ytan i glaset förstörd pga ålder Skaffa nya glas (glaskorrosion) Glasen går sönder vid diskning Fel korgar Skaffa rätt korgar Maskin stannar plötsligt mitt Maskinen kan vara ansluten till Maskinen bör ligga ansluten utanför under diskning ett elsystem med strömbegränsare detta system. Ring elektriker. Säkring trasig Kontrollera att det är rätt avsäkrat. Byt säkring. Om säkringen går igen -12-

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

DISKMASKINER. HOBART FX 40E och HOBART HX 40E, HX-60E

DISKMASKINER. HOBART FX 40E och HOBART HX 40E, HX-60E DISKMASKINER HOBART FX 40E och HOBART HX 40E, HX-60E INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. fxe_hxe.pmd / dec 02 Hobart Foster Scandinavia A/S Danmark, filial

Läs mer

DISKMASKINER. HOBART FE 600 och HOBART HE 600

DISKMASKINER. HOBART FE 600 och HOBART HE 600 DISKMASKINER HOBART FE 600 och HOBART HE 600 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia A/S Danmark, filial Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

GROVDISKMASKINER HOBART UX-30 E / UX-30 EB HOBART UX-60 E / UX-60 EB

GROVDISKMASKINER HOBART UX-30 E / UX-30 EB HOBART UX-60 E / UX-60 EB GROVDISKMASKINER HOBART UX-30 E / UX-30 EB HOBART UX-60 E / UX-60 EB INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. ux3060e.p65 / nov 02 Hobart Foster Scandinavia A/S

Läs mer

FLINGISMASKIN FOSTER FMIF 120 INSTALLATION ANVÄNDNING

FLINGISMASKIN FOSTER FMIF 120 INSTALLATION ANVÄNDNING FLINGISMASKIN FOSTER FMIF 120 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fmif120.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GC-31 och GC-41

GLASDISKMASKIN HOBART GC-31 och GC-41 GLASDISKMASKIN HOBART GC-31 och GC-41 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_gc.indd / dec 05 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen -

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

ecomax 702 Installation OCH Från serie no.:

ecomax 702 Installation OCH Från serie no.: ecomax 702 GROVDISKMASKIN Installation OCH BRUKSANVISNING rån serie no.: 8656 1001 man_ecomax 702 11.05.2011 VIKTIGT Läs manualen noga före installation Denna maskin är tillverkad enbart för professionell

Läs mer

ecomax 402/502 Installation OCH man_ecomax 402/ rev / ps Från serie no.:

ecomax 402/502 Installation OCH man_ecomax 402/ rev / ps Från serie no.: ecomax 402/502 GLAS- och underbänkdiskmaskiner Installation OCH BRUKSANVISNING rån serie no.: 8663 0001 man_ecomax 402/502 01.09.2009 rev. 15.06.2010 / ps DE innehållsförteckning Sida 1 VIKTIGT... 3 2

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Underbänkdiskmaskin WD-4

Underbänkdiskmaskin WD-4 Underbänkdiskmaskin WD-4 BECAUSE WE DO CARE BECAUSE WE DO CARE Vår historia att diska rent! Wexiödisk startades 1972 Wexiödisk är ett svenskt företag grundat 1972, som sedan starten fokuserat på att erbjuda

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight

Installationsanvisning. UV-filter Sterilight Installationsanvisning UV-filter Sterilight Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

COFFEE QUEEN MOCCA BTC

COFFEE QUEEN MOCCA BTC Användarmanual COFFEE QUEEN MOCCA BTC Din återförsäljare U_SE Rev. 080828 1. Innehållsförteckning MOCCA BTC Innehållsförteckning 2 Allmänt 3 Översikt av komponenter, front 4 Översikt av komponenter, blandarsystem

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Installationsanvisning Greensandfilter

Installationsanvisning Greensandfilter Installationsanvisning Greensandfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1

INSTRUKTION. M Duplex. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 07-1. Sid 1 INSTRUKTION M Duplex Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

DP-13. Ridge Tool Company

DP-13. Ridge Tool Company DP-13 Ridge Tool Company Instruktion Viktigt. För din egen säkerhet, läs igenom denna instruktion före arbetet påbörjas Spara denna tillsammans med maskinen. OBS. FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.

Läs mer

INSTRUKTION Budget ANA

INSTRUKTION Budget ANA INSTRUKTION Budget ANA Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 12621 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig

Förbrukning. Torkning. Liter kwh Minuter 1) X 13,0 0,70 30 INGEN. X 15,0 1,02 165 Fullständig. X 15,0 1,50 140 Fullständig Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Radonett AirGap 200/5

Radonett AirGap 200/5 Radonett AirGap 200/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

ecomax 602 Installation OCH Från serie no.:

ecomax 602 Installation OCH Från serie no.: ecomax 602 HUVDISKMASKIN Installation OCH BRUKSANVISNING rån serie no.: 8657 3000 man_ecomax 602 23.12.2010 DE innehållsförteckning Sida 1 VIKTIGT... 3 2 Installation... 4 2.1 Uppställning... 4 2.2 Hörninstallation...

Läs mer

DISKMASKINER INSTALLATION ANVÄNDNING

DISKMASKINER INSTALLATION ANVÄNDNING ISKMASKINER HOBART P och GP INSTALLATION ANVÄNNING r.o.m. serie nr. 8651 0001 VERSION 10.04.2007 VIKTIGT! LÄS MANUALEN NOGA ÖRE INSTALLATION! ANVÄNNINGSOMRÅE enna maskin är tillverkad enbart för diskning

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

MANUAL Cerlic HKS 2343

MANUAL Cerlic HKS 2343 1 MANUAL Cerlic HKS 2343 Rostfritt Syrafast Kylskåp INNEHÅLLSFÖRTECKNING MAN 9901 VER 1.00 I Kapitel Rubrik Sid 1. INLEDNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 ANKOMSTKONTROLL...3 2. INSTALLATION 2.1 INSTALLATION

Läs mer

AM Serie BRUKSANVISNING MAN_AM.INDD REV Från serie no.:

AM Serie BRUKSANVISNING MAN_AM.INDD REV Från serie no.: HOBART HUVDISKMASKINER AM Serie Installation OCH BRUKSANVISNING rån serie no.: 8657 1001 MAN_AM.INDD REV. 22.10.2008 DE 2 21602-A-10-08 innehållsförteckning Sida 1 VIKTIGT... 4 2 Installation... 5 2.1

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB CARESS Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat ändamål

Läs mer

BRUKSANVISNING CORRECT PH40

BRUKSANVISNING CORRECT PH40 BRUKSANVISNING CORRECT PH40 Correct ph-höjare 40 CORRECT ph-höjare 40 korrigerar ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra genom doseringsteknik i direkt proportion till förbrukningen. Detta ger

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Radonett AirGap 60/5

Radonett AirGap 60/5 Radonett AirGap 60/5 Återströmningsskydd modul AB kategori 5 för brutet vatten enligt SS-EN 1717 Installations-, skötsel- och garantianvisningar www.radonett.com Radonett Radonett tillverkar och säljer

Läs mer

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi

INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi INSTRUKTION Mjukvattenfilter Midi, Maxi Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 07-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

(till höger finns beskrivningar av alternativ)

(till höger finns beskrivningar av alternativ) Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning.

Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Jan 00 rev2 Barriär rulldraperi motordrivet Manual för montage, underhåll, och bruksanvisning. Läs noggrant igenom monteringsanvisningen och följ de instruktioner som ges i denna. Scandistrip Door AB fråntar

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer